Årsmelding for Løten O-lag 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Løten O-lag 2010"

Transkript

1 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag kl Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken Berge, Håkon Godager. Foran: Emilie Westli Andersen, Vebjørn Fallbakken Berge, Unni Øygard, Evine Westli Andersen.

2 Våre hovedsponsorer i 2010 Side 2 av 18

3 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2010 LØTEN O-LAG ÅRSMØTE Årsmelding for Oversikt over styret, komiteer og andre tillitsvalgte Styret... 4 Komiteer og utvalg:... 4 Turorienteringskomite... 5 Andre verv: Medlemmer og medlemskontigent Styrets rapport... 6 ÅRSRAPPORT INFORMASJONSKOMITEEN... 8 ÅRSRAPPORT FINANSKOMITEEN... 8 Finanskomiteens medlemmer:... 8 ÅRSRAPPORT MILJØKOMITEEN... 9 ÅRSRAPPORT FRA TURORIENTERINGSUTVALGET ÅRSPAPPORT REKRUTTKOMITEEN ÅRSRAPPORT TEKNISK ÅRSRAPPORT SPORTSUTVALGET Vedlegg Resultater Side 3 av 18

4 LØTEN O-LAG ÅRSMØTE 2010 Årsmøte for Løten O-lag holdes onsdag kl i kommunestyresalen Tingberg. I henhold til lovens $ 12 skal årsmøtet: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandler lagets årsmelding 5. Behandle lagets reviderte regnskap 6. Behandle innkomne forslag 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta lagets budsjett 9. Behandle lagets organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg a. Leder og nestleder b. Styremedlemmer og 2 varamedlemmer c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan (pkt 9 ovenfor) d. 2 revisorer e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet f. Valgkomitè med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Årsmelding for Oversikt over styret, komiteer og andre tillitsvalgte. Styret Leder : Kristian Storsveen Nestleder: Willy Grønstad Leder finans: Øystein Grønsveen Olsrud Leder informasjonskomite: Tove-Kristin Westli Leder teknisk komite: Ole Hans Øie Leder sportsutvalg: Sigurd Dæhli Leder rekruttkomite: Rita Mogen Varamedlemmer: 1. Knut Magnar Indby, 2. Inger Lise Tønsetengen Skårholen. Komiteer og utvalg: Rekrutteringskomite: Leder: Rita Mogen Ivar H. Indby, Inger Lise T. Skårholen, Inger Marie Øygard, Marianne Rud Skjærstad og Mona Hesselberg. Sportsutvalg: Leder: Sigurd Dæhli Herman Bakke, Rita Mogen Svein Godager Teknisk komite: Leder: Ole Hans Øie Ole Lien (matrialforvalter), Odd Arne Blystad (draktsalg) Side 4 av 18

5 Turorienteringskomite Leder: Inger Marie Bjørke Ole Lien Finanskomite: Leder: Øystein Grønsveen Olsrud Steinar Libak (regnskapsfører). Einar Lien (etterarbeid oppmann) Sponsoransvarlig: Informasjonskomite: Leder: Tove Kristin Westli Inger Marie Øygard, Rønnaug Sagbakken Miljøkomité: Leder: Willy Grønstad Elin Galaasen Valgkomite: Leder: Ole Lien Trond Olsen, Randi Fallbakken Berge Andre verv: Oppmann 1 (påmelding løp): Herman Bakke Utklippsarkiv: Kjell M. Gihlemoen UK (Uttakingskomite): Sigurd Dæhli, Kristian Storsveen og Lis Dæhli Revisorer: Jon Bjørnstad, Sven Marken Vararevisorer: 1. Ola Brevig Representanter til Kretsting: Kristian Storsveen og Rita Mogen Representant til årsmøtet i Løten Idrettsråd: Kristian Storsveen. Løvspretten 2010 ( Rokoberget) Løpsleder: Arne Skårholen Løypeleggere: Lis og Sigurd Dæhli 2. Medlemmer og medlemskontigent Medlemmer Forandring fra i fjor Jenter til og med 16 år Jenter over 17 år Gutter til og med 16 år Gutter over 17 år Sum Medlemskontigent. Til og med 16 år Kr 100,- Født 1994 og senere Støttemedlemmer Kr 100,- Eller valgfritt beløp Aktive 17 år og eldre Kr 250,- Familier Kr 500,- Side 5 av 18

6 3. Styrets rapport Styret har i perioden avholdt 7 møter og behandlet 42 saker. Organiseringen av styret har fungert. Men det har vært merkbart at funksjonen som leder av sponsorutvalg(medlem av finansutvalget), og da ansvarlig for og skaffe til veie viktige bidrag til klubbens inntekter har manglet. Leder har forsøkt å ivareta deler av denne funksjonen, og på den måten fått skaffet tilveie noen sponsorinntekter. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning for kommende år. Vi har i klubben fortsatt en god stamme med ungdoms- og junior- løpere. Disse har et hjerte for laget og idretten, og noen av disse ungdommene designet nye løpstrøyer og luer til bruk for alle klubbens medlemmer. Styret bestemte at vi skulle kjøpe inn et slikt antall av disse at vi fikk en god pris, og at vi igjen har bra med moderne løpsdrakter på lager. I tillegg begynner disse ungdommene og bli ganske gode o-løpere, men vi må vel være så ærlig å si at de hadde litt stang ut i de viktigste løpene i år. Topp plasseringene i de viktigste konkurransene uteble, men de viser ved gjentatte anledninger at de har potensialet når de lykkes helt. Flere er veldig godt i gang med forberedelsene til kommende sesong, som vi ser fram mot med spenning. For øvrig viser vi til rapport fra Sportsutvalget og vedlagt resultatliste. Pinseløpene som vi arrangerer i samarbeid med Hamar O-klubb er vår største inntektskilde og den store dugnaden for klubben vår. I år har vi i tillegg tatt på oss å være teknisk arrangør for løpsdelen av NM i skogsløp, og dette var en type dugnad som er morsom å utføre og som i tillegg ga bra inntekt pr dugnadstime. Huldertrampen ble i år arrangert i supert høstvær og med over 100 deltakere. For øvrig viser vi til rapport fra sportsutvalget når det gjelder øvrige arrangementer. Siden toppåret 2006 har vi hatt en betydelig nedgang i antall medlemmer og derav også antall starter i løp. Mye av dette forklares med at de mest aktive er studenter og utflyttet, men også at aktiviteten blant foreldregruppen til disse også har gått ned. Her følger litt statistikk som underbygger dette. Antall starter Side 6 av 18

7 Medlemmer Antall løpere Antall starter Jenter tom. 16 år Jenter 17 år og eldre Gutter tom. 16 år Gutter 17 år og eldre Sum Antall løp hvor medlemmer fra Løten o-lag har startet? Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt for Løten O-lag i sesongen Kristian Storsveen Willy Grønstad Tove-Kristin Westli Øystein Grønsveen Olsrud Sigurd Dæhli Ole Hans Øie Rita Mogen Side 7 av 18

8 ÅRSRAPPORT INFORMASJONSKOMITEEN Informasjonskomiteen er ikke en årsmøtevalgt komité, men oppnevnt av styret. Den har i 2010 bestått av Rønnaug Sagbakken, Inger Marie Øygard og Tove-Kristin Westli. Bjørnar Bjørke Olsen er Web-master for O-lagets hjemmeside. Arbeidsfordelingen har vært som følger: Rønnaug: Ajourhold hjemmeside inkludert utlegging av nyheter og oppdatering av aktivitetskalender, resultater, pressekontakt. Har også hengt opp info om klubbaktiviteter og ryddet i o-tavla. Inger Marie: Ajourhold hjemmeside inkludert utlegging av nyheter, pressekontakt Norges cup, NM, andre store løp. Tove-Kristin: Administrert til Rønnaug utlegging av nyheter på hjemmesiden, deltatt på styremøter. Bjørnar: Web-master, ansvarlig for layout/drift av hjemmeside. Kristian Storsveen har også lagt ut nyheter og oppdatert aktivitetskalenderen i løpet av året. Løten O-lag har hatt egen hjemmeside siden 1995 (15 år), og i 2010 har det blitt lagt ut 178 nyhetsartikler på hjemmesiden. Internett er den viktigste informasjonskanalen for Løten O-lag og ut til medlemmene. I tillegg til oppdatering av hjemmesiden har det fra Informasjonkomiteen blitt gitt ut Håndboka Den ble levert til trykking og distribuert til medlemmene umiddelbart etter at den ble klar. For informasjonskomiteen Tove-Kristin Westli ÅRSRAPPORT FINANSKOMITEEN Finanskomiteens medlemmer: Leder/kasserer/styremedlem: Øystein Grønsveen Olsrud Regnskapsfører: Steinar Libak Økonomisk Resultat: Resultatet for 2010 viser et underskudd på TNOK 46, mens det i budsjettet var lagt til grunn et tilnærmet nullresultat. Hovedårsaken til det negative resultatet kan tilskrives at de totale driftsinntektene endte TNOK 104 under budsjett, som følge av at de fleste inntektspostene ligger under budsjett. De største budsjettavvikene skyldes at spillemidler og egenandeler ble hhv TNOK 35 og TNOK 31 lavere enn budsjettert. I tillegg ble også sponsorinntektene TNOK 12 lavere enn i budsjettet. Deler av nedgangen i inntektene har blitt kompensert gjennom at kostnadene har vært lavere enn budsjettert. Totalt endte driftskostnadene TNOK 62 under budsjettet og det forekommer en del avvik mot budsjett i begge retninger. De områdene hvor kostnadene ligger mest under budsjett er innenfor kartproduksjoner, trenerhonorarer/gaver og reise- og overnattingingskostnader. Til gjengjeld har varekostnadene og startkontingenter vært høyere enn budsjettert, slik at netto ble driftskostnadene TNOK 62 lavere enn budsjettet. Klubben har imidlertid hatt en positiv kontantstrøm i 2010 på TNOK 87, som følge av at det i 2009 ble inntektsført TNOK 161 i spillemidler og tilskudd, som har blitt innbetalt i Fullstendig regnskap legges frem på årsmøtet. Oslo, 26. januar 2011 For finanskomiteen Øystein Grønsveen Olsrud Side 8 av 18

9 ÅRSRAPPORT MILJØKOMITEEN Miljøkomiteens medlemmer: Willy Grønstad (leder) Elin Galaasen O-sportens dag ble arrangert i samarbeid med sportsutvalget og rekrutt-komiteen fra Mosjøkoia søndag 6. juni. Det ble arrangert stafett og individuelt løp (sprintcup nr. 2), og avrunding med premieutdeling og bevertning. Sesongavslutning (hyggekveld) lørdag 6. november i Løiten Skytterlag sitt klubblokale. Her hjalp deler av komiteen til med serveringen. I Løten O-lag er det slik at alle tar et tak for miljøet. Det er stadig arrangementer hvor medlemmene kan treffes, og dyrke sin hobby med likesinnede. Miljøkomiteens jobb blir derfor enkel, og slik skal det være i et idrettslag. ÅRSRAPPORT FRA TURORIENTERINGSUTVALGET 2010 Turorientering i Løten har i år blitt arrangert for 38. gang. Kart og poster: Kart Post nr. Postene hengt ute Møsjømarka (fra 2009) Sagen (fra 2009) Budor Nord (fra 2008) mai september 1. mai september 8. mai september Alle kartene hadde målestokk 1: Forklaring av karttegn på kartene Mosjømarka og Budor Nord. Oversiktskart over de tre kartområdene på kartet Mosjømarka. Vanskelighetsgraden på postene varierte fra helt enkle til noe vanskeligere, slik at det skulle være passende utfordringer til både barn, nybegynnere og til de med lang erfaring. Postene på kartene Mosjømarka og Sagen ble satt ut i god tid før 1. mai. På kartet Budor Nord var alle de 30 postene satt ut til 8. mai, men det var fortsatt mye snø igjen i det meste av terrenget. Spesielle tiltak: Informasjon om vårt turorienteringsopplegg på innkjøpte, fargede ark fra NOF. Tilbud om instruksjon i bruken av kart og kompass. Ingen forespørsler. Salg av ekstra sett kart. Tilbud om tur-o til kommunens ansatte, et trimtilbud (FYSAK-tilbud). De 20 postene på kartet Mosjømarka ble distribuert til alle avdelinger i Løten kommune på en informasjonsbrosjyre. Ingen oversikt over hvor mange som benyttet tilbudet. FINN FRAM-dagen ble arrangert søndag 22. august. En friluftslivs-aktivitetsdag med fokus på kart og kompass, men med plass til mange flere aktiviteter. Løten o-lag ved tur-o-utvalget og rekruttkomiteen var koordinerende arrangør i samarbeid med HHT Barnas Turlag, Løiten jegerog fiskeforening (JFF), 1. Løten speidergruppe. Frammøte og felles samlingspunkt var JFF-koia ved Mosjøen. Fint vær og rekorddeltakelse i år med i alt ca deltakere, derav ca. 80 barn. Dette var første gang arrangementet ble avholdt i august mot tidligere i mai og juni. Rett etter skolestart ser ut til å være et bedre tidspunkt enn mai/juni. Side 9 av 18

10 NOF støttet arrangementet med kr. 8000,-. Pengene ble fordelt mellom de ulike organisasjonene ut fra innsats og utgifter. Løten o-lag fikk kr. 3500,-. Sesongen ble avsluttet med egen hyggekveld i Løiten Skytterhus fredag 22. oktober der utdeling av utmerkelser og premier ble foretatt. Hyggekvelden var et samarbeid med Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) for topptur-deltakere, med ca. 50 til stede. 4 elever fra Kulturskolen i Løten sto for underholdningen med pianospill. Utdeling av 3 premier ved loddtrekning til tur-o-deltakere født i 1996 eller senere. Dette er en ekstra inspirasjon for de yngre som deltar. Kravet er minimum å ha klart bronsekravet (150 poeng). 5 hadde innfridd kravet og vinnere ble Martin Alfei, Marcus S. Johnsen (fra Lørenskog) og Sondre Kjeverud. Skogstrimmen er et trimtilbud i regi av Løten o-lag. I løpet av sesongen har alle tur-o-postene blitt besøkt gjennom 14 kvelder. Sesongen ble avsluttet med fjelltur til Beitostølen september (11 deltok). 31 personer har deltatt en eller flere ganger (til sammen 219 starter ). I år var det 18. sesongen med dette trimtilbudet. Oppsummering av salg, innsending av kort og utdeling av utmerkelser: Salgssteder har vært VITO, Løten Nærstasjon & Landhandleri, Budor Gjestegård, HHT-butikken Hamar og Skogstrimmen v/ Inger Marie Bjørke Det er solgt: Konvolutter Ekstra kort Ekstra sett kart Innsendte kort Utmerkelser: I alt 64 (bronse-, sølv-, gullmerker, 5 års, 10 års, 15 års, 25 års, 30 års og 35 års plaketter samt diplomer) ble delt ut. Etter 38 år med tur-o i Løten, ble det for første gang delt ut en 35 års plakett. Denne ble tildelt Kjell M. Gihlemoen. Kommentarer: Deltagelsen i årets tur-o viser en liten økning i forhold til fjoråret, men likevel litt under nivået for årene Det var temmelig bløtt i terrenget på ettersommeren og høsten, og særlig var myrene bløte og tunge i Budorområdet. Om dette har påvirket deltakelsen er imidlertid vanskelig å si. Tur - o - utvalget har bestått av: Ole Lien og Inger Marie Bjørke ÅRSPAPPORT REKRUTTKOMITEEN Rekruttkomiteen har i 2010 bestått av Inger-Lise Tønsetengen Skårholen, Marianne Rud Skjærstad, Inger Marie Øygard, Ivar Hesselberg Indby og Rita Mogen. Vi har i 2010 hatt følgende aktiviteter Nybegynnerkurs Skolesprint/skolestafett Deltagelse på Løvspretten Deltagelse i Ariescup Arrangert O-troll leir Nærmere omtale: Side 10 av 18

11 Nybegynnerkurs Rekruttkomiteen arrangerte nybegynnerkurs over 3 kvelder. Kurset ble holdt ved Løtenhallen. Det var 7 påmeldte, 3 av disse var litt drevne, disse ble derfor på med Aries-cup i stedet. 2 møtte ikke og 2 møtte på første kvelden, 1 den andre kvelden og ingen siste kvelden. Kurset ble annonsert i HA samt delt ut lapper på skolene. Skolesprinten/-stafetten Skolesprinten er et landsomfattende skolearrangement. Det ble arrangert for sjuende gang fra Løtenhallen. 5-7 klasse fra Østvang, Lund, Ådalsbruk, Jønsrud og Friskolen var invitert. Her fikk de prøve seg på en orienteringsløype i Skøyenhagen. Etterpå var det mulighet for å prøve EKT-løype. Grillen sto klar for de som hadde med grillmat. Dagen ble avsluttet med den alltid like spennende skolestafetten. Det var Østvang som tok et napp i pokalen denne gang. Deltagelse i Aries cupen Det har gjennom sesongen blitt arrangert fem løp i Ariescupen. 3 rekrutter har deltatt på 2 løp. Pinseløpene Her var rekruttkomiteen tilstede på Løvspretten, hvor 3 nybegynnere deltok. O-trollleir Helga juni arrangerte vi O-troll leir for Hedmark krets på Gryllingsetra. 27 unger fra Hamar OK, Vallset/Stange, Vang, Austmarka, Grue og Løten deltok. Fra Løten deltok 2 løpere. Der fikk de prøve både paralelloientering, vanlig orientering, stafett og lek. I løpet av 2010 har vi til sammen hatt 6 kvelder med idrettsskole, 3 på våren og 3 på høsten. Har i løpet av disse kveldene dessverre ikke klart å tenne orienteringsinteressen hos noen. Alt i alt så har vi heller ikke i 2010 klart å rekruttere nye o-løpere. Vil til slutt rette en stor takk til ungdommene i klubben som har stilt villige opp og hjulpet til med å arrangere Skolesprinten. Rita Mogen Leder Rekruttkomiteen ÅRSRAPPORT TEKNISK Organisering Utvalget har i år bestått av Ole Lien (materialforvalter), Odd Arne Blystad (ansvarlig draktsalg) og Ole Hans Øie (leder og vdg kontakt). Kart Ruskåsen var ferdig i fjor. Tippemiddelsøknaden ble i høst godkjent og pengene blir utbetalt så fort regnskapet for kartet er godkjent. Sjømarka/Åkroken er på det nærmeste ferdig. Mangler litt synfaring som tas i mai. Søknad om tippemidler er fornyet etter avslag grunnet manglende midler. Perspektivkartet for Jønsrud er ferdig og Østvang er revidert. Div.teknisk Side 11 av 18

12 Det ble i høst også søkt midler til et nytt 3 segments lagstelt med klimatak. Svar på søknaden ventes i februar og med kort frist til å dokumentere kjøp. Materialforvalter har kjøpt inn 30 postskjermer til Løvspretten i år. Ungdommene har designet en ny løpstrøye og lue. De finnes i alle størrelser og er til salgs hos Odd Arne. For teknisk utvalg Ole Hans Øie ÅRSRAPPORT SPORTSUTVALGET Organisering: Sportsutvalget har bestått av Sigurd Dæhli (leder), Herman Bakke (oppmann), Svein Godager (trener) og Rita Mogen (leder rekrutt). Trening: Mellom jul og påske har treningene foregått med utgangspunkt i Østvang skole. Mandager har bestått av lett utejogg med påfølgende styrketrening og ballspill inne. Onsdager har bestått av intervalltrening eller gate-o-løp. Deltagelsen har variert fra 5 til 15 deltagere. I løpet av o-sesongen har det blitt arrangert følgende treninger: 13 o-tekniske klubbtreninger på mandager (5-15 deltagere). 2 terrengtester for Innlands-o. 4 klubb-sprint-cuper i mai/juni med totalt 42 deltagere (inkl. klubbmesterskap på Hamar). 2 vanlige treningsløp med ca. 15 deltagere. Arrangementer: Sportsutvalget har hatt ansvaret for følgende arrangementer: Bedriftsløp Gryllingsætra og Flystripa Hedmarken sprint-cup fra Løtenhallen Regiontreningsløp på Furasaga med 79 deltagere. Klubbmesterskap for Hamar, Vallset/Stange og Løten i Brattbakken med totalt 117 deltagere. Nattkøpp i Elverum og fra gamle Mosjøkoia KM-natt i Gryllingsætra med snøstorm og oversvømmelser. Samlinger: Løten hadde 6 deltagere på Innlands-o-samling på Finnskogen Dagsamling på Østvang skole med 10 deltagere. Treninger og 2 konkurranser, Nord-Jysk i Danmark med 20 deltagere. Påskesamling var planlagt til Tour de Værmland i Karlstad, men da dette ble avlyst dro 7 utøvere og ledere til trening og løp i Blekinge i stedet. Hovedløpsamling i Levanger med 8 deltagere. Dagsamlinger som forberedelse til hovedløpet den og Fellesopplegg med overnatting og festmåltid på Finnskogen i forbindelse med KM-helga i Glåmdalen. Dagsamling på Rena med 8 deltagere. Stafetter: I løpet av sesongen har vi deltatt med to ungdomslag i tiomila, ungdoms- og veteranlag i Vårstafetten, ungdoms- og veteranlag i O-festivalen samt gutte- og jentelag i Smålandskavlen. I tillegg hadde vi både dame- og herreløpere med på Innlands-o-lag i tiomila. Vi deltok med to guttelag og ett jentelag i junior-nm ved Mysen og med ett lag av hvert kjønn i senior-nm på Beitostølen. I KM-stafett på Kongsvinger stilte vi med 8 forskjellige lag og hentet hjem hele 4 KM-titler. Guttelagets 6.plass i O-festivalen og tilsvarende plassering i hovedløps-stafetten, med rent klubblag, må vel regnes som de beste stafettprestasjoner denne sesongen. På dette laget løp Håkon Godager, Asbjørn Olsen og Øystein Storsveen. Sportslig: Side 12 av 18

13 Resultatmessig har sesongen vært på det jevne uten spesielle topplasseringer. I og med at de fleste av våre tidligere toppløpere nå er i utdanning rundt omkring i landet og løper for andre klubber, er det naturlig at resultatene ikke helt har blitt som de forgående sesonger. Men det er helt klart noen av våre yngre som viser lovende takter og som har potensiale til å hevde seg bra de kommende sesonger. Av de beste prestasjoner som ble utført av de yngre må spesielt nevnes at Øystein Storsveen og Evine Westli Andersen ble totalvinnere av Aries-cupen. Begge hadde knapp ledelse foran finalen men holdt hodet kaldt og dermed konkurrentene bak seg. Hovedløpet gikk vel ikke helt som løperne hadde håpet på men Emilie Westli Andersen får helt klart godkjent med en fin 12.plass på sprinten samt at søster Evine Westli Andersen var vår jevneste med 17. og 19.plass. Sigurd Dæhli tok i løpet av sesongen gull både i veteran-nm og veteran-vm. To av lagets ivrige veteraner: Arne Gunnar Barflo og Inge Østvang, Huldertrampen 2010 Side 13 av 18

14 Vedlegg Resultater 2010 Dato Arrangement Klasse Plass Navn WMOC 01.aug WMOC finale, sprint Neuchätel, Sveits H55A fin. Sølv Sigurd Dæhli D55B fin. 21 Lis Dæhli 06.aug finale, lang H55A fin. Gull Sigurd Dæhli D55B fin. 5 Lis Dæhli NM Ski-O 09.jan Ski-O NM lang, Trysil H Endre Sævig HL Ski-O 09.jan Hovedløp ski-o, Trysil H14 8 Vebjørn Fallbakken Berge NM 16.apr NM Natt, Prestebakke, Halden H Sindre Bæk D Marte Fallbakken Berge Unni Øygard 13.mai NM sprint, Levanger, Frol IL kval. H17-18 h2 14 Sindre Bæk D17.18 h2 disk. Marte Fallbakken Berge 28.aug NM Ultra, Sørreisa o-lag D Marte Fallbakken Berge 11.sep NM lang, Tosebygda, Indre Østfold OK H Sindre Bæk H Gjermund Olsen 33 Marius Øie D Marte Fallbakken Berge 12.sep NM stafett jr. H17-20 av 50 lag D17-20 av 40 lag 19 Sindre Bæk, Gjermund Olsen og Marius Øie 33 Øystein Storsveen, Håkon Godager, Asbjørn Olsen 18 Marte Fallbakken Berge, Unni Øygard og Emilie Westli Andersen 18.sep NM mellom. Beitostølen kval. H21 h4 27 Yngve Volden Øystre Slidre IL finaler H17-18 d.n.s. Sindre Bæk H Marius Øie D Marte Fallbaken Berge 53 Unni Øygard 19.sep NM stafett sr. H17- av 108 lag HL 10.aug D17- av 69 lag 57 Yngve Volden, Marius Øie og Sigurd Dæhli 54 Marte Fallbakken Berge, Unni Øygard og Marte Norstad Opsahl Hovedløp, lang, Jervskogen H14 52 Vebjørn Fallbakken Berge Arr:OK Skøynar/Stj-Blink Orientering H16 20pr Øystein Storsveen 21pr Asbjørn Olsen 77 Håkon Godager 88 Simen Linnerud D14 17pr Evine Westli Andersen 50 Marthe Brevig 52 Johanne Holm d.n.s. Sigrid Linnerud D16 50 Emilie Westli Andersen 11.aug Hovedløp, sprint, Kristiansten festning H14 61 Vebjørn Fallbakken Berge H16 22pr Asbjørn Olsen 38 Håkon Godager Vedlegg til årsmelding 2010

15 Dato Arrangement Klasse Plass Navn 86 Simen Linnerud disk. Øystein Storsveen D14 19 Evine Westli Andersen D16 12pr Emilie Westli Andersen 49 Marthe Brevig 60 Johanne Holm d.n.s. Sigrid Linnerud 13.aug Kretsstafett OLL, Stjørdal H14-16 av 90 lag 6 Hedmark OK 1.lag:Håkon Godager, Asbjørn Olsen og Øystein Storsveen 37 Hedmark OK 5.lag:John kasper Svergja, Simen Linnerud og Anders Thingstad D14-16 av 67 lag 49 Hedmark OK 4.lag:Øystein Tallhaug Engelstad, Erlend Fjeld og Vebjørn Fallbakken Berge 11 Hedmark OK 2.lag:Evine Westli Andersen, Nora Hui Andersen og Emilie Westli Andersen disk. Hedmark OK 3.lag:Johanne Holm, Eli Narum og? KM 03.jul KM mellom, IL Nansen H13-14 sølv Vebjørn Fallbakken Berge H15-16 Gull Øystein storsveen sølv Håkon Godager H75 Gull Inge Østvang D13-14 bronse Evine Westli Andersen D17-18 sølv Marte Fallbakken Berge 03.sep KM sprint, Odal o-lag H15-16 Gull Øystein storsveen sølv Asbjørn Olsen H17-20 Gull Sindre Bæk H45 Gull Harald Berge H55 Gull Sigurd Dæhli D15-16 sølv Emilie Westli Andersen D17.20 sølv Marte Fallbakken Berge D21 sølv Marte Norstad Opsahl D45 Gull Iren Skyltbekk D55 Gull Lis Dæhli 04.sep KM lang, Grue IL H15-16 sølv Håkon Godager H17-18 sølv Sindre Bæk H19.20 Gull Marius Øie H55 Gull Sigurd Dæhli H60 Gull Willy Grønstad D13-14 bronse Evine Westli Andersen D15-16 bronse Emilie Westli Andersen D17-18 sølv Unni Øygard bronse Marte Fallbakken Berge D45 Gull Iren Skyltbekk 05.sep KM stafett, BKOK H13-16 av 10 lag sølv 1.lag:Øystein Storsveen, Asbjørn Olsen og Håkon Godager Vedlegg til årsmelding 2010

16 Dato Arrangement Klasse Plass Navn bronse 2.lag:Simen Linnerud, Ingeborg Fallbakken Berge og Vebjørn Fallbakken Berge H17- sølv Sindre Bæk, Arild Hesselav 7 lag berg Indby og Marius Øie D13-16 Gull Emilie Westli Andersen, av 2 lag Marthe Brevig og Evine Westli Andersen D17- Gull Marte Fallbakken Berge, av 3 lag Marte Norstad Opsahl og Unni Øygard D150 av 1 lag Gull Mona Hesselberg, Inger Marie Øygard og Randi Fallbakken Berge H180 av 4 lag Gull Einar Lien, Arve Smestad og Willy Grønstad 24.sep KM natt, Løten o-lag H15-16 Gull Øystein Storsveen sølv Asbjørn Olsen H21 Gull Sigurd Dæhli H45 Gull Trond Olsen D17-20 sølv Marte Fallbakken Berge Veteran 28.aug Veteran NM, Eiker O-lag lang H55 1pr Sigurd Dæhli 28 Odd Arne Blystad H60 3pr Willy Grønstad 16 Arve Smestad 37 Karl Petter Opsahl D55 4 Lis Dæhli 29.sep mellom H50 7 Jan Sævig H55 2pr Sigurd Dæhli 29 Odd Arne Blystad H60 10 Willy Grønstad 16 Arve Smestad disk. Karl Petter Opsahl D55 2pr Lis Dæhli Norgescup Ski-o (ant. Løp i parentes) Craft Cup(ant. Løp i parentes) Stafettresultater 17.apr Vårstafetten, Halden H13-16 av 49 lag H (1) Endre Sævig H (5) Sindre Bæk H (3) Marius Øie 76(1) Gjermund Olsen H21 upl. Yngve Volden D (8) Marte Fallbakken Berge upl. Unni Øygard H170 av 5 lag D13-16 av 40 lag 12 Håkon Godager, Asbjørn Olsen og Øystein Storsveen 1pr Trond Olsen, Willy Grønstag og Sigurd Dæhli 13 Emilie Westli Andersen, Sigrid Linnerud og Evine Westli Andersen Vedlegg til årsmelding 2010

17 Dato Arrangement Klasse Plass Navn 30.04/ Mila, Finspång, Sverige H/D-16 av 304 lag 78 1.lag:Asbjørn Olsen, Sigrid Linnerud og Emilie Westli Andersen og Øystein Storsveen (blandingslag med Lillehammer og Hamar) H17- av 358 lag brutt 2.lag:Vegjørn Fallbakken Berge, Ingeborg Fallbakken Berge, Håkon Godager og - (Evine ble syk) 207 Dag Lofthus, Sindre Bæk, Gjermund Olsen, Øystein Storsveen, Vegard Bjerkreim Nilsen, Asbjørn Olsen, Ernst Fristad Nilsen, John Anders Bakke, Håkon Godager og Simen Jevne Arnesen (blandingslag med Lillehammer og Gjøvard) D17- av 361 lag 27.jun Norsk o-festival, Reinsvoll H13-16 av 64 lag 24.jul Milkostafetten, O-ringen, Örebro (Innlands-o lag) H135 av 73 lag D13-16 av 48 lag D17- (50 lag) H/D-16 av 37 lag Smålandskavlen, Tranås, Sverige H-16 av 48 lag D-16 av27 lag 209 Marthe Ruttenborg, Belinda Jørandli, Live Ruud Johansen, Unni Øygard og Marte Fallbakken Berge 6pr disk 1.lag:Asbjørn Olsen, Håkon Godager og Øystein Storsveen 2.lag:Simen Linnerud, Sigrid Linnerud og Vebjørn Fallbakken Berge 30 1.lag:Trond Olsen, Harald Berge og Ole Hans Øie brutt 2.lag:Herman Bakke,?? disk Emilie Westli Andersen, Johane Holm og Evine Westli Andersen s.i. disk (klarte ikke stille) Øystein Storsveen, Karoline Haug, Vegjørn Fallbakken Berge og Ingeborg Ellegård Melby 9 Øystein Storsveen, Håkon Godager, Simen Linnerud, Vegjørn Fallbakken Berge og Asbjørn Olsen 25 Evine Westli Andersen, Marthe Brevig, Johanne Holm, Ingeborg Fallbakken Berge og Emilie Westli Andersen Öppen av 64 lag 11 Harald Berge, Evine Westli Andersen og Øystein Storsveen Mix stafetter 26.sep Ringreven, Moelv, Ringsaker o-lag Mix 2, 6 og 18 av 23 lag Kretsstafett felles Hedmark/Oppland Vedlegg til årsmelding 2010

18 Dato Arrangement Klasse Plass Navn 05.sep Kretsstafett, Liermoen, BKOK H og 4 av 10 lag H17-3 av 7 lag H150 5,disk,brutt av 11 lag H180 1 av 4 lag D av 2 lag D17-1 av 3 lag D150 1 av 1 lag Gode enkeltresultater Åpent Israelsk mesterskap, Nasaret H55 1pr Sigurd Dæhli Middelhavsmesterskapet(MOC) Italia H55 1pr Sigurd Dæhli D55 1pr Lis Dæhli 18.apr SOLrenningen, Norwegian Spring H55 1pr Sigurd Dæhli 24.apr Lørdagskjappen, Moss D pr Evine Westli Andersen 25.apr Smaaleneløpet, Indre Østfold OK H60 1pr Willy Grønstad D55 1pr Lis Dæhli 22.mai Elgsprinten, Espa, Hamar OK H55 1pr Sigurd Dæhli H80 1pr Inge Østvang D pr Marte Fallbakken Berge 23.mai Elgdilten, Espa, Hamar OK H17-18E 1pr Sindre Bæk D17-18E 1pr Marte Fallbakken Berge 26.jun Norsk o-festival, sprint, Raufoss H55 1pr Sigurd Dæhli 27.jun Norsk o-festival, lang, Reinsvoll H55 1pr Sigurd Dæhli H60 1pr Willy Grønstad 02.jul Døladilten, Vingelen IL H55 1pr Sigurd Dæhli H60 1pr Willy Grønstad 03.jul Dølasprinten, IL Nansen(også KM H pr Øystein Storsveen mell.) 04.jul Dølaspretten, IL Nansen H60 1pr Willy Grønstad 10.jul 11.jul Sørlandsgalloppen lør. Arendal Sørlandsgalloppen søn. Sammenlagt H16 3pr Håkon Godager D pr Evine Westli Andersen D16 2pr Emilie Westli Andersen D16 1pl Emilie Westli Andersen H16 3pr Håkon Godager D16 2pr Emilie Westli Andersen 26.jul O-ringen, Örebro, 2.etappe H20 1pr Gjermund Olsen H65M 1pl Einar Stensby 29.jul 4.etappe (2.pl sammenl.) H65M 1pl Einar Stensby 09.aug WOC Tour, Trondheim 1.løp H55 1pr Sigurd Dæhli 10.aug 2.løp, Jervskogen H55 1pr Sigurd Dæhli 11.aug 3.løp, Kristiansten festning H55 1pr Sigurd Dæhli 13.aug 4.løp, Granåsen(delt. ikke i 5 løp) H55 2pl Sigurd Dæhli 16.okt Blodslitet, Fredrikstad H55 1pr Sigurd Dæhli H60 2pr Willy Grønstad D55 3pr Lis Dæhli Aries-cup trøyevinnere fra Løten OL Jørgen Lauritsen - grønn spurttrøye Evine Westli Andersen - sammenlagt seier (gul ledertrøye) Øystein Storsveen - sammenlagt seier (gul ledertrøye) Håkon Godager - hvit klatretrøye Vebjørn Fallbakken Berge - rød sprinttrøye Vedlegg til årsmelding 2010

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Innholdsfortegnelse Leder'n har ordet...3 Aktivitetskalender...5 Påmelding til løp...6 UK uttakingskomitéen informerer...8 O-Troll leir 10-13 år... 10 Gildesprint 5.- 7. trinn...

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang. Stor suksess og medaljer til Freidig

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang. Stor suksess og medaljer til Freidig Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang 2010 Stor suksess og medaljer til Freidig ANN NSER Det blir tre Fjellseterlørdager denne vinteren også; fortrinnsvis med noe bedre

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20 !!! Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013 63 Grader Nord - side 22 Fotball - Side 6-8 Trondheimsløpet - Side 20 Orientering - Side 10-12 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer