Følg oss på Facebook!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følg oss på Facebook!"

Transkript

1 I dette nummeret finner du bl.a. Råd og utvalg 2 Skolen i bygda MOT/YouMe 3 Vi kunne nok ha ønsket oss bedre fremmøte, men de som kom, hadde mange gode ideer og et stort engasjement for ungdommene våre. Det var god stemning og interessante drøftinger rundt bordene. Nytt om muntlig eksamen 4 Fra FAU 4 8. trinn 8 9. trinn 10 Tirsdag 22. oktober inviterte skolen til idedugnad i Campus. Vi ønsket å knytte enda tettere bånd til lokalsamfunnet, og inviterte næringsliv, lag og organisasjoner, kommunale virksomheter, politikere og andre til en uformell idedugnad. Målet var å formalisere konkrete samarbeidsavtaler. Vi ønsket at lokalsamfunnet skulle bli bedre kjent med oss, og drøfte aktuelle samarbeidsområder. Vi velger å se idedugnaden som et første skritt i arbeidet med å utvikle skolens plass i bygda, og vi kommer til å gjøre direkte henvendelser til bedrifter og virksomheter i kommunen, for å få på plass konkrete samarbeidsavtaler. Ta gjerne kontakt hvis du har tanker om temaet, men ikke hadde mulighet til å delta på idedugnaden. 10. trinn 12 Det blir nyttårsball onsdag 15. januar 2014 Følg oss på Facebook!

2 FAU, SU/SMU og foreldrekontakter FAU-representanter Foreldrekontakter SU/SMU-representanter 8.1 Kari-Anne Thorseng Mari-Anne Wahl 8.2 Jeanette Sveen Birgitte Langeland/Tone Bang Larsen 8.3 Heidi Granheim Sørensen Anita Omsland Olausen 8.4 Benthe Haugen Ragnhild Helen Holmgren 9.1 Hans Arthur Sandum Hanne Sangnæs 9.2 Gry Kristensen Flingtorp Gunn Eva Hagen Ruud 9.3 Anne-Lena Sundt Iversen Tom Ruud 9.4 Eli Mogstad Ranger Linda Mcelroy 10.1 Tone Elstad (leder) Marit Aadnøy 10.2 Nina Baklund Inger-Johanne Lindberg 10.3 Glenn Nordsletten Nina Granli Tranum 10.4 Kjell Johny Nilsen Barbro Hoem FAU FAU FAU Lærer personal Andre ansatte Gjerdrum kommune Elev Elev Elev Tone Elstad Kjell Johny Nilsen Hans Arthur Sandum Kristian Osland Aida Brill Kim Stidahl Kjersti Stundal Arild Aasen Martine Granheim Narten Vilde Anett Netland Synne Rapp Eide Elevrådsrepresentanter Representant Vararepresentant 8.1 Vlerson Shurdhiqi Kristine Sundli Næss 8.2 Marius Larsen Bang Michelle Khokhar Martine Granheim Narten er valgt til leder av elevrådet. Vi ønsker lykke til med den viktige oppgaven! 8.3 Pernille Hogstad Stene Johannes Aasland 8.4 Marie Helene Johannessen Victoria Thorp Rice 9.1 Johannes Uthaug Maria Håheim Straaberg 9.2 Vilde Anett Netland Kristoffer Elstad Hansen 9.3 Sander Jensen Schipper Heidi Skolseg Holm 9.4 Irene Dysthe Tor-Bjørn Olav Mcelroy 10.1 Synne Rapp Eide Eirik Moseng 10.2 Martine Granheim Narten Monica Nicole Davidson 10.3 Mathilde Andersen Helene Tandberg Huse 10.4 Helene Hem Samuel Andrè Ridder Kronberg Kontaktlærer for elevrådet er Viggo Homble, og miljøkontakt Kim Stidahl deltar også. Side 2

3 YouMe YouMe-elevene er aktive også i år, sammen med lærerne Steve og Viggo. Det er mye de skal i gang med, og planen ser slik ut: Fest for årets 8. trinn (gjennomført og vellykket arrangement) Tilbudet om åpen hall videreføres, oppstart i januar (YouMe-elever er ledere) Delta på flere kurs i regi av Akershus Idrettskrets Planlegge og gjennomføre timer for 8. trinn ukentlig StarGUS siste uka før påske Delta på vinteraktivitetsdagen/balldagen som instruktør/leder/dommer Være deltaktig i utvelgelsen av neste års YouMe-elever De får tilbud om å jobbe som instruktør i GIL Øverst fra venstre: Madeleine Brodahl, Helene Huse, Marte Bjerke, Birgitte Pettersen, Monica Davidsson, Silje Kvam, Tahir Khokhar og Håvard Årdal. MOT MOT har valgt nye UMM ere (ungdom med mot) fra årets 9. trinn. Det var en veldig spennende prosess for oss i MOTteamet, da vi i år satte rekord i antall søkere til UMM. Det første året vi hadde UMM ere var det kun en håndfull som søkte, andre året var det stykker, og i år hadde vi 32 søkere! Det sier litt om hvor etablert MOT begynner å bli på skolen, og vi synes det er kjempemoro at så mange ungdommer nå ønsker å engasjere seg i arbeidet for et godt ungdomsmiljø ved skolen og i bygda. Vi har, etter en uke med intervjuer, nå valgt ut de fem som blir årets nye UMM ere, og de skal på skolering på Haraldvangen i uke 43 sammen med 10. trinns UMM ere. Vi gleder oss! Ellers har vi så langt i år vært med Elevrådet og YouMe-elevene på kickoff på Vikingegarden i Nannestad, hvor vi stiftet Gjerdrum ungdomsskoles første Trivselsråd bestående av elever fra disse tre gruppene. Den skal i gang med trivselsskapende aktiviteter på skolen, og første «greie» kan dere lese om på side 8. Så er det snart MOT-til å-glede-dagen. 22. november blir det en markering på skolen. Vi oppfordrer alle til å gi noen ekstra klemmer og smil rundt seg den dagen! På bildet ser dere de nye UMM erne: Julie Flatner, Kamilla Haukland, Irene Dysthe, Ole Einar Borgaard og Kisho Maharajasingam. Hilsen MOT-teamet! Foreldremøter om videregående opplæring 10. trinn tirsdag 26. november kl Siste gjennomgang av tilbudene og søknadsprosessen. OBS! Ny dato! 9. trinn tirsdag 21. januar kl Gjennomgang av tilbud og struktur i videregående opplæring Invitasjoner kommer når det nærmer seg. Side 3

4 Nytt om muntlig eksamen Det er noen endringer i regelverket for muntlig eksamen, og foreløpig vet vi det som er gjengitt nedenfor (www.udir.no). Når rundskrivet kommer og vi får mer detaljer, skal elevene få grundig informasjon, og vi skal ha prøvemuntlig for å øve. Kunnskapsdepartementet fastsatte endringene i regelverket for muntlig eksamen 27. september Her oppsummerer vi hovedpunktene i endringene: Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsedel, der elevene får oppgitt tema og skal forberede en presentasjon. Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen og tema for eksamen 24 timer før eksamen. Under eksamen skal eleven presentere temaet som er forberedt i forberedelsedelen. Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne notater fra forberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for å holde en presentasjon, som for eksempel PowerPoint. Dere kan ikke gjennomføre eksamen på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag. Utvidet tid Elever som av ulike årsaker har behov for utvidet tid på terminprøver og eksamen, kan søke om dette. Eksempler på årsaker kan være sterk allergi, astma og diabetes. Da må det foreligge legeattest, og denne og en søknad fra foresatte, sendes skolen. Elever på 8. og 9. trinn kan søke fortløpende gjennom skoleåret. Elever på 10. trinn må søke innen 1. februar Det holder å søke èn gang, så fremt det ikke er en årsak som går over. Er du i tvil om det er søkt, ta kontakt med avdelingsleder. Elever som har individuell opplæringsplan (IOP) i et fag, har rett på utvidet tid i dette faget, og trenger ikke søke om det. Fra FAU Årets FAU er i gang med planlegging og prioritering av aktuelle saksområder for inneværende skoleår. Planlegging av storforeldremøte for høsten med temaene "Arbeid mot mobbing/nettvett" og "Ungdom og rus" er godt i gang. Dette er viktige og aktuelle temaer for alle oss som har barn på ungdomsskolen. Videre skal saksområder prioriteres i neste FAU-møte. Trivsel er viktig for barnas læring, og trygt og godt lærings- og skolemiljø er et aktuelt tema som FAU skal jobbe med i en eller annen form. Under dette temaet er blant annet arbeid mot mobbing, nettvett, den gode læreren (klasseledelse) blant områder vi vil vurdere i vår saksprioritering. Samarbeid hjem-skole er også viktig for barna våre. Et godt etablert samarbeidsklima mellom hjem og skole er viktig så vi i felles forståelse kan komme fram til løsninger som er til det beste for barna. Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt i forhold til å skape gode læringsvilkår, og et tema FAU vil se på i våre prioriteringer av saker. Husk at vi foreldre betyr en viktig forskjell i våre barns skolehverdag. Vi ønsker innspill fra dere foreldre med forslag til saker dere mener FAU bør ta med i sin prioritering for dette skoleåret. Send inn forslag via FAUrepresentanten i din basisgruppe, og vi tar det med i diskusjonen og saksprioriteringen i neste FAU-møte (den 29.10). Jeg oppfordrer også til å følge med på FAUs møtereferat på Its learning, og til å komme med innspill og tilbakemeldinger til saker vi jobber med og/eller andre aktuelle saker som vedrører våre elevers skolehverdag. Vi ser fram til tett og godt samarbeid både med foreldre og med skolen gjennom skoleåret 2013/14. Tone Elstad FAU-leder Side 4

5 Elevrådet, YouMe-elevene og UMM erne på Vikingegarden Fredag 28. september møttes elevrådsrepresentantene, Ungdom med MOT og YouMe-lederne til teambuilding og bli kjent-aktiviteter på Vikingegarden i Nannestad. Det er første gang vi har fått disse tre elevgruppene til å samarbeide om forebyggende skolemiljøtiltak, og vi gleder oss til å se resultatet av deres felles engasjement. På Vikingegarden dannet de en storgruppe som de kalte Trivselsråd. Ingvill Sundli Næss ble valgt til leder, og Madeleine Brodahl til nestleder. Rådet skal planlegge og gjennomføre ulike trivselsfremmende aktiviteter, som kan bidra til et positivt og inkluderende skolemiljø. Deres første oppgave blir å gjennomføre noe rundt Halloween på skolen torsdag 31. oktober. Trivselsrådet drøftet også hvordan de kan være gode rollemodeller og forbilder i elevmiljøet. Vi ser frem til å følge de flotte, engasjerte og kreative elevene våre! GUS-lekene 2013 GUS-lekene har i løpet av de siste tre årene blitt en tradisjon på GUS. I dette årets utgave hadde vi noen av de gode, gamle friidrettsøvelsene, men også andre aktiviteter som ball i bøtte, hoppetau og rugby. Målet for dagen er for å skape mest mulig aktivitet for elevene, og ved hjelp av YouMe-elevene, ansatte og mange ivrige elever var dagen en stor suksess. Side 5

6 OH MAMA! CREW I Romerikes Blad OH MAMA! CREW er et DJ-kollektiv bestående av seks damer som holder til i Oslo. De har siden 2010 hatt spillejobber i både inn- og utland, samt at de i samarbeid med Den kulturelle skolesekken holder DJ-kurs for elever i grunnskolen. Den september var det 8. trinn som var så heldige å få besøk av disse damene. Elevene fikk lære om hvordan man mikser lyd og om forholdsregler det er viktig å ta med tanke på å bevare hørselen. Vurdering for læring Vurdering for læring er en satsning i regi av Utdanningsdirektoratet der skoleeier, skoler og lærebedrifter videreutvikler egen vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring. Gjerdrum kommune har vært så heldige å få være med i denne nasjonale satsningen, og alle kommunens tre skoler skal være med i dette arbeidet. Vurdering for læring har som mål å fremme læring og gi grunnlaget for tilpasset opplæring. Dette kan gjøres ved at man bruker vurderingsinformasjonen man får fra presentasjoner, arbeid, prøver eller oppgaver som grunnlag for å justere egen læring eller undervisningsopplegg underveis. Et viktig prinsipp for vurdering for læring er at det er forståelig hva man skal lære og hva som forventes i opplæringen. Dersom det er tydelig hva som kjennetegner et godt arbeid, kan det bli enklere og justere sitt eget læringsarbeid. Gode tilbakemeldinger i faget kan gi elevene svar på viktige spørsmål: Hvor skal jeg? Hvor er jeg i min læringsprosess? Hva er mitt neste skritt? Dersom elevene er aktiv i vurderingsprosessen, vil de bli bedre til å reflektere over egen læring og til å identifisere hvor de er i egen læringsprosess. Ved Gjerdrum ungdomsskole vil vi ha mest fokus på prinsippet om at elevene skal involveres i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere egen og andres utvikling. Ett av tiltakene for å få til dette, vil være å bruke kollegaveiledning og erfaringsdeling som metode. Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen. Får råd om hvordan de kan forbedre seg. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Facebook på skolen På 9. trinn har lærer Seline tatt i bruk Facebook i undervisningen i engelsk fordypning. Det så ut til at det falt i smak. Besøk av arkitekter Selv fire år etter at vi mottok Statens byggeskikkpris, er vi attraktive for nysgjerrige gjester, og det setter vi pris på. En dag i september hadde vi besøk av over 60 arkitekter fra LINK ARKITEKTUR som fikk orientering og omvisning. Side 6

7 Trivselsrådet er i gang! Som dere har lest om både på side 3 og 5, er det dannet et trivselsråd på skolen. Det første de gjør, er invitere alle til å ha det litt moro torsdag 31. oktober. De oppfordrer alle til å lete i skuffer og skap for å finne noe artig å ha på seg den dagen. Det enkle, er ofte det beste, så det legges ikke opp til store nyinvesteringer på kostymefronten. Vi ønsker lykke til med arrangementet, og håper det blir moro! Side 7

8 En god start Vi er nå ferdige med en fjerdedel av året. I denne første perioden har vi jobbet mye med å legge et godt grunnlag for et positivt skolemiljø. Elevene har laget trivselsregler og de har fått første leksjon i det holdningsskapende arbeidet MOT. Vi har også jobbet mye med å bli kjent med fagene og lage gode rutiner for læring. Teambuilding både for lærere og elever Av andre aktiviteter kan vi nevne teambuildingsaktiviteter og GUSlekene. Vi hadde også en fin skogtur til Spikertjern, der elevene laget skogtroll, plukket bær og laget god mat. Denne uken blir vi ferdige med de nasjonale prøvene i engelsk, lesing og regning. Foresatte vil få tilbakemelding på utviklingssamtalene når resultatene er klare. Vi synes det har vært en god start på ungdomsskolen for ungdommene deres. Det er fortsatt en del å jobbe med, men sammen skal vi nok få til et bra læringsmiljø. Bokskap, innesko og rutiner begynner å falle på plass, men her vil «øvelse gjøre mester». Elevene må finne fram utstyret og bøker som de trenger før skoledagen begynner. Dette går nå fint for de aller fleste. 8. trinn har en felles oppslagstavle der elevene finner alle planer og skriv. Mye legges også på ITL, så det er viktig elever og foresatte oppdaterer seg jevnlig. Skogstur til Spikertjern Skole-hjem-samarbeid Skolen vil takke for et meget godt oppmøte på foreldremøtet. Det er kjempeviktig at dere fortsetter med å involvere dere i barnas skolegang. Vi ser fram til et godt og nært samarbeid med dere foreldre, og det er bare å ta kontakt om det er noe dere lurer på. Samtaler mellom elev, foresatte og kontaktlærer er snart gjennomført. Dette er en fin arena for å bli enda bedre kjent. 17. oktober hadde vi et møte med kontaktlærer, foreldrekontakter og tillitsvalgte på trinnet, der hensikten var å legge en plan for skole-hjemsamarbeidet dette året. Referatet fra møtet og for liknende møter i framtida - finner dere på ITL. Det blir tilbud om to foreldrekurs dette skoleåret. Temaene blir matematikk, its learning og hvordan man best kan hjelpe elevene med læringsarbeidet. Det vil komme en invitasjon, men følg i tillegg med på ITL. Teamene vil bli matematikk, IT`s learning og hvordan man best kan hjelpe elevene med læringsarbeidet. Terminprøver Teknologi i praksis Engelsk: Matematikk: Norsk: (4 timer) (2 timer) (4 timer) Valgfaget «Teknologi i praksis» er nytt av året ved GUS, og elevene skal blant annet utforske teknologiske produkter og lage egne konstruksjoner. En stødig hånd er god å ha, enten man skal skrive pent eller jobbe med noe som er lite og smått, og èn oppgave på 8. trinn ble å bygge et «stø-på-hånden-spill». Etter endt oppdrag var utfordringen å føre metalløkken langs hele den buktede metalltråden uten at de berørte hverandre ved kontakt begynte nemlig den forbaskete lampen å lyse, og spillet var tapt. Kanskje vil noen gjenskape konstruksjonen hjemme? Ta i så fall en kikk på nysgjerrigper.no/ filearchive/5566-nysgj forskerfabrikken.pdf. Side 8

9 Vurderingsperm I samarbeid med sin kontaktlærer og sine faglærere samler elevene all dokumentasjon på underveisvurdering og halvårsvurdering uten karakter i en perm. Permen oppbevares på skolen i låsbare skap. I vurderingspermen skal elevene sette inn lærerens vurdering av skriftlige prøver, presentasjoner, innleveringer, egenvurderinger, logger, avtaler/oppsummeringer fra utviklingssamtaler, elevsamtaler, refleksjonsnotater med mer. Permen er en dokumentasjon på elevens faglige utvikling og grunnlaget for halvårsvurdering med og uten karakter. Permen presenteres på utviklingssamtalen til våren. Hva skjer på 8.trinn de neste ukene? I uke 1 og 2 blir det halvårsvurdering uten karakter. Dette er en samtale hvor elev og kontaktlærer snakker om elevens utviklingsmål, faglig, sosialt, i grunnleggende ferdigheter og orden og oppførsel. I disse to ukene vil elevene få en helt ny timeplan. Denne planen vil bli lagt ut på ITL. I løpet av den neste perioden skal det være to temaer i MOT-programmet. Det vil handle om «positivt fokus» og «samhandling». Vi kommer til å jobbe videre med positivt skolemiljø, og arbeidet skal munne ut i et Manifest mot mobbing. Det blir også gruppesamtaler med helsesøster. Følg med på læringsplanene og på ITL! Husk at aller siste frist for å bytte tilvalgsfag er i overgangen mellom 1. og 2. termin. Da er valget endelig, og elevene skal ha opplæring i dette ut 10. trinn. Flere bilder fra 8.trinn I kunst og håndverk har vi begynt året med temaet menneskekroppen og teknikken tegning. Elevene har arbeidet med menneskekroppens proporsjoner, sett på hvordan menneskekroppen fremstilles i kunsten og øvet seg på ulike tegneøvelser, blant annet selvportrett. Dragelaging i matematikk Dette er fra matematikktimene hvor elevene tegnet slott og brukte de ulike geometriske begrepene de har lært. Side 9

10 Overnattingstur i kroppsøving slik at elevene ut fra forutsetninger og ønsker kan velge mellom kort og lang tur. var fint og stemningen på topp da vi forlot Gjerdrum. Ved ankomst Storøyungen ble det stell av gnagsår, og I henhold til Kunnskapsløftet skal alle elever i løpet av ungdomsskolen planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, medregnet overnatting ute. Dette er et av hovedmålene i kroppsøving, under hovedområdet friluftsliv, og vi har lagt det fast til høsten på 9. trinn. Slik blir det og en sosial tur som styrker samholdet på trinnet. Turene differensieres Kort tur Kort tur gikk i år til Gjermeningen med oppstart ved A-brua. Været var strålende og humøret deretter. Høydepunktet for elevene var nok likevel fritimene de disponerte etter det obligatoriske opplegget og frem til ro i teltene var påkrevd. Gitarspill og allsang rundt bålet skapte god stemning. for noen en kjapp dukkert i vannet. Selv om utover kvelden ble litt vått, var stemningen allikevel høy, og elever og lærere storkoste seg. Lang tur Lang tur gikk til Storøyungen med oppstart ved Kokstadvangen. Været Øyekontakt Ryktene hadde svirret, og flere på 9. trinn hadde sett frem mot naturfagstimen en fredag i oktober med skrekkblandet fryd. Klasseromsundervisning er én ting noe helt annet er det å dissekere et ekte øye, dog «bare» av gris. En ubetenksom lærer kom i løpet av seansen i skade for å vitse om at «etterpå skal vi lage suppe, dere», og dermed måtte førstemann ut for å returnere frokosten. Imidlertid forløp det hele over all forventning, og elevene fikk en lab-opplevelse som formodentlig gjorde underverker med forståelsen av øyets anatomi. Side 10

11 Kultur Film fra sør Mandag 14/10 var hele trinnet på Lillestrøm kino og så filmen Bekas som handlet om to kurdiske gategutter som bestemte seg for å reise til Amerika for å finne Superman. Regissør Karzan Kader var til stede på visningene og fortalte om produksjonen, Besøk på Litteraturhuset i Oslo Torsdag 24/10 var elevene på Litteraturhuset i Oslo, hvor de møtte forfatteren Mahmona Khan. Hun snakket blant annet om hva det innebærer å være forfatter, om forfatterskapet sitt generelt, om skriveprosessen, inspirasjonskilder og leste litt fra bøkene sine. Elevbedrift Elevbedrift er en arbeidsmetode hvor en gruppe elever etablerer, driver og avvikler en bedrift som tilbyr enten varer eller tjenester. Skolen gjennomfører elevbedrift for alle elevene på 9. trinn hvert skoleår, og vi samarbeider med Ungt entreprenørskap Akershus. Les mer om elevbedrift på og følg med på skolens planer og informasjon som kommer på ITL. Tirsdag 17/12 blir det elevbedriftsmesse på skolen på dag- og kveldstid. Egen invitasjon kommer. Skolen premierer beste stand, beste logo, mest veldrevne bedrift, publikumsprisen og mest nyskapende ide. Førsteprisvinnerne vil få tilbud å delta på fylkesmesterskap for elevbedrifter....will you communicate by mo-o-o-o-orse? How will you speak to that ho-o-o-oorse? (Ylvis 2013). Og for å sende morsesignaler trenger vi strøm. Og for å lage strøm trenger vi yeah, right sitroner?!? Funker gjør det også, det beviste 9. trinnselevene i det nyopprettede valgfaget «Teknologi i praksis». Foruten sitroner behøves det et par metallbiter av henholdsvis. kobber og magnesium/sink, ledninger, en bryter og en lysdiode og på slutten av dagen hadde de fleste fått til såpass velfungerende konstruksjoner at de kunne signalisere navnet sitt til hverandre ved bruk av morsealfabetet. Terminprøver Matematikk tirsdag 26/11 Norsk hovedmål torsdag 28/11 Engelsk tirsdag 3/12 Norsk sidemål fredag 6/12 Terminprøvene før jul er halvdagsprøver. Husk nødvendig utstyr! Hjertesukk! Nødvendig utstyr og bøker Vi minner om at det er viktig at elevene har med dere nødvendig utstyr til timene. Med nødvendig utstyr mener vi lærebøker, kladdebøker, PC (om du skal bruke dette), passer, linjal, gradskive, kalkulator og skrivesaker. Arbeid Arbeid elevene har jobbet med hjemme, som også skal jobbes med på skolen, må lastes opp på ITL slik at de også har tilgang til det på skolen. Vær nøye med frister for innleveringer. Info om uka Hver fredag legges det ut informasjon om det som skal skje kommende skoleuke, på ITL. Aktivitetsplan for uke 44-2 ligger også på GUS /2014. ITL og fag Vi forventer at elevene følger med på fagsidene på ITL. Her legges det ut mye bra fagstoff og linker. Side 11

12 En god start på 10. trinn Første skoledag snakket vi om å være de eldste på skolen og om å være forbilder for de andre elevene. Helt generelt synes vi elevene på 10. trinn lever godt opp til dette. De er mer modne enn i fjor, mange jobber bedre, og en god del bruker frivillig tid godt. Det er en fin flokk ungdommer dere har, og vi håper det fortsetter like bra gjennom skoleåret! De første ukene var rimelig teoritunge, men etter høstferien har elevene fått flere praktiske fag. Både mat og helse og musikk har kommet på timeplanen, i tillegg til at de fra før har kunst og håndverk og kroppsøving. Et viktig og spennende - og kanskje litt kleint - tema i oppstarten, har vært seksualitet og samliv, som har vært jobbet med både i naturfag, samfunnsfag og RLE. Fram mot søknadsfristen... I skrivende stund har de aller fleste hatt veiledningssamtale med Dagrun, og resten gjennomføres i løpet av et par uker. Deretter blir det rom for mer hjelp for de som trenger det. Alle har fått invitasjon til Utdanningstorg og oversikt over dager for åpen videregående skole tilsendt på epost. Dere finner det også på ITL i GUS 10 Utdanningsvalg. Ta med deg din ungdom og bruk disse mulighetene. Terminprøver og eksamen Alle datoer for terminprøver og eksamen er fastlagt, og oversiktene ligger på ITL i GUS 10 - aktivitetsplan. Det er noen endringer i regelverket for muntlig eksamen, og det kan dere lese om på side 4. Mer info om det kommer etter hvert. Det er også små endringer i skriftlig eksamen i norsk og engelsk, men det er ikke noe elevene vil merke så mye til. Faglærerne informerer om det. De første terminprøvene kommer i uke 48 og 49. Man 25/11: Forberedelse MA (tre timer) Tirs 26/11: Terminprøve matematikk Ons 27/11: Forberedelse NO 1+3 Tors 28/11: Terminprøve norsk hovedmål 1+3 Fre 29/11: Terminprøve norsk sidemål 1+3 Forberedelse NO 2+4 (tre timer) Man 2/12: Terminprøve norsk 2+4 Forberedelse NO 1+3 (tre timer) Tirs 3/12: Terminprøve engelsk 1+3 Ons 4/12: Forberedelse EN 2+4 Tors 5/12: Terminprøve engelsk 2+4 Fre 6/12: Terminprøve norsk sidemål 2+4 Alltid beredt! Husk å følge med på aktivitetsplanen i GUS 10 på ITL. Der står alle prøver, innleveringer og andre spesielle ting som skjer. Hver uke legges det ut ny info på oppslagstavla. Halvårsvurdering Elevene liker å få frokost på skolen Det er fortsatt en stund igjen av halvåret, men vi nevner likevel allerede nå at elevene også etter denne terminen skal få vurdering både med og uten karakter. Dette er fortsatt underveisvurdering - de endelige karakterene settes først til våren. Halvårsvurdering uten karakter gjennomføres i slutten av uke 2, mens karakterene deles ut ei uke seinere. Side 12

13 Svarslipp Gjerdrum ungdomsskole Kontaktinformasjon Postboks Gjerdrum Besøksadresse: Brådalsgutua Gjerdrum Skolens sentralbord/kontor Kjersti Stundal, rektor Mette Tandberg, avd.leder 9. trinn Dagrun Agnete Ødegaard, avd.leder 10. trinn Heidi Rustadbakken, avd.leder 8. trinn Helsesøster Vaktmester Telefon: Telefaks: E-post: Telefaks Arbeidsrom lærere 8. trinn /91 Arbeidsrom lærere 9. trinn /93 Arbeidsrom lærere 10. trinn /95 Kim Stidahl, IKT-ansvarlig/miljøkontakt gjerdrumungdomsskole Pga undervisning vil ikke alle telefonene være bemannet til en hver tid, men på kontoret vil det som oftest være folk. På skolens hjemmesider finner du e-postadresser til alle ansatte. It s learning Elevene må til en hver tid holde seg oppdatert om det som ligger på It s learning (ITL), og vi oppfordrer alle foresatte til å gjøre det samme. Gå til nettsiden https://www.itslearning.com,velg Øvre Romerike og logg på med brukernavn og passord 10GUS, 9GUS eller 8GUS (store bokstaver). Her har foresatte tilgang til alt av fellesinformasjon og fagstoff. Arrangementer før jul 9. trinn skal ha elevbedriftsmesse tirsdag 17.desember. Se egen omtale på 9. trinns side. Fredag 20. desember har vi juleavslutning for alle elevene i Campus. Det blir elevunderholdning og sang. Hjelpe elevene med hjemmearbeid? Prøv Tradisjonen tro kan elevene velge mellom julegudstjeneste lest Bindeleddet i Gjerdrum nr x. kirke og julehygge her Vi har på skolen torsdag før jul. Elever på 8. og 9. trinn som vil være på skolen, tar med en kort melding Gjerdrum, Elevens navn: Basisgruppe: fra foresatte innen fredag 13. desember. Elever på 10. trinn bestemmer selv, og de gir beskjed til kontaktlærer innen samme dato. foresattes underskrift Leveres kontaktlærer innen

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

GUS EB. Gode resultater på nasjonale prøver. Vend ansiktet mot solen, så ser du ikke skyggene.

GUS EB. Gode resultater på nasjonale prøver. Vend ansiktet mot solen, så ser du ikke skyggene. I dette nummeret finner du bl.a. 2 GUS EB Rett valg 4 Tidenes konserthappening! Halvårsvurdering 4 Resultat nasjonale prøver 4 8. trinn 5 9. trinn 6 10. trinn 7 Her er glimt fra elevbedriftsmessa på 9.

Detaljer

Mye flørt og moro... Vi har 980 følgere. 1000 før sommeren? Nå er vi også på Instagram. Følg gjerdrumungdomsskole. I dette nummeret finner du bl.a.

Mye flørt og moro... Vi har 980 følgere. 1000 før sommeren? Nå er vi også på Instagram. Følg gjerdrumungdomsskole. I dette nummeret finner du bl.a. I dette nummeret finner du bl.a. Nyttårsball 2 Mye flørt og moro... Rett valg 3 Nyttårsballet gikk av stabelen etter god, gammel oppskrift med festmåltid, fine taler, konkurranser og kåringer. Nydelige

Detaljer

GUS-lekene 2014. Midnattsåpen hall fredag 31. oktober. Juleball onsdag 3. desember

GUS-lekene 2014. Midnattsåpen hall fredag 31. oktober. Juleball onsdag 3. desember I dette nummeret finner du blant annet Råd og utvalg 2 GUS-lekene 2014 GUS-lekene ble i år arrangert i øs, pøs regnvær, og vi vil rose elevene for en hederlig innsats. Selv om det var mange utfordringer

Detaljer

StarGUS. Elevbedriften Ramorama på GründerExpo

StarGUS. Elevbedriften Ramorama på GründerExpo I dette nummeret finner du bl.a. Manifest mot mobbing 2 StarGUS Nye YouMeelever 2 Fredag før påske arrangerte elevene i MOT og YouMe, godt hjulpet av flere ansatte, StarGUS for fjerde gang. StarGUS er

Detaljer

Høy partyfaktor på årets juleball

Høy partyfaktor på årets juleball I dette nummeret finner du blant annet Sal og scene 2 Høy partyfaktor på årets juleball Klassequiz i radio 2 Også i år arrangerte elevrådet et flott juleball for elevene. Omtrent 220 deltok, og det var

Detaljer

Slåtthaug skole En skole på høyden

Slåtthaug skole En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved rektor Marit Foss Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Karakterterminer Fravær Kartlegging av elever og nasjonale

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Åpning av Liber - skolebiblioteket

Åpning av Liber - skolebiblioteket I dette nummeret finner du bl.a. Arrangementer før jul 2 Åpning av Liber - skolebiblioteket Hip hopverksted 2 Dagsseminar for elevråd, MOT og YouMe Godt læringsmiljø 3 3 8.trinn 4 9.trinn 5 10.trinn 6

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Kim Andre vant limbokonkurransen!

Kim Andre vant limbokonkurransen! I dette nummeret finner du bl.a. YouMe og Åpen hall 2 Nyttårsballet Elevundersøkelsen flyttes 3 I år var det om å gjøre å ha det mest kreative og originale fremkomstmiddelet. Det var en konkurranse elevrådet

Detaljer

Vi skaper varig lærelyst

Vi skaper varig lærelyst Vi skaper varig lærelyst Nytt ordensreglement 4-1 Regler knyttet til orden Møte presis til skoletimen og til andre avtaler Ha med alt nødvendig utstyr for opplæringen Holde arbeidsro i timene Gjøre skolearbeidet

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 25. mars 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: 15. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 15. mai: vanlig

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Takk, Anne Gunhild! Banduka på 9. trinn. 14. juni. I dette nummeret finner du bl.a.

Takk, Anne Gunhild! Banduka på 9. trinn. 14. juni. I dette nummeret finner du bl.a. I dette nummeret finner du bl.a. Takk for meg! 2 Banduka på 9. trinn Gratulasjon til elevbedrifter 3 Lærelyst! 3 8. trinn 4 9. trinn 5 I veke 16 gjekk elevane på 9. trinn frå å vere vanlege skuleelevar

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Verdiregler Jeg er her for å lære Jeg møter andre mennesker med et smil Jeg får andre til å trives på skolen Program 1. Fellesmøte Velkommen ved avdelingsleder Jan Martin

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Skolens

Detaljer

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov 6. nov. 2013 Følgende repr. bes møte: Sigrid Skaarer Hjemmen Lillian Watz Renate Farberg Tiril Spæren Kristin Hjemmen Andersen Kirsten Nysæther

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Foreldremøter. Velkommen til et nytt skoleår! 8. trinn torsdag 6. september. 9. trinn tirsdag 4. september. 10. trinn onsdag 5.

Foreldremøter. Velkommen til et nytt skoleår! 8. trinn torsdag 6. september. 9. trinn tirsdag 4. september. 10. trinn onsdag 5. I dette nummeret finner du bl.a. Tema i periodene 2 Velkommen til et nytt skoleår! En sommer går så alt for fort! Vi håper du har hatt det solrikt og fint der du har vært, og at batteriene nå er fulladet

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår

Velkommen til nytt skoleår I dette nummeret finner du bl.a. Kontaktlærere Andre ansatte 2 Velkommen til nytt skoleår Foreldremøter 2 En sommer går så alt for fort, men i år har vi virkelig fått kjenne på den gode sommerfølelsen.

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2013-2014: Tale Vårdal Anne Mette Snustad Aina Høve Eli Lysø Assistentressurs

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

OLLESTUA ALTERNATIVE SKOLE SKOLEÅRET 2009 20010

OLLESTUA ALTERNATIVE SKOLE SKOLEÅRET 2009 20010 LOKAL LÆREPLAN FOR OLLESTUA ALTERNATIVE SKOLE SKOLEÅRET 2009 20010 INNLEDNING. Skolen ble opprettet i 1988. Det første året holdt vi til i Blakstadbukta og Motorsenteret i Heggedal, før vi fikk eget hus

Detaljer

Foreldremøter september 2013

Foreldremøter september 2013 Foreldremøter september 2013 En håndfull sekunder av evigheten har livet gitt oss til å tenne stjerner til å lage varme skape bilder En håndfull sekunder til å sette spor i et hjerte 1 Pedagogisk plattform

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn Uke:14 og 15 Info: Tentamensdatoer: Se periodebrevet. Ta med matte- og engelskbøker til hver vanlige skoledag vi prøver å gi ekstra timer til tentamensforberedelse. Matematikk - få god oversikt over fagstoffet

Detaljer

Referat fra møte i Oppsal FAU

Referat fra møte i Oppsal FAU Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Torsdag 28. februar 2013 Referent: Trond Wingård Til stede Jørgen Borrebæk 1A Trond Wingård 1B Camilla T. Onstad 1C Rikke Brouer-Wangen 2A Halvard Lavoll 2C

Detaljer

Periodeplan 10C Uke 42-43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013

Periodeplan 10C Uke 42-43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Periodeplan 10C Uke 42-43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Ordenselever uke 42 : Freyja og Silje uke 43 : Ole Christer og Oliver Navn: UKE Man. Tirs. Ons. Tor. Fred. 08.30- Planlegging Teambuilding

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: KUNST OG KULTUR PRAKTISK INFORMASJON: HUSK festen vår onsdag 26.november kl. 18.00. Det blir en skikkelig talentpresentasjon

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole)

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole) HAUGEN SKOLE 1-10 Tilpasset opplæring Systematikk i opplæringen Fleksibel og variert organisering Praksisskole Grønt-miljøskole Connectsskole Aktivt Elevråd Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Karakterterminer

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Velkommen til innskrivning ved Løren skole -informasjonsmøte 7. Desember 2015

Velkommen til innskrivning ved Løren skole -informasjonsmøte 7. Desember 2015 Løren skole Velkommen til innskrivning ved Løren skole -informasjonsmøte 7. Desember 2015 Agenda Skolen slik den er nå, og hvordan den blir i fremtiden Pedagogikk - skolens satsningsområder Aktivitetsskolen

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Informasjon til foresatte. Om vurdering og eksamen 2014

Informasjon til foresatte. Om vurdering og eksamen 2014 Informasjon til foresatte Om vurdering og eksamen 2014 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering:

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Vg2/Vg3

Velkommen til foreldremøte Vg2/Vg3 Velkommen til foreldremøte Vg2/Vg3 Ledelsen Fungerende rektor Hege Haugland Fungerende assisterende rektor Even Tveråmo Avdelingsledere: Elisabeth Søvik Even Tveråmo (trinnansvarlig vg2) (trinnansvarlig

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 ET LØFT I NES-SKOLEN På det pedagogiske plan, har høstens arbeid vært preget av «Et løft i Nes-skolen». Alle skolene i Nes har jobbet med føringene her, og for Østgårds

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

Periodeplan 10A uke 3+4

Periodeplan 10A uke 3+4 Periodeplan 10A uke 3+4 Østersund ungdomsskole skoleåret 2014/2015 Ordenselever Uke : 03 Victoria og Marcus Uke : 04 Klaus Martin, Christina og Adrian Navn: UKE 03 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Info: -fra uke 12 og frem mot påske vil vi gjennomføre utviklingssamtaler

Info: -fra uke 12 og frem mot påske vil vi gjennomføre utviklingssamtaler Uke:11 og 12 Info: -fra uke 12 og frem mot påske vil vi gjennomføre utviklingssamtaler Matematikk - kunne tegne enkle linje-, stolpe- og søylediagrammer - kunne lese av ulike typer diagrammer - kunne tegne

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: FAU-leder Nina Ødegård Klassesammensetting 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag Valgfag Fag- og

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET

VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Lokal virksomhetsplan for Østgård skole 2015/ 2016. Side 3 Side 5 Side 6 Side

Detaljer

Periodeplan 8B. Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ 2013. Uke 20-21. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Kunst og håndtverk. Marte.

Periodeplan 8B. Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ 2013. Uke 20-21. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Kunst og håndtverk. Marte. Periodeplan 8B Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ 2013 Uke 20-21 Navn: Ordenselever: Jan Emil og Mari Gratulerer med dagen til dere alle sammen 17.mai Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.30-10.00

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Arbeidsplan 8B uke 18 og 19

Arbeidsplan 8B uke 18 og 19 Arbeidsplan 8B uke 18 og 19 Informasjon Takk for fine utviklingssamtaler så langt. De siste samtalene gjennomføres tirsdag 28/4. Det gjennomføres årsprøver i denne perioden. Husk å ta med nødvendig utstyr.

Detaljer

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 17 og 18 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:17 og 18

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 17 og 18 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:17 og 18 Uke:17 og 18 Info: Tirsdag 26.april er planleggingsdag for lærerne elevene har studiedag. Fredag 29.april: Oppsamlingsheat tentamen for de som mangler en tentamen. Fredag 13.mai kl.09.00: Opplysning om

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Elevråd: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Vilde og Ida Cicilie Skjennum Marit

Detaljer

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Trinnets voksne Birgitt Jensen Chris Tommy Johansen Kamilla Pedersen Bera Skorpen Liv Bentzen Bente Ebbesen Innhold Skolens visjon. Elevenes arbeidsmiljø 9A Organisering

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 Dette skal vi gjøre! NAVN: Med forbehold om endringer PRAKTISK INFORMASJON: Minner om GYMTØY torsdager og fredager. Altfor mange glemmer det. HUSK underskrift

Detaljer

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring RAMNESMODELLEN Vedtatt i SU 06.03.12 Ramnes skole har fokus på trivsel og læring OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Trygghet for alle, både elever og ansatte. Høyt faglig trykk/nivå slik at elevene får utnyttet

Detaljer