Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk!"

Transkript

1 Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger -vern gjennom nyttig bruk! 1. Om Ressurssenteret ÅRSAPPORT Eiere, finansører og oppdrag I 2013 gikk Ressurssenteret over fra å være et forprosjekt til å bli et prosjekt. Det er fortsatt Akershus bondelag, Fortidsminneforeningen og Hvam videregående skole v / Agro Utvikling som er Ressurssenterets gode eiere. I 2013 ble vi også utvalgt som verdiskapningsprosjekt hos Riksantikvaren. Sammen med Riksantikvaren, har vi fått fortsatt økonomisk og faglig støtte fra Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og kulturminneavdelingen hos Akershus Fylkeskommune. Med verdiskapningspenger fra Riksantikvaren, fulgte også et vilkår om utvidelse geografisk. Dette dreier seg om utvidelse til deler av Østfold og Hedmark. Vi er glad for å ha fått anledningen til å arbeide i to spennende fylker.

2 1.2 Styringsgruppa Leder Odd- Einar Hjortnæs for Akershus Bondelag. Ola Harald Fjeldheim Fortidsminneforeningen Iver Husum for Hvam vgs/hvam Agro Utvikling 1.3 Ressursgruppa I Ressursgruppa har vi invitert inn representanter fra; Riksantikvaren - Statens landbruksforvaltning - Akershus fylkeskommune - Hedmark Fylkeskommune - Østfold fylkeskommune - Fylkesmannen i Akershus- Fylkesmannen i Hedmark - Fylkesmannen i Østfold - Norsk Håndverkutvikling -Riktig restaurering Akershus - Kulturringen - Norges Bondelag- Akershusmuseet. Ressursgruppe-møte ble holdt 29. mai i 2013 i Fortidsminneforeningens lokaler, og vi fikk inn gode innspill fra gruppa. 1.4 Ansatte Ole Jakob Holt er ansatt som bygningsvernskonsulent på timebasis, i inntil 500 t per år. Med utvidelsen til Østfold og Hedmark, har også Vegard Røhme kommet med som bygningsvernskonsulent inn i senteret. Tove Elise Ihler er ansatt som prosjektleder. Alle har et stort nettverk og kjennskap til bygningsvernsmiljøet både i Norge og i utlandet. Ole Jakob Holt har arbeidet gjennom mange år som frilans bygningsvernkonsulent. Tove Elise Ihler arbeider hos Riksantikvaren og er norsk representant i European Heritage Legal Forum. Vegard Røhme er tradisjonshåndverker med lang fartstid i Hedmark. Alle er dedikerte og gode formidlere. Tove jobber i tillegg til den daglige driften med å inspirere til ivaretakelse, gir ideer til ny bruk og nyttige markeds og nettverkskoblinger. Ole Jakob og Vegard tar seg av spørsmål som gjelder praktisk istandsetting og søknadsarbeid. 2

3 Krembefaring til Speismark, Kongsvinger kommune i Hedmark. Utgangspunkt Mange eiere vil bevare tidsdybden på gården - men mangler kunnskap om hvordan, og midler til å prioritere dette. Informasjon om finansieringskilder fra kulturminnehold og oppfølging på god istandsetting er etterspurt og avgjørende for å få et godt resultat et hus med sjela i behold, til glede for eier og forbipasserende. De vanlige rådgiverne for eiere som ikke har kontakt med antikvarkompetanse, er oftest konvensjonelle håndverkere eller meningmann - som i mange tilfeller ikke leser skadebildet riktig, og råder bonden på gården til å rive eller restaurerer ihjel. Ny og nyttig bruk er også avgjørende for vilje til ivaretakelse. Ofte har ikke bonden selv anledning til å starte med ny bruk i tillegg til vanlig arbeid. Koblinger til nettverk og ildsjeler for inspirasjon og hjelp er derfor en viktig del av ressurssenterets arbeid på befaring. 3

4 1.5 Nærmere om senterets tjenester Senteret kommer ut på befaringer gratis til bygningseiere, og vurderer objekt konkret opp mot potensielle finansieringsordninger, god istandsetting og muligheter for videre bruk inn i alminnelig drift/ ny bruk. Senteret er sparringspartner på ideer til ny bruk og næring for de som er interessert i det, særlig informasjon om muligheter for tilleggsnæring i landbruket knyttet opp mot bygningsvernsmarkedet. Vi vil bidra til at aktører i landbruket kan få kontakt med og kjennskap til kravene for å levere tjenester eller produkter inn i bygningsvernsmarkedet. Vi gir veiledning på råd om tilpasning av nye bygningsvolum i tun. Vi gir tilgang til nettverk, kobling til nyttige samarbeidspartnere og inspirerende kontakter og viser fram gode eksempler. Vi holder kurs/foredrag/presentasjoner innenfor relevante tema til det offentlige og til private (håndverkere, huseiere, mfl). Vi har som målsetning at vår rådgivning skal være konkret og nyttig for hver eier av eldre landbruksbygning som kontakter oss. Prosjektet skal arbeide for å ivareta lokale tradisjoner og varianter, både på bygninger og innenfor den immaterielle kulturarven. (historier, mat, håndverk, bygningstradisjoner, hager osv.) Tips til tilsvarende prosjekt: vi har fått spørsmål fra tilsvarende prosjekter om hvordan vi kommer i kontakt med så mange huseiere, og vi har også blitt brukt til å koble huseiere inn til to offentlige satsninger fordi vi har god kontakt med folk. Vi tror nøkkelen ligger i å markedsføre en gratis rådgivningstjeneste med elementer av informasjon om tilskudds-apparatet. Mange har gratis rådgiving inn som element i bygningsvernssenteret, men har kanskje ikke satt dette sammen med informasjon om tilskudd. Legg vekt på at rådgivningen er gratis, og omfatter rådgivningen sparring på ideer til ny bruk tror vi det også er en fordel. Enkel og lettfattelig kommunikasjon ut, gjerne på sosiale medier er også bra og la det komme klart fram at man ikke har vernehjemler i lomma. 4

5 God mat og gode hus! Foredragsholdere på knoppskytingsseminar i Nes 4. juni Nesbønder med nye initiativer ble koblet inn til dette via oss, og de fikk senere presentere seg i Viestads Lokalmat & reiseprogram på TV2. God reklame! 2. Ressurssenteret måloppnåelse Målsetningen for Ressurssenteret er å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket. Vi har satt opp en enkel handlingsplan for dette, se nedenfor i punktene Gratis rådgiving markedsføre og gi gratis rådgivning om bruk, tilskudd, istandsetting og utvikling av eldre bygninger i landbruket. Ressurssenteret skal gjennomføre 50 befaringer i løpet av Den viktigste arenaen for å skape begeistring og øke kunnskap om ivaretakelse og ny bruk i eldre landbruksbygg, skjer på befaring hos eierne. Vi har fått gode tilbakemeldinger etter endt besøk, og vi har besøkt 83 garder i Virkeområdet for senteret har vært kommuner i Akershus og Oslo. I og med støtte fra Riksantikvarens verdiskapingsprogram har Ressurssenteret utøket tjenestene til også å gjelde kommuner i nordlige Østfold og sørlige Hedmark. 5

6 Vi har hatt møte med representanter fra Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune, som var positive til utvidelsen og videre samarbeid. Også tilsvarende møte i Østfold ble gjennomført, for å få god forankring her. Også lederne for bondelagene i begge de nye fylkene er positive til rådgivingstjenesten direkte inn på tunet, gjennom kontakt med vår styringsgruppeleder Odd Einar Hjortnæs (leder i Akershus Bondelag) Formidling, omdømmebygging og synliggjøring - drive kursvirksomhet, og arrangere minst to kurs gjennom året. Ny bruk kan skje med respekt for bygningen, og god ivaretakelse krever kunnskap om riktig restaurering, materialvalg og håndverksteknikker både hos håndverker og bestiller. Vindusrestaurering på Hvam er et populært kurs, dette ble holdt vår og høst og er en glimrende anledning for den som ønsker seg inn i bygningsvernsbransjen. Informasjon om tilskuddsordninger er særlig viktig, men også begeistring, nettverk og inspirasjon til å ivareta kulturminnet trengs. Disse utfordringene har vi søkt å ta tak i ved de ulike arrangementene våre. Vi endte med å arrangere 5 samlinger/kurs totalt i egen regi, ytterligere 3 i samarbeid med Kulturminnebøndene og i tillegg bidro vi inn på andre arrangementer. Se oversikt nedenfor. Fra befaring i Eidskog, Hedmark 6

7 2.2.1 Arrangementer 1. Nettverkssamling «Bed & breakfast på gård» 22. januar. Åråsen gård i Nittedal. Denne samlingen ble arrangerte av Regionkontoret Landbruk (landbrukskontor for kommunene Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo), som inviterte oss inn i samarbeidet som er fulgt opp gjennom året. Øvrige kommuner var også invitert. Lenke til foredraget vi holdt for de drøye 40 frammøtte finnes her; s.pdf 2. Landbrukshelga i Hurdal Skriv tilskuddssøknad til eget objekt! På dette todagers seminaret ga vi deltakerne en gjennomgang av tilskuddsordninger og råd til hvordan en søknad utformes for så å slippe deltagerne løs på workshop med egne søknader og bistand fra oss. Til seminaret kom 12 deltakere med ulike prosjekt. Vi fikk god respons på evalueringsskjema av engasjerte kursdeltakere, og vil tilby dette kursopplegget også for kommende landbrukshelger. 3. Februar. Fylkesmannen arrangerte et flott seminar om temaet ny bruk av eldre landbruksbygninger, hvor vi holdt et foredrag - og fikk kontakt med mange av de inviterte akershusiske kommuner og deres saksbehandlere på byggesak. Et veldig inspirerende og bra seminar! Stor takk til arrangørene for at dette temaet igjen ble tatt opp. Vindusrestaureringskurs med Håkon Gøthesen. Februar 2013 på fem tirsdagskvelder (uke 7, 9, 10, 11 og 12) deltakere fant veien og restaurerte egne og andre garders vinduer. Kurset er populært, og 4 står på venteliste for høstens kurs. Veldig fornøyde deltakere gjennomførte dette kurset, med en veldig god og engasjert lærer - og forfatter av vindusrestaureringsboken «Gamle vinduer». Vi var veldig glad for å få hit mesteren Håkon Gøthesen - som til og med stekte vafler til elevene sine! 7

8 Foto: Eva Nordbye, en Kulturminnebonde i Nes husmannsstuene som de nå ønsker å sette i stand etter vår rådgivning! Les mer i januarutgaven av Lev Landlig. 4. Foredrag 14. mars for Frogn Bondelag. Bondelaget inviterer til møte med tema " Alternativ bruk av eldre og nyere driftsbygninger i landbruket". 40 stykker dukket opp denne kvelden, og vi holdt foredrag for engasjerte deltakere. Mange bønder i sentrale strøk ønsker bruksendring for lagerplass og også leilighetskompleks i låver de ikke bruker lenger. 5. Kulturminnebøndene i Fenstad er en gruppe bønder som har tatt initiativ til tre vellykkede bygningsvernsseminar som vi har samarbeidet med dem om; vi har vært behjelpelig med markedsføring og lærerkrefter til seminarer som har gått på interiør (utenfor Ressurssenterets område). Bøndene har vært overrasket over meget godt besøkte seminarer. Først ute var et vedlikehold av eldre tapet seminar den16 april, med mange deltakere. 8

9 6 Å leve godt med gamle møbler 4. juni bygningsvernsseminar med Kulturminnebøndene i Fenstad og Ressurssenteret, samt Romerike Historielag. 7 Næringsseminar Nes Kulturhus 4. juni verdiskaping i gamle hus foredrag Nes kommune er velsignet med en aktiv kulturetat som også tar god arkitektur på alvor og ikke minst matkultur! De inviterte oss til å holde foredrag sammen med kjendisar og gode lokale bønder som på ulike vis har utmerket seg i å fremheve det unike i kommunen. Dette ble en stor suksess med mange i kinosalen. Og en opptakt til matfestivalen i Nes september. 9

10 8 Nettverksmøte 10. juni pusterom Pilegrimsleden i Akershus. Ola Rønne kom fra fylkeskommunen og holdt et inspirerende foredrag om muligheter for tilskudd og potensiale for verdiskaping med utgangspunkt i immateriell kulturarv på garden. Men viktigst: bønder med interesse for gamle hus fikk møte hverandre! Visit Romerike var også hjertelig tilstede og er en god støttespiller for nye initiativ. Tips til tilsvarende prosjekt: For å skape gode nettverk og senke terskelen for å bidra muntlig inn i en ukjent gruppe har vi en øvelse innledningsvis for å bryte isen; vi ber forsamlingen huke tak i den de ikke kjenner, eller kjenner minst. Man skal så finne tre ting man har felles. Etterpå får man i oppgave å presentere den man har snakket med i stedet for seg selv, og fortelle om hva vedkommende kan bidra med inn i gruppa og hva vedkommende ønsker å få ut av et nettverk. Det funker! 9 Når muren svikter 17. august Espen Martinsen. For bønder med skadet murbygning, håndverkere og andre interesserte. Hit kom 30 deltakere. Dette var det siste bygningsvernsseminaret hos Kulturminnebøndene i Seminarrekken er kjørt som et prøveprosjekt for å teste ut ny bruk. 10

11 10 Oktober. Fortidsminneforeningens kvinneseminar på Røros var en braksuksess, der ble 70 damer samlet veldig mange var huseiere på jakt etter inspirasjon og nettverk. Vi holdt foredrag, og ble inspirert og mektig imponert over gode innlegg og iherdig arbeidsinnsats av kvinner fra nord til sør. Også kvinnelige tradisjonshåndverkere kom på samlingen. Tenk hva det betyr når mange flinke damer - med raushet og entusiasme, gode ideer og virketrang - blir kjent med hverandre. Vi tok initiativ til å opprette et nettverk på sosiale medier under samlingen, og dette fikk raskt over hundre medlemmer. Se mer på https://www.facebook.com/groups/ /. 11

12 11. September. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ba oss i år jobbe spesielt med eiere av eldre landbruksbygninger innenfor området for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Akershus. Vi holdt sammen foredrag og en introduksjon til eierne på en samling den 25. september. Det er rene Nepal i det utvalgte landskapet i Akershus se på dette: https://www.slf.dep.no/.../utvalgte-kulturlandskap/akershus 12. Oktober. Verdiskapingssamling i Bergen. Tusen takk til Riksantikvaren for denne fine samlingen! Turen var lagt opp med flere interessante programposter, også bla en luftetur ut fjorden med skuta Mathilde - til Herand i Hardanger. Les mer om de ulike prosjektene her: Veldig mange flinke og engasjerte folk, og gode diskusjoner. 12

13 13. November. Deltakelse på fylkesmannen seminar om BU midler. Tusen takk for et godt og lærerikt seminar! Dette ble holdt på kolonihagen i Frogner og gjett hvem det var bilde av på veggen der, om ikke Nyrbonden vår fra Nes. 14. November. Vindusrestaureringskurs med Historiske hus. Vi fikk fullt vindusrestaureringskurs også på høsten som vanlig kom folk fra garder vi har befart, med vinduer som de ville restaurere under armen. Et par skikkelige vindussmykker fant vi også blant elevene så nervene var i høyspenn for ikke å knuse klenodier. 15. Desember. Julesamling for ansatte i Ressurssenteret og Hvam Agro Utvikling- til Sveinhaug gård. På denne samlingen fikk vi foredrag om nettverksarbeid fra noen som har lang erfaring: Mjøsgårdene. De ba også om innspill på inspirasjon og ny gnist videre i deres arbeid, og ( om enn i febermodus) er innspill sendt til Mjøsgårdenes for deres workshop i desember. Tips til tilsvarende prosjekt: En strategi i forbindelse med tradisjonshåndverkskurs har vært å ringe direkte til aktive håndverkere, for å invitere. De fleste ønsker å gjøre et dypdykk inn i sitt eget håndverk, og senteret har enda til gode å få til svar at kurs og arrangementer ikke er av interesse for de vi ringer. I tillegg gir denne direktekontakten andre uventede fordeler. Skal vi for eksempel ha mur seminar, googler vi eller søker på finn.no etter «murer» samt aktuell kommune. Vi forsøker å dekke alle 22 kommunene i fylkene våre på denne måten. Ved et eksempel ringte vi for å invitere til seminar, og kom til et håndverkersenter med 70 ansatte. Da ga vi selvfølgelig også tilbudet om å komme ut og holde foredrag for alle Sosiale medier, nyhetsbrev og media Vi har vært svært aktive på sosiale medier for å spre kunnskap om bygningsvern, gode eksempler på ny bruk og arrangementer og fått god respons på dette. Vi ønsker å nå utover kulturminnemenigheten, og kommuniserer enklere og gjerne muntert- for å få dette til. Vi er oppe i 770 følgere på facebook (vi ser at det er et godt tall i forhold til andre tilsvarende små prosjekter). Også plant epost fra Romerike landbruksrådgiving er til god hjelp her, for å nå aktive bønder. Egne nyhetsbrev er også et verktøy inn i 13

14 dette, som vi får god respons på og som noen bønder sier de koser seg med og gleder seg til å motta. Sosiale medier er effektivt for å markedsføre kurs. 2.3 Næringsutvikling, markedskoblinger og nettverk bistå bøndenes behov og invitere til en nettverkssamling i Nettverk Vi treffer mange på befaring som sier at de føler seg alene om å ønske å ta vare på gamle hus på gården. Derfor er det svært hyggelig å kunne invitere bønder med felles interesse sammen, for å øke kunnskapen og gi hverandre inspirasjon. Vi oppmuntrer til nettverk, og kobler folk sammen som har tilsvarende istandsettingsprosjekt. «Pusterom» - seminaret den 10. juni var en anledning til å la bønder med felles utfordringer treffes og bli kjent. En nyttig måte å stimulere eierne på, er å inspirere til nettverk. Ekstra hyggelig var det da vi kunne lese i lokalavisen Raumnes at bønder i Nes kommune hadde gått sammen om å holde bygningsvernsseminarer fordi de var inspirert av oss. Tre seminarer ble arrangert i første halvår 2013 av de vi etter hvert begynte å kalle «Kulturminnebøndene i Fenstad». Nå har dette navnet blitt noe de har adoptert, og seminarene samarbeider vi om slik at de kan gi en inntjening på sikt. Også flere bønder har vist interesse for å sette i gang tilsvarende nettverk, med bygningsarvseminar som inkomstkilde. Et initiativ kom fra Stig Ullereng, leder i Skedsmo Bondelag. Vi vil samle «Kulturminnebøndene i Skedsmo og omegn» i Se mer om disse under arrangementer. Fra avisklippet Raumnes; 14

15 Markedskoblinger skreddersydde koblinger, tips og råd til hver bonde som kontakter oss. Vi har et mål om at hver bonde skal oppleve vårt besøke som konkret og praktisk nyttig. Vi legger vekt på å gi noe konkret for hvert besøk; en nyttig kontakt videre, en markedstilknytning, en nyttig påminning om søknadsfrist eller begrensning i kommuneplan eller et tips til bedre presentasjon. Det er viktig å samle alle på gården som har noe å si om gårdsdriften, det er sjelden nok at en er positiv til ivaretakelse. Vi har siden åpningen av Ressurssenteret opprette en link i senteret og via samarbeidspartnere mellom marked og nye initiativtakere blant bøndene. Et eksempel er plattformen vi opprettet på facebook, som vi har kalt Pusterom. Vi har gitt bøndene admin til denne siden, og den brukes flittig for å markedsføre nye initiativ etter vår rådgivining. Se mer på 15

16 På et næringsseminar ga en bonde uttrykk for at hun var overrasket over veldig godt besøkt arrangementene var med folk langveisfra. Dette har sammenheng med at vi sprer tilbudene flittig gjennom disse kanalene og inn bla i «kulturminnemenigheten» i det ganske land. Som her fra Fløgstad på Kløfta: Vi ser også at arrangementene våre kan gi synergier: Vindusrestaurering er en viktig del av ivaretakelsen av eldre bygninger, og er for så vidt et rent bygningsantikvarisk kurs. Men håndverket er også etterspurt, og kan gi en god attåtnæring for aktører i landbruket både på levering av virke og som tjeneste. Vi sparrer på ideer og viser eksempler også på slike kurs. 16

17 Vi kobler også inn til media som har potensiale for å nå et stort publikum. Vi lenket Kulturminnebøndene våre inn til Nes kommune i forbindelse med et foredrag vi skulle holde sammen med Arne Hjeltnes, Andreas Viestad og Heine Totland fra TV2. Dette resulterte i TV tid. Se klipp her; Det var moro å se Lise på Huser stolt presentere garden sin. På vår første befaring sa hun «jeg vet ikke om det går an å drive turisme her, dette er jo ikke akkurat Hemsedal». Til det kunne vi bare svare at hun hadde noe enda mer unikt; stillhet og ro, et «kortreist pusterom» for Oslos befolkning som ikke mange hadde oppdaget enda. Det har vært en fryd å jobbe sammen med Kulturminnebøndene, som utgjør Lise Kristensen sammen med Eva og Søren Nordbye i Fenstad. For det handler om tips og inspirasjon, og dytt i riktig retning så man ikke går seg vill i hemmablindheten. Noen ganger går det raskere mellom tips og handling enn andre. På en befaring på Rolstad gård ga vi tips (utfra eiers interesse) om utleie til selskap og litteraturkvelder i en av storstuene som sto ledig etter - og om å kontakte biblioteket for å få dette til. Raskt etter var dette gjort. De som tar kontakt igjen, følger vi opp. Men hver gardsbefaring følges også opp med en rapport. Eksempel på rapport fra Ressurssenteret følger nedenfor (vi har naturligvis flere hvis det er interesse for det, i så tilfelle ta kontakt). 17

18 Rapport fra befaring på Rolstad gård i Nes kommune den Fra Rolstad møtte: Anne - Kristin og Frank Rolstad. Fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger møtte: Tove Elise Ihler. Eier orienterte om drift og ressurser investert i bygningene og eiendommen, og det ble foretatt en befaring av de fleste bygningene og landskapet kring gården. Det ble ikke foretatt en grundig tilstandsvurdering av bygningene dette var en befaring med tanke på inntjening til bygningsmassen for vedlikehold. Ole Jakob Holt har allerede gitt råd om tilskudd til et av takene på gården, som trenger utskiftning. Status i dag Eierne på Rolstad har drevet Friskgård i 10 år, og legger fortsatt inn anbud til NAV i dette konseptet. Dette har vært en god inntjening for Rolstad, men krever mye innsats. Rolstad produserer også juletrær for salg og leier ut en leilighet i sidebygningen. Anne Kristin er ved siden av driften av Friskgården, engasjert guide i Hvitserk et firma som tilbyr populære turer med guide til spennende destinasjoner i utlandet. Frank har mye å gjøre med juletreproduksjon og ellers forefallende og praktisk arbeid på gården noe han gjerne vil fortsette med. I tillegg har han et ønske om kolonihagehytter i tilknytning til Rolstad. Det er veldig gode ressurser på gården; både når det gjelder bygningsmasse og mennesker. Gjennom arbeidet med bedriften Friskgården er ekteparet vant til å jobbe mye og har kunnskaper om den bedriftsøkonomiske og praktiske siden ved å drive eget foretak. I tillegg har de opparbeidet mye kompetanse innen mental trening og det å formidle ansvar for egen helse. Anne Kristin er i tillegg glad i litteratur. 18

19 Hele familien er engasjert i historie, og i natur- og kulturverdier i tilknytning til gården. Den ene sønnen er over gjennomsnittet engasjert i kulturhistorie og syr kostymer for laiv og filmer. Mye spennende skjer i Fenstad, og eierne er aktivt engasjerte i utviklingen gjennom ressursgruppearbeid i regi av kommunen. Sidebygningen og hovedbygningen Sidebygningen Tilstand Bygningen fremstår som i god teknisk stand, men taket ønskes skiftet, tilbakeført til opprinnelig utførelse og materiale. Fremtidig bruk Når man staker ut kursen videre ligger et ønske om å trappe ned egen tidsbruk, men fortsatt kunne ha en inntjening og interessant liv og virke på gården. De ekstra volumene på gårdene når sønnene flytter ut, er også en ressurs som paret vil utnytte bedre. Eierne er usikre på alternativer for fremtiden, og har bedt om befaring for å diskutere alternativer. Ressurssenterets innspill Sidebygningen. Utleie - også av flerbruksrom Ressurssenteret ser for seg at mindre involvering, men fortsatt inntjening og liv på gården kan oppnås ved å leie ut sidebygningen til ulike aktører. Her kan man passe på å få inn spennende leietakere som passer inn i og kan utvikle videre eiernes/neste generasjons interessefelt og ønsker for fremtiden. Det er store volum og bygningen kan deles mellom flere, og bruksendringen er allerede på plass. Rom kan også leies ut som flerbruksrom. 19

20 Ressurssenteret har kontakt med magasinene Lev Landlig og Norske Hjem med særpreg om en artikkel- idè vi har utviklet for å sikre ivaretagelse gjennom bruk. Med ulik vinkling skriver bladene om gårder som vil leie ut deler av bygningsmassen og slik hjelper til å trekke folk og ressurser til gården. Vi vil trekke Rolstad inn i dette samarbeidet sammen med andre gårder som ønsker dette. Uansett NAV tilslag eller ikke, vil bygningen fortsatt være ledig på kveldstid og i helger så dette utleiesporet kan fortsatt følges dersom eierne er interessert i det. Et flerbruksrom er god butikk med en bruk/leietaker på dagtid og en annen på kveldstid. En mulighet er utleie av det nydelige rommet som nå brukes som treningsrom i Friskgården - til yoga på kveldstid. En kontaktperson på yoga, som kan kjenne til aktører som ønsker seg plass på landet (eller også egne arrangementer nærmere Oslo) er Kristine Bale i Sans Yoga; Omtale/ annonsering i helsemagasiner kan også være et alternativ for å få inn leietaker her. Tips: gå ut med dette også i lokal presse/ øvrige aviser dersom man ønsker nytt konsept på Rolstad. Ny bruk av rommene avhenger av hva slags leietakere som kommer inn og hvilket konsept de ønsker. Utleiemulighetene omfatter også et godkjent kjøkken, og aktører kan eksempelvis leie kontorlokaler samt andre arealer på gården inn i sitt konsept. Innspillet fra oss er derfor å holde rammene åpne, men luke bort overflødig og visuell støy fra rommene som vi snakket om på befaring. Rolstad er også velsignet med stillhet ta godt vare på den og markedsfør dette. Stillhet er et gode som blir mindre og mindre tilgjengelig og er særlig eksotisk for leietakere fra byen. Overnatting ifm kurs er også mulig. En mer tradisjonell møblering med seng i stedet for hyttesofagruppe gir en ekstra sengeplass i første etasje, og det vil også fjerne «hyttepreget» dersom en ny vegg i panel males i linoljemaling. Opp til eieren, selvfølgelig. Trekk fram det unike ved Rolstad. Hjelp her til kunnskap om lokalhistorie ryddesalg og gratis bøker hos historielaget for tiden; Vi gjør oppmerksom på at for overnatting og utleie av seminarrom kreves også en runde med kommune for brannsikring mm Hovedbygningen Hovedbygningen har også stort potensiale. En stor sal brukes sjelden, og kan leies ut til bryllup etc. I tilknytning til den er gode soverom med bad. Igjen er rådet å leie ut til krefter utenfra i stedet for å drive arrangementene selv hvis ønsket er å trappe ned på involvering. Dette kan også være en måte å se om man liker denne type arbeid og komme raskt i gang. 20

21 Food Story i Oslo leter etter nydelige lokasjoner på landet for sine arrangement; kontakt Morten Østerhus i Food Story Grunerløkka; / Litteraturkvelder på Rolstad - gård. Anne Kristin er glad i bøker. En av de snart ledige lokalene i første etasje, er suveren til høytlesnings/forfatter kvelder. På bua står også gårdens gamle, runde bord som er flotte til dette. Og kanskje er afternoon tea noe som kunne lokke folk til lesekveld? Husk at opplevelser er suverene gaver så trykk opp gavekort dersom dette er et råd dere vil følge. Samarbeid med biblioteket er også en fin start. Else Sprossa Rønnevig gir ut bok i disse dager, og støttes økonomisk nå for å reise land og strand rundt på inspirasjonskvelder. Kanskje hun kunne være et trekkplaster for en litteratur kveld? For kontaktinformasjon, se Anne Kristins mange eventyr kan også inspirere til valg av bøker og tema. Tilstelninger kan også utløse offentlige midler dersom de oppløser folk på et område som myndighetene ønsker å gjøre noe med. Se legathåndboken og nettstedene til fylkesmann/fylkeskommune/kommune for innspill. For mer inspirasjon, se og ta gjerne turen dit! Ta et google søk på afternoon tea og bli inspirert på Bristol i Oslo. Enkelt å lage. Nettverk På garden Rollstad er det få hus som er direkte truet, men bygningene skal vedlikeholdes framover og ny bruk sikrer dette. I tillegg er ressursene på garden av et slikt kaliber at de kan komme øvrige gardene i bygda til gode. Flere naboer trenger besøkstall av en viss størrelse for å generere inntekt til vedlikehold på sine bygninger hver har få rom å leie ut, men sammen har dere mulighet til å trekke folk. Seminarer og kurs i tillegg til overnatting, gir bedre avkastning. Nettverksarbeid er av det gode for gården, og Rolstad har mye å legge inn. 21

22 Ikke minst gjennom Anne Kristins arbeid i Hvitserk. Ressurssenteret vil anbefale å forsøke å få til et «kortreist» produkt i Hvitserk i samarbeid med andre aktører og med utgangspunkt i Rolstads nære natur og kultur. Øvre Romerike har mye vikinghistorie i landskapet og stedsnavnene peker mot en spennende reise i norrøn mytologi. I tillegg er ravinene og elvene elementer for opplevelse. Satsingen og Tv produksjonen som Nes er med på, kan også gi fordeler til en slik ide. Øvrige bygninger Frank ønsker kolonihagehytter på gården. Kommunen har tidligere avvist bruksendring for dette, men det kan jo endre seg med nye takter i kommunen. Dersom dette blir aktuelt; tenk på at det bør settes opp i en arkitektur som fenger- i stedet for å herme det tradisjonelle, kanskje i en kontrast som ikke stjeler oppmerksomheten fra det tradisjonelle tunet. Se som eks den nye låven på Reins kloster gård i trøndelag. Andre tips og lenker Utleie Markedsføring Ressurssenteret vil kunne hjelpe med å spre tilbud og tjenester i sitt nyhetsbrev og i sin enettkanaler. En side som er opprettet for bøndene er - her kan dere få admin på linje med andre aktører. I så fall: send epost adresse som du/dere opprettet egen facebookside med så får dere mulighet til å poste tilbud og happenings inn her selv. Inspirasjon på riktig restaurering og teknisk side av vedlikehold av gamle bygninger kurs, magasiner og bøker Følg med på vår facebook gruppe for kurs og arrangementer. Bygg og bevar har også nyheter om kurs rundt om i distriktet. Se på Disen kolonial har mye bra kurs Boka Tekking og kledning - materialvalg fra Jon Godal bør leses, Gamle hus av sprossa er lettfattelig og variert - og har ulike forfattere med seg på ulike emner. Kulturminnebloggen Oppistua er god og tar ofte opp tekniske sider ved restaurering: Magasinet Norske hjem med særpreg tar inn og besvarer spørsmål gratis, og har også facebookside. 22

23 Strategier Konkrete Hver befaring skal gi noe konkret til eier. Raskt i gang Vi vil stimulere til raskt å komme i gang utover ideplanet enten på egen gård eller som involvert på andres for å få erfaring og prøve ut om man vil gå videre med drømmen. Tidlig kontakt med kommunen Oppmuntre til å involvere kommunen tidlig, for å få nødvendige godkjenninger på plass. Gjerne med kommunale etater om bord som kultur og landbruk for å kunne bidra videre inn i konkrete prosjekter. Konkret vurdering Mange spør direkte etter forslag til ny bruk, og er hemmablinde for hvilke muligheter som kan ligge på gården. Tips om aktuelle tilskuddsordninger, istandsetting og vedlikehold krever også konkret vurdering. Siden ny bruk er nært knyttet opp til hva slags menneskelige ressurser som finnes på gården bakgrunn, utdanning, kapasitet, lyst og nettverk, er ofte en eksempelsamling på andres nye bruk ikke tilstrekkelig. Å introdusere en ide som ikke finner feste i kapasitetene eller interessene på gården, er fånyttes. Personfokus, eierskap og edruelighet Å få unna hemmablindheten gjennom en inspirerende samtale, kan bevege men eierskap hos bonden og oppfølging må naturligvis til. Planene må også være edruelige mht. begrensninger i kommuneplan, hos teknisk etat mm. Derfor er det viktig å få kjennskap til og møte personen som eier objektet, ikke bare objektet. Vi viser til artikkel på Bygg og bevar for mer om strategiene på dette punktet; Ressurssenteret er en sparringspartner på ny bruk, og henviser deretter videre til Etablerertjenesten og Innovasjon Norge. Vi holder imidlertid også kontakten for kreative tips og nyttige koblinger underveis. 23

24 3. Årsregnskap Prosjektøkonomi er utfordrende fordi svar på tilskuddssøknader kan komme sent ut i prosjektperioden. I år var de fleste så nær som ett spådd tilsagn på plass for 2013 først sent i august. Vi sitter derfor med et overskudd, siden prosjektleders 100 % stilling kom senere i gang enn planlagt pga dette. Prosjektets midler har gått til lønn for prosjektleder, to innleide konsulenter og til aktiviteter i prosjektet. Deltakere i styringsgruppe og ressursgruppe har ikke blitt lønnet gjennom prosjektet. Vi fikk i første runde under halvparten av hva vi søkte om fra en av finansørene, men det kom på plass avtale om ytterligere tilskudd fra samme utover i året. Dette tilsagnet, ei heller innbetalingen kom Vi sitter derfor med et overskudd, siden prosjektleders 100 % stilling kom senere i gang enn planlagt pga dette. Skjemaet fra Riksantikvaren på verdier av aktiviteter og tiltak. Autosum fungerte ikke i skjema, ca

Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg.

Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg. Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12 Prosjektet Eldre landbruksbygninger har som mål å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket. Bidra til utvikling

Detaljer

Hei alle sammen! Artikkel i Harvest i januar

Hei alle sammen! Artikkel i Harvest i januar Hei alle sammen! Vi lever enda, på Ressurssenteret på Hvam - og det er vi veldig glade for. Tusen takk til alle som bidrar til at prosjektet har kurs videre inn i 2014. Vi skal også sende et par søknader

Detaljer

Akershus bygningsvernsenter

Akershus bygningsvernsenter Årsmelding 2016 Akershus bygningsvernsenter Fra kurset i høvelmaking i kursrekken for håndverkere. Foto: Edvard Undall Museene i Akershus Akershus bygningsversenter TILBAKEBLIKK- 2016 Årsmelding Akershus

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Søknadsskjema: 1. Søknaden gjelder: - Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Fyll deretter ut opplysninger om beliggenhet. - Søker skal være den ansvarlige for prosjektet. Her

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Adresse: Postnummer/sted: Fylke: Kommune: Gårdsnr/Bruksnr: Søkers navn: Søkers postadresse: e-post: Telefon: Bankkontonummer:

Adresse: Postnummer/sted: Fylke: Kommune: Gårdsnr/Bruksnr: Søkers navn: Søkers postadresse: e-post: Telefon: Bankkontonummer: Søknad Kulturminner for alle Fortidsminneforeningen har elektronisk levering av søknader om tilskudd fra Kulturminner for alle. Vennligst fyll ut og søk elektronisk på: www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Søknadsskjema: (se veiledning for hjelp til utfylling) 1. Søknaden gjelder: - Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Fyll deretter ut opplysninger om beliggenhet. - Søker skal

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2016/4579-7 Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Kulturminneplan, planprosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen?

Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen? Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen? Paralleller hotellbransjen versus offentlig og kommunal sektor Førstelinjetjenester sentralbord, servicetorg, informasjon,

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2013

LCC Forum seminar og årsmøte 2013 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: Generert 7.5. : av Del (seminar) onsdag 5. kl. -

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport Mestring i snøen Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Rapport 1 Forord Helse og Rehabiliterings prosjektet «Mestring i snøen» ble gjennomført i februar 2012. «Mestring i snøen» er et prosjekt hvor hovedmålet

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

Her har tida stått stille: Jeg har et ønske om å produsere noe med de ressursene jeg har

Her har tida stått stille: Jeg har et ønske om å produsere noe med de ressursene jeg har Her har tida stått stille: Jeg har et ønske om å produsere noe med de ressursene jeg har Vil bevare: Øystein Vassengen (midten) er en av mange gårdeiere i det utvalgte kulturlandskapet i Nannestad som

Detaljer

Rapport for gjennomført prosjekt fra Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag 2013

Rapport for gjennomført prosjekt fra Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag 2013 Naturglede 2013. Rapport for gjennomført prosjekt fra Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag 2013 Innledning Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag ønsket videreførte prosjektet Naturglede i

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Digital formidling Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Formidlingens hvem Mottaker: Elever, lærere og andre ansatte

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Med fokus på økt matproduksjon - Steinkjer kommune. Volumproduksjon, likestilling og mangfold. Linn Aasnes, naturforvalter enhet landbruk

Med fokus på økt matproduksjon - Steinkjer kommune. Volumproduksjon, likestilling og mangfold. Linn Aasnes, naturforvalter enhet landbruk Med fokus på økt matproduksjon - Steinkjer kommune. Volumproduksjon, likestilling og mangfold Linn Aasnes, naturforvalter enhet landbruk Landbruket i Steinkjer kommune I Nord-Trøndelag: Største landbrukskommune:

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger 48 Vis deg frem Å presentere seg selv og sine produkter blir stadig mer viktig. Her får du tipsene om hvordan du optimerer showroom og bedriftens utstillingsvindu. Showroom, utstillinger, messestand og

Detaljer

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves?

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 3 Gjøvik, juni2012 Sommerpatruljebil side 2 Nye medlemmer side 3 Fiskelykke side 4 Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? Siden mars har Claudia

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Kjære elevforeldre og kursdeltakere hos Nyborg Pedagogikk, og andre interesserte! Etter at Nyborg Pedagogikk fikk egen Facebookside, har denne siden overtatt mye av formidlingen

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

kulturinstitusjoner. For begge institusjonene har formidling og

kulturinstitusjoner. For begge institusjonene har formidling og Seminar om jødisk immateriell kulturarv Forfatter: Vidar Alne Paulsen, september 2014 Det siste året har Jødisk Museum i Oslo hatt et prosjekt gående sammen med Lise Paltiel fra Jødisk museum Trondheim.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Kan vi plukke ut kulturhistorisk viktige landbruksbygninger?

Kan vi plukke ut kulturhistorisk viktige landbruksbygninger? Kan vi plukke ut kulturhistorisk viktige landbruksbygninger? Sebastian Eiter Programseminar «Ny bruk av ledige landbruksbygg», Hurdalsjøen, 19.03.2013 JA! (det skulle bare mangle ) Men hva er? «Arbeidsgruppe

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Bok til alle i voksenopplæring

Bok til alle i voksenopplæring Bok til alle i voksenopplæring Søknadssum 516 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Leser søker bok Adresse LITTERATURHUSET WERGELANDSVEIEN 29 0167 OSLO Organisasjonsnummer 985160414 Hjemmeside

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

- din hverdag og ditt arbeid! Thon Hotel Nordlys, Bodø september 2017

- din hverdag og ditt arbeid! Thon Hotel Nordlys, Bodø september 2017 Styrk deg selv - din hverdag og ditt arbeid! Thon Hotel Nordlys, Bodø 12. 13. september 2017 Bli med på to inspirerende dager med den danske forfatteren Gitte Jørgensen, kvinnen bak Pippi Power og den

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

LANDBRUK I ENDRING. Hva kreves av rådgiveren? Hell, 16. mars 2017

LANDBRUK I ENDRING. Hva kreves av rådgiveren? Hell, 16. mars 2017 Hell, 16. mars 2017 LANDBRUK I ENDRING Hva kreves av rådgiveren? Dette er de viktigste lysarkene fra et foredrag holdt av Ole Christen Hallesby på Landbruksøkonomidagen 2017. Han er faglig ansvarlig for

Detaljer

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Kulturkontoret Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK Dato:...30.11.2016 Saksbehandler:...Hans Henrik Nordhus Telefon direkte:...75 55 60 58 Deres ref.:... Løpenr.:...89556/2016 Saksnr./vår

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31. august 2017 Saksbehandler Gro Eikeland Vedlegg 1. Mail fra daglig leder Eivind Løvdal i Geitmyra

Detaljer

Restaurering av dammer i Hedmark

Restaurering av dammer i Hedmark Norsk Ornitologisk Forening, Avd. Hedmark Restaurering av dammer i Hedmark Trond Vidar Vedum Norsk Ornitologisk Forening Avd. Hedmark, Foto: Lars Kapelrud Foto: Lars Kapelrud Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Nyhetsbrev våren 2015

Nyhetsbrev våren 2015 Nyhetsbrev våren 2015 Kommende arrangement 2-5 februar: Høvelkurs på Setesdalsmuseet. Kurset er annonsert tidligere og er for deltagerne på Slengen og andre interesserte. Instruktør er Jarle Hugstmyr fra

Detaljer

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon AIR Selvbestemmelsesskala ELEVSKJEMA Tilpasset versjon Elevens navn Dato Skole Klasse Fødselsdato HVORDAN FYLLE UT DETTE SKJEMAET Svar på disse spørsmålene om hvordan du får til det du vil eller trenger.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

GRUVELAGERET I SVERDRUPBYEN - SLUTTRAPPORT

GRUVELAGERET I SVERDRUPBYEN - SLUTTRAPPORT GRUVELAGERET I SVERDRUPBYEN - SLUTTRAPPORT 01.12.2013 Restaurering, gjenoppbygging og bevaring av Gruvelageret fra 1945, formidling av kultur- og gruvehistorie Gruvelageret i Sverdrupbyen - sluttrapport

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer