Open Value Subscription

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Open Value Subscription"

Transkript

1 Open Value Subscription Viktige punkter i lisensavtalen Denne brosjyren gir en kort introduksjon til noen av de viktigste punktene i leieavtalen, Open Value Subscription, som du bør være klar over. Den består av to deler: første del tar for seg selve avtalen og avtaleadministrasjonen, mens andre del gir deg en oversikt over alle fordelene avtalen gir deg. Den inneholder også nyttige telefonnumre og linker. Be din forhandler gå gjennom punktene sammen med deg og oppbevar heftet lett tilgjengelig dersom det skulle dukke opp spørsmål. NB! Du kan få tilsendt direkte avtalerelatert informasjon fra Microsoft etter behov. Det vil si at vi sender deg en e-post når det skjer endringer eller dukker opp nyheter som er viktige for deg som avtaleadministrator å være klar over. Du vil ikke motta produktinformasjon eller reklame. Du melder deg på denne tjenester her:

2 OPEN VALUE SUBSCRIPTION Hva er Open Value Subscription Open Value Subscription (OVS) er en 3-årig leieavtale for lisenser som passer for virksomheter fra 5 PC-er med ønske om: Å leie programvare Spre kostnadene over 3 år Å betale en fast pris per PC per år Å registrere kostnadene som driftskostnader kontra investeringskostnader Å standardisere hele virksomheten på én plattform av produkter Enklere budsjettering av IT-kostnadene Bedre lisensadministrasjon og fullstendig oversikt over lisensbeholdningen Å oppgradere til den nyeste versjonen av et produkt som blir lansert i avtaleperioden Ekstrafordeler som blant annet support, utrullingshjelp, gavekort på tekniske kurs (se Software Assurance i del 2 av denne brosjyren) Hva innebærer det å tegne Open Value Subscription? Virksomheter som ønsker å leie programvare fra Microsoft i form av OVS, setter først opp en total oversikt over antall PC-er i virksomheten. Deretter velger man hvilke produkter som skal inngå i avtalen og dermed installeres på samtlige datamaskiner i virksomheten. Avtalen gjelder for tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Viktig å merke seg at alle kvalifiserte PC-er 1 må regnes med i avtalen. Av produkter man leier via OVS skiller man mellom plattformprodukter (virksomhets-produkter) og tilleggsprodukter. For å inngå OVS må man velge minst ett plattformprodukt. Tilleggsproduktene er valgfrie og tegnes på avtalen for ett og ett år. Prisnivå i Open Value Subscription Minimum antall PC-er for å inngå en OVS er 5 stykker. Det finnes to prisnivåer NL= PC-er og C=250 PC-er og oppover. For tilleggsprodukter finnes kun prisnivået NL. Frysing av prisen Når OVS-avtalen inngås, fastsettes prisen for hele avtaleperioden for produktene som er innlemmet i avtalen. Plattformprodukter 2 i Open Value Subscription Produktfamilie Microsoft Office Velg en eller miks mellom flere CAL (klientaksesslisenser) Velg en Operativsystem Velg en Tilgjengelige opsjoner for Plattformprodukter Office Enterprise Professional Plus 2007 Small Business Enterprise CAL Core CAL Small Business Server CAL Standard 3 Small Business Server CAL Premium Essential Business Server CAL Standard Essential Business Server CAL Premium Windows Vista Business oppgradering 4 Windows Vista Business oppgradering (med Microsoft Desktop Optimalisation Pack) 1 Kvalifiserte PC-er: Beskrives nærmere senere i dette heftet. 2 Plattform produkter: Vennligst se Product List på for siste versjon og produktopsjoner som er tilgjengelig. 3 SBS og EBS CAL-er: Mulighet for å mikse Standard og Premium CAL innenfor en produkt familie (enten innenfor EBS eller innenfor SBS) 4 Dette er kun en oppgraderingslisens, og det krever at du har en gyldig grunnlisens preinstallert på PC-en.

3 OPEN VALUE SUBSCRIPTION Core CAL inkluderer klientaksesslisenser til følgende serverprodukter 1 : Microsoft Windows Server Microsoft Exchange Server Standard Microsoft Office SharePoint Server Standard Microsoft System Center Configuration Manager Client ML Enterprise CAL inkluderer klientaksesslisenser til følgende serverprodukter: Alle komponenter i Core CAL, samt Forefront Security Suite 2 Exchange Server Enterprise Office SharePoint Server Enterprise Office Communications Server Standard Office Communications Server Enterprise Windows Rights Management Services, System Center Operations Management Client ML Small Business Server (SBS) CAL inkluderer klientaksesslisenser til Small Business Server, som består av 3 : Standard versjon: Microsoft Windows Server Standard Microsoft Exchange Server Standard Microsoft Sharpoint Services Microsoft Windows Server Update Services 120 dagers prøveversjon av Forefront Security for Exchange Server og Windows Lice OneCare for Server Integrasjon med Office Live Small Business Premium versjon: Alle komponentene i SBS CAL Standard, samt Microsoft Windows Server Standard Microsoft SQL Server Standard Essential Business Server (EBS) CAL er klientaksesslisenser til Essential Business Server, som består av 4 : Standard versjon: Microsoft Windows Server Standard Microsoft Exchange Server Standard Microsoft System Center Essensials Windows Forefront Security for Exchange Server Forefront Threat Management Gateway, Medium Business Edition Premium versjon: Alle komponentene i EBS CAL Standard, samt Microsoft Windows Server Standard Microsoft SQL Server Standard Tegner man OVS med full plattform, det vil si at man velger alle tre plattformproduktene, får man 5 % rabatt på den årlige avgiften i hele 3 års perioden. 1 Core CAL: se Product List for aktuelle versjoner av lisensene 2 Et abonnement for Forefront Security Suite består at følgende online tjenester: Antigen for Instant Messaging, Forefront Client Security, Forefront Security for Exchange Server, Forefront Security for SharePoint Server og Exchange Hosted Filtering. 3 & 4 Se versjonsoversikt på for detaljer om versjonene og språktilgjenglighet

4 OPEN VALUE SUBSCRIPTION Open Value Subscription Up to Date -rabatt Alle OVS-kunder kan oppnå 50 % rabatt første året for eksisterende lisenser av programvaren. Dette er begrenset til siste og nest-siste versjon (f. eks. Office 2007 og 2003, Windows Vista og XP). Tilleggsprodukter i Open Value Subscription De fleste Microsoft-produkter kan legges til OVS, enten man har valgt full plattform eller ikke. Tilleggsprodukter kan legges til gjennom hele avtaleperioden, ikke kun ved årsdag. Merk at tilleggsproduktet kun er gyldig ut avtaleåret ved tegning utenfor årsdag. Device vs. User CAL OVS tilbyr både Device CAL, hvor man teller antall enheter (PC-er, Laptop etc) og User CAL, hvor man teller antall brukere. Prisen er lik. Ved fornyelse av avtalen (etter endt tre år) kan man konvertere fra Device CAL til User CAL og omvendt. Bruksrett Gjennom OVS leier virksomheten rett til bruk av programvaren som inngår i avtalen: License og Software Assurance (L&SA) er det samme som en grunnlisens (L) med oppgraderingsrett og ekstrafordeler (SA). Det står mer om disse fordelene Software Assurance i del 2 av denne brosjyren. Krav til Windows operativsystem oppgraderingslisens Ved inngåelse av en OVS er følgende Windows operativsystemlisenser godkjent som grunnlag for oppgraderingslisens: Windows Vista Business og Ultimate, Windows XP Pro, Windows XP Tablet PC Edition, Windows 2000 Professional, Windows NT Workstation 4.0, Windows 98, IBM OS/2, Apple Macintosh. Lisenser for Embedded Systems gir ikke rett til oppgradering til Windows operativsystem Kvalifiserte datamaskiner Kvalifiserte datamaskiner omfatter alle personlige eller bærbare datamaskiner og arbeidsstasjoner eller lignende enheter som kan kjøre plattformproduktene. Kvalifiserte datamaskiner omfatter ikke: Datamaskiner som er utpekt som servere Systemer som er utpekt til KUN å kjøre virksomhetstilknyttet programvare System som kjører 1 et inkorporert (embedded 2 ) operativsystem Kvalifiserte brukere Vi definerer Kvalifiserte brukere som personer som har behov for klientaksess tilgang for serverproduktene tilgjengelig i de ulike CAL-suitene. Ekstern bruker, det vil si bruker som ikke er ansatt i virksomheten eller tilknyttede selskaper, regnes ikke som kvalifisert bruker. Eksterne brukere kan lisensieres gjennom External Connector og/eller gjennom supplerende lisensavtaler som Open License. Hjemmekontor og bærbare PC-er Hjemmekontor eid av selskapet regnes som kvalifisert datamaskin Sekundære bærbare PC-er regnes som kvalifiserte datamaskiner Hjemme-PC eid av en ansatt som har tilgang til Terminal Services lisensieres gjennom User CAL og Office Pro WAH ( work at home lisens). 1 Med kjøre menes kopiere, installere, bruke, få tilgang til, vise eller på en annen måte samhandle med et produkt. 2 Operativsystem som er tilpasset en enhet spesielt, som f.eks. telefon med Windows Mobile.

5 OPEN VALUE SUBSCRIPTION Windows Terminal Services Arbeidsstasjoner med tilgang til Windows Terminal Services trenger både Windows CAL og Windows Terminalserver CAL. Med OVS vil man derfor være dekket dersom man inkluderer en av CAL-suitene og i tillegg innlemmer Windows Terminalserver CAL som tilleggsprodukt for de arbeidsstasjonene som trenger det. Hvis Microsoft Office legges tilgjenglig for alle via Windows Terminal Services, skal alle PC-er som har tilgang til denne inneha en Microsoft Office-lisens som er av samme versjon eller bedre enn den som er tilgjenglig via Windows Terminal Services. Avtaleadministrasjon OVS administreres ved at man én gang i året på årsdagen for avtaleinngåelsen teller opp og rapporterer til sin forhandler hvilke produkter som er i bruk og hvor mange som bruker dem. Man skiller mellom: Kvalifiserte datamaskiner Kvalifiserte brukere Tilleggsprodukter Endringer i løpet av avtaleperioden Dersom antallet PC-er er endret siden siste innrapportering, må det gjøres en såkalt True Up eller True Down. Dette betyr at man teller over totalt antall aktive PC-er og rapporterer dette til sin forhandler. På OVS er det mulig å gå både opp og ned i antall fra år til år. Fakturering og betaling av Open Value Subscription Man faktureres en gang i året i forbindelse med begynnelsen av et nytt avtale år. Man er selv ansvarlig for å rapportere inn riktig antall PC-er og tilleggsprodukter til sin forhandler. Fornyelse av avtalen Når OVS avtalen utløper kan man forlenge avtalen for nye tre år, eller kjøpe ut lisensene til 1,75 ganger originalpris per lisens per år. Det tredje alternativet er å avinstallere. Hvilke tilknyttede selskaper kan innlemmes i Open Value Subscription? En virksomhet som inngår OVS avtale kan tillate at andre selskaper som virksomheten eier eller kontrollerer mer enn 50 % av, innlemmes i avtalen. Hvilke tilknyttede selskaper som skal innlemmes må avklares ved avtaleinngåelse. Når det gjelder dine rettigheter og forpliktelser gjelder kontrakten, og vi anbefaler at du leser denne nøye.

6 SOFTWARE ASSURANCE Hva er Software Assurance? Software Assurance (SA) er en merverdi til brukerlisensen (L) som enten er inkludert i volumavtalen eller som tegnes som tillegg til brukerlisensen. Software Assurance inneholder tjenester innenfor hovedområdene: produktivitet, support, verktøy og opplæring. Hvilke tjenester og verktøy som er inkludert er avhengig av hvilken volumlisensavtale din virksomhet har valgt. Fordelene i Software Assurance er laget for at du skal utnytte det fulle potensialet av dine programvareinvesteringer gjennom hvert steg i programvarens livssyklus, når du trenger det. Steg 1: Planlegging Dra full nytte av teknologien, budsjetter mer effektivt og forenkle prosessene rundt innkjøp av programvare. Rett til nye versjoner: Tilgang til nye versjoner av programvaren, i takt med lanseringer over avtalens løpetid, og som kan implementeres i ditt eget tempo. Årlig betaling: For virksomheter som ønsker større fleksibilitet i administrasjon av teknologirelaterte utgifter, gir Software Assurance en mulighet for å dele betalingene i årlige rater, i stedet for å betale et større engangsbeløp. Steg 2: Utrulling Få mer verdi ut av din programvare med tjenester som hjelper deg å avdekke og designe løsninger for din virksomhet. Packaged Services (for Desktop Deployment, Sharepoint, Exchange og Business Value Planning Services): Gjør det mulig å avdekke og evaluere forretningsverdien av å oppgradere og rulle ut din Microsoftprogramvare. Steg 3: Bruk Dra nytte av det siste innen teknologi og få bedre kompetanse for utrulling av teknologi, migrering og administrasjon. Office Multi Language Pack: Kunder med aktiv Software Assurance (SA) dekning på Office systemlisenser kan benytte siste versjon av Office Multi Language Pack i samme antall (fra fra 1. oktober 2008). Windows Vista Enterprise: Hjelper store organisasjoner med lavere kostnader for utrulling og administrasjon og bedre sikkerhet for kritiske data. Kurs gavekort (SA Vouchers): Gi din IT-avdeling mulighet til gratis opplæring på utvalgte kurs laget av Microsoft og levert av en av Microsoft Certified Partners i ditt område. Microsoft E-Learning: Bruker simuleringer, demonstrasjoner, animasjoner, hands-on oppgaver og tester for å øke de ansattes kompetanse og kunnskap. Program for hjemmebruk (Home Use Program): Gir de ansatte rett til en lisensiert kopi av utvalgte programmer fra Microsoft Office System som de kan installere og benytte på en hjemme-pc. Innkjøpsprogram for medarbeidere: Gir de ansatte betydelige rabatter på Microsofts mest populære produktivitets og konsumentprodukter. Samme programvare på jobben og hjemme gir bedre fleksibilitet og økt produktivitet. Adgang til Microsoft Windows kildekode (Enterprise Source Licensing Program - ESLP): Gir kvalifiserte kunder, med 1500 eller flere maskiner, rett til å benytte Microsoft Windows kildekode for intern utvikling og support.

7 SOFTWARE Kontaktinfo ASSURANCE Kun tilgjenglig for Software Assurance kunder med SA på Windows Client to ekstra lisensabonnement for å dra ennå større fordeler av Windows Vista Enterprise! Microsoft Desktop Optimalization Pack (MDOP) gir bl.a. mulighet til å redusere administrasjonskostnader forbundet med applikasjoner, levering av virtuelle applikasjonstjenester og bedre kontroll over arbeidsstasjonsmiljøet. Mer kostnadseffektivt og fleksibelt for administrasjon av Windows arbeidsstasjoner. Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD) er en fleksibel, abonnementsbasert mulighet for de som ønsker å rule ut Windows Vista på virtuelle maskiner som kjører på servere. Gir mulighet for sentralisert lagring eller effektuering av Windows. Steg 4: Vedlikehold Vedlikehold ett stabilt IT-miljø med tjenester, verktøy og referansemateriell for å supportere nettverket og maskinene. 24 x 7 Problem Resolution Support: Lar deg være i kontakt med Microsoft, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, for support via telefon og web 1. Serverlisens for gjenoppretting: Fri tilgang til en passiv backup-serverlisens for å gjenopprette data etter en kritisk situasjon. Support: TechNet abonnement via Software Assurance: Gir tilgang til TechNet Online Concierge Chat og en rekke andre ressurser som how-to -artikler, nedlastbare service packs, sikkerhetskorrigeringer, faktablader og andre dokumenter. Steg 5: Migrering For kunder som har behov for migrering av sin programvare tilbyr Microsoft teknologi og support- fordeler. Windows Fundamentals for eldre PC-er: Microsoft Windows Fundamentals for eldre PC-er er et Windows operativsystem laget for kunder som benytter seg av eldre PC-er og der utskiftninger av maskinvaren ikke er mulig eller ønskelig. Hotfix Support: Kunder har alltid fått utvidede Hotfix support fordeler med SA. Det er blitt enklere for kunder med en Premier eller Essential Support-avtale å få hjelp ettersom programvaren endres fra vanlig til utvidet support. Mer informasjon om Software Assurance finner du på Se produktlisten for detaljer og en fullstendig liste over Software Assurance-fordeler. Har du spørsmål vedr. Software Assurance? Ring vår Software Assurance telefon: Send en e-post til vårt kundesenter: Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC): https://licensing.microsoft.com/ Når det gjelder dine rettigheter og forpliktelser gjelder kontrakten, og vi anbefaler at du leser denne nøye. 1 Henvendelser via web er tilgjengelig i vanlig arbeidstid.

8 Support Kunder som har inngått OVS-avtale får tilgang til all informasjon knyttet til sin avtale på VLSC-siden. Nyttige telefonnumre: Microsoft kundeservice: Produktaktiveringskontoret: Software Assurance-telefonen: Nyttige linker: Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) Website: https://licensing.microsoft.com/ Microsoft Norge lisensweb: Microsofts tar sikkerhet på alvor: Beskytt din PC med Windows Update: windowsupdate.microsoft.com Microsoft, oktober 2008

lisensiering Enkelt forklart

lisensiering Enkelt forklart lisensiering Enkelt forklart 1 Kjøpe kua eller bare melken? De færreste av oss ville investert i egen ku, kun for å ha tilgang til melkeprodukter hver dag. På samme måte er det heller ikke nødvendig å

Detaljer

Planleggingsveiledning for programvarefornyelse

Planleggingsveiledning for programvarefornyelse Planleggingsveiledning for programvarefornyelse Microsoft Software Assurance for lisensiering er mer enn et tradisjonelt vedlikeholdstilbud. Software Assurance er en komplett løsning som tilbyr programvare

Detaljer

Full kontroll. over kundene

Full kontroll. over kundene Test av 5 -systemer Full kontroll over kundene Alle har behov for oversikt og ingen kan huske alt. Hva var det egentlig du avtalte med kunden forrige gang du tok kontakt? Hva har dine kollegaer sagt til

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2004 Mamut Business Software HVORDAN VELGE ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer

Detaljer

Mamut Enterprise efaktura

Mamut Enterprise efaktura 0BTilgang til Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise efaktura Versjon 14.5 MBS.EXT.EFA.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Norgespakken - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet og lagring i Norge Norgespakken er vår pakkeløsning for norske bedrifter som ønsker å benytte Microsoft

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

Alt går fortere i dag. Det forventes

Alt går fortere i dag. Det forventes Vår største test av noensinne: Jobb bedre sammen med full oversikt Hvordan kan du jobbe mer effektivt og få oversikt over arbeidsdagen? Hvordan skal du følge opp eksisterende kunder og skaffe deg nye?

Detaljer

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel plattform et klokt valg for alle som vil bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger

Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger IT-DRIFT OG -SERVICE Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger EG www.egnorge.no Din bedrift er helt avhengig av stabil og sikker IT-drift. EG tilbyr en rekke tjenester innenfor drift og forvaltning

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Nets Netaxept Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/862631

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/862631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer