Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status."

Transkript

1 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Hvordan kan vi som sosialarbeidere bidra til å øke anerkjennelsen av vår fagtradisjon? Foreleser: Professor i sosialt arbeid Edgar Marthinsen Andre del av programmet er i regi av Magnar Kleiven. Forfatter av boka Ikke bland doktor n borti helsa di. Her blir det en god blanding av humor og alvor. Vi inviterer selvsagt også til middag og overnatting med påfølgende årsmøte. Se nærmere opplysninger inne i bladet! Sett av datoene nå! FO BUSKERUD ØNSKER ALLE MEDLEMMER En God Jul og et Godt Nytt år

2 Bli med på det tradisjonsrike FO Buskerud-seminaret mars! I år avholdes seminaret igjen på Tyrifjord hotell, Vikersund. Det er 13. gang vi inviterer til fag, fest og fagforening i Buskerud. Vi har som mål at FO Buskerud-seminaret skal gi deg som medlem et fagseminar med høy kvalitet, hyggelig sosialt samvær med andre FO-medlemmer og en mulighet for informasjon og påvirkning av fagforeningen din. Vi håper og tror at vi også i år har klart å sette sammen et program som vil være interessant for deg som yrkesutøver og fagforeningsmedlem. Vi har igjen invitert to forelesere som skal fylle fredagen for oss; Edgar Martinsen er professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og er for tiden tilknyttet HUSK (høgskole og universitets sosialkontor) Midt Norge. Martinsen vil snakke om sosialfagets status særlig med tanke på NAV og helseforetakene. Martinsen er opptatt av at sosialfaget burde ha en høyere status en det har i Norge i dag. Hvordan kan vi som helse- og sosialarbeidere bidra til å øke denne anerkjennelsen av vårt fagfelt? Dagens andre foreleser er Magnar Kleiven. Han er legen, med humoristiskfilosofiske tilbøyeligheter, som sluttet å være lege fordi han syntes det var mye mer morsomt å jobbe med helse! Han driver Vivilja A/S (vi vil, ja!) med følgende forretningsidé: «å bidra til å spre optimisme, begeistring og livsglede for å øke medmenneskers livskvalitet». En god latter forlenger livet, sies det, og Magnar mener det er mye vitenskapelig dokumentasjon som støtter en slik påstand. I tillegg er det mye som faktisk tyder på at en god latter også forbedrer livet. Magnar er medlem i Nordisk selskap for medisinsk humor. Bak ablegøyene ligger et meget seriøst budskap! Tradisjon tro møtes vi til middag og sosialt samvær på kvelden. Lørdag er satt av til årsmøtet i FO Buskerud. Årsmøtet er åpent for alle og er en mulighet til å få et nærmere innblikk i hvordan avdelingen har jobbet de siste to årene og hvordan løpet blir lagt for neste årsmøteperiode. Det er de valgte representantene til representantskapet som møter med alle rettigheter dvs. tale-, forslags- og stemmerett, men alle medlemmer har tale- og forslagsrett, så her er det muligheter for påvirkning! Endelig program og invitasjon kommer senere, men sett av dagene nå! i Denne gangen blir det en liten egenandel på kr uansett hva du deltar på. Gratis for alle tillitsvalgte! Vi ses på Tyrifjord!! INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009 Styret innkaller med dette til årsmøte for FO Buskerud. Årsmøtet avholdes lørdag fra kl på Tyrifjord hotell, Vikersund Medlemmer av representantskapet møter med tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte med tale- og forslagsrett. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme saker og forslag til årsmøtet må melde disse til styret senest innen Saker og forslag sendes til styret: post: FO Buskerud, Nedre Storgt.9, 3015 Drammen faks : eller e-post: Saker til årsmøtet med styrets innstilling vil bli sendt til alle medlemmer av representantskapet innen Saker vil også bli lagt ut på vår hjemmeside innen samme dato. Medlemmer som vil ha sakspapir tilsendt kan henvende seg til FO-kontoret. Se også annen informasjon om seminar middag og overnatting Bli med!

3 LEDEREN: Kjære FO medlem Høsten 2008, og snart jul. Tenker du presis som meg - tiden går så fort og det er mye som krever oppmerksomhet og engasjement. I mars dette året hadde vi vårt, nå tradisjonelle, Buskerud seminar, med blant annet forelesning av Rolf Rønning med tema: New Public Mangemenet feil svar på et viktig spørsmål. Dette ga oss mye å tenke på, og jeg tror at både du og jeg ser spor av NPM på våre arbeidsplasser. Det får meg også å tenke på den utfordring sosialfaget nå står overfor. Vi opplever mange i dag at sosialfaget får stadig mindre plass og fokus, og det er andre fagområder som vinner frem på bekostning av sosialfaget. Det gjelder både innenfor Helse og Rusomsorgen og ikke minst innen for NAV. NAV reformen kan ikke ha unngått noen her i landet, og i media leser vi daglig om mangler og negative konsekvenser i prosessen med opprettelse av de ulike NAV kontorene. Intensjonen bak reformen står FO bak, men mange av oss opplever i dag at det ikke gis Som annonsert i siste nummer av Buskstikka er nå våre nye web-sider i god drift. Her finner du alt det du trenger å vite om FO Buskerud. hvem sitter i styre og utvalg? hvem er tillitsvalgt på min arbeidsplass? er det noen arrangement jeg kan delta på? nyheter fra FO Buskerud tilstrekkelig stort rom for det sosialfaglige arbeidet i NAV. Til tross for at det har blitt sagt, at dersom ikke sosialfaget får sette sitt preg på det arbeidet som skal skje i NAV, blir det umulig å realisere reformens mål og intensjoner. På NAV kontor rundt om i Buskerud opplever mange at det er et stort fokus på telling, måling, og statistikk. Når siffer tar overhand, er risikoen stor at vi glemmer de brukere som finnes bak tallene. Blikket blir flyttet vekk fra brukeren for å tilfredsstille kravet om rapporter og tall. Vår oppgave er å synliggjøre de personer som finnes bak tallene i statistikken Men hva skal vi gjøre, skal vi resignere og finne oss andre arbeidsplasser? Nei, vi må som sosialarbeidere, uansett hvilken rolle vi har på NAV kontoret, opprettholde fokus på sosialt arbeid og brukerne. Vi må være aktive inn i NAV, og tydelige! Hvordan skal vi presentere sosialfaget for de som ikke kjenner til det? Grunnlaget for et godt sosialfaglig arbeid har vi fått med oss gjennom vår utdanning, og gjennom arbeid innenfor fagfeltet. Sosialfaglig arbeid er ikke bare litt sunn fornuft. Vi må på våre arbeidsplasser delta i diskusjoner og gi gode eksempler fra møtet med brukere. Med vår kunnskap om individet, gruppen og samfunnet og med en tilstedeværelse i møtet med brukeren blir det sosialfaglige arbeidet synlig. Det er akkurat denne kombinasjonen som er det unike for vårt arbeide! Så da håper jeg vi alle med stolthet for vårt fagfelt går inn i det nye året med intensjon om en fortsatt tydeliggjøring av vår kompetanse. En riktig GOD JUL og ET GODT NYTT år til dere alle. Hilsen Marie Lundblad Leder FO Buskerud Tips oss gjerne om lokale saker vi kan legge ut noe om på våre hjemmesider. Legg til i mine favoritter, og hold deg oppdatert på hva som skjer i FO Buskerud! Du kommer også inn på våre sider ved å velge Buskerud som avdeling på sin forside!

4 Fra landstyrerepresentanten: FO S LOBBYVIRKSOMHET FO sentralt og landstyret jobber ikke bare internt med våre egne fagpolitiske saker, med lønn- og arbeidsforhold. FO er også en samfunnsaktør som jobber utad i store samfunnspolitiske saker. Her er det viktig å komme fram med vår politikk som lobbyister og i direkte dialog med landets politiske og lovgivende organer. I høst har jeg vært blitt bedt om å være med i en slik prosess, og det imponerer meg hvilke plass og anseelse FO som fagorganisasjon har i slike sammenhenger. Jeg er med og representerer FO i et stort landsomfattende nettverk som ser på de enslige asylbarnas rettigheter her i landet. Nettverket består av 18 store organisasjoner som Redd Barna, Flyktningerådet, Advokatforeningen, Barnevernsambandet blant annet. Hovedsaken det jobbes med i nettverket er at de enslige asylsøkerne mellom 15 og 18 år også skal falle inn under barnevernloven. Staten har til nå praktisert at asylsøkere under 15 år er ivaretatt og får et barnevernfaglig tilbud. Det er bare satt en helt vilkårlig grense ved 15 år. Regjeringen sa i våres at i løpet av året skulle også alle under 18 år lovbeskyttes. Når det viste seg at det ble en stor økning i antallet enslige mindreårige, la de sitt forslag på is, og utsatte hele saken. Dette betyr at i landet oppholder det seg flere hundre barn som ikke ivaretas av noen lov mens de oppholder seg i riket. Det er oppstått en stor forskjellsbehandling mellom norske og asylsøkende barn. Dette kan vi ikke godta og se på. Det er først når asylsøknaden er behandlet og ungdommene har fått opphold og bosettingskommune at barnevernloven gjelder. I et møte nettverket hadde med barneministeren fikk jeg sett hvor opptatt politikerne er av å møte oss, fagfolkene som kjenner denne problematikken på kroppen, og som møter personene i arbeidshverdagen vår. Vi er viktige stemmer i utarbeiding av politikken som drives. Ministeren viste stor interesse for historiene vi kunne fortelle om barna som venter og er rettsløse inntil de får et svar om de kan bli eller ikke. OK, vi ser vel ikke endringen momentant etter et totimers møte med statsråden. Men jeg følte jeg ble hørt på, og at det gav noen drypp til hennes kunnskap om en hverdag vi jobber i. Dette nettverket og jobbingen disse lobbyistene gjør, har ikke havnet med store overskrifter og tv oppslag. Men det er viktig arbeid som skjer og FO blir sett på som en særs viktig stemme fordi vi representerer noe helt unikt: den nære relasjonen og kjennskapen til brukerne. Vårt arbeid er også å gi våre brukere en stemme i samfunnsdebatten. Gudmund. HUSK Å MELDE FRA OM ENDRING I ARBEIDSFORHOLD! Det er viktig at FO har registrert de riktige opplysningene om deg og ditt arbeidsforhold. Dette er viktig for at FO skal få informasjon ut til deg og for at de tillitsvalgte skal ha riktige medlemslister å forholde seg til ved for eksempel lokale lønnsforhandlinger. Endringer kan du enkelt gjøre selv ved å logge deg inn på din side på eller sende inn slippen som følger med hvert nummer av Fontene. Er du usikker på hvilke opplysninger FO har oppført på deg så sjekk dette ut på min side. Her skal du bruke medlemsnummeret ditt for innlogging. Det finner du over navnet ditt på Fontene.

5 Til lags åt alle kan ingen gjera et forsvarsskrift for de tillitsvalgte. Tariffoppgjøret 2008 er nå i havn. Sentrale forhandlinger er gjennomført og mange har fått gode tillegg andre har fått mindre. I kommunesektoren og i Staten har det vært lokale forhandlinger og de lokale tillitsvalgte har vært i aksjon. Lokale forhandlinger er en krevende øvelse. Møtet mellom medlemmenes forventninger og det endelige resultatet er ikke alltid vellykket. Som et tillitsvalgt sa det: Dette har vært tidens beste lokale oppgjør for FO, men aldri har jeg fått så mye kjeft! I kommunal sektor var det i år en relativt sett stor pott. Likt fordelt på alle ville det bli ca. kr til hver. De fleste medlemmene våre mener at de fortjener dette i tillegg og vel så det. Det er ingen tvil om at våre yrkesgruppers avlønning ikke matcher verken utdanning og kompetanse eller ansvar og arbeidsoppgaver! Mange av de som ikke har fått tillegg vil føle seg nedprioritert og sviktet og noen vil stille spørsmålstegn ved om det er noe poeng å være medlem av FO. Det er forståelig at man kan føle seg lite verdsatt når andre gis lønnsøkning og ikke en selv. Som oftest når forhandlingene sin avslutning ved at arbeidsgiver klart signaliserer at dette er siste tilbud nå har vi ikke mer å gi. Hva er da de tillitsvalgtes valg? Noen ganger vil de holde frem noen få medlemmer i et aller siste forsøk på å få til økning, men det vil til slutt være stopp. Det er aldri FO s tillitsvalgte som sier ja nå er vi fornøyd vi trenger ikke mer nå. FO s tillitsvalgte kan ha argumentert i flere runder uten å nå frem for nettopp den som føler seg nedprioritert og sviktet. Det er ikke FO som sier stopp! De tillitsvalgtes valg er om det siste tilbudet skal godtas eller ikke eller om man skal bryte forhandlingene. Ofte vil FO sitte igjen med en betydelig større andel av potten enn det antall ansatte som er medlemmer av FO skulle tilsi det har vi sett i en rekke kommuner i høstens forhandlinger. Med et samlet sett godt resultat vil det ikke være grunnlag for å gå til brudd selv om det er flere enkeltmedlemmers krav som langt fra er blitt innfridd. Det vil være riktig å godta resultatet. FOs tillitsvalgte i Buskerud har gjort sitt beste for å få til et godt resultat for sine medlemmer. Men hvem er riktig adresse for misnøyen? Er det FOs tillitsvalgte som skal ha kjeft for å ha gjort en dårlig jobb - eller bli avkrevd en forklaring på hvorfor ikke jeg har blitt prioritert? Eller er det arbeidsgiver? Hvem bestemmer til syvende og sist? Lønnsforhandlingene er et samspill mellom tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter der mange faktorer spiller inn. Noen opplever det slik at arbeidsgiversiden legger løpet og at forhandlingene ikke er reelle, mens andre melder at de har hatt bra innflytelse på resultatet. Det er i mange kommuner oppnådd svært gode resultater for mange enkeltmedlemmer og for FOs medlemmer som helhet.

6 Stort engasjement på Fossesholm! Godt besøkt høstkonferanse. FO Buskeruds årlige fagkonferanse ble igjen arrangert av felles yrkesfaglig utvalg på Fossesholm. Den 12. september samlet nesten 70 medlemmer seg i høststemte og staselige omgivelser. Konferansen fokuserte i år på barn. Barneperspektivet er viktig Først fortalte en kunnskapsrik og engasjert Helga Wetterhus om sin erfaring som barnerepresentant ved Kongsberg DPS. Wetterhus understreket at et barneperspektiv i voksenpsykiatrien er nødvendig fordi voksenpsykiatrien kan være den første instans som får kjennskap til hele familiens vanskeligheter og behov. Det er helt nødvendig at voksenpsykiatrien 'ser' barnet. Et barneperspektiv innbærer å ta barnet på alvor ved at barnet får anledning til å gi uttrykk for hvordan de subjektivt opplever å bli sett - hørt og forstått som pårørende. Skal en helhetlig ivaretakelse være mulig er det også viktig å legge til rette for at foreldrene/pasienten og 1. linjetjenesten kan få se, høre og forstå voksenpsykiatriens barneperspektiv. Helga Wetterhus hadde med seg en ungdom, Camilla, som med sin egen erfaring som pårørende til en psykisk syk, gav eksempler fra sitt møte med hjelpeapparatet. I tillegg hadde Wetterhus med seg Anna Tokle, som fortalte om sine erfaringer med arbeid med barn og ungdom av psykisk syke i Rauma kommune. Betydningen av trygge omsorgspersoner Synnøve Aspelund er leder av spedbarnsteamet ved BUP Ringerike og snakket om betydningen det har for barn å ha trygge omsorgspersoner rundt seg fra tidlig barndom. Dersom omsorgspersonene svikter kan barna bære med seg traumer inn i voksenlivet. Som hun sa "følelser er tidsreisende - de kan dukke opp igjen uløste", og særlig når vi blir foreldre eller ved andre store endringer i livet. Derfor ble betydningen av tidlig intervensjon vektlagt sterkt. Stort engasjement Det var tydelig at årets tema engasjerte tilhørerne. Det ble rom for diskusjoner underveis, og særlig samarbeidet mellom første - og andrelinjetjenesten vakte lett forhøyet temperatur i salen. Det var flott å se så mange aktive og engasjerte FO medlemmer samlet! To som var til stede. Camilla Jordanger fra Ål gav uttrykk for at dette var en viktig samling som understreket betydningen av, og behovet for et tettere samarbeid mellom de ulike etatene. Vi kan dra nytte av hverandres profesjoner ved å dele informasjon. Vi bør ikke sitte på kunnskapen alene, men innse at andre kan bidra for å dekke et helhetlig behov for barnet understreket Camilla Jordanger. Hilde Iversen fra Sykehuset Buskerud mente at det var veldig ok med ungdom som forteller om sitt møte med hjelpeapparatet slik at brukerperspektivet kom frem. Det var også en veldig nyttig debatt. Det er bra når noen deler sine erfaringer slik at vi kan se sakene fra ulike ståsted og få andres perspektiv. Flott å også møte andre FOmedlemmer sa en fornøyd Hilde Iversen.

7 Flott lokalt initiativ gav vellykket fagdag på Lier videregående skole! En dag i sommer mottok fylkeskontoret en e-post fra en av vernepleierne ved Lier videregående skole. Som mange vet har Lier vgs. et eget ressurssenter for elever med autisme hvor elever med behov for spesiell tilrettelegging gis opplæring. Vi er en gjeng vernepleiere som ønsker oss Børge Holden til å forelese for oss het det i mailen fra Ingebjørg S. Sandvik, sammen med opplysninger om aktuelle kostnader. Børge Holden er sjefspsykolog ved Habiliteringstjenesten for voksne funksjonshemmede i Hedmark og har tatt doktorgrad i tema om atferdsanalyse. Et flott initiativ tenkte vi på fylkeskontoret og brukte ikke lang tid på å finne en budsjettpost som kunne dekke utgiftene. Deretter ble det gjort avtaler om fordeling av praktiske oppgaver der FO - kontoret tok ansvar for annonsering og påmeldinger, mens de lokale vernepleierne tok ansvar for arrangementet for øvrig. Hovedtemaet til Holden var: Et kritisk blikk på diagnostisering av Asperger syndrom. Holden innledet med å si at ca 80% av dem han får henvist med diagnosen Asperger syndrom eller for vurdering med tanke på Asperger, ikke oppfyller kriteriene. Det er en rask økning av personer med diagnosen og det kan være grunn til å tro at det skjer en overdiagnostisering av Asperger. Holden tok videre for seg historikk om Asperger og kriterier for autisme. Han pekte på problemer med Asperger-kriteriene i forhold til autisme og på tilstander og psykiatriske diagnoser Asperger kan forveksles med, samt andre grunner til feildiagnostikk. Avslutningsvis pekte han på verdien av Asperger som diagnose, men understreket at Asperger er en uklar diagnostisk kategori. Foreleser og tema fenget tydeligvis i det hele 60 FO-medlemmer og andre interesserte møtte frem. Takk til vernepleierne på Lier vgs for et flott initiativ og et flott gjennomført arrangement! Nye hefter fra FO Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere i skole, barnehage og SFO. Her finner du FO s skolepolitiske plattform, en beskrivelse av våre yrkesgruppers kompetansebidrag i skole, barnehage og SFO samt et lite avsnitt om ansettelsesvilkår, lønn og arbeidstid. Kompetanseprofiler: Barnevernpedagogen sosionomen og vernepleieren. Heftet tydeliggjør hva som er våre yrkesgruppers særskilte kunnskap og kompetanse. Det er utviklet kompetanseprofiler hvor den enkelte profesjons historie og utvikling, innholdet i utdanningene, kunnskaper og ferdigheter og aktuelle fremtidsperspektiver beskrives. Om vernepleieryrket Heftet gir en gjennomgang av vernepleierutdanningen før og nå, vernepleierens kunnskaper og ferdigheter og vernepleierens yrkesutøvelse. Tilsvarende hefter finnes også for barnevernpedagogen og sosionomen. Heftene kan bestilles fra FO Buskerud. De kan også lastes ned fra

8 FO bowling med nogo attåt i Hallingdal en tradisjon som har kommet for å bli! I disse travle tider med stadig økende tempo skal det ikke så mye til å etablere en tradisjon. Samme tid, sted og opplegg som i fjor og vips: Det har blitt en tradisjon! Slik også med Hallingdalsseminaret. Ingrediensene bowling, middag med overnatting og faglig tema alt på ærverdige Dr. Holms hotell på Geilo - slo også i år godt an. Tre lag kjempet om seieren i bowlingkonkurransen og det ble et sammensatt lag med innleder Kjetil Hasselø fra FO, Geir Olav Garthus og Inger Dina Holum fra Nes samt Janet Albrigtsen fra Hemsedal som stakk av med seieren. Geir Olav Garthus stakk i tillegg av gårde med premiene for beste individuelle serie, både enkeltserie og sammenlagt. Disse ble delt ut under middagen der også vernepleier Unn Hervig Persson ble hedret for utrolige 40 års medlemskap (!) i vernepleierforbundet og FO. Det seirende Bowlinglaget (Hemsedal) Seminaret dagen etter samlet denne gangen ca. 15 deltakere. Tema var igjen NAV. I fjor var NAVkontorene i Hallingdal i støpeskjeen. Nå var de etablert og hadde vært i drift ca. et halvt års tid. NAV prosjektansvarlig i FO Kjetil Hasselø viste et Norgesbilde av NAV: hvordan er status? Hvilke utfordringer sliter FO medlemmer med andre steder i landet? Det ble en god dialog med deltakerne som forhåpentligvis gav inspirasjon til å jobbe videre med å utvikle NAV-kontorene som et sted med plass til sosialfaget. Vi ses igjen på Geilo i 2009! Unn Hervig Persson ble hedret Geir Olav Garthus stakk av med 3 førstepremier Laget fra Gol Stemning i vinkjelleren.

9 REPRESENTANTSKAPSMØTE , KONGSBERG Representantskapet i FO Buskerud hadde sitt tredje møte i år 30. til 31. oktober. Denne gangen på Quality hotell Kongsberg. Det var 23 påmeldte representanter. Møtet ble innledet av en engasjert 2.nestleder fra FO sentralt, Kjetil A. Ostling, som hadde et innlegg med overskriften Barnevern og helsetjenester på anbud. Kjetil redegjorde for bakgrunnen for den anbudsutsettingen vi ser av velferdstjenester i dag. Han dro linjer tilbake til markedsliberalismens røtter på begynnelsen av 1900 tallet og New Public Managements inntog i Norge på 1980-tallet. Han pekte på at vi nå er i en helt spesiell tid der samfunnsøkonomien er i ulage. Banker, privat næringsliv og samfunnsinstitusjoner taper milliarder og står i fare for å bukke under. Den markedsorienterte styringsideologien har vært på fremmarsj i 20 år, men de senere år har det blitt tydelig hvilke konsekvenser denne politikken har for brukere og FOs profesjoner. Denne ideologien utfordres nå kraftig. Fokus på høy kvalitet og differensiert tilbud Eies og drives av det offentlige Private tilbud skal supplere det offentlige De privates driftsoverskudd skal kreves brukt til videreutvikling i sin helhet Styrke den folkevalgte styringen av velferdstjenestene Anbudspolitikken undergraver god personalpolitikk Fokus på kjøp av tiltak bidrar til nedbygging Krav om tariffavtale fra private/ideelle aktører Krafttak i statlig og kommunalt rusvern Helhetlig nasjonal plan for statens barnevern Antall statlige institusjonsplasser til utsatte barn og rusmisbrukere må økes Kontrakter må gå over flere år Økonomi skal ikke styre valg av tiltak Den største saken for øvrig på dette representantskapsmøte var budsjettarbeid for Kasserer Gro S. Månsson og nestleder Marianne S. Johnsen innledet til temaet. Deretter jobbet representantene i grupper og diskuterte seg frem til prioriteringer de ønsket å melde inn til styrets videre arbeid. Budsjettet for 2009 skal vedtas på årsmøtet i mars. Fylkessekretæren, Bjarne Gilje, ga representantskapet en oppsummering av resultatene av lokale forhandlinger rundt om i Buskerud. Vi ser hvordan barnevernstiltak og rusomsorg har blitt butikk. Ønsker vi som fagutøvere og forvaltere av velferdstjenestene å være selgere som styres av økonomiske fremfor faglige hensyn? I dag er ca 60% av rusinstitusjonene og ca 50% av barnevernstiltakene i Norge private. Et viktig formål med møtene er også å bygge opp et nettverk tillitsvalgte seg imellom. En quiz og hyggelig sosialt samvær for øvrig bidro til dette. Neste representantskapsmøtet blir årsmøtet på Tyrifjord hotell 7. mars Kjetil etterlyser en felles sosial indignasjon i Norge og blant oss FO ere spesielt. Men han er også optimistisk og mener å se konturene av et paradigmeskifte. FOs politikk når det gjelder anbuds og konkurranseutsetting sammenfattet han i disse punktene: Modernisering uten markedsliberalisme Privatisering og konkurranseutsetting tar fokus bort fra brukernes behov Det er et offentlig ansvar Vinnere av Quizen

10 Organisasjonsdebatten i FO stor motstand mot regionalisering! Viktige spørsmål til debatt. FO-kongressen i 2006 vedtok at det skulle gjøres en grundig gjennomgang og utredning av FOs organisering. Bakgrunnen for ønsket om en slik gjennomgang var mulig ny forvaltningsstruktur i Norge (nedleggelse av fylkeskommunen), regionalisering av velferdstjenestene (helseforetakene, Bufetat), økt medlemsmasse og mulige andre utfordringer for organisasjonen. Det ble vedtatt at utredningen skulle omfatte en vurdering av: Avdelingenes organisering, grenser og oppgaver Tildelingsnøkkel for økonomiske midler Basistilskuddet som sikrer en viss ressurs i hver avdeling Representantskapsmodell for landsstyret og delegatfordeling til Kongressen. Det er lagt opp til endelig behandling og vedtak på kongressen i FOs organisering. I dag har Fellesorganisasjonen medlemmer (pr ) og er et av LOs ti største forbund. FO er inndelt etter fylkesgrensene og har 19 avdelinger. Hver avdelings høyeste organ, årsmøtet, velger styre og utvalg og vedtar handlingsplaner og budsjett. Mellom årsmøtene er det representantskapet som er avdelingens høyeste organ. Når det gjelder økonomiske midler til avdelingene er de styrt av kongressvedtaket fra 2002 som sier at 29% av all kontingentinntekt til FO skal overføres ut til avdelingene. Dette gjøres etter en fordelingsnøkkel som inneholder et basistilskudd til alle i tillegg til at det taes hensyn til avdelingens størrelse ifht medlemstall og geografisk utstrekning (reisekostnader). I 2008 tilsvarer dette rundt 1,1 millioner kroner for FO Buskerud. Kongressen er FOs høyeste organ og møtes hvert 4.år. Her har hver avdeling minimum 3 representanter (en b, s og v). Øvrige delegater fordeles prosentvis etter medlemstall i avdelingene. På siste kongress hadde Buskerud 7 delegater (2b, 3s og 2v). Til sammenlikning har Aust- Agder som minste avdeling 5 delegater og Oslo som den største 16. Landsstyret som møtes 4-6 ganger pr. år har 1 representant fra hver avdeling uavhengig av størrelse. Det er organisasjonsutvalget som har fått i oppdrag å jobbe med disse temaene frem mot kongressen i FO Buskeruds er representert i dette utvalget ved fylkessekretær Bjarne Gilje. Hvor står arbeidet nå? Regionaliseringsdebatten er død! Organisasjonsutvalget sendte i desember 2007 ut en spørreundersøkelse i organisasjonen og i perioden mai til september 2008 har det vært en høringsrunde i FO. I Buskerud ble det utarbeidet et høringssvar på representantskapsmøtet i mai Høringsrunden som hadde svarfrist 1.september viser helt klart at FO ikke ønsker en endring av avdelingsstrukturen. Avdelingene Hei alle medlemmer av FO Buskerud! Nå er det høst og valgkomité tid, og årsmøtet 2009 nærmer seg. Jippi!!!! - tenker du nok der du sitter. Endelig!! - er det min tur, fagforening er morsomt! FO Buskerud består av et styre med leder, nestleder, kasserer fylkessekretær. peker i sine svar særlig på viktigheten av nærhet til medlemmene. Så regionaliseringsdebatten er nå død! Andre viktige tema Organisasjonsutvalget jobber videre med de andre viktige temaene rundt FOs organisasjon. For eksempel spørsmålet om tilskuddsordningene til avdelingene bør endres. Bør det settes av noen penger til samarbeidsløsninger? Er det rett at alle avdelinger skal ha en fylkessekretær på fulltid, uansett størrelse? Skal avdelinger med mye penger på bok returnere noe av midlene? Organisasjonsutvalget vil også jobbe videre med å se på representasjon til kongress og landsstyret. Er fordelingen av delegater/representanter rettferdig og riktig slik den er i dag? Denne jobben skal sluttføres i god tid før neste kongress, der den skal opp til behandling og endelig vedtak. Før dette vil vårt representantskap få god anledning til å uttale seg.

11 Som styremedlemmer sitter lederne for de ulike utvalgene og representanter for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger som sitter i felles yrkesfaglig utvalg. Avdelingen har i tillegg følgende utvalg og komiteer: helse og sosialpolitisk utvalg tariffpolitisk utvalg valgkomité kontrollkomité Ønsker du selv, eller kjenner du noen du synes burde ha verv i FO Buskerud, ta kontakt med en av oss i valgkomiteen: Gry ElizabethJuvelid Britt Sund Bente Pallin Georg de Lange Torild Meen FO BUSKERUDS MEDLEM NR På årsmøtet i 2007 vedtok vi et handlingsprogram som slo fast at vi i løpet av årsmøteperioden skal ha som målsetting å runde 1000 medlemmer. Nå har vi nådd målet! Vi er faktisk per i dag 1033 medlemmer. Velkommen til alle dere nye medlemmer! Den heldige som havnet på plassen som nr 1000 er barnevernpedagog Lotte Steenberg. Lotte ble utdannet ved Høgskolen i Sogndal i 1999 og har siden jobbet som miljøterapeut i psykiatrien. Her har hun arbeidet både med voksne og med barn. Nå jobber hun i en nyåpnet barnehage i Krokstadelva og trives veldig godt med det. På sikt ønsker hun å studere pedagogikk og ser for seg en jobb som pedagogisk leder i barnehage. Lotte er veldig opptatt av viktigheten av FOs yrkesgrupper inn i barnehage og skole. Hun håper dette er en sak FO vil fortsette å holde stort fokus på fremover. Vi håper at veldig mange av dere allerede har satt av 6. og 7. mars for å komme på det årlige FO Buskerud-seminaret. Der legger vi opp til en liten markering av vårt medlem nr Et spesielt velkommen til deg Lotte! FO Buskerud fortsetter vervekampanjen også i 2009! Representantskapet satte i 2007 en målsetting om at FO Buskerud skulle passere 1000 medlemmer innen årsmøtet i Det har vi allerede klart i det vi passerte 1000 medlemmer allerede i sommer! Se oppslag om medlem nr.1000 ovenfor. På landsbasis nærmer FO seg sterkt medlemmer - faktisk en dobling av medlemstallet siden 1998! Vi håper at det skal være attraktivt å være medlem av FO Buskerud. Vi ønsker å ha dyktige, godt skolerte tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, et høyt kompetanse- og servicenivå på fylkeskontoret og å gi tilbud om nyttige og hyggelige aktiviteter i FO regi. FO Buskerud-seminaret (se annet sted i bladet) er et eksempel på dette! Vi håper at både tillitsvalgte og menige medlemmer vil bidra aktivt til at FO og FO Buskerud får flere medlemmer. For å stimulere til dette har vi satt opp vervepremier. Fra nå av er premiene slik: Både den som verver og den som blir vervet mottar en minnepinne (1Gb) med FO logo. Det blir også trukket ut en hovedvinner for siste verveperiode ( ). Den heldige vinner vil motta et gavekort på gratis weekendopphold for to personer på Dr. Holms hotell, Geilo! Medlem nr vil motta en hyggelig overraskelse under årsmøtet på Tyrifjord hotell. Nedenfor finner du vårt lokale verveskjema. Dette sendes til FO Buskerud. Merk at selve innmeldingen skjer til FO sentralt på eget innmeldingsskjema (som vi gjerne sender ut) eller enklest på FOs hjemmesider Vi trenger din hjelp for å bli enda flere! Verv et medlem og vinn tur til Geilo!

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 FO Buskerud-seminaret 2011 Sundvolden hotell 11 12. MARS I år kommer Reidun Dybsland og Magnus Marsdal Mer info om seminaret og påmelding inne i bladet!

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer