Bibliotekstatistikken 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekstatistikken 2013"

Transkript

1 folkebibliotekene i Oppland

2

3 Innhold Innledning Bakgrunnsdata Befolkning Bibliotekavdelinger Brukes det mer eller mindre penger på bibliotek i 2013 enn i 1993? Lønnsregnskap Medieregnskap Kommunenes medieregnskap 2013 og Kommunenes medieregnskap Kommunenes medieregnskap Oppsummering: Kommunenes medieregnskap 2013 og Brukes folkebibliotekene mer eller mindre i 2013 enn i 1993? Besøk Utlån «Bruk av bibliotektjenesten» Besøk og utlån fordelt etter kommune Besøk og utlån fordelt etter kommune Oppsummering: besøk og utlån fordelt etter kommune 1993 og Er det i 2013 noen sammenheng mellom bruken av bibliotekene og bibliotekenes personalog medieressurser? Bruken av bibliotekene og bibliotekenes personalressurser Bruken av bibliotekene og bibliotekenes medieressurser Oppsummering: sammenheng mellom bruken av bibliotekene og bibliotekenes personal- og medieressurser Oppsummering Bibliotekstatistikken folkebibliotekene i Oppland... 15

4 Innledning Oppland fylkesbibliotek ønsker med denne rapporten å gi en oversiktlig og systematisk framstilling av bibliotekstatistikken for folkebibliotekene i Oppland. Vinklingen på statistikkheftet vil variere fra år til år. I år er hovedfokuset på folkebibliotekenes økonomi. Er det i 2013 noen sammenheng mellom bruken av bibliotekene og bibliotekenes medie- og personalressurser? Det er også interessant å se på folkebibliotekenes utvikling over tid. Vi kommer derfor til å sammenlikne bibliotekenes statistikktall fra 2013 med tallene fra 1993 for å finne svar på følgende: Brukes det mer eller mindre penger på bibliotek i dag enn for 20 år sida? Brukes folkebibliotekene mer eller mindre i 2013 enn i 1993? Å sammenlikne bibliotekenes regnskapstall kan være vanskelig. Det kan være direkte misvisende. Husleieutgifter er et eksempel på det. Noen bibliotek har husleieutgifter i sine regnskapstall, andre har det ikke. Det samme gjelder datautgifter og samleposten «andre utgifter». Å sammenlikne bibliotekenes totale driftsregnskap blir dermed lite hensiktsmessig. Vi har derfor konsentrert oss om de regnskapstallene som er sammenliknbare «Lønn og sosiale utgifter til folkebibliotek» og «kjøp av medier». Statistikken bygger på kommunenes egne opplysninger. Tallene er levert til Nasjonalbiblioteket. Bibliotekstatistikken 2013 er utarbeidet av Øystein Stabell, Rådgiver Oppland Fylkesbibliotek 1

5 1. Bakgrunnsdata 1.1 Befolkning Totalt i Oppland 1. januar januar Bare ett fylke hadde lavere folkevekst enn Oppland i 2013; Sogn og Fjordane. Jevnaker, Lunner, Gjøvik og Vestre Toten er de kommunene med prosentvis høyest befolkningsvekst i Lesja og Vestre Slidre har størst prosentvis befolkningsnedgang samme år. Dersom man ser på regionene i Oppland, har Hadeland, Lillehammer og Gjøvik hatt en liten befolkningsvekst, mens regionene Valdres, Nord- og Midt Gudbrandsdalen hadde en liten nedgang i samme periode. Trenden forsterker seg hvis man sammenlikner med tall fra De samme regionene, særlig Hadeland og Lillehammer har hatt en forholdsvis stor befolkningsøkning, mens regionene Nord- og Midt Gudbrandsdalen har hatt en befolkningsnedgang i perioden 1993 til Bibliotekavdelinger I dag er 40 bibliotekavdelinger i drift i Oppland; 26 hovedbibliotek og 14 filialer. I 1993 var det 69 bibliotekavdelinger i drift i Oppland; 26 hovedbibliotek og 43 filialer. Som i resten av landet, har det skjedd en enorm forandring av bibliotekstrukturen i Oppland de siste 20 årene. Det er 29 bibliotekfilialer færre i dag enn for 20 år siden. 2. Brukes det mer eller mindre penger på bibliotek i 2013 enn i 1993? Tabell 1. Totalt lønnsregnskap og medieregnskap i Oppland Totalt i Oppland i 2013-kroner 2013 (konsumprisindeks 1,48) Lønnsregnskap kr kr Lønnsbevilgningen per kr 81 kr 120 kr 197 innbygger Antall årsverk 65,43 66,83 Antall innbyggere per innb innb. stilling Medieregnskap kr kr kr Mediebevilgningen per innbygger kr 31 kr 46 kr 39,5 I den videre sammenlikningen mellom 1993 og 2013 bruker vi 1993-kroner omregnet til kroneverdien i SSBs konsumprisindeks slår fast at en 1993-krone tilsvarer 1,48 kroner i

6 2.1 Lønnsregnskap I gjennomsnitt brukte Oppland kr 197 per innbygger til lønn til bibliotekansatte i 2013, mens det i 1993 ble brukt kr 120. Det brukes betydelig mer penger i 2013 enn i 1993 på lønn til ansatte i bibliotekene, samtidig som antall stillinger er tilnærmet konstant (tabell 1). Det betyr at lønnsveksten de siste 20 år har vært kraftig, og mye høyere enn konsumprisindeksen. Bibliotekarer er ikke et høytlønnet yrke i dag. Det er dermed rimelig å anta at lønnsveksten gjenspeiler den generelle lønnsveksten i offentlig sektor. 2.2 Medieregnskap Det ble brukt kr til innkjøp av bøker og andre medier i folkebibliotek i Oppland i Mediebevilgningen per innbygger for Oppland var kr 39,5. Medieregnskapet i 1993 var klart høyere enn i Omregnet til 2013-kroner ble det brukt kr til medier i Sett i forhold til befolkningsmengde er medieregnskapet i % av medieregnskapet i 1993, 1,2 millioner kroner lavere. En annen interessant forskjell mellom 1993 og 2013 er at «medier» i 1993 var så godt som ensbetydende med bøker. I 2013 forholder bibliotekene seg til flere medietyper, særlig lydbøker og film. I 1993 sto bøker for 93 % av det totale utlånet, mens det samme tallet i 2013 er 73 %. Det er færre bibliotekfilialer det skal kjøpes medier til i 2013, men bibliotekene må i dag kjøpe inn flere medietyper enn for 20 år siden, og pengebruken til medier er i snitt 14 % lavere enn i

7 Kommunenes medieregnskap 2013 og 1993 Tabell 2. I tabellen er kommunene rangert fra høyest til lavest medieregnskap per innbygger i Kommune REGNSKAP REGNSKAP, REGNSKAP MEDIER PROSENT AV REGNSKAP, MEDIER MEDIER TOTALT PER 1993 MEDIE- INNBYGGER- INNBYGGER- MEDIER TOTALT (2013- TOTALT PER INNBYGGER BUDSJETT PER TALL TALL TOTALT kroner) INNBYGGER (2013-kroner) INNBYGGER Vang ,1 39,3 320 Skjåk ,9 70,2 165 Lom ,4 70,0 142 Øystre Slidre ,8 60,5 153 Dovre ,9 72,2 94 Sel ,4 73,8 91 Lesja ,6 67,4 91 Nord-Fron ,3 69,2 78 Jevnaker ,8 52,3 93 Ringebu ,9 48,6 99 Sør-Fron ,9 54,1 89 Sør-Aurdal ,4 54,7 85 Lunner ,1 36,3 116 Vestre Slidre ,9 59,6 69 Vågå ,6 52,3 76 Østre Toten ,8 50,7 77 Etnedal ,4 46,1 83 Gran ,3 33,7 111 Nordre Land ,8 32,1 112 Nord-Aurdal ,3 43,5 77 Lillehammer ,1 39,8 81 Søndre Land ,7 72,0 43 Vestre Toten ,4 37,3 82 Gausdal ,5 35,6 72 Øyer ,6 52,5 47 Gjøvik ,7 32,3 67 Total ,5 46, Kommunenes medieregnskap 2013 Vang, Skjåk, Lom og Øystre Slidre er de kommunene som i 2013 brukte mest penger på medier per innbygger, med Vang på topp med kr 126,1. Gjøvik, Øyer, Gausdal og Vestre Toten brukte minst penger på medier per innbygger, med Gjøvik på bunn med kr 21,7. Det er altså et stort sprik mellom kommunene som bruker mest på medier og de som bruker minst. Det er stort sett de små kommunene som bruker mest penger til mediekjøp per innbygger, mens det stort sett er større kommuner som bruker minst. Det vil være dyrere å tilby en god bibliotektjeneste i 4

8 Vang Skjåk Lom Øystre Slidre Dovre Sel Lesja Nord-Fron Jevnaker Ringebu Sør-Fron Sør-Aurdal Lunner Vestre Slidre Vågå Østre Toten Etnedal Gran Nordre Land Nord-Aurdal Lillehammer Søndre Land Vestre Toten Gausdal Øyer Gjøvik Kroner Bibliotekstatistikken 2013 en kommune med få innbygger enn i en kommune med mange innbyggere. Et eksempel: Etnedal bruker kr 38 per innbygger på medieinnkjøp mens Lillehammer bruker kr 32 per innbygger. Mediebudsjettet til Etnedal er kr , mens Lillehammer sitt er kr Dette vil med stor sannsynlighet si at det er vanskeligere for Etnedal og drive en god samlingsutvikling enn Lillehammer, til tross for at Etnedal bruker mer penger per innbygger til medier Kommunenes medieregnskap 1993 Sel, Dovre og Søndre Land var de kommunene som i 1993 brukte mest penger på medier per innbygger, med Sel på topp med kr 74. Nordre Land, Gjøvik og Gran brukte minst penger på medier per innbygger, med Nordre Land på bunn med kr Oppsummering: Kommunenes medieregnskap 2013 og 1993 Selv om den totale bruken av penger til medier i folkebibliotek har gått ned med 14 %, viser tabellen at det er kommuner som bevilger mer penger til biblioteket i 2013 enn i Vang, Lom, Skjåk, Øystre Slidre, Lunner, Gran og Nordre Land gjør det. Dette illustreres tydeligere i figuren under (figur 1). Figur 1: I figuren er kommunene rangert etter høyest til lavest medieregnskap per innbygger i ,0 Kroner brukt til medier per innbygger 120,0 100,0 80,0 60,0 40, ,0 0,0 Figuren viser også at noen bibliotek har hatt en markant nedgang i medieregnskapet på disse 20 årene. Søndre Land har hatt den største nedgangen. Kommunen brukte i 1993 kr på medier. I 2013 brukte de kr Søndre Land har 43 % av mediebudsjettet de hadde i Det er en dramatisk nedgang. 5

9 Gjøvik har 67 % av det mediebudsjettet de hadde i 1993, selv om de i 1993 var den kommunen som brukte nest minst på medier per innbygger. Hvis Gjøvik skulle hatt det samme medieregnskapet per innbygger i 2013 som de hadde i 1993, så skulle de ha brukt kroner mer i Variasjonen mellom kommunene med hensyn til bevilgninger var mye høyere i 2013 enn i I 2013 var variasjonsspennet mellom kommunene fra høyest kr 126,1 til lavest kr 22 per innbygger. I 1993 var variasjonsspennet fra høyest kr 72 til lavest kr 32 per innbygger. Ut fra dette er rimelig å anta at hvilken bibliotektjeneste innbyggerne i Oppland har i dag, er mye mer avhengig av hvilken kommune du bor i, enn det var for 20 år sida. 3. Brukes folkebibliotekene mer eller mindre i 2013 enn i 1993? Tabell 3: Totalt besøk og utlån i Oppland 1993 og 2013 Totalt i Oppland Besøk Besøk per innbygger 3,8 4,6 Utlån Utlån per innbygger 4,7 4,9 «Bruk av bibliotektjenesten» 8,5 9,6 3.1 Besøk Det totale bibliotekbesøket per innbygger er 28 % høyere i 2013 enn i En markant høyning. Dette til tross for at det er 29 færre bibliotekavdelinger i Oppland i dag enn for 20 år sida. Og til tross for at bibliotekene i dag i snitt har mindre penger til kjøp av innhold (bøker, lydbøker, film o.l.). Antall bibliotekstillinger er tilnærmet det samme i dag som i Det betyr at bibliotekressursene i dag har blitt samlet på færre bibliotekavdelinger. Dette har ført til bedre åpningstider på de gjenværende bibliotekavdelingene, særlig på kommunenes hovedbibliotek. Gjennomsnittlig åpningstid på hovedbibliotekene i Oppland i 1993 var 23 timer per uke. I 2013 var tallet 30 timer per uke. Det er også sannsynlig å anta at en mer samlet bibliotekressurs har ført til større muligheter for bibliotekutvikling i de gjenværende bibliotekavdelingene. Et eksempel på dette er antall kommuner som mottok eksterne prosjektmidler til bibliotekutvikling. I 1993 mottok fire av 26 kommuner prosjektmidler, i 2013 mottok 14 av 26 kommuner prosjektmidler til bibliotekutvikling. Vi har også sett i løpet av de siste fire årene en svært stor økning i antall arrangementer, både for barn og voksne som blir gjennomført i biblioteket. Dette kan være noen av indikatorene på at folkebiblioteket har utviklet seg fra å være en institusjon som hovedsakelig drev med bokutlån, til å bli en institusjon som i tillegg er en viktig kulturell og sosial møteplass i lokalsamfunnet. 6

10 3.2 Utlån Det totale medieutlånet er også høyere i 2013 sammenliknet med 1993, men økningen er prosentvis langt lavere enn besøket. Det blir utlånt i gjennomsnitt 2 % flere medier per innbygger i 2013 enn i «Bruk av bibliotektjenesten» Vi har valgt å summere indikatoren «besøk per innbygger» med indikatoren «utlån per innbygger». Summen av indikatortallene har vi valgt å kalle «bruk av bibliotektjenesten». Når Telemarkforskning lager sin Kulturindeks, benytter de seg kun til indikatorene «besøk per innbygger» og «utlån per innbygger». De lar indikatorene vekte likt i den videre behandlingen av dataene ( Vi benytter samme modell hvis et bibliotek har 5 besøk per innbygger og 4 utlån per innbygger vil «bruk av bibliotektjenesten» være 9. Den totale «bruk av bibliotektjenesten» per innbygger er 13 % høyere i 2013 (9,6) enn i 1993 (8,5). 7

11 3.3.1 Besøk og utlån fordelt etter kommune 1993 Tabell 4: I tabellen er kommunene sortert fra høyest til lavest «bruk av bibliotektjenesten» per innbygger Kommune INNBYGGER- TALL BESØK BESØK PER INNBYGGER UTLÅN TOTALT UTLÅN PER INNBYGGER BRUK AV BIBLIOTEK- TJENESTEN Sør-Aurdal , ,5 12,2 Gjøvik , ,2 11,8 Nord-Fron , ,5 11,2 Lillehammer , ,8 11,0 Søndre Land , ,1 10,7 Lunner , ,5 10,3 Øystre Slidre , ,0 8,9 Lom , ,4 8,1 Vestre Toten , ,0 8,0 Øyer , ,6 7,9 Dovre , ,1 7,7 Sel , ,0 7,7 Gran , ,9 7,5 Ringebu , ,3 7,4 Skjåk , ,1 7,3 Lesja , ,3 6,5 Etnedal , ,3 6,5 Nordre Land , ,7 6,4 Sør-Fron , ,0 6,1 Nord-Aurdal , ,6 6,0 Vestre Slidre , ,0 5,7 Østre Toten , ,1 5,4 Jevnaker , ,3 5,2 Vågå , ,0 5,0 Vang , ,0 4,0 Gausdal , ,6 3,9 Sør-Aurdal, Gjøvik, Nord-Fron og Lillehammer hadde høyest «bruk av bibliotektjenesten» i 1993, Sør- Aurdal på topp med 12,2. Nederst er Gausdal, Vang og Vågå, med Gausdal på bunn med 3,9. Gjøvik hadde høyest besøk per innbygger (6,6), etterfulgt av Lillehammer (6,2) og Nord-Fron (5,7). Sør-Aurdal hadde høyest utlån per innbygger (8,5), etterfulgt av Søndre Land (7,1) og Øystre Slidre (7,0). 8

12 3.3.2 Besøk og utlån fordelt etter kommune 2013 Tabell 5: I tabellen er kommunene sortert fra høyest til lavest «bruk av bibliotektjenesten» per innbygger Kommune INNBYGGER- TALL BESØK BESØK PER INNBYGGER UTLÅN TOTALT UTLÅN PER INNBYGGER BRUK AV BIBLIOTEK- TJENESTEN Lom , ,9 19,3 Vang , ,8 17,7 Øystre Slidre , ,8 14,0 Gran , ,5 13,6 Skjåk , ,3 13,3 Lillehammer , ,6 12,6 Dovre , ,0 12,5 Sel , ,0 11,9 Østre Toten , ,7 10,1 Jevnaker , ,2 9,8 Etnedal , ,5 9,8 Gausdal , ,3 9,5 Lesja , ,6 9,2 Vågå , ,6 9,1 Sør-Aurdal , ,0 8,9 Nordre Land , ,9 8,1 Nord-Fron , ,7 7,8 Nord-Aurdal , ,9 7,7 Vestre Toten , ,3 7,6 Gjøvik , ,0 7,6 Ringebu , ,0 7,4 Lunner , ,4 7,1 Sør-Fron , ,2 5,7 Øyer , ,4 5,2 Søndre Land , ,6 4,6 Vestre Slidre , ,8 4,1 I 2013 er det Lom, Vang og Øystre Slidre som hadde høyest «bruk av bibliotektjenesten» per innbygger i Oppland, med Lom på topp med 19,3. Dette er betydelig høyere enn Sør-Aurdal sitt topptall fra 1993 (12,2). Nederst er Vestre Slidre, Søndre Land og Øyer, med Vestre Slidre på bunn med 4,1. Vang hadde det desidert høyeste besøket per innbygger (11,9), etterfulgt av Lom (8,3) og Lillehammer (8,0). Lom hadde det desidert høyeste utlånet per innbygger (10,9), etterfulgt av Skjåk (8,3) og Sel (7,0). 9

13 3.4 Oppsummering: besøk og utlån fordelt etter kommune 1993 og 2013 Det er påfallende hvor liten sammenheng det er i kommunenes plassering når man sammenlikner tabellene fra 1993 og Kommuner som var høyt oppe i 1993 kan befinne seg langt nede i 2013 og vice versa. De tydeligste eksemplene er Søndre Land og Vang. Søndre Land hadde den femte høyeste «bruk av bibliotektjenesten» i 1993, og det var bare to bibliotek som hadde et høyere utlån. I 2013 er det bare ett bibliotek som har et lavere tall enn Søndre Land. Utlånet har stupt fra 7,1 utlån per innbygger til 2,6. Vang har hatt en helt motsatt utvikling. I 1993 var det bare n kommune som hadde et lavere «bruk av bibliotektjenesten» per innbygger enn Vang. Besøket var 1,0 per innbygger, det aller laveste i Oppland. I 2013 er tallet 11,9, det desidert høyeste besøkstallet i Oppland i Alle de tre kommunene som lå øverst i 1993, Sør-Aurdal, Gjøvik og Nord-Fron, er i 2013 under midten. Årsaken til dette er helt sikkert sammensatt. Noen bibliotek som lå langt nede i besøk og utlån i 1993 kan ha fått nye og sentrale biblioteklokaler. Noen kommuner har i denne 20-årsperioden samlokalisert folkebiblioteket med videregående skole (Gran, Gausdal og Østre Toten) noe som har en positiv effekt på bruken av biblioteket. Andre bibliotek har blitt samlokalisert med kommunens servicetorg (eksempelvis Etnedal, Sør-Fron), noe som har en positiv effekt på åpningstider, som igjen kan påvirke bruken positivt. I noen kommuner kan innbyggernes bruksmønster ha forandret seg. Hvis det for eksempel har blitt bygd et stort kjøpesenter i kommunen, vil det kunne skje forskyvninger i hvor folk oppholder seg. Dersom innbyggernes nye bruksmønster er nærmere eller lengre unna biblioteket enn tidligere, kan også dette være en faktor på om biblioteket er mer eller mindre brukt i dag enn for 20 år sida. En annen årsak kan være at noen bibliotek rett og slett er bedre drevet enn andre. Men uavhengig av alle andre årsaker hvor stor betydning har bibliotekenes økonomi for hvordan biblioteket brukes? 10

14 4. Er det i 2013 noen sammenheng mellom bruken av bibliotekene og bibliotekenes personal- og medieressurser? For å finne svaret på spørsmålet i kapitteloverskriften, vil vi se på sammenhengen mellom indikatoren «bruk av bibliotektjenesten per innbygger» (se beskrivelse av indikatoren s. 7) og indikatorene «regnskap lønnsutgifter per innbygger» og «regnskap medieutgifter per innbygger». 4.1 Bruken av bibliotekene og bibliotekenes personalressurser Tabell 6: I tabellen er kommunene sortert fra høyest til lavest regnskap lønn- og sosiale utgifter per innbygger Kommune INNBYGGER-TALL BRUK AV BIBLIOTEK- TJENESTEN REGNSKAP, LØNN OG SOSIALE UTGIFTER REGNSKAP LØNN OG SOSIALE UTGIFTER PER INNBYGGER Lom , Skjåk , Dovre , Vang , Lesja , Sør-Aurdal , Nord-Fron , Sel , Øystre Slidre , Etnedal , Gran , Nordre Land , Østre Toten , Vestre Toten , Sør-Fron , Jevnaker , Nord-Aurdal , Søndre Land , Vågå , Ringebu , Lunner , Gjøvik , Lillehammer , Øyer , Gausdal , Vestre Slidre , Total , Tabell 6 viser at 8 av de 9 bibliotekene med en «bruk av bibliotektjenesten» over 10, ligger over midten av tabellen (tabellen er sortert fra høyest til lavest regnskap lønn og sosiale utgifter per innbygger). Vestre Slidre ligger nederst både i «bruk av bibliotektjenesten» og «regnskap lønnsutgifter per innbygger». Det ser dermed ut som det er en sammenheng mellom «bruk av bibliotektjenesten» og «regnskap lønnsutgifter per innbygger». Men hvilken sammenheng er det, og hvor stor er sammenhengen? 11

15 Bruk av bibliotektjenesten per innbygger Bibliotekstatistikken 2013 For å finne svaret, må vi foreta en regresjonsanalyse. Regresjonsanalyse er innen statistikk en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variable. I vårt tilfelle har vi i figur 2 brukt «bruk av bibliotektjenesten per innbygger» som responsvariabel (Yaksen) og «lønn og sosiale utgifter per innbygger» som forklaringsvariabel (X-aksen). Figur 2: Regresjonsanalyse: Sammenhengen mellom «bruk av bibliotektjenesten per innbygger» og «lønnsutgifter per innbygger» y = 0,03x + 2,90 R² = 0, Lønn/sosiale utgifter per innbygger Regresjonskoeffisienten, R2, går fra 0 til 1, hvor 0 er ingen sammenheng mens 1 er perfekt sammenheng. En regresjonskoeffisient mellom 0,5 og 0,6 er en klar sammenheng. Figur 2 viser at R2 er 0,57. Med så mange datapunkter er det statistisk helt usannsynlig at sammenhengen har oppstått av en ren tilfeldighet. Med tanke på alle andre årsakssammenhenger (se s. 10) er det påfallende hvor stor sammenheng det er mellom bruken av biblioteket og lønnsutgiftene per innbygger. 12

16 4.2 Bruken av bibliotekene og bibliotekenes medieressurser Tabell 7 : I tabellen er kommunene sortert fra høyest til lavest «regnskap medieutgifter per innbygger» Kommune INNBYGGERTALL (SSB 2014) BRUK AV BIBLIOTEK- TJENESTEN REGNSKAP, MEDIER TOTALT REGNSKAP MEDIER TOTALT PER INNBYGGER Vang , ,1 Skjåk , ,9 Lom , ,4 Øystre Slidre , ,8 Dovre , ,9 Sel , ,4 Lesja , ,6 Nord-Fron , ,3 Jevnaker , ,8 Ringebu , ,9 Sør-Fron , ,9 Sør-Aurdal , ,4 Lunner , ,1 Vestre Slidre , ,9 Vågå , ,6 Østre Toten , ,8 Etnedal , ,4 Gran , ,3 Nordre Land , ,8 Nord-Aurdal , ,3 Lillehammer , ,1 Søndre Land , ,7 Vestre Toten , ,4 Gausdal , ,5 Øyer , ,6 Gjøvik , ,7 Total , ,5 Tabell 7 viser at 6 av de 9 bibliotekene med en «bruk av bibliotektjenesten» over 10, har høyest «regnskap medier totalt per innbygger». Noen kommuner bryter sammenhengen. Lillehammer, Gran og Østre Toten har alle høyere bibliotekbruk enn medieregnskapet skulle tilsi. Vestre Slidre og Sør-Fron har lavere bibliotekbruk enn medieregnskapet skulle tilsi. Men også når man sammenlikner «bruk av bibliotektjenesten» og «regnskap medier totalt per innbygger» ser det ut til å være en sammenheng. 13

17 Bruk av bibliotektjemesten Bibliotekstatistikken 2013 Figur 3: Regresjonsanalyse: Sammenhengen mellom «bruk av bibliotektjenesten» og «medieregnskap per innbygger» y = 0,11x + 3,98 R² = 0, Medieregnskap per innbygger I figur 3 er regresjonskoeffisienten (R2) 0,61. Også når man sammenlikner «bruk av bibliotektjenesten» og «mediekjøp per innbygger» er det en stor sammenheng mellom kommuner som har et høyt medieregnskap per innbygger og bruken av biblioteket. 14

18 "Bruk av bibliotekets tjeneste" Bibliotekstatistikken Oppsummering: sammenheng mellom bruken av bibliotekene og bibliotekenes personal- og medieressurser I tabell 2 (s.4) og figur 1 (s.5) så vi tydelig hvordan kommunene Vang og Søndre Land har utviklet seg fra 1993 til Vang har gått fra å være en kommune som brukte lite penger på bibliotek til å bli en kommune som satser på bibliotek. Utviklingen i Søndre Land har gått i motsatt retning. I figur 4 har vi vist hvordan denne utviklingen har gitt seg utslag i bruken av de to bibliotekene. Figur 4: «Bruken av bibliotektjenesten per innbygger» i Vang og Søndre Land i 1993 og S. Land 1993 Vang "Medieregnskap per innbygger" De røde firkantene er de andre kommunenes bibliotek i Den blå firkanten er Søndre Land i 2013 og den grønne firkanten er Vang i Vang har beveget seg fra lavest bruk til å bli det biblioteket som har nest høyest bruk av bibliotektjenesten. Det er påfallende hvordan sammenhengen er mellom kommunens satsning og bibliotekets høye bruk. Det samme kan sies om Søndre Land. Vi har også sett på om det er en sammenheng mellom kommunens lønnsutgifter per innbygger og medieregnskap per innbygger. Også her er det en klar sammenheng. Kommuner med høye lønnsutgifter per innbygger har også et høyt medieregnskap per innbygger. Disse to faktorene er avgjørende for bruken av bibliotektjenesten. 5. Oppsummering Bibliotekstatistikken folkebibliotekene i Oppland Kommuner som satser økonomisk på bibliotektjenesten får tilbake en bibliotektjeneste som blir en enda viktigere institusjon for kommunens innbyggere. Det er ingen andre faktorer som i så stor grad sikrer en høy bruk av kommunens folkebibliotek. I Kulturutredningen 2014 (NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 ), som ble lagt frem våren 2013 av Enger-utvalget, ble det pekt på at folkebibliotekene har vært en klar budsjett-taper som ikke har nytt godt av regjeringens kulturløfter. Folkebibliotekene eies av kommunene. Enger-utvalget beskriver bibliotekene som den kulturelle grunnmuren i Norge, og mener at de systematisk har vært nedprioritert og underfinansiert. 15

19 Den 1. juni 2013 ble det vedtatt ny biblioteklov. Den største endringen for folkebibliotekene er at det nå er lovpålagt at de skal drive aktiv formidling, og være en arena for offentlig samtale og debatt. I den nye 1 Målsetting (formålsparagrafen) heter det nå: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Denne statistikkoversikten for folkebibliotekene i Oppland har vist at det er en klar sammenheng mellom kommunenes økonomiske prioriteringer og bruk av biblioteket. Det vil komme økte krav til fremtidige bibliotektjenester i forbindelse med ny biblioteklov. Kvaliteten på tjenestene til kommunenes innbyggere vil fortsatt være avhengig av kommunenes prioriteringer. 16

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting SINTEF A6262 RAPPORT Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting Solveig Osborg Ose SINTEF Helse Mai 2004 Forord Denne rapporten

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Bibliotekstatistikk 2007

Bibliotekstatistikk 2007 Bibliotekstatistikk 2007 Folkebibliotekene i utvalgte framstillinger Bibliotekstatistikk 2007 : folkebibliotekene i - utvalgte framstillinger Utgitt 20.08.2008 Revidert utgave 17.09.2008 fylkesbibliotek

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS

Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS Boligutredning Oppland fylkeskommune «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» PROGNOSESENTERET AS Oslo, 9. februar 2015 Utførende konsulenter: Bjørn Helge Nygaard Kåre Elnan Bjørn Mangor Birkeland

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Oppland

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Oppland Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Oppland KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2012 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Oppland.

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Lillehammer den 12. mars 2014 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET Sak 44/15 Arkivsaksnr.: 13/2281-20 Løpenr.: 19267/15 Arkiv: 060&31 SAKSARKIV Ansvarlig fylkesråd: Line M. Sandberg FOLKEBIBLIOTEK I TROMS 2014 - STATUS OG UTFORDRINGER Innstilling

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet

Detaljer

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 - Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 1. Innledning Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallagene når det gjelder politisk og organisatorisk aktivitet i arbeidsåret. 2016 er et

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Oppland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Kommunereform i Oppland Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre,

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Paul Chaffey, Statssekretær Fylkesmannen i Oppland, Fagernes, 01.11.17 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Gran Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 169 4 226 29 91 2011 173 34 255 41 2010 207 296 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3.

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3. Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 FR sak 231/15, 25.3.2015 Gjelder fra 01.01.2012 1. Formål Transporttjenesten for

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011 Oppland Sau og Geit - Regionmøter 10-11-12 jan 2011 Faktatall om småfenæringa i Oppland Orientering om FKTgjennomførte tiltak i 2010, aktuelle tiltak i 2011 Oppland innlandsfylke med store utmarksressurser.

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oppland TF-notat

Detaljer

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Oppland fylkesbibliotek

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK. Fylkesrådet. Sak 91/14. Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse. Til: Fra: FOLKEBIBLIOTEK I TROMS STATISTIKK

FYLKESRÅDSSAK. Fylkesrådet. Sak 91/14. Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse. Til: Fra: FOLKEBIBLIOTEK I TROMS STATISTIKK Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 91/14 Løpenr.: 16081/14 Saknr.: 13/2281-8 Ark.nr.: 060 &31SAKSARKIV Dato: 06.05.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FOLKEBIBLIOTEK I TROMS 2013

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer

Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland

Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland Fylkestinget sluttet seg til planen 14.06.04 Planen er revidert i samsvar med fylkestingets vedtak og godkjent av Miljøverndepartementet 22.12.04

Detaljer

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper (FIG) har en reaksjonstid på inntil 60 minutter etter mottatt varsel, og det

Detaljer

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N Fritidsboliger i Oppland bestand, utvikling og bruk Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g Ø F - R a p p o r t 1 4 / 2 9 I S B N 9 7 8-8 2-7356-658-4 Fritidsboliger i Oppland bestand,

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

RAPPORT ØKONOMISK RÅDGIVNING I RAPPORTERINGSPERIODE: STATUS SAKER: NYE SAKER PERIODEN: AVSLUTTEDE SAKER:

RAPPORT ØKONOMISK RÅDGIVNING I RAPPORTERINGSPERIODE: STATUS SAKER: NYE SAKER PERIODEN: AVSLUTTEDE SAKER: KOMMUNE Saker overført fra forrige periode Nye saker inn i perioden Saker avsluttet i perioden Saker v/rapporteringsslutt (overføres til neste periode) NAV/sosialtjenesten Selv Helsetjenesten (spesialisthelsetjeneste/fastlege)

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune SAMARBEIDSAVTALE Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune Oppgaver Følgende oppgaver legges til fylkesarkivet: Fjernarkiv/arkivdepot. Fylkesarkivet delegeres oppgaver som

Detaljer

Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder

Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder Hønsehauk 2011: kun 36 % av kjente lokaliteter gått ut av bruk 2014: hekking kun ved 25% av kjente lok

Detaljer

Årsmelding Oppland fylkesbibliotek 2010 Statistikk for Opplandsbiblioteka 2010. Lasse Stang

Årsmelding Oppland fylkesbibliotek 2010 Statistikk for Opplandsbiblioteka 2010. Lasse Stang Årsmelding Oppland fylkesbibliotek 2010 Statistikk for Opplandsbiblioteka 2010 Lasse Stang Årsmelding 2010 Forord s. 3 Ansatte ved Oppland fylkesbibliotek 2010 s. 4 Prosjektvirksomhet s. 5 Innlegg fra

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013

KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013 KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013 FYLKESMANNEN I OPPLAND www.fylkesmannen.no/oppland NAVN STILLING KONTAKTINFORMASJON Guri Rudi fmopgru@fylkesmannen.no Rådgiver

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

Vi har de elevene vi har

Vi har de elevene vi har Vi har de elevene vi har Ungdomsskolekonferanse Gyldendal 28. oktober 2011 Jarl Inge Wærness www.laeringslaben.no Tre mål for kvalitet i opplæringen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

1001 Kristiansand 1902 Tromsø 1103 Stavanger 1601 Trondheim 1201 Bergen

1001 Kristiansand 1902 Tromsø 1103 Stavanger 1601 Trondheim 1201 Bergen Vår dato Deres referanse Arkivkode Telefon [Klikk her] [Klikk her] 56 12 50 52 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler E-post [Klikk her] [Klikk her] [Klikk her] Bjarne.Olsvold@udf.no Økonomiske ressurser

Detaljer

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser til at det er brei semje

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Nytt inntektssystem Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu - 18. februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Fra staten Fra innb Finansiering av kommunesektoren Frie inntekter

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Nye kommuner nye roller for bibliotekene. Et utviklingsprosjekt fra fylkesbibliotekene i Trøndelag

Nye kommuner nye roller for bibliotekene. Et utviklingsprosjekt fra fylkesbibliotekene i Trøndelag Nye kommuner nye roller for bibliotekene Et utviklingsprosjekt fra fylkesbibliotekene i Trøndelag Endringstider Kommunereformens mål bakgrunnen for vårt prosjekt Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Oppsummering av hovedfunn

Oppsummering av hovedfunn 2 Oppsummering av hovedfunn Hovedfunn (I) Tilknytning til steder Innbyggerne føler jevnt over svært sterk tilknytning til området de bor i 9 av 10 føler sterk tilknytning til Nordre Land 8 av 10 føler

Detaljer

Næringsanalyse for Oppland

Næringsanalyse for Oppland Næringsanalyse for Oppland Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.07/2009 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Oppland TF-notat nr: 07-2009 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M.

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre Medier Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre medier... 3 Utlån... 3 Totalt utlån andre medier 2004-2011... 3 Figur 1... 4 Figur 2... 4 Utlån medietype... 5 Utlån musikk totalt

Detaljer

Sponsing og sponsorsamarbeid i bibliotek (Ref #40462249)

Sponsing og sponsorsamarbeid i bibliotek (Ref #40462249) Sponsing og sponsorsamarbeid i bibliotek (Ref #40462249) Søknadssum: 400 000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oppland fylkesbibliotek / 961382335 Postboks

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

FYLKESSTATISTIKK Oppland

FYLKESSTATISTIKK Oppland FYLKESSTATISTIKK 2015 Oppland Innhold 1. Demografi Befolkningsutvikling...6 Flytting...12 Innvandring...15 Barn og unge...18 Folketilvekst, fertilitet og fødselsoverskudd..21 Aldersbæreevnen... 23 2. Oppvekst

Detaljer

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL.

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Plan-, bygg- og oppmålingsavdelingen Planavdelingen Notat Til: Planutvalget Kopi til: Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

Utvikling av økonomisk sosialhjelp i Nord-Gudbrandsdal

Utvikling av økonomisk sosialhjelp i Nord-Gudbrandsdal Arbeidsnotat nr. 198 / 2014 Working paper no. 198 / 2014 Utvikling av økonomisk sosialhjelp i Nord-Gudbrandsdal Av Ørjan Mydland For fullstendig oversikt over publikasjonene i HiLs skriftserie se http://hil.no/hil/biblioteket/forskning_og_publisering/skriftserien_ved_hil

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

NVEs tolkning av Energilovforskriften et sikkerhetsmessig dilemma? Tom Knutsen Nettkonferansen 2008

NVEs tolkning av Energilovforskriften et sikkerhetsmessig dilemma? Tom Knutsen Nettkonferansen 2008 NVEs tolkning av Energilovforskriften et sikkerhetsmessig dilemma? Tom Knutsen Nettkonferansen 2008 Eidsiva Nett -konsesjonsområder Regionalnett: R-nett hele i Hedmark og Oppland med unntak av Hadeland

Detaljer

«Region» brukes samtidig på ulike nivå, som f.eks. Østlandsregionen, Osloregionen og Oslofjordregionen som alle inkluderer Mosseregionen.

«Region» brukes samtidig på ulike nivå, som f.eks. Østlandsregionen, Osloregionen og Oslofjordregionen som alle inkluderer Mosseregionen. Prosjektet "Utredning av ny kommunestruktur i Mosseregionen" Vedlegg 1 Notat Til: Utredningsutvalget Fra: Prosjektleder Arne Bruknapp Dato: 08.06.15 Revidert 22.09.15 Mosseregionen utviklingen fram til

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Statlige arbeidsplasser og nytt embete for Fylkesmannen i Oppland og Hedmark. L i l l e h a m m e r r e g i o n e n

Statlige arbeidsplasser og nytt embete for Fylkesmannen i Oppland og Hedmark. L i l l e h a m m e r r e g i o n e n Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Statlige arbeidsplasser og nytt embete for Fylkesmannen i Oppland og Hedmark L i l l e h a m m e r r e g i o n e n 2 7. 1 0. 2 0 1 7 Befolkningsvekst i regioner

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

REFERAT. Tema Fellesmøte AU Tema og Plan&Tema 2015 HeOp for møte Dato 28.04.2015 Til stede. Referent Yngvild Malmo Kopi til

REFERAT. Tema Fellesmøte AU Tema og Plan&Tema 2015 HeOp for møte Dato 28.04.2015 Til stede. Referent Yngvild Malmo Kopi til REFERAT Tema Fellesmøte AU Tema og Plan&Tema 2015 HeOp for møte Dato 28.04.2015 Til stede Referent Yngvild Malmo Kopi til Innledning Kort presentasjonsrunde av de som var til stede. Georg innledet med

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Kommuner i Hedmark og Oppland Fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune KS Hedmark og Oppland INNLANDET POLICE

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer