Vedlikeholdsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdsveiledning"

Transkript

1 Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9 Oppbevare papir...9 Papirtyper og andre utskriftsmedier...10 Papir som ikke støttes av denne skriveren...13 Utskriftsområde...14 Legge inn papir...16 Legge papir i magasin 1 og den ekstra papirmateenheten...16 Legge papir i multiarkmateren...22 Skifte mellom papirmagasiner...28 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett Skifte tonerkassett...29 Bytte returbeholder for toner...33 Skifte ut fotolederenheten...36 Skifte fuserenheten...44 Når Bytt fuserenhet vises på skjermen...49 Når Bytt fuserenhet snart vises på skjermen...50 G _1.00 NO N G Copyright

2 Skifte ut den mellomliggende overføringsenheten Når Bytt overføringsbelte vises på skjermen...57 Når Bytt overfør- ingsbelte snart vises på skjermen...58 Rengjøre og justere skriveren Forholdsregler å ta ved rengjøring...59 Justere fargeregistreringen...60 Korrigering av fargegradering...62 Angi korreksjonsverdien for graderingen...63 Se på prøvearket for fargekalibrering og korreksjonsarket for gradering...66 Tilbakestille graderingens korreksjonsverdi tilbake til de opprinnelige verdiene...68 Justere bildetettheten...70 Justering av brettregistrering...72 Feilsøking Feil- & statusmeldinger på kontrollpanelet...75 Skriveren skriver ikke ut...82 Kontrollere porttilkoblingen...84 Andre utskriftsproblemer...86 Mer feilsøking...92 Fjerne papirstopp Fjerne papirstopp...94 Når Fjern papirstopp A:intern bane vises...95 Når Fjern papirstopp B: fuserenhet vises...98 Når Fjern papirstopp Y: papirmagasin vises Når Fjern papirstopp Z: tosidigenhet vises Tillegg Flytting og transport av skriveren Flytte skriveren Transportere skriveren Forbruksvarer Tonerkassett Returbeholder for toner Fotolederenhet Mellomliggende overføringsenhet (overføringsenhet) Spesifikasjoner Hovedmaskin Ekstrautstyr

3 Les dette først Varemerker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright Oak Technology, Inc., All rights reserved. Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Andre produktnavn som brukes i denne dokumentasjonen tjener bare som identifikasjon, og kan være varemerker for selskapet det gjelder. Vi frasier oss enhver rettighet til disse merkene. De korrekte navnene for Windows operativsystemer er som følger: Microsoft Windows 95 operativsystem Microsoft Windows 98 operativsystem Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene til Windows Server TM 2003 er følgende: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene for Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 G _1.00 Copyright

4 Les dette først Slik leser du denne håndboken Følgende sett med symboler brukes i denne håndboken. Dette symbolet angir en potensielt farlig situasjon, som kan medføre død eller alvorlig personskade hvis du bruker maskinen feil, og ikke følger instruksjonene under symbolet. Husk å lese instruksjonene. Du finner dem alle i delen med sikkerhetsinformasjon. Dette symbolet angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade, eller skade på eiendom som ikke medfører personskade, hvis du bruker maskinen feil uten å følge instruksjonene under dette symbolet. Husk å lese instruksjonene. Du finner dem alle i delen med sikkerhetsinformasjon. * Uttalelsene ovenfor er merknader beregnet på din sikkerhet. Dersom denne instruksjonen ikke følges, kan papiret sette seg fast, originaler kan bli skadet eller data kan gå tapt. Husk å lese dette. Dette symbolet markerer at det er opplysninger eller forberedelser som må utføres før du bruker maskinen. Dette symbolet indikerer at det er forholdsregler du må følge eller handlinger du må utføre når maskinen ikke har virker som normalt. Dette symbolet angir numeriske begrensninger, funksjoner som ikke kan brukes sammen eller vilkår hvor en bestemt funksjon ikke kan brukes. Dette symboler viser til en referanse. [ ] Taster som vises på maskinens skjermpanel. Taster og knapper som vises på datamaskinens skjerm. { } Taster innebygd i maskinens kontrollpanel. Taster på datamaskinens tastatur. 4

5 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren Dette avsnittet beskriver papirformater, materetning og den maksimale papirmengden som kan legges i papirmagasinene på denne skriveren. Følgende symboler og terminologi brukes for å angi materetning. I denne håndboken På skjermen Papirmateretning K (Materetning) A4 ( ) 8 1/2 11 Kortsidemating Vær oppmerksom på papirmatingsretningen. Retningen fastsettes for hvert papirformat. Papirformat for innmating (metrisk versjon) Materetning Format (mm) Multiarkmater Magasin 1 Papirmateenhet (magasin 2/3) A4 K B5 K A5 K A6 K Legal (LG, 8 1 / 2 14 tommer) K Letter (LT, 8 1 / 2 11 tommer) K / / 2 tommer K Executive (Exec., 7 1 / / 2 tommer) K Folio (8 1 / 4 13 tommer) K Foolscap (F4, 8 1 / 2 13 tommer) K F/GL (8 13 tommer) K Com#10 Env (4 1 / / 2 tommer) K 104,8 241,3 C5 Env (6,38 9,02 tommer) K G _1.00 Copyright

6 Papir og andre medier Materetning Format (mm) Multiarkmater Magasin 1 Papirmateenhet (magasin 2/3) C6 Env (4,49 6,38 tommer) K DL Env (4,33 8,66 tommer) K Monarch Env (3 7 / / 2 tommer) K 98,4 190,5 Egendefinert format K (7, / 2 tommer) K Formatet støttes, og skriveren velger det automatisk. Formatet støttes, men det bør velges med kontrollpanelet. Formatet støttes, men det bør angis som et egendefinert format fra kontrollpanelet. Støttet format kan variere, avhengig av hvilket skriverspråk du bruker. Du definerer innstillingen for et spesielt format ved hjelp av kontrollpanelet. Følgende formater støttes: Multiarkmater: omtrent mm bred og mm lang. Formatet støttes ikke. 6

7 Papir og andre medier Papirformat for innmating (tommeversjon) Materetning Format (tomme) Multiarkmater Magasin 1 Papirmateenhet (magasin 2/3) A4 K 8,26" 11,69" B5 K 7,17" 10,12" A5 K 5,83" 8,26" A6 K 4,13" 5,63" Legal (LG) K 8 1 / 2 " 14" Letter (LT) K 8 1 / 2 " 11" 5 1 / / 2 tommer K 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " Executive (Exec.) K 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " Folio K 8 1 / 4 " 13" Foolscap F4 K 8 1 / 2 " 13" F/GL K 8" 13" Com#10 Env K 4 1 / 8 " 9 1 / 2 " C5 Env K 6,38" 9,02" C6 Env K 4,49" 6,38" DL Konv K 4,33" 8,66" Monarch Env K 3 7 / 8 " 7 1 / 2 " Egendefinert format K K 7,68" 10 1 / 2 " Formatet støttes, og skriveren velger det automatisk. Formatet støttes, men det bør velges med kontrollpanelet. 7

8 Papir og andre medier Formatet støttes, men det bør angis som et egendefinert format fra kontrollpanelet. Støttet format kan variere, avhengig av hvilket skriverspråk du bruker. Du definerer innstillingen for et spesielt format ved hjelp av kontrollpanelet. Følgende formater støttes: Multiarkmater: omtrent 3,55-8,50 inches bred og 5,83-14,01 tommer lang. Formatet støttes ikke. Papirvekt og antall ark som skal stilles inn Magasin 1 Papirmateenhet (magasin 2, magasin 3) Supporterte papirvekter Maksimalt antall ark (vanlig papir) 60,2-104,7 g/m 2 (16-28 lb.) 530 (80 g/m 2, 20 lb.) Multiarkmater 60,2-199 g/m 2 (16-53 lb.) 100 (80 g/m 2, 20 lb.) Kontroller at bunken ikke ligger høyere enn grensemerket på innsiden av magasinet. 8

9 Papir og andre medier Papiranbefalinger Legge inn papir Ikke bruk papir som er beregnet på blekkskrivere, fordi dette kan feste seg til fuserenheten og forårsake feilmating. Legg i papiret som beskrevet nedenfor Magasin 1, Papirmateenhet (magasin 2, magasin 3): utskriftssiden opp Multiarkmater: utskriftssiden ned Utskriftskvaliteten kan ikke garanteres hvis det brukes annet papir enn det som anbefales. Hvis du ønsker mer informasjon om papir som anbefales, kan du ta kontakt med din salgs- eller servicerepresentant. Ikke bruk papir som allerede er skrevet ut av andre skrivere. Oppbevare papir Papir må alltid oppbevares på riktig måte. Feil oppbevaring av papir kan føre til dårlig utskriftskvalitet, at papiret setter seg fast eller at skriveren skades. Vi anbefaler følgende: Unngå at papir oppbevares i fuktige omgivelser. Unngå at papiret utsettes for direkte sollys. La papiret ligge flatt. Oppbevar papiret i pakken det kom i. 9

10 Papir og andre medier Papirtyper og andre utskriftsmedier Vanlig papir Papirtykkelse 60,2-104,7 g/m 2 (16-28 lb.) [Tynt]: 60,2-90,2 g/m 2 (16-24 lb.) [Normal]: 90,2-104,7 g/m 2 (24-28 lb.) Skriveroppsett Gjør følgende to innstillinger ved hjelp av kontrollpanelet: Trykk på [Papir innmating]-meny, [Papirtype] og så på [Vanlig papir]. Trykk på [Vedlikehold]-menyen, og deretter på [Tynt] eller [Normal]. Skriverdriveroppsett Klikk på [Vanlig] eller [Enkel & resirkulert] på [Type:]-listen. Aktivert papirmagasin Alle magasiner kan benyttes. Antall ark som kan plasseres Magasin 1: 530 Magasin 2, magasin 3 (Paper Feed Unit Type 3000): 530 Multiarkmater: 100 Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn merket for øverste grense (T) inne i magasinet. Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Utskrift på begge sider Mulig Tykt papir Papirtykkelse Skriveroppsett Skriverdriveroppsett Aktivert papirmagasin g/m 2 (28-53 lb.) [Tykt papir 1]: g/m 2 (28-44 lb.) [Tykt papir 2]: g/m 2 (44-53 lb.) Trykk på [Papir innmating]-menyen, [Papirtype] og så på [Tykt papir 1] eller [Tykt papir 2] på kontrollpanelet. Klikk på [Tykt 1] eller [Tykt 2] på [Type:]-listen. Multiarkmater [Tykt papir 1]: 30 [Tykt papir 2]: 10 Utskrift på begge sider Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Ikke mulig Andre forholdsregler Utskriftshastigheten er litt langsommere enn når du bruker vanlig papir. 10

11 Papir og andre medier Selvklebende etiketter Skriveroppsett Skriverdriveroppsett Trykk på [Papir innmating]-menyen, [Papirtype] og så på [Etiketter] på kontrollpanelet. Klikk på [Etiketter] på [Type:]-listen. Aktivert papirmagasin Multiarkmater: 50 Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Utskrift på begge sider Andre forholdsregler Ikke mulig Utskriftshastigheten er litt lavere, sammenlignet med vanlig papir. OHP-transparenter Skriveroppsett Skriverdriveroppsett Aktivert papirmagasin Antall ark som kan plasseres Multiarkmater: 50 Trykk på [Papir innmating]-menyen, [Papirtype] og så på [Transparent] på kontrollpanelet. Klikk på [Transparent] på [Type:]-listen. Multiarkmater Utskrift på begge sider Glanset papir Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Ikke mulig Andre forholdsregler Utskriftshastigheten for transparenter er lavere enn for vanlig papir. Fordi modusen er endret, vil maskinen være i standby i tretti eller førti sekunder etter at jobben ble mottatt. Vi anbefaler at du bruker en overhead-fremviser med lysstyrke på 4000 ANSI lumen eller mer for å projisere overhead-transparenter. Skriveroppsett Skriverdriveroppsett Trykk på [Papir innmating]-menyen, [Papirtype] og så på [Glanset papir] på kontrollpanelet. Klikk på [Glanset] på [Type:]-listen. Aktivert papirmagasin Multiarkmater: 50 Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Utskrift på begge sider Andre forholdsregler Ikke mulig Utskriftshastigheten er litt lavere, sammenlignet med vanlig papir. 11

12 Papir og andre medier Konvolutter Skriveroppsett Trykk på [Papir innmating]-menyen, [Papirtype] og så på [Tykt papir 1] eller [Tykt papir 2] på kontrollpanelet. Skriverdriveroppsett Aktivert papirmagasin Multiarkmater: 10 Klikk på [Tykt 1] eller [Tykt 2] på [Type:]-listen. Utskrift på begge sider Pass på at papiret ikke er stablet høyere enn papirlederne i multiarkmateren. Ikke mulig Andre forholdsregler Kontroller at utskriftssiden vender ned. Kontroller at det ikke er luft i konvoluttene før du legger dem inn. For å få bedre utskriftskvalitet, anbefaler vi at utskriftsmargene til høyre, venstre, oppe og nede er på minst 15 mm (0,6 tommer). Legg bare i konvolutter av samme størrelse og type samtidig. Før du legger i konvolutter, bør du flate ut fremkanten (den kanten som går inn i skriveren) ved å stryke en blyant eller linjal over dem. Noen typer konvolutter kan føre til papirstopp, krøllete papir eller dårlig utskrift. Utskriftskvaliteten på konvolutter kan være ujevn hvis deler av en konvolutt har forskjellige tykkelser. Skriv ut en eller to konvolutter for å kontrollere utskriftskvaliteten. Bruk flate konvolutter som ikke er krøllete. Hvis de er krøllete, må du glatte dem ut. Bruk helt flate konvolutter uten luft inni. Ikke skriv ut på begge sidene på konvolutter. 12

13 Papir og andre medier Papir som ikke støttes av denne skriveren Unngå å bruke følgende papirtyper da de ikke støttes av denne skriveren. Papir beregnet på blekkpatronskriver Bøyd, brettet eller skrukkete papir Krøllete eller vridd papir Istykkerrevet papir Krøllete papir Papir som er fuktig Papir som er så tørt at det avgir statisk elektrisitet Papir som det allerede er skrevet ut på, med unntak av et ferdigtrykt brevhode Feilfunksjoner er særlig sannsynlige når du bruker papir det er skrevet ut på av en annen skriver enn en laserskriver (for eksempel monokrome kopimaskienr og fargekopimaskiner, blekkskrivere osv.) Spesialpapir, for eksempel termisk papir, aluminiumsfolie, blåpapir og strømledende papir Papir som har større eller lettere vekt enn begrensningen Papir med vinduer, hull, perforeringer, utskjæringer eller preginger Papir med selvklebende etiketter hvor lim eller underlagspapir er synlig Papir med binders eller stifter Ikke bruk følgende konvolutter: Konvolutter med flere klaffer Konvolutter med en klisterstripe som kan dras av Konvolutter med vinduer eller splittbinders 13

14 Papir og andre medier Utskriftsområde Illustrasjonen nedenfor viser utskriftsområdet for denne skriveren. Sørg for å stille inn margene på riktig måte i applikasjonen. Papir A Utskriftsområde B Materetning C Ca. 5 mm (0,2 tommer) D Ca. 5 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere, avhengig av papirformat, skriverspråk og skriverdriverens innstillinger. 14

15 Papir og andre medier Konvolutt A Utskriftsområde B Materetning C Ca. 5 mm (0,2 tommer) D Ca. 5 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere, avhengig av papirformat, skriverspråk og skriverdriverens innstillinger. 15

16 Papir og andre medier Legge inn papir Dette beskriver hvordan papir legges inn i papirmagasin og multiarkmater. Dra ikke papirmagasinet ut med makt. Hvis du gjør det, kan magasinet falle ut og forårsake skade. Legge papir i magasin 1 og den ekstra papirmateenheten Følgende eksempel forklarer innmatingsprosedyren for standardmagasinet (magasin 1). Samme prosedyre kan brukes for den ekstra papirmateenheten. Sørg for at papiret ikke stables over grensemerket på innsiden av magasinet. Feilmating kan skje. Legg ikke inn forskjellige typer papir i samme papirmagasin. A Trekk papirmagasinet ut av skriveren til det stopper. Løft det litt, og trekk det deretter helt ut. Plasser papirmagasinet på en flat overflate. Du kan ikke dra ut magasin 1 hvis multiarkmateren er åpen. 16

17 Papir og andre medier B Trykk på Push og juster deretter den bakre papirføreren i forhold til papirformatet som skal legges inn. C Juster sideførerne i forhold til papirformatet som skal legges inn. D Etterfyll papir med utskriftssiden opp i papirmagasinet. Kontroller at toppen av bunken ikke ligger høyere enn grensemerket på innsiden av magasinet. Du unngår papirstopp hvis du justerer sideførerne til det nøyaktige papirformatet. Legg ikke inn forskjellige typer papir i magasinet. 17

18 Papir og andre medier E Skyv papirmagasinet helt inn i skriveren. Det kan oppstå papirstopp hvis ikke papirmagasinet er satt helt inn. Sørg for at det er satt helt inn. Endre papirmagasinets papirformat A Trekk papirmagasinet ut av skriveren til det stopper. Løft det litt, og trekk det deretter helt ut. Plasser papirmagasinet på en flat overflate. Du kan ikke dra ut magasin 1 hvis multiarkmateren er åpen. 18

19 Papir og andre medier B Fjern papiret. C Trykk Push, og juster deretter den bakre føreren i forhold til papirformatet du bruker. D Juster sideførerne i forhold til papirformatet som skal legges inn. 19

20 Papir og andre medier E Etterfyll papir med utskriftssiden opp i papirmagasinet. Kontroller at toppen av bunken ikke ligger høyere enn grensemerket på innsiden av magasinet. F Skyv papirmagasinet helt inn i skriveren. Angi en papirtype for magasin 1 og den ekstra papirmateenheten Du får bedre resultater med skriveren ved å velge optimal papirtype for magasinet. Du kan velge blant følgende papirtyper: Vanlig papir, Resirkul. papir, Spesielt papir, Farget papir, Brevhode, Fortrykt A Trykk på {Meny}-tasten. [Meny]-skjermen vises. 20

21 Papir og andre medier B Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papir innmating]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Meny: Papir innmating Valgmenyen for papirtype vises. C Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papirtype]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Valgmenyen for papirmagasiner vises. D Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise magasinet som du vil bruke og trykk på {# Bekr.}-tasten. Når de ekstra papirmateenhetene er installert i skriveren, vises [Magasin 2] og [Magasin 3] (avhengig av hvor mange enheter som er installert). Papirtype: Magasin 2 Valgmenyen for papirtype vises. E Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise magasinet som du vil bruke og trykk på {# Bekr.}-tasten. Magasin 2: *Vanlig papir Etter omtrent to sekunder vises menyen igjen. F Trykk på {Online}-tasten. Åpningsskjermbildet vises. Den følgende beskjeden vises på skjermpanelet: Når du velger Vanlig papir, velg [Tynt] eller [Normal] for [Vanlig papir] i [Vedlikehold]-menyen. 21

22 Papir og andre medier Legge papir i multiarkmateren Angi standard papirformat for multiarkmateren Denne delen forklarer hvordan du legger inn papir med standardformat i multiarkmateren. Du unngår innmating av flere ark samtidig hvis du lufter papiret før du legger det inn i papirmagasinet. Angi format og retning for det innlagte papiret med kontrollpanelet eller skriverdriveren. Sørg for at det ikke er konflikt mellom innstillingene. Innstillinger som motstrider hverandre kan forårsake papirstopp eller dårlig utskriftskvalitet. Etterfyll papir med utskriftssiden ned og med kortsiden i materetningen. A Åpne multiarkmateren. B Utvid multiarkmateren. 22

23 Papir og andre medier C Trekk sideførerne utover ( ), og skyv deretter papiret inn med utskriftssiden ned til det stopper ( ). D Juster sideførerne slik at de stemmer overens med papirbredden. Kontroller at toppen av bunken ikke ligger høyere enn grensemerket på innsiden av magasinet. Du unngår innmating av flere ark samtidig hvis du lufter papiret før du legger det inn i papirmagasinet. E Angi papirformatet ved hjelp av kontrollpanelet. Trykk på {Meny}-tasten. [Meny]-skjermen vises. 23

24 Papir og andre medier F Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papir innmating]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Meny: Papir innmating Papirvalgmenyen vises. G Kontroller at [Form.i mu.arkm.] vises, og trykk så på {# Bekr.}-tasten Valgmenyen for papirformat vises. H Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise formatet og utskriftsretningen til papiret i multiarkmateren. Form.i mu.arkm.: *A5 (148 x 210) Etter omtrent to sekunder vises menyen igjen. I Trykk på {Online}-tasten. Åpningsskjermbildet vises. Hvis du skal legge i tykt papir, transparenter eller konvolutter, angir du innstillingene for tykt papir eller transparenter fra kontrollpanelet og skriverdriveren. Hvor mange sider som kan legges i multiarkmateren, avhenger av papirtypen. Pass på at papiret ikke er stablet over papirførerne i multiarkmateren. Hvis du vil ha detaljer om kontrollpanel-innstillinger for egendefinert papirformat eller spesialpapir, se s.25 Angi standard papirformat for multiarkmateren. Hvis du skal velge egendefinert papirformat ( mm lengde, mm bredde), se s.25 Angi standard papirformat for multiarkmateren. Hvis du vil ha informasjon om innstillinger for kontrollpanel ved bruk av tykt papir, transparenter eller postkort, se s.26 Angi en papirtype for multiarkmateren. 24

25 Papir og andre medier Angi standard papirformat for multiarkmateren Når du legger inn papir i egendefinert format eller spesialpapir, angir du papirformatet fra kontrollpanelet og skriverdriveren. Papirformater med lengde og bredde mm, kan ligge i multiarkmateren. Det egendefinerte papirformatet som velges via skriverdriveren, overstyrer det som ble valgt via kontrollpanelet. Ikke konfigurer innstillinger via kontrollpanelet hvis du allerede har gjort det via skriverdriveren. Hvis du imidlertid skal skrive ut med en annen skriverdriver enn RPCS-skriverdriveren, må du konfigurere innstillingene på kontrollpanelet. Du kan ikke skrive ut på papir i egendefinert format med et program som ikke støtter innstillingen for egendefinert format. A Trykk på {Meny}-tasten. [Meny]-skjermen vises. B Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papir innmating]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Meny: Papir innmating Papirvalgmenyen vises. C Kontroller at [Form.i mu.arkm.] vises, og trykk så på {# Bekr.}-tasten Valgmenyen for papirformat vises. D Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Egendef. format]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. 25

26 Papir og andre medier E Trykk på {U} eller {T}-tasten for å angi den horisontale verdien og trykk på {# Bekr.}-tasten. Egendef. format: Horis mm Når du trykker på tasten, økes eller reduseres verdien med 0,1 mm. Ved å trykke på og holde inne tasten, varierer verdien med 1 mm. F Trykk på {U} eller {T}-tasten for å angi den vertikale verdien og trykk på {# Bekr.}-tasten. Egendef. format: Verti mm Etter omtrent to sekunder vises menyen igjen. G Trykk på {Online}-tasten. Åpningsskjermbildet vises. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverdriveren, se hjelpen for skriverdriveren. Angi en papirtype for multiarkmateren Du kan øke ytelsen til skriveren ved å velge papirtypen du vil legge inn. Du kan velge blant følgende papirtyper: Vanlig papir, Resirkul. papir, Spesielt papir, Farget papir, Brevhode, Fortrykt, Etiketter (papir med selvklebende etiketter), Skrivepapir, Indekskort, Transparent (OHP-transparenter), Tykt papir 1, Tykt papir 2, Glanset papir Husk å angi papirtype når du legger i etiketter, tykt papir eller transparenter i multiarkmateren. Papirtypen som velges via skriverdriveren, overstyrer det som ble valgt via kontrollpanelet. A Trykk på {Meny}-tasten. [Meny]-skjermen vises. 26

27 Papir og andre medier B Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papir innmating]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Meny: Papir innmating Papirvalgmenyen vises. C Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papirtype]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Valgmenyen for papirmagasiner vises. D Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Multiarkmater]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Valgmenyen for papirtype vises. E Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise papirtypen som er lagt inn og trykk på {# Bekr.}-tasten. Multiarkmater: Resirkul. papir Etter omtrent to sekunder vises menyen igjen. F Trykk på {Online}-tasten. Åpningsskjermbildet vises. Den følgende beskjeden vises på skjermpanelet: Når du velger Vanlig papir, velg [Tynt] eller [Normal] for [Vanlig papir] i [Vedlikehold]-menyen. Følgende papirtyper kan ikke skrives ut på begge sider: Spesielt papir, Etiketter (selvklebende etiketter), Indekskort, Transparent (OHP transparency), Tykt papir 2 ( g/m 2 ), Tynt papir, Vanl.:tos.baks. (motsatt side av vanlig papir), Tykt1:tos.baks. (motsatt side av tykt papir) 27

28 Papir og andre medier Skifte mellom papirmagasiner Når papir med samme format er lagt både i standardmagasinet og ekstramagasinet, og når [Automatisk magasinvalg] er stilt inn med skriverdriveren, vil papiret bli matet fra standardmagasinet når du begynner å skrive ut. Hvis du vil skrive ut på papir som ligger i papirmateenheten, skifter du magasinet som skal brukes til papirmateenheten ved hjelp av [Magas.prioritet] på [Papir innmating]-menyen. A Trykk på {Meny}-tasten. [Meny]-skjermen vises. B Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Papir innmating]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Meny: Papir innmating Papirvalgmenyen vises. C Trykk på {U} eller {T}-tasten for å vise [Magas.prioritet]. Deretter trykker du på {# Bekr.}-tasten. Valgmenyen for papirmagasiner vises. D Trykk på {U} eller {T}-tasten for å velge den magasintypen du ønsker å bruke, og trykk så på {# Bekr.}-tasten. Den følgende beskjeden vises på skjermpanelet: Magas.prioritet: *Magasin 2 E Trykk på {Online}-tasten. Åpningsskjermbildet vises. 28

29 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett Skifte tonerkassett Ikke brenn sølt toner eller brukt toner. Tonerstøv er brannfarlig og kan ta fyr hvis det utsettes for åpen ild. Deponering av avfall bør finne sted hos en autorisert forhandler eller på et egnet deponeringssted. Hvis du selv skal kaste brukte tonerbeholdere, må du kaste dem i henhold til lokale forskrifter. Du må ikke lagre toner, brukt toner eller tonerkassetter på et sted med åpen ild. Toneren kan antennes og føre til forbrenninger eller brann. Hold toner (brukt eller ubrukt) og tonerkassetter utilgjengelig for barn. Hvis du inhalerer toner eller brukt toner, må du gurgle deg med mye vann og komme deg ut i et område med frisk luft. Ta kontakt med lege om nødvendig. Hvis huden kommer i kontakt med toner eller brukt toner, må du vaske det berørte området grundig med såpe og vann. Hvis du får toner eller brukt toner i øynene, må du skylle øyeblikkelig med store mengder vann. Ta kontakt med lege om nødvendig. Hvis du svelger toner eller brukt toner, må du tynne den ut ved å drikke store mengder vann. Ta kontakt med lege om nødvendig. Unngå å få toner på klærne eller på huden når du fjerner en papirstopp eller skifter toner. Hvis du får toner på huden, må du vaske det aktuelle området grundig med såpe og vann. Hvis du får toner på klærne, må du vaske dem i kaldt vann. Varmt vann gjør at toneren binder seg til stoffet, og det kan bli umulig å fjerne flekken. Når du håndterer tonerkassetter, må du aldri stille dem opp på noen ende eller plassere dem opp ned. Tonerkassetter bør lagres på et kjølig, mørkt sted. Hvor mange som faktisk kan skrives ut varierer, avhengig av mengde av, og tetthet på bilder, antall sider som skrives ut om gangen, papirtype og papirformat, samt miljømessige betingelser som temperatur og luftfuktighet. Tonerkvalitet forringes over tid. Du kan bli nødt til å skifte ut tonerkassetten før tiden. Vi anbefaler at du klargjør en ny tonerkassett på forhånd. Fargen på den tente LED-en viser tonerstatusen for hver enkelt farge. Et rødt lys viser at tonerkassetten må byttes. G _1.00 Copyright

30 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett Skift ut tonerkassetten hvis følgende melding vises på skjermen: Etterfyll toner XXX/XXX En kombinasjon av én til fire farger, gul, magenta, cyan og sort vises i XXX. Hvis du går tom for cyan, magenta eller gul toner, kan du skrive ut i svart-hvitt med den svarte toneren. Endre innstillingen for fargemodus til Svart-hvitt med skriverdriveren. Hvis du går tom for svart toner, kan du ikke skrive ut i svart-hvitt eller farger før den svarte tonerkassetten er skiftet ut. A Åpne øvre venstre deksel på skriveren. B Ta ut tonerkassetten du vil skifte ut. Du må ikke riste tonerkassetten. Gjenværende toner kan lekke. Alle de fire kassettene fjernes med samme fremgangsmåte. Illustrasjonen bruker den gule tonerkassetten som et eksempel. C Ta en ny tonerkassett ut av pakningen. 30

31 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett D Rist tonerkassetten fra side til side omtrent 10 ganger. Åpne ikke lukkemekanismen nederst på tonerkassetten. Toneren kan lekke. Illustrasjonen bruker den svarte tonerkassetten som et eksempel. E Sjekk tonerfargen og tilsvarende plasseringen, og sett forsiktig inn tonerkassetten vertikalt. 31

32 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett F Sett tonerkassetten inn i pilens retning. Ikke sett inn og ta ut tonerkassettene uten at det er nødvendig. Overdreven håndtering fører til tonerlekkasje. Alle de fire kassettene installeres på samme måte. G Lukk skriverens øvre venstre deksel. Hvis tonerkassetten ikke settes riktig inn, kan du ikke lukke skriverens øvre venstre deksel. 32

33 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett Bytte returbeholder for toner Ikke brenn sølt toner eller brukt toner. Tonerstøv er brannfarlig og kan ta fyr hvis det utsettes for åpen ild. Deponering av avfall bør finne sted hos en autorisert forhandler eller på et egnet deponeringssted. Hvis du selv skal deponere brukte tonerbeholdere, må du avhende dem i henhold til lokale forskrifter. Hold toner (brukt eller ubrukt) og tonerkassetter utilgjengelig for barn. Plasser ikke noe objekt på det høyre dekselet når det er åpent. Skift ut beholderen for brukt toner når følgende melding vises på skjermen: Bytt beholder for brukt toner A Skru av strømtilførselen, og trekk ut støpselet. B Åpne det høyre dekselet. C Ta en ny beholder for brukt toner ut av posen. 33

34 Skifte forbruksvarer og vedlikeholdssett D Lås opp beholderen for brukt toner ved å skyve den grønne pilen til den viste posisjonen. Lås ikke beholderen for brukt toner etter at den er fjernet. Toneren kan lekke. E Fjern beholderen med brukt toner forsiktig. 34

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 3 Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Om denne manualen Denne manualen er en forkortet versjon av Brukerhåndbok. Se tabellen nedenfor for informasjon om innholdet i Brukerhåndbok og de delene

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 10 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Brukerveiledning Papirveiledning

Brukerveiledning Papirveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerveiledning Papirveiledning INNHOLD Innledning...3 1. Papiregenskaper og papirtilstander

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Hvis det anbefalte tiltaket ikke løser problemet, tar du kontakt med din servicerepresentant. 1 løsing Utskriften er for lys. Toneren flyter ut eller trykken løsner fra siden. Det kan være lite toner igjen.

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

Brukerveiledning Maskinvareveiledning

Brukerveiledning Maskinvareveiledning Brukerveiledning Maskinvareveiledning Les dette først Plassering av etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG...6 Håndbøker for denne skriveren...8 Hvordan lese denne håndboken...9 Symboler...9 Beskrivelse av

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. Hurtigreferanse Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. 5 Legg i stabelen med utskriftsmateriale slik at den anbefalte

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les denne håndboken nøye før

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Tonerkassetter Rekvisita 1 Advarsel: Du må ikke berøre kassettvalsen som ligger under dekslet. Deksel Skriveren bruker fire separate tonerkassetter, en for hver farge: cyan, magenta, gul og sort. De er

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten 1 løsing Utskriften er for lys, eller bilder eller tegn er ufullstendige. Sørg for å bruke anbefalt papir/materiale. Bruk materiale fra en ny pakke. Se Retningslinjer for utskriftsmateriale. Kontroller

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Du kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten ved å skifte rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som har nådd slutten på sin tiltenkte levetid. Se om kontrollpanelet viser en melding om en rekvisitakomponent

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Skifte ut overføringsbeltet

Skifte ut overføringsbeltet Skriveren overvåker overføringsbeltets levetid. Når overføringsbeltet har nådd slutten av levetiden, viser skriveren 80 Belte utbrukt. Denne meldingen angir at det er på tide å skifte overføringsbeltet.

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

2 Klem og skyv bredde- og lengdeførerne slik at de står i riktig posisjon i forhold til papiret som skal legges i.

2 Klem og skyv bredde- og lengdeførerne slik at de står i riktig posisjon i forhold til papiret som skal legges i. Laserskriver 2 Klem og skyv bredde- og lengdeførerne slik at de står i riktig posisjon i forhold til papiret som skal legges i. Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir Legge i papir i standard eller

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Brukerveiledning. Les dette først. Papir

Brukerveiledning. Les dette først. Papir Brukerveiledning Les dette først INNHOLD Om dette produktet... 12 Innledning... 12 Varemerker... 12 Fraskrivelse... 13 Håndbøker for denne skriveren... 13 Hvordan lese denne veiledningen... 14 Skjermnavigering...

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene:

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene: Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Erstatte en fotoleder

Erstatte en fotoleder Skriveren overvåker fotoledernes levetid. Når en fotoleder når slutten av levetiden, viser skriveren 84 Sort fotoleder utbrukt eller 84 Fargefotoledere utbrukt. Denne meldingen betyr at det er på tide

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Brukerveiledning Maskinvareveiledning

Brukerveiledning Maskinvareveiledning Brukerveiledning Maskinvareveiledning Les dette først Plassering av ADVARSEL og FORSIKTIG-etiketter...6 Håndbøker for denne skriveren...7 Hvordan lese denne håndboken...8 Symboler...8 Beskrivelse av den

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer