Totalleverandør med egne krefter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Totalleverandør med egne krefter"

Transkript

1 TEMA: Teknologi Nr Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å stå for helheten selv. Det handler om å skape kvalitet med kontinuitet, sier administrerende direktør, Helge Fuglestein. Det syv år gamle selskapet er i dag Norges mest spesialiserte leverandør innenfor HVACsystemer (heating, ventilation, airconditioning og refrigeration). Utstyret leveres til både rigger og faste installasjoner. De siste fem årene har det 7 år gamle selskapet opplevd stor utvikling. Mange tilbyr komplette løsninger i dag. Forskjellen er ganske enkelt at ingen av de andre selskapene har så mange av elementene i sitt eget selskap. På den måten er vi mer komplette, konstaterer Fuglestein. Mollier benytter de seg av innleid arbeidskraft når behovet er tilstede, men råder totalt over 48 egne ansatte. Det er her man finner den avgjørende differensieringen, i følge den administrerende direktøren. Komplett og selvstendig Selv om de fleste selskaper tilbyr mye, har de ikke de ansatte hos seg selv. Da går de glipp av erfaringsoverføringen som kan finne sted. Ved å ha de ansatte under samme tak, har man mulighet til å nyte godt av hver nye erfaring. På den måten oppnår man kontinuitet i kvaliteten, konstaterer Fuglestein, som har et overordnet mål på tvers av konkurranseprinsippet: Tankegangen bak dette, er et ønske om å samle fagkunnskapen i Norge mest mulig, og her må selv konkurrenter kunne stå samlet, nettopp fordi et slikt mål gagner alle involverte parter. Dette har lenge vært forsømt, mener Fuglestein. Nylig kjøpte selskapet opp Stavanger Kulde, som produserer kjøleanlegg. Mekanisk kjøling er dermed på Molliers kompetanseliste. I tillegg Ved å ha de ansatte under samme tak, oppnår man kontinuitet i kvaliteten, konstaterer administrerende direktør i Mollier AS, Helge Fuglestein (i midten), her flankert av et utvalg av selskapets ansatte. har HVAC-eksperten en veletablert automasjonsavdeling for egen styring av ventilasjonssystemer. Dette er naturligvis ledd i jakten på å bli så komplett og selvstendig som mulig. I tillegg er vi i gang med å bygge opp vår egen tekniske sikkerhetsavdeling, forklarer Fuglestein. Mennesker bak suksess Men oppkjøp, totalitet og fremgang til tross den administrerende direktøren er ikke i tvil om hva som er grunnlaget for suksessen, og insisterer på at kjernen i virksomheten menneskene må blomstre før kvantitative mål kan realiseres. Vårt interne miljø er grunnen til suksessen vi opplever. Vi er bevisste på at trivsel er grobunn for at mennesker skal kunne prestere godt. Derfor gjør vi alt for å fremme trivselen, blant annet ved å arrangere en rekke sosiale aktiviteter regelmessig, forklarer Fuglestein og avslutter: Av og til reiser vi på tur alle sammen, andre ganger spiller vi golf. Vi legger stor vekt på vår sosiale profil om å være en stor familie. Gode medarbeidere er nøkkelen til suksess. Det ville være dumt ikke å investere i menneskene som står bak. Mollier AS ble etablert i 1999 og er et kompetansesenter for HVAC, elektroinstrumenter og installasjonstjenester til rigg og offshore. Selskapet har i dag 48 ansatte og en omsetning på 80 millioner NOK. I tillegg til mer enn 30 års erfaring med varme, ventilasjon og aircondition, besitter Mollier AS stor ekspertise innenfor klassisk termodynamikk og ventilasjon. Den italiensktyske professoren Richard Mollier ( ) er en av selskapets store inspirasjonskilder. Professoren påviste sammenhengen mellom luftens innhold av varmeenergi og vann. I dag bruker selskapet denne kunnskapen innenfor avansert HVAC-teknologi. Mollier AS Forus Teknologipark Forusbeen Sandnes Telefon: Telefaks: E-post:

2 TerraTec ser verden ovenfra: Kartlegger kraft-norge Behovet for kartlegging av eksisterende kraftnett og prosjektering av fremtidig kraftutbygging har gitt teknologibedriften TerraTec travle tider. Kraftselskapene trenger nøyaktig stedfestelse av ledningsnettet og eventuelle objekter som kan være i konflikt med de strømførende kablene. TerraTec opplever økende oppdragmengde fra kraftnetteiere landet rundt. Disse trenger nøyaktige data over sine master, ledninger og vegetasjonen rundt for å holde seg oppdatert om tilstanden på kraftnettet sitt. Selskapet har i år gjennomført en nøyaktig kartlegging av ca 3000 km høyspentledninger. Netteiere vet at det kan bli dyrt dersom et tre velter og ødelegger kraftlinjen. Derfor vil de være føre var, sier administrerende direktør Øivind Aase i TerraTec. Teknologibedriften produserer alle typer stedfestet informasjon enten denne samles inn ved hjelp av tradisjonell landmåling, måling i flybilder eller med fly/helikopterbåren laser. For kraftbransjen kan slike data gi netteierne nøyaktige opplysninger om hvor og når de bør sette i verk tiltak som for eksempel rydding av skog. Nye utbygginger Det er ikke bare eiere av eksisterende kraftnett som benytter seg av TerraTecs fotoog laserteknikk for kartlegging. Bedriften leverer grunnlagsdata som nøyaktige terrengmodeller, kart og bilder til alle typer prosjekter innen kraft, industri og boligutbygging. Blant annet har selskapet levert terrengdata for ny E6 fra Jessheim til Moelv; et prosjekt som nå ser ut til å bli fremskyndet. Det neste store kartleggingsprosjektet for TerraTec vil foregå på Vestlandet i høst. Her skal det bygges nye overføringslinjer, men det gjenstår å beslutte hvor linjene skal gå. Vi skal fly ca 1000 km traséer fra Sogn til Ålesund og levere grunnlagsmateriale for valg av trasé, sier Aase. Presis landskapsmåling: Uansett om nye kraftlinjer skal henge i master eller graves ned i jorden, må terrenget kartlegges. TerraTecs lasermålere kartlegger terrengoverflaten med stor presisjon. Nisjeprodukter TerraTec opererer i en nisje der de selv må ta ansvar for utviklingen. Bedriftens 36 ansatte utvikler selv nye systemer og gjør store investeringer i den nyeste teknikken. Utviklingsmessig er vi tidlig ute for alltid å kunne tilby kundene våre de best oppnåelige resultatene. Vi disponerer det mest moderne utstyret og ligger hele tiden et skritt foran, forteller direktøren. På verdensbasis var TerraTec det første selskapet som fikk levert det mest avanserte laserinstrumentet som er utviklet til nå, med kapasitet til å gjennomføre målinger pr. sekund. Denne store måleraten gir en unik mulighet til å måle terrenget med stor nøyaktighet også i områder med tett vegetasjon. Data fra fortid og nåtid TerraTecs kundegruppe er differensiert. Omfattende kartlegging av landskapet utføres stort sett for offentlige etater som Statens Kartverk og kommuner. I tillegg leveres spesialprodukter til alle typer prosjektering. Basert på bilder fra Statens Sentralarkiv, som TerraTec drifter på kontrakt, kan selskapet også produsere historiske kart. Dette er spesielt nyttig i saker om samfunnsutvikling, og da særlig i eiendomstvister. TerraTec AS Lysaker Torg Lysaker Telefon:

3 Bouvet AS: webløsninger med virkelig innhold Verdiskapning gjennom effektiv kommunikasjon Internett er den primære kanalen for stadig flere virksomheter når det gjelder kommunikasjon, både mot omverdenen og mot ansatte. Bouvet er selskapet de største vender seg til for en mest mulig brukervennlig og effektiv løsning. Bouvet er opptatt av å bidra til kundenes verdiskapning ved å utvikle gode, databaserte verktøy og systemer. Prosjektene tar utgangspunkt i hva kunden ønsker å oppnå enten det er bedre lønnsomhet eller godt omdømme. Bouvets tjenester går utover det man vanligvis forbinder med systemutvikling, forteller Nils Olav Nergaard, direktør for Bouvet region Vest. Bouvets 260 ansatte har en unik og kraftfull blanding av kompetanse, sier regionsdirektør Nils Olav Nergaard og kommunikasjonsansvarlig Ane Gjennestad. Vi skaper blant annet de store webportalene for mange av Norges største private og offentlige virksomheter. Dette er totalprosjekter, fra idéutvikling og informasjonsarkitektur via systemutvikling, grafisk design og brukertesting til opplæring og utrulling til brukerne. Integrasjon mellom portal og andre datasystemer Det er stor forskjell på portalene Bouvet tilbyr og en standard plakatnettside. Stikkordet er tjenesteorientert arkitektur : Bouvet integrerer portalen med kundens egne datasystemer for å kunne tilby sluttbrukerne mer funksjonalitet og interaktivitet. Dette gir god brukervennlighet samt opplevelse av selvbetjening og service. For eksempel jobber vi nå med nye en tjenestebasert portal med grensesnitt mot NSBs salgssystem. I dette prosjektet driver vi omfattende programvareutvikling, og arbeider samtidig for at løsningen skal være enkel, nyttig og intuitiv å bruke, sier Nergaard. Store på emnekart og samhandlingsløsninger Bouvets satsing på emnekartbaserte systemer har vakt stor oppmerksomhet. Emnekart (eng: Topic Map) er en standardisert måte (ISO-13250) å organisere data på som gjør gjenfinning, sammenkobling og deling av informasjon enklere for brukeren. I emnekartdrevne systemer organiseres informasjonen i kart (ontologier) tematisk ut fra hva den handler om og ut fra hvilke emner som henger sammen. Sammenhengene mellom emnene kommer klart fram som veiskilt i løsningen. Emnekart gjør det mulig å koble sammen og dele informasjon på tvers av systemer. Bouvets kompetanse på dette området er unik, også internasjonalt, sier kommunikasjonsansvarlig Ane Gjennestad. Bouvets kompetanse innen samhandlingsløsninger er en annen viktig grunn til selskapets sterke posisjon. Samhandlingsløsninger er en form for intranett hvor inviterte personer deler informasjon på en ny og smartere måte. Denne teknologien gjør det mulig for personer å samarbeide tett, selv om de befinner seg på ulike steder. De møtes virtuelt i felles arbeidsrom, der de kommuniserer effektivt og skaper felles resultater, sier Gjennestad. Skreddersyr i nært kundesamarbeid Bouvet skreddersyr alle løsninger i nært samarbeid med kunden. Vi mener at nærhet til kundene er avgjørende for gode løsninger. Derfor utnytter vi kompetansen på tvers av Norge, mens prosjektene forankres lokalt, sier Nergaard. Bouvets 260 ansatte er fordelt på kontorer i Oslo, Skien, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen og Trondheim. Slik får kundene en lokal kontakt og prosjektleder, men tilgang til kompetansen i hele selskapet. Unik kombinasjon I Bouvet jobber grafiske designere, informasjonsarkitekter og teknologer sammen om løsningene. Denne kompetansemiksen har gjort Bouvet kjent i markedet. Kompetansen vår gjør at vi grenser mot både kommunikasjonsbyråer og rene systemutviklingsforetak. Jeg tror grunnen til at vi tiltrekker oss de beste konsulentene og de mest interessante prosjektene er vår evne til å kombinere alle kompetanseområder. Det er som en konkurrent nylig sa til meg; Alltid når det skjer noe spennende i bransjen, så er Bouvet der, avslutter Nergaard. Bouvet AS Sandakerveien 24c Boks 4430 Nydalen 0403 Oslo Telefon: Telefaks: Epost:

4 VisionTech en verdsatt leverandør av automatiseringsløsninger Samarbeid om smarte løsninger VisionTech sørger for levering av optimale automatiseringsløsninger blant ulike industribedrifter. Tett samarbeid, engasjement, god gjennomføring og oppfølging i etterkant, vet kundene å sette pris på. VisionTech har i løpet av de tre årene selskapet har eksistert, etablert seg som en betydelig leverandør innen industriell automatisering. Vi er både verdiskaper og systemintegrator. Målet vårt er å virkeliggjøre kundens visjon eller langsiktige mål, sier daglig leder i VisionTech, Lars Skrøvseth. Selskapet med base i Trondheim har kunder blant de fleste bransjer innen landbasert industri med hovedtyngde i Midt-Norge. Fra dag én har selskapet vært i vekst og gått med overskudd. De ansatte i VisionTech har solid kompetanse på industriell automatisering. F.v.: fagsjef Sigurd Gossé, daglig leder Lars Skrøvseth og fagsjef Edmund Knutsen. Skreddersydde løsninger Flere av de 12 fagpersonene i selskapet har jobbet med industriell automatisering i en årrekke. I tillegg til å ha den nødvendige teknologikompetanse, har vi solid prosesskunnskap. En kunnskap som alltid er viktig å anvende når gode løsninger skal bygges, sier Skrøvseth. Sammen produserer medarbeiderne i Vision- Tech programvare, tilpasset kundens behov. Det er viktig å fokusere på kundens behov, og å være kreativ. Vi bruker en del standardsystemer, men vi må alltid lage spesielle applikasjoner, sier Skrøvseth. Selskapet leverer til en rekke ulike virksomheter: prosess- og metallindustri, næringsmiddelindustri, fjernvarme, vannog avløp og tunnelstyring. Han forteller at det er mye å spare på automatiserte løsninger. Bare med et tastetrykk kan produksjon iverksettes og prosesser stoppes og startes. Problemløsere Skrøvseth ønsker å understreke at firmaet er opptatt av å være problemløsere. Vi kan tilkalles om det gjelder alt fra akutte problemer til renovering, sier han. Selskapet har alltid en person på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Når en bedrift bestemmer seg for å bytte ut gammel teknologi eller oppgradere, vet VisionTech at oppetid er viktig. Her har vi bygget opp erfaring og kompetanse, slik at en omlegging går smertefritt, sier Skrøvseth. Fornøyde kunder Selskapet legger stor vekt på å samarbeide tett med kunden slik at løsningen blir optimal. At kundene er godt fornøyde med VisionTech, viser en fersk undersøkelse fra Beeliner. Her får selskapet høy score på alt fra oppgaveløsning, kommunikasjon og pris til rapportering og kontraktsforhold. At vi har tillit hos kundene er utrolig viktig for oss, sier Skrøvseth. Fremtiden ser lys ut for medarbeiderne i VisionTech. Kompetansen er etterspurt både i inn- og utland. Gjennom egen kompetanse og i samarbeid med partnere og underleverandører er vi klare for å gi kundene våre den merverdi som investeringene de foretar seg fortjener, avslutter Skrøvseth. Visiontech AS Trekanten Vestre Rosten Tiller Telefon:

5 Linux-eksperten Linpro: Fra serverrom Linpro er landets fremste miljø på Linux og åpen kildekode. Bedriften rundet 10 år i fjor, og markerer jubileet med en spennende og etterspurt satsning. Linux skal fra serverrommet og opp på kontorpulten, der e-post, gruppevare, telefoni og kontorstøtte er sentrale oppgaver. Og applikasjonene, de er klare for levering. til skrivebord Linpro kan trygt omtale seg som Ledende på Linux, med mer enn 65 ansatte og en rekke referanseprosjekter på samvittigheten. Selskapet tilbyr et komplett spekter av tjenester, som rådgivning, integrasjon, utvikling, drift og opplæring. Linpro satser på leveranser med Linux og åpen kildekode, og konsulentene besitter spesialistkompetanse innenfor disse områdene. Attraktive nyheter Avdelingsleder Dag Alfstad er ansvarlig for Linpros satsning på applikasjoner. Sammen med et dedikert team skal han løfte Linux fra serverrommet og opp på skrivebordet. Linux-debatten har lenge handlet om å forsvare og forklare teknologiens rettmessige plass. Men det er historie. Linux har etablert seg som et stabilt, trygt og reelt alternativ. Store og komplekse organisasjoner kjører nå Linux som operativsystem, og med svært gode resultater. Neste steg er å levere nøkkelferdige applikasjoner, slik at bedriftene kan dra nytte av fordelene i sine produktivitetsverktøy, sier han. Alfstad forteller at Linpro ønsker å balansere prosjekter med produktleveranser, og at markedet nå kan kombinere tradisjonell skreddersøm med kjøp av hyllevare. Vi skal lansere en rekke spennende applikasjoner i tiden fremover, og jeg tror særlig små og mellomstore bedrifter vil finne disse attraktive, smiler han. Linpro, her representert ved Lise Feirud og Dag Alfstad, leverer nøkkelferdige Linux-applikasjoner for e-post, gruppevare, ip-telefoni, sikkerhet og tilgangskontroll. til proprietære produkter. For det andre er det behov for en solid og komplett IKTpartner med Linux som spesialfelt. Den nye avdelingen til Dag, kombinert med Linpros erfaring og kompetanse, gir markedet alt dette, sier hun. Feirud understreker at listen over Linuxgevinster er lang og innbydende. Mange Linux-applikasjoner er fritt tilgjengelig under åpen kildekode-lisenser, som gjerne er mer kundevennlige og rimeligere enn alternativene kundene er vant med. Poenget er at også åpen og fri programvare har en lisens, men at den gir flere fordeler. I tillegg besørges videreutvikling av et verdensomspennende nettverk, og er ikke begrenset av kontorveggene til en bedrift. Derfor vil Linux-applikasjoner utvikle seg raskere og rimeligere enn andre teknologier. I tillegg kommer gevinster som redusert krav til serverytelse, teknologiske fortrinn, stabilitet og mye mer, forteller hun. lagring og strukturering av dokumenter. Brukeren velger selv om hun vil bruke en kjent klientapplikasjon, eller om hun er best tjent med en rendyrket webtilgang. Med våre applikasjoner får kunden ja-takk-begge-deler. Vi leverer en sterk kombinasjon av funksjonalitet, sikkerhet og fleksibilitet, forteller han. I tillegg til applikasjoner kan kundene trekke veksel på et omfattende leveranseapparat, som tilbyr forvaltning, skreddersøm, driftsstøtte og kurs. Og Alfstad lover enda mer. Nå er vi i full gang med utvikling av integrasjonsløsninger for våre applikasjoner, noe som er langt enklere på Linux enn mange andre plattformer. På sikt er jeg overbevist om at både CRM og ERP leveres av Linpro. Når aktører som Elkjøp og Choice velger Linux på forretningskritiske områder, er dette et tegn på markedets aksept. En ny epoke står foran oss, konkluderer han. Svar på tiltale Markedssjef Lise Feirud gleder seg over satsningen, og forteller at markedet har i lang tid har etterspurt dette. Det er i hovedsak to forhold som gjør applikasjoner viktig og riktig. For det første ønsker markedet et sett av nøkkelferdige Linux-applikasjoner, som et alternativ Fullverdig gruppevare I første omgang leverer Linpro applikasjoner for e-post og gruppevare, ip-telefoni, sikkerhet og tilgangskontroll. Dag Alfstad er entusiastisk når han forteller om de nye produktene. I gruppevareløsningen kan du utføre viktige og sentrale samarbeidsoppgaver, som e-post, kalenderdeling, prosjektorganisering, samt Linpro AS Vitaminveien 1A 0485 Oslo Telefon:

6 Aker Kværner Well Service: Fra oljeeventyr til Teknologi og kompetanse som er utviklet i Norge i kjølvannet av olje- og gassalderen kan bli en verdensomspennende eksportsuksess. Det er krevende å ta opp olje og gass fra norsk sokkel. Og mer krevende har det blitt ettersom årene har gått og de enkleste feltene er utvunnet. Oljeselskapene og norsk leverandørindustri har derfor måttet utvikle stadig mer avanserte løsninger for å ta ut oljen og gassen fra de mer kompliserte reservoarene. Mange års hardt arbeid har resultert i kompetanse og løsninger som er helt i verdensklasse. Norge har vært flinke til å reinvestere mye av verdiene som tas opp med oljen i kompetansebygging og utvikling av en verdensledende leverandørindustri, sier Ole Petter Thomesen, administrerende direktør i Aker Kværner Well Service som har 400 ansatte og hovedkontor på Forus ved Stavanger. Selskapet er en del av Aker Kværner. Det har aldri vært snakk om å bare høste ressursene fra norsk sokkel. Vi har i nært samarbeid med våre kunder fått muligheten til å lære og utvikle løsninger parallelt med det norske oljeeventyret, og resultatet er en næring som står meget godt på egne ben. Aker Kværner konsernet satser bevist på utvikling av avansert teknologi og produkter for å være konkurransedyktige internasjonalt. Allerede er over halvparten av konsernets omsetning fra utlandet, sier han. Brønntraktor Aker Kværner Well Service utvikler produkter og løsninger som brukes i arbeidet med å klargjøre og vedlikeholde brønnene. Det er ikke slik at oljeutvinning bare er å stikke et sugerør ned og pumpe opp oljen. Oljen og gassen ligger ofte i sandstein, i ørsmå lommer mellom sandkornene. Kombinasjonen av ekstremt trykk og høy varme dypt nede under havbunnen gjør at utstyret som benyttes utsettes for store påkjenninger. Vi har utviklet en brønntraktor som Ole Petter Thomesen, administrerende direktør i Aker Kværner Well Service. transporterer utstyr ned og ut i de horisontale brønnene. Brønntraktoren tar seg frem eksporteventyr Med horisontale brønner kan ikke operatørene ta tyngdekraften til hjelp for å transportere utstyr ned i brønnen. Brønntraktoren fra Aker Kværner Well Service har blitt en suksess på norsk sokkel, og nå står utlandet for tur. ved hjelp av små hjul, og den klatrer like godt oppover som bortover og nedover. Den transporterer utstyr som benyttes for å måle og opprettholde produksjonen av olje og gass opptil åtte kilometer fra plattformen, ut til enden av brønnen. På traktoren kan man feste forskjellig utstyr, alt fra børster for fjerning av avleiringer til sprengladninger som brukes for å åpne foringsrørene for oljeproduksjon. Med sprengladningene perforeres røret, nesten som en sil, slik at oljen kan komme opp, forklarer Thomesen. Brønntraktoren er bare ett eksempel på avanserte løsninger som norske bedrifter har utviklet i nært og godt samarbeid med oljeselskapene. I løpet av ett år sparte traktoren Statoil for nærmere 500 millioner kroner i brønnvedlikehold. Mange andre oljeselskap har også benyttet denne teknologien, både i inn- og utland, og for Aker Kværner Well Service er det bekreftelse god nok på at traktoren er i verdensklasse. Det snakkes ofte om at snart tar oljeeventyret slutt, men det er en helt fremmed vinkling for oss. Vi har et fremtidsperspektiv på 50 til 100 år. Hvilken annen bransje har det? spør Thomesen. Han spår at om få år er norsk teknologi i bruk i oljeutvinning over hele verden. Brønntraktoren er allerede tatt i bruk i Abu Dabi og Azerbadjan, og Midtøsten og Mexicogulfen seiler nå opp som høyaktuelle områder for traktoren. Vi etablerer oss nå i Houston og har fått en avtale med en operatør i Kaspihavet. I Midtøsten vil det ikke ta lang tid før horisontale brønner blir aktuelt, og da kommer traktoren til nytte. I tillegg til at vi skal holde på her hjemme i mange år enda, fins det utrolig spennende muligheter for oss i utlandet, sier han. Aker Kværner Well Service Postboks Stavanger Telefon: Telefaks:

7 Norsk søkemotorsuksess: Stø kurs for InfoFinder Har du lett etter en word-fil eller en powerpoint-presentasjon du vet finnes, men vært nødt til å gi opp? InfoFinder, med hovedkontor i Trondheim, løser problemet med å tilby en søkemotor for intern bruk. Vår visjon er å hjelpe bedrifter med å finne informasjon. De har komplekse IT-strukturer og bruker ofte uforholdsmessig mye tid på å finne fakturaer, avtaler og så videre. Med InfoFinder finner du det på sekundet med kun et par tastetrykk, sier salgssjef Inge Nygaard. Intern søkemotor Kan du bruke Google, kan du bruke Info- Finder. Der andre søkemotorer crawler Internett, søker InfoFinder internt med samme avanserte søkemuligheter. Med Info- Finder installert får du et søkefelt nederst på skjermen. Her skriver du inn det du vil finne, for eksempel faktura Norman antivirus og trykker søk. På ett sekund får du opp en resultatside som presenterer alle dokumenter som inneholder søkeordene dine. - Søkene sorteres etter relevans slik som andre søkemotorer. I tillegg presenterer en navigator resultatene etter dokumenttype, og i hvilken kilde eller mappe det ligger. Dette sparer bedrifter for masse tid og frustrasjoner, sier Nygaard. Vi er for lengst inne i informasjonssamfunnet. Nygaard mener at enkel tilgang til informasjon gir bedrifter en konkurransefordel. Kunnskap og kompetanse skiller bedrifter fra hverandre. For å utnytte de ansattes hoder best mulig er man avhengig av en god kommunikasjonsstrøm og enkel dokumenttilgang internt. Her gir InfoFinder klare gevinster, sier han. Idar Vollvik Selskapet ble etablert i Trondheim i 2000 av grûnderne Lars Morten Nygaard og Karl-Petter Askim. Men det var først i mars 2006 da InfoFinder tok kontakt med finanskjendis Idar Vollvik at det begynte å ta av for alvor. Møtet slo nemlig gnister, og snart hadde Vollvik skutt noen millioner kroner inn i selskapet, fått en styreplass og blitt den største eieren. - Bedrifter er avhengige av en god kommunikasjonsstrøm og enkel dokumenttilgang. Her gir InfoFinder klare gevinster, sier salgssjef i InfoFinder, Inge Nygaard. Vi fikk et betydelig løft da Idar Vollvik ble med på laget. Hans ideer, erfaring og nettverk har vært av stor betydning. Samtidig ga det oss kapital til videreutvikling av programvaren og til videre vekst, forteller Nygaard. Tenker stadig større I dag har selskapet nærmere 80 kunder, de fleste i Norge, men også noen i Danmark og Sverige. Selskapet teller 19 ansatte fordelt på salg, utvikling, support og administrasjon. I mars i år etablerte selskapet et salgskontor i Oslo. De vokser, og tenker stadig større tanker. - Vi er allerede størst på søk i Norge. Det neste må bli Europa. Vi har ingen problemer med å konkurrere med aktører som FAST, men vi tar et skritt av gangen, forteller Nygaard. Selskapet jobber kontinuerlig med videreutvikling av programvaren. - Vi utvikler nå et program for frittstående PC-er som skal ta opp konkurransen med Google Desktop. Det er en énbrukerversjon som vi vil dele ut gratis, slik at flere kan bli kjent med oss og se hvilket sterkt produkt vi har, sier Inge. Bruker ørene For alle IT-bedrifter er videreutvikling en livsnødvendighet. InfoFinder spør gjerne kundene før de utvikler noe nytt. - Navigatoren, selve rosinen i pølsa, er et resultat av tilbakemeldinger fra kunder. Vi vurderer alle innspill, og legger det inn i tjenesten hvis det er noe andre også kan ha nytte av, sier Nygaard. Kostnadsfrie oppgraderinger gjør at produktutviklinger også kommer eksisterende kunder til gode. Nesten ingen konkurranse Det snakkes mye om søkemotorer for tiden. Man skulle derfor tro at InfoFinder står til knærne i konkurrenter. - Neida, vi er mer eller mindre alene i markedet og opplever nesten ingen konkurranse. Utfordringene ligger i at folk ikke kjenner til søk og at bedrifter setter av penger til andre IT-oppgaver, avslutter Nygaard. InfoFinder Norge AS Lysaker Torg 15 (1. etg) Postboks Lysaker

8 Geoconsult i sterk vekst Lengst fremme på teknologi til sjøs Geoconsult er i besittelse av den mest moderne teknologien for å utføre kartlegging og operasjoner under vann. På Hydros utbygging for Ormen Lange-feltet er selskapet nest største leverandør innenfor offshoretjenester. Det norske selskapet Geoconsult er blant de fremste innen havbunnskartlegging og virksomhet rundt offshore-konstruksjonssupport i Norge og resten av verden. Hovedaktivitetene til selskapet er Survey, ROV-undersøkelser under vann, konstruksjonsservice og IMR (inspection, maintenance and repair)-oppdrag. For oss er det viktig å hele tiden være lengst fremme i den teknologiske utviklingen ikke nødvendigvis være den største, sier direktør i Geoconsult, Olav Arne Drønen. Derfor jobber selskapet hele tiden for å ha spisskompetanse innen sitt fagfelt, og ny teknologi blir raskt kjøpt inn. Blant annet har selskapet investert i nye ROV-systemer med DP-navigasjon (auto positioning/auto tracking) og den ubemannede AUV HUGIN 3000, som kan operere og kartlegge på havdyp opptil meter. Global aktør i vekst Geoconsult er i stadig vekst. Etter at DOF ASA kjøpte Geo ASA, der Geoconsult er et av datterselskapene, har antall skip og ROVsystemer økt kraftig. I dag har selskapet 16 skip og 22 ROV-systemer. Antall ansatte har også økt i raskt tempo: I dag teller Geogruppen 800 medarbeidere, hvorav 160 av disse er ansatt hos Geoconsult. Direktør i Geoconsult, Olav Drønen, ved Geos hovedkontor. I bakgrunnen ser vi siste tilskudd til flåten, spesialfartøyet SV Geoholm. I dag er vi blant de største i verden, sier Drønen. Selskapet eier alle fartøyene og alt teknisk utstyr selv, og blant de ansatte er det folk med alle typer kompetanse. Her finnes både ingeniører, ROV-piloter, dataprosesserere og geologer. Faktisk trenger selskapet flere kvalifiserte medarbeidere, og Drønen oppfordrer interesserte til å ta kontakt. Vi har lagt inn tilbud på prosjekter over hele verden. Vi kan tilby unik kompetanse innen vårt fagfelt, sier Drønen. I dag er Geoconsult sammen med Geo ASA representert i land over hele kloden: Australia, Singapore, Afrika, Brasil, USA, Canada, Storbritannia og Norge. Nest størst på Ormen Lange Geoconsult har gjennomført en rekke store oppdrag, og er nest største offshoreselskap på Ormen Lange-feltet. Her fikk de oppdraget med å detaljkartlegge de forskjellige rørtraséene ut til feltet videre til eksportørledningen Langeled. Blant andre viktige oppdrag nevner Drønen jobben med å kartlegge ubåtvraket utenfor Fedje. Her har det vært viktig for staten å kartlegge eventuell kvikksølvfare. Fase to i dette arbeidet ligger foran oss nå, sier han. Geoconsult AS Nedre Åstveit Øvre Ervik Telefon: Telefaks:

9 Network Norway: Telekomløsninger som næringslivet trenger Network Norway er i ferd med å lansere sine nye telekomløsninger for bedriftsmarkedet. Konsernsjef Ingvild Myhre og hennes medarbeidere utvikler løsninger som kundene faktisk trenger og gir gode råd om hvordan arbeidshverdagen kan bli enklere. - Mange teleselskaper baserer produktene sine på hva de tekniske miljøene utvikler. Resultatet er ofte en jungel av fagterminologi og tekniske spesifikasjoner. Vi i Network Norway skal formidle mulighetene og produktfordelene på en forståelig måte. Vi skal tilby løsninger som gir kunden det hun ønsker og behøver, verken mer eller mindre, sier Ingvild Myhre, konsernsjef i Network Norway. Eget mobilnett Network Norway skal tilby telekomløsninger til alle typer bedrifter og organisasjoner, små som store. Med røtter tilbake til ID-gruppen har selskapet 20 års erfaring med samtaleog telefoniløsninger til norske bedrifter. Disse erfaringene vil komme til nytte når Network Norway nå snart blir Norges tredje mobiloperatør, med sitt eget mobilnett. Ingvild Myhre er tilbake i bransjen som konsernsjef i Network Norway. Selskapet skal forvalte arven fra ID gruppen ved å tilpasse kommunikasjonsløsningene etter kundens egentlige behov. Når vi selv eier nettet kan vi tilby nye og bedre telefoniløsninger til en mer konkurransedyktig pris, enn om vi måttet kjøpe kapasitet i nettet til Telenor eller Netcom. Det gjør oss også i stand til å lage unike kundetilpassede løsninger, sier Myhre. Nærhet til kunden Vi skal være nær kundene våre både geografisk og kommunikasjonsmessig. Og vi snakker med kundene våre ikke til, sier Myhre, som erfarer at dyktige og hyggelige rådgivere med nærhet til kunden blir satt pris på. For de store bedriftene med sammensatte og komplekse telefonbehov, dreier nærhet seg om å kunne lytte til kunden før man gir råd basert på deres spesifikke utfordringer og behov. For de mindre bedriftene som trenger standardløsninger kan nærhet rett og slett bety å snakke det samme språket, å gi informasjon som er forståelig og lettlest. Med stadig mer komplekse og teknologisk tunge produkter dukker det opp mange fagtermer og forkortelser som kundene ikke alltid forstår. Gjør det komplekse enkelt Produktene, programvaren og løsningene er komplekse. Det vil de alltid være. Vår oppgave er å gjøre det komplekse enkelt for kunden. Vi spør derfor kundene om hvordan de vil hverdagen skal fungere og hvilke telekomløsninger de trenger. Bransjen har ikke alltid vært like flink til dette, innrømmer Myhre. Det kan være vanskelig å velge leverandør, rett type løsning og abonnement, når alt fortoner seg som komplekst. Dette skal vi bidra til å klare opp i og gjøre enklere, sier Myhre. Om ikke lenge vil det nye mobilnettet stå klart, og da vil markedsføringen av produktene og løsningene starte. Alle vil være med Myhre jobbet i fire år som direktør for Telenor Mobil og mange av hennes nye kolleger i Network Norway har hoppet av de store tele- selskapene for å få være med på det de selv betegner som det mest spennende telekomeventyret i Norge akkurat nå. Vi opplever at mange tar kontakt og spør om det er plass ombord. Vi er utrolig heldige som kan samle en så ivrig, motivert og kompetansesterk gjeng til denne oppgaven. Jeg gleder meg til å ta den første samtalen i Network Norway-nettet, avslutter hun. Network Norway Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim: Telefon:

10 10 Evatic forenkler utstyrsleverandørenes hverdag: Service satt i system Utstyrsleverandører møter utfordringer når serviceoppdrag skal koordineres; kundene er mange, utstyrsenhetene enda flere, og serviceavtalene komplekse. Evatic tilbyr programvaren som gir et etterlengtet overblikk. Løsningen har verdi for alle utstyrsleverandører uavhengig av om de leverer kaffemaskiner, kopimaskiner eller tannlegestoler. Hvis de har kunder som har krav på regelmessig service og vedlikehold av utstyrsenheten, vil de oppleve en enorm forenkling i koordineringen av serviceoppdrag, sier administrerende direktør i Evatic AS, Arild Andersen. Softwareproduktet fra Evatic holder orden på hvor utstyret befinner seg samt hvilken type serviceavtale som gjelder for den enkelte utstyrsenheten. I tillegg har systemet oversikt over servicehistorikken som følger både kunden og utstyret. Systemet benyttes i dag av kunder i 14 land og finnes oversatt til 6 språk. Leverandører har behov for statistikk som viser hvor ofte en utstyrsenhet har hatt behov for service, nettopp for å avgjøre hvor gunstig den enkelte serviceavtale er. Nå er denne type informasjon bare et tastetrykk unna, forklarer Andersen. Systemets øvrige moduler legger til rette for store ressursbesparelser. Komponenter som inkluderer kart- og mobiltjenester innebærer blant annet at serviceteknikere ikke lenger trenger å reise inn til et hovedkontor mellom hvert oppdrag. Effektivisering og besparelse Hvis en sluttkunde ringer til leverandørens kundesenter, har kundesenteret informasjon om utstyrsenheten og dens historie tilgjengelig med det samme, forklarer Andersen og fortsetter: Systemet gir kundesenteret en oversikt over teknikernes posisjon i et elektronisk kartsystem, slik at de kan velge den teknikeren som har ledig kapasitet, riktig varebeholdning i sin servicebil og er i nærheten av sluttkunden, forklarer Andersen. En av softwarehusets kunder har redusert sine kostnader med mellom tre og fire millioner kroner årlig. En annen bruker av systemet, Vestfold Butikkdata (VBD), rapporterer også om store gevinster etter innføring av systemet. Vi tar totalansvar for at alt vi leverer er operativt til enhver tid. Da Evatic kom på banen, ble denne oppgaven betydelig enklere å løse, forteller assisterende daglig leder i VBD, Per Røed. VBD leverer komplette dataløsninger til butikkjeder og er i dag den største aktøren i Norge på butikkdata. Løsningene fra VBD inneholder elementer som sørger for at alle systemer fra kassepunkt til hovedkontor og kommunikasjonen mellom disse fungerer hos noen av landets største dagligvarekjeder. Fra manuelt til automatisk Vi er unike på denne programvaren som styrer hele vareflyten. At våre kunder inkluderer de største dagligvarekjedene i Norge, som for eksempel Norgesgruppen, innebærer et konstant høyt trykk og stiller enda større krav til at alt fungerer til enhver tid, konstaterer Røed. VBD har 20 teknikere som jobber med installasjon og service. I tillegg har selskapet et partnerapparat som inkluderer en stor gruppe teknikere. Totalt dreier det seg derfor om 50 teknikere som skal koordineres og sendes ut på serviceoppdrag. I dag har vi automatisk oversikt, og vi kan fordele serviceoppdrag elektronisk. Teknikeren mottar alt på PDA, og det er automatikk hele veien. Effektiviteten er enorm, sier Røed og fortsetter: Ved innføring av Evatic valgte vi også å bytte våre øvrige styringssystemer og har nå standardisert på Visma- og Evatic-produkter. Produktene leveres av Vitari AS, som har vist seg å være en kvalitetsbevisst organisasjon. Vi har sikret oss en partner som har stor kjennskap til vårt totale systemoppsett og vår bruksmåte dermed er vi i trygge hender. I stedet for at kontorpersonell skal tolke håndskrevne notater og føre disse inn, registreres all informasjon av teknikeren på PDA-en på oppdragstedet og sendes rett inn i systemet. Vi får en klar oversikt over all statistikk, slik at vi kan justere akkurat der det er nødvendig og optimalisere forholdene både for oss selv og kunden. At fakturaer også genereres automatisk av Evatic-systemet, gir oss enorme besparelser, avslutter Røed. Løsningen fra Evatic forenkler koordineringen av serviceoppdrag for eksempel på betalingsterminaler, forklarer adm. dir. i Evatic AS, Arild Andersen (t.h.), her sammen med Salgssjef i Evatic, Enno Dreier (t.v.) og avdelingsleder i Vestfold ButikkData, Tormod Holck. Evatic AS Otto Nielsens vei Trondheim Telefon: Telefaks: E-post: Vitari har kontorer på følgende steder: Oslo, Larvik, Sarpsborg, Kristiansand, Bergen og Kapp Vitari AS Nye Vakåsvei Hvalstad Telefon: Telefaks: E-post:

11 11 Geodata Vet du nok til å ta de rette beslutningene? Hvor er det mest lønnsomt å etablere en butikk, hvem er mest interessert i byggevarer og hvor lønner det seg å sende ut reklameaviser? Dette er noe av det som Geodata kan hjelpe deg med. Selskapets demografiske databank gir uvurderlig informasjon om hvor det er mest hensiktsmessig å etablere eller videreutvikle en butikk, bygge en barnehage eller åpne et sykehus. Coop skreddersyr butikken Et av selskapene som har tatt i bruk Business Analyst fra Geodata er Coop Norge. Med hele seks ulike kjedekonsepter fra byggevarer til matvarer, fra lavpris til fullsortiments stormarkeder er god markedskunnskap viktig for Coop. Business Analyst gjør det mulig å sammenstille data fra Coops egen kundedatabase med eksterne offentlige kilder på en helt ny måte. Spesielt gir miksen av data og presentasjonen i kart verdifull og intuitiv kunnskap. Det er viktig at vi utnytter de ulike konseptene i Coop optimalt. Gjennom gode analyser vet vi bedre hvor de ulike konseptene skal etableres. Bør en butikk endre kjedekonsept, bør den bygges ut, eller bør butikken flyttes, forklarer Jon Arne Falk, er analysesjef i Coop. 30 prosent færre tilbudsaviser Denne unike og verdifulle kompetansen om kunder, konkurrenter og markedspotensial gjør det enklere å utforme markedstilbud til kundene. Et konkret eksempel er utsendelse av tilbudsaviser. Business Analyst sørger for analyser med empiriske svar på hvilke områder som reagerer mest positivt på tilbudsaviser. På den måten har Coop redusert antall utsendte aviser med nærmere 30 prosent for noen butikker, uten at dette har påvirket omsetningen eller salget. I områder hvor det har vist seg at vi ikke har spesielt stor respons, har vi enten redusert antallet utsendelser eller stoppet dem helt. Tilsvarende har vi kunnet øke trykket i områder hvor vi har mange kunder fra før. Det har gitt gode resultater, forteller Falk. Input til investering og effektivisering Et annet selskap som nyter godt av teknologien til Geodata er Lyse Energi. Selskapet leverer elektrisitet, fjernvarme, gass, bredbånd og mobiltelefoni. Ved hjelp av Geodata har de bygd opp unik kompetanse for å effektivisere nettdriften og for å treffe de beste beslutningene om investeringer i nettet. Kundene ser ikke systemene selv, men de vil oppleve bedre kundeservice med oppdatert informasjon rett og slett et sømløst system som gjør det enkelt å være kunde hos Lyse Energi, sier teknologidirektør Asbjørn Høivik i Lyse Energi. Tidligere hadde Lyse Energi 200 årsverk med oppsamlet verdifull informasjon i mange gamle systemer, fra papirtegninger til datafiler. Selskapet lister opp to hovedutfordringer; samle inn all data fra ulike systemer i konsernet og opprette ett felles digitalt system som er fleksibelt og som kan vokse med nye typer informasjon og tjenester. Konsernledelsen har utpekt Geodatas løsninger som et strategisk IKT system for å kunne lede an i markedet. Løsningene er kritiske fordi de ivaretar våre mest verdifulle data, og ikke minst har Geodata gjort det mulig for oss å satse på nye tjenester og infrastruktur som gass, bredbånd og web sier Høivik. Geodata leverer produkter og løsninger til de største private og offentlige aktører innen bransjer som energi, olje og gass, varehandel, forsvar, politi, stat og kommuner. Geodata er en del av det verdensomspennende ESRI-nettverket med representasjon i 200 land. Geodata er så uendelig mye mer enn kart. Kombinerer vi teknologien vår med bedriftens egne styringssystemer gir det ledelsen unike beslutningsunderlag, forteller administrerende direktør Hege Skryseth Geodata. Geodata AS Postboks 6874 Rodeløkka NO-0504 OSLO Telefon:

12 12 HydroPool etablerer småkraftverk i samarbeid med grunneiere Fra vannfall til viktig energi HydroPool er landets største private småkraftselskap. Sammen med grunneiere planlegger, prosjekterer og drifter de småkraftverk. Med dagens kraftpriser merker de større interesse enn noensinne. Dagens kraftunderskudd er merkbart for HydroPool. Selskapet produserer fornybar kraft gjennom å etablere småkraftverk i ubenyttede vannfall. Skisse 1 HydroPool logo med dagens font Vi merker en økende interesse blant dem som eier bekker og småvassdrag, sier medeier og styremedlem i HydroPool, Olav Sølverud. Selskapet med base i Lier har i flere år jobbet for å etablere småkraftverk. I samarbeid med grunneiere er vi med på hele prosessen fra planlegging til drifting av kraftverket, forklarer styreformann i HydroPool, Bjørn-Aksel Hjelmtvedt. Selskapet satser på å etablere flere små kraftverk i årene som kommer. I dag er denne typen kraftverk svært interessante både for oss og for elveeiere, sier Hjelmtvedt. Kompaniskap med grunneier Når HydroPool starter arbeidet med å bygge ut et småkraftverk, er de med hele veien i kompaniskap med grunneieren. Prosessen starter med prosjektering og planlegging. HydroPool tar seg av den offentlige saksbehandlingen, prosjektledelse og styring. Dessuten sørger vi for å finne fram til en god finansieringsløsning. Vi henter inn anbud, og sørger for at utbyggingen går etter planen, forklarer selskapets daglige leder, Peter Kildal. Blant HydroPools ti medarbeidere finnes det folk med kompetanse innen alle områder av utbygging og drift av et småkraftverk. Sammen utgjør de Norges største private småkraftselskap. Uten at det koster grunneieren noe, kan vi finne ut om en eventuell utbygging er liv laga, sier Sølverud. HydroPool holder til i Energisenteret Lier. Med dagens kraftunderskudd har selskapet fått økt oppmerksomhet. F. v. salgsansvarlig Svein Støvland, daglig leder Peter Kildal og styreformann Bjørn-Aksel Hjelmtvedt. Hjelmtvedt forklarer at de sammen med eieren etablerer et aksjeselskap som står for utbygging og realisering av prosjektet. Grunneier kan velge mellom enten å bare ta ut en sikker årlig kompensasjon for verdien av vannfallet, eller å skyte inn risikokapital selv i tillegg, for å bli medeier i aksjeselskapet som står for utbygging og drift av prosjektet. Stort potensial Kraftselskapet er blant Norges første i sitt slag, og virksomheten er godt i gang. Et kraftverk er i drift i Numedal og et kraftverk på Møre vil være i drift i løpet av høsten. Neste høst vil et kraftverk i Agder stå klart. Dessuten har selskapet konkrete planer om småkraftverk i årene som kommer. Dermed blir det travelt framover, konstaterer Kildal. Hjelmtvedt påpeker at det er et stort potensial for små kraftverk i Norge, som kan produsere betydelige mengder energi. Et lite kraftverk kan, avhengig av størrelsen, produsere nok strøm til mellom 200 og husstander i året. Det finnes mange små bortgjemte fall og elver som kan benyttes. Å bygge dem ut vil ha liten negativ effekt for samfunnet og miljøet, noe som også er viktig. Det er ingen tvil om at ytterligere utbygging vil være med på å dekke opp behovet for etterspurt energi i fremtiden, sier Hjelmtvedt. HydroPool Energisenteret Kjellstadveien Lier Telefon:

13 13 Compello Software med ressursbesparende verktøy: Effektivisering fra behov til betaling Tiden knyttet til bestilling og fakturabehandling kan ofte bli lang og kreve unødvendig mange ressurser. Med Compello blir hele prosessen effektivisert fra behovet oppstår, til betaling har funnet sted. Innkjøpsprosessen hos bedrifter utvikler seg ofte til en tidkrevende prosess, hvor store mengder manuelt arbeid stjeler tid fra bedriftens kjernevirksomhet. Vi effektiviserer saksgangen i en innkjøpsprosess fra A til Å fra behov til betaling, forteller Salgs- og Markedssjef i Compello Software, Lars Kjelling. I mange bedrifter vet man ikke at en vare er bestilt før fakturaen kommer. Når fakturaen så kommer, vet man kanskje heller ikke hvem som har bestilt varen og skal godkjenne fakturaen. Med Compello vil man til enhver tid ha oversikt over alt som er bestilt og over alle fakturaer som er til godkjenning. I tillegg ligger alt tilgjengelig i et elektronisk arkiv. Dette gir en unik kontroll, konstaterer Kjelling Dersom bedriften benytter et innkjøpssystem, er det mulighet for de virkelig store besparelsene. Da kan nemlig den innkommende fakturaen matches mot en allerede godkjent innkjøpsordre og automatisk godkjennes eller avvikshåndteres. Har ikke bedriften noen innkjøpsløsning i dag, inneholder Compello en løsning som benyttes til mer tilfeldige bestillinger, forteller Kjelling. Standardisert løsning Systemet fra Compello Software går andre veier enn konkurrentene. Mens mange leverandører i dag velger å fokusere på individuelt tilpassede løsninger, ser Compello fordelene ved det motsatte. Ved å tilby en standardisert løsning, kan både store og små bedrifter nyte godt av det samme standardsystemet alle nødvendige tilpasninger kan gjøres ved enkel parametersetting eller ved Vi effektiviserer saksgangen i en innkjøpsprosess fra behov til betaling, forteller Salgs- og Markedssjef i Compello Software, Lars Kjelling. Bak f.v: Rune Lindseth, Lars Kjelling, Frieda Strøm, foran f.v: Eddy Olving, Geir Lexow, Michael Sund. tilpasninger i integrasjon. Dette har medført at Compello benyttes av store konsern med mer enn 1 million faktura årlig, men også av mindre bedrifter ned til noen få tusen faktura, sier Kjelling. Selv om spesialtilpassede løsninger naturligvis har sine fordeler, handler det om å se på gevinstene over tid. Spesialsøm innebærer at man får en løsning tilpasset bedriften slik den fremstår i dag, mens dette må vedlikeholdes ved endringer. At systemet vi leverer er standardisert, gjør det langt mindre kostbart over tid men like funksjonelt, forteller Kjelling. Dokumentert besparelse Flere undersøkelser bekrefter kostnadsfordelene. Return On Investment på løsningen er ofte målt til under tolv måneder, hvilket er svært lavt for slike systemer. Dette bevitnes ytterligere av at ingen vi kjenner, har gått tilbake til manuell fakturabehandling, etter å ha tatt i bruk denne typen løsninger, sier Salgs- og Markedssjefen og understreker dessuten at den standardiserte løsningen er tilpasset de siste trendene innen fakturabehandling: Selv om utbredelsen av elektroniske faktura har gått tregt, er efaktura nå på full fart inn i bedriftsmarkedet. Det finnes mange efakturaformater, og Compello støtter alle standardformater, forklarer Kjelling. I tillegg kan alle elektroniske faktura, med formater utenfor standard, enkelt tilpasses og tas inn i løsningen. Norske Compello Software ble etablert i 1997 og har det siste året vokst fra 20 til 31 ansatte. Kjernevirksomheten involverer utvikling og salg av programvare, primært gjennom forhandlere. Den siste tiden har flere store internasjonale selskaper anskaffet Compello og mer enn 50 forhandlere markedsfører løsningen. Vi er en av de ledende på området i Europa i dag, med over 600 kunder fordelt på 11 land. Målet er helt klart å hjelpe bedrifter verden over til å bli enda mer effektive, avslutter Kjelling. Compello Software AS IT Fornebu Technoport Martin Lingesvei Snarøya Telefon: E-post:

14 14 Mer lønnsomme med Cronus: Effektivisering for fremtiden Cronus bistår industriselskaper med å effektivisere deres arbeids- og produksjonsprosesser. Behovet for slik effektivisering er spesielt stort i næringsmiddel- og prosessindustrien, der bedriftene vil få problemer med å opprettholde konkurranseevnen dersom de ikke gjennomfører oppgraderinger. Forberedt på fremtiden? Næringsmiddel- og prosessindustrien i Norge har store omstillingsog effektiviseringsbehov for å kunne holde seg konkurransedyktig, sier divisjonssjef Magne Reierson i Cronus. Cronus er en systemintegrator som arbeider med lønnsomheten i bedrifter, gjennom leveranse av automatisering og industrielle IT-systemer. Salgssjef Hans Vedde forteller at effektivitetsløsninger har blitt tvingende nødvendig for norske bedrifter som ønsker å henge med ikke legge ned. Norsk arbeidskraft er kostbar. Næringslivet utfordres i økende grad fra det internasjonale markedet, og mange bedrifter har problemer med å tilpasse seg konkurransen, sier han. Handelsbarrierer bygges stadig ned og eksponeringen mot internasjonale konkurrenter øker dag for dag. Cronus erfarer at bedrifter som har jobbet målrettet med effektivisering får et nødvendig forsprang i et mer åpent marked. Kompetanse og rådgivning Cronus sine 120 ansatte jobber daglig med leveranse og integrasjon av systemer som gjør hverdagen enklere, og produksjonen mer lønnsom, for sine kunder. Cronus sine systemer kombineres med firmaets kompetanse om kundens prosess. Resultatet er nye, smarte løsninger. Den brede kompetanseprofilen gjør Cronus svært fleksibel overfor alle typer oppgaver. Selskapet er i sterk vekst og mener selv det skyldes deres innsats som rådgiver, diskusjonspartner og problemløser for sine kunder. Ned med produksjonskostnadene Omlegging til elektronisk styring og rapportering av produksjonsprosesser er en av de primære forandringene en bedrift kan gjøre for å bli mer kostnadseffektiv. Automatisering og industriell IT er derfor viktige produkter som Cronus tilbyr sine kunder, hovedsaklig i prosess- og næringsmiddelindustrien, sier divisjonssjef Magne Reierson. Der man tidligere utførte arbeidsprosesser manuelt, får bedriften integrert et elektronisk system som tar seg av jobben og frigjør arbeidskraft til andre oppgaver. Resultatet er besparelser eller økt produksjon med samme antall ansatte, forteller Reierson. Han viser blant annet til hvordan fiskefôrprodusenten EWOS nå sparer millioner av kroner årlig fordi effektiviteten i produksjonen er vesentlig hevet, og fordi forbedret kontroll over produksjonsprosessen har ført til lavere råvarekostnader. Etterlyser fremtidsplaner Både i metall- og næringsmiddelindustrien er kvalitet alfa og omega. Med et industrielt IT-system kan bedriften lettvint dokumentere hvilke råvarer som er brukt, i tillegg til å optimere produksjonen og bruke mindre energi. Reierson og Vedde etterlyser handlekraft og fremtidsplaner i industrien, spesielt innenfor næringsmiddelbransjen. Hva vil norske næringsmiddelprodusenter gjøre i kampen mot utenlandske produsenter? Kaster de inn håndkledet eller vil de ta opp kampen og sørge for levende norsk industri også i fremtiden? Næringsmiddelindustrien er utsatt for press blant annet fordi kravene til matvaresikkerhet er skjerpet. Sluttbruker og omdømme kan lett svikte dersom man ikke hurtig kan dokumentere råvarebruk og distribusjonsomfang. Cronus Per Kroghsvei 4, 1065 Oslo Telefon: Telefaks:

15 15 Synergi Solutions AS mot nye høyder : Ledende software for Risk Management Hardt og systematisk arbeid siden 1989 har gitt resultater: Norske Synergi Solutions AS, (tidl. Pride ASA), er på god vei til å bli verdensledende med sine programvareløsninger for risikohåndtering innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Selskapet med base i Stavanger har i løpet av det siste året tatt flere grep for å stryke seg i det globale markedet. Blant annet er to mindre deler av selskapet solgt parallelt med at det gamle navnet Pride ASA ble endret til fordel for Synergi Solutions AS. På denne måten ønsker vi å signalisere at all satsing nå går i retning av det som hele veien har vært vårt kjerneprodukt, Synergi, programvaren for operasjonell risikohåndtering, sier Salgs og Markedsdirektør Børge Aanestad. Proaktivt forbedringssystem for HMSK Synergi Solutions tenker sikkerhet på en proaktiv måte; det gjelder å avdekke risiko i forkant av skade på mennesker, materiell, produksjon og miljø. På denne bakgrunnen har de utviklet Synergi som en total datasystemløsning for reduksjon av risiko i store bedrifter på alle kontinenter. Synergi kan beskrives som et forbedringssystem innen HMSK. Det utvikles stadig med tanke på organisasjoner som daglig jobber i et miljø med høy operasjonell risiko. Vår løsning strukturerer og samler alle HMS-data og gjør det enkelt for de som skal følge opp disse faktorene. Samtidig blir det er lett å få oversikt i hele organisasjonen, og ledere holder seg løpende orientert om status, sier Aanestad. Implementering av konseptet gir mulighet til å avdekke, forebygge og lære av potensielle og virkelige avvikende hendelser. Det innebærer planlegging og igangsetting av forebyggende tiltak for risikominimering. Programvareløsningen har mange ulike moduler som bygges på etter behov. Fra venstre: Salgs- og markedsdirektør Børge Aanestad, Chief Technology Officer Jan Edvard Faugstad, Adm. dir Kjell Inge Vedholm. Ekspertise på fem fagfelter Det begynte med et styringsprogram for olje- og gass-sektoren. I dag har Synergi Solutions spesialutviklede programvareløsninger og rådgivere innen transport, prosessindustri, konstruksjon og helsesektoren i tillegg. Vi er blant markedets ledende leverandør innen olje- og gass; bransjen vi som selskap sprang ut fra i Vi skiller oss fra våre konkurrenter ved at vi har klart å bygge ekspertise innen flere fagfelter parallelt, sier Aanestad. Eksempelvis har de fått en pangstart med programvareversjonen som er skreddersydd for sykehus. Norges to største regionale helseforetak, Helse Øst og Helse Vest, har inngått langsiktige avtaler for å benytte Synergi til avvikshåndtering ved sine sykehus. Samtidig er de tungt inne i helsesektoren i Sverige, hvor de også har to kontorer etter oppkjøpet av VIS AB. Store kunder over hele verden Synergi Solutions 200 kunder i hele verden avspeiler HMSK-aktørens sterke internasjonale fokus. De har posisjonert seg med sikte på å bli markedsleder innen alle de nevnte bransjene de opererer i. Kunder som Total SA, BG Group, Amerada Hess, Statoil, Hydro, AkerKværner, Norske Skog bruker alle Synergi som system for deres globale virksomheter. De leverer også løsninger for mindre selskaper. Vi merker en veldig stor tillit fra våre kunder som bunner i at vi har en svært fremtidsrettet teknologi i bunn som gjør det mulig å integrere andre dataløsninger, som for eksempel SAP og IFS, sier Aanestad. Han mener for øvrig Synergi blir foretrukket på grunn av deres lange, solide erfaring og en grundig prosjektorganisasjon som kjører prosjekter alene eller sammen partnere i global målestokk. På grunnlag av vår sterke markedsvekst har vi store ambisjoner for de nærmeste årene. Vi skal fremstå som den foretrukne leverandøren i de markedene vi satser i, avslører Aanestad, og forteller videre at selskapet derfor er på jakt etter personer som vil ha nye utfordringer, som HMS- og IT konsulenter. Synergi Solutions AS Stokkamyrveien 22 Postboks Stavanger Telefon: Telefaks:

16 16 Uni Micro: ERP-suksessen fra Modalen I den vesle bygda Modalen på vestlandet har selskapet Uni Micro utviklet et av Norges ledende ERP- system. Vel 5300 kunder bruker løsninger fra selskapet, og er med det Norges nest største ERP-leverandør, målt i antall kundeinstallasjoner. Mange norske bedrifter i SMB-segmentet bruker oppgraderte ERP-løsninger fra tidlig nittitallet. Tiden er for mange blitt moden for mer moderne, brukervennlige og bransjerettede systemer; løsninger som kjører på nyere teknologi, og dermed åpner for en enklere og smidigere integrasjon mot andre fagsystemer. Vi har holdt på i 20 år og har fått et godt fotfeste i markedet. Kundene liker våre løsninger og stadig flere velger Uni Økonomi, forteller salgs- og markedssjef Richard Livsey. Hvorfor? Det er faktisk det litt forslitte begrepet brukervennlighet som går igjen når våre kunder forteller hvorfor valget falt på oss, svarer han. Kvalitetsstempel På kundelisten finner vi et stort antall regnskapskontor og større bedrifter med egne regnskapsavdelinger. Det er et sterkt vitnesbyrd på at regnskapsmodulen har et effektivt og brukervennlig grensesnitt. - Denne brukergruppen har med sin kompetanse og sine behov bidratt til å utvikle løsningen. Jeg ser på dette som et av de sterkeste bevisene på at vi har utviklet et robust og godt system for regnskapsførsel, sier Livsey. Standard med bransjetilpasning Installasjoner fra Uni Micro kjører på Uni Økonomi V3 som er utviklet i Microsoft Visual Studio med verktøyene Visual Basic, C++ og Java. Systemet er basert på Microsoft sin COM teknologi og Microsoft SQL Server i en trelags arkitektur. Løsningen er 20 års fartstid har resultert i en imponerende markedsandel for ERP-systemet fra UniMicro. valgt ut i fra krav til stabilitet, driftssikkerhet, skalérbarhet og fleksibilitet. Livsey sier at selskapets filosofi og fokus er utvikling av gode standardløsninger, som skal kunne brukes som en plattform for utvikling av egne bransjeløsninger. Dette gjøres i nært samarbeid med representanter fra de ulike bransjene. Uni Micros nye Contractingmodul for prosjektstyring er et produkt utviklet etter denne tankegangen. - Vi er sikre på at dette er den løsningen som over tid gir best kost/nytte for våre kunder, understreker Livsey. Skalerbare løsninger Uni Micro har tradisjonelt levert løsninger i det som blir betegnet som nedre del av SMB-markedet. Da selskapet for noen år siden kom ut med en ny versjon som kjører på en SQL database, åpnet dette for større driftsmiljøer. Løsningen er i dag i drift hos kunder med flere hundre ansatte, med milliarder i omsetning, sier Livsey. Modalen et konkurransefortrinn Utvikling og support i Modalen er langt fra noen hemsko. Faktisk har lokaliseringen vist seg å være et konkurransefortrinn. Kommunen og Uni Micro har et nært samarbeid, som gjør det enkelt for innflyttere å etablere seg. - Da vi nylig ansatte flere nye systemutviklere, fikk vi mange svært godt kvalifiserte søkere. Folk flytter villig hit, og vi opplever at kvalifiserte søkere er mer opptatt av utfordringer og arbeidsinnhold, enn geografi og bynær beliggenhet. Vi har sikkert en av landets mest stabile arbeidsstokk. Det blir bare flere og flere på julebordene, smiler Livsey. Uni Micro Øvre Helland 5729 Modalen Telefon: Telefaks:

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Finn riktig dokument

Finn riktig dokument Nr 10-2007 Unik søkemotor for bedrifter: Finn riktig dokument Hvor ofte har du ikke lett etter et dokument som du vet er lagret ett eller annet sted i bedriften du jobber, og hvor ofte har du ikke måtte

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Suksess blant de store

Suksess blant de store Nr 7-2006 Suksess blant de store Den norske teknologibedriften T4M gjør stor internasjonal suksess som leverandør av kostnadsbesparende løsninger for marketing. Store og velrenommerte selskaper som Gjensidige

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt?

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Nr 4-2008 Brækhus Dege Advokatfirma: Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Mange nyskilte bedriftseiere får sjokk når den tidligere ektefellen med loven i hånd krever halvparten av selskapet. Konsekvensene

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

Endringskonsulentene

Endringskonsulentene Nr 9-2004 escienza og ConsultIT er blitt Abeo: Endringskonsulentene Verden er i rask forandring. Nøkkelen til suksess for alle virksomheter er evnen til å tilpasse seg disse endringene raskt. Abeo kombinerer

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

SAP på en litt annen måte

SAP på en litt annen måte Nr 7 / 2010 Skye: SAP på en litt annen måte Skye vil gjøre SAP enklere for sine kunder gjennom økt bruk av standardiserte tjenester, uten tap av fleksibilitet. SAP er et standardsystem med uendelige tilpassningsmuligheter,

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER

TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 5-2005 T4M sparer kundene for millionbeløp på markedsføring Med markedsføringsverktøyet BrandMaster kan du redusere kostnadene med inntil 30 prosent, øke inntjeningen

Detaljer