Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalkamera med utskiftbart objektiv"

Transkript

1 (1) NEX-5N Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruksanvisning E-fatning Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de tilgjengelige funksjonene Importere bilder til datamaskinen Annet Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport Sony Corporation NEX-5N

2 Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER -TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FARE FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSENE NØYE Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er riktig dimensjonert for strømuttaket. Forsiktig [ Batteri Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske brannskader. Ivareta følgende forholdsregler: Ikke demonter det. Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller ned eller at noen tramper på det. Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem. Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil som er parkert i solen. Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet. Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumionbatterier. Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn. Hold batteriet tørt. Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony. Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene. 2

3 [ Batterilader Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Strømkabelen, hvis den medfølger, er konstruert spesielt for bruk med dette kameraet, og bør ikke brukes sammen med annet elektrisk utstyr. For kunder i Europa [ Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantisaker vennligst henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. [ NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. [ Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). [ Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet. 3

4 4 [ Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.

5 Innholdsfortegnelse Klargjøre kameraet Kontrollere leverte deler...7 Identifisere deler...8 Lade batteriet...13 Sette inn den ladede batteriet...15 Sette på/ta av objektivet...17 Sette inn et minnekort (selges separat)...19 Sette på blitsen...21 Slå på kameraet og stille inn datoen...23 Mestre grunnleggende bruk Ta stillbilder...25 Ta opp film...27 Spille av bilder...28 Slette bilder...30 Bruke kameraet...31 Bruke kameraets veiledningsfunksjon...35 Bruke opptaksfunksjonene Angi funksjonen ved bruk av Foto-kreativitet Justere lysstyrken for stillbilder (eksponeringskompensasjon) Bruke selvutløseren Ta stillbilder kontinuerlig Endre skjermvisningen (DISP) Ta bilder med ulike bruksmoduser Velge blitsmodus Velge bildestørrelse og opptaksinnstillinger Bruke avspillingsfunksjonene Forstørre det bildet som skal spilles av (Forstørr) Vise bildelisten Vise bilder på en TV-skjerm

6 Kontrollere de tilgjengelige funksjonene Menyliste Funksjoner som er tilgjengelige for de ulike opptaksmodusene Tilgjengelige blitsmoduser Importere bilder til datamaskinen Installere programvaren Hva du kan gjøre med den inkluderte programvaren Lage en plate med filmer Annet Kontrollere antall bilder som kan tas opp Liste over ikoner på LCD-skjermen Lære mer om kameraet (Brukerhåndbok for α) Feilsøking Forholdsregler Spesifikasjoner Indeks Denne håndboken dekker flere modeller, som leveres med ulike objektiver. Modellnavnet varierer med det inkluderte objektivet. Hvilken modell som er tilgjengelig, avhenger av landet eller regionen. Modellnavn NEX-5N NEX-5ND NEX-5NK NEX-5NY Objektiv Ingen E18 55 mm og E16 mm E18 55 mm E mm og E18 55 mm 6

7 Klargjøre kameraet Kontrollere leverte deler Kontroller først modellnavnet til kameraet ditt (side 6). Tilbehøret som følger med, avhenger av modellen. Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen. x Vanlig tilbehør Kamera (1) Batterilader BC-VW1 (1) Strømkabel (1) (følger ikke med i USA og Canada) Oppladbar batteri NP-FW50 (1) USB-kabel (1) CD-ROM (1) Applikasjonsprogramvare for α kamera Brukerhåndbok for α Bruksanvisning (denne håndboken) (1) x NEX-5N Kamerahusdeksel (1) (festet på kameraet) x NEX-5ND E16 mm objektiv som fokuserer på ett punkt (1)/ fremre objektivdeksel (1)/ bakre objektivdeksel (1) E18 55 mm zoomobjektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1) (festet til kameraet)/motlysblender (1) Klargjøre kameraet Skulderreim (1) x NEX-5NK E18 55 mm zoomobjektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1) (festet til kameraet)/motlysblender (1) Blits HVL-F7S(1)/blitsetui (1) x NEX-5NY E18 55 mm zoomobjektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1) (festet til kameraet)/motlysblender (1) E mm zoom-objektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1)/bakre objektivdeksel (1)/motlysblender (1) 7

8 Identifisere deler Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. Klargjøre kameraet Når objektivet er tatt av A ON/OFF (strømbryter) (23) B Lukkerknapp (26) C Fjernkontrollsensor D AF-lys/selvutløserlampe/ Smilutløser-lampe E Høyttaler F Mikrofon 1) G Smart terminal for tilbehør 2 2) (21) H Objektiv (17) I Utløserknapp for objektivet (18) J Fatning K Bildesensor 3) L Objektivkontakter 3) 1) Ikke dekk til denne delen under filmopptak. 2) Tilbehør for Smart terminal for tilbehør kan også settes på. 3) Ikke berør denne delen direkte. 8

9 A (USB-terminal) B Krok for skulderrem Det anbefales å feste skulderremmen, så du ikke kan miste kameraet. C HDMI-terminal (52) D Lyssensor E LCD-skjerm/berøringspanel (32) Kameraets LCD-skjerm kan vippes, og muliggjør fleksible opptaksposisjoner. Klargjøre kameraet F (avspillingsknapp) (28) G MOVIE (filmknapp) (27) H Kontrollhjul (31) I Skjermknapper (32) 9

10 x Blits HVL-F7S Klargjøre kameraet A Batteri- og minnekortdeksel (15, 19) B Stativfeste Bruk et trebent stativ med en skrue som er kortere enn 5,5 mm. Du kan ikke feste kameraet godt til stativer som har skruer som er lengre enn 5,5 mm. Lengre skruer kan skade kameraet. C Posisjonsmerke for bildesensor D Tilgangslampe (20) E Batterirom (15) F Minnekortspor (19) G Tilkoblingsplatedeksel For bruk av AC-PW20 vekselstrømadapteren (selges separat) A Skrue B Blits* C Kontakt* * Ikke ta rett på denne delen. Hvis den er skitten, må du tørke av den med en myk, ren klut. 10

11 x Objektiv Se side 86 angående spesifikasjoner for objektivene. E18 55 mm F OSS (leveres sammen med NEX-5ND/5NK/5NY) E16 mm F2.8 (leveres sammen med NEX-5ND) A Converter-merke* B Fokusring C Objektivkontakter** D Fatningsindeks Klargjøre kameraet * En converter selges separat. ** Ikke ta rett på denne delen. A Dekselmerke B Fokusring C Zoomering D Brennviddeskala E Brennviddemarkør F Objektivkontakter* G Fatningsindeks * Ikke ta rett på denne delen. 11

12 E mm F OSS (leveres sammen med NEX-5NY) Klargjøre kameraet A Fokusring B Zoomering C Brennviddeskala D Brennviddemarkør E Objektivkontakter* F Fatningsindeks * Ikke ta rett på denne delen. 12

13 Lade batteriet Lad opp NP-FW50 "InfoLITHIUM" batteriet (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. "InfoLITHIUM"-batteriet kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp. 1 Sett inn batteriet i batteriladeren. Skyv inn batteriet til du hører et klikk. 2 Koble batteriladeren til et strømuttak. Anslått ladetid 250 minutter Tiden det tar å lade opp et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 C. CHARGE-lampen slås av når ladingen er avsluttet. For USA og Canada Plugg Klargjøre kameraet CHARGE-lampe For andre land/regioner enn USA og Canada CHARGE-lampe Strømledning 13

14 Klargjøre kameraet Kommentarer Ladetiden avhenger også av hvor mye strøm det er igjen på batteriet, samt ladeforholdene. Du bør lade batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 C og 30 C. Det er ikke sikkert at du får ladet batteriet effektivt ved en temperatur utenfor dette området. Koble batteriladeren til nærmeste strømuttak. CHARGE-lampen kan blinke raskt når batteriet brukes første gang eller når det ikke har vært brukt på en stund. I så fall skal du ta ut batteriet fra laderen og sette det inn igjen. Lad det deretter opp. Ikke forsøk å lade batteriet igjen rett etter at det er ladet opp, eller når det ikke har vært i bruk etter lading. Dette vil påvirke batteriytelsen. z Bruke kameraet i utlandet strømkilde Du kan bruke kameraet, batteriladeren og AC-PW20 vekselstrømadapteren (selges separat) i alle land eller regioner der nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz. Det er ikke behov for en elektronisk transformator, og bruken av en slik kan forårsake feil. 14

15 Sette inn den ladede batteriet 1 Åpne dekselet ved å skyve på skyvebryteren på dekselet. 2 Sett batteriet helt inn mens du trykker på låsehendelen med enden av batteriet. Klargjøre kameraet Låsehendel 3 Lukk dekselet. x Kontrollerer det gjenværende batterinivået Undersøk nivået med de følgende indikatorene og prosenttallene som vises på LCD-skjermen. Batterinivå Høyt Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke ta flere bilder. 15

16 Merk Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold. z Hva er en "InfoLITHIUM"-batteri? En "InfoLITHIUM"-batteri er et litiumionbatteri som har funksjoner for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Når du bruker "InfoLITHIUM"-batteri, vises gjenværende batteritid i prosent i henhold til kameraets bruksforhold. Klargjøre kameraet x Ta ut batteri Slå av kameraet, forsikre deg om at tilgangslampen ikke lyser, skyv låsespaken mot pilen, og trekk ut batteri. Vær forsiktig så du ikke mister batteripakken. Låsehendel 16

17 Sette på/ta av objektivet Sett strømknappen på kameraet til OFF før du setter på eller tar av objektivet Hvis dekselet eller emballasjelokket er festet, må du fjerne det fra kameraet eller objektivet. Skift objektiv raskt på et støvfritt sted, for å unngå at støv eller rusk kommer inn i kameraet. Sett på objektivet ved å plassere de hvite indeksmerkene på objektivet og kameraet rett overfor hverandre. Hold forsiden av kameraet nedover for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet. Skyv objektivet forsiktig mot kameraet mens du dreier det med klokken, inntil det går i inngrep med et klikk. Forsikre deg om at du setter på objektivet rett. Hvite indeksmerker Klargjøre kameraet Kommentarer Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet. Ikke bruk makt når du setter på objektivet. Fatningsadapter (selges separat) er påkrevet ved bruk av et A-fatning-objektiv (selges separat). Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med Fatningsadapter. 17

18 x Ta av objektivet 1 Trykk utløserknappen for objektivet helt inn, og drei objektivet mot klokken, til det ikke går lenger. Klargjøre kameraet Kommentarer Utløserknapp for objektivet Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten av bildesensoren (den delen som fungerer som film), når du bytter objektivet, kan det vises som mørke punkter på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene. Kameraet vibrerer svakt når det slås av, på grunn av antistøv-funksjonen, som forhindrer at støv fester seg på bildesensoren. Når du bytter objektiv bør du allikevel gjøre dette rask på et støvfritt sted. Ikke la kameraet ligge åpent, uten at objektivet er montert. Hvis du vil bruke kamerahusdeksler eller bakre objektivdeksler, skal du kjøpe ALC-B1EM (kamerahusdeksel) eller ALC-R1EM (bakre objektivdeksel) (selges separat). 18

19 Sette inn et minnekort (selges separat) 1 Åpne dekselet. 2 Sette inn et minnekort. Sett inn minnekortet til det går i inngrep med et klikk, som vist. Klargjøre kameraet Sjekk hvilken vei det avskårne hjørnet vender. 3 Lukk dekselet. x Minnekort du kan bruke Du kan bruke følgende typer minnekort med dette kameraet. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle funksjoner vil virke som de skal. Minnekort som kan brukes Du kan ikke bruke MultiMediaCard. Stillbilde Film Term i denne håndboken "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) "Memory Stick "Memory Stick PRO-HG Duo" PRO Duo" SD minnekort (Class 4 eller bedre) SD-kort SDHC minnekort (Class 4 eller bedre) SDXC minnekort (Class 4 eller bedre) 19

20 Merk Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exfat. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exfat før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen, siden det vil slette alle data på kortet. (exfat er det filsystemet som brukes på SDXCminnekort). Klargjøre kameraet x Fjerne minnekortet Åpne dekslet og forsikre deg om at tilgangslampen ikke lyser. Trykk deretter på minnekortet én gang. Tilgangslampe Merk Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas ut, eller kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt. 20

21 Sette på blitsen Hvis du vil bruke blits under opptak, må du montere blitsenheten (inkludert). Blitsen aktiveres når den heves, og deaktiveres når den senkes. Still inn strømknappen på kameraet på OFF før du setter på eller tar av blitsen. 1 Fest blitsen til den smarte tilbehørsterminal 2 på kameraet. 2 3 Fest skruen for å sikre blitsen. For å utløse blitsen må du først heve den. Standardinnstillingen er [Autoblits]. På side 46 kan du se hvordan du skal endre innstillingen. Senk blitsen når du ikke har tenkt å bruke den. Klargjøre kameraet Kommentarer Strømmen til blitsen kommer fra kameraet. Når kameraet lader blitsen, blinker på LCD-skjermen. Du kan ikke trykke på lukkerknappen når dette ikonet blinker. Sett blitsen helt inn i tilbehørsterminalen på kameraet, og fest skruen ordentlig. Forviss deg om at blitsen er godt festet til kameraet. 21

22 z Bære blitsen Blitsetuiet kan festes til skulderreimmen; meget praktisk. Legg blitsen i etuiet når du ikke skal bruke den, så den ikke blir skadet. Klargjøre kameraet 22

23 Slå på kameraet og stille inn datoen Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstilling av dato/tid vises. 1 2 Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. Skjermbildet for innstilling av dato/ tid vises. For å slå av kameraet, still strømbryteren til OFF. Trykk midt på kontrollhjulet. Eller berør OK på skjermen. Klargjøre kameraet 3 Velg området ditt ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet og trykke på midten av det. 4 Trykk på høyre eller venstre side av kontrollhjulet for å velge de enkelte elementene, og trykk øverst eller nederst, eller drei det, for å velge den numeriske verdien. Sommertid: Aktiverer eller deaktiverer sommertid. Datoformat: Velger datovisningsformat. Midnatt vises som 12:00 AM, midt på dagen som 12:00 PM. 23

24 5 Gjenta trinn 4 for å stille inn de andre elementene, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Eller berør OK på skjermen. Kommentarer Du kan ikke angi dato, klokkeslett eller region ved å berøre skjermen. Du kan ikke overføre datoen til bildene på dette kameraet. Ved å bruke "PMB" som ligger på CD-platen (inkludert), kan du lagre eller skrive ut bilder med dato. Se "PMB Help" for nærmere enkeltheter (side 65). Klargjøre kameraet x Ny innstilling av dato og tid/kontrollere nåværende klokkeinnstilling Velg MENU t [Oppsett] t [Dato/tid-innst.] (side 31, 59). x Opprettholde dato- og tidsinnstilling Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer datoen, klokken og andre innstillinger, uansett om kameraet er slått av eller på, eller om batteriet er installert eller ikke. Se side 81 for mer informasjon. 24

25 Mestre grunnleggende bruk Ta stillbilder I modusen (Intelligent Auto) analyserer kameraet motivet, så du kan fotografere med de innstillingene som passer best Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. Rett kameraet mot motivet. Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet og - veiviseren på LCD-skjermen: (Nattscene), (Stativ, nattscene), (Nattportrett), (Motlys), (Portrett i motlys), (Portrett), (Landskap), (Makro), (Søkelys), (Lav lysstyrke) eller (Spebarn). Når du bruker et zoomobjektiv, må du dreie på zoomeringen og bestemme deg for riktig utsnitt. Optisk zooming er ikke mulig med objektiv som fokuserer på ett punkt. Ikon for scenegjenkjenning og veiviser Zoomering Mestre grunnleggende bruk 25

26 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. Når fokus er bekreftet, høres en pipelyd, og z tennes. Mestre grunnleggende bruk 5 Fokusindikator Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. 26

27 Ta opp film 1 2 Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. Rett kameraet mot motivet. 3 4 Trykk på MOVIE-knappen igjen for å starte opptaket. Fokus og lysstyrke justeres automatisk. Hvis du trykker lukkerknappen ned halvveis under opptaket, kan du fokusere hurtigere. MOVIE-knapp Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket. Kommentarer Lyden av kameraet og objektivet kan komme til å tas opp under filminnspilling. Du kan deaktivere lydopptak ved å velge MENU t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t [Av] (side 59). Den kontinuerlige opptakstiden for en film avhenger av omgivelsestemperaturen og tilstanden til kameraet. Hvis du tar opp kontinuerlig over lengre tid, kan du kjenne at kameraet blir varmt. Dette er normalt. Og "Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned." kan bli vist. I så fall skal du slå av kameraet og vente til det er klart til fotografering igjen. Mestre grunnleggende bruk 27

28 Spille av bilder 1 Trykk på (avspillingsknappen). Det siste bildet som ble tatt vises på LCD-skjermen. (avspillingsknapp) Mestre grunnleggende bruk x Velge bilde Dreie kontrollhjulet. Eller skyv skjermen til venstre eller høyre. x Spille av film 1 Velg MENU t [Avspilling] t [Visningsmodus] t [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning]. For å gå tilbake til stillbildevisning trykker du på [Mappevisning (Stillbilder)]. 2 Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede filmen, og trykk på midten av det. Eller berør den ønskede filmen. 28

29 Under filmavspilling Bruk av kontrollhjulet * Filmen spilles forover bilde for bilde. Bruke berøringspanelet Pause/fortsett Trykk på midten. Berør X/N. Spole raskt forover Spole raskt bakover Trykk på høyre side, eller drei den med klokken. Trykk på venstre side, eller drei den mot klokken. Berør M. Berør m. Spill av sakte forover Drei med urviseren under pause. Berør under pause. Spill av sakte bakover* Drei mot urviseren under pause. Berør under pause. Justere lydstyrken Trykk på knappen t øverst/ nederst. Mestre grunnleggende bruk 29

30 Slette bilder Du kan slette det bildet som vises på skjermen akkurat nå. 1 Vis det ønskede bildet, og trykk på (Slett). Eller berør på skjermen. Mestre grunnleggende bruk 2 Trykk midt på kontrollhjulet. Eller berør OK på skjermen. Velg [ ] for å avbryte operasjonen. OK z Slette flere bilder Velg MENU t [Avspilling] t [Slett] for å velge og slette flere bilder samtidig. 30

31 Bruke kameraet Med kontrollhjulet, skjermknappene og berøringspanelet kan du bruke forskjellige kamerafunksjoner. x Kontrollhjul Under opptak er funksjonene DISP (Vis innhold), (Eksp.-komp.) og (Bruksmodus) tilordnet kontrollhjulet. Under avspilling er funksjonene DISP (Vis innhold) og (Bildeindeks) tilgjengelige fra kontrollhjulet. Når du dreier eller trykker på øvre, nedre, høyre eller venstre del av kontrollhjulet, i samsvar med skjermvisningen, kan du velge innstillingselementer. Du velger ved å trykke på midten av kontrollhjulet. Pilen betyr at du kan dreie kontrollhjulet. Mestre grunnleggende bruk Når det vises ulike alternativer på skjermen, kan du bla gjennom dem ved å dreie eller trykke på øvre/ nedre/venstre/høyre del av kontrollhjulet. Trykk midt på for å velge. 31

32 x Skjermknapper Skjermknappene har ulike funksjoner, avhengig av sammenhengen. Den tilordnede funksjonen til hver enkelt skjermknapp vises på skjermen. For å bruke den funksjonen som vises i øvre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på skjermknapp A. For å bruke den funksjonen som vises i nedre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på skjermknapp B. For å bruke den funksjonen som vises i midten, må du trykke på midten av kontrollhjulet (skjermknapp C). I denne håndboken markeres skjermknappene med det ikonet eller den funksjonen som vises på skjermen. Mestre grunnleggende bruk x Berøringspanel Du kan bruke kameraet intuitivt ved å berøre skjermen eller skyve fingeren på skjermen. Berør elementet på skjermen for å velge det. Skyv fingeren på skjermen for å bla ned til skjulte elementer. A C B I dette tilfellet fungerer skjermknapp A som knappen MENU (Meny), og skjermknapp B som knappen? (Opptakstips). Skjermknapp C fungerer som MODE (Opptaksmod.)-knapp. Berør elementet for å velge det. Hvis du skyver fingeren på skjermen, blar du i elementene. Elementene på skjermen byttes ut med andre som var utenfor syne. 32

33 x Betjening Du kan velge elementer og foreta innstillinger på to måter. Den ene er å bruke kontrollhjulet, den andre er å berøre skjermen eller å skyve fingeren på skjermen (berøringspanelet). Betjening Kontrollhjul Berøringspanel Velge et element Drei eller trykk på øvre, nedre, venstre eller høyre del, og trykk deretter på midten. Berør det ønskede elementet. Vise et skjult element Angi en verdi eller justere nivå for uskarphet Fortsett å dreie eller trykke på øvre eller nedre del til elementet rulles frem på skjermen. Drei den. Skyv fingeren opp eller ned på skjermen til elementet blir synlig. Skyv indikatoren med fingeren. Mestre grunnleggende bruk Vise neste eller forrige bilde Drei det eller trykk på venstre eller høyre del. Skyv fingeren mot venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet. 33

34 Kommentarer Du kan utføre de fleste handlinger med både kontrollhjulet, skjermknappene og berøringspanelet. Men enkelte handlinger kan bare utføres med den ene eller den andre. Unngå følgende: Bruke en spiss gjenstand, for eksempel blyant, kulepenn eller spiss fingernegl. Holde kameraet i berøringsskjermen. Det er ikke sikkert at berøringsskjermen virker hvis du bruker hansker på den. Mestre grunnleggende bruk 34

35 Bruke kameraets veiledningsfunksjon Kameraet gir forskjellige "hjelpeveiledninger" som forklarer funksjonene, og "fototips" som gir råd om bedre opptaksteknikk. Bruk disse hjelpefunksjonene til å lære kameraet bedre å kjenne. x Hjelp Kameraet viser hjelpen for å forklare den valgte funksjonen, f.eks. når du endrer en innstilling e.l. Du kan skjule hjelpen ved å velge MENU t [Oppsett] t [Hjelpskjermbilde] t [Av]. x Fototips Kameraet viser fototipsene i sammenheng med den valgte opptaksmodusen. 1 Når? vises i nedre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på knappen nederst til høyre (side 32). Eller berøre? på skjermen. En oversikt over fototips vises automatisk i sammenheng med det aktuelle motivet. Mestre grunnleggende bruk? 2 Velg et fototips ved å trykke på øvre, eller høyre del av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av det. Trykk til høyre eller venstre på kontrollhjulet for å endre elementet. Drei kontrollhjulet for å rulle teksten opp eller ned. z Vise alle fototipsene Du kan lete gjennom alle fototipsene fra menyen. 1MENU t [Kamera] t [Opptakstipsliste]. 2Søk etter de ønskede fototipsene. Du kan vise et tips fra [Innholdsfortegnelse]. 35

36 Bruke opptaksfunksjonene Angi funksjonen ved bruk av Foto-kreativitet Du kan bruke kameraet intuitivt med Fotokreativitet fordi skjermbildet er konstruert mer for intuitive arbeidsoperasjoner enn det vanlige skjermbildet. Du kan ta et bilde med noen enkle arbeidsoperasjoner, og lett lage kreative bilder. 1 Velg MENU t [Opptaksmod.] t (Intelligent Auto). 2 Trykk midt på kontrollhjulet. Eller berør (Fotokreativitet) på skjermen. Skjermbildet Foto-kreativitet vises. 3 4 Velg elementet du vil forstørre, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet. Eller berør elementet på skjermen. (Bakgr. uskarp): Justerer hvor uskarp bakgrunnen skal være. (Lysstyrke): Justerer lysstyrken. (Farge): Justerer fargen. (Livlighet): Justerer hvor livlig bildet skal være. (Bildeeffekt): Velger ønsket effektfilter for opptak. Velg den ønskede innstillingen ved å dreie kontrollhjulet. Eller velg ønsket innstilling ved å berøre indikatoren eller elementet på skjermen. Gjenta trinnene 2 4 for å kombinere de forskjellige funksjonene. 36 Merk Fotokreativitetsfunksjonen er kun tilgjengelig når et objektiv med E-fatningsobjektiv er montert.

37 x Gjøre bakgrunnen uskarp på en enkel måte (Gjøre bakgrunnen uskarp) 1 Velg (Bakgr. uskarp) (side 36). 2 Gjør bakgrunnen uskarp ved å dreie på kontrollhjulet. Eller skyv indikatoren på skjermen. : Fokusere : Gjøre uskarp Velg AUTO for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden. Du kan ta opp en film med en verdi som er justert med uskarphetseffekten. Merk Uskarphetseffekten vil kanskje ikke være veldig tydelig, avhengig av avstanden fra motivet, eller av det objektivet som brukes. z For å oppnå bedre resultater med Bakgrunnen uskarp Flytt deg nærmere motivet. Øk avstanden mellom motivet og bakgrunnen. Bruke opptaksfunksjonene 37

38 x Bildeeffekt 1 2 Velg (Bildeeffekt) (side 36). Velg den ønskede effekten ved å dreie kontrollhjulet. Eller skyv skjermbildet opp eller ned for å velge ønsket effekt. (Av): Bruker ikke bildeeffektfunksjonen. (Lekekamera): Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med skygger i hjørnene og ekstra tydelige farger. (Plakateffekt: farge): Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig. (Plakateffekt: s/hv): Skaper et abstrakt inntrykk, med klare kontraster i sort/hvitt. (Popfarge): Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene. (Retrofoto): Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster. (Delfarge): Skaper et bilde som bare inneholder oppgitte fargen, mens andre farger er omgjort til sort/hvitt. (Mykt veldig lyst): Genererer et bilde med den angitte atmosfæren: Lys, transparent, eterisk, kjærlig, myk (Høy kontrast s/h): Genererer et bilde med store kontraster i sort/ hvitt. Du kan bruke flere bildeeffekter. Velg MENU t [Lysstyrke/farge] t [Bildeeffekt]. 38

39 Justere lysstyrken for stillbilder (eksponeringskompensasjon) Du kan justere eksponeringen i trinn på 1/3 EV i området -3,0 EV til +3,0 EV. 1 Trykk på (Eksp.-komp.) på kontrollhjulet. 2 Bruke selvutløseren 1 Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og trykk på midten av det. Eller velg ønsket verdi ved å skyve indikatoren på skjermen. Hvis bildet er for lyst, må du justere [Eksp.-komp.] i retning av. Hvis bildet er for mørkt, må du justere [Eksp.-komp.] i retning av +. Trykk på (Bruksmodus) på kontrollhjulet. Bruke opptaksfunksjonene 2 Drei kontrollhjulet for å velge (Selvutløser). Eller skyv skjermbildet opp eller ned for å flytte (Selvutløser) til midten. 39

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-288-173-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innholdsfortegnelse Eksempelbilde Meny Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-5N Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndbok Klikk

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-183-858-61(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de tilgjengelige

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-275-491-62(1) NEX-C3 Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruksanvisning E-fatning Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-275-475-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innhold Søk med Meny-søk Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-C3 Om bruk av kameraet Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-297-562-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innholdsfortegnelse Eksempelbilde Meny Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-7 Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-453-050-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2013 Sony Corporation NO NEX-3N Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp oppe

Detaljer

Betjening. Digitalkamera med utskiftbart objektiv. Bruksanvisning. E-fatning NEX-7. Deler og kontroller. Trippelskivekontroll

Betjening. Digitalkamera med utskiftbart objektiv. Bruksanvisning. E-fatning NEX-7. Deler og kontroller. Trippelskivekontroll Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning Betjening Deler og kontroller Trippelskivekontroll Tilpasset knappetilordning AF/MF-knapp/AEL-knapp Annet E-fatning NEX-7 Innholdsfortegnelse Denne

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter beskrives her. Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en. 2010 Sony

Detaljer

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funksjonene i denne fastvaren og bruken av dem, beskrives her. Se "Bruksanvisning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-21(1) Funksjoner Kameraet får funksjonene nedenfor i

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-747-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY SLT-A65VV. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY SLT-A65VV i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-469-857-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α E-fatning Eksempelbilde Meny Indeks 2013 Sony Corporation NO ILCE-3000 Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-951-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-761-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-758-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NEX-3

Din bruksanvisning SONY NEX-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-423-277-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-F3 Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp oppe

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-189-193-24(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innhold Søk med Meny-søk Indeks 2010 Sony Corporation NO NEX-3/NEX-5/NEX-5C Om bruk av kameraet Bruke denne håndboken Klikk på

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-955-62(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-459-707-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-291-134-63 (1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NEX-7

Din bruksanvisning SONY NEX-7 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-438-656-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Innholdsfortegnelse Før bruk 2 Introduksjon av funksjoner... 9 Kort informasjon

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-WX5/WX5C 2010 Sony Corporation 4-194-689-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-438-657-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning A-fatning SLT-A99/SLT-A99V ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX1 2009 Sony Corporation 4-148-679-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T110/T110D 2011 Sony Corporation 4-269-983-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

4-469-579-61(1) Digitalt stillkamera. Bruksanvisning DSC-RX1/RX1R

4-469-579-61(1) Digitalt stillkamera. Bruksanvisning DSC-RX1/RX1R 4-469-579-61(1) Digitalt stillkamera Bruksanvisning DSC-RX1/RX1R Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. VIKTIGE

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S1900/S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-188-767-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX7/TX7C 2010 Sony Corporation 4-165-178-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX9/TX9C 2010 Sony Corporation 4-193-205-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-546-411-12(1) (NO) NO Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning E-fatning ILCE-QX1 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Vektbegrensning: 850 g Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-472-076-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Om NEX-5T Indeks (NEX-5T) Eksempelbilde Meny Indeks 2013 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R/NEX-5T Om NEX-5T NEX-5T er utstyrt med

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NEX-3

Din bruksanvisning SONY NEX-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-22(1) NO Slik bruker du denne brukerhåndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NEX-5

Din bruksanvisning SONY NEX-5 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-21(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke funksjonene til å ta opp Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. informasjon sortert etter funksjon.

Detaljer

Digitalt stillbildekamera

Digitalt stillbildekamera 4-546-358-12(1) (NO) NO Digitalt stillbildekamera Bruksanvisning DSC-QX30 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet PlayMemories Home fra følgende

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-206-12(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W300 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruk opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W150/W170 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-30-25-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W270/W275/W290 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-33-906-3() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-H20 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer