Nederlands. NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nederlands. NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om"

Transkript

1 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU Nederlands RO PL SL HR TR ET LT LV SK DE HOGEDRUKREINIGER STARTEN EN STOPPEN Bepaal vóór u iets gaat reinigen altijd welk mondstuk Zie Afbeelding EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HUhet CSbeste RU is ROvoor PL het SLkarwei. HR TRElk ET mondstuk LT LV heeft SK een WAARSCHUWING: ander sproeipatroon. De volgende mondstukken worden EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Start de hogedrukreiniger niet zonder de meegeleverd: 40 Wit (lichte reiniging), 25 Groen ENwatervoorziening DE ES IT PTaan NLte sluiten SV DAen NO te openen. FI EL HU(universele CS RU RO reiniging PL SL en HR grote TRoppervlakken), ET LT LV 0 SK Rood (geconcentreerde reiniging en lastig te bereiken plekken), Vóór EN u de DE motor ES start: IT PT NL SV DA NO FI EL HUen CS Lage RU Druk ROZwart PL (voor SL schoonmaakmiddel HR TR ET LT LV en spoelen). SK Controleer alle slangen op beschadigingen. Sluit EN alle DE slangen ES ITaan. PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU WAARSCHUWING: RO PL SL HR TR ET LT LV SK Controleer alle vloeistoffen (benzine en olie). NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om de blokkering op het geweer in te schakelen luchtdruk EN DE te ESlaten IT ontsnappen; PT NL SVhoud DA de NOtrekker FI EL vast HU CS RU en RONOOIT PL de SL lans HR op TR uw ETgezicht LT LVof SK iemand tot een vaste waterstroom verschijnt. anders richten. De Quick Connect koppeling Druk EN de DEAan/Uit-schakelaar ES IT PT NL in SV de AAN-positie. DA NO FI EL HU CS RU bevat RO PL veertjes SL waardoor HR TR EThet LTmondstuk LV SK met enige kracht kan worden uitgestoten. Houd hier Om de ENmotor DE te ESstarten: IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK rekening mee om lichamelijk letsel te voorkomen. Duw de chokehendel in de stand Starten. Pak de trekstarter beet en trek langzaam tot u Met de Quick Connect koppeling kunt u eenvoudig het weerstand EN DE ES voelt. ITGeef PT er NL een SV korte, DAbruuske NO FIruk ELaan HU mondstuk CS RU RO verwisselen. PL SL HR TR ET LT LV SK om de motor te starten. OPMERKING: EN DE ES Laat ITde trekstarter PT NL SVniet DA los NO na het FI starten, EL HU Om CS een RU mondstuk RO PL SLaan HRde lans TR te ETbevestigen: LT LV SK maar breng hem voorzichtig terug naar de uitgangspositie. Schakel de hogedrukreiniger uit en draai de Laat EN de DE motor ES ITenkele PT seconden NL SV DAlopen NO en FI zet EL de HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK watertoevoer dicht. Druk de trekker in om de waterdruk chokehendel dan in de stand Lopen. te verlagen. Schakel de blokkering op het geweer in door de Om de motor uit te zetten: EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS grendel RU RO omlaag PL SL te HRdrukken TR ETtot LTdeze LV in SK de sleuf Aan de zijkant van de motor zit een 0 (Stop)-schakelaar. vastklikt. Houd EN de schakelaar DE ES IT3 seconden PT NL SV lang DAin de NO 0 FI (Stop)- EL HU CS Duw RU het RO mondstuk PL SL in HRde TR Quick ETConnect LT LVkoppeling SK tot stand, of tot de motor is uitgeschakeld. het op zijn plaats klikt en stevig blijft zitten. HET GEWEER GEBRUIKEN Zie Afbeelding 13. Houd het geweer altijd met beide handen vast voor betere controle en meer veiligheid. Druk de trekker in en houd hem vast om de hogedrukreiniger te gebruiken. Laat de trekker los om de uitstroom van water uit het mondstuk te onderbreken. Om de blokkering in te schakelen: Trek de grendel naar achteren tot hij in de sleuf vastklikt. Om de blokkering op te heffen: Duw de grendel omlaag en terug naar de uitgangspositie. Om zo effectief mogelijk te reinigen moet de afstand tussen mondstuk en het te reinigen oppervlak 20 cm tot 60 cm bedragen. Als de afstand te klein is, kan het te reinigen oppervlak worden beschadigd. HET JUISTE QUICK CONNECT MONDSTUK SELECTEREN VOOR HET KARWEI Zie Afbeelding Om een mondstuk van de lans af te halen als u klaar bent met reinigen: Schakel de hogedrukreiniger uit en draai de watertoevoer dicht. Druk de trekker in om de waterdruk te verlagen. Schakel de blokkering op het geweer in door de grendel omlaag te drukken tot deze in de sleuf vastklikt. Verwijder het mondstuk door uw hand erop te plaatsen en de Quick Connect koppeling terug te trekken. Plaats het mondstuk in de daarvoor bestemde plaats op de hogedrukreiniger. WASSEN MET SCHOONMAAKMIDDEL Zie Afbeelding 16. Gebruik alleen schoonmaakmiddel voor hogedrukreinigers; huishoudzeep, zuren, alkaline, bleek, oplosmiddelen, brandbare materialen en industriële oplosmiddelen kunnen de pomp beschadigen. Veel schoonmaakmiddelen moeten voor het gebruik worden gemengd. Bereid de schoonmaakoplossing volgens de instructies op de fles. Haal de dop van de schoonmaakmiddelhouder. Plaats de injectieslang met het filter in de fles; het filter moet op de bodem van de fles rusten.

2 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU Nederlands RO PL SL HR TR ET LT LV SK Breng het Lage Druk Zwarte mondstuk aan op de lans. vervangen bij een geautoriseerd servicecentrum. Sproei EN DE het schoonmaakmiddel ES IT PT NL SV op een DA droog NO oppervlak FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK met lange, gelijkmatige, overlappende halen. Laat het DE HOGEDRUKREINIGER OPSLAAN EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT schoonmaakmiddel niet opdrogen op het oppervlak Zie Afbeelding 18. LV SK om ENstreepvorming DE ES IT te PT voorkomen. NL SV DA NO FI EL HUSla CSde hogedrukreiniger RU RO PL SL op HRmet TRlege ETbenzinetank. LT LV SK Laat het apparaat gedurende 30 minuten afkoelen vóór u Vóór EN u de DE motor ES uitschakelt: IT PT NL SV DA NO FI EL HUhet CSopslaat. RU RO Opslaan PL SL op een HR droge, TR EToverdekte, LT LV vorstvrije SK Plaats de injectieslang in een emmer schoon water. plek waar het niet kan worden beschadigd door het weer. Spoel EN DE gedurende ES IT 1 PT - 2 NL minuten SV (spuit DA NOhelder FI water EL HU Laat CS altijd RU het ROwater PL uit SLalle HRslangen TR ET en de LTpomp LV lopen. SK door de lans). EN DE ES IT PT Schakel de motor uit. NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK OPMERKING: Door de motor uit (0) te schakelen wordt OPMERKING: Met een brandstofstabilisator en de druk in het systeem niet verlaagd. Haal de trekker over pompspaarder verbetert u de prestaties en verlengt u de om de ENwaterdruk DE ESte verlagen. IT PT NL SV DA NO FI EL HU levensduur CS RU ROvan PL het apparaat. SL HR TR ET LT LV SK Haal alle benzine uit de brandstoftank. SCHOONMAAKTIPS EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU Verwijder CS RU RO de PL smeerolie SL en HR vervang TR ET deze LT LV door SKverse, Probeer eerst op een klein stukje om schade aan het schone smeerolie. oppervlak EN DE te ESvoorkomen. IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Begin boven in het te reinigen gebied en werk met Bougie: overlappende halen omlaag. Maak de bougiekabel los en verwijder de bougie. Spoel EN DE na reiniging ES IT achtergebleven PT NL SV DAvuil NOweg FImet ELhet HU CS Giet RU RO ca. PL een SLtheelepel HR TR schone, ET LT luchtgekoelde, LV SK Lage Druk Zwarte mondstuk. viertakt-smeerolie via de bougie-opening in de EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS verbrandingskamer. RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK DE HOGEDRUKREINIGER VERPLAATSEN Trek met verwijderde bougie twee of drie keer aan het Zie Afbeelding EN DE ES 17. IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS startkoord RU RO PL om de SLbinnenkant HR TR ET van de LT cilinderwand LV SK met OPMERKING: Dit product nooit aan de handgreep een laagje olie te bedekken. optillen of dragen. Controleer de bougie en maak hem indien nodig Schakel EN DEde ES hogedrukreiniger IT PT NL uit. SV DA NO FI EL HU CS schoon RU ROof vervang PL SL hem. HR TR ET LT LV SK Kantel het apparaat naar u toe tot het op de wielen Plaats de bougie terug, maar sluit de bougiekabel nog balanceert en rol het dan naar de gewenste plaats. niet aan. ALGEMEEN ONDERHOUD Gebruik voor reparatie alleen identieke onderdelen. Gebruik van andere onderdelen kan gevaar of schade aan het product tot gevolg hebben. Gebruik geen oplosmiddelen om plastic delen schoon te maken. De meeste plastics zijn gevoelig voor verschillende soorten commerciële oplosmiddelen en kunnen door het gebruik daarvan worden beschadigd. Gebruik schone doeken om vuil, stof, olie, vet, etc. te verwijderen. WAARSCHUWING: Laat nooit remvloeistof, benzine, producten op petroleumbasis, kruipolie, etc. in aanraking komen met plastic onderdelen. Chemicaliën kunnen plastic beschadigen, aantasten of vernietigen, hetgeen ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Alleen op de lijst met onderdelen vermelde onderdelen zijn bedoeld om door de klant te worden gerepareerd of vervangen. Alle overige onderdelen moeten worden Maak het luchtfilter schoon. Verwijder alle slangen. Maak de pomp leeg door ongeveer 6 keer aan het startkoord te trekken. De meeste vloeistof zal daarmee uit de pomp zijn verwijderd. VOORBEREIDEN OP GEBRUIK NA OPSLAG Trek drie of vier keer aan de trekstarter om smeerolie uit de verbrandingskamer te verwijderen. Verwijder de bougie uit de cilinder. Veeg smeerolie van de bougie en plaats hem terug in de cilinder. Sluit de bougiekabel weer aan. Vul benzine bij op de in deze gebruiksaanwijzing beschreven wijze. h 74

3 SV Nederlands EN DE ES IT PT NL DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK PROBLEMEN OPLOSSEN NO EN DE ES IT PT NL SV DA FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK PROBLEEM OORZAAK FI OPLOSSING EL 1. Geen benzine in de tank 2. Bougie maakt kortsluiting of HU 1. Vul benzinetank is vuil 2. CSVervang bougie 3. Bougie is kapot (barst in Motor start niet 3. Vervang bougie porselein of kapotte elektroden) 4. Vervang RU kabel of sluit hem aan op de bougie 4. Ontstekingskabel maakt 5. Neem contact op met geautoriseerd servicecentrum kortsluiting, is kapot of is niet RO aangesloten op bougie 5. Ontsteking werkt niet PL EN DE ES IT PT NL SV DA NO EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RO PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO SL HR TR ET LT LV SK 1. Haal het hele systeem SL leeg en vul met verse benzine 2. Neem contact op met HR geautoriseerd servicecentrum 1. Luchtfilter schoonmaken of TR vervangen ET EN DE ES IT PT 1. Water NL SV in benzine DA NO FI EL HU CS RU RO PL HR TR ET LT LV SK Motor start slecht 2. Zwakke vonk van bougie EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL TR ET LT LV SK Motor ENheeft DE weinig ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK vermogen 1. Luchtfilter vuil EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR LT LV SK EN DE ES IT PT 1. Injectieslang NL SV DAis NO niet FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LV SK goed ondergedompeld in Nevel EN wordt DE niet ES IT PT schoonmaakmiddel NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT SK gemengd met 2. Hoge druk mondstuk schoonmaakmiddel EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV aangebracht LT 1. Plaats injectieslang in schoonmaakmiddelhouder of -fles LV 2. Gebruik lage druk (zwart) mondstuk voor schoonmaakmiddel SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Pomp levert geen druk 1. Lage druk mondstuk aangebracht 2. Onvoldoende watertoevoer 3. Geweer of lans lekt 4. Mondstuk is verstopt 5. Pomp is kapot 1. Vervang door hoge druk mondstuk 2. Zorg voor voldoende waterdruk 3. Controleer verbindingen en / of vervang geweer of lans 4. Maak mondstuk schoon 5. Neem contact op met geautoriseerd servicecentrum Apparaat bouwt niet voldoende druk op 1. Diameter van tuinslang is te klein 2. Watertoevoer wordt belemmerd 3. Niet voldoende watertoevoer 4. Verkeerd mondstuk aangebracht 1. Vervang door tuinslang van 12 mm 2. Controleer tuinslang op knikken, lekken en verstoppingen 3. Draai waterkraan volledig open 4. Breng het hoge druk mondstuk aan 75

4 DA Svenska EN DE ES IT PT NL SV NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK NO EN DE ES IT PT NL SV DA FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK ANVÄNDNING handskar, slipsar eller smycken. De kan fastna och Högtryckstvätten EN DE ES IT är PTenbart NL SV avsedd DA NO för rengöring FI EL HU CS dra RUin dig RO i PL roterande SL HR delar. TR ET Gummihandskar LT LV SK och av fordon, båtar, byggnader, etc, för borttagning av halkskyddade skor är rekommenderade vid arbete hårt sittande smuts med rent vatten och kemiska utomhus. Bär även skyddsnät för att hålla långt hår rengöringsmedel. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS på plats. RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Den är enbart avsedd för privatbruk, inte för yrkesmässig EN DE ESanvändning, IT PT NLoch SVenbart DA för NO användning FI EL HU CS Använd RU RO inte PLutrustningen SL HR TRnär ETdu LTär barfota LV SK eller vid temperaturer över 0 C. när du bär sandaler eller liknande tunna skor. Bär skor som skyddar dina fötter och förbättrar ditt grepp EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS på RUhala ytor. PL SL HR TR ET LT LV SK VIKTIG SÄKERHETSINSTRUKTION RO Var försiktig PLför att undvika att halka eller ramla. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO SL HR TR ET LT LV SK VARNING: Läs och förstå alla instruktioner. Att inte följa alla BÄR ALLTID SKYDDSGLASÖGON MED ENinstruktioner DE ES ITnedan PT kan NL resultera SV DA i NO elektrisk FI EL stöt, HU CS SIDOSKYDD. RU RO PL SLVanliga HR TRglasögon ET LT har LV SKendast brand och/eller kolmonoxidförgiftning vilket leder slagskyddade linser. Det är inte säkerhetsglasögon. ENtill DE döden ES eller IT allvarlig PT NLskada. SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK STRÄCK DIG INTE OCH STÅ INTE PÅ ETT LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING AV INSTABILT STÖD. Bibehåll alltid ordentligt fotfäste DEN HÄR EN DE PRODUKTEN ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS och RU god RO balans. PL SL HR TR ET LT LV SK KÄNN TILL DITT VERKTYG. Läs användarmanualen noggrant. EN DE Lär ES dig IT maskinens PT NL SVanvändningsområden DA NO FI EL HU CS ANVÄND RU RO PL SL ENDAST HR TR ETREKOMMENDERADE LT LV SK och begränsningar samt de specifika risker som är TILLBEHÖR. Användning av felaktiga tillbehör kan associerade med verktyget. orsaka skada. STÅ ALDRIG PÅ VERKTYGET. Allvarlig skada kan uppstå om verktyget tippar. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK HÅLL SKYDD PÅ PLATS och i fungerande skick. Använd aldrig verktyget om någon skyddsanordning eller något skydd saknas. Kontrollera att alla skydd finns på plats före varje användning. TA BORT ALLA JUSTERINGSNYCKLAR OCH SKIFTNYCKLAR Gör en vana av att kontrollera att nycklar och skiftnycklar är bortplockade från verktyget innan det startas. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADA, håll barn och åskådare på avstånd. Alla åskådare ska bära skyddsglasögon och hålla sig på ett säkert avstånd från arbetsområdet. KONTROLLERA SKADADE DELAR. Innan ytterligare användning av verktyget sker ska en skyddsanordning eller ett skydd som är skadat noggrant kontrolleras för att avgöra om det kan fungera och fylla sin funktion fullt ut. Kontrollera att rörliga delar ligger i linje och kan röra sig obehindrat och att inga delar eller fästen är trasiga. Kontrollera även annat som kan påverka användningen. En skyddsanordning eller en del som är skadad måste repareras korrekt eller bytas ut av ett auktoriserat servicecenter för att undvika risk för personskador. Håll arbetsområdet tomt på människor, speciellt små barn, och djur. Använd inte motorn på en tillstängd plats där farliga kolmonoxidångor kan ansamlas. Kolmonoxid är en färglös, luktlös och extremt farlig gas som kan orsaka medvetslöshet eller död. ANVÄND RÄTT VERKTYG. Tvinga inte verktyget eller tillbehöret att utföra ett arbete som det inte är avsett för. Använd den inte i syften som den inte är avsedd för. KLÄ DIG LÄMPLIGT. Bär inte löst åtsittande kläder, LÄMNA ALDRIG ETT VERKTYG SOM ÄR IGÅNG OBEVAKAT. STÄNG AV STRÖMMEN. Lämna inte verktyget förrän den har stannat helt. Håll motorn borta från gräs, löv och fett för att minska risken för brand. HÅLL AVGASRÖRET ITT ÅN ÄMMANDE FÖREMÅL. Följ tillverkarens rekommendationer för säker ilastning, urlastning, transport och förvaring av maskinen. 76

5 Svenska BEKANTA DIG VÄL MED KONTROLLERNA. Ta för att kontrollera lagar och regler kring reda EN på DEhur ES du snabbt IT PTstannar NL SV produkten DA NOoch FI hanterar EL HU CS brandförebyggande RU RO PL SL åtgärder. HR TR ET LT LV SK det kvarvarande trycket. VARNING: Håll EN VERKTYGET DE ES IT torrt, PT NL rent SV och DA fritt NO från FI olja EL och HU CS RU Använd RO inte PL enheten SL HR i TR närheten ET LT av människor LV SK om fett. Använd alltid en ren trasa vid rengöring. Använd de inte bär skyddskläder. aldrig EN DEbromsvätskor, ES IT PT bensin, NL SV petroleumbaserade DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK produkter eller några lösningsmedel för att rengöra VARNING: verktyget. Rikta inte strålen mot dig själv eller andra för att EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU rengöra RO kläder PL SLeller HRskor. TR ET LT LV SK VAR VAKSAM OCH VAR I KONTROLL. Se efter vad du ENgör DE och ES använd IT sunt PT förnuft. NL SVAnvänd DA NO inte FI verktyget EL HU CS RU VARNING: RO PL SL HR TR ET LT LV SK när du är trött. Stressa inte. Använd inte förbränningsmotordrivna enheter inomhus om inte hälsoskyddsmyndigheter anser ANVÄND EN DE INTE ES ITprodukten PT NL om SV du DAär NO påverkad FI EL av HU CS RU att ROdet PL finns SLtillräckligt HR god TR ventilation. ET LT LV SK droger, alkohol eller mediciner. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU VARNING: RO PL SL HR TR ET LT LV SK Kontrollera arbetsområdet före varje användning. Säkerställ att inga avgaser kommer ut i närheten Ta bort föremål som stenar, trasigt glas, spikar, vajrar av luftintag. Vatten som har runnit igenom en eller EN linor DE ES som ITkan PTkastas NL SV iväg DA eller NOtrasslas FI ELin HU i CS RU backventil RO PL anses SL HRinte TRvara ETdrickbart. LT LV SK maskinen. ANVÄND INTE VERKTYGET OM STRÖMBRYTAREN SPECIFIKA SÄKERHETSREGLER INTE EN KAN DE ES ANVÄNDAS IT PT NL FÖR SV ATT DA SÄTTA NO FI PÅ EL OCH HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK STÄNGA EN DE AV ES DET. IT Låt PT ett NL auktoriserat SV DA NO servicecenter FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK byta ut trasiga strömbrytare. RIKTA ALDRIG EN VATTENSTRÅLE MOT MÄNNISKOR, DJUR ELLER NÅGON ELEKTRISK ENHET. Stäng av motorn och kontrollera att alla rörliga delar har stannat innan rengöring, reparation eller inspektion. Koppla bort tändkabeln och håll kabeln på avstånd från tändstiftet för att undvika oavsiktlig start. UNDVIK FARLIGA OMRÅDEN. Använd inte i fuktiga eller våta områden och utsätt inte för regn. Håll arbetsområdet välupplyst. Stäng dörrar och fönster innan rengöring påbörjas. Rensa området som ska rengöras på skräp, leksaker, utomhusmöbler och andra objekt som kan orsaka olyckor. Lyft aldrig upp, eller bär, maskinen när motorn är igång. ANVÄND ALDRIG I EN EXPLOSIV ATMOSFÄR. Normal gnistbildning från motorn kan antända ångor. Använd inte i samband med rökning eller nära en öppen låga. ANVÄND INTE I NÄRHETEN AV torra buskar, kvistar, tygstycken eller andra brännbara material. VARNING: RISK FÖR INJICERINGSSKADA Rikta inte strålen mot någon person. Användningen av den här utrustningen kan orsaka gnistor som kan starta bränder kring torr vegetation. En gnistfångare kan vara nödvändig. Användaren ska kontakta de lokala brandsläckningsmyndigheterna STARTA ALDRIG MASKINEN om is har bildats på någon del av utrustningen. ANVÄND INTE SYROR, ALKALIER, LÖSNINGSMEDEL, BRÄNNBARA MATERIAL ELLER INDUSTRIANPASSADE LÖSNINGAR till denna produkt. Dessa produkter kan orsaka fysiska skador på användaren och irreversibel maskinskada. ANVÄND ALLTID MASKINEN på en plan yta. Om motorn står lutad kan den skära på grund av felaktig smörjning (även vid maximal oljenivå). VARNING: HÖGTRYCKSSTRÅLAR KAN VARA FARLIGA OM DE ANVÄNDS FELAKTIGT. Strålen får inte riktas mot personer, djur, elektriska föremål eller maskinen. 77

6 Svenska Försök aldrig att utföra några justeringar bränslelocket och tillsätt aldrig bensin när motorn är när EN motorn DE ES är IT igång PT NL (förutom SV DAdär NOdet FI specifikt EL HU CS igång RUeller RO när PLmotorn SL HR är varm. TR ET LT LV SK rekommenderas av tillverkaren). Lossa bränslelocket långsamt för att släppa ut tryck SKYDDSDELAR EN DE ES IT PT MÅSTE NL SV ALLTID DA NO FI TÄCKA EL HU CS och RU för att ROförhindra PL SLatt HR bränsle TR rinner ET LT ut runt LV om SKlocket. ROTERANDE DELAR NÄR MOTORN ÄR IGÅNG. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Sätt RUtillbaka RO PL alla SL bränslelock HR TR ordentligt. ET LT LV SK HÅLL LUFTINTAGET (snörstartsområdet) och ljuddämparsidan av motorn minst 1 meter ifrån Torka bort spillt bränsle från enheten. Flytta bort byggnader, EN DE ES hinder IT och PTandra NL brännbara SV DA NOföremål. FI EL HU CS 9m RUfrån ROtankningsplatsen PL SL HR innan TR ET motorn LT startas. LV SK Om bränsle PLspills ut, försök inte att starta motorn. Flytta maskinen bort från spillområdet och undvik att att skapa några SL antändningskällor tills bränsleångorna har försvunnit. HR HÅLL EN DE MOTORN ES ITBORTA PT NL ÅN SV BRÄNNBARA DA NO FI EL OCH HU CS RU RO SL HR TR ET LT LV SK ANDRA FARLIGA MATERIAL. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL HR TR ET LT LV SK HÅLL EN DEDIG ES BORTA IT PT NL ÅN SV DA VARMA NO FIDELAR. HU CS RU RO PL SL TR ET LT LV SK Ljuddämparen och andra motordelar blir väldigt varma. EN DE Var ES försiktig. IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Försök RU RO PL aldrig, SL HRunder TR några ET LT som LV SK helst omständigheter, att bränna bort spillt bränsle. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK VIDRÖR INTE TÄNDSTIFTET ELLER TÄNDKABELN när ENmotorn DE ES startas IT och PT används. NL SV DA NO FI EL HU CS Låt RU motorn RO PLsvalna SL HR innan TRförvaring. ET LV SK LT Förvara bränsle på en sval och LV välventilerad plats på säkert avstånd från gnist- och/eller eldproducerande utrustning. SK Förvara bränsle i behållare som är specifikt anpassade för detta ändamål. KONTROLLERA EN DE ES IT SÅ PT ATT NL SVBRÄNSLESLANGAR DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT SK OCH KOPPLINGAR inte är lösa eller läcker före varje användning. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU KONTROLLERA BULTAR OCH MUTTRAR, så att de CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK inte sitter löst, före varje användning. En lös bult eller mutter kan orsaka allvarliga motorproblem. HÖGTRYCKSTVÄTTEN SKA INTE ANVÄNDAS AV BARN ELLER OTRÄNADE PERSONER. ANVÄND HÖRSELSKYDD. Använd endast slangar, armaturer och kopplingar som rekommenderas av tillverkaren. Töm bränsletanken och spänn fast enheten före transport i ett fordon. ANVÄND ENDAST IDENTISKA HOMELITE- UTBYTESDELAR VID SERVICE. Användning av andra delar kan orsaka fara eller produktskada. Använd endast kallt vatten. Tanka alltid utomhus. Tanka aldrig inomhus eller på en dåligt ventilerad plats. Förvara aldrig maskinen med bränsle i bränsletanken inuti en byggnad där antändningskällor, såsom varmt vatten, element, klädtorkare och liknande, finns. Kontrollera att det alltid är minst 1 meter till brännbara material. SPARA DESSA INSTRUKTIONER Titta i dem ofta och använd dem för att lära andra användare. Om du lånar ut verktyget, låna även ut instruktionerna. Om bränsletanken behöver tömmas ska det ske utomhus. För att minska risken för brand och brännskador ska bränsle hanteras varsamt. Det är väldigt brännbart. Rök inte vid hantering av bränsle. Tillsätt bensin innan motorn startas. Ta aldrig bort 78

7 DA Svenska EN DE ES IT PT NL SV NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK SYMBOLER Några ENav dessa DE ESsymboler IT PT kan NLanvändas SV DA till NOdetta FI verktyg. EL HU Studera CS dem RU RO noggrant PL SL och HR lär dig TR dess ET betydelse. LT LV SK Korrekt tolkning av dessa symboler möjliggör säkrare och bättre användning av verktyget. CS SYMBOL NAMN BETYDELSE/FÖRKLARING EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK 1 Säkerhetsvarning Förebyggande åtgärder ROsom berör din säkerhet. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU PL SL HR TR ET LT LV SK Våta områden Utsätt inte för regn och använd inte i fuktiga områden. EN2 DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL HR TR ET LT LV SK SL För att minska risken för skador måste HRanvändaren läsa, och förstå, användarmanualen innan denna produkt används. TR Bär ögon- och hörselskydd vid användning av ET den här utrustningen. LT För att minska risken för skada ska kontakt med varma LV ytor undvikas. SK För att minska risken för injicering och allvarliga skador, spruta aldrig direkt på människor eller djur. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL TR ET LT LV SK Läs 3 EN DE ES användarmanualen IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK EN DE ES Ögon- IT PT och NL hörselskydd SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR LT LV SK 4 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LV SK EN DE ES Varm IT yta 5 PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV Risk för injicering EN6 DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK 7 Risk för explosion 8 Brandrisk Bränsle och dess ångor är explosiva och kan orsaka allvarliga brännskador eller dödsfall. Bränsle och dess ångor är extremt brännbara och explosiva. Brand kan orsaka allvarlig brännskador eller död Giftiga ångor Rekyl Elektrisk stöt Bensin och olja Bensinbaserade produkter släpper ut kolmonoxid, en lukt- och färglös, giftig gas. Inandning av kolmonoxid kan orsaka yrsel, svimningsanfall eller död. För att minska risken för skador vid en rekyl ska spolhandtaget hållas säkert med båda händerna när maskinen är igång. Om maskinen används i blöta förhållanden, eller om säkerhetsnoteringarna inte följs, kan resultatet bli en elektrisk stöt. Använd blyfri bensin avsedd för bilar med en oktanhalt på 87 [(R + M)/2)] eller högre. Denna produkt drivs av en 4-taktsmotor. (Rekommenderad 4-taktsmotorolja: 10W30). 13 Varningssymbol Får inte riktas mot människor eller elektrisk utrustning. 14 Anslut inte till dricksvattenförsörjningen utan en backventil Enheten är inte lämplig att koppla in till dricksvattensystemet utan backventil. 79

8 DA Svenska EN DE ES IT PT NL SV NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Följande signalord och betydelse är tänka att förklara FI de olika risknivåerna som är associerade med denna produkt. EN DE ES IT PT NL SV DA NO EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK HU SYMBOL EN DE ES SIGNAL IT PT NL SV DA BETYDELSE NO FI EL CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Indikerar en överhängande CS farlig situation som kan, om den inte undviks, resultera i dödsfall eller allvarlig skada. RU Indikerar en potentiellt farlig situation som kan, om den inte undviks, resultera i dödsfall eller allvarlig skada. RO Indikerar en potentiellt farlig situation PL som kan, om den inte undviks, resultera i mindre eller medelstora skador. SL (Utan säkerhetssymbolen) Indikerar en situation som kan leda till egendomsskada. HR EN DE ES FARA: IT PT NL SV DA NO FI EL HU RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK 1 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RO PL SL HR TR ET LT LV SK VARNING: EN 2 DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES FÖRSIKTIGHET 3 IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL HR TR ET LT LV SK FÖRSIKTIGHET EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL TR ET LT LV SK 4. Munstycke och munstycksförvaring ET 5. Bränslelock LT 6. Handtag 7. Spolrör LV 8. Avtryckare med låsfunktion 9. Snörstart SK 10. På-/Av-strömbrytare 11. Injektionsslang EN DE SERVICE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR LT LV SK Service EN kräver DE ES extrem IT försiktighet PT NL SVoch DAkunskap NO FI och ELska HU CS RU RO PL SL HR TR ET LV SK bara utföras av en kvalificerad servicetekniker. För service rekommenderar EN DE ESvi att IT produkten PT NL SVreturneras DA NO till FI närmsta EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT SK AUKTORISERADE SERVICECENTER för reparation. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU Använd endast identiska utbytesdelar vid service. CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK VARNING: För att undvika allvarlig personskada ska du inte försöka att använda den här produkten innan du Fig. 2 har läst igenom, och förstått, användarmanualen 12. Låsstift grundligt. 13. Bricka Om du inte förstår varningarna eller 14. Hjul instruktionerna i användarmanualen ska du inte 15. Axelmutter använda produkten. 16. Axel SPARA DESSA INSTRUKTIONER FUNKTIONER: PRODUKTSPECIFIKATIONER Motor CC OHV Bränsletankskapacitet... 1,1 liter Tryck bar Vattenflöde l/h Maximal temperatur på inkommande vatten...40 C Maximalt tryck på inkommande vatten... 7 bar BESKRIVNING Fig Bränsletank 2. Oljelock 3. Högtrycksslang Fig Tryck för att sätta in Fig Oljemätare/oljesticka Fig Tratt 20. Bränslelock Fig Injektionsslang 22. Injektionsslangsfilter 23. Injektionsslangskoppling Fig Koppling 25. Spolhandtag 26. Spolrör 80

9 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Svenska RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Fig. 8 Om några delar är skadade eller saknas ska 27. Högtrycksslang EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CShögtryckstvätten RU RO PL inte SL användas. HR TR ETKontakta LT LVHomelite SK 28. Ring Kundtjänst för hjälp. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL 29. Intagskoppling HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU VARNING: RO PL SL HR TR ET LT LV SK Fig. 9 Tändkabeln ska alltid tas bort från tändstiftet vid 30. Ring EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU montering RO PLav SL delar HRför TR att undvika ET LT oavsiktlig LV SK start 31. Gängad nippel som kan resultera i allvarlig personskada. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Engelska Fig. 10 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS MONTERA RU ROHJULEN PL SL HR TR ET LT LV SK 32. Filter Se figur Trädgårdsslang EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Montera RU RO hjulen PLtill högtryckstvättens SL HR TR ET LT platta: LV SK 34. Vattenintag Lokalisera axeln, axelmuttrar, låsstift, brickor och hjul. Ta bort låsstiften från axeln. Fig. 11 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Trä RU axeln RO genom PL SL axelmuttrarna HR TR ET och LT trä båda LV SK igenom 35. Start hålet i mitten av hjulet. 36. Choke EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Trä RU på RObrickan PL på SL axeln. HR TR ET LT LV SK 37. På Lyft maskinen och tryck in axeln i hjulmonteringshålet 38. Snörstart i maskinplattan enligt figur. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Tryck RU RO in låsstiftet PL SLi hålet HR på TR ena ET änden av LT LV axeln SKför att Fig. 12 dra fast hjulet. 39. Motorströmbrytare EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS NOTERA: RU ROLåsstiftet PL SLska HRtryckas TR ET in i axeln LT LV tills mitten SK av stiftet vilar på toppen av axeln. Fig. 13 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU Upprepa RO PL samma SL HR procedur TR ET med LT det LV andra SKhjulet. 40. Hål EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR 41. Lås MONTERA HANDTAGET Se figur 3. TR ET LT LV SK Fig. 14 Montera handtaget: 42. Munstycke 43. Snabbanslutningsring Tryck, och håll intryckt, knappen på handtaget under tiden som du trär in handtaget i hålen på ramen. 44. Spolrör 45. Klick NOTERA: Innan användning ska handtaget dras upp tills låsknappen klickar fast i låshålet för att säkerställa att handtaget sitter fast. Fig Avtryckare Fig Injektionsslang 48. Rengöringsmedelsbehållare TILLSÄTTA SMÖRJNING TILL MOTORN Se figur 4. FÖRSIKTIGHET Försök att starta motorn utan att tillsätta smörjmedel kommer att resultera i motorhaveri. MONTERING PACKA UPP Denna produkt kräver montering. Skär försiktigt upp kartongen längst sidorna och ta bort verktyget och tillbehören ur kartongen. Inspektera högtryckstvätten noggrant för att säkerställa att inga skador uppstod under frakten. Kasta inte bort förpackningsmaterialet förrän du har noggrant inspekterat och lyckats använda högtryckstvätten på ett tillfredsställande sätt. Placera högtryckstvätten på en plan yta. Skruva loss och ta bort oljelocket/oljestickan genom att vrida den motsols och torka rent. Sätt tillbaka oljelocket/oljestickan i oljefilteröppningen men skruva inte fast den. Ta sedan bort den igen och kontrollera oljenivån. Använd 4-taktssmörjmedel (SAE 30 eller SAE 10W30) och en tratt och fyll upp till den övre markeringen i oljelocket/oljestickan. Överfyll inte. (4-taktssmörjmedel medföljer). Sätt tillbaka oljelocket/oljestickan och dra åt ordentligt. NOTERA: Denna motor har en total smörjmedelskapacitet på 600 ml. 81

10 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Svenska RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK TILLSÄTTA BENSIN TILL BENSINTANKEN ANSLUT HÖGTRYCKSSLANGEN TILL Se figur EN 5. DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HUPUMPEN CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Se figur 9. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK VARNING: Efter att högtrycksslangen har rullats ut och anslutits till ENBränsle DE ESoch ITdess PTångor NL är SVväldigt DA NO brännbara FI ELoch HUspolhandtaget: CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK explosiva. För att förhindra allvarliga person- Sätt ihop slangringen och munstycket med den ENeller DE egendomsskador ES IT PT NL SV ska DA bensin NO hanteras FI EL HU CSgängade RU ROkopplingen PL SL på HRpumpen. TR ET LT LV SK varsamt. Håll borta från antändningskällor. Vrid ringen medsols för att dra fast slangen till pumpen EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Hantera bränslet endast utomhus och rök inte ordentligt. ENvid DEtillsättning ES IT av PTbränsle. NL SVTorka DA upp NO bränslespill FI EL HU CS Dra RU i slangen RO PL för att SLkontrollera HR TR att ETden LTsitter LV ordentligt. SK direkt. Kontrollera att högtryckstvätten står på ENen DE plan ESyta IT vid tillsättning PT NL SV av bränsle DA NO till FI enheten. EL HU Säkerhetsventilerna CS RU RO PL öppnas SL HR när TRdet ETtillåtna LT arbetstrycket LV SK Om motorn är varm ska den tillåtas svalna innan överstigs. Vatten rinner tillbaka sugsidan av pumpen. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK bränsle tillsätts. Fyll ALLTID bränsletanken Säkerhetsventilerna är inställda av tillverkaren och är ENutomhus DE ESmed IT maskinen PT NL avstängd. SV DA NO FI EL HU förseglade. CS RU ROInställning PL SL får HR endast TRgöras ET av LT kundservice. LV SK Rengör EN DEområdet ES ITkring PTbränslelocket NL SV DAinnan NO det FItas EL bort. HU Temperaturventilerna CS RU RO PL SL HRöppnas TR ET när LT den LV SKtillåtna Ta bort bränslelocket. vattentemperaturen överstigs och förhindrar att pumpen Sätt i en ren tratt i bränsletanken och häll långsamt överhettas. bensinen EN DE ES ner IT i tanken. PT NL Fyll SV tanken DA NO ungefär FI EL 3 HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK cm under toppen av tankhålet (detta möjliggör ANSLUTA TRÄDGÅRDSSLANGEN TILL bränsleexpansion). EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU HÖGTRYCKSTVÄTTEN CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Sätt tillbaka bränslelocket och dra åt för hand. Se figur 10. Torka EN upp DE eventuellt ES IT PT bränslespill NL SV innan DA motorn NO FI startas. EL HU Vattenförsörjningen CS RU RO PL SL måste HR komma TR ET från LT vattensystemet. LV SK NOTERA: EN DE Använd ES IT alltid PT NL blyfri SV DA bensin NO med FI EL en HU Använd CS RU ALDRIG RO PL varmt SL HR vatten TR eller ET vatten LT LV från SK dammar, pumpoktanhalt av 91 RON eller högre. Använd aldrig sjöar eller liknande. Gör följande innan anslutning av gammal, unken eller kontaminerat bränsle och använd trädgårdsslangen till högtryckstvätten: inte olja/bensin-blandningar. Låt inte smuts eller vatten komma in i bränsletanken. Spola vatten genom slangen i minst 30 sekunder för att ta bort skräp i slangen. MONTERA INJEKTIONSSLANGEN Se figur 6. Innan rengöringsmedel kan användas med den här Inspektera filtret i högtryckstvättens vattenintag. Använd inte högtryckstvätten förrän filtret har bytts ut om det är skadat. maskinen måste injektionsslangen monteras. Tryck fast den öppna änden av injektionsslangen ordentligt över kopplingen enligt figur 6. Placera den filterutrustade änden av injektionsslangen i flaskan för rengöringsmedel. MONTERA SPOLHANDTAGET Se figur 7. Montera spolröret: Placera den gängade änden av spolröret i kopplingen i änden av spolhandtaget. Vrid kopplingen medsols tills det tar stopp. Detta säkrar fast spolröret på plats. Om filtret är smutsigt ska det rengöras innan trädgårdsslangen ansluts till högtryckstvätten. Ansluta trädgårdsslangen till högtryckstvätten: Vira ut trädgårdsslangen. NOTERA: Det måste finnas minst 3 meter ohindrad slang mellan högtryckstvättens intag och trädgårdsuttaget. Anslut den gängade slangkopplingen till högtryckstvättens intag och dra åt för hand. Anslut änden av trädgårdsslangsadaptern (medföljer ej) till slangkopplingen med trädgårdsuttaget helt avstängt. ANSLUT HÖGTRYCKSSLANGEN TILL SPOLHANDTAGET Se figur 8. Skruva ringen på högtrycksslangen på spolhandtagets gängande koppling genom att vrida slangringen medsols. Dra i slangen för att kontrollera att den sitter ordentligt. ANVÄNDNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Använd alltid maskinen på en plan yta. Om motorn står lutad kan den skära på grund av felaktig smörjning (även vid maximal oljenivå). 82

11 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Svenska RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Denna högtryckstvätt kan användas i följande syften: VÄLJA RÄTT SNABBANSLUTNINGSMUNSTYCKE Ta EN bort DE ESsmuts IT PT och NL mögel SV DA från NO terrasser, FI EL HUFÖR CS JOBBET RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK cementuteplatser och väggar. Se figur 14 & 15. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL Rengöring av bilar, båtar, motorcyklar, utomhusmöbler SL HR TR ET LT LV SK och ENgrillar. DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HUAvgör, CS RU före RO varje PLuppgift, SL HR vilket TR munstycke ET LT LV som SKpassar bäst för just den uppgiften. Varje munstycke har ett eget STARTA EN OCH DE ES STANNA IT PT HÖGTRYCKSTVÄTTEN NL SV DA NO FI EL HU spraymönster. CS RU RODe PL medföljande SL HR munstyckena TR ET LT är: LV40, SKvit, (för Se figurer försiktig rengöring), 25, grön, (för generell rengöring eller FÖRSIKTIGHET stora ytor), 0, röd, (för punktrengöring eller höga områden ENStarta DE ESinte IT högtryckstvätten PT NL SV DA NO utan FI att ELha HU som CS är RUsvåra ROatt nå PL upp SLtill) HR och TR lågtrycksmunsycket, ET LT LV SKsvart, vattenförsörjningen påkopplad och påvriden. (för rengöringsmedelsapplicering och avspolning). Innan start av motor: VARNING: Kontrollera så att slangarna inte är skadade. Byt ALDRIG munstycke utan att låsa Anslut EN DE alla slangar. ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU låset RO PL på SL spolhandtaget HR TR EToch LTrikta LV ALDRIG SK Kontrollera alla vätskor (smörjmedel och bensin). spolröret mot ditt ansikte eller mot andra. Vrid EN på DEträdgårdsuttaget ES IT PT NL och SV tryck DAin avtryckaren NO FI ELför HU CS RU Snabbanslutningsringen RO PL SL HR TR innehåller ET LT LV små SKfjädrar att släppa ut lufttryck. Håll avtryckaren intryckt tills en som kan skjuta ut munstycket med kraft. Att inte stadig ström av vatten syns. följa denna uppmaning kan orsaka personskada. Tryck EN in DEPå-/Av-strömbrytaren ES IT PT NL SV till PÅ-position. DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Genom att använda snabbanslutningsringen blir Starta ENmotorn: DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU munstycksbyte CS RU RO PLenkelt. SL HR TR ET LT LV SK Tryck in choke-reglaget till startposition. Fatta EN snörstarten DE ES IT och PT dra NL långsamt SV DA tills NO du FI känner EL HU Anslut CS RU ett RO munstycke PL SL HR till spolröret: TR ET LT LV SK motstånd. EN DE Ryck ES IT till snabbt PT NL och SV hårt DA i snörstarten NO FI EL för HU CS Stäng RU RO av PL SL högtryckstvätten HR TR ET LT och LV stäng SK av att starta motorn. vattenförsörjningen. Tryck in avtryckaren för att släppa NOTERA: Låt inte snörstarten flyga tillbaka efter start. ut vattentrycket. Släpp försiktigt tillbaka den till sin ursprungliga plats. Lås spolhandtaget genom att trycka ned på Låt motorn köra i flera sekunder och dra sedan ut låsknappen tills den klickar fast i hålet. choke-reglaget till körposition. Tryck in munstycket i snabbanslutningsringen tills den klickar fast och sitter ordentligt. Stanna motorn: På sidan av motorn finns en 0 -strömbrytare (Stopp). Tryck in och håll strömbrytaren intryckt i 0 -position Ta bort ett munstycke från spolröret när rengöringen är färdig: (Stopp) i 3 sekunder eller tills motorn stannar. Stäng av högtryckstvätten och stäng av vattenförsörjningen. Tryck in avtryckaren för att släppa ANVÄNDA SPOLHANDTAGET ut vattentrycket. Se figur 13. Lås spolhandtaget genom att trycka ned på För bästa kontroll och säkerhet ska alltid båda händerna låsknappen tills den klickar fast i hålet. hållas på spolhandtaget. Tryck in avtryckaren, och håll den intryckt, för att använda högtryckstvätten. Släpp upp avtryckaren för att stoppa vattenstrålen från munstycket. Aktivera låset: Dra tillbaka låsknappen tills den klickar fast i hålet. Avaktivera låset: Tryck ned låsknappen till sin ursprungliga position. För den mest effektiva rengöringen ska sprutmunstycket hållas på cm avstånd från ytan som ska rengöras. Om munstycket är för nära kan det skada ytan. 83 Ta bort munstycket genom att placera en hand över munstycket och dra tillbaka snabbanslutningsringen. Placera munstycket i förvaringsområdet för munstycken ovanpå högtryckstvätten. TVÄTTA MED RENGÖRINGSMEDEL Se figur 16. Använd endast rengöringsmedel som är utvecklade för användning i högtryckstvättar. Hushållsmedel, syror, alkaliner, blekningsmedel, lösningsmedel, brännbara material och industrimedel kan skada pumpen. Många rengöringsmedel kan kräva utblandning före användning. Förbered en rengöringslösning enligt instruktionerna på flaskan.

12 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Svenska RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Ta bort locket från rengöringsmedelsbehållaren. Placera EN DEinjektionsslangen ES IT PT NLmed SV filter DA i NO flaskan. FI Filtret EL HUEnbart CS RU delar RO som PL står SL med HR på listan TR ET över LT delar LVär tänkta SK att ska vila på botten av flaskan. kunna repareras eller bytas ut av kunden. Alla andra delar Montera lågtrycksmunstycket, svart, på spolröret. ska bytas ut av ett auktoriserat servicecenter. Spruta EN DE på rengöringsmedlet ES IT PT NL på SVen DA torr yta NO med FI långa, EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK jämna och överlappande drag. För att undvika ränder, FÖRVARA HÖGTRYCKSTVÄTTEN låt ENinte DE rengöringsmedlet ES IT PT NL torka SVpå ytan. DA NO FI EL HU Se CSfigur RU 18. RO PL SL HR TR ET LT LV SK Förvara högtryckstvätten med bensintanken tom. Innan avstängning av motorn: Låt maskinen svalna av i 30 minuter innan förvaring. Placera EN DEinjektionsslangen ES IT PT NL i en SV hink DA med NOrent FI vatten. EL HU Förvara CS RU på ROett torrt, PL SL övertäckt HR TRoch ETfrostfritt LT LV område SK där Spola i 1-2 minuter (spruta rent vatten genom väder och vind inte kan skada produkten. spolröret). EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU Töm CS RU alltid RO ut vatten PL från SL alla HRslangar TR ET och LT pump. LV SK Stäng av motorn. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU NOTERA: Avstängning (0) av motorn släpper inte ut CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK trycket ENsom DEfinns ES i systemet. IT PT NLTryck SV in DA avtryckaren NO FI för EL att HU NOTERA: CS RU ROAnvändning PL SL HR av en TR bränslestabilisator ET LT LV SK och släppa ut vattentrycket. pumpbesparande medel ger dig bättre effekt och ökar EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU livslängden CS RU ROhos PLmaskinen. SL HR TR ET LT LV SK RENGÖRINGSTIPS Töm bränsletanken fullständigt. Prova på en liten yta först för att undvika ytskador. Töm smörjmedlet och tillsätt fräscht, rent smörjmedel. Börja EN längst DE ESupp ITpå ytan PT som NL ska SV rengöras DA NO och FI arbeta EL HU CS RU RO nedåt med överlappande rörelser. Tändstift: PL SL HR TR ET LT LV SK Skölj EN DE av återstående ES IT PT smuts NL SVgenom DA NOatt FI använda EL HU CS Koppla RU RObort PL tändkabeln SL HR TR och ET ta bort LT tändstiftet. LV SK Häll lågtrycksmunstycket, svart, efter rengöring. ungefär en tesked ren, luftkyld, 4-taktssmörjmedel EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS genom RU RO tändstiftshålet PL SL HR in TR i förbränningskammaren. ET LT LV SK FLYTTA EN HÖGTRYCKSTVÄTTEN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Låt RU tändstiftet RO PL SL vara HR borttaget TR ET och LT dra LV i snörstarten SK Se figur 17. två eller tre gånger för att smörja insidan av NOTERA: Lyft eller bär aldrig produkten i flytthandtaget. cylinderväggen. Stäng av högtryckstvätten. Inspektera tändstiftet och rengör eller byt ut om Luta maskinen mot dig tills den balanserar på hjulen. Rulla den sedan till önskad plats. nödvändigt. Sätt tillbaka tändstiftet men låt tändkabeln vara borttagen. GENERELLT UNDERHÅLL Använd endast identiska utbytesdelar vid service. Användning av andra delar kan orsaka fara eller produktskada. Undvik att använda lösningsmedel vid rengöring av plastdelar. De flesta plaster är känsliga för skador vid användning av olika typer av kommersiella lösningsmedel och kan skadas om sådana används. Använd en ren och torr trasa för att ta bort smuts, damm, olja, fett, etc. VARNING: Låt aldrig bromsvätska, bensin, oljebaserade produkter, inträngande oljor, etc., komma i kontakt med plastdelarna. Kemikalier kan skada, försvaga eller förstöra plaster och det kan resultera i allvarlig personskada. Rengör luftfiltret. Ta bort alla slangar. Töm pumpen genom att dra i snörstarten ungefär 6 gånger. Detta ska ta bort den mesta vätskan i pumpen. FÖRBERED FÖR ANVÄNDNING EFTER FÖRVARING Dra i snörstarten tre eller fyra gånger för att ta bort smörjmedlet från förbränningskammaren. Ta bort tändstiftet från cylindern. Torka bort smörjmedel från tändstiftet och sätt tillbaka det i cylindern. Sätt tillbaka tändkabeln. Tillsätt bensin till maskinen enligt beskrivningen tidigare i användarmanualen. 84

13 DA Svenska EN DE ES IT PT NL SV NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK FI FELSÖKNING EN DE ES IT PT NL SV DA NO EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK HU PROBLEM ORSAK LÖSNING CS RU 1. Fyll tanken 1. Inget bränsle i tanken 2. Byt ut tändstiftet 2. Tändstiftet kortslutet eller felaktigt RO 3. Byt ut tändstiftet 3. Tändstiftet är trasigt (spricka i porslinet Motorn startar inte 4. Byt ut tändkabeln eller sätt tillbaka eller trasiga elektroder) den PL på tändstiftet 4. Tändningskabeln kortsluten, trasig eller 5. Kontakta borttagen från tändstiftet. SL ett auktoriserat servicecenter 5. Tändningen fungerar inte. HR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RO PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL TR ET LT LV SK 1. Töm hela systemet TR och fyll på med färsk bensin 2. Kontakta ett auktoriserat ET servicecenter LT 1. Rengör eller byt ut luftfiltret LV EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK 1. Vatten i bensinen Motorn är svår att starta EN DE ES IT PT NL2. Dålig SV DA gnista NOfrån FI tändstiftet EL HU CS RU RO PL SL HR TR LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LV SK Motorn EN saknar DE ESkraft. IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT SK 1. Smutsigt luftfilter EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL 1. Sätt SL in HR injektionsslangen TR ET LT LV i 1. Injektionsslangen för rengöringsmedel SK rengöringsmedelsbehållaren eller Rengöringsmedel är inte ordentligt nedsänkt flaskan blandas inte med spray 2. Högtrycksmunstycket är monterat 2. Använd lågtrycksmunstycket (svart) för att applicera rengöringsmedel Pumpen bygger inte upp något tryck. 1. Lågtrycksmunstycket är monterat 2. Otillräcklig vattenförsörjning 3. Spolhandtaget eller spolröret läcker 4. Munstycket är igensatt 5. Pumpen är trasig 1. Ersätt med högtrycksmunstycket 2. Se till att det finns tillräckligt med vattenflöde 3. Kontrollera kopplingarna och/eller byt ut spolhandtaget eller spolröret 4. Rengör munstycket 5. Kontakta ett auktoriserat servicecenter Maskinen når inte högt tryck 1. Trädgårdsslangens diameter är för liten 2. Vattentillförseln är för liten 3. Inte tillräckligt mycket intagsvatten 4. Fel munstycket är monterat 1. Byt ut mot en 12mm trädgårdsslang 2. Kontrollera trädgårdsslangen så att den inte är klämd, böjd, läcker eller är blockerad 3. Öppna vattenkranen fullt 4. Montera högtrycksmunstycket 85

14 NO Dansk EN DE ES IT PT NL SV DA FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK FI EN DE ES IT PT NL SV DA NO EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK TILSIGTET BRUG skridsikkert fodtøj anbefales ved udendørs arbejde. Spuleren EN DE er ESkun IT beregnet PT NL til SV rengøring DA NOaf FI køretøjer, EL HU CSTildæk RU langt RO PL hår. SL HR TR ET LT LV SK både, bygninger osv ved at fjerne fastgroet snavs med vand og kemiske rengøringsmidler. Betjen ikke maskinen barfodet eller iført sandaler Kun EN DE til privat ES IT- PT ikke-professionelt NL SV DA NO- brug FI ELved HU CSeller RUlignende, RO PL let SLfodtøj. HR TR Brug ET fodtøj, LT som LV beskytter SK temperaturer over 0 C. fødderne og forbedrer grebet på glatte overflader. Vær forsigtig, så du ikke glider eller falder. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU PL SL HR TR ET LT LV SK ADVARSEL: RO ANVEND PL ALTID SIKKERHEDSBRILLER MED SIDEVÆRN. Almindelige briller har kun stødsikre linser. Det er ikke SLsikkerhedsbriller. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO SL HR TR ET LT LV SK Læs og forstå alle anvisninger. Følges alle EN nedenstående DE ES IT anvisninger PT NL SVikke, DA kan NOdet FImedføre EL HU CS RU RO PL HR TR ET LT LV SK elektrisk stød, brand og/eller carbonmonoxid EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU forgiftning, som kan medføre død eller alvorlig CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK STRÆK DIG IKKE OG STÅ IKKE PÅ ET USIKKERT EN personskade. DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS UNDERLAG. RU RO PL Sørg SL HR hele tiden for ETat holde LT LVbalancen. SK TR BRUG KUN ANBEFALET TILBEHØR. ET Brug af forkert tilbehør kan medføre personskade. LT STÅ ALDRIG PÅ REDSKABET. Der kan opstå LV alvorlig personskade, hvis redskabet tipper. SK TJEK FOR BESKADIGEDE DELE. Inden brug af maskinen skal en afskærmning eller anden beskadiget del omhyggeligt tjekkes, så det kan afgøres, om den kan virke korrekt og udføre den tilsigtede opgave. Tjek bevægelige deles position og fastgørelse, om dele er revnede, tjek delenes montering og andre ting, som kan påvirke driften. For at undgå personskade skal en afskærmning eller anden del, som er beskadiget, repareres eller udskiftes på et autoriseret servicecenter. LÆS ENALLE DE ES INSTRUKTIONER, IT PT NL SV INDEN DA NOMASKINEN FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR LT LV SK BRUGES EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU KEND MASKINEN. Læs brugervejledningen CS RU RO PL SL HR TR ET LV SK omhyggeligt. EN DE ESLær IT maskinens PT NL anvendelsesmuligheder, SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT SK begrænsninger samt specifikke farer at kende. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV AFSKÆRMNINGER SKAL VÆRE PÅ PLADS og EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU virke. Brug aldrig maskinen, hvis en afskærmning CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK eller et dæksel er fjernet. Inden brugen skal det kontrolleres, at alle afskærmninger fungerer rigtigt. FJERN JUSTERINGS- OG SKRUENØGLER. Gør det til en vane at tjekke, at alle skruenøgler osv. er fjernet fra maskinen, inden den aktiveres. NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE ved at holde børn og tilskuere på afstand. Alle tilskuere skal bære sikkerhedsbriller og holdes på sikker afstand af arbejdsområdet. Hold arbejdsområdet frit for personer, især små børn og kæledyr. Brug ikke maskinen på indelukkede steder, hvor farlige carbonmonoxid dampe kan samle sig. Carbonmonoxid er en farveløs, lugtløs og overordengtlig farlig gas, som kan medføre bevidstløshed og død. BRUG DET RIGTIGE VÆRKTØJ. Tving ikke maskinen eller dens tilbehør til opgaver, som den ikke er beregnet til. Brug den ikke til formål, som den ikke er beregnet til. EFTERLAD ALDRIG ET AKTIVERET REDSKAB UDEN OPSYN. SLUK FOR STRØMMEN. Forlad ikke maskinen før den er helt stoppet. For at nedsætte brandfaren skal motoren holdes fri for græs, blade og smørefedt. HOLD UDSTØDNINGSRØRET RENT. Følg producentens anbefalinger med hensyn til sikker læsning, aflæsning, transport og opbevaring af maskinen. VÆR HELT FORTROLIG MED KONTROLKNAPPERNE. Vid, hvordan du hurtigt kan stoppe maskinen og frigøre trykket. VÆR KORREKT PÅKLÆDT. Vær ikke iført løsthængende tøj, handsker, slips eller smykker. Maskinen kan gribe fat i disse ting og trække dig ind mod bevægelige dele. Gummihandsker og Hold maskinen tør, ren og fri for olie og smørefedt. Rengør altid med en ren klud. Rengør aldrig maskinen med bremsevæske, benzin, olibaserede produkter eller nogen form opløsninger. 86

15 Dansk VÆR OPMÆRKSOM OG UDØV KONTROL. Pas på ADVARSEL: med, EN hvad DE ES du gør, IT og PT brug NL den SV sunde DA NOfornuft. FI Brug EL HU CS RU Brug ROikke PL redskaber SL HR TR med ETforbrændingsmotor LT LV SK ikke maskinen, hvis du er træt. Tag den med ro. indendørs, medmindre passende udluftning er fastsat af den nationale arbejdsstyrelse. Betjen EN DE IKKE ESmaskinen, IT PT hvis NL du SV er DA under NO indflydelse FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK af narkotika, alkohol eller medicin. ADVARSEL: EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RUKontroller, RO PL at SLudstødningsudførslen HR TR ET LT LV ikke SK er i Tjek arbejdsområdet inden brugen. Fjern alle ting nærheden af luftindtag. Vand, som har passeret såsom sten, glasskår, søm, ledninger og snor, som gennem tilbageløbsventiler, må ikke bruges som kan ENslynges DE ESvæk ITeller PTblive NLviklet SV ind DAi maskinen. NO FI EL HU CS RU drikkevand. RO PL SL HR TR ET LT LV SK SL SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER HR BRUG EN DE IKKE ES ITMASKINEN, PT NL SVHVIS DA NO TÆND-SLUK FI EL HU CS RU RO PL HR TR ET LT LV SK KONTAKTEN IKKE VIRKER. Defekte kontakter skal EN DE ES IT PT NL SV DA NO udskiftes på et autoriseret servicecenter. FI EL HU CS RU RO PL SL TR ET LT LV SK Inden rengøring, reparation og inspektion skal du RET ALDRIG EN VANDSTRÅLE MOD MENNESKER, slukke EN DE for motoren ES IT og PTsikre, NL at SV alle DA bevægelige NO FI dele EL er HU CS KÆLEDYR RU RO PLELLER SL HR ELEKTRISK ET UDSTYR. LT LV SK stoppet. Afbryd tændrørsledningen og hold den væk fra tændrøret for at forhindre utilsigtet start. Luk døre og vinduer, inden du går i gang med EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS rengøring. RU RO PLRyd SLområdet, HR TRder ET skal LT rengøres, LV for SKaffald, UNDGÅ FARLIGE OMGIVELSER. Brug ikke legetøj, udendørsmøbler og andre ting, som kan maskinen EN DE på ES fugtige IT PTog NL våde SVsteder DA NO og udsæt FI ELden HU CS udgøre RU ROen PL fare. SL HR TR ET LT LV SK ikke for regn. Arbejdsområdet skal være godt oplyst. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Løft eller bær aldrig maskinen, mens motoren kører. BRUG ALDRIG MASKINEN I EKSPLOSIONSFARLIG LUFT. Almindelig start af motoren kan antænde dampe. Brug ikke maskinen, mens du ryger eller i nærheden af åben ild. BRUG IKKE MASKINEN I NÆRHEDEN AF tørt buskads, kviste, stofklude eller andre brandfarlige materialer. START ALDRIG MASKINEN, hvis der har dannet sig is på den. BRUG IKKE SYRER, BASISKE PRODUKTER, OPLØSNINGER, BRANDFARLIGE MATERIALER ELLER INDUSTRIOPLØSNINGER med denne maskine. Disse produkter kan skade operatøren og påføre maskinen permanent skade. ADVARSEL: RISIKO FOR INDSPRØJTNING ELLER PERSONSKADE - ret ikke strålen mod mennesker. Drift af maskinen kan give gnister, som kan antænde tør vegetation. Der kan kræves en gniststopper. Operatøren skal kontakte de lokale brandmyndigheder vedrørende love og regler for forhindring af brand. ADVARSEL: Anvend ikke maskinen, hvor den kan nå andre mennesker, medmindre de er iført beskyttelsesdragter. ADVARSEL: Ret ikke vandstrålen mod dig selv eller andre for rengøre tøj eller sko. BRUG KUN MASKINEN på en lige overflade. Hvis maskinen befinder sig på en skråning, kan den sætte sig fast på grund af forkert smøring (selv med maksimal oliestand). ADVARSEL: HØJTRYKSSTRÅLER KAN VÆRE FARLIGE, HVIS DE MISBRUGES. Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, elektriske apparater eller mod maskinen selv. Forsøg aldrig på at foretage nogen indstillinger, mens motoren kører (undtagen, hvis det er specifikt anvist af producenten). ROTERENDE DELE SKAL ALTID VÆRE DÆKKET AF BESKYTTELSESDÆKSLER, NÅR MASKINEN KØRER. HOLD MASKINENES LUFTINDSTAGSSIDE 87

16 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Dansk RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK (snorstartområdet) og støjdæmpersiden mindst Tør spildt brændstof op med en klud. Flyt dig ni EN1m DEvæk ES fra IT bygninger, PT NL SV forhindringer DA NO og FI andre EL HU CSmeter RU væk RO PL fra påfyldningsstedet, SL HR TR ET LT inden LV du SKstarter brændbare ting. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU motoren. CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK HOLD EN DE MASKINEN ES IT VÆK PT NL A SVBRANDFARLIGE DA NO FI ELOG HU CSHvis RUder ROer PLspildt SL brændstof, HR TR ET må LT du LVikke SKstarte ANDRE FARLIGE MATERIALER. motoren. Flyt i stedet maskinen væk fra spildområdet HOLD EN DE DIG ES VÆK IT A PT VARME NL SV DELE. DA NO Vær FI forsigtig, EL HU CS og RU undgå ROtændingskilder, PL SL HR indtil TR brændstofdampene ET LT LV SK er udstødningsrøret og andre motordele bliver meget varme. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU forsvundet. CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Forsøg RU RO ikke PL under SL HR nogen TR ET omstændigheder LT LV SK at RØR IKKE TÆNDRØRET OG TÆNDRØRSKABLET afbrænde spildt brændstof. under EN DE start ES og drift IT af PT maskinen. NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK TJEK EN DE BRÆNDSTOFLEDNINGER ES IT PT NL SV DAOG NO SAMLINGER FI EL HU Inden opbevaring skal motoren være kølet helt af. CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK for lækage og manglende stramhed før hvert brug. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Opbevar RU RO brændstof PL SL HRpå TR et koldt, ET velventileret LT LV SK sted, på sikker afstand af gnist og/eller ilddannende udstyr. Inden EN DE hvert ES brug IT skal PT NL du SV TJEKKE DA NOFOR FI LØSE EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK SKRUER OG MØTRIKKER. En løs skrue eller møtrik Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt kan ENgive DEalvorlige ES IT motorproblemer. PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK beregnet til dette formål. HØJTRYKSPULERE EN DE ES IT PTMÅ NLIKKE SV BRUGES DA NO AF FI BØRN EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Inden transport i et køretøj skal du tømme OG UØVEDE PERSONER EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS brændstoftanken RU RO PL SL og HR spænde TR ET maskinen LT LV godt SK fast. BRUG EN DE ØREBESKYTTELSE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS VED RU RO SERVICERING PL SL HR TR MÅ ET DER LT KUN LV SK BRUGES Brug kun slanger, fittings og koblinger, som er IDENTISKE HOMELITE RESERVEDELE. Hvis anbefalet af fabrikanten. der bruges andre dele, kan der opstå fare, ligesom maskinen kan blive beskadiget. Fyld kun brændstof på udendørs. Kom aldrig brændstof på indendørs eller på dårligt udluftede steder. Opbevar aldrig maskinen med brændstof på i en bygning, hvor der findes antændelseskilder, f.eks. vand- og rumopvarmere, tørretumblere osv. Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal det ske udendørs. For at nedsætte risikoen for brand og forbrændinger, skal du håndtere brændstof forsigtigt. Det er meget brandfarligt. Ryg ikke, når du har med brændstof at gøre. Kom brændstof på, inden maskinen startes. Fjern aldrig brændstoftankens dæksel og kom aldrig brændstof på, mens motoren kører eller er varm. Løsn brændstofdækslet langsomt for at frigøre tryk og for at forhindre, at der trænger brændstof ud omkring dækslet. Sæt altid brændstoftank- og beholderdæksler sikkert på plads igen. 88 Brug kun koldt vand. Der skal holdes mindst én meters afstand til brændbare materialer. GEM DISSE ANVISNINGER. Læs dem jævnligt og brug dem til at instruere andre. Hvis du låner maskinen til andre, skal du også låne dem disse anvisninger.

17 NO Dansk EN DE ES IT PT NL SV DA FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK SYMBOLER Nogle EN af nedenstående DE ES IT symboler PT NL bruges SV DAi forbindelse NO FI EL med denne HU CS maskine. RU RO Studer PL dem SL og HRvær TRklar ET over LT deres LV betydning. SK Med korrekt forståelse af disse symboler betjener du maskinen bedre og sikrere. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RO PL SL HR TR ET LT LV SK SYMBOL NAVN FORKLARING 1 Sikkerhedsalarm Forholdsregler, som vedrører PL din sikkerhed. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO SL HR TR ET LT LV SK RU SL Udsæt ikke maskinen for regn og brug den ikke under fugtige forhold. HR For at nedsætte risikoen for personskade, skal brugeren, inden TR maskinen bruges, læse og forstå brugervejledningen. ET Benyt øjen- og ørebeskyttelse under brug af maskinen. LT EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL HR TR ET LT LV SK Fugtige forhold 2 EN DE ES Vær IT opmærksom PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL TR ET LT LV SK EN DE ES Læs IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK 3 brugervejledningen EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR LT LV SK EN DE ES Øjen- IT PTog ørebeskyttelse 4 NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LV SK Varm overflade For at nedsætte risikoen for personskade og anden skade, skal du EN5 DE ES IT PT NL SV DA NO undgå FI ELkontakt HU CS med RUenhver RO varm PL SL overflade. HR TR ET LT LV SK For at nedsætte risikoen for indsprøjtning eller alvorlig personskade, må du ikke sprøjte direkte på mennesker eller dyr. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Risiko for indsprøjtning 6 7 Eksplosionsfare 8 Brandfare Giftige dampe Tilbageslag Elektrisk stød Benzin og olie Advarselssymbol Brændstof og dettes dampe er eksplosive og kan give alvorlige forbrændinger og medføre død. Brændstof og brændstofdampe er overordentlig brandfarlige og eksplosive. Brand kan give alvorlige forbrændinger og medføre død. Olieprodukter udvikler carbonmonoxid, en lugtfri, farveløs og giftig gas. Indånding af carbonmonoxid kan medføre kvalme, bevidstløshed og død. For at nedsætte faren for tilbageslag skal du holde godt fast i spulerøret med to hænder, når maskinen er aktiveret. Hvis maskinen ikke bruges i tørre omgivelser og sikkerhedsreglerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød. Anvend blyfri benzin til brug i køretøjer og med oktantal 87 [(R + M)/2)] eller højere. Denne maskine drives af en firetaktsmotor. (Anbefalet firetaktsolie: 10W30). Må ikke rettes mod personer og strømførende, elektrisk udstyr Tilslut ikke til drikkevandsforsyning uden tilbagestrømningsventil Maskinen egner sig ikke til tilslutning til drikkevandsledning uden tilbagestrømningsventil. 89

18 NO Dansk EN DE ES IT PT NL SV DA FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Følgende signalord og meninger redegør for risikoniveauerne EL ved brug af denne maskine. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK SYMBOL EN DE ESIGNAL IT PT NL SV BETYDNING DA NO FI EL HU RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK CS RU Angiver en umiddelbar farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade. RO Angiver en potentiel farlig situation, som, hvis PLden ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade. SL Angiver en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade. HR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RO PL SL HR TR ET LT LV SK FARE: 1 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU PL SL HR TR ET LT LV SK EN DE ES ADVARSEL: IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO SL HR TR ET LT LV SK 2 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL HR TR ET LT LV SK FORSIGTIG: EN 3 DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL TR ET LT LV SK (Uden sikkerhedsalarmsymbol) Angiver en situation, som TR kan medføre skade på omgivelser. ET EN DE ES FORSIGTIG: IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS 6. Håndtag RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK SERVICE 7. Spulerør Servicearbejde kræver overordentlig stor forsigtighed og 8. Udløser med lås viden EN og må DE derfor ES kun IT udføres PT NL af SV en autoriseret DA NO FItekniker. EL HU CS 9. Snorstart RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Vi anbefaler, at du indleverer maskinen til reparation på 10. On/Off kontakt det nærmeste EN DE ES AUTORISEREDE IT PT NL SV SERVICECENTER. DA NO FI EL HU CS 11. Tilførselsslange RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Udskift kun med identiske reservedele. Fig Koblingsbolt 13. Pakning 14. Hjul 15. Akselmuffe 16. Aksel ADVARSEL: For at undgå alvorlig personskade må du ikke bruge denne maskine, før du har gennemlæst og forstået brugervejledningen fuldt ud. Hvis du ikke forstår brugervejledningens advarsler og anvisninger, må du ikke bruge denne maskine. GEM DISSE ANVISNINGER EGENSKABER Fig Skub ned Fig Oliedæksel/målepind PRODUKTSPECIFIKATIONER Motor CC OHV Brændstoftankindhold... 1,1 liter Tryk bar Vandgennemstrømning l/t Maks. temperatur indgående vand o C Maks. tryk indgående vand... 7 bar BESKRIVELSE Fig Brændstoftank 2. Oliedæksel 3. Højtrykslange 4. Dyse og dyseopbevaring 5. Brændstofdæksel Fig Tragt 20. Brændstofdæksel Fig Tilførselsslange 22. Filter tilførselsslange 23. Fitting tilførselsslange Fig Forbindelsesstik 25. Udløserhåndtag 26. Spulerør Fig Højtrykslange 90

19 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Dansk RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK 28. Muffe EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL 29. Indgangsstik ADVARSEL: HR TR ET LT LV SK EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU For RO at undgå PL SLutilsigtet HR TRstart, ET som LT kan LV medføre SK Fig. 9 alvorlig personskade, skal du altid fjerne 30. Muffe EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU tændrørsledningen RO PL SL HR TR fra tændrøret, ET LT LV når SK dele 31. Nippel med gevind samles. Dansk Fig. 10 MONTERING AF HJULSAMLINGEN EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET 32. Afskærmning Se Fig. 2. LT LV SK 33. Haveslange EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Montering RU ROaf hjulene PL SLpå HR højtrykspuleren: TR ET LT LV SK 34. Vandindtag Find akslen, akselmufferne, koblingsboltene, EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS pakningerne RU RO PL og SLhjulene. HR TRFjern ET koblingsbolten LT LV SK fra Fig. 11 akslen. Skub akslen gennem akselmuffen og skub 35. Start derefter begge dele gennem hullet i hjulets midte. 36. Choker EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Skub RU RO pakningen PL SLpå HR akslen. TR ET LT LV SK 37. Kør Løft maskinen og skub akslen ind i anbringelseshullet 38. Snorstart EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS nederst RU ROpå PL maskinen SL HRsom TRvist. ET LT LV SK Skub koblingsbolten ind i hullet for enden af akslen for Fig. 12 at sikre hjulsamlingen. 39. Motorafbryder EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS BEMÆRK: RU ROKoblingsbolten PL SL HR skal TR skubbes ET LT ind LV i akslen, SK indtil boltens midte hviler øverst på akslen. Fig. 13 EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS Gør RU det ROsamme PL SLmed HRdet TR andet EThjul. LT LV SK 40. Indstik EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET 41. Lås MONTERING AF HÅNDTAGET Se Fig. 3. LT LV SK Fig Dyse 43. Hurtigtilslutningsbøsning 44. Spulerør 45. Klik Sådan monteres håndtaget: Tryk og hold på håndtagets knap, mens håndtaget skubbes ned i rammens huller. BEMÆRK: Inden brugen skal håndtaget trækkes op, indtil låseknappen klikker gennem låsehullet for at sikre, at håndtaget sidder, som det skal. Fig Udløser Fig Tilførselsslange 48. Beholder med rengøringsmiddel SAMLING UDPAKNING Maskinen skal samles. Skær forsigtig kassen op på siderne og fjern derefter maskinen og alt tilbehør fra kassen. Undersøg omhyggeligt højtrykspuleren og kontroller, at der ikke er sket skade eller brud under forsendelsen. Skil dig ikke af med indpakningsmaterialet, indtil højtrykspuleren er undersøgt og fungerer tilfredsstillende. Hvis en del er beskadiget eller mangler, må du ikke anvende højtrykspuleren. Kontakt Homelite Kundeservice for hjælp. 91 TILFØJELSE AF SMØREMIDDEL TIL MOTOREN Se Fig. 4. FORSIGTIG: Hvis motoren startes, uden at der er kommet smøremiddel på, vil det medføre motorsvigt. Anbring højtrykspuleren på en flad, lige overflade. Skru oliedækslet/målepinden løs(t) ved at dreje enheden mod urets retning og tør den af. Skub oliedækslet/målepinden ned i røret igen, men skru ikke til. Tag derefter oliedækslet/målepinden ud for at tjekke oliestanden. Fyld op med firetakts motorolie (SAE 30 eller SAE 10W30) via en tragt til den øverste streg på oliedækslet/målepinden. Overfyld ikke. (Firetakts motorolie leveres med). Skru oliedækslet/målepinden fast på plads igen. BEMÆRK: Denne motor kan rumme 600ml motorolie. SÅDAN KOMMES DER BRÆNDSTOF PÅ Se Fig. 5.

20 NO Dansk EN DE ES IT PT NL SV DA FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK FI EN DE ES IT PT NL SV DA NO EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Når højtrykslangen er rullet ud og forbundet til pistolen. EN ADVARSEL: DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CSIndpas RU RO slangens PL SLbøsning HR TRog ET dyse LT med LV pumpens SK Brændstof og brændstofdampe er overordentlig gevindstik. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK brandfarlige og eksplosive. For at undgå skade Drej bøsningen i urets retning for sikre tilslutningen til EN på DEperson ES og IT ejendom, PT NL skal SV du DAomgås NO brændstof FI EL HU CSpumpen. RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK med forsigtighed. Hold det væk fra tændkilder Træk i slangen for at sikre, at den sidder korrekt fast. EN og DEfyld ESkun ITpå PT udendørs. NL SV Ryg DA ikke, NO FI mens EL du HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK kommer brændstof på, og tør straks spild op. Sikkerhedsventilen åbner, når det tilladte driftstryk EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Når du kommer brændstof på højtrykspuleren, overskrides. Vandet løber tilbage til pumpens sugeside. EN skal DE du ESkontrollere, IT PT at NLmaskinen SV DA står NO på FI en ELflad, HU CS Sikkerhedsventilen RU RO PL er SL indstillet HR TR fra ETfabrikkens LT LV SK side og lige overflade. Hvis motoren er varm, skal du forseglet. Den kan kun indstilles af Kundeservice. EN lade DE højtrykspuleren ES IT PT NL køle SVaf, DA inden NOder FIkommes EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK brændstof på. Fyld ALTID tanken op udendørs Termoventilen åbner, når den tilladte vandtemperatur EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK og med slukket motor. overskrides, og forhindrer pumpen i at overophede. EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU Inden brændstofdækslet fjernes, skal du rengøre CS RU RO PL TILSLUTNING SL HR AF TR ET LT LV SK HAVESLANGEN TIL området EN DE omkring ES ITdet. PTFjern NL brændstofdækslet. SV DA NO FI EL HU CS HØJTRYKSPULEREN RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Anbring en ren tragt i brændstoftanken og hæld Se Fig. 10. derefter langsomt brændstof på. Fyld tanken op til ca. Vandet skal komme fra en hovedledning. Brug ALDRIG 3cm EN under DE ES toppen IT af PTtankstudsen, NL SV DAhvilket NO giver FI EL plads HU CS varmt RUvand RO eller PL SL vand HR fra TRdamme, ET LT søer osv. LV SKInden til brændstofudvidelse. haveslangen forbindes til højtrykspuleren: Skru EN dækslet DE ES fast IT på PT igen. NL SV DA NO FI EL HU CS RU RO PL SL HR TR ET LT LV SK Tør alt spild op inden motoren startes. Lad vand løbe gennem slangen i 30 sekunder for at BEMÆRK: EN DEBrug ES altid IT blyfri PT benzin NL SVmed DAoktantal NO FI91 EL RON HU CS rense RU RO den PL for urenheder. SL HR TR ET LT LV SK eller højere. Brug aldrig gammel, dårlig eller forurenet Tjek filteret i vandindtaget. benzin, og brug heller ikke en olie/gas blanding. Pas på, at Hvis filteret er beskadiget, må højtrykspuleren ikke der ikke trænger snavs eller vand ind i brændstoftanken. benyttes, før filteret er udskiftet. Hvis filteret er snavset, skal det renses, inden haveslangen tilsluttes til højtrykspuleren. TILSLUTNING AF TILFØRSELSSLANGE Se Fig. 6. Inden der kan bruges rengøringsmiddel med maskinen, skal tilførselsslangen tilsluttes. Forbind tilførselsslangens åbne ende til fittingen som vist i Fig.6. Anbring tilførselsslangens filterende i beholderen med rengøringsmiddel. SAMLING AF PISTOLEN Se Fig. 7. Sådan forbindes spulerøret: Anbring spulerørets gevindende i pistolens forbindelsesstik. Drej forbindelsesstikket i urets retning, indtil det stopper. Dette sikrer, at spulerøret sidder korrekt fast. TILSLUTNING AF HØJTRYKSSLANGEN TIL PISTOLEN Se Fig. 8. Skru højtrykslangens bøsning på pistolens gevindstik ved at dreje slangens bøsning i urets retning. Træk i slangen for at sikre, at den sidder korrekt fast. TILSLUTNING AF HØJTRYKSSLANGEN TIL PUMPEN Se Fig Sådan tilsluttes haveslangen til højtrykspuleren: Rul haveslangen ud. BEMÆRK: Der skal være mindst tre meter lige slange mellem højtrykspulerens indtag og vandhanen i haven. Forbind slangens gevindstik til højtrykspulerens vandindtag og stram til med hånden. Når hanen er helt lukket, skal haveslangens adapter (medfølger ikke) forbindes til husstikket. SÅDAN GØR DU ANVENDELSESMULIGHEDER BRUG KUN MASKINEN på en lige overflade. Hvis maskinen befinder sig på en skråning, kan den sætte sig fast på grund af forkert smøring (selv med maksimal oliestand). Højtrykspuleren kan bruges til nedenstående formål: Fjernelse af snavs og mug fra dæk, cementterrasser og vægge Rengøring af biler, både, motorcykler, udendørsmøbler og griller START OG STOP AF HØJTRYKSPULEREN

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital)

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Torsdag 21. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) (Se siderne 25-44 i

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 1 Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 Iréne Johansson, Ragnhild Aukner, Kirstin Bergem, Else Jorun Karlsen, Kristin Ravndal & Torun Sungot 2 Förord Under en period

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS

EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS V I N N O V A A N A L Y S V A 2 0 0 4 : 0 7 EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS K N U T S A N D B E R G E R I K S E N, A R I L D H E R V I K, A R I L D S T E E N, R U N E E L V I K & R O

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Emosjonelt arbeid i offentlighetens tjeneste

Emosjonelt arbeid i offentlighetens tjeneste Högskolan i Halmstad Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program Emosjonelt arbeid i offentlighetens tjeneste En kvalitativ studie av politiets emosjonelle arbeid Arbetsvetenskap 61-90 hp Vårterminen

Detaljer

EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport

EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport V I N N O V A A N A L Y S V A 2 0 0 7 : 0 7 EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport M A R I K A K O L B E N S T V E D T, R U N E E L V I K, B E A T E E L V E B A K K,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Din feriebolig Din semesterbostad. Din firmabil Din tjänstebil TILLVERKADE I TYSKLAND SEDAN 1989 BYGGET I TYSKLAND SIDEN 1989 S N CAMPING CARS

Din feriebolig Din semesterbostad. Din firmabil Din tjänstebil TILLVERKADE I TYSKLAND SEDAN 1989 BYGGET I TYSKLAND SIDEN 1989 S N CAMPING CARS Din firmabil Din tjänstebil Din feriebolig Din semesterbostad Din firmabil Din tjänstebil BYGGET I TYSKLAND SIDEN 1989 TILLVERKADE I TYSKLAND SEDAN 1989 CAMPING CARS 2015 S N Velkommen til Globecar Utforsk

Detaljer

For Jernbane. Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 3-2008. Jernbane er også trafikksikkerhet

For Jernbane. Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 3-2008. Jernbane er også trafikksikkerhet For Jernbane Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 3-2008 Jernbane er også trafikksikkerhet www.jernbane.no 3-2008 For Jernbane Neste stopp Sandefjord Lufthavn Torp Nå kan du reise med NSB helt

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Som bakgrundsinformation till arbetsseminariet Delaktighet i ett mångkulturellt Norden, 1.-2.12.2011

Detaljer