Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.05.2015 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 36/15 PS 37/15 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste RS 8/15 Orienteringer PS 38/15 PS 39/15 Utbedringer i Hambukt hamn Vedtak i ekstraordinær generalforsamling i NorthCape Turnaround Port tirsdag den 5. mai 2015

3 PS 36/15 Godkjenning av innkalling PS 37/15 Godkjenning av saksliste RS 8/15 Orienteringer

4 Porsanger kommune Plan- og økonomiavdelingen Arkivsak: 2015/833-1 Arkiv: P30 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15 Formannskapet Kommunestyret Utbedringer i Hambukt hamn Porsanger kommune (PK) kjøpte i 2013 havnearealer i Hamnbukt. I utgangspunktet var denne investeringen tiltenkt en rolle i forbindelse med trafikk innrettet mot cruisefartøy. I løpet av 2014 har det vist seg at hamna også har et potensiale i forhold til øvrig skipstrafikk, og det må i den forbindelse utføres enkelte utbedringer. Saksutredning Hamnbukt havn er i ferd med å bli en viktig kommunal infrastruktur. 6. og 9. mars deployerte det norske Forsvaret alt tyngre materiell fra Brigaden inn Porsangerfjorden i forbindelse med øvelse Joint Viking. Man er i dialog med Franske styrker med to ulike deployeringer i juli. Engelske Marine har signalisert at de skal vinter-øve i Porsanger og vil benytte Hamnbukt. I tillegg til har det Belgiske og Nederlandske forsvaret fått tilsendt oppdatert informasjon om havna etter bestilling. Videre vil det asfalteres mye i Midt Finnmark i sommer. FFK / Statens Vegvesen skal også punkt forbedre og re asfaltere Hamnbuktveien. I den forbindelse er man i dialog med aktøren som har fått anbudet i Midt-Finnmark, hvor mottak av 2000 tonn asfalt ønskes å utføres over Hamnbukt. Dernest ankommer MS Empress havna den 6. og den 20. juni. Den økte aktiviteten innebærer at noen tiltak må gjøres på havna. Det gjelder først og fremst elektriske installasjoner. Vurdering Opprinnelig inntak av strøm virksomhetene på havna gikk til tidligere kontorbygg som nu er revet med luftstrekk EX 3x25 kabel. Det er i dag ikke strøm tilkoplet noen av byggene. Stålhallen leier Porsanger kommune ut til Finnmark Festivalarrangør AS, og leietager imøteser igjen belysning i bygget. Tidligere havnelager er søkt omdisponert til terminalbygg. Bygget er renovert, det er byttet vinduer og laget innvendig gulv. Bygget skal benyttes som

5 terminalkapasitet i forbindelse med cruisetrafikk, og av forsvaret i forbindelse med større deployeringer. Både stolper for strømtilførsel, toalettbygg og kontorbygg er fjernet av NCTP AS for å ha arealer store nok for parkering til både forsvarets deployeringer og busser / cruisepassasjerer ifb. snuoperasjoner. Stolpene er tatt vare på, mtp gjenbruk ifb plassering langs sjøside (nord) og syd for ny og utvidet parkeringsplass. Nytt inntak av strøm og også fiber internett er ført inntil terminalbygg i rør i bakken. El installasjoner i terminalbygg: -Sikringsskap må monteres -Seksjon sør-øst i bygget som er avsatt til 16 stk billettkontrollstasjoner må ha: - tilstrekkelig antall stikkontakter langs vegg for PCer / billett skannere m.m. - Fiber internett kontakter -Seksjon nord-øst i bygget som er avsatt til 2 stasjoner for toll og politi må ha: - tilstrekkelig antall stikkontakter langs vegg for PCer og fiber internett kontakter Enkel belysning i tak i både seksjon øst for operative funksjoner, og i seksjon vest for ventehallfunksjoner. Internett må inn, samt Wifi. Der tidligere kontorbygg var, må el kabler mellom terminalbygg og stålhall sammenkobles. Det går kabler i bakken både mot nord og mot syd (til begge bygg) fra dette punktet i rør under bakken. Sammenkopling må utføres slik at det er strøm til stålhallen nord på havnearealet, og strømtilførsel til flomlys for nordlige del av parkeringsarealer. Man kan benytte de to telegrafstolpene som er tatt ned og reise de på sydsiden av parkeringsplassen, det kreves totalt tre nye stolper og en halv rull EX 3x25 mtp luftstrekk for opplysning av parkeringsplass. Kostnads estimat (Endringer kan komme): Sikringsskap inkl matr og montering Stikkontakter inkl mtr og montering Datakontakter inkl mtr. Og WIFI montering Enkel belysning i terminalbygg inkl matr og montering Sammenkopling av el mellom begge bygg inkl matr og montering gatelyspunkter inkl matr og montering Div uforutsette kostnader SUM MVA SUM INKL MVA Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering: Området R 1750 Andre bygg og anlegg styrkes med kroner: Området R 1940 Disposisjonsfond reduseres med kroner:

6 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 255 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet Kommunestyret Vedtak i ekstraordinær generalforsamling i NorthCape Turnaround Port tirsdag den 5. mai 2015 Saksutredning NorthCape Turnaround Port (NCTP) avholdt en ekstraordinær generalforsamling den 5. mai 2015, hvor ordfører representerte Porsanger kommune (PK). Generalforsamlingen behandlet aksjeemisjoner fra PK og Porsanger boligstiftelse (PB). Emisjonene ble avvist av generalforsamlingen. PK hadde flertall i generalforsamlingen med 51,72 % av stemmene og stemte imot anbefalt emisjon. Turistutvikling AS, Indre-Finnmark Investeringsselskap og Porsanger i Utvikling KF (PIU) stemte for en emisjon på henholdsvis 10 MNOK fra PK og 5 MNOK fra PB. Styreleder i NCTP representerte eierandelen i PIU. Turistutvikling AS representert ved Arthur Kordt gjorde krav på en ny generalforsamling så snart som mulig med grunnlag i sin eierposisjon på 13,79 %. Følgende skriftlige krav ble fremmet: «NorthCape Turnaround Port AS fremmer erstatningskrav mot Porsanger kommune etter aksjelovens Turistutvikling AS mener at dette medfører økonomisk tap for selskapet at Porsanger kommune stemte imot emisjonen på kr ,- den 5. mai 2015, en emisjon som Porsanger kommune selv har ugjenkallelig bekreftet skal gjennomføres.» Forut for generalforsamlingsmøtet i NCTP, den 4. mai 2015, gjennomførte PK et ekstraordinært formannskapsmøte hvor kommunens stilling til foreslåtte emisjon i NCTP skulle behandles. Et enstemmig formannskap vedtok å stemme imot en emisjon som ikke kan gjennomføres. Det var forutsatt at PK også kunne representere PIU s eierandel under generalforsamlingen i NCTP. Dette ble bestridt av leder i NCTP, Per Amundsen, som mente at han i egenskap av å være styreleder i PIU skulle representere PIU s eierandel i generalforsamlingen. Det ble henvist til signaturbestemmelsen i enhetsregisteret som hjemmel for dette standpunktet. Det ble akseptert av PK ved ordfører. Vurderinger

7 Vår advokat har vurdert at Per Amundsen ikke var habil til å representere PIU som styreleder, da han samtidig innehar rollen som styreleder i NCTP, der han ivaretar andre interesser enn PIU s, jf. forvaltningsloven 6 bokstav e (forutsatt ikke fullt offentlig eierskap), alternativt også 6 annet ledd. Det ser videre ut til at styret i PIU ikke hadde behandlet saken forut for generalforsamling. Styreleder har i så fall heller ikke hatt den nødvendige fullmakt og forankring for sin stemmegivning selv om han utad var legitimert. Da styreleders stemme ikke var utslagsgivende for resultatet av stemmegivningen på generalforsamlingen, har feilen ikke fått noen praktiske konsekvenser. PIU er et kommunalt foretak og således en del av Porsanger kommune, underordnet kommunestyret. Materielt sett er det viktig at Porsanger kommune taler med én stemme utad. Det anses på denne bakgrunn uheldig om PIU ved sin eierandel på1500 aksjer inntar andre standpunkt i forhold til saker vedrørende NCTP enn kommunestyret bestemmer for eierandelen på 3750 aksjer. Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at kommunestyret bestemmer at det er kommunestyret som skal være endelig beslutningsmyndighet i alle saker vedrørende eierskapet til PIU i NCTP. Dette gjøres ved at kommunestyret vedtar at alle vedtak i PIU vedrørende eierskapet i NCTP skal forelegges kommunestyret for godkjennelse jf. kommuneloven 69. Disse bestemmelsene bør innarbeides i PIU s vedtekter og registreres i Foretaksregisteret. En av eierne i NCTP har krevd at det skal innkalles til en ny, ekstraordinær generalforsamling som skal ta stilling til om det skal fremmes et erstatningskrav mot Porsanger kommune (se saksutredningen ovenfor). Porsanger kommune kan selv ikke avgi stemme under behandlingen av en slik sak jf. aksjeloven 5-3 (4). Dette innebærer at det er sannsynlig at generalforsamlingen beslutter å fremme et erstatningskrav mot kommunen ved neste generalforsamling. Dersom styret i NCTP skal håndtere en slik sak, er det av vesentlig betydning at styremedlemmene er i stand til å vurdere prosessrisikoen ved saken på en nøytral og god måte. Deler av dagens styre i NCTP kan ha en egeninteresse i å forfølge en sak mot kommunen, idet de selv kan være i en posisjon der de risikerer erstatningsansvar for sine disposisjoner i selskapet. De er således de facto i en posisjon hvor det foreligger en risiko for at de kan gjøre irrasjonelle valg, til skade for både NCTP og kommunen. Det vil på denne bakgrunn være i kommunens klare interesse å kreve valg av nytt styre i NCTP. Dersom Turistutvikling AS opprettholder sitt skriftlige krav om erstatningskrav mot PK, fremmer rådmannen følgende innstilling: Rådmannens innstilling 1) Porsanger kommune krever valg av nytt styre i NCTP. Kravet meldes selskapet slik at det kan behandles på forestående generalforsamling. Følgende medlemmer velges som kommunens kandidater: - Kandidat nr 1 Leder PIU: NN - Kandidat nr 2 Nestleder PIU: NN - Kandidat nr 3 Styremedlem PIU: NN. Vedtak i PIU vedrørende eierskapet i NCTP skal forelegges kommunestyret for godkjennelse jf. kommuneloven 69. Endringen vedtektsfestes og registreres i Foretaksregisteret

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer