REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO RFL-09/ L / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO RFL-09/1463-42 L72 64477/11 25.10.2011. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO RFL-09/ L / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 182/ Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging / TASTARUSTÅ - SELVBYGGERFELT B1, B2 OG B7. FORPROSJEKT. PROSJEKT NR 1007 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forprosjekt for Tastarustå selvbyggerfelt B1 B2 og B7 godkjennes. ::: Sett inn innstillingen over denne linja 1

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja TASTARUSTÅ - SELVBYGGERFELT B1, B2 OG B7. FORPROSJEKT. PROSJEKT NR 1007 Hva saken gjelder Politisk behandling av planer for utbygging av selvbyggerfeltet Tastarustå, Tasta bydel. Orientering I samsvar med politiske føringer for selvbyggerfeltene er boligene hovedsakelig planlagt som familieboliger. Det har også blitt uttrykt ønske om variasjon av arkitektur mellom de ulike selvbyggerfeltene, samt veksling mellom rekkehus og eneboliger hvor reguleringsbestemmelsene gir anledning til dette. Utbyggingen av feltene gjennomføres med en grønn profil i tråd med prinsippene bystyret har vedtatt. Planområdet består av 3 stk delfelter Prosjektgruppe Prosjektet er utviklet av en prosjektgruppe bestående av: Arkitekt Studio Ludo As Rådg.ing VVS Rambøll AS Rådg.ing EL Rambøll AS Rådg.ing kom.tekn. Asplan Viak AS Prosjektledelse Stavanger eiendom Tomt-/bebyggelsesplan Samlet er feltene på 54,5 dekar. Tomtestørrelsen ligger hovedsakelig mellom 200 og 260 m². B2 B1 B7 2

3 Hustyper Felt B1 Det er planlagt 3 boligtyper. Type 1 - enebolig i rekke - livsløpsstandard- 28 stk. 143,2 m2 (BRA) Type 2 - enebolig i rekke - 14 stk. 125,9 m2 (BRA) Type 3 - rekkehus - livsløpsstandard- 7 stk. 137,1 m2 (BRA) (Type 2 har mulighet for livsløpsstandard ved tilrettelegging for fremtidig heis)) Boligene skal ha energiklasse B. Tomten er nordvendt skråning med fin utsikt. For å gi alle boliger utsikt er de planlagt med sokkel+hovedetasje. Sokkeletasje har utgang på terreng mot nord, mens hovedetasje har utgang på terreng og hage mot sør. Alle boliger er planlagt med et gjennomgående/gjennomlyst hovedoppholdsrom, med kjøkken plassert ut mot hage og uteplass i sør, og med stue som henvender seg mot utsikt i nord. På grunn av terrengfall og den lavt planlagte bebyggelsen vil man fra hovedetasje se over husrekken foran mot nord og utsikten. Feltet er organisert i tre langsgående rekker med boliger, med tre tverrgående hovedgrøntdrag som også inneholder lekeplasser. Hvert grøntdrag har, pga det fallende terrenget, lekeplass både på det øvre nivå og nedre nivå. Dette for at alle boliger skal ha universell tilgang til en lekeplass. Det er planlagt parkering for 1stk bil og 1 stk biloppstillingsplass på egen tomt for Type 1. Det er planlagt parkering for 1 stk bil på egen tomt + biloppstillingsplass i fellesparkering for Type 2. Det er planlagt parkering i felles carportanlegg for Type 3. I tillegg har feltet 13 stk. gjesteparkeringer hvorav 5 stk er HC Boligene skal egne seg som selvbyggerboliger, og det er derfor også lagt til rette for et rasjonelt byggeri og relativt ensartet type bebyggelse. Arkitektonisk ser vi for oss et klassisk og tidløst preg på boligene, med variasjoner ut fra boligenes proporsjoner, størrelse, sammenfallende levegger som er med på å gi form,- spesielt på endegavler sammen med terreng. Boligene tenkes kledd med stående «låvekledning» på yttervegg, og det samme på levegger. Boligbebyggelsen vil, i samsvar med reguleringsbestemmelsene, utformes med pulttak som har minst mulig helling for å gi utsikt til bakre boligrekker. 3

4 Felt B2 Det er planlagt 2 boligtyper. Type 1 - rekkehus - 10 stk. 123,0 m2 (BRA) Type 2 - rekkehus - livsløpsstandard- 15 stk. 143,6 m2 (BRA) (Type 1 har mulighet for livsløpsstandard ved tilrettelegging for fremtidig heis) Boligene skal ha energiklasse B. Tomten er nord-østvendt skråning med fin utsikt. For å gi alle boliger utsikt er de planlagt med sokkel+hovedetasje. Sokkeletasje går ut på terreng mot nord-øst, mens hovedetasje går ut på terreng og hage mot sør-vest. Alle boliger er planlagt med et gjennomgående/gjennomlyst hovedoppholdsrom, med kjøkken plassert ut mot hage og uteplass i sør, og med stue som henvender seg mot utsikt i nord. På grunn av terrengfall og den lavt planlagte bebyggelsen vil man fra hovedetasje se over husrekken foran mot nord og utsikten. Feltet er organisert i to langsgående rekker med boliger, med to tverrgående hovedgrøntdrag som også inneholder lekeplasser. Alle boliger har universell tilgang til en lekeplass. Det er planlagt parkering for 1 stk bil på egen tomt + biloppstillingsplass i fellesparkering for Type 1. Det er planlagt parkering for 1stk bil og biloppstillingsplass på egen tomt for Type 2. I tillegg har feltet 5 stk. gjesteparkeringer hvorav 2 stk er HC Boligene skal egne seg som selvbyggerboliger, og det er derfor også lagt til rette for et rasjonelt byggeri og relativt ensartet type bebyggelse. Arkitektonisk ser vi for oss et klassisk og tidløst preg på boligene, med variasjoner ut fra boligenes proporsjoner, størrelse, sammenfallende levegger som er med på å gi form,- spesielt på endegavler sammen med terreng. Boligene tenkes kledd med stående låvekledning på yttervegg, og det samme på levegger. Boligbebyggelsen vil, i samsvar med reguleringsbestemmelsene, utformes med pulttak som har minst mulig helling for å gi utsikt til bakre boligrekker. 4

5 Felt B7 Det er planlagt 3 boligtyper. Type 1 - rekkehus - livsløpsstandard- 23 stk. 155,5 m2 (BRA) Type 2 - rekkehus - livsløpsstandard- 05 stk. 104,4 m2 (BRA) Type 3 - rekkehus - livsløpsstandard- 08 stk. 100,8 m2 (BRA) 100% livsløpsstandard. Boligene skal ha energiklasse B. Området er sørvendt skråning med god utsikt. For å gi alle boliger utsikt er de planlagt med sokkeletasje/1.etg og 2.etg som kun går opp på halve boligen. Hovedetasje med stue og kjøkken ligger i 1.etg/sokkel med utgang til hage mot sør. Alle boliger er planlagt med et hovedrom for kjøkken, spisestue og stue. Kjøkkenet er på nordsiden og stuen er mot sørsiden av hagen. På grunn av terrenget skråningen og den lave planlagte bygningene vil man fra hovedetasjen/sokkel se over foranliggende husrekke mot sør og utsikten. Feltet er organisert i fem langsgående rekker av hus, med et sentralt grøntområde, kronet av det eksisterende kastanjetre. Dette grøntområde har lekeplasser og rekreasjonsområder som lenker feltet med det offentlige grøntområde i nord. Trafikken er plassert i østre og vestre side av feltet, og vil dermed ikke forstyrre det sentrale grøntområde. Alle boliger har universell tilgang til lekeplasser. Det er planlagt parkering for 1 stk bil og biloppstillingsplass på egen tomt for Type 1. Det er planlagt parkering for 1stk bil og biloppstillingsplass på egen tomt for Type 2. Det er planlagt parkering for 1stk bil og biloppstillingsplass på egen tomt for Type 3. I tillegg har feltet 5 stk. gjesteparkeringer hvorav 5 stk er HC Boligene skal egne seg som selvbyggerboliger, og det er derfor også lagt til rette for et rasjonelt byggeri og relativt ensartet type bebyggelse. Arkitektonisk ser vi for oss et klassisk og tidløst preg på boligene, et lavt og sympatisk boligprosjekt som spiller på lag med eksisterende natur og terreng. Boligbebyggelsen vil, i samsvar med reguleringsbestemmelsene, utformes med pulttak som har minst mulig helling for å gi utsikt til bakre boligrekker. 5

6 Felles for alle hustyper Energiklasse Alle 3 feltene utbygges i kategori energiklasse B. Hovedprinsippet er bedre varmeisolering, oppvarmingsprinsipp og større krav til vindtetting. Utførelsen er tilnærmet på samme måte som selvbyggerfeltet på Jåtten Øst og Søra Bråde 2 som er under bygging og som har gitt verdifull erfaring med bygging etter dette prinsippet. Boligene utføres med 25 cm isolasjon i vegger og 30 cm i tak. Krav til tetthet er satt til 1,0 luftvekslinger pr. time. Dette stiller spesielle krav til nøyaktig utførelse. Vinduene er utført med 2-3-lags glass og har en U-verdi på 0,8. Kravet til energiforbruk for energiklasse B er 118 Kwh/m2. Boligene blir utført ihht. kravene for TEK 10. Fjernvarmeanlegg/vannbåren varme Boligene blir tilknyttet Lyse sitt fjernvarmanlegg og derav vannbåren varme i boligene, Oppvarmingen er i dette prosjektet hovedsakelig basert på radiatorer med unntak av bad hvor det lagt varmerør i gulv. Temperaturen reguleres via termostatventil i hvert rom. Fjernvarmeanlegget leverer også hovedmengden av energiforbruket til varmt forbruksvann. Lyse sin erfaring fra andre felt er at det er lite forbruk av fjernvarme. De krever derfor en tilkoplingsavgift på kr (inkl mva) pr bolig for å kunne forsvare sin investering. Materialbruk/tekniske anlegg Foruten det som er beskrevet om lavenergi og vannbåren varme er det lagt opp til tradisjonelt miljøvennlig materialvalg og løsninger. Tak består av 300 mm I-bjelker, 300mm isolasjon med papptekking. Utvendig stående låvekledning Innervegger og himling kles med gipsplater. Sponplater på gulv. I våtrom er medtatt vinylbelegg på gulv og vegger, utført av autorisert firma. Garderobeskap og faste skap i gang og bad i hvit folie. Kjøkkeninnredning i standard høyttrykklaminert utførelse. Konvensjonelt elektro- og sanitæranlegg. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Sentralstøvsuger. Bygningsmessig og teknisk er husene av meget høy kvalitet og er prosjektert høyere enn minste krav til plan og bygningsloven. Boligene vil tilfredsstille kravene til TEK 10 og energiklasse B Innvendig leveres husene ubehandlet på gulv, vegger og tak. Unntatt våtrom som leveres med vinylbelegg på gulv og vegger. Kostnader/Finansiering Kostnadene er i forprosjektet kalkulert til kr 3,1 mill for de minste boligene og kr 3,4 mill. for de største. Sammenlign med Søra Bråde 2som er det siste selvbyggerfeltet som er beregnet priser på (2009), finner en følgende: Tomtekostnaden er økt fra kr til kr Økningen på kr tilsvarer 82 % stigning. Hus kostnader, (tømmer, rørlegger, elektriker, grunnmur luftbehandling etc) er kalkulert til å øke fra kr 1.23 til kr 1.66 som utgjør ca 35 % stigning. 6

7 Boligene er nå prosjekterte til energiklasse B, med de tekniske krav som dette stiller. I tillegg er det økte krav til utførelse og materiell.(eks vinduer). Grovt vurdert vil en kunne beregne en prisstigning på 12 % (3 siste årene) og 23 % på økte krav for tekniske fag. Generelle kostnader har en økning på 4,6 %. Ut fra de beskrevne forutsetningene er prisene på boligene akseptable. Etter som boligene enda ikke har vært ute på anbud, knytter det seg en viss usikkerhet til de endelige salgsprisene. Det er lagt inn en økning fra kr til kr pr bolig for prosjektledelse/administrering av selvbyggerarbeidet. Kalkylene er utført av arkitekt Prosjektet er presentert for Husbanken og det forventes en låneutmåling på 80 %. Egenkapitalen vil således ligge i størrelsesorden kr Varierende for hver enkelt boligtype ihht. prisen på boligen I kostnadene er ikke medtatt verdien av egeninnsatsen til grunnmur som utgjør kr Materialer til maler- og gulvleggerarbeider beløper seg til kr kr for en skrapet standard. Selv med høyere kostnader enn tidligere ligger kostnaden betydelig under markedsverdi for tilsvarende boliger Forenklet kostnadsoppstilling: Felt/type m2 Pris inkl mva Pris/m2 inkl mva B1 Hustype kr ,00 kr Hustype kr ,00 kr Hustype kr ,00 kr B2 Hustype kr ,00 kr Hustype kr ,00 kr B7 Hustype kr ,00 kr Hustype kr ,00 kr Hustype kr ,00 kr Målgruppe i hht. gjeldende tildelingsregler. Tar en utgangspunkt i at boligen koster kr 3,3 mill., selvbyggeren ikke har lån fra før og uten egenkapital slik at lånesummen blir kr 3,3 mill vil det være nødvendig med en samlet inntekt på kr pr år for selvbyggerne hvis de har 1 barn under 10 år. (SIFO sin modell) Den overveiende del av målgruppen, som er unge familier i etableringsfasen, vil etter vår vurdering nås dersom det i husstanden er 2 inntekter. Dette under forutsetning av at en ikke har for stor lånebyrde fra før. I denne forbindelse er det også viktig å merke seg at marginalkostnadene ved en mindre økning eller reduksjon av arealet er relativt små og utgjør dette kr pr. m² (bruttoareal). 7

8 Dette har sammenheng med at en rekke kostnader hovedsakelig er arealuavhengig for denne type bygninger, som f. eks. tomtekjøp, opparbeidelse av vei-, vann- og avløpsanlegg, lekeplasser og eksterne friområder, elektro- og sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg, generelle kostnader m.m. Regelen om 10 % av tomtene skal tildeles personer som bor i kommunale boliger er tatt ut i de nye tildelingskriteriene. 3 Gruppe C, leietakere i kommunale boliger, utgår som selvstendig gruppe Utvalget (Selvbyggerutvalget)vil isteden be om at KMU ved behandling av forprosjektet vurderer å øremerke et antall tomter som tildeles i tråd med tiltak beskrevet i boligsosial handlingsplan. Det vil bli forelagt egen sak vedrørende en slik ordning. Det vil bli fremmet egen sak i forbindelse med at KMU -styret skal godkjenne anbudspriser og priser på hver boligtype samt bestemme maksimalgrense for inntekt til søkere. Oppvekst og levekår som administrerer støtteordningene fra Husbanken vil være delaktig i hvorledes støtteordninger eventuelt skal settes inn. Anbudskonkurranse basert på delte entrepriser På grunn av prosjektets størrelse må anbudskonkurransen i hht. Anskaffelsesforskriften utlyses i hele EØS-området med forskriftsregulert tid for anbudsregning på min. Prosjektene er forhåndsannonsert slik at utlysningsfristen er redusert fra 45 dager til 22 dager Utlysingen denne gangen omfatter 3 felter som vil bli delt 3 stk entrepriser for hvert felt. Framdrift Ved positivt vedtak i KMU-styret vil anbudskonkurransen utlyses så snart anbudsdokumentene er utarbeidet. Med anbudsfrist 4. januar 2012 vil kontrollregning og evaluering av anbudene være gjennomført i løpet av januar. Endelige salgspriser for boligene vil bli å behandle i KMU-styre møtet i februar og utlysning av tomter i løpet av februar/mars Gravearbeider vil kunne starte i løpet av våren med oppstart av grunnmur før sommeren Vi beregner ca. 2,5 års byggetid fra oppstart og til alle boligene er ferdige. Evaluering av søkere og loddtrekking vil være gjennomført i løpet av april. Melding om resultat av loddtrekning og priser kan således sendes til selvbyggerne så snart alle kontroller er utført. 8

9 Loddtrekning Det forutsettes at representanter KMU-styret deltar ved loddtrekkingen. Leidulf Skjørestad direktør Jostein Førland eiendomssjef Rasmus Flesjå saksbehandler Vedlegg : Eksempel kostnadsoppstilling B1-1 (øvrige følger saken som utrykt vedlegg) Tegninger og arkitektens beskrivelse for hvert felt 9

10 10

11 STAVANGER EIENDOM SELVBYGGERUTVALGET TASTARUSTÅ FELT - B1 GENERELT Stavanger Eiendom ved kommunalutvalg miljø og utbygging skal føre opp 49 boliger innenfor området som omfattes av detaljert reguleringsplan 2382P, Tastarustå, Felt B1 i plan Det er planlagt 3 boligtyper. Type 1 - enebolig i rekke - livsløpstandard- 28 stk. 143,2 m2 (BRA) Type 2 - enebolig i rekke - 14 stk. 125,9 m2 (BRA) Type 3 - rekkehus - livsløpstandard- 7 stk. 137,1 m2 (BRA) (Type 2 har mulighet for livsløpstandard ved innsetting av trappeheis) Boligene skal ha energimerke B. Tomten er nordvendt skråning med fin utsikt. For å gi alle boliger utsikt er de planlagt med sokkel+hovedetasje. Sokkeletasje går ut på terreng mot nord, mens hovedetasje går ut på terreng og hage mot sør. Alle boliger er planlagt med et gjennomgående/gjennomlyst hovedoppholdsrom, med kjøkken plassert ut mot hage og uteplass i sør, og med stue som henvender seg mot utsikt i nord. På grunn av terrengfall og den lavt planlagte bebyggelsen vil man fra hovedetasje se over husrekken foran mot nord og utsikten. Feltet er organisert i tre langsgående rekker med boliger, med tre tverrgående hovedgrøntdrag som også inneholder lekeplasser. Hvert grøntdrag har, pga det fallende terrenget, lekeplass både på det øvre nivå og nedre nivå. Dette for at alle boliger skal ha universell tilgang til en lekeplass. Det er planlagt parkering for 1 bil og biloppstillingsplass på egen tomt for Type 1. Det er planlagt parkering for 1 bil på egen tomt + biloppstillingsplass i fellesparkering for Type 2. Det er planlangt parkering i felles carportanlegg for Type 3. I tillegg har feltet 13 stk. gjesteparkeringer hvorav 5 stk er hcp. Boligene skal egne seg som selvbyggerboliger, og det er derfor også lagt til rette for et rasjonellt byggeri og relativt ensartet type bebyggelse. Arkitektonisk ser vi for oss et klassisk og tidløst preg på boligene, med variasjoner ut fra boligenes proposjoner, størrelse, sammenfallende levegger som er med på å gi form,- spesielt på endegavler sammen med terreng. Boligene tenkes kledd med stående låvekledning på yttervegg, og det samme på levegger. Boligbebyggelsen vil, i samsvar med reguleringsbestemmelsene, utformes med pulttak som har minst mulig helling for å gi utsikt til bakre boligrekker. 11

12 FORPROSJEKT - ARKITEKTFAG Beskrivelse og kalkyle er med utgangspunkt i fagene; 01 Mur, puss- og flisarbeid 02 Stål og metallarbeid 03 Tømmerarbeid 04 Snekkerarbeid 05 Gulvbelegg 06 Taktekningsarbeid 07 Blikkenslagerarbeid oppå ferdig grunnmur / sokkelyttervegg. I kalkyle er det ikke medregnet; -Grunnmur. -Gulv i sokkeletg. -Grunnmur/yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletg. -Grunnmur og gulv i sportsboder. -Utvendige betongtrapper. -Forstøtningsmurer i betong mellom boliger. -Punktfunfamenter for levegger og carporter. -Betongstripe rundt rist ved trinnfritt inngangsparti. Felt B1 - Tastarustå selvbyggerfelt Felt B1 - Boligtype 1 (T-1) - enebolig i rekke: Bruksareal bolig: 138,2 m2 (BRA, areal i begge etasjer målt fra innside yttervegger). NB! Små justeringer av BRA kan forekomme i den videre prosjektering. Sportsbod: 5,0 m2 Energimerke: B. Livsløpstandard: Ja *Yttervegger: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -9 mm utvendig gips / vindsperre mm stendervegg og isolasjon. -48 mm stendervegg / isolasjon. -13 mm innvendig gips. Maks u-verdi: 0,17 Overflate innside yttervegg klargjort for malerarbeid. I endegavler er yttervegg i sokkel (betong/isolasjon) kledt med utlektet kledning over terreng, som er tatt med i tømmerarbeid. 12

13 Yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletasje tilleggsisoleres på innsiden med 150 mm isolasjon i stendervegg med 13 mm innvendig gips. Se eget punkt i kalkylegrunnlag. *Vinduer / dører: -2 eller 3 lags-glass. Ferdig malt overflate. Maks u-verdi: 0,8 Bredden på den frie lysåpningen på hovedinngangsdører til boenhet og dører til terrasser og uteområder skal være minst 860 mm. *Innervegger: -3" og 4" stenderverksvegger, isolert og kledd med gips på hver side. -Dører innervegger er 9M dører med slette dørblad malt kvalitet. Overflate innervegger klargjort for malerarbeid. I innervegg mot bad skal avstand senter-senter stenderverk være på 300 mm. *Yttertak: -takpapp. -23 mm taktro mm krysslufting. -vindperre mm i-bjelker mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. Maks u-verdi: 0,14 Overflate innside tak klargjort for malerarbeid. Takform er pulttak med 6 graders helning. Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Der skal ikke være takutstikk. Gesimder og parapeter er beregnet som seperate konstruksjoner. *Innvendig gulv mellom sokkel og hovedetasje: -22 mm gulvspon -I-bjelker 300 mm høyde -36 mm nedlektning -13 mm gipshimling (klargjort for malerarbeid). 600 mm senter-senter bjelkelag. 300 mm senter-senter bjelkelag i badegulv. Her blir det plate og påstøp 50 mm for plassering av varmerør. Vinylbelegg på gulv i våtrom (som membran for evt senere flisbelegg), for øvrig klargjort for for belegg, gulvspon og sparkel på støpt gulv. Korrekt fall til sluk skal prosjekteres/kontrolleres på alle våtrom inkl. vaskerom. *Yttervegger sportsbod: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. 13

14 -vindsperre -98 mm stendervegg og isolasjon. -dampsperre -13 mm innvendig gips. Det skal være 2 stk. ventiler i sportsbod. *Yttertak sportsbod: -takpapp. -23 mm taktro. -48 lufting. -vindperre mm bjelkelag mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. *Carport tak og søyler: -Flatt tak med korrekt prosjektert helning ned mot taknedløp. -Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Carport står på søyler mot nabo, og er tilsluttet husvegg på egen bolig. I bakkant er det stående spilevegg. *levegger: -3" stenderverk, med 23 mm stående låvekledning på begge sider. *Innvendig trapp mellom sokkel og hovedetasje: Det er beregnet standard åpen tre-trapp, svingt mellom etasjer. Ferdig lakkert. *Fast inventar: Som fast inventar er det tatt med med kjøkken som vist på boligplan med komplett benkeskap, høyskap, benkeplate og overskap i standard slett høytrykkslaminat utførelse. Garderobeskap i hvit folie i soverom. Det er medtatt kravell for innsetting av stålpipe i takflate over 2. etasje Se vedlagt energikrav, energimerke B - gjelder for alle typer. Alt bygningsteknisk skal tilfredstille TEK Felt B1 - Boligtype 2 (T-2) - enebolig i rekke: Bruksareal bolig: 120,7 m2 (BRA, areal i begge etasjer målt fra innside yttervegger). NB! Små justeringer av BRA kan forekomme i den videre prosjektering. Sportsbod: 5,2 m2 Energimerke: B. Livsløpstandard: Nei (mulighet for livsløpstandard med trappeheis) *Yttervegger: -23 mm utvendig stående låvekledning. 14

15 mm utlektning. -9 mm utvendig gips / vindsperre mm stendervegg og isolasjon. -48 mm stendervegg / isolasjon. -13 mm innvendig gips. Maks u-verdi: 0,17 Overflate innside yttervegg klargjort for malerarbeid. I endegavler er yttervegg i sokkel (betong/isolasjon) kledt med utlektet kledning over terreng, som er tatt med i tømmerarbeid. Yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletasje tilleggsisoleres på innsiden med 150 mm isolasjon i stendervegg med 13 mm innvendig gips. Se eget punkt i kalkylegrunnlag. *Vinduer / dører: -2 eller 3 lags-glass. Ferdig malt overflate. Maks u-verdi: 0,8 Bredden på den frie lysåpningen på hovedinngangsdører til boenhet og dører til terrasser og uteområder skal være minst 860 mm. *Innervegger: -3" og 4" stenderverksvegger, isolert og kledd med gips på hver side. -Dører innervegger er 9M dører med slette dørblad malt kvalitet. Overflate innervegger klargjort for malerarbeid. I innervegg mot bad skal avstand senter-senter stenderverk være på 300 mm. *Yttertak: -takpapp. -23 mm taktro mm krysslufting. -vindperre mm i-bjelker mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. Maks u-verdi: 0,14 Overflate innside tak klargjort for malerarbeid. Takform er pulttak med 6 graders helning. Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Der skal ikke være takutstikk. Gesimder og parapeter er beregnet som seperate konstruksjoner. *Innvendig gulv mellom sokkel og hovedetasje: -22 mm gulvspon -I-bjelker 300 mm høyde 15

16 -36 mm nedlektning -13 mm gipshimling (klargjort for malerarbeid). 600 mm senter-senter bjelkelag. 300 mm senter-senter bjelkelag i badegulv. Her blir det plate og påstøp 50 mm for plassering av varmerør. Vinylbelegg på gulv i våtrom (som membran for evt senere flisbelegg), for øvrig klargjort for for belegg, gulvspon og sparkel på støpt gulv. Korrekt fall til sluk skal prosjekteres/kontrolleres på alle våtrom inkl. vaskerom. *Yttervegger sportsbod: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -vindsperre -98 mm stendervegg og isolasjon. -dampsperre -13 mm innvendig gips. Det skal være 2 stk. ventiler i sportsbod. *Yttertak sportsbod: -gress -kompakt tak Tak på sportsbod er del av hage til hovedetasje og må utføres for å tåle at folk går på det. *Carport tak og søyler: -Flatt tak med korrekt prosjektert helning ned mot taknedløp. -Carporttak er terrasse for hovedetasje over og må utføres iht denne bruken. -Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Carport står på søyler mot nabo, og er tilsluttet husvegg på egen bolig. Langs trapp til hage er det stående spilevegg. *Terrasse over carport: -Terrassebord over carport, korrekt prosjektert helning ned mot taknedløp. -Rekkverk som stående spileverk. *levegger: -3" stenderverk, med 23 mm stående låvekledning på begge sider. *Innvendig trapp mellom sokkel og hovedetasje: Det er beregnet standard åpen tre-trapp, svingt mellom etasjer. Ferdig lakkert. *Fast inventar: Som fast inventar er det tatt med med kjøkken som vist på boligplan med komplett benkeskap, høyskap, benkeplate og overskap i standard slett høytrykkslaminat utførelse. Garderobeskap i hvit folie i soverom. Det er medtatt kravell for innsetting av stålpipe i takflate over 2. etasje Se vedlagt energikrav, energimerke B - gjelder for alle typer. Alt bygningsteknisk skal tilfredstille TEK

17 Felt B1 - Boligtype 3 (T-3) - rekkehus: Bruksareal bolig: 131,1 m2 (BRA, areal i begge etasjer målt fra innside yttervegger). NB! Små justeringer/forskjeller av BRA kan forekomme i den videre prosjektering og mellom de ulike boligenhetene innenfor samme type. Sportsbod: 6,0 m2 Energimerke: B. Livsløpstandard: Ja *Yttervegger: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -9 mm utvendig gips / vindsperre mm stendervegg og isolasjon. -48 mm stendervegg / isolasjon. -13 mm innvendig gips. Maks u-verdi: 0,17 Overflate innside yttervegg klargjort for malerarbeid. I endegavler er yttervegg i sokkel (betong/isolasjon) kledt med utlektet kledning over terreng, som er tatt med i tømmerarbeid. Yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletasje tilleggsisoleres på innsiden med 150 mm isolasjon i stendervegg med 13 mm innvendig gips. Se eget punkt i kalkylegrunnlag. *Vinduer / dører: -2 eller 3 lags-glass. Ferdig malt overflate. Maks u-verdi: 0,8 Bredden på den frie lysåpningen på hovedinngangsdører til boenhet og dører til terrasser og uteområder skal være minst 860 mm. *Innervegger: -3" og 4" stenderverksvegger, isolert og kledd med gips på hver side. -Dører innervegger er 9M dører med slette dørblad malt kvalitet. Overflate innervegger klargjort for malerarbeid. I innervegg mot bad skal avstand senter-senter stenderverk være på 300 mm. *Yttertak: -takpapp. -23 mm taktro mm krysslufting. -vindperre mm i-bjelker mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. 17

18 Maks u-verdi: 0,14 Overflate innside tak klargjort for malerarbeid. Takform er pulttak med 6 graders helning. Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Der skal ikke være takutstikk. Gesimder og parapeter er beregnet som seperate konstruksjoner. *Innvendig gulv mellom sokkel og hovedetasje: -22 mm gulvspon -I-bjelker 300 mm høyde -36 mm nedlektning -13 mm gipshimling (klargjort for malerarbeid). 600 mm senter-senter bjelkelag. 300 mm senter-senter bjelkelag i badegulv. Her blir det plate og påstøp 50 mm for plassering av varmerør. Vinylbelegg på gulv i våtrom (som membran for evt senere flisbelegg), for øvrig klargjort for for belegg, gulvspon og sparkel på støpt gulv. Korrekt fall til sluk skal prosjekteres/kontrolleres på alle våtrom inkl. vaskerom. *Yttervegger sportsbod: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -vindsperre -98 mm stendervegg og isolasjon. -dampsperre -13 mm innvendig gips. Det skal være 2 stk. ventiler i sportsbod. *Yttertak sportsbod: -takpapp. -23 mm taktro. -48 lufting. -vindperre mm bjelkelag mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. Tak sportsbod går over sykkelparkering også. *Carport tak og søyler: -Flatt tak med korrekt prosjektert helning ned mot taknedløp. -Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Carport er planlagt som fellesanlegg for boligtype 3. *levegger: -3" stenderverk, med 23 mm stående låvekledning på begge sider. *Innvendig trapp mellom sokkel og hovedetasje: 18

19 Det er beregnet standard åpen tre-trapp, svingt mellom etasjer. Ferdig lakkert. *Fast inventar: Som fast inventar er det tatt med med kjøkken som vist på boligplan med komplett benkeskap, høyskap, benkeplate og overskap i standard slett høytrykkslaminat utførelse. Garderobeskap i hvit folie i soverom. Det er medtatt kravell for innsetting av stålpipe i takflate over 2. etasje Se vedlagt energikrav, energimerke B - gjelder for alle typer. Alt bygningsteknisk skal tilfredstille TEK

20 STAVANGER EIENDOM SELVBYGGERUTVALGET TASTARUSTÅ FELT - B2 GENERELT Stavanger Eiendom ved kommunalutvalg miljø og utbygging skal føre opp 49 boliger innenfor området som omfattes av detaljert reguleringsplan 2383P, Tastarustå, Felt B2 i plan Det er planlagt 2 boligtyper. Type 1 - rekkehus - 10 stk. 128,0 m2 (BRA) Type 2 - rekkehus - livsløpstandard- 15 stk. 148,9 m2 (BRA) (Type 1 har mulighet for livsløpstandard ved innsetting av trappeheis) Boligene skal ha energimerke B. Tomten er nord-østvendt skråning med fin utsikt. For å gi alle boliger utsikt er de planlagt med sokkel+hovedetasje. Sokkeletasje går ut på terreng mot nord-øst, mens hovedetasje går ut på terreng og hage mot sør-vest. Alle boliger er planlagt med et gjennomgående/gjennomlyst hovedoppholdsrom, med kjøkken plassert ut mot hage og uteplass i sør, og med stue som henvender seg mot utsikt i nord. På grunn av terrengfall og den lavt planlagte bebyggelsen vil man fra hovedetasje se over husrekken foran mot nord og utsikten. Feltet er organisert i to langsgående rekker med boliger, med to tverrgående hovedgrøntdrag som også inneholder lekeplasser. Alle boliger har universell tilgang til en lekeplass. Det er planlagt parkering for 1 bil på egen tomt + biloppstillingsplass i fellesparkering for Type 1. Det er planlagt parkering for 1 bil og biloppstillingsplass på egen tomt for Type 2. I tillegg har feltet 5 stk. gjesteparkeringer hvorav 2 stk er hcp. Boligene skal egne seg som selvbyggerboliger, og det er derfor også lagt til rette for et rasjonellt byggeri og relativt ensartet type bebyggelse. Arkitektonisk ser vi for oss et klassisk og tidløst preg på boligene, med variasjoner ut fra boligenes proposjoner, størrelse, sammenfallende levegger som er med på å gi form,- spesielt på endegavler sammen med terreng. Boligene tenkes kledd med stående låvekledning på yttervegg, og det samme på levegger. Boligbebyggelsen vil, i samsvar med reguleringsbestemmelsene, utformes med pulttak som har minst mulig helling for å gi utsikt til bakre boligrekker. 20

21 FORPROSJEKT - ARKITEKTFAG Beskrivelse og kalkyle er med utgangspunkt i fagene; 01 Mur, puss- og flisarbeid 02 Stål og metallarbeid 03 Tømmerarbeid 04 Snekkerarbeid 05 Gulvbelegg 06 Taktekningsarbeid 07 Blikkenslagerarbeid oppå ferdig grunnmur / sokkelyttervegg. I kalkyle er det ikke medregnet; -Grunnmur. -Gulv i sokkeletg. -Grunnmur/yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletg. -Grunnmur og gulv i sportsboder. -Utvendige betongtrapper. -Forstøtningsmurer i betong mellom boliger. -Punktfunfamenter for levegger og carporter. -Betongstripe rundt rist ved trinnfritt inngangsparti. Felt B2 - Tastarustå selvbyggerfelt Felt B2 - Boligtype 1 (T-1) - rekkehus: Bruksareal bolig: 123,0 m2 (BRA, areal i begge etasjer målt fra innside yttervegger). NB! Små justeringer/forskjeller av BRA kan forekomme i den videre prosjektering og mellom de ulike boligenhetene innenfor samme type. Sportsbod: 5,1 m2 Energimerke: B. Livsløpstandard: Nei (mulighet for livsløpstandard med trappeheis) *Yttervegger: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -9 mm utvendig gips / vindsperre mm stendervegg og isolasjon. -48 mm stendervegg / isolasjon. -13 mm innvendig gips. Maks u-verdi: 0,17 Overflate innside yttervegg klargjort for malerarbeid. I endegavler er yttervegg i sokkel (betong/isolasjon) kledt med utlektet kledning over terreng, som er tatt med i tømmerarbeid. Yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletasje tilleggsisoleres på innsiden med 150 mm isolasjon i stendervegg med 13 mm innvendig gips. Se eget punkt i kalkylegrunnlag. 21

22 *Vinduer / dører: -2 eller 3 lags-glass. Ferdig malt overflate. Maks u-verdi: 0,8 Bredden på den frie lysåpningen på hovedinngangsdører til boenhet og dører til terrasser og uteområder skal være minst 860 mm. *Innervegger: -3" og 4" stenderverksvegger, isolert og kledd med gips på hver side. -Dører innervegger er 9M dører med slette dørblad malt kvalitet. Overflate innervegger klargjort for malerarbeid. I innervegg mot bad skal avstand senter-senter stenderverk være på 300 mm. *Yttertak: -takpapp. -23 mm taktro mm krysslufting. -vindperre mm i-bjelker mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. Maks u-verdi: 0,14 Overflate innside tak klargjort for malerarbeid. Takform er pulttak med 6 graders helning. Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Der skal ikke være takutstikk. Gesimder og parapeter er beregnet som seperate konstruksjoner. *Innvendig gulv mellom sokkel og hovedetasje: -22 mm gulvspon -I-bjelker 300 mm høyde -36 mm nedlektning -13 mm gipshimling (klargjort for malerarbeid). 600 mm senter-senter bjelkelag. 300 mm senter-senter bjelkelag i badegulv. Her blir det plate og påstøp 50 mm for plassering av varmerør. Vinylbelegg på gulv i våtrom (som membran for evt senere flisbelegg), for øvrig klargjort for for belegg, gulvspon og sparkel på støpt gulv. Korrekt fall til sluk skal prosjekteres/kontrolleres på alle våtrom inkl. vaskerom. *Yttervegger sportsbod: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -vindsperre -98 mm stendervegg og isolasjon. 22

23 -dampsperre -13 mm innvendig gips. Det skal være 2 stk. ventiler i sportsbod. *Yttertak sportsbod: -takpapp. -23 mm taktro. -48 lufting. -vindperre mm bjelkelag mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. Tak sportsbod går over sykkelparkering også. *levegger: -3" stenderverk, med 23 mm stående låvekledning på begge sider. *Innvendig trapp mellom sokkel og hovedetasje: Det er beregnet standard åpen tre-trapp, svingt mellom etasjer. Ferdig lakkert. *Fast inventar: Som fast inventar er det tatt med med kjøkken som vist på boligplan med komplett benkeskap, høyskap, benkeplate og overskap i standard slett høytrykkslaminat utførelse. Garderobeskap i hvit folie i soverom. Det er medtatt kravell for innsetting av stålpipe i takflate over 2. etasje Se vedlagt energikrav, energimerke B - gjelder for alle typer. Alt bygningsteknisk skal tilfredstille TEK Felt B2 - Boligtype 2 (T-2) - rekkehus: Bruksareal bolig: 143,6 m2 (BRA, areal i begge etasjer målt fra innside yttervegger). NB! Små justeringer/forskjeller av BRA kan forekomme i den videre prosjektering og mellom de ulike boligenhetene innenfor samme type. Sportsbod: 5,3 m2 Energimerke: B. Livsløpstandard: Ja *Yttervegger: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -9 mm utvendig gips / vindsperre mm stendervegg og isolasjon. -48 mm stendervegg / isolasjon. -13 mm innvendig gips. Maks u-verdi: 0,17 23

24 Overflate innside yttervegg klargjort for malerarbeid. I endegavler er yttervegg i sokkel (betong/isolasjon) kledt med utlektet kledning over terreng, som er tatt med i tømmerarbeid. Yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletasje tilleggsisoleres på innsiden med 150 mm isolasjon i stendervegg med 13 mm innvendig gips. Se eget punkt i kalkylegrunnlag. *Vinduer / dører: -2 eller 3 lags-glass. Ferdig malt overflate. Maks u-verdi: 0,8 Bredden på den frie lysåpningen på hovedinngangsdører til boenhet og dører til terrasser og uteområder skal være minst 860 mm. *Innervegger: -3" og 4" stenderverksvegger, isolert og kledd med gips på hver side. -Dører innervegger er 9M dører med slette dørblad malt kvalitet. Overflate innervegger klargjort for malerarbeid. I innervegg mot bad skal avstand senter-senter stenderverk være på 300 mm. *Yttertak: -takpapp. -23 mm taktro mm krysslufting. -vindperre mm i-bjelker mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. Maks u-verdi: 0,14 Overflate innside tak klargjort for malerarbeid. Takform er pulttak med 6 graders helning. Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Der skal ikke være takutstikk. Gesimder og parapeter er beregnet som seperate konstruksjoner. *Innvendig gulv mellom sokkel og hovedetasje: -22 mm gulvspon -I-bjelker 300 mm høyde -36 mm nedlektning -13 mm gipshimling (klargjort for malerarbeid). 600 mm senter-senter bjelkelag. 300 mm senter-senter bjelkelag i badegulv. Her blir det plate og påstøp 50 mm for plassering av varmerør. Vinylbelegg på gulv i våtrom (som membran for evt senere flisbelegg), for øvrig klargjort 24

25 for for belegg, gulvspon og sparkel på støpt gulv. Korrekt fall til sluk skal prosjekteres/kontrolleres på alle våtrom inkl. vaskerom. *Yttervegger sportsbod: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -vindsperre -98 mm stendervegg og isolasjon. -dampsperre -13 mm innvendig gips. Det skal være 2 stk. ventiler i sportsbod. *Yttertak sportsbod: -takpapp. -23 mm taktro. -48 lufting. -vindperre mm bjelkelag mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. Tak sportsbod går over sykkelparkering også. *Carport tak og søyler: -Flatt tak med korrekt prosjektert helning ned mot taknedløp. -Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Carport er planlagt som fellesanlegg for boligtype 3. *levegger: -3" stenderverk, med 23 mm stående låvekledning på begge sider. *Innvendig trapp mellom sokkel og hovedetasje: Det er beregnet standard åpen tre-trapp, svingt mellom etasjer. Ferdig lakkert. *Fast inventar: Som fast inventar er det tatt med med kjøkken som vist på boligplan med komplett benkeskap, høyskap, benkeplate og overskap i standard slett høytrykkslaminat utførelse. Garderobeskap i hvit folie i soverom. Det er medtatt kravell for innsetting av stålpipe i takflate over 2. etasje Se vedlagt energikrav, energimerke B - gjelder for alle typer. Alt bygningsteknisk skal tilfredstille TEK

26 STAVANGER EIENDOM SELVBYGGERUTVALGET TASTARUSTÅ FELT B7 GENERELT Stavanger Eiendom ved kommunalutvalg miljø og utbygging skal føre opp 36 boliger innenfor området som omfattes av detaljert reguleringsplan 2384P, Tastarustå, Felt B7 i plan Det er planlagt 3 boligtyper. Type 1 - rekkehus - livsløpstandard- 23 stk. 155,5 m2 (BRA) Type 2 - rekkehus - livsløpstandard- 05 stk. 104,4 m2 (BRA) Type 3 - rekkehus - livsløpstandard- 08 stk. 100,8 m2 (BRA) 100% livsløpstandard. Boligene skal ha energimerke B. Området er sørvendt skråning med god utsikt. For å gi alle boliger utsikt er de planlagt med sokkeletasje/1.etg og 2.etg som kun går opp på halve boligen. Hovedetasje med stue og kjøkken ligger i 1.etg/sokkel med utgang til hage mot sør. Alle boliger er planlagt med et hovedrom for kjøkken, spisestue og stue. Kjøkkenet er på nordsiden og stuen er mot sørsiden av hagen. På grunn av terrenget skråningen og den lave planlagte bygningene vil man fra hovedetasjen/sokkel se over foranliggende husrekke mot sør og utsikten. Feltet er organisert i fem langsgående rekker av hus, med et sentralt grøntområde, kronet av det eksisterende kastanjetre. Dette grøntområde har lekeplasser og rekreasjonsområder som lenker feltet med det offentlige grøntområde i nord. Trafikken er plassert i østre og vestre side av feltet, og vil dermed ikke forstyrre det sentrale grøntområde. Alle boliger har universell tilgang til lekeplasser. Det er planlagt parkering for 1 bil og biloppstillingsplass på egen tomt for Type 1. Det er planlagt parkering for 1 bil og biloppstillingsplass på egen tomt for Type 2. Det er planlagt parkering for 1 bil og biloppstillingsplass på egen tomt for Type 3. I tillegg har feltet 5 stk. gjesteparkeringer hvorav 5 stk er hcp. Boligene skal egne seg som selvbyggerboliger, og det er derfor også lagt til rette for et rasjonellt byggeri og relativt ensartet type bebyggelse. Arkitektonisk ser vi for oss et klassisk og tidløst preg på boligene, et lavt og sympatisk boligprosjekt som spiller på lag med eksisterende natur og terreng. Boligbebyggelsen vil, i samsvar med reguleringsbestemmelsene, utformes med pulttak som har minst mulig helling for å gi utsikt til bakre boligrekker. FORPROSJEKT - ARKITEKTFAG 26

27 Beskrivelse og kalkyle er med utgangspunkt i fagene; 01 Mur, puss- og flisarbeid 02 Stål og metallarbeid 03 Tømmerarbeid 04 Snekkerarbeid 05 Gulvbelegg 06 Taktekningsarbeid 07 Blikkenslagerarbeid oppå ferdig grunnmur / sokkelyttervegg. I kalkyle er det ikke medregnet; -Grunnmur. -Gulv i sokkeletg. -Grunnmur/yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletg. -Grunnmur og gulv i sportsboder. -Utvendige betongtrapper. -Forstøtningsmurer i betong mellom boliger. -Punktfunfamenter for levegger og carporter. -Betongstripe rundt rist ved trinnfritt inngangsparti. Felt B7 - Tastarustå selvbyggerfelt Felt B7 - Boligtype 1 (T-1) - enebolig i rekke: Bruksareal bolig: 149,8 m2 (BRA, areal målt fra innside yttervegger). NB! Små justeringer av BRA kan forekomme i den videre prosjektering. Sportsbod: 5,7 m2 Energimerke: B. Livsløpstandard: Ja *Yttervegger: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -9 mm utvendig gips / vindsperre mm stendervegg og isolasjon. -48 mm stendervegg / isolasjon. -13 mm innvendig gips. Maks u-verdi: 0,17 Overflate innside yttervegg klargjort for malerarbeid. I endegavler er yttervegg i sokkel (betong/isolasjon) kledt med utlektet kledning over terreng, som er tatt med i tømmerarbeid. Yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletasje tilleggsisoleres på innsiden med 150 mm isolasjon i stendervegg med 13 mm innvendig gips. Se eget punkt i kalkylegrunnlag. *Vinduer / dører: -2 eller 3 lags-glass. Ferdig malt overflate. 27

28 Maks u-verdi: 0,8 Bredden på den frie lysåpningen på hovedinngangsdører til boenhet og dører til terrasser og uteområder skal være minst 860 mm. *Innervegger: -3" og 4" stenderverksvegger, isolert og kledd med gips på hver side. -Dører innervegger er 9M dører med slette dørblad malt kvalitet. Overflate innervegger klargjort for malerarbeid. I innervegg mot bad skal avstand senter-senter stenderverk være på 300 mm. *Yttertak: -takpapp. -23 mm taktro mm krysslufting. -vindperre mm i-bjelker mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. Maks u-verdi: 0,14 Overflate innside tak klargjort for malerarbeid. Takform er pulttak med 4,7 graders helning. Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Der skal ikke være takutstikk. Gesimser og parapeter er beregnet som seperate konstruksjoner. *Innvendig gulv mellom sokkel og hovedetasje: -22 mm gulvspon -I-bjelker 300 mm høyde -36 mm nedlektning -13 mm gipshimling (klargjort for malerarbeid). 600 mm senter-senter bjelkelag. 300 mm senter-senter bjelkelag i badegulv. Her blir det plate og påstøp 50 mm for plassering av varmerør. Vinylbelegg på gulv i våtrom (som membran for evt senere flisbelegg), for øvrig klargjort for for belegg, gulvspon og sparkel på støpt gulv. Korrekt fall til sluk skal prosjekteres/kontrolleres på alle våtrom inkl. vaskerom. *Yttervegger sportsbod: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -vindsperre -98 mm stendervegg og isolasjon. -dampsperre -13 mm innvendig gips. Det skal være 2 stk. ventiler i sportsbod. *Yttertak sportsbod (samme tak som caport/hus): -takpapp. 28

29 -takform er pulttak med 4,7 graders helning. -23 mm taktro. -48 lufting. -vindperre mm i-bjelker mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. *Carport tak: -samme som sportsbod. *levegger: -3" stenderverk, med 23 mm stående låvekledning på begge sider. * gårdsvegg: 2 Tre vegg i gården. Geometrisk beskrevet i snittene. *Innvendig trapp mellom sokkel og hovedetasje: Det er beregnet standard åpen tre-trapp, svingt mellom etasjer. Ferdig lakkert. *Fast inventar: Som fast inventar er det tatt med med kjøkken som vist på boligplan med komplett benkeskap, høyskap, benkeplate og overskap i standard slett høytrykkslaminat utførelse. Garderobeskap i hvit folie i soverom. Det er medtatt kravell for innsetting av stålpipe i takflate over 2. etasje Se vedlagt energikrav, energimerke B - gjelder for alle typer. Alt bygningsteknisk skal tilfredstille TEK Felt B7 - Boligtype 2 (T-2) - enebolig i rekke: Bruksareal bolig: 98,7 m2 (BRA, areal målt fra innside yttervegger). NB! Små justeringer av BRA kan forekomme i den videre prosjektering. Sportsbod: 5,7 m2 Energimerke: B. Livsløpstandard: Ja *Yttervegger: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -9 mm utvendig gips / vindsperre mm stendervegg og isolasjon. -48 mm stendervegg / isolasjon. -13 mm innvendig gips. Maks u-verdi: 0,17 29

30 Overflate innside yttervegg klargjort for malerarbeid. I endegavler er yttervegg i sokkel (betong/isolasjon) kledt med utlektet kledning over terreng, som er tatt med i tømmerarbeid. Yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletasje tilleggsisoleres på innsiden med 150 mm isolasjon i stendervegg med 13 mm innvendig gips. Se eget punkt i kalkylegrunnlag. *Vinduer / dører: -2 eller 3 lags-glass. Ferdig malt overflate. Maks u-verdi: 0,8 Bredden på den frie lysåpningen på hovedinngangsdører til boenhet og dører til terrasser og uteområder skal være minst 860 mm. *Innervegger: -3" og 4" stenderverksvegger, isolert og kledd med gips på hver side. -Dører innervegger er 9M dører med slette dørblad malt kvalitet. Overflate innervegger klargjort for malerarbeid. I innervegg mot bad skal avstand senter-senter stenderverk være på 300 mm. *Yttertak: -takpapp. -23 mm taktro mm krysslufting. -vindperre mm i-bjelker mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. Maks u-verdi: 0,14 Overflate innside tak klargjort for malerarbeid. Takform er pulttak med 4,7 graders helning. Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Der skal ikke være takutstikk. Gesimder og parapeter er beregnet som seperate konstruksjoner. *Innvendig gulv mellom sokkel og hovedetasje: -22 mm gulvspon -I-bjelker 300 mm høyde -36 mm nedlektning -13 mm gipshimling (klargjort for malerarbeid). 600 mm senter-senter bjelkelag. 300 mm senter-senter bjelkelag i badegulv. Her blir det plate og påstøp 50 mm for plassering av varmerør. Vinylbelegg på gulv i våtrom (som membran for evt senere flisbelegg), for øvrig klargjort 30

31 for for belegg, gulvspon og sparkel på støpt gulv. Korrekt fall til sluk skal prosjekteres/kontrolleres på alle våtrom inkl. vaskerom. *Yttervegger sportsbod: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -vindsperre -98 mm stendervegg og isolasjon. -dampsperre -13 mm innvendig gips. Det skal være 2 stk. ventiler i sportsbod. *Yttertak sportsbod (samme tak som caport/hus): -takpapp. -takform er pulttak med 4,7 graders helning. -23 mm taktro. -48 lufting. -vindperre mm i-bjelker mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. *Carport tak: -samme som sportsbod. -Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. *levegger: -3" stenderverk, med 23 mm stående låvekledning på begge sider. *Fast inventar: Som fast inventar er det tatt med med kjøkken som vist på boligplan med komplett benkeskap, høyskap, benkeplate og overskap i standard slett høytrykkslaminat utførelse. Garderobeskap i hvit folie i soverom Se vedlagt energikrav, energimerke B - gjelder for alle typer. Alt bygningsteknisk skal tilfredstille TEK Felt B7 - Boligtype 3 (T-3) - enebolig i rekke: Bruksareal bolig: 95,0 m2 (BRA, areal målt fra innside yttervegger). NB! Små justeringer av BRA kan forekomme i den videre prosjektering. Sportsbod: 5,8 m2 Energimerke: B. Livsløpstandard: Ja *Yttervegger: 31

32 -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -9 mm utvendig gips / vindsperre mm stendervegg og isolasjon. -48 mm stendervegg / isolasjon. -13 mm innvendig gips. Maks u-verdi: 0,17 Overflate innside yttervegg klargjort for malerarbeid. I endegavler er yttervegg i sokkel (betong/isolasjon) kledt med utlektet kledning over terreng, som er tatt med i tømmerarbeid. Yttervegg mot terreng og endegavler i sokkeletasje tilleggsisoleres på innsiden med 150 mm isolasjon i stendervegg med 13 mm innvendig gips. Se eget punkt i kalkylegrunnlag. *Vinduer / dører: -2 eller 3 lags-glass. Ferdig malt overflate. Maks u-verdi: 0,8 Bredden på den frie lysåpningen på hovedinngangsdører til boenhet og dører til terrasser og uteområder skal være minst 860 mm. *Innervegger: -3" og 4" stenderverksvegger, isolert og kledd med gips på hver side. -Dører innervegger er 9M dører med slette dørblad malt kvalitet. Overflate innervegger klargjort for malerarbeid. I innervegg mot bad skal avstand senter-senter stenderverk være på 300 mm. *Yttertak: -takpapp. -23 mm taktro mm krysslufting. -vindperre mm i-bjelker mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. Maks u-verdi: 0,14 Overflate innside tak klargjort for malerarbeid. Takform er pulttak med 4,7 graders helning. Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. Der skal ikke være takutstikk. Gesimder og parapeter er beregnet som seperate konstruksjoner. 32

33 *Innvendig gulv mellom sokkel og hovedetasje: -22 mm gulvspon -I-bjelker 300 mm høyde -36 mm nedlektning -13 mm gipshimling (klargjort for malerarbeid). 600 mm senter-senter bjelkelag. 300 mm senter-senter bjelkelag i badegulv. Her blir det plate og påstøp 50 mm for plassering av varmerør. Vinylbelegg på gulv i våtrom (som membran for evt senere flisbelegg), for øvrig klargjort for for belegg, gulvspon og sparkel på støpt gulv. Korrekt fall til sluk skal prosjekteres/kontrolleres på alle våtrom inkl. vaskerom. *Yttervegger sportsbod: -23 mm utvendig stående låvekledning mm utlektning. -vindsperre -98 mm stendervegg og isolasjon. -dampsperre -13 mm innvendig gips. Det skal være 2 stk. ventiler i sportsbod. *Yttertak sportsbod: -takpapp. -takform er pulttak med 4,7 graders helning. -23 mm taktro. -48 lufting. -vindperre mm bjelkelag mm isolasjon. -23 mm klemlekt. -13 mm gipshimling. *Carport tak og søyler: -samme vinkel som hovedhus og er del av tak på hovedhus. -Takrenner og nedløp er i varmgalvanisert utførelse. *levegger: -3" stenderverk, med 23 mm stående låvekledning på begge sider. *Fast inventar: Som fast inventar er det tatt med med kjøkken som vist på boligplan med komplett benkeskap, høyskap, benkeplate og overskap i standard slett høytrykkslaminat utførelse. Garderobeskap i hvit folie i soverom Se vedlagt energikrav, energimerke B - gjelder for alle typer. Alt bygningsteknisk skal tilfredstille TEK

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RFL-12/10033-10 16404/13 05.03.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 19.03.2013

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RFL-12/10033-10 16404/13 05.03.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 19.03.2013

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI.

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER Taumarka Bo flott, bo godt, i familiens eget slott. De første 22

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no 177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV 1 PRESENTASJON www.iconhouse.no INTEGRERTE UTEROM STORE GLASSFLATER AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 69 KVM BOLIG 2.ETG (BRA 109 KVM TAKTERRASSE

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser.

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 0000000-000 Revisjon nr: 2 Dato: 19.12.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den:. Ordføreren i Sandnes Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 Reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Detaljregulering for felt B11, Skaarlia 2, Plan

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER.

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. Bildet er en illustrasjon av rekkehus felt B.18. 4 rimelige rekkehus. Velkommen hjem! Velkommen til familievennlige Skarbekken.

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Sørbøhagane 6 rekkehus. Seks sjeldent supre og sentrale rekkehus

Sørbøhagane 6 rekkehus. Seks sjeldent supre og sentrale rekkehus Seks sjeldent supre og sentrale rekkehus Stokkelands vannet Hoveveien Sørbøhagane Delfelt 06 Kanskje regionens smarteste beliggenhet Landlig og sentralt Sørbøhagane er en sjelden og litt ukjent perle som

Detaljer

UTVENDIG OG INNVENDIG LEVERANSE Gjelder foran byggebeskrivelse

UTVENDIG OG INNVENDIG LEVERANSE Gjelder foran byggebeskrivelse UTVENDIG OG INNVENDIG LEVERANSE Prosjekt Stangelandsforen B2b tomt 19-24 Dato: TAKTEKKING Type Produsent Farge Hovedtak Mono Icopal Pansergrått Halvtak Mono Icopal Pansergrått Garasje/carport Mono Icopal

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

FORMINGSVEILEDER FOR SKADBERG SØR

FORMINGSVEILEDER FOR SKADBERG SØR FORMINGSVEILEDER FOR SKADBERG SØR Rev 02.10.02 GENERELT Reguleringsplanen Skadberg Sør med store grønne fellesarealer. Det fine terrenget og eksisterende vegetasjon er innarbeidet i planen for å muliggjøre

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Hovemarka D B5 Prosjektnr.: Revisjon nr: 5 Dato: 03.02.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Takoverbygg Papp Sort Garasje/carport

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4 EKSEMPEL 2 6 EKSEMPEL 3 8 EKSEMPEL 4 10 EKSEMPEL 5 12 EKSEMPEL 6 14 EKSEMPEL 7 16 EKSEMPEL 8

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

Illustrasjoner. Nygårdshagen. www.tommie-wilhelmsen.com. Detalj regulering for del av gnr/bnr 45/2 og 9 på sokn. Plan 2012006

Illustrasjoner. Nygårdshagen. www.tommie-wilhelmsen.com. Detalj regulering for del av gnr/bnr 45/2 og 9 på sokn. Plan 2012006 Illustrasjoner Wilhelmsen Arkitektur www.tommie-wilhelmsen.com 20 21 19 17 16 15 0 35 30 25 20 15 10 180 13 12 11 7 9 8 90 2050 3200 V23 1900 Stue 1400 V46 Stue V21 bh 1000 Peis V22 bh 1000 5400 V18 ovn

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4-5 EKSEMPEL 2 6-7 EKSEMPEL 3 8-9 EKSEMPEL 4 10-11 EKSEMPEL 5 12-13 EKSEMPEL 6 14-15 Side 3 FORORD

Detaljer

192 KVM BRA 5 SOVEROM 2 BAD STORE UTEROM SKAARA 1 PRESENTASJON. www.iconhouse.no

192 KVM BRA 5 SOVEROM 2 BAD STORE UTEROM SKAARA 1 PRESENTASJON. www.iconhouse.no 192 KVM BRA 5 SOVEROM 2 BAD STORE UTEROM SKAARA 1 PRESENTASJON 1 www.iconhouse.no 115 KVM UTEROM HAGE OG TAKTERRASSE BINDES SAMMEN AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 88 KVM BOLIG 2.ETG (BRA

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT. FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425905 Arkivsaksnr: 2008/4259-5 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret Skolegata 15 - Boliger for funksjonshemmede

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen.

Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. L e v e r a n s e b e s kr i v e l s e H u s 2 0 1 6 Eikå s H u s Helno r sk bo li g drøm Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. Byggematerialene

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes.

Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes. Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes. Dato: Leveransebeskrivelse Pollestadhagen 1-4 Tiltakshaver: Fjellveien 9 AS Bostedsadresse: Telefon arbeid: E-post: Telefon privat: Byggeadresse: Gnr.: 38

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-14/15778-15 26495/15 26.03.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging /

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Søknad om endring i regulering.

Søknad om endring i regulering. Time Kommune Dato: 01.06.2015 V. Vetle Hommersand Postboks 38 4349 Bryne Tlf. 51 77 60 00 plan@time.kommune.no Brim arkitektur V. Ingunn B. Waarum Hetlandsgata 12 4344 Bryne Tlf. 97036836 Søknad om endring

Detaljer

Sandnes kommune Bestemmelser til bebyggelsesplan for Bogafjell delplan 5, felt B1. Plan nr 98329-07

Sandnes kommune Bestemmelser til bebyggelsesplan for Bogafjell delplan 5, felt B1. Plan nr 98329-07 Utvalg for byutvikling 22.04.09 sak 47/09 vedlegg 3 Sandnes kommune Bestemmelser til bebyggelsesplan for Bogafjell delplan 5, felt B1. Plan nr 98329-07 Datert Arkitektkontoret JoB AS: 12.09.08 Sist revidert

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: 5 Dato: 03.09.2014 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Dubbelkrum Skarpnes Rød uten belegg Garasje papp sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

TYPE 3 TYPE 3 REKKEHUS ANTALL: 7. BRA: hus endegavl vest:!130,4 m 2 hus i midten:!! 131,7 m 2 hus endegavl øst:! 130,6 m 2. sportsbod: 5,8 m 2

TYPE 3 TYPE 3 REKKEHUS ANTALL: 7. BRA: hus endegavl vest:!130,4 m 2 hus i midten:!! 131,7 m 2 hus endegavl øst:! 130,6 m 2. sportsbod: 5,8 m 2 TYPE TYPE REKKEHUS NT: 7 R: hus endegavl vest:!0,4 m hus i midten:!!,7 m hus endegavl øst:! 0,6 m sportsbod: 5,8 m SOVEROM: IVSØP: ja TSTRUSTÅ SEVYGGERET ET - TYPE : DT / PSSERING OIGER :000 ET - 09 KR

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 12104-12105 -12106-12107-12108-12109 22.01.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu

REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu KOMMUNE: Sauherad REGULERINGSOMRÅDE: Svevalia på Nordagutu DATO PLANFORSLAG: 09.mai -2011 DATO KOMMUNESTYRETS VEDTAK: DATO FOR SISTE REVISJON: 1.0 INNLEDNING:

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport/bod Papp Icopal Sort Glasstak/Inngang 300 x 80cm Herdet/

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

JÆRENS TAK LYEFJELL. 8 delikate eneboliger på Lyefjell

JÆRENS TAK LYEFJELL. 8 delikate eneboliger på Lyefjell JÆRENS TAK LYEFJELL 8 delikate eneboliger på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn

Detaljer

Gamle Asheim vei 37, sandved 6 rekkehus. Romslige, rimelige rekkehus sentralt i Sandnes

Gamle Asheim vei 37, sandved 6 rekkehus. Romslige, rimelige rekkehus sentralt i Sandnes Gamle Asheim vei 37, sandved 6 rekkehus Romslige, rimelige rekkehus sentralt i Sandnes Gamle asheim vei 37, sandved 6 rekkehus Sandvedparken Mot Ålgård Mot Stavanger Velkommen hjem til Gamle Asheim vei

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra UTYGGER: 1 tomannsbolig på (104 m 2 + 116m 2 ) 4 boliger liggende på rekke i to plan (108 m 2 ) Carport til hvert boforhold. Utsikt mot Fillfjorden sørvendt

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Mellom boliger / terrasse oppå Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå

Detaljer

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Miljøvennlige ROM for NSB NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Drammen NSB-kompetansesenter & Sundland i Drammen I FutureBuilt konferansen 11-12.Oktober 2011 Drammen alt.arkitektur as I

Detaljer

Tøft, rimelig og med god plass til hele familien

Tøft, rimelig og med god plass til hele familien Løvetannvegen 1-19, Smååsane - Vennesla: Tøft, rimelig og med god plass til hele familien Smååsane byggetrinn 2 er åpnet! Høyt, luftig og solrikt over Vennesla sentrum. I den anledning har vi utviklet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Paradis Eiendomsmegling as

Paradis Eiendomsmegling as STOR ATTRAKTIV FJELLHYTTE - HARDANGERVIDDA. HØG KVALITET - NØKKELFERDIG SVÆRT ATTRAKTIV TOMT MED FLOTT PANORAMAUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. HELÅRSVEG OG OPPSTILLINGSPLASSER PÅ EGEN TOMT. PROSJEKERT NØKKELFERDIG

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

143 KVM BRA 3 SOVEROM 2 BAD 6 METER TAKHØYDE DRIV 2 PRESENTASJON. www.iconhouse.no

143 KVM BRA 3 SOVEROM 2 BAD 6 METER TAKHØYDE DRIV 2 PRESENTASJON. www.iconhouse.no 143 KVM BRA 3 SOVEROM 2 BAD 6 METER TAKHØYDE DRIV 2 PRESENTASJON www.iconhouse.no STILREN & FUNKSJONELL ARKITEKTUR AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 78,8 KVM BOLIG 2.ETG. (BRA) 68,2 KVM OVERDEKKET

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjekt: Klepp N12 B7 Bolig 1 Opprettet dato: 23. september 2014 Prosjektnr.: 2013077 Revisjon nr: 7 Dato: 16.04.2015 Taktekking Type

Detaljer

Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt!

Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt! 1 Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt! Detaljer Pris: Adresse: By/Sted: Kommune: Fylke: 2 500 000 kr Hjellumvegen 30 A-C Ridabu Hamar Hedmark Postnummer: 2322 Finn kode: 80306102 Bruksareal

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer