Avlsinformasjon... 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)... 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avlsinformasjon... 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)... 3"

Transkript

1 Register Avlsinformasjon Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) Kort om å få føll lang vei og mye å tenke på fra føll til seksårs! Hva koster bedekningen? Norsk Breeders Trophy - NYHET Slik leses katalogen Forklaring av forkortelser og poeng/karakterer Utdrag fra gjeldende avlsplan for norsk varmblods ridehest -6 Utvalg av hingster - kåring Systemskisse Utstillingsrett, klasseinndeling og krav Premiering Kriterier for individbedømmelse, kåring og avkomsvurdering Individbedømmelse - omfang Foredlerhingster Varmblodshingster Kårede hingster som ikke står på NVs hingsteliste Registrerte bedekninger & føll per hingst (bedekningsstatistikk) Fruktbarhetsstatistikk Forbederedelse av hoppen til bedekning Forsidebilde: Elitehingst i Norsk Varmblod 2007, Laurin 78ERH. Redaktør: Unn Reierstad Katalogen er produsert av Mediehuset Wiegaarden/Ridehesten. ( TSJ) Bli medlem i Norsk Varmblod! Medlemsfordeler: Lær mer om ridehest og ridning Delta på NVs arrangementer til medlemspris Sosialt og faglig nettverk Tilgang på avlsfaglige råd og veiledning Tilgang til diskusjonsfora og innflytelse på beslutninger Aktiviteter både lokalt og på tvers av regioner og landegrenser.nvs medlemsblad Ridehesten Norge i posten hver måned, samt annen medlemsinformasjon og årlig hingstekatalog Gratis annonsering av salgshester på NVs websider og på medlemssidene i medlemsbladet 10% rabatt på hesteforsikring i Agria Dyreforsikring (husk å opplyse medlemsnummer i NV) Alt dette får du til kr 800,- pr år (samme pris for enkeltmedlem og familiemedlem) Navn: Tlf: E- post: mob: Gate /vei: Postnr: sted: Region (f ylke): enkeltmedlem Familiemedlem Vervet av: Klipp ut kupongen og send den til: Norsk Varmblod v/hanne Hertzberg, Tvetervn. 37B, 1344 Haslum. 2

2 Avlsinformasjon Norsk Varmblod ( NV ) World Breeding Feder ation for Sport Horses ( WBFSH ) Norsk Varmblod er en interesseorganisasjon for varmblods ridehest. Foreningens formål er å fremme en nasjonal avl av varmblodshester velegnet for ridning, så vel til konkurranseridning som til allmenn ridesport. De siste årene er det importert mellom 500 og 800 varmblods ridehester årlig til Norge. I 2003 passerte dette tallet Det finnes derfor et marked for nasjonal avl. Ridesporten trenger en målrettet nasjonal avl for å bli en bedre rytternasjon. Som eneste norske avlsforbund er Norsk Varmblod medlem av den verdensomspennende avlsorganisasjonen World Breeding Federation for Sport Horses. WBFSH utgir hvert år Breeding-guiden, en fortegnelse over prestasjonene til alle ridehester i sport og avl (verdensrankingene), og arrangerer årlige verdensmesterskap for unghester i dressur, sprang og feltritt. Hjemmeside: Avlsmålet er en typefast og edel prestasjonshest som er korrekt, storlinjet og holdbar, og som kan konkurrere på internasjonalt nivå innen sprang, dressur eller feltritt. Den skal ha godt temperament, god samarbeidsvilje og gode bevegelser passende for alle ridesportens anvendelsesområder. NV skal : Arbeide for en funksjonsrettet, rasjonell og systematisk avl Formidle kunnskap om og stimulere interesse for avl og oppdrett av norsk varmblods ridehest Hjelpe til å skaffe avlsdyr Arbeide for et lønnsomt ridehestoppdrett Hjelpe til å oppdrette og å markedsføre norskfødt ridehest Arrangere utstillinger og kurs, videre samarbeide om slike tiltak Arbeide for å få aktive lokal lag i alle deler av landet Antall Antall bedekte bedekte hopper hopper fordelt fordelt på antall på avlshingster antall avlshingster i Norsk Varmblod i Norsk Varmblod Antall NV hingster År Totalt antall avlshingster (NV +importsperma) Ant. bedekninger NV hingster Totalt antall bedekte hopper Kort om å få føll l ang vei og mye å tenke på fr a føll til seksårs! Avlsgodkjenning av hoppen og valg av hingst Ønsker du å bedekke din hoppe og registrere avkommet som varmblods ridehest, må du sørge for at hoppen er registrert og tilfredsstiller avstamningskravene ihht. avlsplanen for varmblods ridehest. Dersom hoppen ikke tilfredsstiller avstamningskravene, finnes likevel en mulighet til å få registrert avkommet ved at du stiller hoppen for typegodkjenning og hun består. Ta kontakt eller les mer på Her vil du også finne avlsplanen. Videre må du sørge for at hingsten er kåret for varmblods ridehest. NVs hingstekatalog presenterer våre aktive kårede hingster for hoppeeier, med objektiv informasjon om hingstenes bedømmelse og utvikling i sport og avl, men tilbyr samtidig også hingsteeier et lite felt for tilleggsopplysninger/markedsføring av hingsten. Når det gjelder valg av varmblods ridehest hingst vil også NVs avlsutvalg kunne bistå med avlsfaglig rådgivning. NV håper på sikt å kunne utgi en fullstendig hingstestambok/årbok med resultater i sport og avl.

3 Antall bedekninger fordelt på nors ke og utenlands ke hings ter Antall bedekninger fordelt på norske og utenlandske hingster Ant. bedekninger utlands k. hings ter Ant. bedekninger NV hings ter An ta ll b e d e k n in g e r fo r d eår lt p å v a r m b lo d o g fu llb lo d /a r a b e r h in g s te r Antall bedekninger fordelt på varmblod og fullblod /araber hingster Ant bedekninger fullblod/arab h. Ant. bedekninger varm blods hings ter T o ta l a n d e l fu llb lo d /a r a b e Total andel fullblod /araber innkrysning År in n k r ys n in g (h in g s te r o g h o p p e r ) a v a n ta ll (hingster og hopper) av antall bedekninger b e d e k n in g e r Totalt antall Bedekninger Tot antall fullblod/ arab. (h/hp) B ruk av fullblod/araber innkrysning fordelt på hingster og hopper Bruk av fullblod /araber innkrysning fordelt på hingster og hopper A nt bedekn. fullblod/arab hp A nt bedekn. fullblod/arab h År

4 Hvem er oppdretter, eier eller fôrvert? Om du vurderer å leie en hoppe med formål å få føll, vær oppmerksom på at det er eier av hoppen når føllet blir født som blir stående som oppdretter av føllet. For at lån/leietager av hoppa skal bli oppdretter på avkommet må det foreligge en avtale om dette mellom partene som sendes registrator før årsskiftet det året hoppa går drektig. Registrering og ID-merking Hoppeeiere som har bedekket hos norske hingsteholdere får foruten springseddel fra hingsteholder automatisk tilsendt fødselsmelding om våren det året føllet ventes, da norske hingsteholdere plikter å sende inn bedekningsrapport/parringsliste til registrator. Fødselsmeldinga skal returneres registrator enten hoppa bærer frem føll eller ikke, eller om føllet dør etter fødsel. Påfør opplysninger om kasting/dødsårsak og føllets kjønn. Dette for at vi skal få en oversikt over hingstenes/hoppas reproduksjonsevne. Original springseddel skal sendes inn sammen med fødselsmeldingen. Har du solgt føllet føres salget bak på springseddelen. Merk: Fødselsmeldingen må fylles inn og returneres så fort som mulig etter at føllet er født. F.o.m. sesongen 2007 trer nemlig NVs nye bedømmelsessystem for hopper, føll og unghester i kraft, som innebærer at alle arrangementer i NV-regi blir avlsmeritterende. Det blir dermed krav om norsk registreringsnummer/pass på hesten for at den skal kunne delta. Det er heller ikke mulig å registrere føll uten at fødselsmelding er sendt inn. T otal antall bedekninger fordelt på antall registrerte og totalt antall Total antall bedekninger fordelt på antall registrerte og totalt antall ikke registrerte føll ikke -registrerte føll (ikke -re g istre rte h o ppe r o g ikke -sva r -% på u tse n dte (ikke -registrerte hopper og ikke -svar-% på utsendte fødselsmeldinger) (Registrerte tomme hopper er ikke tatt med) 300 fø dse lsm e ldin g e r ) MA NGLER/ ikkeregistrert hp /føll NV -Registrerte føll År Merk: Ved bruk av importert fersk og frossen sæd må du selv innberette bedekningen til registrator (springseddel fra hingsteholder) og skaffe avstamningsdokumentasjon og DNA-profil/hårprøve fra den aktuelle hingsten. Deretter vil du få tilsendt fødselsmelding osv. på vanlig måte. Første sesong vil du så motta signalementsskjema med registreringsnummer og godkjent navn på føllet, mikrochip og hårprøvekonvolutt for avstamningskontroll og passutstedelse, sammen med tilbud om innmelding i Norsk Breeders Trophy (se dette). Det er krav om unik ID-merking og føllene skal altså merkes med mikrochip før de blir åringer. For de som ønsker å delta med føll på føllskue, holder det likevel at føllet er under registrering dersom du ikke har mottatt registreringnummer tidsnok. Signalementstegningen må fylles ut av veterinær. Føll som er resultat av kunstig sædoverføring pålegges blodtyping/dna-test (i tillegg til moren), som gjøres ved at veterinæren tar hårprøver. Ansvaret for at sæden som benyttes er riktig pålegges eierne av hingst og hoppe. Når avstamningskontrollen er godkjent sendes pass og passavgift (kr 750,-) ut. Hvite avtegn er da innskrevet i passet, men signalementstegningen er ikke fylt ut. For at tegningen skal bli så korrekt som mulig, skal den fylles ut når hesten er fullt utvokst eller det er behov for dette i forbindelse med reise ut av landet eller start i konkurranse. Når hesten har kommet så langt at den skal begynne å starte i konkurranser, må passet sendes Norges Rytterforbund (NRYF) sammen med kopi av eierkort for registrering til konkurranser, såkalt hestelisens. Signalemant må da på forhånd være tegnet inn i passet og grunnvaksinasjonene i orden. Hestelisens kreves fra klasser LB og høyere i Elite-, lands- og distriktsstevner. Se Merk: Passet skal følge hesten og taes med til utstillinger, stevner og bedekninger. Alle vaksinasjoner og identitetskontroller skal føres inn i passet, og passet skal kunne fremlegges ved alle veterinærbehandlinger og medsendes til slakteri. Selv om eierskifter også føres i passet, er det eierkortet som er eierbeviset. Ta derfor godt vare på dette.

5 Kurs i oppdrett og trening av unghester Diverse kurs og treninger for deg med føll og unghest arrangeres av Norsk Varmblod rundt omkring i landet. Følg med på aktivitetene i din region. Premiering og testing av unghester Føll- og unghestskuer/hoppeskuer blir arrangert av Norsk Varmblod rundt om i landet i juni-august. På høsten september/oktober avholdes 3- og 4-års-test (også for eldre hopper som skal avlegge bruksprøve). Årgangsfinaler og Norsk Breeders Trophy Årgangs-/klassefinaler/Eliteskuer for føll, unghester og hopper avholdes i august sammen med Norsk Breeders Trophy for 5- og 6-åringer. Hva koster bedekningen? Her kan du fylle inn og regne ut hvor mye ditt føll kommer til å koste. For hvilke avgifter som gjelder, se den enkelte hingst Hingst 1 Hingst 2 Bookningsavgift/Sprangavgift... Drektighetsavgift 90 dgr / 1. oktober / levende føll avgift Helseattest (importsæd)... Sædtransport... Stasjonsavgift (oppstalling)... Seminavgift (veterinærutgifter)... Toll (importsæd).. Sum MVA Registreringsavgift/passavgift NV 750,- 750,- Innmeldingsgebyr Norsk Breeders Trophy (føllavgift) 500,- 500,- TOTALT Hingstekatalogen er et avlsstimulerende tilbud til våre hoppe- og hingsteeiere NV vil jobbe for å gjøre katalogen så informativ og attraktiv som mulig. Den skal markedsføre hingstene og Norsk Varmblods ridehest ved å være en varedeklarasjon. For å nå ut til hoppeeierne på et tidligere tidspunkt vil fristen for annonsering (støtteannonser) i neste års katalog bli 1. mars. Informasjon om priser og annonseringsbetingelser vil finnes på Der finnes også et evalueringsskjema bruk det og si din mening om katalogen! For mer informasjon se

6 NOR S K VA R M B L OD S HING S T E K ATA L OG Gi nykomlingen den trygghet som hvert nytt sårbart liv fortjener! Føllets behov for forsikring er like stort som for en voksen hest. Sett sammen og lag din forsikring helt etter egen lommebok, egne behov og eget føll! Vi har rabatter for føll og unghester! Er du i tillegg medlem i Norsk Islandshestforening eller Norsk Varmblod får du 10 % rabatt. Forsikre ditt føll og få en føllgrime på kjøpet. Kontakt ditt lokale hesteombud, som du finner på agria.no. Du kan også kontakte oss på så forteller vi mer. Ett føll. Mange muligheter.

7 Norsk Breeders Trophy - nyhet Meld dere inn i Breeders! Norsk breeders trophy (NBT) drives av NBT AS, som består av representanter fra Norsk Varmblod og Norges Rytterforbund. Formålet er å: Stimulere til avl og utdanning av kvalitetshester i Norge Øke samarbeid mellom sport og avl Talentjakt på morgendagens elitehest Vurdering av samlede årganger i konkurranse på aldersrelatert nivå Markedsføre den norske varmblods ridehesten som konkurransehest Anvende NBT som virkemiddel for indeksering av avlshester Alle norskfødte og importerte hester som er registrerte/stambokførte i Norge kan delta i Norsk Breeders Trophy. Ved premieringen tilgodeses oppdretter med 20% av premiesummen dersom hesten er norskoppdrettet. Avkom under hopper typegodkjent som varmblods ridehest kan også delta. Det samme kan hopper som selv er typegodkjent dersom de har minst ett ledd godkjent ridehest i avstamningen (far må være kåret for ridehestavl). Det blir ellers delt ut dekken og pokal fra Norsk Varmblod til beste norskfødte 5-års og 6-års hest. Kårede hingster kan meldes inn i Norsk Breeders Trophy, og blir da Breeders Trophy-listet, med rettigheter til en prosentvis del (5%) av premiesummen ved premiering av avkom i finalen. Norske hingsteeiere har også muligheten til å tilby hoppeeiere automatisk innmelding av føllet i Norsk Breeders Trophy som en ekstra bonus. Innmeldingen skjer ved først å registrere hesten i Norsk Varmblod, deretter sendes innmeldingen til Norges Rytterforbund. Innmeldingen skjer kun én gang, og innmeldingsavgiften bestemmes ut fra flere forhold: Norskfødte og utenlandskfødte hester har to forskjellige satser, og det skilles mellom innmelding av føll og unghester. Målsettingen er å få flest mulig føll innmeldt. Det oppfordres derfor til å melde inn føll så tidlig som mulig! Merk: Føll må meldes innen 31/12 det året de er født, for å kunne betale føllavgift. Etter denne dato regnes hesten som åring. Innmeldingen sendes til NBT AS v/norges Rytterforbund på eget innmeldingsskjema. Kopi av registreringsbevis fra Norsk Varmblod vedlegges. Ved innmelding oversendes innmeldingsbevis, som er et bevis på at hesten er innmeldt og godkjent i Breeders. Nyhet i NBT 2007! For å fremme norsk avl og ridesporten i Norge åpnet Norsk Breeders Trophy, i samarbeid med grenutvalgene, i 2006 for at stambokførte hester som ønsker å delta i årets finale kan meldes inn i Breeders helt frem til 20. juli, dvs. kvalifisere først og melde inn etterpå. (Det blir derfor ikke lenger krevet tilleggsavgift for innmelding av disse hestene etter 1. april). Det eneste man må passe på frem til 20. juli er altså at man blir kvalifisert. Det vil ikke lenger bli utstedt kvalifiseringsbevis, men alle må påse at resultatlistene blir tatt vare på, slik at disse kan vedlegges anmeldelsen til finalen. Resultatlistene vil da fungere som kvalifiseringsbevis (se Statuttene). Nytt i 2007 er dessuten at 6- og 7-års hopper som har hatt føll som 4-års kan starte på henholdsvis 5- og 6-åringenes premisser. Kvalifiseringskravene til dressur er uendret, det samme er finalen i dressur. Dvs. at kvalifiseringene blir bedømt av dommere som dømmer hver for seg, og ekvipasjene får øvelseskarakterer samt karakterer for allment inntrykk. I finalen bedømmes hestene av et dommeranel som dømmer sammen og ikke hver for seg. Dommerpanelet består av to dressurdommere samt en trener. Bedømmelsen er lik den internasjonale ved at ekvipasjene rir et program, men får kun karakterer for det samlede inntrykk. Bakgrunnen for dette er at man etter hvert ønsker å nærme seg den internasjonale bedømmelsesformen, som vektlegger hestens grunnkvaliteter. Retningslinjer for bedømmelse av FEI dressurprøver for 5- og 6-åringer finnes på Kvalifiseringene foregår på unghestsamlinger i regi av Grenutvalget Dressur (Gu-D) i samarbeid med Norsk Varmblod, samt alle E-, L- og D-stevner i alle LA /MB klasser og høyere for hhv. 5- og 6-åringer. Unghestsamlinger 2007: mars Nes april Stall-K, m/ parallelt dommerkurs i unghestbedømning mai Stall-K Finale: september Nes, sammen med finalen i 4-års cup For sprang skjer kvalifisering parallelt med Unghestcup sprang, som arrangeres på utvalgte 3-dagers E-stevner med krav til 2 clear rounds og en finaledag med bedømmelse av feilpoeng og kapasitet. Dvs. man kan ikke lenger kvalifisere på alle vanlige E-, L- og D-stevner, og alle deltagere på kvalifiseringsstevnene blir automatisk kvalifisert til NBT, ved at det er samme krav til høyde og bedømning ved kvalifisering til både Unghest-cupen og Breeders; cm for 5-åringene og cm for 6-åringene, hvor høydekravet øker etter 1. juni. Finalen går også over 3 dager og bedømmes med feilpoeng 1. og 2. dag og feilpoeng og kapasitet finaledagen, slik at bedømningspoengene for kapasitet kun skiller de ekvipasjene som har likt antall feilpoeng på hinder. Kvalifisering 2007:

8 april Sandnes mai Arendal mai Hønefoss juni Bergen juni Drammen juli Trøndelag Finale: august Sørlandsparken, under NM i sprangridning. For feltritt er kvalifiseringskravene endret fra hhv cm til cm for 5- og 6-åringene, og finalen i feltritt er endret for 5-åringer fra 90 cm til 100 cm og 6-åringer fra 100 cm til CNC*. Finale: 15. september Ullensaker. Det er også anledning til å kvalifisere seg i Sverige, Danmark og andre land med tilsvarende systemer. Hvorvidt kvalifiseringen er godkjent bestemmes av NRYF og de respektive grenutvalg. NB! Det bør avklares med Norges Rytterforbund på forhånd hvilke stevner som godkjennes! Statutter, oversikt over kvalifiseringsstevner, innmeldingsskjema, terminliste og tidsfrister på / no. Kvalifiseringen til NBT henger også tett sammen med uttagningen til Unghest-VM. Uttaksreglene for disse vil også finnes på / Kontaktpersoner Norsk Varmblod: Sekretariat/Stambokføring/Utstillinger Unn Reierstad.. Tlf E-post: Avlsutvalget avlsfaglig rådgivning Cecilie Kilde.. Tlf / E-post: Guri Haarr.. Tlf / Cathrine F. Andersen Tlf E-post: Odd Vangen,.. Tlf E-post: Ole Jørgen Jørgentvedt Tlf E-post: Styret Leder: Robert Ruud Tlf E-post: Nestleder: Nina Karstensen Tlf / E-post: Kasserer: Hanne Hertzberg Tlf / E-post: Styremedlem: Bente Utheim Tlf E-post: Styremedlem: Mette Hansson Tlf / E-post: Artikler med Norsk Varmblods logo Produkter Pris Marineblå college-genser med krave kr. 250/350,- Marineblå t-skjorte med krave kr. 200/300,- Caps kr. 100/150,- Marineblå dressur- eller sprangschabrack kr. 390/490,- Hvit dressur- eller sprangschabrack Kr. 390/490,- Marineblå vindjakke (Mountain Horse) Kr. 650/750,- Blazer-merker for påsøm på jakkeslag m.m. Kr. 50/100,- Alle priser er eksklusiv porto Du kan også bestille andre artikler, for eksempel dekken, med foreningens logo. Send bestillingen til eller ring tlf

9 SLIK LESES K ATALOGEN Katalogen presenterer kårede hingster som har løst bedekningslisens og dermed står på NVs hingsteliste. Kårede NV-hingster som ikke har løst lisens får ikke registrert avkom i Norge fra sesongen uten å betale ekstra gebyr. Forklaring av forkortelser og poeng /karakterer Avlsforbund: Angir hvor hesten er førstegangsregistrert. Varmblods ridehest er en krysningspopulasjon som består av ulike avlsretninger/forbund. Varmblodshester: NV = Norsk Varmblod. DV = Dansk Varmblod. ASVH = Svensk Varmblod. Kwpn = Nederlandsk Varmblod. Geld = Gelderlender (nederlandsk varmblod). Gron = Groniger (nederlandsk varmblod). Bwp = Belgisk Varmblod. Z=Zangersheide (Belgisk Varmblod). Hann = Hannoveraner (tysk varmblod). Holst = Holsteiner (tysk Varmblod). Westf = Westfaler (tysk varmblod). Rheinl = Rheinlender (tysk varmblod). Old = Tysk Oldenburger (tysk varmblod). Dold = Dansk Oldenburger. Sf = Selle Francais (fransk varmblod). An = Anglo Normanner (fransk varmblod). ISH = Irisk Varmblod. AES = Engelsk Varmblod. Bwb=Engelsk Varmblod. Foredlerhester: Xx = Fullblod. X = Angloaraber (fullblod+araber). Trakh = trakhener (fullblod+araber). Ox = Fullblods araber. Sh = Shagyaraber. Se forøvrig NVs registreringsregler (avlsplan) for fullstendig oversikt over godkjent avstamning. Antall hings ter brukt i Nors k Varmblod fordelt på nors ke og utenlands ke Antall hingster brukt i Norsk Varmblod (imports fordelt perm) på norske og utenlandske (importsperm) Antall hings ter brukt i Nors k Varmblod fordelt på varmblod og fullblod /araber Antall hingster brukt i Norsk Varmblod fordelt på varmblod og fullblod /araber År Kåret: Noen hingster er vist flere ganger, og noen er også kåret i flere forbund. For å kunne vurdere hingstens resultat og egenskaper og sammenligne det med andre hingsters resultat, er det svært viktig å legge merke til hvilken klasse hingsten er bedømt i og sammenholde dette med avlsplanen som gjaldt da bedømmelsen fant sted (avlsplanendringer: 1999 (mindre endring), 2002 (mindre endring), 2007 (større endring)). Dette sier noe om hvordan hingsten er vurdert og hvordan bedømmelsen skal tolkes. Karakterene fra de ulike delkåringene kan si noe om hingstens utvikling. Med mindre annet er nevnt er poeng og beskrivelser fra siste kåring i Norge. RH er norsk stamboknummer for hingster og ERH er Elitehingst i Norsk Varmblod. Premiegrad: Rangering av individ etter egenprestasjoner. Avhengig av utstillingsklasse/fullført bruksavprøvning. T.o.m var 2. premie høyeste oppnåelige individpremie (1.premie var forbeholdt som avkomspremie og ELITE-premiering ble ikke praktisert). Hingster i klasse III kunne kun oppnå. 3.premie. Opprangering i Kvalitet ble i tillegg brukt som en kvalitetsrangering av hingstene på kåringsplassen. F.o.m er 1.premie høyeste oppnåelige individpremie, og hingster i klasse III kan ikkje premieres utover kåringsgrad. Opprangering i kvalitet ut over premiering skal ikke lenger brukes. Se mer info annet sted i katalogen. Utenlandske premiegrader: DH = Dansk Hovedstambok. DS = Dansk Stambok. DR = Dansk Registerstambok. Gull, Sølv, Bronsje, EDH, EDS, DVE = Danske Elitepremier sifret nummer bak svenske hesters navn = Svensk Riksstambok. Elit, A, AB, B = Svenske Elitepremier. H = Tysk hovedstambok. St.pr.st/h = Tysk statspremiert hoppe/hingst. V.Pr.st/h = Tysk forbundspremiert hoppe/hingst. KEUR, PREF, STER PREST = Nederlandske elitepremier. Karakterskala karakterer: 1: Meget dårlig 2: Dårlig 3: Ganske dårlig 4: Utilfredsstillende 5: Godkjent 6: Tilfredsstillende 7: Ganske bra 8: Bra 9: Meget bra 10: Utmerket. År Ant utenlandske hingster /importsperm Antall NV hingster Ant fullblod/ arab.hingster Antall varmbl.hingster 10

10 Karakterer eksteriør, 4 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Bevegelse. Poeng eksteriør, 5 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Skritt - Trav. Poeng eksteriør, 6 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Skritt - Trav - Helhet. Poeng eksteriør f.o.m. 2007, 6 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Skritt - Trav - Galopp. Bein, bevegelse, skritt, trav, galopp sier noe om beinstilling og bevegelsenes korrekthet. Bedømmes på fast underlag. Helhetskarakteren er hingstens eksteriørindeks. Helhetskarakter er en skjønnsmessig helhetsvurdering av hestens eksteriør og bevegelser vist løs og for hånd. Krav: min 8,0, ingen delkarakterer under 5,0, mankehøyde min 160 cm. Karakterer gangarter: Skritt - Trav - Galopp. Løs, longert eller under rytter. F.o.m løs eller under rytter: 4-års spranghingster samt spranghingster i klasse IIIb avlegger en lettere gangartsprøve. Karakterene i gang må her tillegges mindre vekt med tanke på avl av gangartshester. Karakterer hopping: T.o.m Taksaksjonsevne - Teknikk - Kapasitet. Løs eller under rytter. F.o.m. 2007: Teknikk - Kapasitet Galopp. 4-års dressurhingster samt dressurhingster i klasse IIIb avlegger en lettere sprangprøve i form av løshopping. Karakterene i sprang må her tillegges mindre vekt med tanke på avl av spranghester. Karakterer ridbarhet: Testrytter på kåringsplassen (f.o.m. 2005: Gjennomsnitt (kapasitet/ridbarhet)) samt på Kvalitetsbedømmelsen (bruksprøve) i hhv. gang og sprang. F.o.m 2007: Poeng ridbarhet / prestasjon / temperament i hhv. gang og sprang. For 3-års hingster og 4-års dressurhingster samt dressurhingster i klasse IIIb som avlegger sprangprøven i form av løshopping erstattes ridbarhetskarakteren av en temperamentskarakter bedømt av kåringsnemda. For hingster i klasse IIIc, IIb, og I vil prestasjonsvurdering erstatte ridbarhetsbedømmelse med testrytter på kåringsplassen. Ridbarhetsvurdering gir et sterkt bilde av hingstens temperament, samarbeidsvilje og gålyst i arbeidssituasjon. Karakterer lynne: T.o.m gitt av veterinær som en karakter fra F.o.m bedømt av kåringsnemda som lynne/stallvaner gjennom hele kåringsperioden under bruksprøver og på stallen. Godkjent/ikke godkjent, og med beskrivelse av eventuelle temperamentsavvik eller stallunoter. Temperament og stallvaner er et uttrykk for hingstens interiøre egenskaper som vektlegges i avlsmålet. Helse/Holdbarhet: Holdbarhet som helsebetegnelse (utvikling i helsestatus over tid) benyttes kun for hingster i klasse I, for yngre hingster benyttes helse. Helse bedømmes som helsestatus ved hver visning av hingsten, på bakgrunn av en veterinær forundersøkelse og kliniske helseundersøkelser på kåringsplassen. Fruktbarheten til kårede hingster vurderes ved sædprøve og drektighetsresultat. T.o.m gitt av veterinær som en karakter fra F.o.m veterinærklasse 2-5 med utgangspunkt i kunnskap om arvbarhet og bruksmessig betydning (klasse 1 er lidelser ekskluderende for kåring). Veterinærklasse 2: svært betydelig lidelse, men kåring kan oppnås hvis individet er spesielt godt (av ekstraordinær kvalitet). Lidelse skal oppgis. Veterinærklasse 3: Betydelig lidelse, men bedømmes i forhold til eksteriør/bruksegenskaper. Lidelse skal kun oppgis dersom betydning for kåringsavgjørelsen. Veterinærklasse 4: Lidelse med usikker avlsmessig betydning (lidelse skal ikke oppgis). Veterinærklasse 5: Helsemessige bemerkninger uten avlsmessig betydning, forårsaket av ytre omstendigheter. Total poengsum er ikke direkte sammenlignbar mellom eldre og yngre hingster ettersom kåringssystemet er forandret. F.o.m brukes ikke lenger total poengsum. Beskrivelse: Siste (eksteriøre) kåringsbeskrivelse. Bruksprøve-indeks: T.o.m resultat fra Kvalitetsbedømmelsen for 4-åringer. Krav: innenfor beste ¼-del. Dette var et relativt krav og er vanskelig å måle eller sammenligne hingster å grunnlag av. F.o.m. 2007: Bruksprøve avlagt på kåringsplassen. Gangartsindeks - Sprangindeks. Krav: min 7,5 i en disiplin. Gangartsindeks for individ beregnes på følgende måte: (Skritt +trav +galopp +2x (ridbarhet evt. prestasjoner)) / 5. Sprangindeks for individ beregnes på følgende måte: (Teknikk +kapasitet +galopp +2x (ridbarhet evt prestasjonskarakter)) / 5. For de som løshoppes erstatter Temperament ridbarhet i beregningsmodellen for sprangindeks: (Teknikk +kapasitet +galopp +2x temperament) / 5. Hingster i klasse IIIc, II og I avprøves kun i spesialdisiplin. Godkjent materialprøve i annet forbund kan erstatte bruksprøven. Karakterene innenfor hhv. gangarts-/sprangdisiplin i annet forbund inngår da i eller erstatter norsk eksteriør-, gangarts- og sprangindeks som grunnlag for kåringsavgjørelsen. Avkom: Antall norskregistrerte avkom, avkomsbedømmelse og/eller avkoms prestasjoner (bør sees i sammenheng) i Norge og utlandet.. Registrerte bedekninger: Antall registrerte bedekninger i Norge. Bør sees i sammenheng med antall avkom. NB. Antall norskregistrerte avkom er ikke det samme som antall fødte føll, da en del avkom av forskjellige grunner ikke er blitt registrert, særlig de siste årene. Differansen mellom antall registrerte avkom og antall registrerte bedekninger er av samme grunn ikke nødvendigvis et uttrykk for hingstens fruktbarhet. 11

11 Fruktbarheten på hoppematerialet i Norge regnes også som nokså variabelt, med en relativt stor andel problemhopper (dvs. hopper eldre enn år eller hopper som løper om mer enn 2 ganger på fersk sæd og en god brunst). Dette får naturligvis også betydning for fruktbarhetsstatistikken til norske hingster sammenlignet med fruktbarhetsstatistikken i andre land hvor bedekning av unge hopper er mer vanlig. Se bedeknings- og fruktbarhetsstatistikker. Bemerkninger: Avkomspremier/hedersutmerkelser/rankinger i inn- og utland. T.o.m i Norge: 1.premie. F.o.m. 2007: ELITEpremie. Andre opplysninger: Resultater fra andre forbund m.m. Bedekningsmetode: Ulike bedekningsmetoder egner seg ulikt godt til ulike hopper. Les mer annet sted i katalogen om forberedelse av hoppen og fruktbarhetsstatistikk. Utdrag fra gjeldende avlsplan for norsk varmblods ridehest 6 Utvalg av hingster - kåring I avlsdyrutvalget legges størst vekt på hingster, siden det er på hanndyrsiden en kan foreta det viktigste og strengeste utvalget. Utvalg av hingster til avl baseres på individbedømmelse (kåring). Individbedømmelsen skal gi grunnlag for å velge ut avlsdyr med de best ønskelige egenskaper i tråd med avlsmålet, samt gi muligheten til å påvise defekter på dyret som diskvalifiserer for bruk i avlen. For å få et best mulig utvalg kåres en større gruppe ungdyr, for så å øke seleksjonsintensiteten innad i gruppen med økende alder. For eldre hingster vil en ha tilleggsinformasjon gjennom avkom. 6.1 Systemskisse En kåret hingst innenfor Norsk Varmblods system vil normalt fortløpende individ-, prestasjons- og avkomvurderes over en total 6-års periode, deretter avkomsvurderes. Ved individbedømmelse vektlegges egenskapene definert i avlsmålet. Hingster som skal vises til kåring skal forhåndsundersøkes etter nærmere beskrivelse i pkt På bakgrunn av førstegangs individbedømmelse vil en unghingst kunne tilkjennes avlsgodkjennelse (kåring) for 1 eller 2 år. Ved førstegangs visning (ukårede hingster) gjennomføres 1. del av den totale individavprøvning (individtest). Denne individtesten foregår over en sammenhengende 5 dagers periode på kåringsplassen. Ved 2.gangs visning (fornying) gjennomføres individtestens 2. og siste del. Denne delen av individtesten foregår over 3 (evt. 1) dager på kåringsplassen. Kårede hingster vil så bli innkalt for 3.gang 6 år etter at hingsten ble kåret første gang. Ved 3. gangs visning vil hingstens sportsprestasjoner inngå i en endelig individvurdering, samt at hingstens avkomsprestasjoner blir vurdert (hingstens totale avkomsverdi i form av utstillings- og konkurranseresultat hos avkom opptil 5 år). På dette tidspunktet er avlsverdien relativt sikkert bestemt, og en kan følgelig foreta et noe sterkere utvalg. Hingsten fremstilles på kåringsplassen ved 3.gangs visning. Hingster med klart høy avkomsverdi kan utnevnes og premieres som Elitehingster uavhengig av alder og uten å vises for kåringsnemd. Forutsetningen er at en viss andel av hingstens avkom viser seg å være kvalitetsdyr i konkurransesammenheng Utstillingsrett, klasseinndeling og krav En hingst har full utstillingsrett og kan kåres hvis den er registrert med tre fulle generasjoner godkjent varmblods ridehest i avstamningen i henhold til Norsk Varmblods registreringsregler. For å ha utstillingsrett settes det også visse krav til hingstens prestasjoner/ konkurranseresultater. Klasse III: 1.gangs visning (ukårede hingster), uansett alder: a)..hingster 3 og 4 år, ukåra hingster. Det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater. 5 dagers individtest. Tilkjennes eventuell kåringsgrad for henholdsvis 2 år (3-åringene) eller 1år (4-åringene). b)..hingster 5 og 6 år, ukåra hingster. Det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater. Hingster som har sportsprestasjoner får ikke godtgjort dette før ved evt. neste visning. 5 dagers individtest. Tilkjennes eventuell kåringsgrad for 1år. Hingstene i klasse IIIa) og IIIb) bedømmes i følgende disipliner: Helse, se pkt Eksteriør, se pkt Gangartsprøve med egenrytter og testrytter, se pkt Sprangprøve med egenrytter og testrytter eller løshopping, se pkt Ridbarhetsprøve, se pkt Temperament/stallvaner, se pkt c)..hingster 7 år og eldre, ukåra hingster. Finalekvalifisering innenfor Breeders-systemet som 6-åring/ konkurranseresultater tilsvarende minst 3 plasseringer i MB dressur/feltritt eller 130 klasse sprang. 5 dagers individtest. Hingstene fremvises kun innenfor spesialdisiplin. Prestasjonsvurdering erstatter ridbarhetsprøve med testrytter. Tilkjennes eventuell kåringsgrad for 6 år frem til eventuell kåring ved 2. gangs visning i klasse I. Hingstene i klasse IIIc) bedømmes i følgende disipliner: Helse, se pkt Eksteriør, se pkt

12 Gangartsprøve med egenrytter (for dressurhingster), se pkt Sprangprøve med egenrytter (for spranghingster), se pkt Prestasjonsvurdering. Retningslinjer for prestasjonsvurdering er beskrevet i eget reglement (vedlegg). Temperament/stallvaner, se pkt Klasse II: 2. gangs visning (fornying), uansett alder: a)..hingster 5 år, 2.gangs visning (fornying). Det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater. 3 dagers individtest. Bruksegenskaper innenfor spesialdisiplin vektlegges. Tilkjennes eventuell kåringsgrad for 4 eller 5 år frem til eventuell kåring ved 3. gangs visning i klasse I. Hingstene i klasse IIa) bedømmes i følgende disipliner: Helse, se pkt Eksteriør, se pkt Gangartsprøve med egenrytter og testrytter (for dressurhingster), se pkt Sprangprøve med egenrytter og testrytter (for spranghingster), se pkt Ridbarhetsprøve, se pkt Temperament/stallvaner, se pkt b)..hingster 6 og 7 år, 2.gangs visning (fornying). 2. del av individtesten erstattes av prestasjoner fra sporten. Minimum prestasjonskrav er finalekvalifisering innenfor Breeders-systemet som 6-åring/ konkurranseresultater tilsvarende minst 3 plasseringer i MB dressur/ feltritt eller 130 klasse sprang. 1 dags individtest. Fremstilles til kåring for hånd eller vist i spesialdisiplin med egenrytter. Tilkjennes eventuell kåringsgrad for 5 år frem til eventuell kåring ved 3. gangs visning i klasse I. Hingstene i klasse IIb) bedømmes i følgende disipliner: Helse, se pkt Prestasjonsvurdering (spesialdisiplin). Retningslinjer for prestasjonsvurdering er beskrevet i eget reglement (vedlegg). Klasse I: Siste gangs visning (fornying), eldre kårede hingster: Hingster 9 år og eldre, 2.og 3.gangs visning (fornying). 1 dags individtest. Fremstilles til kåring for hånd eller vist i spesialdisiplin med egenrytter. Hingstene i klasse I bedømmes i følgende disipliner: Holdbarhet, se pkt Prestasjonsvurdering. Retningslinjer for prestasjonsvurdering er beskrevet i eget reglement (vedlegg). Avkomsvurdering, se pkt og kapittel 8. Visning av avkomsgruppe for bedømmelse i klasse I praktiseres ikke Premiering Individpremiering: Individpremiering kan tilkjennes i Klassene I, II og III. Det brukes 4 kvalitetsklasser m.h.p premiering: Kåringsgrad (K) (gul NHS-sløyfe), 3.premie (blå NHS-sløyfe), 2.premie (rød NHS-sløyfe) og 1.premie (hvit (rød-hvit-blå med hvitt slør) NHS-sløyfe). Hingster i Klasse IIIa) og IIIb) kan kun tilkjennes Kåringsgrad på bakgrunn av gjennomført 1. del av individtesten, se kriterier i pkt Hingster i Klasse II kan tilkjennes Kåringsgrad, 3.premie eller 2.premie på bakgrunn av fullført individtest, se kriterier i pkt Hingster i Klasse IIIc) og I kan tilkjennes Kåringsgrad, 3.premie, 2.premie eller 1.premie på bakgrunn av fullført individtest og prestasjoner fra sporten, se kriterier i pkt Vedrørende individpremiering er dette et viktig virkemiddel i avlsarbeidet til å rangere avlsindividene. Når det gjelder individpremiering av de unge hingstene i Klasse IIa) og IIb) bør tildeling av premiegradene være tilnærmet normalfordelt over tid. Hovedinteressen til brukerne (hoppeeierne) er knyttet til de unge hingstene, og den rådgivende effekten knyttet til en aktiv premieringspolitikk er her av største betydning. 1.premie ved individbedømmelse reserveres hingstene i klasse IIIc) og I. Disse hingstene har gjennomgått full individtest ved kåring samt at prestasjoner fra sporten kan vurderes Avkomspremiering: ELITE betegnelse kan tilkjennes i Klasse I uavhengig av alder, tid og sted, på bakgrunn av særdeles gode avkomsprestasjoner, se kriterier i pkt Kriterier for individbedømmelse, kåring og avkomsvurdering Individbedømmelse omfang Ved individbedømmelsen gjennomgår hingsten en veterinærundersøkelse, eksteriør bedømmelse og bruksprøver. Røntgenologiskog respirasjonsundersøkelse skal foretas på forhånd i perioden 4 mnd. - 8 uker før kåring, se pkt Resultatene fra individbedømmelsen for helse, eksteriør og bruksegenskaper skal vurderes i henhold til vektleg gingen i avlsmålet, og gi grunnlag for kåringsavgjørelsen. Godkjent materialprøve i annet forbund kan erstatte bruksprøven. Karakterene innenfor hhv. gangarts-/sprangdisiplin i annet forbund inngår da i eller erstatter norsk eksteriør-, gangarts- og sprangindeks som grunnlag for kåringsavgjørelsen. Detaljer vedrørende individbedømmelsen er beskrevet i det følgende. Ny og gammel avlsplan med dommerkor t kan lastes ned i sin helhet på w w w.norskvarmblod.no 13

13 Albaran xx 120RH Foredlerhingster Født: 1993 Avlsforbund: Engelsk fullblod Stangmål/pipemål: 169/20,5 Signalement: Brun Oppdretter: Tyskland Eier: Belmount Stud v/ingeling Bull Nesheim, pb 79, 3165 Tjøme. Tlf E-post: Kåret: Starum (kl 1) for Norsk Varmblod Dansk Varmblod Også kåret for fullblod i Norge. Premiegrad: 2. premie og stilt som nummer 1 i kvalitet Eksteriørpoeng: Gang: - Hopping: - Ridbarhet: 9 (9/9) (testrytter). 30 poeng for egenprestasjoner fra galoppsporten (2006) Lynne: 9 Helse/Holdbarhet: 10 Total poengsum: 80,5 Fotograf: Ridehesten Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av meget god type. Velformet kryss. Gode høver, tørre, velstilte bein både foran og bak. Trang bakbeinsføring. God skulderfrihet i skritt. God bakbeinsaksjon i trav. På forparten. Kommentar: Foredlerhingst av meget god type, med svært god holdbarhet. Gode bevegelser og meget god ridbarhet. Bruksprøve: - Konkurranseresultater (eier): Svært gode egenprestasjoner i galoppsport, med seire og plasseringer i internasjonale storløp (Gruppeløp og Listedløp) over distanser fra meter, og har løpt inn mer enn kr ,-. Avkom: - Registrerte bedekninger: 10 registrerte bedekninger (per 2006) Bemerkninger: - Andre opplysninger: Kåringsbeskrivelse fra DV 2007: Storrammet, højtstillet, ædel hingst af fremragende type. Kønt hoved. Middellang, velansat hals. Lang, skrå skulder. Lang velmarkeret manke. God overlinie. Langt muskuløst kryds. Forlemmerne jævnt føre og tørre. Baglemmerne passende føre og tørre. Bevægelsen særdeles god i skridt. God i trav og galop (kropp), 8-8 (bein), (bevegelse), 9 i helhet. Eiers kommentar: Albaran var aktiv som galopphest i Skandinavias og Europas elite til han fylte 12 år, noe som understreker hans fantastiske helse og holdbarhet. Fremmedrytter Jonny Hansen (Danmark) gav ham 9 i både ridbarhet og kapasitet på kåringen i 2006, og var tydelig imponert over hestens klasse. Han er meget lærevillig, lett håndterlig og har et svært godt gemytt blir hans første konkurransesesong, hvor han skal debutere i både sprang og dressur. I 2007 ble han kåret i Dansk Varmblod, med svært god kåringsbeskrivelse. Stasjon: Belmount Stud, 3165 Tjøme, tlf E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering.fersk sæd, ransportsæd og frossen sæd. Pris: 4.000, ,- ved 90 dagers drektighet (25 % mva tilkommer). Far: Sure Blade (USA) xx FF: Fm: Kris (GB) xx Double Lock (GB) xx FfF:... Ffm:... FmF:... FMM:... mff:... mfm:... mmf:... mmm: Sharpen Up xx Doubly Sure xx Home Guard xx St Padina xx Dschengis Kahn xx Königskronung xx Obermaat xx Astana xx Mor: Araqueen (GER) xx MF: mm: Königsstuhl (GER) xx Araguaia (GER) xx 14

14 Coneybury xx 90RH Foredlerhingster Født: 1990 Avlsforbund: Engelsk fullblod Stangmål/pipemål: 163/21 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Irland Eier: Magne Jordanger, Jonsrud gård, 3070 Sande i Vestfold. Tlf / Står i Danmark, kun naturlig bedekning Kåret: Starum (kl 1) for Norsk Varmblod. Også kåret for fullblod i Norge og Danmark Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: - Ridbarhet: 40 poeng for egenprestasjoner fra galoppsporten Lynne: 8 Helse/Holdbarhet: 8 Total poengsum: 76,7 Kåringsbeskrivelse: Passe stor hingst av god type, litt overbygd. Pent hode, vel ansatt, passe lang hals. God skulder og vel markert manke. Godt kryss. Henger litt i knærne foran. Litt hjulbeint bak. Trange bevegelser bak. Mangler innundergripen i skritt. Mangler rommelighet og innundergripen i trav. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Svært gode egne prestasjoner fra galoppbanen, toppet bl.a. norsk Generalhandicap i Avkom: 1 norskregistrert avkom (per 2005). Registrerte bedekninger: 1 registrert bedekninger (per 2006). Bemerkninger: - Andre opplysninger: - Eiers kommentar: Mange fullblodshingster har som naturlig er, Northern Dancer på farssiden, og gode prestasjoner å vise til. Et fåtall har begge deler, pluss en nedre halvdel i avstamningen som er like bra som den fasjonable farssiden. Coneybury er en slik hingst, og han er dessuten en av de beste hestene som har løpt i Skandinavia. Stasjon: John Nielsen, Strandvejen 270, 9340 Åsa, Danmark. Tlf. og fax Bedekningsmetode: Kun naturlig bedekning Pris: Dkr 1.000,- v/bedekning ,- v/konstatert drektighet pr. 1. oktober. Eller Dkr ,- v/bedekning ,- v/levende født føll (+ 25% mva) Far: Last Tycoon xx FF: Fm: Try My Best xx Mill Princess xx FfF:... Ffm:.. FmF:... FMM:... Northern Dancer xx Sex Appeal xx Mill Reef xx Irish Lass xx Mor: Jackie Berry xx MF: mm:.. Connaught xx.chokeberry xx mff:... mfm:... mmf:... mmm: St. Paddy xx Nagaika xx Crepello xx Queensberry xx 15

15 Alfas Arnt 101RH Varmblodshingster Født: 2000 Avlsforbund: NV Stangmål/pipemål: 169/20 (2003) 174/21 (2005) Signalement: Rød m/avtegn Oppdretter: Stall Alfa, Lisa og Alf Kjetil Andresen Eier: Inger Burum og Jon Arvid Skaar, Strandgt. 3, 1723 Sarpsborg. Tlf E-post: Kåret: Starum for to år (kl 3), fornyet Starum for fem år (kl 2) og Dansk Varmblod 2003 Premiegrad: Stilt som nr. 1 i kvalitet 2003 Eksteriørpoeng: (2003) (Kvalitetsbedømmelsen 2004) (2005) Gang: (2003) (Kvalitetsbedømmelsen 2004) Hopping: (løs, 2003) (under rytter, Kvalitetsbedømmelsen 2004) Fotograf: Ridehesten Ridbarhet/prestasjon/temperament: 0 poeng egenprestasjoner (2003). 8 (gang) og 4 (sprang) (testrytter Kvalitetsbedømmelsen 2004), 28 poeng for egenprestasjoner (2005). 8,3 (8,5/8) (testrytter, 2005) Lynne: 9 (2003). 9,00 (Kvalitetsbedømmelsen 2004). 8 (2005) Helse/holdbarthet: 9 (2003). 9,25 (Kvalitetsbedømmelsen 2004). 8 (2005) Total poengsum: 79,0 (2003). 75,6 (2005) Beskrivelse: Stor hingst av meget god type. Pent hode, middels lang og vel ansatt hals, god skulder og manke. Godt muskelsatt overlinje, litt oppskutt lend. Velformet, muskuløst kryss. Litt snaue underlår. Litt for rette forbein, kniper under knærne. Bakbein med gode ledd og vinkler. Taktfast skritt, litt låst i overlinje. Taktfast trav, litt låst i overlinje. Korrekte bevegelser foran og bak. Kommentar: Stor betydelig hingst av meget god type, med gode bevegelser. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelsen 2004: 8,28 poeng i gangarter (nr. 3/29), 5,49 poeng i sprang (nr 23/28). Eksteriørindeks: 7,8. Beste norskfødte gangartshest. Bestått. Konkurranseresultater: Hingsten vant finalen i 4-årscup 2004 (ryttere: Heidi Price og Siril Helljesen). Kvalifisering ble vunnet med over 80 %. Avkom: 24 norskregistrerte avkom (per2006). Eier: Hingsten hadde sin første føllårgang i 2004 (28 hopper), og han preger sitt avkom med spesielt god type, uttrykk og gode bevegelser. Registrerte bedekninger: 48 registrerte bedekninger i Norge (per 2006) Bemerkninger: - Andre opplysninger: Hingsten ble godkjent for videre avprøvning i Dansk Varmblod i Beskrivelse fra Herning: Passende stor høystilt hingst av særdeles god type. Uttryksfuldt hoved. Middellang, velansat hals. Fremskudt, middellang, skrå skulder. Velmarkeret, lang manke. Lidt lang, men smidig lænd. Muskuløst, langt kryds. Lemmene passende føre, tørre bag. Bevægelsen god i skridt, særdeles god i trav, særdeles god og smidig i galop. Karakterer: Løsspringning:7-8. Eiers kommentar: Alfas Arnt er utfra avstamming og bedømmelse et alternativ for både dressur- og spranghestavl. Stasjon: Ta kontakt med Inger Burum. Tlf E-post: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Pris: Etter avtale. Far: Mor: Andiamo DVE 592 (hann) April Z (kwpn) FF: Fm: MF: mm: Absatz (hann) Furore (hann) Silvano (kwpn) Jessyca (kwpn) FfF:... Ffm:... FmF:... FMM:... mff:... mfm:... mmf:... mmm: Abglanz (trakh) Landmoor (hann) Furioso II (sf) Gonzaline (hann) Le Mexico (sf) Marion (kwpn) Millerole xx Volibria (kwpn) 16

16 Aurelio I 119RH Varmblodshingster Født: 1990 Avlsforbund: Holstein Stangmål/pipemål: 172/21 Signalement: Sort m/avtegn Oppdretter: Tyskland Eier: Fa. B. Gjerde Ans / Karen Helene Gjerde, Brendsvollvn 17, 1383 Asker, Tlf , E-post: Kåret: Starum (kl 1), Holstein 1992 og Westfalen Premiegrad: 2. premie. Siegerhengst i Holstein. Eksteriørpoeng: Gang: 6, ,20 (Holstein 1993). Hopping: 5,83 (løs) - 7,50 (under rytter, Holstein 2003). Ridbarhet/prestasjon/temperament: 8 (Holstein 1993). 9,5 (10/9) (testrytter, 2006), 35 poeng for egenprestasjoner plasseringar vanskelig dressur og avkomsprestasjoner kåret sønn og GP plasseringer (2006). Lynne: 9 Helse/holdbarhet: 8 Total poengsum: 83,7 Fotograf: Hilde Haugsrud Beskrivelse: Stor hingst av god type og med godt uttrykk. Pent hode. Middels lang hals. God skulder og manke. God overlinje. Godt muskelsatt kryss. Upara høver foran, små, steile koder. Trange drakter. Trang beinføring i skritt. Godt overtramp i skritt, noe uregelmessig bak. Taktmessig trav, mangler litt innundergripen. Kommentar: Gode bevegelser. Få, men gode avkom. Bruksprøve: Fullført og bestått materialprøve i Adelheidsdorf i Tyskland 1993: Eksteriørindeks 7,00. Gangartsindeks: 8,00. Sprangindeks: 8,00 (under rytter). Konkurranseresultater (eier): Hingsten har svært gode dressurresultater med flere plasseringer/seire fra middels vanskelig opp til Grand Prix Special. Resultatene er fra nasjonale stevner i Tyskland med rytter og eier Karen-Helene Gjerde i sadelen. Avkom: Ingen norskregistererte avkom (per 2006). Eieropplysning: De mest betydelige av Aurelio`s avkom er: A l amour kåret hingst i leistungsklasse 1. Kvalifisert til Bundeschampionat i sprang 2 år. Aschanti plassert i finale/bundeschampionat 2 ganger. Uttatt til unghest VM for Tyskland. Absinth plasseringer og seire i internasjonal dressur med Jan Brink/Sverige. Registrerte bedekninger: 31registrerte bedekninger i Norge (per 2006). Bemerkninger: Sprangindex på 162, dressurindex på 128 i Tyskland i 2000, rangert på 1.plass for totalindex for yngre hingster i Tyskland.. Andre opplysninger: - Eiers kommentar: Aurelio I er en komplett avlshingst med solid avstamning, fantastiske egenprestasjoner og overlegne avkomsresultater. Avstamning: Faren Alcatraz ble selv bruksprøvevinner i Medingen/ Tyskland -88, med beste totalresultat av 73 avprøvde hingster. Alcatraz er far til et 10-talls kårede hingster og et stort antall statspremierte hopper. Aurelio`s mor Olla - har fått hele 3 sønner kåret i Holsteinerforbundet. Aurelio I ble selv seiershingst i Holsteinerforbundet i 1993 og kom som en komet inn på indexlistene i Tyskland i 2000 med en sprangindex på 162 og en dressurindex på 128. Dette plasserte Aurelio I på en 1.plass vedrørende totalindex for yngre hingster i Tyskland. Hoppeeiere i Norge vil med Aurelio I få tilgang til en stempelhingst som har svært gode avkomresultater å vise til fra Tyskland. Aurelio I nedarver beviselig såvel dressur som sprangegenskaper av internasjonalt kaliber. Stasjon: Bråten Gård v/ Nina Karstensen. Tlf: / E-post: Hjemmeside: JJ Horses, Jørgentvedt Gård, 1850 Mysen. E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Pris: Kr.5.000,- ved bedekning + kr.5.000,- v/90 dagers drektighet. (+ 25% mva). Far: Alcatraz (holst) Mor: Olla (holst) FF: Fm: MF: mm: Aloube Z (hann) Nirza (holst) Lamour (holst) Honda 2 (holst) FfF:... Ffm:... FmF:... FMM:... mff:... mfm:... mmf:... mmm: Almé Z (sf) Gotendirndl Z (hann) Ronaldo (holst) Ulana (holst) Ladykiller xx Aumina (holst) Marlon xx Capri (holst) 17

17 CC Ladiesdream 89RH Varmblodshingster Født: 1993 Avlsforbund: KWPN Stangmål/pipemål: 158/21,5 (1999) 160/20,5 (2003) Signalement: Mørk brun m/avtegn Oppdretter: Nederland Eier: Stall CC v/kjersti Claussen, Tobølhagen, 2232 Tobøl. Tlf , E-post: Kåret: 1999 (kl 1), fornyet Starum (kl 1) Premiegrad: 3. premie Eksteriørpoeng: (1999) (2003) Gang: (1999) Hopping: - Ridbarhet/prestasjon/temperament: 8 (testrytter, 1999). 30 poeng egenprestasjoner plassering NBT 5-års finale (1999). 30 poeng egenprestasjoner seier i NBT 6-årsfinale (2003). Lynne: 10 (1999). 10 (2003). Helse/holdbarhet: 9 (1999). 9 (2003). Total poengsum: 76,8 (1999). 77,5 (2003). Fotograf: Ridehesten Beskrivelse: Liten hingst med pent hode. Kort, litt kraftig hals. Noe steil skulder, god manke. Kort overlinje. Velformet, godt muskelsatt kryss. Uttået høyre for, gode ledd og vinkler. Velstilte bakbein med gode ledd. Skøyter høyre for. Meget godt og taktfast skritt, ledig godt trav. Fremmedryttertest: Lettridd hest med god balanse. Kommentar: Liten hingst med gode ridegenskaper og svært interessant stamme. Rotert testikkel høre side. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: 2. plass i finale 5-års Breeder s sprang. 1. plass i finale 6-års Breeder s sprang og i innendørsfinalen under Oslo Horse Show Deltok i VM for unghester på Zangersheide 1999, hvor han kvalifiserte seg både som 5- og 6-års. Avkom: 26 norskregistrerte avkom (per 2006). Registrerte bedekninger: 43 registrerte bedekninger (per 2006). Bemerkninger: - Andre opplysninger: CC Ladiesdream ble utnevnt til Norges beste 6-åring Eiers kommentar: Hingsten ble skadet under bedekning i 2000, og har siden primært virket i avl. Avstamningsmessig har han med seg de beste nederlandske linjer. Nimmerdor har prefikset PREF for avkom, som er den høyeste utmerkelse man kan få i Nederland. Morstammen består gjennomgående av høyt premierte hopper. Hingsten har dobbelt fullblod i tredje ledd og bør derfor passe til et bredt utvalg av hopper. Stasjon: Sprang Berg, Stange. Stasjonen er godkjent. Kontaktperson:eier. Bedekningsmetode: Kunstig inseminasjon. Frossen sæd. Pris: Stasjonsavgift kr ,-. Føllavgift kr ,- innen 1. oktober. Veterinær etter avtale. Oppstalling av hoppe kr. 90 pr døgn. Far: Nimmerdor PREF (kwpn) FF: Fm: Farn PREF (kwpn) Ramonaa STER (kwpn) FfF:... Ffm:... FmF:... FMM:... mff:... mfm:... mmf:... mmm: Fax I (holst) Dorette H (holst) Koridon xx Friedhilde II PREF (kwpn) Courville xx PREF Lavanta KEUR PREF (kwpn) Jurriaan (kwpn) Jannette STER (kwpn) Mor: Furiana KEUR (kwpn) MF: mm: Renville (kwpn) Nuriana KEUR (kwpn) 18

18 Cicero Van T&L 118RH Varmblodshingster Født: 2002 Avlsforbund: BWP Stangmål/pipemål: 168/20,5 (2005). 167/20,5 (2006). 170/21 (2007). Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Belgia Eier: Yvonne T. Stubberud, Lundsbakken, 1890 Rakkestad. Tlf Mob: E-post: Kåret: Interimkåring Starum for ett år (kl 3), Starum for ett år (kl 2), fornyet Brunstad for fire år (kl 2as). Premiegrad: 3. pr. Eksteriørpoeng: (2005) (2006) (Kvalitetsbedømmelsen 2006) ,5-7, 5-8,5 (2007). Gang: (2005) (2006) (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Hopping: (løs, 2005) (under rytter, 2006) (under rytter, Kvalitetsbedømmelsen 2006). Ridbarhet/prestasjon/temperament: 0 poeng egenprestasjoner (2005). 7 (7/7) (testrytter, 2006). 0 poeng egenprestasjoner (2006). 9 (gang) og 8 (sprang) (testrytter Kvalitetsbedømmelsen 2006). Lynne/stallvaner: 9 (2005). 9 (2006). 10,00 (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Godkjent (2007). Helse/holdbarhet: 8, venstre testikkel noe mindre enn høyre (2005). 8 (2006). 9,00 (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Veterinærklasse 4 (2007). Total poengsum: 77,8 (2005). 75,5 (2006). Beskrivelse: Hingst av god type. Middels lang hals, litt kraftig ansatt. God skulder og manke. Middels langt kryss. Lange underlår. God muskelsetting. Tørre, spede frambein. Aksebrudd i tåa begge forben. Tørre bakbein. Knapt taktfast skritt med godt overtramp (2006). Trang bak i trav. God galopp. God bakbeinsaksjon. Velbalansert. Sprangegenskaper (2006): Sikker taksasjonsevne, god benteknikk, litt låst i ryggen. Stor kapasitet. Kommentar: Stor hingst av god type. God kroppsbygning. Gode sprangegenskaper og gangarter vist på kvalitetsbedømmelsen i Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelsen 2006: 8,44 poeng i sprang (nr 3/25). 8,12 poeng i gangarter (nr. 4/25). Eksteriørindeks: 7,4. Bestått. 2007: Eksteriørindeks: 8,0. (Gangartsindeks: 8,0. Sprangindeks: 8,6 (under rytter). Omregnet fra Kvalitetsbedømmelsen 2006) Konkurranseresultater: - Bemerkninger: - Andre opplysninger: - Avkom: 5 registrerte avkom i Norge (per 2006). Eier: 2006 var Cicero sin første føllårgang hvor hingsteføllet Carpe Diem ble klassevinner i Region Østfold med karakterene Registrerte bedekninger: 49 bedekninger (per 2006). Eiers kommentar: Cicero Van T & L tilfører norsk avl sprangblod av topp internasjonal klasse. Hverken far eller morfar finnes i samme ledd hos noen andre kårede hingster i Norge. Cicero s far Equest Carnute har 23 plasseringer I internasjonal sprang i perioden oktober november 2002, hvorav tre seire I World Cup-kvalifisering. Han vant Europafinalen (World Cup) I Gøteborg og Falsterbo Grand Prix. I 2003 vant han GP I Berlin, Globen og Geneve, og året etter lå han som nr. 16 på den internasjonale sprangrankingen. I 2005 vant Equest Carnute på nytt Falsterbo Grand Prix med sin rytter Tomas Velin i salen. Cicero s morfar Heartbreaker har også dominert på internasjonale sprangbaner. I tillegg er han far til ca. 60 internasjonale spranghester og har et 40-talls kårede sønner. Heartbreaker ligger på topp både på den hollandske og belgiske avlsindeksen i sprang. Stasjon: Bråten Gård, 1890 Rakkestad. Tlf Fred Reiersen, tlf: , Nina Karstensen, tlf Hjemmeside: JJ Horses, Jørgentvedt Gård, 1850 Mysen E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering, fersk sæd og transportsæd. Pris: Kr 4.500,- v/inseminering + kr 4.500,- v/90 dagers drektighet. (+25 % mva). Fotograf: Ridehesten Far: Equest Carnute (sf) FF: Fm: Oberon Du Moulin (sf) Kune (sf) FfF:... Ffm:.. FmF:... FMM:... Laudanum xx Herbe D Auzzay (sf) Dynamique (sf) Urgande F (sf) Mor: Welfe VD Heffinck (bwp) MF: mm:.. Heartbreaker (kwpn).kinette Van De Heffinck (bwp) mff:... mfm:... mmf:... mmm: Nimmerdor PREF (kwpn) Bacarole (kwpn) Pachat II (bwp) Dinnette-F V/D Heffinck (bwp) 19

19 Diaz 68RH Varmblodshingster Født: 1986 Avlsforbund: DV Stangmål/pipemål: 169/22 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Danmark Eier: Lene Eskevik, 5560 Nedstrand. Tlf Mob E-post: Kåret: Biri 1994 (kl 1). Premiegrad: Stilt som nr. I i Kvalitet. Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: -. Ridbarhet/prestasjon/temperament: -. Lynne: -. Helse/holdbarhet: -. Total poengsum: 49. Fotograf: Privat Beskrivelse: Middels stor, høyreist hingst av god type med godt hingstepreg. Pent hode, velansatt, middels lang hals. Litt underhals. Kort, steil skulder. Noe kort manke. God overlinje. Langt, velformet kryss. Dypere lårmuskler ønskes. Rette forbein, tørre gode ledd. Tørre, gode ledd og bra vinkler bak. Inntåa venstre fram. Litt trang bevegelse bak. Noe uengasjert bevegelse i skritt, tendens til passartet. Bra ledig trav, taktmessig med god bakbeinsaktivitet. Litt tung og ubalansert galopp. Kommentar: Tiltalende hingst med gode travbevegelser. Tilfredsstillende prestasjoner. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Seire og plasseringer i internasjonal Grand Prix sprang: over 100 plasseringer i 1,30 1,60 klasser, bl.a. deltatt i Hamburg Derby og Falsterbo Derby. Avkom: 12 norskregistrerte avkom (per 2006). Diamara ble plassert i alle klasser i 1,20 gjennom sin 5-års sesong. Som 7-åring vant hun 1,30 klasser. Registrerte bedekninger: 12 registrerte bedekninger (per 2006). Bemerkninger: - Andre opplysninger: - Eiers kommentar: Diaz avkom kjennetegnes ved godt temperament. De er alle lette å håndtere og er lettridde med naturlig balanse. De er uredde på hinder, men samtidig forsiktige med god for- og bakbeinsteknikk. Stasjon: Lene Eskevik, 5560 Nedstrand. Tlf Mob E-post: Bedekningsmetode: Naturlig bedekning. Pris: Kr 3.000,- ved inseminering, samt kr 3.000,- ved 90 dagers drektighet (+ 25% mva). Far: Diamond DVE 330 (dv) FF: Fm: Allegro DVE 247 (dv) Diana EDH 1827 (dv) FfF:... Ffm:... FmF:... FMM:... Absatz (hann) Ottomane (hann) Donauwind (trakh) Desiree EDS 2067 (dv) Mor: Lisette RDS 3524 (dv) MF: mm: Hajduk DH 201 (dv) Lise DLR 8 (dv) mff:... Colombo (5362) mfm:... Amadea (6216) mmf:... Atlas Lundgaard (dv) mmm: Lotte (6005) 20

20 Happy Irco 113RH Varmblodshingster Født: 2002 Avlsforbund: ASVH Stangmål/pipemål: 172/20 (2005). 172/21,0 (2007). Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Sverige Eier: Camilla Krogh Sørensen, Kristian Brennersvei 93, 3029 Drammen. Tlf E-post: Kåret: Starum for to år (kl 3), fornyet Brunstad for fire år (kl 2as). Premiegrad: 3. pr. Eksteriørpoeng: (2005). 0 poeng egenprestasjoner (2005) (Kvalitetsbedømmelsen 2006). 8, (2007). Gang: (2005) (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Hopping: (løs, 2005) (under rytter, Kvalitetsbedømmelsen 2006). Ridbarhet/prestasjon/temperament: 0 poeng egenprestasjoner (2005). 7 (gang) og 9 (sprang) (testrytter Kvalitetsbedømmelsen 2006). Lynne/stallvaner: 8 (2005). 10,00 (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Godkjent. Luftsluker (2007). Helse/holdbarhet: 8 (2005). 8,38 (Kvalitetsbedømmelsen 2006). Veterinærklasse 3 (2007). Total poengsum: 75,7 (2005). Beskrivelse: Passe stor, edel og smalbygd hingst av god type. Pent hode. Middels lang, velansatt hals. God skulder og manke. Velformet kryss. Meget godt salleie. Tørre, passende føre bein. Korrekte bevegelser. Taktmessig skritt. Ledig trav, noe på framparten (2005). Velbalansert galopp, men på forparten. God bakbeinsaktivitet. Sprangegenskaper (2005): Noe usikker taksasjonsevne. Hopper med god form og stor kapasitet. Kommentar: Passe stor hingst av god type med meget god kroppsbygning. Gode bein. Svært gode sprangegenskaper vist på Kvalitetsbedømmelsen i Luftsluker. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelsen 2006: 9,06 poeng i sprang (nr. 1/25). 7,4 poeng i gangarter (nr. 9/25). Eksteriørindeks: 7,6. Beste spranghest. Bestått. 2007: Eksteriørindeks: 8,5. (Gangartsindeks: 7,0. Sprangindeks: 9,6 (under rytter). Omregnet fra Kvalitetsbedømmelsen 2006) Konkurranseresultater: - Avkom: 3 norskregistrerte avkom (per 2006). Registrerte bedekninger: 13 bedekninger (per 2006). Bemerkninger: - Andre opplysninger: - Eiers kommentar: Stor og edel hingst av moderne, internasjonal type. Fikk fantastisk kritikk under Kvalitetsbedømmelsen Både dommere og testrytter var enige om at hans kapasitet er uendelig, og mulighetene på de internasjonale sprangbaner ligger åpne foran ham. Den nye BLUP indexen viser i år som i fjor, at Irco Marco blodet fortsatt produserer meget gode spranghester. Irco Mena topper indexen og hans far Irco Marco ligger som nr. 2. Happy Irco står i Tyskland sesongen 2007, og blir ridd og startet der av Grand prix rytter Anita Sande. Stasjon: Tyskland. Kontaktperson: Camilla Krogh Sørensen tlf E-post: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering, transportsæd og frossen sæd. Pris: Kr 3.000,- ved inseminering, samt kr 6.000,- ved 90 dagers drektighet (+ 25% mva). Fotograf: Ridehesten Far: Irco Mena 763 (asvh) FF: Fm: Irco Marco (kwpn) Ballymena Park (ish) FfF:... Ffm:.. FmF:... FMM:... mff:... mfm:... mmf:... mmm: Irco Polo (kwpn) J. Cetsie (kwpn) Menelek xx Bally Walter (ish) Any Questions (bwb) Lisa (asvh) Curacao xx Honei (asvh) Mor: Haloween Hallelujah (asvh) MF: mm: Little Q (asvh) Haifa (asvh) 21

Hingstekatalog. f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0

Hingstekatalog. f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0 Hingstekatalog f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0 Register Om Norsk Varmblod............................................................................................... 3 Kontaktpersoner...................................................................................................

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Side 1 av 14 Styrets Årsberetning 2010 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18

Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18 Side 1 av 6 Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18 I tillegg til styret og ordfører møtte 20 medlemmer. Ordfører Håkon Rostad innledet møtet. Årsmøtet ble så satt. 1. Godkjenne innkalling og

Detaljer

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også blitt tillagt ansvaret for NVs hjemmeside i 04.

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også blitt tillagt ansvaret for NVs hjemmeside i 04. Norsk Varmblod Side 1 av 5 1. Organisasjon 1.1 Medlemmene Antall betalende medlemmer ved årsskiftet var 202. Dette er en oppgang fra i fjor, men langt fra der vi bør være! Ridehesten som medlemsblad og

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for berner sennenhund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for berner sennenhund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for berner sennenhund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Overordnet mål for

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Nytt liv... Duevennen 3-2009 1

Nytt liv... Duevennen 3-2009 1 ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 3-2009 70. årgang Nytt liv... Duevennen 3-2009 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Bjørn Kjetil Gulbrandsen Vollerheia 1 4821 Rykene E-post:

Detaljer

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 94 nummer 6 september - oktober 2007 Brevduesport Norsk tidsskrift for Fra innholdet: Maren & faren Kåre Christiansen Info om årsmøtet i Kristiansand februar 2008

Detaljer

En håndbok om ponnitrav

En håndbok om ponnitrav Kristian Skullerud KJØR TIL START En håndbok om ponnitrav Utgitt av Det Norske Travselskap INNHOLD PONNI OG STALL...1 TRENING I PONNITRAV...17 UTSTYR I PONNITRAV...25 TIL OPPSTART I PONNITRAV...31 HEST,KUSK

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NordVest Hestesportklubb Medlemshåndbok. NordVest Hestesportklubb Design av Ida Linn Monsholm

NordVest Hestesportklubb Medlemshåndbok. NordVest Hestesportklubb Design av Ida Linn Monsholm NordVest Hestesportklubb Medlemshåndbok NordVest Hestesportklubb Design av Ida Linn Monsholm Innhold Hvorfor være medlem av NVHSK? 6 Hva er grønt kort? 8 Stevner 9 Foreldrene sin oppgave 11 Å eie egen

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) 20143 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM SPRANGRIDNING 200 Generelt... 4 KAP 2 SPRANGBANER 201 Banen... 5 202 Adgang til banen...

Detaljer

nr 3/04 KLUBBMESTERSKAPET Et vellykket klubbmesterskap ble avholdt på Stall Flatland søndag 19.september i flott høstvær.

nr 3/04 KLUBBMESTERSKAPET Et vellykket klubbmesterskap ble avholdt på Stall Flatland søndag 19.september i flott høstvær. nr 3/04 AKTIVITETSKALENDER Klubbens høye aktivitetsnivå har fortsatt etter ferien. Vi har allerede gjennomført mye, og styret har også satt opp en del forslag på aktiviteter utover høsten. Vi prøver å

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever Versjon 1 Gyldig t.o.m. [Dato] Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Overordnet

Detaljer

I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål

I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål Å eie hest sammen Gigant Dream er helt sjef. Så sjef at Monica Andonov sa opp jobben som sykepleier for å vie tiden sin til ham. Sammen

Detaljer

KOMPENDIUM. Tekster og arbeidsoppgaver

KOMPENDIUM. Tekster og arbeidsoppgaver KOMPENDIUM Tekster og arbeidsoppgaver DET NORSKE TRAVSELSKAP INNHOLD Forfatterens forord Episode 1: Episode 2: Episode 3: Episode 4: Episode 5: Episode 6: Episode 7: Episode 8: Episode 9: Episode 10: Episode

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for SHIBA

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for SHIBA Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for SHIBA 1 Versjon 1, gyldig t.o.m 01.07.2019 2 INNLEDNING side 4 1. Generelt side 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling side 4 Overordnet mål for rasen side 5 2. Rasens

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

All that we need is a little bit of action.

All that we need is a little bit of action. Nr. 3 September 2001 Årgang 4 All that we need is a little bit of action. STYRET I NORSK SHIBAKLUBB LEDER Lisbeth Høyem Leiraplassen 6, 7710 Sparbu 7416 2285/ 917 16 284 geilis@online.no NESTLEDER Frode

Detaljer

Chow Chow. Rasespesifikk avlsstrategi 2013

Chow Chow. Rasespesifikk avlsstrategi 2013 Chow Chow Rasespesifikk avlsstrategi 2013 Rasebeskrivelse og historie Oppsummering: En meget gammel kinesisk spisshund. Eneste rase med definert krav i standarden om blåfarget tunge. Opprinnelig asiat,

Detaljer

En oppdretters ansvar og plikter

En oppdretters ansvar og plikter En oppdretters ansvar og plikter Tekst og foto: Ann Cathrin Solbakken Å tro at antall valper ganger valpepris er lik gevinst er langt fra sannheten. Det koster mye å drive et seriøst oppdrett. I samme

Detaljer

NØDVENDIGE KURSENDRINGER

NØDVENDIGE KURSENDRINGER I 2012 bidro Norsk Rikstoto med 601 millioner kroner til formålet. I denne årsrapporten vil du blant annet få historien om norsk travsports mest populære ekvipasje noensinne, Rex Rodney og Kjell Håkonsen.

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) 2015 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM DRESSURRIDNING 410 Hensikt og generelle prinsipper... 3 411 Hensikten med dressurkonkurranser...

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer