Vedlikeholdsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdsveiledning"

Transkript

1 Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9 Oppbevare papir...9 Papirtyper og andre utskriftsmedier...10 Papir som ikke støttes av denne skriveren...13 Utskriftsområde...14 Legge inn papir...16 Legge papir i magasin 1 og den ekstra papirmateenheten...16 Legge papir i multiarkmateren...22 Skifte mellom papirmagasiner...28 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett Skifte tonerkassett...29 Bytte returbeholder for toner...33 Skifte ut fotolederenheten...36 Skifte fuserenheten...44 Når Bytt fuserenhet vises på skjermen...49 Når Bytt fuserenhet snart vises på skjermen...50 G _1.00 NO N G Copyright

2 Skifte ut den mellomliggende overføringsenheten Når Bytt overføringsbelte vises på skjermen...57 Når Bytt overfør- ingsbelte snart vises på skjermen...58 Rengjøre og justere skriveren Forholdsregler å ta ved rengjøring...59 Justere fargeregistreringen...60 Korrigering av fargegradering...62 Angi korreksjonsverdien for graderingen...63 Se på prøvearket for fargekalibrering og korreksjonsarket for gradering...66 Tilbakestille graderingens korreksjonsverdi tilbake til de opprinnelige verdiene...68 Justere bildetettheten...70 Justering av brettregistrering...72 Feilsøking Feil- & statusmeldinger på kontrollpanelet...75 Skriveren skriver ikke ut...82 Kontrollere porttilkoblingen...84 Andre utskriftsproblemer...86 Mer feilsøking...92 Fjerne papirstopp Fjerne papirstopp...94 Når Fjern papirstopp A:intern bane vises...95 Når Fjern papirstopp B: fuserenhet vises...98 Når Fjern papirstopp Y: papirmagasin vises Når Fjern papirstopp Z: tosidigenhet vises Tillegg Flytting og transport av skriveren Flytte skriveren Transportere skriveren Forbruksvarer Tonerkassett Returbeholder for toner Fotolederenhet Mellomliggende overføringsenhet (overføringsenhet) Spesifikasjoner Hovedmaskin Ekstrautstyr

3 Les dette først Varemerker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright Oak Technology, Inc., All rights reserved. Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Andre produktnavn som brukes i denne dokumentasjonen tjener bare som identifikasjon, og kan være varemerker for selskapet det gjelder. Vi frasier oss enhver rettighet til disse merkene. De korrekte navnene for Windows operativsystemer er som følger: Microsoft Windows 95 operativsystem Microsoft Windows 98 operativsystem Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene til Windows Server TM 2003 er følgende: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene for Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 G _1.00 Copyright

4 Les dette først Slik leser du denne håndboken Følgende sett med symboler brukes i denne håndboken. Dette symbolet angir en potensielt farlig situasjon, som kan medføre død eller alvorlig personskade hvis du bruker maskinen feil, og ikke følger instruksjonene under symbolet. Husk å lese instruksjonene. Du finner dem alle i delen med sikkerhetsinformasjon. Dette symbolet angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade, eller skade på eiendom som ikke medfører personskade, hvis du bruker maskinen feil uten å følge instruksjonene under dette symbolet. Husk å lese instruksjonene. Du finner dem alle i delen med sikkerhetsinformasjon. * Uttalelsene ovenfor er merknader beregnet på din sikkerhet. Dersom denne instruksjonen ikke følges, kan papiret sette seg fast, originaler kan bli skadet eller data kan gå tapt. Husk å lese dette. Dette symbolet markerer at det er opplysninger eller forberedelser som må utføres før du bruker maskinen. Dette symbolet indikerer at det er forholdsregler du må følge eller handlinger du må utføre når maskinen ikke har virker som normalt. Dette symbolet angir numeriske begrensninger, funksjoner som ikke kan brukes sammen eller vilkår hvor en bestemt funksjon ikke kan brukes. Dette symboler viser til en referanse. [ ] Taster som vises på maskinens skjermpanel. Taster og knapper som vises på datamaskinens skjerm. { } Taster innebygd i maskinens kontrollpanel. Taster på datamaskinens tastatur. 4

5 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren Dette avsnittet beskriver papirformater, materetning og den maksimale papirmengden som kan legges i papirmagasinene på denne skriveren. Følgende symboler og terminologi brukes for å angi materetning. I denne håndboken På skjermen Papirmateretning K (Materetning) A4 ( ) 8 1/2 11 Kortsidemating Vær oppmerksom på papirmatingsretningen. Retningen fastsettes for hvert papirformat. Papirformat for innmating (metrisk versjon) Materetning Format (mm) Multiarkmater Magasin 1 Papirmateenhet (magasin 2/3) A4 K B5 K A5 K A6 K Legal (LG, 8 1 / 2 14 tommer) K Letter (LT, 8 1 / 2 11 tommer) K / / 2 tommer K Executive (Exec., 7 1 / / 2 tommer) K Folio (8 1 / 4 13 tommer) K Foolscap (F4, 8 1 / 2 13 tommer) K F/GL (8 13 tommer) K Com#10 Env (4 1 / / 2 tommer) K 104,8 241,3 C5 Env (6,38 9,02 tommer) K G _1.00 Copyright

6 Papir og andre medier Materetning Format (mm) Multiarkmater Magasin 1 Papirmateenhet (magasin 2/3) C6 Env (4,49 6,38 tommer) K DL Env (4,33 8,66 tommer) K Monarch Env (3 7 / / 2 tommer) K 98,4 190,5 Egendefinert format K (7, / 2 tommer) K Formatet støttes, og skriveren velger det automatisk. Formatet støttes, men det bør velges med kontrollpanelet. Formatet støttes, men det bør angis som et egendefinert format fra kontrollpanelet. Støttet format kan variere, avhengig av hvilket skriverspråk du bruker. Du definerer innstillingen for et spesielt format ved hjelp av kontrollpanelet. Følgende formater støttes: Multiarkmater: omtrent mm bred og mm lang. Formatet støttes ikke. 6

7 Papir og andre medier Papirformat for innmating (tommeversjon) Materetning Format (tomme) Multiarkmater Magasin 1 Papirmateenhet (magasin 2/3) A4 K 8,26" 11,69" B5 K 7,17" 10,12" A5 K 5,83" 8,26" A6 K 4,13" 5,63" Legal (LG) K 8 1 / 2 " 14" Letter (LT) K 8 1 / 2 " 11" 5 1 / / 2 tommer K 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " Executive (Exec.) K 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " Folio K 8 1 / 4 " 13" Foolscap F4 K 8 1 / 2 " 13" F/GL K 8" 13" Com#10 Env K 4 1 / 8 " 9 1 / 2 " C5 Env K 6,38" 9,02" C6 Env K 4,49" 6,38" DL Konv K 4,33" 8,66" Monarch Env K 3 7 / 8 " 7 1 / 2 " Egendefinert format K K 7,68" 10 1 / 2 " Formatet støttes, og skriveren velger det automatisk. Formatet støttes, men det bør velges med kontrollpanelet. 7

8 Papir og andre medier Formatet støttes, men det bør angis som et egendefinert format fra kontrollpanelet. Støttet format kan variere, avhengig av hvilket skriverspråk du bruker. Du definerer innstillingen for et spesielt format ved hjelp av kontrollpanelet. Følgende formater støttes: Multiarkmater: omtrent 3,55-8,50 inches bred og 5,83-14,01 tommer lang. Formatet støttes ikke. Papirvekt og antall ark som skal stilles inn Magasin 1 Papirmateenhet (magasin 2, magasin 3) Supporterte papirvekter Maksimalt antall ark (vanlig papir) 60,2-104,7 g/m 2 (16-28 lb.) 530 (80 g/m 2, 20 lb.) Multiarkmater 60,2-199 g/m 2 (16-53 lb.) 100 (80 g/m 2, 20 lb.) Kontroller at bunken ikke ligger høyere enn grensemerket på innsiden av magasinet. 8

9 Papir og andre medier Papiranbefalinger Legge inn papir Ikke bruk papir som er beregnet på blekkskrivere, fordi dette kan feste seg til fuserenheten og forårsake feilmating. Legg i papiret som beskrevet nedenfor Magasin 1, Papirmateenhet (magasin 2, magasin 3): utskriftssiden opp Multiarkmater: utskriftssiden ned Utskriftskvaliteten kan ikke garanteres hvis det brukes annet papir enn det som anbefales. Hvis du ønsker mer informasjon om papir som anbefales, kan du ta kontakt med din salgs- eller servicerepresentant. Ikke bruk papir som allerede er skrevet ut av andre skrivere. Oppbevare papir Papir må alltid oppbevares på riktig måte. Feil oppbevaring av papir kan føre til dårlig utskriftskvalitet, at papiret setter seg fast eller at skriveren skades. Vi anbefaler følgende: Unngå at papir oppbevares i fuktige omgivelser. Unngå at papiret utsettes for direkte sollys. La papiret ligge flatt. Oppbevar papiret i pakken det kom i. 9

10 Papir og andre medier Papirtyper og andre utskriftsmedier Vanlig papir Papirtykkelse 60,2-104,7 g/m 2 (16-28 lb.) [Tynt]: 60,2-90,2 g/m 2 (16-24 lb.) [Normal]: 90,2-104,7 g/m 2 (24-28 lb.) Skriveroppsett Gjør følgende to innstillinger ved hjelp av kontrollpanelet: Trykk på [Papir innmating]-meny, [Papirtype] og så på [Vanlig papir]. Trykk på [Vedlikehold]-menyen, og deretter på [Tynt] eller [Normal]. Skriverdriveroppsett Klikk på [Vanlig] eller [Enkel & resirkulert] på [Type:]-listen. Aktivert papirmagasin Alle magasiner kan benyttes. Antall ark som kan plasseres Magasin 1: 530 Magasin 2, magasin 3 (Paper Feed Unit Type 3000): 530 Multiarkmater: 100 Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn merket for øverste grense (T) inne i magasinet. Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Utskrift på begge sider Mulig Tykt papir Papirtykkelse Skriveroppsett Skriverdriveroppsett Aktivert papirmagasin g/m 2 (28-53 lb.) [Tykt papir 1]: g/m 2 (28-44 lb.) [Tykt papir 2]: g/m 2 (44-53 lb.) Trykk på [Papir innmating]-menyen, [Papirtype] og så på [Tykt papir 1] eller [Tykt papir 2] på kontrollpanelet. Klikk på [Tykt 1] eller [Tykt 2] på [Type:]-listen. Multiarkmater [Tykt papir 1]: 30 [Tykt papir 2]: 10 Utskrift på begge sider Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Ikke mulig Andre forholdsregler Utskriftshastigheten er litt langsommere enn når du bruker vanlig papir. 10

11 Papir og andre medier Selvklebende etiketter Skriveroppsett Skriverdriveroppsett Trykk på [Papir innmating]-menyen, [Papirtype] og så på [Etiketter] på kontrollpanelet. Klikk på [Etiketter] på [Type:]-listen. Aktivert papirmagasin Multiarkmater: 50 Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Utskrift på begge sider Andre forholdsregler Ikke mulig Utskriftshastigheten er litt lavere, sammenlignet med vanlig papir. OHP-transparenter Skriveroppsett Skriverdriveroppsett Aktivert papirmagasin Antall ark som kan plasseres Multiarkmater: 50 Trykk på [Papir innmating]-menyen, [Papirtype] og så på [Transparent] på kontrollpanelet. Klikk på [Transparent] på [Type:]-listen. Multiarkmater Utskrift på begge sider Glanset papir Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Ikke mulig Andre forholdsregler Utskriftshastigheten for transparenter er lavere enn for vanlig papir. Fordi modusen er endret, vil maskinen være i standby i tretti eller førti sekunder etter at jobben ble mottatt. Vi anbefaler at du bruker en overhead-fremviser med lysstyrke på 4000 ANSI lumen eller mer for å projisere overhead-transparenter. Skriveroppsett Skriverdriveroppsett Trykk på [Papir innmating]-menyen, [Papirtype] og så på [Glanset papir] på kontrollpanelet. Klikk på [Glanset] på [Type:]-listen. Aktivert papirmagasin Multiarkmater: 50 Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Utskrift på begge sider Andre forholdsregler Ikke mulig Utskriftshastigheten er litt lavere, sammenlignet med vanlig papir. 11

12 Papir og andre medier Konvolutter Skriveroppsett Trykk på [Papir innmating]-menyen, [Papirtype] og så på [Tykt papir 1] eller [Tykt papir 2] på kontrollpanelet. Skriverdriveroppsett Aktivert papirmagasin Multiarkmater: 10 Klikk på [Tykt 1] eller [Tykt 2] på [Type:]-listen. Utskrift på begge sider Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Ikke mulig Andre forholdsregler Kontroller at utskriftssiden vender ned. Kontroller at det ikke er luft i konvoluttene før du legger dem inn. For å få bedre utskriftskvalitet, anbefaler vi at utskriftsmargene til høyre, venstre, oppe og nede er på minst 15 mm (0,6 tommer). Legg bare i konvolutter av samme størrelse og type samtidig. Før du legger i konvolutter, bør du flate ut fremkanten (den kanten som går inn i skriveren) ved å stryke en blyant eller linjal over dem. Noen typer konvolutter kan føre til papirstopp, krøllete papir eller dårlig utskrift. Utskriftskvaliteten på konvolutter kan være ujevn hvis deler av en konvolutt har forskjellige tykkelser. Skriv ut en eller to konvolutter for å kontrollere utskriftskvaliteten. Bruk flate konvolutter som ikke er krøllete. Hvis de er krøllete, må du glatte dem ut. Bruk helt flate konvolutter uten luft inni. Ikke skriv ut på begge sidene på konvolutter. 12

13 Papir og andre medier Papir som ikke støttes av denne skriveren Unngå å bruke følgende papirtyper da de ikke støttes av denne skriveren. Papir beregnet på blekkpatronskriver Bøyd, brettet eller skrukkete papir Krøllete eller vridd papir Istykkerrevet papir Krøllete papir Papir som er fuktig Papir som er så tørt at det avgir statisk elektrisitet Papir som det allerede er skrevet ut på, med unntak av et ferdigtrykt brevhode Feilfunksjoner er særlig sannsynlige når du bruker papir det er skrevet ut på av en annen skriver enn en laserskriver (for eksempel monokrome kopimaskienr og fargekopimaskiner, blekkskrivere osv.) Spesialpapir, for eksempel termisk papir, aluminiumsfolie, blåpapir og strømledende papir Papir som har større eller lettere vekt enn begrensningen Papir med vinduer, hull, perforeringer, utskjæringer eller preginger Papir med selvklebende etiketter hvor lim eller underlagspapir er synlig Papir med binders eller stifter Ikke bruk følgende konvolutter: Konvolutter med flere klaffer Konvolutter med en klisterstripe som kan dras av Konvolutter med vinduer eller splittbinders 13

14 Papir og andre medier Utskriftsområde Illustrasjonen nedenfor viser utskriftsområdet for denne skriveren. Sørg for å stille inn margene på riktig måte i applikasjonen. Papir A Utskriftsområde B Materetning C Ca. 5 mm (0,2 tommer) D Ca. 5 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere, avhengig av papirformat, skriverspråk og skriverdriverens innstillinger. 14

15 Papir og andre medier Konvolutt A Utskriftsområde B Materetning C Ca. 5 mm (0,2 tommer) D Ca. 5 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere, avhengig av papirformat, skriverspråk og skriverdriverens innstillinger. 15

16 Papir og andre medier Legge inn papir Dette beskriver hvordan papir legges inn i papirmagasin og multiarkmater. Dra ikke papirmagasinet ut med makt. Hvis du gjør det, kan magasinet falle ut og forårsake skade. Legge papir i magasin 1 og den ekstra papirmateenheten Følgende eksempel forklarer innmatingsprosedyren for standardmagasinet (magasin 1). Samme prosedyre kan brukes for den ekstra papirmateenheten. Sørg for at papiret ikke stables over grensemerket på innsiden av magasinet. Feilmating kan skje. Legg ikke inn forskjellige typer papir i samme papirmagasin. A Trekk papirmagasinet ut av skriveren til det stopper. Løft det litt, og trekk det deretter helt ut. Plasser papirmagasinet på en flat overflate. Du kan ikke dra ut magasin 1 hvis multiarkmateren er åpen. 16

17 Papir og andre medier B Trykk på Push og juster deretter den bakre papirføreren i forhold til papirformatet som skal legges inn. C Juster sideførerne i forhold til papirformatet som skal legges inn. D Etterfyll papir med utskriftssiden opp i papirmagasinet. Kontroller at toppen av bunken ikke ligger høyere enn grensemerket på innsiden av magasinet. Du unngår papirstopp hvis du justerer sideførerne til det nøyaktige papirformatet. Legg ikke inn forskjellige typer papir i magasinet. 17

18 Papir og andre medier E Skyv papirmagasinet helt inn i skriveren. Det kan oppstå papirstopp hvis ikke papirmagasinet er satt helt inn. Sørg for at det er satt helt inn. Endre papirmagasinets papirformat A Trekk papirmagasinet ut av skriveren til det stopper. Løft det litt, og trekk det deretter helt ut. Plasser papirmagasinet på en flat overflate. Du kan ikke dra ut magasin 1 hvis multiarkmateren er åpen. 18

19 Papir og andre medier B Fjern papiret. C Trykk Push, og juster deretter den bakre føreren i forhold til papirformatet du bruker. D Juster sideførerne i forhold til papirformatet som skal legges inn. 19

20 Papir og andre medier E Etterfyll papir med utskriftssiden opp i papirmagasinet. Kontroller at toppen av bunken ikke ligger høyere enn grensemerket på innsiden av magasinet. F Skyv papirmagasinet helt inn i skriveren. Angi en papirtype for magasin 1 og den ekstra papirmateenheten Du får bedre resultater med skriveren ved å velge optimal papirtype for magasinet. Du kan velge blant følgende papirtyper: Vanlig papir, Resirkul. papir, Spesielt papir, Farget papir, Brevhode, Fortrykt A Trykk på {Meny}-tasten. [Meny]-skjermen vises. 20

21 Papir og andre medier B Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papir innmating]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Meny: Papir innmating Valgmenyen for papirtype vises. C Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papirtype]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Valgmenyen for papirmagasiner vises. D Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise magasinet som du vil bruke og trykk på {# Bekr.}-tasten. Når de ekstra papirmateenhetene er installert i skriveren, vises [Magasin 2] og [Magasin 3] (avhengig av hvor mange enheter som er installert). Papirtype: Magasin 2 Valgmenyen for papirtype vises. E Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise magasinet som du vil bruke og trykk på {# Bekr.}-tasten. Magasin 2: *Vanlig papir Etter omtrent to sekunder vises menyen igjen. F Trykk på {Online}-tasten. Åpningsskjermbildet vises. Den følgende beskjeden vises på skjermpanelet: Når du velger Vanlig papir, velg [Tynt] eller [Normal] for [Vanlig papir] i [Vedlikehold]-menyen. 21

22 Papir og andre medier Legge papir i multiarkmateren Angi standard papirformat for multiarkmateren Denne delen forklarer hvordan du legger inn papir med standardformat i multiarkmateren. Du unngår innmating av flere ark samtidig hvis du lufter papiret før du legger det inn i papirmagasinet. Angi format og retning for det innlagte papiret med kontrollpanelet eller skriverdriveren. Sørg for at det ikke er konflikt mellom innstillingene. Innstillinger som motstrider hverandre kan forårsake papirstopp eller dårlig utskriftskvalitet. Etterfyll papir med utskriftssiden ned og med kortsiden i materetningen. A Åpne multiarkmateren. B Utvid multiarkmateren. 22

23 Papir og andre medier C Trekk sideførerne utover ( ), og skyv deretter papiret inn med utskriftssiden ned til det stopper ( ). D Juster sideførerne slik at de stemmer overens med papirbredden. Kontroller at toppen av bunken ikke ligger høyere enn grensemerket på innsiden av magasinet. Du unngår innmating av flere ark samtidig hvis du lufter papiret før du legger det inn i papirmagasinet. E Angi papirformatet ved hjelp av kontrollpanelet. Trykk på {Meny}-tasten. [Meny]-skjermen vises. 23

24 Papir og andre medier F Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papir innmating]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Meny: Papir innmating Papirvalgmenyen vises. G Kontroller at [Form.i mu.arkm.] vises, og trykk så på {# Bekr.}-tasten Valgmenyen for papirformat vises. H Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise formatet og utskriftsretningen til papiret i multiarkmateren. Form.i mu.arkm.: *A5 (148 x 210) Etter omtrent to sekunder vises menyen igjen. I Trykk på {Online}-tasten. Åpningsskjermbildet vises. Hvis du skal legge i tykt papir, transparenter eller konvolutter, angir du innstillingene for tykt papir eller transparenter fra kontrollpanelet og skriverdriveren. Hvor mange sider som kan legges i multiarkmateren, avhenger av papirtypen. Pass på at papiret ikke er stablet over papirførerne i multiarkmateren. Hvis du vil ha detaljer om kontrollpanel-innstillinger for egendefinert papirformat eller spesialpapir, se s.25 Angi standard papirformat for multiarkmateren. Hvis du skal velge egendefinert papirformat ( mm lengde, mm bredde), se s.25 Angi standard papirformat for multiarkmateren. Hvis du vil ha informasjon om innstillinger for kontrollpanel ved bruk av tykt papir, transparenter eller postkort, se s.26 Angi en papirtype for multiarkmateren. 24

25 Papir og andre medier Angi standard papirformat for multiarkmateren Når du legger inn papir i egendefinert format eller spesialpapir, angir du papirformatet fra kontrollpanelet og skriverdriveren. Papirformater med lengde og bredde mm, kan ligge i multiarkmateren. Det egendefinerte papirformatet som velges via skriverdriveren, overstyrer det som ble valgt via kontrollpanelet. Ikke konfigurer innstillinger via kontrollpanelet hvis du allerede har gjort det via skriverdriveren. Hvis du imidlertid skal skrive ut med en annen skriverdriver enn RPCS-skriverdriveren, må du konfigurere innstillingene på kontrollpanelet. Du kan ikke skrive ut på papir i egendefinert format med et program som ikke støtter innstillingen for egendefinert format. A Trykk på {Meny}-tasten. [Meny]-skjermen vises. B Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papir innmating]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Meny: Papir innmating Papirvalgmenyen vises. C Kontroller at [Form.i mu.arkm.] vises, og trykk så på {# Bekr.}-tasten Valgmenyen for papirformat vises. D Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Egendef. format]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. 25

26 Papir og andre medier E Trykk på {U} eller {T}-tasten for å angi den horisontale verdien og trykk på {# Bekr.}-tasten. Egendef. format: Horis mm Når du trykker på tasten, økes eller reduseres verdien med 0,1 mm. Ved å trykke på og holde inne tasten, varierer verdien med 1 mm. F Trykk på {U} eller {T}-tasten for å angi den vertikale verdien og trykk på {# Bekr.}-tasten. Egendef. format: Verti mm Etter omtrent to sekunder vises menyen igjen. G Trykk på {Online}-tasten. Åpningsskjermbildet vises. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverdriveren, se hjelpen for skriverdriveren. Angi en papirtype for multiarkmateren Du kan øke ytelsen til skriveren ved å velge papirtypen du vil legge inn. Du kan velge blant følgende papirtyper: Vanlig papir, Resirkul. papir, Spesielt papir, Farget papir, Brevhode, Fortrykt, Etiketter (papir med selvklebende etiketter), Skrivepapir, Indekskort, Transparent (OHP-transparenter), Tykt papir 1, Tykt papir 2, Glanset papir Husk å angi papirtype når du legger i etiketter, tykt papir eller transparenter i multiarkmateren. Papirtypen som velges via skriverdriveren, overstyrer det som ble valgt via kontrollpanelet. A Trykk på {Meny}-tasten. [Meny]-skjermen vises. 26

27 Papir og andre medier B Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papir innmating]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Meny: Papir innmating Papirvalgmenyen vises. C Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papirtype]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Valgmenyen for papirmagasiner vises. D Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Multiarkmater]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Valgmenyen for papirtype vises. E Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise papirtypen som er lagt inn og trykk på {# Bekr.}-tasten. Multiarkmater: Resirkul. papir Etter omtrent to sekunder vises menyen igjen. F Trykk på {Online}-tasten. Åpningsskjermbildet vises. Den følgende beskjeden vises på skjermpanelet: Når du velger Vanlig papir, velg [Tynt] eller [Normal] for [Vanlig papir] i [Vedlikehold]-menyen. Følgende papirtyper kan ikke skrives ut på begge sider: Spesielt papir, Etiketter (selvklebende etiketter), Indekskort, Transparent (OHP transparency), Tykt papir 2 ( g/m 2 ), Tynt papir, Vanl.:tos.baks. (motsatt side av vanlig papir), Tykt1:tos.baks. (motsatt side av tykt papir) 27

28 Papir og andre medier Skifte mellom papirmagasiner Når papir med samme format er lagt både i standardmagasinet og ekstramagasinet, og når [Automatisk magasinvalg] er stilt inn med skriverdriveren, vil papiret bli matet fra standardmagasinet når du begynner å skrive ut. Hvis du vil skrive ut på papir som ligger i papirmateenheten, skifter du magasinet som skal brukes til papirmateenheten ved hjelp av [Magas.prioritet] på [Papir innmating]-menyen. A Trykk på {Meny}-tasten. [Meny]-skjermen vises. B Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papir innmating]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Meny: Papir innmating Papirvalgmenyen vises. C Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Magas.prioritet]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Valgmenyen for papirmagasiner vises. D Trykk på {U} eller {T}-tasten for å velge den magasintypen du ønsker å bruke, og trykk så på {# Bekr.}-tasten. Den følgende beskjeden vises på skjermpanelet: Magas.prioritet: *Magasin 2 E Trykk på {Online}-tasten. Åpningsskjermbildet vises. 28

29 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett Skifte tonerkassett Ikke brenn sølt toner eller brukt toner. Tonerstøv er brannfarlig og kan ta fyr hvis det utsettes for åpen ild. Deponering av avfall bør finne sted hos en autorisert forhandler eller på et egnet deponeringssted. Hvis du selv skal kaste brukte tonerbeholdere, må du kaste dem i henhold til lokale forskrifter. Du må ikke lagre toner, brukt toner eller tonerkassetter på et sted med åpen ild. Toneren kan antennes og føre til forbrenninger eller brann. Hold toner (brukt eller ubrukt) og tonerkassetter utilgjengelig for barn. Hvis du inhalerer toner eller brukt toner, må du gurgle deg med mye vann og komme deg ut i et område med frisk luft. Ta kontakt med lege om nødvendig. Hvis huden kommer i kontakt med toner eller brukt toner, må du vaske det berørte området grundig med såpe og vann. Hvis du får toner eller brukt toner i øynene, må du skylle øyeblikkelig med store mengder vann. Ta kontakt med lege om nødvendig. Hvis du svelger toner eller brukt toner, må du tynne den ut ved å drikke store mengder vann. Ta kontakt med lege om nødvendig. Unngå å få toner på klærne eller på huden når du fjerner en papirstopp eller skifter toner. Hvis du får toner på huden, må du vaske det aktuelle området grundig med såpe og vann. Hvis du får toner på klærne, må du vaske dem i kaldt vann. Varmt vann gjør at toneren binder seg til stoffet, og det kan bli umulig å fjerne flekken. Når du håndterer tonerkassetter, må du aldri stille dem opp på noen ende eller plassere dem opp ned. Tonerkassetter bør lagres på et kjølig, mørkt sted. Hvor mange som faktisk kan skrives ut varierer, avhengig av mengde av, og tetthet på bilder, antall sider som skrives ut om gangen, papirtype og papirformat, samt miljømessige betingelser som temperatur og luftfuktighet. Tonerkvalitet forringes over tid. Du kan bli nødt til å skifte ut tonerkassetten før tiden. Vi anbefaler at du klargjør en ny tonerkassett på forhånd. Fargen på den tente LED-en viser tonerstatusen for hver enkelt farge. Et rødt lys viser at tonerkassetten må byttes. G _1.00 Copyright

30 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett Skift ut tonerkassetten hvis følgende melding vises på skjermen: Etterfyll toner XXX/XXX En kombinasjon av én til fire farger, gul, magenta, cyan og sort vises i XXX. Hvis du går tom for cyan, magenta eller gul toner, kan du skrive ut i svart-hvitt med den svarte toneren. Endre innstillingen for fargemodus til Svart-hvitt med skriverdriveren. Hvis du går tom for svart toner, kan du ikke skrive ut i svart-hvitt eller farger før den svarte tonerkassetten er skiftet ut. A Åpne øvre venstre deksel på skriveren. B Ta ut tonerkassetten du vil skifte ut. Du må ikke riste tonerkassetten. Gjenværende toner kan lekke. Alle de fire kassettene fjernes med samme fremgangsmåte. Illustrasjonen bruker den gule tonerkassetten som et eksempel. C Ta en ny tonerkassett ut av pakningen. 30

31 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett D Rist tonerkassetten fra side til side omtrent 10 ganger. Åpne ikke lukkemekanismen nederst på tonerkassetten. Toneren kan lekke. Illustrasjonen bruker den svarte tonerkassetten som et eksempel. E Sjekk tonerfargen og tilsvarende plasseringen, og sett forsiktig inn tonerkassetten vertikalt. 31

32 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett F Sett tonerkassetten inn i pilens retning. Ikke sett inn og ta ut tonerkassettene uten at det er nødvendig. Overdreven håndtering fører til tonerlekkasje. Alle de fire kassettene installeres på samme måte. G Lukk skriverens øvre venstre deksel. Hvis tonerkassetten ikke settes riktig inn, kan du ikke lukke skriverens øvre venstre deksel. 32

33 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett Bytte returbeholder for toner Ikke brenn sølt toner eller brukt toner. Tonerstøv er brannfarlig og kan ta fyr hvis det utsettes for åpen ild. Deponering av avfall bør finne sted hos en autorisert forhandler eller på et egnet deponeringssted. Hvis du selv skal deponere brukte tonerbeholdere, må du avhende dem i henhold til lokale forskrifter. Hold toner (brukt eller ubrukt) og tonerkassetter utilgjengelig for barn. Plasser ikke noe objekt på det høyre dekselet når det er åpent. Skift ut beholderen for brukt toner når følgende melding vises på skjermen: Bytt beholder for brukt toner A Skru av strømtilførselen, og trekk ut støpselet. B Åpne det høyre dekselet. C Ta en ny beholder for brukt toner ut av posen. 33

34 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett D Lås opp beholderen for brukt toner ved å skyve den grønne pilen til den viste posisjonen. Lås ikke beholderen for brukt toner etter at den er fjernet. Toneren kan lekke. E Fjern beholderen med brukt toner forsiktig. 34

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK T620. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK T620 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

bruk hp LaserJet 5100

bruk hp LaserJet 5100 bruk hp LaserJet 5100 hp LaserJet 5100-, 5100tnog 5100dtn-serien brukerhåndbok Opphavsrett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret. Laserskriver 1 Sette sammen skriveren................3 2 Installere forbruksvarer.................5 3 Gjøre skriveren klar til bruk.............12 4 Installere skriverprogramvaren..........26 5 Installere

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer