Publisering. Uke 1: Strategier. Thomas Hegghammer 28 mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publisering. Uke 1: Strategier. Thomas Hegghammer 28 mars 2014"

Transkript

1 Publisering Uke 1: Strategier Thomas Hegghammer 28 mars 2014 Copyright Thomas Hegghammer

2 Bakgrunn Publisering er et håndverk Mye av håndverket er innsidekunnskap Jeg og andre sitter på erfaringer og innsikter > La oss dele erfaringer 2

3 Målsetninger Formidle innsidekunnskapen Nyttige metoder og triks Uskrevne normer og statushierarkier Inspirere revisjon av gamle arbeidsvaner og tenkemåter Få flere og bedre publikasjoner for pengene 3

4 Hovedmålgruppe og fokus Unge forskere med høye ambisjoner Statsvitere og historikere Akademisk prestisje ikke policyrelevans Det angloamerikanske markedet NB: Bevisst snobberi (fordi akademia er snobbete) 4

5 Kilder til egne påstander Erfaringer fra 13 år med egne skrive og publiseringsprosesser Innsidetips fra 4 år i amerikansk akademia NB: Påstander, ikke sannheter (kjør debatt!) 5

6 Innhold 1. Publiseringsstrategier 2. Tidsskrifter og forlag 3. Idéutvikling 4. Hjelpemidler 5. Design og struktur 6. Skriving 7. Innsending og revidering 8. Formidling 6

7 Hvorfor publisere? Kortsiktige grunner til å la være FFI gir små insentiver Allmenheten marginalt interessert Skriving er smertefullt Langsiktige grunner til å gjøre det Levne ettermæle Øke egen markedsverdi Bidra til prestasjonskultur i eget fagmiljø 7

8 Strategi (1): Overordnede hensyn Du er et firma i et globalt marked Publikasjoner er ditt produkt Alle settes i bås Bygg en så klar profil som mulig Du dømmes etter dine beste publikasjoner Invester i minst ett «storverk» Disiplin trumper fagfelt Se mot «sentrum» i disiplinen(e) Teori/metode trumper empiri Generaliser når du kan Teori/metode alene er aldri nok Bli ekspert på ett empirisk felt først 8

9 Strategi (2): Hva teller mest? 1. Monografier på universitetsforlag 2. Artikler i topptidsskrifter 3. Monografier på andre forlag 4. Redigerte bøker på universitetsforlag 5. Artikler i andre fagfellevurderte tidsskrifter 6. Redigerte bøker på andre forlag 7. Høyprofil magasinartikler 8. Rapporter 9. Bokkapitler 10. Alt annet 9

10 Strategi (3): «Ideal løpet» PhD nivå: Start med 1 2 lette publikasjoner for å bli varm i trøya Postdoc nivå: Skriv én tung artikkel (for å sette deg på kartet) Få ut monografi nr 1 (for å vise at du kan faget) Seniornivå: Skriv 1 2 tunge artikler (for å vise at nr. 1 ikke var flaks) Skriv monografi nr. 2 (for å vise at du kan tenke stort) 10

11 Strategi (4): Alternativer 1) «Kvantitet» 1 2 artikler i midtsjiktet i året Primært for empirikere 2) «Kvalitet» 1 artikkel i topptidsskrift hvert 2. år, en bok hvert Primært for historikere, teoretiske statsvitere 3) «Kvalitet light + policy» Omtrent som 2) pluss sosiale medier eller policybriefer 11

12 Andre anbefalinger Ha minst to skriveprosjekter til enhver tid Reduserer sårbarheten for redaksjonelle forsinkelser Strekker ut datainnsamlings og idéutviklingsperioden Sikt alltid høyt Treff på 1. forsøk betyr at du siktet for lavt Store tidsskrifter gir bedre (og raskere) feedback Husk at kvalitet trumper kvantitet Unngå bokkapitler, ukjente forlag Skriv kun på norsk hvis temaet angår Norge/Skandinavia Prioriter blogging eller fag tvitring foran lette fagpublikasjoner 12

13 Publisering Uke 2: Tidsskrifter og forlag Thomas Hegghammer 4. april 2014 Copyright Thomas Hegghammer

14 Innhold Vurderingsprosessen Statushierarkier Valg av tidsskrift/forlag 2

15 Generelt Hvor du har publisert er dessverre viktigere enn hva Kun dine nærmeste fagfeller har tid til å lese innholdet Det er de uskrevne hierarkiene som gjelder Glem «nivå 1/nivå 2» og (i noen grad) «impact factor» «Utgiverkunnskap» er som etterretning Det vinner ikke slaget, men det hjelper 3

16 Prosessen tidsskrifter 1) Manus sendes inn via tidsskriftets nettportal 2) Redaksjonen gjør førstesortering (review/desk reject) 3) Redaksjonen velger 2 3 fagfeller Ofte fra redaksjonsrådet Ofte med komplementerende ekspertise Ofte kalibrert etter innsenders status 4) Beslutning («as is», «R&R», «reject») tas når alle vurderinger inne (3 12 mnd), formidles per epost 5) Etter R&R, ny vurdering (opp til tre runder) 6) Etter aksept: ny innsending, typesetting, korreksjoner, ny typesetting (gjentas etter behov), publisering 4

17 Prosessen forlag NB: Tre typer forlag Universitetsforlag (OUP, CUP, etc) Andre akademiske forlag (Routledge, Ashgate, etc) Trade presses (Norton, Penguin, etc) Ulike antakelsesprosedyrer Ulik kvalitetssikring Ulik tidsramme Ulikt markedsføringsapparat Ulik salgspris og honorar 5

18 Prosessen universitetsforlag Identifiser ditt fagfelts «commissioning editor» Ta personlig kontakt på konferanse eller bli anbefalt Send epost med «book prospectus» (5 10 sider) og 1 3 eksempelkapitler Skriv forkontrakt om publisering, forhandle vilkår Send inn fullversjon av manuskript Motta fagfellevurderinger (3 12 mnd), behandle disse, send inn på nytt NB Fagfeller ofte seniorakademikere med bøker på samme forlag Få fagfellenes OK, deretter styrets endelige OK Gå videre til språkvask, indeksering, typesetting, etc. Beregn 1 3 år fra start til slutt. 6

19 Statushierarkiet tidsskrifter (SikPol) (AER, Econometrica) Disiplinære flaggskipstidsskrifter Beste generelle SikPol tidsskrifter Beste områdestudietidsskrifter IO APSR AJPS WP IS JCR SS JPR IJMES BJMES MEJ (ASR/AJS, AHR) Beste spesialiserte (og andre generelle SikPol ) tidsskrifter SCT TPV POT Andre spesialiserte tidsskrifter [Diverse] 7

20 Publiseringsmuligheter (kvalitativ SikPol) Generelt Terror Russland* (APSR) International Organization World Politics International Security (Journal of Conflict Resolution) International Studies Quarterly Security Studies Journal of Peace Research European Journal of International Relations Perspectives on Politics Orbis International Interactions Journal of Strategic Studies International Affairs Review of International Studies Cooperation and Conflict Review of International Organizations International Studies Review European Security Contemporary Security Policy Armed Forces & Society Comparative Strategy Security Dialogue International Politics Journal of Strategic Security Terrorism and Political Violence Studies in Conflict and Terrorism Dynamics of Asymmetric Conflict Perspectives on Terrorism Politics, Religion and Ideology Journal of Terrorism Research Behavioural Sciences of Terrorism and Political Aggression Journal of Policing, Intelligence, and Terrorism Deviant Behaviour Critical Studies on Terrorism Terrorism Journal of Homeland Security and Emergency Managemt. Journal of National Security Law and Policy Sec. Journal Europe Asia Studies Post Soviet Affairs Problems of Post Communism Eurasian Geography and Economics Problems of Economic Transition Communist and Post Communist Studies East European Quarterly Nationalities Papers Slavic Review Slavonic and East European Review Russian Review Journal of Eurasian Studies Journal of Slavic Military Studies Journal of Power Institutions in Post Soviet Societies Russian Analytical Digest Nordisk Østforum (+ «Nordområdespesifikke» tidsskrifter som Arctic, Polar Record, Arctic Review on Law and Politics, Polar Research mfl.) * Bidrag fra Kristian Åtland 8

21 Ikke fagfellevurderte alternativer Generelt Terror Russland Foreign Affairs Survival Foreign Policy National Interest Yale Journal of International Affairs Brown Journal of World Affairs RUSI Journal Small Wars Journal Strategic Insights The Sentinel Harvard National Security Journal Jane s Intelligence Review Homeland Security Affairs Journal Exit Deutschland TBC Brukes til: Korte artikler (3 5k) uten fotnoter Høyaktuelle tema/informasjon som haster Policyanbefalinger 9

22 Statushierarkiet forlag (SikPol) Princeton Cambridge Cornell Harvard Oxford Yale Georgetown Stanford Columbia NYU UC Duke MIT Indiana Michigan Chicago Routledge Hurst Ashgate Praeger Lynne Riener 10

23 Vær obs på useriøse aktører «Print on demand» forlag og ukjente open accesstidsskrifter Oppsøkende virksomhet, «akademisk Nigeriasvindel» Null kvalitetssjekk, null/negativ prestisje, gebyrer Regel: Hvis det er enkelt å få til, er det dårlig 11

24 Skaff deg utgiverkunnskap Sett deg inn i tidsskriftets profil Les artiklene! Les «aims & scope» vignetten Sjekk redaktøren(e)s CV og sammensetningen av redaksjonsrådet Snakk med bekjente som har publisert der før Sjekk Ambisjonsnivå og målgruppe Teori og metodepreferanser Empirisk spenn Syn på policyrelevans 12

25 Diagnosér eget manus Hva er bidraget? Unike kilder? Ny bruk av gamle data? Ny tenkemåte? Berører spørsmålet en fundamental debatt/større fenomen eller ikke? Er metoden kvalitativ eller kvantitativ/formell? Er studien dyp (én case) eller bred (komparativ)? Etc 13

26 Legg en plan For hvert manus, lag rangert liste med 3 5 passende tidsskrifter/forlag Begynn øverst, jobb deg nedover Igjen: vær ambisiøs; treff på 1. forsøk betyr at du siktet for lavt 14

27 Publisering Uke 3: Idéutvikling Thomas Hegghammer 9. april 2014 Copyright Thomas Hegghammer

28 Innhold Hva er en god artikkel/bok? Hvordan få idéer? Hvordan utvikle dem? 2

29 Generelt Gode artikler svarer på forståelige spørsmål Styr unna «teoretisk rammeverk for», etc «Nesen» for gode spørsmål utvikles gjennom lesing Les mye, les bredt Gode artikkelkonsepter kommer aldri via åpenbaring Lek og eksperimentér med idéer hele tiden 3

30 Fra utredning til forskning En del FFI oppdrag egner seg ikke til publisering Graderte temaer, beskrivelser, rene policyanbefalinger etc Problemet er ikke policyfokus, men forskningdesign og caseutvalg Tidsskrifter vil ha policyrelevans, men ikke fra rent norsk perspektiv Med litt modifisering kan mye publiseres Handler ikke om teoretisering, men om å gjøre det relevant for utenlandsk publikum Dessuten: utredningsoppdrag kan designes med akademisk publisering for øyet Bak inn grunnleggende spørsmål som oppdragsgiver ikke har tenkt på 4

31 Standard artikkelformer Forskningsartikkel («research article») 7 25k ord, normalt ca 10k Forskningens brød og smør Forskningsnotat («research note») 3 5k ord Kun mulig i noen tidsskrifter Litteraturgjennomgang («review article») Lengde som forskningsartikkel Undervurdert format, etterspurt av redaktører Bokanmeldelse («book review») 0.5 2k ord Bok og tidsskrift bør velges med omhu 5

32 Forskbarhet Er forskningspørsmålet forståelig? viktig? ikke ledende? ikke normativt? smalt nok til å besvares innen ordgrensen? mulig å behandle med tilgjengelige kilder? 6

33 Gode artikkeltyper Forklaring av forunderlig variasjon Presentasjon av ny empiri med høy egenverdi «Åpning av svart boks» (organisasjon, aktørlandskap, ideologi, etc) Modifikasjon av kjent teori/påstand med nye data Uttømmende litteraturoppsummering 7

34 Ugunstige artikkeltyper Trå varsomt med: Rene presentasjoner av datasett Rene presentasjoner av typologier og rammeverk > Introdusér heller nye data/rammeverk ved å bruke dem på en konkret problemstilling Unngå: Beskrivelse basert på sekundærkilder Fremtidsspekulasjon Policyanbefaling uten empirigrunnlag Teoretiske tolkningsøvelser («XXX ist reading of Y») 8

35 Gode boktyper «Stor idé» bøker Smale, grundige bøker Sammenfattende bøker Redigerte bøker med originalitet og koherens 9

36 Idé generering (1) Kjenn din case Hva vet vi? Hvilke kilder er tilgjengelige? Hva er «det forunderlige» i materien? Les faglitteratur Stemmer påstandene med mine observasjoner? Hva har de andre misforstått? Hva tar de for gitt? Les populærvitenskap utenfor ditt fagfelt Er det konsepter/tenkemåter jeg kan overføre til eget tema? 10

37 Idé generering (2) Les fagblogger Andre spesialisters høyttenkning inneholder ofte idé spirer Undervis (eller lek at du skal) Kursutarbeidelse avdekker ofte hull i litteraturen Ha alltid en notatbok (eller tilsvarende) tilgjengelig Idéer kommer ofte utenfor kontortid 11

38 Idéutvikling (1) Ha et «idéverksted» et sted på harddisken Lek deg med ulike artikkelkonsepter før du begynner å skrive Samle momenter til hvert artikkelkonsept over tid Idéer trenger modning ikke alle er like gjennomførbare Se 2 3 artikler fram, tenk sammenheng og arbeidsdeling mellom dem Kortsynthet kan gi overlessede, overlappende artikler 12

39 Idéutvikling (1) Ha et «idéverksted» et sted på harddisken Lek deg med ulike artikkelkonsepter før du begynner å skrive Samle momenter til hvert artikkelkonsept over tid Idéer trenger modning ikke alle er like gjennomførbare Se 2 3 artikler fram, tenk sammenheng og arbeidsdeling mellom dem Kortsynthet kan gi overlessede, overlappende artikler 13

40 Idéutvikling (2) Hold foredrag Hjelper å formulere og organisere idéer NB: Tilpass innholdet til din publiseringsagenda (tolk oppdraget fritt) Skriv! Skriving er tenking Ingen skam å snu Forkast manuskripter som ikke fungerer; ikke publisér noe bare fordi det er nedtegnet 14

41 Publisering Uke 4: Digitale hjelpemidler Thomas Hegghammer 25. april 2014 Copyright Thomas Hegghammer

42 Hvorfor «digitalisere seg»? Datamengden blir stadig mer uhåndterlig Manuelle systemer har analytiske og praktiske begrensinger Dine konkurrenters digitale kompetanse øker 2

43 Sentrale bruksområder Datainnsamling Lagring og organisering Analyse Tekstredigering Presentasjon Personlig planlegging 3

44 Innsamling RSSOwl Effektiv overvåkning av tidsskrifter og blogger Alternativer: Digg, AOL Reader, Feedly Google News alerts Få tilsendt saker med selvbestemte nøkkelord Twitter Nyttig for oppsnapping av kilder fra andre Evernote Smart system for digitalt «rusk og rask» Alternativer: Springpad, Google Keep Instapaper Praktisk lagring av ting du leser på mobil/nettbrett Alternativer: Pocket, Readability 4

45 Lagring og organisering Google Drive Data tilgjengelig fra hvor som helst, sikret mot disk kræsj. lett å dele Alternativer: Dropbox, SpiderOak Zotero Uovertruffent for kildeorganisering, referanseføring Alternativer: Mendeley, Endnote, RefWorks 5

46 Analyse Nvivo Dokumentanalyse Alternativer: MaxQda, Atlas, Weft QDA Gephi Nettverksanalyse Alternativer: UCINET, Pajek, Netminer Timeglider Kronologibygging Alternativer: Tiki Toki, Storify 6

47 Redigering Scrivener Stilren, alt i ett skriveprosessor Alternativer: PageFour, WriteMonkey Google Documents Når flere må redigere samme dokument Alternativer: Zoho, EtherPad, Buzzword Dragon Naturally Speaking Skriv raskt uten hender Alternativer: ingen 7

48 Presentasjon Sharelatex Enkelt LaTeX verktøy Alternativer: TeXworks Prezi Flotte presentasjoner Alternativer: BeeDocs, Sliderocket 8

49 Prezi eksempler 6 best prezis of 2013.html 9

50 Planlegging Google Calendar Alltid tilgjengelig, delbar Alternativer: 1Calendar, Zoho Remember the milk Nyttig oppgaveliste Alternativer: Wunderlist, Astrid, Todoist Doodle Finn tidspunkt som passer flere Alternativer: Meet o matic, ScheduleOnce 10

51 Det aller viktigste 1. Bibliografisoftware 2. RSS leser 3. Sky lagring 4. Evernote 11

52 Videre lesning

53 Publisering Uke 5: Struktur Thomas Hegghammer 9. mai 2014 Copyright Thomas Hegghammer

54 Innhold NB: Ikke om forskningsdesign, men om strukturering etter at forskningen er gjort Makro: Overordnet Meso: Introduksjon, etc Mikro: Avsnitt 2

55 Praktiske tips Studér oppbygningen av artikler i topptidsskrifter Lek deg med artikkelstrukturer før du skriver Skriv gjerne idéer/undertemaer på kort og flytt fysisk på dem 3

56 Makro: Generelt Ingen fasitsvar spørsmålet og datamaterialet bestemmer Rettesnor: Hva trenger leser å vite for å bli overbevist? Velg enkle løsninger Begrens teori /rammeverksdelen Vie stor plass til motargumenter og alternative forklaringer 4

57 Makro: Idealtyper Deduktiv modell Hypoteser, prediksjoner, data, tester, diskusjon Induktiv modell Data, mønstere, diskusjon, hypoteser Blandingsmodell Først induksjon, så «deduksjon light» Deskriptiv modell Data, tematisk gjennomgang, oppsummering 5

58 Eksempler (1) Hegghammer, «The Recruiter s Dilemma» Introduction Differential recruitment in the literature Theoretical framework Case selection and data Outreach in AQAP Screening in AQAP Conclusion 6

59 Eksempler (2) Hegghammer & Dæhli, «Malevolent insiders» Introduction Terrorist views on nuclear targets and infiltration Terrorist attempts to infiltrate nuclear targets Prominent nuclear insider cases involving terrorists Notable terrorist insider cases at other targets Conclusion: Why so few? 7

60 Eksempler (3) Hegghammer, «Should I stay or Should I go?» Introduction Domestic and Foreign fighters conflated Counting domestic fighters Counting foreign fighters Comparing the numbers Explaining the distribution Estimating the veteran effect Probing Differential Choice Conclusion 8

61 Eksempler (4) Hegghammer, «Abdallah Azzam and Palestine» Introduction Upbringing in Palestine Activities for Palestine Views on Palestine Conclusion 9

62 Makro: Formatering Ha mellom to og syv deler (utenom intro/konklusjon) Ha kun to overskriftsnivåer; nummerér hvis tidsskriftsmalen tilsier det Signalisér gjerne poenget/funnet i overskriftene I en ren kvalitativ analyse, ha gjerne illustrasjon/boks/tabell til slutt som samler trådene 10

63 Meso (1): Introduksjon Ekstremt viktig, særlig to første avsnitt Typisk struktur: (Anekdote) Spørsmålet og kortversjon av svaret Motivasjonen (hvorfor spm er viktig) Kort litteraturgjennomgang (hvordan andre har svart på spm)* Metoder og kilder (hvordan du skal svare)* Avgrensinger (hva du ikke skal se på) Definisjoner (hva du mener nøyaktig) Svaret (Artikkelens oppbygning) *kan skilles ut som egen del 11

64 Meso (2): Konklusjon Litt viktig, særlig første avsnitt Typisk struktur: Kort oppsummering Vitenskapelig bidrag Begrensinger, svakheter Policyimplikasjoner Videre forskning Unngå repetisjon! 12

65 Meso (3): Mellomseksjoner Hver seksjon må ha en introduksjon og en oppsummering/overgang Seksjonene bør være noenlunde like lange Velg illustrasjoner og indenterte sitater med stor omhu 13

66 Mikro: Avsnitt En idé per avsnitt Første setning oppsummerer idéen kort Siste setning konkluderer resonnementet Alle setninger i mellom må bygge logisk på hverandre, og ikke repetere Minst fire setninger, maks halv side 14

67 Publisering Uke 6: Skriving Thomas Hegghammer 23. mai 2014 Copyright Thomas Hegghammer

68 Innhold Hvordan skrive raskt? Hvordan skrive godt? Hvordan kvalitetssikre? 2

69 Hovedbudskap Ha jerndisiplin Dropp språklig pompøsitet Revider, revider, revider 3

70 Skrive raskt (1) Lag detaljert disposisjon Start prosjektet med grovdisposisjon Noter poenger og referanser underveis i lesingen/kildearbeidet Til slutt: Utfyll og bearbeid disposisjonen så den er analytisk koherent Legg en produksjonsplan Sett en dagskvote og fyll den, alltid Alliér deg og leke konkurrér med skrivende kolleger Legg inn høyintensive perioder forankret hos kolleger, familie og venner 4

71 Skrive raskt (2) Skriv når du er opplagt, gjør «mekanisk» arbeid når du er trøtt Sjekk epost, Facebook, nyheter kun morgen og kveld Bind dine hender med StayFocusd eller Leechblock Legg gjerne inn økt før epost /nyhetssjekk om morgenen Avslutt dagen med å starte på tema som inspirerer (for å komme lett i gang neste dag) 5

72 Skrive godt (1) NB: Skriving er et ekstremt vanskelig håndverk Les om skrivekunst Studér gode eksempler Lær av egne feil 6

73 Skrive godt (2) Bruk enkle ord og setningsstrukturer Start og slutt spesielt enkelt det mer kompliserte går i midten Bruk aktive verb unngå passiv form og nominalisering Begrens fagterminologien Dropp alle ikke essensielle ord og setninger Lytt etter rytme varier setningslengde Plassér det som skal vektlegges sist i setningen Vær konkret; gi eksempler Vær tilstede i teksten, ha glimt i øyet 7

74 Skrive godt (3) Begrens bruk av kursiv og anførselstegn Begrens retoriske spørsmål Begrens bruk av adverb (very, highly, etc) Si «First second» ikke «firstly secondly» Begrens this, that, these, those Si «because», ikke «since» eller «as» Unngå latinske uttrykk Begrens akronymer Unngå vage, pseudovitenskapelige ord (concept, process, focus) Unngå tekst i fotnotene 8

75 Kvalitetssikring Finpuss og atter finpuss Minst 5 ganger Setning for setning Skift perspektiv Varier font, medium (papir/skjerm), og arbeidssted (kontor, bibliotek, kafe) Skaff tilbakemeldinger Arrangér seminar, presentér på konferanser Be kolleger om feedback (NB: gjengjeld tjenesten; ikke kontakt ukjente) Nevn alt i acknowledgments Bruk en copyeditor (i det minste en språkvasker) 9

76 Publisering Uke 7: Innsending Thomas Hegghammer 6. juni 2014 Copyright Thomas Hegghammer

77 Innhold Ting å huske på før innsending Etikette etter innsending Håndtering av «revise and resubmit» prosessen 2

78 Hovedpoenger Sammendraget er artikkelens viktigste del Redaktørene er overveldet; småting kan tippe vektskålen (begge veier) Følgebrevet avgjør R&R prosessen 3

79 Før innsending (1): Innhold Følg forfatterinstruksjonene til punkt og prikke Imitér overskriftssystemet i tidligere artikler Overstig aldri maksgrensen for antall ord Sitér så mange artikler fra samme tidsskrift som mulig Sitér folk i redaksjonsrådet om mulig 4

80 Før innsending (2): Format Ikke pynt bruden* Times New Roman på all tekst 12 punkt på alt, inkludert overskrifter 2x linjeavstand Husk sidetall (fagfellevurdering et mareritt uten) Ha en tittelside med tittel, navn, kontaktdetaljer, takkenote og sammendrag Anonymisér alt etter tittelsiden *Men vurder LaTeX om du er statsviter 5

81 Før innsending (3): Sammendrag Den viktigste delen av hele artikkelen Må inneholde: 1) spørsmål, 2) metode/kilder, 3) hovedfunn, 4) betydning/implikasjoner Bør ha hyperkonsist språk og god rytme «Sløsing» med ord her signaliserer dårlig analytisk dømmekraft Skriv funnet, ikke om funnet Ikke: «Our analysis shows that dogs kill cats more often at night» Men: «Dogs kill cats more often at night» 6

82 Før innsending (4): Tittel Artikkelens ansikt utad veldig viktig Typiske komponenter: Spørsmål («Does poverty cause terrorism?») Argument («Scarcity kills») Beskrivelse («Economic determinants of participation in the IRA, ) Typiske kombinasjoner: Kun spørsmål Kun beskrivelse Spørsmål + beskrivelse Argument + beskrivelse Aldri spørsmål + argument, eller kun argument Flagg nøkkelfunn/ konsept/ mekanisme i argument delen Unngå klisjéer, dårlige ordspill og «a study of» 7

83 Før innsending (5): Takkenote Viktig signal til redaktøren Takk så mange (og så kjente) personer som mulig Nevn alle forumer hvor manuset ble presentert Takk eventuelle finansieringskilder Si hvor leseren kan finne primærkilder og datasett som nevnes i artikkelen 8

84 Ved innsending: Følgebrev Valgfritt Inkluder bare ikke åpenbar informasjon som hjelper vurderingen og unngår misforståelser, f eks: Spesielt betente konflikter med fagfeller Spørsmål om kildebruk og replisering Grad av gjenbruk/overlapp med egne tidligere/kommende publikasjoner Ikke argumenter for hvorfor artikkelen bør publiseres Ikke si hvor artikkelen har vært vurdert før 9

85 Etter innsending: Etikette Med redaktøren: Vær meget høflig i alle eposter Ikke stol på skole engelsken; studér engelske høflighetsfraser på nytt Mas med måte Først etter 6 mnd, deretter hver 3./4. mnd Med omverdenen: Presentér og distribuér gjerne manuskriptet etter innsending Sett det gjerne på CVen under «manuscripts in preparation» Fortell gjerne andre hvor manuskriptet er til vurdering 10

86 «Revise and resubmit» Kritisk stadium i prosessen Følgebrevet avgjørende Innled og avslutt med høflig takk til redaktør og fagfeller Gi detaljert respons på alle kritiske kommentarer og endringsforslag i fagfellevurderingene punkt for punkt Vær ydmyk og saklig aldri defensiv eller sarkastisk Argumenter gjerne imot, men gjør det i så fall grundig (1/2 2 sider per punkt) redaktører liker ikke avfeiing av fagfellenes kritikk Skriv heller for langt enn for kort (10 sider er ikke uvanlig) 11

87 Avslag Ikke klag til redaktøren du vil bli husket som kverulant Ikke ta kritikken personlig det er viktigere ting i livet enn artikler Ikke gi opp motgang skiller klinten fra hveten 12

88 Lykke til! 13

89 Publisering Uke 8: Formidling Thomas Hegghammer 13. juni 2014 Copyright Thomas Hegghammer

90 Hovedpoenger Jobben er ikke over ved publisering Viktig å få gratis fullversjon ut på nett Kronikk/bloggpost øker synligheten betydelig

91 Hvorfor formidle? Gjøre arbeidsgiver fornøyd Alle institusjoner liker mediaomtale Bli sett av andre forskere Stadig flere leser blogger og sosiale medier Nå fram til beslutningstakere «Ingen» beslutningstakere leser artikler

92 Steg 1: Skaff deg en nettside Ha en «one stop shop» for alle dine publikasjoner (+ CV og andre ting) Tre alternativer: Institusjonell side (f eks Privat nettside (f eks Profilside på

93 Steg 2: Få artikkelen på nett Ekstremt viktig med gratis fullversjon på nett Betalingsmur reduserer leserkretsen dramatisk Spør alltid redaktøren om å få legge den ut på egen nettside Betingelsene for frislipp varierer mellom tidsskrift Noen få frigjør alt Noen frigjør etter «karanteneperiode» på 1 2 år De fleste lar forfattere legge ut innsendt versjon Betingelsene kan forhandles Stadig flere tidsskrift frigjør utvalgte artikler i begrensete perioder Sjansen større ved høy policyrelevans Siste utvei: Link til andre sider som har postet din artikkel uten tillatelse

94 Steg 3: Promotér på Twitter Først en generell tweet F eks: «TITLE my latest for JOURNAL: LINK» Eller: «BOTTOM LINE see my latest article for JOURNAL: LINK» Så en målrettet tweet Identifiser 2 5 personer med interesse for ditt tema og mange følgere, og kopier dem inn F eks: «TITLE my latest for JOURNAL: Twitre mellom kl 11 og 13 for maks oppmerksomhet repeter (den generelle tweeten) 1 2 ganger med 6 timersintervaller for å nå ulike tidssoner Twitre om igjen ved relevante begivenheter (gjerne måneder/år etter publisering) Mer om Twitter etikette: perfect tweet_b5602?red=tc few suggestions for social scientistsnew to twitter/

95 Steg 4: Skriv kortversjon ord med hovedfokus på policyimplikasjoner Tre muligheter: Aviskronikk Kort artikkel Helst magasiner av typen Foreign Policy, Jane s Intelligence Review, RUSI Journal (se plansje 9 i PPT fra uke 2) Gjestebloggepost Helst fagblogger/akademiske blogger at typen Monkey Cage, Duck of Minerva, Political Violence at a Glance Sikt så høyt som du kan

96 Steg 5: Promoter kortversjonen på Twitter [Se steg 3]

97 Andre kanaler og metoder Facebook Overvurdert Poste på egen profil og i relevante grupper Epostliste Undervurdert. Send til andre forskere, journalister, osv Brevpost Kun unntaksvis, til spesielle målgrupper (eldre og politikere) Foredrag/lanseringsseminar For spesielt viktige studier Pressemeldinger Brukes av noen tidsskrifter og institusjoner ved spesielt aktuelle temaer

98 Ting å unngå Oversalg Ikke twitre for mye om artikkelen Ikke skrive mer enn 2 kortversjoner Ikke holde foredrag lenge etter publisering Lange avstander i tid Kortversjon må komme senest 2 3 mnd etter publisering Skrivefeil og brutte linker

99 Langsiktig strategi Ha oppdatert og god nettside Bygg Twitter profil Plei forhold til utvalgte journalister

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Hva er en god fagvurdering?

Hva er en god fagvurdering? Hva er en god fagvurdering? Lars Frich Michael Bretthauer Medisinske redaktører Tidsskrift for Den norske legeforening Hvorfor fagfellevurdring? Faglig kvalitetssikring Aktualitet Relevans Validitet Aavitsland

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Hvordan skrive prosjektbeskrivelse? KRIM/RSOS 4002, 1.9.2009 Heidi Mork Lomell

Hvordan skrive prosjektbeskrivelse? KRIM/RSOS 4002, 1.9.2009 Heidi Mork Lomell Hvordan skrive prosjektbeskrivelse? KRIM/RSOS 4002, 1.9.2009 Heidi Mork Lomell Hensikten med en prosjektbeskrivelse Komme i gang med tankearbeidet (valg av tema, problemstilling, teori og empiri) Legge

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011 1 Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar Medisinsk bibliotek Mai 2011 2 Hva er Google Scholar? Søkemotor Database Åpent digitalt bibliotek: Det søkes bla i trykte og elektroniske tidsskrifter, åpne

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Slipp forskningen løs: Fra forskning til bedre beslutninger

Slipp forskningen løs: Fra forskning til bedre beslutninger Slipp forskningen løs: Fra forskning til bedre beslutninger Audun Farbrot På Twitter: @afarbrot Blogg: forskningskommunikasjon.com Slideshare: slideshare.net/afarbrot LinkedIN: linkedin.com/in/audunfarbrot

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Skrive en akademisk tekst

Skrive en akademisk tekst Skrive en akademisk tekst Håkon Tolsby 07.09.2015 Håkon Tolsby 1 Viktige faser i skriveprosessen 07.09.2015 Håkon Tolsby 2 Sentrale krav To viktige krav til en akademisk tekst At oppgaven følger et format

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Professor Elin O. Rosvold Grunnkurs D, Våruka 2016 Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hvordan publisere? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Tidsskriftets økonomi

Tidsskriftets økonomi Universitetet i Tromsø Oppgave i dokumentasjonsvitenskap DOK-3024: Prosjektseminar for studieretning i dokumentinstitusjon våren 2004 Tidsskriftets økonomi hvem angår det? Kandidat 28159 Tromsø mai 2004

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Språklige retningslinjer for dirnat.no. Guri Sandvik nettredaktør

Språklige retningslinjer for dirnat.no. Guri Sandvik nettredaktør Språklige retningslinjer for dirnat.no Guri Sandvik nettredaktør Agenda Dagens situasjon på nett Nye nettsider Føringer for kommunikasjonen på nett Ambisjoner for nettsidene Forankring og organisering

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

INNHOLD. Allroundartikkelen...4 Hvordan få media interessert?...9 Når media tar kontakt...14 Sosiale media...17 Bruk kommunikasjonsavdelingen...

INNHOLD. Allroundartikkelen...4 Hvordan få media interessert?...9 Når media tar kontakt...14 Sosiale media...17 Bruk kommunikasjonsavdelingen... INNHOLD Allroundartikkelen...4 Hvordan få media interessert?...9 Når media tar kontakt...14 Sosiale media...17 Bruk kommunikasjonsavdelingen...19 2 Uni Research FORORD Å ha kontakt med media kan være både

Detaljer

Bibliotekaren som medforfatter

Bibliotekaren som medforfatter Bibliotekaren som medforfatter NFF Trondheim 19. mars 2015 Astrid Kilvik Høgskolen i Sør-Trøndelag Bibliotek for medisin og helse astrid.kilvik@hist.no Bibliotektjenester i forskningsprosessen Oppstart

Detaljer

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus)

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Sist oppdatert 05.09.13 Artikkel (_sjanger, _sakprosa) En saklig, informativ

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Vitenskapelige publikasjoner Definisjon og avgrensning ved registrering og kvalitetssikring av referanser

Vitenskapelige publikasjoner Definisjon og avgrensning ved registrering og kvalitetssikring av referanser Vitenskapelige publikasjoner Definisjon og avgrensning ved registrering og kvalitetssikring av referanser Gunnar Sivertsen Page 1 www.nifustep.no Publiseringspoeng i U&H-sektoren 2004-2007 Har økt med

Detaljer

Notiser. 16 InFoRMeRe

Notiser. 16 InFoRMeRe UTDRAG Notiser Dagdrømming er sunt Amerikanske forskere har funnet ut at dagdrømming er sunt. En egen del av hjernen er aktiv når du hviler og sitter i dine egne tanker. Da hviler den delen av hjernen

Detaljer

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi?

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Even Hartmann Flood, førstebibliotekar, UBiT Powerpoint presentasjonen finnes på http://folk.ntnu.no/flood/brukstatistikk.ppt 1 Disposisjon Bruk økning 2006

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte)

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) Trude Eikebrokk Digitale tjenester Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens 18.03.2014 Eksisterende tidsskrifter

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Bruke Wikipedia som læringsverktøy

Bruke Wikipedia som læringsverktøy Bruke Wikipedia som læringsverktøy Forslag til undervisningsplan Dette dokumentet gir en uke-for-uke oversikt over hvordan undervisere kan bruke Wikipedia i oppgaver. Som navnet antyder, er dette ment

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek

Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek + Finn litteratur til proposalen i løpet av timen. + Lær hvordan biblioteket kan hjelpe videre. Januar 2016 Urd Hertzberg og Hilah Geer Plan for workshoppen 11:45-13:15

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

QUT Digital Repository: http://eprints.qut.edu.au/

QUT Digital Repository: http://eprints.qut.edu.au/ QUT Digital Repository: http://eprints.qut.edu.au/ Lysne, Dag Atle and Nykvist, Shaun S. and Lloyd, Margaret M. (2008) Can webblogg be used to link student's practical activities to the use of theoretical

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Å se og bli sett. Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen

Å se og bli sett. Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen Å se og bli sett Smaksprøver fra modulen «CitationImpact» Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen Agenda Agenda Målet med modulen Citation Impact Forklare hvordan forskningen evalueres basert på

Detaljer

Slipp kunnskapen løs!

Slipp kunnskapen løs! Slipp kunnskapen løs! Forskningskommunikasjon - Hva, hvorfor og hvordan? Audun Farbrot På Twitter: @afarbrot Blogg: forskningskommunikasjon.com Slideshare: slideshare.net/afarbrot LinkedIN: linkedin.com/in/audunfarbrot

Detaljer

Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010

Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010 Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010 Arbeidsplanen tar utgangspunkt i mandat for spesialkompetansegruppen om pedagogisk bruk av IKT, som vedtatt

Detaljer

Agenda: Annonsering på print og nett. Hvordan lage gode stillingsannonser. Tall Hva gjør andre (case) Hvordan enkelt øke annonseverdien Digitalskolen

Agenda: Annonsering på print og nett. Hvordan lage gode stillingsannonser. Tall Hva gjør andre (case) Hvordan enkelt øke annonseverdien Digitalskolen FINN JOBB Agenda: Annonsering på print og nett Tall Hva gjør andre (case) Hvordan enkelt øke annonseverdien Digitalskolen Hvordan lage gode stillingsannonser Attention Interest Desire Action Hva gjør andre

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode (ca 2-3

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

4 PROBLEMFORMULERING FRA TEMA TIL FOKUS OG SPØRSMÅL... 85 Definisjoner: «problem» og andre problemord... 86 Andre ord for problemformulering...

4 PROBLEMFORMULERING FRA TEMA TIL FOKUS OG SPØRSMÅL... 85 Definisjoner: «problem» og andre problemord... 86 Andre ord for problemformulering... INNHOLD 1 GODE OPPGAVER INNENFOR HØYERE UTDANNING SJANGRE OG KVALITETSKRITERIER... 17 Den selvstendige oppgaven som sjanger... 17 I den vitenskapelige sjangeren undersøkes et faglig problem... 18 Den selvstendige

Detaljer

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB OPPDATERT JUNI 2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB Denne systembeskrivelsen er gjeldende fra 1. mai 2008 for alle institutter ved UMB. 1. Oversikt

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden

AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden Da filsofen Hannah Arendt skrev The Human Condition (Arendt 1958) hadde hun opprinnelig tenkt å kalle boken Amor Mundi - For love of the world. Fagdagene Holbergprisen

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 2 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid 4 Tegneleken! 31 Tegneleken!

Detaljer

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen Foredrag i Design og Websøk Intro (2. slide) 1. Websøk hva er det? 2. Hvordan er ditt websøk? 3. Funksjonalitet versus design (lage til det verst mulig utseende på søk) 4. AIDA 5. Vi startet på nytt 6.

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser 30 OCTOBER 2015 Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser Superbrukeren - i spenn mellom forskere, kvalifiserte bokutgivere, UHR (NPU og Lærebokutvalget), rapporteringsinstruks og egne ledere Andre

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Fra idé til publikasjon

Fra idé til publikasjon Forskningsprosessen Fra idé til publikasjon Frode Svartdal UiTø Januar 2014 Frode Svartdal 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 1 Forskningsprosessen 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 2 De skritt man tar for å sikre at påstander

Detaljer

Bibliotekets rolle i fremtiden Hva kunnskapen vil og teknologien tillater

Bibliotekets rolle i fremtiden Hva kunnskapen vil og teknologien tillater Norwegian School of Management Bibliotekets rolle i fremtiden Hva kunnskapen vil og teknologien tillater Offisiell åpning av BIs bibliotek Handelshøyskolen BI, Nydalen 14. oktober 2005 www.espen.com Dr.

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Hva skal jeg snakke om? Åpenhet i forskning: Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Innføring i. Informasjonssøking. for IVT og IME - studenter

Innføring i. Informasjonssøking. for IVT og IME - studenter Innføring i Informasjonssøking for IVT og IME - studenter 1 Universitetsbiblioteket Roar Storleer roar.storleer@ub.ntnu.no tel.: 73 59 51 23 mob: 918 97 049 adr.: NTNU UB Staff Høgskoleringen 1 7491 Trondheim

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

STUDIETEKNIKK og gode vaner

STUDIETEKNIKK og gode vaner STUDIETEKNIKK og gode vaner Hvorfor skal du jobbe med studieteknikk? Mange tror at man bare trenger å pugge lærestoffet, og bruker mye tid på dette. Dessverre er det slik at mange ikke husker det de har

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO O Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO Forskningspolitiske rammer Økt krav til ekstern finansiering Mer tverrfaglighet, krav til relevans Forskningen skal gi samfunnet

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no Digitale medier på 1-2-3 Arbeiderpartiet 2011 Arbeiderpartiet.no 1. Råd for bruk av sosiale medier Arbeiderpartiet har lang tradisjon med å være til stede der folk er. Nå er hele Norge på internett, og

Detaljer

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark TIPS TIL ARRANGØRER Til det videre arbeidet med arrangementene har vi samlet noen ressurser her. Vi håper

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer