Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magne Sveen Ny styreleder i LBO"

Transkript

1 Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk Frokosttur til Moldivene Effektivt støydemperutstyr

2 TEMA HØYT & LAVT Medarbeiderblad for LBO Nr. 2 juni årgang Opplag: 1000 eks. REDAKSJONEN Tove Hansen, tel: , Bjørn Bergsvik, tel: , Leveringspresisjon på Lageret...s 4 Fjerning av guidepinner...s 5 NDT inspeksjon på Ekofisk...s 6 Ny styreleder i LBO...s 8 God økonomisk utvikling i LBO...s 11 Unikt kutteverktøy...s 12 Jobben min: Jon Ekren...s 14 Kurssenteret: Stillaskurs på kurssenteret...s 16 HMS: HMS-rådgiverne...s 18 LBOs retningslinjer på sosiale medier...s 21 Portrettet: Kenneth Yttervik...s 22 Prosjektstøtte ISO: Ny teamleder...s 27 Effektivt støydemperutstyr...s 28 HMS: Nye kontraktsansvarlige BU ISO...s 30 Maintech: Maintech-konferansen s 32 Styrket Aberdeen-kontor...s 34 Frokosttur til Moldivene...s 36 Tempoprosess med ConocoPhillips...s 38 Test dine små grå...s 39 Janne Visnes, tel: , Johnny Alnes Monge, tel: , Linjebygg Offshore AS N-6405 Molde Tel: Fax: web: Grafisk produksjon: TIBE Reklamebyrå AS Forsidebilde: Magne Sveen Foto: Anne Vik Pettersson 2

3 LEDER Kostnadene skal ned Igjen er vi inne i en periode med sterkt fokus på kostnader i olje- og gassbransjen. Det hele er trigget av at lønnsomheten for oljeselskapene på norsk sokkel er utfordret. Hver stein blir snudd for å finne innsparinger, alt fra borerigger til kaffekopper. De mest tydelige virkningene av et høyt norsk kostnadsnivå er at de fleste nye plattformer nå ikke bygges i Norge, det skjer i Sør-Korea og Singapore. Men vi som er i hjemlig oljeservice går heller ikke fri kostnadsfokuset. Statoil har for eksempel lansert STEP (Statoil Technical Efficiency Programme). Alle som har kontrakt med Statoil må nå komme opp med forslag til hvordan vi sammen kan spare kostnader. Alle som kjenner bransjen vet at det innenfor store deler av oljeservice er svært høy konkurranse og lave marginer. Flere leverandørselskaper har rett og slett problemer, ett feilkalkulert prosjekt og de er nede for telling. Her er det ikke rom for reduserte timerater. Noen små prosenter må jo bedriftene sitte igjen med hvis de skal kunne arbeide seriøst med HMS, utvikle seg og ha livets rett på sikt. Potensialet for reduserte kostnader i oljeservice ligger i å gjøre ting annerledes. Og her er det først og fremst sluttkundene, altså oljeselskapene selv, som sitter med nøkkelen. Strukturer for drift, vedlikehold og modifikasjoner av olje- og gassinstallasjoner er til dels store og kompliserte, med mange aktører og oppgaver som til dels griper inn i hverandre. Da er det av avgjørende betydning at disse aktørene deler de samme mål og drar i samme retning. I kontraktene må det derfor ligge insentiver for samhandling og effektiv gjennomføring. Aktørene i en leverandørkjede greier ikke uten videre å ordne opp i dette seg imellom, fordi det alltid vil være en kamp om makt og posisjoner, arbeidsplasser og penger. Det er som regel sluttkunden som tjener mest på innovasjon i leverandørkjeden, og det er derfor han som må sørge for at dette skjer i alle ledd. Et enkelt eksempel: I en stillaskontrakt er det alltid insentiver for å bygge stillaser effektivt, altså med lavest mulig tidsforbruk per enhet bygd stillas. Og det er vel og bra, slik må det være. Men det er aldri insentiver for å redusere eller ta helt bort behovet for å bygge stillas, altså løse jobben på en annen måte. Derfor skjer heller ikke dette, fordi alle aktørene i strukturen ville tape på en slik løsning. Bortsett fra sluttkunden, som ville spart kostnader. Den eneste mulige løsning på dette er et regime der alle involverte aktører i kjeden tjener på at innsparinger oppnås. Derfor må alle kontrakter ha sterke insentiver for innovasjon. Og når man gjennom felles anstrengelse sparer kostnader, så må sluttkunden dele gevinsten med alle involverte aktører. Får man dette til (og det gjør man hvis man vil), så har man et viktig bidrag til en mer bærekraftig utvikling. LBO ønsker å medvirke til lavere kostnader gjennom det vi er gode på, og slik jeg kjenner vår organisasjon er alle ansatte positive til å bidra. Gjennom dette bekrefter vi vår innovative kultur og legger grunnlaget for en fortsatt god utvikling i selskapet. Vi skaper også en mer spennende arbeidsplass for alle ansatte. En riktig god og trygg sommer ønskes hver enkelt. Kristoffer B. Jenssen 3

4 Fjerning av guidepinner på Eldfisk S 4

5 Av Roger J. Landsverk Når store moduler skal plasseres på dekk ved hjelp av store løftefartøy som Saipem 7000, brukes guidepinner. Guidepinnene fungerer som føringer som tvinger modulene i nøyaktig riktig posisjon når de settes ned. Når modulene er satt på plass og sikret kan guidepinnene fjernes, og det er blant annet noen av arbeidsoppgavene våre her ute på Eld S. Her brukte vi skjærebrennere for å dele opp guidepinnene i passende deler. Vektene på delene lå på cirka tonnet og opp til halvannet tonn. Videre rigget vi delene ut og transporterte de bort med jekketralle til plattformkrana kunne ta over og legge de i konteinere for transport til land. Framover blir det mye folk fra LBO på Eld S, rundt 25 personer fordelt på dag- og nattskift. Det blir mye rigging, trådsaging, brenning, sveising, montering og fjerning. 5

6 NDT inspeksjon på Ekofisk Av Frits E. Talset ConocoPhillips og Ekofisk har vært viktige for LBO helt tilbake til begynnelsen av 90-tallet. LBO har også NDT inspeksjon på Ekofisk. Ekofisk-kontrakten har blitt fornyet og vokst i omfang mange ganger. Siden 2006 har LBO også vært på Ekofisk med NDT (Non-Destructive Testing) inspeksjon. Først var det en posisjon der vi jobbet i team med ConocoPhillips (CoP) og hadde ansvaret for spesielt NDT med behov for TT. Denne posisjonen gikk da på siden av daværende NDT kontraktør på Ekofisk. Dette har fungert veldig bra helt fra starten av, og da CoP sin inspeksjonskontrakt skulle fornyes høsten 2011, fikk LBO hele kontrakten. Vi kom i gang umiddelbart og NDT avdelingen ble doblet med antall operatører på bare noen måneder. Det gikk ikke lenge før vi hadde fem faste posisjoner for NDT i tillegg til en sikringslederposisjon. Senere har vi også hatt inne en ekstra operatør som gikk sammen med to fra CoP. Denne ble trappet ned sist høst på grunn av begrenset sengekapasitet. Økende behov I begynnelsen utførte vi røntgen kun på natt, mens vi senere har kommet i gang med andre metoder. Nå har vi nylig kommet inn med enda en posisjon, og vi har i skrivende stund seks posisjoner NDT og en posisjon for sikringsleder. I NDT sammenheng så er dette en veldig stor kontrakt. Alle operatørene LBO leverer til CoP har i tillegg til NDT sertifikater også TT sertifikater. Etter ønske fra CoP prøver vi nå å få opp så mange som mulig til nivå 2 i TT. For å få til dette blir operatørene brukt i andre TT prosjekter i perioder for å opparbeide seg nok klatretimer. Våre folk blir styrt i sin helhet av Teamleder Inspeksjon CoP. Arbeidssted for operatørene er over hele Ekofiskfeltet. Dette medfører at de bor på forskjellige steder på feltet og må shuttle til de forskjellige plattformene. Samarbeidet mellom CoP og LBO fungerer veldig bra, og det er få utfordringer som har dukket opp rundt dette samarbeidet. Mange operatører NDT avdelingen har i tillegg til kontrakten med CoP også en kontrakt med MainTech på Draugen og Ormen Lange. Vi har levert mye personell mot Aker på Tampenfeltet, samt mot Aibel på Draugen og Njord. Vi har også hatt noen jobber direkte mot Statoil på Heidrun og Njord. Alle disse jobbene varierer fra enkeltjobber til kampanjejobber som strekkes over en lengre periode. For NDT avdelingen ser det spennende ut i årene som kommer med mye arbeid for operatørene våre. NDT (Non-Destructive Testing) Oljeselskapene var tidlig ute med strenge inspeksjonskrav til offshorekonstruksjoner. Dette førte til et stort behov for sertifiserte NDT operatører. Mangelfull inspeksjon kan få katastrofale følger. Derfor kreves det disiplin og dyktighet i faget. NDT har som mål å kartlegge kvaliteten av materialer og sammenføyninger av disse (sveising) i fremstillingsfasen fram mot en ferdig bygget oljeplattform, bro, løftekran eller andre konstruksjoner. (Kilde: FORCE Technologi) Ørjan Egenes. 6

7 Ørjan Egenes forbereder feste av ny film og innstilling av isotop. Fred Wietzychowski (t.v.), Ørjan Egenes og Bildetekst Patrik Fransson venter på eksponering. Roy Holm utfører PMI. 7

8 8

9 Ny styreleder i LBO Magne Sveen har en lang internasjonal karriere bak seg i oljeserviceselskapet Schlumberger. Han kommer fra Lesja og er ny styreleder i LBO. Jeg er fra Lesja og vokste opp på Sveen, et kunstnerhjem og småbruk høyt oppi solsiden av bygda. Jeg var odelsgutt på gården, men ville ut å se verden og fikk støtte for dette hjemmefra. Etter endt ingeniørutdannelse i Ålesund ble jeg rekruttert til Schlumberger, og jeg tror jeg var den første norske wireline ingeniøren med internasjonal kontrakt. Jeg mønstra på i 1972, kort etter at Ekofiskfeltet ble funnet, og jeg var med et par år ute på de første riggene Ocean Viking, Orion og Zapata Nordic. Plattformlivet var ukjent den gangen, og det var både krevende og spennende. Jeg husker det var veldig lite fritid, bare fire dager fri per måned og det var ikke snakk om skift. Du startet og avsluttet jobben, selv om det kanskje tok både to og tre døgn. Slik var det den gangen, vi følte oss som pionérer og var stolte av jobbene våre. Det er godt at det har blitt orden på forholdene nå, selv om jeg synes at pendelen kanskje har svingt litt for langt ut på fritiden. \\ Jeg kan vel kalle meg selv en global nomade innen oljeindustrien \\ Internasjonal karriere Karrierereisen min gikk med typiske treårs kontrakter i Nederland, Tyskland, England, Venezuela, Colombia, India, USA og flere steder i Midtøsten. Jeg kom til Stavanger i 1983 som leder for skandinaviadivisjonen, og da åpnet muligheten seg for oppkjøpet av seismikkselskapet GECO, som nå er blitt Schlumbergers verdensomspennende seismikkselskap. Det minner meg litt om den posisjonen LBO er i nå, et flott norsk selskap som blir koblet til et internasjonalt konsern, og får finansiell styrke og nettverk til å konkurrere på verdensbasis. Jeg var med å etablere GeoQuest, som var starten på Schlumbergers datatolking og IT management system. Jeg var var åtte år i dette softwareselskapet ved siden av Schlumberger, og ble leder for selskapet i Fra 1999 arbeidet jeg ved konsernkontoret i Paris og mønstret av i Vi har bodd i Paris siden den gang, men emigrerer sakte men sikkert nordover de nærmeste årene. Etter Schlumberger har jeg vært engasjert i Venture/Private Equity Capital industrien og vært styreformann og investor i mindre selskaper som StingrayGeo i London, Cubility, ResLink og Ziebel i Stavanger og Nordic i AbuDhabi. Jeg har arbeidet med disse selskapene fra starten fram til de nådde størrelse og posisjon til å oppnå en god exit til et større konsern. Jeg har vært engasjert i Verdane Capitals investeringskomite (Oslo) siden Global nomade Jeg kan vel kalle meg selv en global nomade innen oljeindustrien. Jeg ser tilbake på dette som en fantastisk mulighet jeg fikk og gjennom alle disse årene har jeg lært at høye krav til sikkerhet, etikk, prosjektledelse og god service er essensielt for et godt omdømme. Jeg fant en selvstendig kone fra Jylland i Danmark som har fulgt med meg på reisen, og våre fire barn har fått en internasjonal oppvekst med forskjellige skoler, kulturer, venner og senere internasjonale utdannelser. Jeg tror at vi skandinavere har godt av å komme en tur ut, det gir nye impulser og erfaringer. Og så ser du med nye øyne hvor flott det er her hjemme når du kommer tilbake. Slektsgården på Lesja Takket være min mor fikk jeg kjøpt hjemgården Sveen før konsesjonsloven trådde i kraft i Det betydde at Lesja ble et sted som vi kunne dra til når som helst og fra alle de verdenshjørner vi bodde. Nå bruker vi mye av sommerhalvåret der og får satt i stand bygningene slik at vi kan dra dit med storfamilien, som nå har passert 20 i tallet. Det er viktig å ha røtter, du må vite hvor du kommer fra og det tror jeg er hovedgrunnen til at min familie har sterke bånd til hjembygda mi, selv om vi egentlig aldri har bodd der fast. Styrevervet Jeg ble kjent med LBO i fjor høst som rådgiver til Cinven og Prezioso, og fikk raskt et godt inntrykk av bedriften. LBO er et solid selskap med en robust og kvalitetsbevisst ledelse, og med en seriøs innstilling til sikkerhet og kvalitetsservice. 9

10 Det å være styreleder er en ansvarsfunksjon mellom ledelsen, de ansatte og eieren(e). Jeg ble anbefalt av Prezioso og er nå blitt godt kjent med ledelsen og møter de ansattes representanter på vårt første møte denne uken. LBO har nå en eier som har lang erfaring innen samme fagfeltet som LBO. Det betyr at framtidsplaner og strategier blir godt diskutert før de kommer til styrebeslutning, noe som forenkler styrets funksjon. Styret skal gjennom sin funksjon skape tillit mellom partene, ha en åpen dialog, være proaktiv og informativ og støtte ledelsen i driftsplanene. Dessuten har vi en formell funksjon i forhold til aksjeloven som må følges, og vi skal møtes en gang i kvartalet. Utover det formelle styrevervet er det viktig for meg å lære hva LBO driver med, forstå mulighetene og utfordringene, og støtte Kristoffer B. Jenssen og hans team på best mulig måte slik at LBO kan fortsette å utvikle seg som en sikker, profesjonell og profitabel god aktør både i inn- og utland. Bedriften har tillit hos kundene og har gode referanser fra prosjektene i Nordsjøen. Det er den beste markedsføringen for nye kunder og kontrakter. Ved siden av den daglige aktivitet har LBO hatt stor fokus på fornying, noe som jeg tror er viktig framover. Infrastrukturen i Nordsjøen eldes over sin antatte levetid på stort sett alle olje- og gassfelt. Ny teknologi har økt oljefeltenes produksjon og levetid, Enhanced Oil Recovery. Dermed må plattformene inspiseres, vedlikeholdes og oppgraderes for å bli sertifisert videre. Dette er med på å øke LBO sitt marked i lang tid framover. Mange muligheter Jeg har også besøkt LBO i Trondheim og datterselskapet MainTech. Det jeg ser er svært spennende. LBO må bygge videre på denne kunnskapen og infrastrukturen (Dora), og framskaffe relevant teknologi og prosesser som setter offshore løsningene inn i et nytt gir. Denne sektoren trenger ny teknologi som øker effektiviteten av det vi gjør i dag slik at vi på en sikker måte kan inspisere og vedlikeholde plattformene mer uavhengig av vær og vind. Robotteknologien som utvikles for arbeid i skvalpesonen er et godt eksempel på dette. Det er krevende å introdusere ny teknologi, men LBO har stor tillit hos kundene og har mange kontrakter i gang, så jeg tror det vil hjelpe effektiviteten av introduksjonen. Gjennom ny teknologi kan det åpne seg nye markeder også internasjonalt. Det som er introdusert og virker i Nordsjøen har et godt stempel for nye markeder. Videre tror jeg at selve størrelsen på bedriften har betydning når det kommer til større kontraktstildelinger der man arbeider direkte for oljeselskapene. Derfor er det av betydning å komme opp i førstedivisjon i både multidisiplinære tjenester, størrelse og kapasitet. Det et krevende å skifte eier, og mye tid går med på å få nye rutiner på plass. Jeg er imponert over den innsatsen og positiviteten som LBO har vist i disse månedene, og at dere samtidig har hatt god fokus på den daglige driften. Dette ser bra ut. Prezioso og LBO passer sammen som hånd i hanske. Jeg gleder meg til å ta fatt på styrearbeidet og bli bedre kjent med dere alle. Lykke til i arbeidet offshore og på land, og riktig god sommer! LBOs styremedlemmer samlet på kaia på Håholmen. Rune Nordhus (t.v.), Eirik Lindahl Garnæs, Olivier Dufour, Magne Sveen, Erwoan Naour, Mike Rundle og Stig Stormo. Stéphane Randu og Kristoffer B. Jenssen er også med på bildet. Magne Sveen, Kristoffer B. Jenssen og Erwoan Naour. 10

11 ØKONOMI Lageret jobber for en stadig bedre leveringspresisjon. Jan Petter Tornes (t.v.), Tore Talseth, Hans Magne Talstad, Per Christian Øverland, Jan Erik Bringslid, Ronny Skorgen og Geir Solemdal. Stig Øren, Thor Lønseth og Arne Frostad var ikke tilstede da bildet ble tatt. God økonomisk utvikling i LBO Leveringspresisjon på Lageret LBO har hatt en god start på året med stor aktivitet i alle rammekontrakter og høy kapasitetsutnyttelse både på personell, utstyr og andre ressurser. Av Wenche Hild Sandnes Av Torstein Tafjord Det er viktig at vi har prestasjonsmål og prestasjonsmålingssystem som gjør LBO i stand til å forbedre konkurranseevnen sin. Prestasjonsmål og styringssystem skal bidra til å skape en forbedringskultur. Vi som bidrar med vareleveranser og logistikkløsninger i LBOs prosjekter jobber kontinuerlig med forbedring av arbeidsprosesser relatert til disse aktivitetene. Vi må være rustet til å håndtere utfordringer som korte leveringsfrister og nye logistikkutfordringer i forbindelse med internasjonale prosjekter i en ellers hektisk hverdag. Nye rutiner Fra 1. januar implementerte vi nye rutiner for måling av leveringspresjon på lageret. Målet er å sikre at leveringspresisjonen blir målt korrekt ved at målingene er godt definerte slik at rapporteringene blir konsekvente. Vi bruker registreringer i vårt ERP system AX for måling av vareleveranser fra lageret. På bakgrunn av bekreftet leveringsdato og faktisk leveringsdato fra lageret kan vi hente ut rapporter som gir oss tall på leveringspresisjonen. Prosedyre for måling av leveringspresisjon fra lageret er lagret i TQM. Etter et svakt år i fjor peker nå pilene oppover igjen, og alle tre forretningsområder har hatt vekst hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Både omsetning og resultat ligger noe foran budsjett per utgangen av mai, og vi forventer å levere på budsjett for året totalt. Også ordresituasjonen er god. Vi fortsetter det kontinuerlige arbeidet med å utvikle en mer kostnadseffektiv virksomhet, slik at vi er best mulig rustet til å vinne nye oppdrag og kontrakter i årene framover. Olje- og gassmarkedet har de siste årene vært preget av relativt høy aktivitet. Utsiktene for de neste årene er noe dempet. Imidlertid forventer vi et stabilt marked innenfor våre virksomhetsområder i tiden framover. Gode målinger I LBOs strategiplan er det satt som mål at leveringspresisjonen på lageret skal være 90 prosent. De siste målinger viser at den fra mars til mai har vært henholdsvis 94, 94 og 97 prosent, og dette er vi meget godt fornøyd med. Vi skal følge opp avvik i leveringspresisjonen framover. Eventuelle avvik kan være en indikasjon på at prosessene ikke fungerer som de skal. Det kan være alt fra tidsfrister på varebestillinger fra prosjektene, forsinkelse i vareleveranser fra våre leverandører til behov for mer ressurser på lageret. 11

12 Unikt kutteverktøy Av Geir Olav Aarstad LBO har utviklet et helt nytt og unikt verktøy for kutting og fjerning i klassifiserte områder. Utstyret vekker internasjonal interesse. Ideen om å utvikle et helt nytt kutteverktøy var ett av resultatene fra to Temposamlinger i Molde for snart fem år siden. Temaet for samlingene var så enkelt som «bedre kutteverktøy». Hensikten var å se hva vi allerede hadde av verktøy for kutting, hva vi eventuelt kunne forbedre på disse verktøyene og om vi kunne avdekke behov i markedet for helt nye verktøy. Gruppens innstilling etter Temposamlingen var at vi måtte prøve å utvikle og få godkjent et trådkutteverktøy for bruk i klassifisert sone, og første steg på veien var å få utviklet og testet en diamantwire til dette formålet. Neste steg var at LBO måtte ansette en fagansvarlig på kutting, og det skulle litt senere vise seg å bli undertegnede. DNV-sertifisert For et halvt år siden ble kutteutstyret endelig DNVsertifisert som kaldkutteverktøy for bruk i ATEX-sone 1 og 2. Mye arbeid er lagt ned for å få denne godkjennelsen, og prosessen har vært svært interessant og lærerik for oss som har jobbet med utviklingen av dette unike produktet. Meg bekjent er det ingen andre trådkutteverktøy i markedet som er godkjent for bruk på onshore- og offshoreinstallasjoner i klassifisert sone 1 og 2. Umiddelbar respons fra markedet Med info-brosjyrer, profilering på hjemmesiden vår og selvsagt informasjonsmøter med kunder og samarbeidspartnere, tok det ikke lang tid før vi hadde de første forespørslene på blokka og etter hvert også flere oppdragsbestillinger. Vi har allerede kuttet og fjernet konstruksjoner og eksosrør på Eldfisk i utmerket samarbeid med Rosenberg Group. Og vi har utført flere kutteoppdrag på Heimdal, deriblant fjerning av cirka 100 tonn skiddebane etter at boretårnet ble demontert og kutting og fjerning av to 30 tonns mudpumper. Oppdragene ble gjennomført på plan, takket være det gode samarbeidet med Statoil og Reinertsen på disse prosjektene. Internasjonal interesse Det nye kutteutstyret har også blitt lagt merke til internasjonalt. Markedet ser at LBO har utviklet noe helt nytt og unikt på kuttefronten, og det har igjen ført til mange forespørsler som vi nå arbeider videre med. Vi har gode forhåpninger om at det vil gi oss flere større oppdrag i nær framtid. For å møte etterspørselen har vi allerede utvidet sortimentet med ytterligere et komplett kutteverktøysett, og vi må trolig sette flere i bestilling skal vi dekke markedets behov framover. For husk effektiv kutting går aldri av moten. 12

13 Kutting av struktur og eksosrør på Eldfisk. Kutting og demontering av mudpumper på Heimdal. Kutting og fjerning av skiddebane Heimdal, totalt cirka 100 tonn. 13

14 JOBBEN MIN av Anne Vik Pettersson Navn: Jon Ekren Alder: 51 år Stilling: LBO Leder Offshore Arbeidssted: Ekofisk Hvordan er en vanlig arbeidsdag på jobben din? Dagen starter med morgenmøte, der jeg fordeler dagens jobber mellom lagene. Vi går gjennom informasjon fra plattform og kontraktør (Aker) som kan være relevant for oss. Så følger jeg opp jobbene i felt og ser til at alt går greit. Utover dagen er det planlegging av nye jobber, arbeidstillatelser og jobbpakker som må gjennomgås. Så dukker det ofte opp jobber som haster samme dag, og da må det prioriteres viktighet av jobber. Før dagen slutter er det møte der vi oppsummerer dagens utførte jobber, utfordringer og eventuelt hendelser. Så er det middag, kort kveldsmøte med kontraktør, litt rapportering og så forhåpentligvis kvelden. Hvordan havnet du i denne jobben? Jeg har mer eller mindre jobbet i LBO og tidligere Linjebygg i hele mitt yrkesaktive liv. Jeg startet med linjearbeid tidlig på 80-tallet og ble den gang tipset av en kjenning som jobbet i firmaet om at de trengte folk. Etterhvert ble det offshore. Har du noen gang vært inne på tanken om en annen yrkesvei? Ja, jeg søkte elektro i ungdommen, men det ble det ingenting av da jeg startet å jobbe i Linjebygg i stedet. Om ti år, hva gjør du da? Går alt som normalt, er jeg nok fortsatt i LBO. 14

15 Hvordan ser jobbhverdagen til kollegene dine ut? I denne spalten i H&L presenterer vi en av dine kolleger. Denne gang: Jon Ekren Hvem på jobben din fortjener en blomst? Det er nok mange som fortjener en blomst. De ansatte på Plan/Rotasjon er en god kandidat. Hva er det beste ved jobben din, og hva er det du liker minst? Varierte arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø er det jeg liker aller best med jobben min. Men det er klart at det ikke er noe hyggelig å være borte fra familien i høytider, bursdager og lignende. Hvordan er en perfekt fridag for deg? Det er rett og slett bare å få være hjemme en dag når været er bra. Hvis jeg i tillegg kan få komme meg en tur på fjorden er dagen helt perfekt. Hva skal du gjøre i sommerferien? Da skal jeg være mest mulig hjemme. Senere på sommeren blir det en uke til varmere strøk. Har du noen hobbyer? Ja, jeg har gårdsbruk og det er en stor «jobb-hobby». Ellers er jeg mye på fjellet hele året, det er viktig for meg. 15

16 KURSSENTERET Stillaskurs på Kurssenteret Det er lovpålagt krav til opplæring i stillasmontering for alle som skal montere stillas høyere en fem meter. Stillaskurs er for alle som skal montere stillas enten på land eller til havs. 16

17 Bildet til venstre: Jarle Igland (t.v.) og Olof Østlund deltok begge på et stillas grunnkurs ved LBO Kurssenter i vår, og begge er strålende fornøyde med kurset. Igland er tidligere fisker, men vil nå prøve noe nytt. Østlund er sikringsleder for LBO på Ekofisk. Kursleder Geir Bjerkeset. Av Anne Vik Pettersson Hvor ofte arrangerer dere stillaskurs på LBO Kurssenter, kursleder Geir Bjerkeset? LBO kurssenter holder stillaskurs på forespørsel fra kunde eller internt, og ellers fire fem ganger per år. Hva inneholder kurset? Kurset omhandler HMS ved stillasmontering, lover og regelverk knyttet til montering og bruk av stillas. Beregning av vindkrefter stillaset utsettes for, beregning av hvor mye last stillaset kan belastes med og i hvilken lasteklasse stillaset kan godkjennes. Kurset omhandler praktisk montering, sikre arbeidsmetoder, sikring av verktøy og stillaskomponenter, ergonomi og hvordan stillasmontører kan sikre seg mot fall under stillasmontering. Hvor lenge varer kurset? Kurset er på 36 timer teori og 72 timer praksis. Er det bare et grunnkurs, eller også påbygging? Dette kurset er et stillas grunnkurs og er minimums krav i henhold til forskrift. LBO kurssenter avholder også kurs for personell som skal ta fagbrev som stillasmontør. Dette er et påbyggingskurs der det blir gått grundigere inn i de forskjellige emnene for å kunne foreta nødvendige beregninger og gjennomføre stillasmontering på en faglig sikker og korrekt måte. Hvem er det som går på disse kursene? Grunnkurs blir tatt av personer som jobber med, eller skal jobbe med, stillas på land i byggebransjen, industri eller i offshorebransjen. Er det farlig å bygge stillas? Arbeid med stillas er et yrke som innebærer fare for fall dersom de nødvendige sikkerhetstiltak ikke blir gjort på riktig måte. Vår oppgave som kursleverandør blir derfor å tilføre stillasmontører nok og riktig kunnskap om stillasmontering for at risikoen for alvorlig skade ved stillasmontering er minimalisert til et akseptabelt nivå. Kan man bygge stillas overalt? Stillas kan monteres nesten over alt hvor arbeid skal utføres, men har sine begrensninger i spesielt værutsatte områder og nær sjø. Har det skjedd en utvikling på stillaselementene? Lettmetall? Jernprofiltyper? Det foregår en stadig utvikling av utstyr etter hvert som bransjen og kravene endres. Det bygges fortsatt mye med stålmateriell i landindustrien, men offshore bygges kun stillas av aluminium. Stillasprodusentene anstrenger seg for å lage lettere stillaskomponenter av stål også for landindustrien. Hva er det mest spenstige stillaset du har vært med på å bygge? Kan vel ikke si jeg husker noe spesielt stillas som ekstra spenstig, men har vært med på montering av stillas under helikopterdekk og i boretårn med stor høyde fra arbeidsstedet og ned til underlaget eller sjøen. Kan alle bli stillasbyggere? De aller fleste kan bli stillasmontører. Det viktigste er at man har interesse for faget og at man liker å jobbe med arbeidskollegers sikkerhet. Stillasmontøren er først og fremst en sikkerhetsarbeider som jobber for å gjøre andre arbeidstakeres arbeidsplass så sikker som mulig. En stillasmontør må like å arbeide i høyden. Arbeid i høyden er en tilvenningssak, de fleste kan trene seg til å arbeide sikkert i høyden. Hvor høye og breie kan stillasene være? Stillas blir montert i Nordsjøen fra det dypeste innvendig i leggen på Troll A plattformen fra 301 meter under havoverflaten til nærmere 200 meter over havoverflaten i fakkel eller boretårn på de høyeste installasjonene. På Njord A ble det sist vinter montert stillas under hele plattformen. Stillaset var på ett plan cirka 2000 kvadratmeter. Under revisjonsstanser kan det bli montert over 200 tonn aluminiumsstillas på en og samme installasjon. 17

18 HMS rådgiverne er støttespillere som gir råd og veiledning om hvordan HMS skal praktiseres best mulig. Turid Myhre er HMS leder i LBO og Rune Solemdal er HMS rådgiver. HMS HMSrådgiverne HMS er selve fundamentet for å kunne arbeide i oljebransjen. Hvis vi mislykkes med HMS får vi simpelthen ikke oppdrag offshore. Av Anne Vik Pettersson Det er Rune Solemdal, HMS rådgiver i Molde, som sier dette. Han er en av tre HMS rådgivere i LBO. Han og HMS leder Turid Myhre sitter i Molde, mens Marit Opsanger er stasjonert ved LBO kontoret i Stavanger. I oljebransjen er HMS utrolig viktig, og det avspeiler seg også i LBO ved at vi er tre HMS rådgivere. På mange måter er det en takknemlig jobb å være HMS rådgiver i oljeindustrien. Sikkerhet sitter i ryggraden på de som jobber offshore, de er drillet på HMS over mange år og forstår hvor viktig dette er, forteller Solemdal. Han har vært HMS rådgiver i LBO i fem år. Marit Opsanger er det siste tilskuddet av HMS rådgivere og har fungert i stillingen i to år, mens HMS lederen Turid Myhre har lengst fartstid med sju år i LBO. Støttespillere Det er viktig å påpeke at vi ikke er HMS ansvarlige, vi er rådgivere. Vi er støttespillere som gir råd og veiledning om hvordan HMS skal praktiseres best mulig i forskjellige situasjoner. Det er de som jobber som kontraktsansvarlige som også har det fulle HMS ansvaret for de enkelte kontraktene og oppdragene vi gjør offshore. Men viktigst av alt er at den enkelte LBO arbeider til en hver tid har HMS fokus i alt han eller hun gjør, da har vi som HMS rådgivere oppnådd mye, poengterer Turid Myhre. Det er mange som opp gjennom tidene har gjort narr av oljebransjens enorme fokus på sikkerhet, blant annet påbudet om å holde i rekkverket når du går i trapper. Men det er nettopp detaljene som teller. I oljebransjen har man skjønt hvor viktig det er å ta tak i ting når de er «små bagateller» slik at de ikke får vokst seg til å bli potensielle store hendelser. Storulykkepotensialet i Nordsjøen er stort, og det er ved å se på de små detaljene at vi klarer å unngå de store ulykkene, påpeker Solemdal. Terskelen offshore for å melde avvik er lav, og medarbeiderne blir positivt oppmuntret og berømmet når de påpeker feil eller potensielle feil som kan føre til farlige situasjoner. Hos oss måles suksess ut fra nullforekomst av skader og det er gledelig å se at mange verftsbedrifter og helsesektoren på land nå er i ferd med å ta etter oljeindustrien innenfor HMS. Det å unngå skader og ulykker er selvfølgelig positivt for den enkelte arbeider det 18

19 19

20 HMS rådgiverne jobber mye med kommunikasjon. Marit Opsanger er LBOs HMS rådgiver ved LBO Stavanger. gjelder, og også økonomisk gunstig for storsamfunnet som slipper sykehusopphold og sykemeldinger. Turid Myhre understreker hvor viktig det er å ha et godt og tett samarbeid med kundene i de ulike prosjektene. Hvis en kunde må sette opp et stillas tretten meter over havnivået om vinteren, så er det viktig med konkrete HMS avtaler, slik at vi er sikre på hva som er bestemt og hvem som har ansvar. Når skal arbeidet innstilles på grunn av dårlig vær? Hvem tar den økonomiske belastningen en eventuell innstilling medfører? Hvis alle slike ting er avklart på forhånd, slipper man å komme i situasjoner der en føler seg presset til å gjennomføre prosjektet hvis det ikke er fullt ut forsvarlig. Vi som HMS rådgivere kan i mange tilfeller peke på risikofaktorer som kunden ikke ser, og motsatt kan kunden ha krav til oss som vi ikke har tenkt på. Og slik blir HMS arbeidet bedre og bedre, fordi vi utfordrer hverandre. Miljø og helse 20 De siste fire fem årene har helsefokuset kommet tydeligere fram i HMS arbeidet. HMS står som kjent for Helse, Miljø og Sikkerhet. Sikkerhet har selvfølgelig stått i høysetet, men nå merker HMS rådgiverne at kundene mer og mer blir opptatt av både helse og miljøaspektet i oljeindustrien. Kundene kan for eksempel spørre om hvilken olje LBO bruker i skvalpesoneverktøy, noe som har miljøbetydning hvis det for eksempel skulle bli en lekkasje på en slange. Hverken kunden, LBO eller miljøet er tjent med at det lekker ut skadelige oljer. Det er slike eventuelle hendelser som kan være med på å svekke omdømmet til oljeindustrien, og både kunden og vi ønsker å ligge i forkant for å unngå slike hendelser. Innenfor helse har vi i det siste spesielt sett på det som har med støy, ergonomi, farlige kjemikalier og faren for utmattelse blant arbeiderne å gjøre. For eksempel har vi nettopp fått tak i helt nytt støydempende utstyr som gjør at arbeidere med hørselsskade kan fortsette i arbeidet offshore, noe som er til stor glede for den det gjelder og en stor økonomisk besparelse for samfunnet. En vinn vinn situasjon. Kommunikasjon God kommunikasjon i alle ledd er utfordrende for alle som jobber turnus. Dette merker også HMS rådgiverne. Kommunikasjon er noe vi jobber veldig mye med, både mellom oss tre HMS rådgivere, men også offshore. Det er utfordrende å få fram klar og tydelig informasjon til alle, når de aldri er på samme sted til samme tid. Derfor føler vi av og til at vi gjentar oss selv, men det er viktig for at alle skal få det samme budskapet og få en god forståelse av hvorfor ting blir gjort, sier Solemdal. Han legger til at en HMS rådgiver må være litt over middels interessert i at andre skal ha det bra. Ikke for å skape et glansbilde, men vi ønsker virkelig å være gode og få alle arbeiderne friske og hele hjem fra offshore opphold. Noen ganger må vi også tørre å være brysomme, men som sagt tidligere, ansatte i oljebransjen vet hvor viktig HMS er, og er veldig mottakelige for nye retningslinjer. Alle HMS rådgiverne berømmer arbeidet formenn og verneapparatet offshore gjør innen HMS. Det er klart at det er de som er tettest på hverdagen som ser potensielle farer. Vi er helt avhengige av gode og konstruktive tilbakemeldinger, og det får vi heldigvis. Er sikkerhetsutstyret nå så bra som det kan bli? Det skjer stadig ny utvikling på dette området. Ny teknologi gjør utstyret sikrere, lettere og bedre å bruke, og vi lærer noe nytt hele tiden. Så faget er absolutt i utvikling.

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Hvordan kan operatør og entreprenør sammen sikre god risikostyring innen VoM og ISO? Arbeidstakermedvirkning innen VoM og ISO Knut Roger Sesseng Kontraktsansvarlig

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Sluttrapport prosjekt Brukerinvolvering Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Hva betyr egentlig brukerinvolvering? Hva skal til for å få dette til i praksis?

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med.

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med. GOOD WILL HUNTING By Ben Affleck og Matt Damon WILL / SKYLAR/ Kris og Sine har hatt et forhold ei stund. Dette er en scene som gjenspeiler hvor vanskelig det kan være å ta det neste skrittet. Sine ønsker

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

BAKGRUNNSSJEKK Undervurdert eller oppskrytt?

BAKGRUNNSSJEKK Undervurdert eller oppskrytt? BAKGRUNNSSJEKK Undervurdert eller oppskrytt? BT 2014 TEMA FOR DAGEN - Om bakgrunnssjekk - Fra pressen - Fakta / statistikk / undersøkelser - 11 tips for bakgrunnssjekk - Muligheter (hva kan sjekkes) -

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, mars 2013 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no

Norsk etnologisk gransking Oslo, mars 2013 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Norsk etnologisk gransking Oslo, mars 2013 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørreliste nr. 244 SJØFOLK Den som svarer på listen er innforstått med

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer