Årsmelding for Løten O-lag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Løten O-lag 2010"

Transkript

1 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag kl Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken Berge, Håkon Godager. Foran: Emilie Westli Andersen, Vebjørn Fallbakken Berge, Unni Øygard, Evine Westli Andersen.

2 Våre hovedsponsorer i 2010 Side 2 av 18

3 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2010 LØTEN O-LAG ÅRSMØTE Årsmelding for Oversikt over styret, komiteer og andre tillitsvalgte Styret... 4 Komiteer og utvalg:... 4 Turorienteringskomite... 5 Andre verv: Medlemmer og medlemskontigent Styrets rapport... 6 ÅRSRAPPORT INFORMASJONSKOMITEEN... 8 ÅRSRAPPORT FINANSKOMITEEN... 8 Finanskomiteens medlemmer:... 8 ÅRSRAPPORT MILJØKOMITEEN... 9 ÅRSRAPPORT FRA TURORIENTERINGSUTVALGET ÅRSPAPPORT REKRUTTKOMITEEN ÅRSRAPPORT TEKNISK ÅRSRAPPORT SPORTSUTVALGET Vedlegg Resultater Side 3 av 18

4 LØTEN O-LAG ÅRSMØTE 2010 Årsmøte for Løten O-lag holdes onsdag kl i kommunestyresalen Tingberg. I henhold til lovens $ 12 skal årsmøtet: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandler lagets årsmelding 5. Behandle lagets reviderte regnskap 6. Behandle innkomne forslag 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta lagets budsjett 9. Behandle lagets organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg a. Leder og nestleder b. Styremedlemmer og 2 varamedlemmer c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan (pkt 9 ovenfor) d. 2 revisorer e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet f. Valgkomitè med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Årsmelding for Oversikt over styret, komiteer og andre tillitsvalgte. Styret Leder : Kristian Storsveen Nestleder: Willy Grønstad Leder finans: Øystein Grønsveen Olsrud Leder informasjonskomite: Tove-Kristin Westli Leder teknisk komite: Ole Hans Øie Leder sportsutvalg: Sigurd Dæhli Leder rekruttkomite: Rita Mogen Varamedlemmer: 1. Knut Magnar Indby, 2. Inger Lise Tønsetengen Skårholen. Komiteer og utvalg: Rekrutteringskomite: Leder: Rita Mogen Ivar H. Indby, Inger Lise T. Skårholen, Inger Marie Øygard, Marianne Rud Skjærstad og Mona Hesselberg. Sportsutvalg: Leder: Sigurd Dæhli Herman Bakke, Rita Mogen Svein Godager Teknisk komite: Leder: Ole Hans Øie Ole Lien (matrialforvalter), Odd Arne Blystad (draktsalg) Side 4 av 18

5 Turorienteringskomite Leder: Inger Marie Bjørke Ole Lien Finanskomite: Leder: Øystein Grønsveen Olsrud Steinar Libak (regnskapsfører). Einar Lien (etterarbeid oppmann) Sponsoransvarlig: Informasjonskomite: Leder: Tove Kristin Westli Inger Marie Øygard, Rønnaug Sagbakken Miljøkomité: Leder: Willy Grønstad Elin Galaasen Valgkomite: Leder: Ole Lien Trond Olsen, Randi Fallbakken Berge Andre verv: Oppmann 1 (påmelding løp): Herman Bakke Utklippsarkiv: Kjell M. Gihlemoen UK (Uttakingskomite): Sigurd Dæhli, Kristian Storsveen og Lis Dæhli Revisorer: Jon Bjørnstad, Sven Marken Vararevisorer: 1. Ola Brevig Representanter til Kretsting: Kristian Storsveen og Rita Mogen Representant til årsmøtet i Løten Idrettsråd: Kristian Storsveen. Løvspretten 2010 ( Rokoberget) Løpsleder: Arne Skårholen Løypeleggere: Lis og Sigurd Dæhli 2. Medlemmer og medlemskontigent Medlemmer Forandring fra i fjor Jenter til og med 16 år Jenter over 17 år Gutter til og med 16 år Gutter over 17 år Sum Medlemskontigent. Til og med 16 år Kr 100,- Født 1994 og senere Støttemedlemmer Kr 100,- Eller valgfritt beløp Aktive 17 år og eldre Kr 250,- Familier Kr 500,- Side 5 av 18

6 3. Styrets rapport Styret har i perioden avholdt 7 møter og behandlet 42 saker. Organiseringen av styret har fungert. Men det har vært merkbart at funksjonen som leder av sponsorutvalg(medlem av finansutvalget), og da ansvarlig for og skaffe til veie viktige bidrag til klubbens inntekter har manglet. Leder har forsøkt å ivareta deler av denne funksjonen, og på den måten fått skaffet tilveie noen sponsorinntekter. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning for kommende år. Vi har i klubben fortsatt en god stamme med ungdoms- og junior- løpere. Disse har et hjerte for laget og idretten, og noen av disse ungdommene designet nye løpstrøyer og luer til bruk for alle klubbens medlemmer. Styret bestemte at vi skulle kjøpe inn et slikt antall av disse at vi fikk en god pris, og at vi igjen har bra med moderne løpsdrakter på lager. I tillegg begynner disse ungdommene og bli ganske gode o-løpere, men vi må vel være så ærlig å si at de hadde litt stang ut i de viktigste løpene i år. Topp plasseringene i de viktigste konkurransene uteble, men de viser ved gjentatte anledninger at de har potensialet når de lykkes helt. Flere er veldig godt i gang med forberedelsene til kommende sesong, som vi ser fram mot med spenning. For øvrig viser vi til rapport fra Sportsutvalget og vedlagt resultatliste. Pinseløpene som vi arrangerer i samarbeid med Hamar O-klubb er vår største inntektskilde og den store dugnaden for klubben vår. I år har vi i tillegg tatt på oss å være teknisk arrangør for løpsdelen av NM i skogsløp, og dette var en type dugnad som er morsom å utføre og som i tillegg ga bra inntekt pr dugnadstime. Huldertrampen ble i år arrangert i supert høstvær og med over 100 deltakere. For øvrig viser vi til rapport fra sportsutvalget når det gjelder øvrige arrangementer. Siden toppåret 2006 har vi hatt en betydelig nedgang i antall medlemmer og derav også antall starter i løp. Mye av dette forklares med at de mest aktive er studenter og utflyttet, men også at aktiviteten blant foreldregruppen til disse også har gått ned. Her følger litt statistikk som underbygger dette. Antall starter Side 6 av 18

7 Medlemmer Antall løpere Antall starter Jenter tom. 16 år Jenter 17 år og eldre Gutter tom. 16 år Gutter 17 år og eldre Sum Antall løp hvor medlemmer fra Løten o-lag har startet? Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt for Løten O-lag i sesongen Kristian Storsveen Willy Grønstad Tove-Kristin Westli Øystein Grønsveen Olsrud Sigurd Dæhli Ole Hans Øie Rita Mogen Side 7 av 18

8 ÅRSRAPPORT INFORMASJONSKOMITEEN Informasjonskomiteen er ikke en årsmøtevalgt komité, men oppnevnt av styret. Den har i 2010 bestått av Rønnaug Sagbakken, Inger Marie Øygard og Tove-Kristin Westli. Bjørnar Bjørke Olsen er Web-master for O-lagets hjemmeside. Arbeidsfordelingen har vært som følger: Rønnaug: Ajourhold hjemmeside inkludert utlegging av nyheter og oppdatering av aktivitetskalender, resultater, pressekontakt. Har også hengt opp info om klubbaktiviteter og ryddet i o-tavla. Inger Marie: Ajourhold hjemmeside inkludert utlegging av nyheter, pressekontakt Norges cup, NM, andre store løp. Tove-Kristin: Administrert til Rønnaug utlegging av nyheter på hjemmesiden, deltatt på styremøter. Bjørnar: Web-master, ansvarlig for layout/drift av hjemmeside. Kristian Storsveen har også lagt ut nyheter og oppdatert aktivitetskalenderen i løpet av året. Løten O-lag har hatt egen hjemmeside siden 1995 (15 år), og i 2010 har det blitt lagt ut 178 nyhetsartikler på hjemmesiden. Internett er den viktigste informasjonskanalen for Løten O-lag og ut til medlemmene. I tillegg til oppdatering av hjemmesiden har det fra Informasjonkomiteen blitt gitt ut Håndboka Den ble levert til trykking og distribuert til medlemmene umiddelbart etter at den ble klar. For informasjonskomiteen Tove-Kristin Westli ÅRSRAPPORT FINANSKOMITEEN Finanskomiteens medlemmer: Leder/kasserer/styremedlem: Øystein Grønsveen Olsrud Regnskapsfører: Steinar Libak Økonomisk Resultat: Resultatet for 2010 viser et underskudd på TNOK 46, mens det i budsjettet var lagt til grunn et tilnærmet nullresultat. Hovedårsaken til det negative resultatet kan tilskrives at de totale driftsinntektene endte TNOK 104 under budsjett, som følge av at de fleste inntektspostene ligger under budsjett. De største budsjettavvikene skyldes at spillemidler og egenandeler ble hhv TNOK 35 og TNOK 31 lavere enn budsjettert. I tillegg ble også sponsorinntektene TNOK 12 lavere enn i budsjettet. Deler av nedgangen i inntektene har blitt kompensert gjennom at kostnadene har vært lavere enn budsjettert. Totalt endte driftskostnadene TNOK 62 under budsjettet og det forekommer en del avvik mot budsjett i begge retninger. De områdene hvor kostnadene ligger mest under budsjett er innenfor kartproduksjoner, trenerhonorarer/gaver og reise- og overnattingingskostnader. Til gjengjeld har varekostnadene og startkontingenter vært høyere enn budsjettert, slik at netto ble driftskostnadene TNOK 62 lavere enn budsjettet. Klubben har imidlertid hatt en positiv kontantstrøm i 2010 på TNOK 87, som følge av at det i 2009 ble inntektsført TNOK 161 i spillemidler og tilskudd, som har blitt innbetalt i Fullstendig regnskap legges frem på årsmøtet. Oslo, 26. januar 2011 For finanskomiteen Øystein Grønsveen Olsrud Side 8 av 18

9 ÅRSRAPPORT MILJØKOMITEEN Miljøkomiteens medlemmer: Willy Grønstad (leder) Elin Galaasen O-sportens dag ble arrangert i samarbeid med sportsutvalget og rekrutt-komiteen fra Mosjøkoia søndag 6. juni. Det ble arrangert stafett og individuelt løp (sprintcup nr. 2), og avrunding med premieutdeling og bevertning. Sesongavslutning (hyggekveld) lørdag 6. november i Løiten Skytterlag sitt klubblokale. Her hjalp deler av komiteen til med serveringen. I Løten O-lag er det slik at alle tar et tak for miljøet. Det er stadig arrangementer hvor medlemmene kan treffes, og dyrke sin hobby med likesinnede. Miljøkomiteens jobb blir derfor enkel, og slik skal det være i et idrettslag. ÅRSRAPPORT FRA TURORIENTERINGSUTVALGET 2010 Turorientering i Løten har i år blitt arrangert for 38. gang. Kart og poster: Kart Post nr. Postene hengt ute Møsjømarka (fra 2009) Sagen (fra 2009) Budor Nord (fra 2008) mai september 1. mai september 8. mai september Alle kartene hadde målestokk 1: Forklaring av karttegn på kartene Mosjømarka og Budor Nord. Oversiktskart over de tre kartområdene på kartet Mosjømarka. Vanskelighetsgraden på postene varierte fra helt enkle til noe vanskeligere, slik at det skulle være passende utfordringer til både barn, nybegynnere og til de med lang erfaring. Postene på kartene Mosjømarka og Sagen ble satt ut i god tid før 1. mai. På kartet Budor Nord var alle de 30 postene satt ut til 8. mai, men det var fortsatt mye snø igjen i det meste av terrenget. Spesielle tiltak: Informasjon om vårt turorienteringsopplegg på innkjøpte, fargede ark fra NOF. Tilbud om instruksjon i bruken av kart og kompass. Ingen forespørsler. Salg av ekstra sett kart. Tilbud om tur-o til kommunens ansatte, et trimtilbud (FYSAK-tilbud). De 20 postene på kartet Mosjømarka ble distribuert til alle avdelinger i Løten kommune på en informasjonsbrosjyre. Ingen oversikt over hvor mange som benyttet tilbudet. FINN FRAM-dagen ble arrangert søndag 22. august. En friluftslivs-aktivitetsdag med fokus på kart og kompass, men med plass til mange flere aktiviteter. Løten o-lag ved tur-o-utvalget og rekruttkomiteen var koordinerende arrangør i samarbeid med HHT Barnas Turlag, Løiten jegerog fiskeforening (JFF), 1. Løten speidergruppe. Frammøte og felles samlingspunkt var JFF-koia ved Mosjøen. Fint vær og rekorddeltakelse i år med i alt ca deltakere, derav ca. 80 barn. Dette var første gang arrangementet ble avholdt i august mot tidligere i mai og juni. Rett etter skolestart ser ut til å være et bedre tidspunkt enn mai/juni. Side 9 av 18

10 NOF støttet arrangementet med kr. 8000,-. Pengene ble fordelt mellom de ulike organisasjonene ut fra innsats og utgifter. Løten o-lag fikk kr. 3500,-. Sesongen ble avsluttet med egen hyggekveld i Løiten Skytterhus fredag 22. oktober der utdeling av utmerkelser og premier ble foretatt. Hyggekvelden var et samarbeid med Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) for topptur-deltakere, med ca. 50 til stede. 4 elever fra Kulturskolen i Løten sto for underholdningen med pianospill. Utdeling av 3 premier ved loddtrekning til tur-o-deltakere født i 1996 eller senere. Dette er en ekstra inspirasjon for de yngre som deltar. Kravet er minimum å ha klart bronsekravet (150 poeng). 5 hadde innfridd kravet og vinnere ble Martin Alfei, Marcus S. Johnsen (fra Lørenskog) og Sondre Kjeverud. Skogstrimmen er et trimtilbud i regi av Løten o-lag. I løpet av sesongen har alle tur-o-postene blitt besøkt gjennom 14 kvelder. Sesongen ble avsluttet med fjelltur til Beitostølen september (11 deltok). 31 personer har deltatt en eller flere ganger (til sammen 219 starter ). I år var det 18. sesongen med dette trimtilbudet. Oppsummering av salg, innsending av kort og utdeling av utmerkelser: Salgssteder har vært VITO, Løten Nærstasjon & Landhandleri, Budor Gjestegård, HHT-butikken Hamar og Skogstrimmen v/ Inger Marie Bjørke Det er solgt: Konvolutter Ekstra kort Ekstra sett kart Innsendte kort Utmerkelser: I alt 64 (bronse-, sølv-, gullmerker, 5 års, 10 års, 15 års, 25 års, 30 års og 35 års plaketter samt diplomer) ble delt ut. Etter 38 år med tur-o i Løten, ble det for første gang delt ut en 35 års plakett. Denne ble tildelt Kjell M. Gihlemoen. Kommentarer: Deltagelsen i årets tur-o viser en liten økning i forhold til fjoråret, men likevel litt under nivået for årene Det var temmelig bløtt i terrenget på ettersommeren og høsten, og særlig var myrene bløte og tunge i Budorområdet. Om dette har påvirket deltakelsen er imidlertid vanskelig å si. Tur - o - utvalget har bestått av: Ole Lien og Inger Marie Bjørke ÅRSPAPPORT REKRUTTKOMITEEN Rekruttkomiteen har i 2010 bestått av Inger-Lise Tønsetengen Skårholen, Marianne Rud Skjærstad, Inger Marie Øygard, Ivar Hesselberg Indby og Rita Mogen. Vi har i 2010 hatt følgende aktiviteter Nybegynnerkurs Skolesprint/skolestafett Deltagelse på Løvspretten Deltagelse i Ariescup Arrangert O-troll leir Nærmere omtale: Side 10 av 18

11 Nybegynnerkurs Rekruttkomiteen arrangerte nybegynnerkurs over 3 kvelder. Kurset ble holdt ved Løtenhallen. Det var 7 påmeldte, 3 av disse var litt drevne, disse ble derfor på med Aries-cup i stedet. 2 møtte ikke og 2 møtte på første kvelden, 1 den andre kvelden og ingen siste kvelden. Kurset ble annonsert i HA samt delt ut lapper på skolene. Skolesprinten/-stafetten Skolesprinten er et landsomfattende skolearrangement. Det ble arrangert for sjuende gang fra Løtenhallen. 5-7 klasse fra Østvang, Lund, Ådalsbruk, Jønsrud og Friskolen var invitert. Her fikk de prøve seg på en orienteringsløype i Skøyenhagen. Etterpå var det mulighet for å prøve EKT-løype. Grillen sto klar for de som hadde med grillmat. Dagen ble avsluttet med den alltid like spennende skolestafetten. Det var Østvang som tok et napp i pokalen denne gang. Deltagelse i Aries cupen Det har gjennom sesongen blitt arrangert fem løp i Ariescupen. 3 rekrutter har deltatt på 2 løp. Pinseløpene Her var rekruttkomiteen tilstede på Løvspretten, hvor 3 nybegynnere deltok. O-trollleir Helga juni arrangerte vi O-troll leir for Hedmark krets på Gryllingsetra. 27 unger fra Hamar OK, Vallset/Stange, Vang, Austmarka, Grue og Løten deltok. Fra Løten deltok 2 løpere. Der fikk de prøve både paralelloientering, vanlig orientering, stafett og lek. I løpet av 2010 har vi til sammen hatt 6 kvelder med idrettsskole, 3 på våren og 3 på høsten. Har i løpet av disse kveldene dessverre ikke klart å tenne orienteringsinteressen hos noen. Alt i alt så har vi heller ikke i 2010 klart å rekruttere nye o-løpere. Vil til slutt rette en stor takk til ungdommene i klubben som har stilt villige opp og hjulpet til med å arrangere Skolesprinten. Rita Mogen Leder Rekruttkomiteen ÅRSRAPPORT TEKNISK Organisering Utvalget har i år bestått av Ole Lien (materialforvalter), Odd Arne Blystad (ansvarlig draktsalg) og Ole Hans Øie (leder og vdg kontakt). Kart Ruskåsen var ferdig i fjor. Tippemiddelsøknaden ble i høst godkjent og pengene blir utbetalt så fort regnskapet for kartet er godkjent. Sjømarka/Åkroken er på det nærmeste ferdig. Mangler litt synfaring som tas i mai. Søknad om tippemidler er fornyet etter avslag grunnet manglende midler. Perspektivkartet for Jønsrud er ferdig og Østvang er revidert. Div.teknisk Side 11 av 18

12 Det ble i høst også søkt midler til et nytt 3 segments lagstelt med klimatak. Svar på søknaden ventes i februar og med kort frist til å dokumentere kjøp. Materialforvalter har kjøpt inn 30 postskjermer til Løvspretten i år. Ungdommene har designet en ny løpstrøye og lue. De finnes i alle størrelser og er til salgs hos Odd Arne. For teknisk utvalg Ole Hans Øie ÅRSRAPPORT SPORTSUTVALGET Organisering: Sportsutvalget har bestått av Sigurd Dæhli (leder), Herman Bakke (oppmann), Svein Godager (trener) og Rita Mogen (leder rekrutt). Trening: Mellom jul og påske har treningene foregått med utgangspunkt i Østvang skole. Mandager har bestått av lett utejogg med påfølgende styrketrening og ballspill inne. Onsdager har bestått av intervalltrening eller gate-o-løp. Deltagelsen har variert fra 5 til 15 deltagere. I løpet av o-sesongen har det blitt arrangert følgende treninger: 13 o-tekniske klubbtreninger på mandager (5-15 deltagere). 2 terrengtester for Innlands-o. 4 klubb-sprint-cuper i mai/juni med totalt 42 deltagere (inkl. klubbmesterskap på Hamar). 2 vanlige treningsløp med ca. 15 deltagere. Arrangementer: Sportsutvalget har hatt ansvaret for følgende arrangementer: Bedriftsløp Gryllingsætra og Flystripa Hedmarken sprint-cup fra Løtenhallen Regiontreningsløp på Furasaga med 79 deltagere. Klubbmesterskap for Hamar, Vallset/Stange og Løten i Brattbakken med totalt 117 deltagere. Nattkøpp i Elverum og fra gamle Mosjøkoia KM-natt i Gryllingsætra med snøstorm og oversvømmelser. Samlinger: Løten hadde 6 deltagere på Innlands-o-samling på Finnskogen Dagsamling på Østvang skole med 10 deltagere. Treninger og 2 konkurranser, Nord-Jysk i Danmark med 20 deltagere. Påskesamling var planlagt til Tour de Værmland i Karlstad, men da dette ble avlyst dro 7 utøvere og ledere til trening og løp i Blekinge i stedet. Hovedløpsamling i Levanger med 8 deltagere. Dagsamlinger som forberedelse til hovedløpet den og Fellesopplegg med overnatting og festmåltid på Finnskogen i forbindelse med KM-helga i Glåmdalen. Dagsamling på Rena med 8 deltagere. Stafetter: I løpet av sesongen har vi deltatt med to ungdomslag i tiomila, ungdoms- og veteranlag i Vårstafetten, ungdoms- og veteranlag i O-festivalen samt gutte- og jentelag i Smålandskavlen. I tillegg hadde vi både dame- og herreløpere med på Innlands-o-lag i tiomila. Vi deltok med to guttelag og ett jentelag i junior-nm ved Mysen og med ett lag av hvert kjønn i senior-nm på Beitostølen. I KM-stafett på Kongsvinger stilte vi med 8 forskjellige lag og hentet hjem hele 4 KM-titler. Guttelagets 6.plass i O-festivalen og tilsvarende plassering i hovedløps-stafetten, med rent klubblag, må vel regnes som de beste stafettprestasjoner denne sesongen. På dette laget løp Håkon Godager, Asbjørn Olsen og Øystein Storsveen. Sportslig: Side 12 av 18

13 Resultatmessig har sesongen vært på det jevne uten spesielle topplasseringer. I og med at de fleste av våre tidligere toppløpere nå er i utdanning rundt omkring i landet og løper for andre klubber, er det naturlig at resultatene ikke helt har blitt som de forgående sesonger. Men det er helt klart noen av våre yngre som viser lovende takter og som har potensiale til å hevde seg bra de kommende sesonger. Av de beste prestasjoner som ble utført av de yngre må spesielt nevnes at Øystein Storsveen og Evine Westli Andersen ble totalvinnere av Aries-cupen. Begge hadde knapp ledelse foran finalen men holdt hodet kaldt og dermed konkurrentene bak seg. Hovedløpet gikk vel ikke helt som løperne hadde håpet på men Emilie Westli Andersen får helt klart godkjent med en fin 12.plass på sprinten samt at søster Evine Westli Andersen var vår jevneste med 17. og 19.plass. Sigurd Dæhli tok i løpet av sesongen gull både i veteran-nm og veteran-vm. To av lagets ivrige veteraner: Arne Gunnar Barflo og Inge Østvang, Huldertrampen 2010 Side 13 av 18

14 Vedlegg Resultater 2010 Dato Arrangement Klasse Plass Navn WMOC 01.aug WMOC finale, sprint Neuchätel, Sveits H55A fin. Sølv Sigurd Dæhli D55B fin. 21 Lis Dæhli 06.aug finale, lang H55A fin. Gull Sigurd Dæhli D55B fin. 5 Lis Dæhli NM Ski-O 09.jan Ski-O NM lang, Trysil H Endre Sævig HL Ski-O 09.jan Hovedløp ski-o, Trysil H14 8 Vebjørn Fallbakken Berge NM 16.apr NM Natt, Prestebakke, Halden H Sindre Bæk D Marte Fallbakken Berge Unni Øygard 13.mai NM sprint, Levanger, Frol IL kval. H17-18 h2 14 Sindre Bæk D17.18 h2 disk. Marte Fallbakken Berge 28.aug NM Ultra, Sørreisa o-lag D Marte Fallbakken Berge 11.sep NM lang, Tosebygda, Indre Østfold OK H Sindre Bæk H Gjermund Olsen 33 Marius Øie D Marte Fallbakken Berge 12.sep NM stafett jr. H17-20 av 50 lag D17-20 av 40 lag 19 Sindre Bæk, Gjermund Olsen og Marius Øie 33 Øystein Storsveen, Håkon Godager, Asbjørn Olsen 18 Marte Fallbakken Berge, Unni Øygard og Emilie Westli Andersen 18.sep NM mellom. Beitostølen kval. H21 h4 27 Yngve Volden Øystre Slidre IL finaler H17-18 d.n.s. Sindre Bæk H Marius Øie D Marte Fallbaken Berge 53 Unni Øygard 19.sep NM stafett sr. H17- av 108 lag HL 10.aug D17- av 69 lag 57 Yngve Volden, Marius Øie og Sigurd Dæhli 54 Marte Fallbakken Berge, Unni Øygard og Marte Norstad Opsahl Hovedløp, lang, Jervskogen H14 52 Vebjørn Fallbakken Berge Arr:OK Skøynar/Stj-Blink Orientering H16 20pr Øystein Storsveen 21pr Asbjørn Olsen 77 Håkon Godager 88 Simen Linnerud D14 17pr Evine Westli Andersen 50 Marthe Brevig 52 Johanne Holm d.n.s. Sigrid Linnerud D16 50 Emilie Westli Andersen 11.aug Hovedløp, sprint, Kristiansten festning H14 61 Vebjørn Fallbakken Berge H16 22pr Asbjørn Olsen 38 Håkon Godager Vedlegg til årsmelding 2010

15 Dato Arrangement Klasse Plass Navn 86 Simen Linnerud disk. Øystein Storsveen D14 19 Evine Westli Andersen D16 12pr Emilie Westli Andersen 49 Marthe Brevig 60 Johanne Holm d.n.s. Sigrid Linnerud 13.aug Kretsstafett OLL, Stjørdal H14-16 av 90 lag 6 Hedmark OK 1.lag:Håkon Godager, Asbjørn Olsen og Øystein Storsveen 37 Hedmark OK 5.lag:John kasper Svergja, Simen Linnerud og Anders Thingstad D14-16 av 67 lag 49 Hedmark OK 4.lag:Øystein Tallhaug Engelstad, Erlend Fjeld og Vebjørn Fallbakken Berge 11 Hedmark OK 2.lag:Evine Westli Andersen, Nora Hui Andersen og Emilie Westli Andersen disk. Hedmark OK 3.lag:Johanne Holm, Eli Narum og? KM 03.jul KM mellom, IL Nansen H13-14 sølv Vebjørn Fallbakken Berge H15-16 Gull Øystein storsveen sølv Håkon Godager H75 Gull Inge Østvang D13-14 bronse Evine Westli Andersen D17-18 sølv Marte Fallbakken Berge 03.sep KM sprint, Odal o-lag H15-16 Gull Øystein storsveen sølv Asbjørn Olsen H17-20 Gull Sindre Bæk H45 Gull Harald Berge H55 Gull Sigurd Dæhli D15-16 sølv Emilie Westli Andersen D17.20 sølv Marte Fallbakken Berge D21 sølv Marte Norstad Opsahl D45 Gull Iren Skyltbekk D55 Gull Lis Dæhli 04.sep KM lang, Grue IL H15-16 sølv Håkon Godager H17-18 sølv Sindre Bæk H19.20 Gull Marius Øie H55 Gull Sigurd Dæhli H60 Gull Willy Grønstad D13-14 bronse Evine Westli Andersen D15-16 bronse Emilie Westli Andersen D17-18 sølv Unni Øygard bronse Marte Fallbakken Berge D45 Gull Iren Skyltbekk 05.sep KM stafett, BKOK H13-16 av 10 lag sølv 1.lag:Øystein Storsveen, Asbjørn Olsen og Håkon Godager Vedlegg til årsmelding 2010

16 Dato Arrangement Klasse Plass Navn bronse 2.lag:Simen Linnerud, Ingeborg Fallbakken Berge og Vebjørn Fallbakken Berge H17- sølv Sindre Bæk, Arild Hesselav 7 lag berg Indby og Marius Øie D13-16 Gull Emilie Westli Andersen, av 2 lag Marthe Brevig og Evine Westli Andersen D17- Gull Marte Fallbakken Berge, av 3 lag Marte Norstad Opsahl og Unni Øygard D150 av 1 lag Gull Mona Hesselberg, Inger Marie Øygard og Randi Fallbakken Berge H180 av 4 lag Gull Einar Lien, Arve Smestad og Willy Grønstad 24.sep KM natt, Løten o-lag H15-16 Gull Øystein Storsveen sølv Asbjørn Olsen H21 Gull Sigurd Dæhli H45 Gull Trond Olsen D17-20 sølv Marte Fallbakken Berge Veteran 28.aug Veteran NM, Eiker O-lag lang H55 1pr Sigurd Dæhli 28 Odd Arne Blystad H60 3pr Willy Grønstad 16 Arve Smestad 37 Karl Petter Opsahl D55 4 Lis Dæhli 29.sep mellom H50 7 Jan Sævig H55 2pr Sigurd Dæhli 29 Odd Arne Blystad H60 10 Willy Grønstad 16 Arve Smestad disk. Karl Petter Opsahl D55 2pr Lis Dæhli Norgescup Ski-o (ant. Løp i parentes) Craft Cup(ant. Løp i parentes) Stafettresultater 17.apr Vårstafetten, Halden H13-16 av 49 lag H (1) Endre Sævig H (5) Sindre Bæk H (3) Marius Øie 76(1) Gjermund Olsen H21 upl. Yngve Volden D (8) Marte Fallbakken Berge upl. Unni Øygard H170 av 5 lag D13-16 av 40 lag 12 Håkon Godager, Asbjørn Olsen og Øystein Storsveen 1pr Trond Olsen, Willy Grønstag og Sigurd Dæhli 13 Emilie Westli Andersen, Sigrid Linnerud og Evine Westli Andersen Vedlegg til årsmelding 2010

17 Dato Arrangement Klasse Plass Navn 30.04/ Mila, Finspång, Sverige H/D-16 av 304 lag 78 1.lag:Asbjørn Olsen, Sigrid Linnerud og Emilie Westli Andersen og Øystein Storsveen (blandingslag med Lillehammer og Hamar) H17- av 358 lag brutt 2.lag:Vegjørn Fallbakken Berge, Ingeborg Fallbakken Berge, Håkon Godager og - (Evine ble syk) 207 Dag Lofthus, Sindre Bæk, Gjermund Olsen, Øystein Storsveen, Vegard Bjerkreim Nilsen, Asbjørn Olsen, Ernst Fristad Nilsen, John Anders Bakke, Håkon Godager og Simen Jevne Arnesen (blandingslag med Lillehammer og Gjøvard) D17- av 361 lag 27.jun Norsk o-festival, Reinsvoll H13-16 av 64 lag 24.jul Milkostafetten, O-ringen, Örebro (Innlands-o lag) H135 av 73 lag D13-16 av 48 lag D17- (50 lag) H/D-16 av 37 lag Smålandskavlen, Tranås, Sverige H-16 av 48 lag D-16 av27 lag 209 Marthe Ruttenborg, Belinda Jørandli, Live Ruud Johansen, Unni Øygard og Marte Fallbakken Berge 6pr disk 1.lag:Asbjørn Olsen, Håkon Godager og Øystein Storsveen 2.lag:Simen Linnerud, Sigrid Linnerud og Vebjørn Fallbakken Berge 30 1.lag:Trond Olsen, Harald Berge og Ole Hans Øie brutt 2.lag:Herman Bakke,?? disk Emilie Westli Andersen, Johane Holm og Evine Westli Andersen s.i. disk (klarte ikke stille) Øystein Storsveen, Karoline Haug, Vegjørn Fallbakken Berge og Ingeborg Ellegård Melby 9 Øystein Storsveen, Håkon Godager, Simen Linnerud, Vegjørn Fallbakken Berge og Asbjørn Olsen 25 Evine Westli Andersen, Marthe Brevig, Johanne Holm, Ingeborg Fallbakken Berge og Emilie Westli Andersen Öppen av 64 lag 11 Harald Berge, Evine Westli Andersen og Øystein Storsveen Mix stafetter 26.sep Ringreven, Moelv, Ringsaker o-lag Mix 2, 6 og 18 av 23 lag Kretsstafett felles Hedmark/Oppland Vedlegg til årsmelding 2010

18 Dato Arrangement Klasse Plass Navn 05.sep Kretsstafett, Liermoen, BKOK H og 4 av 10 lag H17-3 av 7 lag H150 5,disk,brutt av 11 lag H180 1 av 4 lag D av 2 lag D17-1 av 3 lag D150 1 av 1 lag Gode enkeltresultater Åpent Israelsk mesterskap, Nasaret H55 1pr Sigurd Dæhli Middelhavsmesterskapet(MOC) Italia H55 1pr Sigurd Dæhli D55 1pr Lis Dæhli 18.apr SOLrenningen, Norwegian Spring H55 1pr Sigurd Dæhli 24.apr Lørdagskjappen, Moss D pr Evine Westli Andersen 25.apr Smaaleneløpet, Indre Østfold OK H60 1pr Willy Grønstad D55 1pr Lis Dæhli 22.mai Elgsprinten, Espa, Hamar OK H55 1pr Sigurd Dæhli H80 1pr Inge Østvang D pr Marte Fallbakken Berge 23.mai Elgdilten, Espa, Hamar OK H17-18E 1pr Sindre Bæk D17-18E 1pr Marte Fallbakken Berge 26.jun Norsk o-festival, sprint, Raufoss H55 1pr Sigurd Dæhli 27.jun Norsk o-festival, lang, Reinsvoll H55 1pr Sigurd Dæhli H60 1pr Willy Grønstad 02.jul Døladilten, Vingelen IL H55 1pr Sigurd Dæhli H60 1pr Willy Grønstad 03.jul Dølasprinten, IL Nansen(også KM H pr Øystein Storsveen mell.) 04.jul Dølaspretten, IL Nansen H60 1pr Willy Grønstad 10.jul 11.jul Sørlandsgalloppen lør. Arendal Sørlandsgalloppen søn. Sammenlagt H16 3pr Håkon Godager D pr Evine Westli Andersen D16 2pr Emilie Westli Andersen D16 1pl Emilie Westli Andersen H16 3pr Håkon Godager D16 2pr Emilie Westli Andersen 26.jul O-ringen, Örebro, 2.etappe H20 1pr Gjermund Olsen H65M 1pl Einar Stensby 29.jul 4.etappe (2.pl sammenl.) H65M 1pl Einar Stensby 09.aug WOC Tour, Trondheim 1.løp H55 1pr Sigurd Dæhli 10.aug 2.løp, Jervskogen H55 1pr Sigurd Dæhli 11.aug 3.løp, Kristiansten festning H55 1pr Sigurd Dæhli 13.aug 4.løp, Granåsen(delt. ikke i 5 løp) H55 2pl Sigurd Dæhli 16.okt Blodslitet, Fredrikstad H55 1pr Sigurd Dæhli H60 2pr Willy Grønstad D55 3pr Lis Dæhli Aries-cup trøyevinnere fra Løten OL Jørgen Lauritsen - grønn spurttrøye Evine Westli Andersen - sammenlagt seier (gul ledertrøye) Øystein Storsveen - sammenlagt seier (gul ledertrøye) Håkon Godager - hvit klatretrøye Vebjørn Fallbakken Berge - rød sprinttrøye Vedlegg til årsmelding 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2011

Årsmelding for Løten O-lag 2011 Årsmelding for Løten O-lag 2011 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 20.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2011 Side 2 av 20 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2011 LØTEN O-LAG

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2009

Årsmelding for Løten O-lag 2009 Årsmelding for Løten O-lag 2009 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 15.02.2010 kl. 19.00 Årets prestasjon i Løten OL 2009 var Sindre Bæks gull på Hovedløpets sprint. Våre hovedsponsorer

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 22 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2013

Årsmelding for Løten O-lag 2013 Årsmelding for Løten O-lag 2013 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg tirsdag 04.02.2014 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2013 Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2013 LØTEN O-LAG

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 10. JUNI 2013 KL 18.00 HOS STEINAR Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 21/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 09.04.13 Jfr. sak

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2015

Årsmelding for Løten O-lag 2015 Årsmelding for Løten O-lag 2015 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 08.02.2016 kl. 19.00 med individuell sølvmedalje i junior-vm ski-orientering 2015 på Budor Våre hovedsponsorer i

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

RESULTATER 2014 KRETSMESTERE

RESULTATER 2014 KRETSMESTERE RESULTATER 2014 KRETSMESTERE Mellomdistanse 10.05 Arr. OL Toten - Troll D13-14 Lotte Sølvsberg Noren Hamar OK D17-20 Evine Westli Andersen Løten OL D21- Emilie Westli Andersen Løten OL D35- Ingunn Vangen

Detaljer

ARIES-Cupen 2007. inviterer til

ARIES-Cupen 2007. inviterer til inviterer til ARIES-Cupen 2007 Utegående reporter Tommy Gullord intervjuer sammenlagtvinner Marte Narum (63) og nr. 2 Marte Mari Johansen under ARIESCup-finalen 2006. Foto: Margrete Ruud Skjeseth 09. mai

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com Mjøs-O inviterer til -cupen 2010 Foto av trøyevinnere sesongen 2009. Foto: Tommy Gullord 28. april - GPS/Storskjerm etappen 26. mai - Longa-Bush etappen 9. juni - Tekn-O etappen 25. august - g-o-kart etappen

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG TIRSDAG 9. APRIL 2013 KL 18.00 HOS OLA Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 13/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.02.13 En presisering

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2008 Styrets virksomhet Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane.

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. inviterer til ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. 23. april - Mellomdistanse 21. mai - Sprint 11. juni - Fjelletappen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

Raumar-info 1-2003 5. april

Raumar-info 1-2003 5. april Raumar-info 1-2003 5. april Innhold: Nytt styre/treningskomite 2003 Retningslinjer for drift av Raumar O-lag Medlemslister Trener gruppe 13 20 O-karusellen Sommerkarusellen O-teknisk trening Klubbmesterskap

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

-cupen. Mjøs-O. inviterer til.

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. Mjøs-O inviterer til -cupen Foto av trøyevinnere sesongen 2011. Foto: Stein Arne Negård 2012 2 mai - RingAlm-etappen - Parstart 9. mai - Furumoetappen - Langdistanse fellesstart 6 juni - Utslagningsetappen

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2016

Årsmelding for orienteringsåret 2016 Årsmelding for orienteringsåret 2016 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 7. mars 2017 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN Av Lise Balestrand Grønbech Treningsløpene har vi år også hatt bra oppmøte på. Fordelt

Detaljer

Innbydelse. Grue IL orientering inviterer til O- helg på Finnskogen. 20. - 22. september 2013.

Innbydelse. Grue IL orientering inviterer til O- helg på Finnskogen. 20. - 22. september 2013. Innbydelse. Grue IL orientering inviterer til O- helg på Finnskogen 20. - 22. september 2013. Program: Fredag 20. september Norgescup Sprint Finale, junior D/H 16 løper sprint i samme løype som D/H17-18

Detaljer

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til o-gruppa. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle informasjon om aktiviteten i o-gruppa generelt, og spesielt for sesongen 2017. Vi vil

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere. Årsmelding

Kristiansand Bueskyttere. Årsmelding Kristiansand Bueskyttere Årsmelding 2016 Styret Styret i 2016 har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Wiggo Nordskag Steinar Risinggård Elise Stray, Anne Marit, Egil Sæterlid og Berit Nordskag

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2006-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Velkommen! Krets&ng Hedmark orienteringskrets

Velkommen! Krets&ng Hedmark orienteringskrets Velkommen! Krets&ng Hedmark orienteringskrets Rena 28.2.2015 Saksliste: 1. Åpning, opprop og godkjenning av representanter 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Valg

Detaljer

Årsberetning for. Rond O-lag

Årsberetning for. Rond O-lag Årsberetning for Rond O-lag 2009 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

STEDSMESTERSKAP STAFETT 21. 8.2012 - RESULTATER

STEDSMESTERSKAP STAFETT 21. 8.2012 - RESULTATER STEDSMESTERSKAP STAFETT..0 - RESULTATER H0 - Herrer opp til 0 år Ringsaker OK Marius Wikstrøm 9.0 Ringsaker OK Terje Tangen. 0. Ringsaker OK Arild Nordsveen. Byggmakker Kenneth Bilstad 0. Byggmakker Jan

Detaljer

Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00

Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 Tilstede: Berit Horvei, Trond Gjelstad, Ingvild Eckdahl, Ole Petter Ruud og L. Stenerud 1. Gjennomgang av forrige møtereferat Møtet tok en

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Raumar-info 2010. 23. mai 2010

Raumar-info 2010. 23. mai 2010 Raumar-info 2010 23. mai 2010 Vår hjemmeside, www.raumar.net, er vår hovedinformasjonskilde gjennom hele året. Hjemmesiden blir hele tiden oppdatert med planer, reportasjer og generell info. Informasjon

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Tid: Torsdag 26. januar 2012 Sted: Brumunddal ungdomsskole 1. Åpning Leder Jon Anders Bordal ønsket velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av de

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen Saksliste for dagen: 1. Velkommen og litt generelt om ØOK 2. Evaluering av Østfoldsprinten

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting Abel ungdomsskole, Gjerstad 25.02.2013 Sak 1 Åpning Leder Terje Urfjell åpnet tinget og ønsket delegater og observatører fra klubbene velkommen. Sak 2 Konstituering

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november 1 e-post

HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november 1 e-post Gmail - HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=253e55319e&view=pt&search=inbox&th=13... Side 1 av 2 26.09.2012 Torgeir Strand

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Mjøs-O forløperen til Innlands-O

Mjøs-O forløperen til Innlands-O Mjøs-O forløperen til Innlands-O Sesongen 2004 så Mjøs-O dagens lys; et nytt og spennende prosjekt for ungdom mellom 13 og 20 år i Mjøsregionen. Mjøs-O satset på et utvidet samarbeid mellom klubbene i

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett. 20, 21 og 22. september 2013. Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering

O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett. 20, 21 og 22. september 2013. Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering PM O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett 20, 21 og 22. september 2013 Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering NOF Felles informasjon: Internettside O Helg på Finnskogen. www:grue-o.no/ohelg2013 Fredag

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja.

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja. Styremøte Raumar Orientering Tid: 08.11.2016 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,, Anne og og Sak nr. Sak Ansvarlig 2.6.2 Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra. og Anne

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Denne kalenderen er for alle som er aktivt med i O-miljøet på Ås og viser treninger, løp, samlinger osv. Det meste av det som skjer er tatt med, men den er hovedsakelig rettet mot

Detaljer

TrOKs TING Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER

TrOKs TING Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll TrOKs TING 2012 Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bjerkvik Bjørn-Hugo Myrvang BUL-Tromsø Gudmund Melland og Ola Engelsen Harstad Vidkunn Eidnes,

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00.

Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00. Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00. Sak 1: Godkjenning av innkallelse og saksliste. Sak 2: Valg av dirigent og referent. Sak 3: Valg av to til å underskrive

Detaljer

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent.

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent. MØTEREFERAT OK MOSS Tema: Styremøte nr 7 2013 Dato: 19.8.2013 Sted: Noreødegården Til stede: Henning Carlsen, Øyvind Løken, Trond Finstad, Jan Løken Johannessen, Monica Meum Johansen, Astrid Bjørnerød,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering. 11. 14. september 2014

Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering. 11. 14. september 2014 NM-uka 2014 Kjekstadmarka Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering 11. 14. september 2014 Om arrangementet Løpsprogram 11. september NM Langdistanse Første start 11.00 *) Premieutdeling ca 15.00 12.

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag 10. februar 2010 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer