Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, MARS 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, 07. 08. MARS 2008"

Transkript

1 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, MARS 2008 SEMINAR: Rolf Rønning: New public management i helse- og sosialsektoren feil svar på et viktig spørsmål?" VITAMIN-INNSPRØYTNING: Torleif Lundquist: Klar tale humor alvor og faglig påfyll! MIDDAG OVERNATTING! REPRESENTANTSKAPSMØTE: Forbundsleder i FO Randi Reese FO fyller i disse dager 15 år. Som jubileumsgave til våre medlemmer tilbyr vi i år hele arrangementet gratis. Det vil si uansett hva du deltar på: pris kr.0.-! Se nærmere opplysninger inne i bladet! HVEM - HVA - NÅR - HVOR ALT DU VIL VITE OM FO BUSKERUD!

2 LEDEREN: Kjære FO medlem! I begynnelsen av et nytt år, vi tenker tilbake på året som gått og samtidig gleder vi oss til året som ligger foran oss. Høsten 2007 har vært fylt med mange aktiviteter. Fylkesekretær og leder har deltatt på LO Buskerud Konferanse, med målsetning om at FO skal bli mer synlig i LO Buskerud. I tillegg har vi hatt et første møte med leder for NSF (Norsk sykepleierforbund), og det blir et nytt møte nå i januar, der også foretakstillitsvalgt fra Sykehuset Buskerud skal delta. Vi vet at vi har mange felles inntresser, både med tanke på fag og tariff. Det har også vært sendt ut brev til Buskeruds stortingsrepresentanter med krav om autorisasjon nå. Det gjelder autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer. Dette er noe som også FO sentralt jobber aktivt med, og vi er mange som spent venter på resultat i denne saken I forbindelse med økt kapasitet her på kontoret har vi brukt tid på deltakelse på medlemsmøter ute i fylket. Blant annet har vi her fra kontoret vært på besøk både i Kongsberg, Ringerike og Hemsedal. Noe av det som skjer nå fremover er arbeidet med etablering av NAV kontor, noen kommuner fikk etablert NAV kontor i 2007 og flere kommuner skal etablere kontor nå i Her er det utrolig viktig å sette fokus på sosialfagets plass i reformen. Dersom intensjonen med NAV skal lykkes, er det nødvendig å tenke både arbeid og rehabilitering. Alle NAV kontor må ha ansatte med sosialfaglig utdanning som kan ivareta brukere med sammensatte behov. Husk at tanken med NAV kontoret ikke er at alle skal kunne alt, men at NAV kontoret samlet skal ha all kompetanse for å gi god service til brukerne. Vi med sosialfaglig utdanning har mye å bidra med, og vi må klare å formidle hva sosialt arbeid er til våre nye kolleger fra NAV arbeid/nav trygd. Samtidig må vi huske på et godt samarbeid med våre nye kolleger, vi har også noe å lære. Noe annet som vi alle opplever i vår hverdag er konsekvensene av en stram økonomi i den offentlige sektoren. Her gjelder det at vi holder fokus på et forsvarlig tilbud til brukeren. Helse- og sosialarbeider har et ansvar for å si fra når politiske vedtak er i motstrid til brukergruppers eller enkeltindividers interesser. Bruk de kanaler du har til å påvirke, husk å gjøre din stemme hørt. Vi ser nå frem mot en innholdsrik vår. Igjen ønsker jeg å formidle at vi fra fylkeskontoret gjerne kommer ut på besøk til nettopp din arbeidsplass/klubb. Ta kontakt med oss, og også gjerne direkte med de ulike ene. (navn, e-post adresse og telefonnummer finns på vår hjemmeside Håper vi ses på noen av FO Buskerud arrangementer i vår! Hilsen Marie Lundblad Leder FO Buskerud 1. Mai-frokost 2008 Tariffpolitisk serverte frokost på FO kontoret 1. mai i fjor også. Dette er nå blitt en tradisjon som får større og større oppslutning for hvert år. Sist ble vi hele 15 sjeler. Nå er vi spente på om vi fortsetter økningen. I år skal vi lage egne paroler som vi vil gå under i toget. Vi ønsker forslag til paroler. De kan sendes til For at vi skal rekke å få parolene godkjent må forslag komme innen På ettermiddagen 30. april vil vi være på FO-kontoret for å tegne og pynte plakatene. Kom gjerne innom om noen vil tegne eller male, eller bare ta en bit pizza. 1. mai kl serveres frokost på FO-kontoret. Etterpå går vi sammen i 1. mai toget.

3 Fylkessekretærens hjørne Lønns- og arbeidsvilkår helse og sosialpolitikk, fag, bensin og duppeditter. v/fylkessekretær Bjarne Gilje Gamle FO ere kan tidvis mimre seg tilbake til den tiden da fagforeningsmedlemskapet satt i ryggmargen som et resultat av klassebevissthet og sosialarbeideridentitet. Fokus var på lønn og tariff, helse- og sosialpolitikk, fag og etikk. Det er det fortsatt og det er dette som er grunnlaget for FOs arbeid. De siste årene har det imidlertid i økende grad vokst frem en skog av tilbud som handler om rene økonomiske fordeler for den enkelte: LO favør pusher kredittkort og bensinrabatter på medlemmene og mange spør seg om hvorfor det er en oppgave for fagforeningene å bidra til økt forbruk til og med basert på kreditt, og til mer bilkjøring og forurensning. Nytt er også at også FO i økende grad bidrar til å opprettholde arbeidsplasser i opp til flere profileringsproduktfirma. Det kjøpes inn og deles ut sekker, vesker, kulepenner, almanakker, termoser, kopper, nøkkelbånd osv. FO Buskerud har også hengt seg på denne trenden i det vi opplever at medlemmer registrerer hva andre forbund deler ut til sine medlemmer og etterspør det samme fra FO. De fleste setter pris på disse effektene, mens noen ergrer seg over at kontingentpenger brukes til slikt. Det er vårt håp at det ikke er rabattavtaler og dyre duppeditter som kommer til å styre om man velger å være medlem av FO eller ikke. FOs hovedoppgave er å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, påvirke helse- og sosialpolitikken, sette faglige og etiske spørsmål på dagsorden og på best mulig måte ivareta det enkelte medlem som av ulike årsaker har kommet i vanskeligheter på sin arbeidsplass og trenger bistand. Når barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere skal velge FO ønsker vi det skal være fordi de opplever at det er FO som er best til å ivareta deres interesser på disse områdene. Vårt representantskap har vedtatt et handlingsprogram som angir hva vi som avdeling skal prioritere. Dette ble trykket i forrige nummer av bladet vårt. FO avdelingen i Buskerud har primært en støtte- og koordineringsfunksjon overfor tillitsvalgte. Vi har ansvaret for å gi tillitsvalgte tilstrekkelig informasjon, opplæring og støtte i aktuelle saker, enten det gjelder personalsaker eller lønns- og tariffspørsmål. Vi kan også gå inn med støtte i aktuelle lokale helse- og sosialpolitiske saker og går også aktivt inn med bistand i enkelte medlemssaker. I tillegg tilbyr vi ulike medlemsarrangement med et faglig eller politisk innhold, gjerne kombinert med et hyggelig sosialt arrangement. Her viser vi til den foreløpige aktivitetskalenderen som dere finner annet sted i bladet. Årets største arrangement er uten tvil FO Buskerudseminaret på Klækken den mars. Dette er det 12. i rekken hvor vi innbyr til to dager med fag, fest og fagforening. Vi tror vi har satt sammen et interessant program med en god blanding av faglig og mentalt påfyll i en hyggelig ramme. I anledning av at FO i disse dager har 15 års jubileum tilbys hele arrangementer gratis til alle våre medlemmer! Her er det imidlertid begrenset plass med hensyn til overnatting (kun plass til 100) så vær tidlig ute med påmelding. Se eget oppslag og påmeldingsskjema annet sted i bladet Vi ses på Klækken! Bjarne Gilje fylkessekretær

4 Dato 24. januar 31. jan + 1. feb 7. februar? 13. februar FO Buskerud - Aktivitetskalender 2008 Tidspu nkt Møtetype Arrangør Deltakere/målgrup pe Sted Etikk verksted Felles Jonas B Gundersen. Drammen Grunnkurs nye FO Buskerud KS tillitsvalgte tillitsvalgte KS Styremøte FO Buskerud Styret FO kontoret. Drammen Temakafé med vinteraktivitet Felles Spiten skileik, Hokksund Landsstyre FO Sentralt LS representant februar februar Fylkeskonferanse FO Sentralt Leder og fylkessekretær 6. mars Styremøte FO Buskerud Styret Klækken Hotell. Hønefoss mars Fra kl april april FO Buskerudseminaret / representantskapsm øte Verdens dag for sosialt arbeid Markering på dagtid og temakafé Tegning av paroler + pizza FO Buskerud + styret og representantskapet Felles Tariff politisk 1. mai mai frokost + tog Tariff politisk Representantskapsm FO Buskerud Styret + mai øte representantskapet Klækken Hotell. Hønefoss FO kontoret. Drammen FO kontoret. Drammen Klækken Hotell. Hønefoss 20. mai Styremøte FO Buskerud Styret Klækken Hotell. Hønefoss 30. mai Etikkverksted Felles juni Landsstyre FO Sentralt LS representant 4.juni Sommeravslutning med underholdning Helse- og sosialpolitisk FO BUSKERUD KOMMER SNART MED NYE WEBSIDER Som mange av dere sikkert har sett har FO sentralt etter nyttår kommet med nye web-sider på Her er mye nytt stoff som er gjort tilgjengelig. Ta en sjekk innom! FO Buskerud har nå påbegynt arbeidet med å utvikle nye web-sider for vår avdeling. Disse vil bli integrert i FO sentralt sine sider med vekt på eget stoff fra vår avdeling samtidig som det er sømløs overgang til stoff på de sentrale sidene til FO. Ikke minst vil den nye løsningen gjøre det langt enklere å oppdatere sidene. Det har dessverre vært lite oppdateringer på hjemmesidene i høst og oversiktene over tillitsvalgte har ikke blitt løpende oppdatert. Dette vil det bli forandring på når de nye sidene kommer i drift en gang i løpet av våren. Følg med!

5 FO Buskerud - Aktivitetskalender 2008 forts 17 juni Styremøte Styret Uke sept 16. sept Medlemsmøte sammen med klubben i Nedre Eiker Tariff politisk Fagkonferanse Felles Nedre Eiker Fossesholm, Vestfossen Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer FO kontoret, Drammen Landsstyre FO Sentralt LS representant okt 23. okt Etikkverksted Felles 29. okt Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer Klækken Hotell Hønefoss okt Representantskap FO Buskerud Styret + representantskapet Klækken Hotell Hønefoss 18. nov Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer FO Kontoret, Drammen nov Hallingdal seminar FO Buskerud Medlemmer i Hallingdal Landsstyre FO Sentralt LS representant des 5. des Juleavslutning Felles Dr. Holms hotell, Geilo Med forbehold om endringer og tillegg! REFERAT FRA ÅRSMØTE I FO-KLUBBEN FOR SYKEHUSET BUSKERUD RHF Årsmøtet hadde følgende dagsorden; 1. Valg av foretakstillitsvalgt ble Stine Østerud 2. Valg av fire avdelingstillitsvalgte, Trine Bakke ble valgt for BUPA Gry Elisabeth Juvelid ble valgt for DPS, Merethe Lade ble valgt for ARP og Hege Mathisen ble valgt for Psyk. Avd. 3. Til Klubbstyre i FO-klubben for Sykehuset Buskerud RHF ble foretakstillitsvalgt og de fire avdelingstillitsvalgte valgt inn. FTV er leder for klubben. 4. FO-klubben på Sykehuset Buskerud RHF har fem representanter til representantskapet i Buskerud. Her ble Gry Juvelid, Merethe Lade, Hege Mathisen, Wenche E. Jakobsen og Stine Østerud valgt som representanter. De to vararepresentantene som ble valgt er Linda Stenehjem og Trine Bakke. Tillitsvalgtmodellen med en foretakstillitsvalgt og fire avdelingstillitsvalgte er ny for FO-klubben ved Sykehuset Buskerud RHF. Arbeidsfordelingen de tillitsvalgte imellom er tenkt slik at de avdelingstillitsvalgte stiller på møter med den respektive avdelingsledelsen, og ett fast månedlig møte med foretakstillitsvalgt. Foretakstillitsvalgte stiller på møter med klinikkledelsen, foretakstillitsvalgte fra andre forbund, innspill til styremøter og tar medlemshenvendelser. Deltakelse i prosjektgrupper, intervjuer o.l fordeles på de tillitsvalgte. FTV og de ATV skal fungere som vararepresentanter for hverandre i møter. Målet med denne nye modellen er en bredere deltakelse og ivaretakelse av våre medlemmers interesser gjennom tillitsvalgtapparatet. Ref. Stine Østerud FTV FO Sykehuset Buskerud RHF

6 HVA SKJER I LANDSSTYRET? I mars i fjor kom det en hyggelig mail fra tillitsvalgt Trine Raknes i Hol kommune. Kunne det være mulig å få noe støtte til å spille bowling? var spørsmålet. Det var lite FO aktivitet i Hallingdal og kanskje dette kunne være en måte å samle noen FO medlemmer og kanskje få til et lite oppsving? Bowling er jo ikke akkurat en tradisjonell FO aktivitet tenkte vi på fylkeskontoret, men hvorfor ikke? Gode slagord kom opp: FO striker for deg! FO rul(l)er! Dette kunne jo bli ganske morsomt. Jeg er valgt som landstyrerepresentant for Buskerud i FOs landstyre. Her skal jeg sitte fram til neste kongress i Landstyret er FOs høyeste organ mellom kongressene. Det landstyret beskjeftiger seg med er foruten at FO skal driftes på alle ledd også skal arbeide politisk utad. Driftingen går på budsjett, oppretting av stillinger sentralt, suppleringsvalg til diverse rådgivende, og først og fremst å se til at oppgavene som ble prioritert under kongressen blir fulgt opp. Landstyret er med på å tilse at arbeidset (AU), d.v.s. FOs politiske ledelse utfører sine politiske oppgaver etter de prioriteringer som gjøres i landstyret. Landstyrerepresentantens oppgave er i stor grad å fremme avdelingens interesser. I Buskerud gjøres dette ved at landstyresakene blir grundig drøftet i avdelingsstyret og tildels i representantskapet i forkant av landstyremøtene. Sakene har gjerne en prosess som tilsier at sakene kastes litt fram og tilbake i organisasjonen. Lønnsoppgjørene er et godt eksempel på dette der kravet sentralt er opparbeidet etter flere runder i klubber, avdelinger, AU og landstyret. Jeg er valgt av kongressen og har ikke bundet mandat på å skulle stemme på avdelingens flertallsbeslutninger. Dette må til da en sak kan for eksempel ta en vending underveis i et landstyremøte der nye momenter kan komme inn. Men jeg må og skal fremme avdelingens mening i møtene, selv om jeg kan være uenig. Hvordan da fremme saker fra oss til Landstyret. Er det en sak som er viktig for deg å få fremmet så ta kontakt med tillitsvalgt eller avdelingen. Saken drøftes da i avdelingsstyret og videreformidles til arbeidset i FO sentralt, som da kan lage et forarbeid til en sak. En annen mulighet er å for eksempel fremme en uttalelse eller syn ved at jeg som landstyrerepresentant kan ta det opp direkte i møtet som en eventueltsak. Har dere saker dere ønsker skal fremmes i landstyret så bare ta kontakt enten direkte til meg eller via avdelingskontoret. Gudmund Rype mail: FO bowling med nogo attåt i Hallingdal! Etter hvert ble konkrete planer lagt og invitasjon gikk ut i posten til samtlige medlemmer med jobb eller bolig i Hallingdal. Vi syntes vi kunne presentere en god pakke: bowling, middag, overnatting og NAVseminar dag 2, alt på Dr. Holms hotell på Geilo. 22..november møtte 16 FO - medlemmer opp til bowling og ble delt inn i 4 lag: fylkeskontor/innledere, Nes/Ål+ Lars Even, Gol og Hol. Det ble kjempet om beste lag, beste sammenlagt individuelt og beste enkeltserie. Det ble Gol kommune som stakk av med lagseieren. På bildet ser vi de fornøyde vinnerne etter premieutdelingen under middagen: Reidar Moen, Linda Forfot Sissel Fossum og Ingrid Vestheim. NAV- seminaret dagen etter samlet 25 deltakere. Samtlige FO tillitsvalgte fra Hallingdalskommunene var representert sammen med en stor andel av kommunalt ansatte FO medlemmer i Hallingdal. I denne sammenheng er det jo også hyggelig å kunne nevne at antall medlemmer i Hemsedal i løpet av 2007 er steget fra 0 til 7! Det hele ble oppsummert som et svært vellykket arrangement med ønske om gjentakelse. Det ønske skal bli oppfylt. Dato for FO Hallingdals-seminaret 2008 er allerede satt til november 2008!

7 NAV seminar høsten 2007 FO Buskerud arrangerte to NAV seminar høsten Først ut var Drammen den 23. oktober, og denne dagen var vi cirka 30 personer. Seminar nummer 2 ble avholdt på Geilo den 23. november, her var vi cirka 25 deltaker. Mye av idéen bak etableringen av NAV kontor, kom opprinnelige fra sosialtjenestene i flere ulike kommuner. Her hadde man i lang tid prøvd å finne nye arbeidsmåter/ samarbeidsformer for sosialtjenesten og a-etat/trygdekontoret. Det kan være viktig å huske dette når vi kanskje opplever at det er mange statlige føringer. Hovedinnlegget begge dagene hadde Kjetil Hasselø, NAV konsulent FO. I tillegg hadde vi besøk av representanter fra lokale NAV- kontor. I Drammen var både Lier og Kongsberg representert, men på Geilo hadde vi kun deltakelse fra Kongsberg. Begge dagene ble veldig positivt mottatt av deltakerne. Det ble satt fokus på sosial fagets betydning på NAV kontorene. Andre aktuelle temaer var det forskjellige avtaleverkene for ansatte i stat og kommune, og hvilke utfordringer dette byr på. Vi fikk også en del bakgrunnsinformasjon. Her på fylkeskontoret drøfter vi akkurat nå muligheten for å opprette en NAV ressursgruppe på fylkesnivå. En ressursgruppe som skal bestå av ansatte fra NAV kontor, både etablerte og de som er i etableringsfasen. Ressursgruppen skal være en plass for utveksling av kunnskap. Gruppen skal også være en ressurs for FO Buskeruds videre arbeide med NAV. FO Buskerud vil fortsatt ha sterkt fokus på NAV og oppfordrer alle tillitsvalgte i NAV-kommunen om å engasjere seg i prosessen lokalt. Kontakt fylkeskontoret dersom du trenger du har spørsmål og problemstillinger du ønsker å drøfte. FO Buskerud avholdt representantskapsmøte september 2007 Vi var til sammen med valgte representanter og styret cirka 25 personer som møtte opp til representantskapet på Tyrifjord to dager i september. Dag 1 Fylkesleder ga innledningsvis kort informasjon om aktiviteter i henhold til vedtatt handlingsprogram, og også en kort gjennomgang av budsjett for år Fylkessekretær innledde deretter diskusjonen i henhold til tariffoppgjøret Deretter ble alle fordelt inn i ulike grupper, fordelt på de forskjellige tariff områdene. Debattheftet fra FO Sentralt dannet grunnlag for videre diskusjon i gruppene. I en pause på ettermiddagen, ble det lagt opp til sosial aktivitet. Det ble gjennomført et rebusløp utomhus, til tross for blåst og risiko for regn. Resultat og premieutdeling ved middagen på kvelden.. Dag 2 Innspill i henhold til tariffoppgjøret 2008 ble vedtatt og ble videresendt til FO sentralt. Diss er gjengitt i forrige nummer av vårt informasjonsblad. Representantskapsmøtet ble avsluttet med nyttig tillitsvalgtskolering: Dorthe Møller fra NAV arbeidslivssenter innledet. Tema var Tettere oppfølging av sykemeldte. Lovendringer fra 1. mars Et viktig tema, og mange kom med spørsmål og innspill. Deltakerne var svært positive til å legge representantskapsmøtet over to dager. Kombinasjonen av egen aktivitet dag 1 og interessant tema dag 2 var bra.

8 Felles - så langt Hittil i perioden har vi markert Verdensdagen for sosialt arbeid 27.mars, med arrangementer flere steder i fylket. Vaffelstanden i Hokksund, der vi samarbeidet med Frelsesarmeen, fikk mediedekning. Vi arrangerte sommeravslutning med godt oppmøte og fornøyde fremmøtte. Anne-Grethe Klunderud fra Mental helse stilte som innleder, og tema var individuell plan. Høstsesongen startet med etikkverksted med tema makt og myndighet, her tok diskusjonen utgangspunkt i FO`s studiehefte rett eller galt. Det var tydelig at etikkverkstedet har vært savnet, mange tok turen til Jonas B. Gundersen i Drammen. Årets fagkonferanse ble som i fjor arrangert på Fossesholm herregård (se eget sammendrag fra denne dagen). Utvalget har avholdt seks møter og behandlet 24 saker. Vi har deltatt på e konferanser arrangert av FO sentralt. I forrige Buskstikka gikk vi ut og oppfordret dere om å melde inn aktuelle saker til et, oppfordringen videreføres! FO Buskerud fagseminar høst 2007 FO Buskeruds årlige fagseminar ble høsten 2007 arrangert på Fossesholm herregård. Temaet denne gangen var sosialt arbeid, - trenger vi det? Foreleserne, klinisk barnevernpedagog Olav Sanness Vika og klinisk sosionom Merete Grasmo, satte fokus på viktigheten av sosialt arbeid, spesielt i en tid hvor det blir større fokus på helse-gjøring av sosiale problemer og evidensbasert terapi. Vi må ta sosialt arbeid tilbake! Det ble en spennende forelesning hvor det ble tid til dialog og refleksjoner rundt temaet. NYE TILLITSVALGTE PÅ SYKEHUSET BUSKERUD FO klubben på Sykehuset Buskerud avholdt årsmøte Her ble det foretatt valg av tillitsvalgte. Stine Østerud (som jo har fungert en god stund) ble gjenvalgt som foretakstillitsvalgt. Hun kan nås på følgende e-postadresse: eller Hun har mobiltelefon Stine er frikjøpt til sammen 40% stilling for å utføre sine oppgaver som tillitsvalgt. I tillegg ble det valgt avdelingstillitsvalgte for de avdelinger hvor FO har flest medlemmer: BUPA: Trine Bakke - ARP : Merete Lade - Psyk.avd: Hege Mathisen For DPS ble Gry Juvelid valgt. I og med at hennes arbeidsplass nylig er blitt overført fra DPS til psyk.avd. har hun vært nødt til å si fra seg vervet. Det er dermed ledig verv som avdelingstillitsvalgt for DPS! I tillegg har FO tillitsvalgte på flere enheter på sykehuset. Fullstendig oversikt finnes på våre hjemmesider.

9 FO Buskerud fortsetter vervekampanjen også i 2008! Representantskapet har satt en målsetting om at FO Buskerud skal passere 1000 medlemmer innen årsmøtet i Det skal det være gode muligheter til da vi når er oppe i ca. 980 medlemmer. Vi håper at det skal være attraktivt å være medlem av FO Buskerud. Vi ønsker å ha dyktige godt skolerte tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, et høyt kompetanse- og servicenivå på fylkeskontoret og gi tilbud om nyttige og hyggelige aktiviteter i FO regi. FO Buskerudseminaret på Klækken er et eksempel på dette! Vi håper at både tillitsvalgte og menige medlemmer vil bidra aktivt til at FO og FO Buskerud får flere medlemmer. For å stimulere til dette har vi satt opp vervepremier. Inntil nå har både den som har vervet og den som har blitt nytt medlem mottatt en FO sekk. Det ble også trukket ut en hovedvinner i 2007 som mottok et reisegavekort på kr Da mange nå har fått sekk er en annen vervepremie er under vurdering. Det vil også bli en annen hovedgevinst. I tillegg vil den som får gleden av å bli medlem nr motta en fin overraskelse. Nedenfor finner du vårt lokale verveskjema. Dette sendes til FO Buskerud. Merk at selve innmeldingen i FO må skje på eget innmeldingsskjema (som vi gjerne sender ut) eller enklest på FOs hjemmesider FO BUSKERUD VERVEAKSJON 2008 VERV ET NYTT MEDLEM OG FÅ EN FLOTT VERVEPREMIE*! FO har plass til flere medlemmer. For å stimulere til verving har vi lagt opp til en liten kampanje. Verver du et medlem får du en vervegave tilsendt i posten. Også den du verver får samme gave*! Blant dem som har vervet og sendt inn dette skjemaet - vil vi på årsmøtet 2009 trekke ut én vinner av en større vervepremie* Jo flere vervede medlemmer jo større vinnersjanse! Det vil også bli en markering av medlem nr.1000! (*Hva vervepremiene skal være er under vurdering og kan derfor ikke angis akkurat nå) Har du vervet et medlem fyll ut skjemaet nedenfor! For selve innmeldingen i FO benytt eller bruk innmeldingsskjema. Har du ikke dette ring så blir det tilsendt! Nyinnmeldt medlem: Navn:... Adresse:... Arbeidsplass:... E-postadresse:... Mobiltelefon:... Den som har vervet: Navn:... Adresse:... Arbeidsplass:... E-postadresse:... Telefon:... Verveskjema sendes til: FO Buskerud, Nedre Storgate 9, 3015 Drammen Tlf Faks E-post : NB! Innmeldingsskjema sendes FO sentralt! Adresse: FO. Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Tlf

10 Kjære medlem av FO Buskerud! I år er det tolvte gang vi sender ut invitasjon til vårt årlige seminar nå omdøpt til FO Buskerud-seminaret. Fagseminarene våre har vært kjennetegnet av relevante tema med høy kvalitet på innledere. Vi er trygge på at vi har klart å finne dette i år også! Årets seminar finner sted fredag den 7. mars Som i fjor er vi nå på Klækken hotell ved Hønefoss. Mange medlemmer har gjort det til en tradisjon å delta på dette arrangementet gjerne sammen med flest mulig kolleger fra arbeidsplassen. Kombinasjonen av fag, fest og fagforening har slått an. Vi inviterer nå til følgende tema: Fredag 07. mars 2008 Kl Kl Kl Kl Ankomst registrering kaffe New public management (NPM) i helse- og sosialsektoren feil svar på et viktig spørsmål? Foreleser: Professor Rolf Rønning Lunsj Tema: Med klar tale, humor, alvor og faglig påfyll. En vitamininnspøyting i mars måned. Foreleser: Torleif Lundqvist kl Middag overnatting Lørdag 08. mars 2008 Kl Innledning: v/randi Reese. Forbundsleder i FO Kl Representanskapsmøte FO Buskerud 2008 Valgte medlemmer av representantskapet har stemmerett. Øvrige medlemmer av FO har rett å delta med tale- og forslagsrett. Vi avslutter med lunch når møtet er ferdig, senest kl Hvorfor skal du komme? Rolf Rønning er ansatt som professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Lillehammer. Han er cand.polit med statsvitenskap som hovedfag. Rolf Rønning har skrevet en rekke bøker, forsikningsrapporter og artikler i statsvitenskap, organisasjonsteori og sosialpolitikk. Rolf Rønning skal gi oss noe av bakgrunnen og fremveksten av New Public Mangement, med hovedvekt på hva NPM betyr for tjenestene i offentlig sektor, for de som jobber der og for brukerne. Noen stikkord: Har NPM ført til effektivisering/innsparing? Har NPM ført til bedre kvalitet på tjenestene eller motsatt? Hvordan påvirker NPM de ansattes arbeidsmiljø, kulturen i virksomheten og muligheten til å drive godt faglig arbeid? Torleif Lundqvist er foredragsholder med lang erfaring blant annet fra pedagogisk arbeid og direkte kontakt med mennesker på livets skyggeside. Han har begeistret tusenvis av mennesker i forbindelse med sine mange foredrag over hele landet. Det du tenker: Hvordan legger vi lista på vegne av oss selv, og på vegne av andre. Å bytte ut mørkemannskultur med muligheter og livsglede.

11 Det du sier: Tilbakemeldinger og behovet for anerkjennelse. Selvbilde og mestringsperspektivet Det du gjør: Arbeidsmiljø får du ikke, det skaper du. Inspirasjon kan du få av andre, motivasjon lager du selv. Randi Reese er vår forbundsleder i FO og vi er svært glade for å få besøk av henne på kvinnedagen den 8 mars. Randi skal innlede dag nr 2. Gjennom å delta på Buskerud seminaret gir det deg en mulighet å bli kjent med vår forbundsleder. Permisjon fra arbeidsgiver: På bakgrunn av de relevante tema som FO Buskerud i år har valgt håper vi derfor at arbeidsgiverne innvilger permisjon for de som ønsker. Seminaret er gratis for FO medlemmer, hvilket er et unikt tilbud og det tror vi også at sin arbeidsgiver ser. Seminaret er også åpent for ikke-medlemmer! Se pris nedenfor. Som vanlig er seminaret bare begynnelsen! Etter seminaret gjør vi oss klar for en bedre middag og en hyggelig kveld sammen med andre FO-medlemmer. Når natten setter inn for alvor kan vi rusle til rommene våre for overnatting til lørdag den 8 mars. Da avholder FO Buskerud sitt første representantskapsmøte for året. Medlemmene av FO Buskerud s representantskap deltar med alle rettigheter dvs. tale- forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer er velkomne til å delta på møtet og vil ha tale og forslagsrett. Hva koster det? Svar: Gratis for FO Medlemmer i Buskerud! Deltakeravgiften er som følger: FO Medlemmer i Buskerud Ikke medlemmer Alt gratis! (både seminar og middag/overnatting!) Seminar kr (kan kun delta på seminar!) Påmeldingsfristen er Vi regner som vanlig med stor pågang og vil også i år være avhengig av at noen av dere er villig til å dele rom. Påmelding skjer til vår økonomimedarbeider Sånnja J. Hole (se vedlagte påmeldingsskjema). Når påmelding er mottatt sender hun ut bekreftelse samt ev. faktura SØK PERMISJON NÅ! VELKOMMEN TIL TO DAGER MED FAGLIG OG SOSIALT PÅFYLL PÅ KLÆKKEN HOTELL! Med hilsen FO BUSKERUD Marie Lundblad Leder Bjarne Gilje Fylkessekretær

12 Retur: FO Buskerud Nedre Storgt Drammen A FO BUSKERUD KLÆKKEN HOTELL, MARS 2008 PÅMELDINGSSKJEMA JA, KLART JEG VIL DELTA!!! SEMINAR/VITAMIN-INNSPRØYTNING MIDDAG OVERNATTING! REPRESENTANTSKAPSMØTE NAVN:.... ADRESSE:... POSTNR: STED: MOBILTELEFON: E-POSTADRESSE:... JEG DELTAR PÅ: KUN SEMINAR SEMINAR OG MIDDAG SEMINAR, MIDDAG SAMT SKAL OVERNATTE JEG KAN DELE ROM MED:... NB! For å få plass til flest mulig er vi avhengig av at mange kan og vil dele rom! Jeg er medlem av FO Buskerud skal betale: INGENTING - uansett hva jeg deltar på! Jeg er ikke FO medlem og kan kun delta på seminar: kr Dersom regning skal dekkes av andre oppgi adresse her:... Påmeldinger sendes slik: Brev: FO Buskerud, v/sånnja J. Hole, Salongåsen 5, 3070 Sande E-post: (få med all info som etter spørres i påmeldingsskjema!) Faks: Henvendelser vedrørende påmelding/faktura gjøres til Sånnja Hole tlf NB!! PÅMELDINGSFRIST Kun skriftlige påmeldinger mottas! Design/trykk: Vinn Industri Drammen AS, grafisk avd., tlf

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.2-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, 6.-7. MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR. 1-2009 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2008. FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR. 1-2009 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2008. FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR. 1-2009 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2008 FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i Bli Drammen med på med FO Buskerud seminaret KLÆKKEN egen parole.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 FO Buskerud-seminaret 2011 Sundvolden hotell 11 12. MARS I år kommer Reidun Dybsland og Magnus Marsdal Mer info om seminaret og påmelding inne i bladet!

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD. Magnus Marsdal. FO Buskerud-seminaret 2013

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD. Magnus Marsdal. FO Buskerud-seminaret 2013 Buskstikka Buskstikka INFORMASJONSBLAD FO BUSKERUD INFORMASJONSBLAD FOR FO FOR BUSKERUD NR.1-2011 2013 FO Buskerud-seminaret 2011 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD - 2011 Sundvolden hotell 11 12. NR.1 MARS

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Forskrift og kompetansestreik, Installasjonskonferanse,

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Bibliotekaren. Profesjon i endring. Stol aldri på ein sovande katt... Liv Vikan på medisinsk bibliotekkonferanse. Lokalt grep om forhandlingene

Bibliotekaren. Profesjon i endring. Stol aldri på ein sovande katt... Liv Vikan på medisinsk bibliotekkonferanse. Lokalt grep om forhandlingene Bibliotekaren 12 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Stol aldri på ein sovande katt... Profesjon i endring Liv Vikan på medisinsk bibliotekkonferanse i Brasil Lokalt grep om forhandlingene Innhold

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

Bibliotekaren 4. Stor omveltning for lite høgskolebibliotek. Kurs for å utvikle skolebibliotek. BF positiv til Bibliotekreform 2014

Bibliotekaren 4. Stor omveltning for lite høgskolebibliotek. Kurs for å utvikle skolebibliotek. BF positiv til Bibliotekreform 2014 Bibliotekaren 4 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Stor omveltning for lite høgskolebibliotek Satser på nettverk for privatmedlemmer Årsmøter i fylkeslagene Sambiblioteket har åpnet Ny likestillingsspalte

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom Rapport publisert 16.08.2012 Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom - et kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms 2011-2012 2 Forord Kroken sykehjem,

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer