Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side side 7-9. side 3-5. side 15-17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17"

Transkript

1 Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Tertnes videregående skole side 3-5 side 7-9 U. Pihl videregående skole Tertnes videregående skole Lønborg videregående skole Lønborg videregående skole U. Pihl videregående skole side side 15-17

2 2 Skole Vg 1 Vg 2 Vg 3 TERTNES med formgivingsfag med toppidrett Formgivingsfag med toppidrett med toppidrett økonomi Formgivingsfag med toppidrett økonomi med toppidrett Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Design og håndverk ÅSANE LØNBORG VIDERE- GÅENDE Bygg- og Helse- og sosialfag Helse og sosialfag med tilrettelagt tilbud Restaurant- og matfag Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Byggteknikk Klima-, energi og miljøteknikk Helseservicefag Matfag Data og elektronikk Produksjonsog industriteknikk Teknikk og industriell produksjon med tilrettelagt tilbud Alternativ opplæring i mindre grupper, hverdagslivstrening Innføringsklasse for fremmedspråklige Helse og sosialfag Alternativ undervisning i små grupper helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider Tannhelsesekretær Apotekteknikk påbygging til generell studiekompetanse påbygging til generell studiekompetanse U. PIHL Idrettsfag Idrettsfag Idrettsfag Alternativ opplæring i mindre grupper, arbeidstrening økonomi Denne avisen har som mål å informere elever som skal inn på videregående utdanning om tilbudet som finnes i Åsane. For mer informasjon om utdanningsprogram se vilbli.no. Her presenteres studieretninger og aktiviteter som finnes på, Lønborg videregående skole, U. Pihl videregående skole og Tertnes videregående skole. Utgiver: Tertnes vgs ved rektor Stig Stordal Lønborg vgs ved rektor Helene Systad U. Pihl vgs ved rektor Henning Østensen Åsane vgs ved rektor Martin Risøy Ansvarlig redaktør: MAGNE FONN HAFSKOR Annonser: Kjersti Dale Larsen Grafisk design for Åsane Tidende: Jannicke Gildernes og Atle Sivertsen Trykk og distribusjon: BT-trykk / Åsane Tidende

3 Utdanning i Åsane Utdanningsprogram: Smaken av suksess I fjor høst fikk elevene på matfag ved Åsane videregående skole (vg2) i oppdrag å starte ungdomsbedrift. Resultatet ble slowfood-produsenten Matglede UB. Målet var å skape en bedrift som gjorde at de både kunne ha det gøy og samtidig lære mer om å lage mat og drive sin egen bedrift. I dag er de i full sving. LANGSOM MAT «Slowfood» betyr at vi lager maten fra bunnen av, vakumpakker den og kjøler den hurtig ned før den er klar til å varmes opp igjen av dem som bestiller, forteller elev Margrethe Bruvik. Den opprinnelige planen var å markedsføre seg utenfor skolen. Så viste det seg at de allerede hadde et bra marked blant skolens ansatte. Vi har derfor valgt å konsentrere oss om å selge maten vår her, sier Bruvik, som kan opplyse at de solgte 70 porsjoner sist de laget raspeballer. hatt tid til å lage hjemme selv. Elevene er glade for denne muligheten, som både gir dem mer erfaring med å lage mat og opplevelsen av hvordan det er å drive en egen bedrift. Vi får mye praktisk erfaring, og lærer hva som foregår i en ordentlig bedrift. Blant annet har vi registrert oss i Brønnøysundregisteret, sier Margrethe. FORTSETTELSEN Bedriften er delt inn i ulike ansvarsområder, med daglig leder, produksjonssjef og en som er ansvarlig for salg og markedsføring. I alt er det 13 elever i klassen som jobber sammen for å få bedriften til å gå rundt. Lærer Erlend Krossøy holder seg litt i bakgrunnen når elevene driver forretninger. I begynnelsen hjalp jeg mer til, men nå går det meste for egen maskin ved at de jobber godt, sier han. Bedriften startet i september, og vil fortsatt være i drift noen uker fremover nå på nyåret. Bygg- og Vg 1 B y g g - o g Vg 2 B y g g t e k n i k k vg2 Klima, energi og miljøteknikk. DANMARKSTUR Vi tar gjerne imot bestillinger på middager til større anledninger også etter dette, sier Bruvik. Men i fortsettelsen skal vi konsentrere oss mest om bakverk og kaker. Elevene har tjent gode penger gjennom salget av rimelige middagsporsjoner denne høsten. Den gode innsatsen skal belønnes, og pengene skal brukes på en klassetur til København for både elever og lærere. Da blir det andre frikadeller. STOLTE AV BEDRIFTEN: De tre elevene Merethe Bruvik, Sabah Aziz og Lasse Næss har sammen med resten av klassen på matfaglinjen bygget opp ungdomsbedriften Matglede UB. Nå skal de snart på klassetur til København for å bruke pengene de har tjent. EN SUKSESS Sabah Aziz og Lasse Næss går også i klassen, og kan fortelle om svært gode tilbakemeldinger fra kundene. Lærerne er glad for at det er lettvint. De trenger bare varme det opp i kjele, så er det klart. I tillegg sier de at det er bra at vi lager skikkelig mat som de nok ikke hadde Helse- og sosialfag Vg 1 H e l s e - o g s o s i a l f a g Vg 1 H e l s e - o g s o s i a l f a g m e d tilrettelagt tilbud Vg 2 H e l s e s e r v i c e f a g Vg 3 A p o t e k t e k n i k k Vg 3 Ta n n h e l s e s e k r e t æ r. R e s ta u r a n t o g m a t fa g a t fa g V g 1 R e s ta u r a n t o g m V g 2 M a t fa g Te k n i k k o g industriell produksjon Vg 1 Te k n i k k o g i n d u s t r i e l l produksjon Vg 1 Te k n i k k o g i n d u s t r i e l l produksjon med tilrettelagt tilbud Vg 2 P r o d u k s j o n s o g i n d u s triteknikk E l e k t r o fa g V g 1 E l e k t r o fa g nikk V g 2 D a ta o g e l e k t r o påbygging Vg 3 A l l m e n f a g l i g p å b y g ging til generell studiekompetanse. Les mer om de enkelte fag og studieretninger på skolens hjemmeside: E-post: Te l e f o n : GODE ERFARINGER: Den elevstyrte bedriften gir god arbeidserfaring til elevene på matfag. Fra venstre: Julie, Therese, Karina, Ståle, Lasse, Fredrik, Margrethe, Chris Daniel, Sabah og Jørgen.

4 8 Ulike veier å gå Mange skoler i landet tilbyr yrkesfaglig utdannelse til ungdom som vil gå en annen vei enn den allmennfaglige. Åsane videregående skole er en av disse, og har mange linjer som elevene kan velge mellom. FORNØYDE ELEVER: Man må lære av de beste for å kunne bli best, uansett om det er kickboxing eller tømring, sier Åsane videegående skole har i tillegg et tilbud som det hittil ikke er noen andre skoler i Norge som har. De har et samarbeid med Olympiatoppen. Det vil si at det er et yrkesfaglig toppidrettsgymnas med et tilbud til dem som både vil ta en yrkesfaglig utdannelse og samtidig fokusere på den idretten de gjerne vil bli best i. VALGETS KVALER Å bestemme seg for hva man skal velge kan være vanskelig, og å koordinere skolegang med alt annet i livet er heller ikke alltid lett. Katrine Dall-Larsen og Socrates Helle Coratti går begge to på byggfag i henholdsvis vg1 og vg2. Mens Socrates lenge har hatt planene klare og vet at han skal bli tømrer før han vil gå videre på en ingeniørutdannelse, så er Katrine litt mer usikker. Kanskje blir hun rørlegger? I første klasse på yrkeslinjen er valgmulighetene enda mange, men det hun aller helst vil bli er profesjonell kickboxer. Å være toppidrettselev her ved skolen er tøft for elevene, de har mye å gjøre og det er svært tidkrevende, sier Frank Atle Kving, koordinator for toppidretten ved skolen. Han var med da samarbeidet mellom Olympiatoppen vest og Åsane videregående skole startet i LÆRER FRA DE BESTE Elever som velger å ta en yrkesfaglig utdannelse og samtidig drive med sin idrett på toppnivå må fordele skolegangen over tre år istedenfor de vanlige to før de går ut i lære i to år som alle andre. Selv om det tar mye tid så får man også tid av skolen, sier Katrine Dall-Larsen. Man får tid til å fokusere på trening i tillegg til skolen, og man får hjelp til å tilrettelegge hverdagen, slik at man kan bli bedre og samtidig få en utdannelse. Katrine har merket fremgang i kickboxin- Skal lære av gamle kunster Rett ved Sætregården skal det komme et nytt sportskapell. Åsane videregående skole ble kontaktet av Salhus kirke, med forespørsel om de ville bygge kapellet. Vi blir ofte kontaktet av både privatpersoner og andre som lurer på om våre elever vil være med å bygge noe, sier Kenneth Sandstrøm, avdelingsleder og lærer i byggfag på Åsane videregående skole. Dersom det vi får forespørsel om passer med det elevene skal lære og det vi skal gjøre i undervisningen sier vi gjerne ja. En slik byggestil står nok ikke på læreplanen, men å bygge et slikt hus krever god presisjon og nøyaktighet, så det er mye elevene får øvd seg på likevel. GAMMEL BYGGESTIL Flere har engasjert seg i byggingen, og bøndene i området har skåret tømmeret som ligger og venter utenfor skolehuset på byggelystne elever. Byggingen begynner i midten av januar, og sportskapellet skal stå ferdig i juni. Konstruksjonen av delene kom- Det som er med å gjøre dette oppdraget spesielt er byggestilen huset skal reises i. Elevene skal bygge et grindverkshus på 40 kvadratmeter. Denne byggestilen går inn i en 3500 år gammel norsk stavbyggetradisjon. Elevene skal ikke bruke en eneste spiker. FERDIG I JUNI mer til å skje i verkstedet på skolen, for deretter å bli fraktet dit kapellet skal settes opp for å settes sammen, forteller Sandstrøm. Vi gleder oss til å sette i gang alle sammen, både elevene og jeg. SPESIELT BYGGEPROSJEKT: Klassen som går på vg2 i byggfag er klar til å ta fatt på byggingen av et kapell i gammel stil. Fra venstre: Kenneth Sandstrøm, Joakim Hindenes, Socrates Coratti, Jon Anders Løkkevik, Omar Al-Yasir, Even Bolstad Breistein, Stefan Georg Johannesen og Patricio Rojas.

5 Utdanning i Åsane 2012 Katrine Dall-Larsen og Socrates Helle Coratti. I midten: Jon Anders Løkkevik. gen etter at hun begynte på i fjor høst. Selv om 15 treningstimer i uken kan være en utfordring, så er det motiverende når jeg ser resultater og får jobbe med flinke trenere, sier hun. FLINKE LÆRERE Hun går på vg1, og har enda ikke valgt en retning å spesialisere seg innenfor. Socrates Coratti på vg2 har derimot bestemt seg for at han vil bli tømrer. Tre er et fantastisk materiale som jeg liker å arbeide med. Det er inspirerende å se at 9 I FULL SVING: Katrine Dall-Larsen trener 15 timer per uke for å prøve å bli best mulig i kickboxing. Her fra Vestlandsmesterskapet i (Foto: Privat) man skaper noe ut av noe annet, sier han. Begge elevene synes at at skolens lærere er dyktige i sine fag. Noen ganger kan de nesten bli for flinke og engasjerte. Man føler at læreren gjør jobben selv og man står og ser på istedenfor å prøve det ut, smiler Coratti. Man må virkelig være på hugget, slik at man får det man vil ut av opplæringen. VIL STUDERE VIDERE Noen er sikker på hva de vil drive med, og trenger nesten ikke tenke seg om før de velger skole. Andre trenger litt mer tid til å prøve ut ulike muligheter. Elevrådsleder ved, Jon Anders Løkkevik, har prøvd litt forskjellig og har endt på byggfag sammen med Socrates. Tidligere drev jeg med friidrett og var toppidrettselev, men jeg la fra meg idretten og fokuserer på skolen nå. Jeg har bestemt meg for at jeg skal få studiekompetanse slik at jeg kan gå videre på universitetet, forteller han. yrkesfaglige linjer i tillegg til toppidrettselevene og spesialklasser for elever med spesielle behov eller funksjonshemminger. Mangfold er alltid positivt, og som elevrådsleder føler jeg at jeg kan bli hørt og bidra til å gjøre skolehverdagen enda bedre for alle dem som går her, sier Løkkevik. Skolen er god og lærerne er lette å snakke med og vil at du skal gjøre det bra. STORT MANGFOLD har stort mangfold blant elevene. Det fins flere ulike Skoleprosjekt i Tanzania slet med å få elevene til å engasjere seg i Operasjon dagsverk-dagen. Skolens ledelse bestemt seg da for å gjøre det litt annerledes. Tekst: Kari Bøe Ødegård Istedenfor at penger som elevene arbeider inn går til Operasjon dagsverk, har skolen startet et eget solidaritetsprosjekt i byen Tarime i Tanzania. PROSJEKT I TANZANIA Her samarbeider de med organisasjonen Friends of Samaritan Technical Secondary School om byggingen av en skole med samme navn. Siden 2008 har vært en del av dette prosjektet, og bare i 2011 samlet de inn over kroner. I dag går det 400 elever ved skolen pengene har vært med å bygge opp, og nå er et nytt internat for jenter under planlegging. I november i fjor dro fem ansatte og to elever ved til Tanzania for å se hvordan prosjektet gikk. MØTE MED FATTIGDOMMEN Å reise så langt til et sted så annerledes fra det vi er kjent med i Norge var både spennende og tøft for elevene Awan Zebari og Silje Bakke. Det var mye fattigdom, og det var en utfordring å få alle inntrykkene så nært, sier Silje. Likevel er begge jentene enig om at det var en utrolig opplevelse. Jeg synes det blir mer spennende og engasjerende å få arbeide med vårt eget prosjekt her hjemme istedenfor den tradisjonelle Operasjon dagsverk, legger Awan til. ENGASJERTE ELEVER: Awan Zebari og Silje Bakke fikk være med til Tanzania for å se hvordan skoleprosjektet gikk. Der fikk de se og oppleve en helt annen verden enn den de er vant til hjemme. (Foto: Hermund Solvi)

Utdanning i Åsane I N F OAVIS OM VIDEREGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5

Utdanning i Åsane I N F OAVIS OM VIDEREGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5 Utdanning i Åsane I N F OAVIS OM VIDEREGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole Lønborg videregående skole side 3-5 Tertnes videregående skole

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10

Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10 NR. 4 - desember 2009 - årgang 53 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10 Entusiastisk laborant side 17 Rescon Mapei side 36 Dimensjonskontrollør side 44 Innhold Forsidefoto:

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO Reisebrev fra Malawi oktober 2014 REISEBREV FRA MALAWI Årets høsttur til Malawi er unnagjort, og jeg tror det ble en vellykket tur for alle. Denne gangen var vi 16 stykker, derav 6 unger /ungdom. Den yngste

Detaljer