Totalleverandør med egne krefter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Totalleverandør med egne krefter"

Transkript

1 TEMA: Teknologi Nr Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å stå for helheten selv. Det handler om å skape kvalitet med kontinuitet, sier administrerende direktør, Helge Fuglestein. Det syv år gamle selskapet er i dag Norges mest spesialiserte leverandør innenfor HVACsystemer (heating, ventilation, airconditioning og refrigeration). Utstyret leveres til både rigger og faste installasjoner. De siste fem årene har det 7 år gamle selskapet opplevd stor utvikling. Mange tilbyr komplette løsninger i dag. Forskjellen er ganske enkelt at ingen av de andre selskapene har så mange av elementene i sitt eget selskap. På den måten er vi mer komplette, konstaterer Fuglestein. Mollier benytter de seg av innleid arbeidskraft når behovet er tilstede, men råder totalt over 48 egne ansatte. Det er her man finner den avgjørende differensieringen, i følge den administrerende direktøren. Komplett og selvstendig Selv om de fleste selskaper tilbyr mye, har de ikke de ansatte hos seg selv. Da går de glipp av erfaringsoverføringen som kan finne sted. Ved å ha de ansatte under samme tak, har man mulighet til å nyte godt av hver nye erfaring. På den måten oppnår man kontinuitet i kvaliteten, konstaterer Fuglestein, som har et overordnet mål på tvers av konkurranseprinsippet: Tankegangen bak dette, er et ønske om å samle fagkunnskapen i Norge mest mulig, og her må selv konkurrenter kunne stå samlet, nettopp fordi et slikt mål gagner alle involverte parter. Dette har lenge vært forsømt, mener Fuglestein. Nylig kjøpte selskapet opp Stavanger Kulde, som produserer kjøleanlegg. Mekanisk kjøling er dermed på Molliers kompetanseliste. I tillegg Ved å ha de ansatte under samme tak, oppnår man kontinuitet i kvaliteten, konstaterer administrerende direktør i Mollier AS, Helge Fuglestein (i midten), her flankert av et utvalg av selskapets ansatte. har HVAC-eksperten en veletablert automasjonsavdeling for egen styring av ventilasjonssystemer. Dette er naturligvis ledd i jakten på å bli så komplett og selvstendig som mulig. I tillegg er vi i gang med å bygge opp vår egen tekniske sikkerhetsavdeling, forklarer Fuglestein. Mennesker bak suksess Men oppkjøp, totalitet og fremgang til tross den administrerende direktøren er ikke i tvil om hva som er grunnlaget for suksessen, og insisterer på at kjernen i virksomheten menneskene må blomstre før kvantitative mål kan realiseres. Vårt interne miljø er grunnen til suksessen vi opplever. Vi er bevisste på at trivsel er grobunn for at mennesker skal kunne prestere godt. Derfor gjør vi alt for å fremme trivselen, blant annet ved å arrangere en rekke sosiale aktiviteter regelmessig, forklarer Fuglestein og avslutter: Av og til reiser vi på tur alle sammen, andre ganger spiller vi golf. Vi legger stor vekt på vår sosiale profil om å være en stor familie. Gode medarbeidere er nøkkelen til suksess. Det ville være dumt ikke å investere i menneskene som står bak. Mollier AS ble etablert i 1999 og er et kompetansesenter for HVAC, elektroinstrumenter og installasjonstjenester til rigg og offshore. Selskapet har i dag 48 ansatte og en omsetning på 80 millioner NOK. I tillegg til mer enn 30 års erfaring med varme, ventilasjon og aircondition, besitter Mollier AS stor ekspertise innenfor klassisk termodynamikk og ventilasjon. Den italiensktyske professoren Richard Mollier ( ) er en av selskapets store inspirasjonskilder. Professoren påviste sammenhengen mellom luftens innhold av varmeenergi og vann. I dag bruker selskapet denne kunnskapen innenfor avansert HVAC-teknologi. Mollier AS Forus Teknologipark Forusbeen Sandnes Telefon: Telefaks: E-post:

2 TerraTec ser verden ovenfra: Kartlegger kraft-norge Behovet for kartlegging av eksisterende kraftnett og prosjektering av fremtidig kraftutbygging har gitt teknologibedriften TerraTec travle tider. Kraftselskapene trenger nøyaktig stedfestelse av ledningsnettet og eventuelle objekter som kan være i konflikt med de strømførende kablene. TerraTec opplever økende oppdragmengde fra kraftnetteiere landet rundt. Disse trenger nøyaktige data over sine master, ledninger og vegetasjonen rundt for å holde seg oppdatert om tilstanden på kraftnettet sitt. Selskapet har i år gjennomført en nøyaktig kartlegging av ca 3000 km høyspentledninger. Netteiere vet at det kan bli dyrt dersom et tre velter og ødelegger kraftlinjen. Derfor vil de være føre var, sier administrerende direktør Øivind Aase i TerraTec. Teknologibedriften produserer alle typer stedfestet informasjon enten denne samles inn ved hjelp av tradisjonell landmåling, måling i flybilder eller med fly/helikopterbåren laser. For kraftbransjen kan slike data gi netteierne nøyaktige opplysninger om hvor og når de bør sette i verk tiltak som for eksempel rydding av skog. Nye utbygginger Det er ikke bare eiere av eksisterende kraftnett som benytter seg av TerraTecs fotoog laserteknikk for kartlegging. Bedriften leverer grunnlagsdata som nøyaktige terrengmodeller, kart og bilder til alle typer prosjekter innen kraft, industri og boligutbygging. Blant annet har selskapet levert terrengdata for ny E6 fra Jessheim til Moelv; et prosjekt som nå ser ut til å bli fremskyndet. Det neste store kartleggingsprosjektet for TerraTec vil foregå på Vestlandet i høst. Her skal det bygges nye overføringslinjer, men det gjenstår å beslutte hvor linjene skal gå. Vi skal fly ca 1000 km traséer fra Sogn til Ålesund og levere grunnlagsmateriale for valg av trasé, sier Aase. Presis landskapsmåling: Uansett om nye kraftlinjer skal henge i master eller graves ned i jorden, må terrenget kartlegges. TerraTecs lasermålere kartlegger terrengoverflaten med stor presisjon. Nisjeprodukter TerraTec opererer i en nisje der de selv må ta ansvar for utviklingen. Bedriftens 36 ansatte utvikler selv nye systemer og gjør store investeringer i den nyeste teknikken. Utviklingsmessig er vi tidlig ute for alltid å kunne tilby kundene våre de best oppnåelige resultatene. Vi disponerer det mest moderne utstyret og ligger hele tiden et skritt foran, forteller direktøren. På verdensbasis var TerraTec det første selskapet som fikk levert det mest avanserte laserinstrumentet som er utviklet til nå, med kapasitet til å gjennomføre målinger pr. sekund. Denne store måleraten gir en unik mulighet til å måle terrenget med stor nøyaktighet også i områder med tett vegetasjon. Data fra fortid og nåtid TerraTecs kundegruppe er differensiert. Omfattende kartlegging av landskapet utføres stort sett for offentlige etater som Statens Kartverk og kommuner. I tillegg leveres spesialprodukter til alle typer prosjektering. Basert på bilder fra Statens Sentralarkiv, som TerraTec drifter på kontrakt, kan selskapet også produsere historiske kart. Dette er spesielt nyttig i saker om samfunnsutvikling, og da særlig i eiendomstvister. TerraTec AS Lysaker Torg Lysaker Telefon:

3 Bouvet AS: webløsninger med virkelig innhold Verdiskapning gjennom effektiv kommunikasjon Internett er den primære kanalen for stadig flere virksomheter når det gjelder kommunikasjon, både mot omverdenen og mot ansatte. Bouvet er selskapet de største vender seg til for en mest mulig brukervennlig og effektiv løsning. Bouvet er opptatt av å bidra til kundenes verdiskapning ved å utvikle gode, databaserte verktøy og systemer. Prosjektene tar utgangspunkt i hva kunden ønsker å oppnå enten det er bedre lønnsomhet eller godt omdømme. Bouvets tjenester går utover det man vanligvis forbinder med systemutvikling, forteller Nils Olav Nergaard, direktør for Bouvet region Vest. Bouvets 260 ansatte har en unik og kraftfull blanding av kompetanse, sier regionsdirektør Nils Olav Nergaard og kommunikasjonsansvarlig Ane Gjennestad. Vi skaper blant annet de store webportalene for mange av Norges største private og offentlige virksomheter. Dette er totalprosjekter, fra idéutvikling og informasjonsarkitektur via systemutvikling, grafisk design og brukertesting til opplæring og utrulling til brukerne. Integrasjon mellom portal og andre datasystemer Det er stor forskjell på portalene Bouvet tilbyr og en standard plakatnettside. Stikkordet er tjenesteorientert arkitektur : Bouvet integrerer portalen med kundens egne datasystemer for å kunne tilby sluttbrukerne mer funksjonalitet og interaktivitet. Dette gir god brukervennlighet samt opplevelse av selvbetjening og service. For eksempel jobber vi nå med nye en tjenestebasert portal med grensesnitt mot NSBs salgssystem. I dette prosjektet driver vi omfattende programvareutvikling, og arbeider samtidig for at løsningen skal være enkel, nyttig og intuitiv å bruke, sier Nergaard. Store på emnekart og samhandlingsløsninger Bouvets satsing på emnekartbaserte systemer har vakt stor oppmerksomhet. Emnekart (eng: Topic Map) er en standardisert måte (ISO-13250) å organisere data på som gjør gjenfinning, sammenkobling og deling av informasjon enklere for brukeren. I emnekartdrevne systemer organiseres informasjonen i kart (ontologier) tematisk ut fra hva den handler om og ut fra hvilke emner som henger sammen. Sammenhengene mellom emnene kommer klart fram som veiskilt i løsningen. Emnekart gjør det mulig å koble sammen og dele informasjon på tvers av systemer. Bouvets kompetanse på dette området er unik, også internasjonalt, sier kommunikasjonsansvarlig Ane Gjennestad. Bouvets kompetanse innen samhandlingsløsninger er en annen viktig grunn til selskapets sterke posisjon. Samhandlingsløsninger er en form for intranett hvor inviterte personer deler informasjon på en ny og smartere måte. Denne teknologien gjør det mulig for personer å samarbeide tett, selv om de befinner seg på ulike steder. De møtes virtuelt i felles arbeidsrom, der de kommuniserer effektivt og skaper felles resultater, sier Gjennestad. Skreddersyr i nært kundesamarbeid Bouvet skreddersyr alle løsninger i nært samarbeid med kunden. Vi mener at nærhet til kundene er avgjørende for gode løsninger. Derfor utnytter vi kompetansen på tvers av Norge, mens prosjektene forankres lokalt, sier Nergaard. Bouvets 260 ansatte er fordelt på kontorer i Oslo, Skien, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen og Trondheim. Slik får kundene en lokal kontakt og prosjektleder, men tilgang til kompetansen i hele selskapet. Unik kombinasjon I Bouvet jobber grafiske designere, informasjonsarkitekter og teknologer sammen om løsningene. Denne kompetansemiksen har gjort Bouvet kjent i markedet. Kompetansen vår gjør at vi grenser mot både kommunikasjonsbyråer og rene systemutviklingsforetak. Jeg tror grunnen til at vi tiltrekker oss de beste konsulentene og de mest interessante prosjektene er vår evne til å kombinere alle kompetanseområder. Det er som en konkurrent nylig sa til meg; Alltid når det skjer noe spennende i bransjen, så er Bouvet der, avslutter Nergaard. Bouvet AS Sandakerveien 24c Boks 4430 Nydalen 0403 Oslo Telefon: Telefaks: Epost:

4 VisionTech en verdsatt leverandør av automatiseringsløsninger Samarbeid om smarte løsninger VisionTech sørger for levering av optimale automatiseringsløsninger blant ulike industribedrifter. Tett samarbeid, engasjement, god gjennomføring og oppfølging i etterkant, vet kundene å sette pris på. VisionTech har i løpet av de tre årene selskapet har eksistert, etablert seg som en betydelig leverandør innen industriell automatisering. Vi er både verdiskaper og systemintegrator. Målet vårt er å virkeliggjøre kundens visjon eller langsiktige mål, sier daglig leder i VisionTech, Lars Skrøvseth. Selskapet med base i Trondheim har kunder blant de fleste bransjer innen landbasert industri med hovedtyngde i Midt-Norge. Fra dag én har selskapet vært i vekst og gått med overskudd. De ansatte i VisionTech har solid kompetanse på industriell automatisering. F.v.: fagsjef Sigurd Gossé, daglig leder Lars Skrøvseth og fagsjef Edmund Knutsen. Skreddersydde løsninger Flere av de 12 fagpersonene i selskapet har jobbet med industriell automatisering i en årrekke. I tillegg til å ha den nødvendige teknologikompetanse, har vi solid prosesskunnskap. En kunnskap som alltid er viktig å anvende når gode løsninger skal bygges, sier Skrøvseth. Sammen produserer medarbeiderne i Vision- Tech programvare, tilpasset kundens behov. Det er viktig å fokusere på kundens behov, og å være kreativ. Vi bruker en del standardsystemer, men vi må alltid lage spesielle applikasjoner, sier Skrøvseth. Selskapet leverer til en rekke ulike virksomheter: prosess- og metallindustri, næringsmiddelindustri, fjernvarme, vannog avløp og tunnelstyring. Han forteller at det er mye å spare på automatiserte løsninger. Bare med et tastetrykk kan produksjon iverksettes og prosesser stoppes og startes. Problemløsere Skrøvseth ønsker å understreke at firmaet er opptatt av å være problemløsere. Vi kan tilkalles om det gjelder alt fra akutte problemer til renovering, sier han. Selskapet har alltid en person på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Når en bedrift bestemmer seg for å bytte ut gammel teknologi eller oppgradere, vet VisionTech at oppetid er viktig. Her har vi bygget opp erfaring og kompetanse, slik at en omlegging går smertefritt, sier Skrøvseth. Fornøyde kunder Selskapet legger stor vekt på å samarbeide tett med kunden slik at løsningen blir optimal. At kundene er godt fornøyde med VisionTech, viser en fersk undersøkelse fra Beeliner. Her får selskapet høy score på alt fra oppgaveløsning, kommunikasjon og pris til rapportering og kontraktsforhold. At vi har tillit hos kundene er utrolig viktig for oss, sier Skrøvseth. Fremtiden ser lys ut for medarbeiderne i VisionTech. Kompetansen er etterspurt både i inn- og utland. Gjennom egen kompetanse og i samarbeid med partnere og underleverandører er vi klare for å gi kundene våre den merverdi som investeringene de foretar seg fortjener, avslutter Skrøvseth. Visiontech AS Trekanten Vestre Rosten Tiller Telefon:

5 Linux-eksperten Linpro: Fra serverrom Linpro er landets fremste miljø på Linux og åpen kildekode. Bedriften rundet 10 år i fjor, og markerer jubileet med en spennende og etterspurt satsning. Linux skal fra serverrommet og opp på kontorpulten, der e-post, gruppevare, telefoni og kontorstøtte er sentrale oppgaver. Og applikasjonene, de er klare for levering. til skrivebord Linpro kan trygt omtale seg som Ledende på Linux, med mer enn 65 ansatte og en rekke referanseprosjekter på samvittigheten. Selskapet tilbyr et komplett spekter av tjenester, som rådgivning, integrasjon, utvikling, drift og opplæring. Linpro satser på leveranser med Linux og åpen kildekode, og konsulentene besitter spesialistkompetanse innenfor disse områdene. Attraktive nyheter Avdelingsleder Dag Alfstad er ansvarlig for Linpros satsning på applikasjoner. Sammen med et dedikert team skal han løfte Linux fra serverrommet og opp på skrivebordet. Linux-debatten har lenge handlet om å forsvare og forklare teknologiens rettmessige plass. Men det er historie. Linux har etablert seg som et stabilt, trygt og reelt alternativ. Store og komplekse organisasjoner kjører nå Linux som operativsystem, og med svært gode resultater. Neste steg er å levere nøkkelferdige applikasjoner, slik at bedriftene kan dra nytte av fordelene i sine produktivitetsverktøy, sier han. Alfstad forteller at Linpro ønsker å balansere prosjekter med produktleveranser, og at markedet nå kan kombinere tradisjonell skreddersøm med kjøp av hyllevare. Vi skal lansere en rekke spennende applikasjoner i tiden fremover, og jeg tror særlig små og mellomstore bedrifter vil finne disse attraktive, smiler han. Linpro, her representert ved Lise Feirud og Dag Alfstad, leverer nøkkelferdige Linux-applikasjoner for e-post, gruppevare, ip-telefoni, sikkerhet og tilgangskontroll. til proprietære produkter. For det andre er det behov for en solid og komplett IKTpartner med Linux som spesialfelt. Den nye avdelingen til Dag, kombinert med Linpros erfaring og kompetanse, gir markedet alt dette, sier hun. Feirud understreker at listen over Linuxgevinster er lang og innbydende. Mange Linux-applikasjoner er fritt tilgjengelig under åpen kildekode-lisenser, som gjerne er mer kundevennlige og rimeligere enn alternativene kundene er vant med. Poenget er at også åpen og fri programvare har en lisens, men at den gir flere fordeler. I tillegg besørges videreutvikling av et verdensomspennende nettverk, og er ikke begrenset av kontorveggene til en bedrift. Derfor vil Linux-applikasjoner utvikle seg raskere og rimeligere enn andre teknologier. I tillegg kommer gevinster som redusert krav til serverytelse, teknologiske fortrinn, stabilitet og mye mer, forteller hun. lagring og strukturering av dokumenter. Brukeren velger selv om hun vil bruke en kjent klientapplikasjon, eller om hun er best tjent med en rendyrket webtilgang. Med våre applikasjoner får kunden ja-takk-begge-deler. Vi leverer en sterk kombinasjon av funksjonalitet, sikkerhet og fleksibilitet, forteller han. I tillegg til applikasjoner kan kundene trekke veksel på et omfattende leveranseapparat, som tilbyr forvaltning, skreddersøm, driftsstøtte og kurs. Og Alfstad lover enda mer. Nå er vi i full gang med utvikling av integrasjonsløsninger for våre applikasjoner, noe som er langt enklere på Linux enn mange andre plattformer. På sikt er jeg overbevist om at både CRM og ERP leveres av Linpro. Når aktører som Elkjøp og Choice velger Linux på forretningskritiske områder, er dette et tegn på markedets aksept. En ny epoke står foran oss, konkluderer han. Svar på tiltale Markedssjef Lise Feirud gleder seg over satsningen, og forteller at markedet har i lang tid har etterspurt dette. Det er i hovedsak to forhold som gjør applikasjoner viktig og riktig. For det første ønsker markedet et sett av nøkkelferdige Linux-applikasjoner, som et alternativ Fullverdig gruppevare I første omgang leverer Linpro applikasjoner for e-post og gruppevare, ip-telefoni, sikkerhet og tilgangskontroll. Dag Alfstad er entusiastisk når han forteller om de nye produktene. I gruppevareløsningen kan du utføre viktige og sentrale samarbeidsoppgaver, som e-post, kalenderdeling, prosjektorganisering, samt Linpro AS Vitaminveien 1A 0485 Oslo Telefon:

6 Aker Kværner Well Service: Fra oljeeventyr til Teknologi og kompetanse som er utviklet i Norge i kjølvannet av olje- og gassalderen kan bli en verdensomspennende eksportsuksess. Det er krevende å ta opp olje og gass fra norsk sokkel. Og mer krevende har det blitt ettersom årene har gått og de enkleste feltene er utvunnet. Oljeselskapene og norsk leverandørindustri har derfor måttet utvikle stadig mer avanserte løsninger for å ta ut oljen og gassen fra de mer kompliserte reservoarene. Mange års hardt arbeid har resultert i kompetanse og løsninger som er helt i verdensklasse. Norge har vært flinke til å reinvestere mye av verdiene som tas opp med oljen i kompetansebygging og utvikling av en verdensledende leverandørindustri, sier Ole Petter Thomesen, administrerende direktør i Aker Kværner Well Service som har 400 ansatte og hovedkontor på Forus ved Stavanger. Selskapet er en del av Aker Kværner. Det har aldri vært snakk om å bare høste ressursene fra norsk sokkel. Vi har i nært samarbeid med våre kunder fått muligheten til å lære og utvikle løsninger parallelt med det norske oljeeventyret, og resultatet er en næring som står meget godt på egne ben. Aker Kværner konsernet satser bevist på utvikling av avansert teknologi og produkter for å være konkurransedyktige internasjonalt. Allerede er over halvparten av konsernets omsetning fra utlandet, sier han. Brønntraktor Aker Kværner Well Service utvikler produkter og løsninger som brukes i arbeidet med å klargjøre og vedlikeholde brønnene. Det er ikke slik at oljeutvinning bare er å stikke et sugerør ned og pumpe opp oljen. Oljen og gassen ligger ofte i sandstein, i ørsmå lommer mellom sandkornene. Kombinasjonen av ekstremt trykk og høy varme dypt nede under havbunnen gjør at utstyret som benyttes utsettes for store påkjenninger. Vi har utviklet en brønntraktor som Ole Petter Thomesen, administrerende direktør i Aker Kværner Well Service. transporterer utstyr ned og ut i de horisontale brønnene. Brønntraktoren tar seg frem eksporteventyr Med horisontale brønner kan ikke operatørene ta tyngdekraften til hjelp for å transportere utstyr ned i brønnen. Brønntraktoren fra Aker Kværner Well Service har blitt en suksess på norsk sokkel, og nå står utlandet for tur. ved hjelp av små hjul, og den klatrer like godt oppover som bortover og nedover. Den transporterer utstyr som benyttes for å måle og opprettholde produksjonen av olje og gass opptil åtte kilometer fra plattformen, ut til enden av brønnen. På traktoren kan man feste forskjellig utstyr, alt fra børster for fjerning av avleiringer til sprengladninger som brukes for å åpne foringsrørene for oljeproduksjon. Med sprengladningene perforeres røret, nesten som en sil, slik at oljen kan komme opp, forklarer Thomesen. Brønntraktoren er bare ett eksempel på avanserte løsninger som norske bedrifter har utviklet i nært og godt samarbeid med oljeselskapene. I løpet av ett år sparte traktoren Statoil for nærmere 500 millioner kroner i brønnvedlikehold. Mange andre oljeselskap har også benyttet denne teknologien, både i inn- og utland, og for Aker Kværner Well Service er det bekreftelse god nok på at traktoren er i verdensklasse. Det snakkes ofte om at snart tar oljeeventyret slutt, men det er en helt fremmed vinkling for oss. Vi har et fremtidsperspektiv på 50 til 100 år. Hvilken annen bransje har det? spør Thomesen. Han spår at om få år er norsk teknologi i bruk i oljeutvinning over hele verden. Brønntraktoren er allerede tatt i bruk i Abu Dabi og Azerbadjan, og Midtøsten og Mexicogulfen seiler nå opp som høyaktuelle områder for traktoren. Vi etablerer oss nå i Houston og har fått en avtale med en operatør i Kaspihavet. I Midtøsten vil det ikke ta lang tid før horisontale brønner blir aktuelt, og da kommer traktoren til nytte. I tillegg til at vi skal holde på her hjemme i mange år enda, fins det utrolig spennende muligheter for oss i utlandet, sier han. Aker Kværner Well Service Postboks Stavanger Telefon: Telefaks:

7 Norsk søkemotorsuksess: Stø kurs for InfoFinder Har du lett etter en word-fil eller en powerpoint-presentasjon du vet finnes, men vært nødt til å gi opp? InfoFinder, med hovedkontor i Trondheim, løser problemet med å tilby en søkemotor for intern bruk. Vår visjon er å hjelpe bedrifter med å finne informasjon. De har komplekse IT-strukturer og bruker ofte uforholdsmessig mye tid på å finne fakturaer, avtaler og så videre. Med InfoFinder finner du det på sekundet med kun et par tastetrykk, sier salgssjef Inge Nygaard. Intern søkemotor Kan du bruke Google, kan du bruke Info- Finder. Der andre søkemotorer crawler Internett, søker InfoFinder internt med samme avanserte søkemuligheter. Med Info- Finder installert får du et søkefelt nederst på skjermen. Her skriver du inn det du vil finne, for eksempel faktura Norman antivirus og trykker søk. På ett sekund får du opp en resultatside som presenterer alle dokumenter som inneholder søkeordene dine. - Søkene sorteres etter relevans slik som andre søkemotorer. I tillegg presenterer en navigator resultatene etter dokumenttype, og i hvilken kilde eller mappe det ligger. Dette sparer bedrifter for masse tid og frustrasjoner, sier Nygaard. Vi er for lengst inne i informasjonssamfunnet. Nygaard mener at enkel tilgang til informasjon gir bedrifter en konkurransefordel. Kunnskap og kompetanse skiller bedrifter fra hverandre. For å utnytte de ansattes hoder best mulig er man avhengig av en god kommunikasjonsstrøm og enkel dokumenttilgang internt. Her gir InfoFinder klare gevinster, sier han. Idar Vollvik Selskapet ble etablert i Trondheim i 2000 av grûnderne Lars Morten Nygaard og Karl-Petter Askim. Men det var først i mars 2006 da InfoFinder tok kontakt med finanskjendis Idar Vollvik at det begynte å ta av for alvor. Møtet slo nemlig gnister, og snart hadde Vollvik skutt noen millioner kroner inn i selskapet, fått en styreplass og blitt den største eieren. - Bedrifter er avhengige av en god kommunikasjonsstrøm og enkel dokumenttilgang. Her gir InfoFinder klare gevinster, sier salgssjef i InfoFinder, Inge Nygaard. Vi fikk et betydelig løft da Idar Vollvik ble med på laget. Hans ideer, erfaring og nettverk har vært av stor betydning. Samtidig ga det oss kapital til videreutvikling av programvaren og til videre vekst, forteller Nygaard. Tenker stadig større I dag har selskapet nærmere 80 kunder, de fleste i Norge, men også noen i Danmark og Sverige. Selskapet teller 19 ansatte fordelt på salg, utvikling, support og administrasjon. I mars i år etablerte selskapet et salgskontor i Oslo. De vokser, og tenker stadig større tanker. - Vi er allerede størst på søk i Norge. Det neste må bli Europa. Vi har ingen problemer med å konkurrere med aktører som FAST, men vi tar et skritt av gangen, forteller Nygaard. Selskapet jobber kontinuerlig med videreutvikling av programvaren. - Vi utvikler nå et program for frittstående PC-er som skal ta opp konkurransen med Google Desktop. Det er en énbrukerversjon som vi vil dele ut gratis, slik at flere kan bli kjent med oss og se hvilket sterkt produkt vi har, sier Inge. Bruker ørene For alle IT-bedrifter er videreutvikling en livsnødvendighet. InfoFinder spør gjerne kundene før de utvikler noe nytt. - Navigatoren, selve rosinen i pølsa, er et resultat av tilbakemeldinger fra kunder. Vi vurderer alle innspill, og legger det inn i tjenesten hvis det er noe andre også kan ha nytte av, sier Nygaard. Kostnadsfrie oppgraderinger gjør at produktutviklinger også kommer eksisterende kunder til gode. Nesten ingen konkurranse Det snakkes mye om søkemotorer for tiden. Man skulle derfor tro at InfoFinder står til knærne i konkurrenter. - Neida, vi er mer eller mindre alene i markedet og opplever nesten ingen konkurranse. Utfordringene ligger i at folk ikke kjenner til søk og at bedrifter setter av penger til andre IT-oppgaver, avslutter Nygaard. InfoFinder Norge AS Lysaker Torg 15 (1. etg) Postboks Lysaker

8 Geoconsult i sterk vekst Lengst fremme på teknologi til sjøs Geoconsult er i besittelse av den mest moderne teknologien for å utføre kartlegging og operasjoner under vann. På Hydros utbygging for Ormen Lange-feltet er selskapet nest største leverandør innenfor offshoretjenester. Det norske selskapet Geoconsult er blant de fremste innen havbunnskartlegging og virksomhet rundt offshore-konstruksjonssupport i Norge og resten av verden. Hovedaktivitetene til selskapet er Survey, ROV-undersøkelser under vann, konstruksjonsservice og IMR (inspection, maintenance and repair)-oppdrag. For oss er det viktig å hele tiden være lengst fremme i den teknologiske utviklingen ikke nødvendigvis være den største, sier direktør i Geoconsult, Olav Arne Drønen. Derfor jobber selskapet hele tiden for å ha spisskompetanse innen sitt fagfelt, og ny teknologi blir raskt kjøpt inn. Blant annet har selskapet investert i nye ROV-systemer med DP-navigasjon (auto positioning/auto tracking) og den ubemannede AUV HUGIN 3000, som kan operere og kartlegge på havdyp opptil meter. Global aktør i vekst Geoconsult er i stadig vekst. Etter at DOF ASA kjøpte Geo ASA, der Geoconsult er et av datterselskapene, har antall skip og ROVsystemer økt kraftig. I dag har selskapet 16 skip og 22 ROV-systemer. Antall ansatte har også økt i raskt tempo: I dag teller Geogruppen 800 medarbeidere, hvorav 160 av disse er ansatt hos Geoconsult. Direktør i Geoconsult, Olav Drønen, ved Geos hovedkontor. I bakgrunnen ser vi siste tilskudd til flåten, spesialfartøyet SV Geoholm. I dag er vi blant de største i verden, sier Drønen. Selskapet eier alle fartøyene og alt teknisk utstyr selv, og blant de ansatte er det folk med alle typer kompetanse. Her finnes både ingeniører, ROV-piloter, dataprosesserere og geologer. Faktisk trenger selskapet flere kvalifiserte medarbeidere, og Drønen oppfordrer interesserte til å ta kontakt. Vi har lagt inn tilbud på prosjekter over hele verden. Vi kan tilby unik kompetanse innen vårt fagfelt, sier Drønen. I dag er Geoconsult sammen med Geo ASA representert i land over hele kloden: Australia, Singapore, Afrika, Brasil, USA, Canada, Storbritannia og Norge. Nest størst på Ormen Lange Geoconsult har gjennomført en rekke store oppdrag, og er nest største offshoreselskap på Ormen Lange-feltet. Her fikk de oppdraget med å detaljkartlegge de forskjellige rørtraséene ut til feltet videre til eksportørledningen Langeled. Blant andre viktige oppdrag nevner Drønen jobben med å kartlegge ubåtvraket utenfor Fedje. Her har det vært viktig for staten å kartlegge eventuell kvikksølvfare. Fase to i dette arbeidet ligger foran oss nå, sier han. Geoconsult AS Nedre Åstveit Øvre Ervik Telefon: Telefaks:

9 Network Norway: Telekomløsninger som næringslivet trenger Network Norway er i ferd med å lansere sine nye telekomløsninger for bedriftsmarkedet. Konsernsjef Ingvild Myhre og hennes medarbeidere utvikler løsninger som kundene faktisk trenger og gir gode råd om hvordan arbeidshverdagen kan bli enklere. - Mange teleselskaper baserer produktene sine på hva de tekniske miljøene utvikler. Resultatet er ofte en jungel av fagterminologi og tekniske spesifikasjoner. Vi i Network Norway skal formidle mulighetene og produktfordelene på en forståelig måte. Vi skal tilby løsninger som gir kunden det hun ønsker og behøver, verken mer eller mindre, sier Ingvild Myhre, konsernsjef i Network Norway. Eget mobilnett Network Norway skal tilby telekomløsninger til alle typer bedrifter og organisasjoner, små som store. Med røtter tilbake til ID-gruppen har selskapet 20 års erfaring med samtaleog telefoniløsninger til norske bedrifter. Disse erfaringene vil komme til nytte når Network Norway nå snart blir Norges tredje mobiloperatør, med sitt eget mobilnett. Ingvild Myhre er tilbake i bransjen som konsernsjef i Network Norway. Selskapet skal forvalte arven fra ID gruppen ved å tilpasse kommunikasjonsløsningene etter kundens egentlige behov. Når vi selv eier nettet kan vi tilby nye og bedre telefoniløsninger til en mer konkurransedyktig pris, enn om vi måttet kjøpe kapasitet i nettet til Telenor eller Netcom. Det gjør oss også i stand til å lage unike kundetilpassede løsninger, sier Myhre. Nærhet til kunden Vi skal være nær kundene våre både geografisk og kommunikasjonsmessig. Og vi snakker med kundene våre ikke til, sier Myhre, som erfarer at dyktige og hyggelige rådgivere med nærhet til kunden blir satt pris på. For de store bedriftene med sammensatte og komplekse telefonbehov, dreier nærhet seg om å kunne lytte til kunden før man gir råd basert på deres spesifikke utfordringer og behov. For de mindre bedriftene som trenger standardløsninger kan nærhet rett og slett bety å snakke det samme språket, å gi informasjon som er forståelig og lettlest. Med stadig mer komplekse og teknologisk tunge produkter dukker det opp mange fagtermer og forkortelser som kundene ikke alltid forstår. Gjør det komplekse enkelt Produktene, programvaren og løsningene er komplekse. Det vil de alltid være. Vår oppgave er å gjøre det komplekse enkelt for kunden. Vi spør derfor kundene om hvordan de vil hverdagen skal fungere og hvilke telekomløsninger de trenger. Bransjen har ikke alltid vært like flink til dette, innrømmer Myhre. Det kan være vanskelig å velge leverandør, rett type løsning og abonnement, når alt fortoner seg som komplekst. Dette skal vi bidra til å klare opp i og gjøre enklere, sier Myhre. Om ikke lenge vil det nye mobilnettet stå klart, og da vil markedsføringen av produktene og løsningene starte. Alle vil være med Myhre jobbet i fire år som direktør for Telenor Mobil og mange av hennes nye kolleger i Network Norway har hoppet av de store tele- selskapene for å få være med på det de selv betegner som det mest spennende telekomeventyret i Norge akkurat nå. Vi opplever at mange tar kontakt og spør om det er plass ombord. Vi er utrolig heldige som kan samle en så ivrig, motivert og kompetansesterk gjeng til denne oppgaven. Jeg gleder meg til å ta den første samtalen i Network Norway-nettet, avslutter hun. Network Norway Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim: Telefon:

10 10 Evatic forenkler utstyrsleverandørenes hverdag: Service satt i system Utstyrsleverandører møter utfordringer når serviceoppdrag skal koordineres; kundene er mange, utstyrsenhetene enda flere, og serviceavtalene komplekse. Evatic tilbyr programvaren som gir et etterlengtet overblikk. Løsningen har verdi for alle utstyrsleverandører uavhengig av om de leverer kaffemaskiner, kopimaskiner eller tannlegestoler. Hvis de har kunder som har krav på regelmessig service og vedlikehold av utstyrsenheten, vil de oppleve en enorm forenkling i koordineringen av serviceoppdrag, sier administrerende direktør i Evatic AS, Arild Andersen. Softwareproduktet fra Evatic holder orden på hvor utstyret befinner seg samt hvilken type serviceavtale som gjelder for den enkelte utstyrsenheten. I tillegg har systemet oversikt over servicehistorikken som følger både kunden og utstyret. Systemet benyttes i dag av kunder i 14 land og finnes oversatt til 6 språk. Leverandører har behov for statistikk som viser hvor ofte en utstyrsenhet har hatt behov for service, nettopp for å avgjøre hvor gunstig den enkelte serviceavtale er. Nå er denne type informasjon bare et tastetrykk unna, forklarer Andersen. Systemets øvrige moduler legger til rette for store ressursbesparelser. Komponenter som inkluderer kart- og mobiltjenester innebærer blant annet at serviceteknikere ikke lenger trenger å reise inn til et hovedkontor mellom hvert oppdrag. Effektivisering og besparelse Hvis en sluttkunde ringer til leverandørens kundesenter, har kundesenteret informasjon om utstyrsenheten og dens historie tilgjengelig med det samme, forklarer Andersen og fortsetter: Systemet gir kundesenteret en oversikt over teknikernes posisjon i et elektronisk kartsystem, slik at de kan velge den teknikeren som har ledig kapasitet, riktig varebeholdning i sin servicebil og er i nærheten av sluttkunden, forklarer Andersen. En av softwarehusets kunder har redusert sine kostnader med mellom tre og fire millioner kroner årlig. En annen bruker av systemet, Vestfold Butikkdata (VBD), rapporterer også om store gevinster etter innføring av systemet. Vi tar totalansvar for at alt vi leverer er operativt til enhver tid. Da Evatic kom på banen, ble denne oppgaven betydelig enklere å løse, forteller assisterende daglig leder i VBD, Per Røed. VBD leverer komplette dataløsninger til butikkjeder og er i dag den største aktøren i Norge på butikkdata. Løsningene fra VBD inneholder elementer som sørger for at alle systemer fra kassepunkt til hovedkontor og kommunikasjonen mellom disse fungerer hos noen av landets største dagligvarekjeder. Fra manuelt til automatisk Vi er unike på denne programvaren som styrer hele vareflyten. At våre kunder inkluderer de største dagligvarekjedene i Norge, som for eksempel Norgesgruppen, innebærer et konstant høyt trykk og stiller enda større krav til at alt fungerer til enhver tid, konstaterer Røed. VBD har 20 teknikere som jobber med installasjon og service. I tillegg har selskapet et partnerapparat som inkluderer en stor gruppe teknikere. Totalt dreier det seg derfor om 50 teknikere som skal koordineres og sendes ut på serviceoppdrag. I dag har vi automatisk oversikt, og vi kan fordele serviceoppdrag elektronisk. Teknikeren mottar alt på PDA, og det er automatikk hele veien. Effektiviteten er enorm, sier Røed og fortsetter: Ved innføring av Evatic valgte vi også å bytte våre øvrige styringssystemer og har nå standardisert på Visma- og Evatic-produkter. Produktene leveres av Vitari AS, som har vist seg å være en kvalitetsbevisst organisasjon. Vi har sikret oss en partner som har stor kjennskap til vårt totale systemoppsett og vår bruksmåte dermed er vi i trygge hender. I stedet for at kontorpersonell skal tolke håndskrevne notater og føre disse inn, registreres all informasjon av teknikeren på PDA-en på oppdragstedet og sendes rett inn i systemet. Vi får en klar oversikt over all statistikk, slik at vi kan justere akkurat der det er nødvendig og optimalisere forholdene både for oss selv og kunden. At fakturaer også genereres automatisk av Evatic-systemet, gir oss enorme besparelser, avslutter Røed. Løsningen fra Evatic forenkler koordineringen av serviceoppdrag for eksempel på betalingsterminaler, forklarer adm. dir. i Evatic AS, Arild Andersen (t.h.), her sammen med Salgssjef i Evatic, Enno Dreier (t.v.) og avdelingsleder i Vestfold ButikkData, Tormod Holck. Evatic AS Otto Nielsens vei Trondheim Telefon: Telefaks: E-post: Vitari har kontorer på følgende steder: Oslo, Larvik, Sarpsborg, Kristiansand, Bergen og Kapp Vitari AS Nye Vakåsvei Hvalstad Telefon: Telefaks: E-post:

11 11 Geodata Vet du nok til å ta de rette beslutningene? Hvor er det mest lønnsomt å etablere en butikk, hvem er mest interessert i byggevarer og hvor lønner det seg å sende ut reklameaviser? Dette er noe av det som Geodata kan hjelpe deg med. Selskapets demografiske databank gir uvurderlig informasjon om hvor det er mest hensiktsmessig å etablere eller videreutvikle en butikk, bygge en barnehage eller åpne et sykehus. Coop skreddersyr butikken Et av selskapene som har tatt i bruk Business Analyst fra Geodata er Coop Norge. Med hele seks ulike kjedekonsepter fra byggevarer til matvarer, fra lavpris til fullsortiments stormarkeder er god markedskunnskap viktig for Coop. Business Analyst gjør det mulig å sammenstille data fra Coops egen kundedatabase med eksterne offentlige kilder på en helt ny måte. Spesielt gir miksen av data og presentasjonen i kart verdifull og intuitiv kunnskap. Det er viktig at vi utnytter de ulike konseptene i Coop optimalt. Gjennom gode analyser vet vi bedre hvor de ulike konseptene skal etableres. Bør en butikk endre kjedekonsept, bør den bygges ut, eller bør butikken flyttes, forklarer Jon Arne Falk, er analysesjef i Coop. 30 prosent færre tilbudsaviser Denne unike og verdifulle kompetansen om kunder, konkurrenter og markedspotensial gjør det enklere å utforme markedstilbud til kundene. Et konkret eksempel er utsendelse av tilbudsaviser. Business Analyst sørger for analyser med empiriske svar på hvilke områder som reagerer mest positivt på tilbudsaviser. På den måten har Coop redusert antall utsendte aviser med nærmere 30 prosent for noen butikker, uten at dette har påvirket omsetningen eller salget. I områder hvor det har vist seg at vi ikke har spesielt stor respons, har vi enten redusert antallet utsendelser eller stoppet dem helt. Tilsvarende har vi kunnet øke trykket i områder hvor vi har mange kunder fra før. Det har gitt gode resultater, forteller Falk. Input til investering og effektivisering Et annet selskap som nyter godt av teknologien til Geodata er Lyse Energi. Selskapet leverer elektrisitet, fjernvarme, gass, bredbånd og mobiltelefoni. Ved hjelp av Geodata har de bygd opp unik kompetanse for å effektivisere nettdriften og for å treffe de beste beslutningene om investeringer i nettet. Kundene ser ikke systemene selv, men de vil oppleve bedre kundeservice med oppdatert informasjon rett og slett et sømløst system som gjør det enkelt å være kunde hos Lyse Energi, sier teknologidirektør Asbjørn Høivik i Lyse Energi. Tidligere hadde Lyse Energi 200 årsverk med oppsamlet verdifull informasjon i mange gamle systemer, fra papirtegninger til datafiler. Selskapet lister opp to hovedutfordringer; samle inn all data fra ulike systemer i konsernet og opprette ett felles digitalt system som er fleksibelt og som kan vokse med nye typer informasjon og tjenester. Konsernledelsen har utpekt Geodatas løsninger som et strategisk IKT system for å kunne lede an i markedet. Løsningene er kritiske fordi de ivaretar våre mest verdifulle data, og ikke minst har Geodata gjort det mulig for oss å satse på nye tjenester og infrastruktur som gass, bredbånd og web sier Høivik. Geodata leverer produkter og løsninger til de største private og offentlige aktører innen bransjer som energi, olje og gass, varehandel, forsvar, politi, stat og kommuner. Geodata er en del av det verdensomspennende ESRI-nettverket med representasjon i 200 land. Geodata er så uendelig mye mer enn kart. Kombinerer vi teknologien vår med bedriftens egne styringssystemer gir det ledelsen unike beslutningsunderlag, forteller administrerende direktør Hege Skryseth Geodata. Geodata AS Postboks 6874 Rodeløkka NO-0504 OSLO Telefon:

12 12 HydroPool etablerer småkraftverk i samarbeid med grunneiere Fra vannfall til viktig energi HydroPool er landets største private småkraftselskap. Sammen med grunneiere planlegger, prosjekterer og drifter de småkraftverk. Med dagens kraftpriser merker de større interesse enn noensinne. Dagens kraftunderskudd er merkbart for HydroPool. Selskapet produserer fornybar kraft gjennom å etablere småkraftverk i ubenyttede vannfall. Skisse 1 HydroPool logo med dagens font Vi merker en økende interesse blant dem som eier bekker og småvassdrag, sier medeier og styremedlem i HydroPool, Olav Sølverud. Selskapet med base i Lier har i flere år jobbet for å etablere småkraftverk. I samarbeid med grunneiere er vi med på hele prosessen fra planlegging til drifting av kraftverket, forklarer styreformann i HydroPool, Bjørn-Aksel Hjelmtvedt. Selskapet satser på å etablere flere små kraftverk i årene som kommer. I dag er denne typen kraftverk svært interessante både for oss og for elveeiere, sier Hjelmtvedt. Kompaniskap med grunneier Når HydroPool starter arbeidet med å bygge ut et småkraftverk, er de med hele veien i kompaniskap med grunneieren. Prosessen starter med prosjektering og planlegging. HydroPool tar seg av den offentlige saksbehandlingen, prosjektledelse og styring. Dessuten sørger vi for å finne fram til en god finansieringsløsning. Vi henter inn anbud, og sørger for at utbyggingen går etter planen, forklarer selskapets daglige leder, Peter Kildal. Blant HydroPools ti medarbeidere finnes det folk med kompetanse innen alle områder av utbygging og drift av et småkraftverk. Sammen utgjør de Norges største private småkraftselskap. Uten at det koster grunneieren noe, kan vi finne ut om en eventuell utbygging er liv laga, sier Sølverud. HydroPool holder til i Energisenteret Lier. Med dagens kraftunderskudd har selskapet fått økt oppmerksomhet. F. v. salgsansvarlig Svein Støvland, daglig leder Peter Kildal og styreformann Bjørn-Aksel Hjelmtvedt. Hjelmtvedt forklarer at de sammen med eieren etablerer et aksjeselskap som står for utbygging og realisering av prosjektet. Grunneier kan velge mellom enten å bare ta ut en sikker årlig kompensasjon for verdien av vannfallet, eller å skyte inn risikokapital selv i tillegg, for å bli medeier i aksjeselskapet som står for utbygging og drift av prosjektet. Stort potensial Kraftselskapet er blant Norges første i sitt slag, og virksomheten er godt i gang. Et kraftverk er i drift i Numedal og et kraftverk på Møre vil være i drift i løpet av høsten. Neste høst vil et kraftverk i Agder stå klart. Dessuten har selskapet konkrete planer om småkraftverk i årene som kommer. Dermed blir det travelt framover, konstaterer Kildal. Hjelmtvedt påpeker at det er et stort potensial for små kraftverk i Norge, som kan produsere betydelige mengder energi. Et lite kraftverk kan, avhengig av størrelsen, produsere nok strøm til mellom 200 og husstander i året. Det finnes mange små bortgjemte fall og elver som kan benyttes. Å bygge dem ut vil ha liten negativ effekt for samfunnet og miljøet, noe som også er viktig. Det er ingen tvil om at ytterligere utbygging vil være med på å dekke opp behovet for etterspurt energi i fremtiden, sier Hjelmtvedt. HydroPool Energisenteret Kjellstadveien Lier Telefon:

13 13 Compello Software med ressursbesparende verktøy: Effektivisering fra behov til betaling Tiden knyttet til bestilling og fakturabehandling kan ofte bli lang og kreve unødvendig mange ressurser. Med Compello blir hele prosessen effektivisert fra behovet oppstår, til betaling har funnet sted. Innkjøpsprosessen hos bedrifter utvikler seg ofte til en tidkrevende prosess, hvor store mengder manuelt arbeid stjeler tid fra bedriftens kjernevirksomhet. Vi effektiviserer saksgangen i en innkjøpsprosess fra A til Å fra behov til betaling, forteller Salgs- og Markedssjef i Compello Software, Lars Kjelling. I mange bedrifter vet man ikke at en vare er bestilt før fakturaen kommer. Når fakturaen så kommer, vet man kanskje heller ikke hvem som har bestilt varen og skal godkjenne fakturaen. Med Compello vil man til enhver tid ha oversikt over alt som er bestilt og over alle fakturaer som er til godkjenning. I tillegg ligger alt tilgjengelig i et elektronisk arkiv. Dette gir en unik kontroll, konstaterer Kjelling Dersom bedriften benytter et innkjøpssystem, er det mulighet for de virkelig store besparelsene. Da kan nemlig den innkommende fakturaen matches mot en allerede godkjent innkjøpsordre og automatisk godkjennes eller avvikshåndteres. Har ikke bedriften noen innkjøpsløsning i dag, inneholder Compello en løsning som benyttes til mer tilfeldige bestillinger, forteller Kjelling. Standardisert løsning Systemet fra Compello Software går andre veier enn konkurrentene. Mens mange leverandører i dag velger å fokusere på individuelt tilpassede løsninger, ser Compello fordelene ved det motsatte. Ved å tilby en standardisert løsning, kan både store og små bedrifter nyte godt av det samme standardsystemet alle nødvendige tilpasninger kan gjøres ved enkel parametersetting eller ved Vi effektiviserer saksgangen i en innkjøpsprosess fra behov til betaling, forteller Salgs- og Markedssjef i Compello Software, Lars Kjelling. Bak f.v: Rune Lindseth, Lars Kjelling, Frieda Strøm, foran f.v: Eddy Olving, Geir Lexow, Michael Sund. tilpasninger i integrasjon. Dette har medført at Compello benyttes av store konsern med mer enn 1 million faktura årlig, men også av mindre bedrifter ned til noen få tusen faktura, sier Kjelling. Selv om spesialtilpassede løsninger naturligvis har sine fordeler, handler det om å se på gevinstene over tid. Spesialsøm innebærer at man får en løsning tilpasset bedriften slik den fremstår i dag, mens dette må vedlikeholdes ved endringer. At systemet vi leverer er standardisert, gjør det langt mindre kostbart over tid men like funksjonelt, forteller Kjelling. Dokumentert besparelse Flere undersøkelser bekrefter kostnadsfordelene. Return On Investment på løsningen er ofte målt til under tolv måneder, hvilket er svært lavt for slike systemer. Dette bevitnes ytterligere av at ingen vi kjenner, har gått tilbake til manuell fakturabehandling, etter å ha tatt i bruk denne typen løsninger, sier Salgs- og Markedssjefen og understreker dessuten at den standardiserte løsningen er tilpasset de siste trendene innen fakturabehandling: Selv om utbredelsen av elektroniske faktura har gått tregt, er efaktura nå på full fart inn i bedriftsmarkedet. Det finnes mange efakturaformater, og Compello støtter alle standardformater, forklarer Kjelling. I tillegg kan alle elektroniske faktura, med formater utenfor standard, enkelt tilpasses og tas inn i løsningen. Norske Compello Software ble etablert i 1997 og har det siste året vokst fra 20 til 31 ansatte. Kjernevirksomheten involverer utvikling og salg av programvare, primært gjennom forhandlere. Den siste tiden har flere store internasjonale selskaper anskaffet Compello og mer enn 50 forhandlere markedsfører løsningen. Vi er en av de ledende på området i Europa i dag, med over 600 kunder fordelt på 11 land. Målet er helt klart å hjelpe bedrifter verden over til å bli enda mer effektive, avslutter Kjelling. Compello Software AS IT Fornebu Technoport Martin Lingesvei Snarøya Telefon: E-post:

14 14 Mer lønnsomme med Cronus: Effektivisering for fremtiden Cronus bistår industriselskaper med å effektivisere deres arbeids- og produksjonsprosesser. Behovet for slik effektivisering er spesielt stort i næringsmiddel- og prosessindustrien, der bedriftene vil få problemer med å opprettholde konkurranseevnen dersom de ikke gjennomfører oppgraderinger. Forberedt på fremtiden? Næringsmiddel- og prosessindustrien i Norge har store omstillingsog effektiviseringsbehov for å kunne holde seg konkurransedyktig, sier divisjonssjef Magne Reierson i Cronus. Cronus er en systemintegrator som arbeider med lønnsomheten i bedrifter, gjennom leveranse av automatisering og industrielle IT-systemer. Salgssjef Hans Vedde forteller at effektivitetsløsninger har blitt tvingende nødvendig for norske bedrifter som ønsker å henge med ikke legge ned. Norsk arbeidskraft er kostbar. Næringslivet utfordres i økende grad fra det internasjonale markedet, og mange bedrifter har problemer med å tilpasse seg konkurransen, sier han. Handelsbarrierer bygges stadig ned og eksponeringen mot internasjonale konkurrenter øker dag for dag. Cronus erfarer at bedrifter som har jobbet målrettet med effektivisering får et nødvendig forsprang i et mer åpent marked. Kompetanse og rådgivning Cronus sine 120 ansatte jobber daglig med leveranse og integrasjon av systemer som gjør hverdagen enklere, og produksjonen mer lønnsom, for sine kunder. Cronus sine systemer kombineres med firmaets kompetanse om kundens prosess. Resultatet er nye, smarte løsninger. Den brede kompetanseprofilen gjør Cronus svært fleksibel overfor alle typer oppgaver. Selskapet er i sterk vekst og mener selv det skyldes deres innsats som rådgiver, diskusjonspartner og problemløser for sine kunder. Ned med produksjonskostnadene Omlegging til elektronisk styring og rapportering av produksjonsprosesser er en av de primære forandringene en bedrift kan gjøre for å bli mer kostnadseffektiv. Automatisering og industriell IT er derfor viktige produkter som Cronus tilbyr sine kunder, hovedsaklig i prosess- og næringsmiddelindustrien, sier divisjonssjef Magne Reierson. Der man tidligere utførte arbeidsprosesser manuelt, får bedriften integrert et elektronisk system som tar seg av jobben og frigjør arbeidskraft til andre oppgaver. Resultatet er besparelser eller økt produksjon med samme antall ansatte, forteller Reierson. Han viser blant annet til hvordan fiskefôrprodusenten EWOS nå sparer millioner av kroner årlig fordi effektiviteten i produksjonen er vesentlig hevet, og fordi forbedret kontroll over produksjonsprosessen har ført til lavere råvarekostnader. Etterlyser fremtidsplaner Både i metall- og næringsmiddelindustrien er kvalitet alfa og omega. Med et industrielt IT-system kan bedriften lettvint dokumentere hvilke råvarer som er brukt, i tillegg til å optimere produksjonen og bruke mindre energi. Reierson og Vedde etterlyser handlekraft og fremtidsplaner i industrien, spesielt innenfor næringsmiddelbransjen. Hva vil norske næringsmiddelprodusenter gjøre i kampen mot utenlandske produsenter? Kaster de inn håndkledet eller vil de ta opp kampen og sørge for levende norsk industri også i fremtiden? Næringsmiddelindustrien er utsatt for press blant annet fordi kravene til matvaresikkerhet er skjerpet. Sluttbruker og omdømme kan lett svikte dersom man ikke hurtig kan dokumentere råvarebruk og distribusjonsomfang. Cronus Per Kroghsvei 4, 1065 Oslo Telefon: Telefaks:

15 15 Synergi Solutions AS mot nye høyder : Ledende software for Risk Management Hardt og systematisk arbeid siden 1989 har gitt resultater: Norske Synergi Solutions AS, (tidl. Pride ASA), er på god vei til å bli verdensledende med sine programvareløsninger for risikohåndtering innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Selskapet med base i Stavanger har i løpet av det siste året tatt flere grep for å stryke seg i det globale markedet. Blant annet er to mindre deler av selskapet solgt parallelt med at det gamle navnet Pride ASA ble endret til fordel for Synergi Solutions AS. På denne måten ønsker vi å signalisere at all satsing nå går i retning av det som hele veien har vært vårt kjerneprodukt, Synergi, programvaren for operasjonell risikohåndtering, sier Salgs og Markedsdirektør Børge Aanestad. Proaktivt forbedringssystem for HMSK Synergi Solutions tenker sikkerhet på en proaktiv måte; det gjelder å avdekke risiko i forkant av skade på mennesker, materiell, produksjon og miljø. På denne bakgrunnen har de utviklet Synergi som en total datasystemløsning for reduksjon av risiko i store bedrifter på alle kontinenter. Synergi kan beskrives som et forbedringssystem innen HMSK. Det utvikles stadig med tanke på organisasjoner som daglig jobber i et miljø med høy operasjonell risiko. Vår løsning strukturerer og samler alle HMS-data og gjør det enkelt for de som skal følge opp disse faktorene. Samtidig blir det er lett å få oversikt i hele organisasjonen, og ledere holder seg løpende orientert om status, sier Aanestad. Implementering av konseptet gir mulighet til å avdekke, forebygge og lære av potensielle og virkelige avvikende hendelser. Det innebærer planlegging og igangsetting av forebyggende tiltak for risikominimering. Programvareløsningen har mange ulike moduler som bygges på etter behov. Fra venstre: Salgs- og markedsdirektør Børge Aanestad, Chief Technology Officer Jan Edvard Faugstad, Adm. dir Kjell Inge Vedholm. Ekspertise på fem fagfelter Det begynte med et styringsprogram for olje- og gass-sektoren. I dag har Synergi Solutions spesialutviklede programvareløsninger og rådgivere innen transport, prosessindustri, konstruksjon og helsesektoren i tillegg. Vi er blant markedets ledende leverandør innen olje- og gass; bransjen vi som selskap sprang ut fra i Vi skiller oss fra våre konkurrenter ved at vi har klart å bygge ekspertise innen flere fagfelter parallelt, sier Aanestad. Eksempelvis har de fått en pangstart med programvareversjonen som er skreddersydd for sykehus. Norges to største regionale helseforetak, Helse Øst og Helse Vest, har inngått langsiktige avtaler for å benytte Synergi til avvikshåndtering ved sine sykehus. Samtidig er de tungt inne i helsesektoren i Sverige, hvor de også har to kontorer etter oppkjøpet av VIS AB. Store kunder over hele verden Synergi Solutions 200 kunder i hele verden avspeiler HMSK-aktørens sterke internasjonale fokus. De har posisjonert seg med sikte på å bli markedsleder innen alle de nevnte bransjene de opererer i. Kunder som Total SA, BG Group, Amerada Hess, Statoil, Hydro, AkerKværner, Norske Skog bruker alle Synergi som system for deres globale virksomheter. De leverer også løsninger for mindre selskaper. Vi merker en veldig stor tillit fra våre kunder som bunner i at vi har en svært fremtidsrettet teknologi i bunn som gjør det mulig å integrere andre dataløsninger, som for eksempel SAP og IFS, sier Aanestad. Han mener for øvrig Synergi blir foretrukket på grunn av deres lange, solide erfaring og en grundig prosjektorganisasjon som kjører prosjekter alene eller sammen partnere i global målestokk. På grunnlag av vår sterke markedsvekst har vi store ambisjoner for de nærmeste årene. Vi skal fremstå som den foretrukne leverandøren i de markedene vi satser i, avslører Aanestad, og forteller videre at selskapet derfor er på jakt etter personer som vil ha nye utfordringer, som HMS- og IT konsulenter. Synergi Solutions AS Stokkamyrveien 22 Postboks Stavanger Telefon: Telefaks:

16 16 Uni Micro: ERP-suksessen fra Modalen I den vesle bygda Modalen på vestlandet har selskapet Uni Micro utviklet et av Norges ledende ERP- system. Vel 5300 kunder bruker løsninger fra selskapet, og er med det Norges nest største ERP-leverandør, målt i antall kundeinstallasjoner. Mange norske bedrifter i SMB-segmentet bruker oppgraderte ERP-løsninger fra tidlig nittitallet. Tiden er for mange blitt moden for mer moderne, brukervennlige og bransjerettede systemer; løsninger som kjører på nyere teknologi, og dermed åpner for en enklere og smidigere integrasjon mot andre fagsystemer. Vi har holdt på i 20 år og har fått et godt fotfeste i markedet. Kundene liker våre løsninger og stadig flere velger Uni Økonomi, forteller salgs- og markedssjef Richard Livsey. Hvorfor? Det er faktisk det litt forslitte begrepet brukervennlighet som går igjen når våre kunder forteller hvorfor valget falt på oss, svarer han. Kvalitetsstempel På kundelisten finner vi et stort antall regnskapskontor og større bedrifter med egne regnskapsavdelinger. Det er et sterkt vitnesbyrd på at regnskapsmodulen har et effektivt og brukervennlig grensesnitt. - Denne brukergruppen har med sin kompetanse og sine behov bidratt til å utvikle løsningen. Jeg ser på dette som et av de sterkeste bevisene på at vi har utviklet et robust og godt system for regnskapsførsel, sier Livsey. Standard med bransjetilpasning Installasjoner fra Uni Micro kjører på Uni Økonomi V3 som er utviklet i Microsoft Visual Studio med verktøyene Visual Basic, C++ og Java. Systemet er basert på Microsoft sin COM teknologi og Microsoft SQL Server i en trelags arkitektur. Løsningen er 20 års fartstid har resultert i en imponerende markedsandel for ERP-systemet fra UniMicro. valgt ut i fra krav til stabilitet, driftssikkerhet, skalérbarhet og fleksibilitet. Livsey sier at selskapets filosofi og fokus er utvikling av gode standardløsninger, som skal kunne brukes som en plattform for utvikling av egne bransjeløsninger. Dette gjøres i nært samarbeid med representanter fra de ulike bransjene. Uni Micros nye Contractingmodul for prosjektstyring er et produkt utviklet etter denne tankegangen. - Vi er sikre på at dette er den løsningen som over tid gir best kost/nytte for våre kunder, understreker Livsey. Skalerbare løsninger Uni Micro har tradisjonelt levert løsninger i det som blir betegnet som nedre del av SMB-markedet. Da selskapet for noen år siden kom ut med en ny versjon som kjører på en SQL database, åpnet dette for større driftsmiljøer. Løsningen er i dag i drift hos kunder med flere hundre ansatte, med milliarder i omsetning, sier Livsey. Modalen et konkurransefortrinn Utvikling og support i Modalen er langt fra noen hemsko. Faktisk har lokaliseringen vist seg å være et konkurransefortrinn. Kommunen og Uni Micro har et nært samarbeid, som gjør det enkelt for innflyttere å etablere seg. - Da vi nylig ansatte flere nye systemutviklere, fikk vi mange svært godt kvalifiserte søkere. Folk flytter villig hit, og vi opplever at kvalifiserte søkere er mer opptatt av utfordringer og arbeidsinnhold, enn geografi og bynær beliggenhet. Vi har sikkert en av landets mest stabile arbeidsstokk. Det blir bare flere og flere på julebordene, smiler Livsey. Uni Micro Øvre Helland 5729 Modalen Telefon: Telefaks:

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Hvem er ØkonomiBistand AS? Konsern etablert i 1990 av Nils Ole Fladhus Vi er i dag over 130 ansatte Trygg selskap i vekst Innehar den høyeste sertifiseringen fra

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

App for organisasjoner. Hvorfor app og ikke bare web?

App for organisasjoner. Hvorfor app og ikke bare web? App for organisasjoner Hvorfor app og ikke bare web? Innhold App fra Winorg... 2 Hvorfor app og ikke bare web?... 2 Hva bør den inneholde?... 3 Hva skal til for at appen blir vellykket?... 5 Hvilke unike

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM PRODUKTOVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varslingssystem Geodata Funksjonsområde Energioppfølgingssystem - Inneholder alle grunnleggende data om bygg, som m 2, pris på energikildene,

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

NETWINO. eaktivering. - veien til 100% digital samhandling. Presentasjon for Ibistic Brukerforum Trond Haugen. Netwino - make IT happen

NETWINO. eaktivering. - veien til 100% digital samhandling. Presentasjon for Ibistic Brukerforum Trond Haugen. Netwino - make IT happen NETWINO eaktivering - veien til 100% digital samhandling Presentasjon for Ibistic Brukerforum Trond Haugen DIN DIGITALE SAMHANDLINGS PARTNER Programvare og transaksjoner Smartbook.world, Ibistic, TriCom

Detaljer

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex senker dine energikostnader helt uten kompromisser på komfort. Kalenderstyrt, soneinndelt oppvarming gjør det enkelt og

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

NEAS FACILITY SERVICES

NEAS FACILITY SERVICES NEAS FACILITY SERVICES FULLSERVICE RENHOLD KANTINE PLUSSERVICE "VÅR VISJON er å fasilitere arbeidsplasser slik at resultatet skaper begeistring." FULLSERVICE Et kontaktpunkt for alle virksomhetens tjenester

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Vårt konsept. Hva er Com2gether?

Vårt konsept. Hva er Com2gether? Vårt konsept Hva er Com2gether? Com2gether er en forhandlerkjede i telecombransjen som leverer tilpassede og komplette kommunikasjons løsninger for bedriftsmarkedet. Vi har lang telecom-erfaring, og består

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer