Brukerveiledning. Les dette først. Papir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Les dette først. Papir"

Transkript

1 Brukerveiledning Les dette først INNHOLD Om dette produktet Innledning Varemerker Fraskrivelse Håndbøker for denne skriveren Hvordan lese denne veiledningen Skjermnavigering Nyttige funksjoner Symboler Fjerne brukerveiledningen Veiledning til komponenter Skriverhus Skriverens bakside Kontrollpanel...20 Tilleggsutstyr Paper Feed Unit Type TK Multi Bypass Tray Type BY Ta av og sette på multiarkmateren (tilleggsutstyr)...22 Anbefalte funksjoner...24 Papir Kompatible papirtyper...26 Papirformater og -mengder som kan brukes...27 J _1.00 Copyright 2006 All rights reserved. 1

2 Forholdsregler for papirhåndtering...29 Forholdsregler ved ilegging...29 Forholdsregler for papirlagring...29 Forholdsregler for papirtype...30 Ikke-kompatibelt papir Utskriftsbart område...32 Legge i papir...33 Legge papir i magasin Legge i større papir enn A4/Letter (magasin 1)...35 Legge papir i magasin 2 (ekstrautstyr)...38 Legge i større papir enn A4/Letter (magasin 2)...40 Legge papir i multiarkmateren (tilleggsutstyr)...42 Bytte rekvisita Bytte en skriverkassett...44 Kontrollere blekknivået...44 Bytte en skriverkassett...46 Håndtere skriverkassetter...48 Angi skriverinnstillinger Angi skriverinnstillinger ved hjelp av kontrollpanelet Meny for papirinnmating...53 Gjøre endringer på menyen for papirinnmating...53 Liste/testutskrift -menyen...54 Skrive ut en konfigurasjonsside...54 Tolke konfigurasjonssiden...55 Vedlikehold-menyen...56 Dyse-kontroll Rens hode...58 Total rens hode...59 Hode-posisjon Just. papirm...63 Registrering...65 System-menyen Gjøre endringer på system-menyen...70 Vertsgrensesnitt-menyen Gjøre endringer på vertsgrensesnitt-menyen...73 PCL-meny...73 Endre PCL-menyen

3 Språk-menyen Gjøre endringer på språk-menyen Vedlikeholde skriveren ved hjelp av verktøy...77 Dyse-kontroll...77 Rensing av skriverhoder...78 Skylling av skriverhoder...79 Justere skriverhodeposisjoner...79 Registrering Justere papirmating...82 Gjenopprett standard/andre innstillinger...84 Gjenopprette innstillingene til standardverdiene...84 Angi et I/U-tidsavbrudd...84 Feilsøking Utskriften starter ikke...88 Strømmen kan ikke slås på...88 Papiret mates ikke selv om strømmen er på...88 En feil oppstår...88 Ting å huske på ved deling av skrivere under Windows 98/Me...89 Papiret mates eller leveres ikke normalt...90 Papirstopp Fjerne papir som sitter fast i papirmagasinet (magasin 1) Fjerne papir som sitter fast i papirmagasinet (magasin 2 (ekstrautstyr))...92 Fjerne papir som sitter fast i multiarkmateren (tilleggsutstyr) Fjerne papir som sitter fast under toppdekselet...97 Fjerne papir som sitter fast rundt papirførerplaten...98 Fjerne papir som sitter fast i tosidigenheten Fjerne papir som sitter fast i mottaksbrettet Utskriftsresultatene er ikke tilfredsstillende Undersøke skriverens tilstand Utskriften er ujevn Skitne eller flekkete utskrifter Undersøke skriverdriverinnstillingen Endre skriverdriverinnstillingen Fargene stemmer ikke overens med det viste bildet Fargene stemmer ikke overens med det viste bildet Feil- og statusmeldinger i kontrollpanelet Status Monitor-feil

4 Status Monitor åpnes ikke Ingen respons fra skriveren Tomt for papir / finner ikke magasin (magasin 1) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Tomt for papir / finner ikke magasin (magasin 2) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Tomt for papir / finner ikke magasin (multiarkmater) Trykk på [#Bekr.]-tasten Papirformat stemmer ikke / papirtype stemmer ikke (magasin 1) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Papirformat stemmer ikke / papirtype stemmer ikke (magasin 2) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Papirformat stemmer ikke / papirtype stemmer ikke (multiarkmater) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Papirformat stemmer ikke / papirtype stemmer ikke (automatisk magasinvalg) Skriv ut med fremmating Avbryte utskriftsjobben Deksel åpent Finner ikke tosidigenhet Deksel åpent / finner ikke skriverkassetter Kassett tom Kassett-/skriverhode-tank tom Når oppsamlerenheten for brukt blekk er nesten full eller full Finner ikke oppsamler for brukt blekk Utenfor temperaturområdet for utskrift Skriverfeil Feil på nettverkskort Justere skriveren Henvendelser og rekvisita Hvor du kan henvende deg Anbefalt rekvisita Tilleggsutstyr og rekvisita

5 Vedlikehold Rengjøring Flytting Flytte skriveren en kort avstand Flytte skriveren en lang avstand Avhending Når den ikke skal brukes på lang tid Klargjøre for utskrift Bekrefte tilkoblingsmetoden Lokal tilkobling Nettverkstilkobling Bruke skriveren som Windows-utskriftsport Bruke som nettverksskriver Installere skriverdriveren (USB) Dele skriveren Sette opp en server Sette opp en klientdatamaskin Bruke SmartDeviceMonitor for Client-porten Installere SmartDeviceMonitor for Client Installere PCL- eller RPCS-rasterskriverdriver (TCP/IP) Installere PCL- eller RPCS-rasterskriverdriver (IPP) Endre portinnstillinger for SmartDeviceMonitor for Client Windows 98: Windows 2000 / Windows NT 4.0: Windows 2000/XP, Windows Server 2003: Bruke standard TCP/IP-port Installere PCL- eller RPCS-rasterskriverdriver Bruke LPR-porten Installere PCL- eller RPCS-rasterskriverdriver Bruke som nettverksskriver i Windows Installere PCL- eller RPCS-rasterskriverdriver Bruke som NetWare-utskriftsserver/ekstern skriver Fremmat Banner-side Skrive ut etter tilbakestilling av skriveren Hvis det vises en melding under installeringen Angi innstillinger for tilleggsutstyr for skriveren

6 Forutsetninger for toveiskommunikasjon Hvis toveiskommunikasjon er deaktivert Skriverdriver To typer dialogbokser for skriveregenskaper Åpne dialogboksen for skriveregenskaper Åpne fra Start-menyen For Windows 98/Me For Windows 2000, Windows NT For Windows XP, Windows Server Åpne fra et program Skrive ut Skrive ut på ulike papirtyper Skrive ut på vanlig papir Skrive ut på vanlig papir til Inkjet Skrive ut på transparenter til Inkjet Skrive ut på glanset papir Skrive ut på konvolutter Skrive ut på tykt papir Avbryte utskriften Avbryte utskriften fra Status Monitor Avbryte utskriften med [Nullstill]-tasten på skriveren Avbryte utskriften fra oppgavelinjen Justere utskriftskvaliteten Skrive ut med forhåndsinnstilte utskriftskvalitetsinnstillinger Skrive ut i svart-hvitt Spare fargeblekk under utskrift Skrive ut med dine egne innstillinger for utskriftskvalitet Endre utskriftsmetoden for bilder Korrigere nyansene i digitale fotografier Skrive ut lavoppløselige bilder med utjevning Endre rastreringsmønsteret Bruke feil-diffusjon Endre fargeprofilmønsteret Skrive ut gråtonebilder med svart eller CMYK Skrive ut tekst i svart Bruke ICM (fargetilpassing) Justere lysstyrke, kontrast og metning

7 Justere fargebalansen Skrive ut en hel side som et bilde Endre bildedatabehandlingen Skrive ut med bestemte CMYK-farger Bruke fet skrift avhengig av fontstørrelse Endre behandlingsmetode for TrueType-fonter Skrive ut bilder livaktig Diverse utskriftsfunksjoner Skrive ut flere eksemplarer av samme dokument Sortere Skrive ut nettsider Forminske og forstørre sider slik at de passer til papirformatet (tilpass papirformat) Forminske og forstørre i et bestemt størrelsesforhold (skala, horisontal/vertikal zoom) Forminske til A4/Letter automatisk Rotere bildet 180 grader Skrive ut på registrert papir med egendefinert format Skrive ut på ikke-registrert papir med egendefinert format Skrive ut på begge sider av papiret Skrive ut flere dokumentsider per ark (Layout) Dele dokumentbildet på flere ark (plakat) Skrive ut fra siste side Lage en innbindingsmarg Skrive ut dokumenter med topp- og bunntekst Skrive ut med en layout som passer for hefter Skrive ut bilder og tekst oppå utskrifter Opprette et nytt vannmerke Skrive ut dokumenter med et overleggsbilde lagt oppå (Overlegg) Opprette en ny overleggsbildefil Slette en overleggsbildefil Opprette et nytt overleggssett Kontroll mot uautorisert kopiering Bruke [Datasikkerhet for kopiering] Angi datasikkerhet for kopiering Bruke [Maskeringstype:] Angi [Maskeringstype:] Viktig merknad Vise forhåndsvisning før utskrift

8 Egendefinerte innstillinger Skrive ut Registrering Endre navnet Slette Endre rekkefølgen de egendefinerte innstillingene vises i Lagre en registrert egendefinert innstilling i en fil Registrere en egendefinert innstilling ved hjelp av en egendefinert innstilling-fil Oppdatere egendefinerte innstillinger i henhold til gjeldende skriverkonfigurasjon Støtte for flere språk Overvåke og konfigurere skriveren Bruke Status Monitor Motta meldinger om statusen til utskriftsjobber via Status Monitor Bruke SmartDeviceMonitor for Client Overvåke skrivere Bruke utskriftsmelding via SmartDeviceMonitor for Client Angi utskriftsserver Angi innstillinger for klientdatamaskin Angi innstillinger for overvåking av skriveren Vise skriverstatusen Når du bruker IPP med SmartDeviceMonitor for Client Bruke nettleser Vise toppsiden Meny Kontrollere skriverstatusen Endre skriverinnstillinger Varsling om skriverstatus på e-post Angi varsling av skriverstatus på e-post Funksjon for sending av e-post, gruppe Mottakeroppsett Funksjonsvarsler for e-postoverføring Om hjelpen for nettleseren Eksternt vedlikehold via telnet (mshell) Fremgangsmåte Innstillingselementer for telnet Display Status-Informasjon SNMP

9 Bruke en utskriftsserver Forberede en utskriftsserver Utskriftsvarsling via SmartDeviceMonitor for Client Stille inn utskriftsserveren Stille inn en klient Bruke NetWare Bruke utskriftsserver (NetWare 5.1, NetWare 6.5) Bruker utskriftsserver (NetWare 5.1, NetWare 6.5, rent IP-miljø) Bruker som ekstern skriver (NetWare 5.1, NetWare 6.5) Tilleggsinformasjon Kontrollere gjeldende skriverdriverversjon Programvare på CD-ROM Filer RPCS Raster-skriverdrivere PCL-skriverdrivere SmartDeviceMonitor for Client Veiledninger (HTML-filer) Forholdsregler når du bruker skriveren i et nettverk Koble en oppringt ruter til et nettverk Konfigurere ruteren Bruke DHCP Konfigurere SSL-kryptering SSL- (Secure Sockets Layer) kryptering Brukerinnstillinger for SSL (Secure Sockets Layer) Installere sertifikatet ved hjelp av SmartDeviceMonitor for Client Spesifikasjoner Skriverhus Ekstrautstyr (papirmateenhet) Tilleggsutstyr (multiarkmater) Elektromagnetisk interferens Informasjon om installerte programmer expat JPEG LIBRARY NetBSD Authors Name List Samba(Ver )

10 RSA BSAFE OpenSSL OpenSSL License

11 Les dette først Les dette først Om dette produktet Innledning Varemerker Fraskrivelse Håndbøker for denne skriveren Hvordan lese denne veiledningen Skjermnavigering Nyttige funksjoner Symboler Fjerne brukerveiledningen Veiledning til komponenter Skriverhus Skriverens bakside Kontrollpanel...20 Tilleggsutstyr Paper Feed Unit Type TK Multi Bypass Tray Type BY Ta av og sette på multiarkmateren (tilleggsutstyr)...22 Anbefalte funksjoner...24 J _1.00 Copyright 2006 All rights reserved. 11

12 Les dette først Om dette produktet Denne delen forteller deg om produktet. Innledning Denne veiledningen inneholder detaljerte instruksjoner om drift og merknader om bruk av maskinen. Alle operatører bes om å lese denne veiledningen nøye og følge instruksjonene for å få fullt utbytte av maskinen. Oppbevar denne veiledningen på et hendig sted i nærheten av maskinen. Før bruk må du lese sikkerhetsinformasjonen i oppsettveiledningen som følger med maskinen. Varemerker Adobe og Acrobat er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Novell og NetWare er registrerte varemerker som tilhører Novell, Inc. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. UNIX er et registrert varemerke i USA og andre land, lisensiert utelukkende av X/Open Company Limited. Citrix og MetaFrame er registrerte varemerker som tilhører Citrix Systems, Inc UPnP er et varemerke som tilhører UPnP Implementers Corporation. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright Oak Technology, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Pentium er et registrert varemerke som tilhører Intel Corporation. Netscape er et registrert varemerke som tilhører Netscape Communication Corporation i USA og/eller andre land. Macromedia og Flash er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Macromedia, Inc. i USA og/ eller andre land. Microsoft, Windows, Windows NT er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Andre produktnavn som brukes i dette dokumentet, er kun for identifiseringsformål og kan være varemerker som tilhører de respektive eierne. Vi fraskriver oss alle rettigheter til disse merkene. Produktnavnet til Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet til Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene til Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Produktnavnene til Windows XP er som følger: 12

13 Les dette først Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Produktnavnene til Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene til Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 Fraskrivelse 1. Innholdet i denne veiledningen kan endres uten varsel. 2. Ikke under noen omstendighet kan selskapet holdes ansvarlig for direkte, spesielle eller tilfeldige skader, eller følgeskader som et resultat av bruk eller drift av maskinen. Håndbøker for denne skriveren Les den aktuelle veiledningen, avhengig av hva du ønsker å gjøre. Hurtiginstallasjonsveiledning Denne veiledningen forklarer deg hvordan du pakker ut skriveren, setter den opp og installerer tilleggsutstyr. Den forklarer også grunnleggende innstillinger og funksjoner. Oppsettveiledning Denne veiledningen forklarer hvordan du installerer og bruker brukerveiledningen. Den inneholder også prosedyrer for problemløsning i tilfelle installeringen mislykkes. Brukerveiledning (HTML) Denne veiledningen, som ligger på CD-ROM-en "Drivers, Manual & Utility", forklarer bruken av skriveren i detalj. Veiledningen forklarer hvordan du angir innstillinger for nettverk og skriverdriver, og hvordan du angir og kontrollerer skriverinnstillinger ved hjelp av en nettleser og andre verktøy. Veiledningen inneholder også prosedyrer for problemløsning, for eksempel slike som er knyttet til utskrift og papirstopp, samt viktig informasjon om papirtyper og bytte av rekvisita. Vi anbefaler at du installerer denne veiledningen på datamaskinen slik at det er enkelt å slå opp i den. 13

14 Les dette først Hvordan lese denne veiledningen Sørg for å lese denne delen før noe annet. Skjermnavigering Les denne veiledningen nøye før du bruker produktet, og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig referanse. Før bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i oppsettveiledningen. Denne delen beskriver elementene som vises i brukerveiledningen. Innholdet i denne veiledningen kan endres uten varsel. Ikke under noen omstendighet kan selskapet holdes ansvarlig for direkte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som et resultat av håndtering eller drift av maskinen. 1. Alle titler Viser en liste over alle titler i veiledningen. 2. Innhold Viser veiledningens innhold. 3. Tilbake Bringer deg til foregående side. 4. Forrige Bringer deg til forrige side (i henhold til tittelrekkefølge) 5. Neste Bringer deg til neste side (i henhold til tittelrekkefølge) 6. Gå til den koblede siden. Bringer deg til den tilsvarende HTML-siden. (Understreking angir hyperkoblinger.) 7. Åpne et annet vindu for å vise den koblede siden. Åpner den tilsvarende siden i et nytt vindu. 8. Topp Bringer deg til toppen av gjeldende side. 14

15 Les dette først # Hvis siden inneholder referanser, vises de nederst på siden. Denne brukerveiledningen forklarer fremgangsmåter med Windows 2000 som eksempel. Fremgangsmåter under andre operativsystemer kan variere. Skjermbilder kan variere avhengig av driftsmiljø. To typer størrelsesnotasjon brukes i denne veiledningen. Med denne maskinen bruker du den metriske versjonen. Noen av illustrasjonene i denne veiledningen kan avvike litt fra selve maskinen. Enkelte utstyrsartikler er kanskje ikke tilgjengelige i alle land. Kontakt din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Nyttige funksjoner 1. For skjermleser Klikk på denne kategorien for å bruke skjermleserfunksjoner som er optimalisert for lesing av veiledninger. 2. Søk Bruk nøkkelord til å søke etter elementene du vil spørre om. Kombinert søking med flere nøkkelord er ikke mulig. Søkeresultatene med et nøkkelords synonymer, vises også. 3. Innstillinger Du kan endre farge på skjermen og skjule prosedyre-illustrasjoner. 15

16 Les dette først Klikk på [OK] for å bekrefte endringene. Symboler Følgende sett av symboler brukes i denne veiledningen Angir viktige sikkerhetsmerknader. Ignorering av disse merknadene kan føre til alvorlig og livstruende skade. Sørg for å lese disse merknadene. Du finner dem i delen som omhandler sikkerhetsinformasjon i oppsettveiledningen. Angir viktige sikkerhetsmerknader. Ignorering av disse merknadene kan føre til moderate eller mindre personskade, eller skade på maskin eller eiendom. Sørg for å lese disse merknadene. Du finner dem i delen som omhandler sikkerhetsinformasjon i oppsettveiledningen. Angir ting du må være oppmerksom på når du bruker maskinen, og forklaringer på sannsynlige årsaker til feilmating, skade på originaler eller tap av data. Sørg for å lese disse forklaringene. Angir tilleggsforklaringer av maskinens funksjoner og instruksjoner for løsning av brukerfeil. Dette symbolet finnes på slutten av de ulike delene av veiledningen. Det angir hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. Angir navn på taster og knapper. Fjerne brukerveiledningen Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil fjerne brukerveiledningen som er installert på datamaskinen. Fjerne brukerveiledningen ved hjelp av [Avinstaller]-funksjonen 1. Klikk på [Start] og pek på [Programmer]. 16

17 Les dette først 2. Pek på det installerte [produktet] og klikk på [Avinstaller brukerveiledning]. 3. Fjern brukerveiledningen i henhold til instruksjonene. Fjerne brukerveiledningen ved hjelp av [Legg til /fjern programmer] 1. Åpne [Min datamaskin] og deretter [Kontrollpanel]. 2. Dobbeltklikk på [Legg til / fjerne programmer]. 3. Velg den installerte [produktveiledningen] og klikk deretter på [Endre/fjern]. 4. Fjern brukerveiledningen i henhold til instruksjonene. 17

18 Les dette først Veiledning til komponenter Navn og funksjoner på skriverkomponenter, kontrollpanel og ekstrautstyr er forklart. Skriverhus Skriveren sett forfra. 1. Toppdeksel Hold dette dekselet lukket under utskrift. Hvis du ikke finner papirstopper eller fastsittende papir ikke kan fjernes enkelt, kan du undersøke papirets tilstand fra toppen av skriveren. 2. Konvoluttvelger For konvolutter setter du hendelen i bakre posisjon ; for alt annet setter du hendelen i fremre posisjon. 3. Skriverkassett (gul) 4. Skriverkassett (magenta) 5. Skriverkassett (cyan) 6. Skriverkassett (svart) 7. Høyre frontdeksel Hold dette dekselet lukket under utskrift. Åpne for å installere eller bytte skriverkassetter. 8. Magasin 1 Legg i papir her 9. Mottaksbrettforlenger Trekkes ut ved bruk av større papir enn A4/Letter for å forhindre at utskrevne ark faller. 10. Mottaksbrett Utskrifter leveres til dette brettet. Når du bruker større papir enn A4/Letter, trekker du ut mottaksbrettforlengeren. Når du bruker større papir enn Letter, trekker du ut mottaksbrettforlengeren. 18

19 Les dette først Skriverens bakside Skriveren sett bakfra. 1. Tosidigenhetens dekselknapp Trykk for å åpne tosidigenhetens deksel. 2. Ventilasjonsåpning Luft passerer her for å hindre at skriveren blir for varm innvendig. Ikke plasser noe mot ventilasjonsåpningen eller blokker den på noen måte. Hvis innsiden av skriveren blir for varm, kan den bli skadet. 3. Papirmatingshjul Brukes til å trekke ut papir som sitter fast rundt papirlederplaten. 4. Strømledning Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Plugg én ende av strømledningen inn i skriverens strøminntak og den andre enden inn i en veggkontakt. Koble jordingsledningen på strømpluggen direkte til en jordingsterminal. 5. Tosidigenhet Snur papiret ved tosidig utskrift. 6. Papirlederplate Åpne for å fjerne papir som sitter fast inne i skriveren. 7. Tosidigenhetens deksel Åpne for å fjerne papir som sitter fast inne i tosidigenheten. 8. Tosidigenhetens låser Brukes til å feste og løsne tosidigenheten ved tilkobling og frakobling. 9. Ethernet-port Bruk en nettverkskabel til å koble skriveren til et nettverk. 10. USB-kontakt Koble til USB-kabelen fra datamaskinen her. 19

20 Les dette først Kontrollpanel 1. [Strøm]-tast Trykk for å slå strømmen av og på. Når du skal slå på strømmen, trykker du på tasten i ett sekund inntil den lyser Når strømmen er slått på, vil [Strøm]-tasten blinke inntil skriveren er klar for utskrift. Da slutter den å blinke og lyser hele tiden. [Strøm]-tasten vil også blinke når skriveren behandler data. Når strømmen slås av, blinker tasten sakte inntil skriveren er helt slått av. Etter det lyser ikke tasten mer. betyr "standby". 2. [Nullstill]-tast Når skriveren er online, trykker du på denne tasten for å avbryte en pågående utskriftsjobb. 3. [Fremmat]-tast Når skriveren er offline, trykker du på denne tasten for å skrive ut alle data i skriverens inndata-buffer. Du kan bruke denne tasten til å tvinge skriveren til å skrive ut data mottatt i online-status når papirformatet eller -typen ikke stemmer overens med faktisk angitt format eller type. 4. [Avsl.]-tast Trykk på denne tasten for å gå tilbake til forrige tilstand på skjermen. 5. [ Online]-tast Angir om skriveren er online eller offline. Trykk for å bytte mellom online og offline. Når lampen er tent, er skriveren online og i stand til å motta data fra vertsdatamaskinen. Når lampen er slokket, er skriveren offline og ute av stand til å motta data fra vertsdatamaskinen. Trykk for å returnere til klar-tilstanden. 6. [Meny]-tast Trykk på denne tasten for å angi og undersøke gjeldende skriverinnstillinger. 7. Skriverkassettlamper Hver lampe svarer til en skriverkassett. Fra venstre viser lampene statusen til kassettene med svart (K), cyan (C), magenta (M) og gul (Y). 8. Skjerm Viser gjeldende skriverstatus og feilmeldinger. 20

21 Les dette først 9. alarmindikator Tennes hver gang det oppstår en skriverfeil. Rødt lys angir at det har oppstått en feil som gjør utskrift umulig. Gult lys angir en potensiell feil under utskrift. Hvis rødt lys er på, følger du instruksjonene som vises på skjermen. 10. [ ] Tastene [ ] Bruk disse tastene til å øke- eller redusere verdier på skjermen når du angir innstillinger. Hold tasten inne for å bla raskere og øke eller redusere verdier på skjermen i trinn på data-indikator Blinker når skriveren mottar data fra en datamaskin. data-indikatoren er tent hvis det finnes data som skal skrives ut. 12. [#Bekr.]-tast Trykk på denne tasten for å utføre menyelementer som er valgt på skjermen. Flere detaljer om bytting til energisparingsmodus får du under p.67 "System-menyen". Tilleggsutstyr Paper Feed Unit Type TK1000 Dette magasinet (ekstrautstyr) kan ta opptil 500 ark. 1. Magasin 2 Du kan legge i vanlig papir og vanlig papir for blekkskrivere i dette magasinet. 2. Magasindeksel Dette er festet til magasin 2. Du må ta av dette dekselet når du legger i papir. 21

22 Les dette først Multi Bypass Tray Type BY1000 Bruk dette magasinet til å mate ark manuelt. 1. Multiarkmater Legg i papir her 2. Multiarkmaterforlenger Du kan trekke ut denne multiarkmaterforlengeren med to klikk. Trekk den ut i henhold til papirformatet. Ta av og sette på multiarkmateren (tilleggsutstyr) Når du skal fjerne en papirstopp, må du kanskje ta av multiarkmateren. Denne delen forklarer hvordan du tar av og setter på multiarkmateren igjen. 1. Fjern eventuelt papir i multiarkmateren. 2. Skyv inn forlengeren på multiarkmateren. 3. Ta av multiarkmateren. 22

23 Les dette først 4. Sett på multiarkmateren igjen. 5. Trekk ut forlengeren på multiarkmateren. 6. Legg papir i multiarkmateren. 23

24 Les dette først Anbefalte funksjoner Denne delen viser nyttige og anbefalte funksjoner. Kopisikring av utskrevne dokumenter for å forhindre informasjonslekkasjer Se p.210 "Kontroll mot uautorisert kopiering". Velge magasin for utskrift automatisk Se p.51 "Angi skriverinnstillinger ved hjelp av kontrollpanelet". Varsling av skriverstatus på e-post i situasjoner der skriveren går tom for papir eller det oppstår papirstopp Se p.229 "Varsling om skriverstatus på e-post". 24

25 Papir Papir Kompatible papirtyper...26 Papirformater og -mengder som kan brukes...27 Forholdsregler for papirhåndtering...29 Forholdsregler ved ilegging...29 Forholdsregler for papirlagring...29 Forholdsregler for papirtype...30 Ikke-kompatibelt papir Utskriftsbart område...32 Legge i papir...33 Legge papir i magasin Legge i større papir enn A4/Letter (magasin 1)...35 Legge papir i magasin 2 (ekstrautstyr)...38 Legge i større papir enn A4/Letter (magasin 2)...40 Legge papir i multiarkmateren (tilleggsutstyr)...42 J _1.00 Copyright 2006 All rights reserved. 25

26 Papir Kompatible papirtyper Du kan bruke forskjellige typer papir. Vanlig papir Dette papiret brukes vanligvis til kopiering og utskrift. Dette papiret er ikke bestrøket, i motsetning til vanlig papir til Inkjet eller glanset papir. Vanlig papir til Inkjet Dette ekstra hvite vanlige papiret gjør at utskrevne farger virker mer levende. Siden det ikke har et blekkabsorberende belegg, kan du skrive på det og bruke det til fotokopiering, akkurat som vanlig papir. Glanset papir Denne maskinen skriver ut best på glanset fotopapir med redusert refleksjon. Papir for trykkfarger er ikke anbefalt fordi maskinens eget pigmentblekk kanskje ikke fester seg godt nok på papiret, eller blekket smitter av eller lager flekker. Glanset fotopapir kan brukes i denne maskinen hvis det er kompatibelt med pigmentblekk. Transparent for Inkjet Transparentfilm for utstyr som prosjektører er utformet for pigmentblekket som brukes av maskinen. Film for kopimaskiner med vanlig papir kan ikke brukes fordi det ikke absorberer blekk. Film for trykkfarger er ikke anbefalt fordi maskinens eget pigmentblekk kanskje ikke fester seg godt nok på den, eller blekket smitter av eller lager flekker.. Transparentfilm kan brukes i denne maskinen hvis den er kompatibel med pigmentfarger. Konvolutter Hvis du vil ha informasjon om hva slags konvolutter som kan brukes, kan du se informasjonen om forholdsregler for papirhåndtering. Tykt papir Hvis du vil ha informasjon om hva slags tykt papir som kan brukes, kan du se informasjonen om forholdsregler for papirhåndtering. Alle typer papir unntatt tykt papir kan lastes i magasin 1. Du kan legge i vanlig papir og vanlig papir for blekkskrivere i magasin 2 (ekstrautstyr). p.172 "Skrive ut på ulike papirtyper" p.29 "Forholdsregler for papirhåndtering" 26

27 Papir Papirformater og -mengder som kan brukes I hvert magasin kan du legge i papir av følgende formater og antall. Magasin 1 Type Format Papirkapasitet Vanlig / vanlig papir til Inkjet A4 ( mm) A5 ( mm) A6 ( mm) B5 ( mm) Letter (8 1 / 2 11 tommer) Legal (8 1 / 2 14 tommer) 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " Executive (7 1 / / 2 tommer) Egendefinert papirformat 139,7-356 mm (lengde), mm (bredde) Maksimal papirkapasitet: 250 ark Maksimal papirutmatingskapasitet: 150 ark Glanset papir A4 ( mm) Maksimal papirkapasitet: 20 ark Maksimal papirutmatingskapasitet: 20 ark Transparenter for Inkjet A4 ( mm) Maksimal papirkapasitet: 1 ark Maksimal papirutmatingskapasitet: 1 ark Konvolutt Magasin 2 Com10 Env.(4 1 / / 2 tommer) Monarch Env.(3 7 / / 2 tommer) DL Env. ( mm) C6 Env. ( mm) C5 Env. ( mm) Maksimal papirkapasitet: 20 ark Maksimal papirutmatingskapasitet: 20 ark Type Format Papirkapasitet Vanlig / vanlig papir til Inkjet A4 ( mm) B5 ( mm) Letter (8 1 / 2 11 tommer) Legal (8 1 / 2 14 tommer) 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " Executive (7 1 / / 2 tommer) 16K ( mm) Egendefinert papirformat mm (lengde), mm (bredde) Maksimal papirkapasitet: 500 ark Maksimal kapasitet for utmating: 150 ark 27

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

SP 3300 Series. Brukerhåndbok

SP 3300 Series. Brukerhåndbok SP 3300 Series Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO NPD5210-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR Laserskriver Brukerhåndbok NOR LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4676-02 NO

Brukerhåndbok NPD4676-02 NO NPD4676-02 NO Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form

Detaljer

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

magicolor 2430 DL Brukerveiledning

magicolor 2430 DL Brukerveiledning magicolor 2430 DL Brukerveiledning 4139-7743-06S 1800769-032F Vi takker deg Takk for at du investerer i en magicolor 2430 DL. Du har gjort et utmerket valg. Din magicolor 2430 DL er spesielt konstruert

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AL-2021 http://no.yourpdfguides.com/dref/3634995

Din bruksanvisning SHARP AL-2021 http://no.yourpdfguides.com/dref/3634995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer