Høy partyfaktor på årets juleball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høy partyfaktor på årets juleball"

Transkript

1 I dette nummeret finner du blant annet Sal og scene 2 Høy partyfaktor på årets juleball Klassequiz i radio 2 Også i år arrangerte elevrådet et flott juleball for elevene. Omtrent 220 deltok, og det var høy partyfaktor. Vi takker elevrådet, foreldre og lærere for et vel gjennomført ball! MOT til å glededagen Nasjonale prøver trinn 6 9. trinn trinn 9 Åpen hall Elevbedriftsmesse på 9. trinn Før jul ble det gjennomført elevbedriftsmesse både på dagtid og kveldstid på 9. trinn. Det var mange besøkende og hyggelig stemning blant store og små. Fra 14. januar arrangerer YouMe-lederne Åpen hall hver onsdag kl 12-14, der elever kan drive med forskjellige aktiviteter. De som ønsker å gå på frivillig først, kan komme til hallen etterpå. Les mer om elevbedrift og se flere bilder på side 6.

2 Elev og foreldreundersøkelsen Vi takker for deltakelsen i undersøkelsene! Svarprosenten på elevundersøkelsen ble 87 og på foreldreundersøkelsen 31. Vi kommer tilbake til resultater når den er oppsummert, og vi vil måtte ta hensyn til den relativt lave svarprosenten i foreldreundersøkelsen. 10 nye band Før jul ble det etablert 10 nye band på 10. trinn, da vi gjennomførte banduke. Takk til musikklærerne og de eksterne musikerne som øvde med elevene hele uka. Vi er veldig imponerte over det vi fikk høre da uka ble avsluttet med konsert for resten av skolen. Vi håper noen vil fortsette å spille og synge, for her var det mange talenter! Elev og foreldrehenvendelser Fra tid til annen tar elever eller foreldre kontakt med skoleledelsen med spørsmål eller innspill som har med undervisningen å gjøre. Vi henstiller både elever og foreldre å ta direkte kontakt med den aktuelle faglæreren i første omgang, da vi er opptatt av å løse utfordringer nærmest dem det gjelder. Ofte blir saker unødvendig store når man går direkte til ledelsen, og det skaper utfordringer, både for lærere eller ledere. I tillegg er det viktig at elevene øver seg i å være selvstendige. Lærerne våre er profesjonelle, og de har ansvar for undervisningen og vurderingen i sitt fag. En konstruktiv samtale, der det er rom for både og lytte og forklare, løser de fleste saker. Klassequiz i radio Også i år skal elever fra 10. trinn delta i NRK Østlandssendingens klassequiz. Det skjer onsdag 28. januar, og det sendes på radio rundt kl 8.30 samme dag. Vi ønsker lykke til! Disse lappene har hengt rundt omkring i elevområdene siden før jul. Vi er heldige som har elever som sprer positiv energi til oss alle på denne måten! Sal og scene Rundt 50 elever på 9. og 10. trinn har valgfaget Sal og scene i år, med lærerne Alda Baldursdottir og Rune Haugen. Siden skolestart har de jobbet med en forestilling som skal vises fram onsdag 4. februar. Det blir mest sannsynlig en forestilling for foreldrene på kvelden. Nærmere informasjon kommer. Vi gleder oss! Valgfaget Teknologi i praksis på 9. og 10. trinn har laget hybridbil, som blant annet drives av solenergi. Side 2

3 MOT til å glede-dagen I år ble MOT til å glede-dagen arrangert samtidig med underskriving av Manifest mot mobbing. Det ble en veldig fin dag med arrangement i Campus, fotografering av vennskapshjerte i Atrium, og underskriving av manifest. Takk til ordfører, kommunalsjef, FAU og MOT-ambassadør Tobias Becs, som alle bidro til en fin markering. Manifest mot mobbing «Som elev ved Gjerdrum ungdomsskole vil jeg bidra til å skape et godt skolemiljø. Det betyr at vi sier nei til mobbing. Skolen vår skal være et trygt sted å lære, der alle opplever vennskap og respekt, og jeg tar ansvar for å bidra til dette. Jeg vil også si ifra hvis jeg opplever mobbing eller uakseptabel oppførsel.» Gjett hva de ansatte fikk i julegave... Juleavslutning i Campus Takk for en flott juleforestilling siste dag før jul! Mange elever var i sving, og det var mye flott sang og musikk. Takk også til lærerne som sto i bresjen for det. Side 3

4 Nasjonale prøver Formålet med de nasjonale prøvene er å vurdere i hvilken grad skolen har klart å utvikle ferdighetene til elevene i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Elevene vil få sitt resultat som vedlegg i karakterboka. Prøvene på 8. trinn forteller hvilke ferdigheter elevene har med seg fra barneskolen. Prøvene på 9. trinn måler elevenes utvikling det første året på ungdomsskolen, og det er bare lesing og regning som kartlegges på dette trinnet. 8. trinn Resultatene viser at elevene skårer på samme nivå som nasjonalt gjennomsnitt i lesing og regning. Dette er like under gjennomsnittet for Akershus fylke. Vi har likevel for mange elever med kritisk lave ferdigheter både i lesing og regning, mens det er gledelig å se at vi også har flere elever enn nasjonalt med svært gode regneferdigheter på dette trinnet. Vi ser altså en stor spredning i regneferdigheter. Det mest bekymringsfulle resultatet, er engelsk, der elevene skårer lavere enn gjennomsnittet både nasjonalt og i Akershus. Det betyr at 1/3 av elevene starter på ungdomsskolen med meget svake ferdigheter i dette faget. Forstørr siden på pc-skjermen for å se grafene. Side 4

5 9. trinn Det er gledelig å se at elevene på 9. trinn har utviklet meget gode leseferdigheter. De skårer som gjennomsnittet i Akershus, og dette er bedre enn nasjonalt nivå. Det er færre elever med kritisk lave leseferdigheter enn både nasjonalt gjennomsnitt og snittet i Akershus. Gode leseferdigheter gir elevene et godt grunnlag for tilegnelse av kunnskap i mange fag. Resultatene indikerer også at den kommunale satsningen på lesing, som har pågått over flere år, gir effekt. Når det gjelder regning, er resultatet motsatt. Her skårer våre elever betraktelig lavere enn både nasjonalt gjennomsnitt og snittet for Akershus. Nesten 1/3 av elevene har meget svake regneferdigheter. Det å skrive eller det å lese Nærmere trolldom er det ikke mulig å komme. Tor Åge Bringsværd Kjønnsforskjeller Nasjonalt viser prøvene klare kjønnsforskjeller. Jentene er bedre enn guttene i lesing, mens det er omvendt i regning. I engelsk er det ingen kjønnsforskjeller. Ved GUS ser vi et litt annet bilde. Her er jentene bedre enn guttene i alle ferdigheter på begge trinn - unntatt regning på 9. trinn. Hvorfor er det slik? Resultatene er presentert i SU og FAU, og skolen jobber med å analysere, følge opp og iverksette tiltak. Vi vil blant annet tilby lese- og regnekurs for elever som skårer lavt på prøvene. Side 5

6 Første termin Nå er første termin på ungdomsskolen over. De aller fleste ungdommene har hatt en bra start her hos oss, og de har blitt flinke til å innordne seg en ny skolehverdag. Selv om starten har vært bra, er det fortsatt små rutiner og regler som må øves på. Vi jobber hver dag for å få til et best mulig læringsmiljø for alle. Teknologi i praksis valgfag I teknologi i praksis har elevene laget et hus i miniatyr, hvor de har lært en del sentrale begrep om og teknikker for bygging av hus. På bildet ser dere også et eksempel på arbeid hvor de har jobbet med dioder og motstand. Elevene jobber nå med å bygge ei bru. Her må de ta hensyn til flere elementer, som konstruksjon, estetikk og kreativitet. Karakterkortet ble delt ut 16. januar, sammen med resultatene fra de nasjonale prøvene. Det er viktig å se resultatene i et utviklingsperspektiv. Ansatte Det er noen forandringer på 8.trinn i det nye året. Anders er hjemme i foreldrepermisjon til og med uke 10. Vigdis skal undervise i kroppsøving, mens Ingrid KH og Paul Erling overtar hver sin klasse i RLE. Assistent Marianne har søkt om permisjon i forbindelse med videreutdanning frem til påske. Hennes stilling vil dekkes opp av Simen Rustadbakken og Petter Theodorsen. Vi har i tillegg vært så heldige å få Tore som en ekstra voksen på trinnet. Det bjeffer og smeller Det første halvåret i naturfag lærte elevene om oppbygning av plante- og dyreceller. Her var det mange nye begreper å holde styr på, som mitokondrier eller cytoplasma. Elevene fikk så i oppdrag å lage en cellemodell med plastilina, og fine fargerike modeller ble laget! De siste ukene har alt handlet om atomer, atomer og atomer Elevene har lært å tegne atommodeller, og de hadde flere forsøk, som alltid er en kjær avveksling. Under et av forsøkene var det flere elever som skvatt da vi lagde knallgass ved å blande hydrogen og oksygen! Mange høye «bjeff» kunne høres i vrimleområdet etter at hver klasse hadde utført forsøket. Vi har også laget oksygengass og snakket om hvordan vi kan påvise at gasser er tilstede. Kjemi er gøy!!! Andre termin Fysisk aktivitet og helse I uke 3 startet et nytt halvår, og det betyr en ny start for alle som har valgt et nytt språkfag. Vi får håpe at valget nå føles riktig. Vi minner om at fra og med 2.termin, kan ikke elevene lenger bytte fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag. Det faget elevene har nå, skal de ha opplæring i resten av ungdomsskoletida. Det vil bli satt opp utviklingssamtaler med elever og foreldre rett før vinterferien. Der er det naturlig å ta opp temaer som kontaktlærer og elev drøftet i elevsamtalen som akkurat er gjennomført. Nå er det altså blanke ark ; en ny termin har begynt. Lykke til med skolearbeidet og læringa! Side 6

7 GUS EB I ukene før juleferien gjennomførte alle elevene på 9. trinn elevbedrift som arbeidsmetode. Det vil si at alle elevene gruppevis etablerte, drev og avviklet sin egen bedrift, som enten tilbød varer eller tjenester. Vi hadde lagt inn mål fra flere fagplaner i undervisningen, og de ble blant annet kurset i markedsføring, regnskap og grafisk design. Elevene viste stort engasjement i perioden, og det var mange gode bedriftsideer å se. Mange la ned mye arbeid i bedriften sin, og tilbakemeldingene var at de lærte mye, spesielt om samarbeid, det å snakke for seg, ta ansvar og at de lærte mye om seg selv. Mange bedrifter valgte i år å gi overskuddet sitt til et veldedig formål, og resten av overskuddet går til trinnkassa. Fredag 16/1 blir det premieutdeling i basis. Vi premierer beste logo, beste stand, mest innovative ide og mest veldrevne bedrift, og selvfølgelig publikumsprisen som alle besøkende på messa var med å stemme fram. Gøy på skolen! GründerExpo mars på Norges varmesse i Lillestrøm Bedriftene som får førsteprisen i en kategori, vil få tilbud om å delta på fylkesmesterskapet i Akershus for elev og ungdomsbedrifter. Mange gode ideer Noen logoer Side 7

8 Nytt om staben på 9. trinn Som dere vet, har 9. trinn hatt utfordringer når det gjelder sykmeldinger og fravær i lærerstaben den siste tiden. Kontaktlærerne Maren og Marit har vært sykmeldt, men er heldigvis på vei tilbake. I begynnelsen av januar ble situasjonen ytterligere forverret, da kontaktlærerne Benthe og Beate måtte være hjemme med skader i henholdsvis rygg og kne. Vi tror ikke at dette fraværet blir langvarig, men det er selvfølgelig merkbart både for de voksne som er igjen på jobb, og for elever og foresatte at flere kontaktlærere ikke er på plass. Vi jobber med løsninger for å stabilisere situasjonen og få til et best mulig undervisningstilbud for elevene. Maren er nå tilbake som kontaktlærer i 9.4, men har foreløpig ikke all undervisningen sin. Erik fungerer som kontaktlærer i 9.1 inntil Marit er tilbake for fullt, og deretter vil Marit og Erik dele kontaktlæreransvaret i klassen. Nærmere informasjon vil bli gitt på epost. All honnør til dem som har stilt opp og jobbet ekstra for å få skoledagene i havn! Utdanningsvalg Utdanningsvalg er et fag som vår skole har valgt å jobbe med i perioder. Faget skal bidra til å gi elevene karrierekompetanse, bli kjent med deg selv, kunne ta valg om utdanning og yrker og bidra til å forberede overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Faget har totalt 113 årstimer fordelt på tre år, og det er ikke vurdering med karakter. På 9. trinn skal vi i tiden framover jobbe med heftet Min framtid, og vi skal ha forarbeid og etterarbeid i forbindelse med utprøvingen på videregående skole. Senere i år skal vi gjennomføre Jobbskygging, og vi har allerede hatt elevbedrift, som også har mål fra fagplanen i Utdanningsvalg. Rådgiver Dagrun Agnete Ødegaard har hatt gjennomgang av tilbudene i videregående skole og info om utprøving for både elever og foresatte. Utprøving Elevene skal på utprøving onsdag, torsdag og fredag enten i uke 11 eller 12. Valg av hva de skal prøve ut, må de ha gjort digitalt før 27/1. De får brukernavn og passord, og kontaktlærer sørger for gjennomføringen i en time sammen med dem. Busstider blir lagt ut på ITL, og annen informasjon finner de på nettstedet der de melder seg på.. Nye Jessheim videregående skole skal stå ferdig til skolestart august Finne seg sjæl Neste periode uke 3-13 Denne perioden vil være preget av utprøving og arbeidet i utdanningsvalg, men det er mye annet som foregår. Det er også vanlige uker med arbeid i fag. Husk at det er nå grunnlaget legges for de valgene og drømmene som skal oppfylles senere i livet. Det aller viktigste er gode arbeidsvaner, tilstedeværelse, samarbeid, positiv holdning og lærelyst. Følg med på aktivitetsplanen som ligger på ITL i tiden framover. Det blir blant annet filmverksted fra Den kulturelle skolesekken, vinteraktivitetsdag, show med gjengen i Sal og Scene, MOT-drømmer, MOT-dialog foreldre og ungdom, kunstutstilling Multipler og utviklingssamtaler. Underveisvurdering i fag og orden og oppførsel Elevene får karakterboka si fredag 23/1, med halvårsvurdering i fag og orden og oppførsel. Dette er en underveisvurdering, og det er ikke formell klagerett på karakterene. Klagerett er det bare på sluttvurderingen som settes når elevene avslutter 10. trinn. Er det spørsmål om karakterene nå, ta kontakt med faglærer. Elevene har også gjennomført en halvårsvurdering uten karakter sammen med kontaktlærer. Side 8

9 MinID og søking til vgs Nå er brevene fra MinID på vei til postkassene. De sendes ikke ut samlet, så de dukker opp litt pø om pø. Har det ikke kommet noe i løpet av januar, er det grunn til å ringe MinID på , for å etterlyse det. Så fort brevet er kommet, er det bare å sette i gang med søknaden. Den kan endres helt fram til søkerportalen stenger 1. mars, så det er ikke farlig å prøve seg fram litt. Rådgiver går gjennom alle søknadene i vinterferien, og ber derfor om at alle har fylt ut noe innen 15. februar. Presentasjonene fra foreldremøtet i november og gjennomgangen med elevene i januar, ligger på ITL i GUS / Info. Elever som ønsker mer hjelp av rådgiver, er velkommen til å ta kontakt. Vurdering Nå har elevene nettopp fått utdelt karakterer etter 1. termin, og det gjenstår bare standpunkt og eksamen til våren. Elever som søker private skoler, søker med karakterene etter 1. termin. For alle andre ettersendes karakterene fra skolen når vitnemålene er utdelt. Elevene har et medansvar for at lærerne får vurderingsgrunnlag i alle fag, og det handler om tilstedeværelse og deltakelse på prøver og i andre vurderingssituasjoner. Det er mye som skjer utover i halvåret, så det er viktig å ikke komme på etterskudd. Mange elever synes matematikkfaget er krevende, og derfor vil vi minne om tilbudet Josè har om ekstra hjelp etter skoletid hver mandag. Eksamen Alle eksamensdatoene ligger ute på hjemmesiden og ITL - Aktivitetsplaner. Dersom noen, av ulike grunner, vil søke om tilrettelegging på skriftlig eksamen, er det tid for å gjøre det nå. Dere finner skjema i Skjema/søknader på ITL, og fristen er fortrinnsvis 1. februar. Temakvelder i praktiske fag Før påske blir alle foreldre invitert til en kveld med fokus på de praktiske fagene, musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Da får vi presentert elevarbeider i alle fagene. Elevene skal delta begge kveldene, mens foreldrene i 10.1 og 10.2 inviteres onsdag 25/3 og 10.3 og 10.4 til torsdag 26/3. Invitasjon kommer seinere. Terminprøver Vi har endret terminprøvedatoene, slik at alle har prøvene samtidig. Torsdag 9/4: Engelsk Mandag 13/4: Norsk hovedmål Tirsdag 14/4: Norsk sidemål Fredag 17/4 Matematikk Det er forberedelse til alle prøvene. Se Aktivitetsplaner på ITL. Informasjon til videregående skole Hvis det er noe dere ønsker at vi skal sende av informasjon til videregående skole, må dere ta kontakt med skolen. Det blir også tatt opp i utviklingssamtalene. Skolen trenger samtykke fra elev og foresatte for å videresende informasjon, så vi foretar oss ingen ting på egenhånd. Ny lærer Kristian skal ut i foreldrepermisjon fra vinterferien og 10 uker framover. Da får vi Stephen (Steve) Sliwinski inn i hans stilling, både som kontaktlærer og i fag. Vi ønsker Kristian god permisjon, og Steve velkommen til trinnet. På bildene ser vi 10. trinnselever som bidro på julegudstjenesten og ivrige elever og lærer kl 16 dagen før terminprøven i matematikk. Side 9

10 Selfies I de siste ukene har elevene på 10.trinn jobbet med å ta Selfies, eller selvportrett, som det het i gamle dager. (Det vil si for 5 år siden.) Her har tanken vært elevene skal reflektere omkring dette med identitet (hvem er jeg?), og kombinere fotografi med tre valgfrie teknikker som er manuelle (lagd for hånd). Når det gjelder de manuelle teknikkene, har de kunnet valgt helt fritt i maling, trykk, tekstil, strikking, spaymaling osv. SELFIEN som fenomen har mye til felles med det klassiske selvportrettet og portrettet, som vi kjenner igjen fra alle tider i kunsthistorien. Forskjellen er at mens selvportrettet i tradisjonell forstand har vært knyttet til kunstnere, kongelige (eller andre med så mye penger at de kunne få noen til å male seg), er Selfien noe som enhver med en mobiltelefon kan ta. Selvportrettet har sånn sett blitt tilgjengelig for alle, og ikke bare kunstnere og kongelige. Nedenfor kan dere se noen av selfiene 10. trinn har produsert. Utviklingssamtaler Det kommer snart innkalling til den siste runden med utviklingssamtaler på ungdomsskolen, som skal gjennomføres fra uke 5. Utgangspunktet er halvårsvurderingen, hvilke mål eleven har for resten av skoleåret og hvordan læreren best kan hjelpe. Side 10

11 Svarslipp Gjerdrum ungdomsskole Kontaktinformasjon Postboks Gjerdrum Besøksadresse: Brådalsgutua Gjerdrum Skolens sentralbord/kontor Kjersti Stundal, rektor Mette Tandberg, avd.leder 9. trinn Dagrun Agnete Ødegaard, avd.leder 10. trinn Heidi Rustadbakken, avd.leder 8. trinn Helsesøster Vaktmester Telefon: Telefaks: E-post: Telefaks Arbeidsrom lærere 8. trinn /91 Arbeidsrom lærere 9. trinn /93 Arbeidsrom lærere 10. trinn /95 Gudmund A. Kogstad, miljøarbeider/ikt gjerdrumungdomsskole Pga undervisning vil ikke alle telefonene være bemannet til en hver tid, men på kontoret vil det som oftest være folk. På skolens hjemmesider finner du e-postadresser til alle ansatte. It s learning Elevene må til en hver tid holde seg oppdatert om det som ligger på It s learning (ITL), og vi oppfordrer alle foresatte til å gjøre det samme. Gå til nettsiden https://www.itslearning.com,velg Øvre Romerike og logg på med brukernavn og passord 10GUS, 9GUS eller 8GUS (store bokstaver). Her har foresatte tilgang til alt av fellesinformasjon og fagstoff. Rett valg Elevene på 9. og 10. trinn har hatt besøk av Nannestad, Hvam og Jessheim videregående skoler. De fikk først litt fellesinformasjon fra hver skole, og deretter presenterte skolene seg på stands, der Vi har lest Bindeleddet nr x. elevene våre fikk snakke med elever og lærere. Inntrykket Gjerdrum, var at det var Elevens navn: Basisgruppe: nyttig både for 9. trinn, som står foran valget av utprøving for første gang, og foresattes 10. trinn, underskrift som skal søke på ordentlig innen 1. mars. Leveres kontaktlærer innen

GUS-lekene 2014. Midnattsåpen hall fredag 31. oktober. Juleball onsdag 3. desember

GUS-lekene 2014. Midnattsåpen hall fredag 31. oktober. Juleball onsdag 3. desember I dette nummeret finner du blant annet Råd og utvalg 2 GUS-lekene 2014 GUS-lekene ble i år arrangert i øs, pøs regnvær, og vi vil rose elevene for en hederlig innsats. Selv om det var mange utfordringer

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook! I dette nummeret finner du bl.a. Råd og utvalg 2 Skolen i bygda MOT/YouMe 3 Vi kunne nok ha ønsket oss bedre fremmøte, men de som kom, hadde mange gode ideer og et stort engasjement for ungdommene våre.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 1 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Bedre vurdering i kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene Bedre vurdering i kunstfagene 1 Bedre vurdering i kunstfagene av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen Studenter arbeider med selvportrett. Foto: Johanna Collinder Ratkic. 3 INNHOLD 5 forord 6-9 1 INNLEDNING

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE Halsen U - forener hodet og hjertet NR 1 / 14-15 SKOLEINFO Skolens mål V E L K O M M E N H E F T E T / S K O L E I N F O N R. 1 14-15 16.08.2013 side 1 ***************************************************************************

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer