Brukerveiledning. Les dette først. Papir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Les dette først. Papir"

Transkript

1 Brukerveiledning Les dette først INNHOLD Om dette produktet Innledning Varemerker Fraskrivelse Håndbøker for denne skriveren Hvordan lese denne veiledningen Skjermnavigering Nyttige funksjoner Symboler Fjerne brukerveiledningen Veiledning til komponenter Skriverhus Skriverens bakside Kontrollpanel...20 Tilleggsutstyr Paper Feed Unit Type TK Multi Bypass Tray Type BY Ta av og sette på multiarkmateren (tilleggsutstyr)...22 Anbefalte funksjoner...24 Papir Kompatible papirtyper...26 Papirformater og -mengder som kan brukes...27 J _1.00 Copyright 2006 All rights reserved. 1

2 Forholdsregler for papirhåndtering...29 Forholdsregler ved ilegging...29 Forholdsregler for papirlagring...29 Forholdsregler for papirtype...30 Ikke-kompatibelt papir Utskriftsbart område...32 Legge i papir...33 Legge papir i magasin Legge i større papir enn A4/Letter (magasin 1)...35 Legge papir i magasin 2 (ekstrautstyr)...38 Legge i større papir enn A4/Letter (magasin 2)...40 Legge papir i multiarkmateren (tilleggsutstyr)...42 Bytte rekvisita Bytte en skriverkassett...44 Kontrollere blekknivået...44 Bytte en skriverkassett...46 Håndtere skriverkassetter...48 Angi skriverinnstillinger Angi skriverinnstillinger ved hjelp av kontrollpanelet Meny for papirinnmating...53 Gjøre endringer på menyen for papirinnmating...53 Liste/testutskrift -menyen...54 Skrive ut en konfigurasjonsside...54 Tolke konfigurasjonssiden...55 Vedlikehold-menyen...56 Dyse-kontroll Rens hode...58 Total rens hode...59 Hode-posisjon Just. papirm...63 Registrering...65 System-menyen Gjøre endringer på system-menyen...70 Vertsgrensesnitt-menyen Gjøre endringer på vertsgrensesnitt-menyen...73 PCL-meny...73 Endre PCL-menyen

3 Språk-menyen Gjøre endringer på språk-menyen Vedlikeholde skriveren ved hjelp av verktøy...77 Dyse-kontroll...77 Rensing av skriverhoder...78 Skylling av skriverhoder...79 Justere skriverhodeposisjoner...79 Registrering Justere papirmating...82 Gjenopprett standard/andre innstillinger...84 Gjenopprette innstillingene til standardverdiene...84 Angi et I/U-tidsavbrudd...84 Feilsøking Utskriften starter ikke...88 Strømmen kan ikke slås på...88 Papiret mates ikke selv om strømmen er på...88 En feil oppstår...88 Ting å huske på ved deling av skrivere under Windows 98/Me...89 Papiret mates eller leveres ikke normalt...90 Papirstopp Fjerne papir som sitter fast i papirmagasinet (magasin 1) Fjerne papir som sitter fast i papirmagasinet (magasin 2 (ekstrautstyr))...92 Fjerne papir som sitter fast i multiarkmateren (tilleggsutstyr) Fjerne papir som sitter fast under toppdekselet...97 Fjerne papir som sitter fast rundt papirførerplaten...98 Fjerne papir som sitter fast i tosidigenheten Fjerne papir som sitter fast i mottaksbrettet Utskriftsresultatene er ikke tilfredsstillende Undersøke skriverens tilstand Utskriften er ujevn Skitne eller flekkete utskrifter Undersøke skriverdriverinnstillingen Endre skriverdriverinnstillingen Fargene stemmer ikke overens med det viste bildet Fargene stemmer ikke overens med det viste bildet Feil- og statusmeldinger i kontrollpanelet Status Monitor-feil

4 Status Monitor åpnes ikke Ingen respons fra skriveren Tomt for papir / finner ikke magasin (magasin 1) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Tomt for papir / finner ikke magasin (magasin 2) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Tomt for papir / finner ikke magasin (multiarkmater) Trykk på [#Bekr.]-tasten Papirformat stemmer ikke / papirtype stemmer ikke (magasin 1) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Papirformat stemmer ikke / papirtype stemmer ikke (magasin 2) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Papirformat stemmer ikke / papirtype stemmer ikke (multiarkmater) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Papirformat stemmer ikke / papirtype stemmer ikke (automatisk magasinvalg) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Deksel åpent Finner ikke tosidigenhet Deksel åpent / finner ikke skriverkassetter Kassett tom Kassett-/skriverhode-tank tom Når oppsamlerenheten for brukt blekk er nesten full eller full Finner ikke oppsamler for brukt blekk Utenfor temperaturområdet for utskrift Skriverfeil Feil på nettverkskort Justere skriveren Henvendelser og rekvisita Hvor du kan henvende deg Anbefalt rekvisita Tilleggsutstyr og rekvisita

5 Vedlikehold Rengjøring Flytting Flytte skriveren en kort avstand Flytte skriveren en lang avstand Avhending Når den ikke skal brukes på lang tid Klargjøre for utskrift Bekrefte tilkoblingsmetoden Lokal tilkobling Nettverkstilkobling Bruke skriveren som Windows-utskriftsport Bruke som nettverksskriver Installere skriverdriveren (USB) Dele skriveren Sette opp en server Sette opp en klientdatamaskin Bruke SmartDeviceMonitor for Client-porten Installere SmartDeviceMonitor for Client Installere PCL- eller RPCS-rasterskriverdriver (TCP/IP) Installere PCL- eller RPCS-rasterskriverdriver (IPP) Endre portinnstillinger for SmartDeviceMonitor for Client Windows 98: Windows 2000 / Windows NT 4.0: Windows 2000/XP, Windows Server 2003: Bruke standard TCP/IP-port Installere PCL- eller RPCS-rasterskriverdriver Bruke LPR-porten Installere PCL- eller RPCS-rasterskriverdriver Bruke som nettverksskriver i Windows Installere PCL- eller RPCS-rasterskriverdriver Bruke som NetWare-utskriftsserver/ekstern skriver Fremmat Banner-side Skrive ut etter tilbakestilling av skriveren Hvis det vises en melding under installeringen Angi innstillinger for tilleggsutstyr for skriveren

6 Forutsetninger for toveiskommunikasjon Hvis toveiskommunikasjon er deaktivert Skriverdriver To typer dialogbokser for skriveregenskaper Åpne dialogboksen for skriveregenskaper Åpne fra Start-menyen For Windows 98/Me For Windows 2000, Windows NT For Windows XP, Windows Server Åpne fra et program Skrive ut Skrive ut på ulike papirtyper Skrive ut på vanlig papir Skrive ut på vanlig papir til Inkjet Skrive ut på transparenter til Inkjet Skrive ut på glanset papir Skrive ut på konvolutter Skrive ut på tykt papir Avbryte utskriften Avbryte utskriften fra Status Monitor Avbryte utskriften med [Nullstill]-tasten på skriveren Avbryte utskriften fra oppgavelinjen Justere utskriftskvaliteten Skrive ut med forhåndsinnstilte utskriftskvalitetsinnstillinger Skrive ut i svart-hvitt Spare fargeblekk under utskrift Skrive ut med dine egne innstillinger for utskriftskvalitet Endre utskriftsmetoden for bilder Korrigere nyansene i digitale fotografier Skrive ut lavoppløselige bilder med utjevning Endre rastreringsmønsteret Bruke feil-diffusjon Endre fargeprofilmønsteret Skrive ut gråtonebilder med svart eller CMYK Skrive ut tekst i svart Bruke ICM (fargetilpassing) Justere lysstyrke, kontrast og metning

7 Justere fargebalansen Skrive ut en hel side som et bilde Endre bildedatabehandlingen Skrive ut med bestemte CMYK-farger Bruke fet skrift avhengig av fontstørrelse Endre behandlingsmetode for TrueType-fonter Skrive ut bilder livaktig Diverse utskriftsfunksjoner Skrive ut flere eksemplarer av samme dokument Sortere Skrive ut nettsider Forminske og forstørre sider slik at de passer til papirformatet (tilpass papirformat) Forminske og forstørre i et bestemt størrelsesforhold (skala, horisontal/vertikal zoom) Forminske til A4/Letter automatisk Rotere bildet 180 grader Skrive ut på registrert papir med egendefinert format Skrive ut på ikke-registrert papir med egendefinert format Skrive ut på begge sider av papiret Skrive ut flere dokumentsider per ark (Layout) Dele dokumentbildet på flere ark (plakat) Skrive ut fra siste side Lage en innbindingsmarg Skrive ut dokumenter med topp- og bunntekst Skrive ut med en layout som passer for hefter Skrive ut bilder og tekst oppå utskrifter Opprette et nytt vannmerke Skrive ut dokumenter med et overleggsbilde lagt oppå (Overlegg) Opprette en ny overleggsbildefil Slette en overleggsbildefil Opprette et nytt overleggssett Kontroll mot uautorisert kopiering Bruke [Datasikkerhet for kopiering] Angi datasikkerhet for kopiering Bruke [Maskeringstype:] Angi [Maskeringstype:] Viktig merknad Vise forhåndsvisning før utskrift

8 Egendefinerte innstillinger Skrive ut Registrering Endre navnet Slette Endre rekkefølgen de egendefinerte innstillingene vises i Lagre en registrert egendefinert innstilling i en fil Registrere en egendefinert innstilling ved hjelp av en egendefinert innstilling-fil Oppdatere egendefinerte innstillinger i henhold til gjeldende skriverkonfigurasjon Støtte for flere språk Overvåke og konfigurere skriveren Bruke Status Monitor Motta meldinger om statusen til utskriftsjobber via Status Monitor Bruke SmartDeviceMonitor for Client Overvåke skrivere Bruke utskriftsmelding via SmartDeviceMonitor for Client Angi utskriftsserver Angi innstillinger for klientdatamaskin Angi innstillinger for overvåking av skriveren Vise skriverstatusen Når du bruker IPP med SmartDeviceMonitor for Client Bruke nettleser Vise toppsiden Meny Kontrollere skriverstatusen Endre skriverinnstillinger Varsling om skriverstatus på e-post Angi varsling av skriverstatus på e-post Funksjon for sending av e-post, gruppe Mottakeroppsett Funksjonsvarsler for e-postoverføring Om hjelpen for nettleseren Eksternt vedlikehold via telnet (mshell) Fremgangsmåte Innstillingselementer for telnet Display Status-Informasjon SNMP

9 Bruke en utskriftsserver Forberede en utskriftsserver Utskriftsvarsling via SmartDeviceMonitor for Client Stille inn utskriftsserveren Stille inn en klient Bruke NetWare Bruke utskriftsserver (NetWare 5.1, NetWare 6.5) Bruker utskriftsserver (NetWare 5.1, NetWare 6.5, rent IP-miljø) Bruker som ekstern skriver (NetWare 5.1, NetWare 6.5) Tilleggsinformasjon Kontrollere gjeldende skriverdriverversjon Programvare på CD-ROM Filer RPCS Raster-skriverdrivere PCL-skriverdrivere SmartDeviceMonitor for Client Veiledninger (HTML-filer) Forholdsregler når du bruker skriveren i et nettverk Koble en oppringt ruter til et nettverk Konfigurere ruteren Bruke DHCP Konfigurere SSL-kryptering SSL- (Secure Sockets Layer) kryptering Brukerinnstillinger for SSL (Secure Sockets Layer) Installere sertifikatet ved hjelp av SmartDeviceMonitor for Client Spesifikasjoner Skriverhus Ekstrautstyr (papirmateenhet) Tilleggsutstyr (multiarkmater) Elektromagnetisk interferens Informasjon om installerte programmer expat JPEG LIBRARY NetBSD Authors Name List Samba(Ver )

10 RSA BSAFE OpenSSL OpenSSL License

11 Les dette først Les dette først Om dette produktet Innledning Varemerker Fraskrivelse Håndbøker for denne skriveren Hvordan lese denne veiledningen Skjermnavigering Nyttige funksjoner Symboler Fjerne brukerveiledningen Veiledning til komponenter Skriverhus Skriverens bakside Kontrollpanel...20 Tilleggsutstyr Paper Feed Unit Type TK Multi Bypass Tray Type BY Ta av og sette på multiarkmateren (tilleggsutstyr)...22 Anbefalte funksjoner...24 J _1.00 Copyright 2006 All rights reserved. 11

12 Les dette først Om dette produktet Denne delen forteller deg om produktet. Innledning Denne veiledningen inneholder detaljerte instruksjoner om drift og merknader om bruk av maskinen. Alle operatører bes om å lese denne veiledningen nøye og følge instruksjonene for å få fullt utbytte av maskinen. Oppbevar denne veiledningen på et hendig sted i nærheten av maskinen. Før bruk må du lese sikkerhetsinformasjonen i oppsettveiledningen som følger med maskinen. Varemerker Adobe og Acrobat er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Novell og NetWare er registrerte varemerker som tilhører Novell, Inc. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. UNIX er et registrert varemerke i USA og andre land, lisensiert utelukkende av X/Open Company Limited. Citrix og MetaFrame er registrerte varemerker som tilhører Citrix Systems, Inc UPnP er et varemerke som tilhører UPnP Implementers Corporation. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright Oak Technology, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Pentium er et registrert varemerke som tilhører Intel Corporation. Netscape er et registrert varemerke som tilhører Netscape Communication Corporation i USA og/eller andre land. Macromedia og Flash er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Macromedia, Inc. i USA og/ eller andre land. Microsoft, Windows, Windows NT er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Andre produktnavn som brukes i dette dokumentet, er kun for identifiseringsformål og kan være varemerker som tilhører de respektive eierne. Vi fraskriver oss alle rettigheter til disse merkene. Produktnavnet til Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet til Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene til Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Produktnavnene til Windows XP er som følger: 12

13 Les dette først Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Produktnavnene til Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene til Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 Fraskrivelse 1. Innholdet i denne veiledningen kan endres uten varsel. 2. Ikke under noen omstendighet kan selskapet holdes ansvarlig for direkte, spesielle eller tilfeldige skader, eller følgeskader som et resultat av bruk eller drift av maskinen. Håndbøker for denne skriveren Les den aktuelle veiledningen, avhengig av hva du ønsker å gjøre. Hurtiginstallasjonsveiledning Denne veiledningen forklarer deg hvordan du pakker ut skriveren, setter den opp og installerer tilleggsutstyr. Den forklarer også grunnleggende innstillinger og funksjoner. Oppsettveiledning Denne veiledningen forklarer hvordan du installerer og bruker brukerveiledningen. Den inneholder også prosedyrer for problemløsning i tilfelle installeringen mislykkes. Brukerveiledning (HTML) Denne veiledningen, som ligger på CD-ROM-en "Drivers, Manual & Utility", forklarer bruken av skriveren i detalj. Veiledningen forklarer hvordan du angir innstillinger for nettverk og skriverdriver, og hvordan du angir og kontrollerer skriverinnstillinger ved hjelp av en nettleser og andre verktøy. Veiledningen inneholder også prosedyrer for problemløsning, for eksempel slike som er knyttet til utskrift og papirstopp, samt viktig informasjon om papirtyper og bytte av rekvisita. Vi anbefaler at du installerer denne veiledningen på datamaskinen slik at det er enkelt å slå opp i den. 13

14 Les dette først Hvordan lese denne veiledningen Sørg for å lese denne delen før noe annet. Skjermnavigering Les denne veiledningen nøye før du bruker produktet, og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig referanse. Før bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i oppsettveiledningen. Denne delen beskriver elementene som vises i brukerveiledningen. Innholdet i denne veiledningen kan endres uten varsel. Ikke under noen omstendighet kan selskapet holdes ansvarlig for direkte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som et resultat av håndtering eller drift av maskinen. 1. Alle titler Viser en liste over alle titler i veiledningen. 2. Innhold Viser veiledningens innhold. 3. Tilbake Bringer deg til foregående side. 4. Forrige Bringer deg til forrige side (i henhold til tittelrekkefølge) 5. Neste Bringer deg til neste side (i henhold til tittelrekkefølge) 6. Gå til den koblede siden. Bringer deg til den tilsvarende HTML-siden. (Understreking angir hyperkoblinger.) 7. Åpne et annet vindu for å vise den koblede siden. Åpner den tilsvarende siden i et nytt vindu. 8. Topp Bringer deg til toppen av gjeldende side. 14

15 Les dette først # Hvis siden inneholder referanser, vises de nederst på siden. Denne brukerveiledningen forklarer fremgangsmåter med Windows 2000 som eksempel. Fremgangsmåter under andre operativsystemer kan variere. Skjermbilder kan variere avhengig av driftsmiljø. To typer størrelsesnotasjon brukes i denne veiledningen. Med denne maskinen bruker du den metriske versjonen. Noen av illustrasjonene i denne veiledningen kan avvike litt fra selve maskinen. Enkelte utstyrsartikler er kanskje ikke tilgjengelige i alle land. Kontakt din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Nyttige funksjoner 1. For skjermleser Klikk på denne kategorien for å bruke skjermleserfunksjoner som er optimalisert for lesing av veiledninger. 2. Søk Bruk nøkkelord til å søke etter elementene du vil spørre om. Kombinert søking med flere nøkkelord er ikke mulig. Søkeresultatene med et nøkkelords synonymer, vises også. 3. Innstillinger Du kan endre farge på skjermen og skjule prosedyre-illustrasjoner. 15

16 Les dette først Klikk på [OK] for å bekrefte endringene. Symboler Følgende sett av symboler brukes i denne veiledningen Angir viktige sikkerhetsmerknader. Ignorering av disse merknadene kan føre til alvorlig og livstruende skade. Sørg for å lese disse merknadene. Du finner dem i delen som omhandler sikkerhetsinformasjon i oppsettveiledningen. Angir viktige sikkerhetsmerknader. Ignorering av disse merknadene kan føre til moderate eller mindre personskade, eller skade på maskin eller eiendom. Sørg for å lese disse merknadene. Du finner dem i delen som omhandler sikkerhetsinformasjon i oppsettveiledningen. Angir ting du må være oppmerksom på når du bruker maskinen, og forklaringer på sannsynlige årsaker til feilmating, skade på originaler eller tap av data. Sørg for å lese disse forklaringene. Angir tilleggsforklaringer av maskinens funksjoner og instruksjoner for løsning av brukerfeil. Dette symbolet finnes på slutten av de ulike delene av veiledningen. Det angir hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. Angir navn på taster og knapper. Fjerne brukerveiledningen Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil fjerne brukerveiledningen som er installert på datamaskinen. Fjerne brukerveiledningen ved hjelp av [Avinstaller]-funksjonen 1. Klikk på [Start] og pek på [Programmer]. 16

17 Les dette først 2. Pek på det installerte [produktet] og klikk på [Avinstaller brukerveiledning]. 3. Fjern brukerveiledningen i henhold til instruksjonene. Fjerne brukerveiledningen ved hjelp av [Legg til /fjern programmer] 1. Åpne [Min datamaskin] og deretter [Kontrollpanel]. 2. Dobbeltklikk på [Legg til / fjerne programmer]. 3. Velg den installerte [produktveiledningen] og klikk deretter på [Endre/fjern]. 4. Fjern brukerveiledningen i henhold til instruksjonene. 17

18 Les dette først Veiledning til komponenter Navn og funksjoner på skriverkomponenter, kontrollpanel og ekstrautstyr er forklart. Skriverhus Skriveren sett forfra. 1. Toppdeksel Hold dette dekselet lukket under utskrift. Hvis du ikke finner papirstopper eller fastsittende papir ikke kan fjernes enkelt, kan du undersøke papirets tilstand fra toppen av skriveren. 2. Konvoluttvelger For konvolutter setter du hendelen i bakre posisjon ; for alt annet setter du hendelen i fremre posisjon. 3. Skriverkassett (gul) 4. Skriverkassett (magenta) 5. Skriverkassett (cyan) 6. Skriverkassett (svart) 7. Høyre frontdeksel Hold dette dekselet lukket under utskrift. Åpne for å installere eller bytte skriverkassetter. 8. Magasin 1 Legg i papir her 9. Mottaksbrettforlenger Trekkes ut ved bruk av større papir enn A4/Letter for å forhindre at utskrevne ark faller. 10. Mottaksbrett Utskrifter leveres til dette brettet. Når du bruker større papir enn A4/Letter, trekker du ut mottaksbrettforlengeren. Når du bruker større papir enn Letter, trekker du ut mottaksbrettforlengeren. 18

19 Les dette først Skriverens bakside Skriveren sett bakfra. 1. Tosidigenhetens dekselknapp Trykk for å åpne tosidigenhetens deksel. 2. Ventilasjonsåpning Luft passerer her for å hindre at skriveren blir for varm innvendig. Ikke plasser noe mot ventilasjonsåpningen eller blokker den på noen måte. Hvis innsiden av skriveren blir for varm, kan den bli skadet. 3. Papirmatingshjul Brukes til å trekke ut papir som sitter fast rundt papirlederplaten. 4. Strømledning Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Plugg én ende av strømledningen inn i skriverens strøminntak og den andre enden inn i en veggkontakt. Koble jordingsledningen på strømpluggen direkte til en jordingsterminal. 5. Tosidigenhet Snur papiret ved tosidig utskrift. 6. Papirlederplate Åpne for å fjerne papir som sitter fast inne i skriveren. 7. Tosidigenhetens deksel Åpne for å fjerne papir som sitter fast inne i tosidigenheten. 8. Tosidigenhetens låser Brukes til å feste og løsne tosidigenheten ved tilkobling og frakobling. 9. Ethernet-port Bruk en nettverkskabel til å koble skriveren til et nettverk. 10. USB-kontakt Koble til USB-kabelen fra datamaskinen her. 19

20 Les dette først Kontrollpanel 1. [Strøm]-tast Trykk for å slå strømmen av og på. Når du skal slå på strømmen, trykker du på tasten i ett sekund inntil den lyser Når strømmen er slått på, vil [Strøm]-tasten blinke inntil skriveren er klar for utskrift. Da slutter den å blinke og lyser hele tiden. [Strøm]-tasten vil også blinke når skriveren behandler data. Når strømmen slås av, blinker tasten sakte inntil skriveren er helt slått av. Etter det lyser ikke tasten mer. betyr "standby". 2. [Nullstill]-tast Når skriveren er online, trykker du på denne tasten for å avbryte en pågående utskriftsjobb. 3. [Fremmat]-tast Når skriveren er offline, trykker du på denne tasten for å skrive ut alle data i skriverens inndata-buffer. Du kan bruke denne tasten til å tvinge skriveren til å skrive ut data mottatt i online-status når papirformatet eller -typen ikke stemmer overens med faktisk angitt format eller type. 4. [Avsl.]-tast Trykk på denne tasten for å gå tilbake til forrige tilstand på skjermen. 5. [ Online]-tast Angir om skriveren er online eller offline. Trykk for å bytte mellom online og offline. Når lampen er tent, er skriveren online og i stand til å motta data fra vertsdatamaskinen. Når lampen er slokket, er skriveren offline og ute av stand til å motta data fra vertsdatamaskinen. Trykk for å returnere til klar-tilstanden. 6. [Meny]-tast Trykk på denne tasten for å angi og undersøke gjeldende skriverinnstillinger. 7. Skriverkassettlamper Hver lampe svarer til en skriverkassett. Fra venstre viser lampene statusen til kassettene med svart (K), cyan (C), magenta (M) og gul (Y). 8. Skjerm Viser gjeldende skriverstatus og feilmeldinger. 20

21 Les dette først 9. alarmindikator Tennes hver gang det oppstår en skriverfeil. Rødt lys angir at det har oppstått en feil som gjør utskrift umulig. Gult lys angir en potensiell feil under utskrift. Hvis rødt lys er på, følger du instruksjonene som vises på skjermen. 10. [ ] Tastene [ ] Bruk disse tastene til å øke- eller redusere verdier på skjermen når du angir innstillinger. Hold tasten inne for å bla raskere og øke eller redusere verdier på skjermen i trinn på data-indikator Blinker når skriveren mottar data fra en datamaskin. data-indikatoren er tent hvis det finnes data som skal skrives ut. 12. [#Bekr.]-tast Trykk på denne tasten for å utføre menyelementer som er valgt på skjermen. Flere detaljer om bytting til energisparingsmodus får du under p.67 "System-menyen". Tilleggsutstyr Paper Feed Unit Type TK1000 Dette magasinet (ekstrautstyr) kan ta opptil 500 ark. 1. Magasin 2 Du kan legge i vanlig papir og vanlig papir for blekkskrivere i dette magasinet. 2. Magasindeksel Dette er festet til magasin 2. Du må ta av dette dekselet når du legger i papir. 21

22 Les dette først Multi Bypass Tray Type BY1000 Bruk dette magasinet til å mate ark manuelt. 1. Multiarkmater Legg i papir her 2. Multiarkmaterforlenger Du kan trekke ut denne multiarkmaterforlengeren med to klikk. Trekk den ut i henhold til papirformatet. Ta av og sette på multiarkmateren (tilleggsutstyr) Når du skal fjerne en papirstopp, må du kanskje ta av multiarkmateren. Denne delen forklarer hvordan du tar av og setter på multiarkmateren igjen. 1. Fjern eventuelt papir i multiarkmateren. 2. Skyv inn forlengeren på multiarkmateren. 3. Ta av multiarkmateren. 22

23 Les dette først 4. Sett på multiarkmateren igjen. 5. Trekk ut forlengeren på multiarkmateren. 6. Legg papir i multiarkmateren. 23

24 Les dette først Anbefalte funksjoner Denne delen viser nyttige og anbefalte funksjoner. Kopisikring av utskrevne dokumenter for å forhindre informasjonslekkasjer Se p.210 "Kontroll mot uautorisert kopiering". Velge magasin for utskrift automatisk Se p.51 "Angi skriverinnstillinger ved hjelp av kontrollpanelet". Varsling av skriverstatus på e-post i situasjoner der skriveren går tom for papir eller det oppstår papirstopp Se p.229 "Varsling om skriverstatus på e-post". 24

25 Papir Papir Kompatible papirtyper...26 Papirformater og -mengder som kan brukes...27 Forholdsregler for papirhåndtering...29 Forholdsregler ved ilegging...29 Forholdsregler for papirlagring...29 Forholdsregler for papirtype...30 Ikke-kompatibelt papir Utskriftsbart område...32 Legge i papir...33 Legge papir i magasin Legge i større papir enn A4/Letter (magasin 1)...35 Legge papir i magasin 2 (ekstrautstyr)...38 Legge i større papir enn A4/Letter (magasin 2)...40 Legge papir i multiarkmateren (tilleggsutstyr)...42 J _1.00 Copyright 2006 All rights reserved. 25

26 Papir Kompatible papirtyper Du kan bruke forskjellige typer papir. Vanlig papir Dette papiret brukes vanligvis til kopiering og utskrift. Dette papiret er ikke bestrøket, i motsetning til vanlig papir til Inkjet eller glanset papir. Vanlig papir til Inkjet Dette ekstra hvite vanlige papiret gjør at utskrevne farger virker mer levende. Siden det ikke har et blekkabsorberende belegg, kan du skrive på det og bruke det til fotokopiering, akkurat som vanlig papir. Glanset papir Denne maskinen skriver ut best på glanset fotopapir med redusert refleksjon. Papir for trykkfarger er ikke anbefalt fordi maskinens eget pigmentblekk kanskje ikke fester seg godt nok på papiret, eller blekket smitter av eller lager flekker. Glanset fotopapir kan brukes i denne maskinen hvis det er kompatibelt med pigmentblekk. Transparent for Inkjet Transparentfilm for utstyr som prosjektører er utformet for pigmentblekket som brukes av maskinen. Film for kopimaskiner med vanlig papir kan ikke brukes fordi det ikke absorberer blekk. Film for trykkfarger er ikke anbefalt fordi maskinens eget pigmentblekk kanskje ikke fester seg godt nok på den, eller blekket smitter av eller lager flekker.. Transparentfilm kan brukes i denne maskinen hvis den er kompatibel med pigmentfarger. Konvolutter Hvis du vil ha informasjon om hva slags konvolutter som kan brukes, kan du se informasjonen om forholdsregler for papirhåndtering. Tykt papir Hvis du vil ha informasjon om hva slags tykt papir som kan brukes, kan du se informasjonen om forholdsregler for papirhåndtering. Alle typer papir unntatt tykt papir kan lastes i magasin 1. Du kan legge i vanlig papir og vanlig papir for blekkskrivere i magasin 2 (ekstrautstyr). p.172 "Skrive ut på ulike papirtyper" p.29 "Forholdsregler for papirhåndtering" 26

27 Papir Papirformater og -mengder som kan brukes I hvert magasin kan du legge i papir av følgende formater og antall. Magasin 1 Type Format Papirkapasitet Vanlig / vanlig papir til Inkjet A4 ( mm) A5 ( mm) A6 ( mm) B5 ( mm) Letter (8 1 / 2 11 tommer) Legal (8 1 / 2 14 tommer) 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " Executive (7 1 / / 2 tommer) Egendefinert papirformat 139,7-356 mm (lengde), mm (bredde) Maksimal papirkapasitet: 250 ark Maksimal papirutmatingskapasitet: 150 ark Glanset papir A4 ( mm) Maksimal papirkapasitet: 20 ark Maksimal papirutmatingskapasitet: 20 ark Transparenter for Inkjet A4 ( mm) Maksimal papirkapasitet: 1 ark Maksimal papirutmatingskapasitet: 1 ark Konvolutt Magasin 2 Com10 Env.(4 1 / / 2 tommer) Monarch Env.(3 7 / / 2 tommer) DL Env. ( mm) C6 Env. ( mm) C5 Env. ( mm) Maksimal papirkapasitet: 20 ark Maksimal papirutmatingskapasitet: 20 ark Type Format Papirkapasitet Vanlig / vanlig papir til Inkjet A4 ( mm) B5 ( mm) Letter (8 1 / 2 11 tommer) Legal (8 1 / 2 14 tommer) 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " Executive (7 1 / / 2 tommer) 16K ( mm) Egendefinert papirformat mm (lengde), mm (bredde) Maksimal papirkapasitet: 500 ark Maksimal kapasitet for utmating: 150 ark 27

INNHOLD. Kompatible papirtyper...24 Papirformater og -mengder som kan brukes...25 Forholdsregler for papirhåndtering...27

INNHOLD. Kompatible papirtyper...24 Papirformater og -mengder som kan brukes...25 Forholdsregler for papirhåndtering...27 Brukerveiledning Les dette først INNHOLD Om dette produktet...11 Innledning...11 Varemerker...11 Fraskrivelse... 12 Håndbøker for denne skriveren... 12 Hvordan lese denne veiledningen... 13 Skjermnavigering...

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...12 Beskrivelse for den spesifiserte modellen...13 Slik leser du denne håndboken...14 Symboler...14 Bruke taster...15

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberede for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Overvåke og konfigurere

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klargjøre for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Direkte utskrift fra et digitalt kamera (PictBridge) Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 3 Innledning...

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Direkte utskrift fra et digitalkamera (PictBridge) Lagre og skrive ut med dokumentserver

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok DX-C200P Brukerhåndbok Programvareveiledning 1 Forberede utskrift 2 Konfigurere skriverdriveren 3 Andre utskriftsoperasjoner 4 Direkteutskrift fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION. 9-pinners matriseskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les denne håndboken nøye før

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer. Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese

Detaljer