Hansen, L.P. & Jensen, K.W. 1978: Garnskader på laks. Hansen, L.P. 1980: Registreringer av garnskader på laks og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hansen, L.P. & Jensen, K.W. 1978: Garnskader på laks. Hansen, L.P. 1980: Registreringer av garnskader på laks og"

Transkript

1 PUBLIKASJONER OG RAPPORTER SOM ER UTFØRT PÅ IMS OG PÅ MATERIALE FRA IMS 1978 Hansen, L.P. & Jensen, K.W. 1978: Garnskader på laks. Foreløpig rapport. Fisk og Fiskestell (8): Hansen, L.P. 1979: Registreringer av garnskader på laks og sjørret Rapp. fra Fiskeforskningen (6): Hansen, L.P. 1979: Net mark frequencies on Atlantic salmon, Salmo salar L. in Norwegian rivers and coastal areas ICES. C.M. 1979/M:13, 9pp. Jensen, K.W. 1979: Saltwater releases and saltwater adaption of smolts of Atlantic salmon. ICES C.M. 1979/M:8, 10 pp Hansen, L.P. 1980: Registreringer av garnskader på laks og sjørret Rapp. fra Fiskeforskningen (7): Hansen, L.P. 1980: Net mark registrations on Atlantic salmon and sea trout in Norwegian rivers and coastal areas I.C.E.S. C.M. 1980/M:33, 15 pp. Hansen, L.P. 1980: Net mark registrations and tagging of net marked and undamaged Atlantic salmon Salmo salar in Norwegian rivers and coastal areas I.C.E.S. Working Group on North Atlantic Salmon. Meeting in Copenhagen April 1980, 10 pp Anon. 1981: (Lars P. Hansen co-author). Report of Meeting of North Atlantic Salmon Working Group. I.C.E:S. C.M. 1981/M:10, 44 pp. Hansen, L.P. 1981: Kulturarbeidet har ikke vært nytteløst. Jakt-Fiske-Friluftsliv 110 (5): 4-7. Hansen, L.P. 1981: Registrering av garnskader på laks og sjørret og merking av uskadet og garnskadet laks Rapp. fra Fiskeforskningen (8): Hansen, L.P. 1981: Returns of Carlintagged, fin-clipped and unmarked wild smolts of Atlantic salmon Salmo salar L. from the River Imsa, SW Norway. I.C.E.S. C.M. 1981/M:6, 6 pp. Hansen, L.P. 1981: Migration of Atlantic salmon smolts released in River Akerselva, Oslo. COST 46/4 meeting, Brest France 1-2 December Working paper, 2 pp.

2 Hansen, L.P. 1981: Release of 0+ parr of Atlantic salmon in Lake Storevatnet, Ims, SW Norway. COST 46/4 meeting, Brest, France, 1-2 December Working paper, 4 pp. Hansen, L.P. and S. O. Roald 1981: Net mark registrations and effects of damage caused by nets on Atlantic salmon Salmo salar L. in Norway I.C.E.S. C.M. 1981/M:8, 20 pp. Hansen, L.P. and S.O. Roald 1981: Net marks on Atlantic salmon in Norway. Main results of the investigations performed in I.C.E.S. Working Group on North Atlantic Salmon. Meeting in Copenhagen 9 April 1981, 13 pp. Jensen, K.W. 1981: Survival estimates of wild smolts of Atlantic salmon from River Imsa, SW Norway. I.C.E.S. C.M. 1981/M:14, 4pp. Jensen, K.W. 1981: Survival estimates of wild smolts of Atlantic salmon from the River Imsa, s.w. Norway. I.C.E.S. C.M. 1981/M:14, 4pp Aass, P. 1982: Fjord stockings of non-anadromous brown trout, Salmo trutta L. ICESC.M. 1982/M:33. Anon. 1982: (Lars P. Hansen co-author). Report of Meeting of the Working Group on North Atlantic Salmon. I.C.E.S. C.M. 1982/Assess:19, 51 pp. Hansen, L.P. 1982: Size and age distribution in the Norwegian sea and in Norwegian home waters of Atlantic salmon, Salmo salar L.,tagged as smolts. I.C.E.S. C.M. 1982/M:32, 8 pp. Hansen, L.P. 1982: Atlantic salmon tagged in Norway and recaptured at the Faroes. I.C.E.S. Working Group on North Atlantic Salmon. Meeting in Copenhagen April 1982, 4 pp. Hansen, L.P. 1982: Size and age distribution at the Faroes and in Norwegian home waters of Atlantic salmon tagged as smolts. I.C.E.S. Working Group On North Atlantic Salmon. Meeting in Copenhagen April 1982, 7 pp. Hansen, L.P. 1982: Registreringer av garnskader på laks og sjørret og merking av garnskadet og uskadet laks Rapport fra Fiskeforskningen (3): Hansen, L.P. & C. Senstad 1982: Stocking fingerlings of Atlantic salmon, Salmo salar L. in lakes, a possible smolt production method. I.C.E.S. C.M. 1982/M:31, lopp. Holm, M., Huse, I., Waatevik, E., Døving, K.B. & Aure, J. 1982: Behaviour of Atlantic salmon smolts during seaward migration. I: Preliminary report on ultrasonic tracking in a Norwegian fjord system. ICES C.M. 1982/M:7, 1-17.

3 Rosseland, B.O. & O.K. Skogheim 1982: Physiological stress and mortality of Atlantic salmon, Salmo salar L., in acid water with high levels of aluminium. I.C.E.S. 1982/M:29, 14 pp. Rosseland, B.O., T.B. Lea & L.P. Hansen 1982: Physiological effects and survival of Carlintagged and descaled Atlantic salmon, Salmo salar L., in different water salinities. I.C.E.S. C.M. 1982/M:30, 23 pp Anon. 1983: Bruksplan Ims-Lutsi-vassdraget. Forurensingstilførsler og vannkvalitet, undersøkelser Regionplankontoret for Jæren. Browne, J., C. Eriksson, L.P. Hansen, P.O. Larsson, J. Lecomte, D.J. Piggins, P. Prouzet, A. Ramos, O. Sumari, J.E. Thorpe & J. Toivonen 1983: COST 46/4, Ocean Ranching of Atlantic Salmon. Action COST 46, Mariculture. XII/1199/82, E.E.C. Brussels, 94 pp. Hansen, L.P. 1983: Salmon ranching in Norway. In: Eriksson, C., Ferranti, M.P. & Larsson, P.O. (eds.). Sea ranching of Atlantic salmon, COST 46/4 workshop, Lisbon October EEC, Brussels, pp Hansen, L.P. 1983: Stocking streams and lakes with eggs and juveniles of Atlantic salmo, Salmo salar L. Manuscript, Symposium on Salmon Problems, Luleå, Sweden, 4-6 October p. Hvidsten, N.A. 1983: Rekruttering og fangst av ål i Imsavassdraget i Rogaland, undersøkelser i tida Rapport Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk, Reguleringsundersøkelsene (7): l-??. Jenssen, H.A.W. & S. Navrud 1983: Kulturebetinget fiske etter Atlantisk laks (Salmo salar L.) i Norge. Økonomiske aspekt og en nytte-kostnadsanalyse av et privat prosjekt. Semesteroppgave, Norges Landbrukshøyskole, 55 pp Anon. 1984: (Lars P. Hansen co-author). Report of Meeting of the Working Group on North Atlantic Salmon. I.C.E.S. C.M. 1984/Assess:16, 58 pp. Anon. 1984: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Atlantic Salmon Scale Reading Workshop. International Council for the Exploration of the Sea, 17 pp. 32 plates. Anon. 1984: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Meeting of the Study Group of the North Atlantic Salmon Working Group. I.C.E.S. C.M. 1984/M:9, 32 pp.

4 Bergheim, A., H. Hustveit, A. Kittelsen & A.R. Selmer-Olsen 1984: Estimated pollution loadings from Norwegian fish farms. II. Investigations Aguaculture 36: Døving, K.B., B. Jonsson & L.P. Hansen 1984: The effect of anosmia on the migration of Atlantic salmon smolts (Salmo salar L.) in freshwater. Aquaculture 38: Hansen, L.P. 1984: Selektivt fiske etter laks. Jakt & Fiske 113 (1-2): Hansen, L.P. 1984: Utsetting av laksunger i vassdrag, bortkastet arbeid eller nyttig kulturtiltak. Jakt og Fiske 13 (5): Hansen, L.P. 1984: A preliminary analysis of the exploitation pattern of Atlantic salmon tagged and released as smolts in River Imsa, SW Norway, I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 15 pp. Hansen, L.P. 1984: Tagging of Atlantic salmon smolts in Norway 1979, 1980 and 1981; number and mean weights of recaptures in the Norwegian Sea and in Norwegian home waters. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 7 pp. Hansen, L.P., N. Johansson & W.M. Shearer 1984: A note on geographical distribution of Atlantic salmon recaptured in the Norwegian Sea, tagged as smolts in Norway, Scotland and Sweden. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 15 pp. Hansen, L.P., B. Jonsson & K.B. Døving 1984: Migration of wild and hatchery reared smolts of Atlantic salmon, Salmo salar, through lakes. J. Fish Biol. 25: Rosseland, B.O. & O.K. Skogheim 1984: A comparative study on salmonid fish species in acid aluminium-rich water. II. Physiological stress and mortality of one and two year old fish. Rep. Inst. Freshwat. Res. Drottningholm 61: Skogheim, O.K. & B.O. Rosseland 1984: A comparative study on salmonid fish species in acid aluminium-rich water. I. Mortality on eggs and alevins. Rep. Inst. Freshwat. Res. Drottningholm 61: Anon. 1985: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Meeting of Working Group on North Atlantic Salmon. I.C.E.S. C.M. 1985/Assess:ll, 67 pp. Døving, K.B., H. Westerberg & P.B. Johnson 1985: Role of olfaction in the behavioral and neural responses of Atlantic salmon, Salmo salar, to hydrographic stratification. Can. J. Fish. Aquat. Sei. 42:

5 Hansen, L.P. 1985: Laksefiskene. In: Frislid, R. & K. Rom (eds.). Jakt, Fiske, Friluftsliv III. Tiden norsk Forlag, Oslo, pp Hansen, L.P. 1985: Geographical distribution of the recapture sites at Faroes during the season of salmon tagged as smolts in Norway. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 11 pp. Hansen, L.P. 1985: Tagging of Atlantic salmon smolts in Norway 1981, 1982 and 1983; number and mean weights of the recaptures in the Norwegian Sea and in Norwegian home waters. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 7 pp. Hansen, L.P. & B. Jonsson 1985: Downstream migration of hatchery reared smolts of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the River Imsa. Aquaculture 45: Haraldstad, 0., L.A. Vøllestad & B. Jonsson 1985: Descent of European silver eels in a Norwegian watercourse. J. Fish Biol. 26: Hvidsten, N.A. 1985: Ascent of elvers (Anguilla anquilla L.) in the stream Imsa, Norway. Rep. Inst Freshwat. Res. Drottningholm 62: Hvidsten, N.A. 1985: Yield of silver eels and factors affecting downstream migration in the stream Imsa, Norway. Rep. Inst. Freshwat. Res. Drottninholm 62: Jonsson, B. & J. Ruud-Hansen 1985: Water temperature as the primory influence on timing of seaward migrations of Atlantic salmon smolts. Can. J. Fish. Aquat. Sei. 42: Ousdal, J.-O. 1985: Utsetting av bekkerøye (Salvelinus fontinalis Mitchill) i høytliggende, oligotrofe og sterkt forsurede vann i Sirdal kommune, Vest-Agder. Hovedoppgave, Institutt for Naturforvaltning, Norges Landbrukshøyskole Anon. 1986: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Working Group on North Atlantic Salmon. I.C.E.S. C.M. 1986/Assess:17, 88 pp. Anon. 1986: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Meeting of the Special Study Group on the Norwegian Sea and Faroes Salmon Fishery. I.C.E.S. C.M. 1986/M:8, 58 pp. Bohlin, T., C. Dellefors & U. Faremo 1986: Early sexual maturation of male sea trout and salmon - an evolutionary model and some practical implications. Rep. Inst. Freswat. Res. Drottninholm 63:

6 Hansen, L.P. 1986: Introduction of Atlantic salmon Salmo salar L. to River Akerselv, Oslo, Fauna norv. Ser. A. 7: Hansen, L.P. 1986: The salmon catch data available for analysis in Norway. In: D. Jenkins & W.M. Shearer (eds.). The status of Atlantic salmon in Scotland. I.T.E. Symp. 15, pp Hansen, L.P. 1986: Estimates of exploitation rates and post-smolt mortality of Atlantic salmon released as smolts in River Imsa, SW Norway I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 10 pp. Hansen, L.P. 1986: Nyere erfaringer med utsetting av laksunger og laksesmolt. Fiskesymposiet januar Vassdragsregulantenes Forening, Laboratoriene for Ferskvannsøkologi og Innenlandsfiske, 19 pp. Hansen, L.P. & B. Jonsson 1986: Salmon ranching experiments in the River Imsa; effects of day and night release and of sea-water adaptation on recapture rates of adults. Rep. Inst. Freshwat. Res. Drottningholm 63: Hansen, L.P., Næsje, T.F. & I. Nordhuus 1986: Fin size as a possible factor to discriminate between wild and farmed Atlantic salmon; a pilot study. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 12 pp. Hindar, K. 1986: Allele frequency variation at the EST-2 locus in Arctic charr: Is it clinal? Hereditas 105: Hindar, K., N. Ryman & G. Ståhl 1986: Genetic differentiation among local populations and morphotypes of Artic charr Salvelinus alpinus. Biol. J. Linn. Soc. 27: Jonsson, B. 1986: Direktoratets forskningsstasjon på Ims: forskning for økt utbytte av ferskvannsfisk. Jakt og Fiske (1-2): Jonsson, B. 1986: Hva bestemmer tidspunktet for smoltutvandringen? Jakt og Fiske (10): Rosseland, B.O. & O.K. Skogheim 1986: Neutralization of acidic brook-water using a shell-sand filter or sea-water: effects on eggs, alevins and smolts of salmonids. Aquaculture 56: Vøllestad, L.A. & B. Jonsson 1986: Life history characteristics od the European eel, Anquilla anquilla, in the Imsa River, Norway. Trans. Am. Fish. Soc. 115: Vøllestad, L.A., B. Jonsson. N.A. Hvidsten, T.F. Næsje, Ø. Haraldstad & J. Ruud-Hansen 1986: Environmental factors regulating the seaward migration of European eel Anquilla anquilla. Can. J. Fish. Aquat. Sei. 43:

7 1987 Anon. 1987: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Working Group on North Atlantic Salmon. I.C.E.S. C.M. 1987/Assess: 12, 129 pp. Anon. 1987: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Study Group on the Norwegian Sea and Faroes Salmon Fishery. I.C.E.S. C.M. 1987/M:2, 49 pp. Borgstrøm, R. & L.P. Hansen (eds.) 1987: Fisk i Ferskvann; Økologi og Ressursforvaltning. Landbruksforlaget, Oslo. 347 pp. Hansen, L.P. 1987: Growth, migration and survival of lake reared juvenile anadromous Atlantic salmon Salmo salar L. Fauna. Norv. Ser. A. 8: Hansen, L.P. 1987: Laks. In: Borgstrøm, R. & L.P. Hansen (eds.). Fisk i Ferskvann; Økologi og Ressursforvaltning. Landbruksforlaget, Oslo, pp Hansen, L.P. 1987: Fiskevandringer. In: Borgstrøm, R. & L.P. Hansen (eds.). Fisk i Ferskvann; Økologi og Ressursforvaltning. Landbruksforlaget, Oslo, pp Hansen, L.P. 1987: Et forsøk med utsetting av 1-somrig settefiskav laks i Drammensfjorden. Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeforskningen. Teknisk Notat nr. 2, 6 pp. Hansen, L.P. & B. Jonsson 1987: Populasjonsgenetikk og beskatning. In: Borgstrøm, R. & L.P. Hansen (eds.). Fisk i Ferskvann; Økologi og Ressursforvaltning. Landbruksforlaget, Oslo, pp Hansen, L.P. 1987: Estimates of exploitation rates of Atlantic salmon released as smolts in River Imsa, SW Norway I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 8 pp. Hansen, L.P. 1987: The Norwegian salmon fishery in home waters; historical evolution and new conservation Imeasures. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 7 pp. Hansen, L.P. & B. Jonsson 1987: River Imsa as an index river.i.c.e.s. North Atlantic Salmon Working Group. 6 pp. Hansen, L.P. & P. Aass 1987: Utsettinger av laksefisk. In: Borgstrøm, R. & L.P. Hansen (eds.). Fisk i Ferskvann; økologi og Ressursforvaltning. Landbruksforlaget, Oslo, pp Hansen, L.P., K.B. Døving & B. Jonsson 1987: Migration of farmed adult Atlantic salmon with and without olfactory sense, released on the Norwegian coast. J. Fish Biol. 30:

8 Hansen, L.P., R. Lund & K. Hindar 1987: Possible interaction between wild and reared Atlantic salmon in Norway. I.C.E.S. C.M. 1987/M: 14, 18 pp. 8 Lund, R.A., I. Nordhuus & L.P. Hansen 1987: Discrimination between wild and reared Atlantic salmon in four commercial salmon fisheries on the Norwegian coast using fin measurements. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group. 11 pp. Rosseland, B.O. & O.K. Skogheim 1987: Differences in sensitivity to acidic soft water among strains of brown trout (Salmo trutta L.). Annls. Soc. r. zool. Belg. vol supplement 1: Rosseland, B.O. & O.K. Skogheim 1987: Effects of fish physiology fish toxicology and fish populations. Dr. philos thesis, University of Oslo. Vøllestad, L.A. & B. Jonsson 1987: Ålens lifshistorie i Imsavassdraget. Jakt og Fiske (5): Anon, 1988: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Study Group on the Norwegian Sea and Faroes Salmon Fishery. I.C.E.S. C.M. 1988/M:2, 48 pp. Anon. 1988: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Working Group on the Atlantic Salmon I.C.E.S. C.M. 1988/Assess:16, 112 pp. Anon 1988: (Lars P. Hansen convener). Report of E.I.F.A.C. Working Party on: Assessment of the Quality of Salmonid Fry and Fingerlings for Aquaculture and/or Ranching. Bilstad, T. 1988: Stimulated bioseparation of oil and cuttings. Wat. Sei. Tech. 20 (10): Egidius, E., L.P. Hansen, B. Jonsson, & G. Nævdal 1988: Mutual impact of wild and cultured Atlantic salmon in Norway. I.C.E.S. C.M /Mini No. 5, 16 pp. Hansen, L.P. 1988: Status of exploitation of Atlantic Salmon in Norway. In: Mills, D.H. & D.J. Piggins (eds.) Atlantic salmon: Planning for the future. Croom Heim, London & Sydney, Timber Press, Portland, Oregon, pp Hansen, L.P. 1988: Effects of Carlintagging and finclipping on survival of Atlantic salmon (Salmo salar L.) released as smolts. Aquaculture 70: Hansen, L.P. 1988: Estimates of exploitation rates of Atlantic salmon released as smolts in River Imsa, SW Norway I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 8 pp.

9 Hansen, L.P. 1988: Status of Atlantic salmon in Norway. In: Murphy, M. (ed.). Proc. Int. Conf. on Wild Salmon-Present and Future. Sherkin Island Marine Station Co. Cork, Ireland 1988, pp Hansen, L.P. 1988: Oppdrettslaks i gytebestander og laksefiskerier; et problem for naturlige laksebestander? In: Lindgren, B. (ed.). Fagmøte om Sikringssoner for Laksefisk, Stjørdal 1988, LENKA, pp Hansen, L.P. 1988: Havbeite med laks. Seminar om Marin kystøkologi, Trondheim Direktoratet for naturforvaltning, Havforskningsinstituttet, pp Hansen, L.P. & G. Bielby. 1988: Salmon in Norway. The Atlantic Salmon Trust, Pitlochry, U.K. 29pp. Hansen, L.P. & B. Jonsson 1988: Salmon ranching experiments in the River Imsa: Effects of dip-netting, transport and chlorubutanol anaesthesia on adult return. Aquaculture 75: Jonsson, N., B. Jonsson & J. Ruud-Hansen 1988: Downstream displacement and life history traits of whitefish, Coreqonus lavaretus in a Norwegian river. Environ. Biol. Fish. 23: Lassen, H., Jensen, J.M. & Hansen, L.P. 1988: Simulating North Atlantic salmon marine life history. I.C.E.S. C.M.1988/M:18, 12 pp. Lund, R.A. & Hansen, L.P. 1988: Estimates of reared salmon in commercial catches using direct observation and scale analysis. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 6 pp. Næsje, T.F. & B. Jonsson 1988: Impacted stress: a casual agent of reduced whitefish egg incubation time. Can. J. Fish. Aquat. Sei. 45: Ståhl, G. & K. Hindar 1988: Genetisk struktur hos norsk laks: status og perspektiver. Rep. Fiskeforskningen, Direktoratet for Naturforvaltning (1): Vøllestad, L.A. & B. Jonsson 1988: A 13-year study of population dynamics and growth of the European eel Anquilla anquilla in a Norwegian river: evidence for density dependent mortality, and development of a model for predicting yield. J. Anim. Ecol. 58: Aabel, J.P., T. Jårvi & O.K. Skogheim 1989: Fysiologisk stress hos laks i oppdrett: Effekt av oljeeksponering og mekanisk saneringsarbeide. Norsk Fiskeoppdrett 8:

10 Aabel, J.P., O.K. Skogheim & T. Jårvi 1989: Sterss på Atlantisk laks som en følge av påvirkning fra støy og olje. Registreringer av dødelighet, tilvekst og fysiologi. Rogalansforskning, Rapport (4): l-?? 10 Anon. 1989: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Study Group on the Norwegian Sea and Faroes Salmon Fishery, l.c.e.s. C.M. 1989/M:2, 44pp. Anon. 1989: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Working Group on North Atlantic Salmon. I.C.E.S. C.M. 1989/Assess:12, 127 pp. Bakke, T.A., L.P. Hansen & P. Jansen 1989: Smitte av haptormarken Gyrodactylus salaris frå laks til ål; en laboratorieundersøkelse. Rapport, Direktoratet for Naturforvaltning, 15 pp. Bakke, T.A., P.A. Jansen & L.P. Hansen 1989: Atlantic salmon Salmo salar from the Baltic sea found to show resistance against the monogenean Gyrodactylus salaris. Åbo Akademi, Information 20: 45. (Proc. SSP XIV, Helsingør 1989). Friedland, K.D. & L.P. Hansen 1989: Preliminary discrimination of Norwegian farm, ranch, and wild origin salmon. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 4 pp. Hansen, L.P Utsetting av oppforet laksesmolt i et surt og et kalket vassdrag. Kalking i vann og vassdrag. Fagmøte Drammen april DN-notat 4: 51. Hansen, L.P. 1989: Estimates of exploitation rates of Atlantic salmon released as smolts in River Imsa, SW Norway I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 9 pp. Hansen, L.P. 1989: Oppdrettslaks: et problem for vill-laksen? Havbrukskurs 2/89, Oppdrett og Miljø. Stiftelsen Havbrukskunnskap, Bergen, pp Hansen, L.P. 1989: The coexistence of wild, ranched and farmed Atlantic salmon; a challenge to salmon management. In: Cross, T.F., G.M. Burnell, M.C. Cross, T.G. Morgan & M.F. Mulcahy (eds.). Salmonid Fish Culture in Ireland: Biological and Commercial Considerations. Proc. of a Conference held at University College, Cork, Ireland, September 1987, pp Hansen, L.P. 1989: Is the stage at which fish are released or escape a determinant of their subsequent performance? Abstract NASCO/ICES meeting, Dublin, May 1989, 2 pp. Hansen, L.P. 1989: El salmon Atlantico en Noruega (Atlantic salmon in Norway). Primera Conferencia Internacional Sobre el Salmon Atlantico en Espana. Diputacion Regional de Cantabria, Espana, manuscript 26 pp.

11 Hansen, L.P. & T.A. Bakke 1989: Flukes, genetics and escapees. Atlantic Salmon Journal 38 (3): Hansen, L.P. & Jonsson, B. 1989: Salmon ranching experiments in the River Imsa: Effect of timing of Atlantic salmon (Salmo salar) smolt migration on survival to adults. Aquaculture 82: Hansen, L.P. & B. Jonsson 1989: Salmon ranching experiments in the River Imsa: Returns of different stocks to the fishery and to River Imsa. In: De Pauw, N., E. Jaspers, H. Ackefors & N. Wilkins (eds.). Aquaculture - a Biotechnology in Progress. European Aquaculture Society, Bredene, Belgium, pp Hansen, L.P., B. Jonsson & R. Andersen 1989: Salmon ranching experiments in the River Imsa: Is homing dependent on sequential imprinting of the smolts? In: Brannon, E. & B. Jonsson (eds.). Proc. Salmon Migration and Distribution Symposium. School of Fisheries, University of Washington, Seattle, USA. NINA, Trondheim, Norway, pp Hansen, L.P., T. Kildal, J. Nordland, Ø. Vasshaug & A. Vøllestad Effekt av algen Chrysochromulina polylepis på innsiget av vill-laks Rapport, Direktoratet for Naturforvaltning, 6 pp. Hansen, L.P., B. Jonsson, R.I.G. Morgan & J.E. Thorpe 1989: Influence of parr maturity on emigration of smelting Atlantic salmon, Salmo salar L. Can. J. Fish. Aquat. Sei. 46: Hesthagen. T. & L.P. Hansen 1989: Estimates of the annual loss of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway due to acidification. I.C.E.S. Study Group on Acid Rain, 8 pp. Jårvi, T. 1989: Synergistic effect on mortality in Atlantic salmon smolt caused by osmotic stress and presence of predators. Environ. Biol. Fish. 26: Jårvi, T. 1989: The effect of osmotic stress on the antipredatory behaviour of Atlantic salmon smolts: A test of the "Maladaptive anti-predator behaviour" hypothesis. Nordic J. Freshw. Res. 65: Jonsson, B. 1989: Life history and habitat use of Norwegian brown trout (Salmo trutta). Freshwat. Biol. 21: Jonsson, B., N. Jonsson & J. Ruud-Hansen 1989: Downstream displacement and life history variables of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in a Norwegian river. Physiol. Ecol. Japan, Spee. Vol. 1: Jonsson, N. & B. Jonsson 1989: Siken i kystfarvann - en lite kjent vandrefisk. Jakt og Fiske (11):

12 12 L'Abbe-Lund, J.H., B. Jonsson, A.J. Jensen, L.M. Sættem, T.G. Heggberget, B.O. Johnsen & T.F. Næsje 1989: Latitudinal variation in life history characteristics of sea-run migrant brown trout, Salmo trutta. J. Anim. Ecol. 58: Lund, R.A., L.P. Hansen & T. Jårvi 1989: Identifisering av oppdrettslaks og vill-laks ved ytre morfologi, finnestørrelse og skjellkarakterer. NINA Forskningsrapport l: Mork, J., T. Jårvi & L.P. Hansen 1989: Lower prevalence of fin erosion in mature than in iramature Atlantic salmon (Salmo salar) parr. Aquaculture 80: Sandlund, O.T. (ed.), L.P. Hansen, T.G. Heggberget, K. Hindar, N.A. Hvidsten, A.J. Jensen, B.O. Johnsen, B. Jonsson & T. Jårvi 1989: Kulturbetinget fiske: Årsrapport NINA Notat 3: Staurnes, M., L.P. Hansen, K. Fugelli & Ø. Haraldstad 1989: The release of Atlantic salmon smolts in an acid and a limed river, preliminary results of physiological status and survival. I.C.E.S. Study Group on Acid Rain, 17 pp. Thorpe, J.E., L.P. Hansen, B. Jonsson & R.I.G. Morgan 1989: Maturite sexuelle et migration. Saumons 71 (4): Youngson, A.F., L.P. Hansen, B. Jonsson & T.B. Næsje 1989: Effects of exogenous thyroxine or prior exposure to raised water flow on the downstream movement of hatchery-reared Atlantic salmon smolts. J. Fish Biol. 34: Aass, P. 1990: Stocking sea trout and brown (Salmo trutta L) in the Oslo fjord, Norway. In: Picken, M.J. & W.M. Shearer (eds.). The sea trout in Scotland. Proc. Symp. Dunnstaffnage Mår. Res. Lab., Oban, Scotland, June 1987, pp Anon. 1990: (Lars P. Hansen co-author). Report of the Study Group on the Norwegian Sea and Faroes Salmon Fishery. I.C.E.S. C.M. 1990/M:2, 80 pp. Anon. 1990: (Lars P. Hansen co-author). Report of the North Atlantic Salmon Working Group. I.C.E.S. C.M. 1990/Assess:11, 133 pp. Bakke, T.A., P.A. Jansen & L.P. Hansen 1990: Differences in the host resistance of Atlantic salmon (Salmo salar) stocks to the monogenean Gyrodactylus salaris Malmberg, J. Fish Biol. 37: Bakke, T.A., P.A. Jansen & L.P. Hansen 1990: Forskjell i resistens mot Gyrodactylus salaris mellom Østersjølaks og Øst- Atlantisk laks. NINA Oppdragsmelding 43: 1-10.

13 13 Hansen, L.P. 1990: Salmon ranching experiments; migration and survival of Atlantic salmon smolts (Salmo salar L.). Dr. Philos, thesis, University of Oslo, 25 pp. Hansen, L.P. 1990: Exploitation of Atlantic salmon (Salmo salar) from the River Drammenselv, SE Norway. Fish. Res. 10: Hansen, L.P. 1990: Behaviour of escaped farmed Atlantic salmon and the impact on wild salmon. In: Oliver, P. & E. Colleran (eds.). Interactions between Aquaculture and the environment. An Taisce-The National Trust for Ireland, pp Hansen, L.P. 1990: Rømt oppdrettslaks; problemer for villlaksen? In: Wold, T. (ed.). Norsk Havbruk. Årbok John Grieg Forlag, Bergen, pp Hansen, L.P Havbeite med laks i Drammenselva. Vassdragsregulantenes Forening, Fiskesymposiet 1990, 7 pp. Hansen, L.P. 1990: Rømt oppdrettslaks; et problem for naturlige laksestammer? Proc. Nord. Min. Råd Forskerseminar, Torshavn, Færøyene september 1990, 13 pp. Hansen, L.P. 1990: Releases of salmonids. Sea ranching - Scientific Experiences and Challenges, Workshop, Bergen October Norwegian Society for Aquaculture Research. Hansen, L.P. 1990: Harvesting of ranched salmon. Sea ranching - Scientific Experiences and Challenges, Workshop, Bergen October Norwegian Society for Aquaculture Research. Hansen, L.P. 1990: Environmental factors affecting survival and return of Atlantic salmon released as smolts. In: The role of aquaculture in fisheries. Abstract NJF seminar 194, Reykjavik, Iceland, November Hansen, L.P. 1990: Effects of handling stress on survival in ranching operations. In: The role of aquaculture in fisheries. Abstract NJF seminar 194, Reykjavik, Iceland, November Hansen, L.P. & B. Jonsson Restocking the River Akerselv, Oslo with smolts of different stocks of Atlantic salmon Salmo salar L. Fauna norv. Ser. A 11: Jarvi, T. 1990: The effects of male dominance, secondary sexual characteristics and female mate choice on the mating success of male Atlantic salmon. Ethology 84: Jårvi, T. 1990: Cumulative acute physiological stress in Atlantic salmon smolt: The effect of isosmotic imbalance and the presence of predators. Aquaculture 89:

14 Jonsson, B., N. Jonsson & L.P. Hansen 1990: Does juvenile experience affect migration and spawning of adult Atlantic salmon? Behav. Ecol. Sociobiol. 26: Jonsson, N., B. Jonsson & L.P. Hansen 1990: Partial segregation in timing of migration of different aged Atlantic salmon. Anim. Behav. 40: Lund, R.A., L.P. Hansen & T. Jårvi 1990: Hvordan identifisere rømt oppdrettslaks. Jakt & Fiske 119 (1-2): Lund, R.A., F. Økland & L.P. Hansen 1990: Contribution of reared Atlantic salmon to marine and freshwater fisheries in Norway. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 12 pp. Lund, R.A., F. Økland & L.P. Hansen 1990: Oppdrettslaks i sjølaksefiskeriene Fagseminar for Fiskeforvalterne/ DN, Rica Hell Hotell, Stjørdal 9-10 januar Pethon, P. & L.P. Hansen 1990: Migration of Atlantic salmon smolts Salmo salar L. released at different sites in the River Drammenselv, SE Norway. Fauna norv. Ser. A 11: Rosseland, B.O., T.D. Eldhuset & M. Staurnes: Environmental effects of aluminium. Environmental Geochemistry and Health 12(1-2): Staurnes, M., L.P. Hansen, K. Fugelli & Ø. Haraldstad 1990: Osmoregulatory status and survival of Atlantic salmon smolts released in an acidic and a limed river. Int. Conf. on Acidic Deposition, its nature and impacts, September Abstr. Royal Society of Edinburgh, Scotland, U.K., p 616. Økland, F., R.A. Lund & L.P. Hansen 1990: Contribution of reared Atlantic salmon to spawning populations in Norwegian rivers. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 6 pp Aabel, J.P. & T. Jårvi 1991: Stress in Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to crude oil, handling stress and a combination of both. Bull. Aquat. Ass. Can. 94(4): Aabel, J.P., T. Jårvi & L. Baardset 1991: Sterss og smak på Atlantisk laks eksponert for 5 og 30 ppm råolje. Rapport Rogalandsforskning 132: Anon. 1991: (Lars P. Hansen chairman). Report of the workshop on Identification of fish farm escapees and wild salmon. I.C.E.S. C.M. 1991/M:2, 33 pp. Anon. 1991: (Lars P. Hansen co-author). Report of the study group on genetic risks to Atlantic salmon stocks. I.C.E.S. C.M. 1991/M:3, 27 pp.

15 15 Anon. 1991: (Lars P. Hansen co-author). Report of the study group of the Norwegian Sea and Faroes salmon fishery. I.C.E.S. C.M. 1991/M:4, 75 pp. Anon. 1991: (Lars P. Hansen co-author). Report of the working group on north Atlantic salmon. I.C.E.S. C.M. 1991/Assess:12, 157 pp. Bakke, T.A., P.A. Jansen & L.P. Hansen 1991: Experimental transmission of Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957 (Platyhelmintes, Monogenea) from the Atlantic salmon (Salmo salar) to the European eel (Anquilla anquilla). Can. J. Zool. 69: Berglund, I., L.P. Hansen, H. Lundqvist, B. Jonsson, T. Eriksson, J.E. Thorpe & L.O. Eriksson 1991: Effects of elevated winter temperature on seawater adaptability, sexual rematuration, and downstream migratory behaviour in mature male Atlantic salmon parr (Salmo salar). Can. J. Fish. Aguat. Sei. 48: Browne, J.E., T. Cross, W. Crozier, L.P. Hansen, J.A. Lichatowich, D. Piggins, T. Potter, B. Riddell, D. Shaughnessy & N. Wilkins 1991: The effects of stocked salmon and cage escapees on resident wild salmon stocks. International workshop, Sherkin Island Marine Station, Sherkin Island, Co. Cork, Ireland, 39 pp. Egidius, E., L.P. Hansen, B. Jonsson & G. Nævdal 1991: Mutual impact of wild and cultured Atlantic salmon in Norway. J. Cons. int. Explor. Mer. 47: Hansen, L.P. 1991: Rehabilitation of the Atlantic salmon stock in the River Drammenselv, SE Norway. In Mills, D. (ed.). Proc. Symp. Strategies for the rehabilitation of salmon rivers. Linnean Society of London, The Atlantic Salmon Trust, Institute of Fisheries Management, pp Hansen, L.P. 1991: Rømt oppdrettslaks; omfang i Norge og åtferd i naturen. Naturforvaltning 12 (1): 3-8. Hansen, L.P. 1991: Report from Norway. Atlantic Salmon Trust, Progress Report, June 1991, Moulin, Pitlochry, pp Hansen, L.P. 1991: Rømt oppdrettslaks i fiskerier og gytebestander. Abstract, Norges Fiskeriforskningsråd, Faglig Årsmøte "Miljøvirkninger av havbruk", Trondheim januar Hansen, L.P. 1991: Vandring og overlevelse av oppdrettet laks i naturen. Abstract, Norges Fiskeriforskningsråd, Faglig Årsmøte "Miljøvirkninger av havbruk", Trondheim januar 1991.

16 Hansen, L.P. 1991: Rømt oppdrettslaks i sjøfiskerier, elvefisket og gytebestander. Direktoratet for Naturforvaltning, Fagseminar, Stav Gjestegård, Malvik april Hansen, L.P. 1991: The proportion of Atlantic salmon escapees from fish farms in fisheries and spawning populations in Norway. Abstract, 47th annual Northeast Fish & Wildlife Conference, Portland, Maine, USA, May 12-15, Hansen, L.P. 1991: Comparative behaviour of reared and wild Atlantic salmon. Abstract, 47th annual Northeast Fish & Wildlife Conference, Portland, Maine, USA, May 12-15, Hansen, L.P. 1991: Smoltifisering hos vill laks - har næringen noe å lære? Konferanse om settefisk-/smoltproduksjon, Rica Hell Hotell nov Stiftelsen Havbrukskunnskap, Bergen. Hansen, L.P. & B. Jonsson 1991: Evidence of a genetic component in the seasonal return pattern of Atlantic salmon (Salmo salar L.). J. Fish Biol. 38: Hansen, L.P. & B. Jonsson 1991: The effect of smolt age on the migratory behaviour of Baltic salmon (Salmo salar L.), transplanted to the east Atlantic. Aquacult. Fish. Manage. 22: Hansen, L.P. & B. Jonsson 1991: The effect of timing of Atlantic salmon smolt and post-smolt release on the distribution of adult return. Aquaculture 98: Hansen, L.P. & B. Jonsson 1991: Rømt oppdrettslaks: omfang, vandringsatferd og gytesuksess. Årsmelding 1990, Nasjonalkomiteen for Miljøforskning, pp Hansen, L.P. & B. Jonsson 1991: Ranching of Atlantic salmon in the River linsa, Norway. I.C.E.S. C.M. 1991/M:35, 30 pp. Hansen, L.P., T. Håstein, G. Nævdal, R.L. Saunders & J.E. Thorpe (eds.) 1991: Interactions between cultured and wild Atlantic salmon. Aquaculture 98: v-x Hesthagen, T. & L.P. Hansen 1991: Estimates of the annual loss of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in Norway due to acidification. Aquacult. Fish. Manage. 22: Hesthagen, T. & L.P. Hansen 1991: Tap av Atlantisk laks i Norge på grunn av forsuring. NINA Oppdragsmelding 00: Jansen, P.A., T.A. Bakke & L.P. Hansen 1991: Resistance to Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957 (Monogenea) in Salmo salar; A genetic component. Bull. Scand. Soc. Par. 1: 60.

17 17 Jårvi, T. & J.H. Pettersen 1991: Rsource sharing in Atlantic salmon: A test of different distribution models on sexually mature and iinmature parr. Nordic J. Freshw. Res. 66: Jonsson, B., N. Jonsson & L.P. Hansen 1991: Differences in life history and migratory behaviour between wild and hatchery reared Atlantic salmon in nature. Aquaculture 98: Jonsson, B., J.H. L'Abee-Lund, T.G. Heggberget, A.J. Jensen, B.O. Johnsen, T.F. Næsje & L.M. Sættem 1991: Longevity, body size, and growth in anadromous brown trout. Can. J. Fish. Aguat. Sei. 48: Jonsson, N. 1991: Aspects of migration and spawning in salmonids. Dr. philos thesis, University of Trondheim. Jonsson, N., L.P. Hansen & B. Jonsson 1991: Variation in age, size and repeat spawning of adult Atlantic salmon in relation to river discharge. J. Anim. Ecol. 60: Jonsson, N., B. Jonsson & L.P. Hansen 1991: The energetic cost of spawning in Atlantic salmon. J. Fish Biol. 39: Jonsson, N. (ed.), L.P. Hansen, T.G. Heggberget, K. Hindar, N.A. Hvidsten, A.J. Jensen, B.O. Johnsen, B. Jonsson & T. Jårvi 1991: Havbeite med laks og sjørøye ved NINA. Årsrapport for NINA Notat 6: Lund, R.A. & L.P. Hansen 1991: Identification of wild and reared Atlantic salmon (Salmo salar) using scale characters. Aguacult. Fish. Manage. 22: (In press). Lund, R.A., F. Økland, F. & L.P. Hansen 1991: Rømt oppdrettslaks i sjøfiskerier 1990: Sammenligning med tidligere år og betydning av oppdrettsnæringens omfang. NINA Oppdragsmelding 70: Rosseland, B.O., T. Håstein, Y. Torgersen, J.G. Backer & S. Andersen 1991: Desinfeksjon av rogn med Buffodin R. Virkning av Buffodinbehandling på øyerogn av ørret (Salmo trutta L.) og nubefruktet egg og øyerong av laks (Salmo salar L.). NIVA- Rapport, 22 pp. Økland, F., R.A. Lund & L.P. Hansen 1991: Rømt oppdrettslaks i laksefiskerier og gytebestander. NINA Forskningsrapport 13: Økland, F, R.A. Lund & L.P. Hansen 1991: Rømt oppdrettslaks i vassdrag 1989 og 1990: tidspunkt for oppvandring i elver, og betydningen av oppdrettsnæringens omfang. NINA Oppdragsmelding 82: Økland, F., R.A. Lund & L.P. Hansen 1991: Escapes of reared salmon in marine fisheries in Norway. I.C.E.S. North Atlantic Salmon Working Group, 14 pp.

18 Bakke, T.A., P.A. Jansen & L.P. Hansen 1992: A review of host specificity and dispersal strategy in gyrodactylid monogeans, with particular reference to Gvrodactvlus salaris Malmberg- (Plathyhelmintes, Monogenea). Dis. Aquat. Org. 13: (In press). Forseth, T., B. Jonsson, R. Næumann & O. Ugedal 1992: Radioisotope method for estimating food consumption by brown trout (Salmo trutta). Can. J. Fish. Aquat. Sei. (In press). Hansen, L.P. & B. Jonsson 1992: Salmon honning is learnt and fixed as a juvenile. Anim. Behav. 00: (Submitted). Hansen, L.P., N. Jonsson & B. Jonsson 1992: Oceanic migration of homing Atlantic salmon, Salmo salar. Anim. Behav. 00: (In press). Hindar, K. 1992: Ecological and genetic studies on salmonid populations with emphasis on identifying causes for their variation. Dr. philos thesis, University of Oslo. Hindar, K., S. Engen, 0. Bakke, L.P. Hansen & B. Jonsson 1992: Straying in salmonid fishes. (Submitted). Hindar, K. & B. Jonsson 1992: Ecological polymorphism in Arctic charr. Biol. J. Linn. Soc. (In press).

Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt?

Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt? Jan Grimsrud Davidsen, Marc Daverdin, Aslak Darre Sjursen, Lars Rønning, Jo Vegar Arnekleiv og Jan Ivar Koksvik Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt? NTNU Vitenskapsmuseet

Detaljer

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Redaktører: Geir Lasse Taranger, Karin Kroon Boxaspen, Abdullah S. Madhun og Terje Svåsand Medforfattere ved Havforskningsinstituttet:

Detaljer

Sjøørret:,økologi, fysiologi og atferd

Sjøørret:,økologi, fysiologi og atferd Sjøørret:,økologi, fysiologi og atferd Nina Jonsson Bengt Finstad NINA Norsk institutt for naturforskning Sjøørret: økologi,fysiologiog atferd NinaJonsson BengtFinstad NINANorskinstituttfornaturforskning

Detaljer

Lakseforskning ved Færøyene

Lakseforskning ved Færøyene Lakseforskning ved Færøyene Lars Petter Hansen Jan Arge Jacobsen NINA Norsk institutt for naturforskning Lakseforskning ved Færøyene Lars Petter Hansen Jan Arge Jacobsen NINA NIKUs publikasjoner NINA N1KU

Detaljer

Registrering av lakselus på laks, sjørret og sjørøye

Registrering av lakselus på laks, sjørret og sjørøye Registrering av lakselus på laks, sjørret og sjørøye Bengt Finstad NINA Norsk institutt for naturforskning Registreringavlakseluspålaks, sjørretog sjørøye BengtFinstad NINANorskinstituttfornaturforskning

Detaljer

Økologiske forhold i vassdrag

Økologiske forhold i vassdrag Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En sammenstilling av dagens kunnskap Svein Jakob Saltveit (red.) Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden

Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden En litteraturoversikt En utredning foretatt i forbindelse med Forsvarets planer for Regionfelt Østlandet, del 2 John D.C. Linnell Brian Barnes Jon

Detaljer

Prosjekt Aktivitet/Progra Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler. Torbjørg Øyslebø

Prosjekt Aktivitet/Progra Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler. Torbjørg Øyslebø Prosjekt Aktivitet/Progra Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler nummer m 167157 AKLIMED Global risk scoring in relation to prognosis in patients with coronary heart disease using recently identified

Detaljer

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet 15. september 2011 (Denne siden er tom) Side 2 av 120 FORORD Dette dokumentet er en utredning av konsekvenser

Detaljer

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer

Makevalg hos homarid hummer; kan de gjenkjenne sin egen art? Sluttrapport

Makevalg hos homarid hummer; kan de gjenkjenne sin egen art? Sluttrapport Makevalg hos homarid hummer; kan de gjenkjenne sin egen art? Mate choice in homarid lobsters, will they recognise their own species? Sluttrapport Et samarbeidsprosjekt mellom Molekylærbiologisk avdeling

Detaljer

i norske Rita Strand Per Fauchald

i norske Rita Strand Per Fauchald Oppvandring og innslag av rømt oppdrettslaks i norske lakseelver; basert på videoovervåking, fangstfeller og drivtelling Martin-A. Svenning Øyvind Kanstad-Hanssen Anders Lamberg Rita Strand Brian Dempson

Detaljer

CURRICULUM VITAE Anne Kathrine (Trine) Hvoslef-Eide Present position: Born: Marital status: e-mail : trine.hvoslef-eide@umb.

CURRICULUM VITAE Anne Kathrine (Trine) Hvoslef-Eide Present position: Born: Marital status: e-mail : trine.hvoslef-eide@umb. CURRICULUM VITAE Anne Kathrine (Trine) Hvoslef-Eide Present position: Professor in Applied Plant Biotechnology in Dept of Plant & Environmental Sciences at the Norwegian University of Life Sciences (UMB),

Detaljer

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10 JUNI 2010 FISKEHELSE Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose... side 10 Fagtidsskriftet Fiskehelse INNHOLD ISBN 978-82-8208-019-4 Utgiver: Tekna Fiskehelseforeningen Faglig gruppe i Tekna

Detaljer

Bestands- og reproduksjons overvåking av hare

Bestands- og reproduksjons overvåking av hare W,,,,,,.. ". '..'.;,..\ ""W \'''... :. s s...s.: \ -~.: :,

Detaljer

Kart og publikasjoner utgitt i 2002

Kart og publikasjoner utgitt i 2002 ÅRSMELDING 2002 KART... 2 Berggrunnsgeologiske kart... 2 Kvartærgeologiske kart... 2 Geofysiske kart... 3 PUBLIKASJONER OG BØKER... 4 NGU Bulletin 439... 4 NGU Bulletin 440... 4 BATLAS Mid Norway plate

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

NIKU 1994 1999 Kulturminneforskningens. mangfold. Grete Gundhus, Elisabeth Seip og Eli Ulriksen (red.) NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

NIKU 1994 1999 Kulturminneforskningens. mangfold. Grete Gundhus, Elisabeth Seip og Eli Ulriksen (red.) NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU 1994 1999 Kulturminneforskningens mangfold Grete Gundhus, Elisabeth Seip og Eli Ulriksen (red.) NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning Gundhus, G., Seip, E. & Ulriksen, E. (red). 1999. NIKU

Detaljer

Vannforekomst Drammensfjorden

Vannforekomst Drammensfjorden RAPPORT LNR 5496-2007 Vannforekomst Drammensfjorden Nødvendige undersøkelser for å fullkarakterisere Drammensfjorden 1 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold Årsrapport 2008 Forord... 4 1. Organisasjon... 5 1.1 Sekretariat...5 1.2 Samarbeidsrådets sammensetning og oppgaver...5 1.3.

Detaljer

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout FIRDA SEAFOOD High quality Salmon and Trout Hig Hi Innhold Content Siden 1986...4 I verdensklasse...6 På lag med naturen...8 Alltid foran...10 Hele verdikjeden...12 I begynnelsen......14 En delikatesse

Detaljer

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000 Annual Report UNIS 2000 Årsmelding UNIS 2000 Contents Innhold UNIS Board 2000 Academic workgroups Staff at UNIS Report of the Directors 2000 Styrets beretning 2000 Regnskap, noter Statistics Statistikk

Detaljer

SATS PÅ TORSK! (Go for Cod)

SATS PÅ TORSK! (Go for Cod) NETTVERKSMØTE SATS PÅ TORSK! (Go for Cod) 11. - 13. febr. 2009 i Bergen Scandic Bergen City hotel Sats på Torsk! - Nettverksmøte 2009 Sats på Torsk! konferansen er en årlig nasjonal møteplass for oppdrettstorsk,

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L.

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. UTREDNING DN-utredning 10-2011 Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med forslag til handlingsplan Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study

Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study Student: Sarah Moriye Adekoya Masters Thesis in Public Health Institute for Community medicine University of Tromsø May 2012 Supervisor: Professor

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer