Årsmelding for Løten O-lag 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Løten O-lag 2012"

Transkript

1 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag kl

2 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23

3 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG ÅRSMØTE Årsmelding for Oversikt over styret, komiteer og andre tillitsvalgte Styret... 4 Komiteer og utvalg:... 4 Turorienteringskomite... 5 Andre verv: Medlemmer og medlemskontigent Styrets rapport... 6 ÅRSRAPPORT INFORMASJONSKOMITEEN... 8 ÅRSRAPPORT FINANSKOMITEEN... 8 ÅRSRAPPORT MILJØKOMITEEN... 9 ÅRSRAPPORT FRA TURORIENTERINGSUTVALGET ÅRSPAPPORT REKRUTTKOMITEEN ÅRSRAPPORT TEKNISK ÅRSRAPPORT SPORTSUTVALGET Vedlegg Resultater Side 3 av 23

4 LØTEN O-LAG ÅRSMØTE 2012 Årsmøte for Løten O-lag holdes mandag kl i kommunestyresalen Tingberg. I henhold til lovens $ 12 skal årsmøtet: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandler lagets årsmelding 5. Behandle lagets reviderte regnskap 6. Behandle innkomne forslag a. Lovendring forslag fra styret 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta lagets budsjett 9. Behandle lagets organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg a. Leder og nestleder b. Styremedlemmer og 2 varamedlemmer c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan (pkt 9 ovenfor) d. 2 revisorer e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet f. Valgkomitè med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Årsmelding for Oversikt over styret, komiteer og andre tillitsvalgte. Styret Leder : Willy Grønstad Nestleder: Iren Skyltbekk Leder finans: Øystein Grønsveen Olsrud Leder informasjonskomite: Tove-Kristin Westli Leder teknisk komité: Bjørnar Bjørke Olsen Leder sportsutvalg: Sigurd Dæhli Leder rekruttkomite: Kristian Storsveen Varamedlemmer: 1. Torgeir Volden, 2. Inger Lise Tønsetengen Skårholen. Komiteer og utvalg: Rekrutteringskomite: Leder: Kristian Storsveen Ola Brevig Sportsutvalg: Leder: Sigurd Dæhli Herman Bakke (oppmann), Svein Godager (trener), Kristian Storsveen (leder rekrutt) Teknisk komite: Leder: Bjørnar Bjørke Olsen Ole Lien (matrialforvalter), Odd Arne Blystad (draktsalg) Side 4 av 23

5 Turorienteringskomite Leder: Inger Marie Bjørke Ole Lien Finanskomite: Leder: Øystein Grønsveen Olsrud Steinar Libak (regnskapsfører). Einar Lien (etterarbeid oppmann) Sponsoransvarlig: Harald Berge Informasjonskomite: Leder: Tove Kristin Westli, Rønnaug Sagbakken Miljøkomité: Leder: Iren Skyltbekk Elin Galaasen Valgkomite: Leder: Randi Fallbakken Berge Steinar Libak, Arne Gunnar Barflo Andre verv: Oppmann 1 (påmelding løp): Herman Bakke Utklippsarkiv: Kjell M. Gihlemoen UK (Uttakingskomite): Sigurd Dæhli, Herman Bakke og Lis Dæhli Revisorer: Grete Storsveen, Rønnaug Sagbakken Vararevisorer: Ola Brevig Representanter til Kretsting: Willy Grønstad og Iren Skyltbekk Representant til årsmøtet i Løten Idrettsråd: Willy Grønstad Løvspretten 2012 (Budor) Løpsleder: Hans Marius Skjærstad Løypeleggere: Marius Øie og Kristian Storsveen 2. Medlemmer og medlemskontigent Medlemmer Forandrin g fra i fjor Jenter til og med 16 år Jenter over 17 år Gutter til og med 16 år Gutter over 17 år Sum Medlemskontigent. Til og med 16 år Kr 100,- Født 1995 og senere Støttemedlemmer Kr 100,- Eller valgfritt beløp Aktive 17 år og eldre Kr 250,- Familier Kr 500,- Side 5 av 23

6 3. Styrets rapport I perioden fra årsmøtet er det blitt avholdt 7 styremøter og behandlet 53 saker. Noen hastesaker er blitt avgjort per mail. Nå begynner de fleste av våre kontakter å benytte enten vår postboksadresse og/eller vår mail. Det gir styret en bedre oversikt over korrespondanse og bl.a. utestående fordringer. Fremdeles er det noe i systemet som henger, men det er en markert bedring å spore. Alle styrets representanter kan følge med på mail som kommer til laget, mens lederen sender mailene videre til behandling i komiteene/utvalgene. Videre har vi nå begynt å følge opp et tidligere vedtak om at styrets protokoll fra møtene skal bli lagt ut på vår hjemmeside. Fått positive tilbakemeldinger på denne praksisen. Løten O-lag arrangerte Ski-O-NM i samarbeid med Nordmarka skiorienteringsklubb på Budor skistadion. Det la seg pent inn i rekken av vellykkede arrangement for vår klubbs vedkommende, og ga oss et pent tilskudd i klubb-kassa. En stor takk til alle våre medlemmer som utførte en god jobb med arrangementet. Det har i år vært tynt i klassene opp til og med 16 år. Vi står igjen med 9 løpere (en svak fremgang på jentesiden) i denne aldersgruppen. To løpere representerte oss i hovedløpet på Lillehammer, og styret vil fremheve Evines strålende innsats to plasseringer blant de 10 beste. Evine utmerket seg også i ski-orientering hvor hun kom inn på en tredjeplass i hovedløpet dette året. På juniorsiden har vi hatt med stort sett fire løpere, hvor vi vil fremheve de to jentene Emilie og Marte med gode resultater på landsbasis. En gratulasjon til Marte og Evine for deres landslagsplass i ski-orientering første del av januar 2013, der Evine gjorde en strålende innsats med en 4. og en 2. plass. Komiteene gjør en fin jobb for klubben, og vi har et godt tilbud til alle våre medlemmer. Jevnt over bra med treningsløp/treningsopplegg spredd utover året. Sportslig utvalg fortsatte dette året med åpne treningsløp i sommermånedene. Disse løpene er godt besøkt av våre egne løpere, og av løpere fra naboklubbene. Dette året har vi gått i samarbeid med Noname/Sport8 og fått nye løpsdrakter. Løpsdraktene er gode i formen, og de har et tiltalende utseende. Det er også kommet løpsdrakter for skiløpere med samme tema som våre sommerdrakter. Styret ønsker at alle våre medlemmer stiller opp med disse draktene i løpene, slik at vi kan promotere våre sponsorer og vise oss fram enhetlig på løp. Noe færre løpere enn forventet ble det i Pinseløpene. Kanskje må vi leve med at det blir mange færre løpere i mellomårene vi ikke har norgescup? Kanskje må vi gjøre en mye bedre PR-jobb for disse løpene, og få ut flyers og innbydelser i god tid før pinsen? Likevel ga Pinseløpene et brukbart overskudd. Alle som stilte opp som arrangører/medhjelpere under Pinseløpene får styrets hjerteligste takk for en stor innsats. Det kreves mye av dere nå som medlemstallet er noe nedadgående. Det ser ut til at klubbens økonomi er bra. Dette året har vi fått inntekter av de to store arrangementene våre, ski-o-nm og Løvspretten, to bedriftsløp og en god innsats på sponsorsiden. Sponsing av nye klubbdrakter har ført til en noe større utgiftspost dette året. Det regner vi med at klubben vil tjene på i lengden, da styret forventer at de som er blitt sponset, stiller i vårt klubbutstyr på store løp og mesterskap. Side 6 av 23

7 Fra og med årsskiftet 2012/2013 skal forbundet innføre en ny registreringsmåte for lagenes medlemmer. Dette vil kunne gi oss en bedre oversikt over antall medlemmer og aldersfordelingen. Planene fremover er å få til gode inntekter ved hjelp av Pinseløpene. Til det trenger vi medlemmenes dugnadsinnsats. Klubben har stilt seg positiv til å arrangere Ski-O-VM 2015 i samarbeid med Nordmarka skiorienteringsklubb, Hamar orienteringsklubb og Vang orienteringslag er rekrutteringsåret, og vi må igjen prøve å få sving over vårt rekrutteringsarbeid slik at vi får se mange yngre løpere i Løtens løpsdrakt i årene som kommer. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vise at orientering er artig og bra for helsen, samtidig med at det gir stor glede når du føler at du mestrer utfordringene sporten gir. Rekruttkomiteen har regien, men alle andre medlemmer må trå til og gi de nye løperne et miljø de føler seg velkommen og hjemme i. Løpsstatistikk Antall løpere og antall starter Medlemmer Antall løpere Damer til og med 16 år Damer 17 år og eldre Herrer til og med 16 år Herrer 17 år og eldre Sum Medlemmer Antall starter Damer til og med 16 år Damer 17 år og eldre Herrer til og med 16 år Herrer 17 år og eldre Sum Antall løp hvor medl. fra Løten O-lag har startet? Tusen hjertelig takk til alle som har gjort en stor og god jobb for Løten O-lag i 2012 Willy Grønstad Iren Skyltbekk Tove-Kristin Westli Sigurd Dæhli Øystein Grønsveen Olsrud Bjørnar Bjørke Olsen Kristian Storsveen Side 7 av 23

8 ÅRSRAPPORT INFORMASJONSKOMITEEN Informasjonskomiteen er ikke en årsmøtevalgt komite, men oppnevnt av styret. Den har i 2012 bestått av Rønnaug Sagbakken, og Tove-Kristin Westli. Bjørnar Bjørke Olsen er Web-master for O-lagets hjemmeside. Arbeidsfordelingen har vært som følger: Rønnaug: Ajourhold hjemmeside inkludert utlegging av nyheter og oppdatering av aktivitetskalender og resultater. Emilie: Ajourhold hjemmeside inkludert utlegging av nyheter og bilder, og oppdatering av aktivitetskalender. Tove-Kristin: Ajourhold hjemmeside og oppdatering av aktivitetskalender, i hovedsak administrert til Rønnaug og Emilie utlegging av nyheter på hjemmesiden, deltatt på styremøter. Bjørnar: Web-master, ansvarlig for layout/drift av hjemmeside. Kristian Storsveen lagt ut informasjon om Pinseløpene og Huldertrampen. Løten O-lag har hatt egen hjemmeside siden 1995(17 år), og i 2012 har det blitt lagt ut 181 nyhetsartikler på hjemmesiden. Informasjonskomiteen har gått igjennom alle sider på hjemmesida med tanke på at innholdet skal være mest mulig ajourført. Har laget en egen side for styrereferater. Willy Grønstad har tatt ut de viktigste begivenhetene fra de 25 første årene av Løten O-lags eksistens. Grunnlaget har vært «Løten O-lag gjennom 25 år» skrevet av Ottar Evensen. Disse artiklene er samlet under siden Historikk. Ole Lien har skrevet en flott samling fra EM 1962 som kan leses på hjemmesida. Her er det mye interessant lesning. Viktig å bevare for ettertiden. Også dette er samlet under menyen Historikk. I tillegg til oppdatering av hjemmesiden, har informasjonskomiteen også gitt ut «Håndboka 2012». Den ble levert til trykking og distribuert til medlemmene umiddelbart etter at den ble klar. Til slutt vil vi oppfordre medlemmene til å komme med historier og innspill til hjemmesida, slik at den holder seg levende og interessant For informasjonskomiteen Tove-Kristin Westli ÅRSRAPPORT FINANSKOMITEEN Finanskomiteens medlemmer: Leder/kasserer/styremedlem: Øystein Grønsveen Olsrud Regnskapsfører: Steinar Libak Økonomisk Resultat: Årsresultatet til Løten orienteringslag for 2012 endte med et overskudd på TNOK 102, mot et underskudd i 2011 på TNOK 26. Side 8 av 23

9 Inntektene endte på TNOK 586, som er TNOK 173 (42 %) høyere enn i NM i skiorientering bidro med TNOK 87, spillemidler og tilskudd økte med TNOK 56, mens sponsorinntektene økte med TNOK 20. Totale kostnader ble TNOK 484, som er innebærer en økning på TNOK 46 (10 %). Størst var økningen på draktsalg, hvor kostnadene økte med TNOK 42. Kostnadene til løpsarrangement økte med TNOK 13, der kostnadene ved NM i ski-orientering utgjorde TNOK 46. I tillegg er det i 2012 tapsført TNOK 34 i fordringer på medlemmer, mot TNOK 0 i Størst nedgang har det vært i kostnader til reise og overnatting, samt øvrige driftkostnader. Disse postene er redusert med henholdsvis TNOK 45 og TNOK 24. Løten orienteringslag har hatt en positiv kontantstrøm i 2012, der bankbeholdningen er redusert med TNOK 42 fra til Fullstendig regnskap legges frem på årsmøtet. Oslo, 24. januar 2013 For finanskomiteen Øystein Grønsveen Olsrud ÅRSRAPPORT MILJØKOMITEEN Miljøutvalget har bestått av: Iren Skyltbekk (leder) + Elin Galaasen Miljøutvalget har bidratt på tre arrangement i 2012: O-sportens dag ble arrangert ved Rokosjøsaga 13. mai etter at løpet i Hedmarken sprintcup var ferdig. Sol og fint vær, men den kalde vinden gjorde at det ikke ble noe bading denne dagen. Vi startet med grilling - så ble det en morsom stemplings cup med mange deltagere i ulike aldere. Vi avsluttet med Kaffe/te og kaker. Det var godt oppmøte. Klubbmesterskapet den 30. august, i regi Vallset/Stange, gikk like ved Romedal sentrum, og var også klubbmesterskap for flere av de andre naboklubbene. Miljøutvalget stilte med kaffe/saft og kaker etter løpet. Sesongavslutningen ble arrangert på Skytterhuset 3.november. Kvelden startet med bevertning, gryte fra Bakken Øvre + is. Etterpå ble det foredrag om EM i 1962 av Arve Smestad. Sportsutvalget og rekruttkomiteen foretok utdeling av premier. Kvelden ble avsluttet med muligheter for gode kjøp fra Sport 8 sin kolleksjon av sportsartikler som var utstilt på Skytterhuset denne kvelden. Det var 34 som deltok på sesongavslutningen. Side 9 av 23

10 Løten den Iren Skyltbekk ÅRSRAPPORT FRA TURORIENTERINGSUTVALGET 2012 Turorientering i Løten har i år blitt arrangert for 40. gang. Kart og poster: Mosjømarka sør (fra 2011) Fallberget (fra 2010) Budor sør (fra 2008) Kart Post nr. Postene hengt ute mai september 1. mai september 1. mai september Alle kartene hadde målestokk 1: Forklaring av karttegn på kartet Budor sør. Oversiktskart som viser områdene på to av kartene. Vanskelighetsgraden på postene varierte fra helt enkle til noe vanskeligere, slik at det skulle være passende utfordringer for både barn, nybegynnere og de med lang erfaring. Alle de 75 postene ble satt ut før 1. mai. Spesielle tiltak: Tur-o-opplegget ble markedsført i lokalavisene gjennom hele sesongen (HA-tavla), i Løtenavisa, i Rusknytt (medlemsblad for Løtenfjellet hytteeierforening), med plakater, på turorientering.no og på o-lagets hjemmeside Tilbud om instruksjon i bruk av kart og kompass (ingen forespørsler) Salg av ekstra sett kart og ekstra klippekort Postene i Mosjømarka ble markedsført som tur-o i nærmiljøet og særlig egnet for familier med barn. Disse postene ble også gitt som et trimtilbud til Løten kommune i form av en informasjonsbrosjyre som kommunen selv kunne kopiere og distribuere til sine ansatte. Det foreligger ingen oversikt over hvor mange som benyttet tilbudet. Nytt av året var kulturminneposter. På hvert av kartene ble det plukket ut en post som var plassert på et kulturminne (to fangstgroper og Evenstenen en kjempeblokk sør for Veltsjøen) hvor det ble satt opp plakat med informasjon om det aktuelle kulturminnet. Det ble søkt NOF om midler til tur-o i nærmiljøet og til kulturminneposter, og o-laget fikk her tildelt kr 3000,- i støtte FINN FRAM-dagen ble arrangert søndag 19. august. En friluftslivs- og aktivitetsdag med fokus på kart og kompass, men også mange andre aktiviteter. Løten o-lag ved tur-outvalget og rekruttkomitéen var koordinerende arrangør i samarbeid med HHT Barnas Turlag, Løiten jeger- og fiskerforening (LJFF) og 1. Løten speidergruppe. Det var rekorddeltakelse med i alt ca. 200 deltakere, derav 90 barn. NOF har gitt økonomisk støtte til arrangementet. De er godt fornøyde med opplegget vårt, og på forespørsel fra NOF har vi også skrevet en artikkel om FINN FRAM-dagen i Løten til Veivalg nr. 1/2013. Sesongen ble avsluttet med egen hyggekveld i Løiten Skytterhus fredag 9. november der utdeling av utmerkelser og premier ble foretatt. Hyggekvelden var et samarbeid med Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) for topptur-deltakere, med 54 til stede. 9 Side 10 av 23

11 elever fra Kulturskolen i Løten og deres sanglærer samt en pianist sto for underholdningen med sang. Utdeling av premier til de fire tur-o-deltakere født i 1998 eller senere som minimum har klart bronsekravet (150 poeng). Dette er en ekstra inspirasjon for de yngre som deltar. De fire var Idun Mittet, Aurora Mangerud Opsahl, Martin Alfei og Markus Delbakk (Elverum). Skogstrimmen er et trimtilbud i regi av Løten o-lag. I løpet av sesongen har alle tur-opostene blitt besøkt gjennom 15 mandagskvelder. 25 personer har deltatt en eller flere ganger (til sammen 220 starter ). Sesongen ble avsluttet med fjelltur til Valmsnes gård ved Osensjøen september (8 deltok). I år var det 20. sesongen med dette trimtilbudet. Leder av tur-o-utvalget deltok på tur-o-seminar i regi av NOF i mars Oppsummering av salg, innsending av kort og utdeling av utmerkelser: Salgssteder har vært VITO, Løten Nærstasjon & Landhandleri, Budor Gjestegård (stengt det meste av sommeren), HHT-butikken Hamar og Skogstrimmen v/ Inger Marie Bjørke. Det er solgt Konvolutter Ekstra kort Ekstra sett kart Innsendte kort Utmerkelser: I alt 64 (bronse-, sølv- og gullmerker, 5 års-, 10 års-, 15 års-, 20 års- og 35 års-plaketter samt diplomer) ble delt ut. Etter 40 år med tur-o i Løten, ble det for tredje gang delt ut en 35-årsplakett. Denne ble tildelt Oskar Olsrud. Kommentarer: Salget av årets tur-o viser en nedgang i forhold til fjoråret og er den laveste på mange år. Antall innsendte kort er imidlertid på samme nivå som før og ser ut til å holde seg stabilt. Årsaken til nedgangen i salget av tur-o er vanskelig vite, men det at Budor Gjestegård var stengt mesteparten av sommeren og at vi stort sett må benytte de samme terreng og kart år etter år kan muligens være noe av forklaringen på nedgangen. At sommeren og høsten var regnfull kan også ha spilt en rolle. Tur-o-utvalget har bestått av: Ole Lien og Inger Marie Bjørke. ÅRSPAPPORT REKRUTTKOMITEEN Komiteen har bestått av Kristian Storsveen med hjelp av flere andre ved gjennomføring av aktivitetene. Gjennomførte aktiviteter: Skoleinstruksjon for mellomtrinnet på Østvang Skolesprint med skolestafett O-sportens dag Idrettsskole både vår og høst Deltakelse i Aries-cupen og sprint-cup Nybegynnerløype på tirsdagstreningene Side 11 av 23

12 Skoleinstruksjon på Østvang Da 3 av våre juniorer hadde idrettsfag toppidrett på Katta valgte vi å lage et tilbud om instruksjon i orientering for elevene på de enkelte skolene med Emilie, Håkon og Øystein som instruktører sammen med Willy. Tilbudet ble sendt til alle skoler, men vi fikk bare til å gjennomføre det på Østvang. Instruksjonen ble gitt klassevis fordelt utover morgenen/formiddagen. Det ble løpt på Perspektivkartet over skolens uteområder. Opplegget var veldig vellykket og vi fikk gode tilbakemeldinger fra skolen. Skolesprint med skolestafett 9. mai arrangerte vi igjen den populære skolesprinten fra Løtenhallen. Nok en gang en flott dag med mange glade unger som koser seg med orientering. 3 forskjellige løyper i Skøyenhagan, EKT-runde og den avsluttende og spennende skolestafetten var rammen for dagen. Som årene før fikk vi mange lovord for dette arrangementet fra elever og lærere. Her retter vi stor takk til ungdommene og de voksne som hjalp til med dette arrangementet. Idrettsskole vår og høst ved Idrettens Hus På grunn av oppsettet til Idrettskolen med orientering som avslutning av sesongen 2011/2012 og som første aktivitet i 2012/2013 sesongen ble det gjennomført til sammen 8 kvelder, nesten bare med sommerferien i mellom. Vi hadde lagt opp til aktiviteter som startet veldig enkelt og med enkelte gjentakelser fra kveld til kveld slik at elevene skulle føle seg trygge og mestre det de skulle gjennomføre. Både vår og høst hadde vi ivrige og dyktige unger som så ut til å kose seg med opplegget, men dessverre alt for få, bare 4 til 10 stk på de forskjellige kveldene. Deltakelsen på idrettsskolen generelt er et tankekors, og vi har gitt tilbakemelding om at det bør gjøres noen vurderinger av opplegget. Når det bare er påmeldt 10 stk til sammen i 4. og 5. klasse må en gjøre tiltak. De forkjellige idrettene som er arrangører legger tross alt ned mye tid og arbeid i dette og bør ha flere unger med på opplegget. O-sportens dag ved Rokosjøen sag Vi hadde her deltakelse av de rekruttene vi har i laget for tiden, og det er dessverre ikke mange. Men de som var med koste seg i både rekruttløypa, sprintløypa og prøvde seg også på o-køppen som avsluttet arrangementet. Aries-Cup og sprint cup Som alt over tilsier har det vært dårlig deltakelse av løpere 12 år og yngre i år. Dette gjelder i alle typer løp. Totalt 3 løpere 12 år og yngre, og av disse 1 ny. Men her er det til gjengjeld en familie som viser interesse og hvor vi kan få flere aktive på sikt. Men de 3 vi har hatt aktive i år har vært ivrige på deltakelse i sprint-cup, Aries cup og lokale løp. Nybegynnerløype på tirsdagstreningene På alle treningsløp har det vært egen nybegynnerløype. Deltakelsen har her som på øvrige løp bestått av de vi har som er aktive. Men tiltaket må selvfølgelig videreføres i 2013 sesongen og alle må gjøre det en kan for å rekruttere nye o-løpere i alle aldre. Oppsummering Totalt sett har det vært lagt ned mye tid for å gjøre o-sporten synlig og interessant i Løten dette året også. Og som de siste årene sliter vi med å få synlige resultater av dette. Vi er nødt til å sette på flere ressurser for å lykkes og dette anser vi som lagets viktigste oppgave i de kommende årene. Alle lagets medlemmer oppfordres til å bidra med å synliggjøre o-sporten for sin omgangskrets og støtte opp om våre arrangementer. For rekruttkomiteen Kristian Storsveen ÅRSRAPPORT TEKNISK Organisering Side 12 av 23

13 Utvalget har bestått av Ole Lien (materialforvalter), Odd Arne Blystad (salg av løpsdrakter og overtrekksdresser) og Bjørnar Bjørke Olsen (leder og VDG-kontakt. Kart Ruskåsen er nå ferdig. Dette prosjektet er finansiert ved gave fra Løiten Almenning, spillemidler og egenkapital. Mosjømarka Vest har i løpet av sommeren og høsten blitt synfart og digitalisert. Det meste av arbeidet er ferdigstilt. Området vil bli benyttet til alle tre løpene i neste års Pinseløp. Drakter Det har blitt skrevet en avtale med Noname og Sport8 om levering av drakter vester. Henviser til styrets rapport for nærmere informasjon vedrørende dette. For teknisk komité Bjørnar Bjørke Olsen ÅRSRAPPORT SPORTSUTVALGET Organisering: Sportsutvalget har bestått av Sigurd Dæhli (leder), Herman Bakke (oppmann), Svein Godager (trener) og Kristian Storsveen (leder rekrutt). I tillegg har Nina Smestad fungert som trener i vintersesongen. Klubbens uttakningskomite for stafetter har bestått av Sigurd Dæhli (leder), Herman Bakke og Lis Dæhli. Trening: I perioden 28. november til 28. mars har vintertreningen foregått på mandager og onsdager med utgangspunkt i fra Østvang skole. Nina Smestad har ledet og organisert treningene. Mandagene har bestått av rolige løpeturer eller stafetter/kortintervaller med etterfølgende styrke- /spensttrening og innebandy. Oppmøtet har variert mellom 3 og 10 deltagere. Onsdagstreningene har bestått av intervalltrening, o-teknisk opplegg i regi av Innlands-o eller løpstester. Ofte er korte styrkeøkter kjørt som avslutning av kvelden. Oppmøtet har ligget stabilt på 3-5 deltagere. I løpet av o-sesongen har det blitt arrangert følgende treninger: 9 vanlige treningsløp på torsdager (5-20 deltagere) 1 spesialtrening for Mjøs-o (30 deltagere) 3 onsdags sommertreninger (35-70 deltagere fra hele regionen) 1 terrengtest for Innlands-o. Arrangementer: Sportsutvalget har hatt ansvaret for følgende arrangementer: Hedmarken nattkøpp i Strandbygda 25. april Hedmarken sprint-cup fra Rokosjøsaga 13. mai Bedrifts-stafett fra Budor skistadion 21. august Bedriftsløp fra Flystripa 25. september Hedmarken nattkøpp fra Skytterhuset 3. oktober Huldertrampen fra Rokosjøsaga 3. november. I tillegg ble våre klubbmesterskap i henholdsvis sprint og langdistanse arrangert av Vang o-lag på Ridabu den 23. mai og av Vallset/Stange i Brynsåsen Sør den 30. august. Samlinger: Trening og 2 konkurranser, Nord-Jysk i Danmark mars med 5 deltagere. Klubbtur med buss til Älgdrevet i Sverige den september, dessverre med kun 15 deltagere. Side 13 av 23

14 I tillegg har vi hatt 1-5 deltagere på samlinger i regi av Mjøs-o og Innlands-o både utenlands og mesterskapsforberedende samlinger innenlands. Stafetter: I tiomila mai deltok vi med kombinasjonslag med Hamar i dameklassa og med Ringsaker og Lillehammer i herreklassa. Vi deltok med dame- og herrelag både i junior-nm stafett i Bærum (Fossum) den 3. juni og tilsvarende med dame- og herrelag i senior-nm stafett i Maridalen (Nydalen) den 16. september. Den beste plasseringen ble oppnådd av jentelaget i junior NM med en 20. plass. I KM-stafett på Gjøvik/Raufoss stilte Løten opp med 4 forskjellige lag og hentet hjem 3 gull og ett sølv. Det ble gull i de to eldste herreklassene (H150 og H180) og til, Lis Dæhli og i damer senior. I herrer senior ble det sølv til trioen Ove Antvord Haugereid, Øystein Storsveen og Asbjørn Olsen. Sportslig: Resultatmessig er det i år jentene som har hevdet seg best, 3 av disse har oppnådd resultater som har kvalifisert til prestasjonsstipend: Berge ble nr. 8 i junior-nm langdistanse ble nr. 10 i junior-nm ultralang distanse gikk inn til bronsemedalje i hovedløpet i skiorientering. Evine oppnådde også sterke 6. og 10. plasser i hovedløpet i orientering. Begge søstrene Westli ble dessuten totalvinnere av sine respektive klasser i årets Ariescup. Ellers må også veteran-nm i langdistanse trekkes fram som en stor dag for Løten med følgende toppresultater: Willy Grønstad nr. 1 i H 65, Asbjørn Schjerve nr. 2 i H 60, Sigurd Dæhli nr. 2 i H 55 og Lis Dæhli nr. 4 i D 55. For sportsutvalget Sigurd Dæhli Side 14 av 23

15 Vedlegg Resultater 2012 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn WMOC - veteranmesterskap 3.juli 7.juli WMOC Golsar, Tyskland, sprint finaler H60 c-fin. 72 Karl Petter Opsahl D55 a- fin. 23 Lis Dæhli D55 c-fin. 18 Turid Norstad Opsahl Bad Harzburg, landistanse finaler H60 c-fin. 67 Karl Petter Opsahl D55 a- fin. 34 Lis Dæhli D55 c-fin. 30 Turid Norstad Opsahl NM Ski-O 13.jan NM langdistanse, Løten o- lag/nordmarka ski-o D Berge 14.jan mellomdistanse H17 37 D21 10 Sofie Johansson Ove Antvord Haugereid D17 17 Sofie Johansson 18 Berge 28 Nina Smestad 15.jan NM stafett/ av 8 lag D17-5 Berge, Nina Smestad og Sofie Johansson HL Ski -O 29.jan HL Ski-O, Lierbygda o-lag D16 bronse NM 20.april NM natt, Fredrikstad H Øystein Storsveen s.i. Asbjørn Olsen Vedlegg til årsmelding 2012

16 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn H Sindre Bæk 25.mai NM sprint, kval. Fossum H21 91 Marius Øie D Berge H17-18 h3 15 Øystein Storsveen D19-20 h Asbjørn Olsen Berge NM sprint Finaler D pr NM jr stafett/ av 53 lag H Av 38 lag D D21 h1 19 Nina Smestad Øystein Storsveen, Vebjørn Fallbakken Berge og Asbjørn Olsen Berge, Evine Westli og 19.aug NM ultralang, Steinkjer H17-18 s.i. Øystein Storsveen H21 50 Marius Øie D pr D Berge 13.sept NM lang, Nydalen SK H Asbjørn Olsen D D pr 58 Øystein Storsveen Berge 14.sept NM mellom, kval H21 h1 19 Marius Øie D21 h2 19 Nina Smestad Vedlegg til årsmelding 2012

17 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn 15.sept NM mellom, finaler H Øystein Storsveen D D sept NM sr. stafett/av 113 lag H17-65 Av 57 lag D Asbjørn Olsen Berge Marius Øie, Asbjørn Olsen og Øystein Storsveen Berge, Nina Smestad og Emilie Westli Hovedløp(HL) 14-16år 4.aug HL sprint, Lillehammer OK H aug HL langdistanse H aug D16 D16 6pr 10pr Kretsstafett, OLL, Skei/av 85 lag H Av 63 lag D pl Vebjørn Fallbakken Berge Vebjørn Fallbakken Berge Hedmark 7.lag:Matias Sølvsberg Noren, Vebjørn Fallbakken Berge og Mattis Sølvsberg Noren Hedmark 1.lag:Dorte Narum, Sigrid Bjørgen og O-idol 16.sept O-idol, Nydalen D16 12 KM 15,juni KM sprint, Hamar OK H17-18 sølv Asbjørn Olsen H21 sølv Ove Antvord Haugereid Vedlegg til årsmelding 2012

18 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn bronse D13-14 bronse D15-16 gull D17-18 sølv D19-20 gull Ivar Hesselberg Indby Ingeborg Fallbakken Berge Berge D21 gull Nina Smestad D55 gull Lis Dæhli 16.juni KM mellom, Myrsprinten, Vang H15-16 sølv Vebjørn Fallbakken Berge H17-18 gull Asbjørn Olsen H21 gull Marius Øie H55 gull Sigurd Dæhli H65 gull Willy Grønstad D13-14 bronse D15-16 bronse D17-18 sølv D19-20 gull Ingeborg Fallbakken Berge Berge D21 gull Nina Smestad 25.aug KM lang, Gjøvard H17-18 sølv Asbjørn Olsen H55 gull Sigurd Dæhli H60 gull Asbjørn Schjerve H65 gull Willy Grønstad D13-14 bronse Ingeborg Fallbakken Berge Vedlegg til årsmelding 2012

19 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn D15-16 gull D17-18 gull D55 gull Lis Dæhli 26.aug KM stafett, Gjøvard/av 7 lag H17 sølv Ove Antvord Haugereid, Øystein Storsveen og Asbjørn Olsen Av 9 lag H150 gull Svein Godager, Asbjørn Schjerve og Sigurd Dæhli Av 3 lag H180 gull Odd Arne Blystad, Arve Smestad og Willy Grønstad Av 2 lag D17 gull, Lis Dæhli og Emilie Westli 31.aug KM natt, Austmarka IL H17-20 gull Asbjørn Olsen Veteran 8.sept Veteran NM lang, OK Moss H55 2pr Sigurd Dæhli 24 Odd Arne Blystad H60 2pr Asbjørn Schjerve 12 Arve Smestad H65 1pr Willy Grønstad D55 4 Lis Dæhli 9.sept Mellom H55 7 Sigurd Dæhli 28 Odd Arne Blystad H60 11 Arve Smestad H65 3pr Willy Grønstad D55 5 Lis Dæhli Vedlegg til årsmelding 2012

20 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn Norgescup Ski-O (ant. løp i parentes) D (6) Berge D21 16(1) Sofie Johansson Norgescup (ant løp i parentes) H (4) Øystein Storsveen 85(3) Asbjørn Olsen H (2) Sindre Bæk H21 133(1) Ove Antvord Haugereid D (9) D (9) 143(1) Marius Øie Berge Ariescup 2012 Vinnere gule ledertrøyer(sammenlagtvinnere) D15-16 D17-20 Stafettresultater 21.april Vårstafetten, Halden /av 41 lag H17- Dnf. Av 28 lag D17-14 Marius Øie, Øystein Storsveen,Sindre Bæk, Petter Hallerby og? Berge, Emilie Westli, og Nina Smestad Vedlegg til årsmelding 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 4 SAK 4 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2012... 5

Detaljer

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013 Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen 1 1. TILLITSVALGTE Finnmark orienteringskrets har i tingperioden hatt følgende

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

ÅRSRAPPORT VAREGG FLERIDRETT SKI/FRIIDRETT/ORIENTERING 2008

ÅRSRAPPORT VAREGG FLERIDRETT SKI/FRIIDRETT/ORIENTERING 2008 ÅRSRAPPORT VAREGG FLERIDRETT SKI/FRIIDRETT/ORIENTERING 2008 Varegg Fleridrett har hatt følgende styre i 2008: Leder Teknisk/arrangement Trening/uttakning Kasserer Rekruttering Oppmann, ski Oppmann, friidrett

Detaljer

T I L D E G F R A NO L 2008

T I L D E G F R A NO L 2008 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2008 Årgang 18 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. O-karusell side 31-34.

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Innholdsfortegnelse Leder'n har ordet...3 Aktivitetskalender...5 Påmelding til løp...6 UK uttakingskomitéen informerer...8 O-Troll leir 10-13 år... 10 Gildesprint 5.- 7. trinn...

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer