Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E"

Transkript

1 Manual Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E

2 TEKNISKE DATA Type:...BV2503E Spenning:...230V~50Hz Effekt: W Lufthastighet maks: km/t Støvpose volum: l. Vekt (netto):...3,8 kg STANDARD UTSTYR: Oppsamler, skulderstropp. BRUKERINSTRUKSJONER Advarsel: Før bruk bør du observere viktig sikkerhetstiltak for å beskytte deg selv mot elektrisk støt, personlig skade og fare for brann. Les hele instruksjonen før bruk og oppbevar instruksjonen på et sikkert sted. 1. Ikke forlat maskinen med støpselet i når den ikke er i bruk eller ved rengjøring. Trekk alltid ut støpselet når maskinen ikke er i bruk eller når alle arbeider utføres på apparatet. 2. Apparatet må ikke benyttes i regnvær eller andre våte omstendigheter. Lagre apparatet innendørs. 3. Barn og personer under 16 år må ikke betjene apparatet. Dette er ikke et leketøy! 4. Bruk apparatet kun slik det er beskrevet i denne instruksen. Bruk kun fabrikantens originale deler. 5. Dette apparatet er utstyrt med dobbel isolering. Bruk kun fabrikantens originale/anbefalte tilleggsutstyr. 6. En skadd forlengelseskabel eller støpsel må ikke benyttes lenger. Dersom apparatet ikke virker som det skal eller har blitt mistet oppi vann. Vennligst lever det inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. 7. Ta ikke i kabelen for å bære apparatet. Bruk ikke kabelen som håndtak. Ikke lukk døren over kabelen, ikke dra den rundt skarpe kanter/hjørner. Ikke utsett kabelen for varme. 8. Ikke dra i kabelen for å trekke ut fra kontakten.trekk alltid i støpselet når apparatet skal frakobles strømkontakten. 9. Sørg for at alle luftåpninger er åpne. Ikke bruk apparatet dersom en eller flere av luftåpningene er tettet. Børst vekk/fjern skitt gress/strå/løv/rusk etc. som hindrer fri luftstrøm. 10. Ikke stapp noen objekter inn i åpninger på apparatet. Sørg for at hår, løse klesplagg, kroppsdeler eller annet ikke kommer i berøring med åpninger eller bevegelige deler. 11. Ikke sug opp noen deler som brenner eller oser røyk, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske. 12. Bruk ikke apparatet til å suge opp brannfarlig, lettantennelig væske eller lignende. 13. Slå av apparatet før støpselet trekkes ut. 14. Vær ekstra forsiktig ved rengjøring i trapper. 15. Bruk hørselsvern og vernebriller Apparatet kan virvle opp mye støv. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- og støvmaske. 17. Ikke blås avfall/løv/rusk i retning av personer i nærheten. ELEKTRISKE SIKKERHETSREGLER. 1. Det må kun benyttes en forlengelseskabel som er tillat for uteområdet og som er beskyttet mot vannsprut. 2. Beskytt deg mot elektroniske støt. Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap og lignende). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv og lignende) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. 3. Sjekk at forlengelseskabel som blir brukt er tilpasset riktig strømforbruk på apparatet. Makslengde på kabelen er 75m og tykkelsen bør være minst 1,5 kvadrat. Vær oppmerksom på at kabler lengre enn 30 m vil redusere yteevnen til apparatet. 4. Strømkildens spenning må stemme overens med angivelsene på apparatets typeskilt. Et apparat som er betegnet med 230V kan også tilkobles 220V. Apparatet kan kun tilkobles 1-fase kontakter. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av brannfarlig, lett antennelig væske/gasser eller lignende som kan forårsake eksplosjon eller skader på utstyret. FØR HVER BRUK! 1. Apparat, forlengelseskabel og støpsel må kontrolleres. Ved beskadigelse av forlengelseskabelen, trekkes med en gang støpselet ut av stikkontakten. En skadd forlengelseskabel må ikke benyttes. La skadde deler kun repareres av en fagmann. 2. Hold andre personer, spesielt barn og dyr, på behørig avstand i arbeidsområdet. Minst 10 m. 3. Inspiser arbeidsområdet før apparatet settes igang. Fjern alt rusk som er skarpe eller harde. Slik som steiner, glass, tau, wire etc. 4. Unngå utilsiktet oppstart! Vær sikker på at apparatet er slått av før støpselet settes i kontakten. 5. Monter alltid munnstykket (4) før apparatet tas i bruk. FORHÅNDSREGLER. 1. Kle deg riktig. Ikke bruk apparatet når du er barbeint eller med åpne sandaler. Bruk alltid solide sko som ikke glir. Bruk av hørselsvern, hansker og lange bukser er anbefalt. 2. Bruk alltid vernebriller! Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader deg. 3. Ha ikke på deg løssittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vær også oppmerksom på at langt hår kan fanges opp i luftinntaket. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 4. Ikke pek apparatet mot personer eller vinduer.

3 5. Apparatet er konstruert for å suge opp tørt materiale. Slik som løv, gress, små kvister/strå og biter av papir. Ikke prøv å suge opp vått rusk eller løv, det kan forårsake skader på utstyret og forårsake elektrisk støt. For å unngå skader på viften, ikke sug opp metall, glassbiter etc. 6. Trekk ut støpselet før du tar av munnstykket. Dette for å unngå utilsiktet kontakt med den roterende viften. 7. Bruk ikke apparatet i ustødige arbeidssituasjoner slik som i stiger, på tak, glatte trappetrinn etc. Bruk godt fottøy og hold god balanse. 8. Unngå situasjoner som kan antenne apparatet. Ikke bruk det nær åpen flamme, ikke sug opp aske fra ildsteder, sigaretter, etc. uten at det er helt avkjølt. 9. Ikke putt kroppsdeler slik som hender eller fingrer inn i munnstykket etc. HOVEDSIKKERHETSREGLER. 1. Trekk ut støpselet fra kontakten når apparatet ikke er i bruk og før arbeid utføres på apparatet. 2. Sørg for at apparatet er uskadet og bruk kun et autorisert serviceverksted eller andre kvalifiserte til å utføre reparasjoner. 3. Bruk kun originale deler godkjent av fabrikanten. Bruk av uoriginale deler kan resultere i skader på apparatet eller bruker. Evt. garantier og erstatningsansvar fra produsent/leverandør bortfaller. 4. Hold barn unna. Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 5. Lagre apparatet innendørs når apparatet ikke er i bruk. Oppbevar elektroverktøy på et trygd sted. Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innelåst, utenfor barns rekkevidde. 6. Overbelast ikke maskinen. Maskinen arbeider ikke bedre og sikrere innenfor det angitte effektområde. 3

4 4

5 BESKRIVELSE (PIC. 1) 1. Bæresele 2. 2-delt blåse -/sugemunnstykke 3. Små festeskruer 4. Store festeskruer 5. Motorenhet 6. Støttehåndtak 7. Festekrok for bærereim 8. Hastighetsregulering 9. Av -/påbryter 10. Hovedhåndtak 11. Strømkabel 12. Ventilasjonsåpninger 13. Kabelholder 14. Vifteenhet 15. Omskifter fra blåse til sugefunksjon 16. Ramme til oppsamlingspose 17. Oppsamlingspose 18. Feste til oppsamlingspose 19. Følgehjul 20. Blåse -/sugeåpning Bryter (Pic. 6-9) Dette apparatet er utstyrt med en -av-på bryter. For å slå på maskinen, trykk bryteren opp. (6.1) Og for å slå av, trykk bryteren ned. (8.1) Juster hastigheten med hjulet. (7.1) Montering av munnstykke (Pic. 2) Monter sammen det innerste munnstykket (2.2) mot motor -/viftehuset. Påse at det sitter ordentlig, og skru fast med medfølgende skruer. Monter så blåse -/sugemunnstykket med hjul (2.1) på det innerste munnstykket. Bruk de medfølgende skruer. Advarsel! Sett ikke i støpselet før munnstykket er festet. Montering av støvposen. Sett støvposen på støvposeutløpet på motorhuset. Fest så støvposen til munnstykket ved hjelp av krokfestet. Bruk ikke apparatet på sugeinnstilling uten at støvposen er påmontert. BRUKSANVISNING (Bare beregnet for de oppgaver som er listet opp nedenfor) Rengjøring av hager, grønt areal, vindfang, garasjer, fortau/ gater o.l. 5

6 Forlengelseskabel Observer at forlengelseskabelen er uskadet! 1. Bruk en godkjent forlengelseskabel med riktige dimensjoner. (Se: Elektriske sikkerhetsregler pkt. 3) 2. Fest forlengelseskabelen til kabelholderen (13) DEKK ALDRI TIL LUFTKANALER (12). DET MÅ ALLTID VÆRE FRIE LUFTVEIER SÅ MOTOREN KAN AVKJØLES UTSETT IKKE APPARATET FOR REGN. MÅ IKKE BRUKES PÅ FUKTIGE ELLER VÅTE OMRÅDER. VEILEDNING BRUK AV LØVBLÅSEREN. Ut/innblåsning. Sett bryteren (15) til utblåsing. Når bryteren står til høyre suges løv etc. inn munnstykket og opp i støvposen, og når bryteren står til venstre, blåser luftstrømmen ut av munnstykket (Pic. 5) Blåser (Fig. 7, 8, 9) Hold apparatet som vist på figurene og beveg apparatet fra side til side med munnstykket få centimeter over bakkenivå. Bruk langsomme bevegelser. 1. Bruk blåseren rundt trær og busker, blomsterbed og andre vanskelig tilgjengelige steder (Fig. 7) 2. Bruk blåseren rundt bygninger og til annen normal rengjøring. 3. Bruk blåseren for vegger og takutstikk. RENGJØRING AV LØVBLÅSEREN. 1. Bruk en liten børste til å holde luftinngangene frie for objekter. 2. Bruk ikke noen harde gjenstander/verktøy mot plastikkhuset eller håndtaket. Tørk av eventuell fukt med en tørr fille. RENGJØRING AV STØVPOSEN. 1. Tøm posen etter hver bruk. Så gror ingenting fast. Fastgrodd avfall vil hindre en god luftgjennomstrømning i posen. 2. Rengjør posen best mulig. Med vernebriller på vrenges posen med innsiden ut for å fjerne alle rester i posen. 3. Dersom støvposen blir ødelagt og ikke kan brukes, må denne skiftes ut med en ny. ADVARSEL! La verktøyet repareres av et autorisert serviceverksted. Dette elektriske apparatet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted. Alle som bruker løvblåseren kan da lett finne bruksanvisningen ved behov. Støvsuging (Fig. 10, 11) Hold apparatet som vist på fig. 10 og gjør sakte bevegelser over lett avfall. Avfallet vil suges inn i støvposen. Løv og mindre ting vil bli malt opp gjennom motorhuset, dette gjør at støvposen får plass til mye avfall. Når støvposen blir full avtar luftstrømmen betydelig. Skru av apparatet og dra ut støpselet før du tar av støvposen og tømmer den. ADVARSEL! Når viften i motorhuset blir blokkert av objekter, nylonposer, tøystykker etc., skru av apparatet, trekk ut støpselet, ta av munnstykket og fjern objektene. VIKTIG! Etter bruk, sjekk at apparatet er i god stand og klart til bruk neste gang. Det anbefales at du tar apparatet til serviceverksted for rens og sjekk minst en gang i året. IKKE GJØR NOEN JUSTERINGER MENS MOTOREN ER IGANG! 6

7 TEKNISKE DATA Type:...BV2503E Spänning:...230V~50Hz Effekt: W Lufthastighet: km/t Uppsamlare volum:...45 l. Vikt (netto):...3,8 kg STANDARD UTRUSTNING Uppsamlare, axelrem ANVÄNDARINSTRUKTIONER. Varning: Före användning bör du observera viktig säkerhetsinformation, för att skydda dig själv mot elektrisk stöt, personlig skada och brandfara. Läs hela instruktionen före användning och förvara instruktionen på ett säkert ställe. 1. Ha inte maskinens stickkontakt i när den inte används eller vid rengöring. Dra alltid ur stickkontakten när maskinen inte används eller när arbete utföres på maskinen. 2. Maskinen får inte användas i regnväder eller under andra våta omständigheter. Förvara maskinen inomhus. 3. Barn och personer under 16 år får inte använda maskinen. Detta är ingen leksak! 4. Använd endast maskinen som det är beskrivet i denna instruktion. Använd endast fabrikantens originaldelar. 5. Denna maskin är dubbelisolerad. Använd endast fabrikantens original/anmodade tilläggsutrustning. 6. En skadad förlängningssladd eller stickkontakt får inte användas. Detta gäller även om maskinen inte verkar till att fungera som den skall eller har blivit vattenbegjuten. Var vänlig, lämna in maskinen till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. 7. Använd inte kabeln för att bära maskinen i. Kabeln är INGET handtag. Kläm inte kabeln i dörrar. Dra den inte heller runt skarpa kanter/hörn. Utsätt inte kabeln för värme. 8. Dra inte i kabeln för att dra ur stickkontakten ur uttaget. Ta alltid tag i stickkontakten när maskinen skall kopplas ifrån strömuttaget. 9. Se till så att alla luftöppningar är fri luftgenomströmning i. Använd inte maskinen om en eller flera av luftöppningarna är igensatta. Rengör luftöppningarna från gräs/löv mm som kan hindra friluftström. 10. Stoppa inte in något verktyg (typ skruvmejsel etc.) i någon av öppningarna på maskinen. Se till så att hår, lösa klädesplagg, kroppsdelar eller annat inte kommer i beröring med öppningarna eller liknande. 11. Sug inte upp några saker som brinner eller osar rök, som t.ex. cigaretter, tändstickor eller varmaska. 12. Använd inte maskinen till att suga upp brandfarlig, lättantändlig vätska eller liknande. 13. Slå av strömbrytaren på maskinen innan stickkontakten tas ur Var extra försiktig vid rengöring i trappor. 15. Använd hörselskydd och skyddsglasögon. 16. Maskinen kan göra så att damm, grus virvlar upp. Använd i så fall ett ansikts- och andningsskydd. 17. Blås inte avfall/löv/gräs i riktning mot personer i närheten. ELEKTRISKA SÄKERHETSREGLER. 1. Det får endast användas en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk och som är klassad för vattenbegjutning. 2. Skydda dig mot elektriska stötar. Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. vattenrör, spisar, kylskåp och liknande). Under extrema arbetsförhållanden (vid t.ex. hög luftfuktighet, förekomst av metallstoff och liknande) kan man öka på säkerheten genom att koppla till en jordfelsbrytare. 3. Kolla så att förlängningskabeln som används är avpassad för maskinens strömförbrukning. Max. längd 75m och tjockleken bör vara minst 1,5 kvadrat. Var uppmärksam på att kablar längre än 30m kommer att reducera spänningen till maskinen. 4. Strömkällans spänning måste överensstämma med angivelsen på maskinens typskylt. En maskin medspänning 230V kan också kopplas till 220V. Maskinen kan endast kopplas in på 1-fas uttag. 5. Använd inte maskinen i närheten av brandfarlig, lättantändlig vätska/gas eller liknande, som kan förorsaka explosion eller skada på maskin med utrustning. INNAN VARJE ANVÄNDNING! 1. Maskin, förlängningssladd och stickkontakt måste kontrolleras. Vid en skada på förlängningskabeln måste stickkontakten genast kopplas ur från uttaget. En skadad förlängningskabel får inte användas. Skadade delar får endast repareras av fackman. 2. Håll andra personer, speciellt barn, på behörigt avstånd från arbetsområdet. Minst 10 m. 3. Inspektera arbetsområdet innan du sätter igång maskinen. Plocka bort allt skräp som ärvasst/hårt/ skarpt. T.ex. stenar, glass, rep, wire etc. 4. Undvik oavsiktlig start! Var säker på att strömbrytaren på maskinen är frånslagen innan stickkontakten sätts i. 5. Montera alltid på munstycket (3) innan maskinen sätts igång. FÖRHÅLLNINGSREGLER. 1. Ha oömma kläder på dig. Använd inte maskinen om du är barbent eller går i sandaler. Använd stadiga skor (som är halkfria), hörselskydd, handskar och långbyxor. 2. Använd alltid skyddsglasögon! Använd skyddsglasögonen för att förhindra att det blåser in skräp i ögonen på dig. 3. Ha inte på dig lössittande kläder eller smycken. De

8 kan fastna i utstickande delar. Var också uppmärksam på att långt hår kan sugas in i luftintaget. Använd hårnät om du har långt hår. 4. Rikta inte maskinen mot människor/djur eller fönster. 5. Maskinen är konstruerad för att suga upp torrt material. Så som löv, gräs, små kvistar/strå och pappersbitar. Prova inte att suga upp vått skräp eller löv, det kan orsaka skada på utrustningen och orsaka en elektrisk stöt. För att undvika skador på fläkten, sug inte upp metall eller glasbitar etc. 6. Ta ut stickkontakten ur uttaget innan du tar av munstycket. Detta för att undvika oavsiktlig kontakt med den roterande fläkten. 7. Använd inte maskinen i sådana arbetssituationer där halkrisk föreligger. T.ex. på smala stigar, tak, stegar etc. Använd stadiga skor och se till så att du har god balans. 8. Undvik situationer som kan antända maskinen. Använd den inte vid öppen eld, sug inte upp aska från eldstäder, cigaretter etc. utan att det är heltsläckt. 9. Se till så att inte händer, fingrar etc. kommer i närheten av munstycket. HUVUD-SÄKERHETSREGLER. 1. Ta ur stickkontakten ur uttaget när maskinen inte används och innan arbete skall utföras på maskinen. 2. Se till så att maskinen är oskadad, om inte, vänd Er till en auktoriserad serviceverkstad eller annan kvalificerad verkstad för att utföra reperationer på maskinen. 3. Använd endast originaldelar godkända av fabrikanten. Användning av andra icke originaldelar, kan medföra skador på maskinen eller användaren. Ev.garantier och ersättningsansvar från producenten/leverantören bortfaller om så sker. 4. Låt inte barn komma i kontakt med maskinen eller förlängningskabeln. Barn under 16 år skall hållas under uppsikt om de befinner sig i närheten av arbetsområdet. 5. Förvara maskinen inomhus, på ett tryggt och säkert sätt, när den inte används. Den skall förvaras på ett torrt ställe, gärna högt och inlåst, utom barns räckvidd. 6. Överbelasta inte maskinen. Maskinen arbetar bättre och säkrare inom det angivna effektområdet. 8

9 9

10 BESKRIVNING (Pic. 1) 1. Bärsele 2. 2-delars blås -/sugmunstycke 3. Små fästskruvar 4. Store fästskruvar 5. Motorenhet 6. Handtag 7. Fästkrok för bärrem 8. Hastighetsregulering 9. Av -/på brytare 10. Huvudhandtag 11. Strömkabel 12. Ventilationsöppning 13. Kabelhållare 14. fläktenhet 15. Omställare från blås til sugfunktion 16. Ram til uppsamlingspåse 17. Uppsamlingspåse 18. Fäste til uppsamlingspåse 19. Hjul 20. Blås -/sugöppning BRUKSANVISNING (Endast avsedd för de uppgifter som är listat här under) Rengöring av trädgårdar, grönområden, altaner, garage, trottoarer/gator o dyl. 10 Brytare (Pic. 6-9) Denna maskin är utrustad med en av/på-brytare. För att sätta igång maskinen, tryck brytaren uppåt. (6.1) Och för att slå av maskinen, tryck brytaren neråt. (8.1) Justera hastighet med hjulet (7.1) Montering av munstycke (Pic. 2) Montera samman det innersta munstycket (2.2) mot motor -/fläkthuset. Se till att det sitter ordentligt, och skruva fast det med medföljande skruvar. Montera sedan blås -/ sugmunstycket med hjul (2.1) på det innersta munstycket. Använd de medföljande skruvarna. Varning! Sätt inte i stickkontakten innan munstycket är på plats. Montering avuppsamlaren Sätt uppsamlingspåsen på utloppet på motorhuset. Fäst sedan uppsamlingspåsen på munstycket med hjälp av krokfästet. Använd inte maskinen i sugläget utan att uppsamlaren är påmonterad.

11 Förlägningskabeln Se till så att förlängningskabeln är oskadad! 1. Använd endast en godkänd förlängningskabel med de rätta dimensionerna (Se: Elektriska säkerhetsregler avsnitt 3) 2. Fäst förlängningskabeln till kabelholdaren (13) TÄCK ALDRIG FÖR LUFTKANALERNA (12). DET SKALL ALLTID VARA FRIA LUFTVÄGAR SÅ MOTORN KAN KYLAS UTSÄTT ALDRIG MASKINEN FÖR REGN. DEN FÅR EJ ANVÄNDAS PÅ FUKTIGA/VÅTA OMRÅDEN. VÄGLEDNING VID ANVÄNDNING AV LÖVBLÅSAREN. Ut-/in blåsning Sätt brytaren (15) till utblåsning. När brytaren står till höger, sugs löv etc. in i munstycket och vidare in i uppsamlaren, och när brytaren står til vänster, blåser luftströmmen ut ur munstycket. (Fig. 5) Blåsare (Fig. 7, 8, 9) Håll maskinen som visas på fig. Sväng maskinen från sida till sida med munstycket någon centimeter över marknivån. Använd långsamma rörelser. 1. Använd blåsaren runt träd och buskar. Även i rabatter och andra svåråtkomliga ställen. (Fig. 7) 2. Använd blåsaren runt byggnader och till annan normal rengöring. 3. Använd blåsaren för väggar och under takutsprång. RENGÖRING AV LÖVBLÅSAREN. 1. Använd en liten borste för att hålla luftintagen fria från skräp. 2. Använd inte några skarpa/hårda verktyg mot plasthuset eller handtaget. Torka av ev. fukt med en torr trasa. RENGÖRING AV UPPSAMLAREN. 1. Töm uppsamlaren efter varje användning. Då gror inget fast i den. Fastgrott avfall förhindrar en god luftgenomströmning i uppsamlaren. 2. Rengör uppsamlaren så bra som möjligt. Innan Du vränger dammpåsen ut och in, så sätt på Dig ett par skyddsglasögon. 3. Skulle uppsamlaren bli sliten eller på annat sätt gå sönder, måste denna bytas ut mot en ny. VARNING! Vektyget får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad. Denna elektriska maskin överensstämmer med gällande säkerhetsföreskrifter. Undvik problem/risker: Överlåt alltid reperationer av elektriska maskiner/apparater till kvalificerad servicepersonal. Förvara bruksanvisningen på ett lättillgängligt ställe. Alla som skall använda lövblåsaren kan då lätt hitta och läsa bruksanvisningen. Sugning (Fig. 10, 11) Håll maskinen som visas på fig. 10 och för den sakta över lätt avfall. Avfallet sugs in i uppsamlaren. Löv och mindre skräp kommer att finfördelas i motorhuset, detta gör att uppsamlaren rymmer mycket avfall. När uppsamlaren blir full, avtar luftströmmen betydligt. Slå av strömbrytaren och dra ur stickproppen innan du lossar uppsamlaren och tömmer den. VARNING! Om fläkten i motorhuset blir blockerad av skräp (plats-påsar, tygstycken etc.), slå av strömmen, dra ur stick-proppen, ta av munstycket, avlägsna sedan det som hindrar i fläkten. VIKTIGT! Efter användning, kontrollera så att inga skador uppstått på maskinen och att den är klar för användning igen. Det rekommenderas att Du tar maskinen till en serviceverkstad för rengöring och kontroll minst en gång om året. GÖR INTE NÅGRA JUSTERINGAR MEDAN MOTORN ÄR IGÅNG! 11

12 SVENSK GARANTI Lövblåsen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material-eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamations-nämdens rekommendationer. FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt... Lövblås Märke... Park & Garden Modell typ... BV2503E överensstämmer med följande norm EN /A13:2008, IEC :2002 pren15503:2006, EN62233:2008, EN :2006 EN /A1:2001, EN :2006 EN /A2:2005 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/67/EC, 2002/95/EC 2002/96/EEC NORSK Garanti Løvblåseren har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Løvblåser Merke... Park & Garden Modell... BV2503E er i overensstemmelse med normene EN /A13:2008, IEC :2002 pren15503:2006, EN62233:2008, EN :2006 EN /A1:2001, EN :2006 EN /A2:2005 samt bestemmelser gitt i direktiv 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/67/EC, 2002/95/EC 2002/96/EEC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna lövblåsen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever løvblåser ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om lövblåsen skulle ändras väsentligt. Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om løvblåser skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Gisle Krigsvoll AB 2010 Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

LØVSUGER-/BLÅSER 1700W 3-FUNKSJONER BLÅSER/SUGER/KVERNER BRUKSANVISNING

LØVSUGER-/BLÅSER 1700W 3-FUNKSJONER BLÅSER/SUGER/KVERNER BRUKSANVISNING LØVSUGER-/BLÅSER 1700W 3-FUNKSJONER BLÅSER/SUGER/KVERNER BRUKSANVISNING 1 LØVSUGER-/BLÅSER... 1 Tekniske spesifikasjoner.... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Brukerinstruks.... 4 Elektriske sikkerhets regler....5

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Blower & Vac. Lövsug/blås Løvblåser

Blower & Vac. Lövsug/blås Løvblåser Manual 540602 01-09-06 15:46 Side 1 Blower & Vac. Lövsug/blås Løvblåser Manual Bruksanvisning Bruksanvisning BV2400A Varenr.540602 Manual 540602 01-09-06 15:46 Side 2 Løvblåser BV2400A TEKNISKE DATA Type:...BV2400A

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ1000A INOX 1 Vnr. 510133 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Les nøye gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 ART.NR. 120418 MANUAL Leverandør: SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk aldri bensin eller

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 Manual Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 540310 1 Forklaring til etiketter på maskinen 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før bruk 2. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten før noen som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Manual. Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A

Manual. Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A Manual Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A 540286 1 TEKNISK DATA Modellnummer Bensinmotor Motorhastighet DY194SMB-A 4,5 hk/135cc 2750 r/m Tennplugg Motorolje 60 ml SAE30 Klippebredde 48 cm Justerbare

Detaljer

Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper

Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper 540644 manual 03-03-06 15:23 Side 1 Gräsklippare LM1642A Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper Manual Bruksanvisning Bruksanvisning LM1642A 1 Varenr.540644 540644 manual 03-03-06 15:23 Side 2 Gräsklippare

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350 MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG 230V-50Hz 550 W 590350 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem LM-101LE Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

frostvakt - frost watch MANUAL 450144

frostvakt - frost watch MANUAL 450144 GSA frostvakt Frostvakt frostvakt - frost watch MANUAL 450144 GSA frostvakt SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen nøye før bruk! VIKTIG! Kontroller at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet.

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 NO NORSK SIKKERHETSFORSKRIFTER Dette symbolet betyr ADVARSEL. Personskade

Detaljer

panelovn El-element Panel heater Manual /450186

panelovn El-element Panel heater Manual /450186 panelovn El-element Panel heater Manual 450185/450186 GSA PANELOVNER MANUal norsk INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER 2. INSTALLASJON Før bruk Vennligst les følgende informasjon

Detaljer

Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828

Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828 Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828 Les brukerveiledningen nøye før du tar dette apparatet i bruk. Påse at du vet hvordan apparatet virker og vet hvordan du bruker det. Vedlikehold apparatet

Detaljer

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2) CAMPINGSTUGA 5,0 + 7,5 m² (Svenska 202-2-0) LEVERANSBESKRIVNING 2007-08-7 TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 45 och 43 x 45, dubbla vindskivor. Taklutning ca 2 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 Manual Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 540252 1 2 3 Bruksanvisning Elektrisk kantklipper GT3010 Det vil bli henvist til bildene på side 2 og 3 utover i denne bruksanvisningen. Innhold Generell beskrivelse...4

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no Lyskaster Strålkastare Metal halogen Manual art. no. 440638 Følg disse anvisningene nøye for korrekt og sikker bruk. Ta vare på disse anvisningene for senere bruk. Kontakt leverandøren ved eventuelle problemer.

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

IG6000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570723

IG6000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570723 GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

MULTIFUNCTIONAL SEAT

MULTIFUNCTIONAL SEAT MULTIFUNCTIONAL SEAT GB NL D N S DK SF F I E J User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Istruzioni d uso Instrucciones de uso

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL - For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen. Ikke arbeid med

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer