Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, MARS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, 07. 08. MARS 2008"

Transkript

1 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, MARS 2008 SEMINAR: Rolf Rønning: New public management i helse- og sosialsektoren feil svar på et viktig spørsmål?" VITAMIN-INNSPRØYTNING: Torleif Lundquist: Klar tale humor alvor og faglig påfyll! MIDDAG OVERNATTING! REPRESENTANTSKAPSMØTE: Forbundsleder i FO Randi Reese FO fyller i disse dager 15 år. Som jubileumsgave til våre medlemmer tilbyr vi i år hele arrangementet gratis. Det vil si uansett hva du deltar på: pris kr.0.-! Se nærmere opplysninger inne i bladet! HVEM - HVA - NÅR - HVOR ALT DU VIL VITE OM FO BUSKERUD!

2 LEDEREN: Kjære FO medlem! I begynnelsen av et nytt år, vi tenker tilbake på året som gått og samtidig gleder vi oss til året som ligger foran oss. Høsten 2007 har vært fylt med mange aktiviteter. Fylkesekretær og leder har deltatt på LO Buskerud Konferanse, med målsetning om at FO skal bli mer synlig i LO Buskerud. I tillegg har vi hatt et første møte med leder for NSF (Norsk sykepleierforbund), og det blir et nytt møte nå i januar, der også foretakstillitsvalgt fra Sykehuset Buskerud skal delta. Vi vet at vi har mange felles inntresser, både med tanke på fag og tariff. Det har også vært sendt ut brev til Buskeruds stortingsrepresentanter med krav om autorisasjon nå. Det gjelder autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer. Dette er noe som også FO sentralt jobber aktivt med, og vi er mange som spent venter på resultat i denne saken I forbindelse med økt kapasitet her på kontoret har vi brukt tid på deltakelse på medlemsmøter ute i fylket. Blant annet har vi her fra kontoret vært på besøk både i Kongsberg, Ringerike og Hemsedal. Noe av det som skjer nå fremover er arbeidet med etablering av NAV kontor, noen kommuner fikk etablert NAV kontor i 2007 og flere kommuner skal etablere kontor nå i Her er det utrolig viktig å sette fokus på sosialfagets plass i reformen. Dersom intensjonen med NAV skal lykkes, er det nødvendig å tenke både arbeid og rehabilitering. Alle NAV kontor må ha ansatte med sosialfaglig utdanning som kan ivareta brukere med sammensatte behov. Husk at tanken med NAV kontoret ikke er at alle skal kunne alt, men at NAV kontoret samlet skal ha all kompetanse for å gi god service til brukerne. Vi med sosialfaglig utdanning har mye å bidra med, og vi må klare å formidle hva sosialt arbeid er til våre nye kolleger fra NAV arbeid/nav trygd. Samtidig må vi huske på et godt samarbeid med våre nye kolleger, vi har også noe å lære. Noe annet som vi alle opplever i vår hverdag er konsekvensene av en stram økonomi i den offentlige sektoren. Her gjelder det at vi holder fokus på et forsvarlig tilbud til brukeren. Helse- og sosialarbeider har et ansvar for å si fra når politiske vedtak er i motstrid til brukergruppers eller enkeltindividers interesser. Bruk de kanaler du har til å påvirke, husk å gjøre din stemme hørt. Vi ser nå frem mot en innholdsrik vår. Igjen ønsker jeg å formidle at vi fra fylkeskontoret gjerne kommer ut på besøk til nettopp din arbeidsplass/klubb. Ta kontakt med oss, og også gjerne direkte med de ulike ene. (navn, e-post adresse og telefonnummer finns på vår hjemmeside Håper vi ses på noen av FO Buskerud arrangementer i vår! Hilsen Marie Lundblad Leder FO Buskerud 1. Mai-frokost 2008 Tariffpolitisk serverte frokost på FO kontoret 1. mai i fjor også. Dette er nå blitt en tradisjon som får større og større oppslutning for hvert år. Sist ble vi hele 15 sjeler. Nå er vi spente på om vi fortsetter økningen. I år skal vi lage egne paroler som vi vil gå under i toget. Vi ønsker forslag til paroler. De kan sendes til For at vi skal rekke å få parolene godkjent må forslag komme innen På ettermiddagen 30. april vil vi være på FO-kontoret for å tegne og pynte plakatene. Kom gjerne innom om noen vil tegne eller male, eller bare ta en bit pizza. 1. mai kl serveres frokost på FO-kontoret. Etterpå går vi sammen i 1. mai toget.

3 Fylkessekretærens hjørne Lønns- og arbeidsvilkår helse og sosialpolitikk, fag, bensin og duppeditter. v/fylkessekretær Bjarne Gilje Gamle FO ere kan tidvis mimre seg tilbake til den tiden da fagforeningsmedlemskapet satt i ryggmargen som et resultat av klassebevissthet og sosialarbeideridentitet. Fokus var på lønn og tariff, helse- og sosialpolitikk, fag og etikk. Det er det fortsatt og det er dette som er grunnlaget for FOs arbeid. De siste årene har det imidlertid i økende grad vokst frem en skog av tilbud som handler om rene økonomiske fordeler for den enkelte: LO favør pusher kredittkort og bensinrabatter på medlemmene og mange spør seg om hvorfor det er en oppgave for fagforeningene å bidra til økt forbruk til og med basert på kreditt, og til mer bilkjøring og forurensning. Nytt er også at også FO i økende grad bidrar til å opprettholde arbeidsplasser i opp til flere profileringsproduktfirma. Det kjøpes inn og deles ut sekker, vesker, kulepenner, almanakker, termoser, kopper, nøkkelbånd osv. FO Buskerud har også hengt seg på denne trenden i det vi opplever at medlemmer registrerer hva andre forbund deler ut til sine medlemmer og etterspør det samme fra FO. De fleste setter pris på disse effektene, mens noen ergrer seg over at kontingentpenger brukes til slikt. Det er vårt håp at det ikke er rabattavtaler og dyre duppeditter som kommer til å styre om man velger å være medlem av FO eller ikke. FOs hovedoppgave er å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, påvirke helse- og sosialpolitikken, sette faglige og etiske spørsmål på dagsorden og på best mulig måte ivareta det enkelte medlem som av ulike årsaker har kommet i vanskeligheter på sin arbeidsplass og trenger bistand. Når barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere skal velge FO ønsker vi det skal være fordi de opplever at det er FO som er best til å ivareta deres interesser på disse områdene. Vårt representantskap har vedtatt et handlingsprogram som angir hva vi som avdeling skal prioritere. Dette ble trykket i forrige nummer av bladet vårt. FO avdelingen i Buskerud har primært en støtte- og koordineringsfunksjon overfor tillitsvalgte. Vi har ansvaret for å gi tillitsvalgte tilstrekkelig informasjon, opplæring og støtte i aktuelle saker, enten det gjelder personalsaker eller lønns- og tariffspørsmål. Vi kan også gå inn med støtte i aktuelle lokale helse- og sosialpolitiske saker og går også aktivt inn med bistand i enkelte medlemssaker. I tillegg tilbyr vi ulike medlemsarrangement med et faglig eller politisk innhold, gjerne kombinert med et hyggelig sosialt arrangement. Her viser vi til den foreløpige aktivitetskalenderen som dere finner annet sted i bladet. Årets største arrangement er uten tvil FO Buskerudseminaret på Klækken den mars. Dette er det 12. i rekken hvor vi innbyr til to dager med fag, fest og fagforening. Vi tror vi har satt sammen et interessant program med en god blanding av faglig og mentalt påfyll i en hyggelig ramme. I anledning av at FO i disse dager har 15 års jubileum tilbys hele arrangementer gratis til alle våre medlemmer! Her er det imidlertid begrenset plass med hensyn til overnatting (kun plass til 100) så vær tidlig ute med påmelding. Se eget oppslag og påmeldingsskjema annet sted i bladet Vi ses på Klækken! Bjarne Gilje fylkessekretær

4 Dato 24. januar 31. jan + 1. feb 7. februar? 13. februar FO Buskerud - Aktivitetskalender 2008 Tidspu nkt Møtetype Arrangør Deltakere/målgrup pe Sted Etikk verksted Felles Jonas B Gundersen. Drammen Grunnkurs nye FO Buskerud KS tillitsvalgte tillitsvalgte KS Styremøte FO Buskerud Styret FO kontoret. Drammen Temakafé med vinteraktivitet Felles Spiten skileik, Hokksund Landsstyre FO Sentralt LS representant februar februar Fylkeskonferanse FO Sentralt Leder og fylkessekretær 6. mars Styremøte FO Buskerud Styret Klækken Hotell. Hønefoss mars Fra kl april april FO Buskerudseminaret / representantskapsm øte Verdens dag for sosialt arbeid Markering på dagtid og temakafé Tegning av paroler + pizza FO Buskerud + styret og representantskapet Felles Tariff politisk 1. mai mai frokost + tog Tariff politisk Representantskapsm FO Buskerud Styret + mai øte representantskapet Klækken Hotell. Hønefoss FO kontoret. Drammen FO kontoret. Drammen Klækken Hotell. Hønefoss 20. mai Styremøte FO Buskerud Styret Klækken Hotell. Hønefoss 30. mai Etikkverksted Felles juni Landsstyre FO Sentralt LS representant 4.juni Sommeravslutning med underholdning Helse- og sosialpolitisk FO BUSKERUD KOMMER SNART MED NYE WEBSIDER Som mange av dere sikkert har sett har FO sentralt etter nyttår kommet med nye web-sider på Her er mye nytt stoff som er gjort tilgjengelig. Ta en sjekk innom! FO Buskerud har nå påbegynt arbeidet med å utvikle nye web-sider for vår avdeling. Disse vil bli integrert i FO sentralt sine sider med vekt på eget stoff fra vår avdeling samtidig som det er sømløs overgang til stoff på de sentrale sidene til FO. Ikke minst vil den nye løsningen gjøre det langt enklere å oppdatere sidene. Det har dessverre vært lite oppdateringer på hjemmesidene i høst og oversiktene over tillitsvalgte har ikke blitt løpende oppdatert. Dette vil det bli forandring på når de nye sidene kommer i drift en gang i løpet av våren. Følg med!

5 FO Buskerud - Aktivitetskalender 2008 forts 17 juni Styremøte Styret Uke sept 16. sept Medlemsmøte sammen med klubben i Nedre Eiker Tariff politisk Fagkonferanse Felles Nedre Eiker Fossesholm, Vestfossen Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer FO kontoret, Drammen Landsstyre FO Sentralt LS representant okt 23. okt Etikkverksted Felles 29. okt Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer Klækken Hotell Hønefoss okt Representantskap FO Buskerud Styret + representantskapet Klækken Hotell Hønefoss 18. nov Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer FO Kontoret, Drammen nov Hallingdal seminar FO Buskerud Medlemmer i Hallingdal Landsstyre FO Sentralt LS representant des 5. des Juleavslutning Felles Dr. Holms hotell, Geilo Med forbehold om endringer og tillegg! REFERAT FRA ÅRSMØTE I FO-KLUBBEN FOR SYKEHUSET BUSKERUD RHF Årsmøtet hadde følgende dagsorden; 1. Valg av foretakstillitsvalgt ble Stine Østerud 2. Valg av fire avdelingstillitsvalgte, Trine Bakke ble valgt for BUPA Gry Elisabeth Juvelid ble valgt for DPS, Merethe Lade ble valgt for ARP og Hege Mathisen ble valgt for Psyk. Avd. 3. Til Klubbstyre i FO-klubben for Sykehuset Buskerud RHF ble foretakstillitsvalgt og de fire avdelingstillitsvalgte valgt inn. FTV er leder for klubben. 4. FO-klubben på Sykehuset Buskerud RHF har fem representanter til representantskapet i Buskerud. Her ble Gry Juvelid, Merethe Lade, Hege Mathisen, Wenche E. Jakobsen og Stine Østerud valgt som representanter. De to vararepresentantene som ble valgt er Linda Stenehjem og Trine Bakke. Tillitsvalgtmodellen med en foretakstillitsvalgt og fire avdelingstillitsvalgte er ny for FO-klubben ved Sykehuset Buskerud RHF. Arbeidsfordelingen de tillitsvalgte imellom er tenkt slik at de avdelingstillitsvalgte stiller på møter med den respektive avdelingsledelsen, og ett fast månedlig møte med foretakstillitsvalgt. Foretakstillitsvalgte stiller på møter med klinikkledelsen, foretakstillitsvalgte fra andre forbund, innspill til styremøter og tar medlemshenvendelser. Deltakelse i prosjektgrupper, intervjuer o.l fordeles på de tillitsvalgte. FTV og de ATV skal fungere som vararepresentanter for hverandre i møter. Målet med denne nye modellen er en bredere deltakelse og ivaretakelse av våre medlemmers interesser gjennom tillitsvalgtapparatet. Ref. Stine Østerud FTV FO Sykehuset Buskerud RHF

6 HVA SKJER I LANDSSTYRET? I mars i fjor kom det en hyggelig mail fra tillitsvalgt Trine Raknes i Hol kommune. Kunne det være mulig å få noe støtte til å spille bowling? var spørsmålet. Det var lite FO aktivitet i Hallingdal og kanskje dette kunne være en måte å samle noen FO medlemmer og kanskje få til et lite oppsving? Bowling er jo ikke akkurat en tradisjonell FO aktivitet tenkte vi på fylkeskontoret, men hvorfor ikke? Gode slagord kom opp: FO striker for deg! FO rul(l)er! Dette kunne jo bli ganske morsomt. Jeg er valgt som landstyrerepresentant for Buskerud i FOs landstyre. Her skal jeg sitte fram til neste kongress i Landstyret er FOs høyeste organ mellom kongressene. Det landstyret beskjeftiger seg med er foruten at FO skal driftes på alle ledd også skal arbeide politisk utad. Driftingen går på budsjett, oppretting av stillinger sentralt, suppleringsvalg til diverse rådgivende, og først og fremst å se til at oppgavene som ble prioritert under kongressen blir fulgt opp. Landstyret er med på å tilse at arbeidset (AU), d.v.s. FOs politiske ledelse utfører sine politiske oppgaver etter de prioriteringer som gjøres i landstyret. Landstyrerepresentantens oppgave er i stor grad å fremme avdelingens interesser. I Buskerud gjøres dette ved at landstyresakene blir grundig drøftet i avdelingsstyret og tildels i representantskapet i forkant av landstyremøtene. Sakene har gjerne en prosess som tilsier at sakene kastes litt fram og tilbake i organisasjonen. Lønnsoppgjørene er et godt eksempel på dette der kravet sentralt er opparbeidet etter flere runder i klubber, avdelinger, AU og landstyret. Jeg er valgt av kongressen og har ikke bundet mandat på å skulle stemme på avdelingens flertallsbeslutninger. Dette må til da en sak kan for eksempel ta en vending underveis i et landstyremøte der nye momenter kan komme inn. Men jeg må og skal fremme avdelingens mening i møtene, selv om jeg kan være uenig. Hvordan da fremme saker fra oss til Landstyret. Er det en sak som er viktig for deg å få fremmet så ta kontakt med tillitsvalgt eller avdelingen. Saken drøftes da i avdelingsstyret og videreformidles til arbeidset i FO sentralt, som da kan lage et forarbeid til en sak. En annen mulighet er å for eksempel fremme en uttalelse eller syn ved at jeg som landstyrerepresentant kan ta det opp direkte i møtet som en eventueltsak. Har dere saker dere ønsker skal fremmes i landstyret så bare ta kontakt enten direkte til meg eller via avdelingskontoret. Gudmund Rype mail: FO bowling med nogo attåt i Hallingdal! Etter hvert ble konkrete planer lagt og invitasjon gikk ut i posten til samtlige medlemmer med jobb eller bolig i Hallingdal. Vi syntes vi kunne presentere en god pakke: bowling, middag, overnatting og NAVseminar dag 2, alt på Dr. Holms hotell på Geilo. 22..november møtte 16 FO - medlemmer opp til bowling og ble delt inn i 4 lag: fylkeskontor/innledere, Nes/Ål+ Lars Even, Gol og Hol. Det ble kjempet om beste lag, beste sammenlagt individuelt og beste enkeltserie. Det ble Gol kommune som stakk av med lagseieren. På bildet ser vi de fornøyde vinnerne etter premieutdelingen under middagen: Reidar Moen, Linda Forfot Sissel Fossum og Ingrid Vestheim. NAV- seminaret dagen etter samlet 25 deltakere. Samtlige FO tillitsvalgte fra Hallingdalskommunene var representert sammen med en stor andel av kommunalt ansatte FO medlemmer i Hallingdal. I denne sammenheng er det jo også hyggelig å kunne nevne at antall medlemmer i Hemsedal i løpet av 2007 er steget fra 0 til 7! Det hele ble oppsummert som et svært vellykket arrangement med ønske om gjentakelse. Det ønske skal bli oppfylt. Dato for FO Hallingdals-seminaret 2008 er allerede satt til november 2008!

7 NAV seminar høsten 2007 FO Buskerud arrangerte to NAV seminar høsten Først ut var Drammen den 23. oktober, og denne dagen var vi cirka 30 personer. Seminar nummer 2 ble avholdt på Geilo den 23. november, her var vi cirka 25 deltaker. Mye av idéen bak etableringen av NAV kontor, kom opprinnelige fra sosialtjenestene i flere ulike kommuner. Her hadde man i lang tid prøvd å finne nye arbeidsmåter/ samarbeidsformer for sosialtjenesten og a-etat/trygdekontoret. Det kan være viktig å huske dette når vi kanskje opplever at det er mange statlige føringer. Hovedinnlegget begge dagene hadde Kjetil Hasselø, NAV konsulent FO. I tillegg hadde vi besøk av representanter fra lokale NAV- kontor. I Drammen var både Lier og Kongsberg representert, men på Geilo hadde vi kun deltakelse fra Kongsberg. Begge dagene ble veldig positivt mottatt av deltakerne. Det ble satt fokus på sosial fagets betydning på NAV kontorene. Andre aktuelle temaer var det forskjellige avtaleverkene for ansatte i stat og kommune, og hvilke utfordringer dette byr på. Vi fikk også en del bakgrunnsinformasjon. Her på fylkeskontoret drøfter vi akkurat nå muligheten for å opprette en NAV ressursgruppe på fylkesnivå. En ressursgruppe som skal bestå av ansatte fra NAV kontor, både etablerte og de som er i etableringsfasen. Ressursgruppen skal være en plass for utveksling av kunnskap. Gruppen skal også være en ressurs for FO Buskeruds videre arbeide med NAV. FO Buskerud vil fortsatt ha sterkt fokus på NAV og oppfordrer alle tillitsvalgte i NAV-kommunen om å engasjere seg i prosessen lokalt. Kontakt fylkeskontoret dersom du trenger du har spørsmål og problemstillinger du ønsker å drøfte. FO Buskerud avholdt representantskapsmøte september 2007 Vi var til sammen med valgte representanter og styret cirka 25 personer som møtte opp til representantskapet på Tyrifjord to dager i september. Dag 1 Fylkesleder ga innledningsvis kort informasjon om aktiviteter i henhold til vedtatt handlingsprogram, og også en kort gjennomgang av budsjett for år Fylkessekretær innledde deretter diskusjonen i henhold til tariffoppgjøret Deretter ble alle fordelt inn i ulike grupper, fordelt på de forskjellige tariff områdene. Debattheftet fra FO Sentralt dannet grunnlag for videre diskusjon i gruppene. I en pause på ettermiddagen, ble det lagt opp til sosial aktivitet. Det ble gjennomført et rebusløp utomhus, til tross for blåst og risiko for regn. Resultat og premieutdeling ved middagen på kvelden.. Dag 2 Innspill i henhold til tariffoppgjøret 2008 ble vedtatt og ble videresendt til FO sentralt. Diss er gjengitt i forrige nummer av vårt informasjonsblad. Representantskapsmøtet ble avsluttet med nyttig tillitsvalgtskolering: Dorthe Møller fra NAV arbeidslivssenter innledet. Tema var Tettere oppfølging av sykemeldte. Lovendringer fra 1. mars Et viktig tema, og mange kom med spørsmål og innspill. Deltakerne var svært positive til å legge representantskapsmøtet over to dager. Kombinasjonen av egen aktivitet dag 1 og interessant tema dag 2 var bra.

8 Felles - så langt Hittil i perioden har vi markert Verdensdagen for sosialt arbeid 27.mars, med arrangementer flere steder i fylket. Vaffelstanden i Hokksund, der vi samarbeidet med Frelsesarmeen, fikk mediedekning. Vi arrangerte sommeravslutning med godt oppmøte og fornøyde fremmøtte. Anne-Grethe Klunderud fra Mental helse stilte som innleder, og tema var individuell plan. Høstsesongen startet med etikkverksted med tema makt og myndighet, her tok diskusjonen utgangspunkt i FO`s studiehefte rett eller galt. Det var tydelig at etikkverkstedet har vært savnet, mange tok turen til Jonas B. Gundersen i Drammen. Årets fagkonferanse ble som i fjor arrangert på Fossesholm herregård (se eget sammendrag fra denne dagen). Utvalget har avholdt seks møter og behandlet 24 saker. Vi har deltatt på e konferanser arrangert av FO sentralt. I forrige Buskstikka gikk vi ut og oppfordret dere om å melde inn aktuelle saker til et, oppfordringen videreføres! FO Buskerud fagseminar høst 2007 FO Buskeruds årlige fagseminar ble høsten 2007 arrangert på Fossesholm herregård. Temaet denne gangen var sosialt arbeid, - trenger vi det? Foreleserne, klinisk barnevernpedagog Olav Sanness Vika og klinisk sosionom Merete Grasmo, satte fokus på viktigheten av sosialt arbeid, spesielt i en tid hvor det blir større fokus på helse-gjøring av sosiale problemer og evidensbasert terapi. Vi må ta sosialt arbeid tilbake! Det ble en spennende forelesning hvor det ble tid til dialog og refleksjoner rundt temaet. NYE TILLITSVALGTE PÅ SYKEHUSET BUSKERUD FO klubben på Sykehuset Buskerud avholdt årsmøte Her ble det foretatt valg av tillitsvalgte. Stine Østerud (som jo har fungert en god stund) ble gjenvalgt som foretakstillitsvalgt. Hun kan nås på følgende e-postadresse: eller Hun har mobiltelefon Stine er frikjøpt til sammen 40% stilling for å utføre sine oppgaver som tillitsvalgt. I tillegg ble det valgt avdelingstillitsvalgte for de avdelinger hvor FO har flest medlemmer: BUPA: Trine Bakke - ARP : Merete Lade - Psyk.avd: Hege Mathisen For DPS ble Gry Juvelid valgt. I og med at hennes arbeidsplass nylig er blitt overført fra DPS til psyk.avd. har hun vært nødt til å si fra seg vervet. Det er dermed ledig verv som avdelingstillitsvalgt for DPS! I tillegg har FO tillitsvalgte på flere enheter på sykehuset. Fullstendig oversikt finnes på våre hjemmesider.

9 FO Buskerud fortsetter vervekampanjen også i 2008! Representantskapet har satt en målsetting om at FO Buskerud skal passere 1000 medlemmer innen årsmøtet i Det skal det være gode muligheter til da vi når er oppe i ca. 980 medlemmer. Vi håper at det skal være attraktivt å være medlem av FO Buskerud. Vi ønsker å ha dyktige godt skolerte tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, et høyt kompetanse- og servicenivå på fylkeskontoret og gi tilbud om nyttige og hyggelige aktiviteter i FO regi. FO Buskerudseminaret på Klækken er et eksempel på dette! Vi håper at både tillitsvalgte og menige medlemmer vil bidra aktivt til at FO og FO Buskerud får flere medlemmer. For å stimulere til dette har vi satt opp vervepremier. Inntil nå har både den som har vervet og den som har blitt nytt medlem mottatt en FO sekk. Det ble også trukket ut en hovedvinner i 2007 som mottok et reisegavekort på kr Da mange nå har fått sekk er en annen vervepremie er under vurdering. Det vil også bli en annen hovedgevinst. I tillegg vil den som får gleden av å bli medlem nr motta en fin overraskelse. Nedenfor finner du vårt lokale verveskjema. Dette sendes til FO Buskerud. Merk at selve innmeldingen i FO må skje på eget innmeldingsskjema (som vi gjerne sender ut) eller enklest på FOs hjemmesider FO BUSKERUD VERVEAKSJON 2008 VERV ET NYTT MEDLEM OG FÅ EN FLOTT VERVEPREMIE*! FO har plass til flere medlemmer. For å stimulere til verving har vi lagt opp til en liten kampanje. Verver du et medlem får du en vervegave tilsendt i posten. Også den du verver får samme gave*! Blant dem som har vervet og sendt inn dette skjemaet - vil vi på årsmøtet 2009 trekke ut én vinner av en større vervepremie* Jo flere vervede medlemmer jo større vinnersjanse! Det vil også bli en markering av medlem nr.1000! (*Hva vervepremiene skal være er under vurdering og kan derfor ikke angis akkurat nå) Har du vervet et medlem fyll ut skjemaet nedenfor! For selve innmeldingen i FO benytt eller bruk innmeldingsskjema. Har du ikke dette ring så blir det tilsendt! Nyinnmeldt medlem: Navn:... Adresse:... Arbeidsplass:... E-postadresse:... Mobiltelefon:... Den som har vervet: Navn:... Adresse:... Arbeidsplass:... E-postadresse:... Telefon:... Verveskjema sendes til: FO Buskerud, Nedre Storgate 9, 3015 Drammen Tlf Faks E-post : NB! Innmeldingsskjema sendes FO sentralt! Adresse: FO. Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Tlf

10 Kjære medlem av FO Buskerud! I år er det tolvte gang vi sender ut invitasjon til vårt årlige seminar nå omdøpt til FO Buskerud-seminaret. Fagseminarene våre har vært kjennetegnet av relevante tema med høy kvalitet på innledere. Vi er trygge på at vi har klart å finne dette i år også! Årets seminar finner sted fredag den 7. mars Som i fjor er vi nå på Klækken hotell ved Hønefoss. Mange medlemmer har gjort det til en tradisjon å delta på dette arrangementet gjerne sammen med flest mulig kolleger fra arbeidsplassen. Kombinasjonen av fag, fest og fagforening har slått an. Vi inviterer nå til følgende tema: Fredag 07. mars 2008 Kl Kl Kl Kl Ankomst registrering kaffe New public management (NPM) i helse- og sosialsektoren feil svar på et viktig spørsmål? Foreleser: Professor Rolf Rønning Lunsj Tema: Med klar tale, humor, alvor og faglig påfyll. En vitamininnspøyting i mars måned. Foreleser: Torleif Lundqvist kl Middag overnatting Lørdag 08. mars 2008 Kl Innledning: v/randi Reese. Forbundsleder i FO Kl Representanskapsmøte FO Buskerud 2008 Valgte medlemmer av representantskapet har stemmerett. Øvrige medlemmer av FO har rett å delta med tale- og forslagsrett. Vi avslutter med lunch når møtet er ferdig, senest kl Hvorfor skal du komme? Rolf Rønning er ansatt som professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Lillehammer. Han er cand.polit med statsvitenskap som hovedfag. Rolf Rønning har skrevet en rekke bøker, forsikningsrapporter og artikler i statsvitenskap, organisasjonsteori og sosialpolitikk. Rolf Rønning skal gi oss noe av bakgrunnen og fremveksten av New Public Mangement, med hovedvekt på hva NPM betyr for tjenestene i offentlig sektor, for de som jobber der og for brukerne. Noen stikkord: Har NPM ført til effektivisering/innsparing? Har NPM ført til bedre kvalitet på tjenestene eller motsatt? Hvordan påvirker NPM de ansattes arbeidsmiljø, kulturen i virksomheten og muligheten til å drive godt faglig arbeid? Torleif Lundqvist er foredragsholder med lang erfaring blant annet fra pedagogisk arbeid og direkte kontakt med mennesker på livets skyggeside. Han har begeistret tusenvis av mennesker i forbindelse med sine mange foredrag over hele landet. Det du tenker: Hvordan legger vi lista på vegne av oss selv, og på vegne av andre. Å bytte ut mørkemannskultur med muligheter og livsglede.

11 Det du sier: Tilbakemeldinger og behovet for anerkjennelse. Selvbilde og mestringsperspektivet Det du gjør: Arbeidsmiljø får du ikke, det skaper du. Inspirasjon kan du få av andre, motivasjon lager du selv. Randi Reese er vår forbundsleder i FO og vi er svært glade for å få besøk av henne på kvinnedagen den 8 mars. Randi skal innlede dag nr 2. Gjennom å delta på Buskerud seminaret gir det deg en mulighet å bli kjent med vår forbundsleder. Permisjon fra arbeidsgiver: På bakgrunn av de relevante tema som FO Buskerud i år har valgt håper vi derfor at arbeidsgiverne innvilger permisjon for de som ønsker. Seminaret er gratis for FO medlemmer, hvilket er et unikt tilbud og det tror vi også at sin arbeidsgiver ser. Seminaret er også åpent for ikke-medlemmer! Se pris nedenfor. Som vanlig er seminaret bare begynnelsen! Etter seminaret gjør vi oss klar for en bedre middag og en hyggelig kveld sammen med andre FO-medlemmer. Når natten setter inn for alvor kan vi rusle til rommene våre for overnatting til lørdag den 8 mars. Da avholder FO Buskerud sitt første representantskapsmøte for året. Medlemmene av FO Buskerud s representantskap deltar med alle rettigheter dvs. tale- forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer er velkomne til å delta på møtet og vil ha tale og forslagsrett. Hva koster det? Svar: Gratis for FO Medlemmer i Buskerud! Deltakeravgiften er som følger: FO Medlemmer i Buskerud Ikke medlemmer Alt gratis! (både seminar og middag/overnatting!) Seminar kr (kan kun delta på seminar!) Påmeldingsfristen er Vi regner som vanlig med stor pågang og vil også i år være avhengig av at noen av dere er villig til å dele rom. Påmelding skjer til vår økonomimedarbeider Sånnja J. Hole (se vedlagte påmeldingsskjema). Når påmelding er mottatt sender hun ut bekreftelse samt ev. faktura SØK PERMISJON NÅ! VELKOMMEN TIL TO DAGER MED FAGLIG OG SOSIALT PÅFYLL PÅ KLÆKKEN HOTELL! Med hilsen FO BUSKERUD Marie Lundblad Leder Bjarne Gilje Fylkessekretær

12 Retur: FO Buskerud Nedre Storgt Drammen A FO BUSKERUD KLÆKKEN HOTELL, MARS 2008 PÅMELDINGSSKJEMA JA, KLART JEG VIL DELTA!!! SEMINAR/VITAMIN-INNSPRØYTNING MIDDAG OVERNATTING! REPRESENTANTSKAPSMØTE NAVN:.... ADRESSE:... POSTNR: STED: MOBILTELEFON: E-POSTADRESSE:... JEG DELTAR PÅ: KUN SEMINAR SEMINAR OG MIDDAG SEMINAR, MIDDAG SAMT SKAL OVERNATTE JEG KAN DELE ROM MED:... NB! For å få plass til flest mulig er vi avhengig av at mange kan og vil dele rom! Jeg er medlem av FO Buskerud skal betale: INGENTING - uansett hva jeg deltar på! Jeg er ikke FO medlem og kan kun delta på seminar: kr Dersom regning skal dekkes av andre oppgi adresse her:... Påmeldinger sendes slik: Brev: FO Buskerud, v/sånnja J. Hole, Salongåsen 5, 3070 Sande E-post: (få med all info som etter spørres i påmeldingsskjema!) Faks: Henvendelser vedrørende påmelding/faktura gjøres til Sånnja Hole tlf NB!! PÅMELDINGSFRIST Kun skriftlige påmeldinger mottas! Design/trykk: Vinn Industri Drammen AS, grafisk avd., tlf

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 31. HAVNA-KURSET FREDAG 14. FEBRUAR

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015.

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015. Handlingsplan for FO Buskerud 2015 FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet.

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 30. HAVNA-KURSET FREDAG 8. FEBRUAR

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 33. HAVNA-KURSET FREDAG 12. FEBRUAR

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.2-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, 6.-7. MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Temadag " For at vi skal være stolt av jobben vi gjør

Temadag  For at vi skal være stolt av jobben vi gjør FAGFORBUNDET TROMS seksjon helse og sosial (SHS) inviterer til Temadag " For at vi skal være stolt av jobben vi gjør Auditoriet 1.etg UNN Harstad Mandag 10.juni 2013 Kommunestyresalen på rådhuset,finnsnes

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 32. HAVNA-KURSET FREDAG 06. FEBRUAR

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

INNKALLING OG INVITASJON TIL LANDSMØTEHELG 2017

INNKALLING OG INVITASJON TIL LANDSMØTEHELG 2017 INNKALLING OG INVITASJON TIL LANDSMØTEHELG 2017 Sted: Program: Thon Holtel Fagernes, Jernbaneveien 26, 2900 Fagernes Fredag 21. April kl 10-15: Klassekorpslærerforum Fredag 21. April kl 14-15: Klassekorpsprosjektet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Frist for påmelding er senest fredag 19. februar 2010.

Frist for påmelding er senest fredag 19. februar 2010. Seksjonsledere/kontaktpersoner i alle seksjonene Fagforeningene Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 10/384-1 430 13.01.2010 Marita Orvik Berg / tlf. 77 66 23 02 INVITASJON TIL TEMADAGER "PERSONVERN

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Kommunal Kompetanse inviterer igjen til konferanse for Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Ansatte i kantine og storkjøkken har mange ulike utfordringer, krav og ønsker rettet mot seg i hverdagen.

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015 SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Til skolen Rundskriv S 05-2004 Oslo, 12. februar 2003 J.nr.: 035.04/A.1.09 Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Vi minner om årets pedagogiske konferanse

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB

Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB FO-Studentene er en organisering av studentmedlemmer i FO. FO-Studentene HiB er et lokallag under FO-Studentene. Lokallagene er lokale organiseringer som sikrer tett

Detaljer

INVITERER FERIE FOR PENSJONISTER OG ELDRE

INVITERER FERIE FOR PENSJONISTER OG ELDRE - Folldal helselag - Samarbeidsutvalget for helselagene i Alvdal INVITERER TIL FERIE FOR PENSJONISTER OG ELDRE Mandag 5.september torsdag 8.september 2016 Grimsbu Turistsenter i Folldal LIVSKVALITET I

Detaljer

ønsker velkommen til KORFESTIVAL i Hokksund 8. og 9. september 2017!

ønsker velkommen til KORFESTIVAL i Hokksund 8. og 9. september 2017! og ønsker velkommen til KORFESTIVAL i Hokksund 8. og 9. september 2017! Hokksund Mannskor feiret 100 års jubileum i 2013, og sto samtidig som arrangør av dette årets sangerstevne. Hokksund Mannskor har

Detaljer

Sosialarbeiderdagen avisinnlegg, markering i klubbene mm. Bruke materiell fra FO sentralt og tilpasse dette til lokale forhold.

Sosialarbeiderdagen avisinnlegg, markering i klubbene mm. Bruke materiell fra FO sentralt og tilpasse dette til lokale forhold. Referat fra styremøte 19-20.april 2017 Tilstede: Gunhild Holthe, Nils Ove Skalltje, Anita Syvertsen, Marte Aune, Lasse Olsen, Eva Asperheim, Christian Wiik, Anders Eivik. Forfall: Marianne K. Hanssen Valgkomiteen:

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober Cerebralpareseforeningen i Buskerud ønsker alle medlemmer velkommen til HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg 04.-08 oktober Påmeldings- og betalingsfrist er 15. august Hentet fra hotellets mediabank Fasadebilde

Detaljer

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund.

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. Tema: Rehabilitering/Habilitering

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd. 325 2014-2015 Oslo 19.12.2013 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo KONFERANSE Magnolia design as NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE Suksessfaktorer i sterke stammekulturer Hvordan motivere seg selv og andre? Hvordan skape arbeidsmiljø med muligheter for vekst og

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE

RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE Studentforeningen har blitt oppfordret til å lage en veileder som skal brukes av STHIL- styret og de ansatte når det skal velges klassetillitsvalgte. Høsten

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Generalforsamling 2009 Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer