Rv13 Tiltak etter G/S -inspeksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rv13 Tiltak etter G/S -inspeksjon"

Transkript

1 TYPE PLAN KONKURRANSEGRUNNLAG Tekniske tegninger Rv13 Tiltak etter G/S -inspeksjon Punktutbetringar Vik kommune TEKNISKE DATA Fra til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1150 (Gildhus) 3200 (sentrum) Kartdatum: Euref89 Kartprojeksjon: UTM32 Dato på kart: Punktutbetringar S1 og S2 50 og 70 km/t År: 2012 Region vest Leikanger kontorsted Dato: xx. april. 2013

2 Teikningsliste Prosjekt: TS-tiltak Rv13 Parsell: Punktutbetringar Side 1 av 2 Ajour pr. xx Teiknings - nummer Teikningstittel Teikningsdato Revisjon Merknader Bokstav Dato A101 Framside A102 Teikningsliste xx A103 VIPS-liste xx B101 Oversikt xx C101 Plan og profil Rv13 Gildhus xx C102 Plan og profil Rv13 v/sjukeheimen og xx samfunnshuset C103 Plan og profil Rv13 Vik sentrum xx D101 Profil: veg60000, veg61000, veg62000, veg63000, veg64000 og veg70000 xx E101 Detalj busslommer Gildhus xx E102 Detalj avkøyrsle v/sjukeheimen, busslomme og xx fortau E103 Detalj avkøyrsle v/ungdomshuset, fortau xx E104 Detalj avkøyrsle v/meieriet xx E105 Detalj avkøyrsle v/hotellet, avkøyrsle xx v/blomsterbutikk, fortau E110 Typeteikning busslomme 70 og 80 km/t xx E111 Typeteikning busslomme 50 og 60 km/t xx F101 Normalprofil Rv13 Gildhus xx F102 Normalprofil Rv13 v/kryss sjukeheimen xx F103 Normalprofil Rv13 v/ungdomshuset xx F104 Normalprofil Rv13 Vik sentrum xx F120 Overbygning xx G101 Sandfang og stikkrenne xx G102 Grøfteprofil Drenering og VA-leidningar xx I101 Kablar og linjer Gildhus xx I102 Kablar og linjer v/sjukeheimen og ungdomshuset xx I103 Kablar og linjer Vik sentrum xx J101 Ledelinje og kantstein - busslomme xx J102 Ledelinje gangfelt xx L101 Skilt- og oppmerkingsplan Gildhus xx L102 Skilt- og oppmerkingsplan v/sjukeheimen og xx ungdomshuset

3 Teikningsliste Prosjekt: TS-tiltak Rv13 Parsell: Punktutbetringar Side 2 av 2 Ajour pr. xx Teiknings - nummer Teikningstittel Teikningsdato Revisjon Merknader Bokstav Dato L103 Skilt- og oppmerkingsplan Vik sentrum xx O101 Landskap xx O102 Landskap xx O103 Landskap xx O104 Landskap xx

4 VIPS-liste Prosjekt: TS-tiltak Rv13 Parsell: Punktutbetringar Side 1 av 1 Ajour pr. xx VIPS - nummer Tittel Godkjent dato Revisjon Bokstav Dato Merknader Senterlinje Rv13 xx Senterlinje avkøyrsle v/sjukeheimen xx Senterlinje avkøyrsle v/ungdomshuset xx Senterlinje avkøyrsle v/meieriet xx Senterlinje avkøyrsle v/hotellet xx Senterlinje avkøyrsle v/blomsterbutikk xx Senterlinje gangveg v/sjukeheimen xx

5 C103 C102 C101

6 Teiknforklaring Køyreveg Gangveg Delarar/rabatter Skråningsutslag Eksisterende veg som blir nedlagd Riggområde Vegmodell Eigedomsgrense (eksisterande) Gards-/bruksnr (Vilt-)gjerde Rekkverk, kl. N2 Kantstein, 17cm vis Kantstein, 13cm vis Kantstein, 2cm vis Kantstein, nedsenk Frisiktområde Stikkrenne Drensleidning (D) Sandfang BTG 1500x700mm Sandfang DN1000

7

8

9

10 Eks. sandfang D200 D200 O400 Eks. landbruksavkøyrsle skal oppretthaldast O400 Forlenging av eks. stikkrenne Forlenging av eks. stikkrenne Teiknforklaring Køyreveg Gangveg Delarar/rabatter Skråningsutslag Eksisterende veg som blir nedlagd Riggområde Vegmodell Eigedomsgrense (eksisterande) Gards-/bruksnr (Vilt-)gjerde Rekkverk, kl. N2 Kantstein, 17cm vis Kantstein, 13cm vis Kantstein, 2cm vis Kantstein, nedsenk Frisiktområde Stikkrenne Drensleidning (D) Sandfang BTG 1500x700mm Sandfang DN1000

11 4x90m 4x90m Gangfelt flyttast til 5m bak kantlinje Rv13 Eks. sandfang fjernast Eks. busskur flyttast ca 30m nordaust Teiknforklaring Køyreveg Gangveg Delarar/rabatter Skråningsutslag Eksisterende veg som blir nedlagd Riggområde Vegmodell Eigedomsgrense (eksisterande) Gards-/bruksnr (Vilt-)gjerde Rekkverk, kl. N2 Kantstein, 17cm vis Kantstein, 13cm vis Kantstein, 2cm vis Kantstein, nedsenk Frisiktområde Stikkrenne Drensleidning (D) Sandfang BTG 1500x700mm Sandfang DN1000

12 4x90m Fjerne oppmerking gangfelt Kantsteinsrenne langs bygningar, ca pel Nedsenka kantstein ved kryssingspunkt Rv Teiknforklaring Køyreveg Gangveg Delarar/rabatter Skråningsutslag Eksisterende veg som blir nedlagd Riggområde Vegmodell Eigedomsgrense (eksisterande) Gards-/bruksnr (Vilt-)gjerde Rekkverk, kl. N2 Kantstein, 17cm vis Kantstein, 13cm vis Kantstein, 2cm vis Kantstein, nedsenk Frisiktområde Stikkrenne Drensleidning (D) Sandfang BTG 1500x700mm Sandfang DN1000

13 4x70m 4x70m Fjerne oppmerking gangfelt Teiknforklaring Køyreveg Gangveg Delarar/rabatter Skråningsutslag Eksisterende veg som blir nedlagd Riggområde Vegmodell Eigedomsgrense (eksisterande) Gards-/bruksnr (Vilt-)gjerde Rekkverk, kl. N2 Kantstein, 17cm vis Kantstein, 13cm vis Kantstein, 2cm vis Kantstein, nedsenk Frisiktområde Stikkrenne Drensleidning (D) Sandfang BTG 1500x700mm Sandfang DN1000

14 Teiknforklaring Køyreveg Gangveg Delarar/rabatter Skråningsutslag Eksisterende veg som blir nedlagd Riggområde Vegmodell Eigedomsgrense (eksisterande) Gards-/bruksnr (Vilt-)gjerde Rekkverk, kl. N2 Kantstein, 17cm vis Kantstein, 13cm vis Kantstein, 2cm vis Kantstein, nedsenk Frisiktområde Stikkrenne Drensleidning (D) Sandfang BTG 1500x700mm Sandfang DN1000

15

16

17

18

19

20 TEIKNFORKLARING: EKSISTERANDE PLANLAGT Eks mast / stolpe Høgspentlinje Høgspentkabel Lågspent Lågspentkabel Telelinje Telekabel Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato Rv13 Hp01 Gildhus Parsell Rv13 Haldeplassar og GS-tiltak - Vik kommune Kablar og linjer Eksisterande anlegg Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av PROF-nummer Arkivnummer xx BO Region vest Asplan Viak AS Konkurransegrunnlag Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv EG KEJ KEJ Byggverksnummer Målestokk Tegningsnummer/ revisjonsbokstav 1:500 (A1) I101

21 x90m 4x90m 4x90m 4x90m TEIKNFORKLARING: EKSISTERANDE PLANLAGT Eks mast / stolpe Høgspentlinje Høgspentkabel Lågspent Lågspentkabel Telelinje Telekabel Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato Rv13 Hp02 Vik sentrum Parsell Rv13 Haldeplassar og GS-tiltak - Vik kommune Kablar og linjer Eksisterande anlegg Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av PROF-nummer Arkivnummer xx BO Region vest Asplan Viak AS Konkurransegrunnlag Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv EG KEJ KEJ Byggverksnummer Målestokk Tegningsnummer/ revisjonsbokstav 1:500 (A1) I102

22 4x70m x70m TEIKNFORKLARING: EKSISTERANDE PLANLAGT Eks mast / stolpe Høgspentlinje Høgspentkabel Lågspent Lågspentkabel Telelinje Telekabel Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato Rv13 Hp02 Vik sentrum Parsell Rv13 Haldeplassar og GS-tiltak - Vik kommune Kablar og linjer Eksisterande anlegg Tegningsdato Bestiller Produsert for Produsert av PROF-nummer Arkivnummer xx BO Region vest Asplan Viak AS Konkurransegrunnlag Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv EG KEJ KEJ Byggverksnummer Målestokk Tegningsnummer/ revisjonsbokstav 1:500 (A1) I103

23

Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande

Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande TYPE PLAN KONKURRANSEGRUNNLAG Tekniske tegninger Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande Punktutbetringar Vik kommune TEKNISKE DATA Fra til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: Trafikkgrunnlag

Detaljer

Rv.94 - Grøtnes- Saragammen

Rv.94 - Grøtnes- Saragammen FORSLAG TIL DETALJREGULERING Illustrasjonshefte Rv.94 - Grøtnes- Saragammen Parsell: 9 Hammerfest kommune Hallvard Nordbrøden TEKNISKE DATA Fra profil: -80-0 Dimensjoneringsklasse: H2 Fartsgrense: 80km/t

Detaljer

E134 Fjæra-, Langfoss- og Glymjatunnelene, elektroinstallasjoner. Konkurransegrunnlag

E134 Fjæra-, Langfoss- og Glymjatunnelene, elektroinstallasjoner. Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Tegningshefte E134 Fjæra-, Langfoss- og Glymjatunnelene, elektroinstallasjoner Hp07, km 0,131-9,020 Etne Konkurransegrunnlag Prosjekt: E134 Fjæra-, Langfoss- og Glymjatunnelene, elektroinstallasjoner

Detaljer

Detaljplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Reguleringsplan Valaskjoldgata - Statsminister Kolstads vei. Parsell Kulvert og gang-/sykkelveg TEKNISKE DATA

Detaljplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Reguleringsplan Valaskjoldgata - Statsminister Kolstads vei. Parsell Kulvert og gang-/sykkelveg TEKNISKE DATA Detaljplan TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Reguleringsplan Valaskjoldgata - Statsminister Kolstads vei Parsell Kulvert og gang-/sykkelveg Sarpsborg Kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: 0-17 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Fv 107 Jondal ferjekai

Fv 107 Jondal ferjekai Statens vegvesen Prosjektfase Tekniske tegninger Fv 107 Jondal ferjekai Jondal kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense (ÅDT): Trafikkgrunnlag: Hp 01 km 0,030 350 Region

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt. Fv. 5 Holtekrysset - Ulvehagan TEKNISKE DATA. Ringsaker kommune. Statens vegvesen.

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt. Fv. 5 Holtekrysset - Ulvehagan TEKNISKE DATA. Ringsaker kommune. Statens vegvesen. KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Fv. 5 Holtekrysset - Ulvehagan Ringsaker kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: G/S-veg Fartsgrense : Kartdatum: EUREF89 Kartprojeksjon:

Detaljer

E6 Helgeland. E6 Lille Majavatn - Brenna Grane kommune

E6 Helgeland. E6 Lille Majavatn - Brenna Grane kommune REGULERINGSPLAN Illustrasjonshefte E6 Helgeland E6 Lille Majavatn - Brenna Grane kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-18360 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1350 år

Detaljer

Mindre vegarbeid i Voss og Hardanger

Mindre vegarbeid i Voss og Hardanger Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Tekniske tegninger 2015-2016 2015-06-01 TEGNINGSLISTE PROSJEKT; 2015-2016 Statens vegvesen Tegn. nr. Arkiv nummer Ajour pr.; 2015-06-01 Tegningstittel Tegningsdato

Detaljer

Konkurransegrunnlag LEIKANGER KOMMUNE. Teikningshefte. Berlehagen bustadfelt. Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER. Arkiv nr.

Konkurransegrunnlag LEIKANGER KOMMUNE. Teikningshefte. Berlehagen bustadfelt. Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER. Arkiv nr. Konkurransegrunnlag Teikningshefte Berlehagen bustadfelt Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER Arkiv nr.: 528304 Dato: 30.08.2012 LEIKANGER KOMMUNE Teiknings nummer Framside Teikningsliste TEIKNINGSLISTE

Detaljer

Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 567 Valestrand og Fv 566 Grønskaret Veg, fortau / gang-sykkelveg og busslommer

Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 567 Valestrand og Fv 566 Grønskaret Veg, fortau / gang-sykkelveg og busslommer Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt Fv 567 Valestrand og Fv 566 Grønskaret Veg, fortau / gang-sykkelveg og busslommer Parsell Fv 567 / Fv 566 Osterøy kommune TEKNISKE DATA Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Eksisterende kabler og linjer

Eksisterende kabler og linjer Eksisterende kabler og linjer Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato A For godkjenning hos oppdragsgiver Jilov EIM Jilov 31.05.2011 B Tilbudstegning Jilov EIM Jilov 31.05.2011 Tegningsdato

Detaljer

Trapp Trapp Trapp Trapp Målestokk A1 PROFIL NR. VERTIKALKURVE 5751,5 5806,5 5876,5 5931,5 6523,5 6579,5 6649,5 5.0% 5876,698 R=7000 6577,379 5.0% 6706 HORISONTALKURVE BREDDEUTVIDELSE

Detaljer

Tilbodsteikningar TEKNISKE TEIKNINGAR. Prosjekt Fv. 633 Rassikring Kleiva. Parsell Fv. 633 Hp. 02 Selje kommune TEKNISKE DATA

Tilbodsteikningar TEKNISKE TEIKNINGAR. Prosjekt Fv. 633 Rassikring Kleiva. Parsell Fv. 633 Hp. 02 Selje kommune TEKNISKE DATA Tilbodsteikningar TEKNISKE TEIKNINGAR Prosjekt Fv. 633 Rassikring Kleiva Parsell Fv. 633 Hp. 02 Selje kommune TEKNISKE DATA Frå til profil: Dimensjoneringsklasse: A3 Fartsgrense : 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Detaljplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Reguleringsplan - Fv.118 Undergang ved Tune kirke TEKNISKE DATA. Sarpsborg Kommune. Fra - til profil: 0-225

Detaljplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Reguleringsplan - Fv.118 Undergang ved Tune kirke TEKNISKE DATA. Sarpsborg Kommune. Fra - til profil: 0-225 Detaljplan TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Reguleringsplan - Fv.118 Undergang ved Tune kirke Sarpsborg Kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: 0-225 Dimensjoneringsklasse: Gang- og sykkelvegtiltak Fartsgrense

Detaljer

GS-veg langs Bjørntvedtvegen Gamle Bjørntvedtveg - Rødmyrvegen

GS-veg langs Bjørntvedtvegen Gamle Bjørntvedtveg - Rødmyrvegen Tekniske tegninger Konkurransegrunnlag GSveg langs Bjørntvedtvegen Gamle Bjørntvedtveg Rødmyrvegen Tekniske data Fartsgrense: Trafikkgrunnlag (ÅDT): Kartdatum: 50 60 km/t 8750 (fv48) Euref89, UTM sone

Detaljer

Tekniske tegninger. Reguleringsplan. Prosjekt Rundkjøring Fv170 x Granåsen / Tofsrudveien. Parsell Fv170 Hp1 m TEKNISKE DATA SVENDSEN & CO AS

Tekniske tegninger. Reguleringsplan. Prosjekt Rundkjøring Fv170 x Granåsen / Tofsrudveien. Parsell Fv170 Hp1 m TEKNISKE DATA SVENDSEN & CO AS Tekniske tegninger Reguleringsplan Prosjekt Rundkjøring Fv17 x Granåsen / Tofsrudveien Parsell Fv17 Hp1 m - 8 Fet kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: - 17 Hp1 m - 8 Dimensjoneringsklasse : Fartsgrense

Detaljer

Tegningsliste. B001 Parsell oversikt Som vist X B201 Oversiktstegning parsell 1B Som vist X

Tegningsliste. B001 Parsell oversikt Som vist X B201 Oversiktstegning parsell 1B Som vist X Tegningsliste Prosjekt: E105 Bjørkheim Storskog Side 1 av 3 Parsell: 1B Rundvatn Elvenes Dato: 01.08.2015 Bøkfjordbrua Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Tegn. nr. Tittel Målestokk (A1) Dato Revisjon

Detaljer

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset REGULERINGSPLAN Tekniske tegninger Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune Region øst SLUTTBEHANDLING Juni 2016 Tegningsliste Side: 1 av 1 Tegningsnr. Tegningstittel

Detaljer

Liafjell TEKNISKE DATA. Statens vegvesen. Fv. 17, HP 35 Liafjellet - Olvikvatnet Lurøy kommune. Profil: Vegtype: H 1

Liafjell TEKNISKE DATA. Statens vegvesen. Fv. 17, HP 35 Liafjellet - Olvikvatnet Lurøy kommune. Profil: Vegtype: H 1 Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG Tekniske tegninger Fv. 17, HP 35 Liafjellet - Olvikvatnet Lurøy kommune Liafjell TEKNISKE DATA Profil: 0-5500 Vegtype: H 1 ø Vegbredde: 6,5-8,5 Kartprojekson: Euref89

Detaljer

E6 Nyelv/ Ođđajohka bru med tilstøtende veger

E6 Nyelv/ Ođđajohka bru med tilstøtende veger REGULERINGSPLAN Planhefte til politisk behandling E6 Nyelv/ Ođđajohka bru med tilstøtende veger Unjárgga gielda/nesseby kommune Norge i bilder TEKNISKE DATA Profil: 0-1228 Dimensjoneringsklasse: H2 Fartsgrense:

Detaljer

TS-tiltak i by, del 01 Stokke

TS-tiltak i by, del 01 Stokke TYPE PLAN ARBEIDSTEGNING Tekniske tegninger TS-tiltak i by, del 01 Stokke Stokke kommune TEKNISKE DATA Tiltak: Type tiltak: Kartprojeksjon: Prosjektnr: Prof-nr: Vegtype: Punkttiltak langs Fv 303, 557 og

Detaljer

E6 Biri - Otta. E6 Svennesvollene - Roterud Gjøvik kommune. Region øst Lillehammer, R.vegkt Dato: 08.april Tekniske tegninger

E6 Biri - Otta. E6 Svennesvollene - Roterud Gjøvik kommune. Region øst Lillehammer, R.vegkt Dato: 08.april Tekniske tegninger REGULERINGSPLAN Tegningshefte E6 Biri - Otta E6 Svennesvollene - Roterud Gjøvik kommune Region øst Lillehammer, R.vegkt Dato: 08.april 203 Tekniske tegninger Løkkegata 9, 265 Lillehammer Tlf 627 0500

Detaljer

TEGNINGSLISTE. B101 Oversikl plan og profil Ortofoto Utleveres ikke B201 Oversikl plan og profil

TEGNINGSLISTE. B101 Oversikl plan og profil Ortofoto Utleveres ikke B201 Oversikl plan og profil TEGNINGSLISTE Prosjekt: Gang- og sykkelveg langs Rv.24, Hp 01 1500-3750 Liste nr A102 Statens vegvesen Parsell: Bøssmyra - Borgen Rev.dato: 01.11.2011 Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Rev.bokstav Rev.dato

Detaljer

E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp

E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp Vedlegg 1 del 3 Statens vegvesen Region sør REGULERINGSPLAN Tekniske tegninger E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp Drammen kommune 8 C10 05 129-5300 NA-rundskriv 2015/2

Detaljer

Konkurransegrunnlag TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Hovedgate Tofte. Hurum Kommune

Konkurransegrunnlag TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Hovedgate Tofte. Hurum Kommune Konkurransegrunnlag TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Hovedgate Tofte Hurum Kommune Utarbeidet av: Juni 2014 TEGNINGSLISTE Prosjekt: 2110137 Hovedgate Tofte sentrum Hurum Kommune Ajour pr.: 10.07.2014 Tegn.

Detaljer

ILLUSTRASJONSHEFTE. E6/E8 Nordkjosbotn - Hatteng E8 Nordkjosbotn - Jernberg. Prosjekt: Parsell: TEKNISKE DATA TEKNISKE TEGNINGER.

ILLUSTRASJONSHEFTE. E6/E8 Nordkjosbotn - Hatteng E8 Nordkjosbotn - Jernberg. Prosjekt: Parsell: TEKNISKE DATA TEKNISKE TEGNINGER. ILLUSTRASJONSHEFTE TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt: Parsell: E6/E8 Nordkjosbotn - Hatteng E8 Nordkjosbotn - Jernberg Balsfjord kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: Trafikkgrunnlag

Detaljer

Oppland Fylkeskommune

Oppland Fylkeskommune PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse DISTRIBUSJONSLISTE

Detaljer

Ringsaker kommune. Moelv skysstasjon. Detaljplan Oppdragsnr FM66_

Ringsaker kommune. Moelv skysstasjon. Detaljplan Oppdragsnr FM66_ Ringsaker kommune Moelv skysstasjon Detaljplan 24 Oppdragsnr. 24979 FM66_ 28 Side av Postboks 433, 233 HAMAR Tlf: 62 Faks: 62 TEGNINGSLISTE Oppdragsgiver: Tegning nr. Ringsaker kommune Sak: Moelv stasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune.

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune. Konkurransegrunnlag Tegningshefte Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv. 246 Ringruta Gjøvik Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Tekniske data Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

PLAN OPPRISS TYPISK TVERSNITT 1: Gjerde. Fv17. Merknader. Bunnplate 1:100. Topplate. Fv17. Topplate. Vegg. Eksisterende terreng +16,60 +16,30

PLAN OPPRISS TYPISK TVERSNITT 1: Gjerde. Fv17. Merknader. Bunnplate 1:100. Topplate. Fv17. Topplate. Vegg. Eksisterende terreng +16,60 +16,30 2180 2170 Gjerde Bunnplate 400 3 800 2160 2150 Fv17 PLAN "X:\nor\oppdrag\Levanger\513\33\5133313\DAK\Byggeteknikk\Modell\\Pr.2300_Bekkekulvert, Fv17.dwg - JoGul - Plottet: 2014-12-05, 10:18:56 - XREF =

Detaljer

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: KOMMUNE Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg Arendal Prosjektnr.: 205753 Sveisnr.: 2011190072 Vegtype: GS Statens vegvesen Region sør Utarbeidet

Detaljer

E39 Liavegen-Skjæret, gang- og sykkelveg

E39 Liavegen-Skjæret, gang- og sykkelveg Stats vegves Reguleringsplan Tekniske tegninger E Liaveg-Skjæret, gang- og sykkelveg Hogane Sk jæ re t Førde kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimsjoneringsklasse: Fartsgrse: Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Søknad om endring av reguleringsplan Opsangervågen Industriområde Sunde, plan id med enklare prosess.

Søknad om endring av reguleringsplan Opsangervågen Industriområde Sunde, plan id med enklare prosess. Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Geir Sverre Andreassen / 18/94478-1 08.08.2018 53650156 Søknad om endring

Detaljer

E134 Damåsen - Saggrenda. Omreguleringer Kongsberg kommune Kongsberg

E134 Damåsen - Saggrenda. Omreguleringer Kongsberg kommune Kongsberg KONKURRANSEGRUNNLAG Tegningshefte E134 Damåsen - Saggrenda Omreguleringer Kongsberg kommune Kongsberg Region sør Skollenborg, anl Dato: 20.mai 2014 Tegningsliste Prosjekt: E134 Damåsen Saggrenda Omreguleringer

Detaljer

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 337 Hylestad-Brokke TEKNISKE DATA. Valle kommune. Statens vegvesen. Fra - til profil:

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 337 Hylestad-Brokke TEKNISKE DATA. Valle kommune. Statens vegvesen. Fra - til profil: TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt Fv 337 Hylestad-Brokke Valle kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: 0-1310 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense : Trafikkgrunnlag (ÅDT): Kartdatum: Kartprojeksjon:

Detaljer

E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER

E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER Statens vegvesen Region Midt Side 1 E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER 0 08.04.2016 EINILS ARICHR ARICHR Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Prosjekt: 45340 E6

Detaljer

TEKNISKE TEGNINGER. E6/Enebakkveien KONKURRANSEGRUNNLAG. Kollektivfelt ved Klemetsrud. Statens vegvesen. Tekniske data

TEKNISKE TEGNINGER. E6/Enebakkveien KONKURRANSEGRUNNLAG. Kollektivfelt ved Klemetsrud. Statens vegvesen. Tekniske data TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG E6/Enebakkveien Kollektivfelt ved Klemetsrud Tekniske data Fra - til profil: Enebakkvei-rampe 25-460 Enebakkvei st for rundkj ring 12-220 Ljabruveien 90-195 Standardklasse:

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Tegningshefte Åsen Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Tegningshefte Åsen Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Tegningshefte Åsen Sweco Norge AS Akseptert Ikke akseptert (kommentert) 02A Revidert tegninger 20.04.2017 NOPRYT NOEROL NOARNT 01A Innholdsregister, nye

Detaljer

Statens vegvesen. Korrigert og supplert G-prog beskrivelse vil bli distribuert medio april.

Statens vegvesen. Korrigert og supplert G-prog beskrivelse vil bli distribuert medio april. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Tilbydere Saksbehandler/innvalgsnr: Dagrunn Kaasen +47 90152533 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: Korrigering av beskrivelse Correction of description. Korrigert

Detaljer

RV KJÆRLIGHETSSTIEN, KRYSSUTBEDRING OG UNDERGANG

RV KJÆRLIGHETSSTIEN, KRYSSUTBEDRING OG UNDERGANG Statens vegvesen REGULERINGSPLAN Tekniske tegninger RV. 22 - KJÆRLIGHETSSTIEN, KRYSSUTBEDRING OG UNDERGANG EIDSBERG KOMMUNE TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense (ÅDT): Trafikkgrunnlag:

Detaljer

Prosjekt: Rv83 Kanebogen - Byskillet

Prosjekt: Rv83 Kanebogen - Byskillet R EG U LE R I N G S PL A N Illustrasjonsplan Prosjekt: Rv8 Kanebogen - Byskillet Parsell: Kanebogen kryssområde Kommune: Harstad TEKNISKE DATA Fra profil: 0-600 Dimensjoneringsklasse: S1 og S6 Fartsgrense:

Detaljer

INNHOLD Oversiktstegninger... B001-B002 Plan og profil ny E39... C001-C008 Plan og profil, Kryss Klettelva eks. E39... D001 Plan og profil, Veger til motocross og skytebane... D002 Plan og profil, Utbedring/omlegging

Detaljer

Tegningstittel. Side 1 av 8. Teknisk plan Prosjekt: E6 Ulsberg Vindåsliene Revisjon - Ajour pr. 07.01.16. Revisjon Bokstav Dato

Tegningstittel. Side 1 av 8. Teknisk plan Prosjekt: E6 Ulsberg Vindåsliene Revisjon - Ajour pr. 07.01.16. Revisjon Bokstav Dato Side 1 av 8 Teknisk plan Prosjekt: E6 Ulsberg Vindåsliene - A01 Forside 10.12.2015 A02 07.01.2016 B1001 Plan og profil -750-3000 07.01.2016 B1002 Plan og profil 3000-6750 10.12.2015 B1003 Plan og profil

Detaljer

TEIKNINGSHEFTE TEKNISK PLAN TØMMEPLASS FOR MOBILE TOALETT Heiane vest Gnr 46 bnr. 413 Stord kommune Utarbeidd for Stord Vatn og Avlaup, KF

TEIKNINGSHEFTE TEKNISK PLAN TØMMEPLASS FOR MOBILE TOALETT Heiane vest Gnr 46 bnr. 413 Stord kommune Utarbeidd for Stord Vatn og Avlaup, KF TEIKNINGSHEFTE TEKNISK PLAN TØMMEPLASS FOR MOBILE TOALETT Heiane vest Gnr 46 bnr. 413 Stord kommune Utarbeidd for Stord Vatn og Avlaup, KF 31.5.215 Prosjekt nr. 15965 Teknisk Tømmestasjon Heiane vest,

Detaljer

Rv 9 Utbedring av holdeplasser. Evje og Hornnes samt Bygland kommune

Rv 9 Utbedring av holdeplasser. Evje og Hornnes samt Bygland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Tegningshefte Rv 9 Utbedring av holdeplasser Evje og Hornnes samt Bygland kommune Region sør Setesdal, traf Dato: 30. juni 2016 A002-Tegningsliste Side 1 av 1 Prosjekt: 09R0009B_013

Detaljer

o_vgs2 o_v2 o_va o_va o_v5 o_vp1 o_va o_vgs o_va o_va o_vp2 o_va o_vgs o_vk o_va o_va o_vp3

o_vgs2 o_v2 o_va o_va o_v5 o_vp1 o_va o_vgs o_va o_va o_vp2 o_va o_vgs o_vk o_va o_va o_vp3 o_v1 SN H320 o_v5 o_vp1 o_vp2 o_v5 o_vp3 o_vk 2 o_v2 o_vk o_v2 3_Vgs 3_V1 3_V o_vk o_vk GT SN GT 2 H570_2 100 m /GT SN o_v3 H320 V6 22200 urrent road project: 15600 PROFINUMMER 22200 22205 22210 22215

Detaljer

Gang- og sykkelveg. Statens vegvesen. Trondheim kommune. TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse:

Gang- og sykkelveg. Statens vegvesen. Trondheim kommune. TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Statens vegvesen Forprosjekt Tekniske tegninger Gang- og sykkelveg Ringvål - undåsen Trondheim kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense (ÅDT): Trafikkgrunnlag: 6211-9846

Detaljer

Statens vegvesen. TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Trafikkgrunnlag: Region vest Distrikt

Statens vegvesen. TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Trafikkgrunnlag: Region vest Distrikt Statens vegvesen Byggeplan Tekniske tegninger TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Trafikkgrunnlag: Region vest Distrikt 04.03.14 0-1767 70 20000 Tegningsliste Prosjekt: E134 Skre-Førresbotn

Detaljer

Detalj og Reguleringsplan

Detalj og Reguleringsplan Detalj og Reguleringsplan TEKNISK PLAN Prosjekt: Reguleringsplan for g/s-veg langs fv 120 Rødsund bru - Augerød Våler kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: 0-570 Dimensjoneringsklasse: G/s-veg langs

Detaljer

FOREL PIG TEGNING FORKLARINGER HORISONTALSNITT HORISONTALSNITT ARMERING DETALJ- FARGE/GLASSKOMBINASJON OPPRISS SKJ T DETALJ 1 DETALJ 2.

FOREL PIG TEGNING FORKLARINGER HORISONTALSNITT HORISONTALSNITT ARMERING DETALJ- FARGE/GLASSKOMBINASJON OPPRISS SKJ T DETALJ 1 DETALJ 2. 36x48 LEKT 48x73 KILES FAST MELLOM FLENSER TREPANEL 22x148, c/c250 FORKLARINGER 48x123 RAMMEVERK M L I : mm HENVISNINGER : PL 20mm UNDERST PES TREPANEL 22x148, c/c250 MINERALULL VINDLAST: 1,45kN/m2 HEA100

Detaljer

Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer. Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 TEKNISKE DATA

Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer. Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 TEKNISKE DATA Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer Rekkverk, møteplasser, murer, stikkrenner og fjellrensk Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 Vaksdal kommune

Detaljer

Reguleringsplan. Prosjekt: Fv.109 Råbekken - Alvim Parsell: Råbekken - Rolvsøysund TEKNISKE DATA. Teknisk plan. Fredrikstad kommune

Reguleringsplan. Prosjekt: Fv.109 Råbekken - Alvim Parsell: Råbekken - Rolvsøysund TEKNISKE DATA. Teknisk plan. Fredrikstad kommune Teknisk plan splan Prosjekt: Fv.109 Råbekken - Alvim Råbekken - Rolvsøysund Fredrikstad kommune TEKNISKE DATA Profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: Trafikkgrunnlag (ÅDT): 500-4560 H6 60 km/t 26300

Detaljer

TEGNINGSLISTE. E16 / Rv2 Kongevegen - Tjernsbergs veg Ajour pr Prosjekt: Liste nr 1

TEGNINGSLISTE. E16 / Rv2 Kongevegen - Tjernsbergs veg Ajour pr Prosjekt: Liste nr 1 TEGNINGSLISTE E16 / Rv2 Kongevegen - Tjernsbergs veg Statens vegvesen E16 Hp4 / Rv2 Hp5 Ajour pr 26.05.2015 Liste nr 1 Tegn. sdato Rev.bokstav Rev.dato Merknader A001 Forside tegningshefte 26.05.2015 A002

Detaljer

TEIKNINGSLISTE. Teikn.nr. Teikningstittel Teiknings- Revisjon Merknader dato Bokstav Dato

TEIKNINGSLISTE. Teikn.nr. Teikningstittel Teiknings- Revisjon Merknader dato Bokstav Dato TEIKNINGSLISTE Prosjekt: Rv 555 Sambandet Sotra- Bergen Liste nr 3 Statens vegvesen Parsell: Kolltveit - Storavatnet Sist revidert Planfase: Reguleringsplan 18.03.2016 Teikn.nr. Teikningstittel Teiknings-

Detaljer

KU Rv.5 Markegata, Florø STØY

KU Rv.5 Markegata, Florø STØY RAPPORT KU Rv.5 Markegata, Florø STØY Kunde: Prosjekt: Flora kommune Bistand KU Florø sentrum Prosjektnummer: 29297001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00 Rapporteringsstatus: Endeleg For kommentar Utkast

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer

TEKNISKE TEGNINGER. Hampenga - Buskerud grense KONKURRANSEGRUNNLAG. Fv165. Statens vegvesen. Tekniske data. Asker kommune -50. Fra profil GS1, H2

TEKNISKE TEGNINGER. Hampenga - Buskerud grense KONKURRANSEGRUNNLAG. Fv165. Statens vegvesen. Tekniske data. Asker kommune -50. Fra profil GS1, H2 TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG Fv165 Hampenga - Buskerud grense Asker kommune Tekniske data Fra profil Standardklasse -50 GS1, H2 700 Vegtype Vegbredde Dimensjonerende fart Trafikkgrunnlag (ÅDT)

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

Innkrevingspunkter Miljøpakken trinn2

Innkrevingspunkter Miljøpakken trinn2 Tekniske tegninger Konkurransegrunnlag Prosjekt: Innkrevingspunkter Miljøpakken trinn2 Trondheim kommune Innkrevingspunkter: Rotvoll, Leangen, Tunga, Moholt, Nardo, Nidarvoll, Sorgenfri, Tempe, Hoem, Byåsen,

Detaljer

PROFILLINJE E18 SNITT B - B 1:200 OPPRISS A - A ANM.: PROFILLINJE E18 PLAN 1:2 SKOGSBILVEI ANTATT FJELL 1:400

PROFILLINJE E18 SNITT B - B 1:200 OPPRISS A - A ANM.: PROFILLINJE E18 PLAN 1:2 SKOGSBILVEI ANTATT FJELL 1:400 ekst. skogsbilvei CL skogsbilvei 2 3 4 TOTAL LENGDE MÅL I PROF.LINJE 7700 2700 000 8400 PROFILLINJE E8 PROFILNR: PROFILHØYDE VERT.KURVE HOR.KURVE 3.78 5.295 8.48 5.627 8 5.659 R=5000 22.48 52.095 30.88

Detaljer

RAPPORT. Støyvurdering Hamnsundsambandet, strekninga Kverve-Hamnsund NORDPLAN AS SWECO NORGE AS VOSS - AKUSTIKK KOMMUNEDELPLAN OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Støyvurdering Hamnsundsambandet, strekninga Kverve-Hamnsund NORDPLAN AS SWECO NORGE AS VOSS - AKUSTIKK KOMMUNEDELPLAN OPPDRAGSNUMMER NORDPLAN AS Støyvurdering Hamnsundsambandet, strekninga Kverve-Hamnsund OPPDRAGSNUMMER 22387001 KOMMUNEDELPLAN SWECO NORGE AS VOSS - AKUSTIKK UTARBEIDA AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV FRODE ATTERÅS

Detaljer

TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE Tilbudstegninger

TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE Tilbudstegninger PDF PDF D I S T R I B U S J O N / A N T A L L K O P I E R TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE Tilbudstegninger NR: 01 OPPDRAGSNUMMER: DATO 2012-06-29 OPPDRAGSGIVER: OPPDRAG: Sørborgen Skole - vegprosjektering

Detaljer

VEDLEGG: FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER REGULERINGSPLAN FV. 17 KVARVING - ØSTVIK. Steinkjer kommune

VEDLEGG: FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER REGULERINGSPLAN FV. 17 KVARVING - ØSTVIK. Steinkjer kommune VEDLEGG: FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER REGULERINGSPLAN FV. 17 KVARVING - ØSTVIK Steinkjer kommune Region midt Steinkjer kontorsted 09.11.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Grunnlag...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen Kommunegrensa mot Fjell - Storavatnet i Bergen Bergen kommune. Prosjekt: Parsell: TEKNISKE DATA

KOMMUNEDELPLAN. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen Kommunegrensa mot Fjell - Storavatnet i Bergen Bergen kommune. Prosjekt: Parsell: TEKNISKE DATA KOMMUNEDELPLAN TEGNINGSHEFTE Prosjekt: Parsell: Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen Kommunegrensa mot Fjell - Storavatnet i Bergen Bergen kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense:

Detaljer

PARSELL 8. E10 Fiskefjord - Kongsvik Tjeldsund kommune

PARSELL 8. E10 Fiskefjord - Kongsvik Tjeldsund kommune E10 / rv. 85 / rv. 83 HÅLOGALANDSVEGEN PLANKART PARSELL 8 E10 Fiskefjord - Kongsvik Tjeldsund kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-9818 Dimensjoneringsklasse: H3/H2 Fartsgrense: 90 km/t H3/80 km/t H2 Trafikkgrunnlag

Detaljer

Byggeplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt TEKNISKE DATA. Rygge / Moss kommune

Byggeplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt TEKNISKE DATA. Rygge / Moss kommune Byggeplan TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt Høgdaveien - Varnaveien Ny bussholdeplass ved Høgda Rygge / Moss kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil:

Detaljer

BYGGEPLAN. Fv.440 Hp52 Heidal, Sel. Konkurransegrunnlag. Planhefte. Sel Kommune. Km. 0,000 1,190. Byggeplan. Tegninger. Statens vegvesen Region øst

BYGGEPLAN. Fv.440 Hp52 Heidal, Sel. Konkurransegrunnlag. Planhefte. Sel Kommune. Km. 0,000 1,190. Byggeplan. Tegninger. Statens vegvesen Region øst BYGGEPLAN Konkurransegrunnlag Planhefte Byggeplan Fv.440 Hp52 Heidal, Sel Km. 0,000 1,190 Sel Kommune Tegninger Statens vegvesen Region øst Januar 2013 Løkkegata 9, 2615 Lillehammer Tlf. 61 27 05 00 Fax

Detaljer

BYGGEPLAN TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Rehabilitering av veg, vann og avløp på Dagslett Røyken Kommune TEKNISKE DATA. Lengde Hovedgrøfter:

BYGGEPLAN TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Rehabilitering av veg, vann og avløp på Dagslett Røyken Kommune TEKNISKE DATA. Lengde Hovedgrøfter: BYGGEPLAN TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Rehabilitering av veg, vann og avløp på Dagslett Røyken Kommune TEKNISKE DATA Lengde Hovedgrøfter: Antall Kumsett Kartdatum: Kartprojeksjon: Dato på kart: ca. 850

Detaljer

Prosjekt: E8 Riksgrensa-Skibotn

Prosjekt: E8 Riksgrensa-Skibotn REGULERINGSPLAN Tegningshefte Prosjekt: E8 Riksgrensa-Skibotn Norkart/SVV Parsell: Riksgrensa-Rovvejohka Storfjord kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 700-20200 Dimensjoneringsklasse: H2-H3 Fartsgrense:

Detaljer

TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje

TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje Eksist. mur 4 3 3 6 1 2 10 2 10 1 2,6 3 3 A TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje Bygning Lehus, se J-tegn Betongheller GS-veg justeres Vegetasjonsrydding

Detaljer

Rv. 509 Transportkorridor vest

Rv. 509 Transportkorridor vest FORPROSJEKT HFRSFJORDBRU Tegningshefte Rv. 509 Transportkorridor vest Detaljregulering plan 0527/2479. Parsell SørTjora Sundekrossen Sola kommune og Stavanger kommune TEKNISKE DT Fra profil: 210 7380 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

E6 Kvænangsfjellet. Parsell: Mettevollia - Rakkenes Kvænangen og Nordreisa kommune

E6 Kvænangsfjellet. Parsell: Mettevollia - Rakkenes Kvænangen og Nordreisa kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Tegningshefte O. A. Helgaas Parsell: - Kvænangen og TEKNISKE DATA Fra profil: 3490-20730 Dimensjoneringsklasse: U-H2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 0-1500 Region

Detaljer

Fv 163 Nordvik - Sperrevik

Fv 163 Nordvik - Sperrevik Statens Vegvesen Region Vest Fv 163 Nordvik - Sperrevik Støykartlegging 2011-12-12 Dokument nr.: Aku_02 A 2011-12-12 Oppdatert veigeometri i støyberegninger. IFDES IVVER KOH 0 2011-10-07 Støyvurdering

Detaljer

Teknisk plan TEGNINGSHEFTE. Rv. 15 Hp02. Nørdre Snerle Storsvingen. Km 4,8 5,4. Vågå. Prosjekt. Parsell. Kommune: plot. Region øst

Teknisk plan TEGNINGSHEFTE. Rv. 15 Hp02. Nørdre Snerle Storsvingen. Km 4,8 5,4. Vågå. Prosjekt. Parsell. Kommune: plot. Region øst Teknisk plan plot TEGNINGSHEFTE Rv. 15 Hp02 Prosjekt Nørdre Snerle Storsvingen Parsell Km 4,8 5,4 Kommune: Vågå Region øst Oktober 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt Nørdre Snerle - Solheimsvingen Parsell

Detaljer

Teikningsliste Arbeidsteikningar Prosjekt: Rv13 Hp19 Vindsvik Lovraeidet Parsell: Osbergtunnelen Ajour pr Elektroinstallasjoner.

Teikningsliste Arbeidsteikningar Prosjekt: Rv13 Hp19 Vindsvik Lovraeidet Parsell: Osbergtunnelen Ajour pr Elektroinstallasjoner. Side 2 av 2 Teikningsliste Arbeidsteikningar Prosjekt: Rv13 Hp19 Vindsvik Lovraeidet Parsell: Osbergtunnelen Ajour pr. 01.02.2011 Elektroinstallasjoner. Teiknings Teikningstittel Teikningsdato Revisjon

Detaljer

Oppgradering av bussholdeplasser - Universell utforming Fv. 109 Sarpsborg - Fredrikstad

Oppgradering av bussholdeplasser - Universell utforming Fv. 109 Sarpsborg - Fredrikstad 1 3TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt: KOMMUNE Oppgradering av bussholdeplasser - Universell utforming Fv. 109 Sarpsborg - Fredrikstad Sarpsborg og Fredrikstad - del 2 Prosjektnr.: PROF-nr.: Standardklasse: Vegtype:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. PLANHEFTE 1. B,C,E,F,GH,I, J og L-Tegninger. Delprosjekt: Strandgata, Gjøvik torg og kollektivgata. Kommune: Gjøvik kommune

Konkurransegrunnlag. PLANHEFTE 1. B,C,E,F,GH,I, J og L-Tegninger. Delprosjekt: Strandgata, Gjøvik torg og kollektivgata. Kommune: Gjøvik kommune Konkurransegrunnlag PLANHEFTE 1. B,C,E,F,GH,I, J og L-Tegninger TEGNINGSHEFTE Prosjekt: Gjøvik skysstasjon Delprosjekt: Strandgata, Gjøvik torg og kollektivgata Kommune: Gjøvik kommune Tekniske data Strandgata:

Detaljer

Ringsaker kommune. Uteanlegg Prøysenhuset DISTRIBUSJONSLISTE. Elektronisk. Elektronisk. Elektronisk A1. Elektronisk. Elektronisk A1.

Ringsaker kommune. Uteanlegg Prøysenhuset DISTRIBUSJONSLISTE. Elektronisk. Elektronisk. Elektronisk A1. Elektronisk. Elektronisk A1. DISTRIBUSJONSLISTE, 65 Lillehammer Tlf 67 0500 TEGNINGSLISTE Oppdragsnummer 304C Sign: Opprettet dato : Dato revisjon/utsendelse: Kaisa Persson 0305 039 kommune v / Elin Hekne Prosjekt: A A3 Elektronisk

Detaljer

Begrunnelse for plassering og utforming av avkjørsel

Begrunnelse for plassering og utforming av avkjørsel www.a-stab.no org.nr. 984 548 648 Midtunhaugen 1 5224 Nesttun VEDLEGG NOTAT VEDR. AVKJØRSEL ØVRE KRÅKENES Kunde : Link Arkitektur AS avd. Bergen K-nr.: 1449 Prosjektnavn : P-nr.: 584 Utarbeidet av : Utført

Detaljer

TS-revisjon ved bruk av 3D-modell

TS-revisjon ved bruk av 3D-modell TS-revisjon ved bruk av 3D-modell Nordisk trafikksikkerhetsforum 2018 Dag Johnsen, Sivilingeniør Trafikk Jan Espen Lie Tennvann, Seksjonsleder Trafikk TS-revisjon og inspeksjon kort historie Road Safety

Detaljer

RAPPORT. Vister næringspark, detaljregulering LUVA HOLDING AS OSL AKUSTIKK ALAIN BRADETTE STØYUTREDNING OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Vister næringspark, detaljregulering LUVA HOLDING AS OSL AKUSTIKK ALAIN BRADETTE STØYUTREDNING OPPDRAGSNUMMER repo00.docx 0-06-4 LUVA HOLDING AS Vister næringspark, detaljregulering OPPDRAGSNUMMER 800 STØYUTREDNING 0.0.08 OSL AKUSTIKK ALAIN BRADETTE LUVA HOLDING AS KAI MARTIN LUNDE repo00.docx 0-06-4 Endringsliste

Detaljer

Tegningsliste Tilbudstegning Tegn. nr: A101

Tegningsliste Tilbudstegning Tegn. nr: A101 Tegningsliste Tilbudstegning Tegn. nr: A101 Prosjekt: GS-veg Møglestu-Storemyr Dato: 25.02.2013 Statens vegvesen Parsell: Rev.: Rev. dato: Tegn.nr. Tittel Dato Rev. Rev.dato Merknad Tegn.nr Tittel Dato

Detaljer

1 Innledning Klassifisering av veger Normalprofil Samleveg Adkomstveg GS-veg... 4

1 Innledning Klassifisering av veger Normalprofil Samleveg Adkomstveg GS-veg... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 20150209 Skrevet av: Joachim Salomonsen Kvalitetskontroll: DIMENSJONERINGSGRUNNLAG FOR VEG INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

RAPPORT. Rv.94 Parsell 9 Grøtnes - Saragammen OSL AKUSTIKK STØYUTREDNING OPPDRAGSNUMMER STATENS VEGVESEN REGION NORD

RAPPORT. Rv.94 Parsell 9 Grøtnes - Saragammen OSL AKUSTIKK STØYUTREDNING OPPDRAGSNUMMER STATENS VEGVESEN REGION NORD RAPPORT STATENS VEGVESEN REGION NORD Rv.9 Parsell 9 Grøtnes - Saragammen OPPDRAGSNUMMER 9000 STØYUTREDNING 00 08.0.0 OSL AKUSTIKK EVA NARUM STATENS VEGVESEN REGION NORD BJØRN ROAR WALSØE repo00.docx 0-0-

Detaljer

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS-revisjon for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens

Detaljer

TEGNFORKLARING: Bru. Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong. Rekkverk 1

TEGNFORKLARING: Bru. Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong. Rekkverk 1 Bru 4 3 +.5 TEGNFORKLARING: Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong Rekkverk Tilpass til eksisterende gs-veg Tørrmur i byggefasen se snitt på tegn. J Støyskjerm

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

SPORTSPLASSEN TORP REHABILITERING AV KUNSTGRESSBANE

SPORTSPLASSEN TORP REHABILITERING AV KUNSTGRESSBANE ANBUDSFASE Tekniske tegninger SPORTSPLASSEN TORP FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNISKE DATA VIRKSOMHET IDRETT IDRETTSANLEGG 01.03.2016 B00 Tegningsliste Side 1 av 1 Medfølger forsendelse Sportsplassen Torp - Rehabilitering

Detaljer

E6 Ulsberg - Melhus Forprosjekt Prestteigen - Gyllan. Forslag 2 Kommune: Midtre Gauldal og Melhus TEKNISKE DATA. Statens vegvesen

E6 Ulsberg - Melhus Forprosjekt Prestteigen - Gyllan. Forslag 2 Kommune: Midtre Gauldal og Melhus TEKNISKE DATA. Statens vegvesen E Ulsberg - Melhus Forprosjekt Prestteige - Gylla. Forslag Kommue: Midtre Gauldal og Melhus TEKNISKE DATA Profil: - Kartdatum: EUREF Kartprojekso: NTM Soe Dato på kart: Dimesjoerigsklasse H Skiltet fartgrese:

Detaljer

Søknad om fravik fylkesveg Krøgenes - Longum

Søknad om fravik fylkesveg Krøgenes - Longum Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Dag Erlend Arntsen / 6/06569-8 0.0.08 +47480577 Søknad

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna E6 Helgeland nord Korgen-Bolna Byggeplan Hæhre prosj.nr: Prosj.nr: Dok.nr: N-ST-07 Tittel: TEKNISK NOTAT Utarbeidet av: Støyanalyse omregulering parsell 8 Raudfjellfors - Krokstrand Dato: Fra: Til: 20.01.2017

Detaljer

Statens vegvesen Region Vest D2-1 Fartsreduserende tiltak og siktutbetring Haugesund/Karmøy

Statens vegvesen Region Vest D2-1 Fartsreduserende tiltak og siktutbetring Haugesund/Karmøy Statens vegvesen Region Vest D2-1 Fartsreduserende tiltak og siktutbetring Haugesund/Karmøy D Beskrivende del D2 Tegninger og supplerende dokumenter 2016-08-08 D2 Tegninger og supplerende dokumenter Tegning/Prosjektark

Detaljer

VEDLEGG: STØYRAPPORT REGULERINGSPLAN FV. 17 KVARVING - ØSTVIK. Steinkjer kommune

VEDLEGG: STØYRAPPORT REGULERINGSPLAN FV. 17 KVARVING - ØSTVIK. Steinkjer kommune VEDLEGG: STØYRAPPORT REGULERINGSPLAN FV. 17 KVARVING - ØSTVIK Steinkjer kommune Region midt Steinkjer kontorsted 09.11.2018 II FORORD Asplan Viak har vært engasjert av i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Tegningsliste. Avlastet vegnett inkl miljøgate Gran sentrum REGULERINGSPLAN

Tegningsliste. Avlastet vegnett inkl miljøgate Gran sentrum REGULERINGSPLAN A001 Forside 15.08.2012 A002 (1-4) 15.08.2012 Oversikt B001 Oversikt SYD - plan og profil, profil 0-3203 15.08.2012 B002 Oversikt GRAN SENTRUM - plan og profil 15.08.2012 B002 Oversikt NORD - plan og profil

Detaljer

E6 Kvænangsfjellet. Parsell: Mettevollia - Rakkenes Kvænangen og Nordreisa kommune

E6 Kvænangsfjellet. Parsell: Mettevollia - Rakkenes Kvænangen og Nordreisa kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Illustrasjonshefte E6 Kvænangsfjellet O. A. Helgaas Parsell: Mettevollia - Rakkenes Kvænangen og Nordreisa kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 3490-20730 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Figur 1 Utsnitt av situasjonskart som viser utførte grunnundersøkelser langs traséen (Trondheim kommune rapport R.

Figur 1 Utsnitt av situasjonskart som viser utførte grunnundersøkelser langs traséen (Trondheim kommune rapport R. Heggstadmoen avslutningsplan Styrt boring under jernbanelinja på Heggstadmoen. Geoteknisk vurdering multiconsult.no 3 Grunnforhold Trondheim kommune har utført grunnundersøkelser i forbindelse med dette

Detaljer

Prosjekt: E6 Helgeland

Prosjekt: E6 Helgeland Detaljregulering for E Fallheia - Sandheia ILLUSTRASJONSHEFTE Prosjekt: E Helgeland Parsell: Fallheia - Sandheia Rana kommune Region nord Mosjøen kontorsted Desember 201 7 Beregninger med konklusjon

Detaljer

LØKENÅSVEIEN 45 STØYUTREDNING

LØKENÅSVEIEN 45 STØYUTREDNING RAPPORT LØKENÅSVEIEN 45 STØYUTREDNING Kunde: Lørenskog kommune Prosjekt: Løkenåsveien 45 Prosjektnummer: 27950001 Dokumentnummer: 02 Rev.: 2.0 Sammendrag: Sweco Norge AS er engasjert av Lørenskog kommune

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Prosjekt Reguleringsplan E6 Mære. Støyrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Prosjekt Reguleringsplan E6 Mære. Støyrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Prosjekt 960272 Reguleringsplan E6 Mære Støyrapport Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn

Detaljer