Register. E- post : Mob: Gate /vei : Postnr: Sted: Region (f ylke): Enkeltmedlem Familiemedlem. Faktura ønskes tilsendt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Register. E- post : Mob: Gate /vei : Postnr: Sted: Region (f ylke): Enkeltmedlem Familiemedlem. Faktura ønskes tilsendt"

Transkript

1 Register Avlsinformasjon Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) Kort om å få føll lang vei og mye å tenke på fra føll til seksårs! Hva koster bedekningen? Norsk Breeders Trophy - NYHET Utdrag fra gjeldende avlsplan for norsk varmblods ridehest utvalg av avlshingster Slik leses katalogen Hingster Foredlerhingster Ute av listen siden 2005 hvor tok de veien? Avlsstasjoner Oppstalling av unghester i løsdrift Tilridning Forberedelse av hoppen til bedekning Innmeldingsskjema NBT Hjelp oss å bli bedre! Forsidebilde: Føll uten navn Redaktør: Unn Reierstad Katalogen er produsert av Mediehuset Wiegaarden/Ridehesten. ( TSJ/SB) BLI MEDLEM I NORSK VARMBLOD Medlemsfordeler: Lær mer om ridehest og ridning Delta på NVs arrangementer til medlemspris Sosialt og faglig nettverk Tilgang på avlsfaglige råd og veiledning Tilgang til diskusjonsfora og innfl ytelse på beslutninger Aktiviteter både lokalt og på tvers av regioner og landegrenser Nvs medlemsblad Ridehesten Norge i posten hver måned, samt annen medlemsinformasjon og årlig hingstekatalog Gratis annonsering av salgshester på NVs websider og på medlemssidene i medlemsbladet 10% rabatt på hesteforsikring i Agria Dyreforsikring (husk å opplyse medlemsnummer i NV) Alt dette får du til kr 800,- pr år (samme pris for enkeltmedlem og familiemedlem) Navn: Tlf: E- post : Mob: Gate /vei : Postnr: Sted: Region (f ylke): Enkeltmedlem Familiemedlem Innbetalt kr 800,- til konto nr Faktura ønskes tilsendt Klipp ut kupongen og send den til: Norsk Varmblod v/unn Reierstad, Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena 2 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

2 Avlsinformasjon NORSK VARMBLOD ( NV ) WORLD BREEDING FEDER ATION FOR SPORT HORSES ( WBFSH ) Norsk Varmblod er en interesseorganisasjon for varmblods ridehest. Foreningens formål er å fremme en nasjonal avl av varmblodshester velegnet for ridning, så vel til konkurranseridning som til allmenn ridesport. De siste årene er det importert mellom 500 og 800 varmblods ridehester årlig til Norge. I 2003 passerte dette tallet Det fi nnes derfor et marked for nasjonal avl. Ridesporten trenger en målrettet nasjonal avl for å bli en bedre rytternasjon. Som eneste norske avlsforbund er Norsk Varmblod medlem av den verdensomspennende avlsorganisasjonen World Breeding Federation for Sport Horses. WBFSH utgir hvert år Breeding-guiden, en fortegnelse over prestasjonene til alle ridehester i sport og avl (verdensrankingene), og arrangerer årlige verdensmesterskap for unghester i dressur, sprang og feltritt. Hjemmeside: Avlsmålet er en typefast og edel prestasjonshest som er korrekt, storlinjet og holdbar, og som kan konkurrere på internasjonalt nivå innen sprang, dressur eller feltritt. Den skal ha godt temperament, god samarbeidsvilje og gode bevegelser passende for alle ridesportens anvendelsesområder. NV skal : Arbeide for en funksjonsrettet, rasjonell og systematisk avl Formidle kunnskap om og stimulere interesse for avl av norsk varmblods ridehest Hjelpe til å skaffe avlsdyr Arbeide for et lønnsomt ridehestoppdrett Hjelpe til å oppdrette og å markedsføre norskfødt ridehest Arrangere utstillinger og kurs, videre samarbeide om slike tiltak Arbeide for å få aktive lokal lag i alle deler av landet Hingstekatalogen er et avlsstimulerende tilbud til våre hoppe- og hingsteeiere! NV vil jobbe for å gjøre katalogen så informativ og attraktiv som mulig, derfor vil du fi nne litt informasjon om det å få føll, samt relevante opplysninger for oppdretterne så som avlsstasjoner, oppstalling og tilridning, kurs osv. For å nå ut til hoppeeierne på et tidligere tidspunkt vil fristen for annonsering i neste års katalog bli 1.april. Informasjon om priser og annonseringsbetingelser vil fi nnes på Bak i katalogen samt på web fi nnes også et evalueringsskjema bruk det og si din mening om hvordan du liker katalogen, hvordan den kan bli bedre, hva det skal koste osv.! Kontaktpersoner Norsk Varmblod : Sekretariat/Stambokføring/Utstillinger Unn Reierstad Tlf E-post: (stambok f.o.m juni 2006) Solveig Wisløff Tlf E-post: (stambok t.o.m juni 2006) Turid Helfjord Tlf E-post: (stambok t.o.m juni 2006) Avlsutvalget avlsfaglig rådgivning Cecilie Kilde Tlf / E-post: Guri Haarr Tlf / E-post: Cathrine F. Andersen Tlf E-post: Odd Vangen Tlf E-post: Ole Jørgen Jørgentvedt Tlf E-post: Styret Leder: Robert Ruud Tlf E-post: Nestleder: Nina Karstensen Tlf / E-post: Kasserer: Hanne Hertzberg Tlf / E-post: Styremedlem: Liv Borg Tlf / E-post: Styremedlem: Bjørn Aas Tlf / E-post: NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

3 Kort om å få føll - lang vei og mye å tenke på fra føll til seksårs! Avlsgodkjenning av hoppen og valg av hingst Ønsker du å bedekke din hoppe og registrere avkommet som varmblods ridehest, må du sørge for at hoppen er registrert og tilfredsstiller avstamningskravene ihht. avlsplanen for varmblods ridehest. Dersom hoppen ikke tilfredsstiller avstamningskravene, fi nnes likevel en mulighet til å få registrert avkommet ved at du stiller hoppen for typegodkjenning og hun består. Ta kontakt eller les mer på Her vil du også fi nne avlsplanen. Videre må du sørge for at hingsten er kåret for varmblods ridehest. Når det gjelder valg av varmblods ridehest hingst vil NVs avlsutvalg kunne bistå med avlsfaglig rådgivning. Hvem er oppdretter, eier eller fôrvert? Om du vurderer å leie en hoppe med formål å få føll, vær oppmerksom på at det er eier av hoppen når føllet blir født som blir stående som oppdretter av føllet. For at lån/leietager av hoppa skal bli oppdretter på avkommet må det foreligge en avtale om dette mellom partene som sendes registrator innen årsskiftet det året hoppa går drektig. Registrering og ID -merking Hoppeeiere som har bedekket hos norske hingsteholdere får foruten springseddel fra hingsteholder automatisk tilsendt fødselsmelding om våren det året føllet ventes, da norske hingsteholdere plikter å sende inn bedekningsrapport/parringsliste til registrator. Fødselsmeldinga skal returneres registrator enten hoppa bærer frem føll eller ikke, eller om føllet dør etter fødsel. (Påfør opplysninger om kasting/dødsårsak og føllets kjønn.) Dette for at vi skal få en oversikt over hingstenes/hoppas reproduksjonsevne. Original springseddel skal sendes inn sammen med fødselsmeldingen. Har du solgt føllet føres salget bak på springseddelen. Merk: Fødselsmeldingen må fylles inn og returneres så fort som mulig etter at føllet er født. F.o.m. sesongen 2006 trer nemlig NVs nye bedømmelsessystem for hopper, føll og unghester i kraft, som innebærer at alle arrangementer i NV-regi blir avlsmeritterende. Det blir dermed krav om norsk registreringsnummer/pass på hesten for at den skal kunne delta. Fra 2006 blir det heller ikke mulig å registrere føll uten at fødselsmelding er sendt inn. Merk: Ved bruk av importert fersk og frossen sæd må du selv innberette bedekningen til registrator (springseddel fra hingsteholder) og skaffe DNA-profi l/hårprøve fra den aktuelle hingsten. Deretter vil du få tilsendt fødselsmelding osv. på vanlig måte. Se forøvrig om kvalitetssikring av importsæd. Første sesong vil du så motta eierkort med registreringsnummer og godkjent navn på føllet, samt signalementsskjema, mikrochip og hårprøvekonvolutt for avstamningskontroll og passutstedelse, sammen med tilbud om innmelding i Norsk Breeders Trophy (se dette). Det er krav om unik ID-merking (UELN Unique Equine Life Number) og føllene skal altså merkes med mikrochip før de blir åringer. For de som ønsker å delta med føll på føllskue, holder det likevel at føllet er under registrering (kopi av innsendt fødselsmelding) dersom du ikke har mottatt registreringnummer tidsnok. Signalementstegningen må fylles ut av veterinær. Føll som er resultat av kunstig sædoverføring pålegges blodtyping/dna-test (i tillegg til moren), som gjøres ved at veterinæren tar hårprøver. Ansvaret for at sæden som benyttes er riktig pålegges eierne av hingst og hoppe. Når avstamningskontrollen er godkjent sendes pass og passavgift (kr 750,-) ut. Hvite avtegn er da innskrevet i passet, men signalementstegningen er ikke fylt ut. For at tegningen skal bli så korrekt som mulig, skal den fylles ut når hesten er fullt utvokst eller det er behov for dette i forbindelse med reise ut av landet eller start i konkurranse. Når hesten har kommet så langt at den skal begynne å starte i konkurranser, må passet sendes Norges Rytterforbund (NRYF) sammen med kopi av eierkort for registrering til konkurranser, såkalt hestelisens. Hestelisens kreves fra klasser LB og høyere i Elite-, lands- og distriktsstevner. Se Merk: Passet skal følge hesten og taes med til utstillinger, stevner og bedekninger. Alle vaksinasjoner og identitetskontroller skal føres inn i passet, og passet skal kunne fremlegges ved alle veterinærbehandlinger og medsendes til slakteri. Selv om eierskifter også føres i passet, er det eierkortet som er eierbeviset. Ta derfor godt vare på dette. Kurs i oppdrett og trening av unghester Diverse kurs og treninger for deg med føll og unghest arrangeres av Norsk Varmblod rundt omkring i landet. Følg med på aktivitetene i din region. Annet sted i katalogen kan du fi nne hjelp med bl.a. tilridning. 4 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

4 Premiering og testing av unghester Føll- og unghestskuer blir arrangert av Norsk Varmblod rundt om i landet i juni-august. På høsten september/oktober avholdes treårs-test samt kvalitetsbedømmelsen for 4-åringer og 5-årige hopper som har hatt føll som 4-års. Årgangsfinaler og Norsk Breeders Trophy Årgangs-/klassefi naler for føll, unghester og hopper avholdes i august sammen med Norsk Breeders Trophy for 5- og 6-åringer. For mer informasjon se HVA KOSTER BEDEKNINGEN? Her kan du fylle inn og regne ut hvor mye ditt føll kommer til å koste. For hvilke avgifter som gjelder, se den enkelte hingst. Hingst 1 Hingst 2 Bookningsavgift/Sprangavgift Drektighetsavgift 90 dgr / 1. oktober / levende føll avgift Helseattest (importsæd) Sædtransport Stasjonsavgift (oppstalling) Seminavgift (veterinærutgifter) Toll (importsæd) Sum MVA Registreringsavgift/passavgift NV 750,- 750,- Innmeldingsgebyr Norsk Breeders Trophy (føllavgift) 500,- 500,- TOTALT Norges Bondelag har rundt medlemmer i 607 lokallag og 18 fylkeslag. Medlemmene representerer alle bruksstørrelser og produksjoner. Vårt mål er å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Vi har gode medlemsfordeler, ikke minst på forsikringsordninger. Les mer om oss på NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

5 Norsk Breeders Trophy - nyhet Meld dere inn i Breeders! Norsk breeders trophy (NBT) drives av NBT AS, som består av representanter fra Norsk Varmblod og Norges Rytterforbund. Formålet er å: Stimulere til avl og utdanning av kvalitetshester i Norge Øke samarbeid mellom sport og avl Talentjakt på morgendagens elitehest Vurdering av samlede årganger i konkurranse på aldersrelatert nivå Markedsføre den norske varmblods ridehesten som konkurransehest Anvende NBT som virkemiddel for indeksering av avlshester Alle norskfødte og importerte hester som er stambokførte i Norge kan delta i Norsk Breeders Trophy. Innmeldingen skjer kun én gang, og innmeldingsavgiften bestemmes ut fra fl ere forhold: Norskfødte og utenlandskfødte hester har to forskjellige satser, og det skilles mellom innmelding av føll og unghester. Målsettingen er å få fl est mulig føll innmeldt. Det oppfordres derfor til å melde inn føll så tidlig som mulig! Merk: Føll må meldes innen 31/12 det året de er født, for å kunne betale føll avgift. Etter denne dato regnes hesten som åring. Innmeldingen sendes til NBT AS v/norges Rytterforbund på eget innmeldingsskjema. Kopi av registreringsbevis for stambokføring fra Norsk Varmblod vedlegges. Ved innmelding oversendes innmeldingsbevis, som er et bevis på at hesten er innmeldt og godkjent i Breeders. Nyhet i NBT 2006! For å fremme norsk avl og ridesporten i Norge har Norsk Breeders Trophy, i samarbeid med grenutvalgene, åpnet for at stambokførte hester som ønsker å delta i årets fi nale kan meldes inn i Breeders helt frem til 20. juli, dvs. kvalifi sere først og melde inn etterpå. (Det vil derfor ikke bli krevet tilleggsavgift for innmelding av disse hestene etter 1. april). Det eneste man må passe på frem til 20. juli er altså at man blir kvalifi sert. Det vil i år ikke bli utstedt kvalifi seringsbevis, men alle må påse at resultatlistene blir tatt vare på, slik at disse kan vedlegges anmeldelsen til fi nalen. Resultatlistene vil da fungere som kvalifi seringsbevis (se Statuttene). Det er anledning til å kvalifi sere seg i Sverige, Danmark og andre land med tilsvarende systemer. Finalen i Sprang går i år dessuten samtidig med Unghest-cupen, hvor alle deltagere automatisk blir kvalifi sert til NBT, ved at det er samme krav til høyde og bedømning ved kvalifi sering til både Unghest-cupen og Breeders. Det vil dessuten i år bli delt ut dekken og pokal til beste norskfødte 5-års og 6-års hest! Se terminliste NBT 2006 annet sted i katalogen. Statutter, innmeldingsskjema og tidsfrister på / - utvalg av avlshingster Utdrag fra avlsplan Merk: Nytt kåringssystem for hingster ventes å tre i kraft f.o.m UT VALG AV HINGSTER - K ÅRING I avlsdyrutvalget legges størst vekt på hingster, siden det er på hanndyrsiden en kan foreta det viktigste og strengeste utvalget. Utvalg av hingster til avl baseres på individbedømmelse (kåring). Individbedømmelsen skal gi grunnlag for å velge ut avlsdyr med de best ønskelige egenskaper i tråd med avlsmålet, samt gi muligheten til å påvise defekter på dyret som diskvalifi serer for bruk i avlen. For eldre hingster vil en om mulig ha tilleggsinformasjon gjennom avkom. 6.1 Kåringsbestemmelser Utstillingsrett En hingst har full utstillingsrett og kan kåres hvis den er registrert med tre fulle generasjoner godkjent varmblods ridehest i avstamningen. Far, morfar og mormors far skal være kåret. Mormors mor kan være av fremmed blod. (Vedlegg 9). For å ha utstillingsrett settes det også visse krav til hingstens prestasjoner/konkurranseresultater: 3-års hingst det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater 4-års hingst det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater 5-års hingst det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater 6-års hingst må ha konkurranseresultater tilsvarende minst 3 plasseringer i LA dressur/feltritt eller 120 klasse sprang på Landsstevne nivå. 6 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

6 7-års/eldre hingst må ha konkurranseresultater tilsvarende minst 3 plasseringer i MB dressur/feltritt eller 130 klasse sprang på Elitestevne nivå. Engelsk fullblodshingster må ha minimum 70 i handikap. Engelske fullblodshingster med under 70 i handikap og arabiske fullblodshingster og shagyahingster må oppfylle vanlige konkurransekrav Kåring utføring Kåring gjennomføres av godkjent kåringsnemnd på kunngjort offentlig utstilling. Kåring utføres i henhold til gjeldende avlsplan, og retningslinjer for kåring og kåringsnemnder. Retningslinjene er spesifi sert nærmere i Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien (vedlegg 1) Individbedømmelse Ved kåring gjennomføres en individbedømmelse hvor en vektlegger egenskaper defi nert i avlsmålet Første gangs individbedømmelse Første gang en hingst kan møte til individbedømmelse er som 3-åring. Ved første gangs visning som 3- eller 4-åring, kan hingsten oppnå kåringsgrad, med mulighet for kvalitetsrangering. Kåringsgrad kvalifi serer til avlsbruk for en begrenset tidsperiode Ny individbedømmelse, 5- eller 6 -åring En kåret hingst skal møte til ny individbedømmelse som 5- eller 6-åring a) etter gjennomført godkjent kvalitetsbedømmelse om høsten som 4-åring (5-åring) Se pkt eller ha b) konkurranseresultater i dressur, sprang eller feltritt tilsvarende minst 3 plasseringer i LA/120 på Landsstevnenivå (6-åring). Bedømmelse skal skje på grunnlag av resultater fra kvalitetsbedømmelsen og/eller prestasjoner fra konkurransebanen, samt øvrige egenskaper defi nert i avlsmålet. Kåringsgraden kan opprettholdes, eventuelt kan det gis premiegrad 2 eller 3, med mulighet for kvalitetsrangering. Hingster som ikke holder mål avlsmessig mister avlsgodkjennelsen Ny individbedømmelse, minimum 10 -åring Hingster som er minimum 10 år skal møte til ny vurdering basert på avkom for eventuelt å beholde eller høyne sin premiegrad for individ, eller miste sin avlsgodkjennelse på grunn av for dårlig totale resultater. Hingstens totale avkomsverdi (konkurranseresultat hos avkom) og hingstens egenprestasjoner skal sammenveies og danne grunnlag for kåringsavgjørelsen. I sammenveiingen tillegges hingstens avkomsverdi avgjørende vekt. På dette tidspunktet er avlsverdien relativt sikkert bestemt, og en kan følgelig foreta et noe sterkere utvalg. Hingster med klart høy avkomsverdi kan utnevnes som Elitehingster. Forutsetningen er at en viss andel av hingstens avkom viser seg å være kvalitetsdyr i konkurransesammenheng. Hingster som ikke holder mål avlsmessig mister avlsgodkjennelsen. Avlsplanen med dommerkort kan lastes ned i sin helhet på Slik leses katalogen Noen hingster er vist fl ere ganger, og noen er også kåret i fl ere forbund. Med mindre annet er nevnt er poeng og beskrivelser fra siste kåring i Norge. Karakterskala: 1: Meget dårlig 2: Dårlig 3: Ganske dårlig 4: Utilfredsstillende 5: Godkjent 6: Tilfredsstillende 7: Ganske bra 8: Bra 9: Meget bra 10: Utmerket Poeng eksteriør, 4 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Bevegelse Poeng eksteriør, 5 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Skritt - Trav Poeng eksteriør, 6 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Skritt - Trav - Helhet Poeng gang: Skritt - Trav - Galopp. Løs, longert eller under rytter Poeng hopping: Taksaksjonsevne -Teknikk -Kapasitet Poeng ridbarhet f.o.m. 2005: Gjennomsnitt (kapasitet/ridbarhet). Total poengsum er ikke direkte sammenlignbar mellom eldre og yngre hingster ettersom kåringssystemet er forandret. Registrerte bedekninger: Antall registrerte bedekninger i Norge. Bør sees i sammenheng med antall avkom. Avkom: Antall norskregistrerte avkom, avkomsbedømmelse og/eller avkoms prestasjoner (bør sees i sammenheng) i Norge og utlandet. NB. Antall norskregistrerte avkom er ikke det samme som antall fødte føll, da en del oppdrettere ser ut til å ha registrert avkommene i andre forbund, særlig de siste årene. Differansen mellom antall registrerte avkom og antall registrerte bedekninger er av samme grunn ikke nødvendigvis et uttrykk for hingstens eller hoppas fruktbarhet. Fruktbarheten på hoppematerialet i Norge regnes også som nokså variabelt, med en relativt stor andel problemhopper (dvs. hopper eldre enn år eller hopper som løper om mer enn 2 ganger på fersk sæd og en god brunst). NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

7 Albaran xx 120RH Foredlerhingster Født: 1993 Avlsforbund: Engelsk fullblod Stangmål/pipemål: 169/20,5 Signalement: Brun Oppdretter: Tyskland Eier: Belmount Stud v/ingeling Bull Nesheim, pb 79, 3165 Tjøme. Tlf E-post: Kåret: Starum (kl 1) for Norsk Varmblod Også kåret for fullblod i Norge Premiegrad: 2. premie og stilt som nummer 1 i kvalitet Eksteriørpoeng: Gang: - Hopping: - Ridbarhet: 9 (9/9) Lynne: 9 Holdbarhet: 10 Total poengsum: 80,5 Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av meget god type. Velformet kryss. Gode høver, tørre, velstilte bein både foran og bak. Trang bakbeinsføring. God skulderfrihet i skritt. God bakbeinsaksjon i trav. På forparten. Kommentar: Foredlerhingst av meget god type, med svært god holdbarhet. Gode bevegelser og meget god ridbarhet. Bruksprøve: - Konkurranseresultater (eier): Svært gode egenprestasjoner i galoppsport, med seire og plasseringer i internasjonale storløp (Gruppeløp og Listedløp) over distanser fra meter, og har løpt inn mer enn kr ,-. Registrerte bedekninger: - Avkom: - Opplysninger fra eier: Albaran var aktiv som galopphest i Skandinavias og Europas elite til han fylte 12 år, noe som understreker hans fantastiske helse og holdbarhet. Fremmedrytter Jonny Hansen (Danmark) gav ham 9 i både ridbarhet og kapasitet på kåringen i 2006, og var tydelig imponert over hestens klasse. Han er meget lærevillig, lett håndterlig og har et svært godt gemytt blir hans første konkurransesesong, hvor han skal debutere i både sprang og dressur. Stasjon: Belmount Stud, 3165 Tjøme, tlf E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Naturlig bedekning, evt transportsæd. Pris: 4.000, ,- ved 90 dagers drektighet (25 % mva tilkommer). Pris ved transportsæd etter avtale. Far: Sure Blade (USA) xx FF: FM: Kris (GB) xx Double Lock (GB) xx FFF: FFM: FMF: FMM: Sharpen Up xx Doubly Sure xx Home Guard xx St Padina xx Mor: Araqueen (GER) xx MF: MM: Königsstuhl (GER) xx Araguaia (GER) xx MFF: MFM: MMF: MMM: Dschengis Kahn xx Königskronung xx Obermaat xx Astana xx 8 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

8 Cajun Cadet xx 85RH Foredlerhingster Født: 1991 Avlsforbund: Engelsk fullblod F: Cadeaux Genereux xx M: Petty Purse xx Mf: Petingo xx Stangmål/pipemål: 163/20,5 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Storbritannia Eier: Stutteri Hjortebo v/søren Hjort Jensen, Bjerring, Byv. 1, DK Bjerringbro, Danmark. tlf Står til avlstjeneste på York Stutteri i Danmark Kun naturlig bedekning Kåret: Starum 1998 (kl 1) for Norsk Varmblod. Også kåret for fullblod i Danmark Premiegrad: Stilt i kvalitet Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: - Ridbarthet: - Lynne: 10 Holdbarhet: 8 Total poengsum: 75,5 Kåringsbeskrivelse: Middels stor, velbygd hingst, noe lavstilt. Pent hode, litt grovt ansatt hals. God skulder og manke. God overlinje. Langt, velformet, godt muskelsatt kryss. Lave drakter forbein, gode vinkler. Godt vinklede bakbein. Litt vid bakbeinsføring. Taktmessig skritt, energisk trav. Taktmessig, velbalansert galopp, mangler bæring. Kommentar: Velbygd fullblodshingst som bør passe i halvblodsavlen. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Svært gode egne prestasjoner fra galoppbanen. Registrerte bedekninger: 2 registrerte bedekninger (per 2005). Avkom: 1 norskregistrert avkom (per 2005). Holmens Sara kåret med 3. premie i 2002 (kl 7), med 8 på type og 8 i helhet, harmonisk hoppe med fi nt hoppepreg, knapt høystilt nok, jevnt gode gangarter. Coneybury xx 90RH Født: 1990 Avlsforbund: Engelsk fullblod F: Last Tycoon xx M: Jackie Berry xx Mf: Connaught xx Stangmål/pipemål: 163/21 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Irland Eier: Magne Jordanger, Jonsrud gård, 3070 Sande i Vestfold. Tlf / Står i Danmark, kun naturlig bedekning Kåret: Starum (kl 1) for Norsk Varmblod. Også kåret for fullblod i Danmark Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: - Ridbarhet: - Lynne: 8 Holdbarhet: 8 Total poengsum: 76,7 Kåringsbeskrivelse: Passe stor hingst av god type, litt overbygd. Pent hode, vel ansatt, passe lang hals. God skulder og vel markert manke. Godt kryss. Henger litt i knærne foran. Litt hjulbeint bak. Trange bevegelser bak. Mangler innundergripen i skritt. Mangler rommelighet og innundergripen i trav. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Svært gode egne prestasjoner fra galoppbanen, toppet bl.a. norsk Generalhandicap i Registrerte bedekninger: 1 registrert bedekninger (per 2005). Avkom: 1 norskregistrert avkom (per 2005). NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

9 Alfas Arnt 101RH Født: 2000 Avlsforbund: NV Stangmål/pipemål: 174/21 Signalement: Rød m/avtegn Oppdretter: Stall Alfa, Lisa og Alf Kjetil Andresen Eier: Inger Burum og Jon Arvid Skaar, Strandgt. 3, 1723 Sarpsborg. Tlf E-post: Kåret: Starum for to år (kl 3), fornyet Starum (kl 2) og Dansk Varmblod 2003 Premiegrad: Stilt som nr. 1 i kvalitet 2003 Eksteriørpoeng: Gang: (2003) Hopping: (2003) Ridbarhet: 8,3 (8,5/8) Lynne: 8 Helsetilstand: 8 Total poengsum: 75,6 Fotograf: Ridehesten Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av meget god type. Pent hode, middels lang og vel ansatt hals, god skulder og manke. Godt muskelsatt overlinje, litt oppskutt lend. Velformet, muskuløst kryss. Litt snaue underlår. Litt for rette forbein, kniper under knærne. Bakbein med gode ledd og vinkler. Taktfast skritt, litt låst i overlinje. Taktfast trav, litt låst i overlinje. Korrekte bevegelser foran og bak. Kommentar: Stor betydelig hingst av meget god type, med gode bevegelser. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelse, starum 2004: plassert som 3/29 8,28 poeng i gangarter, 23/28 sprang. Beste norskfødte gangartshest. Bestått. Konkurranseresultater: Hingsten vant fi nalen i 4-årscup 2004 (ryttere: Heidi Price og Siril Helljesen). Kvalifi sering ble vunnet med over 80 %. Registrerte bedekninger: 48 registrerte bedekninger i Norge (per 2005). Avkom: 22 norskregistrerte avkom (per2005). Eier: Hingsten hadde sin første føllårgang i 2004 (28 hopper), og han preger sitt avkom med spesielt god type, uttrykk og gode bevegelser. Opplysninger fra eier: Hingsten ble som første norskregistrerte hest godkjent for videre avprøvning i dansk varmblod i Beskrivelse fra Herning: Passende stor høystilt hingst av særdeles god type. Uttryksfuldt hoved. Middellang, velansat hals. Fremskudt, middellang, skrå skulder. Velmarkeret, lang manke. Lidt lang, men smidig lænd. Muskuløst, langt kryds. Lemmene passende føre, tørre bag. Bevægelsen god i skridt, særdeles god i trav, særdeles god og smidig i galop. Karakterer: Løsspringning:7-8. Alfas Arnt er utfra avstamming og bedømmelse et alternativ for både dressur- og spranghestavl. Alfas Arnt vil sesongen 2006 videreutdannes og konkurreres i dressur. Stasjon: Ta kontakt med Inger Burum. Tlf E-post: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Frossen sæd. Pris: Etter avtale. Far: Andiamo DVE 592 (hann) FF: FM: Absatz (hann) Furore (hann) FFF: FFM: FMF: FMM: Abglanz (trakh) Landmoor (hann) Furioso II (sf) Gonzaline (hann) Mor: April Z (kwpn) MF: MM: Silvano (kwpn) Jessyca (kwpn) MFF: MFM: MMF: MMM: Le Mexico (sf) Marion (kwpn) Millerole xx Volibria (kwpn) 10 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

10 Animo 63RH Født: 1982 Avlsforbund: KWPN F: Alme Z (sf) M: Irene STER (kwpn) Mf: Amor PREF (holst) Stangmål/pipemål: 168/? Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Holland Eier: Kristin Kloster Aasen og Morten Aasen, Hoffsjef Løvenskiolds v 7, 0382 Oslo. Tlf / (Morten). E-post: Tilgjengelig på frossen og kjølesæd Kåret: Lier 1992 (kl 1), KWPN 1985, Anglo European Studbook og Irish Horse Board Premiegrad: -. KEUR i KWPN Eksteriørpoeng: Gang: - Hopping: - Ridbarhet: - Lynne: - Holdbarthet: - Total poengsum: - Kåringsbeskrivelse: Passende stor hingst av god type. Noe kort nakke, god hals. Framskutt, kort skulder. God manke. God overlinje. Noe kort, godt muskelsatt kryss. Gode ledd og høver. Noe rette forbein. Taktfaste bevegelser. Gode egenprestasjoner. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Tallrike seire og plasseringer i internasjonal World Cup og Grand Prix sprang, bl.a. suksessfull i Nations Cups, deltok i OL-fi nalen i Barcelona i 1992, dobbel clear-round i Falsterbo CSIO Registrerte bedekninger: 29 registrerte bedekninger i Norge (per 2005). Avkom: Avkom med seire og plasseringer i internasjonal Grand Prix, bl.a. Gina Lolobridgida/Franke Sloothaak, Burg s Gracia/Bert Romp, Gustaaf/Gabriel Coumans, Frankie Boy/Thomas Buchalser. I 1991 ble en av hans sønner Dutch 4Y O Jumping Champion og i 1994 ble Gustaaf Dutch 6Y O Champion. Aniapollo vant Grande C Championship på Wembley under Horse of the Year Show i september 1998, og ble siden nr. 3 i speed fi nalen under Oslo Horse Show. Animo er far til et ti-talls kårede hingster, i Holland, England og Skottland, bl.a. sønnen Andy kåret i KWPNs hovedstambok og Andiamo kåret i KWPN og Zangersheide. Andiamos helbror, April Fool, ble årets føll i Norge i 1995, beste spranghest på kvalitetsbedømmelsen, nr. 3 på gangartsprøven, og kåret i registrerte avkom i Norge (per 2005). Anitra ble beste norskfødte spranghest under kvalitetsbedømmelsen Antares ble nr. 3, og ble også beste norskfødte gangartshest, og den fi kk 2.plass i Breeders 5-års fi nale i Norskfødte CC Anima ble nr. 2 i Breeders 6-årsfi nale Anidor ble nr.2 i Breeders fi nalen for 5-åringer i Eier: Animo preger sine avkom, med scope, naturlig forsiktighet, gode bevegelser og balanse. Bemerkninger: Årets hingst i Holland og utnevnt til KEUR i KWPN i 1996 på grunnlag av avkoms prestasjoner. Listet som nr. 5 på KWPNs sprang index i 1993 og nr. 2 på indeksen som rangerer hingstene etter avkommenes prestasjoner i NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

11 Apollon 62RH Født: 1988 Avlsforbund: DV Stangmål/pipemål: 173/21,0 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Danmark Eier: Hege Dundas Sletten, Mo i Rana, tlf / E-post: Kåret: Biri 1992 (kl 2), fornyet Sømna 2001 (kl 1) Premiegrad: 3. premie, stilt i kvalitet Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: - Ridbarhet: 7 Lynne: 9 Holdbarhet: 9 Total poengsum: 77,0 Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av god type. Pent hode. Vel ansatt, passe lang hals. Litt framskutt skulder, manken ønskes mer markert. Litt lang lend. Velformet kryss, snaue lår/underlår. Gode ledd og vinkler foran og bak. Alminnelig korrekte bevegelser foran og bak. Noe mer innundergripen ønskelig i skritt, taktmessig, godt og elastisk trav. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelse, Starum 1992: Plassert som 1/26 gangarter, 1/26 sprang og 1/26 sammenlagt. Bestått. Konkurranseresultater: Seire og plasseringer i 150 cm sprang, bl.a. Norgesmester for unge ryttere under Jon Gunnvar allerede i Registrerte bedekninger: 48 registrerte bedekninger (per 2005). Avkom: 24 norskregistrerte avkom av 30 registrerte fødte føll (per 2005). Far til beste norskfødte spranghest på kvalitetsbedømmelse 1997, Cool Apello, samt nr. 10 på sprangprøven Airborne Flyer. Han hadde i 2005 avkom med i Breeders 5-års fi nalen, sprang, Slettens Riverina. Eier: Apollon gir avkom med et fantastisk gemytt og høy ridbarhet. Opplysninger fra eier: Apollon har en omfattende stevnekarriere bak seg, med fremganger både nasjonalt og internasjonalt. Hingsten er en trivelig sportshest med et supert temperament, og dette gir han videre til sitt avkom. Det ser desverre ut til at dette blir siste avlsesongen til Apollon. Stasjon: Sletten hesteklinikk, Mo i Rana. Kontakt Hege Dundas Sletten, tlf / E-post: Bedekningsmetode: Naturlig bedekning eller kunstig inseminering. Godkjent tappestasjon. Pris: 3000, ,- v/90 dagers drektighet. (+ 25 % mva). Far: Lavallo DH 312 (holst) FF: FM: Lord (holst) Hedie (holst) FFF: FFM: FMF: FMM: Ladykiller xx Viola (holst) Marengo (holst) Corona (holst) Mor: Akeleje DS 4729 (dv) MF: MM: Solist DH 181(hann) Angeliquei (dv) MFF: MFM: MMF: MMM: Seeleowe (hann) Dompendel (hann) Dyoko xx Sussi (d.old) 12 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

12 Aurelio I 119RH Født: 1990 Avlsforbund: Holstein Stangmål/pipemål: 172/21 Signalement: Sort m/avtegn Oppdretter: Tyskland Eier: Fa. B. Gjerde Ans / Karen Helene Gjerde, Brendsvollvn 17, 1383 Asker, Tlf , E-post: Kåret: Starum (kl 1), Holstein 1993 og Westfalen Premiegrad: 2. premie. Siegerhengst i Holstein Eksteriørpoeng: Gang: - Hopping: - Ridbarhet: 9,5 (10/9) Lynne: 9 Holdbarhet: 8 Fotograf: Hilde Haugsrud Total poengsum: 83,7 Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av god type og med godt uttrykk. Pent hode. Middels lang hals. God skulder og manke. God overlinje. Godt muskelsatt kryss. Upara høver foran, små, steile koder. Trange drakter. Trang beinføring i skritt. Godt overtramp i skritt, noe uregelmessig bak. Taktmessig trav, mangler litt innundergripen. Kommentar: Gode bevegelser. Få, men gode avkom. Bruksprøve: - Konkurranseresultater(eier): Hingsten har svært gode dressurresultater med fl ere plasseringer/seire fra middels vanskelig opp til Grand Prix Special. Resultatene er fra nasjonale stevner i Tyskland med rytter og eier Karen-Helene Gjerde i salen. Registrerte bedekninger: - Avkom (eier): Aurelio I kom som en komet inn på indekslistene i Tyskland i 2000 med en sprangindeks på 162 og en dressurindeks på 128. Dette plasserte Aurelio I på en 1.plass vedrørende totalindeks for yngre hingster i Tyskland. De mest betydelige av Aurelio`s avkom er: A l amour kåret hingst i leistungsklasse 1. Kvalifi sert til Bundeschampionat i sprang 2 år. Aschanti plassert i fi nale/bundeschampionat 2 ganger. Uttatt til unghest VM for Tyskland. Absinth plasseringer og seire i internasjonal dressur med Jan Brink/Sverige. Bemerkninger: Sprangindeks på 162, dressurindeks på 128 i Tyskland i 2000, rangert på 1.plass for totalindeks for yngre hingster i Tyskland. Opplysninger fra eier: En komplett avlshingst med solid avstamning, fantastiske egenprestasjoner og overlegne avkomsresultater. Avstamning: Faren Alcatraz ble selv bruksprøvevinner i Medingen/ Tyskland -88, med beste totalresultat av 73 avprøvde hingster. Alcatraz er far til et 10-talls kårede hingster og et stort antall statspremierte hopper. Aurelio`s mor Olla har fått hele 3 sønner kåret i Holsteinerforbundet. Aurelio I ble selv seiershingst i Holsteinerforbundet i Hoppeeiere i Norge vil med Aurelio I få tilgang til en stempelhingst som har svært gode avkomresultater å vise til fra Tyskland. Aurelio I nedarver beviselig såvel dressur som sprangegenskaper av internasjonalt kaliber. Stasjon: Bråten Gård v/ Nina Karstensen. Tlf: / E-post: Hjemmeside: no.net/lojtnant. JJ Horses, Solberg Gård, 1860 Trøgstad. E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Pris: Kr.2.000,- ved bedekning + kr.7.000,- v/90 dagers drektighet. (+ 25% mva). Far: Alcatraz (holst) Mor: Olla (holst) FF: FM: MF: MM: Aloube Z (hann) Nirza (holst) Lamour (holst) Honda 2 (holst) FFF: FFM: FMF: FMM: MFF: MFM: MMF: MMM: Almé Z (sf) Gotendirndl Z (hann) Ronaldo (holst) Ulana (holst) Ladykiller xx Aumina (holst) Marlon xx Capri (holst) NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

13 CC Ladiesdream 89RH Født: 1993 Avlsforbund: KWPN F: Nimmerdor PREF (kwpn) M: Furiana KEUR (kwpn) Mf: Renville (kwpn) Stangmål/pipemål: 160/20,5 Signalement: Mørk brun m/avtegn Oppdretter: Nederland Eier: Stall CC v/kjersti Claussen, Gamle Drammensv. 10, 3430 Spikkestad. Tlf , , E-post: Kåret: 1999 (kl 1), fornyet Starum (kl 1) Premiegrad: 3. premie Eksteriørpoeng: Gang: (1999) Hopping: - Ridbarhet: 8 Lynne: 10 Holdbarhet: 9 Total poengsum: 77,5 Kåringsbeskrivelse: Liten hingst med pent hode. Kort, litt kraftig hals. Noe steil skulder, god manke. Kort overlinje. Velformet, godt muskelsatt kryss. Uttået høyre for, gode ledd og vinkler. Velstilte bakbein med gode ledd. Skøyter høyre for. Meget godt og taktfast skritt, ledig godt trav. Fremmedryttertest: Lettridd hest med god balanse. Kommentar: Liten hingst med gode ridegenskaper og svært interessant stamme. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: 2. plass i fi nale 5-års Breeder s sprang. 1. plass i fi nale 6-års Breeder s sprang og i innendørsfi nalen under Oslo Horse Show Deltok i VM for unghester på Zangersheide 1999, hvor han kvalifi serte seg både som 5- og 6-års. Registrerte bedekninger: 42 registrerte bedekninger (per 2005). Avkom: 26 norskregistrerte avkom (per 2005). 14 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

14 Cicero Van T&L 118RH Født: 2002 Avlsforbund: BWP Stangmål/pipemål: 168/20,5 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Belgia Eier: Andelslaget Cicero Kåret: Interimkåring Starum for ett år (kl 3), fornyet Starum (kl 2) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: Ridbarhet: 7 (7/7) Lynne: 9 Helsetilstand: 8 Total poengsum: 75,5 Fotograf: Ridehesten Kåringsbeskrivelse: Passe stor hingst av god type. Snau muskulatur. Vist i snaut hold. Pent hode. Middels lang, noe underhals. Steil skulder, god manke. Muskelfattig overlinje, svak lend. Velformet kryss, men snau muskulatur. Trykte framknær med brutte akser sett forfra. Spede piper. Lange, snaue underlår. Knapt taktfast skritt med godt overtramp. Mangler innundergripen i trav, spent overlinje. Sikker taksasjonsevne, god benteknikk, litt låst i ryggen. Stor kapasitet. Kommentar: Hingst av god type, med bra bevegelser og ridbarhet, og meget gode sprangegenskaper. Bruksprøve: Må møte til materialprøve i Konkurranseresultater: - Registrerte bedekninger: 20 bedekninger (per 2005). Avkom: - Opplysninger fra eier: Cicero Van T & L har avstamming som tilfører norsk avl sprangblod av topp internasjonal klasse. Både far og morfar fi nnes ikke i samme ledd hos noen andre kårede hingster i Norge. Ciceros far Equest Carnute har 23 plasseringer i internasjonal sprang i perioden oktober november 2002, hvorav tre seire i World Cup-kvalifi sering. Han vant Europafi nalen (World Cup) i Gøteborg og Falsterbo Grand Prix. I 2003 vant han GP i Berlin, Globen og Geneve, og året etter lå han som nr. 16 på den internasjonale sprangrankingen. I 2005 vant Equest Carnute på nytt Falsterbo Grand Prix med sin rytter Tomas Velin i salen. Ciceros morfar Heartbreaker har også dominert på internasjonale sprangbaner. I tillegg er han far til ca. 60 internasjonale spranghester og har et 40-talls kårede sønner. Heartbreaker ligger på topp både på den hollandske og belgiske avlsindeksen i sprang. Stasjon: Bråten Gård v/nina Karstensen. Tlf: / E-post: Hjemmeside: no.net/lojtnant. JJ Horses, Solberg Gård, 1860 Trøgstad. E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering, fersk sæd og transportsæd. Pris: 2000,- v/inseminering ,- v/90 dagers drektighet. (+25 % mva). Far: Equest Carnute (sf) FF: FM: Oberon Du Moulin (sf) Kune (sf) FFF: FFM: FMF: FMM: Laudanum xx Herbe D Auzzay (sf) Dynamique (sf) Urgande F (sf) Mor: Welfe VD Heffi nck (bwp) MF: MM: Heartbreaker (kwpn) Kinette Van De Heffi nck (bwp) MFF: MFM: MMF: MMM: Nimmerdor (kwpn) Bacarole (kwpn) Pachat (sf) Dinnette-F V/D Heffi nck NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

15 Diaz 68RH Født: 1986 Avlsforbund: DV F: Diamond DVE 330 (dv) M: Lisette DS 3524 (dv) Mf: Hajduk DH 201 (dv) Stangmål/pipemål: 169/22 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Danmark Eier: Eivind Stranden, Snødev. 122, 4056 Tananger. Tlf Mob / Kåret: Biri 1994 (kl 1) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: - Ridbarhet: - Lynne: - Holdbarhet: - Total poengsum: 49 Kåringsbeskrivelse: Middels stor, høyreist hingst av god type med godt hingstepreg. Pent hode, velansatt, middels lang hals. Litt underhals. Kort, steil skulder. Noe kort manke. God overlinje. Langt, velformet kryss. Dypere lårmuskler ønskes. Rette forbein, tørre gode ledd. Tørre, gode ledd og bra vinkler bak. Inntåa venstre fram. Litt trang bevegelse bak. Noe uengasjert bevegelse i skritt, tendens til passartet. Bra ledig trav, taktmessig med god bakbeinsaktivitet. Litt tung og ubalansert galopp. Kommentar: Tiltalende hingst med gode travbevegelser Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Seire og plasseringer i internasjonal Grand Prix sprang: Over 100 plasseringer i 1,30 1,60 klasser, bl.a. deltatt i Hamburg Derby og Falsterbo Derby. Registrerte bedekninger: 11 registrerte bedekninger (per 2005) Avkom: 11 norskregistrerte avkom (per 2005). Diamara ble plassert i alle klasser i 1,20 gjennom sin 5-års sesong. Som 7-åring vant hun 1,30 klasser. Eieropplysning: Diaz avkom kjennetegnes ved godt temperament. De er alle lette å håndtere og er lettridde med naturlig balanse. De er uredde på hinder, men samtidig forsiktige med god for- og bakbeinsteknikk. Glenlivet Sebioune 99RH Født: 1994 Avlsforbund: Selle Francais F: Paladin des Ifs (sf) M: Upper d`etenclin (sf) Mf: Grand Veneur (sf) Stangmål/pipemål: 178/22,5 Signalement: Rød m/avtegn Oppdretter: Frankrike Eier: Niels Hausgaard, Danmark. Hingsteholder Lars Rasmussen, FossumGård, Fossumvn. 27, 1389 Heggedal. Tlf E-post: Kåret: Starum, (kl 1) og Dansk Varmblod 2005 Premiegrad: 3. premie Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: Ridbarhet: 8 Lynne: 10 Holdbarhet: 9 Total poengsum: 80,5 Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av god type. Høystilt og smalbygd. Middels lang, vel ansatt hals. Steil skulder, velmarkert manke. Lang lend. Passe langt muskuløst kryss. Løse framknær, steile koder. Velstilte bakbein med gode ledd og piper. Trang i skritt, ellers korrekt bevegelse. Taktfast skritt, litt låst i overlinje. Taktfast lett trav, litt låst i overlinjen. Meget god galopp. Kommentar: Stor hingst med gode egenprestasjoner. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Flere plasseringer i internasjonal Grand Prix sprang, CDI stevner. Vinner av hallmesterskapet Registrerte bedekninger: Ingen registrerte bedekninger i Norge (per 2005). Avkom: - 16 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

16 Happy Irco 113RH Født: 2002 Avlsforbund: ASVH Stangmål/pipemål: 172/20,0 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Sverige Eier: Camilla Krogh Sørensen. Tlf E-post: Kåret: Starum for to år (kl 3) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: (løs) Ridbarhet: - Lynne: 8 Helsetilstand: 8 Total poengsum: 75,7 Kåringsbeskrivelse: Stor, edel og smalbygd hingst av god type. Pent hode. Velansatt, middels lang hals, grov overgang hode-hals. Meget god skulder og manke. God overlinje. Velformet, muskuløst kryss, snaue underlår. For rette forbein, fransk høyre forbein, lave drakter og små høver. Kniper under haser. Skøytende bakbeinsbevegelser, veivende høyre forbein. Taktmessig skritt. Ledig trav, noe på framparten. Ledig galopp, noe på framparten. Noe usikker taksasjonsevne. Hopper med god form og stor kapasitet. Kommentar: Stor, uferdig hingst med meget gode sprangegenskaper. Bruksprøve: Må møte til materialprøve i Konkurranseresultater: - Registrerte bedekninger: 13 bedekninger (per 2005). Avkom: - Opplysninger fra eier: Stor og edel hingst av moderne, internasjonal type. Burde med med sin særdeles gode teknikk og store kapasitet være meget interessant for norsk spranghestavl. Skal gå 4-års unghestchampionat i sprang i Sverige, samt Kvalitetsbedømmelsen i Norge sesongen Stasjon: Bråten Gård, Rakkestad / Sverige. Kontaktperson: Camilla Krogh Sørensen tlf E-post: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering, transport sæd. Pris: 2.000,- ved inseminering, samt 5.000,- ved 90 dagers drektighet eks. mva. Fotograf: Hestesport Far: Irco Mena 763 (swb) FF: FM: Irco Marco (kwpn) Ballymena Park (ish) FFF: FFM: FMF: FMM: Irco Polo (kwpn) J. Cetsie (kwpn) Menelek xx Bally Walter (ish) Mor: Haloween Hallelujah (swb) MF: MM: Little Q (swb) Haifa (swb) MFF: MFM: MMF: MMM: Any Questions (bwb) Lisa (swb) Curacao xx Honei (swb) NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

17 Jestis Larno 95RH Født: 1997 Avlsforbund: DV Stangmål/pipemål: 165/21,5 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Danmark Eier: Norwegian Dressage v/tore Malmei Tlf E-post: Hjemmeside: Kåret: Skien 2000 for to år (kl 3), fornyet kåring Starum (kl 2) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: (2000) Ridbarhet: 7 Lynne: 10 Holdbarhet: 8 Total poengsum: 76,7 Kåringsbeskrivelse: Passe stor hingst av meget god type. Pent hode, passe lang og velansatt hals. God skulder og manke. Litt muskelfattig lend, litt snaue lår. Forbein med runde koder, gode vinkler. Bakbein med runde koder. Trang beinføring. Meget godt og taktfast skritt, taktfast og elastisk trav. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelse 2001: Plassert som nr. 11/28 7,1 poeng i gangarter, nr 12/28 6,7 poeng i sprang. Bestått. Konkurranseresultater: Vant LA og LA:unghest på landsstevne i Haugesund Kvalifi serte seg direkte til Breeder s, men ble skadet til fi nalen. Registrerte bedekninger: 25 registrerte bedekninger (per 2005). Avkom: 8 norskregistrerte avkom (per 2005). Flere klassevinnere til føll- og unghestskuer. Eier: Jestis Larno preger sitt avkom med godt eksteriør, gode gangarter og godt gemytt. Han har med få hopper produsert fl ere klassevinnere til føll- og unghestskuer. Meget god fertilitet: 100 % drektighet på ni hopper i Opplysninger fra eier: Jestis Larno ble utnevnt til årets hingsteføll i Danmark i Hingsten stod spiss ved kåring i år 2000, med kommentaren typesterk hingst som kan brukes på et bredt utvalg av hopper. Hingsten har virkelig prestasjonsblod i årene. Faren Loran, etter legendariske Lord, er A-hest i dressur og Elite-hingst i Danmark. Moren La-Bionda er Elite-hoppe, og rakk å bli B-hest i dressur før hun ble satt i avl hos Jens Søgård og fi kk 12 føll. Mormor er også Elite-hoppe. Jestis Larno står nå på Soma ridesenter i beridning hos Mikael Kolind og Amund Eide. Stasjon: Edland Avlssenter v/john Christian Edland, 4330 Ålgård. Tlf E-post: Tore Malmei kan også kontaktes. Tlf E-post: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Hopper mottas på avlstasjonen, og det sendes transportsæd til hele landet fra godkjent tappestasjon. Pris: ved bedekning v/90 dagers drektighet. Far: Loran DVE 584 (holst) FF: FM: Lord (holst) Sorinna (holst) FFF: FFM: FMF: FMM: Ladykiller xx Viola (holst) Calypso I (holst) Korinna (holst) Mor: La-Bionda EDH 3840 (dv) MF: MM: Alibi DVE 146 (holst) La Bernice EDS 7510 (dv) MFF: MFM: MMF: MMM: Aldato (holst) Rangun (holst) Benelux DH 211 (dv) La-Cenia DH 884 (dv) 18 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

18 Det er viktig å skille mellom sak og person og dyr. Snakk om hesteforsikringer med Norges spesialist i dyreforsikringer. Ditt ombud, som garantert er hestemenneske, kan fotelle alt om våre hesteforsikringer. Ombudene finner du på Du kan også ringe vårt kundesenter på Din hest kommer til å takke deg. N O R S K VA R M B LO D S H I N G S T E K ATA LO G

19 JJ Deemster 122RH Født: 2003 Avlsforbund: DV Stangmål/pipemål: 166,5/21,5 Signalement: Sortbrun m/avtegn Oppdretter: Danmark Eier: JJ Horses, Jørgentvedt Gård, 1850 Mysen Tlf E-post: Hjemmeside: Kåret: for to år (kl 3) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: Ridbarhet: - Lynne: 9 Holdbarhet: 8 Total poengsum: 76 Fotograf: Ridehesten Kåringsbeskrivelse: Passe stor hingst av god type. Vel ansatt, middel lang hals. Kort skulder. Kort, umarkert manke. God overlinje. Godt kryss. Spede frampiper og rette framknær. Trang i skritt, bedre i trav. Elastisk trav. Noe på forparten i galopp. Hopper med sikker taksasjonsevne. God rygg og god benteknikk. Bra kapasitet og godt overblikk. Kommentar: Passe stor hingst av god type med god kroppsbygning. Gode sprangegenskaper i løshopping. Bruksprøve: Må møte til materialprøve. Konkurranseresultater: - Registrerte bedekninger: - Avkom: - Opplysninger fra eier: JJ Deemster ble allerede som føll innkjøpt av JJ Horses som hingsteemne. Hingsten representerer en spennende blodskombinasjon mellom Donnerhall-linjen og foredlerblod representert ved fullblodhingsten Temple Wind xx som morfar. Faren Depardieu er godkjent i alle store tyske avlsforbund og i Dansk Varmblod. Depardieu har vært seiershingst hele 3 år i oldenburger landschampionat og 2 år fl øihingst i Dansk Varmblod. Depardieu har også allerede markert seg med avkomsresultater i Norge. TT Donatella ble beste unghest i Norsk Varmblod i 2004, og JJ Vanilla ble beste 3-årige gangartshest i Norge i JJ Deemster kommer ut av en sterk dansk hoppestamme. JJ Deemster`s mor Soleil er en dansk hovedstambokshoppe. Soleil har 2 brødre som går dressur på Grand Prix-nivå i Tyskland. Soleil er også mor til hingsteføll e. Blue hors Romanov som var en av de 3 beste hingsteføllene i Dansk Varmblod i JJ Deemster representerer sterkt gangartspotensiale og svær kapasitet, kombinert med et moderne eksteriørt uttrykk. Stasjon: Bråten Gård v/ Nina Karstensen. Tlf: / E-post: Hjemmeside: no.net/lojtnant. JJ Horses, Solberg Gård, 1860 Trøgstad. E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Pris: Kr ,- ved bedekning + kr ,- v/90 dagers drektighet. (+ 25% mva). Far: Depardieu (old) FF: FM: De Niro (hann) Elfi (hann) FFF: FFM: FMF: FMM: Donnerhall (old) Alicante (hann) Luciano (hann) Elfenblume (hann) Mor: Soleil DH (dv) MF: MM: Temple wind xx Serenata RDH (dv) MFF: MFM: MMF: MMM: Tumble Wind (USA) Temple Tyrant (DK) xx Avanti DH (dv) Siscia DH (dv) 20 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

20 JJ Rocco 112RH Født: 2001 Avlsforbund: NV Stangmål/pipemål: 164/21 Signalement: Brun Oppdretter: Eier Eier: JJ Horses, Jørgentvedt Gård, 1850 Mysen Tlf E-post: Hjemmeside: Kåret: Starum for to år (kl 3), fornyet Starum (kl 2) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: (2005) Hopping: (løs 2005) Ridbarhet: 8 Lynne: 9 Helsetilstand: 9 Total poengsum: 78 Fotograf: Line Moen Kåringsbeskrivelse: Middels stor hingst av god type. Vakkert hode. Middels lang, vel ansatt hals. Litt steil, middel lang skulder. Velformet kryss. Litt inntået begge forbein, trange høver. Steile bakkoder. Korrekte bevegelser, knapt taktfast skritt. Taktmessig trav. Mangler innundergripen i trav. Kommentar: God ridbarhet og meget gode resultater kvalitetsbedømmelse. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelse 2005: Nr. 1/29-8,53 gangarter. Nr. 2/29-8,86 sprang. Beste norskfødte gangartshest. Bestått. Konkurranseresultater: Nr. 3 Stall K s 4 års cup dressur 2005 med 79,13%. Registrerte bedekninger: 12 bedekninger (per 2005). Avkom: - Opplysninger fra eier: Bruksprøvevinner i dressurdisiplinen og nr.2 i sprangdisiplinen på kvalitetsbedømmelsen i JJ Rocco representerer dressurkvaliteter som eksteriørtype, eleganse og uttrykk, gangarter og ridbarhet. JJ Rocco er en norskfødt dressurhingst med internasjonalt prestasjonsblod i særklasse. Faren Riccione representerer den tyske Rubienstein-linjen, og Riccione har gjort kometkarriere i Tyskland med 13 kårede sønner på 2 avlsårganger. JJ Rocco`s mor Midt-west Donna er en dansk hovedstambokshoppe med Stempelhingsten Donnerhall som far og fullblodshingsten Mago xx som morfar. Midt-West Donna`s bror Midt-west Dacapo vant Grand Prix- klassen i Herning i JJ Rocco`s mormor er helsøster til den legendariske danske Elitehingsten Midt-West Ibi Light. JJ Rocco er en sikker dressurvinner med 4.generasjoner Grand Prix vinnere på så vel far- som morsiden! JJ Rocco`s første avkom ventes i 2006 med spenning. Stasjon: Bråten Gård v/ Nina Karstensen. Tlf: / E-post: Hjemmeside: no.net/lojtnant. JJ Horses, Solberg Gård, 1860 Trøgstad. E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Pris: Kr.2.000,- ved bedekning + kr.6.000,- v/90 dagers drektighet. (+ 25% mva). Far: Riccione (hann) FF: Regazzoni (hann) FM: Arosa (os) FFF: FFM: FMF: FMM: Rubinstein (westf) Wakonda (hann) Arogno (trak) Bonga (hann) Mor: Midt-West Donna RDH (dv) MF: Donnerhall (os) MM: Midt-West Magi EDH 3063 MFF: MFM: MMF: MMM: Donnerwetter (hann) Ninette (os) Mago xx Midt-West Moonlight (dv) NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

Avlsinformasjon... 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)... 3

Avlsinformasjon... 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)... 3 Register Avlsinformasjon............................................................................................... 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)......................

Detaljer

LAURIN 78 RH NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2003 1

LAURIN 78 RH NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2003 1 LAURIN 78 RH NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2003 1 INFO KONTAKTPERSONER Leder, Norsk Varmblod Alf Kjetil Andresen Tlf.: 61 18 17 16 E-post: lier.gaard@c2i.net Sekretariat, Norsk Varmblod Grethe Nordby

Detaljer

Info. Kontaktpersoner

Info. Kontaktpersoner Register Info............................................................................................................ 3 Alfas Arnt 101RH..............................................................................................

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.04.14 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/14: Sirkulært, utsendt på mail 17.mars 2014. Deltagere: Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Torgeir Svalesen,

Detaljer

Hingstekatalog. f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0

Hingstekatalog. f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0 Hingstekatalog f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0 Register Om Norsk Varmblod............................................................................................... 3 Kontaktpersoner...................................................................................................

Detaljer

Norsk Varmblod Hingstekatalog 2013

Norsk Varmblod Hingstekatalog 2013 Norsk Varmblod Hingstekatalog 2013 1 Register: Generell info...3 Captain Hook...4 Cicero van T & L...4 Clearo...5 Coronado II...5 Treldegårdens Santino...6 ET Cliqouet...6 Ekra Gård...7 Terminliste...8

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24 DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Lefdal Dato: 12.04.2015 Kat.nr. 1 Hestens navn: T.P's Show Stopper Klasse: 1b Rase: Gypsy Cob Reg. nr.: 82603506135M743 Stamboknr: 21 GCH Mikrochipnr: 953000005258452

Detaljer

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 Foto Arild Solberg Sykkylven Fjordhestlag 100 år 1907-2007 Sykkylven Fjordhestlag er det eldste fjordhestlaget i drift. Gjennom 100 år med store

Detaljer

Hingstekatalog. for Norsk Varmblod 2011

Hingstekatalog. for Norsk Varmblod 2011 Hingstekatalog for Norsk Varmblod 2011 1 Register Hilsen fra NV............................................................................................ 3 Hoppeeiere registrering...4 Beskrivelse av

Detaljer

Den rette hingsten for min hoppe

Den rette hingsten for min hoppe Den rette hingsten for min hoppe Da er snart avls sesongen over oss og for de som skal bedekke i år er det en spennende og viktig tid fremover. Hvordan skal jeg velge riktig hingst til min hoppe? Dette

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST DEL 2 RASESPESIFIKKE BESTEMMELSER Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 21.mars 2014 Kort presentasjon av organisasjonen Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl ble

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Haugestad Gulla Langlagt hoppe av god

Detaljer

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Bilill Oppsynt hoppe av god type. Edelt hode. 6 8,8.5,7.5,8.8 3.pr Velforma hals. Meget god overlinje.

Detaljer

Norsk Varmblod Hingstekatalog 2012

Norsk Varmblod Hingstekatalog 2012 Norsk Varmblod Hingstekatalog 2012 1 Register: Generell informasjon...3 Akribori...4 Alfas Arnt...4 Blue Hors Lodestar...5 Captain Hook...5 Clearo...6 Coronado II...6 Mr. Gold G...7 Myrstads Armani...7

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010.

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010. AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Ridehestavlen...

Detaljer

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også ansvaret for NVs hjemmeside.

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også ansvaret for NVs hjemmeside. Norsk Varmblod Side 1 av 6 1. Organisasjon 1.1 Medlemmene Antall betalende medlemmer ved årsskiftet var 221. Av disse har om lag 95 tegnet familiemedlemskap, slik at medlems tallet er på over 300. Dette

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering 1 Øhre Maia 2 M.G. Siri 3 Ylvruna 4 Komnes Snuppa Møtte ikke Kaldblods

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2013

Norsk Varmblod. Årsberetning 2013 Norsk Varmblod Årsberetning 2013 Norsk Varmblod Side 1 av 8 1. Store begivenheter i perioden Den norskkårede Westfaler hingst Belamour (e Belissimo M mf Lord Sinclair) tar sølv i Europamesterskapet for

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6.

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6. DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Stav Dato: 21.04.2013 Kat.nr. 41 Hestens navn: Benson Klasse: 1b Rase: Nordlandshest/Lyngshest Reg. nr.: N-99-3605 Stamboknr: Mikrochipnr: 578050000024494 Kjønn:

Detaljer

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER AVLSPLAN FOR OLDENBURGER Norsk Oldenburgerforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 29.mars 2006, revidert 26. november 2008. Siste revisjon 22.september 2010. Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også blitt tillagt ansvaret for NVs hjemmeside i 04.

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også blitt tillagt ansvaret for NVs hjemmeside i 04. Norsk Varmblod Side 1 av 5 1. Organisasjon 1.1 Medlemmene Antall betalende medlemmer ved årsskiftet var 202. Dette er en oppgang fra i fjor, men langt fra der vi bør være! Ridehesten som medlemsblad og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DV NORGE

ÅRSBERETNING FOR DV NORGE ÅRSBERETNING FOR DV NORGE 2014 DVNorge ble etablert i april 2012, og året 2014 er således foreningens 3dje driftsår. I vedtektene heter det seg at DVN er en selvstendig forening med tilknytning til avls

Detaljer

KLASSE 1: HOPPEFØLL FØDT FØR 1 JUNI

KLASSE 1: HOPPEFØLL FØDT FØR 1 JUNI NORSK VARMBLOD REGION OSLO/AKERSHUS FØLL OG UNGHESTSKUE 30 JULI 2006 KLASSE 1: HOPPEFØLL FØDT FØR 1 JUNI Nr 1: Calibra M.X Født: 20 mai 06 Mor: Birknæs- Maxima N-02-4600 Far: Starlight 114 RH Calimero

Detaljer

Resultatliste fra hoppeutstilling og unghestskue på Jarlsberg, 29.05.2010

Resultatliste fra hoppeutstilling og unghestskue på Jarlsberg, 29.05.2010 Resultatliste fra hoppeutstilling og unghestskue på Jarlsberg, 29.05.2010 Katalognr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Kaldblods Traver Klasse 5 Katnr.1 Bokli Oda Hoppe av meget god type.

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2012

Norsk Varmblod. Årsberetning 2012 Norsk Varmblod Årsberetning 2012 Norsk Varmblod Side 1 av 8 1. Store begivenheter i perioden CC Top tar 5. plass i Grand Prix under Oslo Horse Show og får et sensasjonelt gjennombrudd i sin debut i World

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18

Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18 Side 1 av 6 Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18 I tillegg til styret og ordfører møtte 20 medlemmer. Ordfører Håkon Rostad innledet møtet. Årsmøtet ble så satt. 1. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Side 1 av 14 Styrets Årsberetning 2010 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST Fastsatt i styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 23.januar 2010. 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 Innledning Det var fra og med utstillingssesongen 1992 krav om at de aller fleste hestene skal ha bestått en bruksprøve eller ha prestasjoner for å

Detaljer

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser Del 2 Rasespesifikke bestemmelser Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 30.april 2014 Innhold Kort presentasjon av organisasjonen... 3 1. Avlsmål for islandshest... 3 1. 1.Vektlegging av egenskaper...

Detaljer

Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod

Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod Vedtatt 09.04.2014 1. Hensikt og oversikt over obligatorisk bruksprøve for ulike klasser Hensikten med å gjennomføre bruksprøver er å bedømme hestens

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2009

Norsk Varmblod. Årsberetning 2009 Norsk Varmblod Årsberetning 2009 Norsk Varmblod Side 1 av 20 Styrets Årsberetning 2009 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

AVLSDATA FRA FØLLFESTIVALEN DEL 1 av Unn Reierstad, cand.scient (NLH/UMB), veterinær (NVH) / RR Reierstad Ridehest

AVLSDATA FRA FØLLFESTIVALEN DEL 1 av Unn Reierstad, cand.scient (NLH/UMB), veterinær (NVH) / RR Reierstad Ridehest AVLSDATA FRA FØLLFESTIVALEN DEL 1 av Unn Reierstad, cand.scient (NLH/UMB), veterinær (NVH) / RR Reierstad Ridehest MATERIALE & METODER : AVLSLÆRE For ethvert dyr er P = GEN + ENV, der P, GEN og ENV er

Detaljer

Generelt utstillingsreglement. Norsk Varmblod

Generelt utstillingsreglement. Norsk Varmblod Generelt utstillingsreglement Norsk Varmblod Vedtatt 09.04.2014 Generelle bestemmer for alle arrangementer i regi av Norsk Varmblod Dette dokumentet inneholder generelle bestemmelse av betydning for sikkerhet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK VARMBLOD, REGION OSLO/AKERSHUS. Fredag 16. januar 2003 kl. 19.00 Kafeteriaen Ellingsrud ridesenter, Karihaugen

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK VARMBLOD, REGION OSLO/AKERSHUS. Fredag 16. januar 2003 kl. 19.00 Kafeteriaen Ellingsrud ridesenter, Karihaugen INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK VARMBLOD, REGION OSLO/AKERSHUS Fredag 16. januar 2003 kl. 19.00 Kafeteriaen Ellingsrud ridesenter, Karihaugen Foreslått agenda: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER Fra og med 01.03.2013 Norsk hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no Innhold INNLEDNING DEL

Detaljer

3 ÅRS TEST TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD LØRDAG 08. OKTOBER 2005 KL. 0930

3 ÅRS TEST TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD LØRDAG 08. OKTOBER 2005 KL. 0930 3 ÅRS TEST TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD LØRDAG 08. OKTOBER 2005 KL. 0930 ARRANGØR NORSK VARMBLOD REGION ØSTFOLD REGION ØSTFOLD ØNSKER VELKOMMEN! GENERELL INFORMASJON Testen starter kl. 0930 (stallen åpner

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, sist vedtatt 22.januar 2011. Innholdsfortegnelse 1 OVERORDNET AVLSMÅLSETTING FOR NORSK PONNIAVLSFORENING... 4 2 AVLSMÅL

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2008

Norsk Varmblod. Årsberetning 2008 Norsk Varmblod Årsberetning 2008 Norsk Varmblod Side 1 av 27 Styrets Årsberetning 2008 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Vedtatt i Norsk Ponniavlsforening: 13.01.2015 1 Innhold Tekst side Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Amerikansk miniatyrhest 4 Connemara 6 Dales 8 Dartmoor 10 Exmoor 12 Fell 14 Gotlandsruss

Detaljer

NORSK VARMBLOD REGION 7 ØNSKER VELKOMMEN TIL UTSTILLING

NORSK VARMBLOD REGION 7 ØNSKER VELKOMMEN TIL UTSTILLING NORSK VARMBLOD REGION 7 ØNSKER VELKOMMEN TIL UTSTILLING C est la Vie (e. Don Romantic u. Stutteri Jestis Willow e. Weltjunge) oppnådde kval.kl. 1 på 3-årstesten, samt 1.premie og beste hoppe på fjorårets

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere Norsk avlsplan for varmblods travhester 2015 1 Innledning Avlsarbeidet med hest er i Norge basert på sterke tradisjoner. Planmessig satsing fra DNT, interesserte oppdrettere, statskonsulenttjenesten, kåringsnemnder

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2006

Norsk Varmblod. Årsberetning 2006 Norsk Varmblod Årsberetning 2006 Norsk Varmblod Side i av i Styrets Årsberetning 2006 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i 2006

Detaljer

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST 2010 OVERORDNA AVLSMÅLSETTING FOR DØLEHESTEN Landslaget for Dølehest har som formål gjennom reinrasa avl å fremme rasens særpreg, ta vare på dens egenart

Detaljer

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, revidert 8.november 2006. Innhold Revisjonsoversikt...3 1 Innledning...5 2 Rammebetingelser for avlsarbeid

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 16. august 1999, revidert 16.mars 2005 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID PÅ HEST I NORGE... 4 2.1 HESTEHOLDETS

Detaljer

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...4 2.1 Hesteholdets omfang og brukere

Detaljer

Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter

Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter Stine Samsonstuen HFA320 - Hesteavl 27.10.2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Varmblods ridehest og det praktiske

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2015

Norsk Varmblod. Årsberetning 2015 007 Norsk Varmblod Årsberetning 2015 Norsk Varmblod Side 1 av 11 Innhold 1. Store begivenheter i perioden... 2 1.1 Vinnere og hedersutnevnelser... 2 1.2 Sportsprestasjoner... 3 2. Organisasjon... 5 2.1

Detaljer

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB Soma Ryttersportsklubb 2014 Side 1 Styret i Soma Ryttersportsklubb 2014 har hatt følgende sammensetning Leder Frode Knoph Nestleder (kasserer) Kjersti Fotland Styremedlem Mikael Kolind Styremedlem Hilde

Detaljer

AVLSPLAN FOR PINTO. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 26.mars 2008 første gang, revidert 2013.

AVLSPLAN FOR PINTO. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 26.mars 2008 første gang, revidert 2013. AVLSPLAN FOR PINTO Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 26.mars 2008 første gang, revidert 2013. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID PÅ HEST I NORGE... 5 2.1 HESTEHOLDETS

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2014 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Onsdag den 30. mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein

Detaljer

AVLSPLAN FOR DØLAHEST

AVLSPLAN FOR DØLAHEST AVLSPLAN FOR DØLAHEST Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 20.januar og 24.februar 2012. Innhold Overordna avlsmålsetting for dølahesten... 3 Avlsmålet

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.00 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT

REGISTRERINGSREGLEMENT REGISTRERINGSREGLEMENT Definisjon av engelsk fullblodshest Engelsk fullblodshest er en hest som er registrert i en godkjent fullblodstambok i det landet der den er født. Denne stamboken skal være godkjent

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.45 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2014

Norsk Varmblod. Årsberetning 2014 Norsk Varmblod Årsberetning 2014 Norsk Varmblod Side 1 av 13 1. Store begivenheter i perioden UTSTILLING I løpet av utstillingssesongen har totalt 168 hester vært vist ved ulike arrangementer. Vi har for

Detaljer

Freibergeren verdens siste lette kaldblodsrase

Freibergeren verdens siste lette kaldblodsrase Freibergeren verdens siste lette kaldblodsrase Av Per Ivar Langhelle Det er i alle fall hva sveitserne selv sier om sin nasjonale hesterase, som bærer i seg det beste fra både gammelt kaldblod og lettere

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2015 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Norsk Hestesenter Starum 2850 Lena Andebu, 8. november 2011 Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Handlingsplanen skal finne fram til

Detaljer

Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06

Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06 Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06 Ridehuset er åpnet! Nå er det nye ridehuset på Stall er tatt i bruk! Gjett om det er luksus, tenk å kunne trene hele vinteren uten å måtte ta hensyn

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 2. juli 2007 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

3 ÅRS TEST TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD

3 ÅRS TEST TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD 3 ÅRS TEST TUNE RIDESENTER, ØSTFOLD SØNDAG 08. OKTOBER 2006 KL. 0830 ARRANGØR NORSK VARMBLOD REGION ØSTFOLD REGION ØSTFOLD ØNSKER VELKOMMEN! GENERELL INFORMASJON Testen starter kl. 0830 (stallen åpner

Detaljer

Doktorgradsstipendiat Hanne Fjerdingby Olsen v/ Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap for hjelp med beregning av marginale bidrag.

Doktorgradsstipendiat Hanne Fjerdingby Olsen v/ Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap for hjelp med beregning av marginale bidrag. Forord Jeg har vært hestejente i over 20 år og da muligheten til å skrive masteroppgave om avl på varmblods ridehest kom måtte den gripes. Initiativet til denne oppgaven er tatt av min hovedveileder professor

Detaljer

Clinic med Carl Hester, Flyinge i Sverige 03.01.2015

Clinic med Carl Hester, Flyinge i Sverige 03.01.2015 Clinic med Carl Hester, Flyinge i Sverige 03.01.2015 1.gang Carl er i Sverige og holder clinic han er en av Englands mest suksessfulle ryttere. Treneren til Charlotte Dujardin og eier av Valegro. (i 2015

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 16.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod Brunstad, 03. mars, kl. 15

Årsmøte, Norsk Varmblod Brunstad, 03. mars, kl. 15 Side 1 av 5 Årsmøte, Norsk Varmblod Brunstad, 03. mars, kl. 15 Ordfører Mette Hansson innledet møtet. Årsmøtet ble så satt. I tillegg til styret og ordfører møtte 19 medlemmer, totalt 20 stemmeberettigede.

Detaljer

1. 2. 3. 2 4. 5. 6. 2009 7. 8. 9. 1: 2: 3: NAHF

1. 2. 3. 2 4. 5. 6. 2009 7. 8. 9. 1: 2: 3: NAHF ÅRSMØTE 2009 AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og agenda 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokoll. 4. Årsberetning 5. Årsregnskap med revisors beretning

Detaljer

Gjennomførte kurs en uke og mer 2009

Gjennomførte kurs en uke og mer 2009 Gjennomførte kurs en uke og mer 29 NORSK HESTESENTER studenter Ridelærer (I) vår 8 Ridelærer (I) høst 12 Hovslager fagbrevskurs 2 Stallmesterkurs 5 Galopptrenerkurs 2 Travtrener høst 1 Hestekunnskapseksamen

Detaljer

Hirse Født: Rase: Høyde: Farge: Kjønn: Temperament: Ferdigheter:

Hirse Født: Rase: Høyde: Farge: Kjønn: Temperament: Ferdigheter: Hirse Født:1999 Rase: Sportsponni Høyde:128 cm Farge: Rød Kjønn: Hoppe Temperament: Hirse er en sjarmerende liten ponni med masse personlighet. Hun kan være litt rampete, så hun trenger en bestemt hånd.

Detaljer

Añador I (ES) NPA 7035 NSP 071 (P.R.E.) Født: 1995, 156 cm. CHOICE ox (DK) NSP 033 NFA 1/96 CYKLON TEXASS (PL) NSP 093 NPA 6589

Añador I (ES) NPA 7035 NSP 071 (P.R.E.) Født: 1995, 156 cm. CHOICE ox (DK) NSP 033 NFA 1/96 CYKLON TEXASS (PL) NSP 093 NPA 6589 Añador I (ES) NPA 7035 NSP 071 (P.R.E.) Født: 1995, 156 cm 2. premie 1 kv. Starum 2004 Rasetypisk og maskulin hingst med stor utstråling 9. Velansatt og velformet hals, god skulder og manke, god overlinje,

Detaljer

ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2013

ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2013 ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2013 AUGUST 5. Norsk St Leger Meldes Skandinavisk Mesterskap for 2-åringer Waba Gruppens Sprintløp Marit Sveaas Minneløp (Gr 3) Erik O Steens Memorial Bærum

Detaljer

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST Norsk Islandshestforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 15.februar 1999, siste revisjon vedtatt 2.desember 2009 Innholdsfortegnelse REVISJONSOVERSIKT... 3

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Onsdag den 30.mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene Tid: Fredag 13. august lørdag 14. august 2010 Sted: Sikkilsdalsseter, Skåbu Organisasjoner som var representert: - Norges Fjordhestlag:

Detaljer

ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2012. Scandic Norsk Derby 2012 (L) Norsk Jockeyklubs Jubileumsløp (L)

ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2012. Scandic Norsk Derby 2012 (L) Norsk Jockeyklubs Jubileumsløp (L) ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2012 MAI 7. Scandic Norsk Derby 2013 (L) Polar Mile Cup (L) Norsk Jockeyklubs Jubileumsløp (L) Norsk 2000 Guineas 5. termin Norsk 1000 Guineas 5. termin

Detaljer

AVLSPLAN FOR HAFLINGER

AVLSPLAN FOR HAFLINGER AVLSPLAN FOR HAFLINGER Fastsatt av Styret i Norsk Hestesenter første gang 29.mars 2006, endret 4.juli 2006. Innhold INNHOLD... 2 REVISJONSOVERSIKT... 3 1 INNLEDNING... 4 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID

Detaljer

1. Showet arrangeres søndag 17 august 2014 på Ulvshus gård på Dokka i samarbeid med Nordre Land Idrettslag, hestesportgruppa.

1. Showet arrangeres søndag 17 august 2014 på Ulvshus gård på Dokka i samarbeid med Nordre Land Idrettslag, hestesportgruppa. Proposisjoner for NPA SHOW OG BRUKSKLASSER EGET CHAMPIONAT FOR NEW FOREST PONNIER. 1. Showet arrangeres søndag 17 august 2014 på Ulvshus gård på Dokka i samarbeid med Nordre Land Idrettslag, hestesportgruppa.

Detaljer

MØNSTRING AV HEST. Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone

MØNSTRING AV HEST. Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone MØNSTRING AV HEST Utgitt av Norsk Hestesenter Starum, 2850 Lena Tegninger: Runa Bjone MØNSTRING AV HEST Korrekt mønstring er viktig for at dommeren skal få et best mulig inntrykk av hesten. Resultatet

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

Årsberetning for 2012 Bruråk Hestesportsklubb

Årsberetning for 2012 Bruråk Hestesportsklubb Årsberetning for 2012 Bruråk Hestesportsklubb Styrets sammensetning Styret i BHSK har i 2012 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem ungdomsrepresentant: Varamedlem: Jimmy Quist/konstituert

Detaljer

Barockpinto - NYTT. 1.utgave 2013. Norsk Barockpinto Forbund 02.04.2013. Axo von Lyseng. Fotograf og eier: Alicia Feuerherrn Øyen. Org.

Barockpinto - NYTT. 1.utgave 2013. Norsk Barockpinto Forbund 02.04.2013. Axo von Lyseng. Fotograf og eier: Alicia Feuerherrn Øyen. Org. Barockpinto - NYTT 1.utgave 2013 Axo von Lyseng. Fotograf og eier: Alicia Feuerherrn Øyen Norsk Barockpinto Forbund 02.04.2013 Org.nr 997500296 Side 1 Innhold: Lederen har ordet Side 3 Bilder fra NBF medlemmer

Detaljer

Innhold. Fakta Opprinnelse Islandshestens utvikling Islandshesten på Island Islandshestens gangarter Islandshesten som konkurransehest Kilder

Innhold. Fakta Opprinnelse Islandshestens utvikling Islandshesten på Island Islandshestens gangarter Islandshesten som konkurransehest Kilder Islandshesten Innhold Fakta Opprinnelse Islandshestens utvikling Islandshesten på Island Islandshestens gangarter Islandshesten som konkurransehest Kilder Robust Liten Nøysom Utholdende Hårete Kaldblodig

Detaljer

ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. STYRET I 2007

ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. STYRET I 2007 BIRKELY MONJA N-96-2716 1. premie og nr 2 i kvalitet i Førde 2007 ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. SAKLISTE: 1. Val av møteleiar, skrivar og to til å underskrive møteboka 2. Godkjenning

Detaljer

Eksteriørdømming av gris. Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag.

Eksteriørdømming av gris. Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag. Eksteriørdømming av gris Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag. Tevlingsavvikling Som regel dømmer hver deltaker to dyr, helst av ulik alder. F.eks. ei ungpurke

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 18.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

Agria Hest Avl. Gjelder fra 1.4.2014

Agria Hest Avl. Gjelder fra 1.4.2014 Agria Hest Avl Gjelder fra 1.4.2014 VÅRE FORSIKRINGER TILLEGGSFORSIKRINGER Agria Veterinærforsikring Agria Løpshest Veterinærforsikring Agria Begrenset Veterinærforsikring Agria Liv Agria Ulykke Liv Agria

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 17.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer