Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magne Sveen Ny styreleder i LBO"

Transkript

1 Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk Frokosttur til Moldivene Effektivt støydemperutstyr

2 TEMA HØYT & LAVT Medarbeiderblad for LBO Nr. 2 juni årgang Opplag: 1000 eks. REDAKSJONEN Tove Hansen, tel: , Bjørn Bergsvik, tel: , Leveringspresisjon på Lageret...s 4 Fjerning av guidepinner...s 5 NDT inspeksjon på Ekofisk...s 6 Ny styreleder i LBO...s 8 God økonomisk utvikling i LBO...s 11 Unikt kutteverktøy...s 12 Jobben min: Jon Ekren...s 14 Kurssenteret: Stillaskurs på kurssenteret...s 16 HMS: HMS-rådgiverne...s 18 LBOs retningslinjer på sosiale medier...s 21 Portrettet: Kenneth Yttervik...s 22 Prosjektstøtte ISO: Ny teamleder...s 27 Effektivt støydemperutstyr...s 28 HMS: Nye kontraktsansvarlige BU ISO...s 30 Maintech: Maintech-konferansen s 32 Styrket Aberdeen-kontor...s 34 Frokosttur til Moldivene...s 36 Tempoprosess med ConocoPhillips...s 38 Test dine små grå...s 39 Janne Visnes, tel: , Johnny Alnes Monge, tel: , Linjebygg Offshore AS N-6405 Molde Tel: Fax: web: Grafisk produksjon: TIBE Reklamebyrå AS Forsidebilde: Magne Sveen Foto: Anne Vik Pettersson 2

3 LEDER Kostnadene skal ned Igjen er vi inne i en periode med sterkt fokus på kostnader i olje- og gassbransjen. Det hele er trigget av at lønnsomheten for oljeselskapene på norsk sokkel er utfordret. Hver stein blir snudd for å finne innsparinger, alt fra borerigger til kaffekopper. De mest tydelige virkningene av et høyt norsk kostnadsnivå er at de fleste nye plattformer nå ikke bygges i Norge, det skjer i Sør-Korea og Singapore. Men vi som er i hjemlig oljeservice går heller ikke fri kostnadsfokuset. Statoil har for eksempel lansert STEP (Statoil Technical Efficiency Programme). Alle som har kontrakt med Statoil må nå komme opp med forslag til hvordan vi sammen kan spare kostnader. Alle som kjenner bransjen vet at det innenfor store deler av oljeservice er svært høy konkurranse og lave marginer. Flere leverandørselskaper har rett og slett problemer, ett feilkalkulert prosjekt og de er nede for telling. Her er det ikke rom for reduserte timerater. Noen små prosenter må jo bedriftene sitte igjen med hvis de skal kunne arbeide seriøst med HMS, utvikle seg og ha livets rett på sikt. Potensialet for reduserte kostnader i oljeservice ligger i å gjøre ting annerledes. Og her er det først og fremst sluttkundene, altså oljeselskapene selv, som sitter med nøkkelen. Strukturer for drift, vedlikehold og modifikasjoner av olje- og gassinstallasjoner er til dels store og kompliserte, med mange aktører og oppgaver som til dels griper inn i hverandre. Da er det av avgjørende betydning at disse aktørene deler de samme mål og drar i samme retning. I kontraktene må det derfor ligge insentiver for samhandling og effektiv gjennomføring. Aktørene i en leverandørkjede greier ikke uten videre å ordne opp i dette seg imellom, fordi det alltid vil være en kamp om makt og posisjoner, arbeidsplasser og penger. Det er som regel sluttkunden som tjener mest på innovasjon i leverandørkjeden, og det er derfor han som må sørge for at dette skjer i alle ledd. Et enkelt eksempel: I en stillaskontrakt er det alltid insentiver for å bygge stillaser effektivt, altså med lavest mulig tidsforbruk per enhet bygd stillas. Og det er vel og bra, slik må det være. Men det er aldri insentiver for å redusere eller ta helt bort behovet for å bygge stillas, altså løse jobben på en annen måte. Derfor skjer heller ikke dette, fordi alle aktørene i strukturen ville tape på en slik løsning. Bortsett fra sluttkunden, som ville spart kostnader. Den eneste mulige løsning på dette er et regime der alle involverte aktører i kjeden tjener på at innsparinger oppnås. Derfor må alle kontrakter ha sterke insentiver for innovasjon. Og når man gjennom felles anstrengelse sparer kostnader, så må sluttkunden dele gevinsten med alle involverte aktører. Får man dette til (og det gjør man hvis man vil), så har man et viktig bidrag til en mer bærekraftig utvikling. LBO ønsker å medvirke til lavere kostnader gjennom det vi er gode på, og slik jeg kjenner vår organisasjon er alle ansatte positive til å bidra. Gjennom dette bekrefter vi vår innovative kultur og legger grunnlaget for en fortsatt god utvikling i selskapet. Vi skaper også en mer spennende arbeidsplass for alle ansatte. En riktig god og trygg sommer ønskes hver enkelt. Kristoffer B. Jenssen 3

4 Fjerning av guidepinner på Eldfisk S 4

5 Av Roger J. Landsverk Når store moduler skal plasseres på dekk ved hjelp av store løftefartøy som Saipem 7000, brukes guidepinner. Guidepinnene fungerer som føringer som tvinger modulene i nøyaktig riktig posisjon når de settes ned. Når modulene er satt på plass og sikret kan guidepinnene fjernes, og det er blant annet noen av arbeidsoppgavene våre her ute på Eld S. Her brukte vi skjærebrennere for å dele opp guidepinnene i passende deler. Vektene på delene lå på cirka tonnet og opp til halvannet tonn. Videre rigget vi delene ut og transporterte de bort med jekketralle til plattformkrana kunne ta over og legge de i konteinere for transport til land. Framover blir det mye folk fra LBO på Eld S, rundt 25 personer fordelt på dag- og nattskift. Det blir mye rigging, trådsaging, brenning, sveising, montering og fjerning. 5

6 NDT inspeksjon på Ekofisk Av Frits E. Talset ConocoPhillips og Ekofisk har vært viktige for LBO helt tilbake til begynnelsen av 90-tallet. LBO har også NDT inspeksjon på Ekofisk. Ekofisk-kontrakten har blitt fornyet og vokst i omfang mange ganger. Siden 2006 har LBO også vært på Ekofisk med NDT (Non-Destructive Testing) inspeksjon. Først var det en posisjon der vi jobbet i team med ConocoPhillips (CoP) og hadde ansvaret for spesielt NDT med behov for TT. Denne posisjonen gikk da på siden av daværende NDT kontraktør på Ekofisk. Dette har fungert veldig bra helt fra starten av, og da CoP sin inspeksjonskontrakt skulle fornyes høsten 2011, fikk LBO hele kontrakten. Vi kom i gang umiddelbart og NDT avdelingen ble doblet med antall operatører på bare noen måneder. Det gikk ikke lenge før vi hadde fem faste posisjoner for NDT i tillegg til en sikringslederposisjon. Senere har vi også hatt inne en ekstra operatør som gikk sammen med to fra CoP. Denne ble trappet ned sist høst på grunn av begrenset sengekapasitet. Økende behov I begynnelsen utførte vi røntgen kun på natt, mens vi senere har kommet i gang med andre metoder. Nå har vi nylig kommet inn med enda en posisjon, og vi har i skrivende stund seks posisjoner NDT og en posisjon for sikringsleder. I NDT sammenheng så er dette en veldig stor kontrakt. Alle operatørene LBO leverer til CoP har i tillegg til NDT sertifikater også TT sertifikater. Etter ønske fra CoP prøver vi nå å få opp så mange som mulig til nivå 2 i TT. For å få til dette blir operatørene brukt i andre TT prosjekter i perioder for å opparbeide seg nok klatretimer. Våre folk blir styrt i sin helhet av Teamleder Inspeksjon CoP. Arbeidssted for operatørene er over hele Ekofiskfeltet. Dette medfører at de bor på forskjellige steder på feltet og må shuttle til de forskjellige plattformene. Samarbeidet mellom CoP og LBO fungerer veldig bra, og det er få utfordringer som har dukket opp rundt dette samarbeidet. Mange operatører NDT avdelingen har i tillegg til kontrakten med CoP også en kontrakt med MainTech på Draugen og Ormen Lange. Vi har levert mye personell mot Aker på Tampenfeltet, samt mot Aibel på Draugen og Njord. Vi har også hatt noen jobber direkte mot Statoil på Heidrun og Njord. Alle disse jobbene varierer fra enkeltjobber til kampanjejobber som strekkes over en lengre periode. For NDT avdelingen ser det spennende ut i årene som kommer med mye arbeid for operatørene våre. NDT (Non-Destructive Testing) Oljeselskapene var tidlig ute med strenge inspeksjonskrav til offshorekonstruksjoner. Dette førte til et stort behov for sertifiserte NDT operatører. Mangelfull inspeksjon kan få katastrofale følger. Derfor kreves det disiplin og dyktighet i faget. NDT har som mål å kartlegge kvaliteten av materialer og sammenføyninger av disse (sveising) i fremstillingsfasen fram mot en ferdig bygget oljeplattform, bro, løftekran eller andre konstruksjoner. (Kilde: FORCE Technologi) Ørjan Egenes. 6

7 Ørjan Egenes forbereder feste av ny film og innstilling av isotop. Fred Wietzychowski (t.v.), Ørjan Egenes og Bildetekst Patrik Fransson venter på eksponering. Roy Holm utfører PMI. 7

8 8

9 Ny styreleder i LBO Magne Sveen har en lang internasjonal karriere bak seg i oljeserviceselskapet Schlumberger. Han kommer fra Lesja og er ny styreleder i LBO. Jeg er fra Lesja og vokste opp på Sveen, et kunstnerhjem og småbruk høyt oppi solsiden av bygda. Jeg var odelsgutt på gården, men ville ut å se verden og fikk støtte for dette hjemmefra. Etter endt ingeniørutdannelse i Ålesund ble jeg rekruttert til Schlumberger, og jeg tror jeg var den første norske wireline ingeniøren med internasjonal kontrakt. Jeg mønstra på i 1972, kort etter at Ekofiskfeltet ble funnet, og jeg var med et par år ute på de første riggene Ocean Viking, Orion og Zapata Nordic. Plattformlivet var ukjent den gangen, og det var både krevende og spennende. Jeg husker det var veldig lite fritid, bare fire dager fri per måned og det var ikke snakk om skift. Du startet og avsluttet jobben, selv om det kanskje tok både to og tre døgn. Slik var det den gangen, vi følte oss som pionérer og var stolte av jobbene våre. Det er godt at det har blitt orden på forholdene nå, selv om jeg synes at pendelen kanskje har svingt litt for langt ut på fritiden. \\ Jeg kan vel kalle meg selv en global nomade innen oljeindustrien \\ Internasjonal karriere Karrierereisen min gikk med typiske treårs kontrakter i Nederland, Tyskland, England, Venezuela, Colombia, India, USA og flere steder i Midtøsten. Jeg kom til Stavanger i 1983 som leder for skandinaviadivisjonen, og da åpnet muligheten seg for oppkjøpet av seismikkselskapet GECO, som nå er blitt Schlumbergers verdensomspennende seismikkselskap. Det minner meg litt om den posisjonen LBO er i nå, et flott norsk selskap som blir koblet til et internasjonalt konsern, og får finansiell styrke og nettverk til å konkurrere på verdensbasis. Jeg var med å etablere GeoQuest, som var starten på Schlumbergers datatolking og IT management system. Jeg var var åtte år i dette softwareselskapet ved siden av Schlumberger, og ble leder for selskapet i Fra 1999 arbeidet jeg ved konsernkontoret i Paris og mønstret av i Vi har bodd i Paris siden den gang, men emigrerer sakte men sikkert nordover de nærmeste årene. Etter Schlumberger har jeg vært engasjert i Venture/Private Equity Capital industrien og vært styreformann og investor i mindre selskaper som StingrayGeo i London, Cubility, ResLink og Ziebel i Stavanger og Nordic i AbuDhabi. Jeg har arbeidet med disse selskapene fra starten fram til de nådde størrelse og posisjon til å oppnå en god exit til et større konsern. Jeg har vært engasjert i Verdane Capitals investeringskomite (Oslo) siden Global nomade Jeg kan vel kalle meg selv en global nomade innen oljeindustrien. Jeg ser tilbake på dette som en fantastisk mulighet jeg fikk og gjennom alle disse årene har jeg lært at høye krav til sikkerhet, etikk, prosjektledelse og god service er essensielt for et godt omdømme. Jeg fant en selvstendig kone fra Jylland i Danmark som har fulgt med meg på reisen, og våre fire barn har fått en internasjonal oppvekst med forskjellige skoler, kulturer, venner og senere internasjonale utdannelser. Jeg tror at vi skandinavere har godt av å komme en tur ut, det gir nye impulser og erfaringer. Og så ser du med nye øyne hvor flott det er her hjemme når du kommer tilbake. Slektsgården på Lesja Takket være min mor fikk jeg kjøpt hjemgården Sveen før konsesjonsloven trådde i kraft i Det betydde at Lesja ble et sted som vi kunne dra til når som helst og fra alle de verdenshjørner vi bodde. Nå bruker vi mye av sommerhalvåret der og får satt i stand bygningene slik at vi kan dra dit med storfamilien, som nå har passert 20 i tallet. Det er viktig å ha røtter, du må vite hvor du kommer fra og det tror jeg er hovedgrunnen til at min familie har sterke bånd til hjembygda mi, selv om vi egentlig aldri har bodd der fast. Styrevervet Jeg ble kjent med LBO i fjor høst som rådgiver til Cinven og Prezioso, og fikk raskt et godt inntrykk av bedriften. LBO er et solid selskap med en robust og kvalitetsbevisst ledelse, og med en seriøs innstilling til sikkerhet og kvalitetsservice. 9

10 Det å være styreleder er en ansvarsfunksjon mellom ledelsen, de ansatte og eieren(e). Jeg ble anbefalt av Prezioso og er nå blitt godt kjent med ledelsen og møter de ansattes representanter på vårt første møte denne uken. LBO har nå en eier som har lang erfaring innen samme fagfeltet som LBO. Det betyr at framtidsplaner og strategier blir godt diskutert før de kommer til styrebeslutning, noe som forenkler styrets funksjon. Styret skal gjennom sin funksjon skape tillit mellom partene, ha en åpen dialog, være proaktiv og informativ og støtte ledelsen i driftsplanene. Dessuten har vi en formell funksjon i forhold til aksjeloven som må følges, og vi skal møtes en gang i kvartalet. Utover det formelle styrevervet er det viktig for meg å lære hva LBO driver med, forstå mulighetene og utfordringene, og støtte Kristoffer B. Jenssen og hans team på best mulig måte slik at LBO kan fortsette å utvikle seg som en sikker, profesjonell og profitabel god aktør både i inn- og utland. Bedriften har tillit hos kundene og har gode referanser fra prosjektene i Nordsjøen. Det er den beste markedsføringen for nye kunder og kontrakter. Ved siden av den daglige aktivitet har LBO hatt stor fokus på fornying, noe som jeg tror er viktig framover. Infrastrukturen i Nordsjøen eldes over sin antatte levetid på stort sett alle olje- og gassfelt. Ny teknologi har økt oljefeltenes produksjon og levetid, Enhanced Oil Recovery. Dermed må plattformene inspiseres, vedlikeholdes og oppgraderes for å bli sertifisert videre. Dette er med på å øke LBO sitt marked i lang tid framover. Mange muligheter Jeg har også besøkt LBO i Trondheim og datterselskapet MainTech. Det jeg ser er svært spennende. LBO må bygge videre på denne kunnskapen og infrastrukturen (Dora), og framskaffe relevant teknologi og prosesser som setter offshore løsningene inn i et nytt gir. Denne sektoren trenger ny teknologi som øker effektiviteten av det vi gjør i dag slik at vi på en sikker måte kan inspisere og vedlikeholde plattformene mer uavhengig av vær og vind. Robotteknologien som utvikles for arbeid i skvalpesonen er et godt eksempel på dette. Det er krevende å introdusere ny teknologi, men LBO har stor tillit hos kundene og har mange kontrakter i gang, så jeg tror det vil hjelpe effektiviteten av introduksjonen. Gjennom ny teknologi kan det åpne seg nye markeder også internasjonalt. Det som er introdusert og virker i Nordsjøen har et godt stempel for nye markeder. Videre tror jeg at selve størrelsen på bedriften har betydning når det kommer til større kontraktstildelinger der man arbeider direkte for oljeselskapene. Derfor er det av betydning å komme opp i førstedivisjon i både multidisiplinære tjenester, størrelse og kapasitet. Det et krevende å skifte eier, og mye tid går med på å få nye rutiner på plass. Jeg er imponert over den innsatsen og positiviteten som LBO har vist i disse månedene, og at dere samtidig har hatt god fokus på den daglige driften. Dette ser bra ut. Prezioso og LBO passer sammen som hånd i hanske. Jeg gleder meg til å ta fatt på styrearbeidet og bli bedre kjent med dere alle. Lykke til i arbeidet offshore og på land, og riktig god sommer! LBOs styremedlemmer samlet på kaia på Håholmen. Rune Nordhus (t.v.), Eirik Lindahl Garnæs, Olivier Dufour, Magne Sveen, Erwoan Naour, Mike Rundle og Stig Stormo. Stéphane Randu og Kristoffer B. Jenssen er også med på bildet. Magne Sveen, Kristoffer B. Jenssen og Erwoan Naour. 10

11 ØKONOMI Lageret jobber for en stadig bedre leveringspresisjon. Jan Petter Tornes (t.v.), Tore Talseth, Hans Magne Talstad, Per Christian Øverland, Jan Erik Bringslid, Ronny Skorgen og Geir Solemdal. Stig Øren, Thor Lønseth og Arne Frostad var ikke tilstede da bildet ble tatt. God økonomisk utvikling i LBO Leveringspresisjon på Lageret LBO har hatt en god start på året med stor aktivitet i alle rammekontrakter og høy kapasitetsutnyttelse både på personell, utstyr og andre ressurser. Av Wenche Hild Sandnes Av Torstein Tafjord Det er viktig at vi har prestasjonsmål og prestasjonsmålingssystem som gjør LBO i stand til å forbedre konkurranseevnen sin. Prestasjonsmål og styringssystem skal bidra til å skape en forbedringskultur. Vi som bidrar med vareleveranser og logistikkløsninger i LBOs prosjekter jobber kontinuerlig med forbedring av arbeidsprosesser relatert til disse aktivitetene. Vi må være rustet til å håndtere utfordringer som korte leveringsfrister og nye logistikkutfordringer i forbindelse med internasjonale prosjekter i en ellers hektisk hverdag. Nye rutiner Fra 1. januar implementerte vi nye rutiner for måling av leveringspresjon på lageret. Målet er å sikre at leveringspresisjonen blir målt korrekt ved at målingene er godt definerte slik at rapporteringene blir konsekvente. Vi bruker registreringer i vårt ERP system AX for måling av vareleveranser fra lageret. På bakgrunn av bekreftet leveringsdato og faktisk leveringsdato fra lageret kan vi hente ut rapporter som gir oss tall på leveringspresisjonen. Prosedyre for måling av leveringspresisjon fra lageret er lagret i TQM. Etter et svakt år i fjor peker nå pilene oppover igjen, og alle tre forretningsområder har hatt vekst hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Både omsetning og resultat ligger noe foran budsjett per utgangen av mai, og vi forventer å levere på budsjett for året totalt. Også ordresituasjonen er god. Vi fortsetter det kontinuerlige arbeidet med å utvikle en mer kostnadseffektiv virksomhet, slik at vi er best mulig rustet til å vinne nye oppdrag og kontrakter i årene framover. Olje- og gassmarkedet har de siste årene vært preget av relativt høy aktivitet. Utsiktene for de neste årene er noe dempet. Imidlertid forventer vi et stabilt marked innenfor våre virksomhetsområder i tiden framover. Gode målinger I LBOs strategiplan er det satt som mål at leveringspresisjonen på lageret skal være 90 prosent. De siste målinger viser at den fra mars til mai har vært henholdsvis 94, 94 og 97 prosent, og dette er vi meget godt fornøyd med. Vi skal følge opp avvik i leveringspresisjonen framover. Eventuelle avvik kan være en indikasjon på at prosessene ikke fungerer som de skal. Det kan være alt fra tidsfrister på varebestillinger fra prosjektene, forsinkelse i vareleveranser fra våre leverandører til behov for mer ressurser på lageret. 11

12 Unikt kutteverktøy Av Geir Olav Aarstad LBO har utviklet et helt nytt og unikt verktøy for kutting og fjerning i klassifiserte områder. Utstyret vekker internasjonal interesse. Ideen om å utvikle et helt nytt kutteverktøy var ett av resultatene fra to Temposamlinger i Molde for snart fem år siden. Temaet for samlingene var så enkelt som «bedre kutteverktøy». Hensikten var å se hva vi allerede hadde av verktøy for kutting, hva vi eventuelt kunne forbedre på disse verktøyene og om vi kunne avdekke behov i markedet for helt nye verktøy. Gruppens innstilling etter Temposamlingen var at vi måtte prøve å utvikle og få godkjent et trådkutteverktøy for bruk i klassifisert sone, og første steg på veien var å få utviklet og testet en diamantwire til dette formålet. Neste steg var at LBO måtte ansette en fagansvarlig på kutting, og det skulle litt senere vise seg å bli undertegnede. DNV-sertifisert For et halvt år siden ble kutteutstyret endelig DNVsertifisert som kaldkutteverktøy for bruk i ATEX-sone 1 og 2. Mye arbeid er lagt ned for å få denne godkjennelsen, og prosessen har vært svært interessant og lærerik for oss som har jobbet med utviklingen av dette unike produktet. Meg bekjent er det ingen andre trådkutteverktøy i markedet som er godkjent for bruk på onshore- og offshoreinstallasjoner i klassifisert sone 1 og 2. Umiddelbar respons fra markedet Med info-brosjyrer, profilering på hjemmesiden vår og selvsagt informasjonsmøter med kunder og samarbeidspartnere, tok det ikke lang tid før vi hadde de første forespørslene på blokka og etter hvert også flere oppdragsbestillinger. Vi har allerede kuttet og fjernet konstruksjoner og eksosrør på Eldfisk i utmerket samarbeid med Rosenberg Group. Og vi har utført flere kutteoppdrag på Heimdal, deriblant fjerning av cirka 100 tonn skiddebane etter at boretårnet ble demontert og kutting og fjerning av to 30 tonns mudpumper. Oppdragene ble gjennomført på plan, takket være det gode samarbeidet med Statoil og Reinertsen på disse prosjektene. Internasjonal interesse Det nye kutteutstyret har også blitt lagt merke til internasjonalt. Markedet ser at LBO har utviklet noe helt nytt og unikt på kuttefronten, og det har igjen ført til mange forespørsler som vi nå arbeider videre med. Vi har gode forhåpninger om at det vil gi oss flere større oppdrag i nær framtid. For å møte etterspørselen har vi allerede utvidet sortimentet med ytterligere et komplett kutteverktøysett, og vi må trolig sette flere i bestilling skal vi dekke markedets behov framover. For husk effektiv kutting går aldri av moten. 12

13 Kutting av struktur og eksosrør på Eldfisk. Kutting og demontering av mudpumper på Heimdal. Kutting og fjerning av skiddebane Heimdal, totalt cirka 100 tonn. 13

14 JOBBEN MIN av Anne Vik Pettersson Navn: Jon Ekren Alder: 51 år Stilling: LBO Leder Offshore Arbeidssted: Ekofisk Hvordan er en vanlig arbeidsdag på jobben din? Dagen starter med morgenmøte, der jeg fordeler dagens jobber mellom lagene. Vi går gjennom informasjon fra plattform og kontraktør (Aker) som kan være relevant for oss. Så følger jeg opp jobbene i felt og ser til at alt går greit. Utover dagen er det planlegging av nye jobber, arbeidstillatelser og jobbpakker som må gjennomgås. Så dukker det ofte opp jobber som haster samme dag, og da må det prioriteres viktighet av jobber. Før dagen slutter er det møte der vi oppsummerer dagens utførte jobber, utfordringer og eventuelt hendelser. Så er det middag, kort kveldsmøte med kontraktør, litt rapportering og så forhåpentligvis kvelden. Hvordan havnet du i denne jobben? Jeg har mer eller mindre jobbet i LBO og tidligere Linjebygg i hele mitt yrkesaktive liv. Jeg startet med linjearbeid tidlig på 80-tallet og ble den gang tipset av en kjenning som jobbet i firmaet om at de trengte folk. Etterhvert ble det offshore. Har du noen gang vært inne på tanken om en annen yrkesvei? Ja, jeg søkte elektro i ungdommen, men det ble det ingenting av da jeg startet å jobbe i Linjebygg i stedet. Om ti år, hva gjør du da? Går alt som normalt, er jeg nok fortsatt i LBO. 14

15 Hvordan ser jobbhverdagen til kollegene dine ut? I denne spalten i H&L presenterer vi en av dine kolleger. Denne gang: Jon Ekren Hvem på jobben din fortjener en blomst? Det er nok mange som fortjener en blomst. De ansatte på Plan/Rotasjon er en god kandidat. Hva er det beste ved jobben din, og hva er det du liker minst? Varierte arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø er det jeg liker aller best med jobben min. Men det er klart at det ikke er noe hyggelig å være borte fra familien i høytider, bursdager og lignende. Hvordan er en perfekt fridag for deg? Det er rett og slett bare å få være hjemme en dag når været er bra. Hvis jeg i tillegg kan få komme meg en tur på fjorden er dagen helt perfekt. Hva skal du gjøre i sommerferien? Da skal jeg være mest mulig hjemme. Senere på sommeren blir det en uke til varmere strøk. Har du noen hobbyer? Ja, jeg har gårdsbruk og det er en stor «jobb-hobby». Ellers er jeg mye på fjellet hele året, det er viktig for meg. 15

16 KURSSENTERET Stillaskurs på Kurssenteret Det er lovpålagt krav til opplæring i stillasmontering for alle som skal montere stillas høyere en fem meter. Stillaskurs er for alle som skal montere stillas enten på land eller til havs. 16

17 Bildet til venstre: Jarle Igland (t.v.) og Olof Østlund deltok begge på et stillas grunnkurs ved LBO Kurssenter i vår, og begge er strålende fornøyde med kurset. Igland er tidligere fisker, men vil nå prøve noe nytt. Østlund er sikringsleder for LBO på Ekofisk. Kursleder Geir Bjerkeset. Av Anne Vik Pettersson Hvor ofte arrangerer dere stillaskurs på LBO Kurssenter, kursleder Geir Bjerkeset? LBO kurssenter holder stillaskurs på forespørsel fra kunde eller internt, og ellers fire fem ganger per år. Hva inneholder kurset? Kurset omhandler HMS ved stillasmontering, lover og regelverk knyttet til montering og bruk av stillas. Beregning av vindkrefter stillaset utsettes for, beregning av hvor mye last stillaset kan belastes med og i hvilken lasteklasse stillaset kan godkjennes. Kurset omhandler praktisk montering, sikre arbeidsmetoder, sikring av verktøy og stillaskomponenter, ergonomi og hvordan stillasmontører kan sikre seg mot fall under stillasmontering. Hvor lenge varer kurset? Kurset er på 36 timer teori og 72 timer praksis. Er det bare et grunnkurs, eller også påbygging? Dette kurset er et stillas grunnkurs og er minimums krav i henhold til forskrift. LBO kurssenter avholder også kurs for personell som skal ta fagbrev som stillasmontør. Dette er et påbyggingskurs der det blir gått grundigere inn i de forskjellige emnene for å kunne foreta nødvendige beregninger og gjennomføre stillasmontering på en faglig sikker og korrekt måte. Hvem er det som går på disse kursene? Grunnkurs blir tatt av personer som jobber med, eller skal jobbe med, stillas på land i byggebransjen, industri eller i offshorebransjen. Er det farlig å bygge stillas? Arbeid med stillas er et yrke som innebærer fare for fall dersom de nødvendige sikkerhetstiltak ikke blir gjort på riktig måte. Vår oppgave som kursleverandør blir derfor å tilføre stillasmontører nok og riktig kunnskap om stillasmontering for at risikoen for alvorlig skade ved stillasmontering er minimalisert til et akseptabelt nivå. Kan man bygge stillas overalt? Stillas kan monteres nesten over alt hvor arbeid skal utføres, men har sine begrensninger i spesielt værutsatte områder og nær sjø. Har det skjedd en utvikling på stillaselementene? Lettmetall? Jernprofiltyper? Det foregår en stadig utvikling av utstyr etter hvert som bransjen og kravene endres. Det bygges fortsatt mye med stålmateriell i landindustrien, men offshore bygges kun stillas av aluminium. Stillasprodusentene anstrenger seg for å lage lettere stillaskomponenter av stål også for landindustrien. Hva er det mest spenstige stillaset du har vært med på å bygge? Kan vel ikke si jeg husker noe spesielt stillas som ekstra spenstig, men har vært med på montering av stillas under helikopterdekk og i boretårn med stor høyde fra arbeidsstedet og ned til underlaget eller sjøen. Kan alle bli stillasbyggere? De aller fleste kan bli stillasmontører. Det viktigste er at man har interesse for faget og at man liker å jobbe med arbeidskollegers sikkerhet. Stillasmontøren er først og fremst en sikkerhetsarbeider som jobber for å gjøre andre arbeidstakeres arbeidsplass så sikker som mulig. En stillasmontør må like å arbeide i høyden. Arbeid i høyden er en tilvenningssak, de fleste kan trene seg til å arbeide sikkert i høyden. Hvor høye og breie kan stillasene være? Stillas blir montert i Nordsjøen fra det dypeste innvendig i leggen på Troll A plattformen fra 301 meter under havoverflaten til nærmere 200 meter over havoverflaten i fakkel eller boretårn på de høyeste installasjonene. På Njord A ble det sist vinter montert stillas under hele plattformen. Stillaset var på ett plan cirka 2000 kvadratmeter. Under revisjonsstanser kan det bli montert over 200 tonn aluminiumsstillas på en og samme installasjon. 17

18 HMS rådgiverne er støttespillere som gir råd og veiledning om hvordan HMS skal praktiseres best mulig. Turid Myhre er HMS leder i LBO og Rune Solemdal er HMS rådgiver. HMS HMSrådgiverne HMS er selve fundamentet for å kunne arbeide i oljebransjen. Hvis vi mislykkes med HMS får vi simpelthen ikke oppdrag offshore. Av Anne Vik Pettersson Det er Rune Solemdal, HMS rådgiver i Molde, som sier dette. Han er en av tre HMS rådgivere i LBO. Han og HMS leder Turid Myhre sitter i Molde, mens Marit Opsanger er stasjonert ved LBO kontoret i Stavanger. I oljebransjen er HMS utrolig viktig, og det avspeiler seg også i LBO ved at vi er tre HMS rådgivere. På mange måter er det en takknemlig jobb å være HMS rådgiver i oljeindustrien. Sikkerhet sitter i ryggraden på de som jobber offshore, de er drillet på HMS over mange år og forstår hvor viktig dette er, forteller Solemdal. Han har vært HMS rådgiver i LBO i fem år. Marit Opsanger er det siste tilskuddet av HMS rådgivere og har fungert i stillingen i to år, mens HMS lederen Turid Myhre har lengst fartstid med sju år i LBO. Støttespillere Det er viktig å påpeke at vi ikke er HMS ansvarlige, vi er rådgivere. Vi er støttespillere som gir råd og veiledning om hvordan HMS skal praktiseres best mulig i forskjellige situasjoner. Det er de som jobber som kontraktsansvarlige som også har det fulle HMS ansvaret for de enkelte kontraktene og oppdragene vi gjør offshore. Men viktigst av alt er at den enkelte LBO arbeider til en hver tid har HMS fokus i alt han eller hun gjør, da har vi som HMS rådgivere oppnådd mye, poengterer Turid Myhre. Det er mange som opp gjennom tidene har gjort narr av oljebransjens enorme fokus på sikkerhet, blant annet påbudet om å holde i rekkverket når du går i trapper. Men det er nettopp detaljene som teller. I oljebransjen har man skjønt hvor viktig det er å ta tak i ting når de er «små bagateller» slik at de ikke får vokst seg til å bli potensielle store hendelser. Storulykkepotensialet i Nordsjøen er stort, og det er ved å se på de små detaljene at vi klarer å unngå de store ulykkene, påpeker Solemdal. Terskelen offshore for å melde avvik er lav, og medarbeiderne blir positivt oppmuntret og berømmet når de påpeker feil eller potensielle feil som kan føre til farlige situasjoner. Hos oss måles suksess ut fra nullforekomst av skader og det er gledelig å se at mange verftsbedrifter og helsesektoren på land nå er i ferd med å ta etter oljeindustrien innenfor HMS. Det å unngå skader og ulykker er selvfølgelig positivt for den enkelte arbeider det 18

19 19

20 HMS rådgiverne jobber mye med kommunikasjon. Marit Opsanger er LBOs HMS rådgiver ved LBO Stavanger. gjelder, og også økonomisk gunstig for storsamfunnet som slipper sykehusopphold og sykemeldinger. Turid Myhre understreker hvor viktig det er å ha et godt og tett samarbeid med kundene i de ulike prosjektene. Hvis en kunde må sette opp et stillas tretten meter over havnivået om vinteren, så er det viktig med konkrete HMS avtaler, slik at vi er sikre på hva som er bestemt og hvem som har ansvar. Når skal arbeidet innstilles på grunn av dårlig vær? Hvem tar den økonomiske belastningen en eventuell innstilling medfører? Hvis alle slike ting er avklart på forhånd, slipper man å komme i situasjoner der en føler seg presset til å gjennomføre prosjektet hvis det ikke er fullt ut forsvarlig. Vi som HMS rådgivere kan i mange tilfeller peke på risikofaktorer som kunden ikke ser, og motsatt kan kunden ha krav til oss som vi ikke har tenkt på. Og slik blir HMS arbeidet bedre og bedre, fordi vi utfordrer hverandre. Miljø og helse 20 De siste fire fem årene har helsefokuset kommet tydeligere fram i HMS arbeidet. HMS står som kjent for Helse, Miljø og Sikkerhet. Sikkerhet har selvfølgelig stått i høysetet, men nå merker HMS rådgiverne at kundene mer og mer blir opptatt av både helse og miljøaspektet i oljeindustrien. Kundene kan for eksempel spørre om hvilken olje LBO bruker i skvalpesoneverktøy, noe som har miljøbetydning hvis det for eksempel skulle bli en lekkasje på en slange. Hverken kunden, LBO eller miljøet er tjent med at det lekker ut skadelige oljer. Det er slike eventuelle hendelser som kan være med på å svekke omdømmet til oljeindustrien, og både kunden og vi ønsker å ligge i forkant for å unngå slike hendelser. Innenfor helse har vi i det siste spesielt sett på det som har med støy, ergonomi, farlige kjemikalier og faren for utmattelse blant arbeiderne å gjøre. For eksempel har vi nettopp fått tak i helt nytt støydempende utstyr som gjør at arbeidere med hørselsskade kan fortsette i arbeidet offshore, noe som er til stor glede for den det gjelder og en stor økonomisk besparelse for samfunnet. En vinn vinn situasjon. Kommunikasjon God kommunikasjon i alle ledd er utfordrende for alle som jobber turnus. Dette merker også HMS rådgiverne. Kommunikasjon er noe vi jobber veldig mye med, både mellom oss tre HMS rådgivere, men også offshore. Det er utfordrende å få fram klar og tydelig informasjon til alle, når de aldri er på samme sted til samme tid. Derfor føler vi av og til at vi gjentar oss selv, men det er viktig for at alle skal få det samme budskapet og få en god forståelse av hvorfor ting blir gjort, sier Solemdal. Han legger til at en HMS rådgiver må være litt over middels interessert i at andre skal ha det bra. Ikke for å skape et glansbilde, men vi ønsker virkelig å være gode og få alle arbeiderne friske og hele hjem fra offshore opphold. Noen ganger må vi også tørre å være brysomme, men som sagt tidligere, ansatte i oljebransjen vet hvor viktig HMS er, og er veldig mottakelige for nye retningslinjer. Alle HMS rådgiverne berømmer arbeidet formenn og verneapparatet offshore gjør innen HMS. Det er klart at det er de som er tettest på hverdagen som ser potensielle farer. Vi er helt avhengige av gode og konstruktive tilbakemeldinger, og det får vi heldigvis. Er sikkerhetsutstyret nå så bra som det kan bli? Det skjer stadig ny utvikling på dette området. Ny teknologi gjør utstyret sikrere, lettere og bedre å bruke, og vi lærer noe nytt hele tiden. Så faget er absolutt i utvikling.

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Levetidsforlengelse av Eldfisk

Levetidsforlengelse av Eldfisk Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2014 Levetidsforlengelse av Eldfisk LBO down under Prezioso in a nutshell Njord: Så e det på an igjen Portrettet: Torgeir Trondsen Kurssenteret: TT kurs året

Detaljer

Luftens baron! Portrettet Marius Sveen:

Luftens baron! Portrettet Marius Sveen: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2010 Portrettet Marius Sveen: Luftens baron! 1 17. mai på installasjonene Reisebrev fra Libanon Samarbeid med det svenske politiet LBO starter Lederskole Testing

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2007 Solidaritet

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009 Relasjon Dugnad Fra E18 Bommestad-Langåker Etter å ha jobbet fem år internasjonalt, gleder jeg meg til utfordringen som nå ligger foran meg. Å lede Skanska Norge er

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer