Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status."

Transkript

1 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Hvordan kan vi som sosialarbeidere bidra til å øke anerkjennelsen av vår fagtradisjon? Foreleser: Professor i sosialt arbeid Edgar Marthinsen Andre del av programmet er i regi av Magnar Kleiven. Forfatter av boka Ikke bland doktor n borti helsa di. Her blir det en god blanding av humor og alvor. Vi inviterer selvsagt også til middag og overnatting med påfølgende årsmøte. Se nærmere opplysninger inne i bladet! Sett av datoene nå! FO BUSKERUD ØNSKER ALLE MEDLEMMER En God Jul og et Godt Nytt år

2 Bli med på det tradisjonsrike FO Buskerud-seminaret mars! I år avholdes seminaret igjen på Tyrifjord hotell, Vikersund. Det er 13. gang vi inviterer til fag, fest og fagforening i Buskerud. Vi har som mål at FO Buskerud-seminaret skal gi deg som medlem et fagseminar med høy kvalitet, hyggelig sosialt samvær med andre FO-medlemmer og en mulighet for informasjon og påvirkning av fagforeningen din. Vi håper og tror at vi også i år har klart å sette sammen et program som vil være interessant for deg som yrkesutøver og fagforeningsmedlem. Vi har igjen invitert to forelesere som skal fylle fredagen for oss; Edgar Martinsen er professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og er for tiden tilknyttet HUSK (høgskole og universitets sosialkontor) Midt Norge. Martinsen vil snakke om sosialfagets status særlig med tanke på NAV og helseforetakene. Martinsen er opptatt av at sosialfaget burde ha en høyere status en det har i Norge i dag. Hvordan kan vi som helse- og sosialarbeidere bidra til å øke denne anerkjennelsen av vårt fagfelt? Dagens andre foreleser er Magnar Kleiven. Han er legen, med humoristiskfilosofiske tilbøyeligheter, som sluttet å være lege fordi han syntes det var mye mer morsomt å jobbe med helse! Han driver Vivilja A/S (vi vil, ja!) med følgende forretningsidé: «å bidra til å spre optimisme, begeistring og livsglede for å øke medmenneskers livskvalitet». En god latter forlenger livet, sies det, og Magnar mener det er mye vitenskapelig dokumentasjon som støtter en slik påstand. I tillegg er det mye som faktisk tyder på at en god latter også forbedrer livet. Magnar er medlem i Nordisk selskap for medisinsk humor. Bak ablegøyene ligger et meget seriøst budskap! Tradisjon tro møtes vi til middag og sosialt samvær på kvelden. Lørdag er satt av til årsmøtet i FO Buskerud. Årsmøtet er åpent for alle og er en mulighet til å få et nærmere innblikk i hvordan avdelingen har jobbet de siste to årene og hvordan løpet blir lagt for neste årsmøteperiode. Det er de valgte representantene til representantskapet som møter med alle rettigheter dvs. tale-, forslags- og stemmerett, men alle medlemmer har tale- og forslagsrett, så her er det muligheter for påvirkning! Endelig program og invitasjon kommer senere, men sett av dagene nå! i Denne gangen blir det en liten egenandel på kr uansett hva du deltar på. Gratis for alle tillitsvalgte! Vi ses på Tyrifjord!! INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009 Styret innkaller med dette til årsmøte for FO Buskerud. Årsmøtet avholdes lørdag fra kl på Tyrifjord hotell, Vikersund Medlemmer av representantskapet møter med tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte med tale- og forslagsrett. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme saker og forslag til årsmøtet må melde disse til styret senest innen Saker og forslag sendes til styret: post: FO Buskerud, Nedre Storgt.9, 3015 Drammen faks : eller e-post: Saker til årsmøtet med styrets innstilling vil bli sendt til alle medlemmer av representantskapet innen Saker vil også bli lagt ut på vår hjemmeside innen samme dato. Medlemmer som vil ha sakspapir tilsendt kan henvende seg til FO-kontoret. Se også annen informasjon om seminar middag og overnatting Bli med!

3 LEDEREN: Kjære FO medlem Høsten 2008, og snart jul. Tenker du presis som meg - tiden går så fort og det er mye som krever oppmerksomhet og engasjement. I mars dette året hadde vi vårt, nå tradisjonelle, Buskerud seminar, med blant annet forelesning av Rolf Rønning med tema: New Public Mangemenet feil svar på et viktig spørsmål. Dette ga oss mye å tenke på, og jeg tror at både du og jeg ser spor av NPM på våre arbeidsplasser. Det får meg også å tenke på den utfordring sosialfaget nå står overfor. Vi opplever mange i dag at sosialfaget får stadig mindre plass og fokus, og det er andre fagområder som vinner frem på bekostning av sosialfaget. Det gjelder både innenfor Helse og Rusomsorgen og ikke minst innen for NAV. NAV reformen kan ikke ha unngått noen her i landet, og i media leser vi daglig om mangler og negative konsekvenser i prosessen med opprettelse av de ulike NAV kontorene. Intensjonen bak reformen står FO bak, men mange av oss opplever i dag at det ikke gis Som annonsert i siste nummer av Buskstikka er nå våre nye web-sider i god drift. Her finner du alt det du trenger å vite om FO Buskerud. hvem sitter i styre og utvalg? hvem er tillitsvalgt på min arbeidsplass? er det noen arrangement jeg kan delta på? nyheter fra FO Buskerud tilstrekkelig stort rom for det sosialfaglige arbeidet i NAV. Til tross for at det har blitt sagt, at dersom ikke sosialfaget får sette sitt preg på det arbeidet som skal skje i NAV, blir det umulig å realisere reformens mål og intensjoner. På NAV kontor rundt om i Buskerud opplever mange at det er et stort fokus på telling, måling, og statistikk. Når siffer tar overhand, er risikoen stor at vi glemmer de brukere som finnes bak tallene. Blikket blir flyttet vekk fra brukeren for å tilfredsstille kravet om rapporter og tall. Vår oppgave er å synliggjøre de personer som finnes bak tallene i statistikken Men hva skal vi gjøre, skal vi resignere og finne oss andre arbeidsplasser? Nei, vi må som sosialarbeidere, uansett hvilken rolle vi har på NAV kontoret, opprettholde fokus på sosialt arbeid og brukerne. Vi må være aktive inn i NAV, og tydelige! Hvordan skal vi presentere sosialfaget for de som ikke kjenner til det? Grunnlaget for et godt sosialfaglig arbeid har vi fått med oss gjennom vår utdanning, og gjennom arbeid innenfor fagfeltet. Sosialfaglig arbeid er ikke bare litt sunn fornuft. Vi må på våre arbeidsplasser delta i diskusjoner og gi gode eksempler fra møtet med brukere. Med vår kunnskap om individet, gruppen og samfunnet og med en tilstedeværelse i møtet med brukeren blir det sosialfaglige arbeidet synlig. Det er akkurat denne kombinasjonen som er det unike for vårt arbeide! Så da håper jeg vi alle med stolthet for vårt fagfelt går inn i det nye året med intensjon om en fortsatt tydeliggjøring av vår kompetanse. En riktig GOD JUL og ET GODT NYTT år til dere alle. Hilsen Marie Lundblad Leder FO Buskerud Tips oss gjerne om lokale saker vi kan legge ut noe om på våre hjemmesider. Legg til i mine favoritter, og hold deg oppdatert på hva som skjer i FO Buskerud! Du kommer også inn på våre sider ved å velge Buskerud som avdeling på sin forside!

4 Fra landstyrerepresentanten: FO S LOBBYVIRKSOMHET FO sentralt og landstyret jobber ikke bare internt med våre egne fagpolitiske saker, med lønn- og arbeidsforhold. FO er også en samfunnsaktør som jobber utad i store samfunnspolitiske saker. Her er det viktig å komme fram med vår politikk som lobbyister og i direkte dialog med landets politiske og lovgivende organer. I høst har jeg vært blitt bedt om å være med i en slik prosess, og det imponerer meg hvilke plass og anseelse FO som fagorganisasjon har i slike sammenhenger. Jeg er med og representerer FO i et stort landsomfattende nettverk som ser på de enslige asylbarnas rettigheter her i landet. Nettverket består av 18 store organisasjoner som Redd Barna, Flyktningerådet, Advokatforeningen, Barnevernsambandet blant annet. Hovedsaken det jobbes med i nettverket er at de enslige asylsøkerne mellom 15 og 18 år også skal falle inn under barnevernloven. Staten har til nå praktisert at asylsøkere under 15 år er ivaretatt og får et barnevernfaglig tilbud. Det er bare satt en helt vilkårlig grense ved 15 år. Regjeringen sa i våres at i løpet av året skulle også alle under 18 år lovbeskyttes. Når det viste seg at det ble en stor økning i antallet enslige mindreårige, la de sitt forslag på is, og utsatte hele saken. Dette betyr at i landet oppholder det seg flere hundre barn som ikke ivaretas av noen lov mens de oppholder seg i riket. Det er oppstått en stor forskjellsbehandling mellom norske og asylsøkende barn. Dette kan vi ikke godta og se på. Det er først når asylsøknaden er behandlet og ungdommene har fått opphold og bosettingskommune at barnevernloven gjelder. I et møte nettverket hadde med barneministeren fikk jeg sett hvor opptatt politikerne er av å møte oss, fagfolkene som kjenner denne problematikken på kroppen, og som møter personene i arbeidshverdagen vår. Vi er viktige stemmer i utarbeiding av politikken som drives. Ministeren viste stor interesse for historiene vi kunne fortelle om barna som venter og er rettsløse inntil de får et svar om de kan bli eller ikke. OK, vi ser vel ikke endringen momentant etter et totimers møte med statsråden. Men jeg følte jeg ble hørt på, og at det gav noen drypp til hennes kunnskap om en hverdag vi jobber i. Dette nettverket og jobbingen disse lobbyistene gjør, har ikke havnet med store overskrifter og tv oppslag. Men det er viktig arbeid som skjer og FO blir sett på som en særs viktig stemme fordi vi representerer noe helt unikt: den nære relasjonen og kjennskapen til brukerne. Vårt arbeid er også å gi våre brukere en stemme i samfunnsdebatten. Gudmund. HUSK Å MELDE FRA OM ENDRING I ARBEIDSFORHOLD! Det er viktig at FO har registrert de riktige opplysningene om deg og ditt arbeidsforhold. Dette er viktig for at FO skal få informasjon ut til deg og for at de tillitsvalgte skal ha riktige medlemslister å forholde seg til ved for eksempel lokale lønnsforhandlinger. Endringer kan du enkelt gjøre selv ved å logge deg inn på din side på eller sende inn slippen som følger med hvert nummer av Fontene. Er du usikker på hvilke opplysninger FO har oppført på deg så sjekk dette ut på min side. Her skal du bruke medlemsnummeret ditt for innlogging. Det finner du over navnet ditt på Fontene.

5 Til lags åt alle kan ingen gjera et forsvarsskrift for de tillitsvalgte. Tariffoppgjøret 2008 er nå i havn. Sentrale forhandlinger er gjennomført og mange har fått gode tillegg andre har fått mindre. I kommunesektoren og i Staten har det vært lokale forhandlinger og de lokale tillitsvalgte har vært i aksjon. Lokale forhandlinger er en krevende øvelse. Møtet mellom medlemmenes forventninger og det endelige resultatet er ikke alltid vellykket. Som et tillitsvalgt sa det: Dette har vært tidens beste lokale oppgjør for FO, men aldri har jeg fått så mye kjeft! I kommunal sektor var det i år en relativt sett stor pott. Likt fordelt på alle ville det bli ca. kr til hver. De fleste medlemmene våre mener at de fortjener dette i tillegg og vel så det. Det er ingen tvil om at våre yrkesgruppers avlønning ikke matcher verken utdanning og kompetanse eller ansvar og arbeidsoppgaver! Mange av de som ikke har fått tillegg vil føle seg nedprioritert og sviktet og noen vil stille spørsmålstegn ved om det er noe poeng å være medlem av FO. Det er forståelig at man kan føle seg lite verdsatt når andre gis lønnsøkning og ikke en selv. Som oftest når forhandlingene sin avslutning ved at arbeidsgiver klart signaliserer at dette er siste tilbud nå har vi ikke mer å gi. Hva er da de tillitsvalgtes valg? Noen ganger vil de holde frem noen få medlemmer i et aller siste forsøk på å få til økning, men det vil til slutt være stopp. Det er aldri FO s tillitsvalgte som sier ja nå er vi fornøyd vi trenger ikke mer nå. FO s tillitsvalgte kan ha argumentert i flere runder uten å nå frem for nettopp den som føler seg nedprioritert og sviktet. Det er ikke FO som sier stopp! De tillitsvalgtes valg er om det siste tilbudet skal godtas eller ikke eller om man skal bryte forhandlingene. Ofte vil FO sitte igjen med en betydelig større andel av potten enn det antall ansatte som er medlemmer av FO skulle tilsi det har vi sett i en rekke kommuner i høstens forhandlinger. Med et samlet sett godt resultat vil det ikke være grunnlag for å gå til brudd selv om det er flere enkeltmedlemmers krav som langt fra er blitt innfridd. Det vil være riktig å godta resultatet. FOs tillitsvalgte i Buskerud har gjort sitt beste for å få til et godt resultat for sine medlemmer. Men hvem er riktig adresse for misnøyen? Er det FOs tillitsvalgte som skal ha kjeft for å ha gjort en dårlig jobb - eller bli avkrevd en forklaring på hvorfor ikke jeg har blitt prioritert? Eller er det arbeidsgiver? Hvem bestemmer til syvende og sist? Lønnsforhandlingene er et samspill mellom tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter der mange faktorer spiller inn. Noen opplever det slik at arbeidsgiversiden legger løpet og at forhandlingene ikke er reelle, mens andre melder at de har hatt bra innflytelse på resultatet. Det er i mange kommuner oppnådd svært gode resultater for mange enkeltmedlemmer og for FOs medlemmer som helhet.

6 Stort engasjement på Fossesholm! Godt besøkt høstkonferanse. FO Buskeruds årlige fagkonferanse ble igjen arrangert av felles yrkesfaglig utvalg på Fossesholm. Den 12. september samlet nesten 70 medlemmer seg i høststemte og staselige omgivelser. Konferansen fokuserte i år på barn. Barneperspektivet er viktig Først fortalte en kunnskapsrik og engasjert Helga Wetterhus om sin erfaring som barnerepresentant ved Kongsberg DPS. Wetterhus understreket at et barneperspektiv i voksenpsykiatrien er nødvendig fordi voksenpsykiatrien kan være den første instans som får kjennskap til hele familiens vanskeligheter og behov. Det er helt nødvendig at voksenpsykiatrien 'ser' barnet. Et barneperspektiv innbærer å ta barnet på alvor ved at barnet får anledning til å gi uttrykk for hvordan de subjektivt opplever å bli sett - hørt og forstått som pårørende. Skal en helhetlig ivaretakelse være mulig er det også viktig å legge til rette for at foreldrene/pasienten og 1. linjetjenesten kan få se, høre og forstå voksenpsykiatriens barneperspektiv. Helga Wetterhus hadde med seg en ungdom, Camilla, som med sin egen erfaring som pårørende til en psykisk syk, gav eksempler fra sitt møte med hjelpeapparatet. I tillegg hadde Wetterhus med seg Anna Tokle, som fortalte om sine erfaringer med arbeid med barn og ungdom av psykisk syke i Rauma kommune. Betydningen av trygge omsorgspersoner Synnøve Aspelund er leder av spedbarnsteamet ved BUP Ringerike og snakket om betydningen det har for barn å ha trygge omsorgspersoner rundt seg fra tidlig barndom. Dersom omsorgspersonene svikter kan barna bære med seg traumer inn i voksenlivet. Som hun sa "følelser er tidsreisende - de kan dukke opp igjen uløste", og særlig når vi blir foreldre eller ved andre store endringer i livet. Derfor ble betydningen av tidlig intervensjon vektlagt sterkt. Stort engasjement Det var tydelig at årets tema engasjerte tilhørerne. Det ble rom for diskusjoner underveis, og særlig samarbeidet mellom første - og andrelinjetjenesten vakte lett forhøyet temperatur i salen. Det var flott å se så mange aktive og engasjerte FO medlemmer samlet! To som var til stede. Camilla Jordanger fra Ål gav uttrykk for at dette var en viktig samling som understreket betydningen av, og behovet for et tettere samarbeid mellom de ulike etatene. Vi kan dra nytte av hverandres profesjoner ved å dele informasjon. Vi bør ikke sitte på kunnskapen alene, men innse at andre kan bidra for å dekke et helhetlig behov for barnet understreket Camilla Jordanger. Hilde Iversen fra Sykehuset Buskerud mente at det var veldig ok med ungdom som forteller om sitt møte med hjelpeapparatet slik at brukerperspektivet kom frem. Det var også en veldig nyttig debatt. Det er bra når noen deler sine erfaringer slik at vi kan se sakene fra ulike ståsted og få andres perspektiv. Flott å også møte andre FOmedlemmer sa en fornøyd Hilde Iversen.

7 Flott lokalt initiativ gav vellykket fagdag på Lier videregående skole! En dag i sommer mottok fylkeskontoret en e-post fra en av vernepleierne ved Lier videregående skole. Som mange vet har Lier vgs. et eget ressurssenter for elever med autisme hvor elever med behov for spesiell tilrettelegging gis opplæring. Vi er en gjeng vernepleiere som ønsker oss Børge Holden til å forelese for oss het det i mailen fra Ingebjørg S. Sandvik, sammen med opplysninger om aktuelle kostnader. Børge Holden er sjefspsykolog ved Habiliteringstjenesten for voksne funksjonshemmede i Hedmark og har tatt doktorgrad i tema om atferdsanalyse. Et flott initiativ tenkte vi på fylkeskontoret og brukte ikke lang tid på å finne en budsjettpost som kunne dekke utgiftene. Deretter ble det gjort avtaler om fordeling av praktiske oppgaver der FO - kontoret tok ansvar for annonsering og påmeldinger, mens de lokale vernepleierne tok ansvar for arrangementet for øvrig. Hovedtemaet til Holden var: Et kritisk blikk på diagnostisering av Asperger syndrom. Holden innledet med å si at ca 80% av dem han får henvist med diagnosen Asperger syndrom eller for vurdering med tanke på Asperger, ikke oppfyller kriteriene. Det er en rask økning av personer med diagnosen og det kan være grunn til å tro at det skjer en overdiagnostisering av Asperger. Holden tok videre for seg historikk om Asperger og kriterier for autisme. Han pekte på problemer med Asperger-kriteriene i forhold til autisme og på tilstander og psykiatriske diagnoser Asperger kan forveksles med, samt andre grunner til feildiagnostikk. Avslutningsvis pekte han på verdien av Asperger som diagnose, men understreket at Asperger er en uklar diagnostisk kategori. Foreleser og tema fenget tydeligvis i det hele 60 FO-medlemmer og andre interesserte møtte frem. Takk til vernepleierne på Lier vgs for et flott initiativ og et flott gjennomført arrangement! Nye hefter fra FO Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere i skole, barnehage og SFO. Her finner du FO s skolepolitiske plattform, en beskrivelse av våre yrkesgruppers kompetansebidrag i skole, barnehage og SFO samt et lite avsnitt om ansettelsesvilkår, lønn og arbeidstid. Kompetanseprofiler: Barnevernpedagogen sosionomen og vernepleieren. Heftet tydeliggjør hva som er våre yrkesgruppers særskilte kunnskap og kompetanse. Det er utviklet kompetanseprofiler hvor den enkelte profesjons historie og utvikling, innholdet i utdanningene, kunnskaper og ferdigheter og aktuelle fremtidsperspektiver beskrives. Om vernepleieryrket Heftet gir en gjennomgang av vernepleierutdanningen før og nå, vernepleierens kunnskaper og ferdigheter og vernepleierens yrkesutøvelse. Tilsvarende hefter finnes også for barnevernpedagogen og sosionomen. Heftene kan bestilles fra FO Buskerud. De kan også lastes ned fra

8 FO bowling med nogo attåt i Hallingdal en tradisjon som har kommet for å bli! I disse travle tider med stadig økende tempo skal det ikke så mye til å etablere en tradisjon. Samme tid, sted og opplegg som i fjor og vips: Det har blitt en tradisjon! Slik også med Hallingdalsseminaret. Ingrediensene bowling, middag med overnatting og faglig tema alt på ærverdige Dr. Holms hotell på Geilo - slo også i år godt an. Tre lag kjempet om seieren i bowlingkonkurransen og det ble et sammensatt lag med innleder Kjetil Hasselø fra FO, Geir Olav Garthus og Inger Dina Holum fra Nes samt Janet Albrigtsen fra Hemsedal som stakk av med seieren. Geir Olav Garthus stakk i tillegg av gårde med premiene for beste individuelle serie, både enkeltserie og sammenlagt. Disse ble delt ut under middagen der også vernepleier Unn Hervig Persson ble hedret for utrolige 40 års medlemskap (!) i vernepleierforbundet og FO. Det seirende Bowlinglaget (Hemsedal) Seminaret dagen etter samlet denne gangen ca. 15 deltakere. Tema var igjen NAV. I fjor var NAVkontorene i Hallingdal i støpeskjeen. Nå var de etablert og hadde vært i drift ca. et halvt års tid. NAV prosjektansvarlig i FO Kjetil Hasselø viste et Norgesbilde av NAV: hvordan er status? Hvilke utfordringer sliter FO medlemmer med andre steder i landet? Det ble en god dialog med deltakerne som forhåpentligvis gav inspirasjon til å jobbe videre med å utvikle NAV-kontorene som et sted med plass til sosialfaget. Vi ses igjen på Geilo i 2009! Unn Hervig Persson ble hedret Geir Olav Garthus stakk av med 3 førstepremier Laget fra Gol Stemning i vinkjelleren.

9 REPRESENTANTSKAPSMØTE , KONGSBERG Representantskapet i FO Buskerud hadde sitt tredje møte i år 30. til 31. oktober. Denne gangen på Quality hotell Kongsberg. Det var 23 påmeldte representanter. Møtet ble innledet av en engasjert 2.nestleder fra FO sentralt, Kjetil A. Ostling, som hadde et innlegg med overskriften Barnevern og helsetjenester på anbud. Kjetil redegjorde for bakgrunnen for den anbudsutsettingen vi ser av velferdstjenester i dag. Han dro linjer tilbake til markedsliberalismens røtter på begynnelsen av 1900 tallet og New Public Managements inntog i Norge på 1980-tallet. Han pekte på at vi nå er i en helt spesiell tid der samfunnsøkonomien er i ulage. Banker, privat næringsliv og samfunnsinstitusjoner taper milliarder og står i fare for å bukke under. Den markedsorienterte styringsideologien har vært på fremmarsj i 20 år, men de senere år har det blitt tydelig hvilke konsekvenser denne politikken har for brukere og FOs profesjoner. Denne ideologien utfordres nå kraftig. Fokus på høy kvalitet og differensiert tilbud Eies og drives av det offentlige Private tilbud skal supplere det offentlige De privates driftsoverskudd skal kreves brukt til videreutvikling i sin helhet Styrke den folkevalgte styringen av velferdstjenestene Anbudspolitikken undergraver god personalpolitikk Fokus på kjøp av tiltak bidrar til nedbygging Krav om tariffavtale fra private/ideelle aktører Krafttak i statlig og kommunalt rusvern Helhetlig nasjonal plan for statens barnevern Antall statlige institusjonsplasser til utsatte barn og rusmisbrukere må økes Kontrakter må gå over flere år Økonomi skal ikke styre valg av tiltak Den største saken for øvrig på dette representantskapsmøte var budsjettarbeid for Kasserer Gro S. Månsson og nestleder Marianne S. Johnsen innledet til temaet. Deretter jobbet representantene i grupper og diskuterte seg frem til prioriteringer de ønsket å melde inn til styrets videre arbeid. Budsjettet for 2009 skal vedtas på årsmøtet i mars. Fylkessekretæren, Bjarne Gilje, ga representantskapet en oppsummering av resultatene av lokale forhandlinger rundt om i Buskerud. Vi ser hvordan barnevernstiltak og rusomsorg har blitt butikk. Ønsker vi som fagutøvere og forvaltere av velferdstjenestene å være selgere som styres av økonomiske fremfor faglige hensyn? I dag er ca 60% av rusinstitusjonene og ca 50% av barnevernstiltakene i Norge private. Et viktig formål med møtene er også å bygge opp et nettverk tillitsvalgte seg imellom. En quiz og hyggelig sosialt samvær for øvrig bidro til dette. Neste representantskapsmøtet blir årsmøtet på Tyrifjord hotell 7. mars Kjetil etterlyser en felles sosial indignasjon i Norge og blant oss FO ere spesielt. Men han er også optimistisk og mener å se konturene av et paradigmeskifte. FOs politikk når det gjelder anbuds og konkurranseutsetting sammenfattet han i disse punktene: Modernisering uten markedsliberalisme Privatisering og konkurranseutsetting tar fokus bort fra brukernes behov Det er et offentlig ansvar Vinnere av Quizen

10 Organisasjonsdebatten i FO stor motstand mot regionalisering! Viktige spørsmål til debatt. FO-kongressen i 2006 vedtok at det skulle gjøres en grundig gjennomgang og utredning av FOs organisering. Bakgrunnen for ønsket om en slik gjennomgang var mulig ny forvaltningsstruktur i Norge (nedleggelse av fylkeskommunen), regionalisering av velferdstjenestene (helseforetakene, Bufetat), økt medlemsmasse og mulige andre utfordringer for organisasjonen. Det ble vedtatt at utredningen skulle omfatte en vurdering av: Avdelingenes organisering, grenser og oppgaver Tildelingsnøkkel for økonomiske midler Basistilskuddet som sikrer en viss ressurs i hver avdeling Representantskapsmodell for landsstyret og delegatfordeling til Kongressen. Det er lagt opp til endelig behandling og vedtak på kongressen i FOs organisering. I dag har Fellesorganisasjonen medlemmer (pr ) og er et av LOs ti største forbund. FO er inndelt etter fylkesgrensene og har 19 avdelinger. Hver avdelings høyeste organ, årsmøtet, velger styre og utvalg og vedtar handlingsplaner og budsjett. Mellom årsmøtene er det representantskapet som er avdelingens høyeste organ. Når det gjelder økonomiske midler til avdelingene er de styrt av kongressvedtaket fra 2002 som sier at 29% av all kontingentinntekt til FO skal overføres ut til avdelingene. Dette gjøres etter en fordelingsnøkkel som inneholder et basistilskudd til alle i tillegg til at det taes hensyn til avdelingens størrelse ifht medlemstall og geografisk utstrekning (reisekostnader). I 2008 tilsvarer dette rundt 1,1 millioner kroner for FO Buskerud. Kongressen er FOs høyeste organ og møtes hvert 4.år. Her har hver avdeling minimum 3 representanter (en b, s og v). Øvrige delegater fordeles prosentvis etter medlemstall i avdelingene. På siste kongress hadde Buskerud 7 delegater (2b, 3s og 2v). Til sammenlikning har Aust- Agder som minste avdeling 5 delegater og Oslo som den største 16. Landsstyret som møtes 4-6 ganger pr. år har 1 representant fra hver avdeling uavhengig av størrelse. Det er organisasjonsutvalget som har fått i oppdrag å jobbe med disse temaene frem mot kongressen i FO Buskeruds er representert i dette utvalget ved fylkessekretær Bjarne Gilje. Hvor står arbeidet nå? Regionaliseringsdebatten er død! Organisasjonsutvalget sendte i desember 2007 ut en spørreundersøkelse i organisasjonen og i perioden mai til september 2008 har det vært en høringsrunde i FO. I Buskerud ble det utarbeidet et høringssvar på representantskapsmøtet i mai Høringsrunden som hadde svarfrist 1.september viser helt klart at FO ikke ønsker en endring av avdelingsstrukturen. Avdelingene Hei alle medlemmer av FO Buskerud! Nå er det høst og valgkomité tid, og årsmøtet 2009 nærmer seg. Jippi!!!! - tenker du nok der du sitter. Endelig!! - er det min tur, fagforening er morsomt! FO Buskerud består av et styre med leder, nestleder, kasserer fylkessekretær. peker i sine svar særlig på viktigheten av nærhet til medlemmene. Så regionaliseringsdebatten er nå død! Andre viktige tema Organisasjonsutvalget jobber videre med de andre viktige temaene rundt FOs organisasjon. For eksempel spørsmålet om tilskuddsordningene til avdelingene bør endres. Bør det settes av noen penger til samarbeidsløsninger? Er det rett at alle avdelinger skal ha en fylkessekretær på fulltid, uansett størrelse? Skal avdelinger med mye penger på bok returnere noe av midlene? Organisasjonsutvalget vil også jobbe videre med å se på representasjon til kongress og landsstyret. Er fordelingen av delegater/representanter rettferdig og riktig slik den er i dag? Denne jobben skal sluttføres i god tid før neste kongress, der den skal opp til behandling og endelig vedtak. Før dette vil vårt representantskap få god anledning til å uttale seg.

11 Som styremedlemmer sitter lederne for de ulike utvalgene og representanter for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger som sitter i felles yrkesfaglig utvalg. Avdelingen har i tillegg følgende utvalg og komiteer: helse og sosialpolitisk utvalg tariffpolitisk utvalg valgkomité kontrollkomité Ønsker du selv, eller kjenner du noen du synes burde ha verv i FO Buskerud, ta kontakt med en av oss i valgkomiteen: Gry ElizabethJuvelid Britt Sund Bente Pallin Georg de Lange Torild Meen FO BUSKERUDS MEDLEM NR På årsmøtet i 2007 vedtok vi et handlingsprogram som slo fast at vi i løpet av årsmøteperioden skal ha som målsetting å runde 1000 medlemmer. Nå har vi nådd målet! Vi er faktisk per i dag 1033 medlemmer. Velkommen til alle dere nye medlemmer! Den heldige som havnet på plassen som nr 1000 er barnevernpedagog Lotte Steenberg. Lotte ble utdannet ved Høgskolen i Sogndal i 1999 og har siden jobbet som miljøterapeut i psykiatrien. Her har hun arbeidet både med voksne og med barn. Nå jobber hun i en nyåpnet barnehage i Krokstadelva og trives veldig godt med det. På sikt ønsker hun å studere pedagogikk og ser for seg en jobb som pedagogisk leder i barnehage. Lotte er veldig opptatt av viktigheten av FOs yrkesgrupper inn i barnehage og skole. Hun håper dette er en sak FO vil fortsette å holde stort fokus på fremover. Vi håper at veldig mange av dere allerede har satt av 6. og 7. mars for å komme på det årlige FO Buskerud-seminaret. Der legger vi opp til en liten markering av vårt medlem nr Et spesielt velkommen til deg Lotte! FO Buskerud fortsetter vervekampanjen også i 2009! Representantskapet satte i 2007 en målsetting om at FO Buskerud skulle passere 1000 medlemmer innen årsmøtet i Det har vi allerede klart i det vi passerte 1000 medlemmer allerede i sommer! Se oppslag om medlem nr.1000 ovenfor. På landsbasis nærmer FO seg sterkt medlemmer - faktisk en dobling av medlemstallet siden 1998! Vi håper at det skal være attraktivt å være medlem av FO Buskerud. Vi ønsker å ha dyktige, godt skolerte tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, et høyt kompetanse- og servicenivå på fylkeskontoret og å gi tilbud om nyttige og hyggelige aktiviteter i FO regi. FO Buskerud-seminaret (se annet sted i bladet) er et eksempel på dette! Vi håper at både tillitsvalgte og menige medlemmer vil bidra aktivt til at FO og FO Buskerud får flere medlemmer. For å stimulere til dette har vi satt opp vervepremier. Fra nå av er premiene slik: Både den som verver og den som blir vervet mottar en minnepinne (1Gb) med FO logo. Det blir også trukket ut en hovedvinner for siste verveperiode ( ). Den heldige vinner vil motta et gavekort på gratis weekendopphold for to personer på Dr. Holms hotell, Geilo! Medlem nr vil motta en hyggelig overraskelse under årsmøtet på Tyrifjord hotell. Nedenfor finner du vårt lokale verveskjema. Dette sendes til FO Buskerud. Merk at selve innmeldingen skjer til FO sentralt på eget innmeldingsskjema (som vi gjerne sender ut) eller enklest på FOs hjemmesider Vi trenger din hjelp for å bli enda flere! Verv et medlem og vinn tur til Geilo!

12 Retur: FO Buskerud Nedre Storgt Drammen A FO BUSKERUD VERVEAKSJON 2009 VERV ET NYTT MEDLEM OG FÅ EN FLOTT VERVEPREMIE! FO har plass til flere medlemmer. For å stimulere til verving har vi lagt opp til en liten kampanje. Verver du et medlem får du en vervegave tilsendt i posten. Også den du verver får samme gave! Blant dem som har vervet og sendt inn dette skjemaet - vil vi på årsmøtet 2009 trekke ut én vinner av et flott weekendopphold på Holms hotell på Geilo. Jo flere vervede medlemmer jo større vinnersjanse! Har du vervet et medlem fyll ut skjemaet nedenfor! NB! Selve innmeldingen skjer til FO sentralt! Benytt eller bruk innmeldingsskjema. Har du ikke dette ring så blir det tilsendt! Nyinnmeldt medlem: Navn:. Adresse:.. Arbeidsplass: E-postadresse: Mobiltelefon: Den som har vervet: Navn:. Adresse:.. Arbeidsplass: E-postadresse: Telefon: NB! Innmeldingsskjema sendes FO sentralt! Adresse: FO. Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Tlf Verveskjema sendes til: FO Buskerud, Nedre Storgate 9, 3015 Drammen Tlf E-post: Design/trykk: Vinn Industri Drammen AS, grafisk avd., tlf

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, 07. 08. MARS 2008

Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, 07. 08. MARS 2008 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, 07. 08. MARS 2008 SEMINAR: Rolf Rønning: New public management i helse- og sosialsektoren feil svar

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015.

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015. Handlingsplan for FO Buskerud 2015 FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet.

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Tale til Årets sosialarbeider 2016

Tale til Årets sosialarbeider 2016 Tale til Årets sosialarbeider 2016 I følge FOs statuetter skal: «Sosialarbeiderprisen gå til et FO-medlem eller ei gruppe FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2016: Fredag 8. januar kl. 15.00 til søndag 10. januar kl. 16.00 AU 2015 (utgående

Detaljer

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Fellesorganisasjonen (FO) vil gratulere Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen som barne- og likestillingsminister. Det er gledelig

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15.

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Sak 11: Valg Sak 11.1: Arbeidsutvalget Valgkomiteens innstilling følger på de neste sidene. Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Gardermoen, 21.3.2015

Detaljer

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus 1. ELEVFORSAMLING Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus MØTEDATO: 11.06.2014 MØTETID: 09.00-15.00 MØTESTED: Nydalen videregående skole, Oslo 2. Innkalling til 1. elevforsamling

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker

Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker Bevisstgjøring skaper bevegelse Mandag 3. mars gikk startskuddet for Deltas oppkjøring til tariffoppgjøret 2014. I fire månedene skal Delta skape bevisstgjøring

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Jobbmestrende Oppfølging

Jobbmestrende Oppfølging Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Jobbmestrende Oppfølging Strukturert samhandling gir resultater Status og erfaringer Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser Jobbmestrende Oppfølging

Detaljer