Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalkamera med utskiftbart objektiv"

Transkript

1 (1) NEX-C3 Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruksanvisning E-fatning Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de tilgjengelige funksjonene Importere bilder til datamaskinen Annet Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport Sony Corporation NEX-C3

2 Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER -TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FARE FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSENE NØYE Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er riktig dimensjonert for strømuttaket. Forsiktig [ Batteri Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske brannskader. Ivareta følgende forholdsregler: Ikke demonter det. Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller ned eller at noen tramper på det. Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem. Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil som er parkert i solen. Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet. Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumionbatterier. Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn. Hold batteriet tørt. Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony. Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene. 2

3 [ Batterilader Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Den inkluderte strømkabelen kan kun brukes med denne laderen. Strømkabelen kan ikke brukes med andre enheter. For kunder i Europa [ Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantisaker vennligst henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. [ NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. [ Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). [ Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet. 3

4 4 [ Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.

5 Innhold Klargjøre kameraet Kontrollere medfølgende tilbehør...7 Identifisere deler...8 Klargjøre batteripakken...12 Sette på/ta av objektivet...15 Sette inn et minnekort (selges separat)...17 Sette på blitsen...18 Slå på kameraet og stille inn datoen...20 Mestre grunnleggende bruk Ta stillbilder...22 Ta opp film...23 Spille av bilder...24 Slette bilder...25 Bruke kontrollhjulet og skjermknappene...27 Bruke kameraets veiledningsfunksjon...29 Bruke opptaksfunksjonene Angi funksjonen ved bruk av Fotokreativitet Justere lysstyrken for stillbilder (eksponeringskompensasjon) Endre skjermvisningen (DISP) Ta bilder med ulike bruksmoduser Velge blitsmodus Bruke selvutløseren Ta stillbilder kontinuerlig Velge bildestørrelse Bruke avspillingsfunksjonene Forstørre det bildet som skal spilles av (Forstørr) Vise bildelisten Vise bilder på en TV-skjerm

6 Kontrollere de tilgjengelige funksjonene Menyliste Funksjoner som er tilgjengelige for de ulike opptaksmodusene Tilgjengelige blitsmoduser Importere bilder til datamaskinen Installere programvaren Hva du kan gjøre med den inkluderte programvaren Annet Kontrollere antall bilder som kan tas opp Liste over ikoner på LCD-skjermen Lære mer om kameraet (Brukerhåndbok for α) Feilsøking Forholdsregler Spesifikasjoner Indeks Denne håndboken dekker flere modeller, som leveres med ulike objektiver. Modellnavnet varierer med det inkluderte objektivet. Hvilken modell som er tilgjengelig, avhenger av landet eller regionen. Modellnavn NEX-C3A NEX-C3D NEX-C3K NEX-C3Y Objektiv E16 mm E18 55 mm og E16 mm E18 55 mm E mm og E18 55 mm 6

7 Klargjøre kameraet Kontrollere medfølgende tilbehør Kontroller først modellnavnet til kameraet ditt (side 6). Tilbehøret som følger med, avhenger av modellen. Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen. x Vanlig tilbehør Batterilader BC-VW1 (1) Strømkabel (1) (følger ikke med i USA og Canada) CD-ROM (1) Applikasjonsprogramvare for α kamera Brukerhåndbok for α Bruksanvisning (denne håndboken) (1) x NEX-C3A E16 mm objektiv som fokuserer på ett punkt (1)/fremre objektivdeksel (1) (festet til kameraet) Klargjøre kameraet Oppladbar batteripakke NP-FW50 (1) USB-kabel (1) Skulderreim (1) Blits HVL-F7S(1)/blitsetui (1) x NEX-C3D E16 mm objektiv som fokuserer på ett punkt (1)/fremre objektivdeksel (1)/bakre objektivdeksel (1) E18 55 mm zoomobjektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1) (festet til kameraet)/objektivskjerm (1) x NEX-C3K E18 55 mm zoomobjektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1) (festet til kameraet)/objektivskjerm (1) x NEX-C3Y E18 55 mm zoomobjektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1) (festet til kameraet)/objektivskjerm (1) E mm zoomobjektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1)/bakre objektivdeksel (1)/objektivskjerm (1) 7

8 Klargjøre kameraet Identifisere deler Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. A (avspillingsknapp) (24) B Lukkerknapp (23) C ON/OFF (strømbryter) (20) D AF-lys/selvutløserlampe/ Smilutløser-lampe E Høyttaler F Mikrofon* G Smart terminal for tilbehør (18) H Objektiv (15) I Utløserknapp for objektivet (16) J Fatning Når objektivet er tatt av K Bildesensor** L Objektivkontakter** * Ikke dekk til denne delen under filmopptak. ** Ikke ta rett på denne delen. 8

9 A (USB-terminal) B Krok for skulderrem Det anbefales å feste skulderremmen, så du ikke kan miste kameraet. C HDMI-terminal (46) D Lyssensor E LCD-skjerm Kameraets LCD-skjerm kan vippes, og muliggjør fleksible opptaksposisjoner. Klargjøre kameraet F MOVIE (filmknapp) (23) G Kontrollhjul (27) H Skjermknapper (28) 9

10 x Blits Klargjøre kameraet A Posisjonsmerke for bildesensor B Batterideksel (13) C Minnekortdeksel (17) D Stativfeste Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Du vil ikke kunne skru kameraet ordentlig fast til stativer som har lengre skruer enn 5,5 mm, og slike skruer kan ødelegge kameraet. E Batterirom (13) F Tilkoblingsplatedeksel For bruk av AC-PW20 ACadapteren (selges separat) G Tilgangslampe (18) H Minnekortspor (17) A Skrue B Blits* C Kontakt* * Ikke ta rett på denne delen. Hvis den er skitten, må du tørke av den med en myk, ren klut. 10

11 x Objektiv E18 55 mm F OSS (leveres sammen med NEX-C3D/C3K/C3Y) C Objektivkontakter** D Fatningsindeks * En konverter selges separat. ** Ikke ta rett på denne delen. E mm F OSS (leveres sammen med NEX-C3Y) A Dekselmerke B Fokusring C Zoomering D Brennviddeskala E Brennviddemarkør F Objektivkontakter* G Fatningsindeks * Ikke ta rett på denne delen. E16 mm F2.8 (leveres sammen med NEX-C3A/ C3D) A Fokusring B Zoomering C Brennviddeskala D Brennviddemarkør E Objektivkontakter* F Fatningsindeks * Ikke ta rett på denne delen. Klargjøre kameraet A Converter-merke* B Fokusring 11

12 Klargjøre batteripakken Lad opp NP-FW50 "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. x Lade batteripakken "InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp. Klargjøre kameraet 1 2 Sett inn batteripakken i batteriladeren. Skyv inn batteripakken til du hører et klikk. Koble batteriladeren til For USA og Canada stikkontakten. Plugg CHARGE-lampen slås av når ladingen er avsluttet. For å lade opp et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 C tar det rundt 250 minutter. CHARGE-lampe For andre land/regioner enn USA og Canada CHARGE-lampe Strømkabel 12

13 Kommentarer Ladetiden avhenger også av hvor mye strøm det er igjen på batteriet, samt ladeforholdene. Du bør lade batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 C og 30 C. Batteriet blir muligens ikke ladet opp slik det skal, utenfor dette temperaturområdet. Koble batteriladeren til den nærmeste stikkontakten. CHARGE-lampen kan blinke raskt når batteriet brukes første gang eller når det ikke har vært brukt på en stund. I så fall skal du ta ut batteriet fra laderen og sette det inn igjen. Lad det deretter opp. Ikke forsøk å lade batteriet igjen rett etter at det er ladet opp, eller når det ikke har vært i bruk etter lading. Dette vil påvirke batteriytelsen. z Bruke kameraet i utlandet strømkilde Du kan bruke kameraet, batteriladeren og AC-PW20 vekselstrømadapteren (selges separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz. Det er ikke behov for en elektronisk transformator, og bruken av en slik kan forårsake feil. Klargjøre kameraet x Sette inn den ladede batteripakken 1 Åpne dekselet ved å skyve på skyvebryteren på dekselet. 13

14 2 Sett batteriet helt inn mens du trykker på låsehendelen med enden av batteriet. Låsehendel Klargjøre kameraet 3 Lukk dekselet. x Kontrollerer det gjenværende batterinivået Undersøk nivået med de følgende indikatorene og prosenttallene som vises på LCD-skjermen. Batterinivå Høyt Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke ta flere bilder. Merk Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold. z Hva er en "InfoLITHIUM"-batteripakke? En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et litiumionbatteri som har funksjoner for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Når du bruker "InfoLITHIUM"-batteripakken, vises gjenværende batteritid i prosent i henhold til kameraets bruksforhold. 14

15 x Ta ut batteripakken Slå av kameraet og skyv låsespaken mot pilen etter at du har forsikret deg om at tilgangslampen er slukket. Vær forsiktig så du ikke mister batteripakken. Låsehendel Sette på/ta av objektivet Kameraet leveres med påsatt objektiv. Se trinnene nedenfor når du skal sette på andre objektiver. Sett strømknappen på kameraet til OFF før du setter på eller tar av objektivet. 1 2 Hvis dekselet eller emballasjelokket er festet, må du fjerne det fra kameraet eller objektivet. Skift objektiv raskt på et støvfritt sted, for å unngå at støv eller rusk kommer inn i kameraet. Sett på objektivet ved å plassere de hvite indeksmerkene på objektivet og kameraet rett overfor hverandre. Hold forsiden av kameraet nedover for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet. Hvite indeksmerker Klargjøre kameraet 15

16 3 Skyv objektivet forsiktig mot kameraet mens du dreier det med klokken, inntil det går i inngrep med et klikk. Forsikre deg om at du setter på objektivet rett. Klargjøre kameraet Kommentarer Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet. Ikke bruk makt når du setter på objektivet. Fatningsadapter (selges separat) er påkrevet ved bruk av et A-fatning-objektiv (selges separat). Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med Fatningsadapter. x Ta av objektivet 1 Trykk utløserknappen for objektivet helt inn, og drei objektivet mot klokken, til det ikke går lenger. Utløserknapp for objektivet 16 Kommentarer Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten av bildesensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter objektivet, kan det vises på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene. Kameraet vibrerer svakt når det slås av, på grunn av antistøv-funksjonen, som forhindrer at støv fester seg på bildesensoren. Når du bytter objektiv bør du allikevel gjøre dette rask på et støvfritt sted. Ikke la kameraet ligge åpent, uten at objektivet er montert. Hvis du vil bruke kamerahusdeksler eller bakre obkjektivdeksler, skal du kjøpe ALC-B1EM (kamerahusdeksel) eller ALC-R1EM (bakre objektivdeksel) (selges separat).

17 Sette inn et minnekort (selges separat) 1 Åpne dekselet. 2 Sette inn et minnekort. Sett inn minnekortet til det går i inngrep med et klikk, som vist. Klargjøre kameraet Sjekk hvilken vei det avskårne hjørnet vender. 3 Lukk dekselet. x Minnekort du kan bruke Du kan bruke følgende minnekort med dette kameraet: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort. Du kan ikke bruke MultiMediaCard. Til filmopptak bør du bruke følgende minnekort. "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" kalles begge for "Memory Stick PRO Duo", og SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort kalles alle "SDkort" i denne bruksanvisningen. (Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2)) ("Memory Stick PRO-HG Duo") SD-minnekort, SDHC-minnekort, SDXC-minnekort (Class 4 eller høyere) 17

18 Merk Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exfat. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exfat før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen, sidend et vil slette alle data på kortet. (exfat er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort). Klargjøre kameraet x Fjerne minnekortet Åpne dekselet, forviss deg om at tilgangslampen ikke lyser, og skyv én gang på minnekortet. Tilgangslampe Kommentarer Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas ut, eller kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt. Still inn strømknappen på kameraet på OFF før du setter på eller tar av blitsen. Sette på blitsen Hvis du vil bruke blits under opptak, må du montere blitsenheten (inkludert). Blitsen aktiveres når den heves, og deaktiveres når den senkes. Still inn strømknappen på kameraet på OFF før du setter på eller tar av blitsen. 18

19 1 Fest blitsen til den smarte tilbehørsterminalen til kameraet. 2 3 Fest skruen for å sikre blitsen. For å utløse blitsen må du først heve den. Standardinnstillingen er [Autoblits]. På side 39 kan du se hvordan du skal endre innstillingen. Senk blitsen når du ikke har tenkt å bruke den. Klargjøre kameraet Kommentarer Strømmen til blitsen kommer fra kameraet. Når kameraet lader blitsen, blinker på LCD-skjermen. Du kan ikke trykke på lukkerknappen når dette ikonet blinker. Sett blitsen helt inn i tilbehørsterminalen på kameraet, og fest skruen ordentlig. Forviss deg om at blitsen er godt festet til kameraet. z Bære blitsen Blitsetuiet kan festes til skulderreimmen; meget praktisk. Legg blitsen i etuiet når du ikke skal bruke den, så den ikke blir skadet. 19

20 Slå på kameraet og stille inn datoen Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstilling av dato/tid vises. Klargjøre kameraet 1 2 Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. Skjermbildet for innstilling av dato/ tid vises. For å slå av kameraet, still strømbryteren til OFF. Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte [OK]. 3 Velg området ditt ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet og trykke på midten av det. 4 Trykk på høyre eller venstre side av kontrollhjulet for å velge de enkelte elementene, og trykk øverst eller nederst, eller drei det, for å velge den numeriske verdien. Sommertid: Slår på eller av sommertid. Datoformat: Velger format for datovisning. Midnatt vises som 12:00 AM, midt på dagen som 12:00 PM. 20

21 5 Gjenta trinn 4 for å stille inn de andre elementene, og trykk deretter midt på kontrollhjulet. Merk Du kan ikke overføre datoen til bildene på dette kameraet. Ved å bruke "PMB" som er lagret på CD-ROM-platen (inkludert), kan du lagre eller skrive ut bilder med dato. Se "PMB Help" for nærmere enkeltheter (side 59). x Ny innstilling av dato og tid/kontrollere nåværende klokkeinnstilling Trykk på [Meny], og velg så [Oppsett] t [Dato/tid-innst.] (side 27, 52). x Opprettholde dato- og tidsinnstilling Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer datoen, klokken og andre innstillinger, uansett om kameraet er slått av eller på, eller om batteriet er installert eller ikke. Se side 73 for mer informasjon. Klargjøre kameraet 21

22 Mestre grunnleggende bruk Ta stillbilder I modusen (Intelligent Auto) analyserer kameraet motivet, så du kan fotografere med de innstillingene som passer best. Mestre grunnleggende bruk Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. Rett kameraet mot motivet. Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet og - veiviseren på LCD-skjermen: (Nattscene), (Stativ, nattscene), (Nattportrett), (Motlys), (Portrett i motlys), (Portrett), (Landskap), eller (Makro). Ikon for scenegjenkjenning og veiviser Når du bruker et zoomobjektiv, må du dreie på zoomeringen og bestemme deg for riktig utsnitt. Zoomering 22

23 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. Når fokus er bekreftet, høres en pipelyd, og z tennes. 5 Ta opp film Fokusindikator Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. Rett kameraet mot motivet. Trykk på MOVIE-knappen igjen for å starte opptaket. Fokus og lysstyrke justeres automatisk. Hvis du trykker lukkerknappen ned halvveis under opptaket, kan du fokusere hurtigere. Mestre grunnleggende bruk 4 MOVIE-knapp Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket. 23

24 Kommentarer Lyden av kameraet og objektivet kan komme til å tas opp under filminnspilling. Du kan deaktivere lydopptak ved å velge [Meny] t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t [Av] (side 27, 51). Den kontinuerlige opptakstiden for en film avhenger av omgivelsestemperaturen og tilstanden til kameraet. Meldingen "Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned." kan bli vist når kameratemperaturen øker, for eksempel når modus for kontinuerlig fotografering er valgt. I så fall skal du slå av kameraet og vente til det er klart til fotografering igjen. Spille av bilder Mestre grunnleggende bruk 1 Trykk på (avspillingsknappen). Det siste bildet som ble tatt vises på LCD-skjermen. (avspillingsknapp) x Velge bilde Dreie kontrollhjulet. x Spille av film 1 Trykk på (Bildeindeks) på kontrollhjulet i avspillingsmodus. Seks bilder vises. 24

25 2 3 Trykk gjentatte ganger på venstre side av kontrollhjulet for å velge (film), og trykk så på midten av hjulet. For å gå tilbake til stillbildeavspilling velger du (stillbilde) (side 45). Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede filmen, og trykk på midten av det. Under filmavspilling Pause/fortsett Spole fort forover Spole fort bakover Justere volumet Slette bilder Bruk av kontrollhjulet Trykk på midten. Trykk på høyre side, eller drei den med urviseren. Trykk på venstre side, eller drei den mot urviseren. Trykk nederst t øverst/nederst. Du kan slette det bildet som vises på skjermen akkurat nå. Mestre grunnleggende bruk 1 Vis det ønskede bildet, og trykk på [Slett]. [Slett] 25

26 2 Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte [OK]. Trykk på [Avbryt] for å avbryte operasjonen. [Avbryt] [OK] Mestre grunnleggende bruk z Slette flere bilder Velg [Meny] t [Avspilling] t [Slett] for å velge og slette flere enkeltbilder på en gang. 26

27 Bruke kontrollhjulet og skjermknappene Med kontrollhjulet og skjermknappene kan du bruke forskjellige kamerafunksjoner. x Kontrollhjul Under opptak er funksjonene DISP (Vis innhold) og (Eksp.-komp.) tilgjengelige fra kontrollhjulet. Under avspilling er funksjonene DISP (Vis innhold) og (Bildeindeks) tilgjengelige fra kontrollhjulet. Når du dreier eller trykker på høyre/venstre/øvre/nedre del av kontrollhjulet i samsvar med skjermvisningen, kan du velge innstillingselementer. Du velger ved å trykke på midten av kontrollhjulet. Pilen betyr at du kan dreie kontrollhjulet. Mestre grunnleggende bruk Når det vises ulike alternativer på skjermen, kan du bla gjennom dem ved å dreie eller trykke på øvre/nedre/venstre/høyre del av kontrollhjulet. Trykk midt på for å velge. 27

28 x Skjermknapper Skjermknappene har ulike funksjoner, avhengig av sammenhengen. Den tilordnede funksjonen til hver enkelt skjermknapp vises på skjermen. For å bruke den funksjonen som vises i øvre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på skjermknapp A. For å bruke den funksjonen som vises i nedre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på skjermknapp B. For å bruke den funksjonen som vises i midten, må du trykke på midten av kontrollhjulet (skjermknapp C). I denne håndboken markeres skjermknappene med det ikonet eller den funksjonen som vises på skjermen. Mestre grunnleggende bruk A C B I dette tilfelle fungerer skjermknappen A som [Meny]-knappen, og skjermknapp B som [Opptakstips]-knappen. Skjermknappen C fungerer som [Opptaks- modus]- knappen. 28

29 Bruke kameraets veiledningsfunksjon Kameraet gir forskjellige "hjelpeveiledninger" som forklarer funksjonene, og "fototips" som gir råd om bedre opptaksteknikk. Bruk disse hjelpefunksjonene til å lære kameraet bedre å kjenne. x Hjelp Kameraet viser hjelpen for å forklare den valgte funksjonen, f.eks. når du endrer en innstilling e.l. Du kan skjule hjelpen ved å velge [Meny] t [Oppsett] t [Hjelpskjermbilde] t [Av]. x Fototips Kameraet viser fototipsene i sammenheng med den valgte opptaksmodusen. 1 Når [Opptakstips] vises i nedre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på knappen nederst til høyre (side 28). Et fototips vises automatisk i sammenheng med det aktuelle motivet. Mestre grunnleggende bruk [Opptakstips] 2 Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet og søk etter det ønskede fototipset. Drei kontrollhjulet for å bla oppover eller nedover i teksten. z Vise alle fototipsene Du kan lete gjennom alle fototipsene fra menyen. 1[Meny] t [Kamera] t [Opptakstipsliste]. 2Søk etter de ønskede fototipsene. Du kan vise et tips fra [Innholdsfortegnelse]. 29

30 Bruke opptaksfunksjonene Angi funksjonen ved bruk av Fotokreativitet Du kan bruke kameraet intuitivt med Fotokreativitet fordi skjermbildet er konstruert mer for intuitive arbeidsoperasjoner enn det vanlige skjermbildet. Du kan ta et bilde med noen enkle arbeidsoperasjoner, og lett lage kreative bilder. 1 Trykk på [Meny], og velg så [Opptaksmod.] t (Intelligent Auto). 2 Trykk midt på kontrollhjulet. Skjermbildet Fotokreativitet vises. [Meny] 3 4 Kontrollhjul Velg det elementet du vil stille inn, ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. (Bakgr. uskarp): Justerer hvor uskarp bakgrunnen skal være. (Bildeeffekt): Velger ønsket effektfilter for opptak. (Myke hudtoner-effekt): Justerer nivået for myke hudtoner-effekten. (Selvutløser/Kontinu. fremtrekk): Stiller inn den 10-sekunders selvutløseren/tar bilder kontinuerlig med høy hastighet. (Livlighet): Justerer hvor livlig bildet skal være. (Farge): Justerer fargen. (Lysstyrke): Justerer lysstyrken. Velg ønsket innstilling ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. Skjermbildet endres tilbake til fotokreativitetsskjermbildet. Gjenta trinnene 2 4 for å kombinere de forskjellige funksjonene. 30 Merk Fotokreativitetsfunksjonen er kun tilgjengelig når et objektiv med E- fatningsobjektiv er montert.

31 z Avspilling i Fotokreativitet-modus I Fotokreativitet-modus vil et trykk på -knappen gi tilgang til avspillingsmodus for Fotokreativitet. Trykk på [Tilbake] for å gå tilbake til opptaksmodus, slik at du kan ta opp med samme innstilling. x Gjøre bakgrunnen uskarp på en enkel måte (Gjøre bakgrunnen uskarp) 1 2 Velg (Bakgr. uskarp) (side 30). Gjør bakgrunnen uskarp ved å dreie på kontrollhjulet. : Drei den med urviseren for å fokusere : Drei den mot urviseren for å gjøre uskarp Trykk på [Avbryt] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden. Du kan ta opp en film med en verdi som er justert med uskarphetseffekten. Merk Uskarphetseffekten vil kanskje ikke være veldig tydelig, avhengig av avstanden fra motivet, eller av det objektivet som brukes. Bruke opptaksfunksjonene z For å oppnå bedre resultater med Bakgrunnen uskarp Flytt deg nærmere motivet. Øk avstanden mellom motivet og bakgrunnen. 31

32 x Bildeeffekt 1 2 Velg (Bildeeffekt) (side 30). Velg ønsket effekt ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. (Plakateffekt (farge)): Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig. (Plakateffekt (s/hv)): Skaper et abstrakt inntrykk, med klare kontraster i sort/hvitt. (Popfarge): Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene. (Retrofoto): Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster. (Delfarge): Skaper et bilde som bare inneholder oppgitte fargen, mens andre farger er omgjort til sort/hvitt. (Veldig lyst): Genererer et bilde med den angitte atmosfæren: Lys, transparent, eterisk, kjærlig, myk. (Sterk kontrast sort/hvitt): Genererer et bilde med store kontraster i sort/hvitt. (Lekekamera): Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med skygger i hjørnene og ekstra tydelige farger. 32

33 Justere lysstyrken for stillbilder (eksponeringskompensasjon) Du kan justere eksponeringen i trinn på 1/3 EV i området 2,0 EV til +2,0 EV. 1 Trykk på (Eksp.-komp.) på kontrollhjulet. 2 Endre skjermvisningen (DISP) 1 Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og trykk på midten av det. Hvis bildet er for lyst, må du justere [Eksp.-komp.] i retning av. Hvis bildet er for mørkt, må du justere [Eksp.-komp.] i retning av +. Trykk på DISP (Vise innhold) på kontrollhjulet. Bruke opptaksfunksjonene 2 Trykk gjentatte ganger på DISP for å velge den ønskede modusen. Under opptak Gr. skjerminfo: Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk, unntatt for situasjoner der [Opptaksmod.] er stilt inn på [Intelligent Auto] eller [Panoramafotografer.]. Skjerminfo: Viser opptaksinformasjon. Ingen skj.-info: Viser ikke opptaksinformasjon. Under avspilling Skjerminfo: Viser opptaksinformasjon. Histogram: Viser luminansfordelingen grafisk, i tillegg til opptaksinformasjonen. Ingen skj.-info: Viser ikke opptaksinformasjon. 33

34 Ta bilder med ulike bruksmoduser 1 Trykk på [Meny]. 2 [Meny] Drei kontrollhjulet for å velge [Opptaksmod.] t ønsket modus, og trykk på midten av det. (Intelligent Auto): Kameraet evaluerer motivet og foretar de passende innstillingene. SCN (Scenevalg): Tar opp med forhåndsinnstilte innstillinger som samsvarer med motivet eller forholdene. (Bildeeffekt): Tar opp med ønskede effekter for å uttrykke en unik atmosfære. (Bildestabilisering): Stabiliserer kameraet ved opptak av en innendørsscene i noe svakere lys, eller ved telefotografering. (Panoramafotografer.): Fotograferer med panoramastørrelse. (3D-panorama): Tar 3D-panoramabilder for avspilling på en 3D-kompatibel TV. M (Man. Eksponering): Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten. S (Lukkerprioritet): Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets bevegelse. A (Blenderprioritet): Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen uskarp. P (Program Auto): Automatisk fotografering som setter deg i stand til å tilpasse innstillingene, unntatt eksponeringen (blenderåpning og lukkerhastighet). 34

35 x Scenevalg 1 2 x Bildestabilisering Dette passer for innendørsfotografering uten bruk av blits, for å redusere uskarphet i motivet. 1 2 Velg SCN (Scenevalg) (side 34). Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og trykk på midten av det. (Portrett): Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir hudtoner med en myk valør. (Landskap): Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus, med livlige farger. (Makro): Brukes til næropptak av motiver som f.eks. blomster, insekter, mat eller små gjenstander. (Sportsbilder): Fotograferer et motiv i bevegelse med høy lukkerhastighet, så motivet ser ut som om det står stille. Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes. (Solnedgang): Tar vakre bilder av det røde i solnedgangen. (Nattportrett): Tar portretter i nattscener. Sett på blitsen og utløs den. (Nattscene): Fotograferer nattscener uten at den mørke atmosfæren går tapt. (Håndholdt kamera i halvlys): Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie bilder, og bildene behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy. Velg (Bildestabilisering) (side 34). Ta opp med lukkerknappen. Kameraet kombinerer seks opptak med høy følsomhet til ett stillbilde, så kamerarystelsene reduseres og bildestøy forhindres. Bruke opptaksfunksjonene 35

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-183-858-61(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de tilgjengelige

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-275-475-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innhold Søk med Meny-søk Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-C3 Om bruk av kameraet Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-288-918-61(1) NEX-5N Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruksanvisning E-fatning Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-288-173-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innholdsfortegnelse Eksempelbilde Meny Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-5N Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndbok Klikk

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-453-050-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2013 Sony Corporation NO NEX-3N Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp oppe

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-469-857-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α E-fatning Eksempelbilde Meny Indeks 2013 Sony Corporation NO ILCE-3000 Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-747-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-297-562-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innholdsfortegnelse Eksempelbilde Meny Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-7 Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY SLT-A65VV. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY SLT-A65VV i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Betjening. Digitalkamera med utskiftbart objektiv. Bruksanvisning. E-fatning NEX-7. Deler og kontroller. Trippelskivekontroll

Betjening. Digitalkamera med utskiftbart objektiv. Bruksanvisning. E-fatning NEX-7. Deler og kontroller. Trippelskivekontroll Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning Betjening Deler og kontroller Trippelskivekontroll Tilpasset knappetilordning AF/MF-knapp/AEL-knapp Annet E-fatning NEX-7 Innholdsfortegnelse Denne

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-761-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-951-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-758-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-459-707-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-955-62(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-291-134-63 (1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T110/T110D 2011 Sony Corporation 4-269-983-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-546-411-12(1) (NO) NO Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning E-fatning ILCE-QX1 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Vektbegrensning: 850 g Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S1900/S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-188-767-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX1 2009 Sony Corporation 4-148-679-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke funksjonene til å ta opp Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX7/TX7C 2010 Sony Corporation 4-165-178-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Digitalt stillbildekamera

Digitalt stillbildekamera 4-546-358-12(1) (NO) NO Digitalt stillbildekamera Bruksanvisning DSC-QX30 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet PlayMemories Home fra følgende

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-WX5/WX5C 2010 Sony Corporation 4-194-689-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX9/TX9C 2010 Sony Corporation 4-193-205-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. informasjon sortert etter funksjon.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-30-25-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W270/W275/W290 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-21(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-438-656-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Innholdsfortegnelse Før bruk 2 Introduksjon av funksjoner... 9 Kort informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-438-657-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning A-fatning SLT-A99/SLT-A99V ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-22(1) NO Slik bruker du denne brukerhåndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-33-906-3() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-H20 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-206-12(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W300 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

4-469-579-61(1) Digitalt stillkamera. Bruksanvisning DSC-RX1/RX1R

4-469-579-61(1) Digitalt stillkamera. Bruksanvisning DSC-RX1/RX1R 4-469-579-61(1) Digitalt stillkamera Bruksanvisning DSC-RX1/RX1R Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. VIKTIGE

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-472-076-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Om NEX-5T Indeks (NEX-5T) Eksempelbilde Meny Indeks 2013 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R/NEX-5T Om NEX-5T NEX-5T er utstyrt med

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Innhold...1 Introduksjon..2

Innhold...1 Introduksjon..2 0 Innhold Innhold...1 Introduksjon..2 Bruk 2 Systemkrav 4 Bli kjent med kameraet ditt 5 1. Utseende og knapper..5 2. Basisdrift 7 3. Tilkobling til PC.11 4. Laste ned filer fra kamera til PC.11 ArcSoft

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruk opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W150/W170 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S800 Før du bruker enheten, vennligst les nøye gjennom denne Brukerhåndbok og "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer