Publisering. Uke 1: Strategier. Thomas Hegghammer 28 mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publisering. Uke 1: Strategier. Thomas Hegghammer 28 mars 2014"

Transkript

1 Publisering Uke 1: Strategier Thomas Hegghammer 28 mars 2014 Copyright Thomas Hegghammer

2 Bakgrunn Publisering er et håndverk Mye av håndverket er innsidekunnskap Jeg og andre sitter på erfaringer og innsikter > La oss dele erfaringer 2

3 Målsetninger Formidle innsidekunnskapen Nyttige metoder og triks Uskrevne normer og statushierarkier Inspirere revisjon av gamle arbeidsvaner og tenkemåter Få flere og bedre publikasjoner for pengene 3

4 Hovedmålgruppe og fokus Unge forskere med høye ambisjoner Statsvitere og historikere Akademisk prestisje ikke policyrelevans Det angloamerikanske markedet NB: Bevisst snobberi (fordi akademia er snobbete) 4

5 Kilder til egne påstander Erfaringer fra 13 år med egne skrive og publiseringsprosesser Innsidetips fra 4 år i amerikansk akademia NB: Påstander, ikke sannheter (kjør debatt!) 5

6 Innhold 1. Publiseringsstrategier 2. Tidsskrifter og forlag 3. Idéutvikling 4. Hjelpemidler 5. Design og struktur 6. Skriving 7. Innsending og revidering 8. Formidling 6

7 Hvorfor publisere? Kortsiktige grunner til å la være FFI gir små insentiver Allmenheten marginalt interessert Skriving er smertefullt Langsiktige grunner til å gjøre det Levne ettermæle Øke egen markedsverdi Bidra til prestasjonskultur i eget fagmiljø 7

8 Strategi (1): Overordnede hensyn Du er et firma i et globalt marked Publikasjoner er ditt produkt Alle settes i bås Bygg en så klar profil som mulig Du dømmes etter dine beste publikasjoner Invester i minst ett «storverk» Disiplin trumper fagfelt Se mot «sentrum» i disiplinen(e) Teori/metode trumper empiri Generaliser når du kan Teori/metode alene er aldri nok Bli ekspert på ett empirisk felt først 8

9 Strategi (2): Hva teller mest? 1. Monografier på universitetsforlag 2. Artikler i topptidsskrifter 3. Monografier på andre forlag 4. Redigerte bøker på universitetsforlag 5. Artikler i andre fagfellevurderte tidsskrifter 6. Redigerte bøker på andre forlag 7. Høyprofil magasinartikler 8. Rapporter 9. Bokkapitler 10. Alt annet 9

10 Strategi (3): «Ideal løpet» PhD nivå: Start med 1 2 lette publikasjoner for å bli varm i trøya Postdoc nivå: Skriv én tung artikkel (for å sette deg på kartet) Få ut monografi nr 1 (for å vise at du kan faget) Seniornivå: Skriv 1 2 tunge artikler (for å vise at nr. 1 ikke var flaks) Skriv monografi nr. 2 (for å vise at du kan tenke stort) 10

11 Strategi (4): Alternativer 1) «Kvantitet» 1 2 artikler i midtsjiktet i året Primært for empirikere 2) «Kvalitet» 1 artikkel i topptidsskrift hvert 2. år, en bok hvert Primært for historikere, teoretiske statsvitere 3) «Kvalitet light + policy» Omtrent som 2) pluss sosiale medier eller policybriefer 11

12 Andre anbefalinger Ha minst to skriveprosjekter til enhver tid Reduserer sårbarheten for redaksjonelle forsinkelser Strekker ut datainnsamlings og idéutviklingsperioden Sikt alltid høyt Treff på 1. forsøk betyr at du siktet for lavt Store tidsskrifter gir bedre (og raskere) feedback Husk at kvalitet trumper kvantitet Unngå bokkapitler, ukjente forlag Skriv kun på norsk hvis temaet angår Norge/Skandinavia Prioriter blogging eller fag tvitring foran lette fagpublikasjoner 12

13 Publisering Uke 2: Tidsskrifter og forlag Thomas Hegghammer 4. april 2014 Copyright Thomas Hegghammer

14 Innhold Vurderingsprosessen Statushierarkier Valg av tidsskrift/forlag 2

15 Generelt Hvor du har publisert er dessverre viktigere enn hva Kun dine nærmeste fagfeller har tid til å lese innholdet Det er de uskrevne hierarkiene som gjelder Glem «nivå 1/nivå 2» og (i noen grad) «impact factor» «Utgiverkunnskap» er som etterretning Det vinner ikke slaget, men det hjelper 3

16 Prosessen tidsskrifter 1) Manus sendes inn via tidsskriftets nettportal 2) Redaksjonen gjør førstesortering (review/desk reject) 3) Redaksjonen velger 2 3 fagfeller Ofte fra redaksjonsrådet Ofte med komplementerende ekspertise Ofte kalibrert etter innsenders status 4) Beslutning («as is», «R&R», «reject») tas når alle vurderinger inne (3 12 mnd), formidles per epost 5) Etter R&R, ny vurdering (opp til tre runder) 6) Etter aksept: ny innsending, typesetting, korreksjoner, ny typesetting (gjentas etter behov), publisering 4

17 Prosessen forlag NB: Tre typer forlag Universitetsforlag (OUP, CUP, etc) Andre akademiske forlag (Routledge, Ashgate, etc) Trade presses (Norton, Penguin, etc) Ulike antakelsesprosedyrer Ulik kvalitetssikring Ulik tidsramme Ulikt markedsføringsapparat Ulik salgspris og honorar 5

18 Prosessen universitetsforlag Identifiser ditt fagfelts «commissioning editor» Ta personlig kontakt på konferanse eller bli anbefalt Send epost med «book prospectus» (5 10 sider) og 1 3 eksempelkapitler Skriv forkontrakt om publisering, forhandle vilkår Send inn fullversjon av manuskript Motta fagfellevurderinger (3 12 mnd), behandle disse, send inn på nytt NB Fagfeller ofte seniorakademikere med bøker på samme forlag Få fagfellenes OK, deretter styrets endelige OK Gå videre til språkvask, indeksering, typesetting, etc. Beregn 1 3 år fra start til slutt. 6

19 Statushierarkiet tidsskrifter (SikPol) (AER, Econometrica) Disiplinære flaggskipstidsskrifter Beste generelle SikPol tidsskrifter Beste områdestudietidsskrifter IO APSR AJPS WP IS JCR SS JPR IJMES BJMES MEJ (ASR/AJS, AHR) Beste spesialiserte (og andre generelle SikPol ) tidsskrifter SCT TPV POT Andre spesialiserte tidsskrifter [Diverse] 7

20 Publiseringsmuligheter (kvalitativ SikPol) Generelt Terror Russland* (APSR) International Organization World Politics International Security (Journal of Conflict Resolution) International Studies Quarterly Security Studies Journal of Peace Research European Journal of International Relations Perspectives on Politics Orbis International Interactions Journal of Strategic Studies International Affairs Review of International Studies Cooperation and Conflict Review of International Organizations International Studies Review European Security Contemporary Security Policy Armed Forces & Society Comparative Strategy Security Dialogue International Politics Journal of Strategic Security Terrorism and Political Violence Studies in Conflict and Terrorism Dynamics of Asymmetric Conflict Perspectives on Terrorism Politics, Religion and Ideology Journal of Terrorism Research Behavioural Sciences of Terrorism and Political Aggression Journal of Policing, Intelligence, and Terrorism Deviant Behaviour Critical Studies on Terrorism Terrorism Journal of Homeland Security and Emergency Managemt. Journal of National Security Law and Policy Sec. Journal Europe Asia Studies Post Soviet Affairs Problems of Post Communism Eurasian Geography and Economics Problems of Economic Transition Communist and Post Communist Studies East European Quarterly Nationalities Papers Slavic Review Slavonic and East European Review Russian Review Journal of Eurasian Studies Journal of Slavic Military Studies Journal of Power Institutions in Post Soviet Societies Russian Analytical Digest Nordisk Østforum (+ «Nordområdespesifikke» tidsskrifter som Arctic, Polar Record, Arctic Review on Law and Politics, Polar Research mfl.) * Bidrag fra Kristian Åtland 8

21 Ikke fagfellevurderte alternativer Generelt Terror Russland Foreign Affairs Survival Foreign Policy National Interest Yale Journal of International Affairs Brown Journal of World Affairs RUSI Journal Small Wars Journal Strategic Insights The Sentinel Harvard National Security Journal Jane s Intelligence Review Homeland Security Affairs Journal Exit Deutschland TBC Brukes til: Korte artikler (3 5k) uten fotnoter Høyaktuelle tema/informasjon som haster Policyanbefalinger 9

22 Statushierarkiet forlag (SikPol) Princeton Cambridge Cornell Harvard Oxford Yale Georgetown Stanford Columbia NYU UC Duke MIT Indiana Michigan Chicago Routledge Hurst Ashgate Praeger Lynne Riener 10

23 Vær obs på useriøse aktører «Print on demand» forlag og ukjente open accesstidsskrifter Oppsøkende virksomhet, «akademisk Nigeriasvindel» Null kvalitetssjekk, null/negativ prestisje, gebyrer Regel: Hvis det er enkelt å få til, er det dårlig 11

24 Skaff deg utgiverkunnskap Sett deg inn i tidsskriftets profil Les artiklene! Les «aims & scope» vignetten Sjekk redaktøren(e)s CV og sammensetningen av redaksjonsrådet Snakk med bekjente som har publisert der før Sjekk Ambisjonsnivå og målgruppe Teori og metodepreferanser Empirisk spenn Syn på policyrelevans 12

25 Diagnosér eget manus Hva er bidraget? Unike kilder? Ny bruk av gamle data? Ny tenkemåte? Berører spørsmålet en fundamental debatt/større fenomen eller ikke? Er metoden kvalitativ eller kvantitativ/formell? Er studien dyp (én case) eller bred (komparativ)? Etc 13

26 Legg en plan For hvert manus, lag rangert liste med 3 5 passende tidsskrifter/forlag Begynn øverst, jobb deg nedover Igjen: vær ambisiøs; treff på 1. forsøk betyr at du siktet for lavt 14

27 Publisering Uke 3: Idéutvikling Thomas Hegghammer 9. april 2014 Copyright Thomas Hegghammer

28 Innhold Hva er en god artikkel/bok? Hvordan få idéer? Hvordan utvikle dem? 2

29 Generelt Gode artikler svarer på forståelige spørsmål Styr unna «teoretisk rammeverk for», etc «Nesen» for gode spørsmål utvikles gjennom lesing Les mye, les bredt Gode artikkelkonsepter kommer aldri via åpenbaring Lek og eksperimentér med idéer hele tiden 3

30 Fra utredning til forskning En del FFI oppdrag egner seg ikke til publisering Graderte temaer, beskrivelser, rene policyanbefalinger etc Problemet er ikke policyfokus, men forskningdesign og caseutvalg Tidsskrifter vil ha policyrelevans, men ikke fra rent norsk perspektiv Med litt modifisering kan mye publiseres Handler ikke om teoretisering, men om å gjøre det relevant for utenlandsk publikum Dessuten: utredningsoppdrag kan designes med akademisk publisering for øyet Bak inn grunnleggende spørsmål som oppdragsgiver ikke har tenkt på 4

31 Standard artikkelformer Forskningsartikkel («research article») 7 25k ord, normalt ca 10k Forskningens brød og smør Forskningsnotat («research note») 3 5k ord Kun mulig i noen tidsskrifter Litteraturgjennomgang («review article») Lengde som forskningsartikkel Undervurdert format, etterspurt av redaktører Bokanmeldelse («book review») 0.5 2k ord Bok og tidsskrift bør velges med omhu 5

32 Forskbarhet Er forskningspørsmålet forståelig? viktig? ikke ledende? ikke normativt? smalt nok til å besvares innen ordgrensen? mulig å behandle med tilgjengelige kilder? 6

33 Gode artikkeltyper Forklaring av forunderlig variasjon Presentasjon av ny empiri med høy egenverdi «Åpning av svart boks» (organisasjon, aktørlandskap, ideologi, etc) Modifikasjon av kjent teori/påstand med nye data Uttømmende litteraturoppsummering 7

34 Ugunstige artikkeltyper Trå varsomt med: Rene presentasjoner av datasett Rene presentasjoner av typologier og rammeverk > Introdusér heller nye data/rammeverk ved å bruke dem på en konkret problemstilling Unngå: Beskrivelse basert på sekundærkilder Fremtidsspekulasjon Policyanbefaling uten empirigrunnlag Teoretiske tolkningsøvelser («XXX ist reading of Y») 8

35 Gode boktyper «Stor idé» bøker Smale, grundige bøker Sammenfattende bøker Redigerte bøker med originalitet og koherens 9

36 Idé generering (1) Kjenn din case Hva vet vi? Hvilke kilder er tilgjengelige? Hva er «det forunderlige» i materien? Les faglitteratur Stemmer påstandene med mine observasjoner? Hva har de andre misforstått? Hva tar de for gitt? Les populærvitenskap utenfor ditt fagfelt Er det konsepter/tenkemåter jeg kan overføre til eget tema? 10

37 Idé generering (2) Les fagblogger Andre spesialisters høyttenkning inneholder ofte idé spirer Undervis (eller lek at du skal) Kursutarbeidelse avdekker ofte hull i litteraturen Ha alltid en notatbok (eller tilsvarende) tilgjengelig Idéer kommer ofte utenfor kontortid 11

38 Idéutvikling (1) Ha et «idéverksted» et sted på harddisken Lek deg med ulike artikkelkonsepter før du begynner å skrive Samle momenter til hvert artikkelkonsept over tid Idéer trenger modning ikke alle er like gjennomførbare Se 2 3 artikler fram, tenk sammenheng og arbeidsdeling mellom dem Kortsynthet kan gi overlessede, overlappende artikler 12

39 Idéutvikling (1) Ha et «idéverksted» et sted på harddisken Lek deg med ulike artikkelkonsepter før du begynner å skrive Samle momenter til hvert artikkelkonsept over tid Idéer trenger modning ikke alle er like gjennomførbare Se 2 3 artikler fram, tenk sammenheng og arbeidsdeling mellom dem Kortsynthet kan gi overlessede, overlappende artikler 13

40 Idéutvikling (2) Hold foredrag Hjelper å formulere og organisere idéer NB: Tilpass innholdet til din publiseringsagenda (tolk oppdraget fritt) Skriv! Skriving er tenking Ingen skam å snu Forkast manuskripter som ikke fungerer; ikke publisér noe bare fordi det er nedtegnet 14

41 Publisering Uke 4: Digitale hjelpemidler Thomas Hegghammer 25. april 2014 Copyright Thomas Hegghammer

42 Hvorfor «digitalisere seg»? Datamengden blir stadig mer uhåndterlig Manuelle systemer har analytiske og praktiske begrensinger Dine konkurrenters digitale kompetanse øker 2

43 Sentrale bruksområder Datainnsamling Lagring og organisering Analyse Tekstredigering Presentasjon Personlig planlegging 3

44 Innsamling RSSOwl Effektiv overvåkning av tidsskrifter og blogger Alternativer: Digg, AOL Reader, Feedly Google News alerts Få tilsendt saker med selvbestemte nøkkelord Twitter Nyttig for oppsnapping av kilder fra andre Evernote Smart system for digitalt «rusk og rask» Alternativer: Springpad, Google Keep Instapaper Praktisk lagring av ting du leser på mobil/nettbrett Alternativer: Pocket, Readability 4

45 Lagring og organisering Google Drive Data tilgjengelig fra hvor som helst, sikret mot disk kræsj. lett å dele Alternativer: Dropbox, SpiderOak Zotero Uovertruffent for kildeorganisering, referanseføring Alternativer: Mendeley, Endnote, RefWorks 5

46 Analyse Nvivo Dokumentanalyse Alternativer: MaxQda, Atlas, Weft QDA Gephi Nettverksanalyse Alternativer: UCINET, Pajek, Netminer Timeglider Kronologibygging Alternativer: Tiki Toki, Storify 6

47 Redigering Scrivener Stilren, alt i ett skriveprosessor Alternativer: PageFour, WriteMonkey Google Documents Når flere må redigere samme dokument Alternativer: Zoho, EtherPad, Buzzword Dragon Naturally Speaking Skriv raskt uten hender Alternativer: ingen 7

48 Presentasjon Sharelatex Enkelt LaTeX verktøy Alternativer: TeXworks Prezi Flotte presentasjoner Alternativer: BeeDocs, Sliderocket 8

49 Prezi eksempler 6 best prezis of 2013.html 9

50 Planlegging Google Calendar Alltid tilgjengelig, delbar Alternativer: 1Calendar, Zoho Remember the milk Nyttig oppgaveliste Alternativer: Wunderlist, Astrid, Todoist Doodle Finn tidspunkt som passer flere Alternativer: Meet o matic, ScheduleOnce 10

51 Det aller viktigste 1. Bibliografisoftware 2. RSS leser 3. Sky lagring 4. Evernote 11

52 Videre lesning

53 Publisering Uke 5: Struktur Thomas Hegghammer 9. mai 2014 Copyright Thomas Hegghammer

54 Innhold NB: Ikke om forskningsdesign, men om strukturering etter at forskningen er gjort Makro: Overordnet Meso: Introduksjon, etc Mikro: Avsnitt 2

55 Praktiske tips Studér oppbygningen av artikler i topptidsskrifter Lek deg med artikkelstrukturer før du skriver Skriv gjerne idéer/undertemaer på kort og flytt fysisk på dem 3

56 Makro: Generelt Ingen fasitsvar spørsmålet og datamaterialet bestemmer Rettesnor: Hva trenger leser å vite for å bli overbevist? Velg enkle løsninger Begrens teori /rammeverksdelen Vie stor plass til motargumenter og alternative forklaringer 4

57 Makro: Idealtyper Deduktiv modell Hypoteser, prediksjoner, data, tester, diskusjon Induktiv modell Data, mønstere, diskusjon, hypoteser Blandingsmodell Først induksjon, så «deduksjon light» Deskriptiv modell Data, tematisk gjennomgang, oppsummering 5

58 Eksempler (1) Hegghammer, «The Recruiter s Dilemma» Introduction Differential recruitment in the literature Theoretical framework Case selection and data Outreach in AQAP Screening in AQAP Conclusion 6

59 Eksempler (2) Hegghammer & Dæhli, «Malevolent insiders» Introduction Terrorist views on nuclear targets and infiltration Terrorist attempts to infiltrate nuclear targets Prominent nuclear insider cases involving terrorists Notable terrorist insider cases at other targets Conclusion: Why so few? 7

60 Eksempler (3) Hegghammer, «Should I stay or Should I go?» Introduction Domestic and Foreign fighters conflated Counting domestic fighters Counting foreign fighters Comparing the numbers Explaining the distribution Estimating the veteran effect Probing Differential Choice Conclusion 8

61 Eksempler (4) Hegghammer, «Abdallah Azzam and Palestine» Introduction Upbringing in Palestine Activities for Palestine Views on Palestine Conclusion 9

62 Makro: Formatering Ha mellom to og syv deler (utenom intro/konklusjon) Ha kun to overskriftsnivåer; nummerér hvis tidsskriftsmalen tilsier det Signalisér gjerne poenget/funnet i overskriftene I en ren kvalitativ analyse, ha gjerne illustrasjon/boks/tabell til slutt som samler trådene 10

63 Meso (1): Introduksjon Ekstremt viktig, særlig to første avsnitt Typisk struktur: (Anekdote) Spørsmålet og kortversjon av svaret Motivasjonen (hvorfor spm er viktig) Kort litteraturgjennomgang (hvordan andre har svart på spm)* Metoder og kilder (hvordan du skal svare)* Avgrensinger (hva du ikke skal se på) Definisjoner (hva du mener nøyaktig) Svaret (Artikkelens oppbygning) *kan skilles ut som egen del 11

64 Meso (2): Konklusjon Litt viktig, særlig første avsnitt Typisk struktur: Kort oppsummering Vitenskapelig bidrag Begrensinger, svakheter Policyimplikasjoner Videre forskning Unngå repetisjon! 12

65 Meso (3): Mellomseksjoner Hver seksjon må ha en introduksjon og en oppsummering/overgang Seksjonene bør være noenlunde like lange Velg illustrasjoner og indenterte sitater med stor omhu 13

66 Mikro: Avsnitt En idé per avsnitt Første setning oppsummerer idéen kort Siste setning konkluderer resonnementet Alle setninger i mellom må bygge logisk på hverandre, og ikke repetere Minst fire setninger, maks halv side 14

67 Publisering Uke 6: Skriving Thomas Hegghammer 23. mai 2014 Copyright Thomas Hegghammer

68 Innhold Hvordan skrive raskt? Hvordan skrive godt? Hvordan kvalitetssikre? 2

69 Hovedbudskap Ha jerndisiplin Dropp språklig pompøsitet Revider, revider, revider 3

70 Skrive raskt (1) Lag detaljert disposisjon Start prosjektet med grovdisposisjon Noter poenger og referanser underveis i lesingen/kildearbeidet Til slutt: Utfyll og bearbeid disposisjonen så den er analytisk koherent Legg en produksjonsplan Sett en dagskvote og fyll den, alltid Alliér deg og leke konkurrér med skrivende kolleger Legg inn høyintensive perioder forankret hos kolleger, familie og venner 4

71 Skrive raskt (2) Skriv når du er opplagt, gjør «mekanisk» arbeid når du er trøtt Sjekk epost, Facebook, nyheter kun morgen og kveld Bind dine hender med StayFocusd eller Leechblock Legg gjerne inn økt før epost /nyhetssjekk om morgenen Avslutt dagen med å starte på tema som inspirerer (for å komme lett i gang neste dag) 5

72 Skrive godt (1) NB: Skriving er et ekstremt vanskelig håndverk Les om skrivekunst Studér gode eksempler Lær av egne feil 6

73 Skrive godt (2) Bruk enkle ord og setningsstrukturer Start og slutt spesielt enkelt det mer kompliserte går i midten Bruk aktive verb unngå passiv form og nominalisering Begrens fagterminologien Dropp alle ikke essensielle ord og setninger Lytt etter rytme varier setningslengde Plassér det som skal vektlegges sist i setningen Vær konkret; gi eksempler Vær tilstede i teksten, ha glimt i øyet 7

74 Skrive godt (3) Begrens bruk av kursiv og anførselstegn Begrens retoriske spørsmål Begrens bruk av adverb (very, highly, etc) Si «First second» ikke «firstly secondly» Begrens this, that, these, those Si «because», ikke «since» eller «as» Unngå latinske uttrykk Begrens akronymer Unngå vage, pseudovitenskapelige ord (concept, process, focus) Unngå tekst i fotnotene 8

75 Kvalitetssikring Finpuss og atter finpuss Minst 5 ganger Setning for setning Skift perspektiv Varier font, medium (papir/skjerm), og arbeidssted (kontor, bibliotek, kafe) Skaff tilbakemeldinger Arrangér seminar, presentér på konferanser Be kolleger om feedback (NB: gjengjeld tjenesten; ikke kontakt ukjente) Nevn alt i acknowledgments Bruk en copyeditor (i det minste en språkvasker) 9

76 Publisering Uke 7: Innsending Thomas Hegghammer 6. juni 2014 Copyright Thomas Hegghammer

77 Innhold Ting å huske på før innsending Etikette etter innsending Håndtering av «revise and resubmit» prosessen 2

78 Hovedpoenger Sammendraget er artikkelens viktigste del Redaktørene er overveldet; småting kan tippe vektskålen (begge veier) Følgebrevet avgjør R&R prosessen 3

79 Før innsending (1): Innhold Følg forfatterinstruksjonene til punkt og prikke Imitér overskriftssystemet i tidligere artikler Overstig aldri maksgrensen for antall ord Sitér så mange artikler fra samme tidsskrift som mulig Sitér folk i redaksjonsrådet om mulig 4

80 Før innsending (2): Format Ikke pynt bruden* Times New Roman på all tekst 12 punkt på alt, inkludert overskrifter 2x linjeavstand Husk sidetall (fagfellevurdering et mareritt uten) Ha en tittelside med tittel, navn, kontaktdetaljer, takkenote og sammendrag Anonymisér alt etter tittelsiden *Men vurder LaTeX om du er statsviter 5

81 Før innsending (3): Sammendrag Den viktigste delen av hele artikkelen Må inneholde: 1) spørsmål, 2) metode/kilder, 3) hovedfunn, 4) betydning/implikasjoner Bør ha hyperkonsist språk og god rytme «Sløsing» med ord her signaliserer dårlig analytisk dømmekraft Skriv funnet, ikke om funnet Ikke: «Our analysis shows that dogs kill cats more often at night» Men: «Dogs kill cats more often at night» 6

82 Før innsending (4): Tittel Artikkelens ansikt utad veldig viktig Typiske komponenter: Spørsmål («Does poverty cause terrorism?») Argument («Scarcity kills») Beskrivelse («Economic determinants of participation in the IRA, ) Typiske kombinasjoner: Kun spørsmål Kun beskrivelse Spørsmål + beskrivelse Argument + beskrivelse Aldri spørsmål + argument, eller kun argument Flagg nøkkelfunn/ konsept/ mekanisme i argument delen Unngå klisjéer, dårlige ordspill og «a study of» 7

83 Før innsending (5): Takkenote Viktig signal til redaktøren Takk så mange (og så kjente) personer som mulig Nevn alle forumer hvor manuset ble presentert Takk eventuelle finansieringskilder Si hvor leseren kan finne primærkilder og datasett som nevnes i artikkelen 8

84 Ved innsending: Følgebrev Valgfritt Inkluder bare ikke åpenbar informasjon som hjelper vurderingen og unngår misforståelser, f eks: Spesielt betente konflikter med fagfeller Spørsmål om kildebruk og replisering Grad av gjenbruk/overlapp med egne tidligere/kommende publikasjoner Ikke argumenter for hvorfor artikkelen bør publiseres Ikke si hvor artikkelen har vært vurdert før 9

85 Etter innsending: Etikette Med redaktøren: Vær meget høflig i alle eposter Ikke stol på skole engelsken; studér engelske høflighetsfraser på nytt Mas med måte Først etter 6 mnd, deretter hver 3./4. mnd Med omverdenen: Presentér og distribuér gjerne manuskriptet etter innsending Sett det gjerne på CVen under «manuscripts in preparation» Fortell gjerne andre hvor manuskriptet er til vurdering 10

86 «Revise and resubmit» Kritisk stadium i prosessen Følgebrevet avgjørende Innled og avslutt med høflig takk til redaktør og fagfeller Gi detaljert respons på alle kritiske kommentarer og endringsforslag i fagfellevurderingene punkt for punkt Vær ydmyk og saklig aldri defensiv eller sarkastisk Argumenter gjerne imot, men gjør det i så fall grundig (1/2 2 sider per punkt) redaktører liker ikke avfeiing av fagfellenes kritikk Skriv heller for langt enn for kort (10 sider er ikke uvanlig) 11

87 Avslag Ikke klag til redaktøren du vil bli husket som kverulant Ikke ta kritikken personlig det er viktigere ting i livet enn artikler Ikke gi opp motgang skiller klinten fra hveten 12

88 Lykke til! 13

89 Publisering Uke 8: Formidling Thomas Hegghammer 13. juni 2014 Copyright Thomas Hegghammer

90 Hovedpoenger Jobben er ikke over ved publisering Viktig å få gratis fullversjon ut på nett Kronikk/bloggpost øker synligheten betydelig

91 Hvorfor formidle? Gjøre arbeidsgiver fornøyd Alle institusjoner liker mediaomtale Bli sett av andre forskere Stadig flere leser blogger og sosiale medier Nå fram til beslutningstakere «Ingen» beslutningstakere leser artikler

92 Steg 1: Skaff deg en nettside Ha en «one stop shop» for alle dine publikasjoner (+ CV og andre ting) Tre alternativer: Institusjonell side (f eks Privat nettside (f eks Profilside på

93 Steg 2: Få artikkelen på nett Ekstremt viktig med gratis fullversjon på nett Betalingsmur reduserer leserkretsen dramatisk Spør alltid redaktøren om å få legge den ut på egen nettside Betingelsene for frislipp varierer mellom tidsskrift Noen få frigjør alt Noen frigjør etter «karanteneperiode» på 1 2 år De fleste lar forfattere legge ut innsendt versjon Betingelsene kan forhandles Stadig flere tidsskrift frigjør utvalgte artikler i begrensete perioder Sjansen større ved høy policyrelevans Siste utvei: Link til andre sider som har postet din artikkel uten tillatelse

94 Steg 3: Promotér på Twitter Først en generell tweet F eks: «TITLE my latest for JOURNAL: LINK» Eller: «BOTTOM LINE see my latest article for JOURNAL: LINK» Så en målrettet tweet Identifiser 2 5 personer med interesse for ditt tema og mange følgere, og kopier dem inn F eks: «TITLE my latest for JOURNAL: Twitre mellom kl 11 og 13 for maks oppmerksomhet repeter (den generelle tweeten) 1 2 ganger med 6 timersintervaller for å nå ulike tidssoner Twitre om igjen ved relevante begivenheter (gjerne måneder/år etter publisering) Mer om Twitter etikette: perfect tweet_b5602?red=tc few suggestions for social scientistsnew to twitter/

95 Steg 4: Skriv kortversjon ord med hovedfokus på policyimplikasjoner Tre muligheter: Aviskronikk Kort artikkel Helst magasiner av typen Foreign Policy, Jane s Intelligence Review, RUSI Journal (se plansje 9 i PPT fra uke 2) Gjestebloggepost Helst fagblogger/akademiske blogger at typen Monkey Cage, Duck of Minerva, Political Violence at a Glance Sikt så høyt som du kan

96 Steg 5: Promoter kortversjonen på Twitter [Se steg 3]

97 Andre kanaler og metoder Facebook Overvurdert Poste på egen profil og i relevante grupper Epostliste Undervurdert. Send til andre forskere, journalister, osv Brevpost Kun unntaksvis, til spesielle målgrupper (eldre og politikere) Foredrag/lanseringsseminar For spesielt viktige studier Pressemeldinger Brukes av noen tidsskrifter og institusjoner ved spesielt aktuelle temaer

98 Ting å unngå Oversalg Ikke twitre for mye om artikkelen Ikke skrive mer enn 2 kortversjoner Ikke holde foredrag lenge etter publisering Lange avstander i tid Kortversjon må komme senest 2 3 mnd etter publisering Skrivefeil og brutte linker

99 Langsiktig strategi Ha oppdatert og god nettside Bygg Twitter profil Plei forhold til utvalgte journalister

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

Konsept. Prosessbeskrivelse og konseptskisser

Konsept. Prosessbeskrivelse og konseptskisser Konsept Prosessbeskrivelse og konseptskisser Innhold i dette dokumentet Bakgrunn Brukere Regelverk og rammer Inspirasjon Skisseprosess Scenarios med skisser Bakgrunn Gjennomføring av prosjektet A1 A2 A3

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet.

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet. INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900 Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet Vår 2012 Andreas Skog Waaler 1 1 Forord Sosiale medier er et meget spennende

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

MØT MEDIENE Medieråd for forskere

MØT MEDIENE Medieråd for forskere MØT MEDIENE Medieråd for forskere INNHOLD Når journalisten tar kontakt...4 Når du vil ut i media...6 Formulering av budskap.... 10 Intervju... 12 Pressemelding... 18 Konferanser og formidling... 20 Kronikk....

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser

Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser 1.0 Innledning - Min jobb er å få frem et klikk. Jeg skal ikke lure frem et klikk. Det er et prinsipp: Luring er ikke lov. Men pirring er veldig

Detaljer

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Nye penger nye utfordringer Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Journalistlag Innhold Emneord... 1 Forord... 2 1: Innledning... 3 Definisjon av innholdsmarkedsføring...

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM)

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) Making a filmmaker Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) 3.mai 2009 Innledning Denne rapporten samler og synliggjør forskningsmaterialet i det skandinaviske

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Innhold [tilt] # Leder. Vil du bruke blogg i opplæringen? Læringsbloggen eleven som fagperson på nett

Innhold [tilt] # Leder. Vil du bruke blogg i opplæringen? Læringsbloggen eleven som fagperson på nett Innhold [tilt] Mediepedagogisk tidsskrift # 2 mai 2011 10. årgang # Leder # ALBERTINE AABERGE: Vil du bruke blogg i opplæringen? # ALBERTINE AABERGE: Læringsbloggen eleven som fagperson på nett # HÅVARD

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER

EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER BACHELOROPPGAVE: EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER FORFATTERE/ STUDENTNUMMER: Atle Grov 110695 Willy Brodin Gabrielsen 110713 Einar Bernhard Tveit 110804 Dato:19.05.2014

Detaljer