344 Regnskap og budsjett i staten en innføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "344 Regnskap og budsjett i staten en innføring"

Transkript

1 Stikkordregister 50-serien 111, 134, 138, AGA 86, , aksjer 98, 103, 155, 309, 313 aksjeselskaper 37, 40, 92, 112, 158, 162, 218 aktiveringsprinsippet 87, aktivitetene 56, 71, 186, 252, 290, 296, 335 Andreassen-utvalget 61, 80, , 321, 330 anleggsmidler 161, , 169, 173, 276, 280, 284, , 309, 311, 314 arbeidsgiveravgift 47, 86, 161, 172, 254, 290, 314 arbeidskonto 64 65, , 257 avdrag 87, 110, 112, 152, 164, , 169 avgifter 43 44, 56, 69, 112, 114, 132, 147, 208, 279, 308, 311, 313 avgiftsfinansiering 47, 60, 266 avregning 257, 261, 280, , , 308, 314 avsetning 94, 100, 108, 110, 112, 136, , 157, 161, 173, 311, 314 avskrive 101, 171 avslutningskonto 153, avstemming , 259, 281 avvik 89, 97, 116, 141, 146, 149, , 166, 173, 175, 214, 224, , 251, 254, 259, balanse 72, 77, 85, 87, 97 98, , 140, , 147, , 155, 162, , , , 176, 228, 253, 276, , , , 295, 300, , 320 balansekonto 167, 253 balansen 84 85, 87, 98, 146, 162, , 172, , 193, 280, , 289, balanseoppstillingen 307 balanseposter 151, 279, 283 bank 26, 41, 64 65, 83 84, 96, 98, 103, 110, 112, 114, 132, 146, 151, , 157, , 186, 249, 257, 273, 285, 293, 295, 310 bankkonto 64 65, 83 84, 98, 249, 257 basisbevilgning basisfinansiering bedrifter 27, 37, 39 40, 65, 67, 69, 107, 110, 112, 115, 146, 149, 155, 158, , , , 239, 327, 334 begripelighet 316, 320, 324 beløpsgrense 101, 119 betale 86, 103, 249, , 284,

2 344 Regnskap og budsjett i staten en innføring bevilget 100, 115, 129, 142, 250, 273 bevilgingsregnskapet bevilgning 33 34, 44, 60, 65, 71, 80 81, 83, 85 86, 90, 92 94, , 113, , , , , 149, 157, , 175, , , , 206, 217, , 240, 249, 259, 261, 270, 273, 280, , 290, , , , 322 bevilgningsreglement 39, 44 47, 49, 60, 80 82, 88, 90 94, 100, 105, 115, 119, 121, 126, 128, , 145, 171, 188, 192, 194, 208, 225, 326 bevilgningsregler 21, 101, , 283 bevilgningsregnskap 83 85, 87, 89, 96 98, 100, 105, 139, 141, , 148, 150, , , 172, 225, 252, 327 bevilgningssystem 60, 105, 126 bevilgningsvedtak 56, 81, 91, 100 bindende 48, 55, 61, 63, 80, 94, , 122, 193, 196, 246 bokføringen 88, 169, 254, 259 bottom-up , 301 brukere 211, , 301, , 320, 323, 327, 335 brukseffekter 268, 297 brutto 49, 65, 80, 86 91, 113, 115, 141, 149, 152, 155, , 172, 250, 257, 259, 273, , 283, , , , 308, 311, 315, 327, 336 bruttobudsjettering 89, 115, 163 bruttoføring 88, 149, 286 bruttoprinsippet 80, 87 91, 108, 113, 141, , 161 budsjett 21 23, 29 33, 35, 39, 41 49, 52 65, 71 72, 77, 79 82, 85, 88 95, 97, , 103, , , , , 124, , , , , 149, 154, 159, 161, 163, , , , 202, , 210, , , 230, , , 267, 270, , , 286, 306, 320, 328, budsjettallene 116, 182, , 191 budsjettarbeid 42, 48, 85, 94, 105, , 172, , , 198, 251 budsjettbehandling 43, 53, 56, 188, 193 budsjettbestemmelse budsjettbevilgningen 85, 116, 143 budsjettendringer 44, 82, 92, , 196 budsjetteres 86, 90, 108, 111, 144, 159, 163, 259 budsjettermin 55, 117, , 129, , 189, 273 budsjettet 22, 29 30, 35, 43 45, 55 59, 61, 65, 71, 77, 79 82, 88, 91 95, 100, 103, , 110, 113, , 120, , 139, 149, 154, 159, 163, 172, , , , 202, 205, 207,

3 Stikkordregister , 218, 225, , , 270, 273, 279, 320, 335 budsjettforslag , , 197, 225 budsjettforutsetningene 116, 122, 193 budsjettframskrivninger 61 budsjettfullmakter budsjettgjennomføringen 187, 189 budsjettkonferanse 183, , budsjettkoplede 115, 183, 265 budsjettkorrespondering 97, 100, 139 budsjettmessig 61, 115, 154, 250 budsjettoverskridelser 93, 116, 120, 122, 225 budsjettpost 60, 82, 118, 218 budsjettprinsipper 79 budsjettprosess 35, 44, 47, 116, 139, , 185, 187, , , 206, 218, 251, 267 budsjettrammen 116, 183, 187, 225, 249 budsjettrealisme 61, 92, 193 budsjettregler 67, 158 budsjettsammenheng 88, 95, 163, 251 budsjettspillet 93, 184, 250 budsjettstyringen 218, 250 budsjettutarbeidelse 109 budsjettvedtak 53 54, 57, 63, 88, , 122, 130, 193 budsjettveileder 57, 90, 95, 100, 124, 187 budsjettår 43, 81 82, 86, 94, 116, , , , , 154, 157, 159, 171, 190, 194, 196, 273 bundet 25, 44, 64 65, 90, 95, , 241, 251, 258, 263, , 282, 284, , , 323, 334 bunnlinje 68, 327 byggesteiner 278, 280, 303 BØS 42, 45 47, 63, 82, 97 98, 100, 105, , 205, 210, 215, 217, , 228, 235, 241, 246, 252, departement 28 36, 38 40, 42, 45 50, 57 58, 61 65, 77, 85, 91, 94 95, 97, , 105, 107, , , , 129, , , 141, , 152, 156, , 173, 175, 183, , 196, 211, , , , 232, , , , , , , , , 287, 290, 292, , , 317, 319, 325, departementsnivå 29, 215, 270, 299, 305 deposita , 157, 254 direktorat 36, 38 40, 113, 150, 273, 319 drift 27, 37, 39 40, 45, 65, 82, 86, 90, , 110, , 122, 124, , 140, , 149, 156, 158, , , , 239, 248, , , 274, 327 driftsbevilgning 117, 121, 124, 126, 128, , 142, 287

4 346 Regnskap og budsjett i staten en innføring driftsinntekt 111, 172, 280, 287, 307 driftskostnad 123, , 291, 298, 307 driftsmidler , 169, 266, , , 300, 309, 313 driftsposter 107, 124, 126, 130, driftsresultat , 168, 172, 307 driftsutgifter 90, 94, , 123, 142, 167, 190, effektiv 46, 57, 63, 160, 189, 201, , 227, 235, 243, , 279, 300, 324 egenkapital 85, 96, 101, 110, 112, , 153, , , 175, 208, 280, eiendel 84, 86, , 139, , 149, , 168, 175, 218, 256, 261, 279, , , , 306, eiendelene 175, eiendeler 84, 86, 97, 99, 139, , 149, , 168, 175, 218, 261, 279, , 295, , 306, eiendelssiden 96, 280, 285, 310 eierinteresser 46, 215, 218, 323, 334 eierskap 36, ekstrabevilgning 93, 99, 118 etater 35 36, 38, 63, 71, 164, 167, 192, 313, , 322, etatsstyring 215, 217, 221, 223, 241, 271, 296, , 305, 316 Etatsstyring 46, 215, 217, 221, 223, 241, 271, 296, , 305, 316 etatsstyringen 217, 221, 223, 241, 271, 299, 305, 316 ettårsprinsippet 61, 80 81, 84 85, 99, 101 evaluering 42, 48, , 229, , 244, , 304 fagdepartement 30, 36, 101, 121, 150, 160, 162, , 192, 215, 217, 272, , 287 fagkomiteene 35, 193, 198 fagproposisjonene 183, 192, 197, 221 faktura 83 85, , 254 Finansdepartementet 33 35, 45 46, 48 50, 57 58, 61 62, 64, 77, 85, 91, 94 95, 97, , 105, , 112, 114, , 129, , 141, 148, 152, 173, 175, , 211, , 252, 254, , 266, , , 306, 325, 330 finansiering 47, 60 61, 69 70, 134, 175, 185, 208, 252, 257, 266, , 294, 327 finansieringsbehov 140, finansieringsmodellen 186, 249 Finanskomiteen 29, 35, 44, 189, 192, 194, , 270 finanspolitikken 57 58, 91, 140 flerårig 62 63, 80, 216, 270 folketrygden 44, 94, 257, 273 folketrygdens 114, 118, 279 Folketrygden 44, 94, 133, 257, 273

5 Stikkordregister 347 fond 39, 58, 97, 100, , 108, 110, 112, 133, , , 145, 147, 149, , 157, , 173, 175, 194, 219, 239, 291 fordring 69 70, , 109, , 155, 161, 165, , 253, 260, 287, 295, 297, , 314 formelle 73, 181, 198, 268, , 274, 278 formuesplassering 87, 96 98, 101, 152 formuesverdier forpliktelse 147, 161, , 289, forpliktelsesmodellen 282, , 294, 302 forretningsdrift 39, 86, 90, 106, 108, 114, 132, 140, 145, , 169, 173 forretningsorden 43, , forskudd 87, 155, 161, 257, 284, 309 forskuddstrekk forskyvning 87, 96, 98, 101, 117, 140, 153, , 263 forskyvningskonto 96, 101, 110, 112, 168 Forsvarsbygg 107, 156, 163, 273 Forsvarsdepartementet 33, 121, 132, , 273 forvaltning 27 28, 39, 46, 48, 56, 58, 82, 102, 110, 137, 157, 160, 224, 237, , 242, 265, 280, , 308, 325 forvaltningsbedrift 27, 39 40, 45, 65, 86, 107, 110, 112, 115, , 149, 156, 158, , 168, , 239 forvaltningsorgan 37 40, 49, 92, , 115, 136, , , , 228, 239, 242, 259, 307 fullmakt 28, 31, 34 35, 37 39, 47, 56, 60, 81 82, 90, , 117, , , 131, 136, 140, 142, 145, 149, 155, 157, , 239, , 256, 259, 270, 280, 283 fullstendighet 91 92, 228, 295 fullstendighetsprinsippet 80, funksjon 25, 29 30, 49, 55 57, 60, 187, , 207, 239 fylkeskommunale 37, 110, 174 føringsprinsipper 252, 268, 270, 300 garantifullmakter 81, 140, 149 Garantiinstituttet 39, 156, 163 gebyr 47, 60, 67, 111, 225, 247, , 308, 313 gebyrbelagte generasjonsregnskap 62, 321 gjeld 21 22, 28, 30, 32, 35 36, 40 42, 44, 47, 55, 73, 80, 82, 86 87, 90 91, 94 97, , 103, 106, , 115, , 124, , 130, , , , 152, , , , 181, 183, , 196, 213, 217, 223, 244, , 251, , 260, 273,

6 348 Regnskap og budsjett i staten en innføring 281, 284, 290, 294, 297, , , , , , 329 gjeldssiden 96, 100, 280, 312 Grunnloven 28, 30, 32, 42 43, 56 gruppelivsforsikring 86, 111, handlingsregelen 58 59, 321 helseforetak 92, 110, 158, hovedoppgaver 34, 38, 271 hovedregelen 80, 90, , 123, 151, 160 hybrid 22, 296, 303 høgskoler 39, 113, 134, 157, 185, 249, 251, 292 immaterielle , 309 innbetalinger 92, 123, 148, 173, 254, innføring 21, 23, 60, 209, , 302, , 333 innkrevningsvirksomhet 308 innsatsfaktorer 71, 116, 211 innskudd 86, 92, 97, 103, 110, 112, 149, 155, , , 259 innsparing , 123, 126, , 140, 149, 161 inntekt 55 56, 60, 62, 67 70, 72, 82, 85 86, 88 92, 94 95, 98, 100, 106, 108, , 118, , 126, 128, , , , , , 172, , 188, 227, 239, 250, 254, , 262, 270, 280, , , , 296, , , , 320, 322, 327 inntektsføres 164, 175, 260 inntektsføring 172, 249, 285 inntektskapitler 114, 122, 140 inntektskapittel , 164, 169, 250, 259 inntektskrav 90, 130, 140, 150 inntektsposter 92, 107, 111 inntektsrammer , 193 inntektssiden 95, 114, 218 institusjoner 25 27, 37, 39, 65, 115, 132, 221, , 252, 323 institutt 38 39, 41, , , 163, 251, 273 instruks 38, 162, 216, 224, 226, 230, 240, 242, , 261 interimskonto 146, 151, , 257 internregnskap 79, 101, 202, 247, 252, 266, 268, 294, 322 internrevisjon 49, 228, 230 investering 61, 63, 84, 86, 93, , 121, 146, 162, 168, , 184, 261, 266, 284, , 298, 303, 327 investeringsaktiviteter 121, investeringsformål 108, 112, 121, 126, 170, 173, 284 investeringsposter 109, 115, 126 kalkulatorisk 86, 290, 294 kapital 45, 64, 77, 83 87, 89, 92, 96 98, , 105, 108, , 114, 137, , , 153, , 163, , , 175, 208, 225, 252, 280, , 292, , 306, , 314, 320, 327 kapitalinnskudd 92, 97, 112, 149 kapitalregnskap 77, 83 87, 89,

7 Stikkordregister , , 105, 111, , , 153, 155, 172, 225, 252, 320, 327 kartlegging , 295 kollektiv 72, komité 56 57, 189, 240 kommune 26, 37, 44, 61, 71, 91, 105, 110, 112, 146, 174, , 323, 326, 331 kommunenivå 26, 44, 61, 174 kommuneregnskapet 146, 323, 326 kongen 45 konsernkontoordningen 65 konsolideringsmodellen konstitusjonelle 31, 56, 60 konstitusjonskomiteen 29, 240 kontant 59, 64, 77, 80 88, 96 99, 101, 110, 112, 114, 140, 149, , 158, , , , 208, 210, 252, 261, 268, 270, , 285, 295, , 305, 307, 310, , 317, , 327, 333, kontantbeholdning 64, 85, 101, 149, , 168 kontantbeholdningen kontanter 83, 167, 310, 314 kontantmodell 85, 87 88, 208, 210, 268 kontantprinsipp 80 88, 96 98, 101, 110, 112, 114, 140, 154, , , , 210, 252, 268, 279, 283, 295, 297, 305, , 333, 335 kontantregnskap 97, 164, kontantregnskapsdata kontantstrøm 84 85, 96, 101, 165, 210, , 305, 307, , 321, 327, 333, kontantstrømoppstilling , 305, 307, 327, 333, konto 32, 34, 36, 39, 47, 60, 64 65, 83 84, 87, 89, 96, 98, , , , 114, 123, 133, 140, , 151, 153, 155, 157, , , 175, 249, , , 267, 292, 306 kontogruppe 100, , 153 kontoplan 47, 60, , , 123, 133, 175, 252, 267, 292, 306 kontroll 25, 28, 30, 36, 38, 46, 49, 54, 56, 59 60, 72, 81, 85, 89, 100, 103, 105, 115, 143, , 174, 187, , , 209, , , , 232, , 247, 251, , 264, 304, 317, 319, 322 kontrollmekanismer 202, 205, 232, 240 kortsiktig 86, 146, , 256, 311, 321 kortsiktige , 157, 161, 165, 173, , 253 kostnad 67, 69, 71, 84, 86, 89, , 103, 123, , 172, , , 228, 235, 241, 248, 251, 253, , 266, 270, , 279, 282, , , , 298, , , 313, 315, 320, 322, 327 kostnad/nytte 241, 277, 301, kostnadseffektiv 210,

8 350 Regnskap og budsjett i staten en innføring kostnadsinformasjon , 286, 289 kundefordringer 101, 165, 253, 260, 297, 314 Kunnskapsdepartementet 30, 33 34, 65, 114, 132, 252, 273, 292 langsiktig 47, 55, 57, 61, 96, 116, 165, , 171, , 224, , 285, 311, 321 likviditet 64, 87, 172 lov 21 22, 25 26, 28 32, 37 38, 40 45, 52 54, 56, 58, 70, 83, 100, 102, 118, 146, 150, 158, 161, 165, 172, , 191, 227, , , 246, 248, , , , , , 293, 318, 322, 325 lover 25, 28 29, 70, 150, 227, 244, 318 lovsaker 29, lovvedtak lønn 86 87, , 123, 151, 186, 190, 201, 250, , 263, 313 lønnsdata 151, lønnskostnader lønnsutgiftene 253, 258 lån 64, 82, 87, 92, , , 149, 153, 157, 208, 273, 331 lånekasse 41, , 137, , 155 lånemidler 114, 133, 153 låneopptak 87, , 164, 194 lånetransaksjoner 140, makroøkonomisk 59, 218 markedsverdi 79, 97, 103 mellomværende 86, 108, , 156, 163, 172, , 259, 283 merforbruk 115, 123, 129, 153, , 287 merinntekt 60, 118, , 126, 128, 131, 140, 142, 161 merinntektsfullmakt 60, 119, 126, 128, 131, 140, 250 mindreforbruk 129, , 287, 294 mindreutgift , 170 modell 21 22, 39, 77, 85, 87 88, 96, 158, 186, 202, , 208, , , , 237, 241, , , , , , 294, , , 313, 316, 318, 321, modifisert 161, 279, 297, 320, 336 motkonjunkturstyring 59, 81, 269 MRS mål 21 23, 26, 31, 38 40, 46 49, 54 55, 57 59, 61 64, 66 68, 70 72, 81, 91, 93 96, , 102, 108, , , , , , , , 186, , , , , 216, 218, , , , , , , 244, 246, 251, 258, 260, 262, , 271, , , , , 289, 291, , 296, , 302, 304, , , 325, 328, , 335 målformuleringer måloppnåelse 68, 70 71, 227, 235, 239, 244

9 Stikkordregister 351 målsetninger 242 nasjonalbudsjettet 58, nedbrytningsmetoden netto 60, 86, 88 92, 111, 126, 146, 149, 152, , , 169, , 256, 259, 273, , , , 290, 293, 295, , 302, 308, , , 327, nettobudsjett normative normer 41 45, 72, 219, 282, 329 nummerserie 47, 54, nummerserien 52, 54 NVE 39, 107, 156, 163 nysaldert 32, 92, 141, 194 nøkkeltall obligasjoner 103, 145, 147, 156, 266 Odelstinget 35, 53 offentlig 21 22, 26 27, 41, 46, 62, 66 73, 113, , 122, 135, 174, 183, 187, 189, , 218, 221, 244, , 283, 293, 323, 327, oljekorrigerte 58, 140, 154 oljepenger 56, 58 59, 62, 321 omdisponeringer 124, 128 omløpsmiddel/kapitalregnskapet oppebørselsbetjent oppgjør 86, 94, 125, 257, 259, 291 organ 28 29, 34, 36 41, 46, 49 50, 54, 57, 92, , 115, 136, , , , 228, , , 251, 253, 259, 307, organisasjon 21 22, 26, 37, 41, 50, 67 70, 73, 110, 112, 115, 164, , 201, , 212, 218, 222, 233, , 250, 256, 258, 279, 302, 323, overbudsjettering 94, 117 overførbare 86, 125, 330 overføre 86, 117, 119, 124, 127, overføringer 92, 106, 110, 112, 124, 127, 129, 141, 162, 293, 307, 313 overføringsmuligheten , 143 overføringsmulighetene 109, 128, 140 overskride 85, 111, 118, , , 140, 142, 161 overskudd 67 68, 70, 90, 108, 124, 152, 154, 159, 170, 221, , 284, 294 overskuddsbegrepet overslagsbevilgning 94, 118, , , 170, 194 pensjon 133, 257, , 315 pensjonsfond 58, 97, 133, , 140, 147, , 157, 194, 219 pensjonskasse 39, 156 pensjonskostnader 276, 306, 315 pensjonspremien 290 periode 63 64, 84 85, 104, 117, 124, , , 154, 183, , 211, 233, 248, 287, 303 periodisering 165, 273, 279 periodiseringsprinsipp 22, 80 81, 84 85, 88 89, 97 98, 100, 151, 158, 161, , 261, 265,

10 352 Regnskap og budsjett i staten en innføring , , , 286, 291, 293, , , 307, , , , 330, periodiseringsprosjektet 268, 270, , 276, 278, 292, , 305, 308, 310, 312, 315 periodisert 42, 88, 97, 173, 175, 210, , 271, , , 292, , petroleumsforsikringsfond 100, , , 141, 155, 157 petroleumsvirksomhet 45, 102, 132, , 141, , 158, 163, 171 pilot , 278, 295, pilotprosjektet 276 plan 35, 47, 55 57, 59 64, 66, 68, 71, 80, , , , 123, 133, , 175, 181, 185, , 193, 206, , , 224, 236, , , , 267, 274, 276, 292, , 306 planlegging 47, 56, 59, 61 64, 66, 71, 117, 160, 187, 206, , 217, 236 plenum 29, 189, , , 239 politikere 31, 38, 73, 181, 319, 321, 324 politisk 22, 36, 40, 57, 59, 73, 81, 122, 174, 191, 222, 250, 269, 273 post 40, 57 58, 60, 77, 82, 86, 89 90, 92, 94, 96 98, , 103, , , , , , , , , 169, 172, 175, 187, 218, 236, 238, , 253, , 259, 263, 273, 275, , 283, 285, 288, 294, 296, 315 postering 83, 85, 89, 96, 98, 105, 116, 149, 153, 168, 246, 256, 285, 303 postinndeling 106, 111, 133 postserie pp 283 premie 103, 172, , 289, 291 prinsipp 21 22, 27 28, 31, 36, 44, 57, 59, 61, 70, 77, , 110, , 120, 122, , , 154, , , , , 184, 187, 193, , , , 241, 248, 252, 261, 265, , , , , 289, 291, 293, , , , , , 330, produktivitet 202, 210, 227, 239, 249, 322, 332 proposisjon 30 31, 35, 39, 52, 57, 183, 189, , , 221, 223, 273 prosjekter 26, 93, 107, 115, 117, 134, 137, 170, 184, 191, 225, 259, 278 ramme 25, 44, 57, 64 65, 69, 81, 110, 116, 122, 160, 175, , , , , 219, 224, , 270, 286, 301, 304, 324, 332 rammebudsjettering

11 Stikkordregister 353 rammeområder , 198 rammer 28, 93, 102, 187, , 193, 196, , 227, 251, 294 rammevedtak , 197 rammevilkår 64, 122, 160 rapport 21, 47 48, 52, 54, 77, 103, 109, 139, 144, , 155, 160, 164, , 169, 173, 217, 219, 229, , 238, 244, 252, 261, 270, 278, , 283, 288, 300, 316, 318, , 324, 327, 330, 332, rapporteringskrav 139, , 161, 216, 252, 291 rapporteringspakken 278, , 287, , 293 realismeprinsippet 92, 94, 120 refusjon 89, , 128, 150, 186, 313 regelen 58 59, 80, 90, 99, , , , , 143, 151, 160, 321 regelverk 21 22, 28 29, 31, 39, 41 44, 46 49, 62, 87, 95, 118, 129, 169, 211, 226, 246, 248, , 275, 323, , 328, 336 registrering 84 85, 105, , , 253, 255, , 326 regjering 28 32, 34 36, 45, 50, 52, 63, 81, 95, 102, , , 197, 219, 238, 270, 277, 317 reglement 39, 42, 44 47, 49, 60, 80 82, 88, 90 94, , , 115, 119, 121, 126, 128, , 145, 171, 188, 192, 194, 208, 211, , 322, 326, 330 regler 21 22, 31, 42 45, 47, 61, 64, 77, 79, 81 82, 86, 95, 97, , 105, 115, 117, , 158, 161, 163, 171, , 193, 227, 229, , 256, 260, 283, 296, 318, 322 regnskap 21 23, 39, 41 45, 48 50, 56, 62, 77, 79 80, 82 87, 89 90, 92, , , 116, , , , 155, 157, , , , , 210, 219, , 227, 230, , , 249, , , 276, , , 288, 290, 292, 294, , , , regnskapsanalyse 247, 261 regnskapsarbeidet 77, 151, 336 regnskapsendring 303 regnskapsfaglige 272, 275, 294, 297, 300, 316, 323, , , 334 regnskapsførere 65, 99, , 156 regnskapsføre 86 regnskapsinformasjon 207, 210, 271, 277, , , 323, 326, 335 regnskapsloven 21 22, 40, 45, 83, 146, 158, 161, 165, 172, , 261, , , 293 regnskapsløsningene 275, , 282, 291, 294, 296, 324, regnskapsmessige 22, 47, 85, 90, 96 97, 99, 125, 128, , 142, , 158, 166, 175, 181,

12 354 Regnskap og budsjett i staten en innføring 247, , , 268, 272, , 292, 294, 296, 301, 321, 329, 331, 334 regnskapsmodell 88, 96, 208, 210, 278, 303, 318, regnskapsoppstillingene 139, 141, 276, 282, 318 regnskapsprinsipp 79 80, 101, 173, 295, 306, 316, 323, 325, 332, 336 regnskapsrapport 144, 148, 166, 173, 235, 252, 316, 327, 335 regnskapsrapportering 70, 80, 84, 148, 150, 165, 261, 265, 274, regnskapsregler 22, 42, 77, 81, 158, 161, regnskapsstandarder 271, 278, 292, 325, 331 regnskapssystemer 50, 210, 258, 321, 326 regnskapstall 62, 88 89, 116, 122, 125, , 143, 175, 185, 207, 259, , 281, , 321 regnskapsteori 320, 322, 324, 329, , 336 regnskapsåret 124, 150, 155, 262 reguleringsfond 108, 136, , 173 rendyrket 83, 85 87, 97 98, 140, 154, , 333, 335 renter 45, , 114, , , 294, 306, 313 representantforslag 30, 54 reskontro 83, 256, 260 resolusjon 30 31, 100, 242 ressursbruk 55, 86, 164, , 225, 227, 235, 243, 265, 279, ressursramme , 185 resultat 23, 29, 46 48, 57, 62, 68, 71, 85, 88, 99, 107, 124, 141, 152, 159, , 168, 170, , 175, 182, 185, , , 216, 221, , 229, , 237, , 244, , 251, , 265, 274, , , 294, 296, , 314, , 327, 333, 336 resultatbasert 248 resultatbegrep 23, 68, 141, 152, , 279, 327 resultateffekt 285, 288, resultatet 29, 62, 68, 99, , , 175, 213, 280, 283, 287, 296, 303 resultatkrav 46, 209, 221, 223, 227, 234 resultatmål 175, 224, 234 resultatmåling , , 237, 241 resultatregnskap 84 85, 164, 166, 173, 262, 280, , , 293, , 320, 327 resultatregnskapet 84, 164, 166, 262, , , 293, 307, 327 resultatstyring 47 48, , 221, 224, 226, , 241, 322 retningslinjer 95, 102, 148, 215, 218, 227, 326 rettssubjekter 41, 110 revideringen 22, 195 revidert 92, 103, 113, , 264

13 Stikkordregister 355 revisjon 28, 46 49, 156, 188, 207, 228, 230, , 242, 261, 269, 272, 275, 318, 331 Riksrevisjonen 28, 47 48, 156, 188, 207, , 242, 261, 269, 272, 275, 331 risiko 26, 47, 49, 63, 117, 152, 155, 216, , , 236, 244, 255, 266, 321 risikostyring 47, 49, 224, 230, , 244 risikostyringsprosessen 231 roller 56, 181, , 236, 238 romertallsvedtak 100, 119, 142, 191 rundskriv 28, 42, 47 48, 60 61, 90, 101, , 116, , , 131, 133, 148, 162, 190, 207, 259, 266, 296 rutiner 46, 85, 150, , , 255, 261 RØS 42, 45 47, 188, 205, 209, 218, 220, 223, , 228, , 241 saldering 150, 154, 194, saldert 125, 141, 154, 194, 196 salg 90, 98, 112, 155, 201, 307, Samferdselsdepartementet 33, 63, 132, , 226, , 273 samfunnsøkonomisk 58 samleproposisjon , 198 sammenlignbare sammenstilling 246, 282, 284, , 293 SD 33, 63, 155, 157 SDØE , 156, 158 sektor 21 22, 26 27, 33, 37, 40, 46, 66 73, 91, 95, 99, 105, 107, , 174, 187, , 212, 218, 221, 236, 244, 260, , , , , , selskaper 22, 37, 39 40, 92, 112, 158, 162, 175, 215, 218, 239, 308 selvassurandør , 102, 289, 291 selvassurandørprinsippet 97 99, 102, 289, 291 sesjon 52 54, 181, 195 SF skatteinntekter 62, 68 skatteoppkreveren 257, skattetrekk 86 87, 146, 311 SPK 156, 259 S-rapporten , 281, 283 SRS , 293, SSØ 48 50, 148, 150, 152, 209, 221, 223, , , 234, 236, 241, 246, 253, 272, 274, 278, 298, 300, 304, 335 standard 50, 87, 105, 107, 109, 111, 118, 133, 142, 148, 158, 163, 228, 250, 252, 264, , , 278, 280, , 289, , , 316, 322, 325, 329, 331, 333, 335 standardposter 107, 109, 111 standardsettingen 271 staten 21 23, 25 26, 29, 37 38, 40 49, 56, 59, 61 65, 70, 72, 77, 80 83, 85, 87, 90, 93, 96, , , 105, 112, 115, 118, 127, 139, 144, , , 153,

14 356 Regnskap og budsjett i staten en innføring , 160, 174, 181, 195, 202, 205, , , , 221, 224, 230, 234, 237, 239, 241, 246, 248, 252, 255, 257, 265, , 275, 284, , 296, 298, , 307, , , , statlig 22 23, 25 27, 29, 36 40, 42, 48 50, 60, 64, 67, 71, 73, 81 82, 84 86, 89, 92, 94, 98, 102, 105, 114, , 147, 162, 164, 169, 172, , 189, 198, , 205, 209, , , , , 231, , 241, 246, 248, 262, 265, 269, 271, , 282, , 294, , , 317, 325, 331 statsaksjeselskaper 92, 112, 218 statsbankene 41, 110, 112, 114, , 155 statsbedriftene 140, 156 statsbudsjett 21, 29 30, 35, 42 45, 55 58, 61, 65, 71, 77, 79 80, 82, 91 92, 94 95, 100, 103, 106, 113, , 139, 149, 154, 159, 163, 172, , 183, , , , 210, 218, 249, 262, 270, 273, 328 Statsbygg 39, 156, 163, , 176, 248 statsetater 164, 167, 313, 322, statsforetak 37, 40, 92, 110, 112, 149, 155, 218 statsforvaltningen 39, 224, 237, 242, 265, 325 statsgjeld 106, 110, 112, 140, 152 statskassen 44, 65, 80, 86, 90, 92, 105, 123, , 151, 163, 167, , 253, 259, , 283, , 293, 308, 311, statskasseveksler 103, Statskonsult 117, 158, 160 statsobligasjoner 156, 266 statspapirer 145, 156 statsregnskap 21, 39, 42, 44 45, 50, 56, 77, 79 80, 82 84, 86, 90, 92, 95 97, 107, , , , , 144, , 155, 157, , 167, , 175, 207, 210, 239, 246, 249, , 256, 259, 270, , , , statsregnskapsrapportering 80, 84, 150, 265, STATSRES 261, 265 statsråd 28 31, 34 35, 45, 120, 187, 189, 192, , 240 statssektoren 330, statsspesifikke 106, statsvirksomhetene 145 stiftelser 37, 41, 135, 149, 158 stikkord 48, 55, 91, 94, 115, , , 143, 187 stortinget 52, 240 stortingsmelding 140, 194, 223 stortingsnivå 29 30, 42, 215, 219 stortingsproposisjon stortingsrepresentanter 29 30, 44 stortingsvedtak 44 45, 49, 52 54, 149, 240 styring 21 23, 25, 32, 34, 36, 39, 42, 45 50, 57 59, 62, 65 67, 69 73, 81, 89, 91, 99, 105, 115,

15 Stikkordregister , 162, 174, , 206, , 241, 244, 246, 248, , , 275, , 292, , , , 322, 324 styringsdialogen , 244 styringsdokumenter 63, 216, 224 styringsmodell 22, 202, , , , 237, 241, 250 styringsparametere 209, 213, , 230, , 299 styringsperspektiv 67, 72 styringsprinsippet , 241, 322 styringsverktøy 47, 55, 58 59, 95, 202, 217, 220, 224, 233, 235, 237, 240, 325 sykehus 69, 71 72, , , 212, 326 sykepenger 89, 111, 126 særlovsselskaper 37, 92, 218 søknader 117, 119, 243 tidshorisont 55, 61 63, 185, 211, 217 tilbakebetalinger 97, 111, 152, 314 tildeling 68, 72, , 182, 215, 218, tildelingsbrev 91, 149, 162, 215, 217, 220, , 234, 248, 277, 287, 294 tilleggsbevilgning 94, 99, , 125, 175, 189, tilleggsprinsipper 79, 97 tilsagnsfullmakter 56, 81, 140 tilskudd 41, 44, 69, 82, 110, 112, 118, 175, 222, 257, 286, , 308, 313 tilskuddsordninger 42, 48, 94, 236 tilsyn 28, 38 39, 91, 113, 136, 226, top-down 182, 215, , 250 tradisjonelle 22, 80, 83, 86, 92, 97, 101, 115, , , 158, 160, , , 186, 205, 247 UH 107, 278, , 335 UH-sektoren 278, 291, 335 underbudsjettering underenheter 184, 251, 258 underpost 90, , , 133, 148, 163, 172, 250, 255, 259 underpostinndeling 133 underpostnivå 107, , 172 underskudd 58, 140, , 159, 262, 327 universiteter 39, 134, 185, 251, 292 utbetaling 64, 82 84, 87, 90, , 148, 151, 153, 161, 173, 210, 270, 286, utbytte 92, 112, 114, 132, 173, utestående , 109, 145, 155, 165, 260 utgift 25, 43, 55 56, 58, 60 62, 72, 81, 83 85, 87 92, 94 95, 98, , , 116, , , 128, 130, , , , 159, 161, 163, 165, , , 188, 190, 218, 250, , 258, , 266, , 281, , , 296

16 358 Regnskap og budsjett i staten en innføring utgiftsbevilgning 60, 90, 92, 100, 113, 118, 121, 123, , 130, , 225 utgiftsføres 97, 164, 259 utgiftskapittel 86, , 142, 250, 255 utlån 87, 91, 97, 101, 103, 144, 155 uttømmende 26, 55, 62, 85, 282 varebeholdninger 276, 309 veileder 42, 48, 57, 85, 90, 94 95, 100, 119, 124, 172, 187, 189, 209, 231, , 298, 306 verdsettelsesprinsipper 96 verdsettes 70, 97, 172, 296 virkemidler 26, 57 58, 220, , 235, 274 virksomhet 22, 25 27, 32, 36 42, 45 49, 60, 62 65, 67 71, 73, 77, 81 82, 84, 86 94, 97 99, , 105, , , 117, , , , , , , 166, 169, , 175, 181, , , 195, , , , , 221, 223, , , , 239, , , , , 273, 276, , , , , 308, 311, 313, , 326, 330, virksomhetsinterne 181, 235, 247, 300 virksomhetskapital 280, , , 314 virksomhetsnivå 29, 36, 64, 167, 187, , 220, 253, 291, 299 virksomhetsrapportering 246, 287 virksomhetsregnskapet 83, 97, 210, , 260 virksomhetsstyring 42, 48, 202, 215, 217, 226, 232, 241, 246, 252, 268, 278, 292, , 305 økonomiregelverk 42, 46 47, 62, 211, 226, 246, 269, 326 økonomistyring 42, 45 46, 48 50, 62, 99, 105, 115, 206, 209, 211, , , , , 231, , 248, 251, 269, 275, 278, , 304, 318, 324 økonomistyringsområdet 49, 269 åpningsbalanse 97, 174, 276, 292, 295 årsberetning 105, 173, 221

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning.

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. 100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. I 2013 ble 8 av 19 544 nye pensjoner betalt for sent. Det betyr at 99,9 % ble betalt i tide. 50 Årsregnskap

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Sametingets årsregnskap 2014. Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014

Sametingets årsregnskap 2014. Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 Sametingets årsregnskap 2014 Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 1 DEL VI ÅRSREGNSKAP... 3 LEDELSESKOMMENTARER... 3 FORMÅL... 3 BEKREFTELSE... 3 VESENTLIGE FORHOLD VED ÅRSREGNSKAPET...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketr ygden (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketr ygden (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 St.prp. nr. 1 (24 25) FOR BUDSJETTERMINEN 25 Statsbudsjettet medregnet folketr ygden Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken... 7 1.2.1 Hovedelementene

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Innst. 5 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 5 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 5 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012 vedrørende rammeområde 20 Garanti-instituttet

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer