Mer som forener oss enn som skiller oss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer som forener oss enn som skiller oss"

Transkript

1 brostein Bymisjonsmagasinet 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige kulturer og religioner: Daglig leder i Kirkens Bymisjon i Drammen, Jon-Ivar Windstad og imam på Fjell, Ahmad Noor. Sommerens tragedia rammet alle i vårt lille land, uansett religion og hudfarge. Vi har opplevd at tragedien på et underlig vis har brakt oss nærmere hverandre og gjort oss bedre i stand til å se at vi ikke er så forskjellige. Det er mer som forener oss enn som skiller oss. SIDE 4-5 Foto: Drammen kommune Gratis badeopplevelse for barn på Drammensbadet! Drammensbadet og Kirkens Bymisjon Drammen inngikk nylig en ettårig samarbeidsavtale. Avtalen gir blant annet muligheter for at mange barn, som ellers ikke har muligheten, får oppleve Drammensbadet. SIDE 3 Aldri for sent å bli et lykkelig barn SIDE 6 GATEPRESTEN Tro og håp SIDE 10

2 Leder Hva er verre enn å miste sin tro og sitt håp? For mange år siden hadde jeg en kollega som jeg kjente godt. Han var en attpåklatt i en søskenflokk på fire, og hadde foreldre som var i 60 åra. Plutselig en høstdag døde moren hans brått, og sorgen var tung å bære for familien. Spesielt tungt var det for faren hans å miste sin livsledsager gjennom førti år. Fra å være fremtidsrettet med drømmer om pensjonstiden, bruk av hytta og planlegging av ferieturer, ble faren en resignert mann uten tro og håp for livet og fremtiden. For første gang i mitt liv, opplevde jeg å se et menneske som hadde mistet livsnerven i livet sitt, nemlig sin tro og sitt håp på fremtiden. Han ville bare død og ca seks uker etter konas død, døde også faren. Mennesker lengter, drømmer og håper på nærvær og tilhørighet. Vi ser at mennesker kan reise seg, dersom de har tro og håp på et bedre liv. Mye av det som bærer oss gjennom livet er troen, håpet og kjærligheten. Troen og håpet på mennesker, drømmer, relasjoner, fremtiden og på oss selv. I Bymisjonen opplever vi stadig mennesker som har håp og tro på noe bedre, et annet liv enn det de lever i dag. Samtidig møter vi mennesker som har resignert, vi møter tomme blikk, håpløshet, sorg og oppgitthet. Håpet om endring er forsvunnet. De har gitt opp! Jeg ble tidlig vitne til at det ikke er gitt at alle mennesker beholder sin tro og håp på noe bedre, det er ingen selvfølge at disse to begrepene skal gå hånd i hånd med oss livet ut. Begrepene tro og håp har en veldig styrke, men også en skjørhet i seg. Mister vi dem, mister vi alt. Mange mennesker opplevde en rystelse i livet, troen og håpet for fremtiden den 22. juli i år, da over 70 mennesker på makabert vis ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Mange mistet noen de var glade i. Troen og håpet på en fremtid i et trygt land, var i ferd med å forsvinne. På bristepunktet svarte nasjonen med nestekjærlighet, samhold, nærvær, trøst, respekt og anerkjennelse av hverandre på tross av nasjoner og ulikheter. Vi så hverandre og støttet hverandre, og dette har gitt og gir mange styrke, nytt håp og ny tro. Vi erfarer at vi ved å se og møte andre med respekt, nestekjærlighet og nærhet, kan skape livsglede, ny tro og et håp om noe bedre. La oss derfor aldri slutte med å bry oss om hverandre, men være oppmerksom på de vi har rundt oss. Da er vi med på å redusere risikoen for at noen mister sin tro og sitt håp. Jon-Ivar Windstad Daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen Vi trenger nye frivillige til våre avdelinger. Klikk deg inn på eller ring Foto: Ingar Holm Dette er Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen: Møtestedet Drammen Nyby n aktivitetskafé Prosjekt FRI KB utvikling Friminuttet Oasen Lavterskeltilbud for dem som trenger et måltid mat, varme, klær eller en samtale i et vanskelig liv Lønn som fortjent Kafé Vaktmester-tjenesten Kurs/skole Aktiviteter Pedalen sykkelverksted Gjenbruket Treningsbolig Pilotleiligheter Arbeidstrening Nettverk Veiledning Attføringsbedrift med 20 APS-plasser Kafé- og serviceavdeling Håndverksavdeling Fritidstiltak for barn som trenger litt ekstra Møtestedet Kongsberg Møtestedet Haspa Feltsykepleien Jobb1 Mandagsklubben Tilbud for ungdom (fra 7. klasse) som trenger litt ekstra Camp Killingen Tilbud for barn i Drammensregionen i samarbeid med næringslivet Feriekoloni, sjøcamp m.m. Brostein - bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen PB 1000 Bragernes / Engene DRAMMEN Tlf: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen ble etablert i Har i dag 38 ansatte og ca. 150 frivillige i Drammen og Kongsberg. Opplag Ansvarlig redaktør: Jon-Ivar Windstad Laget av Kirkens Bymisjon Drammen i samarbeid med Godt Sagt

3 Gratis badeopplevelse for barn på Drammensbadet! Drammensbadet og Kirkens Bymisjon Drammen inngikk nylig en ettårig samarbeidsavtale. Avtalen gir blant annet muligheter til at mange barn, som ellers ikke har muligheten, får oppleve Drammensbadet. Foto: Ingar Holm Camilla Granbakken Borgersen, administrasjonsleder i Drammensbadet KF (t.v.) sammen med Line Brenden, avdelingsleder på Friminuttet i Kirkens Bymisjon Drammen. Hovedmålet med avtalen er at 1000 fribilletter i året skal gå til barn og ungdom som trenger litt ekstra i hverdagen. Bymisjonen sin vaktmesteravdeling skal også hjelpe til å holde det pent og ryddig utenfor badet. Bedre svømmeferdigheter Drammensbadet KF er opptatt av at barn og ungdom skal oppleve positiv fysisk aktivitet i sin hverdag. Vårt bidrag med å gi barn og unge tilknyttet Kirkens Bymisjon tilgang til badeanlegget. kan være med på å gjøre dem trygge i vannet og dermed øke svømmeferdighetene. Vi opplever at de aller fleste barn og unge har en utelukket positiv opplevelse av å være med på vannaktiviteter når tryggheten til vann er etablert, sier Camilla Granbakken Borgersen, administrasjonsleder i Drammensbadet KF. Vi ønsker å gi et samfunnsmessig bidrag for å bedre folkehelsen og legge til rette for positive fritidsaktiviteter for hele befolkningen. Det vil være en stor helsemessig gevinst for samfunnet at alle barn lærer å svømme. Når Kirkens Bymisjon vil motivere sine deltagere til en positiv og helsefremmede aktivitet som svømming, ønsker Drammensbadet å støtte opp om dette. Avtalen med Kirkens Bymisjon medvirker til å oppfylle vår visjon om å bidra til helse og velvære i hverdagen. Vi er glade for avtalen, og ser frem til et positivt og meningsfullt samarbeid til beste for barn og unge, sier Pål Stenbro, Daglig leder i Drammensbadet KF. Bidrar til glede og samhold Line Brenden, avdelingsleder på Friminuttet i Kirkens Bymisjon Drammen forteller at gratisbillettene gjør at flere får muligheten til å benytte seg av badet og at de kan gjøre det oftere. Bading er en veldig god aktivitet når det gjelder å bygge gode relasjoner og nærhet til det enkelte barnet. Samtidig gir dette gode ringvirkninger til samholdet i de ulike barnegruppene, noe som igjen gir barna mange gode opplevelser, følelse av glede, felleskap og mestring. Gjennom dette samarbeidsprosjektet bidrar også Drammensbadet til at flere barn og unge i nærmiljøet får muligheten til å bli trygge i vannet, og etter hvert også svømmedyktige. Dette er viktig læring, god kunnskap og betydningsfull erfaring å ha med seg videre i livet. Det er også spesielt hyggelig når vi vet at mange av familiene vi er i kontakt med, sjelden har råd til å ta med barna sine på denne type aktivitet. Vi er utrolig takknemlige for at barna på Friminuttet og i Bymisjonens andre virksomheter får denne fantastiske muligheten. Vi lover å bruke hver eneste billett med mye glede, latter og samhold, sier Line.

4 Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige kulturer og religioner: Daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen, Jon-Ivar Windstad og imam på Fjell, Ahmad Noor. Sommerens tragedier rammet alle i vårt lille land, uansett religion og hudfarge. Vi har opplevd at tragedien på et underlig vis har brakt oss nærmere hverandre, og gjort oss bedre i stand til å se at vi ikke er så forskjellige. Det er mer som forener oss enn som skiller oss. Foto: Torbjørn Tandberg I islam er velferdsstaten viktig, og jeg mener Norge i den sammenheng er den mest islamske staten i verden, sier imam Noor på Fjell Hvordan har situasjonen i Norge etter Utøya påvirket hverdagen deres som kirke/moske og mennesker? Det oppleves som et markant skille 22. juli. Tragedien har ført oss nærmere hverandre og vi er tryggere på hverandre. Før trodde nok mange at alle muslimer kunne være terrorister nå ser folk at de fleste muslimer er fredlige. Det virker som om vi forenes i et felleskap som ikke har vært så tydelig før. Det snakkes ofte om felles verdier og fellesskap, og dette vises på flere måter i samfunnet. Hvilke felles verdier har kristne og muslimske trossamfunn? Våre religioner har mye til felles. Jeg tror at mer enn 95 % av det vi er opptatt av og tror på, er felles. Vi tror på én gud, og begge religioner er fredlige. Vi har mye felles, noe som på mange måter er blitt tydeligere den siste tiden. Det er nok mange forskjellige retninger i begge religioner. Troen blir praktisert forskjellig, men verdi-grunnlaget er ofte likt. Hvordan opplever dere sosiale utfordringer i Drammen? Det er ikke så mange sosiale utfordringer på Fjell, opplever jeg. Norge er en god velferdsstat som tar vare på alle, og mennesker i Drammen og Norge har det generelt bra. På Fjell har vi hatt en del utfordringer med unge som gjør kriminelle handlinger, og vi vet også at det er en del rus. Det vi vet er at det tar tid å integrere mennesker i et nytt land. Første generasjon har det vanskelig, andre generasjon har det lettere og for tredje generasjon er problemene nesten borte. Vi i Moskeen forsøker å ta kontakt med de menneskene som bruker rusmidler, men siden narkotika er forbudt i henhold til vår islamske tro, så søker de som bruker det seg bort fra vårt Tove Paule, Tidligere president, Norges Idrettsforbund Hva betyr tro og håp for deg? Tro og håp er så mangt, men disse to begrepene er viktig å beholde i en hver sammenheng. Ting som har skjedd, får du aldri gjort noe med, men du kan ta lærdom av det. Da er det viktig å tenke positive tanker og å leve i troen og håpet om at ting kan bli bedre. Mister du troen, stagnerer du. Men ved å tro på seg selv, kan man nå langt!

5 fellesskap. Selv om det er forbudt, ønsker vi selvfølgelig å ha kontakt med disse menneskene også. Vi er veldig takknemlige for det arbeidet som Kirkens Bymisjon gjør overfor dem som faller utenfor, både barn, ungdom og voksne. Vi setter stor pris på den hjelpen mange muslimer får av Bymisjonen. Kirkens Bymisjon jobber med mange sosiale utfordringer i Drammen spesielt i forhold til rus og fattigdom. Vi ser at mange av barna på Friminuttet er muslimer, og at en del av gjestene i våre andre avdelinger også er muslimer. Jeg tror at det er samlet så mange forskjellige kulturer, og ikke minst mange mennesker på Fjell, at det er vanskelig å ivareta alle. Mange unge trekker mot byen og kommer i kontakt med rusmiljøet. Jeg tror det trengs mange gode tilbud for å gjøre det attraktivt for de unge å være i nærmiljøet. Vi tror at det er vanskelig for barn og unge å vokse opp med to kulturer, én hjemme og én ute. Hvilket ansvar er det ideelt at samfunnet har og hvilket ansvar er det ideelt at familien og den enkelte har? I islam er velferdsstaten viktig, og jeg mener Norge i den sammenheng er den mest islamske staten i verden. I Norge er det fred, det er likhet og rettferdighet, respekt, trygghet det er en ideell stat i forhold til muslimsk tro. I de muslimske land der jeg har bodd er det store forskjeller. De kaller ofte sine land ideelle muslimske land, men det er ikke riktig. Det er forskjell på araber/ikke araber, mann/kvinne osv. I mange av disse landene er det også liten toleranse. Velferdsstaten har en stor rolle i Norge og vi er vant til å tenke at folks utfordringer og problemer er et felles anliggende. Det er nok ofte bra, men samtidig må vi ikke glemme at vi kan gjøre en stor forskjell som enkeltmennesker, å være den ene viktige personen for noen andre. Hva gjør dere for de som faller utenfor? Vi forsøker å holde kontakten med dem som faller ut, og jobber sammen med kirken for å skape fellesskap og respekt. Det er viktig for oss at vi er nær dem som sliter, det er en del av vår tro. For eksempel skal vi ha samtale med 20 muslimske og 20 kristne ungdommer om felles verdier det er viktig å snakke med de unge om respekt og toleranse. Vi jobber med mange forskjellige tiltak og har tro på at det er viktig med åpenhet at det alltid skal være åpent for kontakt med for eksempel kirkene. Vi ser at mennesker som ikke klarer livet så godt, ofte trekker seg tilbake og bort fra andre. Det er mye skam forbundet med ikke å mestre livet. Men hvis vi sier kom vi skal hjelpe deg, snakk med oss er det mulighet for at det blir mindre skam. Da er også veien tilbake lettere. På Oasen, vår nye avdeling på Fjell som er et tilbud til ungdom, ønsker vi frivillige fra lokalmiljøet for å trygge de unge, og det vil være fint om vi kunne få flere muslimske kvinner og menn til å være frivillige på Oasen. Jeg skal gjerne bli den første frivillige på Oasen og mange andre vil sikkert også gjerne det. Vi ønsker å samarbeide, arrangere ting sammen for de unge og opplyse om farer ved rus, muligheter for hjelp, og at vi ønsker åpenhet. Vi takker for alt dere gjør vi er med dere. Er det plass til både tro og tvil innenfor de ulike religionene? Ja, det er ofte et tema. Vi har ofte samtaler og spørresamlinger hvor vi snakker om forskjellige ting. Det er rom for å tvile. I livets mange faser er det naturlig å spørre seg hva som er meningen med livet. Det må det være rom for. Det er viktig at man inkluderes selv om man tviler. Noor forteller at han like etter han kom til Fjell spurte en gutt: Hvem er du? Og gutten svarte: Jeg er pakistaner. Nei, svarte jeg. Det stemmer ikke. Har du norsk pass er du norsk, kanskje også norsk muslim, men du er norsk. Og du må elske dette landet, sier han med et stort smil. Mange foreldre har ikke nok trening og kunnskap om norsk kultur, språk og levesett. De ønsker derfor å beholde sin identitet fra landet de kommer fra. Vi i moskeen jobber for å påvirke alle til å føle en norsk identitet og elske dette landet, sier Noor. Den gylne regel om at du skal gjøre mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg, er lik i mange religioner, også islam. For å gjøre det skal man vise kjærlighet, respekt, toleranse mot alle. Man kan ikke be fem ganger om dagen, og ikke møte menneskene utenfor med respekt. Alle mennesker er Adams sønn, ingen er høyere eller lavere, det skal ikke være forskjell på en hvit og en sort, kristen eller muslim, sier Noor. Like før intervjuet er slutt forteller Når vi uttaler navnet Drammen (Dre ammen) på persisk og urdu betyr det også Døra til fred og annen betydning er i fred. Det syntes jeg passer bra, om Drammen, sier han. Ahmad Noor Om muslimer i Norge/Drammen Kom til Norge fra Pakistan for seks år siden, bodde fire år i Oslo før han for to år siden flyttet til Drammen Master i urdu/arabisk språk og Islamsk lov fra det største universitetet i Pakistan Er en liberal imam Imam på Fjell og direktør for Minhaj -ul-quran International (MQI) Drammen Minhaj -ul- Quran International er en verdensomspennende organisasjon hvor lederen Dr. Muhammad Tahir ul Qadri på verdensbasis er kjent for å ha skrevet en fatva mot terror Viste veldig takknemlighet for at vi kom til han og uttykte at de setter pris på å bli bedre kjent i Drammen Det er ca 3000 muslimer i Drammen Det er to store muslimske trossamfunn: På Fjell Minhaj-ul-Quran International Drammen ca. 650 og Muslim Cultural Society ca. 250 Fjell har to imamer. Imam Noor Ahmad Noor regnes som svært liberal, og de muslimske trossamfunnene i Drammen er mer liberale enn for eksempel i Oslo Jorunn Horgen, VINNpartner Hva betyr tro og håp for deg? For meg henger tro og håp sammen, hvor troen er den indre kraften i mennesket som gir styrken til å velge det positive og gode, og styrken til å oppnå det man tror på. Håpet er for meg tilfeldighetene og mulighetene, men det er troen som gir kraften og styrken til å gripe mulighetene. Med et positivt sinn og positiv innstilling vil mulighetene også by seg.

6 Bok Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn er tittelen på en bok som er skrevet av Terje Forsberg. Terje, som i dag reiser land og strand rundt med sitt foredrag, besøkte avdelingen FRI i Kirkens Bymisjon Drammen tidligere i høst. Til rundt seksti fremmøtte fortalte han om sine barne- og ungdomsår som var preget av omsorgssvikt, vold, rus og sult. Foto: Jon Dahl Aldri for sent å bli et lykkelig barn, sier Terje Forsberg i sin ny bok. I min oppvekst svikta alle rundt meg, forteller Terje. Jeg var som en katt ingen eide. Jeg ble mobba på skolen og hadde ingen venner. Sulten og med utslåtte tenner kan jeg huske at jeg satt på første rad i klasserommet og tegnet. Læreren erklærte at jeg var evneveik og tilbakestående. Det fulgte meg gjennom hele skolegangen. 20 år gammel var jeg et vrak, og kunne verken lese eller skrive. Men det skulle vise seg at læreren tok feil, grundig feil, sier Terje ettertrykkelig. Med en alkoholisert far som slo i fylla var det ikke mange lyspunkter i barne- og ungdomsårene. Familien flyttet fra sted til sted hver gang de ikke hadde penger til å betale det de skyldte i butikken. Da Terje var 20 år snudde livet. En religiøs opplevelse fikk ham til å ta tak i seg selv, og han lærte seg å lese på egenhånd. Han stiftet familie, utdannet seg videre og ble malermester med eget firma. Da han etter noen år ble løsemiddelskadet omskolerte han seg, tok artium og ble lærer i ungdomsskolen. Høsten 2003 fikk Terje billighetserstatning fra Staten for tapt barndom. Han hadde da fullført videregående opplæring. I dag er Terje en ettertraktet foredragsholder, og i 2007 fikk han bokhandlerprisen for boken Aldri for sent å bli et lykkelig barn. Historien til Terje er veldig sterk, og dessverre er det nok altfor mange barn rundt i vårt land som den dag i dag lider under omsorgssvikt. Terje sin historie kan mange lære av, og kanskje den beste lærdommen er at vi alle må bli enda mer bevisste på at vi må ha omsorg for hverandre, også for de som ikke er like snille med oss tilbake! ALLE trenger omsorg! Vegard Hansen, trener i MIF Hva betyr tro og håp for deg? Jeg har tro på individets utvikling og håp om kollektiv fremgang.

7 Bok Ny bok i høst: 11 mennesker mellom to permer Foto: Eeva-Leena Muurman Ingar Holm (t.v.) har sammen med Hans Arne Odde skrevet boken Ingen er bare det du ser som kommer ut i oktober. Menneskene som du møter, er mye mer enn det du ser. Se gjerne en gang til. I høst kommer boken om 11 menneskers livserfaringer. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon og arbeidet med boken har gitt oss mange eksempler på at ingen er bare det du ser, sier forfatterne Ingar Holm og Hans Arne Odde. Sammen driver de to kommunikasjonsbyrået Godt Sagt og sammen har de laget boken Ingen er bare det du ser som et samarbeidsprosjektet med Kirkens Bymisjon i Drammen. I boken beskriver 11 personer avgjørende hendelser i livet. Den tilsynelatende vellykkede med suksess i yrke og liv åpner ukjente sider av seg selv. Samtidig gir den uflidde rusmisbrukeren leseren innblikk i hvordan den ustoppelige uroen gjør det så krevende å takle dagene uten rus, sier forfatterne som forteller om sterke og gode samtaler med de 11. Med den drapsdømte, for eksempel, som har sonet sin straff og som forteller om hvilket misbruk hun måtte tåle i en familie der det ytre strålte så perfekt og sterkt at ingen i omgivelsene slo alarm. Og hvor svak går det an å føle seg selv for verdens sterkeste mann når psykisk sykdom rammer den nærmeste? Noen av de intervjuede er kjente mennesker i byen og i det nasjonale nyhetsbildet. Andre er ukjente for folk flest. For første gang forteller de om krevende utfordringer i tilværelsen og hvordan de hver på sin måte taklet disse utfordringene. Det er imponerende å høre hvordan mennesker i krevende situasjoner henter krefter og mobiliserer positivt for å komme videre, sier Ingar Holm og Hans Arne Odde. 11 skjebner uten særlig mye annet til felles enn at livet har bydd på sterke prøvelser og at de har funnet hver sin måte å komme videre på, har gitt oss mye å tenke på. For eksempel at mange av oss går over på andre siden av gaten i møtet med den støyende rusmisbrukeren eller den rufsete og ustøe uteliggeren. Samtidig lar vi oss ofte ukritisk begeistre og imponere av en plettfri fasade. Når alt ser ok ut, stiller vi sjelden spørsmål. Forhåpentlig vil leseren oppleve det samme som vi har gjort under arbeidet med boken, nemlig at ingen er bare det du ser, sier forfatterne om boken som utkommer på Z-forlag. Boken og flere av de intervjuede vil bli presentert i et arrangement på Litteraturuka i Drammen 19. oktober. Steinar Mundal, landslagstrener Hva betyr tro og håp for deg? TRO og HÅP. Tro er et sterkt ord, og kan tolkes på mange måter. For meg er tro langt viktigere enn håp. Det er fint å håpe, men uten tro vil du sjelden lykkes. Det er et gammelt uttrykk som heter TRO KAN FLYTTE FJELL, det sier vel det meste.

8 Foto: Ingar Holm - Får gjort god nytte for meg Et møte med Richard Søderholm, avdelingsleder på Møtestedet

9 Du er avdelingsleder på Møtestedet i Drammen hvorfor akkurat denne jobben? I utgangspunktet er grunnen at jeg var lei av å jobbe i et tungt byråkrati. Jeg har jobbet som ruskonsulent i Kongsberg kommune i ca. åtte år, og følte at jeg gjorde mindre og mindre nytte for meg. Stadig mer av arbeidstiden ble brukt på endeløse møter, og tiden til direkte kontakt med brukerne ble det mindre av. Som avdelingsleder på Møtestedet føler jeg at jeg virkelig får gjort nytte for meg. Jeg har blitt kjent med mange fantastiske mennesker, både gjester, frivillige og ansatte. Har du alltid jobbet med sosialt arbeid? Jeg har en variert arbeidsbakgrunn. Jeg har jobbet litt til sjøs, som sveiser, som lastebilsjåfør og en del innen trelast. Jobben som bilmekaniker er den jeg har hatt lengst. Alle disse jobbene har vært av det praktiske slaget, og jeg har alltid likt å bruke hendene og finne ut av hvordan ting virker. Som liten gutt skrudde jeg alltid ting fra hverandre for å kikke inni dem og se hvordan de virket. Det var ikke alltid at jeg, til mine foreldres fortvilelse, fikk de sammen igjen. I hverdagen ser du mye av det livet i Drammen ikke så mange andre ser hvordan har Drammens gatefolk det? Gatefolket i Drammen har et hardt liv, men er nok ikke de som har det verst i landet. Det er lite gatenarkomani. Det finnes et kommunalt tilbud om overnatting for dem som ikke har noe bosted. Likevel er det mange som sliter med en blanding av rus og psykiatri, selv om de ikke er så synlige i gatebildet som de var for 8-10 år siden. Vi som jobber på Møtestedet møter mange av disse og får innsyn i hvordan de har det. Overdoser skjer, og vi går i noen begravelser i løpet av et år. Du er ofte å se rundt i Drammen på sykkel, på konserter, på torget og i parken hvordan opplever du Drammen? Drammen er en utrolig flott by å bo i. Den har i mange år vært stemplet som Harrybyen, men har i mine øyne vært en skjult perle som bare har blitt bedre og bedre. Byen har de siste årene gjennomgått en stor kosmetisk forvandling, med rensing av elva og opprustning av parker og bygg. Kulturlivet har også blomstret, og det er alltid mange aktiviteter å velge blant i byen. Hver dag er det livemusikk et eller annet sted i byen. Bare det å sitte på et av de mange utestedene rundt torget en varm sommerdag med en kald øl fra vårt lokale bryggeri og kikke på folket og livet, er ren livsnytelse. Det finnes et flott sti- og løypenett som kan brukes både sommer som vinter bare minutter unna sentrum. Alt dette setter jeg stor pris på. Hvilken livserfaring gjør deg rustet til dette arbeidet? Evnen til å kunne fokusere på det som er positivt, er viktig for å lykkes og ha det godt i en jobb hvor man ser og opplever mye nød og elendighet på nært hold. Jeg er nok en type som er litt tilbakelent av natur og som ikke tar sorgene på forskudd, men som heller prøver å fokusere på å leve her og nå. Ikke det at man ikke kan ta ting seriøst, men jeg velger å se verden gjennom et så positivt, men realistisk filter som mulig. Jeg har selv i egen familie opplevd mye død. Både mor, far og en bror døde altfor tidlig. Enda sterkere enn dette var å oppleve at mitt eneste barn, min datter Marie, døde av en overdose bare 20 år gammel. I slike stunder har det vært utrolig viktig for meg å ha det synet på livet som jeg har. Noen av dem som jeg gikk på skole sammen med har også havnet på kjøret. Jeg har møtt flere av dem gjennom jobben min, og har lært mye av å høre om deres valg i livet. Alt dette mener jeg har gjort meg til en bedre sosialarbeider, og har åpnet mine øyne for hvordan verden kan være. Du jobber nå i en diakonal organisasjon, men har tidligere jobbet i både private og offentlige virksomheter? Er dette et bevisst valg? Å jobbe i en diakonal stiftelse hadde jeg nok aldri trodd jeg skulle gjøre. Jeg er ikke konfirmert, ikke kristen og er humanetiker. Hvordan havnet jeg da i en diakonal stiftelse? I utgangspunktet mente jeg det var tilfeldig, men har i ettertid innsett at det Bymisjonen står for passer meg personlig veldig godt. Det at Bymisjonen ikke skiller på folk og at alle er velkomne som de er, passer godt med mitt livssyn. At én som meg kan ha en ledende stilling i Bymisjonen, viser i praksis at takhøyden er stor. Konklusjonen er nok at valget ikke var så tilfeldig allikevel. Bymisjonens slagord Ingen er bare det du ser, brukes mye. Hva betyr dette for deg? Bak et lurvete ytre kan det finnes mang en perle som ikke vil komme til syne hvis ingen tar seg tid til å se nøyere etter. Det kan også finnes mye dritt bak en flott fasade, så dette er noe som kan slå begge veier. Uansett er det ett flott slagord som oppfordrer til ettertanke og til ikke å trekke forhastede slutninger. Da jeg jobbet som ruskonsulent i sosialtjenesten ble jeg kjent med en fyr som hadde falt helt ut av samfunnet med masse rus og kriminalitet. Han hadde et utseende og en fremtoning som gjorde at du helst ikke ville møte han alene en sen kveld. Etter hvert som vi ble kjent med hverandre kom det frem at han skrev mye flott poesi, og at han hadde vært jagerflyger i hjemlandet. Det ville ingen tro ved å se han på gata, men som sagt: Ingen er bare det du ser. Møtestedet Kirkens Bymisjon Drammen startet sin virksomhet på Møtestedet 1. desember 1997 åpnet vi en kafé for mennesker med rusrelaterte problemer På Møtestedet er det tilbud om mat, varme, hvile, dusj, vask av klær, utlån av telefon til sosialkontor, behandlingsinstitusjoner m.m. Gjestene har også tilgang til en pc i kafeen Vår viktigste rolle er å være et fast holdepunkt, et møtested. Et sted hvor mennesker føler seg møtt, sett og hørt. Det blir mye lytting og veiledning når gjestene våre ønsker dette Vårt mål er å skape en bedre hverdag for mennesker som lever et vanskelig liv. Rundt 55 frivillige er tilknyttet Møtestedet og det er i snitt 45 gjester daglig Aktiviteter drevet av Møtestedet Hverdagsmessen Hver torsdag kveld er det hverdagsmesse på Møtestedet, kl Gudstjenesten har faste ledd som lystenning, forbønn og nattverd Gudstjenesten har blitt viktig for mange som har en tro midt i det vanskelige livet Samme kveld har vi servering av varmt måltid Lønn som fortjent Et lønnet arbeidstitak for gjestene to ganger i uken (så sant været tillater det) som består i å holde byen ren og andre forefallende arbeidsoppgaver Distribusjon av =Drammen Adresse: MØTESTEDET Engene DRAMMEN e-post: motestedet at skbd.no Rune Høydahl, Høydahl sport Hva betyr tro og håp for deg? Som tidligere toppidrettsutøver måtte jeg leve i troen på at den jobben jeg la ned var riktig, og håpe på at det ville bringe meg gode resultater. Ofte ble det feil når jeg var yngre, men med erfaring og tålmodighet gikk det bare bedre og bedre.

10 gatepresten Oasen på Fjell - Vil legge til rette for gylne øyeblikk Oasen er navnet på en ny avdeling i Kirkens Bymisjon Drammen. Det nye fritidstilbudet startet i Fjell kirke i september, og er et tilbud til barn og unge som trenger litt ekstra støtte i hverdagen. Foto: Ingar Holm Tro og håp En tro er bygget på historie og livserfaring. Erfaringen i livet er ofte med på å danne et trosbilde. Et menneskes troshistorie inneholder mange mennesker og opplevelser som til slutt danner trosgrunnlaget. Jeg er ikke selv vokst opp i et hjem hvor vi gikk i kirken. Jeg kan ikke huske at vi i min barndom var én gang i kirken uten ved dåp, begravelse og vigsler. Men jeg har et par stjerner fra søndagskolen og jeg kan huske at min mor sang Kjære Gud jeg har det godt før jeg sovnet. En gang på barneskolen sang vi Påskemorgen slukker sorgen og stemningen rundt det hele gjorde at jeg måtte kjempe for å holde tårene tilbake, det ble sterkt for meg. Det er alt jeg husker fra barndomsminnene som er med i min troshistorie. Da jeg var 16 år ble jeg skolelei og fikk jobbe ved Horten Verft som hjelpegutt. På fritiden spilte jeg i et rockeband og kjørte litt motorsykkel. Som ungdom flest var jeg på hjemmefester i helgene. Slik gikk flere år. En kveld traff jeg tilfeldigvis en vaktmesterdame som vasket trappa i et forretningsbygg i Horten. Vi ble stående å prate, og jeg merket at det var noe ved praten og hennes vesen som skapte ro og fred inni meg. Hun kunne fortelle meg at hun hadde begynt å gå i Metodistkirken og at hun hadde vært så plaget med angst, men etter at hun kom sammen med de menneskene hadde mye av angsten forsvunnet og hun følte seg godtatt. Det ble flere samtaler med denne vaskedamen, og jeg merket at jeg fikk en lengsel etter å ha et slikt felleskap som hun snakket om. Gro Talsethagen, virksomhetsleder i Oasen sammen med Måns Brænnstrøm, avdelingsleder Camp Killingen. Vår hovedmålsetting er å bidra til å gi ungdom styrke og redskap til å håndtere ungdomstidens utfordringer, forteller Gro Talsethagen. Hun er virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon Drammen og ansvarlig for det nye tilbudet. Målet med etableringen er å skape en arena for etablering av vennskap og tilhørighet, hvor ungdommene møter trygge voksne som gir dem tid og oppmerksomhet som de trenger, forklarer hun. Legge til rette Oasen er bygd opp av grupper som møtes regelmessig. Mange kommer til Oasen etter skolen en fast dag i uken. Oasen skal være et sted hvor de kan utvikle ferdigheter på områder de har interesse for og samtidig prøve seg på nye områder i livet, sier Talsethagen. Om kvelden 29. september 1977, etter å ha vært på et kveldskurs i teknisk tegning på yrkesskolen, dukket jeg opp i kirken og traff de menneskene hun snakket om. Etter det har jeg blitt der. Jeg kan ikke huske så mye av forkynnelsen, men alle de kvalitetene som Kirkens Bymisjon står for var til stede i fellesskapet: Respekt, nestekjærlighet, nærvær, tro og håp. For meg var det en frukt av selve troen på Gud. Undring følger meg alltid i troen, og den er stadig i forandring. Vi er mange i Bymisjonen med forskjellige erfaringer om tro og man lærer noe nytt hele tiden. Mange ganger kan man undre seg og tenke det skal bli spennende å se Bibelen, tradisjonen, erfaring og fornuft er med på å forme min tro. Å være gateprest er å vise sin tro på samme måte som jeg selv har opplevd å møte den i min første menighet. Vi organiserer virksomheten og planlegger aktiviteter ut fra mål om mestring, kreativitet, fellesskap og kontinuitet. Og da kommer også de gylne øyeblikkene, smiler hun. De fleste ungdommene som nå følger tilbudet bor på Fjell, men Bymisjonen kan også ta imot ungdommer fra andre bydeler dersom det er kapasitet. Trenger flere frivillige I tillegg til avdelingsleder og miljøarbeider, bemannes tilbudet blant annet med frivillige og folk som kommer i forbindelse med ulike typer praksis. Og Talsethagen vil gjerne ha med flere: Har du lyst å være med på å gi barn og unge en trygg og god hverdag så ta kontakt, oppfordrer hun. Ønsker du å bli frivillig på Oasen? Ta kontakt med Gro Talsethagen: telefon eller mobil

11 Noe å tenke på til jul? Bestill årets julegave allerede nå, og få boken kostnadsfritt levert på døren innenfor Drammensområdet siste uken i oktober. Pris kr 348. Bestill per telefon eller på SMS til eller på e-epost til Boken er gitt ut av Z-forlag. Alle inntektene av boken går til Kirkens Bymisjons arbeid. Les mer om boken på side 7

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Nr 4 2010 Bygartnere gjør Oslo grønnere Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Portrett: Kari Bremnes Hvis du ikke er deg selv, er du ingen www.bymisjon.no Leder Informasjonsblad

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer