Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter), styremøter og generalforsamlinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter), styremøter og generalforsamlinger 1920-1991"

Transkript

1 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Direksjonsmøter, styremøter, generalforsamlinger, avtaler, kontrakter, betingelser og andre type møter Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter), styremøter og generalforsamlinger L0001 Direksjonsmøter /012/02/4 Vedtekter for Osram aktieselskap bakerst i protokollen L0002 Styremøter, ledermøter og generalforsamlinger /012/02/4 Tatt ut av diverse omslagsmapper og permer, og innholdet er ikke nærmere sortert eller gjennomgått Generalforsamlinger m/årsberetninger Styremøter, direktionsmøter og generalforsamlinger Generalforsamlinger m/vedlegg Styremøter, direktionsmøter, generalforsamlinger og reiseberetninger Reiseberetning fra besøk ved Osram, Berlin Generalforsamlinger m/vedlegg Ledermøter Aksjeselskapet - møter Osram-Fabrikken aksjeselskap Ab - Kontrakter, vedtekter, konsesjonsbetingelser og Handelsregisteret L0001 Konsesjonsbetingelser, vedtekter, statutter, kontrakter, Handelsregisteret /012/02/ Konsesjonsbetingelser, vedtekter og statutter Handelsregisteret Firmaanmeldelser 0003 Kraftleverandører Kontrakter og annen korrespondanse

2 B - Kopibøker Presskopier av konfidensielle brev (tatt ut av perm med samme påskrift) L0001 Brevkopier /012/02/ Konfidensielle brevkopier Kopier av utgående brev fra Drammens Lampefabrikk AS D - Sak- og korrespondansearkiv ordnet etter organets hovedsystem Korrespondanse mm med direksjonen, Osram Oslo, Osram Lamp Works Hammersmith, Direktoratet for fientlig eiendom, Mekaniske Verksteders landsforening, diverse korrespondanse og et arkiv fra ca Da - Direksjonen Inneholder korrespondanse og annet fra Wahlstrøm, Friese, Kruger og Krog. Tatt ut av permer, og lagt i egne mapper. L0001 Korrespondanse mm fra direksjonen /012/02/4 Friese, Kruger, Wahlstrøm og Krog 0001 Korrespondanse mm Friese Korrespondanse Kruger Diverse direktør Krog Diverse korrespondanse (1946/48), vedtekter/kontrakter ( ) 0004 Korrespondansearkiv direktør Wahlstrøm Korrespondansearkiv direktør Wahlstrøm Db - Korrespondansearkiv Korrespondansearkiv og diverse fra permer L0001 Korrespondanse mm /012/02/4 Tatt ut av permer 0001 Diverse teknisk korrespondanse Permen var merket konfidensielt 0002 Teknisk korrespondanse Berlin-Drammen

3 0003 Diverse korrespondanse Diverse korrespondanse L0002 Arkiv Drammens Lampefabrikk AS /012/02/4 Alfabetisk sortert 0001 Arkiv A-L Arkiv M-N Arkiv O-Ø Dc - Osram AS, Oslo L0001 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo L0002 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Første halvår 0003 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvår 0004 Korrespondanse Osram Oslo L0003 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo L0004 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo

4 0002 Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo L0005 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Første halvår 0004 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvår L0006 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Januar tom april 0002 Korrespondanse Osram Oslo Mai tom juli 0003 Korrespondanse Osram Oslo August tom oktober 0004 Korrespondanse Osram Oslo November og desember L0007 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Første halvdel 0002 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvdel 0003 Korrespondanse Osram Oslo Første halvel 0004 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvdel

5 L0008 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Første halvdel 0002 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvdel 0003 Korrespondanse Osram Oslo Første halvdel 0004 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvdel L0009 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Første halvdel 0002 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvdel 0003 Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Dd - Osram Lamp Works, Hammersmith L0001 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Lamp Works Korrespondanse Osram Lamp Works De - Direktoratet for fientlig eiendom L0001 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Direktoratet for fientlig eiendom Korrespondanse Direktoratet for fientlig eiendom Df - Mekaniske Verksteders Landsforening L0001 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Mekaniske Verksteders Landsforening

6 0002 Korrespondanse Mekaniske Verksteders Landsforening G - Tysk teknisk arkiv (ca.) Innholdet er ikke gjennomgått i særlig grad. Det har ikke vært foretatt annen form for inngrep enn at dokumenter er tatt ut av omslag med metall og lagt i nye omslag. Arkivet virker ikke komplett (ifølge nummerering). Kan se ut som om det spenner over flere tiår, fra ca I boks nr 6 ligger en mappe vedr patenter. L0001 Tysk teknisk arkiv I (ca.) 2/012/02/5 Nummerserie (Pumping), (Sokling) og (Brenning og kontroll) L0002 Tysk teknisk arkiv II (ca.) 2/012/02/5 Nummerserie (Pakking), (Indre oppbygning) og (Lysstofflampen) 0001 Aufsfallblatt (ca.) 0002 Aufsfallblatt (ca.) L0003 Tysk teknisk arkiv III (ca.) 2/012/02/6 Nummerserie (Spesialprosesser lamper el. halvfabrikata) 0001 Protometer-messungen (ca.) L0004 Tysk teknisk arkiv IV (ca.) 2/012/02/6 Nummerserie (Verksted og lab) og (Skjemaer, oversikter og diagrammer) L0005 Tysk teknisk arkiv V (ca.) 2/012/02/6 Fortsettelse av nummerserie L0006 Tysk teknisk arkiv - annet (ca.) 2/012/02/6 Dette var en egen mappe. Innholder også en mappe vedr korrespondanse om patenter 0001 Patenter Korrespondanse L0007 Tysk teknisk arkiv (ca.) 2/012/02/6 Tekniske tester

7 H - Patenter Patentskrifter fra Norsk Patent og Kaiserliches Patentamt/Deutsches Reich Reichspatentamt, i tillegg til korrespondanse og annet vedr patenter. Innholdet i mappene er tatt ut fra omslagsmapper, og derfor ikke sortert nærmere. Klausul: Uspesifisert - - Etter avtale med avleverende instans (privatarkiver) L0001 Patentskrifter /012/02/6 Skrifter fra Norsk Patent og Keiserliches Patentamt / Deutsches Reich Reischpatentamt. Diverse fra Bryns Patentkontor og patenter for Drammens Lampefabrikk 0001 Norske Patenter "Patenter der Drammens Lampefabrikk" Tyske patenter Patentskrifter fra Bryns Patentkontor Brev datert Drammens Lampefabrikks patenter mm Brev fra Osram Oslo datert Inneholder også Patent Treuhand Ges.'s patenter L0002 Diverse /012/02/6 Patentspørsmål, kvitteringer, norske patenter, korrespondanse med Osram, Berlin mm 0001 Norske patenter (ca.) Håndskrevet oversikt 0002 Korrespondanse bla med Osram, Berlin Korrespondanse vedr patenter med Osram, Berlin og Alfred J. Bryn, Oslo. Mallings Patentbyrå 0003 Oversikt over patenter på glødelamper i Europa Patentspørsmål Offisielle kvitteringer for patenter

8 I - Jubileum, arrangementer, møter, konferanser Møte i Mittweida-Ingeniørenes forening, konferanse og Lysdag L0001 Diverse /012/02/6 Konferanse vedr økonomirapport, møte med Mittweida-Ingeniørenes Forening og Lysdag-arrangement 0001 Konferanse vedr oppstilling av økonomiske rapporter Mittweida-Ingeniørenes Forening - Besøk Tale ved middagen 0003 Osrams 70-års jubileum Sløyfer og annet i forbindelse med tilstelningen 0004 Lysdag J - Drift og produksjon Protokoll fra Fabrikktilsynet, diverse vedr produksjon og drift, fabrikk, maskiner og utstyr Ja - Fabrikktilsynet L0001 Fabrikktilsynets inspeksjonsbok /012/02/6 Jb - Beretninger, tester og rapporter Korrespondanse med Osram Berlin vedr beretninger, kvartalsrapporter, månedsrapporter i tillegg til testresultater L0001 Virksomhets- og lagerkontrollberetninger /012/02/ Virksomhetsberetninger Virksomhetsberetninger Virksomhetsberetninger Lagerkontrollberetninger Månedsberetninger i tillegg til korrespondanse L0002 Måneds- og kvartalsrapporter fra fabrikk /012/03/ Månedsrapporter

9 0002 Månedsrapporter Månedsrapporter Måneds- og kvartalsrapporter L0003 Månedsrapporter fra produksjon /012/03/1 Inn- og utland 0001 Månedsrapporter Månedsrapporter Månedsrapporter utland (ca.) L0004 Måneds- og kvartalsrapporter fra fabrikken /012/03/1 Kopier direktører 0001 Månedsrapporter Månedsrapporter Måneds- og kvartalsrapporter L0005 Brenndauerprüfungen (ca.) 2/012/03/1 L0006 Brenndauerprüfungen /012/03/1 Beretninger fra 1942-ca Brev innlagt datert 1940 L0007 Testresultater /012/03/ Forsøks- og driftsmålinger (ca.) 0002 Testresultater (II) (ca.) 0003 Testresultater (I) (ca.) 0004 Prøveresultater (ca.) Håndskrevne notater 0005 Prøveberetninger (ca.) L0008 Life Test /012/03/ Life Testing Phoebus Life Test

10 0003 Life Test Life Test Jc - Materialforbruk og materiellbestillinger L0001 Materiellbestillingsbok /012/03/1 L0002 Materiellbestillingsbok /012/03/1 L0003 Materialforbruk /012/03/1 L0004 Materialforbruk /012/03/1 L0005 Materiellbeholdning i driften /012/03/1 Jd - Fabrikk, maskiner og utstyr Har ikke sortert materialet nærmere i denne serien. I mappe nr 6 er det en del bilder av maskiner, med følgeskriv L0001 Diverse vedr maskiner og utstyr (ca.) 2/012/03/1 Tilbud og annet vedr utstyr 0001 "Maskinen im Algebeinen" (ca.) Lå i egen mappe 0002 Tilbud på verkstedarmaturer "Produksjonsutvidelse" (ca.) Påskrift på omslag. Bilder vedlagt 0004 "Maskinen Osram Berlin" Påskrift på omslag. Bilder vedlagt 0005 "Vedr Oxygen" Påskrift på omslag 0006 Fluorescent tubes packaging machine (ca.) Bilder og tegninger vedlagt L0002 Diverse vedr maskiner og utstyr /012/03/ "Schaltungschema" "Persönlich eingehändigt erhalten" Omslag uten påskrift

11 0003 "Technischer Kurzberichte" Surstoffbrenner Tegninger 0005 Beskrivelser - tekniske data Gassfylte lamper, lufttomme lamper, vindmølle og banelamper L0003 Maskinbeskrivelser fabrikk og verksted (ca.) 2/012/03/1 Egen serie 0001 Prøveapparater fabrikk - Beskrivelser (ca.) 0002 Maskinbeskrivelse 2/ Schaltpult S Maskinbeskrivelse 6/ Spannmaschine S Maskinbeskrivelse 8/ Duplex-Pumpmaschine DP Prøveapparater verksted - Beskrivelser Maskinbeskrivelse 6/ Spannmaschine S Maskiner - normer (ca.) 0008 Maskinbeskrivelse DP Motor Generator Set Vedlagt en del bilder, med følgeskriv fra Osram Hammersmith L0004 Fabrikken - Diverse /012/03/1 Lysrøravdeling, utvikling 0001 Utviklingen av fabrikken - Beretninger Lysrøravdelingen L0005 Beskrivelser, forskrifter og bruksanvisninger /012/03/2 Vedlagt to ruller: "Montagevorschriften" og "Betriebsvorschriften" 0001 Forskrifter, beskrivelser og instrukser (ca.) 0002 Diverse beskrivelser og forskrifter

12 0003 Forskrifter og beskrivelser Maskiner og apparater 0004 Diverse fra perm Forskrifter, FVA-beretninger mm 0005 Forskrifter Oversettelse - Standardiserte notiser fra G.E.C Bruksanvisning Sonderrechenstabes nr 4 für Fülldrücke 0007 Bruksanvisning WeA/Technol-Sonderrechenstabes nr Instruksjon Lampeprøver 0009 Instrukser og forskrifter Engelsk Teller Je - Produksjon/drift - Diverse L0001 FVA-beretninger og forholdstall /012/03/2 Tatt ut av permer 0001 Ugyldige forholdstall Ugyldige forholdstall Forholdstall FVA-Berich WeV E-Bericht L0002 Produksjon /012/03/2 Tilgang lager Ferdig-Fabrikata L0003 Produksjon /012/03/2 Tilgang lager Ferdig-Fabrikata L0004 Diverse /012/03/2 Nedleggelse av Gassverket, tabeller, rapporter, verdier 0001 Tabeller, lampeleveringer

13 0002 Fabrikasjonstabeller HLm/W Optische Lampendaten 0003 Merforbruksregnskap Teoretiske verdier Årlige rapporter fra produksjonen Rapporter vedr produksjon Nedleggelse av Gassverket Jf - Optiske data Allment grunnlag og arbeidsforskrifter L0001 Optiske data I - Allment grunnlag /012/03/2 Del 1 L0002 Optiske data I - Allment grunnlag /012/03/2 Del 2, gruppe 7 til og med gruppe Vedr Optiske data I Løse ark lagt i eget omslag 0002 Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe L0003 Optiske data II - Arbeidsforskrifter /012/03/ og

14 0005 Gruppe Gruppe Arbeidsforskrifter Arbeidsforskrifter Jg - Normer (ca.) L0001 Osram Normen (ca.) 2/012/03/ Reklameaufkleber (ca.) 0002 Lp.-techn. Zeichng Allgemein, Gruppe Zeichnungen (ca.) Gruppe 2 - Lampen 0004 Normblätter gruppe (ca.) 0005 Normblätter gruppe (ca.) Stempel 0006 Normblätter gruppe (ca.) L0002 Normblätter /012/03/2 Innhold tatt ut av perm og lagt i arkivboks L0003 Normen 2/012/03/2 Tatt ut av perm og lagt i arkivboks L0004 Werknormen (ca.) 2/012/03/2 Følgebrev i perm datert Werknormen gruppe Innenaufbauteile Werknormen gruppe (ca.) Sockel 0003 Werknormen gruppe (ca.) Kolben 0004 Werknormen gruppe (ca.) Verpackung

15 0005 Werknormen gruppe (ca.) Inhaltszettel Werbeaufkleber 0006 Werknormen gruppe (ca.) Werkstoffaufstellungen P - Personalforvaltning Arbeider- og funksjonærfortegnelse, Pensjonsforsikring, Produksjonsutvalg, Bedriftslegeordning, Lønnsregulering/akkordsatser og korrespondanse/info ansatte Pa - Arbeider- og funksjonærfortegnelse (ca.) L0001 Arbeider- og funksjonærfortegnelse (ca.) 2/012/03/3 Fortegnelse over arbeidere som begynte tilbake fra 1916 Pb - Produksjonsutvalget/Bedriftsutvalget Utskrift av protokoller, sirkulære mm. Årstall ligger ikke i korrekt rekkefølge, og innhold i mappene er tatt ut av 2 permer. L0001 Produksjonsutvalget / Bedriftsutvalget (ca.) 2/012/03/3 Møteprotokoll ligger også i arkivboksen 0001 Møteprotokoll Produksjonsutvalget / Bedriftsutvalget Skiftet februar 1966 navn fra Produksjonsutvalget til Bedriftsutvalget 0002 Produksjonsutvalget (ca.) Protokoll fra møter, sirkulære og annen info 0003 Produksjonsutvalget (ca.) Protokoll fra møter, sirkulære og annen info/korrespondanse Pc - Arbeidsforhold Lønn, akkord, overenskomster, avtaler, tillitsmenn, funksjonærer, bedriftslegeordning L0001 "Forhandlinger mellom verkstedets administrasjon og dets arbeideres tillidsmenn" Forhandlingsmøter /012/03/3

16 L0002 Lønnsreguleringer, akkordsatser, forskrifter, avtaler, bedriftslegeordning mm /012/03/ Lønnsregulering og akkordsatser Lønnsregulering og akkordsatser Overenskomster/Avtaler/Arbeidsforhold Diverse sirkulærer om funksjonærer og arbeidsforhold. Del 2 av perm Overenskomster/Avtaler/Arbeidsforhold Diverse sirkulærer om funksjonærer og arbeidsforhold. Del 1 av perm Ferieplaner Bedriftslegeordningen Rundt 1970 ble det gjort forsøk på å få i stand en legesentral for Drammen og omegn Pd - Pensjon og arbeiderfond L0001 Pensjonsordning, pensjonsforsikring og arbeiderfond /012/03/3 Pensjonsordning, -forsikring, arbeiderfond og korrespondanse 0001 Kollektivforsikringspoliser Korrespondanse vedr forsikringer Korrespondanse vedr forsikringer Pensjonsforsikring Kollektivpoliser 0005 Arbeiderfond Korrespondanse 0006 Gavepakke til pensjonister Bilder og almanakk 0007 Løpende forsikringspolicer Protokoll Pe - Ansatte Korrespondanse, info, personalsaker, jubileer mm L0001 Korrespondanse, info mm rettet mot ansatte /012/03/3 Personalsaker, jubileumer og annen korrespondanse

17 0001 Korrespondanse/info (ca.) Noe uorden i rekkefølge 0002 Korrespondanse/info (ca.) Noe uorden i rekkefølge 0003 Korrespondanse/info Korrespondanse/info Noe uorden i rekkefølge 0005 Personalsaker Egen perm med denne påskrift. Noe uorden i rekkefølge Jubileumer Pf - Idrettslag Friidrettsgruppa og Bedriftsidrettslaget L0001 Osram Bedriftsidrettslag /012/03/3 Møteprotokoll L0002 Osram Idrettslag - Friidrettsgruppa /012/03/3 Møteprotokoll Q - Eiendomsforvaltning, inventar Branntakst, forsikring, inventar, byggesaker Qa - Inventar Fabrikasjonsmateriell L0001 Inventur /012/03/3 L0002 Årsinventur /012/03/3 L0003 Inventur /012/03/3 Qb - Takst og forsikring L0001 Branntakster og forsikringer /012/03/ Diverse forsikringer Transportulykkeforsikring, varekrigsforsikring og murtvangs- og fundamentforsikring 0002 Branntakst

18 0003 Branntakst Forandring 0004 Branntakst Branntakst Branntakst Qc - Ominnredninger av fabrikken (ca.) Planer, tegninger, korrespondanse. Noen tegninger er i dårlig stand, og må håndteres med forsiktighet L0001 Tegninger og planer vedr ominnredninger (ca.) 2/012/03/ Tegninger vedr ominnredning (ca.) 0002 Plan for ominnredning av fabrikken (ca.) Tegninger i til dels dårlig tilstand. Alt lå i en kovolutt (stemplet 1922) med denne påskrift 0003 Plan for innredning av fabrikklokalet Tegninger. "Plan aus Aufstellung einer Zweiten Gruppe" Qd - Kjøp, byggeplaner og byggesaker Kjøp av eiendommen, brannen i 1953, bygging, Lysstudio L0001 Eiendommen før /012/03/3 Kjøp av eiendommen, brann og byggeplaner 0001 Kjøp av eiendommen Vedlagt målebrev fra 1910, makeskifteskjøte fra 1913, panteattest mm 0002 Brannen i Korrespondanse og notater. Egen perm 0003 Byggeplaner Byggeplaner Tomt Amtmannsvingen Korrespondanse og tegninger L0002 Nybygget i Drammen /012/03/3 Byggemøter, anbudsbeskrivelser, kontrakt mm. Tegning fra 1963 vedr grenseregulering med NSB lagt ved

19 0001 Byggemøter Anbudsbeskrivelser Kontrakt med murmester H. Fossen Nybygget - A-G Korrespondanse 0005 Nybygget - H-Ø Korrespondanse L0003 Nytt lager og Lysstudio /012/03/3 Tegninger, prosess rundt Lysstudioet 0001 Nytt lager "Alt. jan/mars Borners utkast og Abel Enghs bygningstegninger" 0002 Lysstudio Korrespondanse, bilder, tegninger mm 0003 Lysstudio - klager R - Regnskap Årsavslutning, hovedbok, sideordnet bokføring, grunnbokføring og revisjon Ra - Årsavslutning Årsregnskap, -bilag, -beretninger, -balanser, kvartalsregnskap, rapporter og avskrivninger L0001 Årsregnskap, årsberetninger, årsbilag og kvartalsregnskap Selvangivelse for Årsberetningene er både på tysk og norsk /012/03/ Selvangivelse Årsregnskap Bilag for årsregnskapet Regnskap Dokumenter til årsregnskapet Fra

20 0006 Årsbilag Regnskap Årsbilag Årsberetning og årsregnskap Regnskap L0002 Årsbilag og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk Årsbilag Årsbilag Regnskap Årsbilag Regnskap L0003 Årsregnskap, årsbilag og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk Regnskap Årsregnskap Årsbilag Pr Regnskap Årsregnskap og årsberetning Regnskap L0004 Årsberetninger, årsregnskap og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk.

21 0001 Regnskap Årsregnskap og årsberetning Regnskap Årsberetning Årsberetning Regnskap Årsberetning Regnskap Årsberetning Årsberetning L0005 Årsberetninger og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk Regnskap Pr Årsberetning Årsberetning Regnskap Årsberetning Årsberetning Regnskap Årsberetning

22 0009 Regnskap Årsberetninger L0006 Årsberetninger og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk Regnskap Årsberetninger Regnskap Årsberetninger Regnskap Årsberetninger Regnskap Årsberetninger L0007 Årsberetninger og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk Regnskap Årsberetninger Årsberetningene er både på tysk og norsk Regnskap Årsberetninger Regnskap Årsberetninger

23 0007 Regnskap Årsberetninger L0008 Årsregnskap, kvartalsregnskap og kvartalsavslutning /012/03/4 Mangler en del år 0001 Regnskap Kvartalsavslutning pr Årsregnskap Regnskap Årsregnskap Regnskapsoversikt Årsberetning og regnskap Hefter for årene 1970/71, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87 og 1990/91 L0009 Årsregnskap for Drammens Lampefabrikk AS /012/03/4 L0010 Årsregnskap for produksjon /012/03/4 L0011 Årsbalanser /012/03/4 L0012 Økonomisk rapport /012/03/4 Fra til L0013 Oppstilling av avskrevne maskiner /012/03/5 Rb - Hovedbokføring Hovedbøker fra Drammens Lampefabrikk og Haupt-Buch fra Osram Berlin, utskrevne kontoark, hovedkort og kontoregnskap L0001 Hovedbok /012/03/5 L0002 Hovedbok /012/03/5 L0003 Hovedbok /012/03/5

24 L0004 Hovedjournal /012/03/5 Protokollen er i så dårlig forfatning at den er innpakket L0005 Hovedjournal /012/03/5 L0006 Haupt-Buch /012/03/5 Osram Berlin L0007 Haupt-Buch /012/03/5 Osram Berlin L0008 Haupt-Buch /012/03/5 Osram Berlin L0009 Haupt-Buch /012/03/5 Osram Berlin L0013 Utskrevne kontoark for hovedjournal /012/03/ K.nr 1-16 (del I) For Drammens Lampefabrikk AS 0002 K.nr (del II) For Drammens Lampefabrikk AS 0003 K.nr (del I) For Drammens Lampefabrikk AS 0004 K.nr (del II) For Drammens Lampefabrikk AS 0005 K.nr For Osram-Fabrikken Aksjeselskap L0014 Kontoregnskap /012/03/5 L0015 Hovedkort /012/03/5 Rc - Sideordnet bokføring Fakturajournaler, skatter, selvangivelser, lager, ansatte, kunder og leverandører L0001 Skatter og selvangivelser /012/03/5 Skatter og selvangivelser Det var en del uorden i rekkefølgen for selvangivelsene for årene Skatter og avgifter Byskatt, eiendomsskatt, statsskatt og vandavgift

25 0002 Selvangivelser Selvangivelser Selvangivelser Selvangivelser for perioden Selvangivelser og annen korrespondanse Selvangivelser for perioden L0002 Fakturajournal /012/03/5 L0003 Akturjournal (fakturajournal) /012/03/5 L0004 Fakturajournal /012/03/5 L0005 Fabrikasjonsmateriell /012/03/5 L0006 Hjelpematerialer /012/03/5 L0007 Handelsomkostninger /012/03/5 L0008 Klientregnskap /011/01/1 L0009 Reskontrobok (ca.) 2/011/01/1 L0010 Reskontrobok (ca.) 2/011/01/1 L0011 Kundekort /011/01/1 L0012 Debitorer /011/01/1 L0013 Lønningsprotokoll /011/01/1 L0014 Lønningsprotokoll /011/01/1 L0015 Lønningsbok /011/01/1 L0016 Lønningsbok /011/01/1 L0017 Lønningsbok /011/01/1 L0018 Gasjelister og gasjekort /011/01/1 L0019 Gasjelister og gasjekort /011/01/1 L0020 Gasjelister og gasjekort /011/01/1

26 L0021 Gasjelister og gasjekort /011/01/1 L0022 Gasjelister og gasjekort /011/01/1 Rd - Grunnbokføring Kassabøker, memorial, løpende konto, driftsregnskap, sjekktalonger og kontrabøker L0001 Kassamemorial /011/01/2 L0002 Kassajournal /011/01/2 L0003 Kassajournal /011/01/2 L0004 Kassajournal /011/01/2 L0005 Kassajournal /011/01/2 L0006 Kassajournal /011/01/2 L0007 Kassajournal /011/01/2 L0008 Kassajournal /011/01/2 L0009 Kassamemorial /011/01/2 L0010 Kassabok /011/01/2 L0011 Kassabok /011/01/2 L0012 Kassabok /011/01/2 L0013 Kassabok /011/01/2 L0014 Kassabok /011/01/2 L0015 Kassabok /011/01/2 L0016 Kassabok /011/01/2 L0017 Kassabok /011/01/2 L0018 Kassabok /011/01/2 L0019 Memorial /011/01/2 L0020 Memorial /011/01/2 L0021 Memorial /011/01/2

27 L0022 Memorial /011/01/2 L0023 Løpende konto Osram, Berlin /011/01/2 L0024 Løpende konto Osram, Drammen/Oslo /011/01/2 L0025 Sjekktalonger /011/01/3 Sjekktalonger og kontrabøker L0026 Driftsregnskap /011/01/3 Bilag og utregninger for driftsresultat og månedsregnskapene 0001 Driftsregnskap Driftsregnskap L0027 Dagsjournal /011/01/3 L0028 Dagsjournal /011/01/3 L0029 Dagsjournal /011/01/3 Februar 1962 L0030 Utskrevne kontoark for dagsjournal /011/01/3 Osram Fabrikken Aksjeselskap og Osram, Berlin og Osram, Oslo 0001 Kt.nr Osram Fabrikken Aksjeselskap Kt.nr Osram Fabrikken Aksjeselskap Kt.nr Osram Fabrikken Aksjeselskap Kt.nr Osram Fabrikken Aksjeselskap Utskrevne kontoark - Kt.nr Osram, Berlin, Oslo og London, Drammens Lampefabrikk AS Re - Revisjon Revisjonsantegnelser og protokoller L0001 Revisjonsantegnelser (ca.) 2/011/01/3 Fra L0002 Revisjonsprotokoll /011/01/3 Det står anført på protokollens fremside, men de første antegnelsene er ført fra

28 L0003 Revisjonsprotokoll /011/01/3 Fra 03. mai Vedlagt i protokollen ligger trykt bilag fra Norsk Lovtidend fra 1943 med midlertidige lovendringer, undertegnet av Ministerpresident Quisling S - Statistikk Statistikk over virksomhet, brekk og produksjon L0001 Statistikk Drammens Lampefabrikk AS /011/01/3 Stemplet konfidensiell. Protokollen er inneholder også løsark med statistikk over produksjon av lamper og lysrør for perioden , og produksjon av glødelamper for perioden Boka gjelder for perioden L0002 Statistikk Drammens Lampefabrikk AS /011/01/3 Stemplet konfidensiell. L0003 Statistikk over produksjon /011/01/3 L0004 Statistikk over samlet brekk /011/01/3 L0005 Statistikk over brekk for hver meter /011/01/3 T - Kart og tegninger Kart og tegninger over maskiner, området der fabrikken skal ligge, maskinoppstillinger i fabrikken og tegninger fra Jubileumsutstillingen i 1930 Ta - Fabrikkområdet Kart/tegninger er nok fra før Kart/tegninger fra området rundt fabrikken (ca.) 3/026/01/7 Tb - Maskinenes plassering i lokalet Maskinenes plassering /026/01/7 Tc - Ovner Opptemplingsovn og elektriske vogner 0001 Tegninger av ovner Td - Jubileumsutstillingen i Drammen Jubileumsutstillingen i Drammen, avd. elektrisitet /026/01/7 Forslag til montre, mål av plass, skjema av lyssøyle

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum

Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum HO/ HJ/ TS 2009/ rev. HO 2011 Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum... 1 1. Bedriftsarkiv etter Preus Fotomuseum (1976-94)... 1 2. Foto- og papirarkiv etter

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 9. MAI 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN KOLSRUD AS Til aksjonærene: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Kolsrud AS Tid: Onsdag 9. mai

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Til Åsabuen. Av Peter Forrás, Norsk Trikotasjemuseum, Museumssenteret i Hordaland. 150 år siden etableringen av Salhus Tricotagefabrik

Til Åsabuen. Av Peter Forrás, Norsk Trikotasjemuseum, Museumssenteret i Hordaland. 150 år siden etableringen av Salhus Tricotagefabrik Til Åsabuen Av Peter Forrás, Norsk Trikotasjemuseum, Museumssenteret i Hordaland 150 år siden etableringen av Salhus Tricotagefabrik I 2009 er det 150 år siden Salhus Tricotagefabrik ble etablert. Dette

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer

Forord. FS-bok 2008 2

Forord. FS-bok 2008 2 Finansstyret 2008 Forord Studentersamfundet er en gammel organisasjon med lange tradisjoner. Listen over lover, instrukser og statutter er nesten like lang som Samfundets histore. Disse retningslinjene

Detaljer