ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER"

Transkript

1 A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

2 ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FARE FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSENE NØYE Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er riktig dimensjonert for strømuttaket. Forsiktig Batteri Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske brannskader. Ivareta følgende forholdsregler: Ikke demonter det. Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller ned eller at noen tramper på det. Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem. Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil som er parkert i solen. Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet. Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumion-batterier. Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn. Hold batteriet tørt. Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony. Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene. Batterilader Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. 2

3 For kunder i Europa Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantisaker vennligst henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMCdirektivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet. 3

4 Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. 4

5 Kort informasjon om bruk av kameraet Ingen erstatning for innhold av opptak Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig. Sikkerhetskopiering anbefales For å unngå mulige tap av data må du alltid ta sikkerhetskopier (backup) av data på andre medier. Om LCD-skjermen og objektivet LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke bildene på noen måte. Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil. Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. Bildene som brukes i denne håndboken De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken, er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. Om dataspesifikasjonene som er beskrevet i denne bruksanvisningen Data som gjelder ytelse og spesifikasjoner er definert under følgende forhold, unntatt som beskrevet i denne bruksanvisningen: Ved vanlig omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved bruk av et fulladet batteri. Svarte, hvite, røde, blå og grønne punkter Ikke utsett kameraet for direkte sollys. Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i nærheten, kan denne ta fyr. Når du må utsette kameraet for direkte sollys, må du sette på objektivdekselet. I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på LCD-skjermen. Det er ikke tegn på noe galt. Når du slår på kameraet i kalde omgivelser, kan LCD-skjermen bli forbigående svart. Når kameraet er varmet opp, vil skjermen fungere normalt. 5

6 Innhold Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk 6 Kort informasjon om bruk av kameraet... 5 Kontrollere medfølgende tilbehør... 9 Klargjøre batteripakken Sette på et objektiv Sette inn et minnekort Klargjøre kameraet Bruke medfølgende tilbehør Kontrollere antall bilder som kan tas opp Rengjøring Identifisere deler og skjermindikatorer Forsiden Baksiden Sidene/undersiden Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP) LCD-skjerm (grafisk visning) LCD-skjerm (standardvisning) Søker Velge en funksjon/innstilling Funksjonene som velges med kontrollknappen Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen) Funksjonene som velges med MENU-knappen Ta bilder Ta bilder uten kamerarystelser Riktig kroppsholdning Bruke SteadyShot-funksjonen Bruke et stativ / Fotografere ved bruk av den automatiske innstillingen Fotografere med en innstilling som passer motivet (scenevalg) Fotografere portretter Fotografere landskap Fotografere små motiver Fotografere motiver i bevegelse Fotografere solnedganger Fotografere om natten... 55

7 Bruke opptaksfunksjonen Fotografere et motiv slik du vil (eksponeringsmodus) Fotografere med programopptak Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet (blenderprioritet) Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige effekter (lukkerprioritet) Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt (manuell eksponering) Fotografere spor med langtidseksponering (BULB) Velge fokuseringsmetoden Bruke autofokus Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås) Velge fokuseringsmetoden som passer motivets bevegelse (autofokus) Velge fokusområdet (AF-område) Justere fokuset manuelt (manuelt fokus) Bruke blitsen Fotografere med trådløs blits Justere lysstyrken for motivet (eksponering, blitskompensering, måling) Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet (eksponeringskompensasjon) Justere blitslysmengden (blitskompensasjon) Velge en metode for å måle motivets lysstyrke (målemodus) Stille inn ISO Justere fargetonene (hvitbalanse) Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde (auto/ forhåndsinnstilt hvitbalanse) Registrere fargetonene (tilpasset hvitbalanse) Bildebehandling Korrigere lysstyrken på bildet (dynamisk områdeoptimalisering) Velge ønsket bildebehandling (kreative innstillinger) Endre omfanget av fargegjengivelsen (fargerommet)

8 Bruke visningsfunksjonen Velge bruksmodus Fotografere et enkelt bilde Kontinuerlig fremtrekk Bruke selvutløseren Ta bilder med skiftende eksponering (eksponeringsgruppe) Ta bilder med fjernkontrollen Vise bilder Kontrollere informasjonen for bilder som er tatt Beskytte bilder (Beskytt) Slette bilder (Slett) Vise bilder på en TV-skjerm Endre oppsettet Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort Endre innstillingen for støyreduksjon Endre funksjonene for kontrollhjulet Endre andre innstillinger Stille inn LCD-skjermen Bekrefte kameraversjonen Tilbakestille kameraets standardinnstilling Vise bilder på en datamaskin Kopiere bilder til en datamaskin Vise bilder på en datamaskin Bruke programvaren Skrive ut bilder Angi DPOF Skrive ut bilder ved å koble kameraet til en PictBridgekompatibel skriver Annet Spesifikasjoner Feilsøking Advarsler Forholdsregler Indeks

9 Klargjøre kameraet Kontrollere medfølgende tilbehør Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen. BC-VH1 Batterilader (1) Deksel (1) (festet på kameraet) Strømkabel (1) (ikke inkludert i USA og Canada) Oppladbar batteripakke NP-FH50 (1) Okularpute (1) (festet på kameraet) CD-ROM (programvare for α kamera) (1) Hurtigveiledning (1) Bruksanvisning (denne håndboken) (1) Klargjøre kameraet USB-kabel (1) Skulderreim (1) Okulardeksel (1) 9

10 Klargjøre batteripakken Lad opp NP-FH50 "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. Lade batteripakken "InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp. 1 Sett inn batteripakken i batteriladeren. Skyv inn batteripakken til du hører et klikk. 2 Kobl batteriladeren til stikkontakten. Lys på: Lading pågår Lys av: Vanlig lading fullført Én time etter at lampen slukkes: Full lading fullført For kunder i USA og Canada Plugg Til stikkontakten CHARGE-lampe For kunder i andre land/regioner enn USA og Canada Strømkabel CHARGE-lampe 10

11 Informasjon om ladetid Tiden det tar å fullade et helt utladet batteri (inkludert) ved en temperatur på 25 C, er vist nedenfor. Full lading Ca. 265 min. Normal lading Ca. 205 min. Ladetiden kommer også an på hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt ladeforholdene. Når CHARGE lampen blinker CHARGE-lampen til den inkluderte batteriladeren blinker på en av følgende måter: Rask blinking: Lyset slås på og av gjentatte ganger med 0,15 sekunders mellomrom. Langsom blinking: Lyset slås på og av gjentatte ganger med 1,5 sekunders mellomrom. Når CHARGE-lampen blinker raskt, må du fjerne batteriet som holder på å lades, og så sette det samme batteriet godt inn i batteriladeren igjen. Hvis CHARGE-lampen blinker raskt igjen, kan dette tyde på en feil med batteriet, eller at det er satt inn et batteri av en annen type enn det som er spesifisert. Kontroller at batteripakken er av den spesifiserte typen. Hvis batteriet er av den spesifiserte typen, må du ta det ut, bytte det ut med et nytt eller et annet, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal. Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil. Når CHARGE-lampen blinker langsomt, betyr det at batteriladeren forbigående holder opp å lade i standby. Batteriladeren holder opp å lade og går automatisk over i standbymodus når temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen synker eller stiger til det anbefalte området, gjenopptar batteriladeren ladingen, og CHARGE-lampen tennes igjen. Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 C og 30 C. Klargjøre kameraet Merknader Kobl batteriladeren til nærmeste stikkontakt. Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteripakken fra batteriladeren. Hvis du lar den ladede batteripakken stå i laderen, kan batteriets levetid reduseres. 11

12 Ikke lad andre batteripakker enn "InfoLITHIUM" H-batteripakken i batteriladeren (inkludert) som hører til dette kameraet. Andre batterier enn de som er spesifisert kan lekke, bli overopphetet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem, som igjen kan føre til fare for strømstøt og forbrenning. Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at ladingen ikke kan gjennomføres. Rengjør batteriladeren med en tørr klut e.l. Bruke kameraet i utlandet strømkilder Du kan bruke kameraet, batteriladeren og AC-PW10AM vekselstrømadapteren (selges separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er på mellom 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz. Merknad Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til feil. 12

13 Sette inn den ladede batteripakken 1 Åpn batteridekselet ved å skyve på skyvebryteren på batteridekselet. 2 Sett batteriet helt inn mens du trykker på låsehendelen med enden av batteriet. Klargjøre kameraet Låsehendel 3 Lukk batteridekselet. Ta ut batteripakken Slå av kameraet og skyv låsehendelen i pilens retning. Vær forsiktig så du ikke mister batteripakken. Låsehendel 13

14 Kontrollere det gjenværende batterinivået Still strømbryteren til ON og kontroller nivået på LCD-skjermen. Batterinivå Høyt Lavt "Batteriet er tomt" Du kan ikke ta flere bilder. Hva er en "InfoLITHIUM"-batteripakke? En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et litiumionbatteri som har funksjoner for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Merknader Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold. Ikke la det komme vann på batteripakken. Batteripakken er ikke vanntett. Ikke legg batteripakken på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn. Tilgjengelige batteripakker En NP-FH50-batteripakke er det eneste som kan brukes med kameraet. Merk at NP-FH30 og NP-FH40 ikke kan brukes. Effektiv bruk av batteripakken Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Det vil si at batteriets brukstid er kortere når det er kaldt, og hastigheten blir redusert ved kontinuerlig fremtrekk. Vi anbefaler at du putter batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og at du setter det inn i kameraet rett før du begynner å ta bilder. Batteriet vil tømmes raskt, hvis du ofte bruker blitsen og/eller kontinuerlig fremtrekk, eller ofte slår kameraet på og av. Batteriets levetid Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter hver gang du bruker det, samt over tid. Hvis batteriets driftstid ser ut til å være kraftig redusert, kan en mulig årsak være at batteripakken har nådd slutten av sin levetid. Kjøp en ny batteripakke. Batteriets levetid varierer i henhold til oppbevarings- og bruksforholdene, samt miljøet hvor det brukes. 14

15 Oppbevare batteripakken Hvis batteripakken ikke skal brukes over lengre tid, må den lades helt opp og deretter lades helt ut ved hjelp av kameraet én gang i året før den oppbevares på et tørt og kjølig sted, for å forlenge batteriets levetid. Klargjøre kameraet 15

16 Sette på et objektiv 1 Ta dekselet av kameraet og emballasjedekselet av baksiden av objektivet. Når du bytter objektiv, må du bytte det raskt på støvfrie steder for å unngå at støv eller rusk kommer inn i kameraet. Deksel Emballasjedeksel 2 Sett på objektivet ved å plassere de oransje indeksmerkene på objektivet og kameraet rett overfor hverandre. Oransje indeksmerker 3 Drei objektivet med klokken til det klikker på plass i låst stilling. Merknader Et objektivdeksel er ikke inkludert i objektivsettet DT 18 55mm F3,5 5,6 SAM. Hvis du har tenkt å oppbevare objektivet uten at det er montert på kameraet, bør du kjøpe det bakre objektivdekselet ALC-R55. Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet. Ikke bruk makt når du setter på objektivet. Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kameraet. 16

17 Ta av objektivet 1 Trykk utløserknappen for objektivet helt inn, og drei objektivet mot klokken, til det ikke går lenger. 2 Sett emballasjedekselet tilbake på objektivet og kamerahusdekselet tilbake på kameraet. Tørk støv av dekslene før du setter dem på. Når du kjøper objektivsettet DT mm F3,5 5,6 SAM, bør du kjøpe det bakre objektivdekselet ALC-R55 også. Utløserknapp for objektivet Klargjøre kameraet Informasjon om utskifting av objektivet Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten av bildesensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter objektivet, kan det vises på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene. Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det kommer støv på bildesensoren. Uansett må du bytte objektivet rask på støvfrie steder når du tar av/setter på et objektiv. Hvis støv eller rusk fester seg til bildesensoren Rengjør bildesensoren ved bruk av [Rensemodus] i (side 28). Oppsettmenyen 17

18 Sette inn et minnekort Bare "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", SD-minnekort og SDHC-minnekort kan brukes med dette kameraet. Et MultiMediaCard kan ikke brukes med dette kameraet. "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" kalles "Memory Stick PRO Duo", og SD-minnekortet og SDHC-minnekortet kalles "SD-minnekortet" i denne bruksanvisningen. 1 Åpn minnekortdekselet. 2 Sett inn "Memory Stick PRO Duo" eller et SD-minnekort. Sett inn minnekortet til det går i inngrep med et klikk, som vist. Forside (SD-minnekort) Terminalside Terminalside Forside ("Memory Stick PRO Duo") 3 Velg den typen minnekort du ønsker å bruke, ved hjelp av minnekortbryteren. 18

19 4 Lukk minnekortdekselet. Ta ut minnekortet Kontroller at tilgangslampen ikke lyser, åpne minnekortdekselet og trykk en gang på minnekortet. Informasjon om bruk av minnekort Tilgangslampe Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet. Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende forhold: På steder med høy temperatur, som f.eks. i en varm bilkupé utsatt for direkte sollys. På steder som er utsatt for direkte sollys. På fuktige steder eller steder hvor det finnes etsende stoffer. Minnekortet kan være varmt rett etter å ha vært i bruk i flere timer. Vær forsiktig når du håndterer det. Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas ut, eller kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt. Data kan bli ødelagt dersom du oppbevarer minnekortet i nærheten av sterkt magnetiske materialer, eller bruker minnekortet på steder utsatt for statisk elektrisitet eller statiske forstyrrelser. Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data og lagrer dem på harddisken på en datamaskin. Når du flytter eller oppbevarer minnekortet, må det ligge i det etuiet det ble levert i. Ikke la det komme vann på minnekortet. Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med hånden eller en metallgjenstand. Hvis skrivebeskyttelsesbryteren til et minnekort er satt i LOCK-stilling, kan du ikke utføre operasjoner som å ta opp eller slette bilder. Klargjøre kameraet 19

20 Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med en kapasitet på opptil 32 GB og SD-minnekortene med en kapasitet på opptil 32 GB fungerer som de skal med dette kameraet. Det kan ikke garanteres at minnekort som er formatert med en datamaskin vil fungere med dette kameraet. Lese-/skrivehastigheten for data kommer an på kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes. Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet. Ikke fest etiketter på selve minnekortene. Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortene. Oppbevar minnekort utilgjengelig for små barn. De kan svelge dem ved et uhell. Informasjon om bruk av "Memory Stick" med kameraet De typene "Memory Stick" som kan brukes med dette kameraet er listet opp i tabellen nedenfor. Korrekt virkemåte kan imidlertid ikke garanteres for alle "Memory Stick PRO Duo"-funksjoner. "Memory Stick PRO Duo"* "Memory Stick PRO-HG Duo"* Tilgjengelig med kameraet ditt "Memory Stick Duo" Ikke tilgjengelig med kameraet ditt "Memory Stick" og "Memory Stick PRO" Ikke tilgjengelig med kameraet ditt * Dette er utstyrt med funksjonen MagicGate. MagicGate er opphavsrettslig beskyttet teknologi som bruker krypteringsteknologi. Opptak eller avspilling av data, som krever bruk av MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med dette kameraet. * Støtter høyhastighetsdataoverføring ved hjelp av et parallelt grensesnitt. 20

21 Klargjøre kameraet Stille inn datoen Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstiling av dato/tid vises. 1 Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. For å slå av kameraet, still bryteren til OFF. Klargjøre kameraet 2 Kontroller at [OK] er valgt på LCD-skjermen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. 3 Velg hvert enkelt element med b/b og still inn den numeriske verdien med v/v. Når du endrer rekkefølgen for [ÅÅÅÅ/ MM/DD], velger du først [ÅÅÅÅ/MM/ DD] med b/b, før du endrer den med v/v. 4 Gjenta trinn 3 for å stille inn de andre elementene, og trykk deretter midt på kontrollknappen. 21

22 5 Kontroller at [OK] er valgt, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Avbryte dato-/tidsinnstillingen Trykk på MENU-knappen. Stille inn dato/tid igjen MENU-knapp t 2 t [Dato/tid-innst.] Justere fokus for søkeren (diopter-justering) Tilpass diopteret til synet ditt ved å bevege justeringshjulet for diopteret til indikatorene vises tydelig i søkeren. Drei justeringshjulet mot + hvis du er langsynt, og mot hvis du er nærsynt. Hvis du retter kameraet mot en lyskilde, kan du enkelt justere diopteret. Hvis det er vanskelig å dreie justeringshjulet for diopteret Sett fingrene under okularputen og skyv den forsiktig opp for å fjerne den, og juster deretter diopteret. Når du skal feste FDA-M1AM-lupen (selges separat) eller FDA-A1AM-vinkelfinneren (selges separat) til kameraet, må du først fjerne okularputen, som vist i illustrasjonen. 22

23 Bruke medfølgende tilbehør Dette avsnittet beskriver hvordan du bruker skulderreimen, okulardekselet og okularputen. Det andre tilbehøret er beskrevet på følgende sider. Oppladbar batteripakke (side 10) Batterilader (side 10) Strømkabel (ikke inkludert i USA og Canada) (side 10) USB-kabel (side 120, 136) CD-ROM (side 128) Feste skulderreimen Fest begge endene av reimen til kameraet. Du kan også feste okulardekselet (side 24) til reimen. Okulardeksel Klargjøre kameraet 23

24 Bruke okulardekselet og okularputen Du kan forhindre at lys kommer inn gjennom søkeren, som kan påvirke eksponeringen. Når lukkeren skal utløses uten bruk av søkeren, som ved fotografering med selvutløser, bør du sette på okulardekselet. 1 Skyv okularputen forsiktig av ved å skyve på begge sider av puten. Sett fingrene under okularputen og skyv den forsiktig opp. 2 Skyv okulardekselet over søkeren. Merknad I enkelte tilfeller kan dette gjøre at okularsensorene som er plassert under søkeren aktiveres, slik at fokuset justeres eller at LCD-skjermen blinker kontinuerlig. I slike tilfeller må du slå av både [Eye-Start AF] (side 69) og [Auto av m/søker] (side 115). 24

25 Kontrollere antall bilder som kan tas opp Så snart du setter inn et minnekort i kameraet og stiller strømknappen til ON, vises det antallet bilder som kan tas opp (om du fortsetter å fotografere med de aktuelle innstillingene) på LCD-skjermen. Merknader Når "0" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at minnekortet er fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet (side 100). Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at det ikke er satt inn noe minnekort. Sette inn et minnekort. Klargjøre kameraet Antall bilder som kan tas opp på et minnekort Tabellen viser ca. hvor mange bilder som kan tas med et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved hjelp av Sony standard-minnekort for testing. Verdiene kan variere med opptaksforholdene. Bildestørrelse: L 14M Bildeforhold: 3:2* "Memory Stick PRO Duo" (Enheter: Bilder) Kapasitet Størrelse 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Standard Fin RAW og JPEG RAW

26 SD minnekort (Enheter: Bilder) Kapasitet Størrelse 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Standard Fin RAW og JPEG RAW * Når [Bildeforhold] er stilt til [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som er vist i tabellen ovenfor. Hvis det derimot er stilt til [RAW], vil antallet være det samme som for [3:2]-bildeforholdet. Antall bilder som kan tas med en batteripakke Du kan ta ca. 500 bilder når du bruker batteripakken (inkludert) med full kapasitet i kameraet. Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene. Antallet er beregnet ved bruk av en batteripakke med full kapasitet under følgende forhold: Med en omgivelsestemperatur på 25 C. [Kvalitet] er stilt inn på [Fin]. [Autofokus] er stilt inn på (Automatisk AF). Ett opptak hvert 30. sekund. Blitsen blinker én gang for annethvert bilde. Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde. Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 26

27 Rengjøring Rengjøre LCD-skjermen Tørk overflaten av skjermen med et LCD-rensesett av den typen som er å få kjøpt i fotobutikker, for å fjerne fingeravtrykk, støv osv. Rengjøre objektivet Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser av den typen som er å få kjøpt i fotobutikker. Hvis det sitter fast støv på overflaten, må du tørke det av med en myk klut eller et papirlommetørkle lett fuktet med objektivrensevæske. Tørk i spiralmønster fra midten mot kantene. Ikke sprøyt objektivrensevæske rett på objektivet. Ikke berør innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene eller speilet. Siden støv på eller rundt speilet kan påvirke autofokussystemet, må du blåse det bort med en blåser som er å få kjøpe i fotobutikker. Hvis det kommer støv på bildesensoren, kan dette vises på bildene. Sett kameraet i rensemodus, og gjør det rent med en blåsebelg (side 28). Ikke bruk en blåsespray til å rengjøre innsiden av kameraet. Hvis dette gjøres, kan det oppstå feil. Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske opløsemidler, som f.eks. tynner eller bensin. Klargjøre kameraet Rengjøre overflaten av kameraet Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da det kan ødelegge overflaten eller kamerahuset. Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, solkrem, insektmiddel e.l. Ikke ta på kameraet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden. Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl. 27

28 Rengjøre bildesensoren Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på bildesensoren (den delen som fungerer som film), kan det vises på fotografiet, avhengig av opptaksforholdene. Hvis det er støv på bildesensoren, må du bruke en blåsebelg av den typen som selges i fotobutikker og rengjøre bildesensoren i henhold til trinnene nedenfor. Du kan lett fjerne støv fra bildesensoren kun ved bruk av en blåsebelg og støvbeskyttelsesfunksjonen. Merknader Rengjøringen må kun utføres når batterinivået er (tre batterinivåikoner) eller mer. Hvis det er lite strøm på batteriet under rengjøringen, kan lukkeren bli skadet. Rengjøringen bør foregå raskt. Det anbefales å bruke en vekselstrømadapter av typen AC-PW10AM (selges separat). Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre små vanndråper rundt omkring i kamerahuset. 1 Bekreft at batteriet er fullt oppladet (side 14). 2 Trykk på MENU-knappen, og velg deretter 3 med b/b på kontrollknappen. MENU-knapp 3 Velg [Rensemodus] med v/v, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Meldingen "Slå av kameraet når du har gjort det rent. Fortsette?" vises. 4 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Når bildesensoren har vibrert en liten stund, løftes speilet i front. 28

29 5 Ta av objektivet (side 17). 6 Bruk blåsebelgen til å rengjøre bildesensoren og området rundt den. Ikke berør bildesensoren med tuppen av blåsebelgen. Fullfør rengjøringen raskt. Hold forsiden av kameraet nedover for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet igjen. Når du rengjør bildesensoren, må du ikke stikke tuppen av blåsebelgen lenger inn i åpningen enn til festet. Klargjøre kameraet 7 Sett på objektivet og slå av kameraet. Merknad Kameraet vil pipe hvis det begynner å bli lite strøm på batteripakken under rengjøringen. Stopp rengjøringen umiddelbart og slå av kameraet. 29

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A700 http://no.yourpdfguides.com/dref/3230054

Din bruksanvisning SONY DSLR-A700 http://no.yourpdfguides.com/dref/3230054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY DSLR-A700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY DSLR-A700 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

DSLR-A900. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A900. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Kort informasjon om bruk av kameraet

Kort informasjon om bruk av kameraet Kort informasjon om bruk av kameraet Fremgangsmate for fotografering Dette kameraet har to fotograferingsmoduser: Live view modusen som bruker LCD-skjennen, samt slilkennodusen som bruker slilkeren (OYF).

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 2-689-106-71 (1) Før du tar kameraet i bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 100 DSLR-A100 Bruke visningsfunksjonene Bruke menyen Bruke datamaskinen

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Digitalt stillbildekamera

Digitalt stillbildekamera 4-546-358-12(1) (NO) NO Digitalt stillbildekamera Bruksanvisning DSC-QX30 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet PlayMemories Home fra følgende

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-546-411-12(1) (NO) NO Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning E-fatning ILCE-QX1 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Vektbegrensning: 850 g Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-761-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-747-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY SLT-A65VV. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY SLT-A65VV i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-758-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-955-62(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-951-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-459-707-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-291-134-63 (1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-H2/H5 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S1900/S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-188-767-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruk opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W150/W170 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-183-858-61(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de tilgjengelige

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke funksjonene til å ta opp Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50/W70 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W300 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok/ feilsøking

Brukerhåndbok/ feilsøking 2-654-495-32(1) Digital Still Camera Brukerhåndbok/ feilsøking Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok), og oppbevare dem

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe

Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe 1. Introduksjon Gratulerer med din nye elektroniske lupe Looky4! I denne bruksanvisningen vil du finne beskrivelse for alle funksjonene lupen har. Vi anbefaler at

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-21(1) 2010 Sony Corporation

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-21(1) 2010 Sony Corporation DSLR-A900/DSLR-A850 De nye funksjonene som følger av denne oppgraderingen og måten de skal brukes på, er beskrevet her. Se "Bruksanvisning" som medfølger kameraet. 2010 Sony Corporation A-DWD-100-21(1)

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-21(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

PlayStation Move-bevegelseskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move-bevegelseskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) NO PlayStation Move-bevegelseskontroll Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-438-657-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning A-fatning SLT-A99/SLT-A99V ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for

Detaljer