Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 03-05-2012-03-05-2012"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr. 12, bnr. 20 og 22, Veråsvegen. Søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig med 2 hybler - endring. Tiltakshaver: John Terje Jeppestøl. Gnr. 12, bnr. 20 og 22, Veråsvegen - Søknad om igangsetting for resterende deler av tiltaket. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Fylkesmannen i Vest-Agder Statens vegvesen - Region Sør Vest-Agder fylkeskommune - Plan- og miljøseksjonen Reguleringsplan for Bruvegen 1 med formål bolig for vanskeligstilte. Se tidl. sak 11/ Reguleringsplan for Bruvegen 1 med formål bolig for vanskeligstilte. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Søknad om elevpermisjon Innvilget. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Li Hour Heng Tjenestebevis / arbeidsbekreftelse tidligere ansatte. Samlemappe Retur av Åpen søknad Saksansv: Organisasjonsseksjonen / casmar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / casmar 11/ U Fylkesmannen i Vest-Agder Statens vegvesen - Region Sør Vest-Agder fylkeskommune - Plan- og miljøseksjonen Gnr. 13, bnr. 1, Bjortjønn, Honnemyr. Regulering - flytting av leirduebane/skytebane fra Skjerkedalen. (Se tidl. sak 10/01679.) Gnr. 13, bnr. 1, Bjortjønn, Honnemyr. Melding om godkjent detaljreguleringsplan for leirduebane. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Anne Bjørg Larsen Adressetildeling i Omadressering av Heisel 34 gnr. 24 bnr.146. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje

2 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Anne Bjørg Larsen Adressetildeling i Ny adresse for gnr.24 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Økonomi - overføring av midler - Avskjermet Søknad om bruk av penger til ny PC - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / robbjo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Legeerklæring i forbindelse med fravær 11/ U Steffan Tveite Rapportering / registrering av mindre vegskader og mangler - Samlemappe. (Fiksgatami.no) 11/ Problemrapport: Stort hull i veien i krysset Hunsfossvegen - Tjønnvoll. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Steffan Tvete Rapportering / registrering av mindre vegskader og mangler - Samlemappe. (Fiksgatami.no) 11/ Problemrapport: Ødelagte gjerder ved lekeplass på grunn av brøyting. Tjønnvoldvegen - Hunsfossvegen. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Steffan Tveite Rapportering / registrering av mindre vegskader og mangler - Samlemappe. (Fiksgatami.no) 11/ Rapportering av mengder med søppel i skråning ut mot Hunsøya. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Enhet for plan og utbygging - saklei Enhet for teknisk forvaltning - vatarn Mauland Eivind Gnr. 5, bnr Ålefjærvegen Søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av ny 4- avdelingsbarnehage. Omfatter også riving av bolig og uthus. Tiltakshaver: Læringsverkstedet AS. Se tidl. sak 11/ VS: Barnehage Ålefjærvegen - forslag til slokketankløsning Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Aril Larsen

3 Gnr. 5, bnr Ålefjærvegen Søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av ny 4- avdelingsbarnehage. Omfatter også riving av bolig og uthus. Tiltakshaver: Læringsverkstedet AS. Se tidl. sak 11/ VS: Barnehage Ålefjærvegen - krever søknad ang. slokketanken Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2012/ / U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2012/ / U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2012/ / I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Kvittering for utleverte tekniske hjelpemidler 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2012/ / I Dok.dato: Jour.dato: Lene Flagestad Personalmappe - Avskjermet Søknad om permisjon i forbindelse med forskningskonferanse på NIH / I Dok.dato: Jour.dato: Universitetet i Agder Personalmappe - Avskjermet Midlertidig engasjement som øvingslærer/medveileder 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Tilbakemelding fra arbeidsgiver til lege/sykemelder angående tilretteleggingsmulighetr

4 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2012/ / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Samtykke erklæring for innhenting av opplysninger fra foresatte. 11/ U Karin Reinertsen Gnr. 6, bnr. 1649, Skjerehauvegen 4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Karin Reinertsen. Gnr. 6, bnr. 1679, Skjerehauvegen 4. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ U Foresatte til høstens 1.trinn Kontakt med foresatt- Skarpengland skole Invitasjon til førskole 2012 Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Skarpengland skole / dyrhel 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 UiA Gruppedeling, elev -og gruppelister, Samkom skole. En natt på campus og Forskningskonferanse for høstens 5. trinn. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleårene / U Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vedtak om rett til særskilt språkopplæring Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Liv Kari Bjerland Personalmappe - Avskjermet Arbeidsavtale for Liv Kari Bjerland - takker ja til tilbudet. Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Smååsane barnehage / wegmar 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Eikeland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO

5 Oppsigelse av plass - Avskjermet Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: SI / Eikeland oppvekstsenter 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen Sykefravær, Samkom skole. Oppfølging av høyt sykefravær. Sykefraværsrapport 1. kvartal. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Økonomi - overføringer klient - Avskjermet Korrespondanse på mail - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / robbjo 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Vindbjart Frivillighet v/ Ole Wilhelmsen Fysisk aktivitet - Idrettsaktivitet. Aktivitetsdagen / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Henvisning med pedagogisk rapport til PPT. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Samtykke erklæring for innhenting av opplysninger fra foresatte. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd NAV Kristiansand Personalmappe - Avskjermet Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet / U Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vedtak om rett til særskilt språkopplæring Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Rita Johannessen Personalmappe - Avskjermet Svar på søknad om permisjon Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 11/ N Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Solsletta barnehage - heschr Seksjon for oppvekst - thobes Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i

6 førskolealder (Se tidl.sak 11/01228) Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforst blant min.spr. barn. høst-12, Solsletta Saksansv: Seksjon for oppvekst / thobes Saksbeh: Solsletta barnehage / heschr 11/ I Utdanningsdirektoratet Arbeidslivsfag- Skarpengland skole Utbetalingsbrev Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Skarpengland skole / dyrhel 11/ U skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Referat fra tverrfaglig møte 2.mai 2012 Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ U Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 88, bnr. 5, Skuggupsa, Hægeland. Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Harald Høversland. Gnr. 88, bnr. 57,Tinglysing av målebrev. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 11/ U Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vedtak om rett til særskilt språkopplæring Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ U Avskjermet - elevmapper Henvisning til PPT m/pedagogisk rapport Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 11/ N Seksjon for samfunnsutvikling - wegasl Organisasjonsseksjonen - casmar Utbyggingsavtale Homme boligfelt Forslag til annonsetekst - kunngjøring av forslag til utbyggingsavtale Homme Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 11/ U Arkivdel: Elevmapper Tilg. kode: UO oppvekst Offl 13, Fvl 13 Evje og Hornnes kommune Søknad om refusjonsgaranti for spesialpedagogisk oppfølging. Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Vennesla ungdomsskole - gunkje Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Endring - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar

7 12/ U Holbæk anlegg v/ Øyvind Viksnes Arbeidsvarsling tekniske arbeider, graving, kabler, veiarbeid m.m se tidl. sak 11/ Arbeidsvarsling i forbindelse med graving av kabelgrøft for strømkabel - Brandeheivegen 14. Vedtak 14/2012 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Private Barnehagers Landsforbund Offentlige tilskudd til private barnehager (Se tidl. sak 11/01692.) Vedrørende regnskap og etterjustering for 2011 inkl analyserapport - kommentarer. Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 12/ U Mattilsynet Tilsyn - Innrapportering av vannverksdata for året 2011 til Mattilsynet. Se tidl. sak 11/00244 Revisjon ved teknisk fotrvaltning - Tilsynsrapport med varsel om vedtak/pålegg - gjelder sentralanlegget. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Liv Kari Bjerland Førskolelærere/Ped.ledere fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Arbeidsavtale for Liv Kari Bjerland - takker ja til tilbudet. Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Ingeborg Midtsund Nordbø Førskolelærere/Ped.ledere fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Arbeidsavtale for Ingeborg Midtsund Nordbø - takker nei til tilbudet. Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAV Trygd Vennesla - Kontantstøtteansvarlig Kontantstøtterapporter Kontantstøtterapport april 2012 Saksansv: Seksjon for oppvekst / casmar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / casmar 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - casmar Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - tilfeldige lønnsutbetalinger, honorar, reiseutgifter o.l. som utbetales via lønn i gjelder personer som vanligvis ikke har noe personalforhold til kommunen. Innmelding - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / enghei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 12/ U Dok.dato: Jour.dato:

8 Homme Tomteutvikling AS Gnr. 32, bnr. 79. Reguleringsplan for Hommelia. (se evt. sak 09/02244 / 07/03330.) Gnr. 32, bnr. 79. Reguleringsplan for Hommelia. Bygg- og miljøutvalgets vedtak. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Aust-Agder - miljøvernavdelingen Statens vegvesen - Region Sør Vest-Agder fylkeskommune Gnr. 32, bnr. 79. Reguleringsplan for Hommelia. (se evt. sak 09/02244 / 07/03330.) Gnr. 32, bnr. 79. Reguleringsplan for Hommelia til offentlig ettersyn Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ U skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Referat fra tverretatlig møte 2. mai 2012 Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 12/ N Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole - hoyrei Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Endring - Avskjermet Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / hoyrei 12/ U Torstein Verås 12/ U Sondre Slettene Sommerjobb Vennesla kommene 12/ U Jonas Nordhagen 12/ U Ole Martin Joreid

9 12/ U Marthe Nordmo Berg 12/ U Thom Andre Nygård Gran 12/ U Vebjørn Sagedal 12/ U Andreas Hægeland Andreas Klausen Arild Sangesland Christian Steinsland Eirin Sangesland Eivind Omdal Håvard Viksnes Ingunn Håberg Ingvild Olsen Jørund Sagedal Kristina Omdal - Heptekjerrvegen 75 Kristine Skisland Lene Voreland Marthe Almedal Mats Joachim Robstad Risdal Phyranong Veng Ruben Thormodsæther Vegard Sørli Sommerjobb Vennesla Kommune Saksbeh: Økonomiseksjonen / wensir 12/ U Malin Wennerberg 12/ U Cecilie Høiåsen Røisland Gnr. 5, bnr. 304, ny bnr Eikebakken 18. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - utskilling av tomt. Søker: Cecilie Høiåsen Røisland. Avregning, matrikkelbrev over gnr. 5 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 12/ U

10 Avskjermet - elevmapper Henvendelse vedr. ny elev Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleårene 2012/2013 og 2013/ / U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Avskjermet Vedtak om spesialundervisning for skoleårene 2012/2013 og 2013/ / U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Vedtak om spesialundervisning for skoleårene / U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - nakann Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - stator Fagforbundet Vennesla - norsol Gauslaa, Astrid Gunnufsen, Ellen Hjelp24 - Åshild Loland Organisasjonsseksjonen - jorkat Organisasjonsseksjonen - stetor HMS tiltak - Tilrettelegging for ansatte / forebygging sykefravær IA utvalget i Vennesla - møtereferat Saksansv: Organisasjonsseksjonen / nichan Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 12/ U Mauland Eivind Neset, Alf Tellef Seksjon for samfunnsutvikling - wegasl Gnr. 23, bnr. 667, Stemhei. Leie / kjøp av kommunal grunn for anleggelse av parkeringsplasser. Tiltakshaver: Finn O. Eliassen. Pløk saken som ble utsatt - nabovarsel til CG glass Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk land Gnr. 5, bnr. 815, Granmeisvegen 4, Lomtjønn - Begjæring om seksjonering. Søker: Roger og Vidar Eiendom. Tinglysing av seksjonering for gnr.5 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 12/ U

11 GM Betong AS Gnr. 23, bnr Montjønntoppen 2. Ett-trinns søknadsbehandling. Forstøtningsmur. Tiltakshaver: Bente Lundevold Gnr. 23, bnr Montjønntoppen 2. Ett-trinns søknadsbehandling - Forstøtningsmurer. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Gunn Marie Abrahamsen Personalmappe - Avskjermet Endring av arbeidssted. Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Kvarstein skole - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Endring - Avskjermet Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Kvarstein skole / reijor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Innmelding - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Innmelding - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Innmelding - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Søknad om elevpermisjon / I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet - elevmapper Søknad om elevpermisjon Innvilget. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalbiblioteket

12 Skolebibliotek Bibliotekstatistikk for grunnskolebibliotek / U Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalbilioteket Skolebibliotek Utskrift av bibliotekstatistikk for / I Slettebrotan Utbygging AS Gnr. 30, bnr. 43, Slettebrotan. Begjæring om seksjonering av eiendom. Søker: Slettebrotan Utbygging AS. Gnr. 30, bnr. 43, Slettebrotan. Begjæring om seksjonering av eiendom. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00647-35 U Dok.dato: 22102007 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014 Kristiansand Kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 20-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer