Sak 06/2015 Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 06/2015 Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling"

Transkript

1 Sak 06/2015 Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15. april 2015 Møtesaksnummer 06/2015 Saksbehandler: Saksbehandlere: Ingebjørg Roel Bye, Aud Marit Vongraven og Liv Sofie Kjønstad FORSLAG TIL VEDTAK: Kompetansenettverket for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling formaliseres med følgende mandat: Å arrangere en årlig fagdag; arrangeres gjerne på HINT Røstad. Driftsgruppen med representanter fra kommunene og Helse Nord-Trøndelag arrangerer fagdagen for helsepersonell i hele Nord-Trøndelag fylke med interesse for fagfeltet. Forelesere skal ha høyt faglig nivå innen sitt felt og legge vekt på hele pasientforløpet. Målsettingen med kompetansenettverket for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling er økt kompetanse og bedret samhandling innen kreftomsorg og lindrende behandling på alle helsetjenestenivå. Dette skjer ved Systematisk vedlikehold av kunnskap til grupper av helsepersonell Felles møtefora mellom Helse Nord-Trøndelag og kommuner, kommuneregioner, sykehusområder for ulike fagområder og faggrupper. Kompetansenettverket videreføres etter nærmere vurdering for å overvåke, sikre vedlikehold av kunnskap og oppdatering av ny kompetanse for å følge opp tjenesteavtalene. Partene plikter å gjøre kjent for hverandre ulike kurs og fagdager som avholdes; (årshjul). Oversikten legges ut på felles samhandlingside. Partene tar ansvar for kostnadene ved å arrangere fagdagen. Navneendring: Kompetansenettverket for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling endrer navn til fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling (jfr. tjenesteavtale 6 pkt. 4.3.b) Side 1 av 7

2 SAKSUTREDNING: Sak 06/2015 Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling Bakgrunn for saken: Historikk Etter forespørsel fra Verdal kommune og kompetansesenteret i lindrende behandling i Midt- Norge møttes representanter for å danne et kreft- og palliasjonsnettverk for sørdelen av Nord- Trøndelag. Deltakere i dette møtet som fant sted på Ørmelen bo og helsetun den 25. mai 2010 var: Verdal kommune - Undervisningssykehjemmet i Verdal v/eva Karin Juberg Stjørdal kommune - Undervisningshjemmetjenesten i Stjørdal v/karin Storflor St Olavs Hospital - Kompetansesenteret i lindrende behandling Midt-Norge v/lars Ø. Ofstad Helse Nord-Trøndelag ved Kreftpoliklinikken, Kirurgisk klinikk Sykehuset Levanger v/ingebjørg Roel Bye Dette møtet dannet grunnlaget for videre arbeid med å organisere ressurspersoner innen kreftomsorgen i kommunehelsetjenesten og spesialisttjenesten i et kompetansenettverk. Initiativtakerne bak kompetansenettverket, som betegnet seg selv som Driftsgruppen, ba i november 2010 Helse Nord-Trøndelag s fagsjef Dagfinn Thorsvik om å etablere en styringsgruppe for nettverket, blant annet for å få en tydelig forankring. Det var også en målsetting å få til en avtaleforankring av nettverket på samme måte som i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Helse Nord-Trøndelag s fagsjef oppnevnte en styringsgruppe ledet av Liv Sofie Kjønstad, Fagavdelingen, Helse Nord-Trøndelag og med representanter for Seksjon lindrende behandling ved St. Olavs Hospital, Kreftforeningen Midt-Norge, Høgskolen i Nord- Trøndelag (HINT) og kommunene i Nord-Trøndelag. Kreftsykepleier i kirurgisk klinikk Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag ble med i driftsgruppen. Mange kommuner i Nord-Trøndelag har representanter i driftsgruppen. Kompetansenettverket for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling ble kanalisert inn i samhandlingsreformen og tjenesteavtale 6. Dette ga også en naturlig og hensiktsmessig transformasjon fra prosjektorganisasjon med styringsgruppe knyttet til Helse Nord-Trøndelag s fagsjef til nettverksgruppe med linjeforankring hos avtalepartene. Hva har kompetansenettverket for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling oppnådd? Side 2 av 7

3 Kompetansenettverket har arrangert åtte fagdager på Høgskolen i Nord-Trøndelag Røstad, Levanger, en dag på Høgskolen i Nord-Trøndelag, Namsos. Slike fagdager gir deltakerne mye ny kunnskap, de møter andre som jobber med det samme som dem selv og de møter andre yrkesgrupper. Innen kreftomsorg er tverrfaglig arbeid viktig for at pasient og pårørende skal bli godt ivaretatt. Arrangerte fagdager: 2010 Tema: Håp og mestring- 18. november, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Røstad Elisabeth Brenne, overlege i onkologi, St. Olavs Hospital Anton Hegdal, sykehusprest, Helse Nord-Trøndelag 2011 Tema: Barn og unge som pårørende- 5. mai 2011 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Røstad Tema: Cancer mamma (brystkreft), fysisk aktivitet mv november, Høgskolen i Nord- Trøndelag, Røstad Terje Engan, overlege i onkologi kreftpoliklinikken på Fosen, St. Olavs Hospital Guri Dahle, kreftsykepleier, kreftpoliklinikken på Fosen, St. Olavs Hospital Hildur Hegge Holmstad, kreftsykepleier, Steinkjer Kommune Ellen Marie Petersen, sosionom, St. Olavs Hospital Oluf D. Røe, overlege i onkologi, kirurgisk klinikk Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag Sissel Hynne Moås, kreftsykepleier, kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag Aud Marit Vongraven, avdelingsleder, kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord- Trøndelag Karin Wennberg, Brystkreftforeningen Side 3 av 7

4 May Britt Asp, fysioterapeut, Steinkjer kommune 2012 Tema: Samhandling rundt kreftpasienten, ca. prostata april, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Namsos Tema: Samhandling rundt kreftpasienten, ca. prostata april, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Røstad HINT Røstad Petter Lindseth, Kreftforeningen Ingebjørg Roel Bye, kreftpoliklinikken, kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord- Trøndelag Karin Storflor, kreftkoordinator, Stjørdal kommune, Torgeir Aaring, sosionom, rehabiliteringsklinikken, Helse Nord-Trøndelag Oluf Røe og Ganna Westvik, overleger i onkologi, kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag Inge Roel, Prostatakreftforeningen Per Viktor Selnes, Prostatakreftforeningen Leif J. Austmo, Prostatakreftforeningen Gina Bøe, Kreftforeningen Midt-Norge 2013 Tema: Colo rectal cancer (tykktarmskreft) April, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Røstad Tema: Gynekologisk kreft- 18. oktober, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Røstad Ganna Westvik, onkolog, kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag Ingebjørg Roel Bye, kreftsykepleier, kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag Henriette Dideriksen, ernæringsfysiolog, rehabiliteringsklinikken, Helse Nord-Trøndelag Mette Rønning, kreftsykepleier og Frøydis Kvisten, fysioterapeut Røros rehabilitering. Side 4 av 7

5 Aud Fossland, kreftsykepleier, kreftpoliklinikken, kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag Gro Nina Helberg, Eva Karin Juberg og Liv R. Gilberg, kreftkoordinatorer i Verdal og Levanger kommuner. Gina Bøe, kreftsykepleier Kreftforeningen Midt-Norge Dordi Bogfjellmo, overlege gynekologi, barn og familieklinikken, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag Tove-Brit Jacobsen, kreftsykepleier, kreftpoliklinikken, kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag Hilde Hjulstad, kreftsykepleier stråleenheten St. Olavs Hospital Representant fra Gyn. kreftforeningen Vigdis Moen, sexolog og høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag 2014 Tema: Myelomatose (Beinmargskreft) april Høgskolen i Nord-Trøndelag, Røstad Vidar Stavseth, LIS lege Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag Toril Gravvold kreftsykepleier kreftpoliklinikken, kirurgisk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag Anne Lise Olsen, kreftsykepleier Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag Laila Helen Vedø, akupunktur og fysioterapeut. Heimdal fysikalske Pasienthistorie Gina Bøe, kreftsykepleier Kreftforeningen Midt-Norge Elin Sørsæther, kreftsykepleier, kreftpoliklinikken, St. Olavs Hospital Fagdagene har hatt stor deltakelse med opp mot 100 deltakere hver gang. De kommer fra Meråker i sør til Røyrvik i nord. De har fått tilbud om relevante tema og det har vært mange ulike og meget kompetente forelesere. Det har hvert år kommet spontane og positive tilbakemeldinger Side 5 av 7

6 fra deltakere om at fagdagen er ansett som svært nyttig for kompetansehevingen/kompetansevedlikeholdet i kreftomsorgen i Nord-Trøndelag. Ved fagdagen i 2014 ble det for første gang tatt i bruk deltakerevaluering. Det ble gitt positive tilbakemeldinger på innhold og alle svarte at de vil delta på nye fagdager. Deltakernes arbeidsgivere har dekket utgiftene ved deltakelse i fagdagene. Det har også forekommet at deltakere har brukt sin fritid for komme på fagdagen. Høgskolen i Nord- Trøndelag har stilt auditorium til gratis disposisjon for fagdagsarrangementet under forutsetning av at deres studenter har fått gratis adgang. Helse Nord-Trøndelag har dekket kaffe og frukt under fagdagen. Deltakerne har for øvrig bekostet egen mat. Fagdagen er basert på at foreleserne ikke får betalt for å forelese. St. Olavs Hospital har dekket reiseutgifter til de foreleserne som de har skaffet. Kompetansenettverkets målsetting og fremtid Tjenesteavtale 6 omhandler kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. Tjenesteavtale 6 punkt 4.3 omhandler partssammensatte nettverk. I Punkt 4.3 bokstav b) heter det at partene er enig om å videreføre faglige nettverk som er i samsvar med Samarbeidsavtalen. Kompetansenettverket for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling er ett av nettverkene som partene er enig om å videreføre. I sak 54/ Videreføring av fagnettverk mellom kommunene og HNT vedtok administrativt samarbeidsutvalg (ASU) at fagnettverk videreføres slik det går fram av vedlagte oversikt. Det avklares nærmere med de ulike fagnettverk om behov for mandat, organisering og ledelse av nettverkene. Nettverkene rapporterer årlig om sitt arbeid til ASU. Det vises for øvrig til Nasjonalt handlingsprogram for Palliasjon i kreftomsorg fra Helsedirektoratet 07/2013 om organisering av nettverk. (s ) se vedlegg. På denne bakgrunn fremlegges forslag om mandat, organisering og ledelse av nettverket for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling. Mandat Målsettingen med kompetansenettverket for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling er økt kompetanse og bedret samhandling innen kreftomsorg og lindrende behandling på alle nivå. Systematisk vedlikehold av kunnskap til grupper av helsepersonell Felles møtefora mellom HNT og kommuner, kommuneregioner, sykehusområder for ulike fagområder og faggrupper. Kompetansenettverket videreføres etter nærmere vurdering for å overvåke, sikre vedlikehold av kunnskap og oppdatering av ny kompetanse for å følge opp tjenesteavtalene. Partene plikter å gjøre kjent for hverandre ulike kurs og fagdager som avholdes; (årshjul). Partene tar ansvar for kostnadene ved å arrangere fagdag. Side 6 av 7

7 Kompetansenettverket for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandlings mandat er: Å arrangere en årlig fagdag; arrangeres gjerne på Høgskolen i Nord-Trøndelag, Røstad. Driftsgruppen med representanter fra kommunene og Helse Nord-Trøndelag arrangerer fagdagen for helsepersonell i Nord-Trøndelag med interesse for fagfeltet. Forelesere skal ha høyt faglig nivå innen sitt felt og legge vekt på hele pasientforløpet. Organisering og deltakelse Linjeforankret nettverksgruppe med representanter for avtalepartene, dvs. kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Observatørstatus i nettverksgruppen: St. Olavs Hospital v/ kompetansesenteret i lindrende behandling Midt-Norge 1 observatør, HINT 1 observatør, Kreftforeningen i Midt-Norge 1 observatør, FKS Nord-Trøndelag 1 observatør. Side 7 av 7

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune 1 PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune 2 Innhold 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Mål... 3 1.3. Mandat... 4 1.4. Målgruppa...

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Utdanning Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Helsevesenet og kreftomsorgen er i endring. Hvordan klarer utdanningen av kreftsykepleiere å følge med på den raske utviklingen? Vi stilte spørsmålet

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142 Side2 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET 0 Innhold Mål for prosjektet... 2 Tidsramme... 2 Deltakere i prosjektet... 2 Styringsgruppa:... 2 Referansepersoner:... 2 Prosjektgruppa:... 3

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 02.06.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune II 11111 020 P 5 94217 2010 13725-14 NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Potensielle produkter, marked, virksomhetsidé og profil for en samlokalisert helseklynge på Evjemoen Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.1. Bakgrunn...

Detaljer