Informasjon fra OrtoMedic AS Desember Nr årgang Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember Nr årgang LCS 30 år! Innhold LCS 30 år! , Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA kurs for viderekomne i praktisk fotkirurgi, Tønsberg 8 ISO sertfisert bedrift 9 Kundeundersøkelse E-handel-nytt 9 Arthrex kadaverkurs, Naples Ortopedisk preoperativplanering och templating Ortopedisk høstmøte Charnley stipendet Fracture of the Upper Extremity Instrucional Course, Malaga 16 Hand Innovations 17 Hofteatroskopikurs, Salzburg 18

2 LCS - 30 år! september, Dublin, Irland Vi var en stor gruppe norske ortopediske kirurger som reiste til Dublin fra september. Vi ble innlosjert på City West Hotel, et godt stykke utenfor Dublin. De to første dagene var avsatt til brukermøte for den norske kontingenten. Jeg tror de fleste er enige om at slike brukermøter er meget nyttige. Det har utviklet seg en uformell form, hvor diskusjonene er ganske livlige. Som vanlig hadde dr. Odd Warholm, Ringerike Sykehus, gjort et solid forarbeid med planlegging og satt sammen et panel av sentrale kneprotesekirurger. Det hele ble elegant ledet av Odd, hvor han igjen klarte å provosere mange til å delta i diskusjonene. Panelet bestod av dr. Morten Dragland, Sykehuset Østfold, Fredrikstad - dr. Kjetil Nerhus, Martine Hansens Hospital - dr. Terje Kleven, sykehuset Vestfold, Tønsberg - dr. Ola Gjøra, Sykehuset Innlandet, Elverum - dr. Knut Rokstad, Haralsplass Diakonale sykehus og dr. Asbjørn Hjall, Sykehuset Asker og Bærum. Man varmet opp med noen primære kasuistikker som igjen fanget interessen. Morten Dragland la fram sine erfaringer med LCS revisjonsprotese, fremhevet betydningen av korrekte akser og prinsippet om balansering med spacere og at man ikke skulle balansere etter at man har satt inn protesedelen. Det ble så lagt fram en del revisjonskasuistikker. Dr. Greg Keene fra Australia var invitert for å legge fram sine erfaringer med UNI-proteser. Ca 20 % av alle proteser som settes inn i Australia er UNI-proteser. Det er ingen andre land som har så høyt antall. Det er store variasjoner mellom de forskjellige landene, hvor man i USA kun har ca 3 % UNI-proteser. I Skandinavia har vi en andel på ca 15 %. Dette er steget fra ca 5 % i 1994 En av de tidligere LCS modellene som ble satt inn i Norge. og i Norge settes det nå inn knapt 400 UNI-proteser pr. år. Overlevelseskurvene både det norske og svenske proteseregisteret er foruroligende. Spesielt proteser satt inn de siste 6 år har dårligere resultat enn proteser satt inn tidligere. Norske ortopeders ambivalente forhold til UNI-proteser viser seg ved at antall UNI-proteser operert i Norge i 2006 er det laveste på 4 år. Dr. Greg Keene var derimot optimistisk. Han mente at en osteotomi, høyden ville gi effekt i 10 år. Han var svært nøye med indikasjonen. Symptomene skulle være lokalisert til leddlinjen og røntgenbildet måtte passe til symptomene. Pasientene skulle ha normalvekt og begge korsbånd skulle være intakte. I tillegg ikke for stor malalignment. Det skulle ikke være nødvendig med for store bløtdelsløsninger. Han aksepterte en viss grad av patellaartrose. Han kom inn på data fra det svenske kneregisteret som viste en høyere revisjonsrate når man opererte UNI-proteser med mini-snitt. Han gikk så igjennom biomekanikken ved UNI-proteser og refererte til Cartiers gamle bok om

3 dr. David Beverland. Man savnet dr. Keblish som har vært toneangivende på tidligere møter. Konseptet som begeistret de fleste ved første bekjentskap med LCS, var de to meniskene på et metallplatå som kunne bevare begge korsbånd. Det var også muligheter med metallplatå som kun bevarte det bakre korsbåndet. Roterende plattform var mer forbeholdt eldre og kasus der man ikke kunne stole på korsbåndene. To sentrale aktører på møtet; Produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic AS og Dr. Odd Warholm, Ringerike Sykehus. Diskusjoner i pausen mellom Dr. Svein Nordås, Sykehuset Innlandet, Elverum og Dr. Jan Erik Borge, Sykehuset Vestfold, Larvik. UNI-proteser som kom ut på 80-tallet. De biomekaniske betraktninger her er fortsatt gjeldende. Han fremhevet også nødvendigheten av en diagnostisk artroskopi i utredningen, uansett om man planlegger en osteotomi eller en UNI-protese. Knut Rokstad la fram sine erfaringer med UNI kneproteser og Asbjørn Hjall fulgte opp med erfaringer med laterale UNI-proteser. Etter dette meget vellykkede norske brukermøtet, åpnet selve jubileumsmøtet. Det var deltakelse fra hele verden i en meget stor forelesningssal med avansert audiovisuell teknikk. Meget imponerende. Første del av møtet var en historisk gjennomgang av kjente protesekirurger som har vært med på utviklingen. Først og fremst dr. Karl Hamelynck, dr. Seth Greenwald, dr. Barry Sorrells og Utviklingen har gått i retning av at den roterende plattform stadig overtar mer, og de bevegelige menisker er nesten ute av markedet. Blant amerikanske ortopeder var skepsisen stor mot bevegelig plastkomponent. Man mente plasten ville slites, både på undersiden og oversiden, mens europeiske ortopeder godtok konseptet raskere. I 1994 var 75 % av LCS produksjonen solgt i Europa og Asia, og bare 25 % i USA. Stadig flere artikler har slått fast at plastslitasjen er betydelig mindre ved øket kongruens, som gir mindre belastning på plasten og et bevegelsesmønster som gir unidireksjonal bevegelse på plasten istedenfor multidireksjonal. Professor Fisher og hans gruppe har flere artikler, hvor denne betydningen er dokumentert. Han var igjen gjesteforeleser, hvor han snakket om den nye cross linked poolyethylene. Denne nye plasten er klart en fordel i proteser hvor bevegelsen er mulitdireksjonal. I proteser med kun unidireksjonal bevegelse, vil fordelene være mindre. Likevel er det vist at menisken svikter etter ca år, mens den roterende plattform fortsatt ikke viser tegn til plastslitasje. Skifte av plastmenisker er en svært enkel og grei prosedyre, så for den saks skyld skulle det ikke være noe i veien for fortsatt å bruke disse. Igjen ble vi minnet om dr. John Insall, som regnes for å være den moderne kneproteses far. Han hadde vært svært negativ til bevegelige plastkomponenter, men på SICOT-møtet i Amsterdam i 1996 uttalte han at bevegelige plastkomponenter i kneet er fremtiden. Dr. Beverland fra Belfast hadde igjen et meget interessant foredrag om erfaring Fortsettelse neste side

4 etter sin store produksjon av kneproteser. Han konkluderte med at plastslitasje og osteolyse er små problemer i langtidsresultater med LCS sementert, roterende plattform. Det var forelesninger som tok opp tradisjonelle problemstillinger, som nevnes på alle kongresser: Sement eller ikke sement, patellakomponent eller ikke, bakre korsbånds biomekanikk i kneprotesen. Dr. Briard fra Frankrike fortalte om sin erfaring med lateral, collateral osteotomi i fikserte valgusknær i ekstensjon. Disse kan være helt i orden i fleksjon, men når man får dem opp i ekstensjon, hindres dette og de blir nærmest låst. Han gjør da en lateral condylar osteotomi, hvor hele osteotomien migrerer distalt ved ekstensjon. Man kan så fiksere dem med to skruer i denne stillingen og må da fjerne litt av den laterale condyl. Dr. Karl Hamelynck holdt igjen et innlegg om bløtdelsbalanse og fremholdt at man kanskje i tider har vært litt for aktiv med dette. Dette har i sin tur gitt spin-outs. Han var derfor meget kritisk til å gjøre noe som helst med det laterale collaterale ligament. Etter hans mening skulle man aldri løsne dette. Det var også innlegg om navigasjon. Dette ble også vist i en live operation fra USA. Det ble stresset at dette kun var et hjelpemiddel som kan forbedre resultatet, men det er kirurgen som fortsatt har ansvaret og man må tenke selv og ikke slavisk gå etter de anvisninger som navigasjonen gir. Det må være enkle systemer som tas i bruk. Når det gjaldt signalene om CAS eller navigasjon, var det tydelig at noen var mer entusiastiske enn andre. Enkelte kjente knekirurger hadde rett og slett sluttet å bruke navigasjon. Dr. Greg Keene fra Australia fremholdt at 3 feilinnsetting av en komponent gir stor fare for løsning. Selv erfarne knekirurger har vanskeligheter med å holde seg innenfor disse marginer. Han mente navigasjon var et meget godt hjelpemiddel for å holde seg innenfor denne 3 grensen for begge komponenter. Artikkelforfatter og Norges første LCS-bruker Dr. Elling Alvik, Drammen Private Sykehus. To fornøyde møtedeltager; Dr. Karl Hamelynck, Amsterdam og Dr. Knut Rokstad, Haraldsplass Diakonale sykehus. Den nye posterior stabilize LCS protesen kommer på markedet i Den har en noe mindre posterior rollback i fleksjonen. Med patellaprotese er det en patellofemoral tilt som man må ta hensyn til. Og denne patella tilt er avhengig av bevegelse anterior-posterior i protesen, ved ekstensjon og fleksjon. Denne rollback bør være begrenset for å unngå eccentriske krefter på tibiaplatået. En slik eventuell eccessiv rollback i fleksjonen er et problem for polyetylenet baktil. Det kan her skape krakeleringer eller det som man også i gamle dager kalte cold flow. Samtidig er lift-off i protesen ved fleksjon et problem for belastningen i polyetylenet baktil. Dr. Crosset er tydeligvis en av de nye stjerner i LCS utviklingen, og mener den nye LCS posterior stabilize protese hindrer både rollback og lift-off. I en vanlig kneprotese mener han at hyperfleksjon kan gi et kontaktpunkt mellom tibia- og femurprotesen som kan være veldig forskjellige. Hos noen ligger den langt fortil og hos andre langt bak.

5 Siste del av jubileumsmøtet var viet revisjoner. Dr. Hamelynck stresset at man måtte vite årsaken til at protesen hadde havarert før man gjorde noe som helst. Seth Greenwald, som de fleste kjenner som organisatoren av current concept fremholdt at alle firmaer nå lager all slags metalldeler for å erstatte ben. Dette er spesielt fremtredende i USA og gjør at bruken av allograft minker. Dette er en situasjon som drives fram av industrien og ikke nødvendigvis har grunnlag i vitenskap. Hamelynck på sin side advokerte for Sloofs teknikk med morsilized bone, men han stilte spørsmål om denne teknikken også var på vikende front i Europa. Dr. Almquist fra Belgia bruker mye metall wedges, spesielt på distale del av femur for å få femurdelen så langt distalt at man får opprettet en riktig leddlinje. Dr. Fitzek fra Hamburg viste resultatene av de gamle Hengselsprotesene som ble satt inn i stort antall i Nord- Tyskland. LCS revisjonsprotese med bevegelig plattform har gitt gode resultater, riktignok fortsatt med relativt kort oppfølging på kun 5 år. Enghs gamle klassifikasjon er fortsatt gjeldende og flere fremhevet betydningen av å få den anatomiske leddlinje på riktig plass. Overraskende mange kneprotesehavarier er på grunn av at leddlinjen er hevet. Dette medfører helt andre biomekaniske betingelser, som til slutt får komponentene til å løsne. Ved en kneproteserevisjon må man ha eksakt diagnose og en total utredning av pasienten før man starter. Man må vite mye om sykehistorien, infeksjon, bentap, ligamentinstabilitet, både når det gjelder varus valgus og anterior posterior og ligamentenes status i ekstensjon fleksjon. Dr. Crossett fremholdt betydningen av Metaphyseal Sleeves. Bruken av dette hjelpemiddelet i revisjoner er sterkt økende og han hadde meget gode erfaringer med dette. Fordelen er at kreftene fordeles bedre mot metafysen og diafysen. Han bruker stammer i nesten alle sine revisjoner. Han bruker stort sett usementerte løsninger også i revisjonene. På hele kongressen var det svært mange gode forelesninger som også fortjener å bli nevnt. Vi hadde også en norsk foreleser i fakultetet. Dr. Kjetil Nerhus fra Martina Hansen Hospital holdt et fint innlegg om tidlig funksjonsscore, hvor han konkluderte med at LCS protesen oppnådde ca 50 % av smertelindringen allerede 6 uker etter operasjonen, mens Koos score daily activities of living (ADL) øker sterkt i de første 6 ukene, mens man kan vente seg økning, både når det gjelder smertelindring og funksjon i hele 24 måneder etter operasjonen. Det samme gjelder range of motion LCS revisjonsprotese (ROM) som også øker gradvis i 24 måneder. Bortsett fra det faglige var det lagt opp til en meget stilig 30 års jubileumsmiddag Takk for et innholdsrikt, lærerikt og sosialt meget hyggelig møte. Overlege Elling Alvik Drammen Private sykeus Dr. Lukas Månsson, Sykehuset Buskerud, Dr. Stefan Baumann, Kongsberg sykehus og Dr. Geir Tore Abrahamsen, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

6 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA OrtoMedia har vært så heldig å få et intervju med overlege Henrik Moen ved Ringerike Sykehus. Vi ønsker å høre hvordan det var å arbeide som ortoped i USA sammenlignet med i Norge. Hvilke sykehus var du ansatt ved? - Waynesboro Hospital og Chambersburg Hospital, begge i staten Pennsylvania, ca. 1,5 times biltur nord for Washington DC. Hvor lenge varte oppholdet? - Fra april 2006 til august 2007 Hva slags type sykehus arbeidet du på? - Et tredelt, akutt lokal sykehus med inndeling: kirurgisk/ortopedisk avdeling (der 40 % av alle operative inngrep var ortopedi) Gynekologisk-/fødeavdeling, plastikkkirurgisk avdeling, Øye-/ØNH avdeling. Jeg gikk firedelt vakt og administrasjonen av denne type sykehus var ganske identisk med det vi har i Norge. - På grunn av stor mangel på ortopeder var det blitt ansatt en del spesialister fra Scandinavia. Vi hadde relativ sammenlignbar spesia- Chambersburg Hospital listutdannelse med de amerikanske legene, og var derfor attraktive. Her kan nevnes at jeg arbeidet delvis samtidig med de norske ortopedene: Stein Morten Sletten, Henrik Hofgaard og Arne Christian Tysland. Hva slags godkjenning og krav må oppfylles for å kunne arbeide ved amerikanske klinikker for ortopeder og operasjonssykpleiere? - De vanlige kravene er for både ortopeder og operasjonssykepleiere: Opphold- og arbeidstillatelse. Medisinsk spesialist godkjenning fra staten du skal arbeide i, i mitt tilfelle fra Medical Board of Pennsylvania. Godkjenning fra det/de sykehusene man skal arbeide ved. Godkjenning fra aktuelle forsikringsselskaper. Persontransport med hest og vogn I Pennsylvania lever det en populasjon av Amish People, et religiøst bondesamfunn som lever uten moderne hjelpemidler som f.eks. strøm og biler. I denne forbindelse bør det nevnes at denne godkjenningsprosessen ofte var meget tidkrevende og byråkratisk. Hvilke områder innen ortopedien arbeidet du med? - Skadekirurgi (minus multitraume), protesekirurgi i hofte, kne- og skulder, samt scopisk kirurgi og håndkirurgi. Hvor mange operasjoner ble gjennomført pr. stue, pr. dag? inngrep pr. stue pr. dag var vanlig. - Pr. lege ble det tilsvarende antall inngrep. I tillegg kom og øyeblikkelig hjelp. Senere på kvelden måtte man gå visitt hos egne pasienter (såkalte Consult Pasienter) som man hadde ansvar for. Disse pasientene måtte man følge opp helt til de ble skrevet ut. Det ble derfor ofte svært lange kvelder. Dette var et veldig bra behandlingsmessig konsept for pasientene, men det ga lite rom for styrt fritid for legene.

7 Operasjonsstuen for protese kirurgi, Chambersburg Hospital. Dr. Henrik Moen sammen med John Hall, sjefen for De Puy i USA North/East. Hvordan var kontakten mellom industrien og sykehusene? - Det var veldig god og nær kontakt mellom sykehus, lege og industrien. Det ble inngått formelle avtaler mellom leverandør og sykehusledelsen, der legene hadde lagt premissene. Hver enkelt spesialist kunne velge fritt fra det meste innen det beste av utstyr, bare de kunne begrunne hvorfor. - Samarbeid mellom leverandør og spesialist baserte seg på en kontinuerlig kontakt og oppfølging. Hvert firma hadde sine egne representanter som var med helt fra preoperativ planlegging, via tilrettelegging av alt innen utstyr, til veiledning av operasjonsteknikker under selve inngrepet. - og hvordan var kontakten mellom industrien og operasjonssykepleier? - Kontakten mellom industrien og operasjonssykpleier er mye bedre her hjemme, enn over there. Det var i hvert fall min erfaring. Hvilket ansvar har oprasjonssykpleier vedrørende: - mottak av pasient på operasjonsstua? - Sykepleier kvalitetsikrer alt i forbindelse med pasienten pre- og peroperativt. Blant annet alt i forbindelse med riktige signerte papirer, tilsyn og merking av pasienten, legging av kateter og venfloner, samt fullstendig pasientinformasjon. Operasjonssykepleieren har således også en viktig sekretærfunksjon vis a vis administrasjonen og har også ansvar for at alt utstyr som brukes under inngrepet blir riktig registrert. Dette er så til slutt grunnlaget for at korrekt faktura blir sendt pasientens forsikringsselskap. - leiring av pasient? - Her var det et samarbeid mellom sykepleier og operatør. - vasking av operasjonsfelt? - Dette gjøres av operatør og operasjonstekniker. - oppdekking av pasient? - Dette ble også utført av operatør og operasjonstekniker. Er det andre viktige områder du vil fokusere på vedrørende likheter og ulikheter? - Her hjemme fokuseres det en god del på videreutdanning innen faget gjennom teamarbeid. I USA er dette mulig på store klinikker med mye forskning, men vanskelig å få til på mindre lokale sykehus. Dette fordi fokuseringen på inntjening er veldig stor, og da foretrekker man å arbeide mest mulig singel. Dette gjør at du blir ganske ensom i din praksis og vanskelig lærer noe nytt, men det gir deg det beste utgangspunktet for reforhandling av nye lønnsvilkår/ bonusordning ved årets slutt. Avslutningsvis er som før nevnt, den amerikanske ordningen med å binde seg til pasienten gjennom et såkalt Consult ved operative inngrep ganske annerledes enn det vi er vant til her hjemme. Du har da et ansvar for pasienten både preoperativt, operativt, postoperativt og poliklinisk til behandlingen er avsluttet og vedkommende kan skrives ut. OrtoMedia konkluderer med at det er store forskjeller mellom USA og Norge innen området vi har tatt for oss i dette intervjuet. Tross alt er det likevel øynene som ser som bedømmer hva slags system som passer best der og da, og som man fortrekker. Ut i fra det vi har fått høre synes vi likevel at Norge kommer rimelig godt ut av denne sammenligningen.

8 1. kurs for viderekomne i praktisk fotkirurgi september, Tønsberg Etter 5 år med basiskurs i praktisk fotkirurgi var det nå behov for et trinn II kurs som omhandler lidelser og deformiteter i mellom- og bakfoten. Dette kurset ble arrangert for 1. gang på ortopedisk avdeling, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, fra 10. til , og var ment som et oppfølgingskurs for kollegaer som er interessert i å lære mer om konservativ og kirurgisk behandling av fotlidelser. Erfaringen viser at kunnskap og forståelse av fotens anatomi og funksjon er noe underprioritert i den formaliserte utdanningen av kandidater og i etterutdanning av ortopeder. Dessverre er fotkirurgien en av hovedleverandører til NPE og det eksisterer derfor både stort behov og stor interesse i fagmiljøet for en utvidet teoretisk og praktisk opplæring innen fotkirurgi. Kurset var lagt opp i kjent stil som et operasjonskurs med hands on trening og operasjoner på preparater innrammet av korte forelesninger og videodemonstrasjoner. Tett veiledning av erfarne fotkirurger og arbeid i små grupper er det viktigste kjennetegnet for kurset. Dette setter naturligvis en begrensning på antall deltagere. Det har vært plass til 20 deltagere på de siste kursene, noe som sikret både mye praktisk undervisning og tett personlig oppfølging. Kurstilbudet er meget populært og regelmessig overbooket. Slike kurs er veldig resurskrevende og nærmest umulig å gjennomføre uten støtte fra leverandørene. Kurskomiteen har derfor søkt og fått dispensasjon fra legeforeningen for gjennomføring av kursene i samarbeid med produsenter av instrumenter, implantater og andre hjelpemidler. I tillegg har kurset fått god støtte fra utenlandsk fagmiljø som villig har stilt opp med foredragsholdere fra første dag. Begge deler er forutsetningen for at det kan holdes høy faglig standard på både den teoretisk og praktiske delen av kurset. Tilbakemeldinger fra kursdeltagerne er meget oppløftende, og gir motivasjon til å forsette i fremtiden med et slikt kurstilbud. Tanken er at trinn I og II kurs etableres som et fast tilbud som alternerende organiseres annet hvert år. Det betyr at basiskurset vil avholdes igjen høsten Dr. Herman Luhr, Haugesund Revmatismesykehus, i dyp konsentrasjon Overlege Andreas Dietze, Sykehuset Vestfold, Tønsberg Artikkelforfatter og kursleder Dr. Andreas Dietze, Sykehuset Vestfold, Tønsberg sammen med aktive kursdeltakere. Dr. Kjetil Hvaal, Ullevål Universitetssykehus, demonstrerer Mobility ankelprotese.

9 ISO-sertifisert bedrift OrtoMedic har i flere år hatt et kvalitetsstyringssystem som beskriver våre interne arbeidsprosesser, kvalitets-mål og policy. I det siste året har vi revidert systemet slik at det nå er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2000 standarden. Målsetning med sertifiseringen ISO standarden brukes over hele verden og nærmere en million virksomheter er sertifisert worldwide. For OrtoMedic AS er ISO sertifiseringen en bekreftelse på at våre arbeidsprosesser og kundeleveranser tilfredstiller de høyeste standarder når det gjelder kvalitet. ISO standarden inneholder også en meget god metodikk som er implementert for å drive kontinuerlig forbedringsarbeid. Målsetningen med Mange av våre lesere la merke til at forrige utgave av OrtoMedia inneholdt en kundeundersøkelse. OrtoMedia distribueres til nærmere 1000 mottagere, og alle disse fikk vedlagt årets undersøkelse. Vi har mottatt over 200 svar, hvilket betyr en svarprosent på over 20 %. Svarprosenten var mer enn vi hadde håpet på så en stor takk til alle som bidro med utfylt skjema! Undersøkelsen omfattet områder som kundeservice, logistikk, produktutvalg, produktkompetanse, opplæringstilbud, m.v. Kort oppsummert har vi fått svært gode tilbakemeldinger på det vi driver med, men også en rekke konstruktive tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Tilbakemeldingene vil vi ta med oss i det videre arbeidet for å bli enda bedre. Som beskrevet i undersøkelsen har vi trukket ut 5 heldige vinnere av en Apple OrtoMedic er ISO sertifisert dette er at våre kunder skal oppleve en god og forutsigbar kvalitet i sitt samarbeid med OrtoMedic. Kundeundersøkelse 2007 ipod Nano. De heldige vinnerne er: Dr. Jan Kramer, Oslo, spes. ØNH O.spl. Anne Iren Dahl Thorsen, Stavanger Universitetssykehus Dr. Michael Ott, Haugesund Sykehus O.spl. Dagny Heggelund, Lofoten sykehus Dr. Asbjørn Årøen, Ullevål Universitetssykehus Satsing på E-Handel i offentlig sektor Fornying- og administrasjonsdepartementet med E-handelssekreteriatet har ansvaret for strategi og retningslinjer for implementering og bruk av e-handel i offentlig sektor. Hovedfokus er å effektivisere offentlige anbudsprosesser og anskaffelsesprosesser til stat og kommune. For å realisere dette er det opprettet en elektronisk markedsplass som er både en portal og møtested for utveksling av transaksjoner mellom det offentlige og leverandørene. IBX AS valgt som systemleverandør med ansvar for å drifte denne portalen og tilby en elektronisk kanal mellom de offentlige logistikkløsningene og leverandørene. KGV Konkurransegjennomføringsverktøy Fra 1. desember blir det tilgjengelig en ny elektronisk plattform som vil hjelpe offentlige kjøpere gjennom hele prosessen i forbindelse med utarbeidelse av anbud. Verktøyet omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag med støtte for maler, publisering av anbud og innhenting og evaluering av tilbud. De nye verktøyene vil bidra til forenklet gjennomføring av offentlige anskaffelsesprosesser og er tilrettelagt for standardisering og gjenbruk av informasjon. Det vil også bli enkelt for leverandørene å svare på konkurranser gjennom dette verktøyet. Både offentlige kjøpere og private leverandører vil måtte etablere brukeravtaler for systemet som vil bli tilgjengelig på en egen web portal. Økende volum på den offentlige markedsplassen Pr. oktober er det 48 offentlige kjøpere tilknyttet markedsplassen. Det er tilknyttet 470 leverandører. Akkumulert omsetning siste 12 måneder er ca 1,6 milliarder NOK. Antall transaksjoner er totalt siste 12 måneder. Statistikken viser at det er en jevn økning i volum hver måned. Les mer om dette på:

10 Arthrex kadaverkurs september, Naples, Florida Let us help you to treat the patients better OrtoMedic AS inviterte september til kurs i Naples Florida. Med på turen var; dr. Mona Baldawy, Kysthospitalet i Hagavik, dr. Gunnar Dagslott, Volda sjukehus, dr. Ole Koppang, Sykehuset Asker og Bærum, dr. Kjetil Nerhus, Martina Hansen Hospital, dr. Tom Henry Sundøen, Ringerike sykehus, dr. Asbjørn Årøen, Ullevål Universitetssykehus samt produktsjef Kjetil Vemøy og markedssjef Kjell Thygesen fra OrtoMedic. Professor Lars Engebretsen og Seksjonsoverlege ved artroskopiseksjonen Tom C. Ludvigsen, begge Ullevål Universitetssykehus, var med som forelesere og instruktører. Program Det faglige programmet strakk seg over tre dager med forskjellige praktiske øvelser. Den første dagen var viet Arthrex sine nye produkter og produktideer. Firmaet legger meget stor vekt på samspillet mellom kursdetagernes innspill og tilbakemeldinger, og derfor ble denne sekvensen meget interessant for begge parter. Vi fikk også en grundig tour gjennom fabrikken, til tross for at Arthrex har mye engangsutstyr som jeg trodde bare ble maskinelt produsert, var det overraskende mye manuelt arbeid vedrørende montering og fintilpassing før et produktet var ferdig og godkjent. Dag to var viet skulderprodukter der vi gikk igjennom AC-leddsskader, SLAP og Bankart operasjoner. Teoretisk først og siden hvilke tekniske løsninger Arthrex har for behandling av denne type skulderpatologi. Øvelsen i Wet-lab etterpå var svært verdifullt. At to ortopeder kan jobbe sammen på hvert preparat med instruktører lett tilgjengelig, gir svært verdifull trening. AC-leddskader grad III er jo en skade som er gjenstand for ny interesse de siste årene. I USA har det de siste årene kommet flere teknikker for behandling av både akutte og kroniske AC-leddluksasjoner. I Norden holder vi fortsatt på konservativ behandling av disse, noe som gir gode resultat hos de aller fleste. Dessverre er det ingen som har noen randomiserte studier på den nye teknikken for dette, det er som vanlig kun serier av pasienter i et antall under 20. Dag tre var viet kneskader der det ble gitt instruksjoner både teoretisk og i Wet-lab. Etterpå øvet man på korsbåndsrekonstruksjon, alternativt med retroskrue eller retrobutton. Selv om det er utfordrende å komme med forbedringer vedrørende ACL-rekonstruksjonen, var bruken av retroguiden og retroskruen overraskende lett i forhold til de problemer en kanskje kunne forvente. Tiden vil jo vise om disse vil kunne etablere seg som et alternativ i Norge. Foreleserne var i hovedsak amerikanske, men med norsk innslag ved Tom Ludvigsen som underviste om SLAPlesjoner og veiledet ved praktiske øvelser i skulderen og Lars Engebretsen ved osteotomier for ligamentinstabilitet. Lars og Tom var jo klart de beste instruktørene på kurset kvalitetsmessig. Ved å bruke skandinaviske kapasiteter innenfor dette feltet, i blanding med enkelte amerikanske forelesere, ligger det muligheter for ytterligere forbedring av kurset. 10

11 Fasiliteter Arthrex sin suksess er en imponerende historie. Alle deltagerne fikk utdelt hver sin bok der man kunne lese om hvordan et lite firma har kjempet seg fram i et tøft marked. Grunnet gode produkter, evnen til å ta de rette valgene og å unngå å bli kjøpt opp av de store konkurrenten, har ført Arthrex dit de er i dag. Arhtrex sitt grunnmotto er; Let us help you to treat the patients better, og firmaet legger stor vekt dette. Dette har de også vist ved bygging av de aktuelle lokalene for undervisning og kursvirksomhet. Fabrikklokalene i Naples er svært godt tilrettelagt for undervisning og Wetlabben er imponerende. Det er luksus å kunne jobbe i et kirurgisk treningslaboratorium som er så rent og fint utstyr, og med slike gode preparater å trene og øve på. Dette gir også muligheter for å kunne presse grenser, og prøve på kirurgisk teknikker som i dag ikke er standard. F.eks. double bundle for ACL-rekonstruksjoner, noe som Tom C. Ludvigsen og Lars Engebretsen jobbet mye med. Oppsummering Dette var et svært nyttig faglig kurs. Kvaliteten på opplegget rettferdiggjør at det kan være riktig å bruke en uke borte fra arbeid og familie for å diskutere spesielle problemstillinger inne artoskopisk kirurgi. Ingen forelesning eller teorigjennomgang kan erstatte denne type praktisk trening. Det er også hyggelig og lærerikt å kunne treffe kolleger fra våre naboland under et slikt kurs. Vi har ofte en felles forståelse av de kliniske problemene som møter oss. Dr. Gunnar Dagslott, Helse Sunnmøre, Volda og Dr. Kjetil Nerhus, Martine Hansens Hospital, Dr. Mona Baldawy, Kysthospitalet i Hagavik, European Sales Manager, Edwin Snoek, Arthrex og artikkelforfatter Dr. Asbjørn Årøen, Ullevål Universitessykehus. Overlege Asbjørn Årøen Ullevål Universitessykehus Dr. Ole Koppang, Sykehuset Asker og Bærum og Dr. Tom Henry Sundøen, Ringerike sykehus, dypt konsentrert under de praktiske øvelsene. 11

12 Ortopedisk preoperativ planering och templating OrtoMedic og RSA Biomedical OrtoMedic AS innledet et samarbeid med det svenske firmaet RSA Biomedical sommeren Intensjonen med kontakten og samarbeidet var primært å markedsføre mdesk-systemet, et preoprativt planleggingsverktøy for ortopediske inngrep. Første felles presentasjon av systemet ble gjort på Høstmøtet 2006, og i løpet av kort tid har produktet oppnådd å skaffe seg stor interesse blant norske ortopeder. mdesk Orthopaedics, systemet för ortopedisk preoperativ planering och templating, som tagit svenska sjukhus och kliniker med storm har nu gjort sitt intåg i Norge. Enligt Stephan M. Röhrl, överläkare på Ullevåls Universitetssjukhus i Oslo, är det ett väl fungerande system som hela tiden utvecklas med hjälp av kundernas synpunkter. Biomedical, det Umeåbaserade företaget från RSA norra Sverige har sedan 1994 varit ledande inom digitala ortopediska mätsystem. Deras UmRSA -system är idag standard vid utvärderingen av nya ortopediska implantat. Företaget har alltid strävat efter ett nära samarbete med ledande sjukhus och respekterade ortopeder och lyssnat på deras önskemål. I och med den snabba digitaliseringen här i Skandinavien lyckades inte utvecklingen av system för preoperativ planering och templating i digitala bilder hålla samma takt. Många ortopeder runt om i Sverige kände att de dåvarande systemen som fanns på marknaden hade svårt att Kalibreringen har blivit enklare, då man tidigare ofta fick använda linjal till att mäta så räcker det nu oftast med ett enkelt musklick. leva upp till de krav som dom ställde. RSA Biomedical tog sig an uppdraget och gjorde det dom gör bäst, lyssnar på sina kunder och utvecklar sina produkter efter deras behov och önskemål; mdesk hade fötts såg mdesk dagens ljus och intresset i Sverige var redan från början stort. Efter bara två år så användes systemet av mer än 30% av Sveriges sjukhus och ortopedkliniker, från Trelleborg i söder till Gällivare i norr och succén var ett faktum. Landets ortopeder, företagets kunder, upplevde att systemet uppfyllde och överträffade deras krav och förenklade och effektiviserade deras dagliga verksamhet. Sedan den första versionen av mdesk så har systemet kontinuerligt utvecklats och förbättrats. Nya funktioner har lagts till, gamla funktioner har uppgraderats 12

13 och nya templates läggs hela tiden in från alla de stora tillverkarna. Numera innehåller systemet så mycket mer än bara preoperativ planering vid insättning av knä- och höftimplantat. Det mesta har tillkommit efter förslag från ortopeder, de dagliga användarna, runt om i Sverige och andra länder. Just detta tycker Dr. Röhrl, överläkare på Ullevål, är en av de största fördelarna med mdesk. mdesk är en väl fungerande produkt men företaget försöker hela tiden förbättra den med hjälp av synpunkter från användarna, det vill säga oss ortopeder. Dr. Röhrl kom i kontakt med systemet genom sin forskning och han tycker att mdesk är ett kraftfullt verktyg med många funktioner och ett stort urval av templates. Möjligheten att kunna installera systemet på fritt antal vanliga datorer istället för att begränsas till stora arbetsstationer gör att han kan planera, mäta, korrigera tidigare planeringar på kontor, klinik och till och med på själv operationen. Nu för tiden använder Dr. Röhrl mdesk mest vid höftoperationer, men även vid knäoperationer och inom sin fortsatta forskning. Detta är ett fint bevis på att mdesk är ett kraftfullt system med ett brett användningsområde. Rykten om bra produkter brukar kunna spridas snabbt och det tog inte lång tid innan andra länder fick höras talas om mdesk. Kuopio Universitetssjukhus i Finland var snabba på att upptäcka och använda mdesk likväl som Vejle och Koldings sjukhus i Danmark. Massachusetts General Hospital i Boston blev snabbt intresserade för att sedan följas av Northnumbria NHS i England. Både den brittiska och amerikanska marknaden är väldigt intressanta där digitaliseringen av röntgenbilder inte har kommit lika långt som här i Skandinavien. Nu i slutet av 2007 är det snart 50 sjukhus runt om i världen som valt mdesk och intresset sprider sig varje dag. I Norge har intresset för preoperativ planering och templating ökat markant på sistone och fler och fler upptäcker de många fördelarna med ett system. Några av fördelarna med preoperativ planering och templating är enligt Dr. Röhrl att man skapar sig en bättre bild av anatomin och att risken för överraskningar i såret minskas. Ortopederna kan i lugn och ro innan operationen pröva sig fram till vilka märken och storlekar på implantaten som passar bäst, detta gäller speciellt vid revisionsoperationer. Även Overlege Stephan M. Röhrl, Ullevål Universitssykehus, Ortopedisk avdeling. operationspersonalens arbete förenklas eftersom även dom får veta vilka implantat som planeras att användas. Kalibreringen har också blivit enklare, då man tidigare ofta fick använda linjal till att mäta så räcker det nu oftast med ett enkelt musklick. I Norge så används systemet idag på Ullevål i Oslo samt Bergen/Haukeland medan många andra sjukhus prövat på det och visat intresse. mdesk har kommit till Norge för att stanna. mdesk 3.0 Ny version Den kommande versionen, mdesk 3.0, kommer att innehålla heltäckande pre-och postoperativa mätguider för mätningar och templating, verktyg samt tusentals templates för alla områden inom ortopedisk kirurgi. Några exempel: - Proteskirurgi: Höfter, knän, axlar, armbågar och fotleder - Trauma: Planering av anatomisk rekonstruktion inklusive templating - Osteotomier: Verktyg för planering och simulering för knä och bäcken - Pediatri: Standardiserade uppföljningar och analysverktyg - Rygg: Standardmätningar - Analys: Postoperativ uppföljning och studier One-Click-Calibration Med One-Click-Calibration, kan användaren av mdesk kalibrera röntgenbilden med endast ett klick på musen. mdesk -systemet kan kalibrera en bild oberoende av formen på kalibreringsobjektet så länge storleken är känd. Bäst resultat erhålls dock med mdesk -kalibreringskula som är enkel att placera korrekt på patienten under röntgenundersökningen. One-Click-Calibration innebär bästa möjliga noggrannhet på enklast möjliga sätt 13

14 Ortopedisk høstmøte 2007 Oslo, oktober Høstmøtet i Norsk ortopedisk forening ble i år arrangert i Oslo på Hotel SAS Scandinavia oktober. En ny arrangementsmodell for møtet ble i år prøvet ut for første gang; ortopedene arrangerte sitt eget høstmøte uavhengig av de andre kirurgiske disiplinene. Dette så ut til å fungere meget bra ut i fra stemning og tilbakemeldinger å dømme. Årets høstmøte ble arrangert samtidig med at Nof feiret sitt 60 års jubileum, foreningen ble dannet 10. september OrtoMedic AS og OrtoMedia gratulerer. Styret og arrangementskomiteen hadde i jubileumsåret lagt vekt på at i år skulle det være noe nytt og helt annerledes enn det tradisjonelle høstmøtet. For eksempel bød de på nytt programopplegg, ny layout på høstmøteboken og selvsagt nye lokaliteter.møtet fikk en veldig bra oppslutning både fra ortopedkirurgene og fra leverandørsiden. Hele 121 frie foredrag var påmeldt og en rekke fagsymposier ble avholdt. Dr. Henrik Moen, Ringerike Sykehus og Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS. Produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic AS og Dr. Tore Kristiansen, Sykehuset Innlandet, Elverum. Produktsjef Arvid Lunde, OrtoMedic AS og Dr. Normann Lichtenberg, Stavanger Universitetssykehus. Dr. Ole Jakob Fretheim, Helse Innlandet, Kongsberg og Adm. dir. Thormod Dønås, OrtoMedic AS. 14

15 CHARNLEY STIPENDET 2007 Det var kommet inn fem søknader til årets Charnley stipend. Tre av prosjektene utgikk fra universitetssykehus og to fra lokalsykehus. Alle arbeidene beskrev prosjekter med god vitenskapelig kvalitet og alle søknadene har gjennomgått en grundig evaluering i stipendstyret. Operasangerne Charlotte Fongen og Magne Fremmerlid fremførte en rekke kjente og kjære musikalske perler. Et annet nytt, overraskende og meget populært innslag var sekvensen med vakker operamusikk og sang. Charlotte Fongen og Magne Fremmerlid tok oss med gjennom noen kjente og nydelige solopartier fra operaverdenen, både ved åpningen og avslutningen av møtet. Som vanlig ble årets Charnley stipend utdelt under Generalforsamlingen. Stipendet for 2007 tilfallt overlege Anders Wensaas ved Ullevål Universitetssykehus (se rammeartikkel ved siden av). Onsdag kveld arrangerte OrtoMedic, på tradisjonelt vis, middag på Hotel Bristol. Ca. 160 gjester var i festhumør og hygget seg. Alt i alt en meget vellykket aften på alle måter. Vi må nok dessverre også helle en hel del malurt i festbegeret, og det gjelder først og fremst interessen for utstillingene. Den var til dels meget dårlig. Besøkene på standen og den gode individuelle kontakten med ortopedene er fra industriens ståsted noe av det aller viktigste og høyest prioriterte, og derfor var det ekstra beklagelig at denne delen kom så dårlig ut. Stipendstyret besto av: Avd. overlege Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagevik Avd. overlege Arild Aamodt, St.Olavs Hospital Kjell Thygesen, OrtoMedic AS Thormod Dønås, OrtoMedic AS Årets stipend var på kr ,-, og ble tildelt: Overlege Anders Wensaas, Ullevål Universitetssykhus. Stipendvinnerens arbeid er forankret i barneortopedien og er et eksempel på at gode prosjekter kan springe ut fra samarbeid mellom et universitetsmiljø og et lokalsykehus. Sykehusene som deltar i studien er: Ullevål Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Sørlandet Sykehus, Arendal og Stavanger Universitetssykehus Studien er tredelt og omhandler: Epifysiolyse i caput femoris. Den første delstudien tar sikte på å kartlegge remodellering av vekstskiven etter fiksasjon med en modifisert Olmedskrue, samt å studere det kliniske resultatet etter denne type skruefiksasjon. Videre tar søkeren sikte på å kartlegge MR-forandringer i caput med tanke på å kunne forutsi hvilke pasienter som senere utvikler epifysiolyse i barnealder. Den tredje delstudien er en langtids, retrospektiv undersøkelse av pasienter som ble behandlet for epifysiolyse i barnealder. Dette er en nytenkende, interessant og viktig studie som allerede er i gang. OrtoMedic AS gratulerer overlege Anders Wensaas med tildelingen og ønsker ham og teamet rundt ham lykke til videre med det vitenskapelige forskningsarbeidet. Neste høstmøte vil bli arrangert på Radisson / SAS Plaza Hotell i Oslo sentrum. Der skal visstnok alle forutsetninger være tilstede for å få til et vellykket møte. Da er resten opp til oss selv; det vil si alle involverte parter. Til slutt vil vi gratulere arrangørene med et godt gjennomført møte. Stipendievinneren Dr. Anders Wensaas (t.h.) sammen med Adm. dir. Thormod Dønås og Produktsjef Anders A. Sundal, begge OrtoMedic AS. 15

16 Fracture of the Upper Extremity Instructional Course Malaga oktober OrtoMedic inviterte avdelingsoverlege Asbjørn Hjall) og undertegnede fra Sykehuset Asker og Bærum til Malaga oktober, for å delta på Fracture of the Upper Extremity Instructional Course. Dette er det 3. møtet i rekken. Alle forelesninger og praktiske øvelser fant sted på Malaga University. Første dag var i hovedsak viet håndledd/hånd. Professor Vanhaecke fra Belgia, hadde en gjennomgang av indikasjoner for volar plating av distale radiusfrakturer og nøye gjennomgang av tilganger til distale radius. Han brukte DVR Anatomic Plate med vinkelstabile pegs i to rekker distalt og demonstrerte at retningen på disse gav god subkondral støtte. Han kunne fortelle om en raskt økende interesse og vilje hjemme til å legge volare plater, særlig blant yngre kolleger. Til slutt fikk vi en rask presentasjon av Hand Innovations dorsale platenagle (DNP). Dr. A. Lluch, Spania, holdt et foredrag om perkutan intramedullær nagling av metacarp og falang frakturer (Small Bone Fixation System) med proksimal sperremekanisme, før Dr. F. Grassi, Italia, tok for seg teknikk og indikasjoner ved innsetting av skulderprotese primært ved proksimale humerusfrakturer. Fredag var viet skulderfrakturer med Dr. A. Ekelund, Sverige og Prof. D. Fernandez, i spissen. Dr. Ekelund gikk gjennom og begrunnet en algoritme ved tilnærminger til frakturer i proksimale humerus. En svært nyttig forelesning med rikelig røntgenbildemateriale. Han hadde også en egen forelesning om intramedullær nagling ved proksimale humerusfrakturer før Godt samarbeid ved de praktiske øvelsene mellom Dr. Morten Eikrem og Dr. Asbjørn Hjall, begge Sykehuset Asker og Bærum. han avsluttet med Reverse prosthetic replacement in acute fractures and post traumatic conditions. Prof. D. Fernandez gikk gjennom osteosyntese av proksimale humerusfrakturer med vinkelstabil plate (S3 Proximal Humerusplate). Alle foredragsholdere deltok i en rikt utstyrt workshop begge dagene etter lunsj. Kadaverdemonstrasjon ble overført live før alle møtedeltagerne fikk forsøke på egne preparater. Her ble det satt plater og nagler i håndledd og skulder. Det var satt av god tid til uformelle diskusjoner, disseksjon av andre steder på overekstremiteten, som der og da opplevdes som spennende, eller reoperasjoner etter røntgenkontroll. Foreleserne hadde forberedt seg godt til undervisningen begge dagene. Kombinert med en godt organisert workshop, er inntrykket en sitter igjen med at møtet levde opp til tittelen Instructional Course. En takk til Ingar Grytnes og John Erik Strømberg fra OrtoMedic som tok seg av oss og fikk oss til å glemme at vi hadde ofret årets høstmøte. Dr. Morten Eikrem Sykehuset Asker og Bærum 16

17 Hand Innovations Plater for distale radius fracturer OrtoMedic har nå gleden av å tilby vinkelstabile plater for distale radius fracturer. Platene leveres av DePuy og er utviklet av Hand Innovations (HI). DePuy kjøpte opp HI i De platene vi nå tilbyr er Distal Volar Radial Plate (DVR Anatomic Plate) og Dorsal Nail Plate (DNP Anatomic Plate). Begge platene er bygd opp rundt samme ide når det gjelder vinkelstabil skrue/ peg. I dette systemet kan man også få med Flexible Fragment Fixation (F3). Dette er små plater man bøyer til den formen man ønsker. Platene er i flere ulike størrelser og er et godt supplement til DVR. Med andre ord; et skrin som inneholder flere muligheter. NY GLOBAL SKULDERPROTESE Global AP er en betydelig videreutvikling av Global Advantage. Den største forskjellen er at Global AP tilbyr både fast og variabel geometri av caputkomponenten i ett og samme system (+ 15 grader inklinasjon og versjon). 17

18 Kurs i hofteartroskopi 15. november, Salzburg Jeg hadde den glede å bli invitert av OrtoMedic AS til hofteartroskopikurs på Paracesus Mediszinische Privatuniversität, Salzburg i Østerriket. På programmet stod en enkel innføring i hofteanatomien sett gjennom artroskopet og indikasjonsstillinger for artroskopi. Indikasjonsstillingene er utvidet betydelig de senere årene, takket være spesialtilpassede instrumenter og ny viten om patofysiologien. Dr. Costantini, Roma og Dr. Sadri, Geneve. Labrumskader er fortsatt den hyppigste årsaken til hofteartroskopi, men fra å gjøre et enkelt debridement er det nå stadig flere som gjør sutur av labrum ved større løsninger, hvor vevet er velbevart. Dr. Sadri fra Geneve anslo at han gjorde sutur i ca 1/3 av alle skopiene, og han har erfaring fra ca 1000 skopier. Fra tidligere vet vi at dr. Philippon i Vail suturerer alle labrumskadene, og lager et fascia lata-transplantat hvis labrum er helt destruert. Årsaken til labrumskaden kan være en akutt skade, men ofte er det på bakgrunn av impingement i hofteleddet. En skiller mellom to former for impingement; Pincerimpingement som er en påleiring på acetabularkanten, eller CAM-impingement som er en påleiring i caput-collum-overgangen. Begge tilstandene fører til impingement spesielt ved fleksjon i hofteleddet og gir i tillegg til labrumskaden ofte også begynnende bruskskader i acetabulum. Noen tror at disse forandringene er forstadiet til artrose. I tillegg behandles bruskskader med Steadman-prosedyrer, fjerning av frie legemer og debridement av partielle rupturer av ligamentum teres mm. Påleiringene resiseres med beinfres. Vi fikk også en innføring i skopiske teknikker for operasjon av snapping hip av dr. Costantini fra Roma, og i instrumenteringen og tilgangene ved hofteartroskopi. Det er viktig å ha tilgang til både 30-graders og 70-graders optikk da en med det første ser best i området rundt lig. teres og indre deler av acetabulum og caput, mens en med 70- graders optikk får best innsyn over ytre deler av acetabulum med labrum og caput. For å gjøre skopien enklere er det helt nødvendig å gjøre en god kapselåpning i alle portaler, og det er ikke nødvendig å lukke disse etterpå i følge Sadri. Etter den teoretiske innføringen fikk vi demonstrert tilganger til hofteleddet og sutur av labrum av dr. Sadri før vi selv fikk prøve oss på de samme teknikker. Artikkelforfatteren Dr. Agnar Tegnander, St. Olavs Hospital, Trondheim i dyp konsentrasjon Kurset ble arrangert av Arthrex som stod for gjennomføringen sammen med Paracelcus private medisinske universitet i Salzburg i flotte og nye lokaler. St. Olavs hospital bruker Arthrex sitt hofteskopiutstyr, noe som gjorde det ekstra nyttig å delta på dette kurset. Vi fikk prøve både Bio-SutureTak og den nye PushLock som nå har kommet i lange utgaver med tanke på hofteskopiene. PushLock krever ingen knyting og var enkel i bruk. En skal imidlertid være oppmerksom på at en ikke bør bruke denne ved labrumskader i fremre deler av acetabulum da veggen her er tynn og kan gi etter ved innsettingen. Jeg vil benytte anledningen til å takke OrtoMedic AS for muligheten til å reise på dette kurset og spesielt Kjetil Vemøy som det alltid er en glede å reise sammen med. Kadaverkurs er en unik måte å lære på som jeg håper blir mer vanlig etterhvert også i Norge. For de som ønsker å lære hofteartroskopi er kurset i Salzburg absolutt å anbefale. Overlege Agnar Tegnander, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim 18

19 LCS Complete Revision Leveres også som Posterior Stabilized 19

20 OrtoMedia ønsker god jul og godt nytt år til alle sine lesere Dalsbygda kirke, Norddal, Sunnmøre Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Øyvind Roaas. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører MedinorNytt Ortopedi Våren 2009 Innholdsfortegnelse: Leder Medinor AS Våre leverandører HOFTE Stature Modular Hip Profemur stamme Modular Neck Filler stamme Igloo kopp Hemihode TTHR revisjonsprotese BioBall

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Hoften fra kirurgens ståsted. Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus

Hoften fra kirurgens ståsted. Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus Hoften fra kirurgens ståsted Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus Bedre i fjor- Den Trønderske Foten Hofter (og knær) fra kirurgens ståsted Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Utredningsprotokoll for vond kneprotese Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Agenda Historikk/bakgrunn Hvorfor ha protokoll? Hvordan? Historikk/bakgrunn Hva har historien lært oss

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 1 Planlegging Pasient:alder og komorbiditeter Anatomiske varianter:dysplasi,sekvele

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitetsfracturer 1: 1. Femur skaft fracturer.

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker Ligament skade er en vanlig skade i kneet Selv mindre skade kan føre til større handikapp Selv små skader bør tas alvorlig fordi det kan føre til ustabilitet og eventuell adheranse dannelse Dersom pasienten

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Innhold Innledning... 3 Program... Evaluering... 5 Intern evaluering av NMK... 6 Oppsummering etter questback

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 04.03.16 1 Hensikt Man

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 2 Rapport etter innsetting av kneprotese Rapport bygger på resultater fra 59 pasientopphold. Den

Detaljer

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Nasjonalt topplederprogram Ingeborg Bøe Engelsen Høst 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Avdeling for generell gynekologi og avdeling for gynekologisk

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skeivstilling i kneet Kneosteotomier Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført osteotomi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon

Detaljer

Foredrag torsdag 14. oktober

Foredrag torsdag 14. oktober Foredrag torsdag 14. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2004 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstnerisk innslag Ingrid Bjørnov Prisutdelinger Over til fagprogrammet Leder

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat Barneortopedi Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat orthos = strak, rett paidion = barn 1741 - Nicolas Andry, fransk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

Hva måler vi for å sikre faglig kvalitet og effektiv drift? Lukas Månsson Drammen Sykehus

Hva måler vi for å sikre faglig kvalitet og effektiv drift? Lukas Månsson Drammen Sykehus Hva måler vi for å sikre faglig kvalitet og effektiv drift? Lukas Månsson Drammen Sykehus 07.12.10 Vi må måle, ellers blir vi. Vi må måle det som betyr noe Så må vi skjønne våre resultater Mål Målbare,

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Ny statistikk fra høsten 21 (NOIS-6): Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Overvåkingen gjennom Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) viser at forekomsten av sårinfeksjoner

Detaljer

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Bakgrunn Helse Vest Sjekklisten Prosjekter Spørsmål January 14th 2009 8

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Unikondylær protese i kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få unikondylær protese (halvprotese) i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Mye dårligere Dårligere Som Bedre Mye bedre enn forventet enn forventet forventet enn forventet enn forventet

Mye dårligere Dårligere Som Bedre Mye bedre enn forventet enn forventet forventet enn forventet enn forventet 24.08.06 Høgskolen i Hedmark, Elverum Sykepleierutd. 3. kl ca. 90 tilstede kl. 10.00 ca. 90 tilstede kl. 14.45. 75 innleverte skjema. ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rehabilitering ved multilevel kirurgi

Rehabilitering ved multilevel kirurgi Rehabilitering ved multilevel kirurgi hos ikke gående barn med cerebral parese (GMFCS nivå 4-5) Retningslinjer for fysioterapeuter og ergoterapeuter Generelle retningslinjer som må tilpasses individuelt

Detaljer

SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo

SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo Skjelett. Epifyse Fractur Bruskholdig epifyseskive

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen?

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Birger N. Lærum Leder, overlege, PhD Interessekonflikter Honorar for foredrag, møter og kurs med tema

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

NMF Hordaland. Velkommen v/ Peter Lehne

NMF Hordaland. Velkommen v/ Peter Lehne NMF Hordaland Onsdag 13.01.16 holdt NMF Hordaland sitt førte lokale møte. Møtet ble holdt ved Starefossen gård og det var et godt oppmøte hvor 23 av våre 26 medlemmer deltok. Velkommen v/ Peter Lehne Petter

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk *Wsmith&nephew Profix Operasjonsteknikk Tilgang og åpning av femurkanalen Figur 1 Figur 2 Figur 3 Tilgang oppnås gjennom et standard midtlinje hudsnitt, etterfulgt av en medial parapatellar insisjon som

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

DVR - distal volar radius plate

DVR - distal volar radius plate Informasjon fra OrtoMedic AS September 2008 - Nr. 66-20. årgang Hand Innovations DVR - distal volar radius plate Innhold Hand Innovations 2-3 DVR - distralvolar radius plate 2 S3 - Spatial Subchondral

Detaljer