344 Regnskap og budsjett i staten en innføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "344 Regnskap og budsjett i staten en innføring"

Transkript

1 Stikkordregister 50-serien 111, 134, 138, AGA 86, , aksjer 98, 103, 155, 309, 313 aksjeselskaper 37, 40, 92, 112, 158, 162, 218 aktiveringsprinsippet 87, aktivitetene 56, 71, 186, 252, 290, 296, 335 Andreassen-utvalget 61, 80, , 321, 330 anleggsmidler 161, , 169, 173, 276, 280, 284, , 309, 311, 314 arbeidsgiveravgift 47, 86, 161, 172, 254, 290, 314 arbeidskonto 64 65, , 257 avdrag 87, 110, 112, 152, 164, , 169 avgifter 43 44, 56, 69, 112, 114, 132, 147, 208, 279, 308, 311, 313 avgiftsfinansiering 47, 60, 266 avregning 257, 261, 280, , , 308, 314 avsetning 94, 100, 108, 110, 112, 136, , 157, 161, 173, 311, 314 avskrive 101, 171 avslutningskonto 153, avstemming , 259, 281 avvik 89, 97, 116, 141, 146, 149, , 166, 173, 175, 214, 224, , 251, 254, 259, balanse 72, 77, 85, 87, 97 98, , 140, , 147, , 155, 162, , , , 176, 228, 253, 276, , , , 295, 300, , 320 balansekonto 167, 253 balansen 84 85, 87, 98, 146, 162, , 172, , 193, 280, , 289, balanseoppstillingen 307 balanseposter 151, 279, 283 bank 26, 41, 64 65, 83 84, 96, 98, 103, 110, 112, 114, 132, 146, 151, , 157, , 186, 249, 257, 273, 285, 293, 295, 310 bankkonto 64 65, 83 84, 98, 249, 257 basisbevilgning basisfinansiering bedrifter 27, 37, 39 40, 65, 67, 69, 107, 110, 112, 115, 146, 149, 155, 158, , , , 239, 327, 334 begripelighet 316, 320, 324 beløpsgrense 101, 119 betale 86, 103, 249, , 284,

2 344 Regnskap og budsjett i staten en innføring bevilget 100, 115, 129, 142, 250, 273 bevilgingsregnskapet bevilgning 33 34, 44, 60, 65, 71, 80 81, 83, 85 86, 90, 92 94, , 113, , , , , 149, 157, , 175, , , , 206, 217, , 240, 249, 259, 261, 270, 273, 280, , 290, , , , 322 bevilgningsreglement 39, 44 47, 49, 60, 80 82, 88, 90 94, 100, 105, 115, 119, 121, 126, 128, , 145, 171, 188, 192, 194, 208, 225, 326 bevilgningsregler 21, 101, , 283 bevilgningsregnskap 83 85, 87, 89, 96 98, 100, 105, 139, 141, , 148, 150, , , 172, 225, 252, 327 bevilgningssystem 60, 105, 126 bevilgningsvedtak 56, 81, 91, 100 bindende 48, 55, 61, 63, 80, 94, , 122, 193, 196, 246 bokføringen 88, 169, 254, 259 bottom-up , 301 brukere 211, , 301, , 320, 323, 327, 335 brukseffekter 268, 297 brutto 49, 65, 80, 86 91, 113, 115, 141, 149, 152, 155, , 172, 250, 257, 259, 273, , 283, , , , 308, 311, 315, 327, 336 bruttobudsjettering 89, 115, 163 bruttoføring 88, 149, 286 bruttoprinsippet 80, 87 91, 108, 113, 141, , 161 budsjett 21 23, 29 33, 35, 39, 41 49, 52 65, 71 72, 77, 79 82, 85, 88 95, 97, , 103, , , , , 124, , , , , 149, 154, 159, 161, 163, , , , 202, , 210, , , 230, , , 267, 270, , , 286, 306, 320, 328, budsjettallene 116, 182, , 191 budsjettarbeid 42, 48, 85, 94, 105, , 172, , , 198, 251 budsjettbehandling 43, 53, 56, 188, 193 budsjettbestemmelse budsjettbevilgningen 85, 116, 143 budsjettendringer 44, 82, 92, , 196 budsjetteres 86, 90, 108, 111, 144, 159, 163, 259 budsjettermin 55, 117, , 129, , 189, 273 budsjettet 22, 29 30, 35, 43 45, 55 59, 61, 65, 71, 77, 79 82, 88, 91 95, 100, 103, , 110, 113, , 120, , 139, 149, 154, 159, 163, 172, , , , 202, 205, 207,

3 Stikkordregister , 218, 225, , , 270, 273, 279, 320, 335 budsjettforslag , , 197, 225 budsjettforutsetningene 116, 122, 193 budsjettframskrivninger 61 budsjettfullmakter budsjettgjennomføringen 187, 189 budsjettkonferanse 183, , budsjettkoplede 115, 183, 265 budsjettkorrespondering 97, 100, 139 budsjettmessig 61, 115, 154, 250 budsjettoverskridelser 93, 116, 120, 122, 225 budsjettpost 60, 82, 118, 218 budsjettprinsipper 79 budsjettprosess 35, 44, 47, 116, 139, , 185, 187, , , 206, 218, 251, 267 budsjettrammen 116, 183, 187, 225, 249 budsjettrealisme 61, 92, 193 budsjettregler 67, 158 budsjettsammenheng 88, 95, 163, 251 budsjettspillet 93, 184, 250 budsjettstyringen 218, 250 budsjettutarbeidelse 109 budsjettvedtak 53 54, 57, 63, 88, , 122, 130, 193 budsjettveileder 57, 90, 95, 100, 124, 187 budsjettår 43, 81 82, 86, 94, 116, , , , , 154, 157, 159, 171, 190, 194, 196, 273 bundet 25, 44, 64 65, 90, 95, , 241, 251, 258, 263, , 282, 284, , , 323, 334 bunnlinje 68, 327 byggesteiner 278, 280, 303 BØS 42, 45 47, 63, 82, 97 98, 100, 105, , 205, 210, 215, 217, , 228, 235, 241, 246, 252, departement 28 36, 38 40, 42, 45 50, 57 58, 61 65, 77, 85, 91, 94 95, 97, , 105, 107, , , , 129, , , 141, , 152, 156, , 173, 175, 183, , 196, 211, , , , 232, , , , , , , , , 287, 290, 292, , , 317, 319, 325, departementsnivå 29, 215, 270, 299, 305 deposita , 157, 254 direktorat 36, 38 40, 113, 150, 273, 319 drift 27, 37, 39 40, 45, 65, 82, 86, 90, , 110, , 122, 124, , 140, , 149, 156, 158, , , , 239, 248, , , 274, 327 driftsbevilgning 117, 121, 124, 126, 128, , 142, 287

4 346 Regnskap og budsjett i staten en innføring driftsinntekt 111, 172, 280, 287, 307 driftskostnad 123, , 291, 298, 307 driftsmidler , 169, 266, , , 300, 309, 313 driftsposter 107, 124, 126, 130, driftsresultat , 168, 172, 307 driftsutgifter 90, 94, , 123, 142, 167, 190, effektiv 46, 57, 63, 160, 189, 201, , 227, 235, 243, , 279, 300, 324 egenkapital 85, 96, 101, 110, 112, , 153, , , 175, 208, 280, eiendel 84, 86, , 139, , 149, , 168, 175, 218, 256, 261, 279, , , , 306, eiendelene 175, eiendeler 84, 86, 97, 99, 139, , 149, , 168, 175, 218, 261, 279, , 295, , 306, eiendelssiden 96, 280, 285, 310 eierinteresser 46, 215, 218, 323, 334 eierskap 36, ekstrabevilgning 93, 99, 118 etater 35 36, 38, 63, 71, 164, 167, 192, 313, , 322, etatsstyring 215, 217, 221, 223, 241, 271, 296, , 305, 316 Etatsstyring 46, 215, 217, 221, 223, 241, 271, 296, , 305, 316 etatsstyringen 217, 221, 223, 241, 271, 299, 305, 316 ettårsprinsippet 61, 80 81, 84 85, 99, 101 evaluering 42, 48, , 229, , 244, , 304 fagdepartement 30, 36, 101, 121, 150, 160, 162, , 192, 215, 217, 272, , 287 fagkomiteene 35, 193, 198 fagproposisjonene 183, 192, 197, 221 faktura 83 85, , 254 Finansdepartementet 33 35, 45 46, 48 50, 57 58, 61 62, 64, 77, 85, 91, 94 95, 97, , 105, , 112, 114, , 129, , 141, 148, 152, 173, 175, , 211, , 252, 254, , 266, , , 306, 325, 330 finansiering 47, 60 61, 69 70, 134, 175, 185, 208, 252, 257, 266, , 294, 327 finansieringsbehov 140, finansieringsmodellen 186, 249 Finanskomiteen 29, 35, 44, 189, 192, 194, , 270 finanspolitikken 57 58, 91, 140 flerårig 62 63, 80, 216, 270 folketrygden 44, 94, 257, 273 folketrygdens 114, 118, 279 Folketrygden 44, 94, 133, 257, 273

5 Stikkordregister 347 fond 39, 58, 97, 100, , 108, 110, 112, 133, , , 145, 147, 149, , 157, , 173, 175, 194, 219, 239, 291 fordring 69 70, , 109, , 155, 161, 165, , 253, 260, 287, 295, 297, , 314 formelle 73, 181, 198, 268, , 274, 278 formuesplassering 87, 96 98, 101, 152 formuesverdier forpliktelse 147, 161, , 289, forpliktelsesmodellen 282, , 294, 302 forretningsdrift 39, 86, 90, 106, 108, 114, 132, 140, 145, , 169, 173 forretningsorden 43, , forskudd 87, 155, 161, 257, 284, 309 forskuddstrekk forskyvning 87, 96, 98, 101, 117, 140, 153, , 263 forskyvningskonto 96, 101, 110, 112, 168 Forsvarsbygg 107, 156, 163, 273 Forsvarsdepartementet 33, 121, 132, , 273 forvaltning 27 28, 39, 46, 48, 56, 58, 82, 102, 110, 137, 157, 160, 224, 237, , 242, 265, 280, , 308, 325 forvaltningsbedrift 27, 39 40, 45, 65, 86, 107, 110, 112, 115, , 149, 156, 158, , 168, , 239 forvaltningsorgan 37 40, 49, 92, , 115, 136, , , , 228, 239, 242, 259, 307 fullmakt 28, 31, 34 35, 37 39, 47, 56, 60, 81 82, 90, , 117, , , 131, 136, 140, 142, 145, 149, 155, 157, , 239, , 256, 259, 270, 280, 283 fullstendighet 91 92, 228, 295 fullstendighetsprinsippet 80, funksjon 25, 29 30, 49, 55 57, 60, 187, , 207, 239 fylkeskommunale 37, 110, 174 føringsprinsipper 252, 268, 270, 300 garantifullmakter 81, 140, 149 Garantiinstituttet 39, 156, 163 gebyr 47, 60, 67, 111, 225, 247, , 308, 313 gebyrbelagte generasjonsregnskap 62, 321 gjeld 21 22, 28, 30, 32, 35 36, 40 42, 44, 47, 55, 73, 80, 82, 86 87, 90 91, 94 97, , 103, 106, , 115, , 124, , 130, , , , 152, , , , 181, 183, , 196, 213, 217, 223, 244, , 251, , 260, 273,

6 348 Regnskap og budsjett i staten en innføring 281, 284, 290, 294, 297, , , , , , 329 gjeldssiden 96, 100, 280, 312 Grunnloven 28, 30, 32, 42 43, 56 gruppelivsforsikring 86, 111, handlingsregelen 58 59, 321 helseforetak 92, 110, 158, hovedoppgaver 34, 38, 271 hovedregelen 80, 90, , 123, 151, 160 hybrid 22, 296, 303 høgskoler 39, 113, 134, 157, 185, 249, 251, 292 immaterielle , 309 innbetalinger 92, 123, 148, 173, 254, innføring 21, 23, 60, 209, , 302, , 333 innkrevningsvirksomhet 308 innsatsfaktorer 71, 116, 211 innskudd 86, 92, 97, 103, 110, 112, 149, 155, , , 259 innsparing , 123, 126, , 140, 149, 161 inntekt 55 56, 60, 62, 67 70, 72, 82, 85 86, 88 92, 94 95, 98, 100, 106, 108, , 118, , 126, 128, , , , , , 172, , 188, 227, 239, 250, 254, , 262, 270, 280, , , , 296, , , , 320, 322, 327 inntektsføres 164, 175, 260 inntektsføring 172, 249, 285 inntektskapitler 114, 122, 140 inntektskapittel , 164, 169, 250, 259 inntektskrav 90, 130, 140, 150 inntektsposter 92, 107, 111 inntektsrammer , 193 inntektssiden 95, 114, 218 institusjoner 25 27, 37, 39, 65, 115, 132, 221, , 252, 323 institutt 38 39, 41, , , 163, 251, 273 instruks 38, 162, 216, 224, 226, 230, 240, 242, , 261 interimskonto 146, 151, , 257 internregnskap 79, 101, 202, 247, 252, 266, 268, 294, 322 internrevisjon 49, 228, 230 investering 61, 63, 84, 86, 93, , 121, 146, 162, 168, , 184, 261, 266, 284, , 298, 303, 327 investeringsaktiviteter 121, investeringsformål 108, 112, 121, 126, 170, 173, 284 investeringsposter 109, 115, 126 kalkulatorisk 86, 290, 294 kapital 45, 64, 77, 83 87, 89, 92, 96 98, , 105, 108, , 114, 137, , , 153, , 163, , , 175, 208, 225, 252, 280, , 292, , 306, , 314, 320, 327 kapitalinnskudd 92, 97, 112, 149 kapitalregnskap 77, 83 87, 89,

7 Stikkordregister , , 105, 111, , , 153, 155, 172, 225, 252, 320, 327 kartlegging , 295 kollektiv 72, komité 56 57, 189, 240 kommune 26, 37, 44, 61, 71, 91, 105, 110, 112, 146, 174, , 323, 326, 331 kommunenivå 26, 44, 61, 174 kommuneregnskapet 146, 323, 326 kongen 45 konsernkontoordningen 65 konsolideringsmodellen konstitusjonelle 31, 56, 60 konstitusjonskomiteen 29, 240 kontant 59, 64, 77, 80 88, 96 99, 101, 110, 112, 114, 140, 149, , 158, , , , 208, 210, 252, 261, 268, 270, , 285, 295, , 305, 307, 310, , 317, , 327, 333, kontantbeholdning 64, 85, 101, 149, , 168 kontantbeholdningen kontanter 83, 167, 310, 314 kontantmodell 85, 87 88, 208, 210, 268 kontantprinsipp 80 88, 96 98, 101, 110, 112, 114, 140, 154, , , , 210, 252, 268, 279, 283, 295, 297, 305, , 333, 335 kontantregnskap 97, 164, kontantregnskapsdata kontantstrøm 84 85, 96, 101, 165, 210, , 305, 307, , 321, 327, 333, kontantstrømoppstilling , 305, 307, 327, 333, konto 32, 34, 36, 39, 47, 60, 64 65, 83 84, 87, 89, 96, 98, , , , 114, 123, 133, 140, , 151, 153, 155, 157, , , 175, 249, , , 267, 292, 306 kontogruppe 100, , 153 kontoplan 47, 60, , , 123, 133, 175, 252, 267, 292, 306 kontroll 25, 28, 30, 36, 38, 46, 49, 54, 56, 59 60, 72, 81, 85, 89, 100, 103, 105, 115, 143, , 174, 187, , , 209, , , , 232, , 247, 251, , 264, 304, 317, 319, 322 kontrollmekanismer 202, 205, 232, 240 kortsiktig 86, 146, , 256, 311, 321 kortsiktige , 157, 161, 165, 173, , 253 kostnad 67, 69, 71, 84, 86, 89, , 103, 123, , 172, , , 228, 235, 241, 248, 251, 253, , 266, 270, , 279, 282, , , , 298, , , 313, 315, 320, 322, 327 kostnad/nytte 241, 277, 301, kostnadseffektiv 210,

8 350 Regnskap og budsjett i staten en innføring kostnadsinformasjon , 286, 289 kundefordringer 101, 165, 253, 260, 297, 314 Kunnskapsdepartementet 30, 33 34, 65, 114, 132, 252, 273, 292 langsiktig 47, 55, 57, 61, 96, 116, 165, , 171, , 224, , 285, 311, 321 likviditet 64, 87, 172 lov 21 22, 25 26, 28 32, 37 38, 40 45, 52 54, 56, 58, 70, 83, 100, 102, 118, 146, 150, 158, 161, 165, 172, , 191, 227, , , 246, 248, , , , , , 293, 318, 322, 325 lover 25, 28 29, 70, 150, 227, 244, 318 lovsaker 29, lovvedtak lønn 86 87, , 123, 151, 186, 190, 201, 250, , 263, 313 lønnsdata 151, lønnskostnader lønnsutgiftene 253, 258 lån 64, 82, 87, 92, , , 149, 153, 157, 208, 273, 331 lånekasse 41, , 137, , 155 lånemidler 114, 133, 153 låneopptak 87, , 164, 194 lånetransaksjoner 140, makroøkonomisk 59, 218 markedsverdi 79, 97, 103 mellomværende 86, 108, , 156, 163, 172, , 259, 283 merforbruk 115, 123, 129, 153, , 287 merinntekt 60, 118, , 126, 128, 131, 140, 142, 161 merinntektsfullmakt 60, 119, 126, 128, 131, 140, 250 mindreforbruk 129, , 287, 294 mindreutgift , 170 modell 21 22, 39, 77, 85, 87 88, 96, 158, 186, 202, , 208, , , , 237, 241, , , , , , 294, , , 313, 316, 318, 321, modifisert 161, 279, 297, 320, 336 motkonjunkturstyring 59, 81, 269 MRS mål 21 23, 26, 31, 38 40, 46 49, 54 55, 57 59, 61 64, 66 68, 70 72, 81, 91, 93 96, , 102, 108, , , , , , , , 186, , , , , 216, 218, , , , , , , 244, 246, 251, 258, 260, 262, , 271, , , , , 289, 291, , 296, , 302, 304, , , 325, 328, , 335 målformuleringer måloppnåelse 68, 70 71, 227, 235, 239, 244

9 Stikkordregister 351 målsetninger 242 nasjonalbudsjettet 58, nedbrytningsmetoden netto 60, 86, 88 92, 111, 126, 146, 149, 152, , , 169, , 256, 259, 273, , , , 290, 293, 295, , 302, 308, , , 327, nettobudsjett normative normer 41 45, 72, 219, 282, 329 nummerserie 47, 54, nummerserien 52, 54 NVE 39, 107, 156, 163 nysaldert 32, 92, 141, 194 nøkkeltall obligasjoner 103, 145, 147, 156, 266 Odelstinget 35, 53 offentlig 21 22, 26 27, 41, 46, 62, 66 73, 113, , 122, 135, 174, 183, 187, 189, , 218, 221, 244, , 283, 293, 323, 327, oljekorrigerte 58, 140, 154 oljepenger 56, 58 59, 62, 321 omdisponeringer 124, 128 omløpsmiddel/kapitalregnskapet oppebørselsbetjent oppgjør 86, 94, 125, 257, 259, 291 organ 28 29, 34, 36 41, 46, 49 50, 54, 57, 92, , 115, 136, , , , 228, , , 251, 253, 259, 307, organisasjon 21 22, 26, 37, 41, 50, 67 70, 73, 110, 112, 115, 164, , 201, , 212, 218, 222, 233, , 250, 256, 258, 279, 302, 323, overbudsjettering 94, 117 overførbare 86, 125, 330 overføre 86, 117, 119, 124, 127, overføringer 92, 106, 110, 112, 124, 127, 129, 141, 162, 293, 307, 313 overføringsmuligheten , 143 overføringsmulighetene 109, 128, 140 overskride 85, 111, 118, , , 140, 142, 161 overskudd 67 68, 70, 90, 108, 124, 152, 154, 159, 170, 221, , 284, 294 overskuddsbegrepet overslagsbevilgning 94, 118, , , 170, 194 pensjon 133, 257, , 315 pensjonsfond 58, 97, 133, , 140, 147, , 157, 194, 219 pensjonskasse 39, 156 pensjonskostnader 276, 306, 315 pensjonspremien 290 periode 63 64, 84 85, 104, 117, 124, , , 154, 183, , 211, 233, 248, 287, 303 periodisering 165, 273, 279 periodiseringsprinsipp 22, 80 81, 84 85, 88 89, 97 98, 100, 151, 158, 161, , 261, 265,

10 352 Regnskap og budsjett i staten en innføring , , , 286, 291, 293, , , 307, , , , 330, periodiseringsprosjektet 268, 270, , 276, 278, 292, , 305, 308, 310, 312, 315 periodisert 42, 88, 97, 173, 175, 210, , 271, , , 292, , petroleumsforsikringsfond 100, , , 141, 155, 157 petroleumsvirksomhet 45, 102, 132, , 141, , 158, 163, 171 pilot , 278, 295, pilotprosjektet 276 plan 35, 47, 55 57, 59 64, 66, 68, 71, 80, , , , 123, 133, , 175, 181, 185, , 193, 206, , , 224, 236, , , , 267, 274, 276, 292, , 306 planlegging 47, 56, 59, 61 64, 66, 71, 117, 160, 187, 206, , 217, 236 plenum 29, 189, , , 239 politikere 31, 38, 73, 181, 319, 321, 324 politisk 22, 36, 40, 57, 59, 73, 81, 122, 174, 191, 222, 250, 269, 273 post 40, 57 58, 60, 77, 82, 86, 89 90, 92, 94, 96 98, , 103, , , , , , , , , 169, 172, 175, 187, 218, 236, 238, , 253, , 259, 263, 273, 275, , 283, 285, 288, 294, 296, 315 postering 83, 85, 89, 96, 98, 105, 116, 149, 153, 168, 246, 256, 285, 303 postinndeling 106, 111, 133 postserie pp 283 premie 103, 172, , 289, 291 prinsipp 21 22, 27 28, 31, 36, 44, 57, 59, 61, 70, 77, , 110, , 120, 122, , , 154, , , , , 184, 187, 193, , , , 241, 248, 252, 261, 265, , , , , 289, 291, 293, , , , , , 330, produktivitet 202, 210, 227, 239, 249, 322, 332 proposisjon 30 31, 35, 39, 52, 57, 183, 189, , , 221, 223, 273 prosjekter 26, 93, 107, 115, 117, 134, 137, 170, 184, 191, 225, 259, 278 ramme 25, 44, 57, 64 65, 69, 81, 110, 116, 122, 160, 175, , , , , 219, 224, , 270, 286, 301, 304, 324, 332 rammebudsjettering

11 Stikkordregister 353 rammeområder , 198 rammer 28, 93, 102, 187, , 193, 196, , 227, 251, 294 rammevedtak , 197 rammevilkår 64, 122, 160 rapport 21, 47 48, 52, 54, 77, 103, 109, 139, 144, , 155, 160, 164, , 169, 173, 217, 219, 229, , 238, 244, 252, 261, 270, 278, , 283, 288, 300, 316, 318, , 324, 327, 330, 332, rapporteringskrav 139, , 161, 216, 252, 291 rapporteringspakken 278, , 287, , 293 realismeprinsippet 92, 94, 120 refusjon 89, , 128, 150, 186, 313 regelen 58 59, 80, 90, 99, , , , , 143, 151, 160, 321 regelverk 21 22, 28 29, 31, 39, 41 44, 46 49, 62, 87, 95, 118, 129, 169, 211, 226, 246, 248, , 275, 323, , 328, 336 registrering 84 85, 105, , , 253, 255, , 326 regjering 28 32, 34 36, 45, 50, 52, 63, 81, 95, 102, , , 197, 219, 238, 270, 277, 317 reglement 39, 42, 44 47, 49, 60, 80 82, 88, 90 94, , , 115, 119, 121, 126, 128, , 145, 171, 188, 192, 194, 208, 211, , 322, 326, 330 regler 21 22, 31, 42 45, 47, 61, 64, 77, 79, 81 82, 86, 95, 97, , 105, 115, 117, , 158, 161, 163, 171, , 193, 227, 229, , 256, 260, 283, 296, 318, 322 regnskap 21 23, 39, 41 45, 48 50, 56, 62, 77, 79 80, 82 87, 89 90, 92, , , 116, , , , 155, 157, , , , , 210, 219, , 227, 230, , , 249, , , 276, , , 288, 290, 292, 294, , , , regnskapsanalyse 247, 261 regnskapsarbeidet 77, 151, 336 regnskapsendring 303 regnskapsfaglige 272, 275, 294, 297, 300, 316, 323, , , 334 regnskapsførere 65, 99, , 156 regnskapsføre 86 regnskapsinformasjon 207, 210, 271, 277, , , 323, 326, 335 regnskapsloven 21 22, 40, 45, 83, 146, 158, 161, 165, 172, , 261, , , 293 regnskapsløsningene 275, , 282, 291, 294, 296, 324, regnskapsmessige 22, 47, 85, 90, 96 97, 99, 125, 128, , 142, , 158, 166, 175, 181,

12 354 Regnskap og budsjett i staten en innføring 247, , , 268, 272, , 292, 294, 296, 301, 321, 329, 331, 334 regnskapsmodell 88, 96, 208, 210, 278, 303, 318, regnskapsoppstillingene 139, 141, 276, 282, 318 regnskapsprinsipp 79 80, 101, 173, 295, 306, 316, 323, 325, 332, 336 regnskapsrapport 144, 148, 166, 173, 235, 252, 316, 327, 335 regnskapsrapportering 70, 80, 84, 148, 150, 165, 261, 265, 274, regnskapsregler 22, 42, 77, 81, 158, 161, regnskapsstandarder 271, 278, 292, 325, 331 regnskapssystemer 50, 210, 258, 321, 326 regnskapstall 62, 88 89, 116, 122, 125, , 143, 175, 185, 207, 259, , 281, , 321 regnskapsteori 320, 322, 324, 329, , 336 regnskapsåret 124, 150, 155, 262 reguleringsfond 108, 136, , 173 rendyrket 83, 85 87, 97 98, 140, 154, , 333, 335 renter 45, , 114, , , 294, 306, 313 representantforslag 30, 54 reskontro 83, 256, 260 resolusjon 30 31, 100, 242 ressursbruk 55, 86, 164, , 225, 227, 235, 243, 265, 279, ressursramme , 185 resultat 23, 29, 46 48, 57, 62, 68, 71, 85, 88, 99, 107, 124, 141, 152, 159, , 168, 170, , 175, 182, 185, , , 216, 221, , 229, , 237, , 244, , 251, , 265, 274, , , 294, 296, , 314, , 327, 333, 336 resultatbasert 248 resultatbegrep 23, 68, 141, 152, , 279, 327 resultateffekt 285, 288, resultatet 29, 62, 68, 99, , , 175, 213, 280, 283, 287, 296, 303 resultatkrav 46, 209, 221, 223, 227, 234 resultatmål 175, 224, 234 resultatmåling , , 237, 241 resultatregnskap 84 85, 164, 166, 173, 262, 280, , , 293, , 320, 327 resultatregnskapet 84, 164, 166, 262, , , 293, 307, 327 resultatstyring 47 48, , 221, 224, 226, , 241, 322 retningslinjer 95, 102, 148, 215, 218, 227, 326 rettssubjekter 41, 110 revideringen 22, 195 revidert 92, 103, 113, , 264

13 Stikkordregister 355 revisjon 28, 46 49, 156, 188, 207, 228, 230, , 242, 261, 269, 272, 275, 318, 331 Riksrevisjonen 28, 47 48, 156, 188, 207, , 242, 261, 269, 272, 275, 331 risiko 26, 47, 49, 63, 117, 152, 155, 216, , , 236, 244, 255, 266, 321 risikostyring 47, 49, 224, 230, , 244 risikostyringsprosessen 231 roller 56, 181, , 236, 238 romertallsvedtak 100, 119, 142, 191 rundskriv 28, 42, 47 48, 60 61, 90, 101, , 116, , , 131, 133, 148, 162, 190, 207, 259, 266, 296 rutiner 46, 85, 150, , , 255, 261 RØS 42, 45 47, 188, 205, 209, 218, 220, 223, , 228, , 241 saldering 150, 154, 194, saldert 125, 141, 154, 194, 196 salg 90, 98, 112, 155, 201, 307, Samferdselsdepartementet 33, 63, 132, , 226, , 273 samfunnsøkonomisk 58 samleproposisjon , 198 sammenlignbare sammenstilling 246, 282, 284, , 293 SD 33, 63, 155, 157 SDØE , 156, 158 sektor 21 22, 26 27, 33, 37, 40, 46, 66 73, 91, 95, 99, 105, 107, , 174, 187, , 212, 218, 221, 236, 244, 260, , , , , , selskaper 22, 37, 39 40, 92, 112, 158, 162, 175, 215, 218, 239, 308 selvassurandør , 102, 289, 291 selvassurandørprinsippet 97 99, 102, 289, 291 sesjon 52 54, 181, 195 SF skatteinntekter 62, 68 skatteoppkreveren 257, skattetrekk 86 87, 146, 311 SPK 156, 259 S-rapporten , 281, 283 SRS , 293, SSØ 48 50, 148, 150, 152, 209, 221, 223, , , 234, 236, 241, 246, 253, 272, 274, 278, 298, 300, 304, 335 standard 50, 87, 105, 107, 109, 111, 118, 133, 142, 148, 158, 163, 228, 250, 252, 264, , , 278, 280, , 289, , , 316, 322, 325, 329, 331, 333, 335 standardposter 107, 109, 111 standardsettingen 271 staten 21 23, 25 26, 29, 37 38, 40 49, 56, 59, 61 65, 70, 72, 77, 80 83, 85, 87, 90, 93, 96, , , 105, 112, 115, 118, 127, 139, 144, , , 153,

14 356 Regnskap og budsjett i staten en innføring , 160, 174, 181, 195, 202, 205, , , , 221, 224, 230, 234, 237, 239, 241, 246, 248, 252, 255, 257, 265, , 275, 284, , 296, 298, , 307, , , , statlig 22 23, 25 27, 29, 36 40, 42, 48 50, 60, 64, 67, 71, 73, 81 82, 84 86, 89, 92, 94, 98, 102, 105, 114, , 147, 162, 164, 169, 172, , 189, 198, , 205, 209, , , , , 231, , 241, 246, 248, 262, 265, 269, 271, , 282, , 294, , , 317, 325, 331 statsaksjeselskaper 92, 112, 218 statsbankene 41, 110, 112, 114, , 155 statsbedriftene 140, 156 statsbudsjett 21, 29 30, 35, 42 45, 55 58, 61, 65, 71, 77, 79 80, 82, 91 92, 94 95, 100, 103, 106, 113, , 139, 149, 154, 159, 163, 172, , 183, , , , 210, 218, 249, 262, 270, 273, 328 Statsbygg 39, 156, 163, , 176, 248 statsetater 164, 167, 313, 322, statsforetak 37, 40, 92, 110, 112, 149, 155, 218 statsforvaltningen 39, 224, 237, 242, 265, 325 statsgjeld 106, 110, 112, 140, 152 statskassen 44, 65, 80, 86, 90, 92, 105, 123, , 151, 163, 167, , 253, 259, , 283, , 293, 308, 311, statskasseveksler 103, Statskonsult 117, 158, 160 statsobligasjoner 156, 266 statspapirer 145, 156 statsregnskap 21, 39, 42, 44 45, 50, 56, 77, 79 80, 82 84, 86, 90, 92, 95 97, 107, , , , , 144, , 155, 157, , 167, , 175, 207, 210, 239, 246, 249, , 256, 259, 270, , , , statsregnskapsrapportering 80, 84, 150, 265, STATSRES 261, 265 statsråd 28 31, 34 35, 45, 120, 187, 189, 192, , 240 statssektoren 330, statsspesifikke 106, statsvirksomhetene 145 stiftelser 37, 41, 135, 149, 158 stikkord 48, 55, 91, 94, 115, , , 143, 187 stortinget 52, 240 stortingsmelding 140, 194, 223 stortingsnivå 29 30, 42, 215, 219 stortingsproposisjon stortingsrepresentanter 29 30, 44 stortingsvedtak 44 45, 49, 52 54, 149, 240 styring 21 23, 25, 32, 34, 36, 39, 42, 45 50, 57 59, 62, 65 67, 69 73, 81, 89, 91, 99, 105, 115,

15 Stikkordregister , 162, 174, , 206, , 241, 244, 246, 248, , , 275, , 292, , , , 322, 324 styringsdialogen , 244 styringsdokumenter 63, 216, 224 styringsmodell 22, 202, , , , 237, 241, 250 styringsparametere 209, 213, , 230, , 299 styringsperspektiv 67, 72 styringsprinsippet , 241, 322 styringsverktøy 47, 55, 58 59, 95, 202, 217, 220, 224, 233, 235, 237, 240, 325 sykehus 69, 71 72, , , 212, 326 sykepenger 89, 111, 126 særlovsselskaper 37, 92, 218 søknader 117, 119, 243 tidshorisont 55, 61 63, 185, 211, 217 tilbakebetalinger 97, 111, 152, 314 tildeling 68, 72, , 182, 215, 218, tildelingsbrev 91, 149, 162, 215, 217, 220, , 234, 248, 277, 287, 294 tilleggsbevilgning 94, 99, , 125, 175, 189, tilleggsprinsipper 79, 97 tilsagnsfullmakter 56, 81, 140 tilskudd 41, 44, 69, 82, 110, 112, 118, 175, 222, 257, 286, , 308, 313 tilskuddsordninger 42, 48, 94, 236 tilsyn 28, 38 39, 91, 113, 136, 226, top-down 182, 215, , 250 tradisjonelle 22, 80, 83, 86, 92, 97, 101, 115, , , 158, 160, , , 186, 205, 247 UH 107, 278, , 335 UH-sektoren 278, 291, 335 underbudsjettering underenheter 184, 251, 258 underpost 90, , , 133, 148, 163, 172, 250, 255, 259 underpostinndeling 133 underpostnivå 107, , 172 underskudd 58, 140, , 159, 262, 327 universiteter 39, 134, 185, 251, 292 utbetaling 64, 82 84, 87, 90, , 148, 151, 153, 161, 173, 210, 270, 286, utbytte 92, 112, 114, 132, 173, utestående , 109, 145, 155, 165, 260 utgift 25, 43, 55 56, 58, 60 62, 72, 81, 83 85, 87 92, 94 95, 98, , , 116, , , 128, 130, , , , 159, 161, 163, 165, , , 188, 190, 218, 250, , 258, , 266, , 281, , , 296

16 358 Regnskap og budsjett i staten en innføring utgiftsbevilgning 60, 90, 92, 100, 113, 118, 121, 123, , 130, , 225 utgiftsføres 97, 164, 259 utgiftskapittel 86, , 142, 250, 255 utlån 87, 91, 97, 101, 103, 144, 155 uttømmende 26, 55, 62, 85, 282 varebeholdninger 276, 309 veileder 42, 48, 57, 85, 90, 94 95, 100, 119, 124, 172, 187, 189, 209, 231, , 298, 306 verdsettelsesprinsipper 96 verdsettes 70, 97, 172, 296 virkemidler 26, 57 58, 220, , 235, 274 virksomhet 22, 25 27, 32, 36 42, 45 49, 60, 62 65, 67 71, 73, 77, 81 82, 84, 86 94, 97 99, , 105, , , 117, , , , , , , 166, 169, , 175, 181, , , 195, , , , , 221, 223, , , , 239, , , , , 273, 276, , , , , 308, 311, 313, , 326, 330, virksomhetsinterne 181, 235, 247, 300 virksomhetskapital 280, , , 314 virksomhetsnivå 29, 36, 64, 167, 187, , 220, 253, 291, 299 virksomhetsrapportering 246, 287 virksomhetsregnskapet 83, 97, 210, , 260 virksomhetsstyring 42, 48, 202, 215, 217, 226, 232, 241, 246, 252, 268, 278, 292, , 305 økonomiregelverk 42, 46 47, 62, 211, 226, 246, 269, 326 økonomistyring 42, 45 46, 48 50, 62, 99, 105, 115, 206, 209, 211, , , , , 231, , 248, 251, 269, 275, 278, , 304, 318, 324 økonomistyringsområdet 49, 269 åpningsbalanse 97, 174, 276, 292, 295 årsberetning 105, 173, 221

3. Forskjeller mellom offentlig og privat sektor... 3.1 Økonomisk perspektiv... 3.2 Produksjonsperspektiv... 3.3 Styringsperspektiv...

3. Forskjeller mellom offentlig og privat sektor... 3.1 Økonomisk perspektiv... 3.2 Produksjonsperspektiv... 3.3 Styringsperspektiv... Innhold DEL 1... 1. Oversikt over statlig mangfold og rammebetingelser...... 1.1 Staten som en del av offentlig sektor.... 1.2 Om organiseringen av statlig virksomhet.... 1.2.1 Tre bærende demokratiske

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

R-101 13/5270 ATV/TS 06.12.2013. Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet

R-101 13/5270 ATV/TS 06.12.2013. Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-101 13/5270 ATV/TS 06.12.2013 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet Rundskrivet er fastsatt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Høringsnotat om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap

Høringsnotat om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap Høringsnotat om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten INNHOLD 1. Innledning...2 2. Formålet med utprøvingen...2 3. Virkeområde...3 4. Forutsetninger for utprøvingen...3 5. Formålet med

Detaljer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 10. desember 2015) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. desember 2013) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 Direktør Marianne Andreassen Krav i omgivelsene økt forventingsgap Økte forventinger fra brukere, skattebetalere

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Mai 2011 www.sfso.no Innholdsfortegnelse: SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 2 Kontantstrømoppstilling SRS 3 Spesifikasjon

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål IV Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015 Formål Fylkesmannen i Vest-Agder er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter. Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor

Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter. Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor Periodisert regnskap godt egnet for statlige virksomheter Rena 25. september 2009 Peter Olgyai, seniorrådgiver / statsautorisert revisor 25.09.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Disposisjon

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

1 Generell informasjon om fond F

1 Generell informasjon om fond F Innhold 1 Generell informasjon om fond F... 27 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond F... 28 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 28 2.2 Bokføring på kontoer... 29 3 Årsregnskap for

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Ledelseskommentarer til regnskapet

Ledelseskommentarer til regnskapet Ledelseskommentarer til regnskapet Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannens

Detaljer

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld.

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld. Ledelseskommentarer til regnskapet 2014. Formål Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskapet i henhold

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010 Til orientering: Oppdaterte bestemmelser er fastsatt

Detaljer

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015

Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Dato August 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS) per august 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-8/2013 13/4498 C TS/ 11.11.2013 STATSREGNSKAPET FOR 2013 ÅRSAVSLUTNING OG FRISTER FOR INNRAPPORTERING

Nr. Vår ref Dato R-8/2013 13/4498 C TS/ 11.11.2013 STATSREGNSKAPET FOR 2013 ÅRSAVSLUTNING OG FRISTER FOR INNRAPPORTERING Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor og Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-8/2013 13/4498 C TS/ 11.11.2013 STATSREGNSKAPET FOR 2013 ÅRSAVSLUTNING OG FRISTER FOR INNRAPPORTERING 1.

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Lim inn Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn

Detaljer

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter.

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Nettverk for virksomhetsstyring 13. november 2013 Side 1 Kap. 1: Endring av krav til rapportering i bestemmelsene Punkt

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Rundskriv. Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan. Utgått

Rundskriv. Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan. Utgått Rundskriv Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan 1 Bestemmelser og formål... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Statens kontoplan inndeling...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 Regelverk Reglement for økonomistyring i staten

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og Tolletaten årsregnskap 2015 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Toll-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Helsedirektoratet 25. april 2012 Direktør Marianne Andreassen 26.04.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Kartlegging av kontoplaner og føringsprinsipper i staten Senter for statlig økonomistyring, 31. mars 2008

Kartlegging av kontoplaner og føringsprinsipper i staten Senter for statlig økonomistyring, 31. mars 2008 Kartlegging av kontoplaner og føringsprinsipper i staten Senter for statlig økonomistyring, 31. mars 2008 RAPPORT 5/2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål...1 1.1 Omfang virksomhetstyper...1 1.2

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter.

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter. Leiingskommentar årsrekneskapen 2014 Eg bekrefter at årsregnskapet er avlagt jfr økonomistyring i staten, rundskriv frå Finansdepartementet og krav frå KMD. Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen

Detaljer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-10/2014 14/5196C TS/ 13.11.2014 STATSREGNSKAPET FOR 2014 ÅRSAVSLUTNING OG FRISTER FOR INNRAPPORTERING

Nr. Vår ref Dato R-10/2014 14/5196C TS/ 13.11.2014 STATSREGNSKAPET FOR 2014 ÅRSAVSLUTNING OG FRISTER FOR INNRAPPORTERING Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-10/2014 14/5196C TS/ 13.11.2014 STATSREGNSKAPET FOR 2014 ÅRSAVSLUTNING OG FRISTER FOR INNRAPPORTERING 1. Innledning

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu

DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu S-04 Vedlegg i Ki thø skolen i Oslo Saksru0~~ Dok.nr DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu Arkivn~...~ Saksb Kopi Besvart Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 14/3654-15.12.14 Tildelingsbrev 2015 Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 25

Statlig RegnskapsStandard 25 Statlig RegnskapsStandard 25 Ytelser til ansatte Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av lønn... 3 Nettolønn i staten... 3 Fast og variabel lønn...

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Fastsatt av Finansdepartementet 1.1.2010 www.sfso.no Innholdsfortegnelse SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Vedlegg

Detaljer

DEL 1 REGNSKAP OG BUDSJETT I KOMMUNESEKTOREN

DEL 1 REGNSKAP OG BUDSJETT I KOMMUNESEKTOREN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen presenteres i to varianter. Den første gir en oversikt over kapitlene, mens den andre er mer detaljert og angir innholdet i kapitlene (på tresifret kapittelnivå).

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Overordnet om standard kontoplan. Inndeling og oppbygging av standard kontoplan

Overordnet om standard kontoplan. Inndeling og oppbygging av standard kontoplan Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning...2 Formål...2 Målgruppe...2

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer