Din bruksanvisning SONY DSLR-A700

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY DSLR-A700 http://no.yourpdfguides.com/dref/3230054"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY DSLR-A700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY DSLR-A700 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual SONY DSLR-A700 Bruksanvisning SONY DSLR-A700 Brukerhåndbok SONY DSLR-A700 Brukerveiledning SONY DSLR-A700 Instruksjon SONY DSLR-A700 Din bruksanvisning SONY DSLR-A700

2 Manuell abstrakt: For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter. Kompatibelt tilbehør: Fjernkontroll Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). 2 Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantisaker vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. 3 Kort informasjon om bruk av kameraet Informasjon om "Memory Stick"-typer som kan brukes (ikke inkludert) Du kan bruke en "Memory Stick Duo" med kameraet ditt. En "Memory Stick" kan ikke brukes med kameraet. "Memory Stick Duo" Om opptak/avspilling Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal. Dette kameraet er motstandsdyktig mot støv og fukt, men ikke vanntett eller spruttett. Vær forsiktig så ikke kameraet og objektivet blir vått hvis du bruker kameraet i regnvær. Rengjør kameraet etter bruk hvis det blir skittent. Hvis det er vann, sand, støv, salt osv på kameraet, kan det føre til feilfunksjon. Les også "Forholdsregler" (side 166). Ikke se på solen eller en annen kraftig lyskilde gjennom et løst objektiv eller søkeren. Dette kan forårsake irreversible skader på øynene dine. Eller det kan få kameraet til å slutte å virke som det skal. Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på riktig måte. Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil. Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 166). Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av stand til å ta opp bilder, kan minnekortet gå i stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt eller gå tapt. Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke. Oppbevar kameraet, medfølgende tilbehør osv. utilgjengelig for barn. Batteripakken, dekselet til tilbehørsskoen osv. kan svelges. Hvis dette skulle skje, må lege oppsøkes omgående. "Memory Stick" Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo", se side 159. Informasjon om "InfoLITHIUM" -batteripakken Lad opp NP-FM500H-batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. (t trinn 1 i "Les dette først") Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Selv om batteripakken ikke er helt oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet tilstand. Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken igjen på en stund, kan du bruke opp den eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted. Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner (side 161). Nærmere informasjon om batteripakken, se side 161. Ingen erstatning for innhold av opptak Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig. Sikkerhetskopiering anbefales For å unngå mulige tap av data må du alltid ta sikkerhetskopier (backup) av data på andre medier. 4 Om LCD-skjermen og objektivet LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke bildene på noen måte. Om kompatibilitet av bildedata Dette kameraet oppfyller kravene til DCF (Design rule for Camera File system), en universell standard etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med kameraet ditt, kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, kan spilles av med kameraet ditt. Advarsel om opphavsrettigheter Svarte, hvite, røde, blå og grønne punkter Ikke utsett kameraet for direkte sollys. Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i nærheten, kan denne ta fyr. Når du må utsette kameraet for direkte sollys, må du sette på objektivdekselet. I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Din bruksanvisning SONY DSLR-A700

3 Det er ikke tegn på noe galt. Når du slår på kameraet i kalde omgivelser, kan LCDskjermen bli forbigående svart. Når kameraet er varmet opp, vil skjermen fungere normalt. Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil. TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. Bildene som brukes i denne håndboken De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken, er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. Om brennvidde Bildevinkelen til dette kameraet er spissere enn vinkelen til et 35 mm filmkamera. Kameraet ditt har samme bildevinkel som et 35 mm filmkamera med en brennvidde som er en og en halv gang større enn brennvidden til kameraet ditt. Hvis du setter på et 50 mm objektiv, får du ca. den samme bildevinkelen som på et 35 mm filmkamera med et 75 mm objektiv. 5 Innhold Kort informasjon om bruk av kameraet Før du tar kameraet i bruk Identifisere deler Indikatorer på skjermen Bytte opptaksskjerm Antall bilder..

4 . 21 Antall bilder som kan tas med batteripakken Grunnleggende betjening.. 26 Bruke multivelgeren Bruke Fn (funksjonsknappen) Bruke menyen..

5 . 29 Bruke opptaksfunksjonene Bruke modusvelgeren Scenevalg Programopptak P Fotografere med blenderprioritet A Fotografere med lukkerprioritet S Fotografere med manuell eksponeringsmodus M.

6 Eksponering.. 42 Justere eksponeringen Låse eksponeringen (AE-lås) Velge målemodus.. 45 Fokus...

7 Stille inn AF-området.. 46 Velge fokusmodus. 49 Enkelt bytte av AF/MF Bruke AF-lys...

8 .. 51 Bruksmodus Kontinuerlig fremtrekk. 53 Bruke selvutløseren Ta tre bilder med skiftende eksponering Nivåtrinn: Kont./Nivåtrinn: Enkel

9 . 54 Ta bildtløser u.kort Utløser u/obj. Tilpasningsmeny Rødøyereduksj. Eksp.komp.innst Nivåtr.-rekkef. Autovisning Auto av m/søker Opptaksskjerm Bilderetning Tilpasningsmeny Tilb.tilpass. 8 Avspillingsmeny Slett Formater Beskytt DPOF-innstill. Datostempel Indeksbilde Avspill.visning Avspillingsmeny Lysbildevisning Intervall Oppsettmeny 1...

10 ..117 LCD-lysstyrke Infovisningstid Strømsparer Videoutgang HDMI-utgang Språk Dato/tid-innst. Oppsettmeny Minnekort Filnummer Mappenavn Velg mappe Ny mappe USB-tilkobling Masselagerkort Oppsettmeny Menystart Bekreft sletting Lydsignaler Rensemodus Tilbakest.std. 9 Bruke datamaskinen din Få glede av datamaskinen Koble sammen kameraet og datamaskinen Kopiere bilder til datamaskinen din 127 Lagringsmål og filnavn for bildefiler Kopiere bilder som er lagret på en datamaskin, til et minnekort, og vise bildene.

11 Bruke programvaren (inkludert) Installere programvaren Bruke "Picture Motion Browser" Bruke "Image Data Converter SR". 137 Bruke "Image Data Lightbox SR"

12 Bruke "Remote Camera Control" Skrive ut bilder Slik skriver du ut bilder Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver Feilsøking Feilsøking Advarsel Annet På minnekortet (ikke inkludert).

13 159 Om "InfoLITHIUM"-batteripakken Om batteriladeren Valgfritt tilbehør Forholdsregler Spesifikasjoner. 168 Tilbakestill til standard...

14 . 170 Indeks Før du tar kameraet i bruk Identifisere deler Kamera * Ikke ta rett på disse delene. P DRIVE-knapp (52) Q Modusvelger (31) R HDMIkontakt (87, 118, 146) S VIDEO OUT/ 126) T (USB)-kontakt (86, Før du tar kameraet i bruk Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. Blitssynkroniseringskontakt (74) U REMOTE-kontakt (164) V DC IN-kontakt (163) A ISO-knapp (61) B (Eksponeringsknapp) (42) C Krok for skulderrem (14) D Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette først") E Fremre kontrollhjul (27, 104) F Fjernsensorer (57) G AF-lys (51, 99)/selvutløserlampe (54) H Knapp for forhåndsvisning av feltdybden (36) I Objektivkontakter* J Speil* K Objektivfeste L Utløserknapp for objektivet (t trinn 2 i "Les dette først") M Fokusmodusbryter (49, 98) N WB (Hvitbalanseknapp) (58) O Innebygd blits* (t trinn 5 i "Les dette først") 11 O For opptak: AEL (AE-låseknapp) (40, 43)/SLOW SYNC-knapp (74) For visning: (Indeksknapp) (81) P (47) Q For opptak: AF/MF (Autofokus-/ manuell fokus-knapp) (50) For visning: (Forstørringsknapp) (83) R Bakre kontrollhjul (27, 104) S Tilgangslampe (t trinn 3 i "Les dette først") T (Super SteadyShot)-bryter (t trinn 5 i "Les dette først") Posisjonsmerke for billedsensor U Minnekortdeksel (t trinn 3 i "Les dette først") V Spor for innsetting av "Memory Stick Duo" (t trinn 3 i "Les dette først") A Søker (t trinn 5 i "Les dette først") B Okularsensorer (108) C POWER-bryter (t trinn 4 i "Les dette først") D MENU-knapp (29) E DISP (Displayknapp) (20, 80) F G (Sletteknapp) (t trinn 6 i "Les dette først") (Avspillingsknapp) (t trinn 6 i "Les dette først") W Spor for innsetting av CF-kort (t trinn 3 i "Les dette først") X CF-kortutkaster (t trinn 3 i "Les dette først") H LCD-skjerm (17, 20) I Multivelger (26) J For opptak: C (Tilpass.-knapp) (78, 95) For visning: (Histogramknapp) (82) K For opptak: Fn (Funksjonsknapp) (27) For visning: (Roter-knapp) (85) L Tilbehørssko (164) M Justeringshjul for diopteret (t trinn 5 i "Les dette først") N Målemodusbryter (45) 12 Fjernkontroll Før du tar kameraet i bruk A Stativfeste Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil gjøre det vanskelig å feste kameraet skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt. B Skyvebryter på batteridekselet (t trinn 1 i "Les dette først") C Låsehendel (t trinn 1 i "Les dette først") D Spor for innsetting av batteri (t trinn 1 i "Les dette først") E Batterideksel (t trinn 1 i "Les dette først") Med unntak av 2 SEC- og SHUTTER-knappene fungerer knappene bare når kameraet er tilkoblet en TV (side 57, 88, 146). A 2 SEC (knapp for lukkerutløsing på 2 sekunder) B SHUTTER-knapp C E F G (Histogramknapp) (82) (Indeksknapp) (81) (Roter-knapp) (85) (Avspillingsknapp) (80) D DISP (Displayknapp) (80) H MENU-knapp (29) I PRINT-knapp (146) J Lyssender K L M (Lysbildevisningsknapp) (116) / (Forstørrings-/ forminskningsknapper) (83) (Sletteknapp) (t trinn 6 i "Les dette først") (26) N v/v/b/b/ 13 Fjern beskyttelsesarket før du bruker fjernkontrollen. Din bruksanvisning SONY DSLR-A700

15 Feste skulderremmen Dette kameraet er utstyrt med to kroker for feste av skulderremmen. Fest enden av remmen uten fjernkontrollklemmen på den siden av kameraet som du holder det på. Fest den andre enden av remmen på den andre siden av kameraet. Fjernkontrollklemme Beskyttelsesark Pek fjernkontrollen mot fjernsensoren foran på kameraet for å bruke kameraet (side 11). Bytte batteri i fjernkontrollen 1 Trykk på tappen samtidig som du setter en negl inn i spalten, og trekk ut batteriholderen. 2 Sett inn et nytt batteri med +-siden opp. 3 Skyv batteriholderen på plass i fjernkontrollen igjen til den klikker seg på plass. Tapp Holderring ADVARSEL Batteriet kan eksplodere hvis det behandles feil. Batteriet på ikke lades opp, demonteres eller brennes. Når litiumbatteriet blir svakt, kan fjernkontrollens driftsavstand bli redusert, eller fjernkontrollen vil kanskje ikke fungere riktig. I så fall må du bytte batteriet med et Sony CR2025 litiumbatteri. Bruk av en annen batteritype kan medføre risiko for brann eller eksplosjon. 14 Når du trær remmen gjennom holderringen, må du holde enden av remmen med fingrene og skyve holderringen, ikke remmen, på plass for å feste remmen. Før du tar kameraet i bruk Hvis holderringen glir av remmen, må du sette den tilbake på remmen fra siden med hakket. Side med hakk 15 Indikatorer på skjermen Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. Vis Melding Søker Indikatoren for kamerarystelser (t trinn 5 i "Les dette først") Super SteadyShot-skala (t trinn 5 i "Les dette først") Bildeforhold 16:9 (92) A Vis Melding Lokalt AF-område (46) Punkt-AF-område (46) Punktmålingsområde (45) Bildeområde for bildeforhold 16:9 (92) B Vis Melding Blitskompensering (72) Blinkende motiv: Blitsen lades Tent: Blitsen er ladet (t trinn 5 i "Les dette først") WL Trådløs blits (70) Høyhastighetssynkronisering (165) Manuelt fokus (50) z Fokus (t trinn 5 i "Les dette først") Lukkerhastighet (36) Blender (34) EV-skala (39, 44, 55) AE-lås (43) 9 Teller for gjenværende bilder (53) 16 LCD-skjerm (visning av opptaksinformasjon) C Vis Melding Bruksmodus (52) Før du tar kameraet i bruk Fokusmodus (49) AF-område (46) Måling (45) Illustrasjonen ovenfor viser hele skjermen i horisontal stilling (side 20). Dynamisk områdeoptimalisering (63) Kreative innstillinger (64) A Vis Melding Registernummer (76) PASM Modusvelger (31) 1/125 F Lukkerhastighet (36) Blender (34) Eksponering (42) AE-lås (43) Kontrast, Metning, Skarphet, Lysstyrke, Sonesamsvar (65) Hvitbalanse (Auto, Forhåndsinnstilt, Fargetemperatur, Fargefilter, Tilpasset) (58) AWB K M1 B Vis Melding Blitsmodus (70)/ rødøyereduksjon (107) Eksponeringskompensering (42)/Målt manuell (39) Blitskompensering (72) EV-skala (39, 44, 55) ISO AUTO ISO-følsomhet (61) D Vis Melding 90% Gjenværende batteritid (t trinn 1 i "Les dette først") Bildekvalitet (93) Bildestørrelse (91) Minnekort (120) 100 Gjenværende antall bilder som kan tas opp (21) 17 E Bruksanvisning Neste operasjon kan vises på nedre del av LCD-skjermen. Ikonene har følgende betydning. Vis Melding LCD-skjerm (avspilling av enkeltbilde) Multivelger bb Multivelger vv Multivelger vvbb z Midten av multivelgeren MENU-knapp Tilbake med MENU Slett-knapp Forstørringsknapp C- knapp Fn-knapp -knapp Fremre eller bakre kontrollhjul Fremre kontrollhjul Bakre kontrollhjul Bildestørrelse (91) Gjenværende batteritid (t trinn 1 i "Les dette først") 1/30 F4. 0 ISO :37:00 3/7 Lukkerhastighet (36) Blender (34) ISO-følsomhet (61) Opptaksdato Filnummer/totalt antall bilder DPOF3 Vis Melding Minnekort (120) Mappe - filnummer (130) Beskytt (112) DPOF-innstilling (113) Bildekvalitet (93) 18 LCD-skjerm (histogrambilde) Vis Melding Kreative innstillinger (64) Før du tar kameraet i bruk AWB K M1 A Vis Melding Hvitbalanse (Auto, Forhåndsinnstilt, Fargetemperatur, Fargefilter, Tilpasset) (58) Dynamisk områdeoptimalisering (63) Minnekort (120) DPOF3 Mappe - filnummer (130) Beskytt (112) DPOF-innstilling (113) Bildekvalitet (93) :37:00 3/7 Opptaksdato Filnummer/totalt antall bilder Bildestørrelse (91) Gjenværende batteritid (t trinn 1 i "Les dette først") Avspillingsbilde (82) B Vis Melding Histogram (82) PASM Modusvelger (31) 1/125 F3.5 ISO mm Lukkerhastighet (36) Blender (34) ISOfølsomhet (61) EV-skala (42) Blitskompensering (72) Målemodus (45) Brennvidde (5) 19 Bytte opptaksskjerm Når du tar opp, viser LCD-skjermen ulike typer opptaksinformasjon. Hvis du trykker på DISP (displayknappen), kan du skifte mellom detaljert visning og forstørret visning. Du kan også slå av skjermen for å redusere strømforbruket mest mulig. Når du roterer kameraet til en vertikal stilling, roterer skjermbildet automatisk for å tilpasse seg kamerastillingen. Horisontal posisjon Detaljert visning Forstørret visning Ingen skjerm DISP (Displayknapp) Vertikal posisjon Detaljert visning Forstørret visning Ingen visning DISP (Displayknapp) Anvisningene i denne bruksanvisningen er basert på den detaljerte visningen i horisontal stilling. (Illustrasjonen øverst til venstre.) Du kan forhindre at skjermbildet roterer når kameraet holdes i vertikal stilling, ved hjelp av [Opptaksskjerm] i Tilpasningsmenyen (side 109). Du kan justere lysstyrken til LCD-skjermen ved å trykke på DISP (displayknappen) litt lenger (side 117). Når det gjelder det skjermbildet som vises i avspillingsmodus, se side Antall bilder Tabellene viser ca. hvor mange bilder som kan tas med et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene. Antall bilder "Memory Stick Duo" Bildestørrelse: L 12M (Bildeforhold: 3:2) Kapasitet Størrelse 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB Før du tar kameraet i bruk (Enheter: Bilder) 4GB 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG craw RAW Bildestørrelse: L 10M (Bildeforhold: 16:9) Kapasitet Størrelse 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB (Enheter: Bilder) 4GB 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG craw RAW Bildestørrelse: M 6,4M (Bildeforhold: 3:2) Kapasitet Størrelse 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB (Enheter: Bilder) 4GB 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG Bildestørrelse: M 5,4M (Bildeforhold: 16:9) Kapasitet Størrelse 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB (Enheter: Bilder) 4GB 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG Bildestørrelse: S 3,0M (Bildeforhold: 3:2) Kapasitet Størrelse 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB (Enheter: Bilder) 4GB 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG Bildestørrelse: S 2,6M (Bildeforhold: 16:9) Kapasitet Størrelse 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB (Enheter: Bilder) 4GB 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG CF-kort Bildestørrelse: L 12M (Bildeforhold: 3:2) Kapasitet Størrelse 256MB 512MB 1GB 2GB 4GB (Enheter: Bilder) 8GB Før du tar kameraet i bruk Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG craw RAW Bildestørrelse: L 10M (Bildeforhold: 16:9) Kapasitet Størrelse 256MB 512MB 1GB 2GB 4GB (Enheter: Bilder) 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG craw RAW Bildestørrelse: M 6,4M (Bildeforhold: 3:2) Kapasitet Størrelse 256MB 512MB 1GB 2GB 4GB (Enheter: Bilder) 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG Bildestørrelse: M 5,4M (Bildeforhold: 16:9) Kapasitet Størrelse 256MB 512MB 1GB 2GB 4GB (Enheter: Bilder) 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG Bildestørrelse: S 3,0M (Bildeforhold: 3:2) Kapasitet Størrelse 256MB 512MB 1GB 2GB 4GB (Enheter: Bilder) 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG Bildestørrelse: S 2,6M (Bildeforhold: 16:9) Kapasitet Størrelse 256MB 512MB 1GB 2GB 4GB (Enheter: Bilder) 8GB Standard Fin Ekstra fin craw og JPEG RAW og JPEG

16 Antall bilder som kan tas med batteripakken Tabellen viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp når du bruker kameraet med full batteripakke (inkludert) og ved en omgivelsestemperatur på 25 C. Din bruksanvisning SONY DSLR-A700

17 Antallet bilder som kan tas opp, forutsetter at minnekortet byttes ved behov. Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene. Minnekort Antall bilder Før du tar kameraet i bruk "Memory Stick Duo" CF-kort Ca. 650 Ca. 650 Opptak i følgende situasjoner: [Kvalitet] er stilt inn på [Fin]. Fokusmodus er stilt inn på AF-A (Automatisk AF). Ett opptak hvert 30 sekund. Blitsen blinker én gang for annethvert bilde. Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde. Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Antallet innspilte bilder endres ikke med bildestørrelsen. Batterikapasiteten reduseres for hver gang kameraet brukes og med tiden (side 161). Antallet bilder som kan tas opp, blir lavere under følgende forhold: Lav omgivelsestemperatur. Blitsen brukes ofte. Kameraet er slått på og av mange ganger. Fokusmodus er stilt inn på AF-C (Kontinuerlig AF). Det er lite strøm på batteriet. Når du bruker en Microdrive, kan antallet bilder som kan tas opp, variere. 25 Grunnleggende betjening Bruke multivelgeren Du kan velge og aktivere de ulike funksjonene med multivelgeren. Mens du viser bilder, kan du velge bilder som skal vises, med multivelgeren. Retningene som multivelgeren flyttes i, uttrykkes som følger i bruksanvisningen. Opp: Ned: Mot høyre: Mot venstre: v V B b MENU-knapp Multivelger (Avspillingsknapp) Eksempel: Velge menyelementer Når du flytter multivelgeren til v/v/b/b, flyttes markøren i tilsvarende retning. Når du trykker midt på multivelgeren, angis det valgte elementet. Velge bilder for avspilling På enkeltskjermen Velg forrige eller neste bilde ved å flytte multivelgeren til b/b. På indeksvisningen Velg ønsket bilde ved å flytte multivelgeren til v/v/b/b. 26 Bruke Fn (funksjonsknappen) Med Fn (funksjonsknappen) kan du bytte fra skjermbildet med opptaksinformasjon (side 20) til Hurtig nav.-skjermbildet. På Hurtig nav.-skjermbildet kan du endre innstillingene direkte. I tillegg til Hurtig nav.-skjermbildet, som kan kontrolleres fra skjermbildet med opptaksinformasjon, kan du også bruke Ekskl.skjermen, som bytter visning til hvert eksklusive skjermbilde. I denne bruksanvisningen brukes Hurtig nav.-skjermbildet som illustrasjon i eksemplene. Før du tar kameraet i bruk Hurtig nav.-skjerm Ekskl.skjerm Fremre kontrollhjul Bakre kontrollhjul Multivelger Fn (Funksjonsknapp) Bruke Hurtig nav.-skjermen 1 Trykk på Fn (funksjonsknappen), slik at Hurtig nav.-skjermen vises Velg ønsket element med multivelgeren. 3 Still inn elementet med det fremre eller bakre kontrollhjulet. Du finner nærmere informasjon om hvordan du stiller inn hvert element på den tilhørende siden. Når du bruker Kreative innst. (side 64), kan enkelte av oppsettoppgavene bare utføres fra Ekskl. skjermen. Bruke Ekskl.skjermen 1 Følg trinn 1 og 2 i fremgangsmåten for "Bruke Hurtig nav.-skjermen". 2 Trykk midt på multivelgeren, slik at Ekskl. skjermen kommer opp. 3 Konfigurer med multivelgeren. Du finner nærmere informasjon om hvordan du stiller inn hvert element på den tilhørende siden. Du kan også bruke det fremre og bakre kontrollhjulet i stedet for multivelgeren. 28 Funksjonene som er tilgjengelige fra Hurtig nav. -skjermen, er: Eksponering AF-område Bruksmodus Hvitbalanse ISO Dynamisk områdeoptimalisering Kreative innstillinger* Blitsmodus* Blitskompensering Bildestørrelse Bildekvalitet side 42 side 46 side 52 side 58 side 61 side 63 side 64 side 70 side 72 side 91 side 93 Før du tar kameraet i bruk Grå elementer er ikke tilgjengelige. * Utilgjengelig på den forstørrede visningsskjermen (side 20). Brukes fra Opptaksmenyen. Bruke menyen MENU-knapp Multivelger 1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen. 2 Flytt multivelgeren til b/b for å velge ønsket menyside. Opptaksmeny [1, 2, 3, 4] Tilpasningsmeny [1, 2, 3, 4] Avspillingsmeny [1, 2] Oppsettmeny [1, 2, 3] Meny som er Menyer som valgt nå ikke er valgt 29 3 Flytt multivelgeren til v/v for å velge ønsket element, og trykk deretter på midten. 4 Flytt multivelgeren til v/v for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter på midten. 5 Trykk på MENU-knappen for å slå av menyen. Menyen slås også av hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned. Når du stiller inn menyen, kan du bruke det fremre og bakre kontrollhjulet i stedet for multivelgeren. Når du dreier på det fremre kontrollhjulet, flyttes markøren til v/v, og når du dreier på det bakre kontrollhjulet, flyttes markøren til b/b. Hvis du trykker på MENU-knappen under drift, blir oppsettet avbrutt. Når du viser en meny, kan du vise den sist valgte menyen først med [Menystart] i Oppsettmenyen (side 122). 30 Bruke opptaksfunksjonene Bruke modusvelgeren Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen. Modusvelger Bruke opptaksfunksjonene Opptaksmodi : Autojusteringsmodus Gjør det enkelt å fotografere med automatisk justerte innstillinger, og overlater alt til kameraet. t trinn 5 i "Les dette først" : Scenevalgmodus Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen (side 32). P: Programopptaksmodus Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). De andre innstillingene kan justeres, og dine innstilte verdier kan lagres (side 33). A: Blenderprioritet Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt (side 34). S: Lukkerprioritet Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt (side 36). M: Manuell eksponeringsmodus Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen manuelt (både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 38). MR: Hent minne-modus Gir deg muligheten til å hente et oppsett som er registrert i [Minne] i Opptaksmenyen (side 76). 31 Scenevalg Du kan fotografere med følgende forhåndsinnstillinger, avhengig av scenen. Du kan endre alle innstillingene unntatt Kreative innst. (side 64), men innstillingene tilbakestilles når du velger en annen modus eller slår av strømmen. Din bruksanvisning SONY DSLR-A700

18 Portrett Gir uklar bakgrunn og skarpere motiv. Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, lønner det seg å bruke objektivets telelinseposisjon. Det anbefales at du bruker blitsen når motivet er belyst fra baksiden. Når du ikke bruker blits, anbefales det at du bruker objektivskjermen for å unngå at uønsket lys treffer objektivet. Landskap Brukes til å ta naturbilder med livlige og skarpe farger. Det anbefales at du skyver ned blitsen for ikke å bruke den. Lukkerhastigheten blir redusert når motivet er mørkt. Hvis vises i søkeren, må du være forsiktig så du ikke holder kameraet for urolig, eller du må bruke stativ. Super SteadyShot-funksjonen er også effektiv. Makro Brukes til næropptak av motiver som f.eks. blomster eller insekter. Du oppnår klart og skarpt fokus. Når du fotograferer med den innebygde blitsen på mindre enn 1 m avstand, kan det vises skygger på nederste del av bildet. Må ikke brukes med den innebygde blitsen. Den minste opptaksavstanden endres ikke selv om du velger Makro. Hvis du vil ta et større bilde, anbefales det å bruke et makroobjektiv. Sportsbilder Brukes til å fotografere motiv i bevegelse utendørs eller på godt opplyste steder. Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes (Kontinuerlig AF, side 49). Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes (Kont.fremtrekk, side 53). Ikke bruk blitsen hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde (Skyv den innebygde blitsen ned igjen). Blitsavstand t side 62 Solnedgang Tar vakre bilder av det røde i solnedgangen. 32 Nattsyn/portrett Lukkerhastigheten er lavere, så det anbefales å bruke stativ. Super SteadyShot-funksjonen er også effektiv. Nattportrett Tar portrettbilder i nattlige scener. Trekk opp blitsen for å bruke den. Pass på at motivet ikke beveger seg, så ikke bildet blir uskarpt. Bruke opptaksfunksjonene Nattsyn Tar opp nattlige scener på avstand, uten at omgivelsene mister den mørke atmosfæren. Ikke bruk blitsen (Skyv blitsen ned igjen). Bildet vil kanskje ikke bli tatt som det skal når du fotograferer en helt mørk, nattlig scene. Programopptak P Ved programopptaksmodus justerer kameraet automatisk lukkerhastigheten og blenderen i henhold til motivets lysstyrke, akkurat som i autojusteringsmodus (modusvelger: AUTO). z Forskjellen på autojusteringsmodus og programopptaksmodus I både autojusteringsmodus og programopptaksmodus justeres lukkerhastigheten og blenderen automatisk. Du kan endre andre innstillinger. I autojusteringsmodus blir de nye innstillingene tilbakestilt når det velges en annen modus eller strømmen slås av. I programopptaksmodus blir de nye innstillingene bevart hvis det velges en annen modus eller strømmen slås av. Når kameraet er i autojusteringsmodus og blitsen er trukket opp, blitser kameraet automatisk når det er nødvendig. Når kameraet er i programopptaksmodus og blitsen er trukket opp, blitser kameraet alltid når det fotograferer. Programskift Du kan foreta en midlertidig endring av den kombinasjonen av blenderåpning og lukkerhastighet som ble valgt av kameraet. Det finnes to måter å bruke den såkalte programskiftfunksjonen på. PS skift: Du kan velge den ønskede lukkerhastigheten. Blenderåpningen stilles inn automatisk. PA skift: Du kan velge den ønskede blenderåpningen. Lukkerhastigheten justeres automatisk. 33 Modusvelger Fremre kontrollhjul Lukkerknapp Bakre kontrollhjul 1 Skyv modusvelgeren til P. 2 Hold i grepet og se inn i søkeren, eller trykk lukkerknappen halvveis ned, inntil lukkerhastigheten og blenderåpningen vises i søkeren. 3 Mens lukkerhastigheten og blenderåpningen vises, velger du lukkerhastigheten med det fremre kontrollhjulet, eller velg blenderåpningen med det bakre kontrollhjulet. PS skift PA skift Fremre kontrollhjul Bakre kontrollhjul Du kan veksle mellom PS skift og PA skift med [Kontrollhjul] i Tilpasningsmenyen (side 104). Når lukkerhastigheten og blenderåpningen vises, trenger du ikke fortsette å trykke på lukkerknappen. Når lukkerhastigheten og blenderåpningen forsvinner igjen noen sekunder senere, forsvinner også de justerte verdiene. Når blitsen er trukket opp, kan du ikke velge Programskift. Når Programskift er på, blir funksjonen slått av hvis du trekker opp blitsen. Fotografere med blenderprioritet A Du kan justere blenderen manuelt. Hvis du gjør blenderåpningen større (lavere F-tall), blir fokuseringsområdet mindre. Da er bare hovedmotivet i fokus. Når blenderåpningen gjøres mindre (høyere F-tall), blir fokuseringsområdet større. Hele bildet blir skarpere. Lukkerhastigheten justeres automatisk. Større blenderåpning Mindre blenderåpning 34 Modusvelger Fremre kontrollhjul Bakre kontrollhjul Bruke opptaksfunksjonene 1 Skyv modusvelgeren til A. 2 Velg en blenderverdi ved hjelp av det fremre eller bakre kontrollhjulet. De mulige blenderåpningene avhenger av objektivet. Blenderåpningen justeres i trinn på 1/3 EV. Du kan stille dette eksponeringstrinnet til trinn på 1/2 EV med [Eksponer.-trinn] i Opptaksmenyen (side 95). Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker lukkerhastigheten på LCD-skjermen og i søkeren når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bildet nå, men det anbefales å justere innstillingene på nytt. Når blitsen er trukket opp, utløses den hver gang uten hensyn til lyset i omgivelsene (side 70). Når du bruker blitsen og gjør blenderåpningen mindre (større F-tall), vil blitslyset ikke nå frem til et motiv langt borte. Det anbefales å gjøre blenderåpningen større (mindre F-tall). Hvis du gjør blenderåpningen mindre (større F-tall), reduseres den lysmengden som passerer gjennom objektivet, og lukkerhastigheten blir lavere. Det anbefales å bruke stativ. z Fotograferingsteknikker Feltdybden er fokuseringsområdet. Hvis blenderåpningen gjøres større, får feltet mindre dybde (fokuseringsområdet blir mindre), og hvis blenderåpningen gjøres mindre, får feltet større dybde (fokuseringsområdet blir større). Større blenderåpning Motivet fremstår som skarpere, med uklar bakgrunn. Din bruksanvisning SONY DSLR-A700

19 Mindre blenderåpning Både nære og fjerne gjenstander settes i fokus. Juster blenderåpningen for ditt formål, enten for å gjøre et bestemt område av bildet skarpere, eller for å fokusere på hele bildet. 35 z Forhåndsvisning av feltdybden Søkeren viser et bilde som er tatt med den største blenderåpningen. Endringen i blenderåpning påvirker skarpheten av motivet, slik at det oppstår et misforhold mellom den skarpheten som er synlig i søkeren og på det faktiske bildet. Forhåndsvisningsfunksjonen setter deg i stand til å se bildet med den blenderåpningen som brukes ved den faktiske fotograferingen, så du kan se omtrent hvor skarpt motivet fremstår, før du tar det egentlige bildet. Knapp for forhåndsvisning av feltdybden Trykk på knappen for forhåndsvisning av feltdybden etter at motivet har kommet i fokus. Mens knappen holdes nede, reduseres blenderåpningen for å samsvare med den blenderverdien som vises i søkeren. Bildet i søkeren blir mørkere. Når fokus ikke er låst og knappen for forhåndsvisning av feltdybden er trykket, kan du ikke ta bilder. For å ta et bilde må du trykke på knappen for forhåndsvisning av feltdybden med z tent i søkeren. Hvis du bruker et objektiv som er utstyrt med en Hold fokus-knapp, kan du stille inn kameraet slik at forhåndsvisningen kan aktiveres med Hold fokus-knappen [Holdfokusknapp] i Tilpasningsmenyen (side 103). Fotografere med lukkerprioritet S Du kan justere lukkerhastigheten manuelt. Hvis du fotograferer et motiv i bevegelse ved en høyere lukkerhastighet, ser det ut som om det er "frosset" på bildet. Ved en lavere lukkerhastighet ser motivet ut som om det "strømmer". Blenderåpningsverdien justeres automatisk. Høy lukkerhastighet Lav lukkerhastighet 36 Modusvelger Fremre kontrollhjul Bakre kontrollhjul Bruke opptaksfunksjonene 1 Skyv modusvelgeren til S. 2 Velg en lukkerhastighet ved hjelp av det fremre eller bakre kontrollhjulet. Du kan justere lukkerhastigheten i et område fra 30 sekunder til 1/8000 sekund. Du kan justere den mellom 30 og 1/200 sekund (med Super SteadyShot-funksjonen aktivert) eller mellom 30 sekunder og 1/250 sekund (med Super SteadyShotfunksjonen deaktivert) når du bruker blitsen. Lukkerhastigheten justeres i trinn på 1/3 EV. Du kan stille dette eksponeringstrinnet til trinn på 1/2 EV med [Eksponer. -trinn] i Opptaksmenyen (side 95). Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker blenderverdien på LCD-skjermen og i søkeren når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bildet nå, men det anbefales å justere innstillingene på nytt. Når blitsen er trukket opp, utløses den hver gang uten hensyn til lyset i omgivelsene (side 70). Når du bruker blitsen og gjør blenderåpningen mindre (større F-tall) ved å redusere lukkerhastigheten, vil blitslyset ikke nå frem til et motiv langt borte. Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen (Støyred.lang) foretas etter at opptaket er gjort (side 100). (Indikatoren for kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med lukkerprioritet. z Fotograferingsteknikker Når du fotograferer en person, en bil eller f.eks. skumsprøyt med høy lukkerhastighet, kan du fange inn et øyeblikk som intet menneskelig øye kan se. Når du fotograferer et motiv som f.eks. en elv som flyter, med lav lukkerhastighet, kan du skape et bilde som fanger inn motivets flytende bevegelse. I slike tilfeller anbefales det å bruke stativ for å hindre at kameraet rister. 37 Fotografere med manuell eksponeringsmodus M Manuell eksponering Du kan justere lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt. Denne modusen er nyttig når du opprettholder innstillingen av lukkerhastighet og blenderåpning, eller når du bruker en eksponeringsmåler. Modusvelger Fremre kontrollhjul Bakre kontrollhjul 1 Skyv modusvelgeren til M. 2 Velg lukkerhastighet med det fremre kontrollhjulet, og velg blenderåpningsverdi med det bakre kontrollhjulet. Fremre kontrollhjul Bakre kontrollhjul "BULB" (langtidseksponering) vises etter "30" (side 40). I manuell eksponeringsmodus ligger den fast på ISO 200, selv når [ISO-følsomhet] (side 61) er stilt inn på [AUTO]. Du kan bytte funksjonene til det fremre og bakre kontrollhjulet med [Kontrollhjul] i Tilpasningsmenyen (side 104). Når blitsen er trukket opp, utløses den hver gang uten hensyn til lyset i omgivelsene (side 70). (Indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i manuell eksponeringsmodus. 38 z EV-skala EV-skalaen på LCD-skjermen og i søkeren indikerer forskjellen mellom standardeksponeringen (0,0 EV) fastlagt av kameraets lysmåler og den innstilte eksponeringen som er bestemt av lukkerhastigheten og blenderåpningen som er fastlagt av fotografen (Målt manuell). Den innstilte eksponeringen spesifisert av fotografen er den samme som eksponeringen fastlagt av måleren. Den innstilte eksponeringen spesifisert av fotografen er 1,0 EV mer (+) enn standardeksponeringen fastlagt av måleren. b B -pilen vises i utkanten av skalaen hvis den innstilte eksponeringen er utenfor området til EV-skalaen. Pilen begynner å blinke hvis forskjellen blir større. Bruke opptaksfunksjonene LCDskjerm Søker : Målt manuell Hvis eksponeringen justeres, endres standardeksponeringen (0,0 EV) med en mengde som akkurat tilsvarer justeringen. z Bruke AEL-knappen i manuell modus Mens du trykker ned og holder AEL (AE-låseknappen), låses eksponeringen slik den er bestemt av måleren, som standardeksponering (0,0 EV). Hvis du omkomponerer bildet med AEL (AE-låseknappen) trykket inn, vises en eksponeringsverdi inni punktmålingssirkelen som andre standardindeks. Illustrasjonene nedenfor viser et tilfelle der den innstilte eksponeringen spesifisert av fotografen er 1,0 EV høyere enn den låste standardeksponeringen fastlagt av måleren. Når bildekomposisjonen endres i søkeren, er eksponeringsverdien innenfor punktmålingssirkelen 0,7 EV høyere enn den innstilte eksponeringen, slik at differansen til standardeksponeringen, slik denne er definert av måleren, blir på 1,7 EV. Eksponering spesifisert av fotografen Eksponeringen innenfor punktmålingssirkelen når du komponerer bildet ditt igjen. Din bruksanvisning SONY DSLR-A700

20 Punktmålingssirkel 39 Manuell blender/lukker-justering Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning uten å endre eksponeringen i manuell modus. Modusvelger Fremre kontrollhjul AEL (AE-låseknapp) 1 Skyv modusvelgeren til M. 2 Velg en lukkerhastighet og en blenderåpning (side 38). 3 Trykk ned og hold AEL-knappen (AE-låseknappen) og drei på kontrollhjulet for å velge den ønskede kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning. BULB Fotografering med langtidseksponering Så lenge lukkerknappen er trykket, holdes lukkeren åpen. Du kan fotografere lysspor, som f.eks. fyrverkeri. Fest et stativ til kameraet når du skal bruke langtidseksponering. Modusvelger Fremre kontrollhjul Lukkerknapp Bakre kontrollhjul 40 1 Skyv modusvelgeren til M. 2 Drei det fremre kontrollhjulet mot venstre, inntil [BULB] vises. Bruke opptaksfunksjonene 3 Drei på det bakre kontrollhjulet for å velge blenderåpning. 4 Sett på okulardekselet (se nedenfor). 5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket varer. Du kan fotografere med langtidseksponering i opptil fire og en halv time hvis du bruker et fulladet batteri. Etter fotograferingen fjernes støy fra bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Når meldingen "Behandler... " vises, kan du ikke ta flere bilder. Du kan avbryte denne funksjonen med [Støyred.lang] i Opptaksmenyen (side 100). Super SteadyShot-funksjonen slås automatisk av. Jo høyere ISO-følsomheten er, eller jo lenger eksponeringstiden er, jo tydeligere vises støy på skjermen. For å redusere problemet med kamerarystelser, anbefales det at du kobler til fjernkontrollen (side 57, 164). Feste okulardekselet Når lukkeren skal utløses uten bruk av søkeren, som ved langtidseksponering eller fotografering med selvutløser, bør du sette på okulardekselet så det ikke kommer inn lys gjennom søkeren, noe som kan påvirke eksponeringen. 1 Skyv okularputen forsiktig av ved å skyve på begge sider av puten. 2 Skyv okulardekselet over søkeren. Dekselet er vanligvis festet til skulderremmen. 41 Eksponering Eksponeringen er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren. Eksponeringen stilles automatisk inn på riktig verdi i autojusteringsmodus. Men du kan stille eksponeringen til ønsket innstilling i følgende oppsett. Justere eksponeringen Du kan endre den kameravalgte eksponeringsverdien manuelt. Bruk denne modusen når du gjør skjermen lysere eller mørkere. (Eksponeringsknapp) Multivelger 1 Trykk på (eksponeringsknappen) for å vise Eksp.-komp.-skjermen. Kompenseringsnivået er også merket på EV-skalaen i søkeren. 2 Juster eksponeringen med b/b på multivelgeren. Mot Mot + Mot +: Gjør bildet lysere. 0: Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet. Mot - : Gjør bildet mørkere. Du kan bruke Fn (funksjonsknappen) i stedet for (eksponeringsknappen) (side 27). Eksponeringen kompenseres med 1/3 av et trinn i området ±3,0 EV. Du kan stille dette eksponeringstrinnet til trinn på 1/2 EV med [Eksponer.-trinn] i Opptaksmenyen (side 95). 42 z Fotograferingsteknikker Når du tar bilde av et generelt hvitaktig motiv, som f.eks. et bakgrunnsbelyst motiv eller et snødekket landskap, registrerer kameraet at motivet er for lyst, og stiller kanskje inn en mørkere eksponering for bildet. I slike tilfeller får man gode resultater ved å justere eksponeringen i plussretningen (+). Justere i plussretningen (+) Bruke opptaksfunksjonene Når du tar bilde av et generelt mørkt motiv, registrerer kameraet at motivet er for mørkt, og stiller kanskje inn en lysere eksponering for bildet. I slike tilfeller får man gode resultater ved å justere eksponeringen i minusretningen (). Justere i minusretningen () Låse eksponeringen (AE-lås) Du kan låse eksponeringen før du bestemmer deg for hvordan bildet skal komponeres. Dette er nyttig når du måler lyset ett sted og ønsker å sette fokus på noe annet, eller når du vil fotografere med kontinuerlig fremtrekk mens du beholder den samme eksponeringsverdien. Lukkerknapp AEL (AE-låseknapp) 1 Sikt på det stedet du ønsker å måle eksponeringsverdien. Juster fokus (du trenger ikke låse fokus). 2 Trykk ned AEL (AElåseknappen). lyser opp i søkeren og på LCD-skjermen for å indikere at eksponeringen er låst. 3 Når du trykker på AEL (AE-låseknappen), kan du komponere bildet på nytt, om du ønsker det, og trykke på lukkerknappen for å ta bildet. Hvis AEL (AE-låseknappen) holdes nede etter at bildet er tatt, kan du fortsette å fotografere med den samme eksponeringsverdien. Innstillingen avbrytes når knappen slippes. Når blitsen utløses i en annen modus enn lukkerprioritetsmodus eller manuell modus, aktiveres langsom synkronisering (side 74). 43 Du kan stille inn kameraet slik at du beholder eksponeringsverdien etter at du har sluppet AEL (AElåseknappen), eller for å utføre midlertidig punktmåling med [AEL-knapp] i Tilpasningsmenyen (side 104). Om EV-skalaen når AEL (AE-låseknappen) er trykket Mens du trykker ned AEL (AE-låseknappen), låses en eksponeringsverdi som er bestemt av kameraet, som standardverdien (0). Samtidig vises en eksponeringsverdi inni punktmålingssirkelen som andre standardindeks. Hvis eksponeringen er utenfor området til EV-skalaen, vises bb på slutten av EV-skalaen. bb begynner å blinke hvis forskjellen blir større. Eksempel: Når bildekomposisjonen er bestemt i scenen nedenfor, og AEL (AElåseknappen) er trykket 2 Lyst område Punktmålingssirkel 1 Noe mørkere område Indikatorene vises som følger når AEL (AE-låseknappen) trykkes. AEL (AE-låseknappen) trykkes Multisegment/ Sentervektet måling Punktmåling Låst eksponering Komponer bildet på nytt mot 1 mens du holder AEL (AElåseknappen) nede Låst eksponering Komponer bildet på nytt mot 2 mens du holder AEL (AE-låseknappen) nede Lysnivået inne i punktmålingssirkelen er 0,3 EV lavere enn verdien for den låste eksponeringen (varierer med komponeringen av bildet). Lysnivået til 1 er 1,3 EV lavere enn verdien for den låste eksponeringen (varierer med komponeringen av bildet). Din bruksanvisning SONY DSLR-A700

21 Drei kameraet mot 2, og lysnivået for 2 vises. Pilen indikerer at 2 vil bli helt hvitt. Låst eksponering Den låste eksponeringen er lik lysnivået innenfor punktmålingssirkelen. Lysnivået til 1 er 1,0 EV lavere enn verdien for den låste eksponeringen (varierer med komponeringen av bildet). 44 Velge målemodus Du kan velge en målemodus (en metode kameraet bruker til å måle motivets lysstyrke). Målemodusbryter Bruke opptaksfunksjonene Still inn målemodusbryteren til ønsket modus. (Multisegment) Denne deler hele skjermen inn i 40 segmenter for lysmåling (40 segmenters cellemønstermåling). Dette er egnet for vanlig fotografering, inklusive fotografering i direkte sollys. (Sentervektet) Denne modusen legger størst vekt på det midterste området av skjermen, men den måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen. Hvis du fotograferer rett mot solen eller hvis motivet ikke befinner seg midt på bildet, må du bruke eksponeringskompensering (side 42). (Punkt) Denne modusen måler lyset kun innenfor punktmålingssirkelen i midten av rammen. Dette passer for fotografering av et motiv med sterk kontrast, eller ved måling av lys på et bestemt område av skjermen. Hvis det området som skal måles, ikke er i midten av skjermen, må du bruke AE-lås for å ta bildet (side 43). Punktmålingsområde Motivets plassering. z Multisegmentmåling Skjermen på dette kameraet er utstyrt med 39 celleformede, skjerpede måleelementer og ett måleelement som dekker det omkringliggende området. Disse elementene fungerer synkront med autofokusfunksjonen, slik at kameraet nøyaktig kan måle posisjonen og lysstyrken til motivet for å kunne beregne korrekt eksponering. Med multisegmentmåling, hvis fokus er låst, låses eksponeringen (lukkerhastigheten og blenderåpningen) samtidig (bare når (Enkeltbilde-AF) eller (Automatisk AF)). 45 Fokus Når du holder i grepet og ser inn i søkeren eller trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus). Gjør det til en vane å trykke lukkerknappen halvveis ned for å bekrefte at motivet er i fokus. Stille inn AFområdet Du kan endre fokuseringsmetoden. Endre metoden hvis det er vanskelig å få motivet i fokus. Fremre kontrollhjul Multivelger Fn (Funksjonsknapp) 1 Trykk på Fn (funksjonsknappen), slik at Hurtig nav.-skjermen vises (side 27). 2 Velg et AF-områdeelement med multivelgeren. Bakre kontrollhjul 3 Velg ønsket modus med det fremre eller bakre kontrollhjulet. Hvis du etter å ha valgt AF-område i trinn 2 trykker midt på multivelgeren, skifter skjermen til Ekskl.skjermen. På dette skjermbildet velger du ønsket modus med v/v på multivelgeren, og trykker deretter midt på. Du kan også velge AF-området fra Opptaksmenyen (side 98). ( (Vidt AF-område) : Standardinnstillingen) Kameraet bestemmer hvilket av de 11 AF-områdene som skal brukes i det vide AF-området. AF-område 46 (Punkt) Kameraet bruker utelukkende AF-området. Punkt-AF-område Bruke opptaksfunksjonene (Lokal) Velg et lokalt AF-område blant de 11 områdene. Velg et lokalt AF-område som du vil aktivere fokus med multivelgeren for. Trykk midt på multivelgeren for å bruke punkt- AF-området til å fokusere. Lokalt AF-område Punkt-AF-område Etter fotografering er områdevalg fortsatt tilgjengelig. Pass på at du ikke flytter multivelgeren før det er nødvendig. Det lokale AF-området som ble brukt til å fokusere, opplyses kort. Det lokale AF-området vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig fremtrekk, eller når lukkerknappen holdes helt nede uten pause. Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på: Ved bruk av autofokus er det vanskelig å fokusere på følgende motiver. I slike tilfeller må du bruke fokuslåsfunksjonen (side 48) eller manuelt fokus (side 50). Et motiv med lav kontrast, som f.eks. blå himmel eller en hvit vegg. To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i AF-området. Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en bygningsfasade. Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri eller en vannoverflate. Måle nøyaktig avstand til motivet -merket øverst på kameraet viser plasseringen til bildesensoren*. Når du måler den nøyaktige avstanden mellom kameraet og motivet, må du ta hensyn til plasseringen av den horisontale linjen. * Bildesensoren er den delen av kameraet som fungerer som "film". 47 z Fotograferingsteknikker Når motivet befinner seg utenfor AF-området (Fokuslås) Hvis motivet befinner seg til side for midten og utenfor AFområdet, vil bakgrunnen i AF-området komme i fokus, mens motivet ikke vil være i fokus. For å unngå dette, må du låse fokuset ved å følge trinnene nedenfor. 1 Plasser motivet innenfor AF-området og trykk lukkerknappen halvveis ned. 2 Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Hvis noe annet enn motivet er i AF-området Hvis (Vidt AF-område) er valgt (standardinnstillingen), kan et uønsket motiv som befinner seg i et annet område, være i fokus. I så fall kan du ved å trykke midt på multivelgeren fokusere på senterområdet selv om (Punkt) ikke er valgt. Trykk og hold midt på multivelgeren, og fotografer motivet. 48 Velge fokusmodus Du kan velge bruksmodusen for fokus. Bruke opptaksfunksjonene Fokusring Fokusmodusbryter Still inn fokusmodusbryteren til ønsket modus. Autofokus S( Enkeltbilde-AF) Kameraet fokuserer, og fokuset låses når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Denne modusen brukes når du fotograferer et stillestående motiv. A( Automatisk AF) Denne AF-modusen kobler automatisk mellom enkeltbilde-af og kontinuerlig AF. Når du trykker og holder lukkerknappen, blir fokus låst hvis motivet er ubevegelig, og kameraet fortsetter å fokusere hvis motiver beveger seg. Denne modusen brukes i ulike situasjoner. Du kan bruke DMF (Direkte manuelt fokus) i stedet for AF-A med [AF-A-innstill. Din bruksanvisning SONY DSLR-A700

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 2-689-106-71 (1) Før du tar kameraet i bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 100 DSLR-A100 Bruke visningsfunksjonene Bruke menyen Bruke datamaskinen

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig. For kunder i Europa

ADVARSEL! Forsiktig. For kunder i Europa ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske

Detaljer

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

DSLR-A900. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A900. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A900

Din bruksanvisning SONY DSLR-A900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY DSLR-A900. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY DSLR-A900 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-21(1) 2010 Sony Corporation

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-21(1) 2010 Sony Corporation DSLR-A900/DSLR-A850 De nye funksjonene som følger av denne oppgraderingen og måten de skal brukes på, er beskrevet her. Se "Bruksanvisning" som medfølger kameraet. 2010 Sony Corporation A-DWD-100-21(1)

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A850

Din bruksanvisning SONY DSLR-A850 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Kort informasjon om bruk av kameraet

Kort informasjon om bruk av kameraet Kort informasjon om bruk av kameraet Fremgangsmate for fotografering Dette kameraet har to fotograferingsmoduser: Live view modusen som bruker LCD-skjennen, samt slilkennodusen som bruker slilkeren (OYF).

Detaljer

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funksjonene i denne fastvaren og bruken av dem, beskrives her. Se "Bruksanvisning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-21(1) Funksjoner Kameraet får funksjonene nedenfor i

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-N1. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-N1. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding DK DSC-N1 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok/ feilsøking

Brukerhåndbok/ feilsøking 2-654-495-32(1) Digital Still Camera Brukerhåndbok/ feilsøking Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok), og oppbevare dem

Detaljer

DSLR-A200. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A200. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A450

Din bruksanvisning SONY DSLR-A450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-H2/H5 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter beskrives her. Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en. 2010 Sony

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S800 Før du bruker enheten, vennligst les nøye gjennom denne Brukerhåndbok og "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ALPHA DSLR-A100

Din bruksanvisning SONY ALPHA DSLR-A100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY ALPHA DSLR-A100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY ALPHA DSLR-A100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruk opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W150/W170 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-747-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50/W70 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-761-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-438-656-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Innholdsfortegnelse Før bruk 2 Introduksjon av funksjoner... 9 Kort informasjon

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-438-657-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning A-fatning SLT-A99/SLT-A99V ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Bruke kameraet Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot Bruke Oppsettskjermbildet Bruke datamaskinen DSC-S500 Skrive ut stillbilder Koble kameraet til TVen Digital Still Camera "Bruksanvisning"

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. informasjon sortert etter funksjon.

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

En samling eksempelfoto SB-900

En samling eksempelfoto SB-900 En samling eksempelfoto SB-900 Dette heftet inneholder teknikker, eksempelfoto og en oversikt over blitsmulighetene når du fotograferer med SB-900. No Velge passende belysningsmønster SB-900 inneholder

Detaljer

Grunnleggende begreper. Frode Slettum

Grunnleggende begreper. Frode Slettum Grunnleggende begreper Frode Slettum Tiden det tar å registrere lyset/bildet. Lukkertiden stilles i trinn (Eksponeringstrinn). Ett trinn tilsvarer en halvering eller dobling av lysmengden som slipper inn

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY SLT-A65VV. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY SLT-A65VV i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-183-858-61(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de tilgjengelige

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W300 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke funksjonene til å ta opp Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-951-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-21(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-758-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-291-134-63 (1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-459-707-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S1900/S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-188-767-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-288-173-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innholdsfortegnelse Eksempelbilde Meny Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-5N Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndbok Klikk

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-275-475-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innhold Søk med Meny-søk Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-C3 Om bruk av kameraet Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-955-62(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-297-562-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innholdsfortegnelse Eksempelbilde Meny Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-7 Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

Pressemelding. Digitalt speilreflekskamera BILDESENSOR. EOS 1D Mk III. 28,1 x 18,7 mm CMOS. Størrelsesforhold 3 : 2. sensorenhet BILDEPROSESSOR

Pressemelding. Digitalt speilreflekskamera BILDESENSOR. EOS 1D Mk III. 28,1 x 18,7 mm CMOS. Størrelsesforhold 3 : 2. sensorenhet BILDEPROSESSOR Digitalt speilreflekskamera BILDESENSOR BILDEPROSESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EOS 1D Mk III 28,1 x 18,7 mm CMOS Effektive piksler Ca. 10,1 M Piksler totalt Ca. 10,7 M Størrelsesforhold 3 : 2 Low-pass-filter

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-510. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-510 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-32-059-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-HX Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer