Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 03-05-2012-03-05-2012"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr. 12, bnr. 20 og 22, Veråsvegen. Søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig med 2 hybler - endring. Tiltakshaver: John Terje Jeppestøl. Gnr. 12, bnr. 20 og 22, Veråsvegen - Søknad om igangsetting for resterende deler av tiltaket. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Fylkesmannen i Vest-Agder Statens vegvesen - Region Sør Vest-Agder fylkeskommune - Plan- og miljøseksjonen Reguleringsplan for Bruvegen 1 med formål bolig for vanskeligstilte. Se tidl. sak 11/ Reguleringsplan for Bruvegen 1 med formål bolig for vanskeligstilte. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Søknad om elevpermisjon Innvilget. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Li Hour Heng Tjenestebevis / arbeidsbekreftelse tidligere ansatte. Samlemappe Retur av Åpen søknad Saksansv: Organisasjonsseksjonen / casmar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / casmar 11/ U Fylkesmannen i Vest-Agder Statens vegvesen - Region Sør Vest-Agder fylkeskommune - Plan- og miljøseksjonen Gnr. 13, bnr. 1, Bjortjønn, Honnemyr. Regulering - flytting av leirduebane/skytebane fra Skjerkedalen. (Se tidl. sak 10/01679.) Gnr. 13, bnr. 1, Bjortjønn, Honnemyr. Melding om godkjent detaljreguleringsplan for leirduebane. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Anne Bjørg Larsen Adressetildeling i Omadressering av Heisel 34 gnr. 24 bnr.146. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje

2 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Anne Bjørg Larsen Adressetildeling i Ny adresse for gnr.24 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Økonomi - overføring av midler - Avskjermet Søknad om bruk av penger til ny PC - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / robbjo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Legeerklæring i forbindelse med fravær 11/ U Steffan Tveite Rapportering / registrering av mindre vegskader og mangler - Samlemappe. (Fiksgatami.no) 11/ Problemrapport: Stort hull i veien i krysset Hunsfossvegen - Tjønnvoll. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Steffan Tvete Rapportering / registrering av mindre vegskader og mangler - Samlemappe. (Fiksgatami.no) 11/ Problemrapport: Ødelagte gjerder ved lekeplass på grunn av brøyting. Tjønnvoldvegen - Hunsfossvegen. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Steffan Tveite Rapportering / registrering av mindre vegskader og mangler - Samlemappe. (Fiksgatami.no) 11/ Rapportering av mengder med søppel i skråning ut mot Hunsøya. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Enhet for plan og utbygging - saklei Enhet for teknisk forvaltning - vatarn Mauland Eivind Gnr. 5, bnr Ålefjærvegen Søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av ny 4- avdelingsbarnehage. Omfatter også riving av bolig og uthus. Tiltakshaver: Læringsverkstedet AS. Se tidl. sak 11/ VS: Barnehage Ålefjærvegen - forslag til slokketankløsning Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Aril Larsen

3 Gnr. 5, bnr Ålefjærvegen Søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av ny 4- avdelingsbarnehage. Omfatter også riving av bolig og uthus. Tiltakshaver: Læringsverkstedet AS. Se tidl. sak 11/ VS: Barnehage Ålefjærvegen - krever søknad ang. slokketanken Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2012/ / U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2012/ / U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2012/ / I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Kvittering for utleverte tekniske hjelpemidler 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2012/ / I Dok.dato: Jour.dato: Lene Flagestad Personalmappe - Avskjermet Søknad om permisjon i forbindelse med forskningskonferanse på NIH / I Dok.dato: Jour.dato: Universitetet i Agder Personalmappe - Avskjermet Midlertidig engasjement som øvingslærer/medveileder 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Tilbakemelding fra arbeidsgiver til lege/sykemelder angående tilretteleggingsmulighetr

4 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2012/ / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Samtykke erklæring for innhenting av opplysninger fra foresatte. 11/ U Karin Reinertsen Gnr. 6, bnr. 1649, Skjerehauvegen 4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Karin Reinertsen. Gnr. 6, bnr. 1679, Skjerehauvegen 4. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ U Foresatte til høstens 1.trinn Kontakt med foresatt- Skarpengland skole Invitasjon til førskole 2012 Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Skarpengland skole / dyrhel 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 UiA Gruppedeling, elev -og gruppelister, Samkom skole. En natt på campus og Forskningskonferanse for høstens 5. trinn. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleårene / U Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vedtak om rett til særskilt språkopplæring Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Liv Kari Bjerland Personalmappe - Avskjermet Arbeidsavtale for Liv Kari Bjerland - takker ja til tilbudet. Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Smååsane barnehage / wegmar 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Eikeland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO

5 Oppsigelse av plass - Avskjermet Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: SI / Eikeland oppvekstsenter 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen Sykefravær, Samkom skole. Oppfølging av høyt sykefravær. Sykefraværsrapport 1. kvartal. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Økonomi - overføringer klient - Avskjermet Korrespondanse på mail - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / robbjo 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Vindbjart Frivillighet v/ Ole Wilhelmsen Fysisk aktivitet - Idrettsaktivitet. Aktivitetsdagen / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Henvisning med pedagogisk rapport til PPT. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Samtykke erklæring for innhenting av opplysninger fra foresatte. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd NAV Kristiansand Personalmappe - Avskjermet Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet / U Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vedtak om rett til særskilt språkopplæring Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Rita Johannessen Personalmappe - Avskjermet Svar på søknad om permisjon Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 11/ N Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Solsletta barnehage - heschr Seksjon for oppvekst - thobes Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i

6 førskolealder (Se tidl.sak 11/01228) Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforst blant min.spr. barn. høst-12, Solsletta Saksansv: Seksjon for oppvekst / thobes Saksbeh: Solsletta barnehage / heschr 11/ I Utdanningsdirektoratet Arbeidslivsfag- Skarpengland skole Utbetalingsbrev Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Skarpengland skole / dyrhel 11/ U skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Referat fra tverrfaglig møte 2.mai 2012 Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ U Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 88, bnr. 5, Skuggupsa, Hægeland. Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Harald Høversland. Gnr. 88, bnr. 57,Tinglysing av målebrev. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 11/ U Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vedtak om rett til særskilt språkopplæring Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ U Avskjermet - elevmapper Henvisning til PPT m/pedagogisk rapport Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 11/ N Seksjon for samfunnsutvikling - wegasl Organisasjonsseksjonen - casmar Utbyggingsavtale Homme boligfelt Forslag til annonsetekst - kunngjøring av forslag til utbyggingsavtale Homme Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 11/ U Arkivdel: Elevmapper Tilg. kode: UO oppvekst Offl 13, Fvl 13 Evje og Hornnes kommune Søknad om refusjonsgaranti for spesialpedagogisk oppfølging. Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Vennesla ungdomsskole - gunkje Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Endring - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar

7 12/ U Holbæk anlegg v/ Øyvind Viksnes Arbeidsvarsling tekniske arbeider, graving, kabler, veiarbeid m.m se tidl. sak 11/ Arbeidsvarsling i forbindelse med graving av kabelgrøft for strømkabel - Brandeheivegen 14. Vedtak 14/2012 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Private Barnehagers Landsforbund Offentlige tilskudd til private barnehager (Se tidl. sak 11/01692.) Vedrørende regnskap og etterjustering for 2011 inkl analyserapport - kommentarer. Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 12/ U Mattilsynet Tilsyn - Innrapportering av vannverksdata for året 2011 til Mattilsynet. Se tidl. sak 11/00244 Revisjon ved teknisk fotrvaltning - Tilsynsrapport med varsel om vedtak/pålegg - gjelder sentralanlegget. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Liv Kari Bjerland Førskolelærere/Ped.ledere fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Arbeidsavtale for Liv Kari Bjerland - takker ja til tilbudet. Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Ingeborg Midtsund Nordbø Førskolelærere/Ped.ledere fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Arbeidsavtale for Ingeborg Midtsund Nordbø - takker nei til tilbudet. Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAV Trygd Vennesla - Kontantstøtteansvarlig Kontantstøtterapporter Kontantstøtterapport april 2012 Saksansv: Seksjon for oppvekst / casmar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / casmar 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - casmar Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - tilfeldige lønnsutbetalinger, honorar, reiseutgifter o.l. som utbetales via lønn i gjelder personer som vanligvis ikke har noe personalforhold til kommunen. Innmelding - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / enghei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 12/ U Dok.dato: Jour.dato:

8 Homme Tomteutvikling AS Gnr. 32, bnr. 79. Reguleringsplan for Hommelia. (se evt. sak 09/02244 / 07/03330.) Gnr. 32, bnr. 79. Reguleringsplan for Hommelia. Bygg- og miljøutvalgets vedtak. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Aust-Agder - miljøvernavdelingen Statens vegvesen - Region Sør Vest-Agder fylkeskommune Gnr. 32, bnr. 79. Reguleringsplan for Hommelia. (se evt. sak 09/02244 / 07/03330.) Gnr. 32, bnr. 79. Reguleringsplan for Hommelia til offentlig ettersyn Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ U skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Referat fra tverretatlig møte 2. mai 2012 Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 12/ N Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole - hoyrei Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Endring - Avskjermet Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / hoyrei 12/ U Torstein Verås 12/ U Sondre Slettene Sommerjobb Vennesla kommene 12/ U Jonas Nordhagen 12/ U Ole Martin Joreid

9 12/ U Marthe Nordmo Berg 12/ U Thom Andre Nygård Gran 12/ U Vebjørn Sagedal 12/ U Andreas Hægeland Andreas Klausen Arild Sangesland Christian Steinsland Eirin Sangesland Eivind Omdal Håvard Viksnes Ingunn Håberg Ingvild Olsen Jørund Sagedal Kristina Omdal - Heptekjerrvegen 75 Kristine Skisland Lene Voreland Marthe Almedal Mats Joachim Robstad Risdal Phyranong Veng Ruben Thormodsæther Vegard Sørli Sommerjobb Vennesla Kommune Saksbeh: Økonomiseksjonen / wensir 12/ U Malin Wennerberg 12/ U Cecilie Høiåsen Røisland Gnr. 5, bnr. 304, ny bnr Eikebakken 18. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - utskilling av tomt. Søker: Cecilie Høiåsen Røisland. Avregning, matrikkelbrev over gnr. 5 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 12/ U

10 Avskjermet - elevmapper Henvendelse vedr. ny elev Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleårene 2012/2013 og 2013/ / U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Avskjermet Vedtak om spesialundervisning for skoleårene 2012/2013 og 2013/ / U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleårene / U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - nakann Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - stator Fagforbundet Vennesla - norsol Gauslaa, Astrid Gunnufsen, Ellen Hjelp24 - Åshild Loland Organisasjonsseksjonen - jorkat Organisasjonsseksjonen - stetor HMS tiltak - Tilrettelegging for ansatte / forebygging sykefravær IA utvalget i Vennesla - møtereferat Saksansv: Organisasjonsseksjonen / nichan Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 12/ U Mauland Eivind Neset, Alf Tellef Seksjon for samfunnsutvikling - wegasl Gnr. 23, bnr. 667, Stemhei. Leie / kjøp av kommunal grunn for anleggelse av parkeringsplasser. Tiltakshaver: Finn O. Eliassen. Pløk saken som ble utsatt - nabovarsel til CG glass Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk land Gnr. 5, bnr. 815, Granmeisvegen 4, Lomtjønn - Begjæring om seksjonering. Søker: Roger og Vidar Eiendom. Tinglysing av seksjonering for gnr.5 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 12/ U

11 GM Betong AS Gnr. 23, bnr Montjønntoppen 2. Ett-trinns søknadsbehandling. Forstøtningsmur. Tiltakshaver: Bente Lundevold Gnr. 23, bnr Montjønntoppen 2. Ett-trinns søknadsbehandling - Forstøtningsmurer. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Gunn Marie Abrahamsen Personalmappe - Avskjermet Endring av arbeidssted. Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Kvarstein skole - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Endring - Avskjermet Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Kvarstein skole / reijor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Innmelding - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Innmelding - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Innmelding - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Søknad om elevpermisjon / I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Søknad om elevpermisjon Innvilget. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalbiblioteket

12 Skolebibliotek Bibliotekstatistikk for grunnskolebibliotek / U Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalbilioteket Skolebibliotek Utskrift av bibliotekstatistikk for / I Slettebrotan Utbygging AS Gnr. 30, bnr. 43, Slettebrotan. Begjæring om seksjonering av eiendom. Søker: Slettebrotan Utbygging AS. Gnr. 30, bnr. 43, Slettebrotan. Begjæring om seksjonering av eiendom. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 29-05-2012-29-05-2012

Periode: 29-05-2012-29-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 29-05-2012-29-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01736-34 I Tilg. kode: U Norcon Engineering

Detaljer

Periode: 05-12-2012-05-12-2012

Periode: 05-12-2012-05-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 13.12.2012 Offentlig journal Periode: 05-12-2012-05-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01810-22 U Dok.dato: 20.11.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Periode: 06-09-2012-06-09-2012

Periode: 06-09-2012-06-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2012 Offentlig journal Periode: 06-09-2012-06-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07-05-2012-07-05-2012

Periode: 07-05-2012-07-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2012 Offentlig journal Periode: 07-05-2012-07-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01860-5 I Dok.dato: 30.04.2012

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 04-02-2015-04-02-2015

Periode: 04-02-2015-04-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.02.2015 Offentlig journal Periode: 04-02-2015-04-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01899-315 11/01899-316

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 26-04-2013-26-04-2013

Periode: 26-04-2013-26-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.04.2013 Offentlig journal Periode: 26-04-2013-26-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-50 U Stallemo,

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

Periode: 03-04-2014-03-04-2014

Periode: 03-04-2014-03-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 07.04.2014 Offentlig journal Periode: 03-04-2014-03-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02615-33 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 31-07-2012-31-07-2012

Periode: 31-07-2012-31-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.08.2012 Offentlig journal Periode: 31-07-2012-31-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-143 I Tilg. kode: U Arnhild S.

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 13-07-2011-13-07-2011

Periode: 13-07-2011-13-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 14.07.2011 Offentlig journal Periode: 13-07-2011-13-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-25 U Ivar Berg Kommunal brøyting

Detaljer

Periode: 16-02-2012-16-02-2012

Periode: 16-02-2012-16-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2012 Offentlig journal Periode: 16-02-2012-16-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-14 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 01-02-2012-01-02-2012

Periode: 01-02-2012-01-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2012 Offentlig journal Periode: 01-02-2012-01-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-14 U Barnestua

Detaljer

Periode: 22-08-2012-22-08-2012

Periode: 22-08-2012-22-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 22-08-2012-22-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01867-5 I Dok.dato: 12.06.2012

Detaljer

Periode: 31-05-2012-31-05-2012

Periode: 31-05-2012-31-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 31-05-2012-31-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-10 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 30-12-2011-30-12-2011

Periode: 30-12-2011-30-12-2011 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2012 Offentlig journal Periode: 30-12-2011-30-12-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-6 U Dok.dato: 16.12.2011

Detaljer

Periode: 25-10-2013-25-10-2013

Periode: 25-10-2013-25-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.10.2013 Offentlig journal Periode: 25-10-2013-25-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-34 U COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 26-10-2012-26-10-2012

Periode: 26-10-2012-26-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 31.10.2012 Offentlig journal Periode: 26-10-2012-26-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-90 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 29-11-2011-29-11-2011

Periode: 29-11-2011-29-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 30.11.2011 Offentlig journal Periode: 29-11-2011-29-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-136 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 04-10-2012-04-10-2012

Periode: 04-10-2012-04-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.10.2012 Offentlig journal Periode: 04-10-2012-04-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-15 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 27-06-2011-27-06-2011

Periode: 27-06-2011-27-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 27-06-2011-27-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-1 U Tor Erik Mathisen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 21052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 21052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 26052008 07/00453-31 I Dok.dato: 19052008 Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Samfunnsavdelingen Enhet

Detaljer

Periode: 21-05-2012-21-05-2012

Periode: 21-05-2012-21-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2012 Offentlig journal Periode: 21-05-2012-21-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02109-7 U Arkivdel: Overformynderiet

Detaljer

Periode: 23-07-2012-23-07-2012

Periode: 23-07-2012-23-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 26.07.2012 Offentlig journal Periode: 23-07-2012-23-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03447-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.02.2013 Offentlig journal Periode: 15-02-2013-15-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-108 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 09-08-2013-09-08-2013

Periode: 09-08-2013-09-08-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.08.2013 Offentlig journal Periode: 09-08-2013-09-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01931-15 I Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

Periode: 22-10-2012-22-10-2012

Periode: 22-10-2012-22-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.10.2012 Offentlig journal Periode: 22-10-2012-22-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01798-17 I Espen Hovde

Detaljer

Periode: 28-01-2013-28-01-2013

Periode: 28-01-2013-28-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 28-01-2013-28-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-100 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-01-2013-22-01-2013

Periode: 22-01-2013-22-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 22-01-2013-22-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03000-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-06-2012-22-06-2012

Periode: 22-06-2012-22-06-2012 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2012 Offentlig journal Periode: 22-06-2012-22-06-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01629-11 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-04-2012-03-04-2012

Periode: 03-04-2012-03-04-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.04.2012 Offentlig journal Periode: 03-04-2012-03-04-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-44 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 20-03-2015-20-03-2015

Periode: 20-03-2015-20-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2015 Offentlig journal Periode: 20-03-2015-20-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01985-42 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 18-09-2012-18-09-2012

Periode: 18-09-2012-18-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2012 Offentlig journal Periode: 18-09-2012-18-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01824-6 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 13-07-2012-13-07-2012

Periode: 13-07-2012-13-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 16.07.2012 Offentlig journal Periode: 13-07-2012-13-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-140 Per Langeland

Detaljer

Periode: 28-06-2011-28-06-2011

Periode: 28-06-2011-28-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 28-06-2011-28-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-1 U Dok.dato: 24.06.2011

Detaljer

Periode: 01-11-2012-01-11-2012

Periode: 01-11-2012-01-11-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.11.2012 Offentlig journal Periode: 01-11-2012-01-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01804-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 19-03-2013-19-03-2013

Periode: 19-03-2013-19-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-109 11/01565-110

Detaljer

Periode: 21-08-2012-21-08-2012

Periode: 21-08-2012-21-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 21-08-2012-21-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01791-5 N Dok.dato: 15.08.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 21-07-2011-21-07-2011

Periode: 21-07-2011-21-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 22.07.2011 Offentlig journal Periode: 21-07-2011-21-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-42 I Dok.dato: 19.07.2011 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 13-05-2013-13-05-2013

Periode: 13-05-2013-13-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 13-05-2013-13-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01743-20 U Kristiansand

Detaljer

Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Periode: 15-05-2013-15-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-18 I Vest-Agder

Detaljer

Periode: 21042009-21042009

Periode: 21042009-21042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00842-9 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Seksjon

Detaljer

Periode: 13-09-2013-13-09-2013

Periode: 13-09-2013-13-09-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.09.2013 Offentlig journal Periode: 13-09-2013-13-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03360-31 N Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04298-58 I Dok.dato: 08062010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 24-10-2014-24-10-2014

Periode: 24-10-2014-24-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.10.2014 Offentlig journal Periode: 24-10-2014-24-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01890-8 U Dok.dato: 22.10.2013

Detaljer

Periode: 03-10-2011-03-10-2011

Periode: 03-10-2011-03-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 04.10.2011 Offentlig journal Periode: 03-10-2011-03-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-109 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 28-08-2012-28-08-2012

Periode: 28-08-2012-28-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.08.2012 Offentlig journal Periode: 28-08-2012-28-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-148 U kj-gu-ha@online.no Kommunal

Detaljer

Periode: 18-06-2012-18-06-2012

Periode: 18-06-2012-18-06-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.06.2012 Offentlig journal Periode: 18-06-2012-18-06-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-5 I Dok.dato: 18.05.2012

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 10-08-2012-10-08-2012

Periode: 10-08-2012-10-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.08.2012 Offentlig journal Periode: 10-08-2012-10-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-9 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 07-04-2015-07-04-2015

Periode: 07-04-2015-07-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2015 Offentlig journal Periode: 07-04-2015-07-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02234-8 I Personalmappe

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.08.2013 Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01615-36 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 09-04-2014-09-04-2014

Periode: 09-04-2014-09-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.04.2014 Offentlig journal Periode: 09-04-2014-09-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02475-7 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 07-03-2013-07-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 28092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 28092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-23 I Dok.dato: 26092010 0 Øvrebø Kjøkkenprodukter

Detaljer

Periode: 07112008-07112008

Periode: 07112008-07112008 DMS2002 - Vennesla Kommune 11112008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00453-34 I Dok.dato: 06112008 Jour.dato: 0 Advokat MNA Jakob

Detaljer

Periode: 27092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 27092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 03102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-98 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

Periode: 09-05-2014-09-05-2014

Periode: 09-05-2014-09-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 12.05.2014 Offentlig journal Periode: 09-05-2014-09-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-12 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 06-09-2011-06-09-2011

Periode: 06-09-2011-06-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 08.09.2011 Offentlig journal Periode: 06-09-2011-06-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-7 U Djupmyra FUS

Detaljer

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-96 I Dok.dato: Jour.dato: priknut@mobilsynk.no

Detaljer

Periode: 30-05-2014-30-05-2014

Periode: 30-05-2014-30-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 02.06.2014 Offentlig journal Periode: 30-05-2014-30-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 265 266 267 268 269 Roger

Detaljer

Periode: 03-07-2013-03-07-2013

Periode: 03-07-2013-03-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 09.07.2013 Offentlig journal Periode: 03-07-2013-03-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02398-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 14012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00823-45 I Dok.dato: 10012011 Jour.dato: Sparebanken

Detaljer

Periode: 20-01-2014-20-01-2014

Periode: 20-01-2014-20-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 21.01.2014 Offentlig journal Periode: 20-01-2014-20-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01822-9 I Dok.dato: 25.09.2013

Detaljer

Periode: 20-10-2011-20-10-2011

Periode: 20-10-2011-20-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 24.10.2011 Offentlig journal Periode: 20-10-2011-20-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01722-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 26-03-2014-26-03-2014

Periode: 26-03-2014-26-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.03.2014 Offentlig journal Periode: 26-03-2014-26-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-1 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 06042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00732-5 U Dok.dato: 11042007 Jour.dato:, Flv.

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00362-3 N Dok.dato: 03062009 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer