Register. E- post : Mob: Gate /vei : Postnr: Sted: Region (f ylke): Enkeltmedlem Familiemedlem. Faktura ønskes tilsendt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Register. E- post : Mob: Gate /vei : Postnr: Sted: Region (f ylke): Enkeltmedlem Familiemedlem. Faktura ønskes tilsendt"

Transkript

1 Register Avlsinformasjon Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) Kort om å få føll lang vei og mye å tenke på fra føll til seksårs! Hva koster bedekningen? Norsk Breeders Trophy - NYHET Utdrag fra gjeldende avlsplan for norsk varmblods ridehest utvalg av avlshingster Slik leses katalogen Hingster Foredlerhingster Ute av listen siden 2005 hvor tok de veien? Avlsstasjoner Oppstalling av unghester i løsdrift Tilridning Forberedelse av hoppen til bedekning Innmeldingsskjema NBT Hjelp oss å bli bedre! Forsidebilde: Føll uten navn Redaktør: Unn Reierstad Katalogen er produsert av Mediehuset Wiegaarden/Ridehesten. ( TSJ/SB) BLI MEDLEM I NORSK VARMBLOD Medlemsfordeler: Lær mer om ridehest og ridning Delta på NVs arrangementer til medlemspris Sosialt og faglig nettverk Tilgang på avlsfaglige råd og veiledning Tilgang til diskusjonsfora og innfl ytelse på beslutninger Aktiviteter både lokalt og på tvers av regioner og landegrenser Nvs medlemsblad Ridehesten Norge i posten hver måned, samt annen medlemsinformasjon og årlig hingstekatalog Gratis annonsering av salgshester på NVs websider og på medlemssidene i medlemsbladet 10% rabatt på hesteforsikring i Agria Dyreforsikring (husk å opplyse medlemsnummer i NV) Alt dette får du til kr 800,- pr år (samme pris for enkeltmedlem og familiemedlem) Navn: Tlf: E- post : Mob: Gate /vei : Postnr: Sted: Region (f ylke): Enkeltmedlem Familiemedlem Innbetalt kr 800,- til konto nr Faktura ønskes tilsendt Klipp ut kupongen og send den til: Norsk Varmblod v/unn Reierstad, Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena 2 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

2 Avlsinformasjon NORSK VARMBLOD ( NV ) WORLD BREEDING FEDER ATION FOR SPORT HORSES ( WBFSH ) Norsk Varmblod er en interesseorganisasjon for varmblods ridehest. Foreningens formål er å fremme en nasjonal avl av varmblodshester velegnet for ridning, så vel til konkurranseridning som til allmenn ridesport. De siste årene er det importert mellom 500 og 800 varmblods ridehester årlig til Norge. I 2003 passerte dette tallet Det fi nnes derfor et marked for nasjonal avl. Ridesporten trenger en målrettet nasjonal avl for å bli en bedre rytternasjon. Som eneste norske avlsforbund er Norsk Varmblod medlem av den verdensomspennende avlsorganisasjonen World Breeding Federation for Sport Horses. WBFSH utgir hvert år Breeding-guiden, en fortegnelse over prestasjonene til alle ridehester i sport og avl (verdensrankingene), og arrangerer årlige verdensmesterskap for unghester i dressur, sprang og feltritt. Hjemmeside: Avlsmålet er en typefast og edel prestasjonshest som er korrekt, storlinjet og holdbar, og som kan konkurrere på internasjonalt nivå innen sprang, dressur eller feltritt. Den skal ha godt temperament, god samarbeidsvilje og gode bevegelser passende for alle ridesportens anvendelsesområder. NV skal : Arbeide for en funksjonsrettet, rasjonell og systematisk avl Formidle kunnskap om og stimulere interesse for avl av norsk varmblods ridehest Hjelpe til å skaffe avlsdyr Arbeide for et lønnsomt ridehestoppdrett Hjelpe til å oppdrette og å markedsføre norskfødt ridehest Arrangere utstillinger og kurs, videre samarbeide om slike tiltak Arbeide for å få aktive lokal lag i alle deler av landet Hingstekatalogen er et avlsstimulerende tilbud til våre hoppe- og hingsteeiere! NV vil jobbe for å gjøre katalogen så informativ og attraktiv som mulig, derfor vil du fi nne litt informasjon om det å få føll, samt relevante opplysninger for oppdretterne så som avlsstasjoner, oppstalling og tilridning, kurs osv. For å nå ut til hoppeeierne på et tidligere tidspunkt vil fristen for annonsering i neste års katalog bli 1.april. Informasjon om priser og annonseringsbetingelser vil fi nnes på Bak i katalogen samt på web fi nnes også et evalueringsskjema bruk det og si din mening om hvordan du liker katalogen, hvordan den kan bli bedre, hva det skal koste osv.! Kontaktpersoner Norsk Varmblod : Sekretariat/Stambokføring/Utstillinger Unn Reierstad Tlf E-post: (stambok f.o.m juni 2006) Solveig Wisløff Tlf E-post: (stambok t.o.m juni 2006) Turid Helfjord Tlf E-post: (stambok t.o.m juni 2006) Avlsutvalget avlsfaglig rådgivning Cecilie Kilde Tlf / E-post: Guri Haarr Tlf / E-post: Cathrine F. Andersen Tlf E-post: Odd Vangen Tlf E-post: Ole Jørgen Jørgentvedt Tlf E-post: Styret Leder: Robert Ruud Tlf E-post: Nestleder: Nina Karstensen Tlf / E-post: Kasserer: Hanne Hertzberg Tlf / E-post: Styremedlem: Liv Borg Tlf / E-post: Styremedlem: Bjørn Aas Tlf / E-post: NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

3 Kort om å få føll - lang vei og mye å tenke på fra føll til seksårs! Avlsgodkjenning av hoppen og valg av hingst Ønsker du å bedekke din hoppe og registrere avkommet som varmblods ridehest, må du sørge for at hoppen er registrert og tilfredsstiller avstamningskravene ihht. avlsplanen for varmblods ridehest. Dersom hoppen ikke tilfredsstiller avstamningskravene, fi nnes likevel en mulighet til å få registrert avkommet ved at du stiller hoppen for typegodkjenning og hun består. Ta kontakt eller les mer på Her vil du også fi nne avlsplanen. Videre må du sørge for at hingsten er kåret for varmblods ridehest. Når det gjelder valg av varmblods ridehest hingst vil NVs avlsutvalg kunne bistå med avlsfaglig rådgivning. Hvem er oppdretter, eier eller fôrvert? Om du vurderer å leie en hoppe med formål å få føll, vær oppmerksom på at det er eier av hoppen når føllet blir født som blir stående som oppdretter av føllet. For at lån/leietager av hoppa skal bli oppdretter på avkommet må det foreligge en avtale om dette mellom partene som sendes registrator innen årsskiftet det året hoppa går drektig. Registrering og ID -merking Hoppeeiere som har bedekket hos norske hingsteholdere får foruten springseddel fra hingsteholder automatisk tilsendt fødselsmelding om våren det året føllet ventes, da norske hingsteholdere plikter å sende inn bedekningsrapport/parringsliste til registrator. Fødselsmeldinga skal returneres registrator enten hoppa bærer frem føll eller ikke, eller om føllet dør etter fødsel. (Påfør opplysninger om kasting/dødsårsak og føllets kjønn.) Dette for at vi skal få en oversikt over hingstenes/hoppas reproduksjonsevne. Original springseddel skal sendes inn sammen med fødselsmeldingen. Har du solgt føllet føres salget bak på springseddelen. Merk: Fødselsmeldingen må fylles inn og returneres så fort som mulig etter at føllet er født. F.o.m. sesongen 2006 trer nemlig NVs nye bedømmelsessystem for hopper, føll og unghester i kraft, som innebærer at alle arrangementer i NV-regi blir avlsmeritterende. Det blir dermed krav om norsk registreringsnummer/pass på hesten for at den skal kunne delta. Fra 2006 blir det heller ikke mulig å registrere føll uten at fødselsmelding er sendt inn. Merk: Ved bruk av importert fersk og frossen sæd må du selv innberette bedekningen til registrator (springseddel fra hingsteholder) og skaffe DNA-profi l/hårprøve fra den aktuelle hingsten. Deretter vil du få tilsendt fødselsmelding osv. på vanlig måte. Se forøvrig om kvalitetssikring av importsæd. Første sesong vil du så motta eierkort med registreringsnummer og godkjent navn på føllet, samt signalementsskjema, mikrochip og hårprøvekonvolutt for avstamningskontroll og passutstedelse, sammen med tilbud om innmelding i Norsk Breeders Trophy (se dette). Det er krav om unik ID-merking (UELN Unique Equine Life Number) og føllene skal altså merkes med mikrochip før de blir åringer. For de som ønsker å delta med føll på føllskue, holder det likevel at føllet er under registrering (kopi av innsendt fødselsmelding) dersom du ikke har mottatt registreringnummer tidsnok. Signalementstegningen må fylles ut av veterinær. Føll som er resultat av kunstig sædoverføring pålegges blodtyping/dna-test (i tillegg til moren), som gjøres ved at veterinæren tar hårprøver. Ansvaret for at sæden som benyttes er riktig pålegges eierne av hingst og hoppe. Når avstamningskontrollen er godkjent sendes pass og passavgift (kr 750,-) ut. Hvite avtegn er da innskrevet i passet, men signalementstegningen er ikke fylt ut. For at tegningen skal bli så korrekt som mulig, skal den fylles ut når hesten er fullt utvokst eller det er behov for dette i forbindelse med reise ut av landet eller start i konkurranse. Når hesten har kommet så langt at den skal begynne å starte i konkurranser, må passet sendes Norges Rytterforbund (NRYF) sammen med kopi av eierkort for registrering til konkurranser, såkalt hestelisens. Hestelisens kreves fra klasser LB og høyere i Elite-, lands- og distriktsstevner. Se Merk: Passet skal følge hesten og taes med til utstillinger, stevner og bedekninger. Alle vaksinasjoner og identitetskontroller skal føres inn i passet, og passet skal kunne fremlegges ved alle veterinærbehandlinger og medsendes til slakteri. Selv om eierskifter også føres i passet, er det eierkortet som er eierbeviset. Ta derfor godt vare på dette. Kurs i oppdrett og trening av unghester Diverse kurs og treninger for deg med føll og unghest arrangeres av Norsk Varmblod rundt omkring i landet. Følg med på aktivitetene i din region. Annet sted i katalogen kan du fi nne hjelp med bl.a. tilridning. 4 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

4 Premiering og testing av unghester Føll- og unghestskuer blir arrangert av Norsk Varmblod rundt om i landet i juni-august. På høsten september/oktober avholdes treårs-test samt kvalitetsbedømmelsen for 4-åringer og 5-årige hopper som har hatt føll som 4-års. Årgangsfinaler og Norsk Breeders Trophy Årgangs-/klassefi naler for føll, unghester og hopper avholdes i august sammen med Norsk Breeders Trophy for 5- og 6-åringer. For mer informasjon se HVA KOSTER BEDEKNINGEN? Her kan du fylle inn og regne ut hvor mye ditt føll kommer til å koste. For hvilke avgifter som gjelder, se den enkelte hingst. Hingst 1 Hingst 2 Bookningsavgift/Sprangavgift Drektighetsavgift 90 dgr / 1. oktober / levende føll avgift Helseattest (importsæd) Sædtransport Stasjonsavgift (oppstalling) Seminavgift (veterinærutgifter) Toll (importsæd) Sum MVA Registreringsavgift/passavgift NV 750,- 750,- Innmeldingsgebyr Norsk Breeders Trophy (føllavgift) 500,- 500,- TOTALT Norges Bondelag har rundt medlemmer i 607 lokallag og 18 fylkeslag. Medlemmene representerer alle bruksstørrelser og produksjoner. Vårt mål er å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Vi har gode medlemsfordeler, ikke minst på forsikringsordninger. Les mer om oss på NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

5 Norsk Breeders Trophy - nyhet Meld dere inn i Breeders! Norsk breeders trophy (NBT) drives av NBT AS, som består av representanter fra Norsk Varmblod og Norges Rytterforbund. Formålet er å: Stimulere til avl og utdanning av kvalitetshester i Norge Øke samarbeid mellom sport og avl Talentjakt på morgendagens elitehest Vurdering av samlede årganger i konkurranse på aldersrelatert nivå Markedsføre den norske varmblods ridehesten som konkurransehest Anvende NBT som virkemiddel for indeksering av avlshester Alle norskfødte og importerte hester som er stambokførte i Norge kan delta i Norsk Breeders Trophy. Innmeldingen skjer kun én gang, og innmeldingsavgiften bestemmes ut fra fl ere forhold: Norskfødte og utenlandskfødte hester har to forskjellige satser, og det skilles mellom innmelding av føll og unghester. Målsettingen er å få fl est mulig føll innmeldt. Det oppfordres derfor til å melde inn føll så tidlig som mulig! Merk: Føll må meldes innen 31/12 det året de er født, for å kunne betale føll avgift. Etter denne dato regnes hesten som åring. Innmeldingen sendes til NBT AS v/norges Rytterforbund på eget innmeldingsskjema. Kopi av registreringsbevis for stambokføring fra Norsk Varmblod vedlegges. Ved innmelding oversendes innmeldingsbevis, som er et bevis på at hesten er innmeldt og godkjent i Breeders. Nyhet i NBT 2006! For å fremme norsk avl og ridesporten i Norge har Norsk Breeders Trophy, i samarbeid med grenutvalgene, åpnet for at stambokførte hester som ønsker å delta i årets fi nale kan meldes inn i Breeders helt frem til 20. juli, dvs. kvalifi sere først og melde inn etterpå. (Det vil derfor ikke bli krevet tilleggsavgift for innmelding av disse hestene etter 1. april). Det eneste man må passe på frem til 20. juli er altså at man blir kvalifi sert. Det vil i år ikke bli utstedt kvalifi seringsbevis, men alle må påse at resultatlistene blir tatt vare på, slik at disse kan vedlegges anmeldelsen til fi nalen. Resultatlistene vil da fungere som kvalifi seringsbevis (se Statuttene). Det er anledning til å kvalifi sere seg i Sverige, Danmark og andre land med tilsvarende systemer. Finalen i Sprang går i år dessuten samtidig med Unghest-cupen, hvor alle deltagere automatisk blir kvalifi sert til NBT, ved at det er samme krav til høyde og bedømning ved kvalifi sering til både Unghest-cupen og Breeders. Det vil dessuten i år bli delt ut dekken og pokal til beste norskfødte 5-års og 6-års hest! Se terminliste NBT 2006 annet sted i katalogen. Statutter, innmeldingsskjema og tidsfrister på / - utvalg av avlshingster Utdrag fra avlsplan Merk: Nytt kåringssystem for hingster ventes å tre i kraft f.o.m UT VALG AV HINGSTER - K ÅRING I avlsdyrutvalget legges størst vekt på hingster, siden det er på hanndyrsiden en kan foreta det viktigste og strengeste utvalget. Utvalg av hingster til avl baseres på individbedømmelse (kåring). Individbedømmelsen skal gi grunnlag for å velge ut avlsdyr med de best ønskelige egenskaper i tråd med avlsmålet, samt gi muligheten til å påvise defekter på dyret som diskvalifi serer for bruk i avlen. For eldre hingster vil en om mulig ha tilleggsinformasjon gjennom avkom. 6.1 Kåringsbestemmelser Utstillingsrett En hingst har full utstillingsrett og kan kåres hvis den er registrert med tre fulle generasjoner godkjent varmblods ridehest i avstamningen. Far, morfar og mormors far skal være kåret. Mormors mor kan være av fremmed blod. (Vedlegg 9). For å ha utstillingsrett settes det også visse krav til hingstens prestasjoner/konkurranseresultater: 3-års hingst det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater 4-års hingst det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater 5-års hingst det kreves ingen tidligere oppnådde konkurranseresultater 6-års hingst må ha konkurranseresultater tilsvarende minst 3 plasseringer i LA dressur/feltritt eller 120 klasse sprang på Landsstevne nivå. 6 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

6 7-års/eldre hingst må ha konkurranseresultater tilsvarende minst 3 plasseringer i MB dressur/feltritt eller 130 klasse sprang på Elitestevne nivå. Engelsk fullblodshingster må ha minimum 70 i handikap. Engelske fullblodshingster med under 70 i handikap og arabiske fullblodshingster og shagyahingster må oppfylle vanlige konkurransekrav Kåring utføring Kåring gjennomføres av godkjent kåringsnemnd på kunngjort offentlig utstilling. Kåring utføres i henhold til gjeldende avlsplan, og retningslinjer for kåring og kåringsnemnder. Retningslinjene er spesifi sert nærmere i Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien (vedlegg 1) Individbedømmelse Ved kåring gjennomføres en individbedømmelse hvor en vektlegger egenskaper defi nert i avlsmålet Første gangs individbedømmelse Første gang en hingst kan møte til individbedømmelse er som 3-åring. Ved første gangs visning som 3- eller 4-åring, kan hingsten oppnå kåringsgrad, med mulighet for kvalitetsrangering. Kåringsgrad kvalifi serer til avlsbruk for en begrenset tidsperiode Ny individbedømmelse, 5- eller 6 -åring En kåret hingst skal møte til ny individbedømmelse som 5- eller 6-åring a) etter gjennomført godkjent kvalitetsbedømmelse om høsten som 4-åring (5-åring) Se pkt eller ha b) konkurranseresultater i dressur, sprang eller feltritt tilsvarende minst 3 plasseringer i LA/120 på Landsstevnenivå (6-åring). Bedømmelse skal skje på grunnlag av resultater fra kvalitetsbedømmelsen og/eller prestasjoner fra konkurransebanen, samt øvrige egenskaper defi nert i avlsmålet. Kåringsgraden kan opprettholdes, eventuelt kan det gis premiegrad 2 eller 3, med mulighet for kvalitetsrangering. Hingster som ikke holder mål avlsmessig mister avlsgodkjennelsen Ny individbedømmelse, minimum 10 -åring Hingster som er minimum 10 år skal møte til ny vurdering basert på avkom for eventuelt å beholde eller høyne sin premiegrad for individ, eller miste sin avlsgodkjennelse på grunn av for dårlig totale resultater. Hingstens totale avkomsverdi (konkurranseresultat hos avkom) og hingstens egenprestasjoner skal sammenveies og danne grunnlag for kåringsavgjørelsen. I sammenveiingen tillegges hingstens avkomsverdi avgjørende vekt. På dette tidspunktet er avlsverdien relativt sikkert bestemt, og en kan følgelig foreta et noe sterkere utvalg. Hingster med klart høy avkomsverdi kan utnevnes som Elitehingster. Forutsetningen er at en viss andel av hingstens avkom viser seg å være kvalitetsdyr i konkurransesammenheng. Hingster som ikke holder mål avlsmessig mister avlsgodkjennelsen. Avlsplanen med dommerkort kan lastes ned i sin helhet på Slik leses katalogen Noen hingster er vist fl ere ganger, og noen er også kåret i fl ere forbund. Med mindre annet er nevnt er poeng og beskrivelser fra siste kåring i Norge. Karakterskala: 1: Meget dårlig 2: Dårlig 3: Ganske dårlig 4: Utilfredsstillende 5: Godkjent 6: Tilfredsstillende 7: Ganske bra 8: Bra 9: Meget bra 10: Utmerket Poeng eksteriør, 4 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Bevegelse Poeng eksteriør, 5 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Skritt - Trav Poeng eksteriør, 6 siffer: Type - Hode, hals, kropp - Bein - Skritt - Trav - Helhet Poeng gang: Skritt - Trav - Galopp. Løs, longert eller under rytter Poeng hopping: Taksaksjonsevne -Teknikk -Kapasitet Poeng ridbarhet f.o.m. 2005: Gjennomsnitt (kapasitet/ridbarhet). Total poengsum er ikke direkte sammenlignbar mellom eldre og yngre hingster ettersom kåringssystemet er forandret. Registrerte bedekninger: Antall registrerte bedekninger i Norge. Bør sees i sammenheng med antall avkom. Avkom: Antall norskregistrerte avkom, avkomsbedømmelse og/eller avkoms prestasjoner (bør sees i sammenheng) i Norge og utlandet. NB. Antall norskregistrerte avkom er ikke det samme som antall fødte føll, da en del oppdrettere ser ut til å ha registrert avkommene i andre forbund, særlig de siste årene. Differansen mellom antall registrerte avkom og antall registrerte bedekninger er av samme grunn ikke nødvendigvis et uttrykk for hingstens eller hoppas fruktbarhet. Fruktbarheten på hoppematerialet i Norge regnes også som nokså variabelt, med en relativt stor andel problemhopper (dvs. hopper eldre enn år eller hopper som løper om mer enn 2 ganger på fersk sæd og en god brunst). NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

7 Albaran xx 120RH Foredlerhingster Født: 1993 Avlsforbund: Engelsk fullblod Stangmål/pipemål: 169/20,5 Signalement: Brun Oppdretter: Tyskland Eier: Belmount Stud v/ingeling Bull Nesheim, pb 79, 3165 Tjøme. Tlf E-post: Kåret: Starum (kl 1) for Norsk Varmblod Også kåret for fullblod i Norge Premiegrad: 2. premie og stilt som nummer 1 i kvalitet Eksteriørpoeng: Gang: - Hopping: - Ridbarhet: 9 (9/9) Lynne: 9 Holdbarhet: 10 Total poengsum: 80,5 Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av meget god type. Velformet kryss. Gode høver, tørre, velstilte bein både foran og bak. Trang bakbeinsføring. God skulderfrihet i skritt. God bakbeinsaksjon i trav. På forparten. Kommentar: Foredlerhingst av meget god type, med svært god holdbarhet. Gode bevegelser og meget god ridbarhet. Bruksprøve: - Konkurranseresultater (eier): Svært gode egenprestasjoner i galoppsport, med seire og plasseringer i internasjonale storløp (Gruppeløp og Listedløp) over distanser fra meter, og har løpt inn mer enn kr ,-. Registrerte bedekninger: - Avkom: - Opplysninger fra eier: Albaran var aktiv som galopphest i Skandinavias og Europas elite til han fylte 12 år, noe som understreker hans fantastiske helse og holdbarhet. Fremmedrytter Jonny Hansen (Danmark) gav ham 9 i både ridbarhet og kapasitet på kåringen i 2006, og var tydelig imponert over hestens klasse. Han er meget lærevillig, lett håndterlig og har et svært godt gemytt blir hans første konkurransesesong, hvor han skal debutere i både sprang og dressur. Stasjon: Belmount Stud, 3165 Tjøme, tlf E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Naturlig bedekning, evt transportsæd. Pris: 4.000, ,- ved 90 dagers drektighet (25 % mva tilkommer). Pris ved transportsæd etter avtale. Far: Sure Blade (USA) xx FF: FM: Kris (GB) xx Double Lock (GB) xx FFF: FFM: FMF: FMM: Sharpen Up xx Doubly Sure xx Home Guard xx St Padina xx Mor: Araqueen (GER) xx MF: MM: Königsstuhl (GER) xx Araguaia (GER) xx MFF: MFM: MMF: MMM: Dschengis Kahn xx Königskronung xx Obermaat xx Astana xx 8 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

8 Cajun Cadet xx 85RH Foredlerhingster Født: 1991 Avlsforbund: Engelsk fullblod F: Cadeaux Genereux xx M: Petty Purse xx Mf: Petingo xx Stangmål/pipemål: 163/20,5 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Storbritannia Eier: Stutteri Hjortebo v/søren Hjort Jensen, Bjerring, Byv. 1, DK Bjerringbro, Danmark. tlf Står til avlstjeneste på York Stutteri i Danmark Kun naturlig bedekning Kåret: Starum 1998 (kl 1) for Norsk Varmblod. Også kåret for fullblod i Danmark Premiegrad: Stilt i kvalitet Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: - Ridbarthet: - Lynne: 10 Holdbarhet: 8 Total poengsum: 75,5 Kåringsbeskrivelse: Middels stor, velbygd hingst, noe lavstilt. Pent hode, litt grovt ansatt hals. God skulder og manke. God overlinje. Langt, velformet, godt muskelsatt kryss. Lave drakter forbein, gode vinkler. Godt vinklede bakbein. Litt vid bakbeinsføring. Taktmessig skritt, energisk trav. Taktmessig, velbalansert galopp, mangler bæring. Kommentar: Velbygd fullblodshingst som bør passe i halvblodsavlen. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Svært gode egne prestasjoner fra galoppbanen. Registrerte bedekninger: 2 registrerte bedekninger (per 2005). Avkom: 1 norskregistrert avkom (per 2005). Holmens Sara kåret med 3. premie i 2002 (kl 7), med 8 på type og 8 i helhet, harmonisk hoppe med fi nt hoppepreg, knapt høystilt nok, jevnt gode gangarter. Coneybury xx 90RH Født: 1990 Avlsforbund: Engelsk fullblod F: Last Tycoon xx M: Jackie Berry xx Mf: Connaught xx Stangmål/pipemål: 163/21 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Irland Eier: Magne Jordanger, Jonsrud gård, 3070 Sande i Vestfold. Tlf / Står i Danmark, kun naturlig bedekning Kåret: Starum (kl 1) for Norsk Varmblod. Også kåret for fullblod i Danmark Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: - Ridbarhet: - Lynne: 8 Holdbarhet: 8 Total poengsum: 76,7 Kåringsbeskrivelse: Passe stor hingst av god type, litt overbygd. Pent hode, vel ansatt, passe lang hals. God skulder og vel markert manke. Godt kryss. Henger litt i knærne foran. Litt hjulbeint bak. Trange bevegelser bak. Mangler innundergripen i skritt. Mangler rommelighet og innundergripen i trav. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Svært gode egne prestasjoner fra galoppbanen, toppet bl.a. norsk Generalhandicap i Registrerte bedekninger: 1 registrert bedekninger (per 2005). Avkom: 1 norskregistrert avkom (per 2005). NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

9 Alfas Arnt 101RH Født: 2000 Avlsforbund: NV Stangmål/pipemål: 174/21 Signalement: Rød m/avtegn Oppdretter: Stall Alfa, Lisa og Alf Kjetil Andresen Eier: Inger Burum og Jon Arvid Skaar, Strandgt. 3, 1723 Sarpsborg. Tlf E-post: Kåret: Starum for to år (kl 3), fornyet Starum (kl 2) og Dansk Varmblod 2003 Premiegrad: Stilt som nr. 1 i kvalitet 2003 Eksteriørpoeng: Gang: (2003) Hopping: (2003) Ridbarhet: 8,3 (8,5/8) Lynne: 8 Helsetilstand: 8 Total poengsum: 75,6 Fotograf: Ridehesten Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av meget god type. Pent hode, middels lang og vel ansatt hals, god skulder og manke. Godt muskelsatt overlinje, litt oppskutt lend. Velformet, muskuløst kryss. Litt snaue underlår. Litt for rette forbein, kniper under knærne. Bakbein med gode ledd og vinkler. Taktfast skritt, litt låst i overlinje. Taktfast trav, litt låst i overlinje. Korrekte bevegelser foran og bak. Kommentar: Stor betydelig hingst av meget god type, med gode bevegelser. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelse, starum 2004: plassert som 3/29 8,28 poeng i gangarter, 23/28 sprang. Beste norskfødte gangartshest. Bestått. Konkurranseresultater: Hingsten vant fi nalen i 4-årscup 2004 (ryttere: Heidi Price og Siril Helljesen). Kvalifi sering ble vunnet med over 80 %. Registrerte bedekninger: 48 registrerte bedekninger i Norge (per 2005). Avkom: 22 norskregistrerte avkom (per2005). Eier: Hingsten hadde sin første føllårgang i 2004 (28 hopper), og han preger sitt avkom med spesielt god type, uttrykk og gode bevegelser. Opplysninger fra eier: Hingsten ble som første norskregistrerte hest godkjent for videre avprøvning i dansk varmblod i Beskrivelse fra Herning: Passende stor høystilt hingst av særdeles god type. Uttryksfuldt hoved. Middellang, velansat hals. Fremskudt, middellang, skrå skulder. Velmarkeret, lang manke. Lidt lang, men smidig lænd. Muskuløst, langt kryds. Lemmene passende føre, tørre bag. Bevægelsen god i skridt, særdeles god i trav, særdeles god og smidig i galop. Karakterer: Løsspringning:7-8. Alfas Arnt er utfra avstamming og bedømmelse et alternativ for både dressur- og spranghestavl. Alfas Arnt vil sesongen 2006 videreutdannes og konkurreres i dressur. Stasjon: Ta kontakt med Inger Burum. Tlf E-post: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Frossen sæd. Pris: Etter avtale. Far: Andiamo DVE 592 (hann) FF: FM: Absatz (hann) Furore (hann) FFF: FFM: FMF: FMM: Abglanz (trakh) Landmoor (hann) Furioso II (sf) Gonzaline (hann) Mor: April Z (kwpn) MF: MM: Silvano (kwpn) Jessyca (kwpn) MFF: MFM: MMF: MMM: Le Mexico (sf) Marion (kwpn) Millerole xx Volibria (kwpn) 10 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

10 Animo 63RH Født: 1982 Avlsforbund: KWPN F: Alme Z (sf) M: Irene STER (kwpn) Mf: Amor PREF (holst) Stangmål/pipemål: 168/? Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Holland Eier: Kristin Kloster Aasen og Morten Aasen, Hoffsjef Løvenskiolds v 7, 0382 Oslo. Tlf / (Morten). E-post: Tilgjengelig på frossen og kjølesæd Kåret: Lier 1992 (kl 1), KWPN 1985, Anglo European Studbook og Irish Horse Board Premiegrad: -. KEUR i KWPN Eksteriørpoeng: Gang: - Hopping: - Ridbarhet: - Lynne: - Holdbarthet: - Total poengsum: - Kåringsbeskrivelse: Passende stor hingst av god type. Noe kort nakke, god hals. Framskutt, kort skulder. God manke. God overlinje. Noe kort, godt muskelsatt kryss. Gode ledd og høver. Noe rette forbein. Taktfaste bevegelser. Gode egenprestasjoner. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Tallrike seire og plasseringer i internasjonal World Cup og Grand Prix sprang, bl.a. suksessfull i Nations Cups, deltok i OL-fi nalen i Barcelona i 1992, dobbel clear-round i Falsterbo CSIO Registrerte bedekninger: 29 registrerte bedekninger i Norge (per 2005). Avkom: Avkom med seire og plasseringer i internasjonal Grand Prix, bl.a. Gina Lolobridgida/Franke Sloothaak, Burg s Gracia/Bert Romp, Gustaaf/Gabriel Coumans, Frankie Boy/Thomas Buchalser. I 1991 ble en av hans sønner Dutch 4Y O Jumping Champion og i 1994 ble Gustaaf Dutch 6Y O Champion. Aniapollo vant Grande C Championship på Wembley under Horse of the Year Show i september 1998, og ble siden nr. 3 i speed fi nalen under Oslo Horse Show. Animo er far til et ti-talls kårede hingster, i Holland, England og Skottland, bl.a. sønnen Andy kåret i KWPNs hovedstambok og Andiamo kåret i KWPN og Zangersheide. Andiamos helbror, April Fool, ble årets føll i Norge i 1995, beste spranghest på kvalitetsbedømmelsen, nr. 3 på gangartsprøven, og kåret i registrerte avkom i Norge (per 2005). Anitra ble beste norskfødte spranghest under kvalitetsbedømmelsen Antares ble nr. 3, og ble også beste norskfødte gangartshest, og den fi kk 2.plass i Breeders 5-års fi nale i Norskfødte CC Anima ble nr. 2 i Breeders 6-årsfi nale Anidor ble nr.2 i Breeders fi nalen for 5-åringer i Eier: Animo preger sine avkom, med scope, naturlig forsiktighet, gode bevegelser og balanse. Bemerkninger: Årets hingst i Holland og utnevnt til KEUR i KWPN i 1996 på grunnlag av avkoms prestasjoner. Listet som nr. 5 på KWPNs sprang index i 1993 og nr. 2 på indeksen som rangerer hingstene etter avkommenes prestasjoner i NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

11 Apollon 62RH Født: 1988 Avlsforbund: DV Stangmål/pipemål: 173/21,0 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Danmark Eier: Hege Dundas Sletten, Mo i Rana, tlf / E-post: Kåret: Biri 1992 (kl 2), fornyet Sømna 2001 (kl 1) Premiegrad: 3. premie, stilt i kvalitet Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: - Ridbarhet: 7 Lynne: 9 Holdbarhet: 9 Total poengsum: 77,0 Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av god type. Pent hode. Vel ansatt, passe lang hals. Litt framskutt skulder, manken ønskes mer markert. Litt lang lend. Velformet kryss, snaue lår/underlår. Gode ledd og vinkler foran og bak. Alminnelig korrekte bevegelser foran og bak. Noe mer innundergripen ønskelig i skritt, taktmessig, godt og elastisk trav. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelse, Starum 1992: Plassert som 1/26 gangarter, 1/26 sprang og 1/26 sammenlagt. Bestått. Konkurranseresultater: Seire og plasseringer i 150 cm sprang, bl.a. Norgesmester for unge ryttere under Jon Gunnvar allerede i Registrerte bedekninger: 48 registrerte bedekninger (per 2005). Avkom: 24 norskregistrerte avkom av 30 registrerte fødte føll (per 2005). Far til beste norskfødte spranghest på kvalitetsbedømmelse 1997, Cool Apello, samt nr. 10 på sprangprøven Airborne Flyer. Han hadde i 2005 avkom med i Breeders 5-års fi nalen, sprang, Slettens Riverina. Eier: Apollon gir avkom med et fantastisk gemytt og høy ridbarhet. Opplysninger fra eier: Apollon har en omfattende stevnekarriere bak seg, med fremganger både nasjonalt og internasjonalt. Hingsten er en trivelig sportshest med et supert temperament, og dette gir han videre til sitt avkom. Det ser desverre ut til at dette blir siste avlsesongen til Apollon. Stasjon: Sletten hesteklinikk, Mo i Rana. Kontakt Hege Dundas Sletten, tlf / E-post: Bedekningsmetode: Naturlig bedekning eller kunstig inseminering. Godkjent tappestasjon. Pris: 3000, ,- v/90 dagers drektighet. (+ 25 % mva). Far: Lavallo DH 312 (holst) FF: FM: Lord (holst) Hedie (holst) FFF: FFM: FMF: FMM: Ladykiller xx Viola (holst) Marengo (holst) Corona (holst) Mor: Akeleje DS 4729 (dv) MF: MM: Solist DH 181(hann) Angeliquei (dv) MFF: MFM: MMF: MMM: Seeleowe (hann) Dompendel (hann) Dyoko xx Sussi (d.old) 12 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

12 Aurelio I 119RH Født: 1990 Avlsforbund: Holstein Stangmål/pipemål: 172/21 Signalement: Sort m/avtegn Oppdretter: Tyskland Eier: Fa. B. Gjerde Ans / Karen Helene Gjerde, Brendsvollvn 17, 1383 Asker, Tlf , E-post: Kåret: Starum (kl 1), Holstein 1993 og Westfalen Premiegrad: 2. premie. Siegerhengst i Holstein Eksteriørpoeng: Gang: - Hopping: - Ridbarhet: 9,5 (10/9) Lynne: 9 Holdbarhet: 8 Fotograf: Hilde Haugsrud Total poengsum: 83,7 Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av god type og med godt uttrykk. Pent hode. Middels lang hals. God skulder og manke. God overlinje. Godt muskelsatt kryss. Upara høver foran, små, steile koder. Trange drakter. Trang beinføring i skritt. Godt overtramp i skritt, noe uregelmessig bak. Taktmessig trav, mangler litt innundergripen. Kommentar: Gode bevegelser. Få, men gode avkom. Bruksprøve: - Konkurranseresultater(eier): Hingsten har svært gode dressurresultater med fl ere plasseringer/seire fra middels vanskelig opp til Grand Prix Special. Resultatene er fra nasjonale stevner i Tyskland med rytter og eier Karen-Helene Gjerde i salen. Registrerte bedekninger: - Avkom (eier): Aurelio I kom som en komet inn på indekslistene i Tyskland i 2000 med en sprangindeks på 162 og en dressurindeks på 128. Dette plasserte Aurelio I på en 1.plass vedrørende totalindeks for yngre hingster i Tyskland. De mest betydelige av Aurelio`s avkom er: A l amour kåret hingst i leistungsklasse 1. Kvalifi sert til Bundeschampionat i sprang 2 år. Aschanti plassert i fi nale/bundeschampionat 2 ganger. Uttatt til unghest VM for Tyskland. Absinth plasseringer og seire i internasjonal dressur med Jan Brink/Sverige. Bemerkninger: Sprangindeks på 162, dressurindeks på 128 i Tyskland i 2000, rangert på 1.plass for totalindeks for yngre hingster i Tyskland. Opplysninger fra eier: En komplett avlshingst med solid avstamning, fantastiske egenprestasjoner og overlegne avkomsresultater. Avstamning: Faren Alcatraz ble selv bruksprøvevinner i Medingen/ Tyskland -88, med beste totalresultat av 73 avprøvde hingster. Alcatraz er far til et 10-talls kårede hingster og et stort antall statspremierte hopper. Aurelio`s mor Olla har fått hele 3 sønner kåret i Holsteinerforbundet. Aurelio I ble selv seiershingst i Holsteinerforbundet i Hoppeeiere i Norge vil med Aurelio I få tilgang til en stempelhingst som har svært gode avkomresultater å vise til fra Tyskland. Aurelio I nedarver beviselig såvel dressur som sprangegenskaper av internasjonalt kaliber. Stasjon: Bråten Gård v/ Nina Karstensen. Tlf: / E-post: Hjemmeside: no.net/lojtnant. JJ Horses, Solberg Gård, 1860 Trøgstad. E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Pris: Kr.2.000,- ved bedekning + kr.7.000,- v/90 dagers drektighet. (+ 25% mva). Far: Alcatraz (holst) Mor: Olla (holst) FF: FM: MF: MM: Aloube Z (hann) Nirza (holst) Lamour (holst) Honda 2 (holst) FFF: FFM: FMF: FMM: MFF: MFM: MMF: MMM: Almé Z (sf) Gotendirndl Z (hann) Ronaldo (holst) Ulana (holst) Ladykiller xx Aumina (holst) Marlon xx Capri (holst) NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

13 CC Ladiesdream 89RH Født: 1993 Avlsforbund: KWPN F: Nimmerdor PREF (kwpn) M: Furiana KEUR (kwpn) Mf: Renville (kwpn) Stangmål/pipemål: 160/20,5 Signalement: Mørk brun m/avtegn Oppdretter: Nederland Eier: Stall CC v/kjersti Claussen, Gamle Drammensv. 10, 3430 Spikkestad. Tlf , , E-post: Kåret: 1999 (kl 1), fornyet Starum (kl 1) Premiegrad: 3. premie Eksteriørpoeng: Gang: (1999) Hopping: - Ridbarhet: 8 Lynne: 10 Holdbarhet: 9 Total poengsum: 77,5 Kåringsbeskrivelse: Liten hingst med pent hode. Kort, litt kraftig hals. Noe steil skulder, god manke. Kort overlinje. Velformet, godt muskelsatt kryss. Uttået høyre for, gode ledd og vinkler. Velstilte bakbein med gode ledd. Skøyter høyre for. Meget godt og taktfast skritt, ledig godt trav. Fremmedryttertest: Lettridd hest med god balanse. Kommentar: Liten hingst med gode ridegenskaper og svært interessant stamme. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: 2. plass i fi nale 5-års Breeder s sprang. 1. plass i fi nale 6-års Breeder s sprang og i innendørsfi nalen under Oslo Horse Show Deltok i VM for unghester på Zangersheide 1999, hvor han kvalifi serte seg både som 5- og 6-års. Registrerte bedekninger: 42 registrerte bedekninger (per 2005). Avkom: 26 norskregistrerte avkom (per 2005). 14 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

14 Cicero Van T&L 118RH Født: 2002 Avlsforbund: BWP Stangmål/pipemål: 168/20,5 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Belgia Eier: Andelslaget Cicero Kåret: Interimkåring Starum for ett år (kl 3), fornyet Starum (kl 2) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: Ridbarhet: 7 (7/7) Lynne: 9 Helsetilstand: 8 Total poengsum: 75,5 Fotograf: Ridehesten Kåringsbeskrivelse: Passe stor hingst av god type. Snau muskulatur. Vist i snaut hold. Pent hode. Middels lang, noe underhals. Steil skulder, god manke. Muskelfattig overlinje, svak lend. Velformet kryss, men snau muskulatur. Trykte framknær med brutte akser sett forfra. Spede piper. Lange, snaue underlår. Knapt taktfast skritt med godt overtramp. Mangler innundergripen i trav, spent overlinje. Sikker taksasjonsevne, god benteknikk, litt låst i ryggen. Stor kapasitet. Kommentar: Hingst av god type, med bra bevegelser og ridbarhet, og meget gode sprangegenskaper. Bruksprøve: Må møte til materialprøve i Konkurranseresultater: - Registrerte bedekninger: 20 bedekninger (per 2005). Avkom: - Opplysninger fra eier: Cicero Van T & L har avstamming som tilfører norsk avl sprangblod av topp internasjonal klasse. Både far og morfar fi nnes ikke i samme ledd hos noen andre kårede hingster i Norge. Ciceros far Equest Carnute har 23 plasseringer i internasjonal sprang i perioden oktober november 2002, hvorav tre seire i World Cup-kvalifi sering. Han vant Europafi nalen (World Cup) i Gøteborg og Falsterbo Grand Prix. I 2003 vant han GP i Berlin, Globen og Geneve, og året etter lå han som nr. 16 på den internasjonale sprangrankingen. I 2005 vant Equest Carnute på nytt Falsterbo Grand Prix med sin rytter Tomas Velin i salen. Ciceros morfar Heartbreaker har også dominert på internasjonale sprangbaner. I tillegg er han far til ca. 60 internasjonale spranghester og har et 40-talls kårede sønner. Heartbreaker ligger på topp både på den hollandske og belgiske avlsindeksen i sprang. Stasjon: Bråten Gård v/nina Karstensen. Tlf: / E-post: Hjemmeside: no.net/lojtnant. JJ Horses, Solberg Gård, 1860 Trøgstad. E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering, fersk sæd og transportsæd. Pris: 2000,- v/inseminering ,- v/90 dagers drektighet. (+25 % mva). Far: Equest Carnute (sf) FF: FM: Oberon Du Moulin (sf) Kune (sf) FFF: FFM: FMF: FMM: Laudanum xx Herbe D Auzzay (sf) Dynamique (sf) Urgande F (sf) Mor: Welfe VD Heffi nck (bwp) MF: MM: Heartbreaker (kwpn) Kinette Van De Heffi nck (bwp) MFF: MFM: MMF: MMM: Nimmerdor (kwpn) Bacarole (kwpn) Pachat (sf) Dinnette-F V/D Heffi nck NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

15 Diaz 68RH Født: 1986 Avlsforbund: DV F: Diamond DVE 330 (dv) M: Lisette DS 3524 (dv) Mf: Hajduk DH 201 (dv) Stangmål/pipemål: 169/22 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Danmark Eier: Eivind Stranden, Snødev. 122, 4056 Tananger. Tlf Mob / Kåret: Biri 1994 (kl 1) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: - Ridbarhet: - Lynne: - Holdbarhet: - Total poengsum: 49 Kåringsbeskrivelse: Middels stor, høyreist hingst av god type med godt hingstepreg. Pent hode, velansatt, middels lang hals. Litt underhals. Kort, steil skulder. Noe kort manke. God overlinje. Langt, velformet kryss. Dypere lårmuskler ønskes. Rette forbein, tørre gode ledd. Tørre, gode ledd og bra vinkler bak. Inntåa venstre fram. Litt trang bevegelse bak. Noe uengasjert bevegelse i skritt, tendens til passartet. Bra ledig trav, taktmessig med god bakbeinsaktivitet. Litt tung og ubalansert galopp. Kommentar: Tiltalende hingst med gode travbevegelser Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Seire og plasseringer i internasjonal Grand Prix sprang: Over 100 plasseringer i 1,30 1,60 klasser, bl.a. deltatt i Hamburg Derby og Falsterbo Derby. Registrerte bedekninger: 11 registrerte bedekninger (per 2005) Avkom: 11 norskregistrerte avkom (per 2005). Diamara ble plassert i alle klasser i 1,20 gjennom sin 5-års sesong. Som 7-åring vant hun 1,30 klasser. Eieropplysning: Diaz avkom kjennetegnes ved godt temperament. De er alle lette å håndtere og er lettridde med naturlig balanse. De er uredde på hinder, men samtidig forsiktige med god for- og bakbeinsteknikk. Glenlivet Sebioune 99RH Født: 1994 Avlsforbund: Selle Francais F: Paladin des Ifs (sf) M: Upper d`etenclin (sf) Mf: Grand Veneur (sf) Stangmål/pipemål: 178/22,5 Signalement: Rød m/avtegn Oppdretter: Frankrike Eier: Niels Hausgaard, Danmark. Hingsteholder Lars Rasmussen, FossumGård, Fossumvn. 27, 1389 Heggedal. Tlf E-post: Kåret: Starum, (kl 1) og Dansk Varmblod 2005 Premiegrad: 3. premie Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: Ridbarhet: 8 Lynne: 10 Holdbarhet: 9 Total poengsum: 80,5 Kåringsbeskrivelse: Stor hingst av god type. Høystilt og smalbygd. Middels lang, vel ansatt hals. Steil skulder, velmarkert manke. Lang lend. Passe langt muskuløst kryss. Løse framknær, steile koder. Velstilte bakbein med gode ledd og piper. Trang i skritt, ellers korrekt bevegelse. Taktfast skritt, litt låst i overlinje. Taktfast lett trav, litt låst i overlinjen. Meget god galopp. Kommentar: Stor hingst med gode egenprestasjoner. Bruksprøve: - Konkurranseresultater: Flere plasseringer i internasjonal Grand Prix sprang, CDI stevner. Vinner av hallmesterskapet Registrerte bedekninger: Ingen registrerte bedekninger i Norge (per 2005). Avkom: - 16 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

16 Happy Irco 113RH Født: 2002 Avlsforbund: ASVH Stangmål/pipemål: 172/20,0 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Sverige Eier: Camilla Krogh Sørensen. Tlf E-post: Kåret: Starum for to år (kl 3) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: (løs) Ridbarhet: - Lynne: 8 Helsetilstand: 8 Total poengsum: 75,7 Kåringsbeskrivelse: Stor, edel og smalbygd hingst av god type. Pent hode. Velansatt, middels lang hals, grov overgang hode-hals. Meget god skulder og manke. God overlinje. Velformet, muskuløst kryss, snaue underlår. For rette forbein, fransk høyre forbein, lave drakter og små høver. Kniper under haser. Skøytende bakbeinsbevegelser, veivende høyre forbein. Taktmessig skritt. Ledig trav, noe på framparten. Ledig galopp, noe på framparten. Noe usikker taksasjonsevne. Hopper med god form og stor kapasitet. Kommentar: Stor, uferdig hingst med meget gode sprangegenskaper. Bruksprøve: Må møte til materialprøve i Konkurranseresultater: - Registrerte bedekninger: 13 bedekninger (per 2005). Avkom: - Opplysninger fra eier: Stor og edel hingst av moderne, internasjonal type. Burde med med sin særdeles gode teknikk og store kapasitet være meget interessant for norsk spranghestavl. Skal gå 4-års unghestchampionat i sprang i Sverige, samt Kvalitetsbedømmelsen i Norge sesongen Stasjon: Bråten Gård, Rakkestad / Sverige. Kontaktperson: Camilla Krogh Sørensen tlf E-post: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering, transport sæd. Pris: 2.000,- ved inseminering, samt 5.000,- ved 90 dagers drektighet eks. mva. Fotograf: Hestesport Far: Irco Mena 763 (swb) FF: FM: Irco Marco (kwpn) Ballymena Park (ish) FFF: FFM: FMF: FMM: Irco Polo (kwpn) J. Cetsie (kwpn) Menelek xx Bally Walter (ish) Mor: Haloween Hallelujah (swb) MF: MM: Little Q (swb) Haifa (swb) MFF: MFM: MMF: MMM: Any Questions (bwb) Lisa (swb) Curacao xx Honei (swb) NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

17 Jestis Larno 95RH Født: 1997 Avlsforbund: DV Stangmål/pipemål: 165/21,5 Signalement: Brun m/avtegn Oppdretter: Danmark Eier: Norwegian Dressage v/tore Malmei Tlf E-post: Hjemmeside: Kåret: Skien 2000 for to år (kl 3), fornyet kåring Starum (kl 2) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: (2000) Ridbarhet: 7 Lynne: 10 Holdbarhet: 8 Total poengsum: 76,7 Kåringsbeskrivelse: Passe stor hingst av meget god type. Pent hode, passe lang og velansatt hals. God skulder og manke. Litt muskelfattig lend, litt snaue lår. Forbein med runde koder, gode vinkler. Bakbein med runde koder. Trang beinføring. Meget godt og taktfast skritt, taktfast og elastisk trav. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelse 2001: Plassert som nr. 11/28 7,1 poeng i gangarter, nr 12/28 6,7 poeng i sprang. Bestått. Konkurranseresultater: Vant LA og LA:unghest på landsstevne i Haugesund Kvalifi serte seg direkte til Breeder s, men ble skadet til fi nalen. Registrerte bedekninger: 25 registrerte bedekninger (per 2005). Avkom: 8 norskregistrerte avkom (per 2005). Flere klassevinnere til føll- og unghestskuer. Eier: Jestis Larno preger sitt avkom med godt eksteriør, gode gangarter og godt gemytt. Han har med få hopper produsert fl ere klassevinnere til føll- og unghestskuer. Meget god fertilitet: 100 % drektighet på ni hopper i Opplysninger fra eier: Jestis Larno ble utnevnt til årets hingsteføll i Danmark i Hingsten stod spiss ved kåring i år 2000, med kommentaren typesterk hingst som kan brukes på et bredt utvalg av hopper. Hingsten har virkelig prestasjonsblod i årene. Faren Loran, etter legendariske Lord, er A-hest i dressur og Elite-hingst i Danmark. Moren La-Bionda er Elite-hoppe, og rakk å bli B-hest i dressur før hun ble satt i avl hos Jens Søgård og fi kk 12 føll. Mormor er også Elite-hoppe. Jestis Larno står nå på Soma ridesenter i beridning hos Mikael Kolind og Amund Eide. Stasjon: Edland Avlssenter v/john Christian Edland, 4330 Ålgård. Tlf E-post: Tore Malmei kan også kontaktes. Tlf E-post: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Hopper mottas på avlstasjonen, og det sendes transportsæd til hele landet fra godkjent tappestasjon. Pris: ved bedekning v/90 dagers drektighet. Far: Loran DVE 584 (holst) FF: FM: Lord (holst) Sorinna (holst) FFF: FFM: FMF: FMM: Ladykiller xx Viola (holst) Calypso I (holst) Korinna (holst) Mor: La-Bionda EDH 3840 (dv) MF: MM: Alibi DVE 146 (holst) La Bernice EDS 7510 (dv) MFF: MFM: MMF: MMM: Aldato (holst) Rangun (holst) Benelux DH 211 (dv) La-Cenia DH 884 (dv) 18 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

18 Det er viktig å skille mellom sak og person og dyr. Snakk om hesteforsikringer med Norges spesialist i dyreforsikringer. Ditt ombud, som garantert er hestemenneske, kan fotelle alt om våre hesteforsikringer. Ombudene finner du på Du kan også ringe vårt kundesenter på Din hest kommer til å takke deg. N O R S K VA R M B LO D S H I N G S T E K ATA LO G

19 JJ Deemster 122RH Født: 2003 Avlsforbund: DV Stangmål/pipemål: 166,5/21,5 Signalement: Sortbrun m/avtegn Oppdretter: Danmark Eier: JJ Horses, Jørgentvedt Gård, 1850 Mysen Tlf E-post: Hjemmeside: Kåret: for to år (kl 3) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: Hopping: Ridbarhet: - Lynne: 9 Holdbarhet: 8 Total poengsum: 76 Fotograf: Ridehesten Kåringsbeskrivelse: Passe stor hingst av god type. Vel ansatt, middel lang hals. Kort skulder. Kort, umarkert manke. God overlinje. Godt kryss. Spede frampiper og rette framknær. Trang i skritt, bedre i trav. Elastisk trav. Noe på forparten i galopp. Hopper med sikker taksasjonsevne. God rygg og god benteknikk. Bra kapasitet og godt overblikk. Kommentar: Passe stor hingst av god type med god kroppsbygning. Gode sprangegenskaper i løshopping. Bruksprøve: Må møte til materialprøve. Konkurranseresultater: - Registrerte bedekninger: - Avkom: - Opplysninger fra eier: JJ Deemster ble allerede som føll innkjøpt av JJ Horses som hingsteemne. Hingsten representerer en spennende blodskombinasjon mellom Donnerhall-linjen og foredlerblod representert ved fullblodhingsten Temple Wind xx som morfar. Faren Depardieu er godkjent i alle store tyske avlsforbund og i Dansk Varmblod. Depardieu har vært seiershingst hele 3 år i oldenburger landschampionat og 2 år fl øihingst i Dansk Varmblod. Depardieu har også allerede markert seg med avkomsresultater i Norge. TT Donatella ble beste unghest i Norsk Varmblod i 2004, og JJ Vanilla ble beste 3-årige gangartshest i Norge i JJ Deemster kommer ut av en sterk dansk hoppestamme. JJ Deemster`s mor Soleil er en dansk hovedstambokshoppe. Soleil har 2 brødre som går dressur på Grand Prix-nivå i Tyskland. Soleil er også mor til hingsteføll e. Blue hors Romanov som var en av de 3 beste hingsteføllene i Dansk Varmblod i JJ Deemster representerer sterkt gangartspotensiale og svær kapasitet, kombinert med et moderne eksteriørt uttrykk. Stasjon: Bråten Gård v/ Nina Karstensen. Tlf: / E-post: Hjemmeside: no.net/lojtnant. JJ Horses, Solberg Gård, 1860 Trøgstad. E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Pris: Kr ,- ved bedekning + kr ,- v/90 dagers drektighet. (+ 25% mva). Far: Depardieu (old) FF: FM: De Niro (hann) Elfi (hann) FFF: FFM: FMF: FMM: Donnerhall (old) Alicante (hann) Luciano (hann) Elfenblume (hann) Mor: Soleil DH (dv) MF: MM: Temple wind xx Serenata RDH (dv) MFF: MFM: MMF: MMM: Tumble Wind (USA) Temple Tyrant (DK) xx Avanti DH (dv) Siscia DH (dv) 20 NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG 2006

20 JJ Rocco 112RH Født: 2001 Avlsforbund: NV Stangmål/pipemål: 164/21 Signalement: Brun Oppdretter: Eier Eier: JJ Horses, Jørgentvedt Gård, 1850 Mysen Tlf E-post: Hjemmeside: Kåret: Starum for to år (kl 3), fornyet Starum (kl 2) Premiegrad: - Eksteriørpoeng: Gang: (2005) Hopping: (løs 2005) Ridbarhet: 8 Lynne: 9 Helsetilstand: 9 Total poengsum: 78 Fotograf: Line Moen Kåringsbeskrivelse: Middels stor hingst av god type. Vakkert hode. Middels lang, vel ansatt hals. Litt steil, middel lang skulder. Velformet kryss. Litt inntået begge forbein, trange høver. Steile bakkoder. Korrekte bevegelser, knapt taktfast skritt. Taktmessig trav. Mangler innundergripen i trav. Kommentar: God ridbarhet og meget gode resultater kvalitetsbedømmelse. Bruksprøve: Kvalitetsbedømmelse 2005: Nr. 1/29-8,53 gangarter. Nr. 2/29-8,86 sprang. Beste norskfødte gangartshest. Bestått. Konkurranseresultater: Nr. 3 Stall K s 4 års cup dressur 2005 med 79,13%. Registrerte bedekninger: 12 bedekninger (per 2005). Avkom: - Opplysninger fra eier: Bruksprøvevinner i dressurdisiplinen og nr.2 i sprangdisiplinen på kvalitetsbedømmelsen i JJ Rocco representerer dressurkvaliteter som eksteriørtype, eleganse og uttrykk, gangarter og ridbarhet. JJ Rocco er en norskfødt dressurhingst med internasjonalt prestasjonsblod i særklasse. Faren Riccione representerer den tyske Rubienstein-linjen, og Riccione har gjort kometkarriere i Tyskland med 13 kårede sønner på 2 avlsårganger. JJ Rocco`s mor Midt-west Donna er en dansk hovedstambokshoppe med Stempelhingsten Donnerhall som far og fullblodshingsten Mago xx som morfar. Midt-West Donna`s bror Midt-west Dacapo vant Grand Prix- klassen i Herning i JJ Rocco`s mormor er helsøster til den legendariske danske Elitehingsten Midt-West Ibi Light. JJ Rocco er en sikker dressurvinner med 4.generasjoner Grand Prix vinnere på så vel far- som morsiden! JJ Rocco`s første avkom ventes i 2006 med spenning. Stasjon: Bråten Gård v/ Nina Karstensen. Tlf: / E-post: Hjemmeside: no.net/lojtnant. JJ Horses, Solberg Gård, 1860 Trøgstad. E-post: Hjemmeside: Bedekningsmetode: Kunstig inseminering. Pris: Kr.2.000,- ved bedekning + kr.6.000,- v/90 dagers drektighet. (+ 25% mva). Far: Riccione (hann) FF: Regazzoni (hann) FM: Arosa (os) FFF: FFM: FMF: FMM: Rubinstein (westf) Wakonda (hann) Arogno (trak) Bonga (hann) Mor: Midt-West Donna RDH (dv) MF: Donnerhall (os) MM: Midt-West Magi EDH 3063 MFF: MFM: MMF: MMM: Donnerwetter (hann) Ninette (os) Mago xx Midt-West Moonlight (dv) NORSK VARMBLODS HINGSTEKATALOG

Avlsinformasjon... 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)... 3

Avlsinformasjon... 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)... 3 Register Avlsinformasjon............................................................................................... 3 Norsk Varmblod (NV) World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH)......................

Detaljer

Hingstekatalog. f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0

Hingstekatalog. f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0 Hingstekatalog f o r N o r s k V a r m b l o d 2 0 1 0 Register Om Norsk Varmblod............................................................................................... 3 Kontaktpersoner...................................................................................................

Detaljer

Hingstekatalog. for Norsk Varmblod 2011

Hingstekatalog. for Norsk Varmblod 2011 Hingstekatalog for Norsk Varmblod 2011 1 Register Hilsen fra NV............................................................................................ 3 Hoppeeiere registrering...4 Beskrivelse av

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Side 1 av 14 Styrets Årsberetning 2010 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Vedtatt i Norsk Ponniavlsforening: 13.01.2015 1 Innhold Tekst side Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Amerikansk miniatyrhest 4 Connemara 6 Dales 8 Dartmoor 10 Exmoor 12 Fell 14 Gotlandsruss

Detaljer

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også blitt tillagt ansvaret for NVs hjemmeside i 04.

1.4 Sekretær Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også blitt tillagt ansvaret for NVs hjemmeside i 04. Norsk Varmblod Side 1 av 5 1. Organisasjon 1.1 Medlemmene Antall betalende medlemmer ved årsskiftet var 202. Dette er en oppgang fra i fjor, men langt fra der vi bør være! Ridehesten som medlemsblad og

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18

Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18 Side 1 av 6 Årsmøte, Norsk Varmblod Starum, 21. mars, kl. 18 I tillegg til styret og ordfører møtte 20 medlemmer. Ordfører Håkon Rostad innledet møtet. Årsmøtet ble så satt. 1. Godkjenne innkalling og

Detaljer

ISLANDSHESTFORUM. Pinsestevnet 2013 Hovedutstillingen i Seljord Møte med Inger-Marie Haaland Alt om følling. Medlemsblad for Norsk Islandshestforening

ISLANDSHESTFORUM. Pinsestevnet 2013 Hovedutstillingen i Seljord Møte med Inger-Marie Haaland Alt om følling. Medlemsblad for Norsk Islandshestforening ISLANDSHESTFORUM Medlemsblad for Norsk Islandshestforening Pinsestevnet 2013 Hovedutstillingen i Seljord Møte med Inger-Marie Haaland Alt om følling Nordens største bitt utvalg SLIPP SKULDRENE FRI Ingen

Detaljer

Nytt liv... Duevennen 3-2009 1

Nytt liv... Duevennen 3-2009 1 ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 3-2009 70. årgang Nytt liv... Duevennen 3-2009 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Bjørn Kjetil Gulbrandsen Vollerheia 1 4821 Rykene E-post:

Detaljer

GOD SOMMER! Wwww.eurasierklubben.no. nr. 17, årgang 5

GOD SOMMER! Wwww.eurasierklubben.no. nr. 17, årgang 5 NEK-nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 GOD SOMMER! Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Innavlsgrad - hva er det? Fellestur til Skraperudtjern MH avholdt 5. juni Avlsstretegier

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2013 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 30. april

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål

I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål Å eie hest sammen Gigant Dream er helt sjef. Så sjef at Monica Andonov sa opp jobben som sykepleier for å vie tiden sin til ham. Sammen

Detaljer

Medlemsblad nr. 1. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 1. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 1 www.ntgf.no 2006 Norsk Nr. 1 2006 Bladet «Norsk» er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer 1 gang pr. år. Innhold Ansvarlig redaktør: Mona Bøhle Nistuen Rudsar SKJÅK Tlf. 61 21

Detaljer

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 94 nummer 6 september - oktober 2007 Brevduesport Norsk tidsskrift for Fra innholdet: Maren & faren Kåre Christiansen Info om årsmøtet i Kristiansand februar 2008

Detaljer

Regler for registrering av hund

Regler for registrering av hund Regler for registrering av hund Gyldig fra 01.01.2015 nkk.no 1 Innhold 1. OPPDRETTERS ETISKE OG MORALSKE ANSVAR... 4 2. NKKs ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT... 6 3. RUTINER FOR HÅNDTERING AV DISPENSASJONSSØKNADER

Detaljer

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser Foto: Lill-Beate Nymoen Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011 2020 Side 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 5 2.0 Bakgrunn... 6 2.1 Markedssituasjon... 8 2.2 Innavlssituasjon... 8 2.3 Ansvarsfordeling...

Detaljer

All that we need is a little bit of action.

All that we need is a little bit of action. Nr. 3 September 2001 Årgang 4 All that we need is a little bit of action. STYRET I NORSK SHIBAKLUBB LEDER Lisbeth Høyem Leiraplassen 6, 7710 Sparbu 7416 2285/ 917 16 284 geilis@online.no NESTLEDER Frode

Detaljer

Veddeløperen. Veronika Aske. Årets profil: Side 34. Utgitt av Norsk Amatørrytterklubb 21. årgang

Veddeløperen. Veronika Aske. Årets profil: Side 34. Utgitt av Norsk Amatørrytterklubb 21. årgang Veddeløperen Utgitt av Norsk Amatørrytterklubb 21. årgang 2010 Årets profil: Veronika Aske Side 34 Tittel Veronika og Birdie på vei til start. Fegentri: Cathrine gjorde en fantastisk innsats Nye ansikter

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for berner sennenhund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for berner sennenhund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for berner sennenhund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Overordnet mål for

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7.

Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7. Årgang 101 nummer 1 2014 Organ for Norges Brevdueforbund Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7. Fra innholdet: Utstilling Haugesund januar 2014, referat NBF representatsskapmøte, årsberetning

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Årgang 97 nummer 8 desember 2010

Årgang 97 nummer 8 desember 2010 100 år! 100 år! Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 97 nummer 8 desember 2010 Fra innholdet: Faste spalter, Husk NBF-dagene, Bjarte Alvær gruppe 17, Referat styremøte, NBF frister og meddelelser for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Cavalier King Charles Spaniel 2013 Versjon 1.01 Gyldig t.o.m. 31.12.2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling...

Detaljer

nr 3/04 KLUBBMESTERSKAPET Et vellykket klubbmesterskap ble avholdt på Stall Flatland søndag 19.september i flott høstvær.

nr 3/04 KLUBBMESTERSKAPET Et vellykket klubbmesterskap ble avholdt på Stall Flatland søndag 19.september i flott høstvær. nr 3/04 AKTIVITETSKALENDER Klubbens høye aktivitetsnivå har fortsatt etter ferien. Vi har allerede gjennomført mye, og styret har også satt opp en del forslag på aktiviteter utover høsten. Vi prøver å

Detaljer

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no -nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Årsmøteprotokoll Årets utstillingseurasier 2009 Spesialen

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2011 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Muscles Wiking B.R. Wik Stjernen Viking Frecel Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) REFERAT FRA NRRS 47. GENERALFORSAMLING 2010 Vettre, 5.mars 7.mars 2010 Åpning av NRRs Generalforsamling 2010 og innledning ved president Christer Einvik. Da vil jeg ønske alle som er tilstede hjertelig

Detaljer