Kvamskogen Vel. Referat fra : Årsmøtet 4/ Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvamskogen Vel. Referat fra : Årsmøtet 4/5-2015 Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00"

Transkript

1 Kvamskogen Vel Referat fra : Årsmøtet 4/ Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl Tilstede fra styret : Erik Bjerring Hansen, Unni Ellefsen, Joachim L. Nielsen, Magnus Reidar Hjelme, Bjørn Karl Haugland, Per Frode Bjørkbom, Harald Thomsen & Geir Bjånes, Berit Ellefsen, Tove Skaar. & Per Stornes ( kasserer ) Meldt forfall Fra valgkomiteen Øyvind Valland, Svein Kjørsvik Ole J. Faugstad Dessuten møtte 23 av foreningens medlemmer

2 Møtet startet kl ved at foreningens formann ønsket velkommen og spurte om forsamlingen hadde alternative forslag til Per Frode Bjørkbom som møteleder. Ingen hadde det. Per Frode Bjørkbom ble valgt som møteleder for årsmøtet Joachim L Nielsen tok arbeidet som referent. Deretter startet den offisielle delen av årsmøtet med gjennomgang av sakslisten (punkt for punkt) som var fremmet i innkallelsen til årsmøtet. Saksliste for årsmøtet gjennomgått deretter godkjent. Årsberetning 2014, opplest av foreningens formann- deretter godkjent Deretter kom en rekke spørsmål fra salen før vi var ferdige med alle postene og hadde gått gjennom regnskapet. Fra salen (FS) : Hvorfor er det slutt på løypepreparering i områder Fossdal / Heiavann? Styret : Strid mellom bøndene i området og næringslaget. Sistnevnte vil ikke betale for å kunne gjøre løypemaskinen i Fossdalsområdet på samme måte som de gjør i Mødalen. Derved nekter bøndene på Fossdal tilkomst for maskinen. FS : Århusfeltet har bare veier og der brøytes det. Dette er i strid med tidligere avgitte løfter hvor det var lovet planfri overgang. Styret Kommunen følger ikke opp sine egne vedtak og grunneierne gjør som de vil. FS : Egenkapitalen i foreningen er nå på over kr Hva skal man med en slik egenkapital? Styret Dette styrker foreningen og gir oss handlefrihet til bl.a. å unngå lån. De nye bommene ble således dekket med midler direkte fra egenkapitalen. FS : Kan grunneierne virkelig nekte løypemaskinen å kjøre opp løyper om vinteren? Nekter Fylkesmannen dette, eller er det bare grunneier? Publikum er lite fornøyet med løypekjøringen i år. Dårlig (lite) trakking på Kvamskogen Vest. Noen betaler privat for å få maskinen til å trakke løyper opp til egen hytte. Styret : Grunneier bestemmer om han tillater løypemaskinen på sine områder eller ikke. Kommunen KAN overprøve dette, men har til nå ikke blandet seg inn. Dette er en pågående diskusjon foreningen har med Kvam Kommune. FS : Ikke bra nok preparert i Furedalen. Andre steder enda verre. Styret Furedalen & Mødalen er kjerneområdene på Kvamskogen. Her er det mest publikum, og disse løypene får mest oppmerksomhet fra løypekjøreren. FS Vi burde gi mer enn de kr vi donerer til løypemaskinen hvert år. Med den egenkapitalen foreningen opererer med burde det årlige bidraget til løypemaskinen være mye større. Styret Dette er en styresak som vurderes fra år til år. FS : Medlemstallet synker. Bare 1/3 av hyttene er medlemmer i foreningen. Hva gjør styret med dette? FS Veiutbygging i forbindelse med masteutbygging er dette stoppet av Velforeningen? Styret Velforeningen er prinsipielt motstander av veiutbygging. Men vi har ingen makt eller myndighet i slike saker. Vi kan mene noe og får uttale oss. Men veibygging er det kommunen og lokal grunneier som til syvende og sist bestemmer over. Veier blir bygget og veier blir lovet stengt, men blir stående åpen og blir brøytet hvis det passer grunneier. FS Brobygging ved mellom Heiavann & Fossdalsvann hva skjer? Styret Brobygging nektet gjennomført av grunneiere (nevnt tidligere). Løypene derfor lagt ute på kanten av fjellet hvor Furedalstrekket kommer opp.

3 Møteleder : Årsberetning er denne godkjent? Godkjent ingen innsigelser. Regnskap : Foreningens formann, Erik Bjerring Hansen gikk gjennom de store linjene i regnskapet. FS Styret FS Styret Opp mot 40% av inntektene er foreningskostnader og synes høye. Er dette fornuftige tall? Kostnadene kan forsvares i detalj og er ikke på noen måte høyere enn tilsvarende i andre foreninger. Arbeidet gjør seg ikke selv. Kritikk fra salen om mangel på løypekjøring og bruk av penger. Burde være mer fokus på å få flere medlemmer til foreningen (dele kostnadene på flere) samt fokus på å trekke til seg yngre medlemmer. Dette er et tilbakevendende problem. Styret er meget oppmerksomme på at medlemstallet synker. Det er vanskelig å få formidlet hvor mye arbeid styret faktisk legger til ned. Kommunikasjon med medlemmene er vanskelig. Vi forsøker så godt vi kan via Web siden vår. Valg : Deretter gikk Årsmøtet over til valg av nye medlemmer til styret. Valget ble enkelt gjennomført ved Ole J.Faugstad. På forhånd var det klart at følgende medlemmer ikke tok gjenvalg: Kleiven Per Frode Bjørkbom Tokagjel Tove Skaar Samtlige av de andre i det sittende styret tok gjenvalg. I tillegg ble der valgt to nye styremedlemmer (Kleiven v/ Eva Grimstad og Tokagjel v/bjørn Batalden For kommende periode vil styret derfor ha følgende sammensetning: Eikedals området Geir Bjånes Kleiven området Svein Kjørsvik Eva Grimstad 2 år Leite området Erik Bjerring Hansen 2 år Magnus Hjelme Bjørn Haugland 2 år Mødals området Harald Thomsen 2 år Joachim L Nielsen Furedals området Berit Ellefsen 2 år Unni Ellefsen Tokagjels området Øyvind Valland 2 år Bjørn Batalden Valgkomite for 2016 Følgende meldte seg fra salen: Christine Enga. Karstein Larsen.

4 Medlemskontingent for 2016 Vedtak : Medlemskontingenten fortsatt uforandret kr 300 for kommende år. Deretter tok foreningens formann ordet og takket avtroppende styremedlemmer for innstasen gjennom flere år. Blomster og 2 fl vin ble overrakt. Den offisielle delen av programmet var nå gjennomført og vi gikk over på den uoffisielle. Leder for Kvam Turlag Kjell Inge Tufte Tyssen fikk ordet og kunne fortelle om aktivitetene til Kvam Turlag. Turlaget har ca 500 medlemmer og har utstrakt turvirksomhet i hele Kvam gjennom hele året. Turene går av stabelen på Torsdager og Søndager. Alle turene er annonserte i Hordaland Folkeblad og på websidene og på Det er bare å stille opp, der er plass til flere på turen. Tidspunkt og sted for avmarsj står i annonsen. Deretter ble en del av turene beskrevet i detalj, med bilder fra turene. Flere turer er under planlegging. I tillegg har Kvam Turlag ansvar for ca. 10 mil med T-merkede løyper. Disse løypene er i dårlig forfatning. Publikum er velkommen med rødmaling & kost. Ca. 40 turer er presenterte på Kjell Inge ble deretter takket for innsatsen og mottok to fl. vin for frammøtet.

5 FS : Hva mener KV om byggeplanene i Longelia og den planlagte brøytingen av Mødalsveien? Styret: Vi forholder oss til kommunedelsplanen som sier at Mødalsveien IKKE skal brøytes. De 43 hyttene i Longelia er fortetting av eksisterende hytteområde med tilhørende FS : etablert planverk. Derover har vi ingen påvirkningsmulighet. Tilkomstvei skal være helårsbrøytet sier planverket. Kan foreningen skrive brev og protestere på dette? Styret: Vi MÅ forholde oss til kommunedelsplan. Vår jobb er å se til at kommunen og utbyggerne IKKE går ut over det rammeverket som er nedfelt i denne planen. Hvis nedfelte plan sier at Mødalsveien ikke skal vinterbrøytes, så er det velforeningen sin oppgave å påpeke dette om så skjer. Men dette er en velforening. Vi gis rett til å uttale oss. Men kommunen og utbygger velger selv om de vil ta protestene til følge. Styret: Høringsfristen er satt til 26 Mai. Som representant fra veilaget i Mødalsveien (Harald Thomsen) kan han fortelle at Jordskifteretten sier at veien ikke skal brøytes. Unni Ellefsen gikk deretter gjennom det strategidokument som velforeningen har arbeidet med en stund og presenterte dette. Strategidokumentet finner du og kan lese på denne nettadressen : Velforeningens styre presenterte etterpå planene om å sette ut steinbenker og bord i terrenget (donert av Hardanger Skifer AS og tilrettelagt av Henrik Steine AS ) FS Generell diskusjon blant publikum. Ert det mulig å få opparbeidet lysløyper i NAF området? Hva er status for gang & sykkelvei langs riksveien samt broer over veien? Styret Gangbroer er prosjekterte ( en ved NAF og en ved Nordheimsund Røde Kors ved U.d.heimen). Lysløype er en ønsket løsning av mange, men det er penger det skorter på. Gang og sykkelvei er påbegynt for området NAF U.d.heimen. Foreningens forman gikk deretter over til å beskrive behovet for ny parkeringsstrategi på hhv Kleiven og Leitet. Forsøksordning foreløpig for. Ingen vil få fast tildelt plass vinterhalvåret. Ved ankomst parkerer man i midten av parkeringsplassen. Denne er da brøytet. På denne måten kan entreprenøren komme til med brøyteutstyret langs sidene av plassen og få fjernet snøen. Som det nå skjer, står biler parkert over alt. Dette gjør det svært vanskelig å brøyte med store maskiner innimellom alle bilene som står spredd ut over plassene. Møtet ebbet med dette ut og ble hevet ca kl Bergen 10/5-15 Joachim L Nielsen Referent.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Møtet ble holdt i Skolehuset på Haugastøl skjærtorsdag, 20. mars 2008. Møtet ble ledet av Jan Erik Karlsen og 25 stemmeberettigede møtte frem. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014.

Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014. Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014. Årsmøtet ble holdt på Rove. Til stede: Se årsmøteprotokoll hvilke medlemmer som møtte. Til sammen 37 Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL FORENINGEN TIL USTAOSET VEL PÅSKESIRKULÆRET 2009 Til medlemmene 1.0 Referat fra Årsmøte 2008. Protokoll fra Årsmøte i Ustaosets Vel 2008 Årsmøte i Velet ble avhold på Grendehuset kl. 16.00 lørdag 9. august

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer