DSLR-A200. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DSLR-A200. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning"

Transkript

1 Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). DSLR-A200

2 ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. Ikke utsett batteriene for urimelig stor varme som solskinn, brann eller lignende. Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Forsiktig Bytt batteri kun med et batteri av den angitte typen. Bruk av andre batterityper kan medføre brann eller helseskader. For kunder i Europa Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMCdirektivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter. 2

3 Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantisaker vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. 3

4 Kort informasjon om bruk av kameraet Ingen erstatning for innhold av opptak Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig. Sikkerhetskopiering anbefales For å unngå mulige tap av data må du alltid ta sikkerhetskopier (backup) av data på andre medier. Om LCD-skjermen og objektivet LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke bildene på noen måte. varmet opp, vil skjermen fungere normalt. Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil. Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. Bildene som brukes i denne håndboken De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken, er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. Svarte, hvite, røde, blå og grønne punkter 4 Ikke utsett kameraet for direkte sollys. Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i nærheten, kan denne ta fyr. Når du må utsette kameraet for direkte sollys, må du sette på objektivdekselet. I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på LCD-skjermen. Det er ikke tegn på noe galt. Når du slår på kameraet i kalde omgivelser, kan LCD-skjermen bli forbigående svart. Når kameraet er

5 Innholdsfortegnelse Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Kort informasjon om bruk av kameraet... 4 Kontrollere medfølgende tilbehør... 8 Klargjøre batteripakken... 9 Sette på et objektiv Sette inn et minnekort Klargjøre kameraet Bruke medfølgende tilbehør Kontrollere antall bilder som kan tas opp Rengjøring Identifisere deler og skjermindikatorer Forsiden Baksiden Sidene/undersiden LCD-skjerm (visning av opptaksinformasjon) Søker Velge en funksjon/innstilling Funksjoner som velges med Fn (Funksjonsknappen) Funksjoner som velges med (Bildeserieknappen) Funksjoner som velges med MENU-knappen Ta bilder Ta bilder uten kamerarystelser Riktig kroppsholdning Super SteadyShot-funksjonen Bruke et stativ / Fotografere ved bruk av den automatiske innstillingen Fotografere med en innstilling som passer motivet (Scenevalg) Fotografere portretter Fotografere landskap Fotografere små motiver Fotografere motiver i bevegelse Fotografere solnedganger Fotografere om natten

6 6 Bruke opptaksfunksjonen Fotografere et motiv slik du vil (Eksponeringsmodus) Fotografere med programopptak Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet (blenderprioritet) Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige effekter (lukkerprioritet) Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt (Manuell eksponering) Fotografere spor med langtidseksponering (BULB) Velge fokuseringsmetoden Bruke autofokus Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås) Velge fokuseringsmetoden som passer motivets bevegelse (autofokus) Velge fokusområdet (AF-område) Justere fokuset manuelt (manuelt fokus) Bruke blitsen Velge blitsmodus Fotografere med trådløs blits Justere lysstyrken for motivet (eksponering, blitskompensering, måling) Fotografere med fast lysstyrke (AE-lås) Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet (Eksponeringskompensasjon) Justere blitslysmengden (blitskompensering) Velge blitskontrollmodus for å stille inn blitslysmengden (blitskontroll) Velge en metode for å måle motivets lysstyrke (målemodus) Stille inn ISO Justere fargetonene (Hvitbalanse) Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde (Auto/forhåndsinnstilt hvitbalanse) Stille inn fargetemperaturen og en filtereffekt (Fargetemperatur/fargefilter) Registrere fargetonene (Tilpasset hvitbalanse)... 80

7 Bruke visningsfunksjonen Bildebehandling Korrigere lysstyrken på bildet (Dynamisk områdeoptimalisering) Velge ønsket bildebehandling (Kreative innstillinger) Velge bruksmodus Fotografere et enkelt bilde Kontinuerlig fremtrekk Bruke selvutløseren Ta bilder med skiftende eksponering (Eksponeringsgruppe) Fotografere med forskjøvet hvitbalanse (HB-nivåtrinn) Vise bilder Kontrollere informasjonen for bilder som er tatt Beskytte bilder (Beskytt) Slette bilder (Slett) Vise bilder på en TV-skjerm Endre oppsettet Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort Endre innstillingen for støyreduksjon Endre forholdene som gjør at lukkeren kan lukkes Endre funksjonene for knappen og hjulet Endre andre innstillinger Stille inn LCD-skjermen Tilbakestille kameraets standardinnstilling Vise bilder på en datamaskin Kopiere bilder til datamaskinen din Vise bilder på datamaskinen din Bruke programvaren Skrive ut bilder Angi DPOF Skrive ut bilder ved å koble kameraet til en PictBridgekompatibel skriver Annet Spesifikasjoner Feilsøking Varselmeldinger Forholdsregler Indeks

8 Klargjøre kameraet Kontrollere medfølgende tilbehør Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen. BC-VM10 Batterilader (1)/ Nettledning (1) Oppladbar batteripakke NP-FM500H (1) Okularpute (1) (festet på kamerahuset) CD-ROM (programvare for α kamera) (1) Hurtigveiledning (1) Bruksanvisning (Denne håndboken) (1) USB-kabel (1) Videokabel (1) Skulderreim (1) Okulardeksel (1) Deksel (1) (festet på kamerahuset) 8

9 Klargjøre batteripakken Lad opp NP-FM500H "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. Lade batteripakken "InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp. 1 Sett inn batteripakken i batteriladeren. Skyv inn batteripakken til du hører et klikk. Klargjøre kameraet 2 Koble til nettledningen. Lys på: Lading pågår Lys av: Vanlig lading fullført Én time etter at lampen slukkes: Full lading fullført CHARGE-lampe Til stikkontakt Informasjon om ladetid Tiden det tar å fullade et helt utladet batteri (inkludert) ved en temperatur på 25 C, er vist nedenfor. Full lading Ca. 235 min. Normal lading Ca. 175 min. Ladetiden kommer også an på hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt ladeforholdene. 9

10 Vi anbefaler at batteripakken lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 C og 30 C. Utenfor dette temperaturintervallet vil det kanskje ikke være mulig å lade batteripakken skikkelig. Merknader Koble batteriladeren til en lett tilgjengelig stikkontakt i nærheten. Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteripakken fra batteriladeren. Hvis du lar den ladede batteripakken stå i laderen, kan batteriets levetid reduseres. Ikke lad andre batteripakker enn "InfoLITHIUM" M-batteripakken i den batteriladeren (inkludert) som hører til kameraet ditt. Andre batterier enn de som er spesifisert kan lekke, bli overopphetet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem, noe som medfører risiko for skader i form av strømstøt og forbrenninger. Hvis CHARGE-lampen blinker kan dette tyde på en feil med batteriet, eller at en batteripakke av en annen type enn den som er spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteripakken er av den spesifiserte typen. Hvis batteripakken er av den spesifiserte typen, må du ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny eller en annen batteripakke, samt kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal. Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil. Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at ladingen ikke vil lykkes. Rengjør batteriladeren med en tørr klut e.l. Bruke kameraet i utlandet strømkilder Du kan bruke kameraet, batteriladeren og strømadapteren/laderen AC- VQ900AM (ikke inkludert) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Om nødvendig må du bruke en AC-pluggadapter [a] (fås i butikker) avhengig av stikkontaktens utforming [b]. 10 Merknad Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til feil.

11 Sette inn den ladede batteripakken 1 Åpne batteridekselet ved å skyve på skyvebryteren på batteridekselet. 2 Sett batteriet helt inn mens du trykker på låsehendelen med enden av batteriet. Klargjøre kameraet Låsehendel 3 Lukk batteridekselet. Ta ut batteripakken Slå av kameraet og skyv låsehendelen i pilens retning. Vær forsiktig så du ikke mister batteripakken. Låsehendel 11

12 Ta av batteridekslet Batteridekslet kan tas av for å feste et vertikalt grep (ikke inkludert) til kameraet. For å ta av batteridekslet, skyv hendelen i pilens retning og trekk det ut. For å feste dekslet, sett tappen i hullet, skyv hendelen ned og skyv deretter dekslet på plass. Kontrollere det gjenværende batterinivået Still inn POWER-bryteren på ON og kontroller nivået på LCD-skjermen. Nivået er angitt med prosenttegnene, i tillegg til følgende indikatorer. Batterinivå Høyt Lavt "Batteriet er tomt" Du kan ikke ta flere bilder. Hva er en "InfoLITHIUM"-batteripakke? En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et litium-ion-batteri som har funksjoner for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Når du bruker "InfoLITHIUM"-batteripakken, vises gjenværende batteritid i prosent i henhold til bruksforholdene for kameraet. Merknader Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold. Ikke la det komme vann på batteripakken. Batteripakken er ikke vanntett. Ikke legg batteripakken på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte sollys. Tilgjengelige batteripakker Bruk bare en batteripakke av typen NP-FM500H. Du kan ikke bruke NP- FM55H, NP-FM50 eller NP-FM30. 12

13 Effektiv bruk av batteripakken Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Den tiden som batteripakken kan brukes er derfor kortere hvis det er kaldt. Vi anbefaler følgende metode for at batteripakken skal kunne brukes så lenge som mulig: Putt batteripakken i en lomme nær kroppen for å varme den opp, og sett den inn i kameraet ditt rett før du begynner å ta bilder. Hvis du bruker blitsen hyppig, vil batteripakken raskt tømmes for strøm. Batteriets levetid Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter som du bruker den, samt over tid. Hvis batteriets driftstid ser ut til å være kraftig redusert, kan en mulig årsak være at batteripakken har nådd slutten av sin levetid. Kjøp en ny batteripakke. Batteriets levetid varierer i henhold til oppbevaringsforholdene, driftsbetingelsene, samt omgivelsene der batteripakken brukes. Klargjøre kameraet Oppbevare batteripakken Hvis batteripakken ikke skal brukes over lengre tid, må den lades helt opp og deretter utlades helt ved hjelp av kameraet én gang i året før den oppbevares på et tørt og kjølig sted, for å forlenge batteriets levetid. 13

14 Sette på et objektiv 1 Ta dekselet av kameraet og det bakre dekselet av objektivet. Bakre deksel Deksel 2 Sett på objektivet ved å plassere de oransje indeksmerkene på objektivet og kameraet rett overfor hverandre. Oransje indeksmerker 3 Drei objektivet med klokken til det klikker på plass i låst stilling. Merknader Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet. Ikke bruk makt når du setter på objektivet. Objektivskjerm Det anbefales å bruke en objektivskjerm for å unngå at uønsket lys påvirker bildene dine. Hvis du vil vite hvordan du setter på objektivskjermen, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med objektivet. 14

15 Ta av objektivet 1 Trykk utløserknappen for objektivet helt inn, og drei objektivet mot klokken, til det ikke går lenger. Når du bytter objektiv, må du bytte det rask på støvfrie steder for å unngå at støv kommer inn i kameraet. 2 Sett dekslet tilbake på objektivet og dekslet tilbake på kameraet. Tørk av støv fra dekslet før du setter det tilbake. Utløserknapp for objektivet Klargjøre kameraet Informasjon om utskifting av objektivet Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten av bildesensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter objektivet, kan det vises på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene. Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det kommer støv på bildesensoren. Uansett må du bytte objektivet rask på støvfrie steder når du tar av/setter på et objektiv. Hvis støv eller rusk fester seg til bildesensoren Rengjør bildesensoren ved bruk av [Rensemodus] i (side 27). Oppsettmenyen 15

16 Sette inn et minnekort Du kan bruke et CompactFlash-kort (CF-kort), Microdrive eller "Memory Stick Duo" som minnekort. 1 Åpne minnekortdekselet. 2 Sett inn et minnekort (ikke inkludert) fra terminal-siden (terminal-siden har flere små hull) med etiketten pekende mot LCD-skjermen. Forside med etikett For å bruke "Memory Stick Duo" (ikke inkludert), sett det i en Memory Stick Duo-adapter for CompactFlash-spor (ikke inkludert), og sett deretter adapteren inn i kameraet. Forside med etikett 3 Lukk minnekortdekselet. 16

17 Ta ut minnekortet Kontroller at tilgangslampen ikke lyser, åpne minnekortdekslet og trykk minnekortutkasteren nedover. Når kortet er støtt litt ut, trekker du det ut av åpningen. Informasjon om bruk av minnekort Minnekortutkaster Tilgangslampe Minnekortet kan være varmt rett etter å ha vært i bruk i flere timer. Vær forsiktig når du håndterer det. Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas ut, eller kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt. Data kan bli ødelagt dersom du oppbevarer minnekortet i nærheten av sterkt magnetiske materialer, eller bruker minnekortet på steder utsatt for statisk elektrisitet eller statiske forstyrrelser. Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data og lagrer dem på harddisken på en datamaskin. Når du flytter eller oppbevarer minnekortet, må det ligge i det etuiet det ble levert i. Ikke la det komme vann på minnekortet. Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med hånden eller en metallgjenstand. Klargjøre kameraet Informasjon om CF-kortet/Microdrive Pass på at du formaterer CF-kortet/Microdrive med dette kameraet når du bruker det for første gang. Ikke fjern etiketten eller fest en ny etikett oppå den gamle på et CF-kort/ Microdrive. Ikke trykk hardt på etiketten. Informasjon om bruk av Microdrive Microdrive er en kompakt og lett harddisk som oppfyller kravene til CompactFlash Type II. 17

18 Microdrive er en kompakt harddisk. Fordi Microdrive er en roterende harddisk, er den ikke like motstandsdyktig mot vibrasjoner og støt som et minnekort. Pass på at Microdrive ikke utsettes for vibrasjoner eller støt under avspilling eller fotografering. Vær oppmerksom på at bruk av Microdrive ved temperaturer under 5 C kan medføre redusert ytelse. Driftstemperaturintervall ved bruk av Microdrive: 5 til 40 C Vær oppmerksom på at en Microdrive ikke kan brukes ved lavt atmosfærisk trykk (over 3000 meter over havet). Ikke skriv på etiketten. Om "Memory Stick" "Memory Stick": Du kan ikke bruke "Memory Stick" med kameraet. "Memory Stick Duo": Du kan bruke "Memory Stick Duo" med kameraet ved å sette det inn i en Memory Stick Duo-adapter for CompactFlash-spor (ikke inkludert). "Memory Stick PRO Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo" med en kapasitet på inntil 8 GB har blitt bekreftet at fungere godt med dette kameraet. Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick Duo" som er formatert med en datamaskin, vil fungere med dette kameraet. Lese-/skrivehastigheten for data kommer an på kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det utstyret som brukes. Informasjon om bruk av en "Memory Stick Duo" Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet. Ikke fest en etikett på selve "Memory Stick Duo". Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo". Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory Stick Duo". Oppbevar "Memory Stick Duo" utilgjengelig for små barn. De kan svelge den ved et uhell. 18

19 Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick Duo" under følgende forhold: På steder med høy temperatur, som f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys. På steder som er utsatt for direkte sollys. På fuktige steder eller steder hvor det finnes etsende stoffer. Klargjøre kameraet 19

20 Klargjøre kameraet Stille inn datoen Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstiling av dato/tid vises. 1 Still POWER-bryteren til ON for å slå på kameraet. For å slå av kameraet, still bryteren til OFF. 2 Kontroller at [OK] er valgt på LCDdisplayet, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. 3 Velg hvert enkelt element med b/b og still inn den numeriske verdien med v/v. 20

21 4 Gjenta trinn 3 for å stille inn de andre elementene, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Når du endrer rekkefølgen for [ÅÅÅÅ/MM/DD], velger du først [ÅÅÅÅ/ MM/DD] med b/b, før du endrer den med v/v. 5 Kontroller at [OK] er valgt, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Avbryte dato-/tidsinnstillingen Trykk på MENU-knappen. Klargjøre kameraet Justere fokus for søkeren (diopter-justering) Tilpass diopteret til synet ditt ved å bevege justeringshjulet for diopteret til indikatorene vises tydelig i søkeren. Drei justeringshjulet mot + hvis du er langsynt, og mot hvis du er nærsynt. Hvis du retter kameraet mot lyset, kan du enkelt justere diopteret. Hvis det er vanskelig å dreie justeringshjulet for diopteret Sett fingrene under okularputen og skyv den forsiktig opp. Når du fester FDA-M1AM-lupen (ikke inkludert) eller FDA-A1AM-vinkelfinneren (ikke inkludert) til kameraet, må du fjerne okularputen slik vist i illustrasjonen før dette utstyret festes. 21

22 Bruke medfølgende tilbehør Dette avsnittet beskriver hvordan du bruker skulderreimen og okulardekslet. Det andre tilbehøret er beskrevet på følgende sider. Oppladbar batteripakke (side 9) Batterilader, nettledning (side 9) Okularpute (side 21) USB-kabel (side 115, 131) Videokabel (side 99) CD-ROM (side 123) Feste skulderreimen Fest begge ender på reimen til kameraet. Du kan også feste okulardekslet (nedenfor) til reimen. Okulardeksel Bruke okulardekslet Du kan forhindre at lys kommer inn gjennom søkeren, som kan påvirke eksponeringen. Når lukkeren skal utløses uten bruk av søkeren, som ved fotografering med selvutløser, bør du sette på okulardekselet. 22

23 1 Skyv okularputen forsiktig av ved å skyve på begge sider av puten. Sett fingrene under okularputen og skyv den forsiktig opp. 2 Skyv okulardekselet over søkeren. Klargjøre kameraet Merknad I enkelte tilfeller kan dette gjøre at okularsensorene som er plassert under søkeren aktiveres, slik at fokuset justeres eller at LCD-skjermen blinker kontinuerlig. I slike tilfeller stiller du [Eye-Start AF] (side 64) og [Auto av m/søker] (side 110) til [Av]. 23

24 Kontrollere antall bilder som kan tas opp Så snart du setter inn et minnekort i kameraet og setter POWER-bryteren på ON, vises det antall bilder som kan tas opp (om du fortsetter å fotografere med de aktuelle innstillingene), på LCDskjermen. Merknader Hvis "0" blinker gult, er minnekortet fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet (side 16, 97). Når "----" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at det ikke er satt inn noe minnekort. Sett inn et minnekort. Antall bilder som kan tas opp på et minnekort Tabellen viser ca. hvor mange bilder som kan tas med et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene. Antall bilder som kan tas opp (Enheter: Bilder) Bildestørrelse: L 10M Bildeforhold: 3:2* Kapasitet Størrelse 1GB 2GB 4GB 8GB Standard Fin RAW og JPEG RAW * Når [Bildeforhold] er stilt til [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som er vist i tabellen ovenfor. Hvis det derimot er stilt til [RAW], vil antallet være det samme som for [3:2]-bildeforholdet. 24

25 Antall bilder som kan tas med en batteripakke Det kan tas ca. 750 bilder når du bruker batteripakken (inkludert) med full kapasitet i kameraet. Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene. Antallet er beregnet ved bruk av en batteripakke med full kapasitet under følgende forhold: Med en omgivelsestemperatur på 25 C. [Kvalitet] er stilt inn på [Fin]. Fokusmodus er stilt inn på (Automatisk AF). Ett opptak hvert 30 sekund. Blitsen blinker én gang for annethvert bilde. Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde. Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Når du bruker en Microdrive, kan antallet bilder som kan tas opp, variere. Klargjøre kameraet 25

26 Rengjøring Rengjøre LCD-skjermen Tørk overflaten av skjermen med et LCD-rensesett (ikke inkludert) for å fjerne fingeravtrykk, støv osv. Rengjøre objektivet Når du rengjør objektivoverflaten, må du fjerne støv med en blåsebelg. Hvis det sitter fast støv på overflaten, må du tørke det av med en myk klut eller et papirlommetørkle som er lett fuktet med objektivrensevæske. Tørk i spiralmønster fra midten ut mot kantene. Ikke sprøyt objektivrensevæske rett på objektivet. Ikke berør innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene eller speilet. Siden støv på eller rundt speilet kan påvirke autofokussystemet, må du blåse det bort med en blåser som er å få kjøpe i fotobutikker. Hvis det kommer støv på bildesensoren, kan det vises på bildene. Sett kameraet i rengjøringsmodus, og gjør det rent med en blåser (side 27). Ikke bruk en blåsespray til å rengjøre innsiden av kameraet. Hvis dette gjøres, kan det oppstå feil. Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, som f.eks. tynner eller bensin. Rengjøre overflaten av kameraet Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da det kan ødelegge overflaten eller huset. Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, solkrem, insektmiddel e.l. Ikke ta på kameraet med noen av de ovennevnte stoffene på hendene. Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl. 26

27 Rengjøre bildesensoren Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på bildesensoren (den delen som fungerer som film), kan det vises på fotografiet, avhengig av opptaksforholdene. Hvis det er støv på bildesensoren, må du bruke en blåsebelg av den typen som selges i fotoutstyrsforretninger, og rengjøre bildesensoren i henhold til trinnene nedenfor. Du kan lett fjerne støv fra bildesensoren bare med blåsebelgen og støvbeskyttelsesfunksjonen. Merknader Rengjøringen må bare utføres når batterinivået er (tre batterinivåikoner) eller mer. Hvis det er lite strøm på batteriet under rengjøringen, kan lukkeren bli skadet. Rengjøringen bør foregå raskt. Det anbefales å bruke en strømadapter/lader (ikke inkludert). Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre damp rundt omkring i kamerahuset. Klargjøre kameraet 1 Bekreft at batteriet er fullt oppladet (side 12). 2 Trykk på MENU-knappen, og velg deretter 3 med b/b på kontrollhjulet. MENU-knapp 3 Velg [Rensemodus] med v/v på kontrollhjulet, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Meldingen "Slå av kameraet når du har gjort det rent. Fortsette?" vises. 4 Velg [OK] med v på kontrollhjulet, og trykk deretter i midten av kontrollhjulet. Når bildesensoren har vibrert en liten stund, løftes speilet i front. 27

28 5 Ta av objektivet (side 15). 6 Bruk blåsebelgen til å rengjøre bildesensoren og området rundt. Ikke berør bildesensoren med tuppen av blåsebelgen. Fullfør rengjøringen raskt. Hold forsiden av kameraet nedover for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet igjen. Når du rengjør bildesensoren, må du ikke stikke tuppen av blåsebelgen lenger inn i åpningen enn til objektivfestet. 7 Sett på objektivet, og still inn POWER-bryteren på OFF. Merknad Kameraet vil pipe hvis det begynner å bli lite strøm på batteripakken under rengjøringen. Stopp rengjøringen omgående, og still inn POWER-bryteren på OFF. 28

29 Før du tar kameraet i bruk Identifisere deler og skjermindikatorer Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. Forsiden Før du tar kameraet i bruk A Lukkerknapp (43) B Kontrollhjul (53, 107) C Selvutløser (85) D Objektivkontakter* E Speil* F Objektivfeste G Innebygd blits* (67) H Modusvelger (43) I (Oppsprettknapp for blitsen) (67) J Utløserknapp for objektivet (15) K Fokusmodusbryter (62, 66) * Ikke ta rett på disse delene. 29

30 Baksiden 30 A Tilbehørssko (35) B Søker (21) C Okularsensorer (64) D POWER-bryter (20) E MENU-knapp (36) F DISP (Displayknapp)/LCDlysstyrkeknapp (34, 88) G (Sletteknapp) (97) H (Avspillingsknapp) (88) I LCD-skjerm (32, 34) J Justeringshjul for diopter (21) K For opptak: (Eksponeringsknapp) (73) For visning: (Zoom utknapp) (89)/ (Indeksknapp) (91) L (Bildeserieknapp) (84) M ISO-knapp (77) N Posisjonsmerke for billedsensor (63) O For opptak: AEL (AElåseknapp) (59, 71) For visning: (Zoom innknapp) (89) P For opptak: Fn (Funksjonsknapp) (36) For visning: (Bilderotasjonsknapp) (89) Q Tilgangslampe (17) R Kontrollhjul (Enter)/Punkt AFknapp (65) S Kontrollhjul (v/v/b/b) T (Super SteadyShot)-bryter (41)

31 Sidene/undersiden A VIDEO OUT/USB-kontakt (99, 115) B Minnekortdeksel C Spor for innsetting av minnekort (16) D Minnekortutkaster (17) E Krok for skulderreim (22) F REMOTE-kontakt Når du fester RM-S1AM/RM- L1AM-fjerkontrollen (ikke inkludert) til kameraet, setter du pluggen på fjernkontrollen inn i REMOTE-kontakten, ved å plassere merket på pluggen rett overfor merket på REMOTEkontakten. G DC IN-kontakt Når du fester AC-VQ900AMstrømadapteren/laderen (ikke inkludert) til kameraet, må du slå av kameraet før du kobler strømadapteren/laderen til DC IN-kontakten på kameraet. H Batterideksel (12) I Stativfeste Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil gjøre det vanskelig å feste kameraet skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt. Før du tar kameraet i bruk 31

32 LCD-skjerm (visning av opptaksinformasjon) Illustrasjonen ovenfor er for detaljert visning. Forstørret visning er standardinnstillingen. A Visning Beskrivelse P A S M Modusvelger (43) C Visning Beskrivelse Bruksmodus (84) 1/125 Lukkerhastighet (56) F5.6 Blender (54) +2.0 Eksponering (58) AE-lås (71) B Visning Beskrivelse Blitsmodus (69)/ rødøyereduksjon (68) Eksponeringskompensering (73)/ Metered Manual (målt manuelt) (58) Blitskompensering (74) EV-skala (58, 86) ISO AUTO ISO-følsomhet (77) G9 7500K Fokusmodus (64) AF-område (65) Måling (76) Kreative innstillinger (82) Hvitbalanse (Auto, Forhåndsinnstilt, Fargetemperatur, Fargefilter, Tilpasset) (78) Dynamisk områdeoptimalisering (82) 32

33 D Visning Beskrivelse 90% Gjenværende batteritid (12) Bildekvalitet (101) Bildestørrelse (101)/ Bildeforhold (101) 100 Gjenværende antall bilder som kan tas opp (24) Før du tar kameraet i bruk 33

34 Bytte informasjonsskjerm for opptak Trykk på DISP-knappen for å bytte mellom detaljert visning og forstørret visning. Når du roterer kameraet til en vertikal stilling, roterer skjermbildet automatisk for å tilpasse seg kamerastillingen. DISP-knapp Forstørret visning Detaljert visning Ingen visning Merknad Du kan se menyen for å justere lysstyrken på LCD-skjermen ved å trykke inn DISPknappen litt lenger (side 109). 34

35 Søker A Visning B Beskrivelse AF-område (65) Punkt-AF-område (65) Punktmålingsområde (76) Bildeområde for bildeforhold 16:9 (101) Visning Beskrivelse Blitskompensering (74) Oppvarming av blits (69) WL Trådløs blits (69) Høyhastighetssynkronisering* Manuelt fokus (66) z Fokus 125 Lukkerhastighet (56) 5.6 Blender (54) EV-skala (58, 86) AE-lås (71) 2 Teller for gjenværende bilder (84) Visning Beskrivelse Indikator for kamerarystelser (41) Super SteadyShot-skala (41) Bildeforhold 16:9 (101) * Når du bruker HVL-F56AM/HVL- F36AM-blitsen (ikke inkludert), kan du bruke høyhastighetssynkronisering med enhver lukkerhastighet når du fotograferer. For ytterligere informasjon, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med blitsen. Før du tar kameraet i bruk 35

36 Velge en funksjon/innstilling Du kan velge en funksjon for fotografering eller avspilling i menylisten. For å se menylisten, trykk på Fn (Funksjonsknappen), (Bildeserieknappen), eller MENU-knappen. Eksempel: Når Fn-knappen er trykket inn. I menylisten bruker du kontrollhjulet til å flytte markøren til den innstillingen du vil bruke, og aktiverer deretter innstillingen. : Trykk v/v/b/b på kontrollhjulet for å flytte markøren. z: Trykk midt på hjulet for å utføre valget. I denne bruksanvisningen beskrives valg av en funksjon i menylisten ved bruk av kontrollhjulet på følgende måte: Eksempel: Fn-knapp t [Hvitbalanse] t Velg ønsket innstilling Når du starter operasjonen, vil en veiledning over kontrollhjulets funksjoner vises nederst på skjermen. Du må henvise til veiledningen når du bruker kameraet. Nedenfor kan du se en trinnvis beskrivelse av det ovennevnte eksemplet: 1 Trykk på Fn-knappen. 36

37 2 Følg veiledningen, velg [Hvitbalanse] med v/v/b/b på kontrollhjulet, og trykk deretter i midten av hjulet z for å foreta valget. Bruksanvisning 3 Følg veiledningen, og velg og aktiver funksjonen du ønsker. For eksempel, for å endre [5500K] (gjeldende innstilling), velg [5500K] med v/v, juster verdien for [Fargetemperatur] med b/b, og trykk deretter midt på kontrollhjulet z for å foreta valget. Veiledningsliste Veiledningen indikerer også andre operasjoner enn de som gjøres ved bruk av kontrollhjulet. Følgende ikoner indikeres: Før du tar kameraet i bruk MENU-knapp Tilbake med MENU-knapp -knapp -knapp -knapp -knapp 37

38 Funksjoner som velges med Fn (Funksjonsknappen) Blitsmodus (side 69) Autofokus (side 64) Hvitbalanse (side 78) Målemodus (side 76) AF-område (side 65) Dyn.omr.optimal. (side 82) Funksjoner som velges med (Bildeserieknappen) Enkeltfremtrekk (side 84) Kont.fremtrekk (side 84) Selvutløser (side 85) Nivåtrinn: Kont. (side 85) Nivåtrinn: Enkel (side 85) HB-nivåtrinn (side 87) Funksjoner som velges med MENU-knappen Opptaksmeny Bildestørrelse (101) Bildeforhold (101) Kvalitet (101) 1 Kreative innst. (82) Blitskontroll (74) Blitskompenser. (74) 2 Prioritetsinnst (106) AF-lys (68) Støyred.lang (105) Høy ISO Støyred. (105) Tilb.st.opptak (111) Tilpasningsmeny Eye-Start AF (64) AEL-knapp (107) Kontrollhjul (107) 1 Rødøyereduksj. (68) Autovisning (109) Auto av m/søker (110) 38

39 Avspillingsmeny Slett (97) Formater (104) Beskytt (96) 1 DPOF-innstill. (128) Datostempel (129) Indeksbilde (129) 2 Avspill.visning (88) Lysbildevisning (92) Intervall (92) Oppsettmeny 1 3 LCD-lysstyrke (109) Infovisningstid (109) Strømsparer (108) Videoutgang (100) Språk (108) Dato/tid-innst. (108) Rensemodus (27) Tilbakest.std. (112) 2 Filnummer (103) Mappenavn (103) Velg mappe (104) Ny mappe (104) USB-tilkobling (115, 130) Lydsignaler (108) Før du tar kameraet i bruk 39

40 Ta bilder Ta bilder uten kamerarystelser Med "kamerarystelser" menes uønskede bevegelser av kameraet når utløserknappen er trykket inn, som igjen fører til uklare bilder. Følg instruksjonene nedenfor for å redusere kamerarystelser. Riktig kroppsholdning Hold overkroppen stødig og stå i en stilling som gjør at kameraet ikke flytter på seg. Trinn 1 Hold én hånd rundt grepet på kameraet, og den andre hånden rundt objektivet for å støtte det. Trinn 2 Klem albuen lett inn mot kroppen. Når du fotograferer i knelende stilling, støtter du overkroppen ved å la albuen hvile mot kneet ditt. Trinn 3 Stå stødig med føttene plassert en skulderbredde fra hverandre. 40

41 Indikator for kamerarystelse Hvis det er fare for kamerarystelse, vil (indikatoren for kamerarystelse) blinke i søkeren. I slike tilfeller må du bruke Super SteadyShot-funksjonen, et stativ eller blitsen. (Indikator for kamerarystelse) Merknad (indikatoren for kamerarystelse) vises kun i de modusene hvor lukkerhastigheten er stilt inn automatisk. Indikatoren vises ikke i M/S/P S -modusene. Super SteadyShot-funksjonen Super SteadyShot-funksjonen kan redusere virkningen av kamerarystelser med en faktor som tilsvarer ca. 2,5 til 3,5 trinns høyere lukkerhastighet. Still -bryteren på "ON". Indikatoren (Super SteadyShot-skalaen) vises. Vent til skalaen blir lavere før du begynner å fotografere. Ta bilder -bryter (Super SteadyShot skala)-indikator 41

42 Merknad Super SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er slått på, når motivet akkurat har kommet inn på området eller når lukkerknappen er blitt trykket helt ned uten først å bli holdt halvveis nede. Vent til indikasjonen på (Super SteadyShot)-skalaen blir lavere, og trykk så lukkerknappen sakte ned. Bruke et stativ Vi anbefaler at du setter kameraet på et stativ under følgende forhold. Ved fotografering uten blits i mørke omgivelser. Ved bruk av lave lukkerhastigheter, som er vanlig ved fotografering om kvelden. Ved fotografering av et motiv på nært hold, f.eks. som makroopptak. Ved fotografering ved bruk av et teleskopobjekt. Ved fotografering av et motiv i bevegelse. Merknad Når du bruker et stativ, må du deaktivere Super SteadyShot-funksjonen. 42

43 / Fotografere ved bruk av den automatiske innstillingen Med "AUTO"-modusen kan du lett fotografere ethvert motiv under alle typer forhold. Velg når du fotograferer på steder hvor bruk av blits ikke er tillatt. 1 Skyv modusvelgeren til eller (Blits av). eller 2 Hold fast i kameraet og se inn i søkeren. Motivet i fokusområdet kommer i fokus (Eye-Start AF, side 64). Ta bilder Fokusområde 3 La motivet du vil fotografere komme innenfor fokusområdet. Hvis (indikator for kamerarystelse) blinker, sett -bryteren på ON for å aktivere Super SteadyShot-funksjonen, eller bruk et stativ. 4 Når du bruker et zoomobjektiv, må du dreie på zoomeringen og bestemme deg for riktig utsnitt. (Indikator for kamerarystelse) Zoomering 43

44 5 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. Når fokus er bekreftet, vil fokusindikatoren z eller (fokusindikator) lyse (side 63). Fokusindikator 6 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Når -bryteren er stilt på ON, vent til indikasjonen på (Super SteadyShot)-skalaen blir lavere før du begynner å fotografere. (Super SteadyShot skala)-indikator Merknad Hvis du slår av kameraet eller endrer opptaksmodus i AUTO eller scenevalgmodus, vil innstillingene du aktiverte med Fn-knappen, -knappen, ISO-knappen eller MENU-knappen tilbaksestilles til standardstillingene. Den manuelle fokusfunksjonen utløses også. 44

45 Fotografere med en innstilling som passer motivet (Scenevalg) Ved å velge en modus som er spesielt beregnet på motivet eller forholdene, kan du fotografere motivet med en innstilling som er mer riktig for motivet enn om du bruker "AUTO"-modusen. Fotografere portretter Denne modusen brukes til å: z Gjøre bakgrunnen uskarp og motivet skarpt. z Fange opp hudfarger i myke toner. Ta bilder Skyv modusvelgeren til (Portrett). Fotograferingsteknikker For å gjøre bakgrunnen mer uskarp, still objektivet til telelinseposisjonen. Du kan fotografere et livlig motiv ved å fokusere på øyet som er nærmere objektivet. Bruk objektivskjermen for å fotografere bakgrunnsbelyste motiver. Bruk rødøyereduksjon dersom øynene på motivet blir røde av blitsen (side 68). 45

46 Fotografere landskap Denne modusen brukes til å: z Fotografere alle typer naturbilder med skarpt fokus og livlige farger. Skyv modusvelgeren til (Landskap). Fotograferingsteknikk Still objektivet til vidvinkel for å fremheve landskapets åpenhet. 46

47 Fotografere små motiver Denne modusen brukes til å: z Fotografere motiver på nært hold, slik som insekter, matretter eller små gjenstander. Du oppnår klart og skarpt fokus. Skyv modusvelgeren til (Makro). Ta bilder Fotograferingsteknikker Gå nærme motivet og ta bildet fra den minste fotograferingsavstanden for objektivet. Du kan fotografere et motiv på enda nærmere hold ved bruk av et makroobjektiv. Still den innebygde blitsen til (Blits av) når du fotograferer et motiv på inntil 1 meters hold. Når du fotograferer ved bruk av makromodus, vil ikke Super SteadyShotfunksjonen være helt effektiv. Bruk et stativ for å oppnå bedre resultater (side 42). 47

48 Fotografere motiver i bevegelse Denne modusen brukes til å: z Fotografere motiver i bevegelse, både utendørs eller på godt opplyste steder. Skyv modusvelgeren til (Sportsbilder). Fotograferingsteknikker Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes ned. Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede til det rette øyeblikket inntreffer. Bruk en høyere ISO-følsomhet når du fotograferer i mørke omgivelser (side 77). 48

49 Fotografere solnedganger Denne modusen brukes til å: z Ta vakre bilder av de røde fargene i en solnedgang. Skyv modusvelgeren til (Solnedgang). Ta bilder Fotograferingsteknikker Fremhever den røde fargen i et motiv sammenliknet med andre moduser. Kan også brukes til å fotografere vakre, røde soloppganger. Du kan justere fargedybden ved bruk av eksponeringskompensering. Flytt kompenseringen til minussiden ( ) for dypere farger, eller plussiden (+) for lysere farger. 49

50 Fotografere om natten Denne modusen brukes til å: z Ta portrettbilder i nattlige scener. z Fotografere nattlige scener på avstand, uten at omgivelsene mister den mørke atmosfæren. Skyv modusvelgeren til (Nattportrett/nattsyn). Still [Blitsmodus] til (Blits av) når du fotograferer motiver uten personer om natten (side 69). Fotograferingsteknikker Pass på at motivet ikke beveger seg, så ikke bildet blir uskarpt. Lukkerhastigheten er lavere, så det anbefales å bruke stativ. Merknad Bildet vil kanskje ikke bli tatt som det skal når du fotograferer en helt mørk, nattlig scene. 50

51 Fotografere et motiv slik du vil (Eksponeringsmodus) Med et speilreflekskamera kan du justere lukkerhastigheten (hvor lenge lukkeren er åpen) og blenderen (området som er i fokus: feltdybden) slik at du kan oppnå en rekke forskjellige effekter. Du kan f.eks. bruke en rask lukkerhastighet for å fotografere en bølges flyktige form, eller fremheve en blomst ved å åpne blenderen slik at alt foran og bak blomsten kommer ut av fokus. Dette er noen av effektene du kan glede deg over med kameraet ditt (side 54, 56). Ved å justere lukkerhastigheten og blenderen vil du i tillegg til å lage fotografiske effekter med bevegelse og fokus, også bestemme lysstyrken for motivet ved å kontrollere eksponeringsmengden (mengden med lys som kommer inn i kameraet), som er den viktigste faktoren under fotografering. Ta bilder Endre lysstyrken i bildet ved bruk av eksponeringsmengde Eksponeringsmengde lav høy Når du brukere en raskere lukkerhastighet, vil blenderen i kameraet være åpnet en kortere stund. Dette betyr at kameraet har kortere tid til å ta inn lys, som igjen resulterer i mørkere bilder. For å ta et lysere bilde, kan du åpne blenderen (åpningen som lyset kommer inn igjennom) til en viss grad, for å justere mengden med lys som kameraet tar inn på en og samme gang. Lysstyrken som justeres av lukkerhastigheten og blenderen i et bilde kalles "eksponering". Dette avsnittet vil vise deg hvordan du justerer eksponeringen for å oppnå en rekke forskjellige effekter ved bruk av bevegelse, fokus og lys, slik at du kan fotografere motivene du ønsker på riktig måte. 51

52 Fotografere med programopptak Denne modusen brukes til å: z Fotografere med automatisk eksponering, mens standardinnstillingene for ISOfølsomhet, kreative innstillinger, dynamisk områdeoptimalisering o.l. er uendret. z Bevare eksponeringskompenseringen som måles av kameraet, men endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blender avhengig av motivet (Programskift). 1 Skyv modusvelgeren til P. 2 Sett opptaksfunksjonene til de innstillingene du ønsker (side 62 til 87). Innstillingene vil lagres inntil du tilbakestiller dem. For å utløse blitsen, trykk på -knappen. 3 Juster fokus, og fotografer motivet. 52

53 Bruke Programskift 1 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus. Den riktige eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning) som er fastsatt av kameraet, vises. Lukkerhastighet Blenderåpning 2 Vri kontrollhjulet for å velge kombinasjonen du vil bruke, mens du fokuserer. Opptaksmodusindikatoren veksler til "P S " (Programskift for lukkerprioritet), og lukkerhastigheten og blenderåpningen endres. Bytt til "P A " (Programskift for blenderprioritet) når du vil velge en kombinasjon for blenderåpningen (side 107). P S Lukkerhastighet Blenderåpning Ta bilder 3 Fotografer motivet. Merknader Hvis du slår kameraet av og på igjen, eller det går litt tid, vil Programskift "P S " eller "P A " avbrytes og gå tilbake til "P". Når Programskift "P S " er valgt, vil ikke (indikatoren for kamerarystelse) vises. 53

54 Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet (blenderprioritet) Denne modusen brukes til å: z Gjøre motivet skarpt, og alt foran og bak motivet uskarpt. Ved å gjøre blenderåpningen større, blir området som er i fokus mindre (feltet får mindre dybde). z Fotografere dybden i naturbilder. Ved å gjøre blenderåpningen mindre, blir området som er i fokus større (feltet får større dybde). 1 Skyv modusvelgeren til A. 54

55 2 Velg blenderåpningen (F-tall) med kontrollhjulet. Lavere F-tall: Motivets forgrunn og bakgrunn gjøres uskarpt. Høyere F-tall: Både motivet samt forgrunnen og bakgrunnen er i fokus. Du kan ikke se om et motiv er uskarpt i søkeren. Kontroller bildet som er tatt, og juster blenderåpningen. Blender (F-tall) 3 Juster fokus, og fotografer motivet. Lukkerhastigheten justeres automatisk for å oppnå korrekt eksponering. Hvis kameraet registrerer at blenderåpningen du har valgt vil gi feil eksponering, vil verdien for lukkerhastigheten blinke. I slike tilfeller må du justere blenderåpningen på nytt. Lukkerhastighet Ta bilder Fotograferingsteknikker Lukkerhastigheten kan bli lavere i henhold til blenderåpningen. Bruk et stativ ved lavere lukkerhastigheter. Blitsavstanden varierer i henhold til blenderåpningen. Når du fotograferer ved bruk av blits, bør du kontrollere blitsavstanden (side 68). Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, kan du bruke en telelinse eller et objektiv med en mindre blender (klart objektiv). 55

56 Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige effekter (lukkerprioritet) Denne modusen brukes til å: z Fotografere øyeblikksbilder av et motiv i bevegelse. Bruk en høyere lukkerhastighet for å ta skarpe bilder av motivets bevegelser. z Spore bevegelsen for å gjengi dynamisme og flyt. Bruk en lavere lukkerhastighet for å fotografere sporene til motivet i bevegelse. 1 Skyv modusvelgeren til S. 56

57 2 Velg lukkerhastigheten med kontrollhjulet. Lukkerhastighet 3 Juster fokus, og fotografer motivet. Lukkerhastigheten justeres automatisk for å oppnå korrekt eksponering. Hvis kameraet registrerer at lukkerhastigheten du har valgt vil gi feil eksponering, vil verdien for blenderåpningen blinke. I slike tilfeller må du justere lukkerhastigheten på nytt. Blender (F-tall) Ta bilder Fotograferingsteknikker Bruk et stativ ved lavere lukkerhastigheter. Velg en høyere ISO-følsomhet når du tar sportsbilder innendørs. Merknader (indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i lukkerprioritetsmodus. Når du bruker blitsen og gjør blenderåpningen mindre (større F-tall) ved å redusere lukkerhastigheten, vil ikke blitslyset nå frem til et motiv langt borte. Jo høyere ISO-følsomheten er, desto tydeligere vil støyen på bildene være. Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen (Støyred.lang) foretas etter at opptaket er gjort (side 105). Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen pågår. 57

58 Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt (Manuell eksponering) Denne modusen brukes til å: z Fotografere med ønsket eksponeringsinnstilling, ved å justere både lukkerhastigheten og blenderåpningen. z Bruke en eksponeringsmåler. 1 Skyv modusvelgeren til M. 2 Drei på kontrollhjulet for å justere lukkerhastigheten, og mens du trykker -knappen ned, drei på kontrollhjulet for å justere lukkeråpningen. Du kan tilordne en funksjon til kontrollhjulet med [Kontrollhjul] (side 107). -knapp Lukkerhastighet Blender (F-tall) 58

59 3 Fotografer motivet når eksponeringen er stilt inn. Kontroller eksponeringsverdien på EVskalaen. Mot +: Motivet blir lysere. Mot : Motivet blir mørkere. Pilene b B vises hvis den innstilte eksponeringen er utenfor området til EV-skalaen. Pilene begynner å blinke hvis forskjellen blir større. : Metered Manual (målt manuelt) LCD-skjerm (detaljert visning) Standardverdi Søker Standardverdi Merknader Symbolet (indikator for kamerarystelse) vises ikke i manuell eksponeringsmodus. Hvis modusvelgeren er stilt til M, er ISO-innstillingen [AUTO] stilt til [100]. I M- modus, er ikke ISO-innstillingen [AUTO] tilgjengelig. Still inn ISO-følsomheten etter behov. Ta bilder Manuelt blender/lukkerjustering Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning uten å endre eksponeringen du har stilt inn. Drei kontrollhjulet mens du trykker på AEL-knappen for å velge kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning. AEL-knapp 59

60 Fotografere spor med langtidseksponering (BULB) Denne modusen brukes til å: z Fotografere lysspor, slik som fyrverkeri. z Fotografere lysspor etter stjerner. 1 Skyv modusvelgeren til M. 2 Drei kontrollhjulet mot venstre, inntil [BULB] vises. BULB 3 Mens du trykker på -knappen, drei kontrollhjulet for å justere blenderåpningen (F-tall). -knapp 60

61 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus. 5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket varer. Så lenge lukkerknappen er trykket ned, holdes lukkeren åpen. Fotograferingsteknikker Bruk et stativ. Still fokus til uendelig i manuell fokusmodus når du fotograferer fyrverkeri osv. Hvis du bruker en fjernkontroll som er utstyrt med en låsefunksjon for lukkerknappen (ikke inkludert), kan du bruke fjernkontrollen til å holde lukkeren åpen. Ta bilder Merknader Når du bruker stativ, må du deaktivere Super SteadyShot-funksjonen. Jo lenger eksponeringstiden er, desto tydeligere vil støyen på bildet være. Etter fotograferingen fjernes støy fra bildene ved bruk av støyreduksjon (Støyred.lang). Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen pågår. 61

62 Bruke opptaksfunksjonen Velge fokuseringsmetoden Det finnes to metoder for å justere fokuset: autofokus og manuelt fokus. Bruke autofokus 1 Still inn fokusmodusbryteren på AF. 2 Se inn i søkeren. Motivet i fokusområdet kommer automatisk i fokus (Eye-Start AF). 3 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å kontrollere fokuset, og ta deretter bildet. Når fokuset er bekreftet, vil fokusindikatoren endres til z eller (side 63). Sensoren som brukes til å fokusere på AF-området lyser rødt en liten stund (side 65). Fokusområdesensor Fokusindikator Fokusområde Fotograferingsteknikk For å velge området som bruks til å fokusere, still inn [AF-område] (side 65). 62

63 Fokusindikator Fokusindikator z tent tent tent z blinker Status Fokus låst. Klar til å fotografere. Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i bevegelse. Klar til å fotografere. Fokuserer fortsatt. Du kan ikke utløse lukkeren. Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst. Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på: Ved bruk av autofokus, er det vanskelig å fokusere på følgende motiver. I slike tilfeller må du bruke fokuslåsfunksjonen (side 64) eller manuelt fokus (side 66). Et motiv med lav kontrast, som f.eks. en blå himmel eller en hvit vegg. To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i AF-området. Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en bygningsfasade. Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri eller en vannoverflate. Måle nøyaktig avstand til motivet -merket øverst på kameraet viser plasseringen til bildesensoren*. Når du måler den nøyaktige avstanden mellom kameraet og motivet, må du ta hensyn til plasseringen av den horisontale linjen. * Bildesensoren er den delen av kameraet som fungerer som "film". Bruke opptaksfunksjonen Merknad Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det aktuelle objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom motivet og kameraet. 63

64 Deaktivere Eye-Start AF-funksjonen MENU-knapp t 1 t [Eye-Start AF] t [Av] Når du fester FDA-M1AM lupen (ikke inkludert) eller FDA-A1AM vinkelfinneren (ikke inkludert) til kameraet, anbefaler vi at du stiller [Eye-Start AF] til [Av] for å unngå at okularsensorene under søkeren aktiveres. Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås) 1 Plasser motivet innenfor AFområdet og trykk lukkerknappen halvveis ned. 2 Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet. 3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Velge fokuseringsmetoden som passer motivets bevegelse (autofokus) Fn-knapp t [Autofokus] t Velg ønsket innstilling 64 AF) (Enkeltbilde- Kameraet fokuserer, og fokuset låses når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

65 AF) AF) (Automatisk (Kontinuerlig Når du trykker og holder lukkerknappen nede, blir fokus låst hvis motivet er ubevegelig, og kameraet fortsetter å fokusere hvis motiver beveger seg. Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen trykkes og holdes halvveis nede. Lydsignaler høres ikke når motivet er i fokus. Fotograferingsteknikker Bruk Bruk (Enkeltbilde-AF) når motivet er ubevegelig. (Kontinuerlig AF) når motivet er i bevegelse. Velge fokusområdet (AF-område) Velg AF-området som passer opptaksforholdene eller preferansene dine. Området som brukes til å fokusere opplyses kort. Område AF-område Bruke opptaksfunksjonen Fn-knapp t [AF-område] t Velg ønsket innstilling (Vidt AFområde) (Punkt) (Lokal) Kameraet bestemmer hvilket av de ni AF-områdene som skal brukes til å fokusere i AF-området. Hvis du trykker i midten av kontrollhjulet og holder knappen nede, kan du justere fokuset ved bruk av punkt AF-området. Kameraet bruker utelukkende AF-området. Velg ett av de ni områdene du vil aktivere fokus fra ved bruk av kontrollhjulet når du fotograferer. For å velge punkt AFområdet, trykk i midten på kontrollhjulet. Merknad AF-området vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig fremtrekk, eller når lukkerknappen holdes helt nede uten pause. 65

66 Justere fokuset manuelt (manuelt fokus) Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du justere fokuset manuelt. 1 Still inn fokusmodusbryteren på MF. 2 Drei på fokusringen på objektivet for å få skarpt fokus. Fokusring Merknader Hvis det lar seg gjøre å fokusere på motivet i autofokusmodus, lyser indikatoren z opp i søkeren når fokus er bekreftet. Når det vide AF-området er i bruk, brukes senterområdet, og når det lokale AF-området er i bruk, brukes det området som er valgt med kontrollhjulet. Kameraet tilbakestiller brennvidden til (uendelig) når POWER-bryteren settes på ON. Når det brukes en telekonverter o.l., er det ikke sikkert rotasjonen til fokusringen blir jevn. Riktig fokusering kan ikke oppnås dersom diopteret ikke er riktig justert (side 21). Når du slår kameraet av og på igjen, eller endrer opptaksmodus når modusvelgeren er satt til "AUTO" eller Scenevalg, AF (autofokus) er valgt automatisk, uavhengig av stillingen til fokusmodusbryteren. 66

67 Bruke blitsen Blitsen gjør at du kan fotografere et motiv i mørke forhold, samtidig som den forhindrer kamerarystelse. Når du fotograferer mot solen, kan du bruke blitsen til å ta et klart bilde av et bakgrunnsbelyst motiv. 1 Trykk på -knappen. Blitsen spretter opp. I AUTO eller scenevalgmodus, vil blitsen automatisk sprette opp hvis lysmengden er utilstrekkelig eller motivet er bakgrunnsbelyst. Den innebygde blitsen vil ikke sprette opp selv når du trykker på -knappen. 2 Ta bildet når blitsen er ladet. Blinker: Blitsen lades. Når indikatoren blinker, kan du ikke utløse lukkeren. Tent: Blitsen er blitt ladet og er klar til å utløses. Når kameraet er stilt til autofokusmodus og du trykker lukkerknappen halvveis ned i mørke omgivelser, kan blitsen utløses for å gjøre det lettere å fokusere på motivet (AF-lys). -knapp (Indikator for lading av blits) Bruke opptaksfunksjonen Fotograferingsteknikker Objektivet eller objektivskjermen kan blokkere lyset fra blitsen, slik at en skygge vises på bildet. Ta av objektivskjermen. Fotografer motivet på en avstand av 1 meter eller mer. Merknader Ikke hold kameraet etter blitsen. Ikke bruk kameraet når blitsen ikke er trukket helt opp. Opptaksforholdene som kreves for å hindre skygge fra å vises på et bilde, varierer avhengig av objektivet. 67

68 Blitsavstand Avstanden for å oppnå riktig eksponering kommer an på kombinasjonen av blitsavstand og ISO-følsomhet. Se nedenstående tabell for å bestemme fotograferingsavstanden. Blender F2.8 F4.0 F5.6 ISOinnstilling AUTO 1,4 8,6 m 1 6 m 1 4,3 m ,3 m 1 3 m 1 2,1 m m 1 4,3 m 1 3 m 400 1,4 8,6 m 1 6 m 1 4,3 m m 1,4 8,6 m 1 6 m ,8 17 m 2 12 m 1,4 8,6 m m 2,8 17 m 2 12 m AF-lys AF-lyset fungerer ikke når [Autofokus] er stilt på (Kontinuerlig AF), eller motivet beveger seg i (Automatisk AF). (Indikatoren eller lyser opp i søkeren.) AF-lyset fungerer ikke med brennvidder på 300 mm eller mer. Når en ekstern blits er montert på kameraet, brukes AF-lyset til den eksterne blitsen. Deaktivere AF-lyset MENU-knapp t 2 t [AF-lys] t [Av] Bruke rødøyereduksjon Rødøyereduksjon reduserer problemet med røde øyne ved å utløse en forhåndsblits (et svakt blitslys) noen ganger før fotografering med blits. MENU-knapp t 1 t [Rødøyereduksj.] t [På] Merknad Rødøyereduksjon er bare tilgjengelig når den innebygde blitsen brukes. 68

69 Velge blitsmodus Fn-knapp t [Blitsmodus] t Velg ønsket innstilling (Blits av) (Autoblits) (Fyllblits) (Sakte synkron.) Utløses ikke selv om den innebygde blitsen spretter opp. Dette kan ikke velges når modusvelgeren står på P, A, S, eller M. Utløses i mørket og i motlys. Dette kan ikke velges når modusvelgeren står på P, A, S, eller M. Utløses alltid når den innebygde blitsen spretter opp. Utløses alltid når den innebygde blitsen spretter opp. Når du fotograferer ved bruk av sakte synkronisering, kan du ta et klart bilde av både motivet og bakgrunnen ved å redusere lukkerhastigheten. (Ettersynkron.) Utløses rett før eksponeringen er fullført, når den innebygde blitsen spretter opp. (Trådløs) Utløser en ekstern blits (ikke inkludert) som ikke er festet til - eller i nærheten av kameraet (Fotografering med trådløs blits). Fotograferingsteknikker Når du tar bilder innendørs eller fotograferer nattscener, kan du bruke sakte synkronisering for å ta et klart bilde av både personer og bakgrunnen. Du kan bruke ettersynkronisering for å ta et naturlig bilde av sporet til et motiv i bevegelse, slik som en sykkel eller en person som går. Bruke opptaksfunksjonen Fotografere med trådløs blits Med en ekstern, trådløs blits (ikke inkludert), kan du bruke blitsen uten ledning når den ikke er festet til kameraet. Ved å endre blitsens stilling kan du fotografere et motiv med en tredimensjonal følelse, ved å øke kontrasten mellom lys og skygge på motivet. For en trinnvis veiledning om hvordan du gjør dette, må du se bruksanvisningen som fulgte med blitsen. 69

70 Fn-knapp t [Blitsmodus] t (Trådløs) For å forhåndsteste blitsen, trekk blitsen opp og trykk på AEL-knappen på kameraet. Merknader Slå av trådløs blitsmodus etter fotografering med trådløs blits. Hvis den innebygde blitsen brukes mens den trådløse blitsmodusen fortsatt er aktiv, vil dette resultere i unøyaktig blitseksponering. Skift kanal for den eksterne blitsen når en annen fotograf bruker en trådløs blits i nærheten og vedkommendes innebygde blits utløser blitsen din. For å endre kanal for den eksterne blitsen, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med den. Innstilling for AEL-knappen Når du bruker den trådløse blitsen, anbefales det at du stiller inn [AELknapp] (side 107) til [Hold AEL] i Tilpasningsmenyen. 70

71 Justere lysstyrken for motivet (eksponering, blitskompensering, måling) Fotografere med fast lysstyrke (AE-lås) Når du fotograferer mot solen eller ved et vindu, kan eksponeringen være upassende for motivet på grunn av den store lysforskjellen mellom motivet og bakgrunnen. I slike tilfeller kan du bruke lysmåleren der hvor motivet er lyst nok, og deretter låse eksponeringen før du tar bildet. For å redusere lysstyrken for motivet, pek kameraet forover mot et punkt som er lysere enn motivet, og bruk lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet. For å gjøre motivet lysere, pek kameraet forover mot et punkt som er mørkere enn motivet, og bruk lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet. Dette avsnittet beskriver hvordan du kan ta et lysere bilde av motivet ved bruk av (Punkt). Punktet hvor du låser eksponeringen. Bruke opptaksfunksjonen 1 Fn-knapp t [Målemodus] t (Punkt) 2 Juster fokuset på den delen hvor du vil låse eksponeringen. Eksponeringen låses når motivet er i fokus. 71

72 3 Trykk på AEL-knappen for å låse eksponeringen. (AE-låsesymbolet) vises i søkeren og på LCD-skjermen. AEL-knapp 4 Men du trykker på AEL-knappen, fokuser på motivet og ta deretter bildet. Hvis du fortsetter å fotografere med den same eksponeringsverdien, trykk og hold på AEL-knappen når du har tatt bildet. Innstillingen avbrytes når knappen slippes opp. Kontrollere eksponeringen for bildet Trykk og hold AEL-knappen nede, og plasser punktmålingssirkelen på punktet hvor lyset er i kontrast med motivet. Målingsindikatoren viser graden av eksponeringsforskjell, hvor null tilsvarer den låste eksponeringen. Ved å skifte til plussiden (+) vil bildet gjøres lysere, mens et skift mot minussiden ( ) vil gjøre bildet mørkere. Hvis bildet er for lyst eller for mørkt til at korrekt eksponering kan oppnås, vil b eller B vises eller blinke på enden av indikatoren. Punktmålingssirkel 72

73 Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet (Eksponeringskompensasjon) Med unntak av opptaksmodus M, vil eksponeringen automatisk innhentes (Automatisk eksponering). Basert på eksponeringen som innhentes av den automatiske eksponeringen, kan du utføre eksponeringskompensasjon ved å flytte eksponeringen enten i plussretningen (+) eller minusretningen ( ), avhengig av hva du foretrekker. Du kan gjøre hele bildet lysere ved å flytte eksponeringen i plussretningen (+). Hele bildet vil gjøres mørker hvis du flytter eksponeringen i minusretningen ( ). Justere i minusretningen ( ) Grunnleggende eksponering 1 Trykk på -knappen for å se skjermbildet for eksponeringskompensasjon. Justere i plussretningen (+) -knapp Bruke opptaksfunksjonen 2 Juster eksponeringen med kontrollhjulet. Mot + (over): Gjør bildet lysere. Mot (under): Gjør bildet mørkere. Standardeksponering 3 Juster fokus, og fotografer motivet. 73

74 Fotograferingsteknikker Juster kompenseringsnivået ved å kontrollere bildet som er tatt. Ved bruk av nivåtrinnfotografering, kan du ta flere bilder med eksponeringen flyttet i pluss- eller minusretningen (side 85). Justere blitslysmengden (blitskompensering) Når du fotograferer med blits, kan du justere blitslysmengden alene, uten å endre eksponeringskompenseringen. Du kan kun justere eksponeringen for et hovedmotiv som er innen blitsens rekkevidde. MENU-knapp t 1 t [Blitskompenser.] t Velg ønsket innstilling Mot +: Øker blitsstyrken. Mot : Reduserer blitsstyrken. Merknader Hvis du har justert blitsstyrken, vil vises i søkeren når den innebygde blitsen spretter opp. Hvis du har justert blitsstyrken, må du huske på å tilbakestille verdien. Det kan hende at den positive effekten ikke vil være synlig på grunn av den begrensede lysmengden fra blitsen, hvis motivet befinner seg i eller nær maksimalområdet som dekkes av blitsen. Hvis motivet er meget nært, kan det hende at den negative effekten ikke vil være synlig. Eksponeringskompensering og blitskompensering Eksponeringskompensering kompenserer ved å endre lukkerhastigheten, blenderåpningen og ISO-følsomheten (når [AUTO] er valgt). Hvis blitsen brukes, endres også mengden blitslys. Blitskompensering endrer derimot kun mengden blitslys. Velge blitskontrollmodus for å stille inn blitslysmengden (blitskontroll) MENU-knapp t 1 t [Blitskontroll] t Velg ønsket innstilling 74

75 ADI-blits Forh.blits-TTL Denne metoden kontrollerer lyset fra blitsen, ved å ta i betraktning fokuseringsavstand og lysmålingsdata fra forhåndsblitsen. Denne metoden gir en nøyaktig blitskompensering med så godt som ingen refleksjon fra motivet. Denne metoden kontrollerer lysmengden fra blitsen avhengig av lysmålingsdata fra forhåndsblitsen. Denne metoden er ømfintlig overfor refleksjon fra motivet. ADI: Advanced Distance Integration (Avansert avstandsintegrering) TTL: Through the lens (Via objektivet) Når [ADI-blits] er valgt, kan et objektiv som er utstyrt med en avstandssensor gi en mer nøyaktig blitskompensering ved bruk av en mer nøyaktig avstandsinformasjon. Merknader Hvis avstanden mellom motivet og den eksterne blitsen (ikke inkludert) ikke kan bestemmes (trådløs blitsfotografering med ekstern blits (ikke inkludert), eller du bruker utstyrt slik som en kabeltilkoblet blits som ikke er montert på kameraet, macro twin flash o.l.), velger kameraet automatisk Forh.blits-TTL-modus. Velg [Forh.blits-TTL] i følgende tilfeller, fordi kameraet ikke kan utføre blitskompensering med ADI-blits. Når det er festet en bred skjerm til HVL-F36AM-blitsen. Når det brukes en lysspreder ved blitsfotografering. Når det brukes et filter med en eksponeringsfaktor, som f.eks. et ND-filter. Når det brukes et nærbildeobjektiv. ADI-blits er bare tilgjengelig i kombinasjon med et medfølgende objektiv, som er utstyrt med en avstandssensor. For å finne ut om objektivet er utstyrt med en avstandssensor, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med objektivet. Bruke opptaksfunksjonen 75

76 Velge en metode for å måle motivets lysstyrke (målemodus) Fn-knapp t [Målemodus] t Velg ønsket modus (Multi-segment) (Sentervektet) (Punkt) Denne deler hele skjermen inn i 40 segmenter for lysmåling (40 segmenters cellemønstermåling). Denne modusen legger størst vekt på det midterste området av skjermen, men den måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen. Denne modusen måler lyset kun innenfor punktmålingssirkelen i midten av rammen. Fotograferingsteknikker Bruk (Multi-segment)-måling for generell fotografering. Når du fotograferer et motiv med sterke kontraster i fokusområdet, kan du bruke punktmåling til å måle lyset for motivet du vil fotografere med korrekt eksponering, og deretter ta bildet med AE-lås (side 71). 76

77 Stille inn ISO Lysfølsomheten uttrykkes med ISO-tallet (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være. 1 Trykk på ISO-knappen for å vise ISO-skjermen. ISO-knapp 2 Velg ønsket verdi med v/v på kontrollhjulet. Jo høyere tallet er, desto større vil støynivået være. Merknader Når ISO er stilt til [AUTO], vil ISO automatisk stilles inn på følgende måte. Opptaksmodus ISO AUTO, Scenevalg Verdiene varierer avhengig av modusen P, A, S [AUTO]-innstillingen kan ikke brukes i opptaksmodus M. Hvis du endrer opptaksmodus til M med [AUTO]-innstillingen, veksler den til [100]. Still inn ISOverdien i henhold til opptaksforholdene. Bruke opptaksfunksjonen 77

78 Justere fargetonene (Hvitbalanse) Fargetonene i et motiv endres i forhold til lyskildens egenskaper. Tabellen nedenfor viser hvordan fargetonene endres i forhold til forskjellige lyskilder, sammenliknet med et motiv som er hvitt under sollys. Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Strålende Lysets egenskaper Hvitt Blålig Grønnlig Rødlig Hvitbalanse er en funksjon som justerer fargetonene mer eller mindre til de fargene du ser. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå forskjellige effekter. Merknad Hvis den eneste tilgjengelige lyskilden er en kvikksølvlampe eller en natriumlampe, kan ikke kameraet stille inn en nøyaktig hvitbalanse på grunn av lyskildens egenskaper. I slike tilfeller må du bruke blitsen. Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde (Auto/ forhåndsinnstilt hvitbalanse) Fn button t [Hvitbalanse] t Velg ønsket innstilling Når [AWB] ikke er valgt, kan du finjustere fargetonen med b/b på kontrollhjulet. Ved å vri hjulet mot pluss (+) blir bildet rødlig. Ved å vri hjulet mot minus ( ) blir bildet blålig. 78

79 AWB (Autohvitbalanse) (Dagslys) (Skygge) (Overskyet) (Wolfram) (Fluorescerende) (Blits) Kameraet registrerer en lyskilde automatisk, og justerer fargetonene deretter. Hvis du velger et alternativ til å passe en bestemt lyskilde, vil fargetonene justeres i henhold til lyskilden (Forhåndsinnstilt hvitbalanse). Fotograferingsteknikker Bruk funksjonen nivåtrinnfotografering med hvitbalanse hvis du ikke får fargen du ønsker med alternativet som er valgt (side 87). Når du velger [5500K] (Fargetemperatur) eller [00] (Fargefilter), kan du stille inn den verdien du ønsker (nedenfor). Når du velger (Tilpasset), kan du registrere innstillingen din (side 80). Stille inn fargetemperaturen og en filtereffekt (Fargetemperatur/fargefilter) Fn knapp t [Hvitbalanse] t [5500K] (Fargetemperatur) eller [00] (Fargefilter) For å stille inn fargetemperaturen, velg verdien med b/b. For å stille inn fargefilteret, velg kompenseringen med b/b. Bruke opptaksfunksjonen Merknad Fordi fargemålere er utviklet for filmkameraer, vil verdiene variere under fluorescerende lys/kvikksølvlamper/natriumlamper. Vi anbefaler at du bruker den tilpassede hvitbalansen eller tar et prøvebilde. 79

80 5500K* 1 (Fargetemperatur) Stiller inn hvitbalansen med fargetemperaturen. Et høyere tall vil gi et mer rødlig bilde, mens et lavere tall vil gi et mer blålig bilde. 00* 2 (Fargefilter) Gir effekten med CC (Color Compensation)-filtre for fotografering. Med utgangspunkt i den innstilte fargetemperaturen som standard, kan fargen kompenseres til G (Green) eller M (Magenta). *1 Verdien er fargetemperaturverdien som er valgt for øyeblikket. *2 Verdien er fargefilterverdien som er valgt for øyeblikket. Registrere fargetonene (Tilpasset hvitbalanse) I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten. 1 Fn-knapp t [Hvitbalanse] t 2 Velg [ SET] med b/b på kontrollhjulet. 3 Hold kameraet slik at det hvite området dekker hele punktmålingssirkelen, og trykk ned lukkerknappen. Lukkeren klikker, og de justerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter) vises. 4 Trykk midt på kontrollhjulet. Skjermen går tilbake til skjermbildet med opptaksinformasjon, hvor innstillingen for tilpasset hvitbalanse er bevart. Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som registreres i denne operasjonen gjelder inntil en ny innstilling blir registrert. 80

81 Merknad Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" indikerer at verdien ligger utenfor det forventede området (når du bruker blits på et motiv like i nærheten, eller det er et motiv med sterk farge i rammen). Hvis du registrerer denne verdien, blir - indikatoren gul på skjermbildet med opptaksinformasjon på LCD-skjermen. Du kan fotografere nå, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen igjen for å få en mer korrekt verdi for hvitbalansen. Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen Fn-knapp t [Hvitbalanse] t (Tilpasset) Merknad Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket ned, registreres en tilpasset hvitbalanse der det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak. Bruke opptaksfunksjonen 81

82 Bildebehandling Korrigere lysstyrken på bildet (Dynamisk områdeoptimalisering) Fn-knapp t [Dyn.omr.optimal.] t Velg ønsket innstilling (Av) (Standard) (Avansert) Ingen kompensering. Hvis det er store lys- og skyggekontraster mellom motivet og bakgrunnen, som ofte er vanlig når du fotograferer mot solen, vil kameraet gjengi kontrasten over hele bildet, slik at du får et bilde med riktig lysstyrke og kontrast. Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet lysog skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering. 82 (Avansert) dynamisk områdeoptimalisering har ingen innvirkning på RAW-filer. Korriger bilder ved å bruke funksjonen dynamisk områdeoptimalisering i "Image Data Converter SR". Velge ønsket bildebehandling (Kreative innstillinger) MENU-knapp t 1 t [Kreative innst.] t Velg ønsket innstilling Når du vil justere (kontrast), (fargemetning), eller (skarphet), velger du ønsket element med b/b, og justerer deretter verdien med v/v. (Standard) (Livlig) (Portrett) (Landskap) (Nattsyn) For å fotografere ulike scener med mengder av fargeoverganger og vakre farger. Fargemetningen og kontrasten økes for å fotografere slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå himmel eller bilder av hav. For å fotografere hudfarger i myke fargetoner, noe som er ideelt for å ta portrettbilder. Fargemetningen, kontrasten og skarpheten økes for å ta bilder med livlige og friske stemninger. Landskapsbilder over lange avstander blir også tydeligere. Kontrasten reduseres for å gjengi nattlige stemninger mer realistisk.

83 (Solnedgang) For å fotografere den vakre rødfargen i solnedganger. (Sort/hvitt) For å ta svart/hvitt-bilder. (AdobeRGB) For å ta bilder i Adobe RGB fargerom. (kontrast), (fargemetning) og (skarphet) kan justeres for hvert kreative innstillingselement. (Kontrast) (Fargemetning) (Skarphet) Forskjellen mellom lys og skygge på et bilde (gradering). Øk verdien for å ta et bilde med store kontraster. Reduser verdien for å oppnå et mykere resultat. Livligheten i farger. Øk verdien for å få et bilde med dypere og mer livlige farger. Reduser verdien for å oppnå et mer dempet resultat. Graden av kontraster mellom konturene. Øk verdien for å få et skarpere resultat. Reduser verdien for å oppnå et mykere resultat. Informasjon om Adobe RGB-fargerom Adobe RGB-fargerom muliggjør en omfattende fargereproduksjon sammenlignet med srgb, som er standard fargerom i digitale kameraer. Hvis hovedformålet er å skrive ut bildet, særlig hvis store deler av motivet består av livlige grønne eller røde farger, er Adobe RGB mer virkningsfullt enn andre srgb-fargemodi. Filnavnet til bildet begynner med "_DSC". Merknader Hvis scenevalg brukes, kan du ikke endre innstillingene for Kreative innstillinger. Når (Sort/hvitt) er valgt, kan du ikke justere fargemetningen. (AdobeRGB) er for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter disse, kan det generere eller skrive ut bilder som ikke gjengir fargen riktig. Hvis du viser bilder som er tatt opp med (AdobeRGB) på kameraet eller enheter som ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav fargemetning. Bruke opptaksfunksjonen 83

84 Velge bruksmodus Dette kameraet er utstyrt med fem bruksmodi, bl.a. avanserte funksjoner for enkeltbilde og kontinuerlig fremtrekk. Bruk dem etter behov. Fotografere et enkelt bilde Denne modusen brukes ved normal fotografering. -knapp t (Enkeltfremtrekk) Kontinuerlig fremtrekk Kameraet tar bilder kontinuerlig, med maksimalt 3 bilder per sekund*. * Våre målebetingelser. Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er tregere avhengig av opptaksforholdene. 1 -knapp t (Kont.fremtrekk) 2 Juster fokus, og fotografer motivet. Når du trykker og holder lukkerknappen inne, vil bildet tas kontinuerlig. Antall bilder som kan tas kontinuerlig vises i søkeren. Antall bilder som kan tas kontinuerlig Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak Antallet bilder som kan tas med kontinuerlig fremtrekk, har en øvre begrensning. Fin/Standard* RAW og JPEG RAW Ingen begrensning (før minnekortet er fullt) 3 bilder 6 bilder * Fotograferingshastigheten blir litt lavere for bilde nummer fire og påfølgende bilder. 84

85 Bruke selvutløseren 10-sekunders-selvutløseren er praktisk når fotografen skal være med på bildet, og 2-sekunders-selvutløseren er praktisk for å redusere kamerarystelser. 1 -knapp t (selvutløser) t Velg antall sekunder Tallet etter er antall sekunder som er valgt for øyeblikket. 2 Juster fokus, og fotografer motivet. Når selvutløseren er aktivert, vil dette indikeres av et lydsignal og selvutløserlampen. Lampen blinker raskt og lydsignalet blir hyppigere rett før bildet tas. Avbryte selvutløseren For å avbryte selvutløseren, trykker du på -knappen. Merknad Bruk okulardekselet når du trykker på lukkerknappen uten å se inn i søkeren (side 22). Ta bilder med skiftende eksponering (Eksponeringsgruppe) Bruke opptaksfunksjonen Grunnleggende Minusretning ( ) Plussretning (+) eksponering Når du bruker nivåtrinn, kan du ta flere bilder med forskjellig eksponering for hvert enkelt bilde. Kameraet er utstyrt med en automatisk nivåtrinnsfunksjon. Ved å angi verdien (trinn) som skal avvike fra den grunnleggende eksponeringen, vil kameraet ta bilder mens eksponeringen automatisk forskyves. Du kan velge bildet med den lysstyrken du foretrekker når du er ferdig med å fotografere. 85

86 1 -knapp t Ønsket nivåtrinn t Ønsket nivåtrinnverdi 2 Juster fokus, og fotografer motivet. Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet i nivåtrinngruppen. * (Nivåtrinn: Kont.) * (Nivåtrinn: Enkel) Tar tre bilder hvor eksponeringen forskyves i henhold til innstilt verdi. Trykk og hold lukkerknappen nede til opptaket stopper. Tar tre bilder hvor eksponeringen forskyves i henhold til innstilt verdi. Trykk på lukkerknappen for hvert enkelt bilde. * _._ EV under / er verdien som er valgt for øyeblikket. Merknader Når modusvelgeren er stilt til M, forskyver du eksponeringen ved å justere lukkerhastigheten. Hvis du forskyver eksponeringen ved å justere blenderåpningen, trykk og hold AEL-knappen nede. Når du justerer eksponeringen, forskyves eksponeringen i henhold til kompenseringsverdien. Nivåtrinnsfunksjonen kan ikke brukes når opptaksmodus er stilt til AUTO eller Scenevalg. EV-skalaen i nivåtrinnfotografering Nivåtrinn med lokalt lys 0,3 trinn, tre bilder Eksponeringskompensering 0 Nivåtrinn med blits 0,7 trinn, tre bilder Blitskompensering 1,0 LCD-skjerm Vist i den øvre raden. Vist i den nedre raden. Søker Ved nivåtrinnfotografering med lokalt lys* vises EV-skalaen også i søkeren, men den vises ikke ved nivåtrinnfotografering med blits. 86

87 Når nivåtrinnfotograferingen begynner, vil de indeksene som indikerer allerede innspilte bilder, forsvinne én etter én. Når enkeltvis nivåtrinn velges og lukkerknappen er trykket halvveis ned og deretter sluppet opp, vises "br 1" for nivåtrinn med lokalt lys, og "Fbr 1" for nivåtrinn med blits, i søkeren. Når nivåtrinnfotograferingen begynner, indikeres nummeret på neste ramme, for eksempel "br 2", "br 3". * Lokalt lys: Et hvilket som helst annet lys enn blitslyset som skinner på motivet over en lengre periode, som f.eks. naturlig lys, en lyspære eller fluorescerende lys. Fotografere med forskjøvet hvitbalanse (HB-nivåtrinn) Det tas tre bilder basert på den valgte hvitbalansen samt fargetemperaturen/ fargefilteret. 1 -knapp t (HB-nivåtrinn) t Velg ønsket innstilling 2 Juster fokus, og fotografer motivet. * 1 (HBnivåtrinn) Tar tre bilder hvor hvitbalansen forskyves. Når "Lo" er valgt, forskyves hvitbalansen med 10 mired* 2, og når "Hi" er valgt, forskyves den med 20 mired. Det tas tre bilder med ett trykk. Bruke opptaksfunksjonen *1 Verdien under er verdien som er valgt for øyeblikket. *2 Mired: En enhet som angir fargekonverteringskvaliteten i fargetemperaturfiltre. 87

88 Bruke visningsfunksjonen Vise bilder Det siste bildet som ble tatt vises på LCD-skjermen. 1 Trykk på -knappen. -knapp 2 Velg et bilde med b/b på kontrollhjulet. Gå tilbake til fotograferingsmodus Trykk på -knappen på nytt. Bytte opptaksdatavising Trykk på DISP-knappen. Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter skjermbildet på følgende måte. Viser neste eller forrige bilde, inntil fem bilder. Med opptaksdata Histogrambilde Med opptaksdata Uten opptaksdata Merknad DISP-knappen slår opptaksdatavisningen på og av i andre avspillingsmodi, som for eksempel på en forstørret skjerm. Velge bilderetning ved avspilling av et bilde som er tatt stående (portrett) MENU-knapp t innstilling 2 t [Avspill.visning] t Velg ønsket 88

89 Merknad Hvis du viser bildet på en TV eller en datamaskin, vises bildet stående (portrett) selv om [Roter manuelt] er valgt. Rotere et bilde 1 Vis det bildet du vil rotere, og trykk deretter på -knappen. -knapp 2 Trykk midt på kontrollhjulet. Bildet roteres mot urviserne. Gjenta trinn 2 hvis du vil rotere bildet på nytt. Når du har rotert bildet, vises bildet med rotert posisjon, selv om du slår av kameraet. Gå tilbake til normalt skjermbilde for avspilling Trykk på -knappen. Merknad Når du kopierer roterte bilder til en datamaskin, kan "Picture Motion Browser" på CD-ROM-platen (inkludert) vise de roterte bildene på riktig måte. Det kan imidlertid hende at bildene ikke kan roteres, hvilket avhenger av programvaren. Forstørre bilder Et bilde kan forstørres, så du kan studere det nærmere. Dette er en nyttig funksjon dersom du vil kontrollere om et bilde du har tatt er skarpt. Bruke visningsfunksjonen 1 Vis det bildet du vil forstørre, og trykk deretter på -knappen. -knapp 89

90 2 Zoom inn eller ut på bildet med eller -knappen. Du kan velge den delen du vil forstørre på bildet med v/v/b/b på kontrollhjulet. Hvis du vrir på kontrollhjulet, skiftes bildet på skjermen med samme forstørrelse. Hvis du tar flere bilder av samme komposisjon, kan du sammenlikne bildenes skarphet. Hver gang du trykker midt på kontrollhjulet, skifter skjermen mellom å vise det forstørrede skjermbildet eller hele skjermbildet. -knapp Avbryte forstørret visning Trykk på -knappen så bildet går tilbake til normal størrelse. Forstørre bildet rundt det siste valgte punktet Du kan velge en del på bildet først, og deretter forstørre delen. 1 Vis det bildet du vil forstørre, og trykk deretter på -knappen. -knapp 2 Trykk midt på kontrollhjulet. Den røde rammen vises. 3 Flytt rammen til midtpunktet du vil forstørre med v/v/b/b på kontrollhjulet. 90

91 4 Øk eller reduser den røde rammen for å angi delen du vil forstørre med eller -rammen. 5 Trykk midt på kontrollhjulet. Delen inne i rammen forstørres. Trykk midt på kontrollhjulet for å gå tilbake til forrige skjermbilde. For å avbryte forstørret visning, trykk på -knappen. Skalaområde Skalaområdet er som følger. Bildestørrelse Skalaområde L Ca. 1,1 12 M Ca. 1,1 9,1 S Ca. 1,1 6,1 Bytte til visning av bildeliste 1 Trykk på -knappen. Skjermen bytter til indeksvisning. 2 Trykk på DISP-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket skjermformat. Skjermen endres i følgende rekkefølge: 9 bilder t 25 bilder t 4 bilder DISP-knapp -knapp Bruke visningsfunksjonen Gå tilbake til enkeltbildeskjerm Trykk på -knappen eller midt på kontrollhjulet når du velger ønsket bilde. 91

92 Velge en mappe 1 Velg mappefeltet med b/b på kontrollhjulet, og trykk deretter midt på hjulet. Mappefelt 2 Velg den ønskede mappen med v/v, og trykk på midten. Spille av bilder automatisk (Lysbildevisning) MENU-knapp t 2 t [Lysbildevisning] Spiller av bilder i rekkefølge (Lysbildevisning). Lysbildevisningen stopper automatisk når alle bildene er vist. Du kan se neste/forrige bilde med b/b på kontrollhjulet. Stanse lysbildevisningen Trykk midt på kontrollhjulet. Hvis du trykker på nytt, starter lysbildevisningen igjen. Stoppe midt i lysbildevisningen Trykk på MENU-knappen. Velge intervall mellom bildene i lysbildevisningen MENU-knapp t 2 t [Intervall] t Velg antall sekunder 92

93 Kontrollere informasjonen for bilder som er tatt Skjermbildet endres hver gang du trykker på DISP-knappen (side 88). Grunnleggende informasjonsskjerm Visning Beskrivelse Mappe - filnummer (119) - Beskytt (96) DPOF3 DPOF-innstilling (128) Bildekvalitet (101) Bildestørrelse (101)/ Bildeforhold (101) Varsel om lavt batterinivå (12) 1/125 Lukkerhastighet (56) F3.5 Blender (54) ISO100 ISO-følsomhet (77) Opptaksdato 10:37AM 3/7 Filnummer/totalt antall bilder Bruke visningsfunksjonen 93

94 Histogrambilde A Visning Beskrivelse Mappe - filnummer (119) - Beskytt (96) DPOF3 DPOF-innstilling (128) B Bildekvalitet (101) Bildestørrelse (101)/ Bildeforhold (101) Varsel om lavt batterinivå (12) Visning Beskrivelse Histogram (95) P A S M Modusvelger (43) Visning 35mm Brennvidde (136) AWB K M1 Beskrivelse Kreative innstillinger (82) Hvitbalanse (Auto, Forhåndsinnstilt, Fargetemperatur, Fargefilter, Tilpasset) (78) Dynamisk områdeoptimalisering (82) Opptaksdato 10:37AM 3/7 Filnummer/totalt antall bilder 94 1/125 Lukkerhastighet (56) F3.5 Blender (54) ISO100 ISO-følsomhet (77) 0.3 EV-skala (58, 86) 0.3 Blitskompensering (74) Målemodus (76)

95 Kontrollere histogrammet Et histogram er den luminansfordelingen som viser hvor mange piksler (bildeelementer) av en bestemt lysstyrke som finnes i bildet. Antall piksler Når bildet har en veldig lys eller en veldig mørk del, vil den aktuelle delen blinke på histogramvisningen (luminansadvarsel). Mørk Blinker Lys R (Rød) Luminans Eksponeringskompenseringen endrer histogrammet tilsvarende. Du kan se et eksempel i illustrasjonen til høyre. Når du fotograferer med eksponeringskompenseringen på den positive siden, lyses hele bildet opp, slik at hele histogrammet flytter seg til den lyse siden (høyre side). Hvis eksponeringskompenseringen brukes på den negative siden, flytter histogrammet seg til den andre siden. Begge endene på histogrammet viser en mørk og en lys del. Det går ikke an å gjenopprette disse områdene senere på en datamaskin. Juster eksponeringen om nødvendig, og ta bildet på nytt. G (Grønn) B (Blå) Bruke visningsfunksjonen 95

96 Beskytte bilder (Beskytt) Du kan beskytte bilder mot utilsiktet sletting. Beskytte valgte bilder/oppheve beskyttelse av valgte bilder 1 MENU-knapp t 1 t [Beskytt] t [Merkede bilder] 2 Velg bildet du vil beskytte med b/b på kontrollhjulet, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Et --merke vises på det valgte bildet. Hvis du vil avbryte innstillingen, trykker du midt på kontrollhjulet på nytt. - 3 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 2. 4 Trykk på MENU-knappen. 5 Velg [OK] med v på kontrollhjulet, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Beskytte alle bilder/oppheve beskyttelse av alle bilder MENU-knapp t 1 t [Beskytt] t [Alle bilder] eller [Opphev alle] t [OK] 96

97 Slette bilder (Slett) Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller derfor om du vil slette bildet eller ikke før du gjør dette. Merknad Beskyttede bilder kan ikke slettes. Slette bildet som vises på skjermen 1 Vis det bildet du vil slette, og trykk deretter på -knappen. -knapp 2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Slette valgte bilder 1 MENU-knapp t 1 t [Slett] t [Merkede bilder] 2 Velg bildene du vil slette med kontrollhjulet, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Et -merke vises på det valgte bildet. Bruke visningsfunksjonen Samlet antall 3 For å slette andre bilder må du gjenta trinn 2. 4 Trykk på MENU-knappen. 97

98 5 Velg [Slett] med v på kontrollhjulet, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Slette alle bildene i mappen 1 Trykk på -knappen. 2 Velg ønsket mappefelt med b på kontrollhjulet. Mappefelt 3 Trykk midt på kontrollhjulet, og velg deretter mappen du vil slette med v/v. 4 Trykk på -knappen. 5 Velg [Slett] med v, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Slette alle bilder samtidig MENU knapp t 1 t [Slett] t [Alle bilder] t [Slett] Merknad Det kan ta lang tid å slette et stort antall bilder ved bruk av funksjonen [Alle bilder]. Det anbefales at du sletter bildene på en datamaskin, eller formaterer minnekortet med kameraet. 98

99 Vise bilder på en TV-skjerm 1 Slå av både kameraet og TV-en, før du kobler kameraet til TV-en. 1 Til videoinngangskontakt Videokabel 2 Til VIDEO OUT-kontakt 2 Slå på TV-en og bytt inngang. Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en. 3 Slå på kameraet og trykk på - knappen. Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen. Velg ønsket bilde med b/b på kontrollhjulet. LCD-skjermen på baksiden av kameraet blir ikke slått på. Bruke visningsfunksjonen Kontrollhjul -knapp Hvis du kobler kameraet til en Sony-TV som er kompatibel med funksjonen "PhotoTV HD", ved bruk av den medfølgende USB-kabelen, kan du nyte bilder med høyere kvalitet på fjernsynsapparatet. 99

100 Bruke kameraet i utlandet Det kan være nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det til TV-apparatet ditt. MENU-knapp t innstilling 1 t [Videoutgang] t Velg ønsket NTSC PAL Om fargesystemer for TV Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og videokabel. Fargesystemet til TV-en må passe til fargesystemet på ditt digitale stillbildekamera. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det landet eller den regionen hvor kameraet brukes. NTSC-system Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea, Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela osv. PAL-system Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn, Østerrike osv. PAL-M-system Brasil PAL-N-system Argentina, Paraguay, Uruguay Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for USA og Japan). Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for Europa). SECAM-system Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv. 100

101 Endre oppsettet Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet Bildestørrelse MENU-knapp t størrelse 1 t [Bildestørrelse] t Velg ønsket [Bildeforhold]: [3:2] L:10M M:5.6M S:2.5M [Bildeforhold]: [16:9] L:8.4M M:4.7M S:2.1M Merknad Når du velger en RAW-fil med [Kvalitet], vil bildestørrelsen for RAW-filen korrespondere med L. Denne bildestørrelsen vises ikke på LCD-skjermen. Bildeforhold MENU-knapp t bildeforhold piksler piksler piksler piksler piksler piksler 1 t [Bildeforhold] t Velg ønsket Endre oppsettet 3:2 Normalt bildeforhold. 16:9 HDTV-forhold. Kvalitet MENU-knapp t (RAW) 1 t [Kvalitet] t Velg ønsket innstilling Filformat: RAW (rådata) Dette formatet kan ikke oppnås med digital behandling. Velg dette formatet for profesjonell behandling på en datamaskin. Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen. Bildestørrelsen vises ikke på LCD-skjermen. 101

102 (RAW og JPEG) (Fin) (Standard) Filformat: RAW (rådata) + JPEG Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning, og en RAW-fil til redigering. Bildekvaliteten er stilt inn på [Fin] og bildestørrelsen er låst til [L]. Filformat: JPEG Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Jo høyere kompresjonsforholdet er, desto mindre blir filstørrelsen. Dette gjør det mulig å ta flere bilder på ett minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere. Merknad For nærmere informasjon om antall bilder som kan tas når bildekvaliteten er blitt endret, se side 24. Om RAW-filer Du trenger programvaren "Image Data Converter SR" som du finner på CD-ROM-en (inkludert) for å kunne åpne en RAW-fil som er spilt inn med dette kameraet. Med denne programvaren kan du åpne RAW-filen og konvertere den til et vanlig format, som f.eks. JPEG eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan justeres. Å ta bilder i RAW-format medfører følgende begrensning. RAW-filen kan ikke skrives ut med en DPOF (utskriftsbestilling)-tilordnet skriver eller en PictBridge-kompatibel skriver. Du kan ikke bekrefte effektene av annen dynamisk områdeoptimalisering andre enn (Standard) hvis du viser bilder og forstørrer et bilde som er tatt i RAW-format. 102

103 Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort Velge hvordan bildene skal tildeles filnumre MENU-knapp t 2 t [Filnummer] t Velg ønsket innstilling Serie Tilbakestille Filene får numre i rekkefølge, og kameraet tilbakestiller ikke numrene før tallet "9999" nås. Kameraet tilbakestiller numrene i følgende tilfeller, og gir filene numre som starter på "0001". Velge mappenavnformat Når mappeformatet endres. Når alle bildene i en mappe slettes. Når minnekortet skiftes ut. Når minnekortet formateres. Bilder som er tatt lagres automatisk i DCIM-mappen på minnekortet. MENU-knapp t Standardform Datoform 2 t [Mappenavn] t Velg ønsket innstilling Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + MSDCF. Eksempel: 100MSDCF Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + Å (det siste sifferet) / MM / DD. Eksempel: Endre oppsettet 103

104 Opprette en ny mappe Du kan opprette en mappe for opptak av bilder på et minnekort. En ny mappe opprettes med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret som er i bruk for øyeblikket, og mappen blir den aktuelle opptaksmappen. MENU-knapp t 2 t [Ny mappe] Velge opptaksmappen Når en standardformatmappe velges, og det finnes to eller flere mapper, kan du velge hvilken opptaksmappe som skal brukes til å ta opp bilder. MENU-knapp t 2 t [Velg mappe] t Velg ønsket mappe Merknad Du kan ikke velge mappe når du stiller inn [Datoform]. Formatere minnekortet Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på minnekortet, inklusive beskyttede bilder. MENU-knapp t 1 t [Formater] t [OK] Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke utløs minnekortet mens lampen lyser. Merknader Formater minnekortet med kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en datamaskin, kan det hende at det ikke vil kunne brukes med kameraet, avhengig av den brukte formateringsmetoden. Formateringen kan ta flere minutter, avhengig av minnekortet. 104

105 Endre innstillingen for støyreduksjon Deaktivere støyreduksjonen ved fotografering med langtidseksponering Når du stiller lukkerhastigheten til ett sekund eller mer (fotografering med langtidseksponering), vil støyreduksjonen aktiveres like lenge som lukkeren vår åpen. Dette er for å redusere kornetheten som er vanlig ved langtidseksponering. Når støyreduksjonene er i gang, vil det vises en melding på skjermen og du kan ikke ta et bilde før prosessen er fullført. Velg [På] for å prioritere bildekvaliteten. Velg [Av] for å prioritere opptakstidspunktet. MENU-knapp t 2 t [Støyred.lang] t [Av] Merknad Støyreduksjon utføres ikke ved kontinuerlig fremtrekk eller kontinuerlig nivåtrinnfotografering, selv når den er satt til [På]. Deaktivere støyreduksjonen ved høy ISO-følsomhet Hvis ISO er stilt til 1600 eller høyere når du fotograferer, vil kameraet redusere støyen som er mer merkbar ved høy kamerafølsomhet. Velg [På] for å prioritere bildekvaliteten. Velg [Av] for å prioritere opptakstidspunktet. MENU-knapp t 2 t [Høy ISO Støyred.] t [Av] Endre oppsettet Merknad Støyreduksjon utføres ikke ved kontinuerlig fremtrekk eller kontinuerlig nivåtrinnfotografering, selv når den er satt til [På]. 105

106 Endre forholdene som gjør at lukkeren kan lukkes Prioritere lukkermuligheten For å prioritere lukkermuligheten, velg [Utløse] så du kan fotografere uten å få skarp fokus. For å fotografere med skarpt fokus, velg [AF]. MENU-knapp t 2 t [Prioritetsinnst] t [Utløse] 106

107 Endre funksjonene for knappen og hjulet Endre funksjonen for AEL-knappen Funksjonen for AEL-knappen kan velges fra følgende to funksjoner: Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen mens knappen holdes nede ([Hold AEL]). Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen inntil knappen trykkes på nytt ([Lås/låsopp AEL]). MENU-knapp t 1 t [AEL-knapp] t Velg ønsket innstilling Merknader Mens eksponeringsverdien er låst, vises på LCD-skjermen og i søkeren. Vær forsiktig så du ikke tilbakestiller innstillingen. Innstillingene "Hold" og "Veksle" påvirker den manuelle blender/lukkerjusteringen (side 59) i manuell modus. Endre funksjonen for kontrollhjulet Når opptaksmodus er M (manuell eksponering) eller P (programskift), kan du stille inn kameraet slik at det justerbare elementet (lukkerhastighet og blenderåpning) kan velges ved kun å bruke kontrollhjulet. Det er praktisk å velge den mest bruke eksponeringen når du stiller inn dette. MENU-knapp t 1 t [Kontrollhjul] t Velg ønsket innstilling Endre oppsettet 107

108 Endre andre innstillinger Slå lyden av/på Velger den lyden som produseres når lukkeren lukkes, under selvutløserens nedtelling osv. MENU-knapp t 2 t [Lydsignaler] t Velg ønsket innstilling Stille inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i strømsparemodus Du kan stille inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i strømsparemodus (Strømsparer). Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, går kameraet tilbake til fotograferingsmodus. MENU-knapp t tidsinnstilling 1 t [Strømsparer] t Velg ønsket Merknad Uansett innstilling, går kameraet over i strømsparemodus etter 30 minutter når kameraet er koblet til en TV. Stille inn datoen MENU-knapp t klokkeslett 1 t [Dato/tid-innst.] t Still inn dato og Stille inn språk MENU-knapp t 1 t [ Språk] t Velg språk 108

109 Stille inn LCD-skjermen Stille inn lysstyrken på LCD-skjermen MENU-knapp t 1 t [LCD-lysstyrke] t Velg ønsket innstilling På opptaksinformasjonsskjermen og avspillingsskjermen kan du justere lysstyrken ved å trykke på DISP-knappen litt lenger. Stille inn hvor lenge bildet vises på skjermen rett etter at det er tatt (Autovisning) Du kan kontrollere bildet du har tatt på LCD-skjermen rett etter at det er tatt. Du kan endre visningstiden. MENU-knapp t 1 t [Autovisning] t Velg ønsket innstilling Merknad I autovisning vil ikke bildet vises i vertikal stilling selv om du tok bildet i vertikal stilling (side 88). Stille inn hvor lenge opptaksinformasjonen vises på LCDskjermen under fotografering Under fotografering vises opptaksinformasjonen på LCD-skjermen. Du kan endre tiden som informasjonen vises på skjermbildet. Endre oppsettet MENU-knapp t innstilling 1 t [Infovisningstid] t Velg ønsket 109

110 La LCD-skjermen være slått på mens du ser inn i søkeren Som standard slår LCD-skjermen seg av når du ser inn i søkeren, for å spare strømmen på batteriet. Hvis du vil slå på LCD-skjermen når du ser inn i søkeren, velg [Av]. MENU-knapp t 1 t [Auto av m/søker] t [Av] Merknad Uansett hvilken innstilling som er valgt i denne menyen, vil visning av opptaksinformasjon automatisk bli slått av etter en innstilt tid (fem sekunder med standardinnstillingen) (side 32). 110

111 Tilbakestille kameraets standardinnstilling Tilbakestille funksjonene for fotografering til standardinnstillingen Du kan tilbakestille hovedfunksjonene i opptaksmodus når modusvelgeren er satt til P, A, S, eller M. MENU-knapp t 2 t [Tilb.st.opptak] t [OK] Elementene som tilbakestilles er som følger. Elementer Tilbakestilt til Eksponeringskompensasjon (73) ±0.0 Målemodus (76) Multi-segment Autofokus (64) AF-A Bruksmodus (84) Enkeltfremtrekk Hvitbalanse (78) AWB (Automatisk hvitbalanse) Fargetemperatur/Fargefilter (79) 5500K, Fargefilter 0 Tilpasset hvitbalanse (80) 5500K ISO (77) AUTO Bildestørrelse (101) L:10M Bildeforhold (101) 3:2 Kvalitet (101) Fin Dyn.omr.optimal. (82) Standard Kreative innst. (82) Standard Blitsmodus (69) Fyllblits (varierer, avhengig av om blitsen er åpen eller ikke) Blitskontroll (74) ADI-blits Blitskompenser. (74) ±0.0 Prioritetsinnst (106) AF AF-lys (68) Auto Støyred.lang (105) På Høy ISO Støyred. (105) På Endre oppsettet 111

112 Tilbakestille kameraets hovedfunksjoner til standardinnstillingen Du kan tilbakestille kameraets hovedfunksjoner. MENU-knapp t 3 t [Tilbakest.std.] t [OK] Elementene som tilbakestilles er som følger. Elementer Tilbakestilt til Eksponeringskompensasjon (73) ±0.0 Målemodus (76) Multi-segment Autofokus (64) AF-A Visning av opptaksinformasjon (32) Forstørret visning Bruksmodus (84) Enkeltfremtrekk Hvitbalanse (78) AWB (Automatisk hvitbalanse) Fargetemperatur/Fargefilter (79) 5500K, Fargefilter 0 Tilpasset hvitbalanse (80) 5500K ISO (77) AUTO Visning av avspilling (88) Enkeltbildeskjerm (med opptaksinformasjon) Bildestørrelse (101) L:10M Bildeforhold (101) 3:2 Kvalitet (101) Fin Dyn.omr.optimal. (82) Standard Kreative innst. (82) Standard Blitsmodus (69) Fyllblits (varierer, avhengig av om blitsen er åpen eller ikke) Blitskontroll (74) ADI-blits Blitskompenser. (74) ±0.0 Prioritetsinnst (106) AF AF-lys (68) Auto Støyred.lang (105) På Høy ISO Støyred. (105) På 112

113 Tilpasningsmeny Elementer Eye-Start AF (64) AEL-knapp (107) Kontrollhjul (107) Rødøyereduksj. (68) Autovisning (109) Auto av m/søker (110) Avspillingsmeny Elementer Datostempel (129) Avspill.visning (88) Lysbildevisning (92) Oppsettmeny Tilbakestilt til På Hold AEL Lukkerhastighet Av 2 sek. På Tilbakestilt til Av Roter autom. 3 sek. Elementer Tilbakestilt til LCD-lysstyrke (109) ±0 Infovisningstid (109) 5 sek. Strømsparer (108) 1 min. Filnummer (103) Serie Mappenavn (103) Standardform USB-tilkobling (115, 130) Masselager Lydsignaler (108) På Endre oppsettet 113

114 Vise bilder på en datamaskin Kopiere bilder til datamaskinen din Dette avsnittet beskriver hvordan du kopierer bilder på et minnekort til en datamaskin som er koblet til med en USB-kabel. Anbefalt datamaskinmiljø Følgende maskin- og programvaremiljø anbefales for at en datamaskin som er koblet til kameraet, skal kunne importere bilder. x Windows Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista* Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC). * 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes ikke. USB-kontakt: Inkludert (standard) x Macintosh Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS X (v eller senere) USB-kontakt: Inkludert (standard) Informasjon om å koble kameraet til en datamaskin Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor. Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker. Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en USB-hub eller skjøteledning. Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi- Speed USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt). Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig. 114

115 Trinn 1: Koble sammen kameraet og datamaskinen 1 Sett inn et minnekort med innspilte bilder i kameraet. 2 Sett inn en tilstrekkelig oppladet batteripakke i kameraet, eller koble kameraet til et vegguttak med vekselstrømadapteren/ laderen (ikke inkludert). Hvis du kopierer bilder til datamaskinen din med en batteripakke med for lite strøm, kan kopieringen mislykkes eller bildedata bli ødelagt hvis batteriet går tomt for strøm for tidlig. 3 Slå på kameraet og datamaskinen. 4 Kontroller at [USB-tilkobling] i 2 er stilt til [Masselager]. 5 Koble sammen kameraet og datamaskinen. Den automatiske avspillingsveiviseren kommer opp på skjermen. 1 Til USBkontakten USB-kabel 2 Til USBkontakten Vise bilder på en datamaskin 115

116 Trinn 2: Kopiere bilder til en datamaskin For Windows Dette avsnittet beskriver et eksempel på kopiering av bilder til mappen "My Documents" (for Windows Vista: "Documents") (Dokumenter). 1 Klikk på [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] t [OK] når veiviserskjermen automatisk kommer opp på skrivebordet. Hvis veiviserskjermen ikke vises, klikk [My Computer] t [Removable Disk]. 2 Dobbeltklikk på [DCIM]. I så fall kan du også importere bilder ved hjelp av "Picture Motion Browser". 3 Dobbeltklikk på mappen hvor de bildefilene du vil kopiere, er lagret. Høyreklikk deretter på en bildefil for å vise menyen, og klikk på [Copy]. Hvis du vil ha informasjon om lagringsmål for bildefiler, se side

117 4 Dobbeltklikk på [My Documents] (for Windows Vista: [Documents])-mappen. Høyreklikk deretter på vinduet "My Documents" (Mine dokumenter) for å vise menyen, og klikk på [Paste] (Lim inn). Bildefilene kopieres til mappen "My Documents" (Mine dokumenter) (for Windows Vista: "Documents") (Dokumenter). Når målmappen for kopieringen allerede inneholder et bilde med det samme filnavnet, vises en melding som ber deg bekrefte overskriving av den eksisterende filen. Når du overskriver et eksisterende bilde med et nytt, slettes dataene fra den opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil til datamaskinen uten overskriving, må du endre filnavnet og deretter kopiere bildefilen. Du bør imidlertid merke deg at det å endre filnavnet kan innebære at du senere ikke vil kunne vise det bildet med kameraet ditt (side 120). For Macintosh 1 Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet t [DCIM] t mappen hvor de bildene du vil kopiere, er lagret. 2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet. Bildefilene kopieres til harddisken. Vise bilder på en datamaskin 117

118 Vise bilder på datamaskinen din For Windows Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se på kopierte bilder i mappen "My Documents" (Mine dokumenter) (for Windows Vista: "Documents") (Dokumenter). 1 Klikk på [Start] t [My Documents] (Mine documenter) (for Windows Vista: [Documents]). Hvis du bruker Windows 2000, må du dobbeltklikke på [My Documents] (Mine dokumenter) på skrivebordet. 2 Dobbeltklikk på den ønskede bildefilen. Bildet vises. For Macintosh Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen for å åpne filen. 118

119 Slette USB-tilkoblingen Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd når du vil: Koble fra USB-kabelen. Ta ut minnekortet. Slå av kameraet. x For Windows Dobbeltklikk på oppgavelinjen, og klikk deretter på (USB masselagringsenhet) t [Stop]. Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk på [OK] t [OK] (ikke nødvendig for Windows XP/Vista). Enheten kobles fra. x For Macintosh Trekk og slipp diskikonet eller ikonet for minnekortet til "Trash"- ikonet (Papirkurv). Kameraet kobles fra datamaskinen. Lagringsmål og filnavn for bildefiler Bildefilene som er spilt inn med kameraet ditt, er gruppert som mapper på minnekortet. Vise bilder på en datamaskin 119

120 Eksempel: Vise mapper i Windows XP A Mapper som inneholder bildedata som er tatt opp med dette kameraet. (De første tre sifrene angir mappenummeret.) B Du kan opprette en mappe med datoformat (side 103). Du kan ikke ta opp/spille av bilder i "MISC"- mappen. Bildefiler navngis som følger. ssss (filnummer) står for et hvilket som helst tall fra 0001 til De numeriske delene av navnet på en RAW-datafil og dens tilhørende JPEG-bildefil er de samme. JPEG-filer: DSC0ssss.JPG JPEG-filer (Adobe RGB): _DSCssss.JPG RAW-datafil (andre enn Adobe RGB): DSC0ssss.ARW RAW-datafil (Adobe RGB): _DSCssss.ARW Det kan hende det ikke vil vises en filendelse, avhengig av datamaskinen. Hvis du vil ha nærmere informasjon om mapper, se side 103. Kopiere bilder som er lagret på en datamaskin, til et minnekort, og vise bildene Dette kapitlet beskriver prosessen med en Windows-datamaskin som eksempel. 120

121 1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på [Rename] (Gi nytt navn). Endre filnavnet til "DSC0ssss". Skriv inn et nummer fra 0001 til 9999 for ssss. Hvis meldingen om bekreftelse av overskriving vises, må du skrive inn et annet nummer. Det kan hende det vil vises en filendelse, avhengig av datamaskinens innstillinger. Filendelsen for bilder er JPG. Ikke endre filendelsen. Trinn 1 er ikke påkrevd hvis navnet filen fikk i kameraet, ikke er endret. 2 Kopier bildefilen til minnekortet i følgende rekkefølge. 1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på [Copy] (Gi nytt navn). 2 Dobbeltklikk på [Removable Disk] (Flyttbar disk) eller [Sony MemoryStick] i [My Computer] (Min datamaskin). 3 Høyreklikk på [sssmsdcf]- mappen i [DCIM]-mappen, og klikk på [Paste] (Lim inn). sss står for et hvilket som helst tall fra 100 til 999. Merknader Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av, avhengig av bildestørrelsen. Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera av en annen modell enn ditt eget, kan det ikke garanteres at du vil kunne vise filen med kameraet ditt. Når det ikke finnes noen mappe, må du først opprette en med kameraet ditt (side 104) og så kopiere bildefilen. Vise bilder på en datamaskin 121

122 122 Bruke programvaren Følgende programvare er inkludert for å kunne bruke bilder som er tatt med kameraet: "Picture Motion Browser", "Image Data Converter SR", "Image Data Lightbox SR" osv. Merknad "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel med Macintosh-maskiner. Anbefalt datamaskinmiljø x Windows Anbefalt miljø for bruk av "Picture Motion Browser" Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista* * 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes ikke. Hovedprosessor (CPU)/Minne: Pentium III 500 MHz eller raskere, 256 MB RAM eller mer (Anbefalt: Pentium III 800 MHz eller raskere og 512 MB RAM eller mer) Harddisk: Nødvendig diskplass for installering 200 MB eller mer Skjerm: punkter eller mer, High Color (16 bits farge) eller mer Anbefalt miljø for bruk av "Image Data Converter SR Ver.2"/"Image Data Lightbox SR" Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista* * 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes ikke. Hovedprosessor (CPU)/Minne: MMX Pentium III 1 GHz eller raskere anbefales, RAM 512 MB eller mer (RAM 1 GB eller mer anbefales.) Virtuelt minne: 700 MB eller mer Skjerm: punkter eller mer, High Color (16 bits farge) eller mer x Macintosh Anbefalt miljø for bruk av "Image Data Converter SR Ver.2"/"Image Data Lightbox SR" Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.4) Hovedprosessor (CPU): Power Mac G4/G5-serien (1,0 GHz eller raskere anbefales)/intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller raskere Minne: 512 MB eller mer (1 GB eller mer anbefales.)

123 Skjerm: punkter eller mer, farger eller mer Installere programvaren Du kan installere programvaren (inkludert) på følgende måte. x Windows Logg på som administrator. 1 Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CD- ROM-stasjonen. Skjermen med installeringsmenyen vises. Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på (My Computer) t (SONYPICTUTIL) t [Install.exe]. Med Windows Vista kan den automatiske avspillingsskjermen vises. Velg "Run Install.exe" og følg instruksjonene på skjermen for å fortsette med installasjonen. 2 Klikk på [Install]. Følg instruksjonene på skjermen. Vise bilder på en datamaskin 123

124 3 Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført. Følgende programvare er installert og snarveisikoner vises på skrivebordet. Sony Picture Utility "Picture Motion Browser" Sony Image Data Suite "Image Data Converter SR" "Image Data Lightbox SR" Etter at du har installert programvaren, opprettes et snarveisikon for det nettstedet hvor kundene kan registrere seg, på skrivebordet. Så snart du har registrert deg på nettstedet, får du tilgang til sikker og nyttig kundestøtte. x Macintosh Logg på som administrator for å installere. 1 Slå på Macintosh-maskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CD-ROM-stasjonen. 2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet. 3 Kopier [SIDS_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til harddiskikonet. 4 Dobbeltklikk på [SIDS_INST.pkg]-filen i Kopier til-mappen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Merknad Når du ser en melding som ber deg bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du starte datamaskinen på nytt i samsvar med instruksjonene på skjermen. 124

125 Bruke "Picture Motion Browser" Merknad "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel med Macintosh-maskiner. Med "Picture Motion Browser" kan du: Importere bilder som er tatt med kameraet og vise dem på datamaskinen. Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter opptaksdato. Retusjere (korrigere røde øyne osv.), skrive ut og sende bilder som e- postvedlegg, endre opptaksdato m.m. Skrive ut eller lagre bilder med datoen. Du kan opprette en dataplate med en CD-brenner eller en DVD-brenner. Du finner mer informasjon om "Picture Motion Browser" i "Picture Motion Browser Guide". For å starte "Picture Motion Browser Guide", klikk [Start] t [All Programs] (i Windows 2000, [Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Help] t [Picture Motion Browser Guide]. Starte "Picture Motion Browser" Dobbeltklikk på (Picture Motion Browser)-ikonet på skrivebordet. Eller gå via Start-menyen: Klikk på [Start] t [All Programs] (Alle programmer) (i Windows 2000, [Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Picture Motion Browser]. For å lukke "Picture Motion Browser", klikk på -knappen øverst til høyre på skjermbildet. Merknad Bekreftelsesmeldingen for informasjonsverktøyet vises på skjermen første gang du starter "Picture Motion Browser". Velg [Start]. Denne funksjonen gir deg informasjon om nyheter, som for eksempel programvareoppdateringer. Du kan endre innstillingen senere. Vise bilder på en datamaskin 125

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A450

Din bruksanvisning SONY DSLR-A450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A700 http://no.yourpdfguides.com/dref/3230054

Din bruksanvisning SONY DSLR-A700 http://no.yourpdfguides.com/dref/3230054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY DSLR-A700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY DSLR-A700 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kort informasjon om bruk av kameraet

Kort informasjon om bruk av kameraet Kort informasjon om bruk av kameraet Fremgangsmate for fotografering Dette kameraet har to fotograferingsmoduser: Live view modusen som bruker LCD-skjennen, samt slilkennodusen som bruker slilkeren (OYF).

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A850

Din bruksanvisning SONY DSLR-A850 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A900

Din bruksanvisning SONY DSLR-A900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY DSLR-A900. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY DSLR-A900 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DSLR-A900. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A900. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 2-689-106-71 (1) Før du tar kameraet i bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 100 DSLR-A100 Bruke visningsfunksjonene Bruke menyen Bruke datamaskinen

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig. For kunder i Europa

ADVARSEL! Forsiktig. For kunder i Europa ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A560

Din bruksanvisning SONY DSLR-A560 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Din bruksanvisning SONY SLT-A33

Din bruksanvisning SONY SLT-A33 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funksjonene i denne fastvaren og bruken av dem, beskrives her. Se "Bruksanvisning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-21(1) Funksjoner Kameraet får funksjonene nedenfor i

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-747-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-758-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-951-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter beskrives her. Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en. 2010 Sony

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-546-411-12(1) (NO) NO Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning E-fatning ILCE-QX1 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Vektbegrensning: 850 g Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet

Detaljer

Digitalt stillbildekamera

Digitalt stillbildekamera 4-546-358-12(1) (NO) NO Digitalt stillbildekamera Bruksanvisning DSC-QX30 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet PlayMemories Home fra følgende

Detaljer

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY SLT-A65VV. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY SLT-A65VV i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-H2/H5 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-459-707-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-761-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-291-134-63 (1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-21(1) 2010 Sony Corporation

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-21(1) 2010 Sony Corporation DSLR-A900/DSLR-A850 De nye funksjonene som følger av denne oppgraderingen og måten de skal brukes på, er beskrevet her. Se "Bruksanvisning" som medfølger kameraet. 2010 Sony Corporation A-DWD-100-21(1)

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-955-62(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Brukerhåndbok/ feilsøking

Brukerhåndbok/ feilsøking 2-654-495-32(1) Digital Still Camera Brukerhåndbok/ feilsøking Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok), og oppbevare dem

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S1900/S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-188-767-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke funksjonene til å ta opp Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W300 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer