Protokoll fra Årsmøtet i Hunnedalen Velforening 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Årsmøtet i Hunnedalen Velforening 2015"

Transkript

1 Protokoll fra Årsmøtet i Hunnedalen Velforening 2015 Møtested : Aulaen på Misjonshøyskolen i Stavanger Tid: 11.februar 2015, kl Tilstede: Ca 100 medlemmer møtte på Årsmøtet 01. Valg av ordstyrer Ola Aalgaard ble valgt. 02. Godkjenning av innkallingen til Årsmøtet Innkallingen ble godkjent. 03. Valg av sekretær Øyvind Skogerbø ble valgt. 04. Valg av medlem til å medunderskrive protokoll fra Årsmøtet Rolv Juliussen ble valgt. 05. Styrets beretning Styrets leder gikk gjennom styrets beretning. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer. 06. Regnskap Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Nidunn Sandvik Regnskapet ble godkjent uten merknader 07. Brøyteregnskap Brøyteregnskapet ble gjennomgått av kasserer Nidunn Sandvik Regnskapet ble godkjent uten merknader 08. Revisors beretning. Revisors beretning ble gjennomgått av Sigbjørn Haugseng. Revisorberetningen ble godkjent uten merknader

2 09. Kontingent foreslås uendret Forslag godkjent. 10. Bevilgninger 2015 a) Støtte til Stavanger Freeride cup i Hunnedalen. Kr foreslås av styret for hvert gjennomførte arrangement. Forslag godkjent. b) Støtte til Røde Kors settes til kr. 0,- på grunn av at dobbelt tilskudd ble utbetalt ved en feil i Forslag godkjent 11. Budsjett 2015 Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Nidunn Sandvik Følgende feil ble korrigert i brøytebudsjettet Inntekter er 243, Brøytekostnader 300 Dette gir et negativt budsjett på kr Budsjettet ble godkjent uten merknader. 12. Valg Valgkomiteens leder Rune Hjelm som gjennomgikk styrets sammensetning, hvem som var på valg, hvem som tok gjenvalg og nye kandidater. Styrets sammensetning etter valget er som følger : Leder: Geir Skjong Valgt for 1 år Nestleder: Ola Aalgaard Ikke på valg Kasserer Nidunn Sandvik Ikke på valg Styremedlem Ståle Størkersen Valgt for 2 år Styremedlem Gunvor Voss Tangerås Valgt for 2 år Varamedlem Øyvind Skogerbø Ikke på valg Varamedlem Kjell Dahle Valgt for 2 år 1. Revisor Sigbjørn Haugseng Ikke på valg 2. Revisor Gry Berit Lundal Valgt for 2 år Valgkomité Medlem Bjørn Tore Øvstebø Valgt for 2 år Medlem Rune Hjelm Ikke på valg Medlem Synnøve Westermoen Ikke på valg

3 13. Innkommne forslag og informasjonspunkter 1) Plan for parkeringsplassene. Hver kontaktperson skal motta liste over medlemmer som har bruksrett til P-plass - v/ola Aalgaard / Rolv Juliussen. Rødt P-kort gjelder for parkering av en bil. For å kunne parkere bil nr 2 må du ha 2 blå kort. Hver hytte har ett rødt og ett blått kort. Det betyr at en må låne et kort av en hyttenabo.noen hytter har 2 P-plasser. Dette gir 2 røde og 2 blå kort dvs 3 P-plasser. På P-plass 1 er det ingen hytter som har mer enn 1 rødt kort. NB! Ingen har rett på å parkere uten å ha P-kort i bilen uansett årstid. P-kort fås ved å ta kontakt med Oppfordring om tillitsmenn om å merke parkeringsplassene slik at brøyting kan gi rom for flest mulig biler. Tiltak: Styret legger tillitsmenn listes opp på nettsida. Styret lager folder på nettsida som heter «parkeringsplasser» 2) Internett - v/gaute Madsen Hesbynett kan innføre bedre internettløsning. Forutsetning; minimum 30 hytter. Altiboks har fiber i Hunnedalen, og operativt internett i Byrkjedal. Dette kan sendes trådløst videre til hyttene. En mulighet erå leie rørtrasé av Lyse. Totalinvestering kr anslås til 300. Hesbynett / Altiboks kan tilby 25 megabits linje som anslagsvis vil koste mellom 300 og 700 pr mnd, alt etter hvor mange som melder seg på. Rolv Juliussen informerte: Riks TV har ingen planer for Hunnedalen. Forslag: Pål Vidar Stokvik, Øystein Håland og Gaute Madsen arbeider videre med saken. Forslaget ble vedtatt. 3) Innsendt forslag: Styret skal jobbe for hytteutvidelse fra 90m 2 til 120m 2. Avstemming: 3 for, 50 mot Forslag nedstemt. Benkeforslag: Styret skal jobbe forå utrede en sak om for hytteutvidelse fra 90m 2 til 120m 2 til neste årsmøte Avstemming: 15 for, 39 mot Forslag nedstemt.

4 4) Festekontrakt og rettigheter ang. vann & avløp - saksfremstilling v/rolf Juliussen I henhold til pkt 6 i festekontraktene plikter fester å tilkople seg og bekoste et avløpsanlegg krevd etablert av «kommunen». Et privat drevet avløpsanlegg jf. Høgaleitet AS, har ikke anledning til å kreve påkopling. I henhold til notat fra advokatfirma.. fra 2005, lagt ut på nettsida, kan grunneiere KUN heve festeavgiften ved indeksregulering. En heving av festeavgift i forbindelse med inngåelse av ny festeperiode skal være grunngitt / argumentert dersom økningen er større enn indeksen. Det oppfordres at alle hytteeiere som har festekontrakt at kontrakten og målebrevet forfestetomta tinglyses for bl.a å sikre rettigheter til å bore etter vann. Grunneiere med tinglyst festekontrakt skal ha rettigheter til å føre fram vann til hytteveggen / bore m.m.. 5) Vann & Avløp prosjekt- informasjon fra entreprenør Bertelsen og Garpestad Ståle Størkersen informerte for Øyvind Langemyr som meldte forfall B&G har overtatt aksjene i Høgaleitet AS. Multiconsult AS har prosjektert et renseanlegg beliggende ved toalettet på den offentlige P-plassen på Høgaleiet. Utslippstillatelse er innhentet. Det er inngått avtale om drift av renseanlegget med IVAR / Gjesdal kommune etter at renseanlegget er ferdigstilt. Det må opprettes et privat driftstyre for tilførselsledninger da avløpsledningen fram til renseanlegget fra hyttene ikke blir kommunalt driftet. Kostnad for anlegget avhenger av hvor mange hytter som kopler seg til. Avløpet fra den enkelte hytte pumpes fram til renseanlegget. Hver hytte må i utgangspunktet ha sin egen avløpspumpe. Anmerkning: Det legges lenke til ytterligere informasjon på hunnedalen.no Henstilling fra medlem: Gravetrase er må hensynta stiene til hyttene på en bedre måte enn ved graving av EL-anlegget. 6) Spørsmål fra medlem: Er det mulig å utvider perioden med senket hastighet i vinterperioden. Ståle Størkersen informerte om at den nåværende ordningen er at det fra vinterferien til over påske er senket hastighet til 60 km/t. Styret har inneværende periode forespurt vegvesenet om utvidelse av denne perioden. Vegvesenet har sagt seg positive til å senke hastigheten fra nyttår, men må «høre» forslaget med bl.a. politiet, før det kan innføres. Det antas at utvidelsen vil gjelde vinteren

5 7) Spørsmål fra medlem: Kan styret få Mesta til å brøyte «avstigningsplass /lomme» ved P-plass 5, samt frese ut noen «adkomster/trapper» i brøytekantene for hyttene som ligger på nedsiden av Rv45. Årsmøtet takker Ivar Nese som gikk ut av styret, og Rolv Juliussen som går ut av valgkomitèen. Stavanger 11/02/ Øyvind Skogerbø, sekretær Rolv Juliussen medunderskriver

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga.

Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Referat 22.06.155 Møte SKARSDALEN VEILAG STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Agenda Sak 1 Konstituering og innledning Sak

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer