Følg oss på Facebook!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følg oss på Facebook!"

Transkript

1 I dette nummeret finner du bl.a. Råd og utvalg 2 Skolen i bygda MOT/YouMe 3 Vi kunne nok ha ønsket oss bedre fremmøte, men de som kom, hadde mange gode ideer og et stort engasjement for ungdommene våre. Det var god stemning og interessante drøftinger rundt bordene. Nytt om muntlig eksamen 4 Fra FAU 4 8. trinn 8 9. trinn 10 Tirsdag 22. oktober inviterte skolen til idedugnad i Campus. Vi ønsket å knytte enda tettere bånd til lokalsamfunnet, og inviterte næringsliv, lag og organisasjoner, kommunale virksomheter, politikere og andre til en uformell idedugnad. Målet var å formalisere konkrete samarbeidsavtaler. Vi ønsket at lokalsamfunnet skulle bli bedre kjent med oss, og drøfte aktuelle samarbeidsområder. Vi velger å se idedugnaden som et første skritt i arbeidet med å utvikle skolens plass i bygda, og vi kommer til å gjøre direkte henvendelser til bedrifter og virksomheter i kommunen, for å få på plass konkrete samarbeidsavtaler. Ta gjerne kontakt hvis du har tanker om temaet, men ikke hadde mulighet til å delta på idedugnaden. 10. trinn 12 Det blir nyttårsball onsdag 15. januar 2014 Følg oss på Facebook!

2 FAU, SU/SMU og foreldrekontakter FAU-representanter Foreldrekontakter SU/SMU-representanter 8.1 Kari-Anne Thorseng Mari-Anne Wahl 8.2 Jeanette Sveen Birgitte Langeland/Tone Bang Larsen 8.3 Heidi Granheim Sørensen Anita Omsland Olausen 8.4 Benthe Haugen Ragnhild Helen Holmgren 9.1 Hans Arthur Sandum Hanne Sangnæs 9.2 Gry Kristensen Flingtorp Gunn Eva Hagen Ruud 9.3 Anne-Lena Sundt Iversen Tom Ruud 9.4 Eli Mogstad Ranger Linda Mcelroy 10.1 Tone Elstad (leder) Marit Aadnøy 10.2 Nina Baklund Inger-Johanne Lindberg 10.3 Glenn Nordsletten Nina Granli Tranum 10.4 Kjell Johny Nilsen Barbro Hoem FAU FAU FAU Lærer personal Andre ansatte Gjerdrum kommune Elev Elev Elev Tone Elstad Kjell Johny Nilsen Hans Arthur Sandum Kristian Osland Aida Brill Kim Stidahl Kjersti Stundal Arild Aasen Martine Granheim Narten Vilde Anett Netland Synne Rapp Eide Elevrådsrepresentanter Representant Vararepresentant 8.1 Vlerson Shurdhiqi Kristine Sundli Næss 8.2 Marius Larsen Bang Michelle Khokhar Martine Granheim Narten er valgt til leder av elevrådet. Vi ønsker lykke til med den viktige oppgaven! 8.3 Pernille Hogstad Stene Johannes Aasland 8.4 Marie Helene Johannessen Victoria Thorp Rice 9.1 Johannes Uthaug Maria Håheim Straaberg 9.2 Vilde Anett Netland Kristoffer Elstad Hansen 9.3 Sander Jensen Schipper Heidi Skolseg Holm 9.4 Irene Dysthe Tor-Bjørn Olav Mcelroy 10.1 Synne Rapp Eide Eirik Moseng 10.2 Martine Granheim Narten Monica Nicole Davidson 10.3 Mathilde Andersen Helene Tandberg Huse 10.4 Helene Hem Samuel Andrè Ridder Kronberg Kontaktlærer for elevrådet er Viggo Homble, og miljøkontakt Kim Stidahl deltar også. Side 2

3 YouMe YouMe-elevene er aktive også i år, sammen med lærerne Steve og Viggo. Det er mye de skal i gang med, og planen ser slik ut: Fest for årets 8. trinn (gjennomført og vellykket arrangement) Tilbudet om åpen hall videreføres, oppstart i januar (YouMe-elever er ledere) Delta på flere kurs i regi av Akershus Idrettskrets Planlegge og gjennomføre timer for 8. trinn ukentlig StarGUS siste uka før påske Delta på vinteraktivitetsdagen/balldagen som instruktør/leder/dommer Være deltaktig i utvelgelsen av neste års YouMe-elever De får tilbud om å jobbe som instruktør i GIL Øverst fra venstre: Madeleine Brodahl, Helene Huse, Marte Bjerke, Birgitte Pettersen, Monica Davidsson, Silje Kvam, Tahir Khokhar og Håvard Årdal. MOT MOT har valgt nye UMM ere (ungdom med mot) fra årets 9. trinn. Det var en veldig spennende prosess for oss i MOTteamet, da vi i år satte rekord i antall søkere til UMM. Det første året vi hadde UMM ere var det kun en håndfull som søkte, andre året var det stykker, og i år hadde vi 32 søkere! Det sier litt om hvor etablert MOT begynner å bli på skolen, og vi synes det er kjempemoro at så mange ungdommer nå ønsker å engasjere seg i arbeidet for et godt ungdomsmiljø ved skolen og i bygda. Vi har, etter en uke med intervjuer, nå valgt ut de fem som blir årets nye UMM ere, og de skal på skolering på Haraldvangen i uke 43 sammen med 10. trinns UMM ere. Vi gleder oss! Ellers har vi så langt i år vært med Elevrådet og YouMe-elevene på kickoff på Vikingegarden i Nannestad, hvor vi stiftet Gjerdrum ungdomsskoles første Trivselsråd bestående av elever fra disse tre gruppene. Den skal i gang med trivselsskapende aktiviteter på skolen, og første «greie» kan dere lese om på side 8. Så er det snart MOT-til å-glede-dagen. 22. november blir det en markering på skolen. Vi oppfordrer alle til å gi noen ekstra klemmer og smil rundt seg den dagen! På bildet ser dere de nye UMM erne: Julie Flatner, Kamilla Haukland, Irene Dysthe, Ole Einar Borgaard og Kisho Maharajasingam. Hilsen MOT-teamet! Foreldremøter om videregående opplæring 10. trinn tirsdag 26. november kl Siste gjennomgang av tilbudene og søknadsprosessen. OBS! Ny dato! 9. trinn tirsdag 21. januar kl Gjennomgang av tilbud og struktur i videregående opplæring Invitasjoner kommer når det nærmer seg. Side 3

4 Nytt om muntlig eksamen Det er noen endringer i regelverket for muntlig eksamen, og foreløpig vet vi det som er gjengitt nedenfor (www.udir.no). Når rundskrivet kommer og vi får mer detaljer, skal elevene få grundig informasjon, og vi skal ha prøvemuntlig for å øve. Kunnskapsdepartementet fastsatte endringene i regelverket for muntlig eksamen 27. september Her oppsummerer vi hovedpunktene i endringene: Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsedel, der elevene får oppgitt tema og skal forberede en presentasjon. Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen og tema for eksamen 24 timer før eksamen. Under eksamen skal eleven presentere temaet som er forberedt i forberedelsedelen. Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne notater fra forberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for å holde en presentasjon, som for eksempel PowerPoint. Dere kan ikke gjennomføre eksamen på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag. Utvidet tid Elever som av ulike årsaker har behov for utvidet tid på terminprøver og eksamen, kan søke om dette. Eksempler på årsaker kan være sterk allergi, astma og diabetes. Da må det foreligge legeattest, og denne og en søknad fra foresatte, sendes skolen. Elever på 8. og 9. trinn kan søke fortløpende gjennom skoleåret. Elever på 10. trinn må søke innen 1. februar Det holder å søke èn gang, så fremt det ikke er en årsak som går over. Er du i tvil om det er søkt, ta kontakt med avdelingsleder. Elever som har individuell opplæringsplan (IOP) i et fag, har rett på utvidet tid i dette faget, og trenger ikke søke om det. Fra FAU Årets FAU er i gang med planlegging og prioritering av aktuelle saksområder for inneværende skoleår. Planlegging av storforeldremøte for høsten med temaene "Arbeid mot mobbing/nettvett" og "Ungdom og rus" er godt i gang. Dette er viktige og aktuelle temaer for alle oss som har barn på ungdomsskolen. Videre skal saksområder prioriteres i neste FAU-møte. Trivsel er viktig for barnas læring, og trygt og godt lærings- og skolemiljø er et aktuelt tema som FAU skal jobbe med i en eller annen form. Under dette temaet er blant annet arbeid mot mobbing, nettvett, den gode læreren (klasseledelse) blant områder vi vil vurdere i vår saksprioritering. Samarbeid hjem-skole er også viktig for barna våre. Et godt etablert samarbeidsklima mellom hjem og skole er viktig så vi i felles forståelse kan komme fram til løsninger som er til det beste for barna. Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt i forhold til å skape gode læringsvilkår, og et tema FAU vil se på i våre prioriteringer av saker. Husk at vi foreldre betyr en viktig forskjell i våre barns skolehverdag. Vi ønsker innspill fra dere foreldre med forslag til saker dere mener FAU bør ta med i sin prioritering for dette skoleåret. Send inn forslag via FAUrepresentanten i din basisgruppe, og vi tar det med i diskusjonen og saksprioriteringen i neste FAU-møte (den 29.10). Jeg oppfordrer også til å følge med på FAUs møtereferat på Its learning, og til å komme med innspill og tilbakemeldinger til saker vi jobber med og/eller andre aktuelle saker som vedrører våre elevers skolehverdag. Vi ser fram til tett og godt samarbeid både med foreldre og med skolen gjennom skoleåret 2013/14. Tone Elstad FAU-leder Side 4

5 Elevrådet, YouMe-elevene og UMM erne på Vikingegarden Fredag 28. september møttes elevrådsrepresentantene, Ungdom med MOT og YouMe-lederne til teambuilding og bli kjent-aktiviteter på Vikingegarden i Nannestad. Det er første gang vi har fått disse tre elevgruppene til å samarbeide om forebyggende skolemiljøtiltak, og vi gleder oss til å se resultatet av deres felles engasjement. På Vikingegarden dannet de en storgruppe som de kalte Trivselsråd. Ingvill Sundli Næss ble valgt til leder, og Madeleine Brodahl til nestleder. Rådet skal planlegge og gjennomføre ulike trivselsfremmende aktiviteter, som kan bidra til et positivt og inkluderende skolemiljø. Deres første oppgave blir å gjennomføre noe rundt Halloween på skolen torsdag 31. oktober. Trivselsrådet drøftet også hvordan de kan være gode rollemodeller og forbilder i elevmiljøet. Vi ser frem til å følge de flotte, engasjerte og kreative elevene våre! GUS-lekene 2013 GUS-lekene har i løpet av de siste tre årene blitt en tradisjon på GUS. I dette årets utgave hadde vi noen av de gode, gamle friidrettsøvelsene, men også andre aktiviteter som ball i bøtte, hoppetau og rugby. Målet for dagen er for å skape mest mulig aktivitet for elevene, og ved hjelp av YouMe-elevene, ansatte og mange ivrige elever var dagen en stor suksess. Side 5

6 OH MAMA! CREW I Romerikes Blad OH MAMA! CREW er et DJ-kollektiv bestående av seks damer som holder til i Oslo. De har siden 2010 hatt spillejobber i både inn- og utland, samt at de i samarbeid med Den kulturelle skolesekken holder DJ-kurs for elever i grunnskolen. Den september var det 8. trinn som var så heldige å få besøk av disse damene. Elevene fikk lære om hvordan man mikser lyd og om forholdsregler det er viktig å ta med tanke på å bevare hørselen. Vurdering for læring Vurdering for læring er en satsning i regi av Utdanningsdirektoratet der skoleeier, skoler og lærebedrifter videreutvikler egen vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring. Gjerdrum kommune har vært så heldige å få være med i denne nasjonale satsningen, og alle kommunens tre skoler skal være med i dette arbeidet. Vurdering for læring har som mål å fremme læring og gi grunnlaget for tilpasset opplæring. Dette kan gjøres ved at man bruker vurderingsinformasjonen man får fra presentasjoner, arbeid, prøver eller oppgaver som grunnlag for å justere egen læring eller undervisningsopplegg underveis. Et viktig prinsipp for vurdering for læring er at det er forståelig hva man skal lære og hva som forventes i opplæringen. Dersom det er tydelig hva som kjennetegner et godt arbeid, kan det bli enklere og justere sitt eget læringsarbeid. Gode tilbakemeldinger i faget kan gi elevene svar på viktige spørsmål: Hvor skal jeg? Hvor er jeg i min læringsprosess? Hva er mitt neste skritt? Dersom elevene er aktiv i vurderingsprosessen, vil de bli bedre til å reflektere over egen læring og til å identifisere hvor de er i egen læringsprosess. Ved Gjerdrum ungdomsskole vil vi ha mest fokus på prinsippet om at elevene skal involveres i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere egen og andres utvikling. Ett av tiltakene for å få til dette, vil være å bruke kollegaveiledning og erfaringsdeling som metode. Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen. Får råd om hvordan de kan forbedre seg. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Facebook på skolen På 9. trinn har lærer Seline tatt i bruk Facebook i undervisningen i engelsk fordypning. Det så ut til at det falt i smak. Besøk av arkitekter Selv fire år etter at vi mottok Statens byggeskikkpris, er vi attraktive for nysgjerrige gjester, og det setter vi pris på. En dag i september hadde vi besøk av over 60 arkitekter fra LINK ARKITEKTUR som fikk orientering og omvisning. Side 6

7 Trivselsrådet er i gang! Som dere har lest om både på side 3 og 5, er det dannet et trivselsråd på skolen. Det første de gjør, er invitere alle til å ha det litt moro torsdag 31. oktober. De oppfordrer alle til å lete i skuffer og skap for å finne noe artig å ha på seg den dagen. Det enkle, er ofte det beste, så det legges ikke opp til store nyinvesteringer på kostymefronten. Vi ønsker lykke til med arrangementet, og håper det blir moro! Side 7

8 En god start Vi er nå ferdige med en fjerdedel av året. I denne første perioden har vi jobbet mye med å legge et godt grunnlag for et positivt skolemiljø. Elevene har laget trivselsregler og de har fått første leksjon i det holdningsskapende arbeidet MOT. Vi har også jobbet mye med å bli kjent med fagene og lage gode rutiner for læring. Teambuilding både for lærere og elever Av andre aktiviteter kan vi nevne teambuildingsaktiviteter og GUSlekene. Vi hadde også en fin skogtur til Spikertjern, der elevene laget skogtroll, plukket bær og laget god mat. Denne uken blir vi ferdige med de nasjonale prøvene i engelsk, lesing og regning. Foresatte vil få tilbakemelding på utviklingssamtalene når resultatene er klare. Vi synes det har vært en god start på ungdomsskolen for ungdommene deres. Det er fortsatt en del å jobbe med, men sammen skal vi nok få til et bra læringsmiljø. Bokskap, innesko og rutiner begynner å falle på plass, men her vil «øvelse gjøre mester». Elevene må finne fram utstyret og bøker som de trenger før skoledagen begynner. Dette går nå fint for de aller fleste. 8. trinn har en felles oppslagstavle der elevene finner alle planer og skriv. Mye legges også på ITL, så det er viktig elever og foresatte oppdaterer seg jevnlig. Skogstur til Spikertjern Skole-hjem-samarbeid Skolen vil takke for et meget godt oppmøte på foreldremøtet. Det er kjempeviktig at dere fortsetter med å involvere dere i barnas skolegang. Vi ser fram til et godt og nært samarbeid med dere foreldre, og det er bare å ta kontakt om det er noe dere lurer på. Samtaler mellom elev, foresatte og kontaktlærer er snart gjennomført. Dette er en fin arena for å bli enda bedre kjent. 17. oktober hadde vi et møte med kontaktlærer, foreldrekontakter og tillitsvalgte på trinnet, der hensikten var å legge en plan for skole-hjemsamarbeidet dette året. Referatet fra møtet og for liknende møter i framtida - finner dere på ITL. Det blir tilbud om to foreldrekurs dette skoleåret. Temaene blir matematikk, its learning og hvordan man best kan hjelpe elevene med læringsarbeidet. Det vil komme en invitasjon, men følg i tillegg med på ITL. Teamene vil bli matematikk, IT`s learning og hvordan man best kan hjelpe elevene med læringsarbeidet. Terminprøver Teknologi i praksis Engelsk: Matematikk: Norsk: (4 timer) (2 timer) (4 timer) Valgfaget «Teknologi i praksis» er nytt av året ved GUS, og elevene skal blant annet utforske teknologiske produkter og lage egne konstruksjoner. En stødig hånd er god å ha, enten man skal skrive pent eller jobbe med noe som er lite og smått, og èn oppgave på 8. trinn ble å bygge et «stø-på-hånden-spill». Etter endt oppdrag var utfordringen å føre metalløkken langs hele den buktede metalltråden uten at de berørte hverandre ved kontakt begynte nemlig den forbaskete lampen å lyse, og spillet var tapt. Kanskje vil noen gjenskape konstruksjonen hjemme? Ta i så fall en kikk på nysgjerrigper.no/ filearchive/5566-nysgj forskerfabrikken.pdf. Side 8

9 Vurderingsperm I samarbeid med sin kontaktlærer og sine faglærere samler elevene all dokumentasjon på underveisvurdering og halvårsvurdering uten karakter i en perm. Permen oppbevares på skolen i låsbare skap. I vurderingspermen skal elevene sette inn lærerens vurdering av skriftlige prøver, presentasjoner, innleveringer, egenvurderinger, logger, avtaler/oppsummeringer fra utviklingssamtaler, elevsamtaler, refleksjonsnotater med mer. Permen er en dokumentasjon på elevens faglige utvikling og grunnlaget for halvårsvurdering med og uten karakter. Permen presenteres på utviklingssamtalen til våren. Hva skjer på 8.trinn de neste ukene? I uke 1 og 2 blir det halvårsvurdering uten karakter. Dette er en samtale hvor elev og kontaktlærer snakker om elevens utviklingsmål, faglig, sosialt, i grunnleggende ferdigheter og orden og oppførsel. I disse to ukene vil elevene få en helt ny timeplan. Denne planen vil bli lagt ut på ITL. I løpet av den neste perioden skal det være to temaer i MOT-programmet. Det vil handle om «positivt fokus» og «samhandling». Vi kommer til å jobbe videre med positivt skolemiljø, og arbeidet skal munne ut i et Manifest mot mobbing. Det blir også gruppesamtaler med helsesøster. Følg med på læringsplanene og på ITL! Husk at aller siste frist for å bytte tilvalgsfag er i overgangen mellom 1. og 2. termin. Da er valget endelig, og elevene skal ha opplæring i dette ut 10. trinn. Flere bilder fra 8.trinn I kunst og håndverk har vi begynt året med temaet menneskekroppen og teknikken tegning. Elevene har arbeidet med menneskekroppens proporsjoner, sett på hvordan menneskekroppen fremstilles i kunsten og øvet seg på ulike tegneøvelser, blant annet selvportrett. Dragelaging i matematikk Dette er fra matematikktimene hvor elevene tegnet slott og brukte de ulike geometriske begrepene de har lært. Side 9

10 Overnattingstur i kroppsøving slik at elevene ut fra forutsetninger og ønsker kan velge mellom kort og lang tur. var fint og stemningen på topp da vi forlot Gjerdrum. Ved ankomst Storøyungen ble det stell av gnagsår, og I henhold til Kunnskapsløftet skal alle elever i løpet av ungdomsskolen planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, medregnet overnatting ute. Dette er et av hovedmålene i kroppsøving, under hovedområdet friluftsliv, og vi har lagt det fast til høsten på 9. trinn. Slik blir det og en sosial tur som styrker samholdet på trinnet. Turene differensieres Kort tur Kort tur gikk i år til Gjermeningen med oppstart ved A-brua. Været var strålende og humøret deretter. Høydepunktet for elevene var nok likevel fritimene de disponerte etter det obligatoriske opplegget og frem til ro i teltene var påkrevd. Gitarspill og allsang rundt bålet skapte god stemning. for noen en kjapp dukkert i vannet. Selv om utover kvelden ble litt vått, var stemningen allikevel høy, og elever og lærere storkoste seg. Lang tur Lang tur gikk til Storøyungen med oppstart ved Kokstadvangen. Været Øyekontakt Ryktene hadde svirret, og flere på 9. trinn hadde sett frem mot naturfagstimen en fredag i oktober med skrekkblandet fryd. Klasseromsundervisning er én ting noe helt annet er det å dissekere et ekte øye, dog «bare» av gris. En ubetenksom lærer kom i løpet av seansen i skade for å vitse om at «etterpå skal vi lage suppe, dere», og dermed måtte førstemann ut for å returnere frokosten. Imidlertid forløp det hele over all forventning, og elevene fikk en lab-opplevelse som formodentlig gjorde underverker med forståelsen av øyets anatomi. Side 10

11 Kultur Film fra sør Mandag 14/10 var hele trinnet på Lillestrøm kino og så filmen Bekas som handlet om to kurdiske gategutter som bestemte seg for å reise til Amerika for å finne Superman. Regissør Karzan Kader var til stede på visningene og fortalte om produksjonen, Besøk på Litteraturhuset i Oslo Torsdag 24/10 var elevene på Litteraturhuset i Oslo, hvor de møtte forfatteren Mahmona Khan. Hun snakket blant annet om hva det innebærer å være forfatter, om forfatterskapet sitt generelt, om skriveprosessen, inspirasjonskilder og leste litt fra bøkene sine. Elevbedrift Elevbedrift er en arbeidsmetode hvor en gruppe elever etablerer, driver og avvikler en bedrift som tilbyr enten varer eller tjenester. Skolen gjennomfører elevbedrift for alle elevene på 9. trinn hvert skoleår, og vi samarbeider med Ungt entreprenørskap Akershus. Les mer om elevbedrift på og følg med på skolens planer og informasjon som kommer på ITL. Tirsdag 17/12 blir det elevbedriftsmesse på skolen på dag- og kveldstid. Egen invitasjon kommer. Skolen premierer beste stand, beste logo, mest veldrevne bedrift, publikumsprisen og mest nyskapende ide. Førsteprisvinnerne vil få tilbud å delta på fylkesmesterskap for elevbedrifter....will you communicate by mo-o-o-o-orse? How will you speak to that ho-o-o-oorse? (Ylvis 2013). Og for å sende morsesignaler trenger vi strøm. Og for å lage strøm trenger vi yeah, right sitroner?!? Funker gjør det også, det beviste 9. trinnselevene i det nyopprettede valgfaget «Teknologi i praksis». Foruten sitroner behøves det et par metallbiter av henholdsvis. kobber og magnesium/sink, ledninger, en bryter og en lysdiode og på slutten av dagen hadde de fleste fått til såpass velfungerende konstruksjoner at de kunne signalisere navnet sitt til hverandre ved bruk av morsealfabetet. Terminprøver Matematikk tirsdag 26/11 Norsk hovedmål torsdag 28/11 Engelsk tirsdag 3/12 Norsk sidemål fredag 6/12 Terminprøvene før jul er halvdagsprøver. Husk nødvendig utstyr! Hjertesukk! Nødvendig utstyr og bøker Vi minner om at det er viktig at elevene har med dere nødvendig utstyr til timene. Med nødvendig utstyr mener vi lærebøker, kladdebøker, PC (om du skal bruke dette), passer, linjal, gradskive, kalkulator og skrivesaker. Arbeid Arbeid elevene har jobbet med hjemme, som også skal jobbes med på skolen, må lastes opp på ITL slik at de også har tilgang til det på skolen. Vær nøye med frister for innleveringer. Info om uka Hver fredag legges det ut informasjon om det som skal skje kommende skoleuke, på ITL. Aktivitetsplan for uke 44-2 ligger også på GUS /2014. ITL og fag Vi forventer at elevene følger med på fagsidene på ITL. Her legges det ut mye bra fagstoff og linker. Side 11

12 En god start på 10. trinn Første skoledag snakket vi om å være de eldste på skolen og om å være forbilder for de andre elevene. Helt generelt synes vi elevene på 10. trinn lever godt opp til dette. De er mer modne enn i fjor, mange jobber bedre, og en god del bruker frivillig tid godt. Det er en fin flokk ungdommer dere har, og vi håper det fortsetter like bra gjennom skoleåret! De første ukene var rimelig teoritunge, men etter høstferien har elevene fått flere praktiske fag. Både mat og helse og musikk har kommet på timeplanen, i tillegg til at de fra før har kunst og håndverk og kroppsøving. Et viktig og spennende - og kanskje litt kleint - tema i oppstarten, har vært seksualitet og samliv, som har vært jobbet med både i naturfag, samfunnsfag og RLE. Fram mot søknadsfristen... I skrivende stund har de aller fleste hatt veiledningssamtale med Dagrun, og resten gjennomføres i løpet av et par uker. Deretter blir det rom for mer hjelp for de som trenger det. Alle har fått invitasjon til Utdanningstorg og oversikt over dager for åpen videregående skole tilsendt på epost. Dere finner det også på ITL i GUS 10 Utdanningsvalg. Ta med deg din ungdom og bruk disse mulighetene. Terminprøver og eksamen Alle datoer for terminprøver og eksamen er fastlagt, og oversiktene ligger på ITL i GUS 10 - aktivitetsplan. Det er noen endringer i regelverket for muntlig eksamen, og det kan dere lese om på side 4. Mer info om det kommer etter hvert. Det er også små endringer i skriftlig eksamen i norsk og engelsk, men det er ikke noe elevene vil merke så mye til. Faglærerne informerer om det. De første terminprøvene kommer i uke 48 og 49. Man 25/11: Forberedelse MA (tre timer) Tirs 26/11: Terminprøve matematikk Ons 27/11: Forberedelse NO 1+3 Tors 28/11: Terminprøve norsk hovedmål 1+3 Fre 29/11: Terminprøve norsk sidemål 1+3 Forberedelse NO 2+4 (tre timer) Man 2/12: Terminprøve norsk 2+4 Forberedelse NO 1+3 (tre timer) Tirs 3/12: Terminprøve engelsk 1+3 Ons 4/12: Forberedelse EN 2+4 Tors 5/12: Terminprøve engelsk 2+4 Fre 6/12: Terminprøve norsk sidemål 2+4 Alltid beredt! Husk å følge med på aktivitetsplanen i GUS 10 på ITL. Der står alle prøver, innleveringer og andre spesielle ting som skjer. Hver uke legges det ut ny info på oppslagstavla. Halvårsvurdering Elevene liker å få frokost på skolen Det er fortsatt en stund igjen av halvåret, men vi nevner likevel allerede nå at elevene også etter denne terminen skal få vurdering både med og uten karakter. Dette er fortsatt underveisvurdering - de endelige karakterene settes først til våren. Halvårsvurdering uten karakter gjennomføres i slutten av uke 2, mens karakterene deles ut ei uke seinere. Side 12

13 Svarslipp Gjerdrum ungdomsskole Kontaktinformasjon Postboks Gjerdrum Besøksadresse: Brådalsgutua Gjerdrum Skolens sentralbord/kontor Kjersti Stundal, rektor Mette Tandberg, avd.leder 9. trinn Dagrun Agnete Ødegaard, avd.leder 10. trinn Heidi Rustadbakken, avd.leder 8. trinn Helsesøster Vaktmester Telefon: Telefaks: E-post: Telefaks Arbeidsrom lærere 8. trinn /91 Arbeidsrom lærere 9. trinn /93 Arbeidsrom lærere 10. trinn /95 Kim Stidahl, IKT-ansvarlig/miljøkontakt gjerdrumungdomsskole Pga undervisning vil ikke alle telefonene være bemannet til en hver tid, men på kontoret vil det som oftest være folk. På skolens hjemmesider finner du e-postadresser til alle ansatte. It s learning Elevene må til en hver tid holde seg oppdatert om det som ligger på It s learning (ITL), og vi oppfordrer alle foresatte til å gjøre det samme. Gå til nettsiden https://www.itslearning.com,velg Øvre Romerike og logg på med brukernavn og passord 10GUS, 9GUS eller 8GUS (store bokstaver). Her har foresatte tilgang til alt av fellesinformasjon og fagstoff. Arrangementer før jul 9. trinn skal ha elevbedriftsmesse tirsdag 17.desember. Se egen omtale på 9. trinns side. Fredag 20. desember har vi juleavslutning for alle elevene i Campus. Det blir elevunderholdning og sang. Hjelpe elevene med hjemmearbeid? Prøv Tradisjonen tro kan elevene velge mellom julegudstjeneste lest Bindeleddet i Gjerdrum nr x. kirke og julehygge her Vi har på skolen torsdag før jul. Elever på 8. og 9. trinn som vil være på skolen, tar med en kort melding Gjerdrum, Elevens navn: Basisgruppe: fra foresatte innen fredag 13. desember. Elever på 10. trinn bestemmer selv, og de gir beskjed til kontaktlærer innen samme dato. foresattes underskrift Leveres kontaktlærer innen

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer