Høy partyfaktor på årets juleball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høy partyfaktor på årets juleball"

Transkript

1 I dette nummeret finner du blant annet Sal og scene 2 Høy partyfaktor på årets juleball Klassequiz i radio 2 Også i år arrangerte elevrådet et flott juleball for elevene. Omtrent 220 deltok, og det var høy partyfaktor. Vi takker elevrådet, foreldre og lærere for et vel gjennomført ball! MOT til å glededagen Nasjonale prøver trinn 6 9. trinn trinn 9 Åpen hall Elevbedriftsmesse på 9. trinn Før jul ble det gjennomført elevbedriftsmesse både på dagtid og kveldstid på 9. trinn. Det var mange besøkende og hyggelig stemning blant store og små. Fra 14. januar arrangerer YouMe-lederne Åpen hall hver onsdag kl 12-14, der elever kan drive med forskjellige aktiviteter. De som ønsker å gå på frivillig først, kan komme til hallen etterpå. Les mer om elevbedrift og se flere bilder på side 6.

2 Elev og foreldreundersøkelsen Vi takker for deltakelsen i undersøkelsene! Svarprosenten på elevundersøkelsen ble 87 og på foreldreundersøkelsen 31. Vi kommer tilbake til resultater når den er oppsummert, og vi vil måtte ta hensyn til den relativt lave svarprosenten i foreldreundersøkelsen. 10 nye band Før jul ble det etablert 10 nye band på 10. trinn, da vi gjennomførte banduke. Takk til musikklærerne og de eksterne musikerne som øvde med elevene hele uka. Vi er veldig imponerte over det vi fikk høre da uka ble avsluttet med konsert for resten av skolen. Vi håper noen vil fortsette å spille og synge, for her var det mange talenter! Elev og foreldrehenvendelser Fra tid til annen tar elever eller foreldre kontakt med skoleledelsen med spørsmål eller innspill som har med undervisningen å gjøre. Vi henstiller både elever og foreldre å ta direkte kontakt med den aktuelle faglæreren i første omgang, da vi er opptatt av å løse utfordringer nærmest dem det gjelder. Ofte blir saker unødvendig store når man går direkte til ledelsen, og det skaper utfordringer, både for lærere eller ledere. I tillegg er det viktig at elevene øver seg i å være selvstendige. Lærerne våre er profesjonelle, og de har ansvar for undervisningen og vurderingen i sitt fag. En konstruktiv samtale, der det er rom for både og lytte og forklare, løser de fleste saker. Klassequiz i radio Også i år skal elever fra 10. trinn delta i NRK Østlandssendingens klassequiz. Det skjer onsdag 28. januar, og det sendes på radio rundt kl 8.30 samme dag. Vi ønsker lykke til! Disse lappene har hengt rundt omkring i elevområdene siden før jul. Vi er heldige som har elever som sprer positiv energi til oss alle på denne måten! Sal og scene Rundt 50 elever på 9. og 10. trinn har valgfaget Sal og scene i år, med lærerne Alda Baldursdottir og Rune Haugen. Siden skolestart har de jobbet med en forestilling som skal vises fram onsdag 4. februar. Det blir mest sannsynlig en forestilling for foreldrene på kvelden. Nærmere informasjon kommer. Vi gleder oss! Valgfaget Teknologi i praksis på 9. og 10. trinn har laget hybridbil, som blant annet drives av solenergi. Side 2

3 MOT til å glede-dagen I år ble MOT til å glede-dagen arrangert samtidig med underskriving av Manifest mot mobbing. Det ble en veldig fin dag med arrangement i Campus, fotografering av vennskapshjerte i Atrium, og underskriving av manifest. Takk til ordfører, kommunalsjef, FAU og MOT-ambassadør Tobias Becs, som alle bidro til en fin markering. Manifest mot mobbing «Som elev ved Gjerdrum ungdomsskole vil jeg bidra til å skape et godt skolemiljø. Det betyr at vi sier nei til mobbing. Skolen vår skal være et trygt sted å lære, der alle opplever vennskap og respekt, og jeg tar ansvar for å bidra til dette. Jeg vil også si ifra hvis jeg opplever mobbing eller uakseptabel oppførsel.» Gjett hva de ansatte fikk i julegave... Juleavslutning i Campus Takk for en flott juleforestilling siste dag før jul! Mange elever var i sving, og det var mye flott sang og musikk. Takk også til lærerne som sto i bresjen for det. Side 3

4 Nasjonale prøver Formålet med de nasjonale prøvene er å vurdere i hvilken grad skolen har klart å utvikle ferdighetene til elevene i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Elevene vil få sitt resultat som vedlegg i karakterboka. Prøvene på 8. trinn forteller hvilke ferdigheter elevene har med seg fra barneskolen. Prøvene på 9. trinn måler elevenes utvikling det første året på ungdomsskolen, og det er bare lesing og regning som kartlegges på dette trinnet. 8. trinn Resultatene viser at elevene skårer på samme nivå som nasjonalt gjennomsnitt i lesing og regning. Dette er like under gjennomsnittet for Akershus fylke. Vi har likevel for mange elever med kritisk lave ferdigheter både i lesing og regning, mens det er gledelig å se at vi også har flere elever enn nasjonalt med svært gode regneferdigheter på dette trinnet. Vi ser altså en stor spredning i regneferdigheter. Det mest bekymringsfulle resultatet, er engelsk, der elevene skårer lavere enn gjennomsnittet både nasjonalt og i Akershus. Det betyr at 1/3 av elevene starter på ungdomsskolen med meget svake ferdigheter i dette faget. Forstørr siden på pc-skjermen for å se grafene. Side 4

5 9. trinn Det er gledelig å se at elevene på 9. trinn har utviklet meget gode leseferdigheter. De skårer som gjennomsnittet i Akershus, og dette er bedre enn nasjonalt nivå. Det er færre elever med kritisk lave leseferdigheter enn både nasjonalt gjennomsnitt og snittet i Akershus. Gode leseferdigheter gir elevene et godt grunnlag for tilegnelse av kunnskap i mange fag. Resultatene indikerer også at den kommunale satsningen på lesing, som har pågått over flere år, gir effekt. Når det gjelder regning, er resultatet motsatt. Her skårer våre elever betraktelig lavere enn både nasjonalt gjennomsnitt og snittet for Akershus. Nesten 1/3 av elevene har meget svake regneferdigheter. Det å skrive eller det å lese Nærmere trolldom er det ikke mulig å komme. Tor Åge Bringsværd Kjønnsforskjeller Nasjonalt viser prøvene klare kjønnsforskjeller. Jentene er bedre enn guttene i lesing, mens det er omvendt i regning. I engelsk er det ingen kjønnsforskjeller. Ved GUS ser vi et litt annet bilde. Her er jentene bedre enn guttene i alle ferdigheter på begge trinn - unntatt regning på 9. trinn. Hvorfor er det slik? Resultatene er presentert i SU og FAU, og skolen jobber med å analysere, følge opp og iverksette tiltak. Vi vil blant annet tilby lese- og regnekurs for elever som skårer lavt på prøvene. Side 5

6 Første termin Nå er første termin på ungdomsskolen over. De aller fleste ungdommene har hatt en bra start her hos oss, og de har blitt flinke til å innordne seg en ny skolehverdag. Selv om starten har vært bra, er det fortsatt små rutiner og regler som må øves på. Vi jobber hver dag for å få til et best mulig læringsmiljø for alle. Teknologi i praksis valgfag I teknologi i praksis har elevene laget et hus i miniatyr, hvor de har lært en del sentrale begrep om og teknikker for bygging av hus. På bildet ser dere også et eksempel på arbeid hvor de har jobbet med dioder og motstand. Elevene jobber nå med å bygge ei bru. Her må de ta hensyn til flere elementer, som konstruksjon, estetikk og kreativitet. Karakterkortet ble delt ut 16. januar, sammen med resultatene fra de nasjonale prøvene. Det er viktig å se resultatene i et utviklingsperspektiv. Ansatte Det er noen forandringer på 8.trinn i det nye året. Anders er hjemme i foreldrepermisjon til og med uke 10. Vigdis skal undervise i kroppsøving, mens Ingrid KH og Paul Erling overtar hver sin klasse i RLE. Assistent Marianne har søkt om permisjon i forbindelse med videreutdanning frem til påske. Hennes stilling vil dekkes opp av Simen Rustadbakken og Petter Theodorsen. Vi har i tillegg vært så heldige å få Tore som en ekstra voksen på trinnet. Det bjeffer og smeller Det første halvåret i naturfag lærte elevene om oppbygning av plante- og dyreceller. Her var det mange nye begreper å holde styr på, som mitokondrier eller cytoplasma. Elevene fikk så i oppdrag å lage en cellemodell med plastilina, og fine fargerike modeller ble laget! De siste ukene har alt handlet om atomer, atomer og atomer Elevene har lært å tegne atommodeller, og de hadde flere forsøk, som alltid er en kjær avveksling. Under et av forsøkene var det flere elever som skvatt da vi lagde knallgass ved å blande hydrogen og oksygen! Mange høye «bjeff» kunne høres i vrimleområdet etter at hver klasse hadde utført forsøket. Vi har også laget oksygengass og snakket om hvordan vi kan påvise at gasser er tilstede. Kjemi er gøy!!! Andre termin Fysisk aktivitet og helse I uke 3 startet et nytt halvår, og det betyr en ny start for alle som har valgt et nytt språkfag. Vi får håpe at valget nå føles riktig. Vi minner om at fra og med 2.termin, kan ikke elevene lenger bytte fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag. Det faget elevene har nå, skal de ha opplæring i resten av ungdomsskoletida. Det vil bli satt opp utviklingssamtaler med elever og foreldre rett før vinterferien. Der er det naturlig å ta opp temaer som kontaktlærer og elev drøftet i elevsamtalen som akkurat er gjennomført. Nå er det altså blanke ark ; en ny termin har begynt. Lykke til med skolearbeidet og læringa! Side 6

7 GUS EB I ukene før juleferien gjennomførte alle elevene på 9. trinn elevbedrift som arbeidsmetode. Det vil si at alle elevene gruppevis etablerte, drev og avviklet sin egen bedrift, som enten tilbød varer eller tjenester. Vi hadde lagt inn mål fra flere fagplaner i undervisningen, og de ble blant annet kurset i markedsføring, regnskap og grafisk design. Elevene viste stort engasjement i perioden, og det var mange gode bedriftsideer å se. Mange la ned mye arbeid i bedriften sin, og tilbakemeldingene var at de lærte mye, spesielt om samarbeid, det å snakke for seg, ta ansvar og at de lærte mye om seg selv. Mange bedrifter valgte i år å gi overskuddet sitt til et veldedig formål, og resten av overskuddet går til trinnkassa. Fredag 16/1 blir det premieutdeling i basis. Vi premierer beste logo, beste stand, mest innovative ide og mest veldrevne bedrift, og selvfølgelig publikumsprisen som alle besøkende på messa var med å stemme fram. Gøy på skolen! GründerExpo mars på Norges varmesse i Lillestrøm Bedriftene som får førsteprisen i en kategori, vil få tilbud om å delta på fylkesmesterskapet i Akershus for elev og ungdomsbedrifter. Mange gode ideer Noen logoer Side 7

8 Nytt om staben på 9. trinn Som dere vet, har 9. trinn hatt utfordringer når det gjelder sykmeldinger og fravær i lærerstaben den siste tiden. Kontaktlærerne Maren og Marit har vært sykmeldt, men er heldigvis på vei tilbake. I begynnelsen av januar ble situasjonen ytterligere forverret, da kontaktlærerne Benthe og Beate måtte være hjemme med skader i henholdsvis rygg og kne. Vi tror ikke at dette fraværet blir langvarig, men det er selvfølgelig merkbart både for de voksne som er igjen på jobb, og for elever og foresatte at flere kontaktlærere ikke er på plass. Vi jobber med løsninger for å stabilisere situasjonen og få til et best mulig undervisningstilbud for elevene. Maren er nå tilbake som kontaktlærer i 9.4, men har foreløpig ikke all undervisningen sin. Erik fungerer som kontaktlærer i 9.1 inntil Marit er tilbake for fullt, og deretter vil Marit og Erik dele kontaktlæreransvaret i klassen. Nærmere informasjon vil bli gitt på epost. All honnør til dem som har stilt opp og jobbet ekstra for å få skoledagene i havn! Utdanningsvalg Utdanningsvalg er et fag som vår skole har valgt å jobbe med i perioder. Faget skal bidra til å gi elevene karrierekompetanse, bli kjent med deg selv, kunne ta valg om utdanning og yrker og bidra til å forberede overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Faget har totalt 113 årstimer fordelt på tre år, og det er ikke vurdering med karakter. På 9. trinn skal vi i tiden framover jobbe med heftet Min framtid, og vi skal ha forarbeid og etterarbeid i forbindelse med utprøvingen på videregående skole. Senere i år skal vi gjennomføre Jobbskygging, og vi har allerede hatt elevbedrift, som også har mål fra fagplanen i Utdanningsvalg. Rådgiver Dagrun Agnete Ødegaard har hatt gjennomgang av tilbudene i videregående skole og info om utprøving for både elever og foresatte. Utprøving Elevene skal på utprøving onsdag, torsdag og fredag enten i uke 11 eller 12. Valg av hva de skal prøve ut, må de ha gjort digitalt før 27/1. De får brukernavn og passord, og kontaktlærer sørger for gjennomføringen i en time sammen med dem. Busstider blir lagt ut på ITL, og annen informasjon finner de på nettstedet der de melder seg på.. Nye Jessheim videregående skole skal stå ferdig til skolestart august Finne seg sjæl Neste periode uke 3-13 Denne perioden vil være preget av utprøving og arbeidet i utdanningsvalg, men det er mye annet som foregår. Det er også vanlige uker med arbeid i fag. Husk at det er nå grunnlaget legges for de valgene og drømmene som skal oppfylles senere i livet. Det aller viktigste er gode arbeidsvaner, tilstedeværelse, samarbeid, positiv holdning og lærelyst. Følg med på aktivitetsplanen som ligger på ITL i tiden framover. Det blir blant annet filmverksted fra Den kulturelle skolesekken, vinteraktivitetsdag, show med gjengen i Sal og Scene, MOT-drømmer, MOT-dialog foreldre og ungdom, kunstutstilling Multipler og utviklingssamtaler. Underveisvurdering i fag og orden og oppførsel Elevene får karakterboka si fredag 23/1, med halvårsvurdering i fag og orden og oppførsel. Dette er en underveisvurdering, og det er ikke formell klagerett på karakterene. Klagerett er det bare på sluttvurderingen som settes når elevene avslutter 10. trinn. Er det spørsmål om karakterene nå, ta kontakt med faglærer. Elevene har også gjennomført en halvårsvurdering uten karakter sammen med kontaktlærer. Side 8

9 MinID og søking til vgs Nå er brevene fra MinID på vei til postkassene. De sendes ikke ut samlet, så de dukker opp litt pø om pø. Har det ikke kommet noe i løpet av januar, er det grunn til å ringe MinID på , for å etterlyse det. Så fort brevet er kommet, er det bare å sette i gang med søknaden. Den kan endres helt fram til søkerportalen stenger 1. mars, så det er ikke farlig å prøve seg fram litt. Rådgiver går gjennom alle søknadene i vinterferien, og ber derfor om at alle har fylt ut noe innen 15. februar. Presentasjonene fra foreldremøtet i november og gjennomgangen med elevene i januar, ligger på ITL i GUS / Info. Elever som ønsker mer hjelp av rådgiver, er velkommen til å ta kontakt. Vurdering Nå har elevene nettopp fått utdelt karakterer etter 1. termin, og det gjenstår bare standpunkt og eksamen til våren. Elever som søker private skoler, søker med karakterene etter 1. termin. For alle andre ettersendes karakterene fra skolen når vitnemålene er utdelt. Elevene har et medansvar for at lærerne får vurderingsgrunnlag i alle fag, og det handler om tilstedeværelse og deltakelse på prøver og i andre vurderingssituasjoner. Det er mye som skjer utover i halvåret, så det er viktig å ikke komme på etterskudd. Mange elever synes matematikkfaget er krevende, og derfor vil vi minne om tilbudet Josè har om ekstra hjelp etter skoletid hver mandag. Eksamen Alle eksamensdatoene ligger ute på hjemmesiden og ITL - Aktivitetsplaner. Dersom noen, av ulike grunner, vil søke om tilrettelegging på skriftlig eksamen, er det tid for å gjøre det nå. Dere finner skjema i Skjema/søknader på ITL, og fristen er fortrinnsvis 1. februar. Temakvelder i praktiske fag Før påske blir alle foreldre invitert til en kveld med fokus på de praktiske fagene, musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Da får vi presentert elevarbeider i alle fagene. Elevene skal delta begge kveldene, mens foreldrene i 10.1 og 10.2 inviteres onsdag 25/3 og 10.3 og 10.4 til torsdag 26/3. Invitasjon kommer seinere. Terminprøver Vi har endret terminprøvedatoene, slik at alle har prøvene samtidig. Torsdag 9/4: Engelsk Mandag 13/4: Norsk hovedmål Tirsdag 14/4: Norsk sidemål Fredag 17/4 Matematikk Det er forberedelse til alle prøvene. Se Aktivitetsplaner på ITL. Informasjon til videregående skole Hvis det er noe dere ønsker at vi skal sende av informasjon til videregående skole, må dere ta kontakt med skolen. Det blir også tatt opp i utviklingssamtalene. Skolen trenger samtykke fra elev og foresatte for å videresende informasjon, så vi foretar oss ingen ting på egenhånd. Ny lærer Kristian skal ut i foreldrepermisjon fra vinterferien og 10 uker framover. Da får vi Stephen (Steve) Sliwinski inn i hans stilling, både som kontaktlærer og i fag. Vi ønsker Kristian god permisjon, og Steve velkommen til trinnet. På bildene ser vi 10. trinnselever som bidro på julegudstjenesten og ivrige elever og lærer kl 16 dagen før terminprøven i matematikk. Side 9

10 Selfies I de siste ukene har elevene på 10.trinn jobbet med å ta Selfies, eller selvportrett, som det het i gamle dager. (Det vil si for 5 år siden.) Her har tanken vært elevene skal reflektere omkring dette med identitet (hvem er jeg?), og kombinere fotografi med tre valgfrie teknikker som er manuelle (lagd for hånd). Når det gjelder de manuelle teknikkene, har de kunnet valgt helt fritt i maling, trykk, tekstil, strikking, spaymaling osv. SELFIEN som fenomen har mye til felles med det klassiske selvportrettet og portrettet, som vi kjenner igjen fra alle tider i kunsthistorien. Forskjellen er at mens selvportrettet i tradisjonell forstand har vært knyttet til kunstnere, kongelige (eller andre med så mye penger at de kunne få noen til å male seg), er Selfien noe som enhver med en mobiltelefon kan ta. Selvportrettet har sånn sett blitt tilgjengelig for alle, og ikke bare kunstnere og kongelige. Nedenfor kan dere se noen av selfiene 10. trinn har produsert. Utviklingssamtaler Det kommer snart innkalling til den siste runden med utviklingssamtaler på ungdomsskolen, som skal gjennomføres fra uke 5. Utgangspunktet er halvårsvurderingen, hvilke mål eleven har for resten av skoleåret og hvordan læreren best kan hjelpe. Side 10

11 Svarslipp Gjerdrum ungdomsskole Kontaktinformasjon Postboks Gjerdrum Besøksadresse: Brådalsgutua Gjerdrum Skolens sentralbord/kontor Kjersti Stundal, rektor Mette Tandberg, avd.leder 9. trinn Dagrun Agnete Ødegaard, avd.leder 10. trinn Heidi Rustadbakken, avd.leder 8. trinn Helsesøster Vaktmester Telefon: Telefaks: E-post: Telefaks Arbeidsrom lærere 8. trinn /91 Arbeidsrom lærere 9. trinn /93 Arbeidsrom lærere 10. trinn /95 Gudmund A. Kogstad, miljøarbeider/ikt gjerdrumungdomsskole Pga undervisning vil ikke alle telefonene være bemannet til en hver tid, men på kontoret vil det som oftest være folk. På skolens hjemmesider finner du e-postadresser til alle ansatte. It s learning Elevene må til en hver tid holde seg oppdatert om det som ligger på It s learning (ITL), og vi oppfordrer alle foresatte til å gjøre det samme. Gå til nettsiden https://www.itslearning.com,velg Øvre Romerike og logg på med brukernavn og passord 10GUS, 9GUS eller 8GUS (store bokstaver). Her har foresatte tilgang til alt av fellesinformasjon og fagstoff. Rett valg Elevene på 9. og 10. trinn har hatt besøk av Nannestad, Hvam og Jessheim videregående skoler. De fikk først litt fellesinformasjon fra hver skole, og deretter presenterte skolene seg på stands, der Vi har lest Bindeleddet nr x. elevene våre fikk snakke med elever og lærere. Inntrykket Gjerdrum, var at det var Elevens navn: Basisgruppe: nyttig både for 9. trinn, som står foran valget av utprøving for første gang, og foresattes 10. trinn, underskrift som skal søke på ordentlig innen 1. mars. Leveres kontaktlærer innen

Mye flørt og moro... Vi har 980 følgere. 1000 før sommeren? Nå er vi også på Instagram. Følg gjerdrumungdomsskole. I dette nummeret finner du bl.a.

Mye flørt og moro... Vi har 980 følgere. 1000 før sommeren? Nå er vi også på Instagram. Følg gjerdrumungdomsskole. I dette nummeret finner du bl.a. I dette nummeret finner du bl.a. Nyttårsball 2 Mye flørt og moro... Rett valg 3 Nyttårsballet gikk av stabelen etter god, gammel oppskrift med festmåltid, fine taler, konkurranser og kåringer. Nydelige

Detaljer

GUS EB. Gode resultater på nasjonale prøver. Vend ansiktet mot solen, så ser du ikke skyggene.

GUS EB. Gode resultater på nasjonale prøver. Vend ansiktet mot solen, så ser du ikke skyggene. I dette nummeret finner du bl.a. 2 GUS EB Rett valg 4 Tidenes konserthappening! Halvårsvurdering 4 Resultat nasjonale prøver 4 8. trinn 5 9. trinn 6 10. trinn 7 Her er glimt fra elevbedriftsmessa på 9.

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 1 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2016-2017 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST Uke 33 Planlegging Adm. og lærere Barnehage- og 16.08.16 Psykologisk førstehjelp 0830-1300 17.08.16 Felles planleggingsdag Ohlin

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE. Læring og opplevelse i en elevaktiv skole

VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE. Læring og opplevelse i en elevaktiv skole VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE Læring og opplevelse i en elevaktiv skole PROGRAM FOR KVELDEN: Kl. 18.00 ca. 19.00 Fellessamling. Presentasjon av skolens ledelse. Presentasjon av skolens helsesøster

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 1 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2016-2017 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST Uke 33 Planlegging Adm. og lærere Barnehage- og 16.08.16 Psykologisk førstehjelp 0830-1300 17.08.16 Felles planleggingsdag Ohlin

Detaljer

SLÅTTHAUG SKOLE. En skole på høyden. Velkommen til foreldremøte på 10.trinn

SLÅTTHAUG SKOLE. En skole på høyden. Velkommen til foreldremøte på 10.trinn SLÅTTHAUG SKOLE En skole på høyden Velkommen til foreldremøte på 10.trinn Program 1. Fellesmøte - Informasjonsdel ved rektor Guri Reikvam og avdelingsleder Jan Martin Christiansen - Presentasjon av FAU

Detaljer

StarGUS. Elevbedriften Ramorama på GründerExpo

StarGUS. Elevbedriften Ramorama på GründerExpo I dette nummeret finner du bl.a. Manifest mot mobbing 2 StarGUS Nye YouMeelever 2 Fredag før påske arrangerte elevene i MOT og YouMe, godt hjulpet av flere ansatte, StarGUS for fjerde gang. StarGUS er

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Skøyenåsen skole Foreldremøte 8.trinn. Onsdag 23.august, kl

Oslo kommune Utdanningsetaten. Skøyenåsen skole Foreldremøte 8.trinn. Onsdag 23.august, kl Skøyenåsen skole Foreldremøte 8.trinn Onsdag 23.august, kl. 18.00 Dagsorden Bli bedre kjent med Skøyenåsen skole Få hilse på våre samarbeidspartnere Treffe kontaktlærere og andre foreldre i klassen Skolens

Detaljer

Foreldremøte Første møte med Øygard ungdomsskole

Foreldremøte Første møte med Øygard ungdomsskole Foreldremøte 07.02.2017 Første møte med Øygard ungdomsskole Agenda Rektor Rune Stangeland skolen og skolens organisering skolens visjon og filosofi hjem-skole, læringsverksted FAU valgfag Undervisningsinspektør

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem Videregående skole Annet

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte. Vikhammer ungdomsskole

Velkommen til informasjonsmøte. Vikhammer ungdomsskole Velkommen til informasjonsmøte Vikhammer ungdomsskole Skoleåret 2016/2017 Ca 300 elever, 96 på 8. trinn fra høsten 2016 Ca 35 lærere 4 klasser på hvert trinn 2 kontaktlærere i hver klasse 5 barne- og ungdomsarbeidere/miljøarbeider

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: FAU-leder Nina Ødegård Klassesammensetting 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag Valgfag Fag- og

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Velkommen til foreldremøte 10. trinn Hva skal vi snakke om Presentasjonsrunde Valg av klassekontakt og FAU-representant Informasjon fra skoleledelsen Diverse praktisk info Våre forventninger til deg Leksehjelp

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST 12.08- Planlegging og lærere 16.08.13 19.08.13 Skolestart Alle Alle Uke 34 Info.brev nr.1 til foreldre Skoleleder Skoleleder 23.08.13

Detaljer

Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 10. TRINN. Trivsel og læring for alle

Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 10. TRINN. Trivsel og læring for alle Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 10. TRINN Trivsel og læring for alle Nytt av året Det gamle skolearena utgår, erstattes av IST, se www.minskole.no/oddemarka Foresatte må oppdatere mailadresser

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Innledning Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Fremmedspråk eller språklig fordypning Utdanningsvalg Valgfag

Detaljer

Foreldremøte 10.trinn

Foreldremøte 10.trinn Apalløkka skole 23.01.2017 Foreldremøte 10.trinn Tirsdag 24.januar Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! 1/23/2017 Innhold: Presentasjon Infoheftet Viktige datoer Ulike

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni 2017

Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni 2017 Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni Tema for foreldremøtet: Presentasjon av Seljestad ungdomsskole Besøk av leder FAU Ronald Walquist Overgangen barnetrinn til ungdomstrinn Nye fag Vurdering Arbeidsplaner

Detaljer

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Vg1 studiespesialisering Tirsdag 22.august 2017 Klassen Bilder av klassen fra leksen de fikk fra mandag til tirsdag 2 Skolestartprogrammet Klassen forts. Velkomstsamtale/kontaktlærers samtale

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2017-2018 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1 4 har fra dette skoleåret ingen onsdager som de skal gå på skolen. 5. kl har fra dette skoleåret full

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Kim Andre vant limbokonkurransen!

Kim Andre vant limbokonkurransen! I dette nummeret finner du bl.a. YouMe og Åpen hall 2 Nyttårsballet Elevundersøkelsen flyttes 3 I år var det om å gjøre å ha det mest kreative og originale fremkomstmiddelet. Det var en konkurranse elevrådet

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE ÅRSPLAN FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE 2011-2012 TIL FORELDRE/FORESATTE PÅ 1.TRINN Velkommen som foreldre/foresatte til førsteklassingene på Vikhammeråsen grendaskole! Vi utarbeider hvert år trinnets

Detaljer

Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017

Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017 Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017 Informasjon ved avslutningen av 10 - årig grunnskole Informasjon om Søking til vgs Eksamen Standpunkt Klagerett og frist Fravær Status og plan for søking til vgs.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte på Ortun

Velkommen til informasjonsmøte på Ortun Velkommen til informasjonsmøte på Ortun Administrasjon Stein Larsen, rektor Annine Horstad, avdelingsleder Kjersti Wolden, avdelingsleder Roar Haugland, avdelingsleder Kontaktinformasjon Kontortid : 08.00-15.30

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

Skolebilde for Sanne skole skoleåret 2014 2015

Skolebilde for Sanne skole skoleåret 2014 2015 Del I Side 1 Skolebilde for Sanne skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 116 2013 109 2014 123 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn 9. mai 2016 Innhold Læringsmiljø Hjem-skolesamarbeid Hva er nytt? Organisering av 8. trinn Viktige datoer og hjemmeside Med blikk for alle Kvalitet og helhet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Skaun ungdomsskole. Skoleåret

Skaun ungdomsskole. Skoleåret Skaun ungdomsskole Skoleåret 2017 2018 Velkommen til nytt skoleår Da er det endelig klart for et nytt år her på Skaun ungdomsskole. Skoleåret 17/18 blir et spennende år. Vi starter med et historisk stort

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på 1. trinn

Velkommen til foreldremøte på 1. trinn Ellingsrudåsen skole Velkommen til foreldremøte på 1. trinn Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Cecilie Raddum, ass.rektor Rikke Lifjeld, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler,

Detaljer

Vi skaper varig lærelyst

Vi skaper varig lærelyst Vi skaper varig lærelyst Nytt ordensreglement 4-1 Regler knyttet til orden Møte presis til skoletimen og til andre avtaler Ha med alt nødvendig utstyr for opplæringen Holde arbeidsro i timene Gjøre skolearbeidet

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (Trinnansvar 8.trinn)

Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (Trinnansvar 8.trinn) Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf. 6391 1312 (Trinnansvar 8.trinn) 404 292 36 Avdelingsleder:

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Skolebilde for Moen skole skoleåret

Skolebilde for Moen skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Moen skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 131 2013 141 2014 138 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Velkommen til Mjølkeråen skole u.tr

Velkommen til Mjølkeråen skole u.tr Velkommen til Mjølkeråen skole u.tr Skolens ledelse Rektor: Johnny Tindvik Avd.leder: Lena O. Fyllingen Avd.leder: Eli Fjeldstad Avd.leder: Henry Wathle 10.trinn 9.trinn 8.trinn Kontaktinformasjon Tlf

Detaljer

RÅ SKOLE. Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole

RÅ SKOLE. Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole Tema for dagen Karakterpress Vurdering og fag Vurdering og fag Vurdering i skolen har to uttrykte formål: Fremme læring (formativ vurdering) Uttrykke kompetanse

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Matematikk eksamen: 4.3. Norsk skriftlig eksamen: 3.6. Engelsk skriftlig eksamen: 4.2

Matematikk eksamen: 4.3. Norsk skriftlig eksamen: 3.6. Engelsk skriftlig eksamen: 4.2 AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE EKSAMENSRESULTATER LÆREPLAN,UNDERVISNING,UDV,VALGFAG VURDERING - lekseplaner KLASSEMILJØ OG PSYKISK HELSE 9A;ELEVENES ARBEIDSMILJØ;NYE FØRINGER SAMARBEID SKOLE HJEM

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

Slåtthaug skole En skole påp. høyden

Slåtthaug skole En skole påp. høyden Slåtthaug skole En skole påp høyden 1. Fellesmøte A: Informasjonsdel Program Velkommen, ved rektor Marit Foss Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Skolens satsingsområder Karakterterminer

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

Velkommen til Foss videregående skole

Velkommen til Foss videregående skole Velkommen til Foss videregående skole Oss på Foss! Utdanningsprogram for studiespesialisering: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Utdanningsprogram for musikk, dans og drama 674 elever og 108 ansatte

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

Foreldremøte 10.trinn

Foreldremøte 10.trinn 18.09.2017 Foreldremøte 10.trinn Torsdag 7.september Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! 9/18/2017 Innhold: Hvem er vi? Viktige datoer Ulike tilbud om ekstra innsats

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov 6. nov. 2013 Følgende repr. bes møte: Sigrid Skaarer Hjemmen Lillian Watz Renate Farberg Tiril Spæren Kristin Hjemmen Andersen Kirsten Nysæther

Detaljer

Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole

Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole Skoleåret 2013-2014 Jørgen Ramsdal- avdelingsleder Hvem er vi? Rita Hove, kontaktlærer 10A Monica Svarstad, kontaktlærer 10A/C Torill Birkeland,

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Gran ungdomsskole Elever 2011 243 2012 255 2013 270 Årsverk undervisningspersonale med godkjent

Detaljer

Snart skal du begynne på ungdomsskolen!

Snart skal du begynne på ungdomsskolen! Snart skal du begynne på ungdomsskolen! 1. Overgangen fra barneskolen til Vesong 2. Rutiner for sammensetting av nye 8. klasser 3. Fremmedspråk, fordypning i engelsk/norsk eller arbeidslivsfag 4. Valgfag

Detaljer

Slåtthaug skole En skole på høyden

Slåtthaug skole En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved rektor Marit Foss Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Karakterterminer Fravær Kartlegging av elever og nasjonale

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 8.trinn

Velkommen til foreldremøte 8.trinn Velkommen til foreldremøte 8.trinn Fra ungdomsskolegården 1955 Agenda Velkommen ved skolens ledelse Presentasjon av lærere Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU Annet Møtet fortsetter

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn Uke:12 og 13 Info: Oppmøte til Polentur søndag 20.mars kl.07.45! Husk pass, penger, reiseforsikring, helsetrygdkort, nattbag (til ferje) og bag. Vi gleder oss!! :-) Matematikk - kunne løse likninger med

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Ellingsrudåsen Velkommen til Osloskolen Førskoledag 7.6.17 Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Odd Arne Hagen, ass.rektor Cecilie Raddum, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder. Kjetil Ljådal, sosiallærer

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer