Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014"

Transkript

1 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014

2 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Eiendomsoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport desember 2014

3 HOVEDPUNKTER Verdijustert egenkapital har det siste kvartalet hatt en positiv utvikling på 5,3 prosent justert for en utbetaling på 5,50 kroner per aksje. Siste kurs er beregnet til 12,19 kroner per aksje. I september foretok selskapet en utbetaling til aksjonærene på 5,50 kroner per aksje. Selskapet har etter dette utbetalt NOK 10,00 per aksje siden oppstart tilsvarende den initiale emisjonskursen på 10,00 kroner per aksje. D.Carnegie kjøpte i oktober en eiendomsportefølje i Norrkoping bestående av 1900 leiligheter av Sörmlandsporten AB. Selskapet har siden det ble etablert hatt en positiv avkastning på 155,0 prosent, justert for utbetalinger på totalt 10,00 kroner per aksje.* Nøkkeltall for Boligutleie Holding II AS Markedsverdi av eiendommer i D. Carnegie (MSEK) GEOGRAFISK FORDELING Sverige 100 % SEGMENTFORDELING Bolig 100 % INTEKTER, LEDIGHET OG AREAL Årlig leieinntekt (MSEK) Areal (Kvm) SENESTE VERDIJUSTERTE EGENKAPITAL (VEK) * Utvikling siste kvartal 5,3 % Utvikling siste år 20,5 % Utvikling siste tre år 58,0 % Utvikling siden start 155,0 % HISTORISKE UTBETALINGER , , , , , , ,50 Totalt 10,00 * Beregnet verdiutvikling forutsetter at utbetalinger har fulgt samme avkastning som selskapet. Kvartalsrapport desember

4 Aksjekurs og utbetalinger Innledning Aksjekursen i Boligutleie Holding II AS (BUH) har steget med 5,3 prosent det siste kvartalet prosent justert for en utbetaling på 5,50 kroner per aksje. Den viktigste årsaken til den positive kursutviklingen er at den norske kronen har svekket seg i forhold til den svenske kronen. FORUTSETNINGER Estimert verdi per aksje er basert på regnskapsinformasjon, verdi av aksjer i D. Carnegie, gjeldsinstrumenter i D. Carnegie og valutakurser per 30. november UTVIKLING VALUTA Det siste kvartalet har norske kroner svekket seg med cirka 5,7 prosent mot svenske kroner. Dette påvirker aksjekursen positivt. KURSUTVIKLING Siste beregning av verdijustert egenkapital (VEK) per 15. desember gir en kurs per aksje på 12,19 kroner. Samlet verdiutvikling for selskapet siden oppstart er på 155,0 prosent. KURSUTVIKLING NOK 26 NOK 24 NOK 22 NOK 20 NOK 18 NOK 16 VEK per aksje NOK 14 NOK 12 NOK 10 NOK 8 NOK 6 NOK 4 NOK 2 NOK 0 VEK Utbyttejustert * * Beregnet verdiutvikling forutsetter at utbetalingene følger samme avkastning som selskapet. 4 Kvartalsrapport desember 2014

5 EIENDOMSOVERSIKT Datterselskap/Portefølje Beliggenhet Antall Eiendommer Utleibart areal, kvm Kista Fastighetsförvaltning AB Kista/Husby Flemingsberg Fastighetsförvaltning AB Flemingsberg Bromsten Fastighetsförvaltning AB Bromsten/Rinkeby Spånga Förvaltning AB Spånga Vårberg Förvaltning AB Vårberg Solnanord Fastigheter AB Solna Trojeborgsfastigheter i Sverige AB Tyresö 1 - Turemalm Fastigheter AB Sollentuna Kungskatten Holding AB Södertälje Markarydsbostäder i Södertälje AB Södertälje Markarydsbostäder i Södertälje AB Vårby Markarydsbostäder i Stockholm AB Bro Markarydsbostäder i Stockholm AB Märsta Fastighetsbolaget Kullerstensvägen KB Jordbro Fastighets AB Linrepan Uppsala Graflunds Byggnads AB Eskilstuna Graflunds Byggnads AB Strängnäs Graflunds Byggnads AB Mariefred 1 - Graflunds Byggnads AB Vagnhärad 1 - Graflunds Byggnads AB Flen 1 - Fastighetsbolaget Gropens Gård KB Göteborg Fastighetsbolaget Bredfjäll KB Göteborg Östgötaporten AB Norrköping Total Kvartalsrapport desember

6 DRIFT, FORVALTNING OG FINANSIERING D. CARNEGIE Etter sammenslåingen av boligporteføljene til BUH og D. Carnegie & Co. (D. Carnegie) i sommer eier ikke lenger BUH aksjer i HBS II, men aksjer i D. Carnegie og gjeldsinstrumenter (selgerkreditt og konvertible lån) utstedt av D. Carnegie. BUH har med dette fått en mindre eierandel i en større eiendomsportefølje. D. Carnegie er et eiendomsselskap som eier og forvalter boligeiendom i Stockholmsregionen. I tillegg til effektiv forvaltning renoverer selskapet leilighetene suksessivt i forbindelse med at leietakere flytter ut. Dette gjøres raskt og meget kostnadseffektivt gjennom den egenutviklede renoveringsmetoden Bosystem. Som en følge av dette vil leieinntektene normal kunne økes med prosent samt at driftskostnadene reduseres med cirka 10 prosent. Selskapet søker også å utvikle eiendommene i selskapet gjennom regulering av tomter til boligformål. Dagens drift i D. Carnegie startet i 1995 da eiendomsselskapet Stendörren ble etablert. Selskapet har i løpet av nesten 20 år bygget opp en betydelig portefølje med både boliger, handel og logistikk. I 2014 skilte Stendörrens eier, Kvalitena, ut Stendörrens boligportefølje til D. Carnegie som ble notert på NASDAQ OMX First North 9. april Etter sammenslåing med HBS II har D. Carnegie blitt Sveriges største børsnoterte boligselskap. Per 30. september var D. Carnegie & Co sin totale eiendomsportefølje verdsatt til SEK 10 milliarder med en gjeldsgrad på cirka 57 prosent. Porteføljen består av på cirka leiligheter med et totalt areal på cirka 1 million kvadratmeter, og cirka SEK 1 milliard i årlige leieinntekter. GRAFLUNDS Fra 1. oktober 2014 ble all forvaltning og drift av D. Carnegie-konsernets eiendommer overført til Graflunds. Dette vil trolig være kostnadsbesparende for selskapet, samt at det vil bedre servicen til leietakerne. får tilbud om å innløse aksjene i selskapet. Dette vil være basert på periodevise registreringer av interessen for innløsning av aksjer. Selskapet vil søke å realisere aksjer eller konvertible lån utstedt av D. Carnegie, slik at BUH II får kontanter til å kjøpe tilbake aksjer fra aksjonærene som ønsker innløsning. Muligheten for innløsning vil være avhengig av hvor mange aksjeeiere som samtidig ønsker innløsning samt i hvilket omfang. Obligo vil i løpet av første kvartal 2015 informere nærmere om innløsningsprogrammet. En innløsningsmekanisme for de investorene som ønsker å realisere sin investering vil bli presentert i løpet av første kvartal KJØP AV 1900 LEILIGHETER I NORRKOPING I begynnelsen av oktober offentliggjorde D. Carnegie & Co AB at de har inngått avtale med Sörmlandsporten AB om kjøp av en portefølje av leiligheter i Norrköping. Den 27. oktober ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i D. Carnegie & Co AB, der det ble vedtatt, i samsvar med selskapets forslag, å godkjenne kjøpet av eiendomsporteføljen. På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det også vedtatt at styret skal bestå av fem medlemmer uten varamedlemmer. Knut Pousette, Ronald Bengtsson og Mats Höglund ble gjenvalgt og Ranny Davidoff og Bjarne Eggesbø, fra Obligo Investment Management, ble valgt inn i styret. UTBETALING TIL AKSJONÆRENE I september foretok selskapet en utbetaling til aksjonærene på 5,50 kroner per aksje. Aksjonærene har etter dette mottatt utbetalinger tilsvarende den initiale emisjonskursen på 10,00 kroner per aksje. KJØP AV AKSJER Styremedlem Lars Walen har kjøpt aksjer i Boligutleie Holding II AS. Han eier etter kjøpet aksjer i selskapet. INNLØSNINGSPROGRAM Som beskrevet i informasjonsskrivet fra den 12. juni vil selskapet legge til rette for at aksjonærene 6 Kvartalsrapport desember 2014

7 strukturkart Cirka 3900 aksjonærer i Norge (hovedsakelig privatpersoner) Cirka 2600 aksjonærer i Sverige (hovedsakelig privatpersoner) Boligutleie Holding II AS Hyresfastigheter Holding II AB Andre aksjonærer 80 % 20 % 65 % Svensk Bolig Holding AB 100 % 35 % Gjeldsinstrumenter i D. Carnegie & Co. AB Aksjer i D. Carnegie & Co. AB 100 % Hyresbostäder I Sverige II AB Stendörren Bostäder AB Generelt om selskapet OM SELSKAPET Selskapet gjennomførte emisjoner i 2004, og eier aksjer i D. Carnegie og gjeldsinstrumenter (selgerkreditt og konvertible lån) utstedt av D. Carnegie. AVKASTNINGSMÅL Målsettingen for porteføljen er å skape en stabil avkastning for aksjonærene gjennom verdiøkning i eiendomsporteføljen, både gjennom nyinvesteringer og foredling av eksisterende portefølje. INVESTERINGSMANDAT BUH sitt mandat er å investere, direkte eller indirekte i det svenske eiendomsmarkedet. Investeringene skal fortrinnsvis gjøres i boligeiendommer med en mindre andel naturlig tilhørende kommersielle lokaler i Stockholms-regionen og Mälardalen og andre sentrale områder med sterk demografi. BUH kan også, direkte eller indirekte, drive eiendomsutvikling og annen relatert virksomhet, inkludert men ikke begrenset til kjøp og salg av fast eiendom, reinvestering, refinansiering, emisjoner og andre egen- og fremmedkapitaltransaksjoner. PERIODISKE UTBETALINGER Selskapet vil gjøre utbetalinger, dersom styret mener det er optimal bruk av frie likvider, innenfor det som følger av gjeldende regler og forsvarlig drift. Selskapets utbetalinger er i stor grad væreavhengig av utbytter fra underliggende selskaper. Kvartalsrapport desember

8 Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av Obligo Investment Management AS, et datterselskap av Agasti Holding ASA. Rapporten er basert på kilder som Obligo Investment Management AS anser som pålitelige, men Obligo Investment Management AS kan ikke garantere at informasjonen i rapporten er riktig eller fullstendig. Alle opplysninger om fremtiden er basert på en rekke forutsetninger og gir ingen garanti for fremtidig utvikling. Denne usikkerheten er knyttet til både forhold i markedet og til selskapet BUH. Endringer i markedet kan forekomme raskt og kan få stor betydning for verdien av investeringene i BUH. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Obligo Investment Management AS tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som måtte oppstå som følge av anvendelsen av denne rapporten. Investorer er kjent med at det finnes risiko for tap på investeringer i finansielle instrumenter, og Obligo Investment Management AS garanterer ikke for et visst resultat. Denne rapporten skal ikke oppfattes som noe tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av aksjer i BUH. Denne rapporten er tiltenkt selskapets aksjonærer og ikke for offentlig distribusjon. 8 Kvartalsrapport desember 2014

9

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/3 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 9 Endring av eierstruktur

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE II Kvartalsrapport har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Derfor omhandler denne rapporten PRE II. PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer