Årsmelding for Løten O-lag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Løten O-lag 2012"

Transkript

1 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag kl

2 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23

3 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG ÅRSMØTE Årsmelding for Oversikt over styret, komiteer og andre tillitsvalgte Styret... 4 Komiteer og utvalg:... 4 Turorienteringskomite... 5 Andre verv: Medlemmer og medlemskontigent Styrets rapport... 6 ÅRSRAPPORT INFORMASJONSKOMITEEN... 8 ÅRSRAPPORT FINANSKOMITEEN... 8 ÅRSRAPPORT MILJØKOMITEEN... 9 ÅRSRAPPORT FRA TURORIENTERINGSUTVALGET ÅRSPAPPORT REKRUTTKOMITEEN ÅRSRAPPORT TEKNISK ÅRSRAPPORT SPORTSUTVALGET Vedlegg Resultater Side 3 av 23

4 LØTEN O-LAG ÅRSMØTE 2012 Årsmøte for Løten O-lag holdes mandag kl i kommunestyresalen Tingberg. I henhold til lovens $ 12 skal årsmøtet: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandler lagets årsmelding 5. Behandle lagets reviderte regnskap 6. Behandle innkomne forslag a. Lovendring forslag fra styret 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta lagets budsjett 9. Behandle lagets organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg a. Leder og nestleder b. Styremedlemmer og 2 varamedlemmer c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan (pkt 9 ovenfor) d. 2 revisorer e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet f. Valgkomitè med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Årsmelding for Oversikt over styret, komiteer og andre tillitsvalgte. Styret Leder : Willy Grønstad Nestleder: Iren Skyltbekk Leder finans: Øystein Grønsveen Olsrud Leder informasjonskomite: Tove-Kristin Westli Leder teknisk komité: Bjørnar Bjørke Olsen Leder sportsutvalg: Sigurd Dæhli Leder rekruttkomite: Kristian Storsveen Varamedlemmer: 1. Torgeir Volden, 2. Inger Lise Tønsetengen Skårholen. Komiteer og utvalg: Rekrutteringskomite: Leder: Kristian Storsveen Ola Brevig Sportsutvalg: Leder: Sigurd Dæhli Herman Bakke (oppmann), Svein Godager (trener), Kristian Storsveen (leder rekrutt) Teknisk komite: Leder: Bjørnar Bjørke Olsen Ole Lien (matrialforvalter), Odd Arne Blystad (draktsalg) Side 4 av 23

5 Turorienteringskomite Leder: Inger Marie Bjørke Ole Lien Finanskomite: Leder: Øystein Grønsveen Olsrud Steinar Libak (regnskapsfører). Einar Lien (etterarbeid oppmann) Sponsoransvarlig: Harald Berge Informasjonskomite: Leder: Tove Kristin Westli, Rønnaug Sagbakken Miljøkomité: Leder: Iren Skyltbekk Elin Galaasen Valgkomite: Leder: Randi Fallbakken Berge Steinar Libak, Arne Gunnar Barflo Andre verv: Oppmann 1 (påmelding løp): Herman Bakke Utklippsarkiv: Kjell M. Gihlemoen UK (Uttakingskomite): Sigurd Dæhli, Herman Bakke og Lis Dæhli Revisorer: Grete Storsveen, Rønnaug Sagbakken Vararevisorer: Ola Brevig Representanter til Kretsting: Willy Grønstad og Iren Skyltbekk Representant til årsmøtet i Løten Idrettsråd: Willy Grønstad Løvspretten 2012 (Budor) Løpsleder: Hans Marius Skjærstad Løypeleggere: Marius Øie og Kristian Storsveen 2. Medlemmer og medlemskontigent Medlemmer Forandrin g fra i fjor Jenter til og med 16 år Jenter over 17 år Gutter til og med 16 år Gutter over 17 år Sum Medlemskontigent. Til og med 16 år Kr 100,- Født 1995 og senere Støttemedlemmer Kr 100,- Eller valgfritt beløp Aktive 17 år og eldre Kr 250,- Familier Kr 500,- Side 5 av 23

6 3. Styrets rapport I perioden fra årsmøtet er det blitt avholdt 7 styremøter og behandlet 53 saker. Noen hastesaker er blitt avgjort per mail. Nå begynner de fleste av våre kontakter å benytte enten vår postboksadresse og/eller vår mail. Det gir styret en bedre oversikt over korrespondanse og bl.a. utestående fordringer. Fremdeles er det noe i systemet som henger, men det er en markert bedring å spore. Alle styrets representanter kan følge med på mail som kommer til laget, mens lederen sender mailene videre til behandling i komiteene/utvalgene. Videre har vi nå begynt å følge opp et tidligere vedtak om at styrets protokoll fra møtene skal bli lagt ut på vår hjemmeside. Fått positive tilbakemeldinger på denne praksisen. Løten O-lag arrangerte Ski-O-NM i samarbeid med Nordmarka skiorienteringsklubb på Budor skistadion. Det la seg pent inn i rekken av vellykkede arrangement for vår klubbs vedkommende, og ga oss et pent tilskudd i klubb-kassa. En stor takk til alle våre medlemmer som utførte en god jobb med arrangementet. Det har i år vært tynt i klassene opp til og med 16 år. Vi står igjen med 9 løpere (en svak fremgang på jentesiden) i denne aldersgruppen. To løpere representerte oss i hovedløpet på Lillehammer, og styret vil fremheve Evines strålende innsats to plasseringer blant de 10 beste. Evine utmerket seg også i ski-orientering hvor hun kom inn på en tredjeplass i hovedløpet dette året. På juniorsiden har vi hatt med stort sett fire løpere, hvor vi vil fremheve de to jentene Emilie og Marte med gode resultater på landsbasis. En gratulasjon til Marte og Evine for deres landslagsplass i ski-orientering første del av januar 2013, der Evine gjorde en strålende innsats med en 4. og en 2. plass. Komiteene gjør en fin jobb for klubben, og vi har et godt tilbud til alle våre medlemmer. Jevnt over bra med treningsløp/treningsopplegg spredd utover året. Sportslig utvalg fortsatte dette året med åpne treningsløp i sommermånedene. Disse løpene er godt besøkt av våre egne løpere, og av løpere fra naboklubbene. Dette året har vi gått i samarbeid med Noname/Sport8 og fått nye løpsdrakter. Løpsdraktene er gode i formen, og de har et tiltalende utseende. Det er også kommet løpsdrakter for skiløpere med samme tema som våre sommerdrakter. Styret ønsker at alle våre medlemmer stiller opp med disse draktene i løpene, slik at vi kan promotere våre sponsorer og vise oss fram enhetlig på løp. Noe færre løpere enn forventet ble det i Pinseløpene. Kanskje må vi leve med at det blir mange færre løpere i mellomårene vi ikke har norgescup? Kanskje må vi gjøre en mye bedre PR-jobb for disse løpene, og få ut flyers og innbydelser i god tid før pinsen? Likevel ga Pinseløpene et brukbart overskudd. Alle som stilte opp som arrangører/medhjelpere under Pinseløpene får styrets hjerteligste takk for en stor innsats. Det kreves mye av dere nå som medlemstallet er noe nedadgående. Det ser ut til at klubbens økonomi er bra. Dette året har vi fått inntekter av de to store arrangementene våre, ski-o-nm og Løvspretten, to bedriftsløp og en god innsats på sponsorsiden. Sponsing av nye klubbdrakter har ført til en noe større utgiftspost dette året. Det regner vi med at klubben vil tjene på i lengden, da styret forventer at de som er blitt sponset, stiller i vårt klubbutstyr på store løp og mesterskap. Side 6 av 23

7 Fra og med årsskiftet 2012/2013 skal forbundet innføre en ny registreringsmåte for lagenes medlemmer. Dette vil kunne gi oss en bedre oversikt over antall medlemmer og aldersfordelingen. Planene fremover er å få til gode inntekter ved hjelp av Pinseløpene. Til det trenger vi medlemmenes dugnadsinnsats. Klubben har stilt seg positiv til å arrangere Ski-O-VM 2015 i samarbeid med Nordmarka skiorienteringsklubb, Hamar orienteringsklubb og Vang orienteringslag er rekrutteringsåret, og vi må igjen prøve å få sving over vårt rekrutteringsarbeid slik at vi får se mange yngre løpere i Løtens løpsdrakt i årene som kommer. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vise at orientering er artig og bra for helsen, samtidig med at det gir stor glede når du føler at du mestrer utfordringene sporten gir. Rekruttkomiteen har regien, men alle andre medlemmer må trå til og gi de nye løperne et miljø de føler seg velkommen og hjemme i. Løpsstatistikk Antall løpere og antall starter Medlemmer Antall løpere Damer til og med 16 år Damer 17 år og eldre Herrer til og med 16 år Herrer 17 år og eldre Sum Medlemmer Antall starter Damer til og med 16 år Damer 17 år og eldre Herrer til og med 16 år Herrer 17 år og eldre Sum Antall løp hvor medl. fra Løten O-lag har startet? Tusen hjertelig takk til alle som har gjort en stor og god jobb for Løten O-lag i 2012 Willy Grønstad Iren Skyltbekk Tove-Kristin Westli Sigurd Dæhli Øystein Grønsveen Olsrud Bjørnar Bjørke Olsen Kristian Storsveen Side 7 av 23

8 ÅRSRAPPORT INFORMASJONSKOMITEEN Informasjonskomiteen er ikke en årsmøtevalgt komite, men oppnevnt av styret. Den har i 2012 bestått av Rønnaug Sagbakken, og Tove-Kristin Westli. Bjørnar Bjørke Olsen er Web-master for O-lagets hjemmeside. Arbeidsfordelingen har vært som følger: Rønnaug: Ajourhold hjemmeside inkludert utlegging av nyheter og oppdatering av aktivitetskalender og resultater. Emilie: Ajourhold hjemmeside inkludert utlegging av nyheter og bilder, og oppdatering av aktivitetskalender. Tove-Kristin: Ajourhold hjemmeside og oppdatering av aktivitetskalender, i hovedsak administrert til Rønnaug og Emilie utlegging av nyheter på hjemmesiden, deltatt på styremøter. Bjørnar: Web-master, ansvarlig for layout/drift av hjemmeside. Kristian Storsveen lagt ut informasjon om Pinseløpene og Huldertrampen. Løten O-lag har hatt egen hjemmeside siden 1995(17 år), og i 2012 har det blitt lagt ut 181 nyhetsartikler på hjemmesiden. Informasjonskomiteen har gått igjennom alle sider på hjemmesida med tanke på at innholdet skal være mest mulig ajourført. Har laget en egen side for styrereferater. Willy Grønstad har tatt ut de viktigste begivenhetene fra de 25 første årene av Løten O-lags eksistens. Grunnlaget har vært «Løten O-lag gjennom 25 år» skrevet av Ottar Evensen. Disse artiklene er samlet under siden Historikk. Ole Lien har skrevet en flott samling fra EM 1962 som kan leses på hjemmesida. Her er det mye interessant lesning. Viktig å bevare for ettertiden. Også dette er samlet under menyen Historikk. I tillegg til oppdatering av hjemmesiden, har informasjonskomiteen også gitt ut «Håndboka 2012». Den ble levert til trykking og distribuert til medlemmene umiddelbart etter at den ble klar. Til slutt vil vi oppfordre medlemmene til å komme med historier og innspill til hjemmesida, slik at den holder seg levende og interessant For informasjonskomiteen Tove-Kristin Westli ÅRSRAPPORT FINANSKOMITEEN Finanskomiteens medlemmer: Leder/kasserer/styremedlem: Øystein Grønsveen Olsrud Regnskapsfører: Steinar Libak Økonomisk Resultat: Årsresultatet til Løten orienteringslag for 2012 endte med et overskudd på TNOK 102, mot et underskudd i 2011 på TNOK 26. Side 8 av 23

9 Inntektene endte på TNOK 586, som er TNOK 173 (42 %) høyere enn i NM i skiorientering bidro med TNOK 87, spillemidler og tilskudd økte med TNOK 56, mens sponsorinntektene økte med TNOK 20. Totale kostnader ble TNOK 484, som er innebærer en økning på TNOK 46 (10 %). Størst var økningen på draktsalg, hvor kostnadene økte med TNOK 42. Kostnadene til løpsarrangement økte med TNOK 13, der kostnadene ved NM i ski-orientering utgjorde TNOK 46. I tillegg er det i 2012 tapsført TNOK 34 i fordringer på medlemmer, mot TNOK 0 i Størst nedgang har det vært i kostnader til reise og overnatting, samt øvrige driftkostnader. Disse postene er redusert med henholdsvis TNOK 45 og TNOK 24. Løten orienteringslag har hatt en positiv kontantstrøm i 2012, der bankbeholdningen er redusert med TNOK 42 fra til Fullstendig regnskap legges frem på årsmøtet. Oslo, 24. januar 2013 For finanskomiteen Øystein Grønsveen Olsrud ÅRSRAPPORT MILJØKOMITEEN Miljøutvalget har bestått av: Iren Skyltbekk (leder) + Elin Galaasen Miljøutvalget har bidratt på tre arrangement i 2012: O-sportens dag ble arrangert ved Rokosjøsaga 13. mai etter at løpet i Hedmarken sprintcup var ferdig. Sol og fint vær, men den kalde vinden gjorde at det ikke ble noe bading denne dagen. Vi startet med grilling - så ble det en morsom stemplings cup med mange deltagere i ulike aldere. Vi avsluttet med Kaffe/te og kaker. Det var godt oppmøte. Klubbmesterskapet den 30. august, i regi Vallset/Stange, gikk like ved Romedal sentrum, og var også klubbmesterskap for flere av de andre naboklubbene. Miljøutvalget stilte med kaffe/saft og kaker etter løpet. Sesongavslutningen ble arrangert på Skytterhuset 3.november. Kvelden startet med bevertning, gryte fra Bakken Øvre + is. Etterpå ble det foredrag om EM i 1962 av Arve Smestad. Sportsutvalget og rekruttkomiteen foretok utdeling av premier. Kvelden ble avsluttet med muligheter for gode kjøp fra Sport 8 sin kolleksjon av sportsartikler som var utstilt på Skytterhuset denne kvelden. Det var 34 som deltok på sesongavslutningen. Side 9 av 23

10 Løten den Iren Skyltbekk ÅRSRAPPORT FRA TURORIENTERINGSUTVALGET 2012 Turorientering i Løten har i år blitt arrangert for 40. gang. Kart og poster: Mosjømarka sør (fra 2011) Fallberget (fra 2010) Budor sør (fra 2008) Kart Post nr. Postene hengt ute mai september 1. mai september 1. mai september Alle kartene hadde målestokk 1: Forklaring av karttegn på kartet Budor sør. Oversiktskart som viser områdene på to av kartene. Vanskelighetsgraden på postene varierte fra helt enkle til noe vanskeligere, slik at det skulle være passende utfordringer for både barn, nybegynnere og de med lang erfaring. Alle de 75 postene ble satt ut før 1. mai. Spesielle tiltak: Tur-o-opplegget ble markedsført i lokalavisene gjennom hele sesongen (HA-tavla), i Løtenavisa, i Rusknytt (medlemsblad for Løtenfjellet hytteeierforening), med plakater, på turorientering.no og på o-lagets hjemmeside Tilbud om instruksjon i bruk av kart og kompass (ingen forespørsler) Salg av ekstra sett kart og ekstra klippekort Postene i Mosjømarka ble markedsført som tur-o i nærmiljøet og særlig egnet for familier med barn. Disse postene ble også gitt som et trimtilbud til Løten kommune i form av en informasjonsbrosjyre som kommunen selv kunne kopiere og distribuere til sine ansatte. Det foreligger ingen oversikt over hvor mange som benyttet tilbudet. Nytt av året var kulturminneposter. På hvert av kartene ble det plukket ut en post som var plassert på et kulturminne (to fangstgroper og Evenstenen en kjempeblokk sør for Veltsjøen) hvor det ble satt opp plakat med informasjon om det aktuelle kulturminnet. Det ble søkt NOF om midler til tur-o i nærmiljøet og til kulturminneposter, og o-laget fikk her tildelt kr 3000,- i støtte FINN FRAM-dagen ble arrangert søndag 19. august. En friluftslivs- og aktivitetsdag med fokus på kart og kompass, men også mange andre aktiviteter. Løten o-lag ved tur-outvalget og rekruttkomitéen var koordinerende arrangør i samarbeid med HHT Barnas Turlag, Løiten jeger- og fiskerforening (LJFF) og 1. Løten speidergruppe. Det var rekorddeltakelse med i alt ca. 200 deltakere, derav 90 barn. NOF har gitt økonomisk støtte til arrangementet. De er godt fornøyde med opplegget vårt, og på forespørsel fra NOF har vi også skrevet en artikkel om FINN FRAM-dagen i Løten til Veivalg nr. 1/2013. Sesongen ble avsluttet med egen hyggekveld i Løiten Skytterhus fredag 9. november der utdeling av utmerkelser og premier ble foretatt. Hyggekvelden var et samarbeid med Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) for topptur-deltakere, med 54 til stede. 9 Side 10 av 23

11 elever fra Kulturskolen i Løten og deres sanglærer samt en pianist sto for underholdningen med sang. Utdeling av premier til de fire tur-o-deltakere født i 1998 eller senere som minimum har klart bronsekravet (150 poeng). Dette er en ekstra inspirasjon for de yngre som deltar. De fire var Idun Mittet, Aurora Mangerud Opsahl, Martin Alfei og Markus Delbakk (Elverum). Skogstrimmen er et trimtilbud i regi av Løten o-lag. I løpet av sesongen har alle tur-opostene blitt besøkt gjennom 15 mandagskvelder. 25 personer har deltatt en eller flere ganger (til sammen 220 starter ). Sesongen ble avsluttet med fjelltur til Valmsnes gård ved Osensjøen september (8 deltok). I år var det 20. sesongen med dette trimtilbudet. Leder av tur-o-utvalget deltok på tur-o-seminar i regi av NOF i mars Oppsummering av salg, innsending av kort og utdeling av utmerkelser: Salgssteder har vært VITO, Løten Nærstasjon & Landhandleri, Budor Gjestegård (stengt det meste av sommeren), HHT-butikken Hamar og Skogstrimmen v/ Inger Marie Bjørke. Det er solgt Konvolutter Ekstra kort Ekstra sett kart Innsendte kort Utmerkelser: I alt 64 (bronse-, sølv- og gullmerker, 5 års-, 10 års-, 15 års-, 20 års- og 35 års-plaketter samt diplomer) ble delt ut. Etter 40 år med tur-o i Løten, ble det for tredje gang delt ut en 35-årsplakett. Denne ble tildelt Oskar Olsrud. Kommentarer: Salget av årets tur-o viser en nedgang i forhold til fjoråret og er den laveste på mange år. Antall innsendte kort er imidlertid på samme nivå som før og ser ut til å holde seg stabilt. Årsaken til nedgangen i salget av tur-o er vanskelig vite, men det at Budor Gjestegård var stengt mesteparten av sommeren og at vi stort sett må benytte de samme terreng og kart år etter år kan muligens være noe av forklaringen på nedgangen. At sommeren og høsten var regnfull kan også ha spilt en rolle. Tur-o-utvalget har bestått av: Ole Lien og Inger Marie Bjørke. ÅRSPAPPORT REKRUTTKOMITEEN Komiteen har bestått av Kristian Storsveen med hjelp av flere andre ved gjennomføring av aktivitetene. Gjennomførte aktiviteter: Skoleinstruksjon for mellomtrinnet på Østvang Skolesprint med skolestafett O-sportens dag Idrettsskole både vår og høst Deltakelse i Aries-cupen og sprint-cup Nybegynnerløype på tirsdagstreningene Side 11 av 23

12 Skoleinstruksjon på Østvang Da 3 av våre juniorer hadde idrettsfag toppidrett på Katta valgte vi å lage et tilbud om instruksjon i orientering for elevene på de enkelte skolene med Emilie, Håkon og Øystein som instruktører sammen med Willy. Tilbudet ble sendt til alle skoler, men vi fikk bare til å gjennomføre det på Østvang. Instruksjonen ble gitt klassevis fordelt utover morgenen/formiddagen. Det ble løpt på Perspektivkartet over skolens uteområder. Opplegget var veldig vellykket og vi fikk gode tilbakemeldinger fra skolen. Skolesprint med skolestafett 9. mai arrangerte vi igjen den populære skolesprinten fra Løtenhallen. Nok en gang en flott dag med mange glade unger som koser seg med orientering. 3 forskjellige løyper i Skøyenhagan, EKT-runde og den avsluttende og spennende skolestafetten var rammen for dagen. Som årene før fikk vi mange lovord for dette arrangementet fra elever og lærere. Her retter vi stor takk til ungdommene og de voksne som hjalp til med dette arrangementet. Idrettsskole vår og høst ved Idrettens Hus På grunn av oppsettet til Idrettskolen med orientering som avslutning av sesongen 2011/2012 og som første aktivitet i 2012/2013 sesongen ble det gjennomført til sammen 8 kvelder, nesten bare med sommerferien i mellom. Vi hadde lagt opp til aktiviteter som startet veldig enkelt og med enkelte gjentakelser fra kveld til kveld slik at elevene skulle føle seg trygge og mestre det de skulle gjennomføre. Både vår og høst hadde vi ivrige og dyktige unger som så ut til å kose seg med opplegget, men dessverre alt for få, bare 4 til 10 stk på de forskjellige kveldene. Deltakelsen på idrettsskolen generelt er et tankekors, og vi har gitt tilbakemelding om at det bør gjøres noen vurderinger av opplegget. Når det bare er påmeldt 10 stk til sammen i 4. og 5. klasse må en gjøre tiltak. De forkjellige idrettene som er arrangører legger tross alt ned mye tid og arbeid i dette og bør ha flere unger med på opplegget. O-sportens dag ved Rokosjøen sag Vi hadde her deltakelse av de rekruttene vi har i laget for tiden, og det er dessverre ikke mange. Men de som var med koste seg i både rekruttløypa, sprintløypa og prøvde seg også på o-køppen som avsluttet arrangementet. Aries-Cup og sprint cup Som alt over tilsier har det vært dårlig deltakelse av løpere 12 år og yngre i år. Dette gjelder i alle typer løp. Totalt 3 løpere 12 år og yngre, og av disse 1 ny. Men her er det til gjengjeld en familie som viser interesse og hvor vi kan få flere aktive på sikt. Men de 3 vi har hatt aktive i år har vært ivrige på deltakelse i sprint-cup, Aries cup og lokale løp. Nybegynnerløype på tirsdagstreningene På alle treningsløp har det vært egen nybegynnerløype. Deltakelsen har her som på øvrige løp bestått av de vi har som er aktive. Men tiltaket må selvfølgelig videreføres i 2013 sesongen og alle må gjøre det en kan for å rekruttere nye o-løpere i alle aldre. Oppsummering Totalt sett har det vært lagt ned mye tid for å gjøre o-sporten synlig og interessant i Løten dette året også. Og som de siste årene sliter vi med å få synlige resultater av dette. Vi er nødt til å sette på flere ressurser for å lykkes og dette anser vi som lagets viktigste oppgave i de kommende årene. Alle lagets medlemmer oppfordres til å bidra med å synliggjøre o-sporten for sin omgangskrets og støtte opp om våre arrangementer. For rekruttkomiteen Kristian Storsveen ÅRSRAPPORT TEKNISK Organisering Side 12 av 23

13 Utvalget har bestått av Ole Lien (materialforvalter), Odd Arne Blystad (salg av løpsdrakter og overtrekksdresser) og Bjørnar Bjørke Olsen (leder og VDG-kontakt. Kart Ruskåsen er nå ferdig. Dette prosjektet er finansiert ved gave fra Løiten Almenning, spillemidler og egenkapital. Mosjømarka Vest har i løpet av sommeren og høsten blitt synfart og digitalisert. Det meste av arbeidet er ferdigstilt. Området vil bli benyttet til alle tre løpene i neste års Pinseløp. Drakter Det har blitt skrevet en avtale med Noname og Sport8 om levering av drakter vester. Henviser til styrets rapport for nærmere informasjon vedrørende dette. For teknisk komité Bjørnar Bjørke Olsen ÅRSRAPPORT SPORTSUTVALGET Organisering: Sportsutvalget har bestått av Sigurd Dæhli (leder), Herman Bakke (oppmann), Svein Godager (trener) og Kristian Storsveen (leder rekrutt). I tillegg har Nina Smestad fungert som trener i vintersesongen. Klubbens uttakningskomite for stafetter har bestått av Sigurd Dæhli (leder), Herman Bakke og Lis Dæhli. Trening: I perioden 28. november til 28. mars har vintertreningen foregått på mandager og onsdager med utgangspunkt i fra Østvang skole. Nina Smestad har ledet og organisert treningene. Mandagene har bestått av rolige løpeturer eller stafetter/kortintervaller med etterfølgende styrke- /spensttrening og innebandy. Oppmøtet har variert mellom 3 og 10 deltagere. Onsdagstreningene har bestått av intervalltrening, o-teknisk opplegg i regi av Innlands-o eller løpstester. Ofte er korte styrkeøkter kjørt som avslutning av kvelden. Oppmøtet har ligget stabilt på 3-5 deltagere. I løpet av o-sesongen har det blitt arrangert følgende treninger: 9 vanlige treningsløp på torsdager (5-20 deltagere) 1 spesialtrening for Mjøs-o (30 deltagere) 3 onsdags sommertreninger (35-70 deltagere fra hele regionen) 1 terrengtest for Innlands-o. Arrangementer: Sportsutvalget har hatt ansvaret for følgende arrangementer: Hedmarken nattkøpp i Strandbygda 25. april Hedmarken sprint-cup fra Rokosjøsaga 13. mai Bedrifts-stafett fra Budor skistadion 21. august Bedriftsløp fra Flystripa 25. september Hedmarken nattkøpp fra Skytterhuset 3. oktober Huldertrampen fra Rokosjøsaga 3. november. I tillegg ble våre klubbmesterskap i henholdsvis sprint og langdistanse arrangert av Vang o-lag på Ridabu den 23. mai og av Vallset/Stange i Brynsåsen Sør den 30. august. Samlinger: Trening og 2 konkurranser, Nord-Jysk i Danmark mars med 5 deltagere. Klubbtur med buss til Älgdrevet i Sverige den september, dessverre med kun 15 deltagere. Side 13 av 23

14 I tillegg har vi hatt 1-5 deltagere på samlinger i regi av Mjøs-o og Innlands-o både utenlands og mesterskapsforberedende samlinger innenlands. Stafetter: I tiomila mai deltok vi med kombinasjonslag med Hamar i dameklassa og med Ringsaker og Lillehammer i herreklassa. Vi deltok med dame- og herrelag både i junior-nm stafett i Bærum (Fossum) den 3. juni og tilsvarende med dame- og herrelag i senior-nm stafett i Maridalen (Nydalen) den 16. september. Den beste plasseringen ble oppnådd av jentelaget i junior NM med en 20. plass. I KM-stafett på Gjøvik/Raufoss stilte Løten opp med 4 forskjellige lag og hentet hjem 3 gull og ett sølv. Det ble gull i de to eldste herreklassene (H150 og H180) og til, Lis Dæhli og i damer senior. I herrer senior ble det sølv til trioen Ove Antvord Haugereid, Øystein Storsveen og Asbjørn Olsen. Sportslig: Resultatmessig er det i år jentene som har hevdet seg best, 3 av disse har oppnådd resultater som har kvalifisert til prestasjonsstipend: Berge ble nr. 8 i junior-nm langdistanse ble nr. 10 i junior-nm ultralang distanse gikk inn til bronsemedalje i hovedløpet i skiorientering. Evine oppnådde også sterke 6. og 10. plasser i hovedløpet i orientering. Begge søstrene Westli ble dessuten totalvinnere av sine respektive klasser i årets Ariescup. Ellers må også veteran-nm i langdistanse trekkes fram som en stor dag for Løten med følgende toppresultater: Willy Grønstad nr. 1 i H 65, Asbjørn Schjerve nr. 2 i H 60, Sigurd Dæhli nr. 2 i H 55 og Lis Dæhli nr. 4 i D 55. For sportsutvalget Sigurd Dæhli Side 14 av 23

15 Vedlegg Resultater 2012 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn WMOC - veteranmesterskap 3.juli 7.juli WMOC Golsar, Tyskland, sprint finaler H60 c-fin. 72 Karl Petter Opsahl D55 a- fin. 23 Lis Dæhli D55 c-fin. 18 Turid Norstad Opsahl Bad Harzburg, landistanse finaler H60 c-fin. 67 Karl Petter Opsahl D55 a- fin. 34 Lis Dæhli D55 c-fin. 30 Turid Norstad Opsahl NM Ski-O 13.jan NM langdistanse, Løten o- lag/nordmarka ski-o D Berge 14.jan mellomdistanse H17 37 D21 10 Sofie Johansson Ove Antvord Haugereid D17 17 Sofie Johansson 18 Berge 28 Nina Smestad 15.jan NM stafett/ av 8 lag D17-5 Berge, Nina Smestad og Sofie Johansson HL Ski -O 29.jan HL Ski-O, Lierbygda o-lag D16 bronse NM 20.april NM natt, Fredrikstad H Øystein Storsveen s.i. Asbjørn Olsen Vedlegg til årsmelding 2012

16 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn H Sindre Bæk 25.mai NM sprint, kval. Fossum H21 91 Marius Øie D Berge H17-18 h3 15 Øystein Storsveen D19-20 h Asbjørn Olsen Berge NM sprint Finaler D pr NM jr stafett/ av 53 lag H Av 38 lag D D21 h1 19 Nina Smestad Øystein Storsveen, Vebjørn Fallbakken Berge og Asbjørn Olsen Berge, Evine Westli og 19.aug NM ultralang, Steinkjer H17-18 s.i. Øystein Storsveen H21 50 Marius Øie D pr D Berge 13.sept NM lang, Nydalen SK H Asbjørn Olsen D D pr 58 Øystein Storsveen Berge 14.sept NM mellom, kval H21 h1 19 Marius Øie D21 h2 19 Nina Smestad Vedlegg til årsmelding 2012

17 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn 15.sept NM mellom, finaler H Øystein Storsveen D D sept NM sr. stafett/av 113 lag H17-65 Av 57 lag D Asbjørn Olsen Berge Marius Øie, Asbjørn Olsen og Øystein Storsveen Berge, Nina Smestad og Emilie Westli Hovedløp(HL) 14-16år 4.aug HL sprint, Lillehammer OK H aug HL langdistanse H aug D16 D16 6pr 10pr Kretsstafett, OLL, Skei/av 85 lag H Av 63 lag D pl Vebjørn Fallbakken Berge Vebjørn Fallbakken Berge Hedmark 7.lag:Matias Sølvsberg Noren, Vebjørn Fallbakken Berge og Mattis Sølvsberg Noren Hedmark 1.lag:Dorte Narum, Sigrid Bjørgen og O-idol 16.sept O-idol, Nydalen D16 12 KM 15,juni KM sprint, Hamar OK H17-18 sølv Asbjørn Olsen H21 sølv Ove Antvord Haugereid Vedlegg til årsmelding 2012

18 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn bronse D13-14 bronse D15-16 gull D17-18 sølv D19-20 gull Ivar Hesselberg Indby Ingeborg Fallbakken Berge Berge D21 gull Nina Smestad D55 gull Lis Dæhli 16.juni KM mellom, Myrsprinten, Vang H15-16 sølv Vebjørn Fallbakken Berge H17-18 gull Asbjørn Olsen H21 gull Marius Øie H55 gull Sigurd Dæhli H65 gull Willy Grønstad D13-14 bronse D15-16 bronse D17-18 sølv D19-20 gull Ingeborg Fallbakken Berge Berge D21 gull Nina Smestad 25.aug KM lang, Gjøvard H17-18 sølv Asbjørn Olsen H55 gull Sigurd Dæhli H60 gull Asbjørn Schjerve H65 gull Willy Grønstad D13-14 bronse Ingeborg Fallbakken Berge Vedlegg til årsmelding 2012

19 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn D15-16 gull D17-18 gull D55 gull Lis Dæhli 26.aug KM stafett, Gjøvard/av 7 lag H17 sølv Ove Antvord Haugereid, Øystein Storsveen og Asbjørn Olsen Av 9 lag H150 gull Svein Godager, Asbjørn Schjerve og Sigurd Dæhli Av 3 lag H180 gull Odd Arne Blystad, Arve Smestad og Willy Grønstad Av 2 lag D17 gull, Lis Dæhli og Emilie Westli 31.aug KM natt, Austmarka IL H17-20 gull Asbjørn Olsen Veteran 8.sept Veteran NM lang, OK Moss H55 2pr Sigurd Dæhli 24 Odd Arne Blystad H60 2pr Asbjørn Schjerve 12 Arve Smestad H65 1pr Willy Grønstad D55 4 Lis Dæhli 9.sept Mellom H55 7 Sigurd Dæhli 28 Odd Arne Blystad H60 11 Arve Smestad H65 3pr Willy Grønstad D55 5 Lis Dæhli Vedlegg til årsmelding 2012

20 Resultater 2012 Løten o-lag Dato Arrangement Klasse Plass Navn Norgescup Ski-O (ant. løp i parentes) D (6) Berge D21 16(1) Sofie Johansson Norgescup (ant løp i parentes) H (4) Øystein Storsveen 85(3) Asbjørn Olsen H (2) Sindre Bæk H21 133(1) Ove Antvord Haugereid D (9) D (9) 143(1) Marius Øie Berge Ariescup 2012 Vinnere gule ledertrøyer(sammenlagtvinnere) D15-16 D17-20 Stafettresultater 21.april Vårstafetten, Halden /av 41 lag H17- Dnf. Av 28 lag D17-14 Marius Øie, Øystein Storsveen,Sindre Bæk, Petter Hallerby og? Berge, Emilie Westli, og Nina Smestad Vedlegg til årsmelding 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 22 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2011

Årsmelding for Løten O-lag 2011 Årsmelding for Løten O-lag 2011 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 20.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2011 Side 2 av 20 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2011 LØTEN O-LAG

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2013

Årsmelding for Løten O-lag 2013 Årsmelding for Løten O-lag 2013 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg tirsdag 04.02.2014 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2013 Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2013 LØTEN O-LAG

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 10. JUNI 2013 KL 18.00 HOS STEINAR Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 21/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 09.04.13 Jfr. sak

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2009

Årsmelding for Løten O-lag 2009 Årsmelding for Løten O-lag 2009 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 15.02.2010 kl. 19.00 Årets prestasjon i Løten OL 2009 var Sindre Bæks gull på Hovedløpets sprint. Våre hovedsponsorer

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2015

Årsmelding for Løten O-lag 2015 Årsmelding for Løten O-lag 2015 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 08.02.2016 kl. 19.00 med individuell sølvmedalje i junior-vm ski-orientering 2015 på Budor Våre hovedsponsorer i

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG TIRSDAG 9. APRIL 2013 KL 18.00 HOS OLA Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 13/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.02.13 En presisering

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

RESULTATER 2014 KRETSMESTERE

RESULTATER 2014 KRETSMESTERE RESULTATER 2014 KRETSMESTERE Mellomdistanse 10.05 Arr. OL Toten - Troll D13-14 Lotte Sølvsberg Noren Hamar OK D17-20 Evine Westli Andersen Løten OL D21- Emilie Westli Andersen Løten OL D35- Ingunn Vangen

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2016

Årsmelding for orienteringsåret 2016 Årsmelding for orienteringsåret 2016 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 7. mars 2017 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN Av Lise Balestrand Grønbech Treningsløpene har vi år også hatt bra oppmøte på. Fordelt

Detaljer

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com Mjøs-O inviterer til -cupen 2010 Foto av trøyevinnere sesongen 2009. Foto: Tommy Gullord 28. april - GPS/Storskjerm etappen 26. mai - Longa-Bush etappen 9. juni - Tekn-O etappen 25. august - g-o-kart etappen

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2008 Styrets virksomhet Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag 10. februar 2010 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til o-gruppa. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle informasjon om aktiviteten i o-gruppa generelt, og spesielt for sesongen 2017. Vi vil

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ARIES-Cupen 2007. inviterer til

ARIES-Cupen 2007. inviterer til inviterer til ARIES-Cupen 2007 Utegående reporter Tommy Gullord intervjuer sammenlagtvinner Marte Narum (63) og nr. 2 Marte Mari Johansen under ARIESCup-finalen 2006. Foto: Margrete Ruud Skjeseth 09. mai

Detaljer

Årsberetning for. Rond O-lag

Årsberetning for. Rond O-lag Årsberetning for Rond O-lag 2009 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant:

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

2. mars Gate-o-løp Trollelg 3. mars Gate-o-løp Trollelg 4. mars

2. mars Gate-o-løp Trollelg 3. mars Gate-o-løp Trollelg 4. mars Terminliste 2012 Foreløpig forslag 19. okt etter møtet i STOK 18. okt 2011 jon arne klemetsaune rød skrift indikerer usikre oppføringer. Vurderes grundigere Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nasjonalt/Internasjonalt

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

Stavanger Orienteringsklubb

Stavanger Orienteringsklubb Stavanger Orienteringsklubb Årsmelding 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 7. februar 2012 kl 18.00 på Solborg Folkehøgskole DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Raumar-info 1-2003 5. april

Raumar-info 1-2003 5. april Raumar-info 1-2003 5. april Innhold: Nytt styre/treningskomite 2003 Retningslinjer for drift av Raumar O-lag Medlemslister Trener gruppe 13 20 O-karusellen Sommerkarusellen O-teknisk trening Klubbmesterskap

Detaljer

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane.

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. inviterer til ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. 23. april - Mellomdistanse 21. mai - Sprint 11. juni - Fjelletappen

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen.

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen. ÅRSBERETNING 2016 FOR ADMINISTRASJON Styret: Leder: Per Hermann Krøger Kasserer: Kjersti Holt Hanssen Styremedlem: Audun Bjerknes Styret har hatt tre styremøter ellers har saker vært avgjort ved e-post.

Detaljer

O-sesong-start. Treningsløpsliste Årets første treningsløp tirsdag 26. april

O-sesong-start. Treningsløpsliste Årets første treningsløp tirsdag 26. april Nr. 1-2011 49. årgang O-sesong-start Treningsløpsliste Årets første treningsløp tirsdag 26. april Våronnløpet lørdag 14. mai Med mannskapsliste Historikk Toten-Trimmen Siste side Ny hovedsponsor: OL Toten-Troll

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2006-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE

Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE Tirsdag 15. mars 2016 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Tid: Tirsdag 15. mars 2016 kl. 19.00 Sted: Myra klubbhus, Kyvannet Saker: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2011

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2011 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 7. februar 2012 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00.

Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00. Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00. Sak 1: Godkjenning av innkallelse og saksliste. Sak 2: Valg av dirigent og referent. Sak 3: Valg av to til å underskrive

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00

Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 Tilstede: Berit Horvei, Trond Gjelstad, Ingvild Eckdahl, Ole Petter Ruud og L. Stenerud 1. Gjennomgang av forrige møtereferat Møtet tok en

Detaljer

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting Abel ungdomsskole, Gjerstad 25.02.2013 Sak 1 Åpning Leder Terje Urfjell åpnet tinget og ønsket delegater og observatører fra klubbene velkommen. Sak 2 Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 11. februar 2016 kl. 18.00 på Solborg Folkehøgskole Samling for "Jenter i Fokus" november 2015. DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Tid: Torsdag 26. januar 2012 Sted: Brumunddal ungdomsskole 1. Åpning Leder Jon Anders Bordal ønsket velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av de

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 Styret har bestått av følgende personer: Leder: Sigmund Vister Medlemmer: Per Oskar Larsen (nestleder), Saxe Frøshaug, Linda Torper Bystrøm, Pål Tveter og Tore Sandem. Regnskapsfører:

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen,

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmøte 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november 1 e-post

HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november 1 e-post Gmail - HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=253e55319e&view=pt&search=inbox&th=13... Side 1 av 2 26.09.2012 Torgeir Strand

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Denne kalenderen er for alle som er aktivt med i O-miljøet på Ås og viser treninger, løp, samlinger osv. Det meste av det som skjer er tatt med, men den er hovedsakelig rettet mot

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

O-POST nr 1 2013. O-postredaksjonen kontaktes slik: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no evt. tlf 62 10 46 15, mobil 414 61 456.

O-POST nr 1 2013. O-postredaksjonen kontaktes slik: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no evt. tlf 62 10 46 15, mobil 414 61 456. O-POST nr 1 2013 O-postredaksjonen kontaktes slik: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no evt. tlf 62 10 46 15, mobil 414 61 456. Side 2 Innholdsfortegnelse Leders hjørne... 2 Årsmøte... 3 Årsrapport for styret...

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

-cupen. Mjøs-O. inviterer til.

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. Mjøs-O inviterer til -cupen Foto av trøyevinnere sesongen 2011. Foto: Stein Arne Negård 2012 2 mai - RingAlm-etappen - Parstart 9. mai - Furumoetappen - Langdistanse fellesstart 6 juni - Utslagningsetappen

Detaljer