24 timer. Inkluderende og utfordrende s. 3 Ny konsernsjef s. 6 Med mennesker i fokus s. 12 ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24 timer. Inkluderende og utfordrende s. 3 Ny konsernsjef s. 6 Med mennesker i fokus s. 12 ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr."

Transkript

1 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 2/2006 Årgang 11 Inkluderende og utfordrende s. 3 Ny konsernsjef s. 6 Med mennesker i fokus s. 12

2 Leder God jul Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo Tlf. sentralbord: Telefaks: Adm.dir./ansv.red.: Roar Lund Redaktør: Laila Windju Tlf Redaksjon: Laila Windju Astrid Nøss Olsen Produksjon: Merkur-Trykk AS Opplag: Avskrift og kopiering fra 24 timer kan skje ved oppgivelse av kilde. Intervjuer og kommentarer gitt av eksterne aktører samsvarer ikke nødvendigvis med Securitas syn. Julen nærmer seg med stormskritt. For oss i Securitas er dette en meget hektisk periode. Da er også tiden inne for et tilbakeblikk og en oppsummering av året som har gått har stått i forandringens tegn. Forandring er en viktig del av kulturen i Securitas, men dette året har vært ekstra spesielt. Gjennom prosjekt Sunflower har våre nære slektninger i Securitas Systems AS og i Securitas Direct AS nå lagt ut på egne reiser mot nære og fjerne mål. Som selvstendige, internasjonale, børsnoterte konsern, er de fulle av selvtillit og har satt stø kurs framover. Vi gleder oss på deres vegne og ønsker dem lykke til på ferden. Vårt gode samarbeide skal fortsette til beste for våre kunder. I Securitas har vi igjennom de senere år, i stadig større grad rendyrket tjenestespekteret gjennom økt spesialisering og organisatorisk utvikling i bredde. I løpet av 2007 er planen at også Securitas Cash Handling Services AS skal følge i Securitas Systems AS og Securitas Direct AS sine fotspor, som et eget børsnotert konsern, og under egen logo. Da blir Securitas AS igjen et rendyrket vaktselskap, og Securitas Transport & Aviation Security AS (STAS) et rendyrket selskap innen sikkerhetskontroller og vakthold på flyplasser og havner. Etter at vi tok dette grepet har sikkerhetskontrollene på våre flyplasser blitt merkbart bedre og med en jevnere kvalitet over hele landet. Tilsvarende effekter ser vi på de andre spesialiserte områdene vi har etablert. Vi ser resultatene innen områder som sikring av private hjem, tellesentraler og verditransport, oil&gas, helikoptertjenester, kjøpesentra, sykehus, universiteter og svinnkontroll. Rart hva som skjer når fokuset blir skarpere og målene nærmere. Da treffer vi oftere blink. Forutsetningen for å lykkes er et tett samarbeide med våre oppdragsgivere, riktig rekruttering og kompetanse. Vår konkurransekraft skal økes gjennom å gi våre medarbeidere muligheter til personlig utvikling. Det er få ting som gleder mer enn å se et talent slå ut i full blomst, og å få ta del i utviklingen. Våre myndigheter gir oss utfordringer i form av Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP) og avtaler om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Dette er vesentlig mer utfordrende for landsdekkende bedrifter med folk i arbeid, på skift til alle døgnets tider alle årets dager og med varierende stillingsbrøker. Jeg er glad for å kunne si at vi er godt rustet til å møte disse utfordringene i Når julekvelden senker seg og vi samles med våre kjære, må vi ikke glemme våre ansatte som er ute hos våre oppdragsgivere og sørger for sikkerheten der. De beste ønsker om en trygg og sikker jul, og et spennende nytt år til dere alle. Forsidebilder: Terje Heiestad/Millimeterpress Roar Lund adm. direktør 2 24 timer et magasin fra Securitas Norge

3 Inkluderende og utfordrende Avtalen om inkluderende arbeidsliv er tilbake på plass etter mange og harde tautrekkingskamper mellom regjeringen, LO og NHO. 24 timer gratulerer NHO-sjef Finn Bergesen jr. med utfallet som bl.a. medfører at Securitas nå blir IA-bedrift. Tekst: Pål Mugaas Foto: Terje Heierstad At regjeringen brøt avtaleverket midt i en periode førte til store protester fra både LO og NHO. Den ekstra prislappen på 2,5 milliarder som ble lagt på arbeidsgivernes skuldre skulle vekk. Der var det ikke rom for noe kompromiss. Ikke en gang om en tikroning, slik NHO-sjefen formulerte det i møte med 24 timer. Resultatet av forhandlingen førte isteden til en omdisponering av midler innenfor avtalen, fra redusert arbeidsgiveravgift for eldre arbeidstakere til satsing på frikjøp fra helsekøer, og bedre tilrettelegging for arbeidstakere som har spesielle behov. Finn Bergesen jr. er meget fornøyd med resultatet. Vi så at den reduserte arbeidsgiveravgiften for seniorer, som var en av virkemidlene vi hadde, ikke fungerte etter hensikten. At vi nå har fått til en et magasin fra Securitas Norge 24 timer 3

4 omdisponering ser vi veldig positivt på, understreker han. Men, sykefraværet i Norge gir grunn til bekymring. Alle parter i arbeidsliv og politikken er enige i det. Norske tiltak for å få syke og uføre i jobb har ikke virket godt nok. Det slår OECD fast i en ny rapport som ble lansert i november. Vi topper sykefraværsstatistikken, uten at vi føler oss sykere enn andre. Norge er også ett av de landene i OECD-området som har flest utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom eller uførhet. Finn Bergesen jr. mener at dette er en sammensatt problemstilling som må løses med, nettopp, inkluderende arbeidsliv. Hvis vi sammenligner oss med andre land, ser vi at Norge ligger litt høyere på sykefraværsstatistikken, men ikke så veldig mye høyere. Det er flere grunner til dette. Vi har tilnærmet full sysselsetting og det er en stor del av arbeidsstokken som deltar i arbeidslivet, så da må vi regne med at det er en del som faller utenfor. Når dette parres med gode velferdsordninger vil vi kunne få et slikt resultat, påpeker Finn Bergesen jr. Lederansvar NHO-direktøren mener at OECDs oppskrift ikke er den riktige for Norge. Det er det bred politisk enighet om. OECD sier at Norge må angripe sykefraværet med økonomiske incitamenter. Med karensdager og kutt i sykelønnen, samtidig som arbeidsgiverne må belastes mer. Det er det ikke politisk grunnlag for i Norge. Ingen politiske partier vil kreve en slik løsning, og den ble da også lagt død av Sandemann-utvalget i I Norge har vi valgt sporet med inkluderende arbeidsliv, understreker han. Inkluderende arbeidsliv forplikter til en innsats fra alle parter. NHO påpeker at det er et klart lederansvar å ta grep om bedriftens IA-politikk. Det holder ikke bare å undertegne avtalen og så glemme oppfølgingen. De IAbedriftene som gjør jobben sin skikkelig, får også ned fraværet, påpeker Finn Bergesen jr. og trekker fram Statoil som et vellykket eksempel. Mange ledere har fokus på det som er primæroppgaven i bedriften, nemlig drift. HMS blir derfor delegert nedover i systemet. Vi mener at ansvarsområdet må bringes opp, og det må være en klar fokus på det i ledergruppen. I mange store konsern ser vi en slik holdning, f.eks i Statoil. Når det gjøres på denne måten, ser vi også at det gir resultater, framhever NHO-direktøren. Nye utfordringer Servicebedriftenes Landsforening (SBL), hvor Securitas er organisert, er en ny, stor og annerledes gruppe i NHO-systemet og er nå den tredje største landsforening på arbeidsgiversiden. Hvordan vil dette påvirke NHO, og hvilke nye utfordringer bringer dette inn i organisasjonen? Det er viktig å huske på at den organiseringen av arbeidstakerne og arbeidsgiverne vi har i Norge er et barn av den industrielle revolusjonen. De nye serviceyrkene har arvet modellene, selv om dagens arbeidsplasser har 4 24 timer et magasin fra Securitas Norge

5 andre utfordringer og andre måter å tilpasse seg på i forhold til ønsker om arbeidstid og fleksibilitet. Det er derfor viktig at NHO evner å løfte seg over industrisamfunnets perspektiv og finner løsninger som passer bedre for de nye næringene som har vokst fram. Dette er imidlertid krevende, både fordi modellene er adopterte og fordi den tradisjonelle tanken er enklere å tenke enn den nye! Det blir derfor en klar utfordring både for SBL og NHO å være seg bevisst problemstillingen, understreker Finn Bergesen jr. Globale ufordringer Det er en stor grad av import av arbeidskraft til det norske markedet. «Norske» arbeidstagere og bedrifter prises ut av markedet og hele tjenestegrener overtas av utenlandsk arbeidskraft. Det er ingen garanti for at denne arbeidskraften forblir i landet i framtiden. Hvordan stiller så NHO seg til denne problemstillingen? Vi både har og vil få en mye større arbeidsinnvandring over landegrensene. Forskjellen er jo at produksjonsprosesser kan flyttes ut, mens service må produseres direkte i markedet. Og, hvis man ikke klarer å få tak i arbeidskraften i Norge, må man søke Jeg tror det viktigste Securitas skal huske på, er at ledelse har med mennesker og mellommenneskelige forhold å gjøre. Arminister Dagfinn Høybråten andre steder. Vi kan dele denne arbeidskraften inn i to segmenter. Den ene er de midlertidige, som er unge mennesker som er i Norge i ett til tre år. Det andre segmentet er arbeidstakere som flytter med familien for å bosette seg i Norge. Det er disse som er viktige i denne sammenhengen. Om de siste finner ut at de vil reise tilbake, blir de en kostnad for arbeidsgiverne. Derfor må det å hente inn arbeidskraft temporært aldri bli hovedbasis i en servicebedrift. Da får man en flyktig arbeidskraftbase, noe som er lite gunstig. Norsk arbeidskraft bør være det dominerende, påpeker Finn Bergesen jr. Og for servicebedriftene ligger en del av utfordringen innen inkluderende arbeidsliv i forlengelsen av denne globale endringen. I denne sammenhengen er det viktig å se på den mengden av arbeidstakerer som er i Norge, men som av en eller annen grunn ikke er i arbeidslivet. Selv om vi har stor grad av sysselsetting, snakker vi likevel om godt og vel mennesker i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Det er her utfordringen ligger, påpeker han. Import og konkurranse Industrispionasje, det å kunne stole på en arbeidstaker, skaffe informasjon og vite hvem man har med å gjøre, er problemstillinger som NHO har høyt på agendaen i et overordnet makroperspektiv. Et firma som Securitas, hvis forretningside er å selge sikkerhet, kan selvsagt ikke ha usikkerhet rundt medarbeidere. Medarbeiderne må leve opp til firmaet, og det er selvsagt enklere å sjekke en nordmann enn en innflytter. NHO står sammen med flere organisasjoner bak Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon. Her jobbes det på makronivå med spørsmål om sikkerheten i arbeidslivet. Arbeidstakervurdering er en del av dette, men NHO har ikke gått inn på dette på bransjenivå. Det blir mer en sak for medlemsorganisasjonene våre, som f.eks SBL, forteller Finn Bergesen jr. Avslutningsvis ber 24 timer NHOsjefen om noen gode råd på veien nå som Securitas blir en IA-bedrift. Jeg tror det viktigste Securitas skal huske på, er at ledelse har med mennesker og mellommenneskelige forhold å gjøre. Avtalen om inkluderende arbeidsliv kan løse mange spørsmål gjennom å utvikle en god dialog. Man må komme sammen, snakke om problemene og løse dem. Jeg vet jo at Securitas, selv om dere hittill ikke har vært IA-bedrift, har hatt et lavt sykefravær og har tatt tak i dette på en god måte og det blir sikkert bra framover også, avslutter en smilende Finn Bergesen jr. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 5

6 Securitas nye konsernsjef, Alf Göransson Jeg har vært så heldig å bli utnevnt til ny konsernsjef i Securitas og jeg akter å gjøre mitt beste for at selskapet forblir noe vi alle kan være stolte av. Securitas er et anerkjent selskap med et spennende potensial. Jeg planlegger å fortsette denne kursen, og ikke endre på noe som har bidratt til å bringe selskapet dit det er i dag. Mitt fokus vil være å fortsette utviklingen. Selv om jeg ikke begynner i Securitas før neste år så har jeg allerede møtt noen nye kolleger, og lest en del om selskapet for å bli bedre kjent med det. Menneskene jeg arbeider med beskriver meg som en ærlig og direkte samtalepartner, rettskaffen og real. Jeg liker det enkle og er økonomisk orientert. Jeg liker å engasjere meg i hvordan man kan utvikle og øke merverdien, og å føle pulsen av forretningsvirksomheten. I dag er jeg ansvarlig for å drive et internasjonalt bygg- og anleggsselskap som heter NCC. Da jeg begynte i NCC var selskapet i en dårlig forfatning, og med stor gjeld. Selskapet gikk med tap. I dag er det annerledes. NCC har ca ansatte og har en omsetning på 50 milliarder SEK. Gjennom mine 5 år i NCC har jeg hver uke besøkt minst en arbeidsplass. Jeg var faktisk nylig på min aller første mobilvaktrunde i Securitas, og det var en veldig spennende opplevelse. Dette er noe jeg håper å kunne gjøre mer når jeg tiltrer. Akkurat som med vakt- og sikkerhetsbransjen så er bygg- og anleggssektoren en kunnskap og erfaringsvirksomhet, uten noen produkter eller reservedeler. Anerkjennelse er basert på hva du gjør, ikke hva du sier. Lederskap og suksess er basert på prestasjoner gjennom grunnverdiene i selskapet, samt fokus på forretning og fortjeneste. En av årsakene til at jeg ønsket jobben i Securitas, er at med børsnotering av de nye konsernene vil Securitas nå fokusere på rene vektertjenester. Jeg tror at med fokus kommer lønnsomhet. Jeg tror at de jeg treffer og blir kjent med vil lære meg å kjenne som en ærlig og oppriktig konsernsjef, da jeg liker direkte og åpen kommunikasjon i tillegg til å ha fokus på virksomheten dens vekst og lønnsomhet. Jeg gleder meg til å bli en del av Securitas! Alf Göransson Avskjeder og nye begynnelser I mars 2007 forlater nåværende president og konsernsjef, Thomas Berglund Securitas etter 22 år. De siste 14 årene har han hatt denne rollen. En ny spennende reise starter for de forskjellige segmentene i Securitas, og det er en passende anledning til å trekke seg tilbake som konsernsjef og gi rom til en ny generasjon konsernledelse som kan lede Securitas in i framtiden, sier Thomas Berglund. Selv om det er for tidlig å si farvel, bemerker Melker Schörling, styreleder for Styret i Securitas AB, vil jeg på vegne av meg selv og Styret få takke Tomas Berglund for hva han har prestert i Securitas. Selskapet har vokst til å bli en verdensleder under hans lederskap, og det er vi veldig takknemlige for. Alf Göransson vil starte i selskapet i mars Thomas Berglund vil bli styreleder for Styret i Securitas Direct AB timer et magasin fra Securitas Norge

7 Finn kunden og avdekk behovet Når den nye salgsorganisasjonen i Securitas Mobile skal bygges opp og utvikles, er det én mann de ansvarlige ønsker å lytte nøye til. Kjell Olsen har vært i Securitas siden 1979, og har jobbet med salg nesten hele tiden. Tekst: Pål Mugaas Foto: Terje Heierstad Salg handler om trygghet. Vi selger sikkerhet i denne bransjen, og vi kan definere sikkerhet som «uønskede hendelser som ikke finner sted». Når kunden kommer etter 20 år og forteller meg at, du Kjell, jeg tror vi sier opp avtalen nå, det har jo aldri skjedd noe. Da er det bare å se ham i øya og si akkurat, da virker det jo! Så er det bare å signere en ny kontrakt for de neste ti åra også, smiler Kjell Olsen. Men, fra spøk til alvor. Olsen er en mann med lang erfaring i salg og kundepleie. Nå er han salgssjef i Securitas Mobile, og har tro på at Securitas kan få til et enda bedre salg. Det gjelder bare å finne de rette menneskene til jobben. En god selger må ha empati og evne til å sette seg i kundens sted. Det handler om å avdekke kundens behov og finne løsninger som tilfredsstiller disse, påpeker Kjell Olsen. I tillegg trekker han fram evnen til å lande et salg. Det hjelper ikke å være god til å prate om du ikke har den freidigheten og selvsikkerheten som skal til for å få en underskrift på kontrakten. Du vet, teknikk kan læres, men det er ikke alle som kan bli en god snekker, påpeker han. Det er noen som har en del naturlige fortrinn, og når disse får riktig opplæring blir det fantastisk gode selgere av dem. Kunden har rett En av de erfaringene alle som har vært i arbeidslivet en stund har gjort seg, er et magasin fra Securitas Norge 24 timer 7

8 at feil skjer. Da er det viktig å ta situasjonen og kundens opplevelser på alvor. Kunden må få tømt seg skikkelig. Og så må du ikke prøve å prakke på ham den samme løsningen en gang til, hvis det er tydelig at den ikke fungerer optimalt, understreker Kjell Olsen. Det gjelder med andre ord å være lydhør. Olsen har opplevd mye opp igjennom årene, og av og til har det skåret seg. Blant annet da han sammen med kunden prøvde å vekke en sovende vakt. Ettersom det var en ganske lydtett glassvegg mellom dem og vakta, var det ikke så lett. Det endte med en telefon til vaktsentralen som sørget for at vakta våknet. Ingen drømmesituasjon, og kunden kunne lett forsvunnet. I slike situasjoner er det viktig å beklage det som er feil, og så komme opp med en løsning som virker. Husk også på at kunden kan oppfatte ting som feil, selv om de egentlig ikke er det, da er det ekstra viktig å være fleksibel og se på løsningene en gang til. Det er tross alt fornøyde kunder vi lever av, understreker Olsen. Akkurat denne kunden fikk et «tilbud han ikke kunne si nei til», smiler Olsen. Original vs kopi Det er stor vekst i sikkerhetsmarkedet. Kjell Olsen mener at kampen nok vil tilskjerpes etter hvert, og det er her det er viktig for Securitas å være mer proaktive. Når du representerer original produktet/tjenesten, kan du konkurrere på kvalitet. Er du en kopist, slik mange av våre konkurrenter er, har de kun pris å konkurrere med, understreker han. Det er heller ingen ting som kommer gratis. Salg er hardt arbeid. En god selger må ha selvdisiplin og jobbe hardt, påpeker Olsen. Det gjelder å finne kundene, avdekke behovet, og tilfredsstille behovene deres for så å lande kontrakten. Det er i den rekkefølgen det skjer, avslutter Olsen, før han forteller om hvordan de selger områdevakt på Gråkammen. 24 timer er nær ved å kjøpe tjenesten, selv om vi ikke bor i området. Så effektiv kan en ekte selger være. Securitas Cash Handling Services AS Divisjonen Securitas Cash Handling Services AS omprofilerer og bytter navn til LOOMIS for all sin virksomhet i samtlige land hvor selskapet opererer. For Norges del gjelder endringen for Securitas Cash Handling Services AS. I dag drives virksomheten under henholdvis Securitas, Dansikring og Protectas i Europa, og Loomis, Fargo & Co. i USA. Den tidligere meddelte børsintroduksjonen og avknopping fra Securitas AB, vil skje i løpet av Selskapet vil ha sitt hovedkontor i Stockholm, og introduseres på Stockholmsbørsen. Navnet Loomis har en lang og fargerik historie i USA med røtter tilbake til gullrusjens Alaska, i Selskapet har siden etableringen spesialisert seg på håndtering av kontanter, og tilbyr i dag et vel utbygd nettverk av verditransport, automatbanktjenester og kontanthåndteringstjenester. Loomis er i dag verdensledende innenfor ovennevnte forretningsområde. Gjennom å velge navnet Loomis viderefører divisjonen sine røtter i historien, og sitt engasjement i fremtidens kontanthåndteringsindustri. Vi er veldig stolte både over vår arv fra Loomis og Securitas og vil kombinere det beste fra begge selskaper i vår nye identitet. Så vel utforming, fargevalg og format i vår nye logo reflekterer vår arv fra Securitas, sier adm. direktør i Loomis Norge AS, Steve Gilberg. Omprofilering vil skje gradvis og forutsettes være gjennomført i løpet av 1. kvartal LOOMIS Selskapet tilbyr sikre og effektive løsninger innenfor distribusjon, håndtering og resirkulering av kontanter for banker, handelskunder og andre kommersielle selskaper som har kontantomsetning. LOOMIS har sin forankring i 440 operative avdelingskontorer og har ca ansatte timer et magasin fra Securitas Norge

9 Bygger ny salgsorganisasjon Tekst: Pål Mugaas - Foto: Terje Heierstad I disse dager legges strategien for den nye salgsorganisasjonen i Securitas Mobile. Målet er å bli best på salg innen mobile sikkerhetstjenester i hele Skandinavia. Teamet er ikke i tvil om at de vil lykkes. Tidligere økonomisjef, Lars Trælvik, har fått oppgaven med å bygge opp en slagkraftig salgsorganisasjon i hele Norden, og med seg på oppgaven har han fått Reinert Refsdal. Deler av den øvrige ledelsen er allerede på plass. Tom Pettersen er hentet inn som salgsdirektør for Norge og Pål Eirik Johansen er ansatt som salgssjef for Øst- og Sørlandet. Sammen skal teamet skape den mest effektive og suksessfylte salgsorganisasjonen innenfor Mobile i Skandinavia. Ingen liten utfordring, for der ute i markedet finnes det mange andre selskaper som lever godt av leveranser til næringslivet og private husstander. Vi vet at vi har det beste produktet på markedet. Alle som bærer Securitas logo n på uniformen sin, er overbeviste om at vi er en del av det beste sikkerhetsselskapet i Norge. Da må vi også kunne selge, fastslår Tom Pettersen. Med sin bakgrunn fra Securitas Direct/Aroundio og Securitas Verdi, gleder han seg til å ta fatt på oppgaven rett over nyttår. Pål Erik Johansen tiltrådte i sin stilling 1. november. Han har de siste årene vært regionssjef for Mobile sør, og kjenner markedet ut og inn. Lederteamet holder i disse dager på å sette sammen organisasjonen og definere innen hvilke områder de første satsningene skal gjennomføres, kan Johansen fortelle til 24 timer. I dag er det mange av de driftsansvarlige som er flinke til å drive salg og mersalg, men nå blir det hele systematisert gjennom klarere arbeidsinndelinger og egen salgsavdeling, understreker Trælvik. Mer synlige Produktene Securitas leverer, enten det er mobilt vakthold, stasjonært vakthold, sikkerhetskontroll på flyplasser, havnevakthold, verdihåndtering, leveranse av alarmsystemer til næringslivet så vel som til de private husstandene, At det skal satses er det ingen tvil om. Målsettingen er allerede satt: Vi skal ha den mest effektive og suksessfylte salgsorganisasjonen innenfor Mobile i Skandinavia. er til enhver tid det beste på markedet, men aktiv markedsføring må til. Kundene ser oss på veien, i resepsjonene, på flyplasser og havner, og når vi tømmer minibanker, men vi har ikke vært tydelige nok på nysalg og markedsaktiviteter. Dagens salgsapparat er ikke stort nok til at vi kommer over alle våre potensielle kunder. Dette er ingen kritikk av eksisterende salgsorganisasjon, men heller en erkjennelse av at vi har mye å hente på å få bygget opp en slagkraftig salgsorganisasjon fra bunnen av, understreker Trælvik. Målet er å bygge en salgsavdeling med omlag tjue selgere i løpet av første halvår. Noen skal hentes internt, men brorparten regner lederteamet med å finne utenfor Securitas. Den interne prosessen er allerede godt i gang, og mange har meldt sin interesse. Hovedkonkurransen kommer fra lokale selskaper rundt om i Norge. Det er den vi må konsentrere oss om å slå. Vi frykter ikke så mye den internasjonale konkurransen, påpeker Tom Pettersen. Systematisering Det er mange gode selgere og eksempler på vellykket organisering rundt om i organisasjonen. En del av jobben blir å analysere hva som har fungert og sette dette i system, samt engasjere menneskene rundt oppgavene. Det er viktig å innse at det er slutt på tiden da Securitas solgte seg selv. Vi kan ikke lenger leve på enkeltstående suksesshistorier, men må sørge for at vi har en systematisk organisasjon over hele landet, påpeker Pål Erik Johansen. Den nye salgsorganisasjonen skal være synlig i hele det norske markedet. Selgerne skal hovedsakelig jobbe med oppsøkende salgsvirksomhet mot potensielle kunder. De skal bygge gode relasjoner og være en naturlig samarbeidspartner for å skape trygghet der det er behov. At de har hatt på seg uniform og vært med i felten for å lære oppgavene å kjenne, er en selvfølge. Vi skal i god Securitastradisjon bygge stein på stein, men byggetiden skal være kort. Målsettingen er at vi skal ha salgspersonell på de plasser i Norge det måtte være et næringsgrunnlag. I første omgang vil det innebære dedikerte salgsressurser i alle byer av en viss størrelse, påpeker Tom Pettersen. Og så lar vi alle få et kurs med Kjell Olsen. Da er vi i gang, smiler Lars Trælvik avslutningsvis. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 9

10 Sur sild og blide passasjerer Folk tar med seg de merkeligste ting når de skal fly. Sikkerhetskontrollørene må for eksempel kunne ta stilling til om levende fiskeegg er væske. Tekst og bilder: Marit Bendz Securitaspersonellet på flyplassene i Norge har vært gjennom det mest hektiske året noensinne. Ny regler, nye kollegaer, inspeksjoner og tester har blitt nesten dagligdags. 24 timer har derfor tatt turen til fire flyplasser for å sjekke forholdene hos sikkerhetskontrollørene. Over alt møter vi engasjerte, vennlige og profesjonelle vektere som synes at jobben er spennende og at stikkontroller på hvordan de utfører jobben gir inspirasjon. Køer og kaos som var ventet i november uteble takket være massiv Else-Marie Halvorsen, sikkerhetskontrollør og vaktleder ved Florø Lufthamn i Sunnfjord med noe av dagens fangst. informasjon gjennom media og ikke minst; en fantastisk stå-på-vilje hos vekterne. Passasjerene tar stort sett de nye sikkerhetsforskriftene med godt humør, selv om mange lurer på hvorfor de må drikke opp konjakkskvetten før de går gjennom portalen og ikke forstår at tannkrem er væske. Florø: 20 ansatte - Kan jeg ta med ei flaske Olden-vann? spør en nordsjøarbeider i forbifarten. I tillegg til den ordinære kortbaneflyplassen har vekterne på Florø Lufthamn også ansvaret for Heliporten, helikopterterminalen til Nordsjøen. Her gjelder et eget reglement, så det går greit, smiler vekter og vaktleder Else- Marie Halvorsen. Det er sjelden lang kø foran slusa i Florø. Ei ung jente under opplæring går nennsomt igjennom sekken min - med plasthansker og silkehansker. Jeg har glemt å ta ut kameraet. Sikkerhetssjekken er en intim handling i det offentlige rom, som krever både diskresjon, høflighet og en god porsjon psykologi. Et særtrekk ved småbyer som Florø er at alle kjenner alle, og en vekter risikerer å måtte kontrollere både venner, datteren til naboen og ekskjæresten. - Vi bytter om det føles ubehagelig, forteller Halvorsen. Men å rote igjennom sure truser og andre personlige ting blir rutine, det er som å pakke fisk, man tenker ikke over det. Diskresjon er nøkkelen, de drar ikke innholdet ut på benken. Passasjerer skal etter reglene kroppsvisiteres av en vekter av samme kjønn, men ved flyplassen i Florø er det nesten bare kvinnelige vektere. Det er egentlig ingen ulempe, for de fleste menn foretrekker å bli undersøkt av kvinner. Det er munter uenighet om dette gjelder motsatt vei. Det er også en fordel at de har en tamil i staben. Det bor mange tamiler i Florø. Sursild fra mor Sikkerhetskontrollørene har veldig korte frister på å oppdatere seg på nye regler. - Det kommer stadig nye tilleggsendringer. Informasjonen og definisjonene du fikk i går blir gjerne justert i dag. For eksempel var linsevæske et problem fordi flaskene ofte er 230 ml. Nå regnes det som medisin, sier Halvorsen. Hun er spent på juletrafikken, og hva som skjer med alle som har vært hjemme hos mor og fått sursild. Flyselskapet DAT, som flyr til Florø, vil ikke ha sursild i innsjekket bagasje på grunn av laken den ligger i. - Et annet problem er kransekakene som folk er så redde for. Dersom de er for høye, går de ikke igjennom på båndet, og de blir ødelagt om de legges ned. Men det er jo bare å åpne pakken og undersøke den fysisk, sier Halvorsen som er dreven etter mange år i bransjen. Hun kan se hvem som kan lage trøbbel. - Det er damer på min alder, mellom 35 og 45, og menn i 50-årene. Både Securitas, Avinor og ESA tar jevnlige kontroller av sikkerhetspersonalet, noe mange vil tro er en belastning. Det er unison enighet om det motsatte. - Testene motiverer oss! Ikke minst når vi får pepper av enkelte passasjerer for at vi er for grundige, er det fint å få ros fra for eksempel Avinor etter en stor kontroll, smiler Halvorsen. Bergen: 190 ansatte Vi tasser på sokkelesten gjennom slusa på Flesland. Her er køene litt lengre og pulsen høyere. Etter å ha fått fotoapparatet på plass i sekken blir jeg stående et øyeblikk å betrakte medpassasjerer med og uten belte og sko, med og uten små plastposer med rare små ting i. - Kan jeg hjelpe deg med noe? - Nei, jeg bare kikker litt. - Vi har taushetsplikt, det har ikke du, sier en vennlig vekter og ber meg høflig, men bestemt om å gå videre inn i hallen. Jeg forstår godt at sikkerhetskontrollørene her får gode tilbakemeldinger, slik Espen Saltvig forteller timer et magasin fra Securitas Norge

11 Han er vekter og instruktør ved Bergen Lufthavn, og forteller at de forventet lange køer og fullt kaos da de nye reglene ble innført. - Men det har vært overraskende fin flyt, også fordi folk fra Avinor har stått utenfor slusa og veiledet de reisende. Vi er litt redde for at passasjerene blir bortskjemte, smiler han. Vekterne i sikkerhetskontrollen i Bergen har fått skryt for at de er så blide og greie. De har også ansvaret for innsjekket bagasje, og merker at mengden har økt. Arbeidet har flyttet seg. Ålesund: 28 ansatte På Vigra har innsjekket bagasje økt med prosent, likevel piper det jevnt og trutt i kontrollen. Alle som skal sjekkes med hånddetektor blir tatt med inn i et avlukke, men gardinen blir ikke trukket for uten at passasjeren ber om det. På vaktrommet diskuterer vekterne problemer med kjendiser, og vaktleder Janita Blomvik forteller at noen passasjerer tar ut irritasjonen sin på vekterne. - Vi snakker ut med hverandre etter slike episoder. Taushetsplikten gjør jo at vi ikke kan ta det ut hjemme. Men stort sett er folk veldig greie og forstår at vi bare gjør jobben vår. En del synes røntgenavlesningen er den største utfordringen nå når så mange nye ting er blitt ulovlig å ha med. - Vi må lære oss en helt ny måte å lese bildene på. Heller ikke her reagerer noen negativt på de hyppige intern- og eksternkontrollene. - Testene gjør oss tryggere, sier Blomvik. Så blir det liv og røre på vaktrommet, et russisk fly kommer øyeblikkelig inn for landing, skal de innom Taxfree-butikken? En del utenlandske passasjerer, særlig kvinner, må man behandle forsiktig så de ikke skal føle seg krenket. Men russerne blir trolig ikke noe problem, for enhver som har vært ute for russiske sikkerhetsvakter er det bare kos å lande på en norsk flyplass. Trondheim: 150 ansatte Det er tirsdag og mange forretningsfolk på Værnes. De kan å reise, de omstiller seg fort og ønsker å komme raskt fram. De har heller ikke med seg unødvendige dublidutter, laptopen har de forlengst lært seg å ta ut av veska. Køene pleier å bli litt lengre i helgene. - Det blir spennende å se framover mot jul, når charterturistene kommer for fullt. Det er gjerne folk som ikke reiser så mye, sier sikkerhetskontrollør Per Gunnar Fordal, som er enig i at forandringene har gått over all forventning, og folk tar dem med godt humør - stort sett.. Det var faktisk vanskeligere å forklare meningen med de forrige reglene som bli innført; at reisende måtte ta PC-er ut av veskene. I det hele tatt synes han det var flere problemer før, da folk kom med både hammer, drill og boremaskin i håndbagasjen og påsto at de trengte verktøyet på flyturen. Janita Blomvik, sikkerhetskontrollør og vaktleder ved Ålesund Lufthavn, Vigra finner av og til en godt gjemt kniv, men det har til nå bare vært tester. - Man kan jo undre seg over hva de hadde tenkt å gjøre med det, ler han. Det var nok rett og slett en unnskylding for å slippe å sjekke inn bagasjen. Men fremdeles har folk med seg mye rart gjennom portalen. En Bergensforsker hadde for eksempel med seg flere beholdere med levende fiskeegg, men det var før væskeregelen kom. I dag hadde han neppe sluppet igjennom med dem. Men det er jo ikke slikt man kaster i søpla eller drikker opp før man skrider gjennom portalen heller. Sikkerhetskontrollørene får nok nye ting å bryne seg på framover. Nye krav og stor økning av tjenesten har gitt oss 400 nye kolleger. Vi er nå nesten 1300 medarbeidere, som sammen har ridd av stormen og mestret utfordringene. Stort press på våre ansatte med økning i leverte timer, nye krav, utstrakt testing og stor oppmerksomhet har preget året. Jeg retter en stor takk til dere alle for den betydelige innsats og stå på vilje som gjennom året har gjort det mulig for oss å levere et godt produkt. De ansatte har stått fram og vist stort ansvar for jobbene sine, og jeg er dypt imponert over de mange personlige løft jeg har vært vitne til. Folk har rett og slett taklet vårt travleste år på en fantastisk måte. Økningen i tjenesten fortsetter inn i det nye året, og det er åpenbart at vi stadig må jakte videre på gode medarbeidere. Vi har også etablert den nye organisasjonen Securitas Transport Aviation Security AS i Norge. Med dette har vi startet arbeidet med å videreutvikle havnetjeneste som det andre hovedproduktet vårt. Jeg vil igjen takke alle for det gode samarbeidet og for innsatsen i Espen Saltvig, sikkerhetskontrollør og instruktør ved Bergen Lufthavn, Flesland, går igjennom en ryggsekk med veltrenet blikk og følsomme fingre. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 11

12 Med mennesker i fokus En mann som glir like godt inn i et vestnorsk pinnekjøttlag som en indisk fest, må ha noen spesielle egenskaper. Omgjengelighet og evnen til å ikke ta seg selv alt for høytidelig er stikkordene når 24 timer møter Philip Benz. Tekst Pål Mugaas Foto Terje Heiestad Sitt ned, sa Roar Lund. Jeg har lagt ferdige planene for Oslo, og du inngår ikke i dem. Så tok han en liten kunstpause, før han sa, Stavanger, derimot... Jeg svarte ja allerede i løpet av møtet, selv om Roar mente at jeg kanskje burde ta en liten prat med kona mi først, forteller en smilende Philip Benz. Kona hadde ingen innsigelser, og dermed bar det over fjellet, fra Oslo for å overta som regionssjef i Agder og Rogaland. Et foreløpig høydepunkt i en lynkarriere som startet med en sommerjobb i bomringen i Jeg har alltid ønsket å jobbe med mennesker. Det begynte med et forsøk på mediastudiene i Volda og fortsatte på Lærerhøyskolen i Oslo, sier Philip. Skjønt fortsatte og fortsatte. Han hoppet av lærerstudiene før han fikk begynt. Grunnen var enkel. Han hadde fått seg sommerjobb i Securitas, og der trivdes han så godt at han bestemte seg for å bli i selskapet. Deretter har det bare balet på seg. Ambisjoner I disse tider da språkrådet prøver å definere hva en «nordmann» egentlig betyr, kan Philip Benz kanskje trekkes fram som et godt eksempel. Med foreldre fra India, som reiste til Norge da han var fire, en oppvekst i Selje i Nordfjord, en indisk kone, en seksårig sønn med østlandsdialekt og en toårig datter som snart skal lære seg rogalandsk, samt en slekt spredd over hele verden, ikke minst i USA og Storbritannia, burde han ha alle forutsetninger for å gli inn i det internasjonale miljøet i Stavanger. At han allerede har landet sin første storkontrakt med Phillips Conoco, tyder på at han har funnet seg godt til rette. Det var en hard konkurranse, men vi vant over G4S (Falck) denne gangen, smiler han fornøyd. Dermed burde de omlag 400 ansatte i regionen ha fått enda et bevis på at de har fått en sjef som har høye ambisjoner og som jobber målbevisst og hardt. Om de i det hele tatt lurte på det. Når det gjelder janteloven er den selvsagt en del av det som følger i kjølvannet av gode prestasjoner. Man må nesten bruke janteloven for det den er verdt, men da på sin måte. Jeg pleier å si til mine medarbeidere at man skal ikke tro at man er noe. Du skal vite at du er noe! Det er det som er viktig. Alle mennesker er unike, og hver enkelt er noe. De har med seg noe helt særegent, hver eneste en! Selvfølgelig er det alltid fristende å si at det er tilfeldigheter som har gjort at jeg har havnet der jeg har gjort, men jeg vil heller være ærlig og si at jeg har jobbet hardt og målbevisst for å skaffe meg en karriere i Securitas, forteller Philip. Det viktigste er at jeg har vært priviligert og hele tiden hatt flinke mennesker rundt meg. På alle ledd i karrieren hittil. Og en karriere har han hatt. Philip har fulgt stigen gjennom utviklings- og lederkurs, og det tok ikke mer enn tre år før han hadde en lederstilling i bomringen. To år senere var han blitt avdelingssjef, med ansvaret for Fjellinjen i Oslo. Deretter fulgte ansvaret for Securitas sitt engasjement med Sporveien. I januar begynner han på internasjonal lederutviklingskurs i regi av Securitas Services Europa. Det eneste området hvor Philip tydeligvis ikke har hatt ambisjoner er musikk. Trass i farens ivrige påprakking av diverse instrumenter i barndommen, endte det hele med at han og broren hogg opp orgelet som stod i kjelleren og brant deler av det i hagen. Far har ennå ikke nevnt episoden med ett ord, men han sluttet å håpe at jeg skulle bli musiker, ler Philip. Mennesker Men, karriere til side. Philip Benz fremhever at det å jobbe med mennesker, er det absolutt viktigste for ham. Det er det som er drivkraften. Kontakten med de ansatte kommer først, og i motsetning til Statsministeren er han ikke redd for å dele ut klemmer. Ha, ha. Det var jo virkelig en case å se ham og Trond Giske, ler han så kakaoen spruter. Det er jo trist når timer et magasin fra Securitas Norge

13 Fakta: Philip Benz Regionsjef Divisjon Vakt Startet i Securitas 16. juni 1997 Gift, to barn. Glad i: Mennesker og utfordringer Ble aldri: Musiker, trass farens ivrige forsøk man er så stiv, spesielt når mye av jobben er å omgås mennesker. Mennesker er viktig! Jeg har alltid vært glad i å jobbe sammen med folk som utfyller meg og som er gode på ting jeg ikke er god på. Det er en perfekt kombinasjon, understreker han. Mange mennesker og en del forskjellig erfaring har det blitt. Trass i en forholdsvis ung alder, har han prøvd seg i mange forskjellige yrker. I barnehage, som lærer, og ikke minst som lofotfisker. Jeg er kanskje den eneste med indiske aner som har vært på lofotfiske. Og selv om jeg var skårunge, slapp jeg unna å bli hivd i slogstampen, ler han. Det var helt tilfeldig at jeg havnet der, men du verden så mye jeg lærte! Lofotfisket ga Philip Benz også mye respekt for fiskerne og deres yrke. Det er ganske tøft på sjøen, med opptil 18-timers skift og all slags vær. Det krever litt ekstra å jobbe under slike forhold, understreker han. Tøffe tak kan det jo også være for vektere, og jobbforhold er viktig. Det er stor spredning både geografisk og oppgavemessig i en region som strekker seg fra Kristiansand til Haugesund. For en leder blir det viktig å være liksom krumtappen i systemet, understreker Philip. Det betyr å være tilgjengelig for alle. Det skal ikke være stor avstand til en leder, er en av hans klare postulater. Internasjonalt Stavanger er en internasjonal by og Philip Benz trives som fisken i vannet. Og han har mange ganger blitt minnet om byens tradisjoner med å fostre Securitasfolk med internasjonale karrierer. Det er noen velvoksne sko å fylle etter Morten Rønning og Tore K. Nilsen, understreker han. De to har begge tatt spranget ut i den internasjonale sikkerhetsverdenen, etter å ha startet i oljebyen vest i Norge. Philip Benz sier han må velge hvilke sko han ønsker å fylle, og hvorfor ikke like godt sette lista høyt? - Det er bare å trene til man klarer å hoppe uten å rive. Å senke lista er liksom ikke helt min stil da! Man får ha en positiv innstilling til fremtidige muligheter, både i og utenfor Norge. Så får man se hva livet bringer. En «inder» med pinnekjøtt, klubb og lapper som favorittretter, må jo ha naturgitte fordeler i et internasjonalt miljø, ler han. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 13

14 Jubilanter Vi gratulerer Jan R. Hilton og Trygve Aksel Schirmer med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. De har vært ansatt i Securitas i 30 år, noe som ble markert sammen med deres koner og ledere den 2. november. Vi gratulerer og takker for flott innsats! Den 2. november feiret vi også Lasse Sydengen med 40 år og Per Einar Enersen med 35 år i Securitas. Vi gratulerer! Jubileum fra Firma Navn Ant. år Jubileumsdato Securitas Services AS Tore Andreassen 25 år Securitas Services AS Kari Koren Røvig 25 år Securitas Services AS Kari Stenseth 25 år Securitas Services AS Kristine Sørmo Ragna 25 år Securitas Services AS Eskil Birkeland 25 år Securitas Cash Handling Services AS Kåre Holberg Aass 25 år Securitas Services AS Solveig Lurås 25 år Securitas Cash Handling Services AS Geir Merkesdal 30 år Securitas Services AS Trygve Iversen 30 år Securitas AS Roar A. Lund 30 år Securitas Services AS Arve Voll 30 år Securitas Services AS Otto Geir Madsen 30 år Securitas Services AS Anders Klevan 30 år Securitas AS Jonas Sætra 30 år Securitas Cash Handling Services AS Reidar Ø. Blomberg 35 år Securitas Services AS Tor Nylænder 35 år Securitas Services AS Laila Nykmark 40 år timer et magasin fra Securitas Norge

15 Securitas AS, 10 år i Lofoten 1. november 1996, kl , gikk første vekter i beredskap og senere på kvelden på nattevakt i Leknes. Etableringen av Securitas i Lofoten var et faktum. I den forbindelse feirer vi 10 års jubiléum i Lofoten og ønsker å synliggjøre hva vi har vært med på å forebygge i disse årene. Statistikk over hendelser, vakttjenester Vindu funnet åpnet, ble lukket 439 Ytterdør funnet ulåst, ble låst 117 Dør funnet ulåst, ble låst 142 Port funnet ulåst, ble låst 98 Hengelås ulåst, ble låst 7 Alarm ikke aktivert, ble slått på 36 Uvedkommende bortvist 14 Beruset person bortvist 8 Bil funnet åpen, ble låst 52 Vannlekkasje oppdaget, skadebegrensning 2 Ulmebrann slukket 1 Brann under utvikling, slukket / avverget 1 Utrykning på reel brann brannalarm 2 Kontrolltjenester Stoppede butikktyver som har ført til anmeldelse 119 Utro tjenere, internt tyveri i bedrifter som har medført oppsigelse eller avskjed. 16 Bolig- og hyttealarmer Antall kunder pr. dags dato. 237 Antall kunder som har hatt innbrudd eller hærverk siden de installerte alarm fra Securitas AS i Lofoten. 0 Nøkkeltall Lofoten Antall ansatte 32 Stipulert omsetning ca. 10. mill. Antall bedriftskunder ca for Securitas AS, Arthur J Johnsen, avdelingssjef Lo/Ve et magasin fra Securitas Norge 24 timer 15

16 Tran eller trivsel? Når man aldri har hatt en eneste sykefraværsdag i løpet av tretti år, skulle man nesten tro at det var noe galt, men Trygve Aksel Schirmer synes ikke det er så spesielt. Tekst Pål Mugaas Foto Terje Heiestad Trygve Aksel Schirmer fikk Norges Vels fortjenestemedalje for 30 år i Securitas tjeneste den 2. november i år. Han har heller aldri vært sykemeldt i løpet av alle disse årene. Er han Securitas friskeste mann? Det er litt rart det der med at jeg aldri har vært borte fra jobben, spesielt siden kona jo jobber i barnehage. Det er jo ikke fritt for at hun trekker med seg ymse basiller hjem, men det har liksom aldri slått ut, smiler Trygve. Det er ikke noen stor hemmelighet bak Trygves uslåelige rekord, mener han selv. Ikke trimmer han så mye, og det blir jo noen røyk i løpet av en arbeidsdag. En last han startet med etter militærtjenesten. Kanskje er det tranen? I vinterhalvåret går det noen flasker av den «naturelle» typen. Sitronvarianten får han ikke helt fot for. Det er vel en kombinasjon av det meste. Trivsel på jobben er nok like viktig som gode gener og tran, forteller Trygve, som heller ikke kan huske å ha hatt noen sykefraværsdager på sine tidligere arbeidsplasser, Tom s sjokolade og Nora. Jeg har vel hatt vondt i ryggen noen ganger, men det har liksom ikke vært nok til å hindre meg i å gå på jobb. Og den beste kuren har faktisk vært å jobbe, forteller han. Generasjon Trygve Aksel Schirmer tror nok kanskje at det også er litt av en «generasjonsgreie». Det er nok litt annen arbeidsmoral blant «gamlegutta» enn de yngre. Du vet jo at om du blir borte, setter du noen andre i knipe. Dermed strekker du deg nok litt lenger, understreker Trygve. Med så lang fartstid har Trygve vært borti det meste i Oslo-området. Kontroll på kai og hos speditører, i butikker og på lagre. Ansvaret for NAFhuset i tjue år. Lista er lang. Heldigvis har det blitt få dramatiske episoder. Det er mest tragisk. Når du stopper folk som du vet mister jobben fordi de har underslått ting til en verdi av ti kroner, er det jo ikke så moro, framhever han. Det som er bra, er jo at mange av kundene har opplevde en drastisk nedgang i svinn etter at vi kom inn som kontrollører. En av dem sparte et syvsifret beløp i året på å hente inn Securitas, smiler han. Men, det var en som klarte å timer et magasin fra Securitas Norge

17 Fakta: Trygve Aksel Schirmer Ansatt i Securitas siden 1/7-1976, jobber nå med butikk-kontroll. Gift med Tove. To barn, Hege og Grethe på henholdsvis 35 og 30 år. Fire barnebarn. Hobby: Oljemaling og tegning. Landskapsmotiver. Antall vekkerklokker: 2! Tran: Ja takk, men ikke med sitron! løpe fra meg. Han løp alt for fort, husker Trygve. Heldigvis måtte han kaste fra seg tyvgodset. Oslogutten Verken mora eller faren til Trygve var mye syke, så han har nok fått en solid dose gener med hjemmefra Nordstrand, men det holdt likevel på å gå galt i barndommen. Han pådro seg dobbeltsidig lungebetennelse og blodforgifting før fylte ti år, noe som var ganske alvorlig i de dager. Og, som om ikke det var nok, hadde han noen år tidligere blitt overkjørt av en bil på Mosseveien. Heldigvis kom det en legebil rett etterpå. Noe som trolig reddet ham. Men, etter det har jeg vært frisk, understreker Trygve. Han trekker fram arbeidsmiljøet som en viktig faktor. For en som jobber mye alene, er det likevel viktig å møte gode kollegaer både i jobbsammenheng og sosiale lag. På festmiddagen var vi to som hadde vært her i tretti år og to som hadde holdt koken i førti! Det er imponerende. Dit kommer ikke jeg. Må nok gå for aldersgrensen før det, smiler han, før han rusler ut for å ta tran sammen med fotografen. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 17

18 Ny kameradetektor ser hva som skjer i butikken Securitas Direct introduserer PIRCam, en ny unik, intelligent kombinasjonsdetektor som ved hjelp av bilder avslører hva som har utløst alarmen. Er inntrengeren en innbruddstyv eller bare en gardin som har beveget seg i vinden? Trues kassabetjeningen eller brenner det? Med PIRCam øker mulighetene for at alarmoperatørene raskt og sikkert kan verifisere hva og hvem som har forårsaket alarmen. På denne måten kan de iverksette de rette tiltakene med det samme og sende ut vektere og varsle politiet eller redningstjenesten. Det øker sjansen for å pågripe gjerningsmannen eller forhindre brann og ødeleggelse. - PIRCam består av en bevegelsesdetektor (IR) med innebygd kamera. Det som er unikt er at kameraets innebygde intelligens klarer å skille menneskelige bevegelser fra andre, for eksempel en gardin som beveger seg eller et faks papir på avveie, sier Eva Lundemo, avdelingssjef Securitas Direct Norge. Når en alarm utløses, sendes en videosekvens til alarmsentralen med en markering rundt objektet som detektoren har registrert som en bevegelse. Markeringens farge endres etter prioriteringsgrad, hvor menneskelige bevegelser har høyest prioritet og markeres med en rød ramme. - Hvis det er noe annet som har aktivert detektoren, markeres objektet med en gul ramme. Videosekvensen gir alarmoperatørene mulighet til å kunne avgjøre raskt hva som skjer og hvilke tiltak som skal iverksettes. - Med PIRCam kan vi sende videoklipp i stedet for bare stillbilder, og det utgjør stor forskjell for den som skal bedømme hva som foregår, sier Lundemo. PIRCam egner seg meget godt for butikker på gateplan eller forretningssentrum som har behov for sikker overvåking mot innbrudd og brann. PIRCam gir en ekstra trygghetsfølelse for betjening i servicebutikker med sene åpningstider man vet at ved hjelp av et enkelt trykk på alarmknappen, kan operatøren på alarmsentralen se hva som skjer i sanntid og kan mobilisere riktig antall vektere til plassen. Vekterne får i tillegg mulighet til å forberede seg på det som venter dem når de kommer frem. - PIRCam gir stor trygghetsfølelse og raske tiltak til en lav pris. Det er også positivt for kunden at prisforskjellen sammenlignet med et vanlig videoovervåkningskamera, er stor. Den viktigste fordelen er kanskje at man gjennom sikker verifisering gir alarmoperatøren mulighet til å iverksette riktige tiltak, som kan forkorte utrykningstiden. Dette kan resultere i at gjerningsmannen pågripes og brann og ødeleggelse kan unngås. En av alarmbransjens store utfordringer i fremtiden blir å redusere antallet unødvendige utrykninger pga. falsk alarm. I dag brukes det store menneskelige ressurser og kostnader på å verifisere årsaker til alarmer. Dette er noe som i siste rekke alltid rammer kunden gjennom dårligere service og høyere kostnader. - Slik det er i dag er falske alarmer et stort problem og utrykningstidene kan bli for lange, sier Eva Lundemo. Med PIRCam vil antallet unødvendige utrykninger kunne reduseres drastisk, noe som øker muligheten til å prioritere vekterne til virkelige hendelser og dermed levere en bedre alarmtjeneste til kunden. PIRCam er et resultat av et mangeårig utviklingssamarbeid mellom Securitas Direct og General Electric for å finne en løsning på problemet med vanskelig identifiserbare årsaker til at alarmer utløses. PIRCam ble introdusert på det nordiske markedet ved årsskiftet 05/06. Vi regner med at bildeverifiseringsteknikken kommer til å danne en ny standard i alarmmarkedet, sier Eva Lundemo. Securitas Direct er et eget konsern med utspring fra Securitas, og er Norges ledende leverandør av alarmtjenester til bedrifter. Via lokale områdepartnere og installatører tilbys det alarmløsninger som er koblet til Securitas Directs døgnbemannede alarmsentraler. For mer informasjon ta kontakt med avdelingssjef Eva Lundemo, tlf , e-post: For produktinformasjon ta kontakt med teknisk sjef Annbjørn Skårn, tlf , e-post: Besøk gjerne vår hjemmeside timer et magasin fra Securitas Norge

19 Kjøpensenterkonferanse Fra 18. til 20. oktober ble årets kjøpesenterkonferanse avholdt i Trondheim. Konferansen arrangeres av Handelshøyskolen BI, i samarbeid med Norsk Kjøpesenterforening og NCSC. Formålet med konferansen er å ha en møteplass for kjøpesenterbransjen hvor det skapes faglige og menneskelige relasjoner. Dette enten som senterleder, sentereier, leietaker eller som i Securitas sitt tilfelle, tjenestetilbyder. Konferansen har foredrag som tar opp problemstillinger av relevans for alle som har tilknytting, eller er opptatt av utviklingen i kjøpesenterbransjen. Dette være seg temaer som for eksempel sikring av verdier, serviceytelse og markedsføring. Fra Securitas AS stilte avdelingssjef Espen Brodahl, Senter Oslo og Akershus og avdelingssjef Marius Lunder, Senter Sandvika og Buskerud. Konferansen har et eget messeområde i lokaler med tilknytting til selve møtearealet. I år bestod messen av 26 stands med presentasjon av ulike produkter og tjenester til kjøpesenterbransjen. Securitas stilte, som vi har gjort de siste årene, med egen stand under konferansen. Standen var mye besøkt og et av trekkplastrene var utdeling av diverse nytteobjekter med Securitas logo. Reflekser, refleksvester, is-skraper, med mer, ble delt ut til alle deltakerne. Alle ting som sikrer trygg ferdsel nå i vintermørket. En spesielt hyggelig del av konferansen var all den positive tilbakemeldingen vi fikk på tjenestene vi utfører på kjøpesentre landet rundt. Dette sikrer oss et godt utgangspunkt for videre drift også i Vi sponset konferansen med id-kort og Securitas id-kort snorer. Det var et flott syn å se alle 300 deltakere med vår firmalogo rundt halsen. Vi retter en stor takk til Bjørn Egeland fra Securitas Response, som holdt et informativt innlegg rundt temaer som sikring av kjøpesenter, utdannelse av vektere og sett krav til din sikkerhetsleverandør. Flere priser ble delt ut under galla middagene. Blant disse kan man nevne: Årets kjøpesenter 2005, som ble tildelt Sartor Storsenter i Bergen, årets butikk kjede 2005 ble tildelt Bianco Footwear og Kalle Evenrude fra Storbyen Sarpsborg ble kåret som årets driftsleder Mange nye relasjoner ble bygget som vi skal videreutvikle inn i det nye året. Vi gleder oss allerede til neste kjøpesenterkonferanse, som avholdes på Olav Thon sitt konferansesenter på Gardermoen i oktober Avd.sjef Espen Brodahl, Serviceleder Eirik Håkonsen & Avd.Sjef Marius Lunder Avd.sjef Espen Brodahl & Hans Georg Helberg fra Alna Senteret Avd.sjef Espen Brodahl & Hans Georg Helberg fra Alna Senteret et magasin fra Securitas Norge 24 timer 19

20 - Han har jeg reddet livet på tre ganger, men jeg har aldri fått et takk tilbake, sier vekter Anders (25) og peker på en narkoman som sjangler forbi. Å redde narkomane som har satt en overdose er en del av hverdagen for Anders. Vi har fulgt med Anders på jobb gjennom en lørdag i Sommer-Oslo. Tekst og foto: Bjørn Ove Fjellandsbø Å redde liv på Karl Johan Likrøvere Det er en myte at narkomane tar godt vare på hverandre, sier Anders. Narkomane stjeler gjerne penger av kompisen om han får en overdose, og så lar han vedkommende ligge igjen for å dø. Likrøving kalles det, sier Anders. Regelmessig redder han livet til narkomane ved å tilkalle ambulanse og overdoseteam. Det pussige er at de narkomane aldri takker for hjelpen. I steden kan de bli sinte, fordi du ødela rusen deres. Og ikke husker de oss som redder livet deres. Neste dag er det hele glemt. Første alarm Anders har fire års erfaring som vekter. Han har jobbet som billettkontrollør på bussen, resepsjonsvakt og vekter på kjøpesenter. Nå leder han teamet av vektere som driver såkalt områdekontroll i Oslo sentrum hovedsakelig langs Karl Johan. Er du klar for å henge med, spør Anders. Jeg nikker samtykkende, har kamera på skulderen, og skal følge Anders i 6 timer en lørdag formiddag. Det går ikke mer enn 15 minutter før Anders får alarm inn på sin personsøker. Den forteller ham navnet på butikken som har utløst alarmen. Jeg må løpe. Du får henge på som best du kan, sier Anders. Utenfor en klesbutikk i krysset Kirkegata og Karl Johan ligger en narkoman flat på bakken. Folk står i sirkel rundt. Anders snakker rolig med mannen, som reiser seg etter noen minutter og tusler forsiktig bortover gata. Heldigvis var det ikke alvorlig. Han har nok ruset seg, og følte for å legge seg ned. Dette er egentlig ikke en del av jobben vår, men folk forventer at vi vektere griper inn, sier Anders. Utsatt jobb Ran, overdose, rusede personer, folk med psykiske problemer og gatebråk er vanlige utfordringer på jobben. Vi står i krysset Akersgata og Grensen. Her ble to av mine kolleger truet med pistol av narkomane butikktyver for et år siden. Det tok 20 minutter før politiet kom til unnsetning. Da var tyvene flyktet. Å bli truet med skytevåpen er heldigvis sjelden at vi opplever. Men verbale trusler får vi flere ganger om dagen. Vanligst er trusler fra de vi tar for butikktyveri. Mest alvorlig er de som ikke er rusa og som helt rolige fremsetter trusler, sier Anders. Vekterne følger samme rutine som politiet og oppgir aldri fullt navn, men kun tjenestenummer på jobb. Ettervern Vi opplever å bli truet med kniv, saks, pistol og sprøyter. Vi har også fått slag og spark. Når sånt skjer får vi ikke gå hjem alene. Og vi får tilbud om psykologhjelp, om det trengs, forteller Anders. Han understreker at hans vekteravdeling har et godt sosialt miljø som støtter hverandre. Vi er kompiser etter jobb. Det er verdifullt å kjenne hverandre godt. Sammensatte team er også viktig. Kvinner kan for eksempel ofte gå inn i en situasjon på en annen måte enn menn, sier Anders. Service Som vektere prøver vi å yte en god service til de butikkene vi har som kunder. Vi blir ofte godt kjent med betjening og ledelse. Personlig har jeg hjulpet med alt fra å bytte lysstoffrør og annet praktisk arbeid. Så sant vi har tid, hjelper vi som best vi kan. Vi hjelper også turister og foreldre som har mistet barna av syne, sier Anders, idet mobilen hans ringer. Butikktyv Det er vektere fra et annet firma som ringer. De ber Anders komme opp på Glassmagasinet, hvor de har pågrepet en butikktyv som de holder på et bakrom. De vil at Anders skal assistere dem til politiet kommer. Mens vi går til Glassmagasinet som ligger et steinkast fra Karl Johan, forteller Anders meg om hvordan butikkene kan varsle vekterne. Butikkene har en alarm i kassen. De bare trykker på en knapp, så timer et magasin fra Securitas Norge

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Verktøy i Mitt Liv Barnevernstjeneste Mai 2017 Innholdsfortegnelse Forord fra Proffene... 3 Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?... 3 Forslag

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Ola Stavnsborg Sikkerhetssjef konsern Olav Thon Tidligere: Leder og deleier Pegasus Kontroll Sikkerhetssjef Varner Gruppen Opplæring Securitas Politiet Beredskapstropp

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: Mars 07,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer