KomNær Bærum kommune. Prosjekt «Tryggere hverdag» Anskaffelse responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi. 5 mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KomNær Bærum kommune. Prosjekt «Tryggere hverdag» Anskaffelse responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi. 5 mai 2015"

Transkript

1 KomNær Bærum kommune Prosjekt «Tryggere hverdag» Anskaffelse responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi 5 mai 2015

2 Mandat Prosjektet skal anskaffe og innføre responssentertjenester og trygghetsskapende produkter, som er basert på en digitalplattform, for innbyggere i Asker og Bærum kommune. Prosjektet skal tilrettelegge for at andre kommuner kan delta i prosjektet. Prosjektet inngår i Samveis, Nasjonalt velferdsteknologi program og utføres i henhold til mandatet for KomNær. Prosjektet har som målgruppe hjemmeboende, det kan også omfatte de som har fått tildelt omsorgsbolig av kommunen. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2Q 2015 til Prosjektet skal gjennomføres innenfor rammene som til enhver tid er vedtatt i Handlingsprogrammet.

3 MÅL Prosjektet skal som en følge av deltagelse i KomNær oppnå følgende mål: Bidra aktivt i kunnskapsutveksling mellom kommuner og leverandører av velferdsteknologiske tjenester og produkter. Kommunen(e) som deltar i dette prosjektet skal benytte og øke kompetansen om innovative anskaffelser. Konkurransegrunnlag for tjenester og produkter kan gjenbrukes av andre kommuner og være i tråd med nasjonale føringer. Det gjelder spesielt arkitektur og standardisering innenfor det velferdsteknologiske området.

4 MÅL Hovedmål for kommunen(e): Tilrettelegges for at kommunene skal kunne skalere bruken av velferdsteknologi for hjemmeboende og gjennom det bidra til forebygging, trygghet og økt mestring for brukere av kommunale helse og omsorgstjenester samt effektive tjenester innfor helse og omsorgssektoren. Tjenester og produkter skal være tatt i bruk innen utgangen 2016.

5 Mål Asker og Bærum kommune har som mål ved innføring av responssenter tjenester og trygghetsskapende produkter basert en digital plattform og oppnå gevinster både for helsepersonell, og brukere av tjenestene. Dette innebærer følgende delmål: Skalere og øke bruken av velferdsteknologi i takt med behovene hos brukere, i tjenesten og teknologiutviklingen generelt. Effektivisering og standardisering av arbeidsprosessene for helsepersonell og ved at løsningen muliggjør digitalisering og automatisering. Muliggjør og støtter opp om det økende krav til samhandling mellom aktørene i helsesektoren både innenfor primærhelsetjenesten og mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Bedre ivareta og øke sikkerheten for bruker ved å ha tilgang til oppdatert og korrekt informasjon. Sikre dataintegritet og utilsiktet innsyn ved god tilgangsstyring og sikkerhetsarkitektur.

6 Hovedmilepæler M1 Milepæl Når prosjektdirektiv med mandat, mål, framdrift og organisering er godkjent av styringsgruppen April 2015 Periode M2 Når behov er vurdert og beskrevet for tjenester og produkter Juli 2015 M3 Når Dialog med markedet er gjennomført for tjenester og produkter September 2015 M4 M5 Når konkurransegrunnlag for tjenester og produkter er ferdigstilt og godkjent Desember 2015 Når konkurranse(r) er gjennomført og kontrakt(er) signert for tjenester og produkter August 2016 M6 M7 Når tjenester og produkter er innført og tatt i bruk Desember 2016 Når løsning er overlevert fra prosjekt til linje Januar 2017 M8

7 KomNær Hartvig Munthe-Kaas (Helsedirektoratet) Eksterne rådgivere Une Tangen, KS Thor Steffensen, Helsedirektoratet Gørill Horrigmoe, Leverandørutviklings-programmet Referansegruppe Mariann Iversen, Hjemmebaserte tjenester Odd Harald Amundsen, Personvernombudet Legevakt Kommuneoverlegen Bærum eller Asker Pårørende representanter BK Pårørende representanter Asker PLO helseinformatikk Kommunene i KLIO samarbeidet Styringsgruppe Kristin Standal, Styringsgruppens leder Heidi Elise Rygg Bente M. Nesseth Anne Cathrine Garder Vigdis Vagle Ann-Kristin Smilden, Prosjektgruppe Ann-Kristin Smilden, Prosjektleder Lisa Kristine Hagen Lene Gundersen Sævik Margareth Løvlid Karin Sjølinder Torild Thorvaldsen Liv Rollheim Janne Nilsen Inger Nedal Interne rådgivere Trond Sundby, IT- enheten Kari Bustgaard, Anskaffelse Gunnar V. Lund, IT- enheten Harald Mjelva, IT- enheten Trine Eriksen, Fagenheten,PLO

8 Omfang Anskaffe og implementere responssentertjenester og velferdsteknologi produkter innenfor Trygghetsskapende teknologier. Trygghetsskapende teknologier som skal muliggjøre at mennesker kan føle trygghet og ha mulighet til å bo lenger hjemme. I dette inngår løsninger som gir mulighet for sosialdeltagelse og motvirke ensomhet.

9 Omfang Anskaffe tjenester som støtter hele tjenesteforløpet Tjenestene som etterspørres skal støtte hele tjenesteforløpet til en velferdsteknologisk tjeneste/tiltak. Tjenesteforløpet består av tre faser, etablering av tjeneste, tjeneste i drift og avslutting av tjeneste Responssentertjenestene kan støtte oppgaver i hele forløpet, men hovedoppgavene er knyttet til varsler fra velferdsteknologi i bruk og respons og eventuell delegering knyttet til denne responsen.

10 Informasjonsflyt Responssentertjenesten skal støtte informasjonsflyt knyttet til varsel fra velferdsteknologiske produkter. Dette er for å ivareta bruker og sikre optimale arbeidsprosesser. Informasjonsflyten og integrasjonen mellom løsninger skal følge Helsedirektoratet sine anbefalinger på arkitektur og standarder og eventuelle felleskomponenter som etableres

11 Avgresning Prosjektet skal: Ikke anskaffe og innføre medisinske tjenester Ikke tilrettelegge for at den enkelte kommune selv skal være ansvarlig integrator mellom løsninger. Ikke utarbeide gevinstrealiseringsplaner for den enkelte kommune

12 Videre arbeid Beskrive behov og planlegge gjennomføring mai juni Kunngjøre dialog konferanse juli Gjennomføre dialog konferanse august- september med tilhørende prosess («match-making») Utarbeidet kravspesifikasjon september desember

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Gamle Ekdals nye hjem

Gamle Ekdals nye hjem Gamle Ekdals nye hjem Velferds- 1 «Gamle Ekdals nye hjem» Test/demoleilighet i Skien kommune for utprøving og demonstrasjon av velferdsteknologi Historien bak navnet er hentet fra Henrik Ibsen Gamle Ekdal

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer