Avlsinformasjon... 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avlsinformasjon... 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)... 3"

Transkript

1 Register Avlsinformasjon Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) Kort om å få føll lang vei og mye å tenke på fra føll til seksårs! Hva koster bedekningen? Norsk Breeders Trophy - NYHET Slik leses katalogen Forklaring av forkortelser og poeng/karakterer Utdrag fra gjeldende avlsplan for norsk varmblods ridehest -6 Utvalg av hingster - kåring Systemskisse Utstillingsrett, klasseinndeling og krav Premiering Kriterier for individbedømmelse, kåring og avkomsvurdering Individbedømmelse - omfang Foredlerhingster Varmblodshingster Kårede hingster som ikke står på NVs hingsteliste Registrerte bedekninger & føll per hingst (bedekningsstatistikk) Fruktbarhetsstatistikk Forbederedelse av hoppen til bedekning Forsidebilde: Elitehingst i Norsk Varmblod 2007, Laurin 78ERH. Redaktør: Unn Reierstad Katalogen er produsert av Mediehuset Wiegaarden/Ridehesten. ( TSJ) Bli medlem i Norsk Varmblod! Medlemsfordeler: Lær mer om ridehest og ridning Delta på NVs arrangementer til medlemspris Sosialt og faglig nettverk Tilgang på avlsfaglige råd og veiledning Tilgang til diskusjonsfora og innflytelse på beslutninger Aktiviteter både lokalt og på tvers av regioner og landegrenser.nvs medlemsblad Ridehesten Norge i posten hver måned, samt annen medlemsinformasjon og årlig hingstekatalog Gratis annonsering av salgshester på NVs websider og på medlemssidene i medlemsbladet 10% rabatt på hesteforsikring i Agria Dyreforsikring (husk å opplyse medlemsnummer i NV) Alt dette får du til kr 800,- pr år (samme pris for enkeltmedlem og familiemedlem) Navn: Tlf: E- post: mob: Gate /vei: Postnr: sted: Region (f ylke): enkeltmedlem Familiemedlem Vervet av: Klipp ut kupongen og send den til: Norsk Varmblod v/hanne Hertzberg, Tvetervn. 37B, 1344 Haslum. 2

2 Avlsinformasjon Norsk Varmblod ( NV ) World Breeding Feder ation for Sport Horses ( WBFSH ) Norsk Varmblod er en interesseorganisasjon for varmblods ridehest. Foreningens formål er å fremme en nasjonal avl av varmblodshester velegnet for ridning, så vel til konkurranseridning som til allmenn ridesport. De siste årene er det importert mellom 500 og 800 varmblods ridehester årlig til Norge. I 2003 passerte dette tallet Det finnes derfor et marked for nasjonal avl. Ridesporten trenger en målrettet nasjonal avl for å bli en bedre rytternasjon. Som eneste norske avlsforbund er Norsk Varmblod medlem av den verdensomspennende avlsorganisasjonen World Breeding Federation for Sport Horses. WBFSH utgir hvert år Breeding-guiden, en fortegnelse over prestasjonene til alle ridehester i sport og avl (verdensrankingene), og arrangerer årlige verdensmesterskap for unghester i dressur, sprang og feltritt. Hjemmeside: Avlsmålet er en typefast og edel prestasjonshest som er korrekt, storlinjet og holdbar, og som kan konkurrere på internasjonalt nivå innen sprang, dressur eller feltritt. Den skal ha godt temperament, god samarbeidsvilje og gode bevegelser passende for alle ridesportens anvendelsesområder. NV skal : Arbeide for en funksjonsrettet, rasjonell og systematisk avl Formidle kunnskap om og stimulere interesse for avl og oppdrett av norsk varmblods ridehest Hjelpe til å skaffe avlsdyr Arbeide for et lønnsomt ridehestoppdrett Hjelpe til å oppdrette og å markedsføre norskfødt ridehest Arrangere utstillinger og kurs, videre samarbeide om slike tiltak Arbeide for å få aktive lokal lag i alle deler av landet Antall Antall bedekte bedekte hopper hopper fordelt fordelt på antall på avlshingster antall avlshingster i Norsk Varmblod i Norsk Varmblod Antall NV hingster År Totalt antall avlshingster (NV +importsperma) Ant. bedekninger NV hingster Totalt antall bedekte hopper Kort om å få føll l ang vei og mye å tenke på fr a føll til seksårs! Avlsgodkjenning av hoppen og valg av hingst Ønsker du å bedekke din hoppe og registrere avkommet som varmblods ridehest, må du sørge for at hoppen er registrert og tilfredsstiller avstamningskravene ihht. avlsplanen for varmblods ridehest. Dersom hoppen ikke tilfredsstiller avstamningskravene, finnes likevel en mulighet til å få registrert avkommet ved at du stiller hoppen for typegodkjenning og hun består. Ta kontakt eller les mer på Her vil du også finne avlsplanen. Videre må du sørge for at hingsten er kåret for varmblods ridehest. NVs hingstekatalog presenterer våre aktive kårede hingster for hoppeeier, med objektiv informasjon om hingstenes bedømmelse og utvikling i sport og avl, men tilbyr samtidig også hingsteeier et lite felt for tilleggsopplysninger/markedsføring av hingsten. Når det gjelder valg av varmblods ridehest hingst vil også NVs avlsutvalg kunne bistå med avlsfaglig rådgivning. NV håper på sikt å kunne utgi en fullstendig hingstestambok/årbok med resultater i sport og avl.

3 Antall bedekninger fordelt på nors ke og utenlands ke hings ter Antall bedekninger fordelt på norske og utenlandske hingster Ant. bedekninger utlands k. hings ter Ant. bedekninger NV hings ter An ta ll b e d e k n in g e r fo r d eår lt p å v a r m b lo d o g fu llb lo d /a r a b e r h in g s te r Antall bedekninger fordelt på varmblod og fullblod /araber hingster Ant bedekninger fullblod/arab h. Ant. bedekninger varm blods hings ter T o ta l a n d e l fu llb lo d /a r a b e Total andel fullblod /araber innkrysning År in n k r ys n in g (h in g s te r o g h o p p e r ) a v a n ta ll (hingster og hopper) av antall bedekninger b e d e k n in g e r Totalt antall Bedekninger Tot antall fullblod/ arab. (h/hp) B ruk av fullblod/araber innkrysning fordelt på hingster og hopper Bruk av fullblod /araber innkrysning fordelt på hingster og hopper A nt bedekn. fullblod/arab hp A nt bedekn. fullblod/arab h År

4 Hvem er oppdretter, eier eller fôrvert? Om du vurderer å leie en hoppe med formål å få føll, vær oppmerksom på at det er eier av hoppen når føllet blir født som blir stående som oppdretter av føllet. For at lån/leietager av hoppa skal bli oppdretter på avkommet må det foreligge en avtale om dette mellom partene som sendes registrator før årsskiftet det året hoppa går drektig. Registrering og ID-merking Hoppeeiere som har bedekket hos norske hingsteholdere får foruten springseddel fra hingsteholder automatisk tilsendt fødselsmelding om våren det året føllet ventes, da norske hingsteholdere plikter å sende inn bedekningsrapport/parringsliste til registrator. Fødselsmeldinga skal returneres registrator enten hoppa bærer frem føll eller ikke, eller om føllet dør etter fødsel. Påfør opplysninger om kasting/dødsårsak og føllets kjønn. Dette for at vi skal få en oversikt over hingstenes/hoppas reproduksjonsevne. Original springseddel skal sendes inn sammen med fødselsmeldingen. Har du solgt føllet føres salget bak på springseddelen. Merk: Fødselsmeldingen må fylles inn og returneres så fort som mulig etter at føllet er født. F.o.m. sesongen 2007 trer nemlig NVs nye bedømmelsessystem for hopper, føll og unghester i kraft, som innebærer at alle arrangementer i NV-regi blir avlsmeritterende. Det blir dermed krav om norsk registreringsnummer/pass på hesten for at den skal kunne delta. Det er heller ikke mulig å registrere føll uten at fødselsmelding er sendt inn. T otal antall bedekninger fordelt på antall registrerte og totalt antall Total antall bedekninger fordelt på antall registrerte og totalt antall ikke registrerte føll ikke -registrerte føll (ikke -re g istre rte h o ppe r o g ikke -sva r -% på u tse n dte (ikke -registrerte hopper og ikke -svar-% på utsendte fødselsmeldinger) (Registrerte tomme hopper er ikke tatt med) 300 fø dse lsm e ldin g e r ) MA NGLER/ ikkeregistrert hp /føll NV -Registrerte føll År Merk: Ved bruk av importert fersk og frossen sæd må du selv innberette bedekningen til registrator (springseddel fra hingsteholder) og skaffe avstamningsdokumentasjon og DNA-profil/hårprøve fra den aktuelle hingsten. Deretter vil du få tilsendt fødselsmelding osv. på vanlig måte. Første sesong vil du så motta signalementsskjema med registreringsnummer og godkjent navn på føllet, mikrochip og hårprøvekonvolutt for avstamningskontroll og passutstedelse, sammen med tilbud om innmelding i Norsk Breeders Trophy (se dette). Det er krav om unik ID-merking og føllene skal altså merkes med mikrochip før de blir åringer. For de som ønsker å delta med føll på føllskue, holder det likevel at føllet er under registrering dersom du ikke har mottatt registreringnummer tidsnok. Signalementstegningen må fylles ut av veterinær. Føll som er resultat av kunstig sædoverføring pålegges blodtyping/dna-test (i tillegg til moren), som gjøres ved at veterinæren tar hårprøver. Ansvaret for at sæden som benyttes er riktig pålegges eierne av hingst og hoppe. Når avstamningskontrollen er godkjent sendes pass og passavgift (kr 750,-) ut. Hvite avtegn er da innskrevet i passet, men signalementstegningen er ikke fylt ut. For at tegningen skal bli så korrekt som mulig, skal den fylles ut når hesten er fullt utvokst eller det er behov for dette i forbindelse med reise ut av landet eller start i konkurranse. Når hesten har kommet så langt at den skal begynne å starte i konkurranser, må passet sendes Norges Rytterforbund (NRYF) sammen med kopi av eierkort for registrering til konkurranser, såkalt hestelisens. Signalemant må da på forhånd være tegnet inn i passet og grunnvaksinasjonene i orden. Hestelisens kreves fra klasser LB og høyere i Elite-, lands- og distriktsstevner. Se Merk: Passet skal følge hesten og taes med til utstillinger, stevner og bedekninger. Alle vaksinasjoner og identitetskontroller skal føres inn i passet, og passet skal kunne fremlegges ved alle veterinærbehandlinger og medsendes til slakteri. Selv om eierskifter også føres i passet, er det eierkortet som er eierbeviset. Ta derfor godt vare på dette.

5 Kurs i oppdrett og trening av unghester Diverse kurs og treninger for deg med føll og unghest arrangeres av Norsk Varmblod rundt omkring i landet. Følg med på aktivitetene i din region. Premiering og testing av unghester Føll- og unghestskuer/hoppeskuer blir arrangert av Norsk Varmblod rundt om i landet i juni-august. På høsten september/oktober avholdes 3- og 4-års-test (også for eldre hopper som skal avlegge bruksprøve). Årgangsfinaler og Norsk Breeders Trophy Årgangs-/klassefinaler/Eliteskuer for føll, unghester og hopper avholdes i august sammen med Norsk Breeders Trophy for 5- og 6-åringer. Hva koster bedekningen? Her kan du fylle inn og regne ut hvor mye ditt føll kommer til å koste. For hvilke avgifter som gjelder, se den enkelte hingst Hingst 1 Hingst 2 Bookningsavgift/Sprangavgift... Drektighetsavgift 90 dgr / 1. oktober / levende føll avgift Helseattest (importsæd)... Sædtransport... Stasjonsavgift (oppstalling)... Seminavgift (veterinærutgifter)... Toll (importsæd).. Sum MVA Registreringsavgift/passavgift NV 750,- 750,- Innmeldingsgebyr Norsk Breeders Trophy (føllavgift) 500,- 500,- TOTALT Hingstekatalogen er et avlsstimulerende tilbud til våre hoppe- og hingsteeiere NV vil jobbe for å gjøre katalogen så informativ og attraktiv som mulig. Den skal markedsføre hingstene og Norsk Varmblods ridehest ved å være en varedeklarasjon. For å nå ut til hoppeeierne på et tidligere tidspunkt vil fristen for annonsering (støtteannonser) i neste års katalog bli 1. mars. Informasjon om priser og annonseringsbetingelser vil finnes på Der finnes også et evalueringsskjema bruk det og si din mening om katalogen! For mer informasjon se

6 NOR S K VA R M B L OD S HING S T E K ATA L OG Gi nykomlingen den trygghet som hvert nytt sårbart liv fortjener! Føllets behov for forsikring er like stort som for en voksen hest. Sett sammen og lag din forsikring helt etter egen lommebok, egne behov og eget føll! Vi har rabatter for føll og unghester! Er du i tillegg medlem i Norsk Islandshestforening eller Norsk Varmblod får du 10 % rabatt. Forsikre ditt føll og få en føllgrime på kjøpet. Kontakt ditt lokale hesteombud, som du finner på agria.no. Du kan også kontakte oss på så forteller vi mer. Ett føll. Mange muligheter.

7 Norsk Breeders Trophy - nyhet Meld dere inn i Breeders! Norsk breeders trophy (NBT) drives av NBT AS, som består av representanter fra Norsk Varmblod og Norges Rytterforbund. Formålet er å: Stimulere til avl og utdanning av kvalitetshester i Norge Øke samarbeid mellom sport og avl Talentjakt på morgendagens elitehest Vurdering av samlede årganger i konkurranse på aldersrelatert nivå Markedsføre den norske varmblods ridehesten som konkurransehest Anvende NBT som virkemiddel for indeksering av avlshester Alle norskfødte og importerte hester som er registrerte/stambokførte i Norge kan delta i Norsk Breeders Trophy. Ved premieringen tilgodeses oppdretter med 20% av premiesummen dersom hesten er norskoppdrettet. Avkom under hopper typegodkjent som varmblods ridehest kan også delta. Det samme kan hopper som selv er typegodkjent dersom de har minst ett ledd godkjent ridehest i avstamningen (far må være kåret for ridehestavl). Det blir ellers delt ut dekken og pokal fra Norsk Varmblod til beste norskfødte 5-års og 6-års hest. Kårede hingster kan meldes inn i Norsk Breeders Trophy, og blir da Breeders Trophy-listet, med rettigheter til en prosentvis del (5%) av premiesummen ved premiering av avkom i finalen. Norske hingsteeiere har også muligheten til å tilby hoppeeiere automatisk innmelding av føllet i Norsk Breeders Trophy som en ekstra bonus. Innmeldingen skjer ved først å registrere hesten i Norsk Varmblod, deretter sendes innmeldingen til Norges Rytterforbund. Innmeldingen skjer kun én gang, og innmeldingsavgiften bestemmes ut fra flere forhold: Norskfødte og utenlandskfødte hester har to forskjellige satser, og det skilles mellom innmelding av føll og unghester. Målsettingen er å få flest mulig føll innmeldt. Det oppfordres derfor til å melde inn føll så tidlig som mulig! Merk: Føll må meldes innen 31/12 det året de er født, for å kunne betale føllavgift. Etter denne dato regnes hesten som åring. Innmeldingen sendes til NBT AS v/norges Rytterforbund på eget innmeldingsskjema. Kopi av registreringsbevis fra Norsk Varmblod vedlegges. Ved innmelding oversendes innmeldingsbevis, som er et bevis på at hesten er innmeldt og godkjent i Breeders. Nyhet i NBT 2007! For å fremme norsk avl og ridesporten i Norge åpnet Norsk Breeders Trophy, i samarbeid med grenutvalgene, i 2006 for at stambokførte hester som ønsker å delta i årets finale kan meldes inn i Breeders helt frem til 20. juli, dvs. kvalifisere først og melde inn etterpå. (Det blir derfor ikke lenger krevet tilleggsavgift for innmelding av disse hestene etter 1. april). Det eneste man må passe på frem til 20. juli er altså at man blir kvalifisert. Det vil ikke lenger bli utstedt kvalifiseringsbevis, men alle må påse at resultatlistene blir tatt vare på, slik at disse kan vedlegges anmeldelsen til finalen. Resultatlistene vil da fungere som kvalifiseringsbevis (se Statuttene). Nytt i 2007 er dessuten at 6- og 7-års hopper som har hatt føll som 4-års kan starte på henholdsvis 5- og 6-åringenes premisser. Kvalifiseringskravene til dressur er uendret, det samme er finalen i dressur. Dvs. at kvalifiseringene blir bedømt av dommere som dømmer hver for seg, og ekvipasjene får øvelseskarakterer samt karakterer for allment inntrykk. I finalen bedømmes hestene av et dommeranel som dømmer sammen og ikke hver for seg. Dommerpanelet består av to dressurdommere samt en trener. Bedømmelsen er lik den internasjonale ved at ekvipasjene rir et program, men får kun karakterer for det samlede inntrykk. Bakgrunnen for dette er at man etter hvert ønsker å nærme seg den internasjonale bedømmelsesformen, som vektlegger hestens grunnkvaliteter. Retningslinjer for bedømmelse av FEI dressurprøver for 5- og 6-åringer finnes på Kvalifiseringene foregår på unghestsamlinger i regi av Grenutvalget Dressur (Gu-D) i samarbeid med Norsk Varmblod, samt alle E-, L- og D-stevner i alle LA /MB klasser og høyere for hhv. 5- og 6-åringer. Unghestsamlinger 2007: mars Nes april Stall-K, m/ parallelt dommerkurs i unghestbedømning mai Stall-K Finale: september Nes, sammen med finalen i 4-års cup For sprang skjer kvalifisering parallelt med Unghestcup sprang, som arrangeres på utvalgte 3-dagers E-stevner med krav til 2 clear rounds og en finaledag med bedømmelse av feilpoeng og kapasitet. Dvs. man kan ikke lenger kvalifisere på alle vanlige E-, L- og D-stevner, og alle deltagere på kvalifiseringsstevnene blir automatisk kvalifisert til NBT, ved at det er samme krav til høyde og bedømning ved kvalifisering til både Unghest-cupen og Breeders; cm for 5-åringene og cm for 6-åringene, hvor høydekravet øker etter 1. juni. Finalen går også over 3 dager og bedømmes med feilpoeng 1. og 2. dag og feilpoeng og kapasitet finaledagen, slik at bedømningspoengene for kapasitet kun skiller de ekvipasjene som har likt antall feilpoeng på hinder. Kvalifisering 2007:

8 april Sandnes mai Arendal mai Hønefoss juni Bergen juni Drammen juli Trøndelag Finale: august Sørlandsparken, under NM i sprangridning. For feltritt er kvalifiseringskravene endret fra hhv cm til cm for 5- og 6-åringene, og finalen i feltritt er endret for 5-åringer fra 90 cm til 100 cm og 6-åringer fra 100 cm til CNC*. Finale: 15. september Ullensaker. Det er også anledning til å kvalifisere seg i Sverige, Danmark og andre land med tilsvarende systemer. Hvorvidt kvalifiseringen er godkjent bestemmes av NRYF og de respektive grenutvalg. NB! Det bør avklares med Norges Rytterforbund på forhånd hvilke stevner som godkjennes! Statutter, oversikt over kvalifiseringsstevner, innmeldingsskjema, terminliste og tidsfrister på / no. Kvalifiseringen til NBT henger også tett sammen med uttagningen til Unghest-VM. Uttaksreglene for disse vil også finnes på / Kontaktpersoner Norsk Varmblod: Sekretariat/Stambokføring/Utstillinger Unn Reierstad.. Tlf E-post: Avlsutvalget avlsfaglig rådgivning Cecilie Kilde.. Tlf / E-post: Guri Haarr.. Tlf / Cathrine F. Andersen Tlf E-post: Odd Vangen,.. Tlf E-post: Ole Jørgen Jørgentvedt Tlf E-post: Styret Leder: Robert Ruud Tlf E-post: Nestleder: Nina Karstensen Tlf / E-post: Kasserer: Hanne Hertzberg Tlf / E-post: Styremedlem: Bente Utheim Tlf E-post: Styremedlem: Mette Hansson Tlf / E-post: Artikler med Norsk Varmblods logo Produkter Pris Marineblå college-genser med krave kr. 250/350,- Marineblå t-skjorte med krave kr. 200/300,- Caps kr. 100/150,- Marineblå dressur- eller sprangschabrack kr. 390/490,- Hvit dressur- eller sprangschabrack Kr. 390/490,- Marineblå vindjakke (Mountain Horse) Kr. 650/750,- Blazer-merker for påsøm på jakkeslag m.m. Kr. 50/100,- Alle priser er eksklusiv porto Du kan også bestille andre artikler, for eksempel dekken, med foreningens logo. Send bestillingen til eller ring tlf

9 SLIK LESES K ATALOGEN Katalogen presenterer kårede hingster som har løst bedekningslisens og dermed står på NVs hingsteliste. Kårede NV-hingster som ikke har løst lisens får ikke registrert avkom i Norge fra sesongen uten å betale ekstra gebyr. Forklaring av forkortelser og poeng /karakterer Avlsforbund: Angir hvor hesten er førstegangsregistrert. Varmblods ridehest er en krysningspopulasjon som består av ulike avlsretninger/forbund. Varmblodshester: NV = Norsk Varmblod. DV = Dansk Varmblod. ASVH = Svensk Varmblod. Kwpn = Nederlandsk Varmblod. Geld = Gelderlender (nederlandsk varmblod). Gron = Groniger (nederlandsk varmblod). Bwp = Belgisk Varmblod. Z=Zangersheide (Belgisk Varmblod). Hann = Hannoveraner (tysk varmblod). Holst = Holsteiner (tysk Varmblod). Westf = Westfaler (tysk varmblod). Rheinl = Rheinlender (tysk varmblod). Old = Tysk Oldenburger (tysk varmblod). Dold = Dansk Oldenburger. Sf = Selle Francais (fransk varmblod). An = Anglo Normanner (fransk varmblod). ISH = Irisk Varmblod. AES = Engelsk Varmblod. Bwb=Engelsk Varmblod. Foredlerhester: Xx = Fullblod. X = Angloaraber (fullblod+araber). Trakh = trakhener (fullblod+araber). Ox = Fullblods araber. Sh = Shagyaraber. Se forøvrig NVs registreringsregler (avlsplan) for fullstendig oversikt over godkjent avstamning. Antall hings ter brukt i Nors k Varmblod fordelt på nors ke og utenlands ke Antall hingster brukt i Norsk Varmblod (imports fordelt perm) på norske og utenlandske (importsperm) Antall hings ter brukt i Nors k Varmblod fordelt på varmblod og fullblod /araber Antall hingster brukt i Norsk Varmblod fordelt på varmblod og fullblod /araber År Kåret: Noen hingster er vist flere ganger, og noen er også kåret i flere forbund. For å kunne vurdere hingstens resultat og egenskaper og sammenligne det med andre hingsters resultat, er det svært viktig å legge merke til hvilken klasse hingsten er bedømt i og sammenholde dette med avlsplanen som gjaldt da bedømmelsen fant sted (avlsplanendringer: 1999 (mindre endring), 2002 (mindre endring), 2007 (større endring)). Dette sier noe om hvordan hingsten er vurdert og hvordan bedømmelsen skal tolkes. Karakterene fra de ulike delkåringene kan si noe om hingstens utvikling. Med mindre annet er nevnt er poeng og beskrivelser fra siste kåring i Norge. RH er norsk stamboknummer for hingster og ERH er Elitehingst i Norsk Varmblod. Premiegrad: Rangering av individ etter egenprestasjoner. Avhengig av utstillingsklasse/fullført bruksavprøvning. T.o.m var 2. premie høyeste oppnåelige individpremie (1.premie var forbeholdt som avkomspremie og ELITE-premiering ble ikke praktisert). Hingster i klasse III kunne kun oppnå. 3.premie. Opprangering i Kvalitet ble i tillegg brukt som en kvalitetsrangering av hingstene på kåringsplassen. F.o.m er 1.premie høyeste oppnåelige individpremie, og hingster i klasse III kan ikkje premieres utover kåringsgrad. Opprangering i kvalitet ut over premiering skal ikke lenger brukes. Se mer info annet sted i katalogen. Utenlandske premiegrader: DH = Dansk Hovedstambok. DS = Dansk Stambok. DR = Dansk Registerstambok. Gull, Sølv, Bronsje, EDH, EDS, DVE = Danske Elitepremier sifret nummer bak svenske hesters navn = Svensk Riksstambok. Elit, A, AB, B = Svenske Elitepremier. H = Tysk hovedstambok. St.pr.st/h = Tysk statspremiert hoppe/hingst. V.Pr.st/h = Tysk forbundspremiert hoppe/hingst. KEUR, PREF, STER PREST = Nederlandske elitepremier. Karakterskala karakterer: 1: Meget dårlig 2: Dårlig 3: Ganske dårlig 4: Utilfredsstillende 5: Godkjent 6: Tilfredsstillende 7: Ganske bra 8: Bra 9: Meget bra 10: Utmerket. År Ant utenlandske hingster /importsperm Antall NV hingster Ant fullblod/ arab.hingster Antall varmbl.hingster 10

10 Karakterer eksteriør, 4 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Bevegelse. Poeng eksteriør, 5 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Skritt - Trav. Poeng eksteriør, 6 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Skritt - Trav - Helhet. Poeng eksteriør f.o.m. 2007, 6 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Skritt - Trav - Galopp. Bein, bevegelse, skritt, trav, galopp sier noe om beinstilling og bevegelsenes korrekthet. Bedømmes på fast underlag. Helhetskarakteren er hingstens eksteriørindeks. Helhetskarakter er en skjønnsmessig helhetsvurdering av hestens eksteriør og bevegelser vist løs og for hånd. Krav: min 8,0, ingen delkarakterer under 5,0, mankehøyde min 160 cm. Karakterer gangarter: Skritt - Trav - Galopp. Løs, longert eller under rytter. F.o.m løs eller under rytter: 4-års spranghingster samt spranghingster i klasse IIIb avlegger en lettere gangartsprøve. Karakterene i gang må her tillegges mindre vekt med tanke på avl av gangartshester. Karakterer hopping: T.o.m Taksaksjonsevne - Teknikk - Kapasitet. Løs eller under rytter. F.o.m. 2007: Teknikk - Kapasitet Galopp. 4-års dressurhingster samt dressurhingster i klasse IIIb avlegger en lettere sprangprøve i form av løshopping. Karakterene i sprang må her tillegges mindre vekt med tanke på avl av spranghester. Karakterer ridbarhet: Testrytter på kåringsplassen (f.o.m. 2005: Gjennomsnitt (kapasitet/ridbarhet)) samt på Kvalitetsbedømmelsen (bruksprøve) i hhv. gang og sprang. F.o.m 2007: Poeng ridbarhet / prestasjon / temperament i hhv. gang og sprang. For 3-års hingster og 4-års dressurhingster samt dressurhingster i klasse IIIb som avlegger sprangprøven i form av løshopping erstattes ridbarhetskarakteren av en temperamentskarakter bedømt av kåringsnemda. For hingster i klasse IIIc, IIb, og I vil prestasjonsvurdering erstatte ridbarhetsbedømmelse med testrytter på kåringsplassen. Ridbarhetsvurdering gir et sterkt bilde av hingstens temperament, samarbeidsvilje og gålyst i arbeidssituasjon. Karakterer lynne: T.o.m gitt av veterinær som en karakter fra F.o.m bedømt av kåringsnemda som lynne/stallvaner gjennom hele kåringsperioden under bruksprøver og på stallen. Godkjent/ikke godkjent, og med beskrivelse av eventuelle temperamentsavvik eller stallunoter. Temperament og stallvaner er et uttrykk for hingstens interiøre egenskaper som vektlegges i avlsmålet. Helse/Holdbarhet: Holdbarhet som helsebetegnelse (utvikling i helsestatus over tid) benyttes kun for hingster i klasse I, for yngre hingster benyttes helse. Helse bedømmes som helsestatus ved hver visning av hingsten, på bakgrunn av en veterinær forundersøkelse og kliniske helseundersøkelser på kåringsplassen. Fruktbarheten til kårede hingster vurderes ved sædprøve og drektighetsresultat. T.o.m gitt av veterinær som en karakter fra F.o.m veterinærklasse 2-5 med utgangspunkt i kunnskap om arvbarhet og bruksmessig betydning (klasse 1 er lidelser ekskluderende for kåring). Veterinærklasse 2: svært betydelig lidelse, men kåring kan oppnås hvis individet er spesielt godt (av ekstraordinær kvalitet). Lidelse skal oppgis. Veterinærklasse 3: Betydelig lidelse, men bedømmes i forhold til eksteriør/bruksegenskaper. Lidelse skal kun oppgis dersom betydning for kåringsavgjørelsen. Veterinærklasse 4: Lidelse med usikker avlsmessig betydning (lidelse skal ikke oppgis). Veterinærklasse 5: Helsemessige bemerkninger uten avlsmessig betydning, forårsaket av ytre omstendigheter. Total poengsum er ikke direkte sammenlignbar mellom eldre og yngre hingster ettersom kåringssystemet er forandret. F.o.m brukes ikke lenger total poengsum. Beskrivelse: Siste (eksteriøre) kåringsbeskrivelse. Bruksprøve-indeks: T.o.m resultat fra Kvalitetsbedømmelsen for 4-åringer. Krav: innenfor beste ¼-del. Dette var et relativt krav og er vanskelig å måle eller sammenligne hingster å grunnlag av. F.o.m. 2007: Bruksprøve avlagt på kåringsplassen. Gangartsindeks - Sprangindeks. Krav: min 7,5 i en disiplin. Gangartsindeks for individ beregnes på følgende måte: (Skritt +trav +galopp +2x (ridbarhet evt. prestasjoner)) / 5. Sprangindeks for individ beregnes på følgende måte: (Teknikk +kapasitet +galopp +2x (ridbarhet evt prestasjonskarakter)) / 5. For de som løshoppes erstatter Temperament ridbarhet i beregningsmodellen for sprangindeks: (Teknikk +kapasitet +galopp +2x temperament) / 5. Hingster i klasse IIIc, II og I avprøves kun i spesialdisiplin. Godkjent materialprøve i annet forbund kan erstatte bruksprøven. Karakterene innenfor hhv. gangarts-/sprangdisiplin i annet forbund inngår da i eller erstatter norsk eksteriør-, gangarts- og sprangindeks som grunnlag for kåringsavgjørelsen. Avkom: Antall norskregistrerte avkom, avkomsbedømmelse og/eller avkoms prestasjoner (bør sees i sammenheng) i Norge og utlandet.. Registrerte bedekninger: Antall registrerte bedekninger i Norge. Bør sees i sammenheng med antall avkom. NB. Antall norskregistrerte avkom er ikke det samme som antall fødte føll, da en del avkom av forskjellige grunner ikke er blitt registrert, særlig de siste årene. Differansen mellom antall registrerte avkom og antall registrerte bedekninger er av samme grunn ikke nødvendigvis et uttrykk for hingstens fruktbarhet. 11

11 Fruktbarheten på hoppematerialet i Norge regnes også som nokså variabelt, med en relativt stor andel problemhopper (dvs. hopper eldre enn år eller hopper som løper om mer enn 2 ganger på fersk sæd og en god brunst). Dette får naturligvis også betydning for fruktbarhetsstatistikken til norske hingster sammenlignet med fruktbarhetsstatistikken i andre land hvor bedekning av unge hopper er mer vanlig. Se bedeknings- og fruktbarhetsstatistikker. Bemerkninger: Avkomspremier/hedersutmerkelser/rankinger i inn- og utland. T.o.m i Norge: 1.premie. F.o.m. 2007: ELITEpremie. Andre opplysninger: Resultater fra andre forbund m.m. Bedekningsmetode: Ulike bedekningsmetoder egner seg ulikt godt til ulike hopper. Les mer annet sted i katalogen om forberedelse av hoppen og fruktbarhetsstatistikk. Utdrag fra gjeldende avlsplan for norsk varmblods ridehest 6 Utvalg av hingster - kåring I avlsdyrutvalget legges størst vekt på hingster, siden det er på hanndyrsiden en kan foreta det viktigste og strengeste utvalget. Utvalg av hingster til avl baseres på individbedømmelse (kåring). Individbedømmelsen skal gi grunnlag for å velge ut avlsdyr med de best ønskelige egenskaper i tråd med avlsmålet, samt gi muligheten til å påvise defekter på dyret som diskvalifiserer for bruk i avlen. For å få et best mulig utvalg kåres en større gruppe ungdyr, for så å øke seleksjonsintensiteten innad i gruppen med økende alder. For eldre hingster vil en ha tilleggsinformasjon gjennom avkom. 6.1 Systemskisse En kåret hingst innenfor Norsk Varmblods system vil normalt fortløpende individ-, prestasjons- og avkomvurderes over en total 6-års periode, deretter avkomsvurderes. Ved individbedømmelse vektlegges egenskapene definert i avlsmålet. Hingster som skal vises til kåring skal forhåndsundersøkes etter nærmere beskrivelse i pkt På bakgrunn av førstegangs individbedømmelse vil en unghingst kunne tilkjennes avlsgodkjennelse (kåring) for 1 eller 2 år. Ved førstegangs visning (ukårede hingster) gjennomføres 1. del av den totale individavprøvning (individtest). Denne individtesten foregår over en sammenhengende 5 dagers periode på kåringsplassen. Ved 2.gangs visning (fornying) gjennomføres individtestens 2. og siste del. Denne delen av individtesten foregår over 3 (evt. 1) dager på kåringsplassen. Kårede hingster vil så bli innkalt for 3.gang 6 år etter at hingsten ble kåret første gang. Ved 3. gangs visning vil hingstens sportsprestasjoner inngå i en endelig individvurdering, samt at hingstens avkomsprestasjoner blir vurdert (hingstens totale avkomsverdi i form av utstillings- og konkurranseresultat hos avkom opptil 5 år). På dette tidspunktet er avlsverdien relativt sikkert bestemt, og en kan følgelig foreta et noe sterkere utvalg. Hingsten fremstilles på kåringsplassen ved 3.gangs visning. Hingster med klart høy avkomsverdi kan utnevnes og premieres som Elitehingster uavhengig av alder og uten å vises for kåringsnemd. Forutsetningen er at en viss andel av hingstens avkom viser seg å være kvalitetsdyr i konkurransesammenheng Utstillingsrett, klasseinndeling og krav En hingst har full utstillingsrett og kan kåres hvis den er registrert med tre fulle generasjoner godkjent varmblods ridehest i avstamningen i henhold til Norsk Varmblods registreringsregler. For å ha utstillingsrett settes det også visse krav til hingstens prestasjoner/ konkurranseresultater. Klasse III: 1.gangs visning (ukårede hingster), uansett alder: a)..hingster 3 og 4 år, ukåra hingster. Det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater. 5 dagers individtest. Tilkjennes eventuell kåringsgrad for henholdsvis 2 år (3-åringene) eller 1år (4-åringene). b)..hingster 5 og 6 år, ukåra hingster. Det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater. Hingster som har sportsprestasjoner får ikke godtgjort dette før ved evt. neste visning. 5 dagers individtest. Tilkjennes eventuell kåringsgrad for 1år. Hingstene i klasse IIIa) og IIIb) bedømmes i følgende disipliner: Helse, se pkt Eksteriør, se pkt Gangartsprøve med egenrytter og testrytter, se pkt Sprangprøve med egenrytter og testrytter eller løshopping, se pkt Ridbarhetsprøve, se pkt Temperament/stallvaner, se pkt c)..hingster 7 år og eldre, ukåra hingster. Finalekvalifisering innenfor Breeders-systemet som 6-åring/ konkurranseresultater tilsvarende minst 3 plasseringer i MB dressur/feltritt eller 130 klasse sprang. 5 dagers individtest. Hingstene fremvises kun innenfor spesialdisiplin. Prestasjonsvurdering erstatter ridbarhetsprøve med testrytter. Tilkjennes eventuell kåringsgrad for 6 år frem til eventuell kåring ved 2. gangs visning i klasse I. Hingstene i klasse IIIc) bedømmes i følgende disipliner: Helse, se pkt Eksteriør, se pkt

12 Gangartsprøve med egenrytter (for dressurhingster), se pkt Sprangprøve med egenrytter (for spranghingster), se pkt Prestasjonsvurdering. Retningslinjer for prestasjonsvurdering er beskrevet i eget reglement (vedlegg). Temperament/stallvaner, se pkt Klasse II: 2. gangs visning (fornying), uansett alder: a)..hingster 5 år, 2.gangs visning (fornying). Det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater. 3 dagers individtest. Bruksegenskaper innenfor spesialdisiplin vektlegges. Tilkjennes eventuell kåringsgrad for 4 eller 5 år frem til eventuell kåring ved 3. gangs visning i klasse I. Hingstene i klasse IIa) bedømmes i følgende disipliner: Helse, se pkt Eksteriør, se pkt Gangartsprøve med egenrytter og testrytter (for dressurhingster), se pkt Sprangprøve med egenrytter og testrytter (for spranghingster), se pkt Ridbarhetsprøve, se pkt Temperament/stallvaner, se pkt b)..hingster 6 og 7 år, 2.gangs visning (fornying). 2. del av individtesten erstattes av prestasjoner fra sporten. Minimum prestasjonskrav er finalekvalifisering innenfor Breeders-systemet som 6-åring/ konkurranseresultater tilsvarende minst 3 plasseringer i MB dressur/ feltritt eller 130 klasse sprang. 1 dags individtest. Fremstilles til kåring for hånd eller vist i spesialdisiplin med egenrytter. Tilkjennes eventuell kåringsgrad for 5 år frem til eventuell kåring ved 3. gangs visning i klasse I. Hingstene i klasse IIb) bedømmes i følgende disipliner: Helse, se pkt Prestasjonsvurdering (spesialdisiplin). Retningslinjer for prestasjonsvurdering er beskrevet i eget reglement (vedlegg). Klasse I: Siste gangs visning (fornying), eldre kårede hingster: Hingster 9 år og eldre, 2.og 3.gangs visning (fornying). 1 dags individtest. Fremstilles til kåring for hånd eller vist i spesialdisiplin med egenrytter. Hingstene i klasse I bedømmes i følgende disipliner: Holdbarhet, se pkt Prestasjonsvurdering. Retningslinjer for prestasjonsvurdering er beskrevet i eget reglement (vedlegg). Avkomsvurdering, se pkt og kapittel 8. Visning av avkomsgruppe for bedømmelse i klasse I praktiseres ikke Premiering Individpremiering: Individpremiering kan tilkjennes i Klassene I, II og III. Det brukes 4 kvalitetsklasser m.h.p premiering: Kåringsgrad (K) (gul NHS-sløyfe), 3.premie (blå NHS-sløyfe), 2.premie (rød NHS-sløyfe) og 1.premie (hvit (rød-hvit-blå med hvitt slør) NHS-sløyfe). Hingster i Klasse IIIa) og IIIb) kan kun tilkjennes Kåringsgrad på bakgrunn av gjennomført 1. del av individtesten, se kriterier i pkt Hingster i Klasse II kan tilkjennes Kåringsgrad, 3.premie eller 2.premie på bakgrunn av fullført individtest, se kriterier i pkt Hingster i Klasse IIIc) og I kan tilkjennes Kåringsgrad, 3.premie, 2.premie eller 1.premie på bakgrunn av fullført individtest og prestasjoner fra sporten, se kriterier i pkt Vedrørende individpremiering er dette et viktig virkemiddel i avlsarbeidet til å rangere avlsindividene. Når det gjelder individpremiering av de unge hingstene i Klasse IIa) og IIb) bør tildeling av premiegradene være tilnærmet normalfordelt over tid. Hovedinteressen til brukerne (hoppeeierne) er knyttet til de unge hingstene, og den rådgivende effekten knyttet til en aktiv premieringspolitikk er her av største betydning. 1.premie ved individbedømmelse reserveres hingstene i klasse IIIc) og I. Disse hingstene har gjennomgått full individtest ved kåring samt at prestasjoner fra sporten kan vurderes Avkomspremiering: ELITE betegnelse kan tilkjennes i Klasse I uavhengig av alder, tid og sted, på bakgrunn av særdeles gode avkomsprestasjoner, se kriterier i pkt Kriterier for individbedømmelse, kåring og avkomsvurdering Individbedømmelse omfang Ved individbedømmelsen gjennomgår hingsten en veterinærundersøkelse, eksteriør bedømmelse og bruksprøver. Røntgenologiskog respirasjonsundersøkelse skal foretas på forhånd i perioden 4 mnd. - 8 uker før kåring, se pkt Resultatene fra individbedømmelsen for helse, eksteriør og bruksegenskaper skal vurderes i henhold til vektleg gingen i avlsmålet, og gi grunnlag for kåringsavgjørelsen. Godkjent materialprøve i annet forbund kan erstatte bruksprøven. Karakterene innenfor hhv. gangarts-/sprangdisiplin i annet forbund inngår da i eller erstatter norsk eksteriør-, gangarts- og sprangindeks som grunnlag for kåringsavgjørelsen. Detaljer vedrørende individbedømmelsen er beskrevet i det følgende. Ny og gammel avlsplan med dommerkor t kan lastes ned i sin helhet på w w w.norskvarmblod.no 13

13 Albaran xx 120RH Foredlerhingster Født: 1993 Avlsforbund: Engelsk fullblod Stangmål/pipemål: 169/20,5 Signalement: Brun Oppdretter: Tyskland Eier: Belmount Stud v/ingeling Bull Nesheim, pb 79, 3165 Tjøme. Tlf E-post: Kåret: Starum (kl 1) for Norsk Varmblod Dansk Varmblod Også kåret for fullblod i Norge. Premiegrad: 2. premie og stilt som nummer 1 i kvalitet Eksteriørpoeng: Gang: - Hopping: - Ridbarhet: 9 (9/9) (testrytter). 30 poeng for egenprestasjoner fra galoppsporten (2006) Lynne: 9 Helse/Holdbarhet: 10 Total poengsum: 80,5 Fotograf: Ridehesten Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av meget god type. Velformet kryss. Gode høver, tørre, velstilte bein både foran og bak. Trang bakbeinsføring. God skulderfrihet i skritt. God bakbeinsaksjon i trav. På forparten. Kommentar: Foredlerhingst av meget god type, med svært god holdbarhet. Gode bevegelser og meget god ridbarhet. Bruksprøve: - Konkurranseresultater (eier): Svært gode egenprestasjoner i galoppsport, med seire og plasseringer i internasjonale storløp (Gruppeløp og Listedløp) over distanser fra meter, og har løpt inn mer enn kr ,-. Avkom: - Registrerte bedekninger: 10 registrerte bedekninger (per 2006) Bemerkninger: - Andre opplysninger: Kåringsbeskrivelse fra DV 2007: Storrammet, højtstillet, ædel hingst af fremragende type. Kønt hoved. Middellang, velansat hals. Lang, skrå skulder. Lang velmarkeret manke. God overlinie. Langt muskuløst kryds. Forlemmerne jævnt føre og tørre. Baglemmerne passende føre og tørre. Bevægelsen særdeles god i skridt. God i trav og galop (kropp), 8-8 (bein), (bevegelse), 9 i helhet. Eiers kommentar: Albaran var aktiv som galopphest i Skandinavias og Europas elite til han fylte 12 år, noe som understreker hans fantastiske helse og holdbarhet. Fremmedrytter Jonny Hansen (Danmark) gav ham 9 i både ridbarhet og kapasitet på kåringen i 2006, og var tydelig imponert over hestens klasse. Han er meget lærevillig, lett håndterlig og har et svært godt gemytt blir hans første konkurransesesong, hvor han skal debutere i både sprang og dressur. I 2007 ble han kåret i Dansk Varmblod, med svært god kåringsbeskrivelse. Stasjon: Belmount Stud, 3165 Tjøme, tlf E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering.fersk sæd, ransportsæd og frossen sæd. Pris: 4.000, ,- ved 90 dagers drektighet (25 % mva tilkommer). Far: Sure Blade (USA) xx FF: Fm: Kris (GB) xx Double Lock (GB) xx FfF:... Ffm:... FmF:... FMM:... mff:... mfm:... mmf:... mmm: Sharpen Up xx Doubly Sure xx Home Guard xx St Padina xx Dschengis Kahn xx Königskronung xx Obermaat xx Astana xx Mor: Araqueen (GER) xx MF: mm: Königsstuhl (GER) xx Araguaia (GER) xx 14

14 Coneybury xx 90RH Foredlerhingster Født: 1990 Avlsforbund: Engelsk fullblod Stangmål/pipemål: 163/21 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Irland Eier: Magne Jordanger, Jonsrud gård, 3070 Sande i Vestfold. Tlf / Står i Danmark, kun naturlig bedekning Kåret: Starum (kl 1) for Norsk Varmblod. Også kåret for fullblod i Norge og Danmark Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: - Ridbarhet: 40 poeng for egenprestasjoner fra galoppsporten Lynne: 8 Helse/Holdbarhet: 8 Total poengsum: 76,7 Kåringsbeskrivelse: Passe stor hingst av god type, litt overbygd. Pent hode, vel ansatt, passe lang hals. God skulder og vel markert manke. Godt kryss. Henger litt i knærne foran. Litt hjulbeint bak. Trange bevegelser bak. Mangler innundergripen i skritt. Mangler rommelighet og innundergripen i trav. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Svært gode egne prestasjoner fra galoppbanen, toppet bl.a. norsk Generalhandicap i Avkom: 1 norskregistrert avkom (per 2005). Registrerte bedekninger: 1 registrert bedekninger (per 2006). Bemerkninger: - Andre opplysninger: - Eiers kommentar: Mange fullblodshingster har som naturlig er, Northern Dancer på farssiden, og gode prestasjoner å vise til. Et fåtall har begge deler, pluss en nedre halvdel i avstamningen som er like bra som den fasjonable farssiden. Coneybury er en slik hingst, og han er dessuten en av de beste hestene som har løpt i Skandinavia. Stasjon: John Nielsen, Strandvejen 270, 9340 Åsa, Danmark. Tlf. og fax Bedekningsmetode: Kun naturlig bedekning Pris: Dkr 1.000,- v/bedekning ,- v/konstatert drektighet pr. 1. oktober. Eller Dkr ,- v/bedekning ,- v/levende født føll (+ 25% mva) Far: Last Tycoon xx FF: Fm: Try My Best xx Mill Princess xx FfF:... Ffm:.. FmF:... FMM:... Northern Dancer xx Sex Appeal xx Mill Reef xx Irish Lass xx Mor: Jackie Berry xx MF: mm:.. Connaught xx.chokeberry xx mff:... mfm:... mmf:... mmm: St. Paddy xx Nagaika xx Crepello xx Queensberry xx 15

15 Alfas Arnt 101RH Varmblodshingster Født: 2000 Avlsforbund: NV Stangmål/pipemål: 169/20 (2003) 174/21 (2005) Signalement: Rød m/avtegn Oppdretter: Stall Alfa, Lisa og Alf Kjetil Andresen Eier: Inger Burum og Jon Arvid Skaar, Strandgt. 3, 1723 Sarpsborg. Tlf E-post: Kåret: Starum for to år (kl 3), fornyet Starum for fem år (kl 2) og Dansk Varmblod 2003 Premiegrad: Stilt som nr. 1 i kvalitet 2003 Eksteriørpoeng: (2003) (Kvalitetsbedømmelsen 2004) (2005) Gang: (2003) (Kvalitetsbedømmelsen 2004) Hopping: (løs, 2003) (under rytter, Kvalitetsbedømmelsen 2004) Fotograf: Ridehesten Ridbarhet/prestasjon/temperament: 0 poeng egenprestasjoner (2003). 8 (gang) og 4 (sprang) (testrytter Kvalitetsbedømmelsen 2004), 28 poeng for egenprestasjoner (2005). 8,3 (8,5/8) (testrytter, 2005) Lynne: 9 (2003). 9,00 (Kvalitetsbedømmelsen 2004). 8 (2005) Helse/holdbarthet: 9 (2003). 9,25 (Kvalitetsbedømmelsen 2004). 8 (2005) Total poengsum: 79,0 (2003). 75,6 (2005) Beskrivelse: Stor hingst av meget god type. Pent hode, middels lang og vel ansatt hals, god skulder og manke. Godt muskelsatt overlinje, litt oppskutt lend. Velformet, muskuløst kryss. Litt snaue underlår. Litt for rette forbein, kniper under knærne. Bakbein med gode ledd og vinkler. Taktfast skritt, litt låst i overlinje. Taktfast trav, litt låst i overlinje. Korrekte bevegelser foran og bak. Kommentar: Stor betydelig hingst av meget god type, med gode bevegelser. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelsen 2004: 8,28 poeng i gangarter (nr. 3/29), 5,49 poeng i sprang (nr 23/28). Eksteriørindeks: 7,8. Beste norskfødte gangartshest. Bestått. Konkurranseresultater: Hingsten vant finalen i 4-årscup 2004 (ryttere: Heidi Price og Siril Helljesen). Kvalifisering ble vunnet med over 80 %. Avkom: 24 norskregistrerte avkom (per2006). Eier: Hingsten hadde sin første føllårgang i 2004 (28 hopper), og han preger sitt avkom med spesielt god type, uttrykk og gode bevegelser. Registrerte bedekninger: 48 registrerte bedekninger i Norge (per 2006) Bemerkninger: - Andre opplysninger: Hingsten ble godkjent for videre avprøvning i Dansk Varmblod i Beskrivelse fra Herning: Passende stor høystilt hingst av særdeles god type. Uttryksfuldt hoved. Middellang, velansat hals. Fremskudt, middellang, skrå skulder. Velmarkeret, lang manke. Lidt lang, men smidig lænd. Muskuløst, langt kryds. Lemmene passende føre, tørre bag. Bevægelsen god i skridt, særdeles god i trav, særdeles god og smidig i galop. Karakterer: Løsspringning:7-8. Eiers kommentar: Alfas Arnt er utfra avstamming og bedømmelse et alternativ for både dressur- og spranghestavl. Stasjon: Ta kontakt med Inger Burum. Tlf E-post: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Pris: Etter avtale. Far: Mor: Andiamo DVE 592 (hann) April Z (kwpn) FF: Fm: MF: mm: Absatz (hann) Furore (hann) Silvano (kwpn) Jessyca (kwpn) FfF:... Ffm:... FmF:... FMM:... mff:... mfm:... mmf:... mmm: Abglanz (trakh) Landmoor (hann) Furioso II (sf) Gonzaline (hann) Le Mexico (sf) Marion (kwpn) Millerole xx Volibria (kwpn) 16

16 Aurelio I 119RH Varmblodshingster Født: 1990 Avlsforbund: Holstein Stangmål/pipemål: 172/21 Signalement: Sort m/avtegn Oppdretter: Tyskland Eier: Fa. B. Gjerde Ans / Karen Helene Gjerde, Brendsvollvn 17, 1383 Asker, Tlf , E-post: Kåret: Starum (kl 1), Holstein 1992 og Westfalen Premiegrad: 2. premie. Siegerhengst i Holstein. Eksteriørpoeng: Gang: 6, ,20 (Holstein 1993). Hopping: 5,83 (løs) - 7,50 (under rytter, Holstein 2003). Ridbarhet/prestasjon/temperament: 8 (Holstein 1993). 9,5 (10/9) (testrytter, 2006), 35 poeng for egenprestasjoner plasseringar vanskelig dressur og avkomsprestasjoner kåret sønn og GP plasseringer (2006). Lynne: 9 Helse/holdbarhet: 8 Total poengsum: 83,7 Fotograf: Hilde Haugsrud Beskrivelse: Stor hingst av god type og med godt uttrykk. Pent hode. Middels lang hals. God skulder og manke. God overlinje. Godt muskelsatt kryss. Upara høver foran, små, steile koder. Trange drakter. Trang beinføring i skritt. Godt overtramp i skritt, noe uregelmessig bak. Taktmessig trav, mangler litt innundergripen. Kommentar: Gode bevegelser. Få, men gode avkom. Bruksprøve: Fullført og bestått materialprøve i Adelheidsdorf i Tyskland 1993: Eksteriørindeks 7,00. Gangartsindeks: 8,00. Sprangindeks: 8,00 (under rytter). Konkurranseresultater (eier): Hingsten har svært gode dressurresultater med flere plasseringer/seire fra middels vanskelig opp til Grand Prix Special. Resultatene er fra nasjonale stevner i Tyskland med rytter og eier Karen-Helene Gjerde i sadelen. Avkom: Ingen norskregistererte avkom (per 2006). Eieropplysning: De mest betydelige av Aurelio`s avkom er: A l amour kåret hingst i leistungsklasse 1. Kvalifisert til Bundeschampionat i sprang 2 år. Aschanti plassert i finale/bundeschampionat 2 ganger. Uttatt til unghest VM for Tyskland. Absinth plasseringer og seire i internasjonal dressur med Jan Brink/Sverige. Registrerte bedekninger: 31registrerte bedekninger i Norge (per 2006). Bemerkninger: Sprangindex på 162, dressurindex på 128 i Tyskland i 2000, rangert på 1.plass for totalindex for yngre hingster i Tyskland.. Andre opplysninger: - Eiers kommentar: Aurelio I er en komplett avlshingst med solid avstamning, fantastiske egenprestasjoner og overlegne avkomsresultater. Avstamning: Faren Alcatraz ble selv bruksprøvevinner i Medingen/ Tyskland -88, med beste totalresultat av 73 avprøvde hingster. Alcatraz er far til et 10-talls kårede hingster og et stort antall statspremierte hopper. Aurelio`s mor Olla - har fått hele 3 sønner kåret i Holsteinerforbundet. Aurelio I ble selv seiershingst i Holsteinerforbundet i 1993 og kom som en komet inn på indexlistene i Tyskland i 2000 med en sprangindex på 162 og en dressurindex på 128. Dette plasserte Aurelio I på en 1.plass vedrørende totalindex for yngre hingster i Tyskland. Hoppeeiere i Norge vil med Aurelio I få tilgang til en stempelhingst som har svært gode avkomresultater å vise til fra Tyskland. Aurelio I nedarver beviselig såvel dressur som sprangegenskaper av internasjonalt kaliber. Stasjon: Bråten Gård v/ Nina Karstensen. Tlf: / E-post: Hjemmeside: JJ Horses, Jørgentvedt Gård, 1850 Mysen. E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Pris: Kr.5.000,- ved bedekning + kr.5.000,- v/90 dagers drektighet. (+ 25% mva). Far: Alcatraz (holst) Mor: Olla (holst) FF: Fm: MF: mm: Aloube Z (hann) Nirza (holst) Lamour (holst) Honda 2 (holst) FfF:... Ffm:... FmF:... FMM:... mff:... mfm:... mmf:... mmm: Almé Z (sf) Gotendirndl Z (hann) Ronaldo (holst) Ulana (holst) Ladykiller xx Aumina (holst) Marlon xx Capri (holst) 17

17 CC Ladiesdream 89RH Varmblodshingster Født: 1993 Avlsforbund: KWPN Stangmål/pipemål: 158/21,5 (1999) 160/20,5 (2003) Signalement: Mørk brun m/avtegn Oppdretter: Nederland Eier: Stall CC v/kjersti Claussen, Tobølhagen, 2232 Tobøl. Tlf , E-post: Kåret: 1999 (kl 1), fornyet Starum (kl 1) Premiegrad: 3. premie Eksteriørpoeng: (1999) (2003) Gang: (1999) Hopping: - Ridbarhet/prestasjon/temperament: 8 (testrytter, 1999). 30 poeng egenprestasjoner plassering NBT 5-års finale (1999). 30 poeng egenprestasjoner seier i NBT 6-årsfinale (2003). Lynne: 10 (1999). 10 (2003). Helse/holdbarhet: 9 (1999). 9 (2003). Total poengsum: 76,8 (1999). 77,5 (2003). Fotograf: Ridehesten Beskrivelse: Liten hingst med pent hode. Kort, litt kraftig hals. Noe steil skulder, god manke. Kort overlinje. Velformet, godt muskelsatt kryss. Uttået høyre for, gode ledd og vinkler. Velstilte bakbein med gode ledd. Skøyter høyre for. Meget godt og taktfast skritt, ledig godt trav. Fremmedryttertest: Lettridd hest med god balanse. Kommentar: Liten hingst med gode ridegenskaper og svært interessant stamme. Rotert testikkel høre side. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: 2. plass i finale 5-års Breeder s sprang. 1. plass i finale 6-års Breeder s sprang og i innendørsfinalen under Oslo Horse Show Deltok i VM for unghester på Zangersheide 1999, hvor han kvalifiserte seg både som 5- og 6-års. Avkom: 26 norskregistrerte avkom (per 2006). Registrerte bedekninger: 43 registrerte bedekninger (per 2006). Bemerkninger: - Andre opplysninger: CC Ladiesdream ble utnevnt til Norges beste 6-åring Eiers kommentar: Hingsten ble skadet under bedekning i 2000, og har siden primært virket i avl. Avstamningsmessig har han med seg de beste nederlandske linjer. Nimmerdor har prefikset PREF for avkom, som er den høyeste utmerkelse man kan få i Nederland. Morstammen består gjennomgående av høyt premierte hopper. Hingsten har dobbelt fullblod i tredje ledd og bør derfor passe til et bredt utvalg av hopper. Stasjon: Sprang Berg, Stange. Stasjonen er godkjent. Kontaktperson:eier. Bedekningsmetode: Kunstig inseminasjon. Frossen sæd. Pris: Stasjonsavgift kr ,-. Føllavgift kr ,- innen 1. oktober. Veterinær etter avtale. Oppstalling av hoppe kr. 90 pr døgn. Far: Nimmerdor PREF (kwpn) FF: Fm: Farn PREF (kwpn) Ramonaa STER (kwpn) FfF:... Ffm:... FmF:... FMM:... mff:... mfm:... mmf:... mmm: Fax I (holst) Dorette H (holst) Koridon xx Friedhilde II PREF (kwpn) Courville xx PREF Lavanta KEUR PREF (kwpn) Jurriaan (kwpn) Jannette STER (kwpn) Mor: Furiana KEUR (kwpn) MF: mm: Renville (kwpn) Nuriana KEUR (kwpn) 18

18 Cicero Van T&L 118RH Varmblodshingster Født: 2002 Avlsforbund: BWP Stangmål/pipemål: 168/20,5 (2005). 167/20,5 (2006). 170/21 (2007). Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Belgia Eier: Yvonne T. Stubberud, Lundsbakken, 1890 Rakkestad. Tlf Mob: E-post: Kåret: Interimkåring Starum for ett år (kl 3), Starum for ett år (kl 2), fornyet Brunstad for fire år (kl 2as). Premiegrad: 3. pr. Eksteriørpoeng: (2005) (2006) (Kvalitetsbedømmelsen 2006) ,5-7, 5-8,5 (2007). Gang: (2005) (2006) (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Hopping: (løs, 2005) (under rytter, 2006) (under rytter, Kvalitetsbedømmelsen 2006). Ridbarhet/prestasjon/temperament: 0 poeng egenprestasjoner (2005). 7 (7/7) (testrytter, 2006). 0 poeng egenprestasjoner (2006). 9 (gang) og 8 (sprang) (testrytter Kvalitetsbedømmelsen 2006). Lynne/stallvaner: 9 (2005). 9 (2006). 10,00 (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Godkjent (2007). Helse/holdbarhet: 8, venstre testikkel noe mindre enn høyre (2005). 8 (2006). 9,00 (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Veterinærklasse 4 (2007). Total poengsum: 77,8 (2005). 75,5 (2006). Beskrivelse: Hingst av god type. Middels lang hals, litt kraftig ansatt. God skulder og manke. Middels langt kryss. Lange underlår. God muskelsetting. Tørre, spede frambein. Aksebrudd i tåa begge forben. Tørre bakbein. Knapt taktfast skritt med godt overtramp (2006). Trang bak i trav. God galopp. God bakbeinsaksjon. Velbalansert. Sprangegenskaper (2006): Sikker taksasjonsevne, god benteknikk, litt låst i ryggen. Stor kapasitet. Kommentar: Stor hingst av god type. God kroppsbygning. Gode sprangegenskaper og gangarter vist på kvalitetsbedømmelsen i Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelsen 2006: 8,44 poeng i sprang (nr 3/25). 8,12 poeng i gangarter (nr. 4/25). Eksteriørindeks: 7,4. Bestått. 2007: Eksteriørindeks: 8,0. (Gangartsindeks: 8,0. Sprangindeks: 8,6 (under rytter). Omregnet fra Kvalitetsbedømmelsen 2006) Konkurranseresultater: - Bemerkninger: - Andre opplysninger: - Avkom: 5 registrerte avkom i Norge (per 2006). Eier: 2006 var Cicero sin første føllårgang hvor hingsteføllet Carpe Diem ble klassevinner i Region Østfold med karakterene Registrerte bedekninger: 49 bedekninger (per 2006). Eiers kommentar: Cicero Van T & L tilfører norsk avl sprangblod av topp internasjonal klasse. Hverken far eller morfar finnes i samme ledd hos noen andre kårede hingster i Norge. Cicero s far Equest Carnute har 23 plasseringer I internasjonal sprang i perioden oktober november 2002, hvorav tre seire I World Cup-kvalifisering. Han vant Europafinalen (World Cup) I Gøteborg og Falsterbo Grand Prix. I 2003 vant han GP I Berlin, Globen og Geneve, og året etter lå han som nr. 16 på den internasjonale sprangrankingen. I 2005 vant Equest Carnute på nytt Falsterbo Grand Prix med sin rytter Tomas Velin i salen. Cicero s morfar Heartbreaker har også dominert på internasjonale sprangbaner. I tillegg er han far til ca. 60 internasjonale spranghester og har et 40-talls kårede sønner. Heartbreaker ligger på topp både på den hollandske og belgiske avlsindeksen i sprang. Stasjon: Bråten Gård, 1890 Rakkestad. Tlf Fred Reiersen, tlf: , Nina Karstensen, tlf Hjemmeside: JJ Horses, Jørgentvedt Gård, 1850 Mysen E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering, fersk sæd og transportsæd. Pris: Kr 4.500,- v/inseminering + kr 4.500,- v/90 dagers drektighet. (+25 % mva). Fotograf: Ridehesten Far: Equest Carnute (sf) FF: Fm: Oberon Du Moulin (sf) Kune (sf) FfF:... Ffm:.. FmF:... FMM:... Laudanum xx Herbe D Auzzay (sf) Dynamique (sf) Urgande F (sf) Mor: Welfe VD Heffinck (bwp) MF: mm:.. Heartbreaker (kwpn).kinette Van De Heffinck (bwp) mff:... mfm:... mmf:... mmm: Nimmerdor PREF (kwpn) Bacarole (kwpn) Pachat II (bwp) Dinnette-F V/D Heffinck (bwp) 19

19 Diaz 68RH Varmblodshingster Født: 1986 Avlsforbund: DV Stangmål/pipemål: 169/22 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Danmark Eier: Lene Eskevik, 5560 Nedstrand. Tlf Mob E-post: Kåret: Biri 1994 (kl 1). Premiegrad: Stilt som nr. I i Kvalitet. Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: -. Ridbarhet/prestasjon/temperament: -. Lynne: -. Helse/holdbarhet: -. Total poengsum: 49. Fotograf: Privat Beskrivelse: Middels stor, høyreist hingst av god type med godt hingstepreg. Pent hode, velansatt, middels lang hals. Litt underhals. Kort, steil skulder. Noe kort manke. God overlinje. Langt, velformet kryss. Dypere lårmuskler ønskes. Rette forbein, tørre gode ledd. Tørre, gode ledd og bra vinkler bak. Inntåa venstre fram. Litt trang bevegelse bak. Noe uengasjert bevegelse i skritt, tendens til passartet. Bra ledig trav, taktmessig med god bakbeinsaktivitet. Litt tung og ubalansert galopp. Kommentar: Tiltalende hingst med gode travbevegelser. Tilfredsstillende prestasjoner. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Seire og plasseringer i internasjonal Grand Prix sprang: over 100 plasseringer i 1,30 1,60 klasser, bl.a. deltatt i Hamburg Derby og Falsterbo Derby. Avkom: 12 norskregistrerte avkom (per 2006). Diamara ble plassert i alle klasser i 1,20 gjennom sin 5-års sesong. Som 7-åring vant hun 1,30 klasser. Registrerte bedekninger: 12 registrerte bedekninger (per 2006). Bemerkninger: - Andre opplysninger: - Eiers kommentar: Diaz avkom kjennetegnes ved godt temperament. De er alle lette å håndtere og er lettridde med naturlig balanse. De er uredde på hinder, men samtidig forsiktige med god for- og bakbeinsteknikk. Stasjon: Lene Eskevik, 5560 Nedstrand. Tlf Mob E-post: Bedekningsmetode: Naturlig bedekning. Pris: Kr 3.000,- ved inseminering, samt kr 3.000,- ved 90 dagers drektighet (+ 25% mva). Far: Diamond DVE 330 (dv) FF: Fm: Allegro DVE 247 (dv) Diana EDH 1827 (dv) FfF:... Ffm:... FmF:... FMM:... Absatz (hann) Ottomane (hann) Donauwind (trakh) Desiree EDS 2067 (dv) Mor: Lisette RDS 3524 (dv) MF: mm: Hajduk DH 201 (dv) Lise DLR 8 (dv) mff:... Colombo (5362) mfm:... Amadea (6216) mmf:... Atlas Lundgaard (dv) mmm: Lotte (6005) 20

20 Happy Irco 113RH Varmblodshingster Født: 2002 Avlsforbund: ASVH Stangmål/pipemål: 172/20 (2005). 172/21,0 (2007). Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Sverige Eier: Camilla Krogh Sørensen, Kristian Brennersvei 93, 3029 Drammen. Tlf E-post: Kåret: Starum for to år (kl 3), fornyet Brunstad for fire år (kl 2as). Premiegrad: 3. pr. Eksteriørpoeng: (2005). 0 poeng egenprestasjoner (2005) (Kvalitetsbedømmelsen 2006). 8, (2007). Gang: (2005) (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Hopping: (løs, 2005) (under rytter, Kvalitetsbedømmelsen 2006). Ridbarhet/prestasjon/temperament: 0 poeng egenprestasjoner (2005). 7 (gang) og 9 (sprang) (testrytter Kvalitetsbedømmelsen 2006). Lynne/stallvaner: 8 (2005). 10,00 (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Godkjent. Luftsluker (2007). Helse/holdbarhet: 8 (2005). 8,38 (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Veterinærklasse 3 (2007). Total poengsum: 75,7 (2005). Beskrivelse: Passe stor, edel og smalbygd hingst av god type. Pent hode. Middels lang, velansatt hals. God skulder og manke. Velformet kryss. Meget godt salleie. Tørre, passende føre bein. Korrekte bevegelser. Taktmessig skritt. Ledig trav, noe på framparten (2005). Velbalansert galopp, men på forparten. God bakbeinsaktivitet. Sprangegenskaper (2005): Noe usikker taksasjonsevne. Hopper med god form og stor kapasitet. Kommentar: Passe stor hingst av god type med meget god kroppsbygning. Gode bein. Svært gode sprangegenskaper vist på Kvalitetsbedømmelsen i Luftsluker. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelsen 2006: 9,06 poeng i sprang (nr. 1/25). 7,4 poeng i gangarter (nr. 9/25). Eksteriørindeks: 7,6. Beste spranghest. Bestått. 2007: Eksteriørindeks: 8,5. (Gangartsindeks: 7,0. Sprangindeks: 9,6 (under rytter). Omregnet fra Kvalitetsbedømmelsen 2006) Konkurranseresultater: - Avkom: 3 norskregistrerte avkom (per 2006). Registrerte bedekninger: 13 bedekninger (per 2006). Bemerkninger: - Andre opplysninger: - Eiers kommentar: Stor og edel hingst av moderne, internasjonal type. Fikk fantastisk kritikk under Kvalitetsbedømmelsen Både dommere og testrytter var enige om at hans kapasitet er uendelig, og mulighetene på de internasjonale sprangbaner ligger åpne foran ham. Den nye BLUP indexen viser i år som i fjor, at Irco Marco blodet fortsatt produserer meget gode spranghester. Irco Mena topper indexen og hans far Irco Marco ligger som nr. 2. Happy Irco står i Tyskland sesongen 2007, og blir ridd og startet der av Grand prix rytter Anita Sande. Stasjon: Tyskland. Kontaktperson: Camilla Krogh Sørensen tlf E-post: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering, transportsæd og frossen sæd. Pris: Kr 3.000,- ved inseminering, samt kr 6.000,- ved 90 dagers drektighet (+ 25% mva). Fotograf: Ridehesten Far: Irco Mena 763 (asvh) FF: Fm: Irco Marco (kwpn) Ballymena Park (ish) FfF:... Ffm:.. FmF:... FMM:... mff:... mfm:... mmf:... mmm: Irco Polo (kwpn) J. Cetsie (kwpn) Menelek xx Bally Walter (ish) Any Questions (bwb) Lisa (asvh) Curacao xx Honei (asvh) Mor: Haloween Hallelujah (asvh) MF: mm: Little Q (asvh) Haifa (asvh) 21

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.04.14 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/14: Sirkulært, utsendt på mail 17.mars 2014. Deltagere: Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Torgeir Svalesen,

Detaljer

Register. E- post : Mob: Gate /vei : Postnr: Sted: Region (f ylke): Enkeltmedlem Familiemedlem. Faktura ønskes tilsendt

Register. E- post : Mob: Gate /vei : Postnr: Sted: Region (f ylke): Enkeltmedlem Familiemedlem. Faktura ønskes tilsendt Register Avlsinformasjon.............................................................................................. 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH).....................

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010.

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010. AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Ridehestavlen...

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST DEL 2 RASESPESIFIKKE BESTEMMELSER Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 21.mars 2014 Kort presentasjon av organisasjonen Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl ble

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24 DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Lefdal Dato: 12.04.2015 Kat.nr. 1 Hestens navn: T.P's Show Stopper Klasse: 1b Rase: Gypsy Cob Reg. nr.: 82603506135M743 Stamboknr: 21 GCH Mikrochipnr: 953000005258452

Detaljer

Den rette hingsten for min hoppe

Den rette hingsten for min hoppe Den rette hingsten for min hoppe Da er snart avls sesongen over oss og for de som skal bedekke i år er det en spennende og viktig tid fremover. Hvordan skal jeg velge riktig hingst til min hoppe? Dette

Detaljer

LAURIN 78 RH NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2003 1

LAURIN 78 RH NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2003 1 LAURIN 78 RH NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2003 1 INFO KONTAKTPERSONER Leder, Norsk Varmblod Alf Kjetil Andresen Tlf.: 61 18 17 16 E-post: lier.gaard@c2i.net Sekretariat, Norsk Varmblod Grethe Nordby

Detaljer

Generelt utstillingsreglement. Norsk Varmblod

Generelt utstillingsreglement. Norsk Varmblod Generelt utstillingsreglement Norsk Varmblod Vedtatt 09.04.2014 Generelle bestemmer for alle arrangementer i regi av Norsk Varmblod Dette dokumentet inneholder generelle bestemmelse av betydning for sikkerhet

Detaljer

Hingstekatalog. f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0

Hingstekatalog. f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0 Hingstekatalog f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0 Register Om Norsk Varmblod............................................................................................... 3 Kontaktpersoner...................................................................................................

Detaljer

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER AVLSPLAN FOR OLDENBURGER Norsk Oldenburgerforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 29.mars 2006, revidert 26. november 2008. Siste revisjon 22.september 2010. Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Norsk Varmblod Hingstekatalog 2013

Norsk Varmblod Hingstekatalog 2013 Norsk Varmblod Hingstekatalog 2013 1 Register: Generell info...3 Captain Hook...4 Cicero van T & L...4 Clearo...5 Coronado II...5 Treldegårdens Santino...6 ET Cliqouet...6 Ekra Gård...7 Terminliste...8

Detaljer

Info. Kontaktpersoner

Info. Kontaktpersoner Register Info............................................................................................................ 3 Alfas Arnt 101RH..............................................................................................

Detaljer

Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod

Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod Vedtatt 09.04.2014 1. Hensikt og oversikt over obligatorisk bruksprøve for ulike klasser Hensikten med å gjennomføre bruksprøver er å bedømme hestens

Detaljer

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser Del 2 Rasespesifikke bestemmelser Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 30.april 2014 Innhold Kort presentasjon av organisasjonen... 3 1. Avlsmål for islandshest... 3 1. 1.Vektlegging av egenskaper...

Detaljer

Hingstekatalog. for Norsk Varmblod 2011

Hingstekatalog. for Norsk Varmblod 2011 Hingstekatalog for Norsk Varmblod 2011 1 Register Hilsen fra NV............................................................................................ 3 Hoppeeiere registrering...4 Beskrivelse av

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2012

Norsk Varmblod. Årsberetning 2012 Norsk Varmblod Årsberetning 2012 Norsk Varmblod Side 1 av 8 1. Store begivenheter i perioden CC Top tar 5. plass i Grand Prix under Oslo Horse Show og får et sensasjonelt gjennombrudd i sin debut i World

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde:

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: INDIVIDDATA Utstillingssted:Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS DOMMERRAPPORT Dato: 30.04.2017 Kat.nr. 1 Hestens navn: Strupens Lukas Klasse: 3 Rase: Fjordhest Reg. nr.: 578002020142513 Stamboknr:

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6.

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6. DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Stav Dato: 21.04.2013 Kat.nr. 41 Hestens navn: Benson Klasse: 1b Rase: Nordlandshest/Lyngshest Reg. nr.: N-99-3605 Stamboknr: Mikrochipnr: 578050000024494 Kjønn:

Detaljer

Norsk Varmblod Hingstekatalog 2012

Norsk Varmblod Hingstekatalog 2012 Norsk Varmblod Hingstekatalog 2012 1 Register: Generell informasjon...3 Akribori...4 Alfas Arnt...4 Blue Hors Lodestar...5 Captain Hook...5 Clearo...6 Coronado II...6 Mr. Gold G...7 Myrstads Armani...7

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2013

Norsk Varmblod. Årsberetning 2013 Norsk Varmblod Årsberetning 2013 Norsk Varmblod Side 1 av 8 1. Store begivenheter i perioden Den norskkårede Westfaler hingst Belamour (e Belissimo M mf Lord Sinclair) tar sølv i Europamesterskapet for

Detaljer

AVLSDATA FRA FØLLFESTIVALEN DEL 1 av Unn Reierstad, cand.scient (NLH/UMB), veterinær (NVH) / RR Reierstad Ridehest

AVLSDATA FRA FØLLFESTIVALEN DEL 1 av Unn Reierstad, cand.scient (NLH/UMB), veterinær (NVH) / RR Reierstad Ridehest AVLSDATA FRA FØLLFESTIVALEN DEL 1 av Unn Reierstad, cand.scient (NLH/UMB), veterinær (NVH) / RR Reierstad Ridehest MATERIALE & METODER : AVLSLÆRE For ethvert dyr er P = GEN + ENV, der P, GEN og ENV er

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST Fastsatt i styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 23.januar 2010. 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Side 1 av 14 Styrets Årsberetning 2010 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 Innledning Det var fra og med utstillingssesongen 1992 krav om at de aller fleste hestene skal ha bestått en bruksprøve eller ha prestasjoner for å

Detaljer

Statutter Dølahestmesterskapet 2015

Statutter Dølahestmesterskapet 2015 Statuttene for Dølahestmesterskapet er utarbeidet av Landslaget for Dølahest sitt aktivitetsutvalg i samarbeid med arrangørkomiteen. 1 Formål Dølahestmesterskapet (DHM) er en konkurranse der formålet er

Detaljer

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Bilill Oppsynt hoppe av god type. Edelt hode. 6 8,8.5,7.5,8.8 3.pr Velforma hals. Meget god overlinje.

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER Fra og med 01.03.2013 Norsk hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no Innhold INNLEDNING DEL

Detaljer

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 Foto Arild Solberg Sykkylven Fjordhestlag 100 år 1907-2007 Sykkylven Fjordhestlag er det eldste fjordhestlaget i drift. Gjennom 100 år med store

Detaljer

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere Norsk avlsplan for varmblods travhester 2015 1 Innledning Avlsarbeidet med hest er i Norge basert på sterke tradisjoner. Planmessig satsing fra DNT, interesserte oppdrettere, statskonsulenttjenesten, kåringsnemnder

Detaljer

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også ansvaret for NVs hjemmeside.

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også ansvaret for NVs hjemmeside. Norsk Varmblod Side 1 av 6 1. Organisasjon 1.1 Medlemmene Antall betalende medlemmer ved årsskiftet var 221. Av disse har om lag 95 tegnet familiemedlemskap, slik at medlems tallet er på over 300. Dette

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2008

Norsk Varmblod. Årsberetning 2008 Norsk Varmblod Årsberetning 2008 Norsk Varmblod Side 1 av 27 Styrets Årsberetning 2008 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Haugestad Gulla Langlagt hoppe av god

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2009

Norsk Varmblod. Årsberetning 2009 Norsk Varmblod Årsberetning 2009 Norsk Varmblod Side 1 av 20 Styrets Årsberetning 2009 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST 2010 OVERORDNA AVLSMÅLSETTING FOR DØLEHESTEN Landslaget for Dølehest har som formål gjennom reinrasa avl å fremme rasens særpreg, ta vare på dens egenart

Detaljer

AVLSPLAN FOR PINTO. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 26.mars 2008 første gang, revidert 2013.

AVLSPLAN FOR PINTO. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 26.mars 2008 første gang, revidert 2013. AVLSPLAN FOR PINTO Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 26.mars 2008 første gang, revidert 2013. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID PÅ HEST I NORGE... 5 2.1 HESTEHOLDETS

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18

Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18 Side 1 av 6 Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18 I tillegg til styret og ordfører møtte 20 medlemmer. Ordfører Håkon Rostad innledet møtet. Årsmøtet ble så satt. 1. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Fra 2013 arrangerer NPA finaler for kvalifiserte showdeltakere i eksteriør, ride/kjøreklasser, og mønstringsklasser for barn og unge.

Fra 2013 arrangerer NPA finaler for kvalifiserte showdeltakere i eksteriør, ride/kjøreklasser, og mønstringsklasser for barn og unge. Regler for finaleshow med kvalifisering Fra 2013 arrangerer NPA finaler for kvalifiserte showdeltakere i eksteriør, ride/kjøreklasser, og mønstringsklasser for barn og unge. Formål Formålet med å avholde

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering 1 Øhre Maia 2 M.G. Siri 3 Ylvruna 4 Komnes Snuppa Møtte ikke Kaldblods

Detaljer

HINGSTER I NORSK VARMBLOD

HINGSTER I NORSK VARMBLOD HINGSTER I NORSK VARMBLOD 1993-2013 Forfatter: Siri Furre Denne rapporten tar for seg hingster kåret i Norsk Varmblod i perioden 1993-2013, alder ved kåring, disiplin og bruk av hingstene. I perioden er

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, sist vedtatt 22.januar 2011. Innholdsfortegnelse 1 OVERORDNET AVLSMÅLSETTING FOR NORSK PONNIAVLSFORENING... 4 2 AVLSMÅL

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 16. august 1999, revidert 16.mars 2005 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID PÅ HEST I NORGE... 4 2.1 HESTEHOLDETS

Detaljer

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også blitt tillagt ansvaret for NVs hjemmeside i 04.

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også blitt tillagt ansvaret for NVs hjemmeside i 04. Norsk Varmblod Side 1 av 5 1. Organisasjon 1.1 Medlemmene Antall betalende medlemmer ved årsskiftet var 202. Dette er en oppgang fra i fjor, men langt fra der vi bør være! Ridehesten som medlemsblad og

Detaljer

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, revidert 8.november 2006. Innhold Revisjonsoversikt...3 1 Innledning...5 2 Rammebetingelser for avlsarbeid

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 19.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for varmblods ridehest på møterommet Hemsen, Administrasjonsbygget,

Detaljer

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...4 2.1 Hesteholdets omfang og brukere

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK VARMBLOD, REGION OSLO/AKERSHUS. Fredag 16. januar 2003 kl. 19.00 Kafeteriaen Ellingsrud ridesenter, Karihaugen

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK VARMBLOD, REGION OSLO/AKERSHUS. Fredag 16. januar 2003 kl. 19.00 Kafeteriaen Ellingsrud ridesenter, Karihaugen INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK VARMBLOD, REGION OSLO/AKERSHUS Fredag 16. januar 2003 kl. 19.00 Kafeteriaen Ellingsrud ridesenter, Karihaugen Foreslått agenda: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

tt Skritt: ]-tl Helhet eksteriør: Utstillingssted:Olsborg Dato: Kat.nr. 3 Hestens navn: Reisa Åtddagas Klasse: 2a Dorothea DOMMERRAPPORT

tt Skritt: ]-tl Helhet eksteriør: Utstillingssted:Olsborg Dato: Kat.nr. 3 Hestens navn: Reisa Åtddagas Klasse: 2a Dorothea DOMMERRAPPORT N()RSK HESTESENIER TNDIVIDDATA DOMMERRAPPORT Utstillingssted:Olsborg Dato:04.05.2014 Kat.nr. 3 Hestens navn: Reisa Åtddagas Klasse: 2a Rase: Nordlandshest/Lyngshest Reg. nr.: 57800202003513 Stamboknr:

Detaljer

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST Norsk Islandshestforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 15.februar 1999, siste revisjon vedtatt 2.desember 2009 Innholdsfortegnelse REVISJONSOVERSIKT... 3

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DV NORGE

ÅRSBERETNING FOR DV NORGE ÅRSBERETNING FOR DV NORGE 2014 DVNorge ble etablert i april 2012, og året 2014 er således foreningens 3dje driftsår. I vedtektene heter det seg at DVN er en selvstendig forening med tilknytning til avls

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Vedtatt i Norsk Ponniavlsforening: 13.01.2015 1 Innhold Tekst side Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Amerikansk miniatyrhest 4 Connemara 6 Dales 8 Dartmoor 10 Exmoor 12 Fell 14 Gotlandsruss

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Utstillingsregler for Chinchilla Norge

Utstillingsregler for Chinchilla Norge Utstillingsregler for Chinchilla Norge 1 Invitasjon / påmelding / betaling av utstilling - Invitasjon til utstilling skal offentliggjøres minst 5 uker før utstillingens dato! Invitasjon skal legges ut

Detaljer

Avlsplan. Generell del for. Nordlands/ Lyngshest. Dølahest og. Fjordhest.

Avlsplan. Generell del for. Nordlands/ Lyngshest. Dølahest og. Fjordhest. Avlsplan Generell del for Nordlands/ Lyngshest Dølahest og Fjordhest. 1 Del 1 Generell del 1. INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Rammeverk for avlsplanen... 3 2.1. Lovverk... 3 2.2. Reglementer... 4 3. Rollefordeling...

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

Tillegg 1 - Statutter for NM for fjordhest

Tillegg 1 - Statutter for NM for fjordhest Tillegg 1 - Statutter for NM for fjordhest Inkludert statutter for grenmesterskap i dressur, sprang og kjøring for fjordhest Statuttene for NM for Fjordhest er utarbeidet av Norges Fjordhestlag i samråd

Detaljer

MØNSTRING AV HEST. Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone

MØNSTRING AV HEST. Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone MØNSTRING AV HEST Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone MØNSTRING AV HEST Korrekt mønstring er viktig for at dommeren skal få et best mulig inntrykk av hesten. Resultatet

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT OPPDATERT desember 2010

REGISTRERINGSREGLEMENT OPPDATERT desember 2010 1 REGISTRERINGSREGLEMENT OPPDATERT desember 2010 1. Avstamningskvalifikasjoner for engelsk fullblodshest Generelle krav: 1.1 For å kunne være kvalifisert til å bli innført som engelsk fullblodshest i Norsk

Detaljer

1 FORMÅL/HENSIKT 2 ANSVAR OG MYNDIGHET 3 LSRKS UTTAKSKRITERER TIL AEG 3.1 GENERELT 3.1.1 PÅMELDING TIL LSRKS UTTAK TIL AEG. Dokumentkode: -----

1 FORMÅL/HENSIKT 2 ANSVAR OG MYNDIGHET 3 LSRKS UTTAKSKRITERER TIL AEG 3.1 GENERELT 3.1.1 PÅMELDING TIL LSRKS UTTAK TIL AEG. Dokumentkode: ----- 07.11.2015 1 av 6 1 FORMÅL/HENSIKT Formålet med denne beskrivelsen er å gi Larvik og Sandefjord Rytterklubbs medlemmer klare og forutsigbare kriterier for hva som legges til grunn for Styrets utvelgelse

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2014 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

FULL FOKUS PÅ FERDIGHETER FELTRITT UTARBEIDET AV TORMOD BAKKE JOHNSEN OG ELIN HEISTAD BEST CUP 2017

FULL FOKUS PÅ FERDIGHETER FELTRITT UTARBEIDET AV TORMOD BAKKE JOHNSEN OG ELIN HEISTAD BEST CUP 2017 FULL FOKUS PÅ FERDIGHETER FELTRITT UTARBEIDET AV TORMOD BAKKE JOHNSEN OG ELIN HEISTAD BEST CUP 2017 FULL FOKUS PÅ FERDIGHETER 2017 Grenutvalget i feltritt (GU-F) skal også i år gjennomføre «BEST- CUP»:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.00 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

AVLSPLAN FOR DØLAHEST

AVLSPLAN FOR DØLAHEST AVLSPLAN FOR DØLAHEST Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 20.januar og 24.februar 2012. Innhold Overordna avlsmålsetting for dølahesten... 3 Avlsmålet

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Resultatliste fra hoppeutstilling og unghestskue på Jarlsberg, 29.05.2010

Resultatliste fra hoppeutstilling og unghestskue på Jarlsberg, 29.05.2010 Resultatliste fra hoppeutstilling og unghestskue på Jarlsberg, 29.05.2010 Katalognr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Kaldblods Traver Klasse 5 Katnr.1 Bokli Oda Hoppe av meget god type.

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

SØRLANDSPARKEN RIDEKLUBB & EPONA RYTTERSENTER INVITERER TIL NM SPRANG 2007 PONNI, JUNIOR, YOUNG RIDER OG SENIOR

SØRLANDSPARKEN RIDEKLUBB & EPONA RYTTERSENTER INVITERER TIL NM SPRANG 2007 PONNI, JUNIOR, YOUNG RIDER OG SENIOR SØRLANDSPARKEN RIDEKLUBB & EPONA RYTTERSENTER INVITERER TIL NM SPRANG 2007 PONNI, JUNIOR, YOUNG RIDER OG SENIOR Anmeldelser til: Frist: 31.07.2007 (Bruk NRYF anmeldelsesblankett, og husk rytterlisens og

Detaljer

STATUTTER FOR NORDISK MESTERSKAP FOR FJORDHEST

STATUTTER FOR NORDISK MESTERSKAP FOR FJORDHEST STATUTTER FOR NORDISK MESTERSKAP FOR FJORDHEST 1. Formål Nordisk Mesterskap for Fjordhest er en konkurranse der innholdet tilpasses fjordhestens og ryttere/kuskers allsidige ferdigheter. Mesterskapet skal

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT

REGISTRERINGSREGLEMENT REGISTRERINGSREGLEMENT Definisjon av engelsk fullblodshest Engelsk fullblodshest er en hest som er registrert i en godkjent fullblodstambok i det landet der den er født. Denne stamboken skal være godkjent

Detaljer

KLASSE 1: HOPPEFØLL FØDT FØR 1 JUNI

KLASSE 1: HOPPEFØLL FØDT FØR 1 JUNI NORSK VARMBLOD REGION OSLO/AKERSHUS FØLL OG UNGHESTSKUE 30 JULI 2006 KLASSE 1: HOPPEFØLL FØDT FØR 1 JUNI Nr 1: Calibra M.X Født: 20 mai 06 Mor: Birknæs- Maxima N-02-4600 Far: Starlight 114 RH Calimero

Detaljer

Gjennomførte kurs en uke og mer 2009

Gjennomførte kurs en uke og mer 2009 Gjennomførte kurs en uke og mer 29 NORSK HESTESENTER studenter Ridelærer (I) vår 8 Ridelærer (I) høst 12 Hovslager fagbrevskurs 2 Stallmesterkurs 5 Galopptrenerkurs 2 Travtrener høst 1 Hestekunnskapseksamen

Detaljer

Doktorgradsstipendiat Hanne Fjerdingby Olsen v/ Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap for hjelp med beregning av marginale bidrag.

Doktorgradsstipendiat Hanne Fjerdingby Olsen v/ Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap for hjelp med beregning av marginale bidrag. Forord Jeg har vært hestejente i over 20 år og da muligheten til å skrive masteroppgave om avl på varmblods ridehest kom måtte den gripes. Initiativet til denne oppgaven er tatt av min hovedveileder professor

Detaljer

3 ÅRS TEST TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD LØRDAG 08. OKTOBER 2005 KL. 0930

3 ÅRS TEST TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD LØRDAG 08. OKTOBER 2005 KL. 0930 3 ÅRS TEST TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD LØRDAG 08. OKTOBER 2005 KL. 0930 ARRANGØR NORSK VARMBLOD REGION ØSTFOLD REGION ØSTFOLD ØNSKER VELKOMMEN! GENERELL INFORMASJON Testen starter kl. 0930 (stallen åpner

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2015

Norsk Varmblod. Årsberetning 2015 007 Norsk Varmblod Årsberetning 2015 Norsk Varmblod Side 1 av 11 Innhold 1. Store begivenheter i perioden... 2 1.1 Vinnere og hedersutnevnelser... 2 1.2 Sportsprestasjoner... 3 2. Organisasjon... 5 2.1

Detaljer

6 8,8.5,7.5,8.8 3.pr. 7 8,8,7,7,7.5 3.pr

6 8,8.5,7.5,8.8 3.pr. 7 8,8,7,7,7.5 3.pr Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Bilill Oppsynt hoppe av god type. Edelt hode. Velforma hals. Meget god overlinje. Spe, velstilte bein.

Detaljer

Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter

Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter Stine Samsonstuen HFA320 - Hesteavl 27.10.2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Varmblods ridehest og det praktiske

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

NORSK VARMBLOD REGION 7 ØNSKER VELKOMMEN TIL UTSTILLING

NORSK VARMBLOD REGION 7 ØNSKER VELKOMMEN TIL UTSTILLING NORSK VARMBLOD REGION 7 ØNSKER VELKOMMEN TIL UTSTILLING C est la Vie (e. Don Romantic u. Stutteri Jestis Willow e. Weltjunge) oppnådde kval.kl. 1 på 3-årstesten, samt 1.premie og beste hoppe på fjorårets

Detaljer

Statutter Dølahestmesterskapet 2016

Statutter Dølahestmesterskapet 2016 Statuttene for Dølahestmesterskapet er utarbeidet av Landslaget for Dølahest sitt aktivitetsutvalg i samarbeid med arrangørkomiteen. 1 Formål Dølahestmesterskapet (DHM) er en konkurranse der formålet er

Detaljer

Clinic med Carl Hester, Flyinge i Sverige 03.01.2015

Clinic med Carl Hester, Flyinge i Sverige 03.01.2015 Clinic med Carl Hester, Flyinge i Sverige 03.01.2015 1.gang Carl er i Sverige og holder clinic han er en av Englands mest suksessfulle ryttere. Treneren til Charlotte Dujardin og eier av Valegro. (i 2015

Detaljer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer 1. Avlstall Avlstall beregnes for egenskapene hoftekvalitet, viltfinnerevne og jaktlyst.. Avlstallet sier noe om hvordan hunden vil avle med hensyn på den

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod Brunstad, 03. mars, kl. 15

Årsmøte, Norsk Varmblod Brunstad, 03. mars, kl. 15 Side 1 av 5 Årsmøte, Norsk Varmblod Brunstad, 03. mars, kl. 15 Ordfører Mette Hansson innledet møtet. Årsmøtet ble så satt. I tillegg til styret og ordfører møtte 19 medlemmer, totalt 20 stemmeberettigede.

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Onsdag den 30.mars 2011 kl. 18.30 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein Husby Øvrige

Detaljer

- Kåring Clinic med Mary Robins - Clinic med Jan Hendriks - Leder n har ordet

- Kåring Clinic med Mary Robins - Clinic med Jan Hendriks - Leder n har ordet - Kåring 2015 - Clinic med Mary Robins - Clinic med Jan Hendriks - Leder n har ordet Friesernytt 2 utgave 2015 1 Lederen har ordet: Hei alle saman! Det er vår!! Ufattelig deilig!! Alt våkner til liv igjen,

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2006

Norsk Varmblod. Årsberetning 2006 Norsk Varmblod Årsberetning 2006 Norsk Varmblod Side i av i Styrets Årsberetning 2006 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i 2006

Detaljer

NRR Årets-katt-konkurranser UtregnÅrKatt13 pr. 01.01.2013 nr. 2 Side 2 av 7

NRR Årets-katt-konkurranser UtregnÅrKatt13 pr. 01.01.2013 nr. 2 Side 2 av 7 UtregnÅrKatt13 pr. 01.01.2013 nr. 2 Side 1 av 7 Endring vedtatt av GF 22. februar 2013 satt i rødt og med loddrett strek til venstre. Regler for Årets katt-konkurranser 1 Innhold REGLER FOR ÅRETS KATT-KONKURRANSER...

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2015 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06

Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06 Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06 Ridehuset er åpnet! Nå er det nye ridehuset på Stall er tatt i bruk! Gjett om det er luksus, tenk å kunne trene hele vinteren uten å måtte ta hensyn

Detaljer

Ved 2 eller flere påmeldte juniorer i et grenmesterskap vil det arrangeres egne mesterskapsklasser for disse.

Ved 2 eller flere påmeldte juniorer i et grenmesterskap vil det arrangeres egne mesterskapsklasser for disse. STATUTTER FOR NORDISK MESTERSKAP FOR FJORDHEST 1. Formål Nordisk Mesterskap for Fjordhest er en konkurranse der innholdet tilpasses fjordhestens og ryttere/kuskers allsidige ferdigheter. Mesterskapet skal

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 9. juni 2009 kl. 15.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Avlsplan for nordlandshest/lyngshest

Avlsplan for nordlandshest/lyngshest Avlsplan for nordlandshest/lyngshest Del 2 Rasespesifikke bestemmelser Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 30.april 2014 Kort presentasjon av organisasjonen Landslaget for nordlandshest/lyngshest har

Detaljer

Offisielle UTSTILLINGSREGLER for Norsk Schäferhund Klub s Klubbutstillinger (Spesialutstillinger etter tysk mønster)

Offisielle UTSTILLINGSREGLER for Norsk Schäferhund Klub s Klubbutstillinger (Spesialutstillinger etter tysk mønster) Offisielle UTSTILLINGSREGLER for Norsk Schäferhund Klub s Klubbutstillinger (Spesialutstillinger etter tysk mønster) Hovedavlsrådet 29.01.2007 Revidert 01.01.2014 Dette regleverk gjelder for alle utstillinger

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Onsdag den 30. mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i representantskapet Norsk Varmblod 2010

Protokoll fra årsmøtet i representantskapet Norsk Varmblod 2010 Protokoll fra årsmøtet i representantskapet Norsk Varmblod 2010 Sted: Renskaug Vertsgård i Lier Tid: Søndag 21. mars 2010 kl 10.00. Leder Mette Hansson ønsket samtlige fremmøtte velkommen. 1. Godkjenning

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2014

Norsk Varmblod. Årsberetning 2014 Norsk Varmblod Årsberetning 2014 Norsk Varmblod Side 1 av 13 1. Store begivenheter i perioden UTSTILLING I løpet av utstillingssesongen har totalt 168 hester vært vist ved ulike arrangementer. Vi har for

Detaljer

Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015

Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015 Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015 1 Innholdsfortegnelse Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb...4 Kapittel 1- Om utstilleren... 4 1 Krav til medlemskap...4

Detaljer

Dommerseminar på Flyinge med Diana Brownlie, 12-13 mars

Dommerseminar på Flyinge med Diana Brownlie, 12-13 mars Dommerseminar på Flyinge med Diana Brownlie, 12-13 mars Vi var to dommere fra Norge som dro nedover, undertegnede og Ellen Olsen. Slike konferanser er en bra måte å starte sesongen på, nå som de fleste

Detaljer