Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 01-11-2012-01-11-2012"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Tvangssalg av fast eiendom - Oversending av avgjørelse - 11/ U Tilg. kode: U Læringsverkstedet Læringsverkstedet barnehage - diverse 2011 og Referat fra møte Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Aust-Agder - miljøvernavdelingen Vest-Agder fylkeskommune - Plan- og miljøseksjonen Gnr. 24, bnr Heisel 23. Ett-trinns søknadsbehandling. Bygging av garasje. Tiltakshaver: Ronnie Johannessen Høring: Endringssøknad mindre stort reduksjon av grunnflate. Bygging av garasje i byggeforbudssonen mot vann. Tiltakshaver: Ronnie Johannessen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / krisil Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvern Gnr. 24, bnr Heisel 23. Ett-trinns søknadsbehandling. Bygging av garasje. Tiltakshaver: Ronnie Johannessen Gnr. 24, bnr Heisel 23. Uttalelse til ny søknad om dispensasjon for bygging av garasje. Tiltakshaver: Ronnie Johannessen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / krisil Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 11/ I Tilg. kode: U Redd Barna Redd Barna, Samkom skole. Fadderoppdatering fra Redd Barna Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Samkom skole / malper 11/ U Georg Homme Marion Homme Nicolai Gerrard Peersen Olav Magne Sangesland Gnr. 58, bnr. 24 m.fl. Lolandskollen - detaljreguleringsplan - Blå kors eiendom. Gnr. 58, bnr. 24 m/fl. Lolandskollen - detaljreguleringsplan - Blå Kors eiendom. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd

2 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanning Midler til vikar utgifter i statlig videreutdanning for lærere. Tildeling av midler til vikarutgifter i statlig videreutdanningsordning for lærere høsten 2012 til Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for oppvekst / emaaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / emaaud 11/ I Knut Inge Larsen AS Gnr. 23, bnr. 700, Fiolvegen 40. Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Bernt Halvor Larsen og Tone C. Hildebrant. (Se tidl. sak 11/01075.) Gnr. 23, bnr. 700, Fiolvegen 40 - Søknad om ferdigattest. Oppføring av enebolig med hybel. Tiltakshaver: Knut Inge Larsen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ U Arkivdel: Vennesla skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Elevpermisjon innvilget Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 11/ Seksjon for helse og omsorg - benrag Personalmappe - Avtale om overføring av ferie - Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Kåre Høigaard Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Samlemappe. Gnr. 66, bnr. 1 - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur. Søker: Kåre Høigaard Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Kristin Flåt Viksnes Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Samlemappe. Gnr. 82, bnr. 4 - Nesvegen 23 B - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur. Søker: Kristin F. Viksnes Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ U Tilg. kode: U Vassdragsstyret for Nedre Otra Vassdragsstyret for Nedre Otra - kopi av saksdokumenter. (Se tidl. sak 10/02272.) Ang. sekretæriatsutgift for Vassdragsstyret 2012 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 11/ U Arkivdel: Vennesla skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Elevpermisjon innvilget Saksansv: Vennesla skole / grisig

3 Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Ole Per Strædet 12/ Gnr. 56, bnr. 1, Solknipen 4 - Reguleringsplan. (Se tidl. sak 09/02034.) Solknipen 4 - Søknad om dispensasjon til utvidelse av 2 tomter i nytt boligfelt Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd U Tilg. kode: U Kari Jeppestøl Arntzen Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal / Innsynsforespørsel Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / wehreb 12/ N Tilg. kode: U Seksjon for oppvekst - thobes Smååsane barnehage - wegmar Diverse barnehager - søknad om dispensasjon pedagogisk leder (Se evt. tidli. sak 11/01684.) Svar på søknad om dispensasjon - Barnehageloven 18 Saksansv: Seksjon for oppvekst / thobes Saksbeh: Seksjon for oppvekst / thobes 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Eikeland oppvekstsenter - lunhil Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hovedkjøkkenet / olslin Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / lunhil 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Rettelse - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Statens pensjonskasse Personalmappe - Innvilgelse av forhøyet uførepensjon - Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 12/ I Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 4, bnr. 370, Lomtjønn. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Lomtjønn Vest AS. Retur av tinglyst dokument Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Vennesla voksenopplæringssenter - stojan Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - endring personalkort Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 12/ N

4 Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Vennesla voksenopplæringssenter - stojan Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - endring personalkort Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 12/ I Tilg. kode: U Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanning Høring - forskrift om kommunal plikt til internkontroll med oppfyllelsen av kommunale plikter etter introduksjonsloven. Varsel om skriftlig tilsyn - Vennesla kommunes forvaltning av introduksjonsloven. Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 12/ I Tilg. kode: U Økonomiseksjonen Lønn, Samkom skole. Utdanningskoder Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Samkom skole / malper 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Fylkesmannen i Vest-Agder Kommunal planstrategi for Vennesla kommune Vennesla - uttalelse til forslag til kommunal planstrategi Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Jernbaneverket - bane sør / vest Gnr. 6, bnr Tvidøblane 52 - Ett-trinns søknadsbehandling. Heving av tomt og riving garasjer. Tiltakshaver: Frode Strandberg Gnr. 6, bnr. 550, Tvidøblane 52. Svar på søknad om dispensasjon angående oppføring av garasje og tilbygg Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ I Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 23, bnr. 145, Drivenesvegen 66. Søknad om deling av eiendom. Søker: Jan Øyvind Lundevold. Retur av tinglyst dokument Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 12/ I Tilg. kode: UO Offl 21 Fylkesmannen i Vest-Agder - Samfunnsavdelingen Beredskapsøvelse - Rapport fra øvelse i krisehåndtering bussulykke med skolebuss. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / nichan Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Statens pensjonskasse Personalmappe - Vedr. alderpensjon - Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 12/ U

5 Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Innhenting av offentlige dokumenter fra barneår - Innhenting av opplysninger - Saksansv: Enhet for psykisk helsevern / endoys Saksbeh: Enhet for psykisk helsevern / endoys 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Eikeland oppvekstsenter - lunhil Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / lunhil 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Tinglysingen Del av gnr. 5, bnr. 3 - Tvangsdalen - søknad om deling/kartforretning. Hjemmelshaver: Tore K. Lunden. Kjøper: Vennesla kommune Retur av tinglyst dokument Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 12/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Intern utlysning - Helsefagarbeider, 57 % fast stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider, 57 % fast stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Intern utlysning - Helsefagarbeider, 57 % fast stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider, 57 % fast stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Intern utlysning - Helsefagarbeider, 57 % fast stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider, 57 % fast stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Intern utlysning - Helsefagarbeider, vikariat i 61,5 % stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider, vikariat i 61,5 % stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref

6 12/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Intern utlysning - Helsefagarbeider, vikariat i 61,5 % stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider, vikariat i 61,5 % stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Intern utlysning - Helsefagarbeider, vikariat i 61,5 % stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider, vikariat i 61,5 % stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Intern utlysning - Helsefagarbeider, vikariat i 61,5 % stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider, vikariat i 61,5 % stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Intern utlysning - Helsefagarbeider, vikariat i 61,5 % stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning - Helsefagarbeider, vikariat i 61,5 % stilling ved Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / I Torbjørn von Zernichow Gnr. 91, bnr. 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven. Søker: Marianne Von Zernichow og Torbjørn Von Zernichow. Gnr. 91, bnr. 4 - Lauvås - Klage på avslag om boplikt Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 12/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Agder kollektivtrafikk as Skoleskyss skoleåret 2012/2013 Bestilling av skyss - vinterkjøring Saksansv: Vennesla ungdomsskole / montov Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / montov 12/ U Dok.dato: Jour.dato:

7 Astrid Helgesen Gnr. 97, bnr. 1. Søknad om bygging av landbruksveg / traktorveg. Søker: Astrid Helgesen. Gnr. 97, bnr. 1 - Beinestveit - svar på søknad om bygging av landbruksveg Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 12/ U Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruk Gnr. 97, bnr. 1. Søknad om bygging av landbruksveg / traktorveg. Søker: Astrid Helgesen. Gnr. 97, bnr. 1 - Beinestveit - kommunens merknader til søknad om tilskudd til ombygging av landbruksveg, vegklasse 7-1. byggetrinn Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO voksenopplæring Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Registreringsskjema for tilskudd til utdanning Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO voksenopplæring Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Registreringsskjema for tilskudd til utdanning Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO voksenopplæring Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Registreringsskjema for tilskudd til utdanning Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO voksenopplæring Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Tilsagn om tilskudd til utdanning Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 12/ N Enhet for plan og utbygging - iverun Enhet for plan og utbygging - sagodd Gnr. 19, bnr. 20, Steinsfossen - Søknad om fradeling. Hjemmelshaver: SV: Situasjonsplan - D 1.pdf _1_1.PDF Steinsfossen gnr 19, bnr20 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangssalg av fast eiendom - Begjæring om heving av sak - tvangssalg av fast eiendom - 12/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25

8 Sykepleier - 60% fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier - 60% fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Sykepleier - 60% fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier - 60% fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Sykepleier - 60% fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier - 60% fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Sykepleier - 60% fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier - 60% fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangssalg av fast eiendom - Oversending av avgjørelse. 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangssalg av fast eiendom - Begjæring om heving av sak - tvangssalg av fast eiendom - 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangssalg av fast eiendom - Begjæring om heving av sak - 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 32, bnr Homme - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Eier: Arne Jonny Hægeland. Retur av tinglyst dokument Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor

9 12/ U Arkivdel: Parkeringstillatelser Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Søker: - Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 12/ U Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruk Gnr. 15, bnr. 7 - Voreland - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Roar Salvesen. Inndragning av SMIL-midler Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Namsmannen i Vennesla Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Namsmannen i Vennesla Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Namsmannen i Vennesla Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruk Gnr. 31, bnr. 6 - Ilebekk - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Thor Sangesland. Gnr. 31, bnr. 6 - Ilebekk - Søknad om utsettelse av arbeidsfrist for kulturlandskap. Søker Thor Sangesland Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Geir Osmund Wehus Gnr. 30, bnr. 9 - Berge - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Geir Osmund Vehus. Gnr. 30, bnr. 9 - Berge - Søknad om sluttbetaling av tilskudd. Søker: Geir Osmund Wehus. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Kjell Greibesland Gnr. 38, bnr. 6 - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Kjell Greibesland. Gnr. 38, bnr. 6 - Søknad om sluttutbetaling av tilskudd. Søker: Kjell Greibesland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru

10 12/ U Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruk Gnr. 15, bnr. 6 - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Roy Harald Mykland. Utbetalingsanmodning - SMIL Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 12/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver - Seksjon for samfunnsutvikling Vennesla kommune -

11 st. ref / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Parkeringstillatelser Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Søker: - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Søker: - Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 12/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Sykepleier - 61 % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Venneslatunet Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sykepleier - 61 % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Venneslatunet - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Sykepleier - 61 % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Venneslatunet Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier - 61 % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Venneslatunet Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Fysioterapeut % fast stilling ved enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Fysioterapeut % fast stilling ved enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Fysioterapeut % fast stilling ved enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut % fast stilling ved enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 24, bnr Begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Søker: Ronnie Johannessen Gnr. 24, bnr Retur av tinglyst dokument. Søker: Ronnie Johannessen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 12/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd

12 Personalmappe - Innvilget permisjon uten lønn Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 12/ U Arkivdel: Parkeringstillatelser Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 12/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Forespørsel om utlevering av dokumentasjon - Svar på forespørsel om utlevering av dokumentasjon på - Saksansv: Seksjon for oppvekst / emaaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / emaaud 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr. 24, bnr. 105, Heisel 23. Søknad om rammetillatelse - utbygging av bolig og Veranda. Tiltakshaver: Ronnie Johannessen. Gnr. 24, bnr Heisel 23 - Søknad om igangsettingstillatelse for gjenstående arbeider på boligen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr. 24, bnr. 105, Heisel 23. Søknad om rammetillatelse - utbygging av bolig og Veranda. Tiltakshaver: Ronnie Johannessen. Gnr. 24, bnr Heisel 23 - Søknad om ferdigattest. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Andre Christian og Linda Warmbrodt Cecilie Fossheim Sødal Else Møvig Sigrund Møvig Petersen Vedr. hyttetomt på gnr. 1, bnr Stølsheia ved Sagevannet. Gnr. 1, bnr Oversendelse av kopi av målebrev og orientering om klageadgang. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 12/ U Arkivdel: Parkeringstillatelser Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 12/ I Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Utmelding av skolen for tidsavgrenset periode, Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd

13 Skarpengland skole - telber Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Skarpengland skole / telber 12/ I Tilg. kode: U Anne Hilde Bø Gnr. 53, bnr. 1 - Fjellestad. Oppfølging vedr. vedtak om midlertidig fritak fra boplikt. Gnr. 53, bnr. 1 - Fjellestad. Oppfølging vedr. vedtak om midlertidig fritak fra boplikt. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd KLP - Kommunal Landspensjonskasse Personalmappe - Videreføring av AFP beregnet etter folketrygdens regler - Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 12/ I Dok.dato: Jour.dato: COWI AS Gnr. 58, bnr. 65, 66 og 79 - Skuland i Vennesla kommune - Detaljregulering. Gnr. 58, bnr. 65, 66 og 79 - Skuland i Vennesla kommune - detaljregulering. Varsling om påbegynt planarbeid Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ I Tilg. kode: U Roald Røed Gnr. 14, bnr. 6, Venneslavegen 447. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Roald Røed. Gnr. 14, bnr. 6, Venneslavegen 447. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Roald Røed. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Roald Røed Gnr. 14, bnr. 6, Venneslavegen 447. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Roald Røed. Gnr. 14, bnr. 6 - Venneslavegen Kjøpekontrakt Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanning Vurdering for læring. Samkom skole Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring. Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Samkom skole / malper 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Magnussen Byggfirma AS Gnr. 6, bnr Heptekjerrvegen 47 A og B - Søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Magnussen Byggfirma AS Gnr. 6, bnr Heptekjerrvegen 47 A og B - Søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Magnussen Byggfirma AS Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan

14 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 UDI - Utlendingsdirektoratet Informasjon vedr. familieinnvandring - Melding om innvilget familieinnvandring - Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 12/ I Bjørn Godtfredsen Gnr. 93, bnr Kile - Søknad om deling etter jordloven 12 og dispensasjon etter plan og bygningsloven. Søker: Bjørn Godtfredsen. Gnr. 93, bnr Kile - Søknad om deling etter jordloven 12 og dispensasjon etter plan og bygningsloven. Søker: Bjørn Godtfredsen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 12/ I Bjørn Godtfredsen Gnr. 93, bnr Kile - Søknad om deling etter jordloven 12. Søker: Bjørn Godtfredsen. Gnr. 93, bnr Kile - Søknad om deling etter jordloven 12. Søker: Bjørn Godtfredsen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - Anne Grete Isaksen Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / Anne Grete Isaksen 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd NAV - Vennesla - velrol Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Innmelding - Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 12/ I Tilg. kode: U Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement Høring - rapport om ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer. Høring - rapport om ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / nichan Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan

Periode: 09-08-2013-09-08-2013

Periode: 09-08-2013-09-08-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.08.2013 Offentlig journal Periode: 09-08-2013-09-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01931-15 I Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

Periode: 25-10-2013-25-10-2013

Periode: 25-10-2013-25-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.10.2013 Offentlig journal Periode: 25-10-2013-25-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-34 U COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 24-10-2014-24-10-2014

Periode: 24-10-2014-24-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.10.2014 Offentlig journal Periode: 24-10-2014-24-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01890-8 U Dok.dato: 22.10.2013

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

Periode: 05-12-2012-05-12-2012

Periode: 05-12-2012-05-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 13.12.2012 Offentlig journal Periode: 05-12-2012-05-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01810-22 U Dok.dato: 20.11.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 06-09-2012-06-09-2012

Periode: 06-09-2012-06-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2012 Offentlig journal Periode: 06-09-2012-06-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

Periode: 31-05-2012-31-05-2012

Periode: 31-05-2012-31-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 31-05-2012-31-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-10 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 14-10-2013-14-10-2013

Periode: 14-10-2013-14-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2013 Offentlig journal Periode: 14-10-2013-14-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02762-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 26-10-2012-26-10-2012

Periode: 26-10-2012-26-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 31.10.2012 Offentlig journal Periode: 26-10-2012-26-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-90 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 20-01-2014-20-01-2014

Periode: 20-01-2014-20-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 21.01.2014 Offentlig journal Periode: 20-01-2014-20-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01822-9 I Dok.dato: 25.09.2013

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 10-08-2012-10-08-2012

Periode: 10-08-2012-10-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.08.2012 Offentlig journal Periode: 10-08-2012-10-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-9 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 14-11-2012-14-11-2012

Periode: 14-11-2012-14-11-2012 DMS2002 - Software Innovation 16.11.2012 Offentlig journal Periode: 14-11-2012-14-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01736-44 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 30-05-2014-30-05-2014

Periode: 30-05-2014-30-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 02.06.2014 Offentlig journal Periode: 30-05-2014-30-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 265 266 267 268 269 Roger

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

Periode: 27-06-2011-27-06-2011

Periode: 27-06-2011-27-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 27-06-2011-27-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-1 U Tor Erik Mathisen

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 18-09-2012-18-09-2012

Periode: 18-09-2012-18-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2012 Offentlig journal Periode: 18-09-2012-18-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01824-6 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 22-01-2013-22-01-2013

Periode: 22-01-2013-22-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 22-01-2013-22-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03000-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.02.2013 Offentlig journal Periode: 15-02-2013-15-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-108 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 28-08-2012-28-08-2012

Periode: 28-08-2012-28-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.08.2012 Offentlig journal Periode: 28-08-2012-28-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-148 U kj-gu-ha@online.no Kommunal

Detaljer

Periode: 04-10-2012-04-10-2012

Periode: 04-10-2012-04-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.10.2012 Offentlig journal Periode: 04-10-2012-04-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-15 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Periode: 15-05-2013-15-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-18 I Vest-Agder

Detaljer

Periode: 29-11-2011-29-11-2011

Periode: 29-11-2011-29-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 30.11.2011 Offentlig journal Periode: 29-11-2011-29-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-136 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 07-05-2012-07-05-2012

Periode: 07-05-2012-07-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2012 Offentlig journal Periode: 07-05-2012-07-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01860-5 I Dok.dato: 30.04.2012

Detaljer

Periode: 31-07-2012-31-07-2012

Periode: 31-07-2012-31-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.08.2012 Offentlig journal Periode: 31-07-2012-31-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-143 I Tilg. kode: U Arnhild S.

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 13-08-2014-13-08-2014

Periode: 13-08-2014-13-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 18.08.2014 Offentlig journal Periode: 13-08-2014-13-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02327-9 I Dok.dato:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 07-03-2013-07-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-07-2013-03-07-2013

Periode: 03-07-2013-03-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 09.07.2013 Offentlig journal Periode: 03-07-2013-03-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02398-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 15.10.2012 Offentlig journal Periode: 10-10-2012-10-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01799-21 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 04-09-2014-04-09-2014

Periode: 04-09-2014-04-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.09.2014 Offentlig journal Periode: 04-09-2014-04-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02274-14 U Kristiansandsregionen

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 31.10.2012 Offentlig journal Periode: 24-10-2012-24-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-9 I Dok.dato: 01.10.2012

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 26-04-2013-26-04-2013

Periode: 26-04-2013-26-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.04.2013 Offentlig journal Periode: 26-04-2013-26-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-50 U Stallemo,

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 18.09.2014 Offentlig journal Periode: 11-09-2014-11-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02433-7 U Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 28-01-2014-28-01-2014

Periode: 28-01-2014-28-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 29.01.2014 Offentlig journal Periode: 28-01-2014-28-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01747-15 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 22.07.2014 Offentlig journal Periode: 17-07-2014-17-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03294-13 I Statens pensjonskasse Personalmappe

Detaljer

Periode: 09-05-2014-09-05-2014

Periode: 09-05-2014-09-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 12.05.2014 Offentlig journal Periode: 09-05-2014-09-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-12 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 25-03-2015-25-03-2015

Periode: 25-03-2015-25-03-2015 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2015 Offentlig journal Periode: 25-03-2015-25-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02591-16 Tilg. kode: O

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 03-02-2015-03-02-2015

Periode: 03-02-2015-03-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 04.02.2015 Offentlig journal Periode: 03-02-2015-03-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-75 I Spiss Arkitektur

Detaljer

Periode: 24-05-2013-24-05-2013

Periode: 24-05-2013-24-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 28.05.2013 Offentlig journal Periode: 24-05-2013-24-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01810-26 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 12082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 12082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18082009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00070-49 I Dok.dato: 10082009 Jour.dato: PriceWaterhouseCoopers

Detaljer

Periode: 16-12-2013-16-12-2013

Periode: 16-12-2013-16-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-37 U 11/01747-14

Detaljer

Periode: 18-06-2012-18-06-2012

Periode: 18-06-2012-18-06-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.06.2012 Offentlig journal Periode: 18-06-2012-18-06-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-5 I Dok.dato: 18.05.2012

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 01-02-2012-01-02-2012

Periode: 01-02-2012-01-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2012 Offentlig journal Periode: 01-02-2012-01-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-14 U Barnestua

Detaljer

Periode: 23-07-2012-23-07-2012

Periode: 23-07-2012-23-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 26.07.2012 Offentlig journal Periode: 23-07-2012-23-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03447-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

Periode: 22-08-2012-22-08-2012

Periode: 22-08-2012-22-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 22-08-2012-22-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01867-5 I Dok.dato: 12.06.2012

Detaljer

Periode: 05-10-2012-05-10-2012

Periode: 05-10-2012-05-10-2012 DMS2002 - Software nnovation 09.10.2012 Offentlig journal Periode: 05-10-2012-05-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01966-16 Dok.dato: 28.09.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04298-58 I Dok.dato: 08062010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03-04-2014-03-04-2014

Periode: 03-04-2014-03-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 07.04.2014 Offentlig journal Periode: 03-04-2014-03-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02615-33 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer

Periode: 03-10-2011-03-10-2011

Periode: 03-10-2011-03-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 04.10.2011 Offentlig journal Periode: 03-10-2011-03-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-109 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 29-05-2012-29-05-2012

Periode: 29-05-2012-29-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 29-05-2012-29-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01736-34 I Tilg. kode: U Norcon Engineering

Detaljer

Periode: 13-09-2013-13-09-2013

Periode: 13-09-2013-13-09-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.09.2013 Offentlig journal Periode: 13-09-2013-13-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03360-31 N Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 04-02-2015-04-02-2015

Periode: 04-02-2015-04-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.02.2015 Offentlig journal Periode: 04-02-2015-04-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01899-315 11/01899-316

Detaljer

Periode: 14-04-2012-14-04-2012

Periode: 14-04-2012-14-04-2012 DMS2002 - Software nnovation 16.04.2012 Offentlig journal Periode: 14-04-2012-14-04-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01651-8 Dok.dato: 23.03.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 12032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 12032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15032010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01478-6 I Dok.dato: 08102009 Jour.dato: Kontaktlærer

Detaljer

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02402-7 U Dok.dato: 15102009 Jour.dato: Vennesla

Detaljer

Periode: 11-10-2013-11-10-2013

Periode: 11-10-2013-11-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 15.10.2013 Offentlig journal Periode: 11-10-2013-11-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01806-19 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 17-01-2014-17-01-2014

Periode: 17-01-2014-17-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.01.2014 Offentlig journal Periode: 17-01-2014-17-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-14 U Spiss Arkitektur

Detaljer

Periode: 09-09-2014-09-09-2014

Periode: 09-09-2014-09-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 09-09-2014-09-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-125 U KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 25-06-2014-25-06-2014

Periode: 25-06-2014-25-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.06.2014 Offentlig journal Periode: 25-06-2014-25-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01640-7 I Dok.dato: 16.06.2014

Detaljer

Periode: 28-01-2013-28-01-2013

Periode: 28-01-2013-28-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 28-01-2013-28-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-100 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07-04-2015-07-04-2015

Periode: 07-04-2015-07-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2015 Offentlig journal Periode: 07-04-2015-07-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02234-8 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 19-03-2013-19-03-2013

Periode: 19-03-2013-19-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-109 11/01565-110

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode: 01-07-2011-01-07-2011

Periode: 01-07-2011-01-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 08.07.2011 Offentlig journal Periode: 01-07-2011-01-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01620-4 I Dok.dato: 07.06.2011

Detaljer

Periode: 31-10-2012-31-10-2012

Periode: 31-10-2012-31-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 06.11.2012 Offentlig journal Periode: 31-10-2012-31-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01875-47 U Nina Schei

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 15-10-2014-15-10-2014

Periode: 15-10-2014-15-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2014 Offentlig journal Periode: 15-10-2014-15-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-69 I Avskjermet

Detaljer

Periode: 30-06-2014-30-06-2014

Periode: 30-06-2014-30-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 01.07.2014 Offentlig journal Periode: 30-06-2014-30-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02980-35 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-04-2014-09-04-2014

Periode: 09-04-2014-09-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.04.2014 Offentlig journal Periode: 09-04-2014-09-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02475-7 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer