Leka kommune feb. 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leka kommune 7994 19. feb. 2015"

Transkript

1 Tema-gruppearbeid før kommunestyremøtet presentert fra kl.1300 GRUPPE 1: PER HELGE JOHANSEN TORE HAGEN ÅSMUND NILSEN SINDRE HELMERSEN Kommunestyret legger rammene i sine vedtak, og skoleledelsen driver i utgangspunkt etter det. Etter det skal skolen drives etter kommunens langsiktige planer, rammetimetall og nasjonale retningslinjer. Kommunestyret ansetter rektor og rådmann som er kompetansen og som skal drive God dialog og toveis kommunikasjon, kan være med rektor til stede i møter, Fysisk aktivitet, uteaktivitet i friluft. På tur, men også med at Leka har bra uteanlegg, idrettsbaner osv Felles måltid for å sikre godt kosthold, felles møtested og tidspunkt. Trenger ikke være så dyrt. Lære seg å legge en struktur på dag og livssituasjonen. Være bevist på mobbing - spesielt i forebyggende. Holdninger til medmennesker, lære seg en kultur, vi- følelsen, respekt, folkeskikk hvordan vi klarer oss er litt med hvordan vi fremstår, hvilken sjøltillit og personlige sider vi viser- vår beste side. God dialog mellom skole og foreldrene, involvere foreldrene. Sosiale medier, holdninger til hvordan en bruker disse hjelpemidlene. Motivasjon, eleven må få spennende skoledag- med en utviklingskurve som ser og er tilpasset den enkelte elev. Vi vet at det er et krav, men det er handlingen som vi er usikker på. Leka er en liten skole og bør ha mulighet til å gi hver elev bedre oppfølling enn i klasser med 30 elever. Karriereveiledning. Hva skal du bli når du blir stor, hvor skal du bo, hvilket liv får du, hvilken lønn, lønn og spennende liv. Videregående skolegang med er hybel og reisetid. GRUPPE 2: LEIF RUNE JENSEN TOVE KVALØY ARNFINN HOLAND LARS EINAR GARSTAD Visjon o et minimum av spesialundervisning mot 0-visjon o godt kvalifiserte lærere i skolen, og kvalifiserte vikarer Tiltak o aktivitet mer aktivitet et mål på minst 45 minutter aktivitet hver dag trygg skolevei flere går/sykler til og fra skolen dersom det tilrettelegges med bedre belysning, o eventuelt gang- og sykkelvei o involvere elevene opp mot lokalt næringsliv bedre veiledning for yrkesvalg; ta utdanning som gir mulighet til å bo på Leka 1

2 o skolemat bør gjeninnføres fokus på sunt kosthold innføring av skolefrukt Mål Aktive, trygge, stolte og friske barn. GRUPPE 3: OLE ANNFINN HELMERSEN AINA HEGE HAUG KAREN JAKOBSEN VIVIAN LAUGEN MÅL TILTAK godt oppvekstmiljø godt læringsmiljø god veiledning i yrkesvalg samarbeid/samhandling skole hjem godt tverrfaglig samarbeid redusere spesialundervisningstimer antimobbe-kampanjer skolelunsj sunn mat! innføre fysisk aktivitet i læringa (oppvekstprogrammet) samarbeid skole hjem samarbeid skole - lokalt næringsliv regelmessige møter på skolen med foreldre ulike temaer aktiv FAU etatene snakker sammen skole, helse, kommunestyre, barnevern, PPT K.O. individrettet undervisning; fysisk/praktisk læring involvere FAU i aktivitet i skolen for best mulig samarbeid skole -hjem GRUPPE 4: TROND HILLER MARI-ANNE HOFF OLE KRISTIAN HOLAND gode lærere god skole mer fysisk aktivitet o flere tar seg fram til skolen selv o 60 minutter fysisk aktivitet per skoledag o alle elever må ut i friminuttene restriktiv moilbruk vil redusere mobbegrunnlaget finne en fornuftig løsning slik at skolemat kan innføres igjen karrierevalg mer lokalkunnskap; lokal forankring, lokal historie kunnskap om lokalt næringsliv; landbruk, oppdrett, fiske, anleggsbransjen eventuelt utplassering, praksisplasser ønsker at alle inkludres med slik at det blir mindre mobbing vi ønsker at resultatene på skolen skol forbedres 2

3 GRUPPE 1: TOVE KVALØY TORE HAGEN ARNFINN HOLAND SINDRE HELMERSEN GRUPPE 2: OLE ANNFINN HELMERSEN PER HELGE JOHANSEN LARS EINAR GARSTAD ÅSMUND NILSEN ikke enighet i gruppa biblioteket kan flyttes til NTE-bygget barnehagen flyttes til skolen, og biblioteket tas i bruk det eksisterende barnehagebygget selges slik at en slipper vedlikeholdskostnadene GRUPPE 3: OLE KRISTIAN HOLAND TROND HILLER KAREN JAKOBSEN usikre overslag som ligger til grunn for å vurdere hvilket alternativ som bør velges; vanskelig å sammenligne det er ordeler ved samlokalisering både administrativt, økonomisk og praktisk flertallet i gruppa går for å opprettholde dagens lokalisering mindretallet går for en løsning med lytting av biblioteket til NTE-bygget GRUPPE 4: VIVIAN LAUGEN MARI-ANNE HOFF LEIF RUNE JENSEN AINA HEGE HAUG Ivareta barnehagen som den er i dag. Restaurere slik at den får en bedre standard. Uteområdet er veldig bra i det området barnehagen ligger. Kanskje noe oppgradering. Når det gjelder biblioteket, liten interesse for å flytte det fra skolen. Beholde det der det er i dag. Oppvekstsenter barnehagen flyttes til skolen. Bakgrunn for dette, bedre utnyttelse av ressursene og en mulig billigere drift. 3

4 GRUPPE 1: MARI-ANNE HOFF TOVE KVALØY PER HELGE JOHANSEN LARS EINAR GARSTAD kartlegge behovet for omsorgsboliger ( før antyda 4) alternativer til tradisjonell sykehjemsplass bør ligge nært vaktrommet på sykestua toveis kontakt mat/kontakt/rask hjelp vurdere å flytte om på funksjoner inne i helsesenteret for å oppnå nærhet er det mulig å bygge omsorgsleiligheter som en andreetasje oppå delen med flatt tak? må ta en grundig vurdering av hele bygningsmassen med tanke på vedlikehold og bruksområder etterspørre konklusjon fra arbeidsgruppa fra utredning av framtidige PLO-tjenester? får løst problemet med åndsfriske kontra demente med å ha førstnevnte i omsorgsboliger GRUPPE 3: TORE HAGEN VIVIAN LAUGEN - OLE KRISTIAN HOLAND ÅSMUND NILSEN renovere Soltun 1 og 2 med universell utfoming, opprettholde 2 leiligheter i hvert bygg forutsetter at de brukes til omsorgsboliger se grundig på arealbruk i de offentlige bygningene med tanke på å kunne utnytte ledig areal til annen bruk bedre å rehabilitere eksisterende boliger og bruke disse, før vi bygger nytt vedlikeholdet må intensiveres samordning med flyktningeboliger er ikke aktuelt GRUPPE 4: KAREN JAKOBSEN TROND HILLER ARNFINN HOLAND sammenslått med GRUPPE 2: AINA HEGE HAUG - LEIF RUNE JENSEN - OLE ANNFINN HELMERSEN SINDRE HELMERSEN 4

5 GRUPPE 1: SINDRE HELMERSEN TROND HILLER - OLE KRISTIAN HOLAND - AINA HEGE HAUG i utgangspunktet vil flyktninger kunne være en berikelse for en kommune, men ut fra kommunens økonomi og mangel på potensielle arbeidsplasser, så mener vi at kommunen bør avvente. GRUPPE 2: LARS EINAR GARSTAD TOVE KVALØY - PER HELGE JOHANSEN - OLE ANNFINN HELMERSEN GRUPPE 3: ÅSMUND NILSEN TORE HAGEN KAREN JAKOBSEN GRUPPE 4: MARI-ANNE HOFF TOVE KVALØY PER HELGE JOHANSEN LARS EINAR GARSTAD har vi økonomi? bruk boliger som ligger lengst unna sykestua har vi helsetjenester? har vi evne til å integrere i lokalsamfunnet? fins det arbeid? må ha en langsiktig plan for å gjøre vedtak! 5

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING

LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING Herved kunngjøres følgende møter: Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: Forhandlingsutvalg Lekatun 14.10.13 1030 Formannskap Lekatun 14.10.13 1200 Saknr. Tittel: FORHANDLNIGSUTVALG.

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 25.04.2006 kl. 17.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer