344 Regnskap og budsjett i staten en innføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "344 Regnskap og budsjett i staten en innføring"

Transkript

1 Stikkordregister 50-serien 111, 134, 138, AGA 86, , aksjer 98, 103, 155, 309, 313 aksjeselskaper 37, 40, 92, 112, 158, 162, 218 aktiveringsprinsippet 87, aktivitetene 56, 71, 186, 252, 290, 296, 335 Andreassen-utvalget 61, 80, , 321, 330 anleggsmidler 161, , 169, 173, 276, 280, 284, , 309, 311, 314 arbeidsgiveravgift 47, 86, 161, 172, 254, 290, 314 arbeidskonto 64 65, , 257 avdrag 87, 110, 112, 152, 164, , 169 avgifter 43 44, 56, 69, 112, 114, 132, 147, 208, 279, 308, 311, 313 avgiftsfinansiering 47, 60, 266 avregning 257, 261, 280, , , 308, 314 avsetning 94, 100, 108, 110, 112, 136, , 157, 161, 173, 311, 314 avskrive 101, 171 avslutningskonto 153, avstemming , 259, 281 avvik 89, 97, 116, 141, 146, 149, , 166, 173, 175, 214, 224, , 251, 254, 259, balanse 72, 77, 85, 87, 97 98, , 140, , 147, , 155, 162, , , , 176, 228, 253, 276, , , , 295, 300, , 320 balansekonto 167, 253 balansen 84 85, 87, 98, 146, 162, , 172, , 193, 280, , 289, balanseoppstillingen 307 balanseposter 151, 279, 283 bank 26, 41, 64 65, 83 84, 96, 98, 103, 110, 112, 114, 132, 146, 151, , 157, , 186, 249, 257, 273, 285, 293, 295, 310 bankkonto 64 65, 83 84, 98, 249, 257 basisbevilgning basisfinansiering bedrifter 27, 37, 39 40, 65, 67, 69, 107, 110, 112, 115, 146, 149, 155, 158, , , , 239, 327, 334 begripelighet 316, 320, 324 beløpsgrense 101, 119 betale 86, 103, 249, , 284,

2 344 Regnskap og budsjett i staten en innføring bevilget 100, 115, 129, 142, 250, 273 bevilgingsregnskapet bevilgning 33 34, 44, 60, 65, 71, 80 81, 83, 85 86, 90, 92 94, , 113, , , , , 149, 157, , 175, , , , 206, 217, , 240, 249, 259, 261, 270, 273, 280, , 290, , , , 322 bevilgningsreglement 39, 44 47, 49, 60, 80 82, 88, 90 94, 100, 105, 115, 119, 121, 126, 128, , 145, 171, 188, 192, 194, 208, 225, 326 bevilgningsregler 21, 101, , 283 bevilgningsregnskap 83 85, 87, 89, 96 98, 100, 105, 139, 141, , 148, 150, , , 172, 225, 252, 327 bevilgningssystem 60, 105, 126 bevilgningsvedtak 56, 81, 91, 100 bindende 48, 55, 61, 63, 80, 94, , 122, 193, 196, 246 bokføringen 88, 169, 254, 259 bottom-up , 301 brukere 211, , 301, , 320, 323, 327, 335 brukseffekter 268, 297 brutto 49, 65, 80, 86 91, 113, 115, 141, 149, 152, 155, , 172, 250, 257, 259, 273, , 283, , , , 308, 311, 315, 327, 336 bruttobudsjettering 89, 115, 163 bruttoføring 88, 149, 286 bruttoprinsippet 80, 87 91, 108, 113, 141, , 161 budsjett 21 23, 29 33, 35, 39, 41 49, 52 65, 71 72, 77, 79 82, 85, 88 95, 97, , 103, , , , , 124, , , , , 149, 154, 159, 161, 163, , , , 202, , 210, , , 230, , , 267, 270, , , 286, 306, 320, 328, budsjettallene 116, 182, , 191 budsjettarbeid 42, 48, 85, 94, 105, , 172, , , 198, 251 budsjettbehandling 43, 53, 56, 188, 193 budsjettbestemmelse budsjettbevilgningen 85, 116, 143 budsjettendringer 44, 82, 92, , 196 budsjetteres 86, 90, 108, 111, 144, 159, 163, 259 budsjettermin 55, 117, , 129, , 189, 273 budsjettet 22, 29 30, 35, 43 45, 55 59, 61, 65, 71, 77, 79 82, 88, 91 95, 100, 103, , 110, 113, , 120, , 139, 149, 154, 159, 163, 172, , , , 202, 205, 207,

3 Stikkordregister , 218, 225, , , 270, 273, 279, 320, 335 budsjettforslag , , 197, 225 budsjettforutsetningene 116, 122, 193 budsjettframskrivninger 61 budsjettfullmakter budsjettgjennomføringen 187, 189 budsjettkonferanse 183, , budsjettkoplede 115, 183, 265 budsjettkorrespondering 97, 100, 139 budsjettmessig 61, 115, 154, 250 budsjettoverskridelser 93, 116, 120, 122, 225 budsjettpost 60, 82, 118, 218 budsjettprinsipper 79 budsjettprosess 35, 44, 47, 116, 139, , 185, 187, , , 206, 218, 251, 267 budsjettrammen 116, 183, 187, 225, 249 budsjettrealisme 61, 92, 193 budsjettregler 67, 158 budsjettsammenheng 88, 95, 163, 251 budsjettspillet 93, 184, 250 budsjettstyringen 218, 250 budsjettutarbeidelse 109 budsjettvedtak 53 54, 57, 63, 88, , 122, 130, 193 budsjettveileder 57, 90, 95, 100, 124, 187 budsjettår 43, 81 82, 86, 94, 116, , , , , 154, 157, 159, 171, 190, 194, 196, 273 bundet 25, 44, 64 65, 90, 95, , 241, 251, 258, 263, , 282, 284, , , 323, 334 bunnlinje 68, 327 byggesteiner 278, 280, 303 BØS 42, 45 47, 63, 82, 97 98, 100, 105, , 205, 210, 215, 217, , 228, 235, 241, 246, 252, departement 28 36, 38 40, 42, 45 50, 57 58, 61 65, 77, 85, 91, 94 95, 97, , 105, 107, , , , 129, , , 141, , 152, 156, , 173, 175, 183, , 196, 211, , , , 232, , , , , , , , , 287, 290, 292, , , 317, 319, 325, departementsnivå 29, 215, 270, 299, 305 deposita , 157, 254 direktorat 36, 38 40, 113, 150, 273, 319 drift 27, 37, 39 40, 45, 65, 82, 86, 90, , 110, , 122, 124, , 140, , 149, 156, 158, , , , 239, 248, , , 274, 327 driftsbevilgning 117, 121, 124, 126, 128, , 142, 287

4 346 Regnskap og budsjett i staten en innføring driftsinntekt 111, 172, 280, 287, 307 driftskostnad 123, , 291, 298, 307 driftsmidler , 169, 266, , , 300, 309, 313 driftsposter 107, 124, 126, 130, driftsresultat , 168, 172, 307 driftsutgifter 90, 94, , 123, 142, 167, 190, effektiv 46, 57, 63, 160, 189, 201, , 227, 235, 243, , 279, 300, 324 egenkapital 85, 96, 101, 110, 112, , 153, , , 175, 208, 280, eiendel 84, 86, , 139, , 149, , 168, 175, 218, 256, 261, 279, , , , 306, eiendelene 175, eiendeler 84, 86, 97, 99, 139, , 149, , 168, 175, 218, 261, 279, , 295, , 306, eiendelssiden 96, 280, 285, 310 eierinteresser 46, 215, 218, 323, 334 eierskap 36, ekstrabevilgning 93, 99, 118 etater 35 36, 38, 63, 71, 164, 167, 192, 313, , 322, etatsstyring 215, 217, 221, 223, 241, 271, 296, , 305, 316 Etatsstyring 46, 215, 217, 221, 223, 241, 271, 296, , 305, 316 etatsstyringen 217, 221, 223, 241, 271, 299, 305, 316 ettårsprinsippet 61, 80 81, 84 85, 99, 101 evaluering 42, 48, , 229, , 244, , 304 fagdepartement 30, 36, 101, 121, 150, 160, 162, , 192, 215, 217, 272, , 287 fagkomiteene 35, 193, 198 fagproposisjonene 183, 192, 197, 221 faktura 83 85, , 254 Finansdepartementet 33 35, 45 46, 48 50, 57 58, 61 62, 64, 77, 85, 91, 94 95, 97, , 105, , 112, 114, , 129, , 141, 148, 152, 173, 175, , 211, , 252, 254, , 266, , , 306, 325, 330 finansiering 47, 60 61, 69 70, 134, 175, 185, 208, 252, 257, 266, , 294, 327 finansieringsbehov 140, finansieringsmodellen 186, 249 Finanskomiteen 29, 35, 44, 189, 192, 194, , 270 finanspolitikken 57 58, 91, 140 flerårig 62 63, 80, 216, 270 folketrygden 44, 94, 257, 273 folketrygdens 114, 118, 279 Folketrygden 44, 94, 133, 257, 273

5 Stikkordregister 347 fond 39, 58, 97, 100, , 108, 110, 112, 133, , , 145, 147, 149, , 157, , 173, 175, 194, 219, 239, 291 fordring 69 70, , 109, , 155, 161, 165, , 253, 260, 287, 295, 297, , 314 formelle 73, 181, 198, 268, , 274, 278 formuesplassering 87, 96 98, 101, 152 formuesverdier forpliktelse 147, 161, , 289, forpliktelsesmodellen 282, , 294, 302 forretningsdrift 39, 86, 90, 106, 108, 114, 132, 140, 145, , 169, 173 forretningsorden 43, , forskudd 87, 155, 161, 257, 284, 309 forskuddstrekk forskyvning 87, 96, 98, 101, 117, 140, 153, , 263 forskyvningskonto 96, 101, 110, 112, 168 Forsvarsbygg 107, 156, 163, 273 Forsvarsdepartementet 33, 121, 132, , 273 forvaltning 27 28, 39, 46, 48, 56, 58, 82, 102, 110, 137, 157, 160, 224, 237, , 242, 265, 280, , 308, 325 forvaltningsbedrift 27, 39 40, 45, 65, 86, 107, 110, 112, 115, , 149, 156, 158, , 168, , 239 forvaltningsorgan 37 40, 49, 92, , 115, 136, , , , 228, 239, 242, 259, 307 fullmakt 28, 31, 34 35, 37 39, 47, 56, 60, 81 82, 90, , 117, , , 131, 136, 140, 142, 145, 149, 155, 157, , 239, , 256, 259, 270, 280, 283 fullstendighet 91 92, 228, 295 fullstendighetsprinsippet 80, funksjon 25, 29 30, 49, 55 57, 60, 187, , 207, 239 fylkeskommunale 37, 110, 174 føringsprinsipper 252, 268, 270, 300 garantifullmakter 81, 140, 149 Garantiinstituttet 39, 156, 163 gebyr 47, 60, 67, 111, 225, 247, , 308, 313 gebyrbelagte generasjonsregnskap 62, 321 gjeld 21 22, 28, 30, 32, 35 36, 40 42, 44, 47, 55, 73, 80, 82, 86 87, 90 91, 94 97, , 103, 106, , 115, , 124, , 130, , , , 152, , , , 181, 183, , 196, 213, 217, 223, 244, , 251, , 260, 273,

6 348 Regnskap og budsjett i staten en innføring 281, 284, 290, 294, 297, , , , , , 329 gjeldssiden 96, 100, 280, 312 Grunnloven 28, 30, 32, 42 43, 56 gruppelivsforsikring 86, 111, handlingsregelen 58 59, 321 helseforetak 92, 110, 158, hovedoppgaver 34, 38, 271 hovedregelen 80, 90, , 123, 151, 160 hybrid 22, 296, 303 høgskoler 39, 113, 134, 157, 185, 249, 251, 292 immaterielle , 309 innbetalinger 92, 123, 148, 173, 254, innføring 21, 23, 60, 209, , 302, , 333 innkrevningsvirksomhet 308 innsatsfaktorer 71, 116, 211 innskudd 86, 92, 97, 103, 110, 112, 149, 155, , , 259 innsparing , 123, 126, , 140, 149, 161 inntekt 55 56, 60, 62, 67 70, 72, 82, 85 86, 88 92, 94 95, 98, 100, 106, 108, , 118, , 126, 128, , , , , , 172, , 188, 227, 239, 250, 254, , 262, 270, 280, , , , 296, , , , 320, 322, 327 inntektsføres 164, 175, 260 inntektsføring 172, 249, 285 inntektskapitler 114, 122, 140 inntektskapittel , 164, 169, 250, 259 inntektskrav 90, 130, 140, 150 inntektsposter 92, 107, 111 inntektsrammer , 193 inntektssiden 95, 114, 218 institusjoner 25 27, 37, 39, 65, 115, 132, 221, , 252, 323 institutt 38 39, 41, , , 163, 251, 273 instruks 38, 162, 216, 224, 226, 230, 240, 242, , 261 interimskonto 146, 151, , 257 internregnskap 79, 101, 202, 247, 252, 266, 268, 294, 322 internrevisjon 49, 228, 230 investering 61, 63, 84, 86, 93, , 121, 146, 162, 168, , 184, 261, 266, 284, , 298, 303, 327 investeringsaktiviteter 121, investeringsformål 108, 112, 121, 126, 170, 173, 284 investeringsposter 109, 115, 126 kalkulatorisk 86, 290, 294 kapital 45, 64, 77, 83 87, 89, 92, 96 98, , 105, 108, , 114, 137, , , 153, , 163, , , 175, 208, 225, 252, 280, , 292, , 306, , 314, 320, 327 kapitalinnskudd 92, 97, 112, 149 kapitalregnskap 77, 83 87, 89,

7 Stikkordregister , , 105, 111, , , 153, 155, 172, 225, 252, 320, 327 kartlegging , 295 kollektiv 72, komité 56 57, 189, 240 kommune 26, 37, 44, 61, 71, 91, 105, 110, 112, 146, 174, , 323, 326, 331 kommunenivå 26, 44, 61, 174 kommuneregnskapet 146, 323, 326 kongen 45 konsernkontoordningen 65 konsolideringsmodellen konstitusjonelle 31, 56, 60 konstitusjonskomiteen 29, 240 kontant 59, 64, 77, 80 88, 96 99, 101, 110, 112, 114, 140, 149, , 158, , , , 208, 210, 252, 261, 268, 270, , 285, 295, , 305, 307, 310, , 317, , 327, 333, kontantbeholdning 64, 85, 101, 149, , 168 kontantbeholdningen kontanter 83, 167, 310, 314 kontantmodell 85, 87 88, 208, 210, 268 kontantprinsipp 80 88, 96 98, 101, 110, 112, 114, 140, 154, , , , 210, 252, 268, 279, 283, 295, 297, 305, , 333, 335 kontantregnskap 97, 164, kontantregnskapsdata kontantstrøm 84 85, 96, 101, 165, 210, , 305, 307, , 321, 327, 333, kontantstrømoppstilling , 305, 307, 327, 333, konto 32, 34, 36, 39, 47, 60, 64 65, 83 84, 87, 89, 96, 98, , , , 114, 123, 133, 140, , 151, 153, 155, 157, , , 175, 249, , , 267, 292, 306 kontogruppe 100, , 153 kontoplan 47, 60, , , 123, 133, 175, 252, 267, 292, 306 kontroll 25, 28, 30, 36, 38, 46, 49, 54, 56, 59 60, 72, 81, 85, 89, 100, 103, 105, 115, 143, , 174, 187, , , 209, , , , 232, , 247, 251, , 264, 304, 317, 319, 322 kontrollmekanismer 202, 205, 232, 240 kortsiktig 86, 146, , 256, 311, 321 kortsiktige , 157, 161, 165, 173, , 253 kostnad 67, 69, 71, 84, 86, 89, , 103, 123, , 172, , , 228, 235, 241, 248, 251, 253, , 266, 270, , 279, 282, , , , 298, , , 313, 315, 320, 322, 327 kostnad/nytte 241, 277, 301, kostnadseffektiv 210,

8 350 Regnskap og budsjett i staten en innføring kostnadsinformasjon , 286, 289 kundefordringer 101, 165, 253, 260, 297, 314 Kunnskapsdepartementet 30, 33 34, 65, 114, 132, 252, 273, 292 langsiktig 47, 55, 57, 61, 96, 116, 165, , 171, , 224, , 285, 311, 321 likviditet 64, 87, 172 lov 21 22, 25 26, 28 32, 37 38, 40 45, 52 54, 56, 58, 70, 83, 100, 102, 118, 146, 150, 158, 161, 165, 172, , 191, 227, , , 246, 248, , , , , , 293, 318, 322, 325 lover 25, 28 29, 70, 150, 227, 244, 318 lovsaker 29, lovvedtak lønn 86 87, , 123, 151, 186, 190, 201, 250, , 263, 313 lønnsdata 151, lønnskostnader lønnsutgiftene 253, 258 lån 64, 82, 87, 92, , , 149, 153, 157, 208, 273, 331 lånekasse 41, , 137, , 155 lånemidler 114, 133, 153 låneopptak 87, , 164, 194 lånetransaksjoner 140, makroøkonomisk 59, 218 markedsverdi 79, 97, 103 mellomværende 86, 108, , 156, 163, 172, , 259, 283 merforbruk 115, 123, 129, 153, , 287 merinntekt 60, 118, , 126, 128, 131, 140, 142, 161 merinntektsfullmakt 60, 119, 126, 128, 131, 140, 250 mindreforbruk 129, , 287, 294 mindreutgift , 170 modell 21 22, 39, 77, 85, 87 88, 96, 158, 186, 202, , 208, , , , 237, 241, , , , , , 294, , , 313, 316, 318, 321, modifisert 161, 279, 297, 320, 336 motkonjunkturstyring 59, 81, 269 MRS mål 21 23, 26, 31, 38 40, 46 49, 54 55, 57 59, 61 64, 66 68, 70 72, 81, 91, 93 96, , 102, 108, , , , , , , , 186, , , , , 216, 218, , , , , , , 244, 246, 251, 258, 260, 262, , 271, , , , , 289, 291, , 296, , 302, 304, , , 325, 328, , 335 målformuleringer måloppnåelse 68, 70 71, 227, 235, 239, 244

9 Stikkordregister 351 målsetninger 242 nasjonalbudsjettet 58, nedbrytningsmetoden netto 60, 86, 88 92, 111, 126, 146, 149, 152, , , 169, , 256, 259, 273, , , , 290, 293, 295, , 302, 308, , , 327, nettobudsjett normative normer 41 45, 72, 219, 282, 329 nummerserie 47, 54, nummerserien 52, 54 NVE 39, 107, 156, 163 nysaldert 32, 92, 141, 194 nøkkeltall obligasjoner 103, 145, 147, 156, 266 Odelstinget 35, 53 offentlig 21 22, 26 27, 41, 46, 62, 66 73, 113, , 122, 135, 174, 183, 187, 189, , 218, 221, 244, , 283, 293, 323, 327, oljekorrigerte 58, 140, 154 oljepenger 56, 58 59, 62, 321 omdisponeringer 124, 128 omløpsmiddel/kapitalregnskapet oppebørselsbetjent oppgjør 86, 94, 125, 257, 259, 291 organ 28 29, 34, 36 41, 46, 49 50, 54, 57, 92, , 115, 136, , , , 228, , , 251, 253, 259, 307, organisasjon 21 22, 26, 37, 41, 50, 67 70, 73, 110, 112, 115, 164, , 201, , 212, 218, 222, 233, , 250, 256, 258, 279, 302, 323, overbudsjettering 94, 117 overførbare 86, 125, 330 overføre 86, 117, 119, 124, 127, overføringer 92, 106, 110, 112, 124, 127, 129, 141, 162, 293, 307, 313 overføringsmuligheten , 143 overføringsmulighetene 109, 128, 140 overskride 85, 111, 118, , , 140, 142, 161 overskudd 67 68, 70, 90, 108, 124, 152, 154, 159, 170, 221, , 284, 294 overskuddsbegrepet overslagsbevilgning 94, 118, , , 170, 194 pensjon 133, 257, , 315 pensjonsfond 58, 97, 133, , 140, 147, , 157, 194, 219 pensjonskasse 39, 156 pensjonskostnader 276, 306, 315 pensjonspremien 290 periode 63 64, 84 85, 104, 117, 124, , , 154, 183, , 211, 233, 248, 287, 303 periodisering 165, 273, 279 periodiseringsprinsipp 22, 80 81, 84 85, 88 89, 97 98, 100, 151, 158, 161, , 261, 265,

10 352 Regnskap og budsjett i staten en innføring , , , 286, 291, 293, , , 307, , , , 330, periodiseringsprosjektet 268, 270, , 276, 278, 292, , 305, 308, 310, 312, 315 periodisert 42, 88, 97, 173, 175, 210, , 271, , , 292, , petroleumsforsikringsfond 100, , , 141, 155, 157 petroleumsvirksomhet 45, 102, 132, , 141, , 158, 163, 171 pilot , 278, 295, pilotprosjektet 276 plan 35, 47, 55 57, 59 64, 66, 68, 71, 80, , , , 123, 133, , 175, 181, 185, , 193, 206, , , 224, 236, , , , 267, 274, 276, 292, , 306 planlegging 47, 56, 59, 61 64, 66, 71, 117, 160, 187, 206, , 217, 236 plenum 29, 189, , , 239 politikere 31, 38, 73, 181, 319, 321, 324 politisk 22, 36, 40, 57, 59, 73, 81, 122, 174, 191, 222, 250, 269, 273 post 40, 57 58, 60, 77, 82, 86, 89 90, 92, 94, 96 98, , 103, , , , , , , , , 169, 172, 175, 187, 218, 236, 238, , 253, , 259, 263, 273, 275, , 283, 285, 288, 294, 296, 315 postering 83, 85, 89, 96, 98, 105, 116, 149, 153, 168, 246, 256, 285, 303 postinndeling 106, 111, 133 postserie pp 283 premie 103, 172, , 289, 291 prinsipp 21 22, 27 28, 31, 36, 44, 57, 59, 61, 70, 77, , 110, , 120, 122, , , 154, , , , , 184, 187, 193, , , , 241, 248, 252, 261, 265, , , , , 289, 291, 293, , , , , , 330, produktivitet 202, 210, 227, 239, 249, 322, 332 proposisjon 30 31, 35, 39, 52, 57, 183, 189, , , 221, 223, 273 prosjekter 26, 93, 107, 115, 117, 134, 137, 170, 184, 191, 225, 259, 278 ramme 25, 44, 57, 64 65, 69, 81, 110, 116, 122, 160, 175, , , , , 219, 224, , 270, 286, 301, 304, 324, 332 rammebudsjettering

11 Stikkordregister 353 rammeområder , 198 rammer 28, 93, 102, 187, , 193, 196, , 227, 251, 294 rammevedtak , 197 rammevilkår 64, 122, 160 rapport 21, 47 48, 52, 54, 77, 103, 109, 139, 144, , 155, 160, 164, , 169, 173, 217, 219, 229, , 238, 244, 252, 261, 270, 278, , 283, 288, 300, 316, 318, , 324, 327, 330, 332, rapporteringskrav 139, , 161, 216, 252, 291 rapporteringspakken 278, , 287, , 293 realismeprinsippet 92, 94, 120 refusjon 89, , 128, 150, 186, 313 regelen 58 59, 80, 90, 99, , , , , 143, 151, 160, 321 regelverk 21 22, 28 29, 31, 39, 41 44, 46 49, 62, 87, 95, 118, 129, 169, 211, 226, 246, 248, , 275, 323, , 328, 336 registrering 84 85, 105, , , 253, 255, , 326 regjering 28 32, 34 36, 45, 50, 52, 63, 81, 95, 102, , , 197, 219, 238, 270, 277, 317 reglement 39, 42, 44 47, 49, 60, 80 82, 88, 90 94, , , 115, 119, 121, 126, 128, , 145, 171, 188, 192, 194, 208, 211, , 322, 326, 330 regler 21 22, 31, 42 45, 47, 61, 64, 77, 79, 81 82, 86, 95, 97, , 105, 115, 117, , 158, 161, 163, 171, , 193, 227, 229, , 256, 260, 283, 296, 318, 322 regnskap 21 23, 39, 41 45, 48 50, 56, 62, 77, 79 80, 82 87, 89 90, 92, , , 116, , , , 155, 157, , , , , 210, 219, , 227, 230, , , 249, , , 276, , , 288, 290, 292, 294, , , , regnskapsanalyse 247, 261 regnskapsarbeidet 77, 151, 336 regnskapsendring 303 regnskapsfaglige 272, 275, 294, 297, 300, 316, 323, , , 334 regnskapsførere 65, 99, , 156 regnskapsføre 86 regnskapsinformasjon 207, 210, 271, 277, , , 323, 326, 335 regnskapsloven 21 22, 40, 45, 83, 146, 158, 161, 165, 172, , 261, , , 293 regnskapsløsningene 275, , 282, 291, 294, 296, 324, regnskapsmessige 22, 47, 85, 90, 96 97, 99, 125, 128, , 142, , 158, 166, 175, 181,

12 354 Regnskap og budsjett i staten en innføring 247, , , 268, 272, , 292, 294, 296, 301, 321, 329, 331, 334 regnskapsmodell 88, 96, 208, 210, 278, 303, 318, regnskapsoppstillingene 139, 141, 276, 282, 318 regnskapsprinsipp 79 80, 101, 173, 295, 306, 316, 323, 325, 332, 336 regnskapsrapport 144, 148, 166, 173, 235, 252, 316, 327, 335 regnskapsrapportering 70, 80, 84, 148, 150, 165, 261, 265, 274, regnskapsregler 22, 42, 77, 81, 158, 161, regnskapsstandarder 271, 278, 292, 325, 331 regnskapssystemer 50, 210, 258, 321, 326 regnskapstall 62, 88 89, 116, 122, 125, , 143, 175, 185, 207, 259, , 281, , 321 regnskapsteori 320, 322, 324, 329, , 336 regnskapsåret 124, 150, 155, 262 reguleringsfond 108, 136, , 173 rendyrket 83, 85 87, 97 98, 140, 154, , 333, 335 renter 45, , 114, , , 294, 306, 313 representantforslag 30, 54 reskontro 83, 256, 260 resolusjon 30 31, 100, 242 ressursbruk 55, 86, 164, , 225, 227, 235, 243, 265, 279, ressursramme , 185 resultat 23, 29, 46 48, 57, 62, 68, 71, 85, 88, 99, 107, 124, 141, 152, 159, , 168, 170, , 175, 182, 185, , , 216, 221, , 229, , 237, , 244, , 251, , 265, 274, , , 294, 296, , 314, , 327, 333, 336 resultatbasert 248 resultatbegrep 23, 68, 141, 152, , 279, 327 resultateffekt 285, 288, resultatet 29, 62, 68, 99, , , 175, 213, 280, 283, 287, 296, 303 resultatkrav 46, 209, 221, 223, 227, 234 resultatmål 175, 224, 234 resultatmåling , , 237, 241 resultatregnskap 84 85, 164, 166, 173, 262, 280, , , 293, , 320, 327 resultatregnskapet 84, 164, 166, 262, , , 293, 307, 327 resultatstyring 47 48, , 221, 224, 226, , 241, 322 retningslinjer 95, 102, 148, 215, 218, 227, 326 rettssubjekter 41, 110 revideringen 22, 195 revidert 92, 103, 113, , 264

13 Stikkordregister 355 revisjon 28, 46 49, 156, 188, 207, 228, 230, , 242, 261, 269, 272, 275, 318, 331 Riksrevisjonen 28, 47 48, 156, 188, 207, , 242, 261, 269, 272, 275, 331 risiko 26, 47, 49, 63, 117, 152, 155, 216, , , 236, 244, 255, 266, 321 risikostyring 47, 49, 224, 230, , 244 risikostyringsprosessen 231 roller 56, 181, , 236, 238 romertallsvedtak 100, 119, 142, 191 rundskriv 28, 42, 47 48, 60 61, 90, 101, , 116, , , 131, 133, 148, 162, 190, 207, 259, 266, 296 rutiner 46, 85, 150, , , 255, 261 RØS 42, 45 47, 188, 205, 209, 218, 220, 223, , 228, , 241 saldering 150, 154, 194, saldert 125, 141, 154, 194, 196 salg 90, 98, 112, 155, 201, 307, Samferdselsdepartementet 33, 63, 132, , 226, , 273 samfunnsøkonomisk 58 samleproposisjon , 198 sammenlignbare sammenstilling 246, 282, 284, , 293 SD 33, 63, 155, 157 SDØE , 156, 158 sektor 21 22, 26 27, 33, 37, 40, 46, 66 73, 91, 95, 99, 105, 107, , 174, 187, , 212, 218, 221, 236, 244, 260, , , , , , selskaper 22, 37, 39 40, 92, 112, 158, 162, 175, 215, 218, 239, 308 selvassurandør , 102, 289, 291 selvassurandørprinsippet 97 99, 102, 289, 291 sesjon 52 54, 181, 195 SF skatteinntekter 62, 68 skatteoppkreveren 257, skattetrekk 86 87, 146, 311 SPK 156, 259 S-rapporten , 281, 283 SRS , 293, SSØ 48 50, 148, 150, 152, 209, 221, 223, , , 234, 236, 241, 246, 253, 272, 274, 278, 298, 300, 304, 335 standard 50, 87, 105, 107, 109, 111, 118, 133, 142, 148, 158, 163, 228, 250, 252, 264, , , 278, 280, , 289, , , 316, 322, 325, 329, 331, 333, 335 standardposter 107, 109, 111 standardsettingen 271 staten 21 23, 25 26, 29, 37 38, 40 49, 56, 59, 61 65, 70, 72, 77, 80 83, 85, 87, 90, 93, 96, , , 105, 112, 115, 118, 127, 139, 144, , , 153,

14 356 Regnskap og budsjett i staten en innføring , 160, 174, 181, 195, 202, 205, , , , 221, 224, 230, 234, 237, 239, 241, 246, 248, 252, 255, 257, 265, , 275, 284, , 296, 298, , 307, , , , statlig 22 23, 25 27, 29, 36 40, 42, 48 50, 60, 64, 67, 71, 73, 81 82, 84 86, 89, 92, 94, 98, 102, 105, 114, , 147, 162, 164, 169, 172, , 189, 198, , 205, 209, , , , , 231, , 241, 246, 248, 262, 265, 269, 271, , 282, , 294, , , 317, 325, 331 statsaksjeselskaper 92, 112, 218 statsbankene 41, 110, 112, 114, , 155 statsbedriftene 140, 156 statsbudsjett 21, 29 30, 35, 42 45, 55 58, 61, 65, 71, 77, 79 80, 82, 91 92, 94 95, 100, 103, 106, 113, , 139, 149, 154, 159, 163, 172, , 183, , , , 210, 218, 249, 262, 270, 273, 328 Statsbygg 39, 156, 163, , 176, 248 statsetater 164, 167, 313, 322, statsforetak 37, 40, 92, 110, 112, 149, 155, 218 statsforvaltningen 39, 224, 237, 242, 265, 325 statsgjeld 106, 110, 112, 140, 152 statskassen 44, 65, 80, 86, 90, 92, 105, 123, , 151, 163, 167, , 253, 259, , 283, , 293, 308, 311, statskasseveksler 103, Statskonsult 117, 158, 160 statsobligasjoner 156, 266 statspapirer 145, 156 statsregnskap 21, 39, 42, 44 45, 50, 56, 77, 79 80, 82 84, 86, 90, 92, 95 97, 107, , , , , 144, , 155, 157, , 167, , 175, 207, 210, 239, 246, 249, , 256, 259, 270, , , , statsregnskapsrapportering 80, 84, 150, 265, STATSRES 261, 265 statsråd 28 31, 34 35, 45, 120, 187, 189, 192, , 240 statssektoren 330, statsspesifikke 106, statsvirksomhetene 145 stiftelser 37, 41, 135, 149, 158 stikkord 48, 55, 91, 94, 115, , , 143, 187 stortinget 52, 240 stortingsmelding 140, 194, 223 stortingsnivå 29 30, 42, 215, 219 stortingsproposisjon stortingsrepresentanter 29 30, 44 stortingsvedtak 44 45, 49, 52 54, 149, 240 styring 21 23, 25, 32, 34, 36, 39, 42, 45 50, 57 59, 62, 65 67, 69 73, 81, 89, 91, 99, 105, 115,

15 Stikkordregister , 162, 174, , 206, , 241, 244, 246, 248, , , 275, , 292, , , , 322, 324 styringsdialogen , 244 styringsdokumenter 63, 216, 224 styringsmodell 22, 202, , , , 237, 241, 250 styringsparametere 209, 213, , 230, , 299 styringsperspektiv 67, 72 styringsprinsippet , 241, 322 styringsverktøy 47, 55, 58 59, 95, 202, 217, 220, 224, 233, 235, 237, 240, 325 sykehus 69, 71 72, , , 212, 326 sykepenger 89, 111, 126 særlovsselskaper 37, 92, 218 søknader 117, 119, 243 tidshorisont 55, 61 63, 185, 211, 217 tilbakebetalinger 97, 111, 152, 314 tildeling 68, 72, , 182, 215, 218, tildelingsbrev 91, 149, 162, 215, 217, 220, , 234, 248, 277, 287, 294 tilleggsbevilgning 94, 99, , 125, 175, 189, tilleggsprinsipper 79, 97 tilsagnsfullmakter 56, 81, 140 tilskudd 41, 44, 69, 82, 110, 112, 118, 175, 222, 257, 286, , 308, 313 tilskuddsordninger 42, 48, 94, 236 tilsyn 28, 38 39, 91, 113, 136, 226, top-down 182, 215, , 250 tradisjonelle 22, 80, 83, 86, 92, 97, 101, 115, , , 158, 160, , , 186, 205, 247 UH 107, 278, , 335 UH-sektoren 278, 291, 335 underbudsjettering underenheter 184, 251, 258 underpost 90, , , 133, 148, 163, 172, 250, 255, 259 underpostinndeling 133 underpostnivå 107, , 172 underskudd 58, 140, , 159, 262, 327 universiteter 39, 134, 185, 251, 292 utbetaling 64, 82 84, 87, 90, , 148, 151, 153, 161, 173, 210, 270, 286, utbytte 92, 112, 114, 132, 173, utestående , 109, 145, 155, 165, 260 utgift 25, 43, 55 56, 58, 60 62, 72, 81, 83 85, 87 92, 94 95, 98, , , 116, , , 128, 130, , , , 159, 161, 163, 165, , , 188, 190, 218, 250, , 258, , 266, , 281, , , 296

16 358 Regnskap og budsjett i staten en innføring utgiftsbevilgning 60, 90, 92, 100, 113, 118, 121, 123, , 130, , 225 utgiftsføres 97, 164, 259 utgiftskapittel 86, , 142, 250, 255 utlån 87, 91, 97, 101, 103, 144, 155 uttømmende 26, 55, 62, 85, 282 varebeholdninger 276, 309 veileder 42, 48, 57, 85, 90, 94 95, 100, 119, 124, 172, 187, 189, 209, 231, , 298, 306 verdsettelsesprinsipper 96 verdsettes 70, 97, 172, 296 virkemidler 26, 57 58, 220, , 235, 274 virksomhet 22, 25 27, 32, 36 42, 45 49, 60, 62 65, 67 71, 73, 77, 81 82, 84, 86 94, 97 99, , 105, , , 117, , , , , , , 166, 169, , 175, 181, , , 195, , , , , 221, 223, , , , 239, , , , , 273, 276, , , , , 308, 311, 313, , 326, 330, virksomhetsinterne 181, 235, 247, 300 virksomhetskapital 280, , , 314 virksomhetsnivå 29, 36, 64, 167, 187, , 220, 253, 291, 299 virksomhetsrapportering 246, 287 virksomhetsregnskapet 83, 97, 210, , 260 virksomhetsstyring 42, 48, 202, 215, 217, 226, 232, 241, 246, 252, 268, 278, 292, , 305 økonomiregelverk 42, 46 47, 62, 211, 226, 246, 269, 326 økonomistyring 42, 45 46, 48 50, 62, 99, 105, 115, 206, 209, 211, , , , , 231, , 248, 251, 269, 275, 278, , 304, 318, 324 økonomistyringsområdet 49, 269 åpningsbalanse 97, 174, 276, 292, 295 årsberetning 105, 173, 221

3. Forskjeller mellom offentlig og privat sektor... 3.1 Økonomisk perspektiv... 3.2 Produksjonsperspektiv... 3.3 Styringsperspektiv...

3. Forskjeller mellom offentlig og privat sektor... 3.1 Økonomisk perspektiv... 3.2 Produksjonsperspektiv... 3.3 Styringsperspektiv... Innhold DEL 1... 1. Oversikt over statlig mangfold og rammebetingelser...... 1.1 Staten som en del av offentlig sektor.... 1.2 Om organiseringen av statlig virksomhet.... 1.2.1 Tre bærende demokratiske

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene (SRS)

De statlige regnskapsstandardene (SRS) De statlige regnskapsstandardene (SRS) Obligatorisk fra 1. januar 2016 De oppdaterte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. Endringen

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Grunnleggende prinsipper 4

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

R-101 13/5270 ATV/TS 06.12.2013. Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet

R-101 13/5270 ATV/TS 06.12.2013. Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-101 13/5270 ATV/TS 06.12.2013 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet Rundskrivet er fastsatt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Møte med organisasjonene 11. april 2007

Møte med organisasjonene 11. april 2007 Virksomhetsstyring med periodisert regnskap i statsforvaltningen Møte med organisasjonene 11. april 2007 Innledning v/ Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene

Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene Dato 7. november 2014 Referanse Til Finansdepartementet Fra Direktoratet for økonomistyring Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene Innledning DFØ har fått i oppgave av Finansdepartementet

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Høringsnotat om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap

Høringsnotat om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap Høringsnotat om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten INNHOLD 1. Innledning...2 2. Formålet med utprøvingen...2 3. Virkeområde...3 4. Forutsetninger for utprøvingen...3 5. Formålet med

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Virksomhetens formål Departementet har det overordede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk,

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Politiets sikkerhetstjeneste 2016 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.216 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2016 1 Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Styrings-, analyse- og strategiavdelingen Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 28.01.2015 15/145-3 26.02.2015 Høringssvar om oppdatering av de anbefalte

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 10. desember 2015) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet.

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet. 6 Årsregnskap 6.1 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål NA er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Detaljer

Statens vegvesen. Utprøving av virksomhetsregnskap ført etter periodiseringsprinsippet - HØRING. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO

Statens vegvesen. Utprøving av virksomhetsregnskap ført etter periodiseringsprinsippet - HØRING. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler / innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Anne Hege Kase - 22073569

Detaljer

Rundskriv R. Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen

Rundskriv R. Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-101 16/5173 TS/ATV 21.12.2016 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet Rundskrivet er fastsatt

Detaljer

Regnskapsdagen Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015

Regnskapsdagen Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015 Regnskapsdagen 2015 Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015 Seksjon for statlig regnskapsføring Peter Olgyai Vibeke A. Fladen Grethe H. Fredriksen Regnskapsdagen 2015 Om kurset Vi

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Økonomiseminar for UH-sektoren

Økonomiseminar for UH-sektoren Økonomiseminar for UH-sektoren Rolf Petter Søvik Oktober Tema for denne presentasjonen Om kapitalregnskap for staten 2 Kapitalregnskapet-eiendelssiden I Eiendelssiden består av følgende poster i kontogruppene

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. desember 2013) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016 Dato Desember 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Detaljer

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER Øyvind Gravem Peter Olgyai Aktuelle regelverksendringer høring - regulering av innholdet i mellomværende med statskassen høring - refusjoner ved deling av utgifter forslag

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Ledelseskommentar Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak,

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2013 13/236 C TS/GFE 22.01.2013 Overføring av ubrukt bevilgning til 2013 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Finansdepartementet skal i dette brevet kort orientere om forholdet mellom det nye reglementet og 1959-reglementet.

Finansdepartementet skal i dette brevet kort orientere om forholdet mellom det nye reglementet og 1959-reglementet. Til samtlige departementer, Statsministerens kontor og Riksrevisjonen Deres ref Vår ref Dato 05/4796 C HV/ISa 5.12.2005 Nytt bevilgningsreglement - orientering 1 Innledning Stortinget vedtok 26. mai 2005

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2015 Olje og energidepartementet Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige forhold... 3 1.4 Tilleggsopplysninger... 4 2

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0021 Statsrådet 01 Driftsutgifter B 529

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Mai 2011 www.sfso.no Innholdsfortegnelse: SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 2 Kontantstrømoppstilling SRS 3 Spesifikasjon

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 Direktør Marianne Andreassen Krav i omgivelsene økt forventingsgap Økte forventinger fra brukere, skattebetalere

Detaljer

R-1/ /4236 TS/ISa

R-1/ /4236 TS/ISa Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2005 04/4236 TS/ISa 27.01.2005 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2005 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2016 15/5751 TS 20.01.2016 Overføring av ubrukt bevilgning til 2016 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002 Samtlige departementer og Statsministerens kontor Rundskriv R-2/2002 Deres ref Vår ref Dato 02/411 C TS 29.01.2002 OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Normering av mellomværende med statskassen og definisjon av refusjoner

Normering av mellomværende med statskassen og definisjon av refusjoner Vedlegg 1 - Vedr. høring om mellomværende - oktober 2017 Dato Referanse 12. juni 2017 OYGR Til Finansdepartementet Fra Direktoratet for økonomistyring Normering av mellomværende med statskassen og definisjon

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger.

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger. Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2004 04/212 TS/sin 26.1.2004 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2004 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Statlig styring, utviklingstrekk og reformer. Mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring

Statlig styring, utviklingstrekk og reformer. Mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Statlig styring, utviklingstrekk og reformer Mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Utviklingstrekk innenfor statlig økonomistyring Større frihetsgrader i innretningen

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Helge Moe Spildrejorde, DFØ 28.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 I høringen foreslås krav til inndeling av årsrapport

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 2. f,rkivnr. Deres ref Vår ref Dato 09/245- BDR 20.01.2009 Utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten -

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter. Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor

Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter. Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor 25.09.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Disposisjon

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Bestemmelser om økonomistyring i staten

Bestemmelser om økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med endringer av 21. desember 2005, 14. november 2006, 8. juni 2010, og 18. september 2013 og 5. november 2015.

Detaljer

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld.

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld. Ledelseskommentarer til regnskapet 2014. Formål Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskapet i henhold

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Vedr. høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Vedr. høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Navn på høringsinstans: Norges idrettshøgskole Vedr. høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Høringsspørsmål

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer