Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter), styremøter og generalforsamlinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter), styremøter og generalforsamlinger 1920-1991"

Transkript

1 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Direksjonsmøter, styremøter, generalforsamlinger, avtaler, kontrakter, betingelser og andre type møter Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter), styremøter og generalforsamlinger L0001 Direksjonsmøter /012/02/4 Vedtekter for Osram aktieselskap bakerst i protokollen L0002 Styremøter, ledermøter og generalforsamlinger /012/02/4 Tatt ut av diverse omslagsmapper og permer, og innholdet er ikke nærmere sortert eller gjennomgått Generalforsamlinger m/årsberetninger Styremøter, direktionsmøter og generalforsamlinger Generalforsamlinger m/vedlegg Styremøter, direktionsmøter, generalforsamlinger og reiseberetninger Reiseberetning fra besøk ved Osram, Berlin Generalforsamlinger m/vedlegg Ledermøter Aksjeselskapet - møter Osram-Fabrikken aksjeselskap Ab - Kontrakter, vedtekter, konsesjonsbetingelser og Handelsregisteret L0001 Konsesjonsbetingelser, vedtekter, statutter, kontrakter, Handelsregisteret /012/02/ Konsesjonsbetingelser, vedtekter og statutter Handelsregisteret Firmaanmeldelser 0003 Kraftleverandører Kontrakter og annen korrespondanse

2 B - Kopibøker Presskopier av konfidensielle brev (tatt ut av perm med samme påskrift) L0001 Brevkopier /012/02/ Konfidensielle brevkopier Kopier av utgående brev fra Drammens Lampefabrikk AS D - Sak- og korrespondansearkiv ordnet etter organets hovedsystem Korrespondanse mm med direksjonen, Osram Oslo, Osram Lamp Works Hammersmith, Direktoratet for fientlig eiendom, Mekaniske Verksteders landsforening, diverse korrespondanse og et arkiv fra ca Da - Direksjonen Inneholder korrespondanse og annet fra Wahlstrøm, Friese, Kruger og Krog. Tatt ut av permer, og lagt i egne mapper. L0001 Korrespondanse mm fra direksjonen /012/02/4 Friese, Kruger, Wahlstrøm og Krog 0001 Korrespondanse mm Friese Korrespondanse Kruger Diverse direktør Krog Diverse korrespondanse (1946/48), vedtekter/kontrakter ( ) 0004 Korrespondansearkiv direktør Wahlstrøm Korrespondansearkiv direktør Wahlstrøm Db - Korrespondansearkiv Korrespondansearkiv og diverse fra permer L0001 Korrespondanse mm /012/02/4 Tatt ut av permer 0001 Diverse teknisk korrespondanse Permen var merket konfidensielt 0002 Teknisk korrespondanse Berlin-Drammen

3 0003 Diverse korrespondanse Diverse korrespondanse L0002 Arkiv Drammens Lampefabrikk AS /012/02/4 Alfabetisk sortert 0001 Arkiv A-L Arkiv M-N Arkiv O-Ø Dc - Osram AS, Oslo L0001 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo L0002 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Første halvår 0003 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvår 0004 Korrespondanse Osram Oslo L0003 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo L0004 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo

4 0002 Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo L0005 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Første halvår 0004 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvår L0006 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Januar tom april 0002 Korrespondanse Osram Oslo Mai tom juli 0003 Korrespondanse Osram Oslo August tom oktober 0004 Korrespondanse Osram Oslo November og desember L0007 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Første halvdel 0002 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvdel 0003 Korrespondanse Osram Oslo Første halvel 0004 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvdel

5 L0008 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Første halvdel 0002 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvdel 0003 Korrespondanse Osram Oslo Første halvdel 0004 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvdel L0009 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Oslo Første halvdel 0002 Korrespondanse Osram Oslo Andre halvdel 0003 Korrespondanse Osram Oslo Korrespondanse Osram Oslo Dd - Osram Lamp Works, Hammersmith L0001 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Osram Lamp Works Korrespondanse Osram Lamp Works De - Direktoratet for fientlig eiendom L0001 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Direktoratet for fientlig eiendom Korrespondanse Direktoratet for fientlig eiendom Df - Mekaniske Verksteders Landsforening L0001 Korrespondansearkiv /012/02/ Korrespondanse Mekaniske Verksteders Landsforening

6 0002 Korrespondanse Mekaniske Verksteders Landsforening G - Tysk teknisk arkiv (ca.) Innholdet er ikke gjennomgått i særlig grad. Det har ikke vært foretatt annen form for inngrep enn at dokumenter er tatt ut av omslag med metall og lagt i nye omslag. Arkivet virker ikke komplett (ifølge nummerering). Kan se ut som om det spenner over flere tiår, fra ca I boks nr 6 ligger en mappe vedr patenter. L0001 Tysk teknisk arkiv I (ca.) 2/012/02/5 Nummerserie (Pumping), (Sokling) og (Brenning og kontroll) L0002 Tysk teknisk arkiv II (ca.) 2/012/02/5 Nummerserie (Pakking), (Indre oppbygning) og (Lysstofflampen) 0001 Aufsfallblatt (ca.) 0002 Aufsfallblatt (ca.) L0003 Tysk teknisk arkiv III (ca.) 2/012/02/6 Nummerserie (Spesialprosesser lamper el. halvfabrikata) 0001 Protometer-messungen (ca.) L0004 Tysk teknisk arkiv IV (ca.) 2/012/02/6 Nummerserie (Verksted og lab) og (Skjemaer, oversikter og diagrammer) L0005 Tysk teknisk arkiv V (ca.) 2/012/02/6 Fortsettelse av nummerserie L0006 Tysk teknisk arkiv - annet (ca.) 2/012/02/6 Dette var en egen mappe. Innholder også en mappe vedr korrespondanse om patenter 0001 Patenter Korrespondanse L0007 Tysk teknisk arkiv (ca.) 2/012/02/6 Tekniske tester

7 H - Patenter Patentskrifter fra Norsk Patent og Kaiserliches Patentamt/Deutsches Reich Reichspatentamt, i tillegg til korrespondanse og annet vedr patenter. Innholdet i mappene er tatt ut fra omslagsmapper, og derfor ikke sortert nærmere. Klausul: Uspesifisert - - Etter avtale med avleverende instans (privatarkiver) L0001 Patentskrifter /012/02/6 Skrifter fra Norsk Patent og Keiserliches Patentamt / Deutsches Reich Reischpatentamt. Diverse fra Bryns Patentkontor og patenter for Drammens Lampefabrikk 0001 Norske Patenter "Patenter der Drammens Lampefabrikk" Tyske patenter Patentskrifter fra Bryns Patentkontor Brev datert Drammens Lampefabrikks patenter mm Brev fra Osram Oslo datert Inneholder også Patent Treuhand Ges.'s patenter L0002 Diverse /012/02/6 Patentspørsmål, kvitteringer, norske patenter, korrespondanse med Osram, Berlin mm 0001 Norske patenter (ca.) Håndskrevet oversikt 0002 Korrespondanse bla med Osram, Berlin Korrespondanse vedr patenter med Osram, Berlin og Alfred J. Bryn, Oslo. Mallings Patentbyrå 0003 Oversikt over patenter på glødelamper i Europa Patentspørsmål Offisielle kvitteringer for patenter

8 I - Jubileum, arrangementer, møter, konferanser Møte i Mittweida-Ingeniørenes forening, konferanse og Lysdag L0001 Diverse /012/02/6 Konferanse vedr økonomirapport, møte med Mittweida-Ingeniørenes Forening og Lysdag-arrangement 0001 Konferanse vedr oppstilling av økonomiske rapporter Mittweida-Ingeniørenes Forening - Besøk Tale ved middagen 0003 Osrams 70-års jubileum Sløyfer og annet i forbindelse med tilstelningen 0004 Lysdag J - Drift og produksjon Protokoll fra Fabrikktilsynet, diverse vedr produksjon og drift, fabrikk, maskiner og utstyr Ja - Fabrikktilsynet L0001 Fabrikktilsynets inspeksjonsbok /012/02/6 Jb - Beretninger, tester og rapporter Korrespondanse med Osram Berlin vedr beretninger, kvartalsrapporter, månedsrapporter i tillegg til testresultater L0001 Virksomhets- og lagerkontrollberetninger /012/02/ Virksomhetsberetninger Virksomhetsberetninger Virksomhetsberetninger Lagerkontrollberetninger Månedsberetninger i tillegg til korrespondanse L0002 Måneds- og kvartalsrapporter fra fabrikk /012/03/ Månedsrapporter

9 0002 Månedsrapporter Månedsrapporter Måneds- og kvartalsrapporter L0003 Månedsrapporter fra produksjon /012/03/1 Inn- og utland 0001 Månedsrapporter Månedsrapporter Månedsrapporter utland (ca.) L0004 Måneds- og kvartalsrapporter fra fabrikken /012/03/1 Kopier direktører 0001 Månedsrapporter Månedsrapporter Måneds- og kvartalsrapporter L0005 Brenndauerprüfungen (ca.) 2/012/03/1 L0006 Brenndauerprüfungen /012/03/1 Beretninger fra 1942-ca Brev innlagt datert 1940 L0007 Testresultater /012/03/ Forsøks- og driftsmålinger (ca.) 0002 Testresultater (II) (ca.) 0003 Testresultater (I) (ca.) 0004 Prøveresultater (ca.) Håndskrevne notater 0005 Prøveberetninger (ca.) L0008 Life Test /012/03/ Life Testing Phoebus Life Test

10 0003 Life Test Life Test Jc - Materialforbruk og materiellbestillinger L0001 Materiellbestillingsbok /012/03/1 L0002 Materiellbestillingsbok /012/03/1 L0003 Materialforbruk /012/03/1 L0004 Materialforbruk /012/03/1 L0005 Materiellbeholdning i driften /012/03/1 Jd - Fabrikk, maskiner og utstyr Har ikke sortert materialet nærmere i denne serien. I mappe nr 6 er det en del bilder av maskiner, med følgeskriv L0001 Diverse vedr maskiner og utstyr (ca.) 2/012/03/1 Tilbud og annet vedr utstyr 0001 "Maskinen im Algebeinen" (ca.) Lå i egen mappe 0002 Tilbud på verkstedarmaturer "Produksjonsutvidelse" (ca.) Påskrift på omslag. Bilder vedlagt 0004 "Maskinen Osram Berlin" Påskrift på omslag. Bilder vedlagt 0005 "Vedr Oxygen" Påskrift på omslag 0006 Fluorescent tubes packaging machine (ca.) Bilder og tegninger vedlagt L0002 Diverse vedr maskiner og utstyr /012/03/ "Schaltungschema" "Persönlich eingehändigt erhalten" Omslag uten påskrift

11 0003 "Technischer Kurzberichte" Surstoffbrenner Tegninger 0005 Beskrivelser - tekniske data Gassfylte lamper, lufttomme lamper, vindmølle og banelamper L0003 Maskinbeskrivelser fabrikk og verksted (ca.) 2/012/03/1 Egen serie 0001 Prøveapparater fabrikk - Beskrivelser (ca.) 0002 Maskinbeskrivelse 2/ Schaltpult S Maskinbeskrivelse 6/ Spannmaschine S Maskinbeskrivelse 8/ Duplex-Pumpmaschine DP Prøveapparater verksted - Beskrivelser Maskinbeskrivelse 6/ Spannmaschine S Maskiner - normer (ca.) 0008 Maskinbeskrivelse DP Motor Generator Set Vedlagt en del bilder, med følgeskriv fra Osram Hammersmith L0004 Fabrikken - Diverse /012/03/1 Lysrøravdeling, utvikling 0001 Utviklingen av fabrikken - Beretninger Lysrøravdelingen L0005 Beskrivelser, forskrifter og bruksanvisninger /012/03/2 Vedlagt to ruller: "Montagevorschriften" og "Betriebsvorschriften" 0001 Forskrifter, beskrivelser og instrukser (ca.) 0002 Diverse beskrivelser og forskrifter

12 0003 Forskrifter og beskrivelser Maskiner og apparater 0004 Diverse fra perm Forskrifter, FVA-beretninger mm 0005 Forskrifter Oversettelse - Standardiserte notiser fra G.E.C Bruksanvisning Sonderrechenstabes nr 4 für Fülldrücke 0007 Bruksanvisning WeA/Technol-Sonderrechenstabes nr Instruksjon Lampeprøver 0009 Instrukser og forskrifter Engelsk Teller Je - Produksjon/drift - Diverse L0001 FVA-beretninger og forholdstall /012/03/2 Tatt ut av permer 0001 Ugyldige forholdstall Ugyldige forholdstall Forholdstall FVA-Berich WeV E-Bericht L0002 Produksjon /012/03/2 Tilgang lager Ferdig-Fabrikata L0003 Produksjon /012/03/2 Tilgang lager Ferdig-Fabrikata L0004 Diverse /012/03/2 Nedleggelse av Gassverket, tabeller, rapporter, verdier 0001 Tabeller, lampeleveringer

13 0002 Fabrikasjonstabeller HLm/W Optische Lampendaten 0003 Merforbruksregnskap Teoretiske verdier Årlige rapporter fra produksjonen Rapporter vedr produksjon Nedleggelse av Gassverket Jf - Optiske data Allment grunnlag og arbeidsforskrifter L0001 Optiske data I - Allment grunnlag /012/03/2 Del 1 L0002 Optiske data I - Allment grunnlag /012/03/2 Del 2, gruppe 7 til og med gruppe Vedr Optiske data I Løse ark lagt i eget omslag 0002 Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe L0003 Optiske data II - Arbeidsforskrifter /012/03/ og

14 0005 Gruppe Gruppe Arbeidsforskrifter Arbeidsforskrifter Jg - Normer (ca.) L0001 Osram Normen (ca.) 2/012/03/ Reklameaufkleber (ca.) 0002 Lp.-techn. Zeichng Allgemein, Gruppe Zeichnungen (ca.) Gruppe 2 - Lampen 0004 Normblätter gruppe (ca.) 0005 Normblätter gruppe (ca.) Stempel 0006 Normblätter gruppe (ca.) L0002 Normblätter /012/03/2 Innhold tatt ut av perm og lagt i arkivboks L0003 Normen 2/012/03/2 Tatt ut av perm og lagt i arkivboks L0004 Werknormen (ca.) 2/012/03/2 Følgebrev i perm datert Werknormen gruppe Innenaufbauteile Werknormen gruppe (ca.) Sockel 0003 Werknormen gruppe (ca.) Kolben 0004 Werknormen gruppe (ca.) Verpackung

15 0005 Werknormen gruppe (ca.) Inhaltszettel Werbeaufkleber 0006 Werknormen gruppe (ca.) Werkstoffaufstellungen P - Personalforvaltning Arbeider- og funksjonærfortegnelse, Pensjonsforsikring, Produksjonsutvalg, Bedriftslegeordning, Lønnsregulering/akkordsatser og korrespondanse/info ansatte Pa - Arbeider- og funksjonærfortegnelse (ca.) L0001 Arbeider- og funksjonærfortegnelse (ca.) 2/012/03/3 Fortegnelse over arbeidere som begynte tilbake fra 1916 Pb - Produksjonsutvalget/Bedriftsutvalget Utskrift av protokoller, sirkulære mm. Årstall ligger ikke i korrekt rekkefølge, og innhold i mappene er tatt ut av 2 permer. L0001 Produksjonsutvalget / Bedriftsutvalget (ca.) 2/012/03/3 Møteprotokoll ligger også i arkivboksen 0001 Møteprotokoll Produksjonsutvalget / Bedriftsutvalget Skiftet februar 1966 navn fra Produksjonsutvalget til Bedriftsutvalget 0002 Produksjonsutvalget (ca.) Protokoll fra møter, sirkulære og annen info 0003 Produksjonsutvalget (ca.) Protokoll fra møter, sirkulære og annen info/korrespondanse Pc - Arbeidsforhold Lønn, akkord, overenskomster, avtaler, tillitsmenn, funksjonærer, bedriftslegeordning L0001 "Forhandlinger mellom verkstedets administrasjon og dets arbeideres tillidsmenn" Forhandlingsmøter /012/03/3

16 L0002 Lønnsreguleringer, akkordsatser, forskrifter, avtaler, bedriftslegeordning mm /012/03/ Lønnsregulering og akkordsatser Lønnsregulering og akkordsatser Overenskomster/Avtaler/Arbeidsforhold Diverse sirkulærer om funksjonærer og arbeidsforhold. Del 2 av perm Overenskomster/Avtaler/Arbeidsforhold Diverse sirkulærer om funksjonærer og arbeidsforhold. Del 1 av perm Ferieplaner Bedriftslegeordningen Rundt 1970 ble det gjort forsøk på å få i stand en legesentral for Drammen og omegn Pd - Pensjon og arbeiderfond L0001 Pensjonsordning, pensjonsforsikring og arbeiderfond /012/03/3 Pensjonsordning, -forsikring, arbeiderfond og korrespondanse 0001 Kollektivforsikringspoliser Korrespondanse vedr forsikringer Korrespondanse vedr forsikringer Pensjonsforsikring Kollektivpoliser 0005 Arbeiderfond Korrespondanse 0006 Gavepakke til pensjonister Bilder og almanakk 0007 Løpende forsikringspolicer Protokoll Pe - Ansatte Korrespondanse, info, personalsaker, jubileer mm L0001 Korrespondanse, info mm rettet mot ansatte /012/03/3 Personalsaker, jubileumer og annen korrespondanse

17 0001 Korrespondanse/info (ca.) Noe uorden i rekkefølge 0002 Korrespondanse/info (ca.) Noe uorden i rekkefølge 0003 Korrespondanse/info Korrespondanse/info Noe uorden i rekkefølge 0005 Personalsaker Egen perm med denne påskrift. Noe uorden i rekkefølge Jubileumer Pf - Idrettslag Friidrettsgruppa og Bedriftsidrettslaget L0001 Osram Bedriftsidrettslag /012/03/3 Møteprotokoll L0002 Osram Idrettslag - Friidrettsgruppa /012/03/3 Møteprotokoll Q - Eiendomsforvaltning, inventar Branntakst, forsikring, inventar, byggesaker Qa - Inventar Fabrikasjonsmateriell L0001 Inventur /012/03/3 L0002 Årsinventur /012/03/3 L0003 Inventur /012/03/3 Qb - Takst og forsikring L0001 Branntakster og forsikringer /012/03/ Diverse forsikringer Transportulykkeforsikring, varekrigsforsikring og murtvangs- og fundamentforsikring 0002 Branntakst

18 0003 Branntakst Forandring 0004 Branntakst Branntakst Branntakst Qc - Ominnredninger av fabrikken (ca.) Planer, tegninger, korrespondanse. Noen tegninger er i dårlig stand, og må håndteres med forsiktighet L0001 Tegninger og planer vedr ominnredninger (ca.) 2/012/03/ Tegninger vedr ominnredning (ca.) 0002 Plan for ominnredning av fabrikken (ca.) Tegninger i til dels dårlig tilstand. Alt lå i en kovolutt (stemplet 1922) med denne påskrift 0003 Plan for innredning av fabrikklokalet Tegninger. "Plan aus Aufstellung einer Zweiten Gruppe" Qd - Kjøp, byggeplaner og byggesaker Kjøp av eiendommen, brannen i 1953, bygging, Lysstudio L0001 Eiendommen før /012/03/3 Kjøp av eiendommen, brann og byggeplaner 0001 Kjøp av eiendommen Vedlagt målebrev fra 1910, makeskifteskjøte fra 1913, panteattest mm 0002 Brannen i Korrespondanse og notater. Egen perm 0003 Byggeplaner Byggeplaner Tomt Amtmannsvingen Korrespondanse og tegninger L0002 Nybygget i Drammen /012/03/3 Byggemøter, anbudsbeskrivelser, kontrakt mm. Tegning fra 1963 vedr grenseregulering med NSB lagt ved

19 0001 Byggemøter Anbudsbeskrivelser Kontrakt med murmester H. Fossen Nybygget - A-G Korrespondanse 0005 Nybygget - H-Ø Korrespondanse L0003 Nytt lager og Lysstudio /012/03/3 Tegninger, prosess rundt Lysstudioet 0001 Nytt lager "Alt. jan/mars Borners utkast og Abel Enghs bygningstegninger" 0002 Lysstudio Korrespondanse, bilder, tegninger mm 0003 Lysstudio - klager R - Regnskap Årsavslutning, hovedbok, sideordnet bokføring, grunnbokføring og revisjon Ra - Årsavslutning Årsregnskap, -bilag, -beretninger, -balanser, kvartalsregnskap, rapporter og avskrivninger L0001 Årsregnskap, årsberetninger, årsbilag og kvartalsregnskap Selvangivelse for Årsberetningene er både på tysk og norsk /012/03/ Selvangivelse Årsregnskap Bilag for årsregnskapet Regnskap Dokumenter til årsregnskapet Fra

20 0006 Årsbilag Regnskap Årsbilag Årsberetning og årsregnskap Regnskap L0002 Årsbilag og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk Årsbilag Årsbilag Regnskap Årsbilag Regnskap L0003 Årsregnskap, årsbilag og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk Regnskap Årsregnskap Årsbilag Pr Regnskap Årsregnskap og årsberetning Regnskap L0004 Årsberetninger, årsregnskap og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk.

21 0001 Regnskap Årsregnskap og årsberetning Regnskap Årsberetning Årsberetning Regnskap Årsberetning Regnskap Årsberetning Årsberetning L0005 Årsberetninger og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk Regnskap Pr Årsberetning Årsberetning Regnskap Årsberetning Årsberetning Regnskap Årsberetning

22 0009 Regnskap Årsberetninger L0006 Årsberetninger og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk Regnskap Årsberetninger Regnskap Årsberetninger Regnskap Årsberetninger Regnskap Årsberetninger L0007 Årsberetninger og kvartalsregnskap /012/03/4 Årsberetningene er både på tysk og norsk Regnskap Årsberetninger Årsberetningene er både på tysk og norsk Regnskap Årsberetninger Regnskap Årsberetninger

23 0007 Regnskap Årsberetninger L0008 Årsregnskap, kvartalsregnskap og kvartalsavslutning /012/03/4 Mangler en del år 0001 Regnskap Kvartalsavslutning pr Årsregnskap Regnskap Årsregnskap Regnskapsoversikt Årsberetning og regnskap Hefter for årene 1970/71, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87 og 1990/91 L0009 Årsregnskap for Drammens Lampefabrikk AS /012/03/4 L0010 Årsregnskap for produksjon /012/03/4 L0011 Årsbalanser /012/03/4 L0012 Økonomisk rapport /012/03/4 Fra til L0013 Oppstilling av avskrevne maskiner /012/03/5 Rb - Hovedbokføring Hovedbøker fra Drammens Lampefabrikk og Haupt-Buch fra Osram Berlin, utskrevne kontoark, hovedkort og kontoregnskap L0001 Hovedbok /012/03/5 L0002 Hovedbok /012/03/5 L0003 Hovedbok /012/03/5

24 L0004 Hovedjournal /012/03/5 Protokollen er i så dårlig forfatning at den er innpakket L0005 Hovedjournal /012/03/5 L0006 Haupt-Buch /012/03/5 Osram Berlin L0007 Haupt-Buch /012/03/5 Osram Berlin L0008 Haupt-Buch /012/03/5 Osram Berlin L0009 Haupt-Buch /012/03/5 Osram Berlin L0013 Utskrevne kontoark for hovedjournal /012/03/ K.nr 1-16 (del I) For Drammens Lampefabrikk AS 0002 K.nr (del II) For Drammens Lampefabrikk AS 0003 K.nr (del I) For Drammens Lampefabrikk AS 0004 K.nr (del II) For Drammens Lampefabrikk AS 0005 K.nr For Osram-Fabrikken Aksjeselskap L0014 Kontoregnskap /012/03/5 L0015 Hovedkort /012/03/5 Rc - Sideordnet bokføring Fakturajournaler, skatter, selvangivelser, lager, ansatte, kunder og leverandører L0001 Skatter og selvangivelser /012/03/5 Skatter og selvangivelser Det var en del uorden i rekkefølgen for selvangivelsene for årene Skatter og avgifter Byskatt, eiendomsskatt, statsskatt og vandavgift

25 0002 Selvangivelser Selvangivelser Selvangivelser Selvangivelser for perioden Selvangivelser og annen korrespondanse Selvangivelser for perioden L0002 Fakturajournal /012/03/5 L0003 Akturjournal (fakturajournal) /012/03/5 L0004 Fakturajournal /012/03/5 L0005 Fabrikasjonsmateriell /012/03/5 L0006 Hjelpematerialer /012/03/5 L0007 Handelsomkostninger /012/03/5 L0008 Klientregnskap /011/01/1 L0009 Reskontrobok (ca.) 2/011/01/1 L0010 Reskontrobok (ca.) 2/011/01/1 L0011 Kundekort /011/01/1 L0012 Debitorer /011/01/1 L0013 Lønningsprotokoll /011/01/1 L0014 Lønningsprotokoll /011/01/1 L0015 Lønningsbok /011/01/1 L0016 Lønningsbok /011/01/1 L0017 Lønningsbok /011/01/1 L0018 Gasjelister og gasjekort /011/01/1 L0019 Gasjelister og gasjekort /011/01/1 L0020 Gasjelister og gasjekort /011/01/1

26 L0021 Gasjelister og gasjekort /011/01/1 L0022 Gasjelister og gasjekort /011/01/1 Rd - Grunnbokføring Kassabøker, memorial, løpende konto, driftsregnskap, sjekktalonger og kontrabøker L0001 Kassamemorial /011/01/2 L0002 Kassajournal /011/01/2 L0003 Kassajournal /011/01/2 L0004 Kassajournal /011/01/2 L0005 Kassajournal /011/01/2 L0006 Kassajournal /011/01/2 L0007 Kassajournal /011/01/2 L0008 Kassajournal /011/01/2 L0009 Kassamemorial /011/01/2 L0010 Kassabok /011/01/2 L0011 Kassabok /011/01/2 L0012 Kassabok /011/01/2 L0013 Kassabok /011/01/2 L0014 Kassabok /011/01/2 L0015 Kassabok /011/01/2 L0016 Kassabok /011/01/2 L0017 Kassabok /011/01/2 L0018 Kassabok /011/01/2 L0019 Memorial /011/01/2 L0020 Memorial /011/01/2 L0021 Memorial /011/01/2

27 L0022 Memorial /011/01/2 L0023 Løpende konto Osram, Berlin /011/01/2 L0024 Løpende konto Osram, Drammen/Oslo /011/01/2 L0025 Sjekktalonger /011/01/3 Sjekktalonger og kontrabøker L0026 Driftsregnskap /011/01/3 Bilag og utregninger for driftsresultat og månedsregnskapene 0001 Driftsregnskap Driftsregnskap L0027 Dagsjournal /011/01/3 L0028 Dagsjournal /011/01/3 L0029 Dagsjournal /011/01/3 Februar 1962 L0030 Utskrevne kontoark for dagsjournal /011/01/3 Osram Fabrikken Aksjeselskap og Osram, Berlin og Osram, Oslo 0001 Kt.nr Osram Fabrikken Aksjeselskap Kt.nr Osram Fabrikken Aksjeselskap Kt.nr Osram Fabrikken Aksjeselskap Kt.nr Osram Fabrikken Aksjeselskap Utskrevne kontoark - Kt.nr Osram, Berlin, Oslo og London, Drammens Lampefabrikk AS Re - Revisjon Revisjonsantegnelser og protokoller L0001 Revisjonsantegnelser (ca.) 2/011/01/3 Fra L0002 Revisjonsprotokoll /011/01/3 Det står anført på protokollens fremside, men de første antegnelsene er ført fra

28 L0003 Revisjonsprotokoll /011/01/3 Fra 03. mai Vedlagt i protokollen ligger trykt bilag fra Norsk Lovtidend fra 1943 med midlertidige lovendringer, undertegnet av Ministerpresident Quisling S - Statistikk Statistikk over virksomhet, brekk og produksjon L0001 Statistikk Drammens Lampefabrikk AS /011/01/3 Stemplet konfidensiell. Protokollen er inneholder også løsark med statistikk over produksjon av lamper og lysrør for perioden , og produksjon av glødelamper for perioden Boka gjelder for perioden L0002 Statistikk Drammens Lampefabrikk AS /011/01/3 Stemplet konfidensiell. L0003 Statistikk over produksjon /011/01/3 L0004 Statistikk over samlet brekk /011/01/3 L0005 Statistikk over brekk for hver meter /011/01/3 T - Kart og tegninger Kart og tegninger over maskiner, området der fabrikken skal ligge, maskinoppstillinger i fabrikken og tegninger fra Jubileumsutstillingen i 1930 Ta - Fabrikkområdet Kart/tegninger er nok fra før Kart/tegninger fra området rundt fabrikken (ca.) 3/026/01/7 Tb - Maskinenes plassering i lokalet Maskinenes plassering /026/01/7 Tc - Ovner Opptemplingsovn og elektriske vogner 0001 Tegninger av ovner Td - Jubileumsutstillingen i Drammen Jubileumsutstillingen i Drammen, avd. elektrisitet /026/01/7 Forslag til montre, mål av plass, skjema av lyssøyle

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3. 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3. 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931 0002 Forhandlingsprotokoll 1936-1947 0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008 A-1024 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008 Aa - Styremøter og generalforsamlinger 1863-2004 I arkivet finnes

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon Arkiv: Ragnar Schjølberg Arkivskaper: Ragnar Schjølberg Arkiv i Nordland Arkivskaper: Ragnar Schjølberg Arkivskapernummer: NA099 Tidsrom: 1895(ca.) - 1985(ca.) Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Bedrift

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03.

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03. S-1001 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1914-1982 (ca.) Møtebøker for skolens tilsynsvalg, tillitsmannsrådet, tilsynsnemnd, lærerråd og planleggingsmøter. L0001 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA) er ei felles rådgjevings-og depotteneste for fylkeskommunen og alle kommunane i fylket Fagansvarlege for avlevering Vibeke S. Lunheim Rådgjevar/Arkivar vibeke.lunheim@ikamr.no

Detaljer

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Kopibok 1910-1911 / 1918 1910-1918 3/031/09/1. L0002 Kopibok 1912-1917 3/031/09/1

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Kopibok 1910-1911 / 1918 1910-1918 3/031/09/1. L0002 Kopibok 1912-1917 3/031/09/1 B - Kopibøker L0001 Kopibok 1910-1911 / 1918 1910-1918 3/031/09/1 L0002 Kopibok 1912-1917 3/031/09/1 D - Korrespondansearkiv ordnet etter organets hovedsystem L0001 The South Wales Tinplate C.L. - Korrespondanse

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4. 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4. 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981 D - Korrespondansearkiv L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981 0002 Korrespondanse og korrespondanse vedr Tvillingundersøkelser 1943-1961 0003 Korrespondanse 1962-1970

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

Vedlegg 2: Rydding og digitalisering av arkiv i teknisk sektor

Vedlegg 2: Rydding og digitalisering av arkiv i teknisk sektor Vedlegg 2: Rydding og digitalisering av arkiv i teknisk sektor Oversikt over arkiv som skal digitaliseres med informasjon om ordningsmåte, spesielle krav til leveransen og metadata Oppmålingsvesenet 1

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur Privatarkiv nr. 81 Trøndelag tannlægeforenings arkiv 1896.Foreningen får navnet Det Trondhjemske Tandlægeforbund 1901 Foreningen får navnet Trondhjems Tandlægeforening 1902 Den Nordenfjeldske Tandlægeforening

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

Statens lærarskole i forming 1938-1977

Statens lærarskole i forming 1938-1977 Statens lærarskole i forming 1938-1977 Administrasjon PROTOKOLLER Journaler Nr.: Tidsrom: Anmerkninger: 1 1938-1948 2 1948-1951 3 Mangler 4 1956-1958 5 1958-1959 6 1959-1960 7 1960-1961 8 1962-1964 9 1964

Detaljer

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ INNLEDNING...367 Om arkivskaper...367 Om arkivet...368 ARKIVFORTEGNELSE 1967-1987...369 Kopibøker 1977-1983...369 Brevjournal - utgående

Detaljer

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14 Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen IKA Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Rådgiving Depot Eies av 24 av 26 kommuner i Rogaland + noen interkommunale

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

FORORD --------------------------

FORORD -------------------------- FORORD En forordning av 16. september 1735 sørget for at det ble opprettet lokale havnekommisjoner som styrende organ for havnevesenet. Havnekommisjonen skulle bestå av magistrat/ byfogd, loskaptein og

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Tromsø. Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969

Universitetsbiblioteket i Tromsø. Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 Universitetsbiblioteket i Tromsø Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 Om Lars Berg Lars Kornelius Edvard Berg (født 16. mai 1901 på Kvaløya i daværende Hillesøy kommune, død 11.

Detaljer

Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv

Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv A B C D E F Organisasjoner, institusjoner og foreninger Klipparkiv (NB! Underklasse B2: Digitalt arkivmateriale) Personarkiv (organisert alfabetisk etter

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Håndbok 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Anne Lene Helgetun Molde kommune / FFB Hvordan: Digitalt Egen mappe på PC en Linker til aktuelle nettsteder Papirformat Fysisk perm med utskrifter Fordeler

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING... 135 Om arkivskaper... 135 Om arkivet... 135 ARKIVFORTEGNELSE 1910-1981... 136 Møteprotokoller 1910-1961... 136 Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

Ørland kommune 1770-1990

Ørland kommune 1770-1990 Kommunestyre/Formannskap 010. A1 Møtebok 1837 1883 C001.1.1 010. A2 Møtebok 1883 1891 C001.1.1 010. A3 Møtebok 1891 1896 C001.1.1 010. A4 Møtebok 1895 1907 C001.1.1 010. AS Møtebok 1907 1919 C001.1.1 010.

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983

Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983 A-0001 Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983 Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 Innledning Om arkivet til Vadsø norsk-finsk forening Vadsø norsk-finsk forening har fått overlevert foreningens

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING...714 Om arkivskaper...714 Om arkivet...714 ARKIVFORTEGNELSE 1973-1983...715 Kopibøker 1979-1981...715 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1973-1983...715

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen

IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen IKAMR er ei felles rådgivings -og depotteneste for alle kommunane i Møre og Romsdal og for Fylkeskommunen Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Kurs i styrearbeid 2010. Sekretærer

Kurs i styrearbeid 2010. Sekretærer Kurs i styrearbeid 2010 Sekretærer Mål for kurset Læringsmål Kjenne til sekretærens rolle og oppgaver i et styre Kunne skrive referat og føre protokoll Kjenne til hvordan et saksarkiv kan forvaltes Kjenne

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof.

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Privatarkiv 26 Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917 Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Per Fuglum i 1979 INNHOLD Eske 1 Hans Konrad Foosnæs personlige dokumenter a. Div.attester,

Detaljer

Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7

Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7 Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7 Konto Dato Bilag nr. ID Tekst Kasse Debet Kredit Utestående fordr. MW WW TG KM KVM EA JA IO 01-01 Utestående ved årets start 26783.00 2733.00 9930.00 0.00

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler.

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler. Årsavslutningen Regnskapsavslutninger g Oppgaver og planlegning Hjelpemidler Oppgaver og bokføring ved årsslutt Arbeidsoppgaver Vurderinger og estimater Bokføring av tilleggs- og avslutnings- posteringer

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 02.11.2015

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 02.11.2015 Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 02.11.2015 Til stede: Forfall: Kopi Foss, Siv-Lene Havold Stene, Svein Aaslund, Arstad, Kirsti Hovden og Uvaag Tone Berger Styret, websiden 1 Sak: Godkjenning

Detaljer

Ryddeprosedyrer og nøkkelinformasjon for tekniske arkiv

Ryddeprosedyrer og nøkkelinformasjon for tekniske arkiv Ryddeprosedyrer og nøkkelinformasjon for tekniske arkiv KDRS samling 13. - 14. november 2013 Erik Solem Etablering av digitale, tekniske arkiv for historiske dokumenter Viktige momenter: Aktuelle arkiver

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: S.Utne NR KS00002 Revisjon: 1.2 / 03.07.12

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Arkiv: A-1141 Kjell Thue Aktør: Kjell Thue / Kjell Thue / Nummer Innhold Tidsrom Plassering

Arkiv: A-1141 Kjell Thue Aktør: Kjell Thue / Kjell Thue / Nummer Innhold Tidsrom Plassering Arkivet dokumenterer hans livsløp, og strekker seg i tid tilbake til hans fars og mors dåp. I tillegg finner vi ungdomsbilder av hans besteforeldre. Det består blant annet av en rikholdig bildesamling.

Detaljer

FORRETNINGSADVOKATENE

FORRETNINGSADVOKATENE Oslo Tingrett Postboks 8023 Dep. 0030 Oslo Partnere: TERJE NORDVI HARALD KROHN IVAR JACOBSEN LARS BARTH SINDRE REIMERS RISING Faste advokater: MAX HENRIK JESPERSEN PATRICK LUNDEVALL-UNGER* *også Rechtsanwalt

Detaljer

B. Brev til bl.a. medfanger. Kopier av brev 1945-50. D. Zassenhaus, Hiltgunt Brev til Baard Isdahl. 2 brev 1945-49.

B. Brev til bl.a. medfanger. Kopier av brev 1945-50. D. Zassenhaus, Hiltgunt Brev til Baard Isdahl. 2 brev 1945-49. Universitetsbiblioteket i Bergen Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek Spesialsamlingene Manuskriptliste: Numrene 1906 til og med 2052 Nettpublisert versjon 20.09.06. av NEMN H O V E D D E L Ms.1906

Detaljer

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen).

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen). ASKIM KOMMUNE Kommuneingeniøren - 1909- Hvordan lese listen: Hovedgruppe, Undergruppe, (deretter oppdelt alfabetisk innenfor Undergruppen) Arkivnøkkel gjenskapt etter mappestruktur i bokser ved rydding

Detaljer