TEIKNINGSLISTE. Teikn.nr. Teikningstittel Teiknings- Revisjon Merknader dato Bokstav Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEIKNINGSLISTE. Teikn.nr. Teikningstittel Teiknings- Revisjon Merknader dato Bokstav Dato"

Transkript

1 TEIKNINGSLISTE Prosjekt: Rv 555 Sambandet Sotra- Bergen Liste nr 3 Statens vegvesen Parsell: Kolltveit - Storavatnet Sist revidert Planfase: Reguleringsplan Teikn.nr. Teikningstittel Teiknings- Revisjon Merknader B01 Plan og profil B02 Plan og profil A B03 Plan og profil B04 Plan og profil Ortofoto B05 Plan og profil Ortofoto A B06 Plan og profil Ortofoto C01 Plan og profil C02 Plan og profil A C03 Plan og profil C04 Plan og profil A C05 Plan og profil A C06 Plan og profil C07 Plan og profil Utgår - erstattet av C107 C107 Plan og profil C08 Plan og profil C09 Plan og profil C10 Plan og profil C11 Plan og profil C12 Plan og profil C13 Plan og profil A C14 Plan og profil C109 Plan og profil Skråkabelbru C110 Plan og profil Skråkabelbru D01 Plan og profil, Kolltveit D02 Plan og profil, Kolltveit A D03 Plan og profil, Kolltveit D04 Plan og profil, Kolltveit A D05 Plan og profil, Kolltveit A D06 Profil, Kolltveit D07 Plan og profil, Kolltveit A D08 Plan og profil, Kolltveit D09 Plan og profil, Kolltveit D101 Plan og profil, Kolltveit A D201 Plan og profil, Kolltveit. Framtidig løsning Rv D10 Plan, Bildøy D11 Plan, Bildøy A D12 Profil, Bildøy D13 Profil, Bildøy D14 Profil, Bildøy D15 Profil, Bildøy D16 Profil, Bildøy D20 Plan, Straume A D21 Profil, Straume D22 Profil, Straume A D23 Profil, Straume A D30 Plan, Straume - Arefjord A Teikningsliste sist revidert av 6 L:\ \6-LEVER\ Dokument til 2. gangsbehandling\a02 Teikningsliste

2 D31 Plan, Straume - Arefjord Utgår - erstattet av D131 D131 Plan, Straume - Arefjord D32 Profil, Straume - Arefjord D33 Profil, Straume - Arefjord D34 Profil, Straume - Arefjord D35 Profil, Straume - Arefjord D36 Profil, Straume - Arefjord D37 Profil, Straume - Arefjord D138 Plan, Straume - Arefjord D40 Plan, Valen Utgår - erstattet av D140 D140 Plan, Valen D41 Plan, Valen D42 Profil, Valen D43 Profil, Valen D44 Profil, Valen D45 Profil, Valen D46 Profil, Valen D50 Plan, Drotningsvik A D51 Profil, Drotningsvik D52 Profil, Drotningsvik D53 Plan og profil, Drotningsvik D54 Plan og profil, Drotningsvik A D55 Profil, Drotningsvik A D56 Plan og profil, Drotningsvik A D57 Plan og profil, Drotningsvik D58 Plan og profil, Drotningsvik D59 Profil, Drotningsvik D60 Plan, Storavatnet A D61 Plan, Storavatnet D62 Plan, Storavatnet D63 Profil, Storavatnet D64 Profil, Storavatnet D65 Profil, Storavatnet D66 Profil, Storavatnet D67 Profil, Storavatnet D68 Profil, Storavatnet D69 Profil, Storavatnet D70 Profil, Storavatnet D71 Profil, Storavatnet E01 Geometridetaljer, sykkelveg med fortau E02 Geometridetaljer, avkjørsler F01 Normalprofil, hovedveg Rv F02 Normalprofil, hovedveg Rv F03 Normalprofil, hovedveg Rv F04 Normalprofil, ramper F05 Normalprofil, H F06 Normalprofil Gang- og sykkelveg og gateprofil F07 Lokalveger F108 Normalprofil, hovedveg Rv F10 Normalprofil tunnel hovedveg. T9, F11 Normalprofil tunnel hovedveg. T13 / T7, F12 Normalprofil tunnel GS-tunnel, rømningstunnel. T5,5 / T F20 Overbygning G59 Detaljer overvannskummer G60 Prinsipp plassering av kummer og ledninger G61 Generelle grøftesnitt og utkiling av grøftebunn G62 Prinsipp nedføringsrenne i fjellskjæring G63 Detaljer stikkrenner og bekkelukking G64 Omfylling kum og grøft i bunnfylling G65 Detaljer sandfang og kumlokk Teikningsliste sist revidert av 6 L:\ \6-LEVER\ Dokument til 2. gangsbehandling\a02 Teikningsliste

3 G100 Flomanalyse Fjell kommune - Vest G101 Flomanalyse Fjell kommune - Øst G102 Flomanalyse Bergen kommune GH01 VA-plan. Kryss Kolltveit A GH02 VA-plan. Kolltveit A GH03 VA-plan. Kolltveit A GH04 VA-plan. Bildøystraumen GH05 VA-plan. Kryss Bildøy GH06 VA-plan. Bildøy - Straume GH07 VA-plan. Straume A GH08 VA-plan. Straumekrysset GH09 VA-plan. Straume - Valen Utgår - erstattet av GH109 GH109 VA-plan. Straume - Valen GH10 VA-plan. Valenkrysset GH11 VA-plan. Drotningsvik A GH12 VA-plan. Drotningsviktunnelen GH13 VA-plan. Drotningsviktunnelen GH14 VA-plan. Kryss Storavatnet A GH15 VA-plan. Storavatnet GH16 VA-plan. Ørjebekkrysset A GH41 Sedimenteringsbasseng Drotningsviktunnelen - Plan GH42 Sedimenteringsbasseng Drotningsviktunnelen - Snitt GH43 Sedimenteringsbasseng Arefjordtunnelen - Plan og Snitt Knarrvikatunnelen GH44 Sedimenteringsbasseng Straumetunnelen - Plan og Snitt GH45 Rensedam Straumetunnelen - Plan og Snitt GH46 Rensedam Arefjordtunnelen - Plan og Snitt Knarrvikatunnelen GH47 Rensedam Kolltveittunnelen - Plan og Snitt GH511 VA-plan. Drotningsvik A GH512 VA-plan. Drotningsviktunnelen GH513 VA-plan. Drotningsviktunnelen GH514 VA-plan. Kryss Storavatnet A GH515 VA-plan. Storavatnet GH516 VA-plan. Ørjebekkrysset A K001 Oversiktstegning konstruksjoner. Kolltveit - Bildøy K002 Oversiktstegning konstruksjoner. Straume - Valen Utgår - erstattet av K012 K012 Oversiktstegning konstruksjoner. Straume - Valen K003 Oversiktstegning konstruksjoner. Drotningsvik - Storavatnet K101 Bruer for Rv 555 Bildøybrua. Oversiktstegning K102 Bru for Rv 555 Straumsundbrua. Oversiktstegning K103 Bruer for Rv 555 Indre Arefjord bru. Oversiktstegning Utgår K104 Bruer for Rv 555 over Askøyvegen. Oversiktstegning K201 Bru for lokalveg over Askøyvegen. Oversiktstegning K202 Bru for fylkesveg over Rv555 på Kolltveit. Oversiktstegning K203 Bru for lokalveg over Rv555 i Straumekrysset. Oversiktstegning K204 Bru for lokalveg over bussveg i Straumekrysset. Oversiktstegning K205 Bruer for rundkjøring over Rv555. Oversiktstegning K206 Bru for Tyttebærbrekko over lokalveg, Straume. Oversiktstegning K301 Bru for GS-veg over Askøyvegen. Oversiktstegning K302 Bru for GS-veg over lokalveg ved Storavatnet. Oversiktstegning K303 Bru for GS-veg over Rv555 i Straumekrysset. Oversiktstegning K304 Bru for GS-veg over rampe Alvøveien. Oversiktstegning K305 Bru for GS-veg over Alvøveien. Oversiktstegning K306 Bru for GS-veg over Kipleskaret. Oversiktstegning K307 Bru for GS-veg over Kipledalen. Oversiktstegning K308 Bru for GS-veg over Straumsundet. Oversiktstegning K309 Bru for GS-veg over lokalveg ved Janahaugen. Oversiktstegning K310 Bru for GS-veg over Rv555 på Bildøy. Oversiktstegning K401 Kulvert for rampe til Askøyvegen under Rv 555. Oversiktstegning K402 Kulvert for bussveg i Straumekrysset. Oversiktstegning K403 Kulvert for bussrampe ved kryss Storavatnet. Oversiktstegning Teikningsliste sist revidert av 6 L:\ \6-LEVER\ Dokument til 2. gangsbehandling\a02 Teikningsliste

4 K501 Kulvert for GS-veg under bussveg ved Valenkrysset. Oversiktstegning K502 Kulvert for GS-veg under lokalveg ved Valenkrysset. Oversiktstegning K503 Kulvert for GS-veg under Tyttebærbrekko, Straume. Oversiktstegning K504 Kulvert for GS-veg under Skjærgårdsvegen øst, Straume. Oversiktstegning K505 Kulvert for GS-veg under Skjærgårdsvegen vest, Straume. Oversiktstegning K506 Kulvert for GS-veg under lokalveg, Straume. Oversiktstegning K601 Tunnelportal Kolltveittunnelen vest. Oversiktstegning K602 Tunnelportal Kolltveittunnelen øst. Oversiktstegning K603 Tunnelportal Straumetunnelen vest. Oversiktstegning K604 Tunnelportal Straumetunnelen øst. Oversiktstegning K605 Tunnelportal Knarrvikatunnelen vest. Oversiktstegning K606 Tunnelportal Knarrvikatunnelen øst. Oversiktstegning K608 Tunnelportal Drotningsviktunnelen øst. Oversiktstegning K609 Tunnelportal ramper Drotningsviktunnelen. Oversiktstegning K701 Tunnelportal Drotningsvik GS-tunnel øst. Oversiktstegning K702 Tunnelportal Kiple GS-tunnel vest. Oversiktstegning K703 Tunnelportal Kiple GS-tunnel øst. Oversiktstegning K704 Tunnelportal Harafjell GS-tunnel vest. Oversiktstegning K705 Tunnelportal Harafjell GS-tunnel øst. Oversiktstegning K706 Tunnelportal Harafjelltunnelen øst. Oversiktstegning K801 Kulvert for fylkesveg og bussveg over Arefjord. Oversiktstegning K802 Kulvert for gangveger under fylkesveg på Kolltveit. Oversiktstegning K803 Kulvert for gangveg under Rv555 på Kolltveit. Oversiktstegning K804 Kulvert for gangsti under Rv555 på Kolltveit. Oversiktstegning K805 Kulvert for gangsti under fylkesveg på Kolltveit. Oversiktstegning K901 Støttemurer i betong. Typetegning K902 Tørrsteinsmur for skråninger. Typetegning murhøyde 0-4m, 4-6m K903 Tørrsteinsmur ved portaler og høye skråninger. Typetegning K2100 Ny Sotrabru. Hengebru, Oversikt K2101 Ny Sotrabru. Hengebru, Fundamentplan K2110 Ny Sotrabru. Hengebru, Snitt K2120 Ny Sotrabru. Hengebru, Spredekamer og forankring K2130 Ny Sotrabru. Hengebru, Snitt sidespenn K2140 Ny Sotrabru. Hengebru, Landkar snitt K2150 Ny Sotrabru. Hengebru, Landkar snitt K2200 Ny Sotrabru. Skråkabelbru, Oversikt K2201 Ny Sotrabru. Skråkabelbru, Fundamentplan K2210 Ny Sotrabru. Skråkabelbru, Snitt landkar K2211 Ny Sotrabru. Skråkabelbru, Snitt K2212 Ny Sotrabru. Skråkabelbru, Snitt O01 Landskapsplan Kolltveit A O02 Landskapsplan Kolltveit A O03 Landskapsplan Kolltveit A O04 Landskapsplan Kolltveit O05 Landskapsplan Bildøy O06 Landskapsplan Bildøy - Straume A O07 Landskapsplan Straume - Arefjord A O08 Landskapsplan Straume - Arefjord O09 Landskapsplan Valen Utgår - erstattet av O109 O109 Landskapsplan Arefjord O10 Landskapsplan Valen O11 Landskapsplan Drotningsvik A O12 Landskapsplan Drotningsvik O13 Landskapsplan Drotningsvik O14 Landskapsplan Storavatnet A O15 Landskapsplan Storavatnet O16 Landskapsplan Storavatnet O107 Landskapsplan Straume - Arefjord. Illustrasjon av mulig sentrumsutvikling A O209 Landskapsplan Arefjord T301 Illustrasjon hengebru, fra sideterreng/boligområde sydøst for brua T302 Illustrasjon hengebru, fra midt i fjorden på sydsiden av brua Teikningsliste sist revidert av 6 L:\ \6-LEVER\ Dokument til 2. gangsbehandling\a02 Teikningsliste

5 T303 Illustrasjon hengebru, fra sideterreng/boligområde nordøst for brua T304 Illustrasjon hengebru, fra gang og sykkelfelt på bru sett mot vest, kveld T305 Illustrasjon hengebru, fra over veibane på bru sett mot vest, kveld T401 Illustrasjon skråkabelbru, fra sideterreng/boligområde sydøst for brua T402 Illustrasjon skråkabelbru, fra midt i fjorden på sydsiden av brua T403 Illustrasjon skråkabelbru, fra sideterreng/boligområde nordøst for brua T404 Illustrasjon skråkabelbru, fra gang og sykkelfelt på bru sett mot vest, kveld T405 Illustrasjon skråkabelbru, fra over veibane på bru sett mot vest, kveld X01 Støysonekart. Eksisterende veg 2014, 2 meters beregningshøyde X02 Støysonekart. Eksisterende veg 2014, 2 meters beregningshøyde X03 Støysonekart. Eksisterende veg 2014, 2 meters beregningshøyde X04 Støysonekart. Eksisterende veg 2014, 2 meters beregningshøyde X05 Støysonekart. Eksisterende veg 2014, 2 meters beregningshøyde X06 Støysonekart. Eksisterende veg 2014, 2 meters beregningshøyde X07 Støysonekart. Eksisterende veg 2014, 2 meters beregningshøyde X08 Støysonekart. Ny veg uten tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X09 Støysonekart. Ny veg uten tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X10 Støysonekart. Ny veg uten tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X11 Støysonekart. Ny veg uten tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X12 Støysonekart. Ny veg uten tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X13 Støysonekart. Ny veg uten tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X14 Støysonekart. Ny veg uten tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X15 Støysonekart. Ny veg med tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X16 Støysonekart. Ny veg med tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X17 Støysonekart. Ny veg med tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X18 Støysonekart. Ny veg med tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X19 Støysonekart. Ny veg med tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X20 Støysonekart. Ny veg med tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X21 Støysonekart. Ny veg med tiltak, 2 meters beregningshøyde. År X22 Høyeste fasadenivå X23 Høyeste fasadenivå X24 Høyeste fasadenivå X25 Høyeste fasadenivå X26 Høyeste fasadenivå X27 Høyeste fasadenivå X28 Høyeste fasadenivå X101 Luftsonekart. PM10, år Beregningshøyde 0-2 meter X102 Luftsonekart. PM10, år Beregningshøyde 0-2 meter X103 Luftsonekart. PM10, år Beregningshøyde 0-2 meter X104 Luftsonekart. PM10, år Beregningshøyde 0-2 meter X105 Luftsonekart. PM10, år Beregningshøyde 0-2 meter X106 Luftsonekart. PM10, år Beregningshøyde 0-2 meter X107 Luftsonekart. PM10, år Beregningshøyde 0-2 meter X108 Luftsonekart. NO2, år Beregningshøyde 0-2 meter X109 Luftsonekart. NO2, år Beregningshøyde 0-2 meter X110 Luftsonekart. NO2, år Beregningshøyde 0-2 meter X111 Luftsonekart. NO2, år Beregningshøyde 0-2 meter X112 Luftsonekart. NO2, år Beregningshøyde 0-2 meter X113 Luftsonekart. NO2, år Beregningshøyde 0-2 meter X114 Luftsonekart. NO2, år Beregningshøyde 0-2 meter X115 Luftsonekart. PM10, Eksisterende veg Beregningshøyde 0-2 meter X116 Luftsonekart. NO2, Eksisterende veg Beregningshøyde 0-2 meter X117 Luftsonekart. PM10, år Beregningshøyde 0-2 meter Y01 Faseplan Kolltveit vest, Fase Y02 Faseplan Kolltveit vest, Fase Y03 Faseplan Kolltveit vest, Fase Y04 Faseplan Kolltveit vest, Fase Y05 Faseplan Kolltveit vest, Fase Y10 Faseplan Bildøystraumen, Fase Teikningsliste sist revidert av 6 L:\ \6-LEVER\ Dokument til 2. gangsbehandling\a02 Teikningsliste

6 Y11 Faseplan Bildøystraumen, Fase Y12 Faseplan Bildøystraumen, Fase Y13 Faseplan Bildøystraumen, Fase Y14 Faseplan Bildøystraumen, Fase Y15 Faseplan Bildøy, Fase Y16 Faseplan Bildøy, Fase Y17 Faseplan Bildøy, Fase Y18 Faseplan Bildøy, Fase Y19 Faseplan Bildøy, Fase Y20 Faseplan Straume, Fase Y21 Faseplan Straume, Fase Y22 Faseplan Straume, Fase Y23 Faseplan Straume, Fase Y24 Faseplan Straume, Fase Y25 Faseplan Straume, Fase Y26 Faseplan Straume, Fase Y40 Faseplan Valen, Fase Y41 Faseplan Valen, Fase Y42 Faseplan Valen, Fase Y43 Faseplan Valen, Fase Y44 Faseplan Valen, Fase Y51 Faseplan Drotningsvik, Fase Y52 Faseplan Drotningsvik, Fase Y53 Faseplan Drotningsvik, Fase Y54 Faseplan Drotningsvik, Fase Y60 Faseplan Storavatnet, Fase Y61 Faseplan Storavatnet, Fase Y62 Faseplan Storavatnet, Fase Y63 Faseplan Storavatnet, Fase Y64 Faseplan Storavatnet, Fase Y65 Faseplan Storavatnet, Fase Y66 Faseplan Storavatnet, Fase Y67 Faseplan Storavatnet, Fase Y68 Faseplan Storavatnet, Fase Y69 Faseplan Storavatnet, Fase Z01 Rigg- og marksikringsplan. Kolltveit A Z02 Rigg- og marksikringsplan. Bildøy Z03 Rigg- og marksikringsplan. Straume Utgår - erstattet av Z103 Z103 Rigg- og marksikringsplan. Straume - Arefjord Z04 Rigg- og marksikringsplan. Valen Z05 Rigg- og marksikringsplan. Drotningsvik Z06 Rigg- og marksikringsplan. Storavatnet Z07 Rigg- og marksikringsplan. Storavatnet Z203 Rigg- og marksikringsplan. Straume - Arefjord Teikningsliste sist revidert av 6 L:\ \6-LEVER\ Dokument til 2. gangsbehandling\a02 Teikningsliste

KONSTRUKSJONER TEKNISK FORPROSJEKT

KONSTRUKSJONER TEKNISK FORPROSJEKT Beregnet til Statens vegvesen region vest Dokument type Rapport FR8 Dato 13.03.2015 KONSTRUKSJONER TEKNISK FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER TEKNISK FORPROSJEKT Oppdragsnr.: 1131189 Oppdragsnavn: Dokument nr.:

Detaljer

Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet

Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet 01.10.2015 Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet Framlegg til reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Parsell Kolltveit Bergen kommunegrense Tema Innleiing bakgrunn og

Detaljer

Tegningstittel. Side 1 av 8. Teknisk plan Prosjekt: E6 Ulsberg Vindåsliene Revisjon - Ajour pr. 07.01.16. Revisjon Bokstav Dato

Tegningstittel. Side 1 av 8. Teknisk plan Prosjekt: E6 Ulsberg Vindåsliene Revisjon - Ajour pr. 07.01.16. Revisjon Bokstav Dato Side 1 av 8 Teknisk plan Prosjekt: E6 Ulsberg Vindåsliene - A01 Forside 10.12.2015 A02 07.01.2016 B1001 Plan og profil -750-3000 07.01.2016 B1002 Plan og profil 3000-6750 10.12.2015 B1003 Plan og profil

Detaljer

FAGRAPPORT VEG RV 555 KOLLTVEIT - STORAVATNET. Statens vegvesen. Fagrapport veggeometri og vegtekniske løsninger. 05. juni 2015

FAGRAPPORT VEG RV 555 KOLLTVEIT - STORAVATNET. Statens vegvesen. Fagrapport veggeometri og vegtekniske løsninger. 05. juni 2015 Beregnet til Statens vegvesen Dokument type Fagrapport veggeometri og vegtekniske løsninger Dato 05. juni 2015 Rv 555 Sambandet Sotra - Bergen Parsell: Kolltveit Storavatnet Reguleringsplan RV 555 KOLLTVEIT

Detaljer

E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp

E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp Vedlegg 1 del 3 Statens vegvesen Region sør REGULERINGSPLAN Tekniske tegninger E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp Drammen kommune 8 C10 05 129-5300 NA-rundskriv 2015/2

Detaljer

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder Sotrasambandet Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte 19.01.17 Sverre Ottesen Prosjektleder 1 Hvor er vi? ASKØY BERGEN Kolltveit Storavatnet SOTRA 2 Fylkeskommune og kommuner Bergen kommune Fjell kommune

Detaljer

Fastlandssambandet Sotra - Bergen

Fastlandssambandet Sotra - Bergen Fastlandssambandet Sotra - Bergen SISTE NYTT januar 2010 (dato 08.01.10) Resultat av regjeringas kvalitetsikring (KS1) i tidleg fase. Vidare arbeid med kommunedelplanen. Avgjerd i KS1 saka Regjeringa ved

Detaljer

Sotrasambandet Delprosjekt 1; Fastlandssambandet Sotra - Bergen Framlegg til kommunedelplan med KU. Møte

Sotrasambandet Delprosjekt 1; Fastlandssambandet Sotra - Bergen Framlegg til kommunedelplan med KU. Møte Sotrasambandet Delprosjekt 1; Fastlandssambandet Sotra - Bergen Framlegg til kommunedelplan med KU Møte 17.06.08 Mål for Sotrasambandet Sikre god og effektiv kommunikasjon mellom Sotra/Øygarden og Bergen.

Detaljer

RV 555 KOLLTVEIT- STORAVATNET TRAFIKKSTYRING/ TRAFIKKREGULERING AV TUNNELER

RV 555 KOLLTVEIT- STORAVATNET TRAFIKKSTYRING/ TRAFIKKREGULERING AV TUNNELER Beregnet til Statens vegvesen Region vest Dokument type Rapport FR10 Dato 2015-03-13 RV 555 KOLLTVEIT- STORAVATNET TRAFIKKSTYRING/ TRAFIKKREGULERING AV TUNNELER RV 555 KOLLTVEIT- STORAVATNET TRAFIKKSTYRING/

Detaljer

Liafjell TEKNISKE DATA. Statens vegvesen. Fv. 17, HP 35 Liafjellet - Olvikvatnet Lurøy kommune. Profil: Vegtype: H 1

Liafjell TEKNISKE DATA. Statens vegvesen. Fv. 17, HP 35 Liafjellet - Olvikvatnet Lurøy kommune. Profil: Vegtype: H 1 Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG Tekniske tegninger Fv. 17, HP 35 Liafjellet - Olvikvatnet Lurøy kommune Liafjell TEKNISKE DATA Profil: 0-5500 Vegtype: H 1 ø Vegbredde: 6,5-8,5 Kartprojekson: Euref89

Detaljer

FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN

FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN FASTLANDSSAMBANDET SOTRA BERGEN KONSEPT OG TRASÉALTERNATIV NOTAT fra Statens vegvesen Region vest, datert 05.11.07 Dette notatet er en oppsummering av det videre arbeidet med konsept og traséalternativ

Detaljer

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 HANDSAMING AV PLANPROGRAM PLANARBEID MED KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTGREIING. ENDRINGAR I TRASÉALTERNATIV SOM DEL AV PLANPROSESSEN DELPROSJEKT 1: FASTLANDSSAMBANDET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt. Fv. 5 Holtekrysset - Ulvehagan TEKNISKE DATA. Ringsaker kommune. Statens vegvesen.

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt. Fv. 5 Holtekrysset - Ulvehagan TEKNISKE DATA. Ringsaker kommune. Statens vegvesen. KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Fv. 5 Holtekrysset - Ulvehagan Ringsaker kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: G/S-veg Fartsgrense : Kartdatum: EUREF89 Kartprojeksjon:

Detaljer

TEGNINGSLISTE. E16 / Rv2 Kongevegen - Tjernsbergs veg Ajour pr Prosjekt: Liste nr 1

TEGNINGSLISTE. E16 / Rv2 Kongevegen - Tjernsbergs veg Ajour pr Prosjekt: Liste nr 1 TEGNINGSLISTE E16 / Rv2 Kongevegen - Tjernsbergs veg Statens vegvesen E16 Hp4 / Rv2 Hp5 Ajour pr 26.05.2015 Liste nr 1 Tegn. sdato Rev.bokstav Rev.dato Merknader A001 Forside tegningshefte 26.05.2015 A002

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune.

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune. Konkurransegrunnlag Tegningshefte Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv. 246 Ringruta Gjøvik Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Tekniske data Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Fråsegn - Reguleringsplanar for Sotrasambandet - Bergen og Fjell kommune

Fråsegn - Reguleringsplanar for Sotrasambandet - Bergen og Fjell kommune REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/10587-18 Saksbehandlar: Hans-Christian Engum, Heidi Handeland, Inger Lena Gåsemyr, Erlend Iversen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015

Detaljer

E6 Biri - Otta. E6 Svennesvollene - Roterud Gjøvik kommune. Region øst Lillehammer, R.vegkt Dato: 08.april Tekniske tegninger

E6 Biri - Otta. E6 Svennesvollene - Roterud Gjøvik kommune. Region øst Lillehammer, R.vegkt Dato: 08.april Tekniske tegninger REGULERINGSPLAN Tegningshefte E6 Biri - Otta E6 Svennesvollene - Roterud Gjøvik kommune Region øst Lillehammer, R.vegkt Dato: 08.april 203 Tekniske tegninger Løkkegata 9, 265 Lillehammer Tlf 627 0500

Detaljer

Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Sotrasambandet delprosjekt 1: Sotra - Bergen Kommunedelplan med KU Sotrasambandet. Delprosjekt 1 Fastlandssambandet Sotra - Bergen Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Oppdatering av luftforureiningsberekningar

Detaljer

TEGNFORKLARING: Bru. Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong. Rekkverk 1

TEGNFORKLARING: Bru. Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong. Rekkverk 1 Bru 4 3 +.5 TEGNFORKLARING: Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong Rekkverk Tilpass til eksisterende gs-veg Tørrmur i byggefasen se snitt på tegn. J Støyskjerm

Detaljer

Tekniske tegninger. Reguleringsplan. Prosjekt Rundkjøring Fv170 x Granåsen / Tofsrudveien. Parsell Fv170 Hp1 m TEKNISKE DATA SVENDSEN & CO AS

Tekniske tegninger. Reguleringsplan. Prosjekt Rundkjøring Fv170 x Granåsen / Tofsrudveien. Parsell Fv170 Hp1 m TEKNISKE DATA SVENDSEN & CO AS Tekniske tegninger Reguleringsplan Prosjekt Rundkjøring Fv17 x Granåsen / Tofsrudveien Parsell Fv17 Hp1 m - 8 Fet kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: - 17 Hp1 m - 8 Dimensjoneringsklasse : Fartsgrense

Detaljer

EUREF 89 NTM sone 10 NN1954 U:\ \7-PROD\S-Samf-Areal\PROF_NR\Plandata\Tegning

EUREF 89 NTM sone 10 NN1954 U:\ \7-PROD\S-Samf-Areal\PROF_NR\Plandata\Tegning 2 3 4 5 6 SR 2 SR 2 3 3 SR 3 SR 4 4 Tverrtrasé 4 V02 V0 V96 SR 5 BendV3 Hovedtrasé BendV4 5 SR 6 BendV6 BendV7 SR 7 6 V0 7 7 6 9 BendV9 SR SR 9 OVK SR 0 BendV0 0 V V2 SF 4 7 9 0 2 3 4 V005 SF SF 2 SF 3

Detaljer

Prosjekt: Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet

Prosjekt: Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet Endring av REGULERINGSPLAN Tekniske tegninger Prosjekt: Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet Parsell: Kontrollstasjon ved Ånestad Løten kommune Foto: Statens vegvesen Region øst TIL OFFENTLIG

Detaljer

1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4

1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4 Generelle tekniske krav Side: 1 av 5 1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4 Generelle tekniske krav Side: 2 av

Detaljer

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen Statens vegvesen Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Att: Willy Sørensen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli Mjelde / 55516439 15/249327-22

Detaljer

Fv 107 Jondal ferjekai

Fv 107 Jondal ferjekai Statens vegvesen Prosjektfase Tekniske tegninger Fv 107 Jondal ferjekai Jondal kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense (ÅDT): Trafikkgrunnlag: Hp 01 km 0,030 350 Region

Detaljer

TEKNISKE TEGNINGER. Hampenga - Buskerud grense KONKURRANSEGRUNNLAG. Fv165. Statens vegvesen. Tekniske data. Asker kommune -50. Fra profil GS1, H2

TEKNISKE TEGNINGER. Hampenga - Buskerud grense KONKURRANSEGRUNNLAG. Fv165. Statens vegvesen. Tekniske data. Asker kommune -50. Fra profil GS1, H2 TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG Fv165 Hampenga - Buskerud grense Asker kommune Tekniske data Fra profil Standardklasse -50 GS1, H2 700 Vegtype Vegbredde Dimensjonerende fart Trafikkgrunnlag (ÅDT)

Detaljer

TEGNINGSLISTE A001. Reguleringsplan Eg - Sødal. Ny bru. Vedlegg 13, Dok.B000 m. vedlegg. Revisjon Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Bokstav Dato

TEGNINGSLISTE A001. Reguleringsplan Eg - Sødal. Ny bru. Vedlegg 13, Dok.B000 m. vedlegg. Revisjon Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Bokstav Dato Prosjekt: Reguleringsplan Eg - Sødal. Ny bru. Vedlegg 3, Dok.B000 m. vedlegg TEGNINGSLISTE A00 Revisjon Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Bokstav Dato Merknader A00 Tegningsliste 206-02-29 B-tegninger

Detaljer

Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande

Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande TYPE PLAN KONKURRANSEGRUNNLAG Tekniske tegninger Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande Punktutbetringar Vik kommune TEKNISKE DATA Fra til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: Trafikkgrunnlag

Detaljer

RV 555 KOLLTVEIT - STORAVATNET STØYUTREDNING

RV 555 KOLLTVEIT - STORAVATNET STØYUTREDNING Oppdragsgiver Statens vegvesen Region vest Rapporttype Støyutredning 1--1 RV KOLLTVEIT - STORAVATNET STØYUTREDNING -() Oppdragsnr.: 11119 Oppdragsnavn: Rv Kolltveit- Storavatnet Dokument nr.: c-rap-1 Filnavn:

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Statens vegvesen. Bergen kommune - Etat for plan og geodata Postboks 7700 5020 BERGEN. Att: Svein Steine

Statens vegvesen. Bergen kommune - Etat for plan og geodata Postboks 7700 5020 BERGEN. Att: Svein Steine Statens vegvesen Bergen kommune - Etat for plan og geodata Postboks 7700 5020 BERGEN Att: Svein Steine Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: KOMMUNE Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg Arendal Prosjektnr.: 205753 Sveisnr.: 2011190072 Vegtype: GS Statens vegvesen Region sør Utarbeidet

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7 Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kommunegrensen mot Fjell - Storavatnet i Bergen. Kommunedelplan Plan Id 19920000 Bergen kommune, tegning nr02. Dato/revisjon: 16.02.2012

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJONSPLAN Prosjekt: Parsell: Bjarkøyforbindelsene Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy Bjarkøy kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 05.03.2012 TEGNINGSLISTE Reguleringsplan Bjarkøyforbindelsene

Detaljer

Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kolltveit i Fjell kommunegrensa til Bergen.

Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kolltveit i Fjell kommunegrensa til Bergen. Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kolltveit i Fjell kommunegrensa til Bergen. Kommunedelplan Plan ID 20050021 Fjell kommune, teikning nr. 04, sak nr 05/2764 Dato / revisjon:

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/2764-10153/2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: 15.05.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 49/12 Formannskapet 18.06.2012 90/12 Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Sotrasambandet - samandrag Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Delprosjekt 2: Sotra sør, rv 555 Kolltveit Austefjorden Delprosjekt 3: Sotra nord, rv 561

Detaljer

Tverrforbindelse Losen- Ler

Tverrforbindelse Losen- Ler E 6 Røskaft- Skjerdingstad Tverrforbindelse Losen- Ler Vurdering av forkastede løsninger Kommune: Melhus Region midt Trondheim kontorsted UTFYLLENDE ALTERNATIVSVURDERING VEDRØRENDE TVERRFORBINDELSEN FRA

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/ /2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 016 Saksmappe: 2005/2764-10153/2012 Sakshandsamar: C.J.Alstad/W.Sørensen Dato: 15.05.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 49/12 Formannskapet 18.06.2012 90/12 Kommunestyret

Detaljer

Prosjekt: Rv83 Kanebogen - Byskillet

Prosjekt: Rv83 Kanebogen - Byskillet R EG U LE R I N G S PL A N Illustrasjonsplan Prosjekt: Rv8 Kanebogen - Byskillet Parsell: Kanebogen kryssområde Kommune: Harstad TEKNISKE DATA Fra profil: 0-600 Dimensjoneringsklasse: S1 og S6 Fartsgrense:

Detaljer

Sotrasambandet Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU

Sotrasambandet Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU Statens vegvesen Sotrasambandet Delprosjekt 1: Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU Alternative løysingar PLANPROGRAM OG SILING BILAG 2: TEKNISK OMTALE AV TRASÉALTERNATIV Oktober 2006

Detaljer

Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar.

Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar. Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar. 16.nov. 2015 Parsellen Kåterud Arnkvern er del av Gardermoen - Biri Del av rv. 25 mellom Åkersvikavegen og Åker gård inngår

Detaljer

RV 555 (KOLLTVEIT STORAVATNET) FAGRAPPORT TRAFIKK

RV 555 (KOLLTVEIT STORAVATNET) FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Fagrapport FR21 Dato 2015-03-13 RV 555 (KOLLTVEIT STORAVATNET) FAGRAPPORT TRAFIKK RV 555 (KOLLTVEIT STORAVATNET) FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsnr.: 1131189 Oppdragsnavn:

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION VEST FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER

STATENS VEGVESEN REGION VEST FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER REGION VEST FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER Bergen, 08.02.2008 Utarbeidet av : Opticonsult AS RAPPORT Nr.: 6375 - B - R - 001-01 DATO: 08.02.2008 01 08.02.08 Forprosjektrapport OME BH BH REV. REV. DATO STATUS

Detaljer

Tegningsliste Tilbudstegning Tegn. nr: A101

Tegningsliste Tilbudstegning Tegn. nr: A101 Tegningsliste Tilbudstegning Tegn. nr: A101 Prosjekt: GS-veg Møglestu-Storemyr Dato: 25.02.2013 Statens vegvesen Parsell: Rev.: Rev. dato: Tegn.nr. Tittel Dato Rev. Rev.dato Merknad Tegn.nr Tittel Dato

Detaljer

Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen, parsell Kolltveit Bergen kommunegrense. Framlegg til reguleringsplan. PlanID RP, Fjell kommune

Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen, parsell Kolltveit Bergen kommunegrense. Framlegg til reguleringsplan. PlanID RP, Fjell kommune Statens vegvesen Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen, parsell Kolltveit Bergen kommunegrense. Framlegg til reguleringsplan. PlanID 20130001 362RP, Fjell kommune Statens vegvesen sine generelle kommentarar til

Detaljer

Statens vegvesen. Bergen kommune - Byrådsavd. for byutvikling Postboks BERGEN Att: Kjell Nordal

Statens vegvesen. Bergen kommune - Byrådsavd. for byutvikling Postboks BERGEN Att: Kjell Nordal Statens vegvesen Bergen kommune - Byrådsavd. for byutvikling Postboks 7700 5020 BERGEN Att: Kjell Nordal Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest

Detaljer

PLANSKILDRING Rv 555 Sotrasambandet. Høyringsutgave OMRÅDEREGULERINGSPLAN

PLANSKILDRING Rv 555 Sotrasambandet. Høyringsutgave OMRÅDEREGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERINGSPLAN Høyringsutgave PLANSKILDRING Rv 555 Sotrasambandet Parsell Kolltveit-Bergen kommunegrense, planid 20130001 362RP Parsell Fjell kommunegrense-storavatnet, planid 1201_62990000 Fjell

Detaljer

Generelle bestemmelser Side: 1 av 6

Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...3 2.1 Generelt...3 2.2 Dokumentasjon - Prosjektering...3 2.3 Dokumentasjon - Bygging...5 Generelle bestemmelser

Detaljer

Byggeplass: Gbnr. 150/8 mfl., rv 163 Lørenskogveien Tiltak: Utvidelse av Lørenskogveien med tilhørende kryss og sideveier Søknad om rammetillatelse

Byggeplass: Gbnr. 150/8 mfl., rv 163 Lørenskogveien Tiltak: Utvidelse av Lørenskogveien med tilhørende kryss og sideveier Søknad om rammetillatelse Side 2 av 6 Gnr/Bnr Eiendom Hjemmelshaver Hjemmelshavers adresse Postnr. -sted Seksj. 3 102/325 Nuggerudveien 24 Nazimah Latif Nuggerudveien 24 1089 Oslo Seksj. 4 102/325 Nuggerudveien 24 Mohammed Sajjad

Detaljer

Byrådssak 201/16. Reguleringsplan Sotrasambandet, 2. gangs behandling ESARK

Byrådssak 201/16. Reguleringsplan Sotrasambandet, 2. gangs behandling ESARK Byrådssak 201/16 Reguleringsplan Sotrasambandet, 2. gangs behandling OHST ESARK-5120-201306115-126 Hva saken gjelder: Statens vegvesen Region vest oversendte 13. april 2016 planforslag for Rv 555 Sotrasambandet

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

Notat. Innhald. Statens vegvesen

Notat. Innhald. Statens vegvesen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bergen, Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommune Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland Kystverket Vest Statens vegvesen Region vest Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

RAMMEPLAN VA RV555 KOLLTVEITSTORAVATNET

RAMMEPLAN VA RV555 KOLLTVEITSTORAVATNET Beregnet til Reguleringsplan Dokument type VA-rammeplan Dato 2016.03.18 BERGEN KOMMUNE RAMMEPLAN VA RV555 KOLLTVEITSTORAVATNET RAMMEPLAN VA Oppdragsnr.: 1131189 Oppdragsnavn: Rv 555 (Kolltveit-Storavatnet)

Detaljer

E18 Asker Optimalisering kryssløsninger Slependen

E18 Asker Optimalisering kryssløsninger Slependen E18 Asker Optimalisering kryssløsninger Slependen Medvirkningsmøter februar 2017 Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Vedtatt kommunedelplan i Asker alternativ 2.A Utsnitt av alternativ 2.A fra Nesbru

Detaljer

VEDLEGG 6: TEGNINGSLISTE OG TEGNINGER

VEDLEGG 6: TEGNINGSLISTE OG TEGNINGER VEDLEGG 6: TEGNINGSLISTE OG TEGNINGER TEGNINGSLISTE Tiltakshaver: Dok.nr.: A01 Prosjekt: MIRA IKS Forrige utgave: 04.07.14 : 12004 - Vannledning Sørumsand - Tangen RA Oppdatert: Tegn.nr. Beskrivelse dato

Detaljer

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest Anskaffelser 21-211 Statens vegvesen Region vest Handlingsprogram investering på riksveger Region vest Riksveger i Region vest 21 211 sum Store prosjekter 1418 214 3432 Rassikring 26 88 294 Mindre utbedringer

Detaljer

Skjærgårdsrittet 2016 Mandag 16 mai (2. Pinsedag) Kl 08:00 14:00

Skjærgårdsrittet 2016 Mandag 16 mai (2. Pinsedag) Kl 08:00 14:00 Skjærgårdsrittet 2016 Mandag 16 mai (2. Pinsedag) Kl 08:00 14:00 Sartor Senter: oversiktskart Vaktpost 0-6 3. 2. 1. Utsnitt til detaljkart 1.-3. = vaktpost Detaljkart 1. 2 1 Vaktpost 1 og 2: Varsle og

Detaljer

Tegningsliste. B001 Parsell oversikt Som vist X B201 Oversiktstegning parsell 1B Som vist X

Tegningsliste. B001 Parsell oversikt Som vist X B201 Oversiktstegning parsell 1B Som vist X Tegningsliste Prosjekt: E105 Bjørkheim Storskog Side 1 av 3 Parsell: 1B Rundvatn Elvenes Dato: 01.08.2015 Bøkfjordbrua Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Tegn. nr. Tittel Målestokk (A1) Dato Revisjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

RV 555 KOLLTVEIT - STORAVATNET ROS-ANALYSE

RV 555 KOLLTVEIT - STORAVATNET ROS-ANALYSE Beregnet til Statens Vegvesen Region vest Dokument type ROS-analyse anleggsfase og driftsfase Dato 13.03.2015 RV 555 KOLLTVEIT - STORAVATNET Oppdragsnr.: 1131189 Oppdragsnavn: Rv 555 (Kolltveit Storavatnet)

Detaljer

REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER. Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging. Prosjekt: Tønsberg kommune. Statens vegvesen

REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER. Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging. Prosjekt: Tønsberg kommune. Statens vegvesen REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt: Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging Tønsberg kommune Statens vegvesen Region sør Tønsberg kontorsted 05.03.202 Tegningsliste Statens vegvesen Prosjekt: Fv. 300

Detaljer

Prosjekt: Terminal Storavatnet/Olsvikkrysset FORPROSJEKT. med vurdering av løsninger for busstunnel og sykkeltunnel til Liavatnet Kommune: Bergen

Prosjekt: Terminal Storavatnet/Olsvikkrysset FORPROSJEKT. med vurdering av løsninger for busstunnel og sykkeltunnel til Liavatnet Kommune: Bergen FORPROSJEKT Prosjekt: Terminal Storavatnet/Olsvikkrysset med vurdering av løsninger for busstunnel og sykkeltunnel til Liavatnet Kommune: Bergen Region vest Bergen kontorstad 03.06.2015 2 Forord Denne

Detaljer

RAMMEPLAN VA RV555 KOLLTVEIT- STORAVATNET

RAMMEPLAN VA RV555 KOLLTVEIT- STORAVATNET Beregnet til Reguleringsplan Dokument type VA-rammeplan Dato 13.03.2015 FJELL KOMMUNE RAMMEPLAN VA RV555 KOLLTVEIT- STORAVATNET RAMMEPLAN VA Oppdragsnr.: 1131189 Oppdragsnavn: Rv 555 (Kolltveit-Storavatnet)

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mindre vegarbeid i Voss og Hardanger

Mindre vegarbeid i Voss og Hardanger Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Tekniske tegninger 2015-2016 2015-06-01 TEGNINGSLISTE PROSJEKT; 2015-2016 Statens vegvesen Tegn. nr. Arkiv nummer Ajour pr.; 2015-06-01 Tegningstittel Tegningsdato

Detaljer

TEGNINGSHEFTE. Prosjekt: E39 Sykkelstamveg Stavanger Forus/Lura Sandnes Delstrekning: Schancheholen - Sørmarka. Stavanger kommune Plan 2507

TEGNINGSHEFTE. Prosjekt: E39 Sykkelstamveg Stavanger Forus/Lura Sandnes Delstrekning: Schancheholen - Sørmarka. Stavanger kommune Plan 2507 R EG U LE R I N G S PL A N TEGNINGSHEFTE Prosjekt: E39 Sykkelstamveg Stavanger Forus/Lura Sandnes Delstrekning: Schancheholen - Sørmarka Stavanger kommune Plan 2507 Region vest Stavanger kontorstad 26.

Detaljer

E39 Liavegen-Skjæret, gang- og sykkelveg

E39 Liavegen-Skjæret, gang- og sykkelveg Stats vegves Reguleringsplan Tekniske tegninger E Liaveg-Skjæret, gang- og sykkelveg Hogane Sk jæ re t Førde kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimsjoneringsklasse: Fartsgrse: Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Tegningshefte Åsen Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Tegningshefte Åsen Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Tegningshefte Åsen Sweco Norge AS Akseptert Ikke akseptert (kommentert) 02A Revidert tegninger 20.04.2017 NOPRYT NOEROL NOARNT 01A Innholdsregister, nye

Detaljer

E 18 Frydenhaug Eik Reguleringsbestemmelser

E 18 Frydenhaug Eik Reguleringsbestemmelser E 18 Frydenhaug Eik Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan datert 24.09.04 1 Fellesbestemmelser 1.1 Regulerte områder er vist med reguleringsgrense på reguleringskartet. I området innenfor reguleringsgrensen

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat - alternativ for kryssing av Neselva

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat - alternativ for kryssing av Neselva Statens vegvesen Notat - alternativ for kryssing av Neselva 2012-10-26 Oppdragsnr.: 5121013 Innhold 1 Innledning 3 2 Vurdering av alternativ 4 2.1 To alternativ over Neselva 4 2.2 Alternativ nord 5 2.3

Detaljer

SOTRASAMBANDET Fagrapport FR 20 Illustrasjon byutvikling og overvannshåndtering i Straume Sentrum

SOTRASAMBANDET Fagrapport FR 20 Illustrasjon byutvikling og overvannshåndtering i Straume Sentrum SOTRASAMBANDET Fagrapport FR 20 Illustrasjon byutvikling og overvannshåndtering i Straume Sentrum 13.03.2015 Oppdragsnr.: 1131189 Oppdragsnavn: Rv 555 (Kolltveit-Storavatnet) Dokument nr.: FR20 Filnavn:

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

N O T A T. Aktuelt planområde er vist i kartutsnitt i bilde 1 under. Oppdrag: Sykkelkryssing av Fjøsangerveien Oppdrag nr.:

N O T A T. Aktuelt planområde er vist i kartutsnitt i bilde 1 under. Oppdrag: Sykkelkryssing av Fjøsangerveien Oppdrag nr.: Side 1 (4) 613884-RIVA-NOT-002 N O T A T Oppdrag: Sykkelkryssing av Fjøsangerveien Oppdrag nr.: 613884 Emne: VA-rammeplan Dokument nr.: 613884-RIVA-NOT-002 Dato / rev.nr.: 29.10.2012 / 00 Utarbeida av:

Detaljer

BILAG 2 til planprogram. Vurdering av moglege vegløysingsalternativ i Bergen vest. Grunnlag for siling

BILAG 2 til planprogram. Vurdering av moglege vegløysingsalternativ i Bergen vest. Grunnlag for siling Statens vegvesen Fastlandssambandet Sotra Bergen Kommunedelplan med KU for Kolltveit - BILAG 2 til planprogram Vurdering av moglege vegløysingsalternativ i Bergen vest Grunnlag for siling Dato 14.12.2010

Detaljer

E134 Damåsen - Trollerudmoen

E134 Damåsen - Trollerudmoen E134 Damåsen - Trollerudmoen Brukonferansen 2016-11-08 John Are Hårstad-Evjen 1 E134 Damåsen Saggrenda Byggherre: Statens Vegvesen Region Sør Lengde: 13 200 m Totalkostnad: 4,20 mrd. NOK Finansiering:

Detaljer

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road Hovedplan for kommunale veger Kommunevegdagene Sarpsborg 2017-05-31 Ivar Faksdal Safe Control Road Innhold Kommunale veger generelt Hvorfor lage en hovedplan veg Forberedelser Grunnlag Innhold i hovedplan

Detaljer

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Fremtidige prosjekter Tretten bru Åsta bru Steien bru Harpe bru Tretten

Detaljer

Detaljregulering. Kommune: Lenvik. Illustrasjonshefte. Fv. 86 gang-/sykkelveg Silsand-Islandbotn. Til høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering. Kommune: Lenvik. Illustrasjonshefte. Fv. 86 gang-/sykkelveg Silsand-Islandbotn. Til høring og offentlig ettersyn Illustrasjonshefte Detaljregulering Fv. 86 gang-/sykkelveg Silsand-Islandbotn Plan-ID: 1931 2016 06 Kommune: Lenvik Statens vegvesen Til høring og offentlig ettersyn Region nord Vegavdeling Troms Dato:

Detaljer

Statens vegvesen. Lokalpolitisk behandling av forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg for rv 555 Sotrasambandet

Statens vegvesen. Lokalpolitisk behandling av forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg for rv 555 Sotrasambandet Statens vegvesen Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Helge Oddvin Sandvik / 16/20658-4 25.01.2017 55516508

Detaljer

SANDNES KOMMUNE SANDNES ØST UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE SVILAND PLAN TEGNINGSHEFTE. 26. april 2016

SANDNES KOMMUNE SANDNES ØST UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE SVILAND PLAN TEGNINGSHEFTE. 26. april 2016 SANDNES KOMMUNE SANDNES ØST UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE SVILAND PLAN 20110 TEGNINGSHEFTE 26. april 2016 INNHOLD 1. Reguleringsplan 2. Tomteplan. Helningskart. Plan og profiltegning internvei.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hå seniorråd. Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793012/51793114. Vararepresentantar får eiga innkalling dersom dei skal møte.

MØTEINNKALLING. Hå seniorråd. Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793012/51793114. Vararepresentantar får eiga innkalling dersom dei skal møte. HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Hå seniorråd Møtestad: Hå rådhus, Varhaug : 06.03.2006 NB! Merk møtedato Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793012/51793114. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

FRÅSEGN - KOMMUNEDELPLANAR FOR SOTRASAMBANDET FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN I FJELL OG BERGEN KOMMUNE

FRÅSEGN - KOMMUNEDELPLANAR FOR SOTRASAMBANDET FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN I FJELL OG BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200506837-86 Arkivnr. 713 Saksh. Hans-Christian Engum. Heidi Handeland, Jostein Aksdal, Inger Lena Gåsemyr, Gunnbjørg Austrheim, Nils Egil

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Forslag til områdereguleringsplan Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen, Fjell kommunegrense - Storavatnet. Utlegging til offentlig ettersyn

Forslag til områdereguleringsplan Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen, Fjell kommunegrense - Storavatnet. Utlegging til offentlig ettersyn Byrådssak 1222 /15 Forslag til områdereguleringsplan Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen, Fjell kommunegrense - Storavatnet. Utlegging til offentlig ettersyn OHST ESARK-5120-201306115-41 Hva saken gjelder: Statens

Detaljer

Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst

Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst Bransjemøte 2015 Region øst Disponible midler 2015 Riksveg Disponible midler 2015 Programområder Programområde Mill. kr Utbedringstiltak

Detaljer

Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer. Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 TEKNISKE DATA

Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer. Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 TEKNISKE DATA Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer Rekkverk, møteplasser, murer, stikkrenner og fjellrensk Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 Vaksdal kommune

Detaljer

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Formingsrettleiar Vegutbetring / gang sykkelveg Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Føreord: Dette er ein formingsrettleiar som er utarbeida i samband med utbetring av fv. 7, parsell

Detaljer

Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems

Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems Foredrag Tema 1 Vegprosjektering Nytt i Vegmodellen Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems 27. 29. mai 2008 Del 2: Normalprofil og vegnormalberegninger Stikkord: Vegstandard Normalprofil Tverrfall

Detaljer

Funksjonstilpasning av E6 Gardermoen - Biri. Fokus på bruer - planleggingsfase

Funksjonstilpasning av E6 Gardermoen - Biri. Fokus på bruer - planleggingsfase Funksjonstilpasning av E6 Gardermoen - Biri Fokus på bruer - planleggingsfase 2005 1 Hvor i Norge befinner vi oss? Strekningen har lengde 110 km og går gjennom variert norsk natur 2005 2 Et mer detaljert

Detaljer

Tillatelse - nye avkjørsler - Fv kryssing av veg for snøscooter i Tydal kommune

Tillatelse - nye avkjørsler - Fv kryssing av veg for snøscooter i Tydal kommune Tydal kommune 7590 TYDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Rannveig Skansen / 97015130 16/187386-8 02.03.2017 Tillatelse - nye avkjørsler -

Detaljer

Overgangsbruer. Brukonferansen 2016

Overgangsbruer. Brukonferansen 2016 Overgangsbruer Brukonferansen 2016 Hvorfor er overgangsbruer viktige for kjøreopplevelsen og veiestetikk? Det er mange overgangsbruer på en typisk hovedvei. Dette fordi ligger linja på hovedveien ofte

Detaljer

Laksevåg. Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen fra Fjell kommunegrense til Storavatnet. Oppstart av reguleringsarbeid. PlanID 62990000.

Laksevåg. Rv 555 Sambandet Sotra-Bergen fra Fjell kommunegrense til Storavatnet. Oppstart av reguleringsarbeid. PlanID 62990000. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 19.03.2013 Saksnr.: 201306115/3 Emnekode:

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

Statens vegvesen. Bussveien Fv.44 Kvadrat Ruten Geologisk vurdering. Oppdragsgiver: Planseksjon Stavanger v/tore R Johansen Dato:

Statens vegvesen. Bussveien Fv.44 Kvadrat Ruten Geologisk vurdering. Oppdragsgiver: Planseksjon Stavanger v/tore R Johansen Dato: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Tore R. Johansen Agnes Haker Saksbehandler/telefon: Agnes Haker 95365985 Vår dato: 28.03.2017 Geologisk notat for Bussveien Fv.44 Kvadrat - Ruten Oppdrag: Bussveien

Detaljer