Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11"

Transkript

1 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen e) Valg av sekretær til å føre protokollen. 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap og budsjett a) Regnskap i revidert stand og revisjonsberetning. b) Budsjett. 5. Årsmøtesaker a) Justering av havneavgift b) Valg av representant til Seiltinget ( mars 2011) Styrets forslag: Jørn B. Larssen c) Statutter for foreningens Æresmedlemskap. 6. Orientering Orientering vedrørende reguleringsplan havneutbygging 7. Valg av styret Valgkomiteens innstilling ved valgkomiteen 8. Valg av valgkomité fram til årsmøte for 2011 Årsmøtet må velge en ny valgkomité, valgkomiteen skal minst bestå av 4 medlemmer. Side 1 av 13

2 9. Forslag til leder av komiteer Tur og hav Hus Jolle Regatta Færder/Ankerkomiteen Havn Web ansvarlig 10. Utdelinger Side 2 av 13

3 Årsmøtet Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift For å møte økte utgifter i havna foreslår havnekomiteen følgende: 1. Øke havneavgift og sommerleie med 10%. 2. Øke depositum. Vi praktiserer et flatt depositum på ,-. Foreslår å beholde ,- for båter til og med 30 fot. For båter fra 30 til og med 34, settes depositum til ,-. For båter over 34 fot settes depositum til ,-. Ikke tilbakevirkende kraft. 3. Ta i bruk depositumkonto for å dekke utbedringer knyttet til havna. 4. Innkjøp av nye utriggere for å kunne ta i mot større båter. Estimert sum er ,- for tre utriggere. Finansieres over 10 år med nedbetaling på 6000,- per år. Til orientering er budsjettert inntekt på havna ,- for. Budsjetterte utgifter er som følger: Drenering opplagsplass ,- Oppgradering av elektrisk anlegg ,- Utbedring av innløp Avsetting havnefond ,- Andel fellesutgifter ,- Totalt ,- Slik dette er satt opp har vi et underskudd på Differanse dekkes av økt havneavgift og sommerleie samt depositumkonto/havnefond. Havnekomiteen Side 3 av 13

4 Årsmøtet Årsmøtesak 5 c: Statutter for tildeling av Horten Seilforenings æresmedlemskap 1. Innledning Æresmedlemskap kan deles ut årlig og på årsmøtet, under forutsetning at det finnes egnede kandidater. Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse og skal henge høyt og det er ingen automatikk i at den skal deles ut hvert år. Æresmedlemskap kan tildeles enkeltpersoner som har gjort enestående og særdeles aktiv innsats for seilsporten spesielt på et lokalt nivå dvs Horten Seilforening. Foruten livsvarig gratis medlemskap i Horten Seilforening tildeles æresmedlemmer en stor gravert krystallvase samt foreningens æresdiplom. 2. Tidspunkt for tildeling: Er årsmøtet. 3. Tildelingskriterier: a. Tildeling av æresmedlemskap til medlemmer som har gjort enestående og særdeles aktiv innsats betyr: i. Personer som har lagt ned en spesielt stor og enestående administrativ innsats over lang tid, og med lang tid menes mer enn 15 år. ii. Personer som har gjort eksepsjonelt gode idrettsprestasjoner på seniornivå. Dette kan være internasjonale topp-plasseringer eller gjentatte norgesmesterskap over flere år. 4. Tildelingskomité: a. Er et samlet styre på bakgrunn av innsendte forslag. b. Kandidater kan foreslås av et hvilket som helst medlem også styremedlemmene og det må være en skriftlig begrunnelse. c. Styret sørger for et eget arkiv over æresmedlemmer og med hvilken begrunnelse. Side 4 av 13

5 Årsmelding Årsberetning 2010 fra styret Styret har i perioden hatt følgende medlemmer: Leder: Jørn TB. Larssen Nestleder: Stein Angsund 1. Styremedlem: Erlend Johansen 2. Styremedlem: Stig Thorsen 3. styremedlem: Line Slotvik 4. Styremedlem: Frank R. Knudsen Sekretær: Marte Båsen Kasserer: Thor Erik Karlsen 1. Vara: Tove Guttelvik 2. Vara Knut Erik Svendsen. Horten Seilforening har pr medlemmer, inklusive familiemedlemmer, det er en nedgang på 12 medlemmer fra Styret har i perioden mellom årsmøtene avholdt 10 styremøter. Styret anser økonomien i foreningen som relativt god, selv om strøm og renovasjon er uforutsett høye kostnader i 2010, som bringer regnskapet til et lavere overskudd enn budsjettert. For regnskapsåret 2011 har styret budsjettert med høyere renovasjonskostnader for å dekke opp de uforutsette kostnadene i Samarbeidet på tvers av foreningene er svært bra, spesielt vil vi nevne samarbeidet med Svelvik SF, Moss SF og Tønsberg SF. For 2011 ser vi fram til et videre samarbeide med de samme foreningene pluss Åsgårdstrand SF, som vil være med på å arrangere Norges Cup for joller den (30.04 til 1.05)2011 Jolleseilerne i Horten har hatt veldig mange gode og imponerende regattaprestasjoner i Det er naturlig å trekke frem Marcus Salterød Jonas, som vant NM-gull i Optimist og deltok i VM, og Lars Johan Brodtkorb, som deltok i både VM og EM i E-jolle i sin første sesong i klassen. Se flere resultater i vedlagt rapport fra jollekomitéen. Mange gode jolleseilere, som gjør det bra henger sammen med en økt satsning på gode og erfarne trenerkrefter. Dette medfører imidlertid til økte treningskostnader, både for 2010 og også i I 2009 hadde vi noen utfordringer med jollemiljøet, det har bedret seg i løpet av 2010 og etiske retningslinjer er nå på plass. Seilskolen ble avholdt i uken før skolestart. Vi takker igjen Gorm og hele familien Grenness. Side 5 av 13

6 Horten Seilforening har i 2010 hatt et høyt aktivitetsnivå og det har vært nasjonale, regionale og lokale mesterskap. Følgende regattaer ble arrangert: Vestfold cup: o Rørestrandsregatta, o Bastøregatta, Norgescup med alle klasser Klubbmesterskap. For mer informasjon vedrørende disse regattaene, se vedlagt rapport fra regattakomité, HS sine hjemmesider og regnskapet. Tur og hav har arrangert to felles turer (vår og høst). Vårturen gikk til Holmsbu hvor syv båter deltok. Vi hadde en uformell regatta på vei inn til Holmsbu med premieutdeling og restaurantbesøk på kvelden. Høstturen gikk til Oscarsborg med to båter. En særdeles interessant tur til et historisk sted. Videre har tirsdagsregattaene vært gjennomført i 2010 og et økt antall deltakere er ønskelig. Samarbeide med Moss Seilforening og Tønsberg Seilforening om en regatta i ytre Oslofjord ble dessverre avlyst pga for lite antall deltaker. Nytt forsøk vil bli gjort i 2011 hvor Horten SF er arrangør. Regattaen er for respittklassen og heter VikenRace Dato er ikke bestemt ennå, men høyst sannsynlig vil arrangementet gå i juni 2011 Den skal henvende seg til det brede seilerpublikum Start og mål er samme sted og vil gå på rundgang blant de tre samarbeidende foreningene. Havneutbyggingssaken går videre iht. årsmøtevedtaket i Ny behandling er sendt ultimo juni 2011 for andre gang til Horten Kommune. Huskomiteen har foretatt vedlikeholdsarbeidet både innvendig og utvendig av seilerhuset og syd- veggen er nå skiftet. For seilsesong 2011 vil maling utvendige og toalett i gang være prioriterte vedlikeholdssaker. Utleienivået av seilerhuset var i 2010 på samme nivå som i 2009, mens Seilkafeen har hatt en noe lavere omsetning sammenlignet med Styret ønsker å gi en stor takk til de som har stilt opp på søndagene. Av andre dugnader som kan nevnes er ny jolleslipp nord. Styret ønsker å gi en stor takk til de som var med på dugnaden. Styret retter også en stor takk til samtlige komiteer som gjør en stor innsats. For mer utfyllende informasjon vises det til vedlagte rapport fra de forskjellige komiteer. Foreningen har også vært representert ved Dag Fjeldly og Helge B. Lenes i ankerkomiteen for Færderseilasen, dette gir gode inntekter for foreningen. For 2011 vil Stor NC, VikenRace, vedlikehold av klubbhus og havneutbyggingssaken være viktige fokusområder. Styret retter en stor takk til våre sponsorer: Kristoffersen og Sønn, Marin Supply Sparebanken 1. Styret jan Side 6 av 13

7 Huskomiteen Årsrapport fra Huskomiteen 2010 Huskomiteen består pr. i dag av: Øivind Kristoffersen og Line Slotvik. I 2010 har Seilerhuset utleie vært omtrent som for 2009 og gitt Horten Seilforening inntekter på til sammen Kr Huset har også blitt benyttet til flere egne arrangementer: Bl.a. 2 stk. Vestfold Cup (vår/høst), Norges Cup i uke 21 som ble arrangert sammen med Svelvik Seilforening, og selvfølgelig Seilskolen i uke 32. I tillegg har vi hatt Seilkafé hver søndag i periodene: og (kom dessverre litt sent i gang med kafeen høsten 2010). Terje Gulbrandsen har styrt utleie av seilerhuset i 2010, og vi takker for all hjelp i den sammenheng. Gjør oppmerksom på at Solveig Bastø Lenes har overtatt som utleieansvarlig fra Av vedlikeholdsarbeider på Seilerhuset ble det bl.a. skiftet utvendig panel på sydveggen. Huskomiteen takker også i år Fargerike C Kristoffersen, v/ Øivind Kristoffersen, for all hjelp til innkjøp og arbeider. I tillegg en stor takk til foreldre som stiller opp på dugnader! Huskomiteen vil jobbe videre med vedlikeholdsarbeidet også våren Belegg på gulv i toalett bør skiftes (dette pga lukt), og defekt kjøkkenvifte må byttes. Tar sikte på ferdigstillelse av alt innen NC1, mai Huskomiteen Line Slotvik Side 7 av 13

8 Havnekomiteen Årsrapport fra havnekomiteen 2010 Komitéens medlemmer: Frank Reier Knudsen, Ove Pedersen, Jon Waage Følgende arbeid er gjennomført: 1. Generell vedlikeholdsdugnad 2. Bygging av jolleslipp nord 3. Forankring flytebrygge, ikke ferdig 4. Utleie av sommerplasser Kommentar: Flere oppgaver stod for tur i 2010, men bygging av jolleslipp ble en hovedsak. Prioriterte oppgaver for 2011: 1. Strøm sørbrygge og opplagsplass. Jordfeil fører til at sikringen går i fuktig vær. Har avtale med elektriker som har båtplass hos oss. 2. Treverk innløp havn må vedlikeholdes. Større oppdrag. 3. Drenering opplagsplass eller grusing. Store dammer hele året. 4. Boblehavn vedlikehold. 5. Forankring flytebrygge må gjøres ferdig. 6. Ommøblering av havn slik at større seilbåter får plass. Havnekomiteen Frank Reier Side 8 av 13

9 Jollekomiteen Årsrapport 2011 fra jollegruppa Komitéens medlemmer: Erlend Johansen, Ylva Brodtkorp, Else Grøtte, Per Andreas Brodtkorb og Thomas Martinsen. I 2010 har jollegruppa hatt organisert trening for E-joller og Optimister. Optimistene har vært inndelt i tre grupper; regatta, viderekommende og nybegynnere. E-jollene har hatt innleid trener én dag i uken og hjelpetrener fra Horten SF den andre treningsdagen i uken. Det har vært 5 aktive E-jolle-seilere fra Horten SF. Mot slutten av sesongen gikk to optimistseilere over til E-jolle. Optimist regatta-gruppen har bestått av 8 seilere fra Horten SF, hvorav tre er erfarne seilere som meldte overgang til Horten i løpet av sesongen. Optimistseilerne har trent tre dager i uken frem til den første Norges Cup'en, og deretter to dager i uken. Et godt treningstilbud og positivt miljø har gjort at både noen E-joller og flere Optimister fra andre foreninger har deltatt på treningene på Rørestrand. Det har vært 8 viderekommende optimistseilere, og nybegynnerkurset hadde 7 deltagere. De viderekommende og nybegynnerne har hatt felles trenere og for en stor del trent sammen, to dager i uken. I løpet av sesongen har det vært noe frafall (som det alltid er i disse årsklassene), og ved sesongslutt er det 9 av disse 15 seilerne som fortsatt er aktive. Noen av de som har falt fra forventes å komme tilbake på nybegynnerkurset til neste år. Det er positivt at de fleste av de viderekommende og også mange av årets nybegynnere har deltatt i Vestfold Cup-regatta(er). Totalt sett er Horten SF den seilforeningen i Vestfold med nest høyest antall deltagere i Vestfold Cup. (22 seilere) I forhold til medlemstallet har vi klart flest deltagere. Selv om det til neste år ikke er noen som aspirerer til å «rykke opp» i regattagruppen, lover dette godt for fortsatt tilvekst av aktive regattaseilere. Både for E-jollene og Optimist regatta-gruppen har det vært organisert et «spleiselag» for trenerkostnadene knyttet til oppfølging under NC'er og NM. Hortens trenere har fulgt opp både Hortens egne seilere, og omtrent like mange seilere fra andre seilforeninger gjennom denne ordningen. Dette har vært med på å redusere kostnadene for alle involverte. Arrangementene i 2010 startet med NOK vintersamling i midten av mars, på samme måte som i Over 40 seilere deltok på denne sesongstarten, i et vellykket arrangement hvor mange seilerfamilier var involverte i å gi husly til deltagerne. Ellers har det blitt arrangert to Vestfold Cup'er og en «stor» Norges Cup. Siste uke av skoleferien ble det arrangert seilskole med sommeraktiviteter, som var fulltegnet med over 30 påmeldte. I november var det som vanlig søndagsseiling i samarbeid med Vestfold seilkrets. Nytt i år var at NSF ønsket å bli med på arrangementet, og hadde trening også på lørdagene for toppseil-klassene. De dekket treningskostnadene for disse klassene både lørdagene og søndagene. En kald november gjorde imidlertid at de to siste søndagene måtte avlyses for en del av klassene. Årets mamma- og pappa-regatta ble avviklet i god vind den 18. august, med deltager. Jolleseilerne våre fikk da god underholdning, med blant annet flere foreldre som kullseilte! Side 9 av 13

10 Klubbmesterskapet ble arrangert som en serie over tre onsdager, noe som viste seg å være lurt fordi én av onsdagene var helt vindstille og de to andre ga god variasjon i vindforholdene. Årets klubbmester i Optimist A ble Marcus Salterød Jonas og i Optimist B Louise Johannessen. (Ingen E-joller deltok i klubbmesterskapet.) Den endelige sesongavslutningen var 1. desember, med blant annet utdeling av bronseror til de som har bestått det, og utmerkelsene «Årets rekrutt» til Mats Jørgen Engesund og «Årets jolleseiler» til Marcus Salterød Jonas. Jolleseilerne i Horten har hatt veldig mange gode og imponerende regattaprestasjoner i Det er naturlig å trekke frem Marcus Salterød Jonas, som vant NM-gull i Optimist og deltok i VM, og Lars Johan Brodtkorb, som deltok i både VM og EM i E-jolle i sin første sesong i klassen. De viktigste regattaprestasjonene for Hortensseilerne er som følger: Internasjonaler mesterskap VM E-jolle: 18. plass VM Optimist: 182. plass (Det norske laget på 9. eller 10. plass i lag-vm.) EM E-jolle: 32. plass JNoM Optimist (jenter): 35. plass JNoM Optimist (gutter): 77. og 80. plass Norgesmesterskap Optimist (gutter): Optimist (jenter): E-jolle (gutter): E-jolle lag: Optimist lag-cup: 1. plass 11. plass 8, 18, 25, 27, 30 og 31. plass 2. plass 6. og 17. plass Norges Cup (sammenlagt) Optimist A: 2, 26, 31, 35, 40. og 46. plass E-jolle: 6, 14, 24, 49, 57. og 65. plass Laser 4.7: 5. plass...med 1 enkeltseier i Optimist A og 2 i Optimist B Vestfold Cup (sammenlagt) Optimist A: 10, 12. og 16. plass Optimist B: 1, 2, 14, 18. og 24. plass Optimist C: 9 deltagere E-jolle: 1, 5, 8, 13. og 14. plass Laser Radial: 1. plass...med 10 seiere i enkeltregattaer (7 i Optimist B, 2 i E-jolle og 1 i Laser Radial) Side 10 av 13

11 Det at vi har mange seilere som gjør det bra henger også sammen med en økt satsning på gode og erfarne trenerkrefter. Dette medfører imidlertid også økte treningskostnader, som gjenspeiles i økning i treningsavgiftene for 2010 og også videre i På våren ble det kjøpt inn en ny RIB, som både er litt større og har mer motorkraft enn de vi har fra før. Dette var nødvendig fordi de tre «gamle» RIB'ene tildels begynner å bli mindre driftsikre, koster mer å vedlikeholde og ikke alltid er egnet til oppfølging av mange seilere i regattaer i mer åpne havområder. Høyt aktivitetsnivå gjennom sesong har gjort at man allikevel har valgt å «holde liv i» alle RIB'ene. På sikt må det gjøres en vurdering om når det er naturlig å fase ut én av dem. Nordre jolleslipp ble totalrenovert før Norges Cup'en vi arrangerte i Nå har vi et strålende anlegg igjen, med kanskje landets beste jolleslipp! En stor takk til dugnadsgjengen som sto på og ordnet dette. Antallet jolleseilere har hold seg tilnærmet konstant sammenlignet med ett år siden. En utfordring for neste sesong er å prøve å få til en gradvis økning. Slik det er nå, er det et godt seilermiljø, men tildels sårbart p.g.a. få seilere. Det at seilere fra andre foreninger kommer til Horten for å trene hjelper litt på situasjonen, men det skal ikke mye fravær/frafall til før det kan bli uheldig for det sosiale miljøet og/eller treningsopplegget. En annen, like viktig konsekvens av å ha litt få egne seilere, er at det blir få foreldre som kan dele byrden med å drive jollemiljøet. (Til en viss grad er det like mange oppgaver som må gjøres om man har 20 eller 40 optimistseilere i en forening.) En stor takk til alle de foreldrene som har bidratt i 2010-sesongen! Samtidig jobber vi bevisst for å involvere flere av foreldrene, spesielt de som er relativt nye i foreningen både for å fordele arbeidsmengden, men også sikre at kompetansen i jollemiljøet lever videre. I forhold til interne konflikter mellom noen foreldre i jollegruppa som ble tatt opp på forrige årsmøte, har det vært jobbet bevisst i 2010 for å bli kvitt disse. Store deler av sesongen har dette vært mye bedre, og til tider fraværende. Med tiltak som også er gjort for kommende sesong, håper vi nå dette er et tilbakelagt problem. Vi har også begynt å samarbeide mer med Åsgårdstrand seilforening, og utforsker gradvis muligheten for hvordan to jollemiljøer som ligger såpass nær hverandre kan ha felles aktiviteter som gir fordeler for alle parter. I 2011 vil dette blant annet være felles sosiale turer til f.eks. svømmehall og slalåmbakke i løpet av vintersesongen. Jollekomiteen Erlend Johansen. Side 11 av 13

12 Regattakomiteen Komitéens medlemmer: Stein Angsund, Helge Lenes, Thor Erik Karlsen og Jørn TB Larssen. Regattakomiteen har vært ansvarlig for 3 regattaer for jolleklassene i Rørestrandregatta / Vestfoldcup april o Optimist (A 17 + B 19) o Zoom ( 4) o Europa (8) NorgesCup 29. / 30. mai o Optimist (A B 34) o Zoom8 (41) o E-jolle (52), o Laser (Radial 12 + Standard 13) o 29er (12) Bastøregatta / Vestfoldcup oktober. o Optimist (A 9 + B 8) o Zoom 8 (5) o Europa (1) o Laser (Radial 4) Det lave antall deltagere i Europaklassen under årets siste Vestfold Cup skylles at det var Lag-NM samme helg. NorgesCup en ble arrangert i samarbeid med Svelvik Seilforening. Det er registrert 127 dagsverk i under selve arrangementet. Horten Seilforening har som vanlig deltatt som medarrangør under Færderseilasen. Seilforeningen bidrar under utsetting av flytebrygger i forkant av seilasen, og bistår med forøyning av alle båtene ved ankomst til Indre Havn. Vi deltar også med representant i økonomistaben under festen, og flere av foreningens ungdommer driver Taxi-båt ut over kvelden. Jørn Bernø Larsen og Thor Erik Karlsen har gjennomført NSF s kurs for banedommere. Stein Angsund har gjennomført kurset Dommer1/Arrangør1. Horten Seilforening har flere autoriserte arrangører med NSF s kurs Arrangør 3. Vi er imidlertid noe tynt bestykket med dommere, og oppfordrer alle interesserte i å delta på kursene som settes opp av Vestfold Seilkrets. Side 12 av 13

13 Seilforeningene i Horten, Moss og Tønsberg prøvde å arrangere en ny kjølbåt-regatta helgen mai under navnet Viken Race. Lav påmelding medførte at seilasen ble avlyst. Vi prøver igjen i Horten Seilforening har fått tildelt en ny stor Norges Cup helgen Vi er avhengig av hjelp fra alle deler av foreningen for å få dette arrangementet i havn. Erfaringen fra 2010 tilsier et behov for personer hver dag. Regattakomiteen Stein Angsund. Tur og hav komiteen Årsrapport 2010 fra Tur og Hav komiteen. Komitéens medlemmer: Stig Thorsen og Hans Kristian Gunneng Tirsdagsregatta Det ble arrangert regatta for tur og havseilere hver tirsdag i tiden 4. mai til 22. juni, samt 10. august til 21. september. Generelt kan det vel sies at tirsdagsregattaene har vært preget av beskjeden deltagelse. 1 seilas i vårsesongen og 1 seilas i høstsesongen ble arrangert sammen med Åsgårdstrand Seilforening, med en start henholdsvis Rørestrand og Åsgårdstrand.. Klubbmesterskap 25. og 26. september ble det avholdt klubbmesterskap i mye vind. Dette gjorde at vi kun hadde 6 båter til start på lørdag og 4 på søndag. Lørdagskveld arrangerte i klubbkveld på Rørestrand med reker og dertil hørende drikke Andre seilaser Flere båter fra Horten Seilforening sitt tur- og hav miljø har deltatt i større seilaser som Færdern, Hollendern, Helly Hansen Skagen Race og Moss Raymarine Race Sosiale aktiviteter Tur og hav har arrangert 2 felles turer (vår og høst). Vårturen gikk til Holmsbu hvor 7 båter deltok. Vi hadde en uformell regatta på vei inn til Holmsbu med premieutdeling og restaurantbesøk på kvelden. Høstturen gikk til Oscarsborg med 2 båter. En særdeles interessant tur til et historisk sted. Tur og Hav komiteen Stig Thorsen. Side 13 av 13

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte 5.03.13 for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010 Tønsberg Seilforening inviterer Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister 1 REGLER til Stor NM 2010 Fjærholmen 26.- 29. juni Organiserende myndighet er Tønsberg Seilforening

Detaljer

NC / NM for Europajolle NC for Laser Snipe Cup mai 2016

NC / NM for Europajolle NC for Laser Snipe Cup mai 2016 Inviterer til NC / NM for Europajolle NC for Laser Snipe Cup 28. 29. mai 2016 Rørestrand Horten Organiserende myndighet er Horten seilforening www.hortenseilforening.no 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 1 Forsiden: Seilforeningen stilte sterkt på Idrettens dag, Berger stadion Visjon, mål og prioriteringer Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv

Detaljer

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på totalt 5 seilere til IODA World Championship som arrangeres av the Malysian Yachting Association

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016 20.01.2017 Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening for 2016 Tur og Hav styret i 2016 har bestått av: Feda Grebovic (leder) Kim Reinfjord Tor Dahl Allan Larsen Hovedfokus for T&H styre var å holde

Detaljer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 1 Visjon, mål og prioriteringer Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne former. I Nesodden Seilforening skal det være plass til alle

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P 2 0 0 9 I A R E N D A L INFORMASJON FRA NOK Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på 40 seilere til Junior Nordisk mesterskap,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene?

Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Antallet som har startet grunnopplæring er redusert. Det kan synes som at noen flere fortsetter etter initiell opplæring Stor

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

Norges- Cup. for. Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva mai 2017 på Fjærholmen.

Norges- Cup. for. Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva mai 2017 på Fjærholmen. Norges- Cup for Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva 13.-14. mai 2017 på Fjærholmen Arrangør: Tønsberg Seilforening UTFYLLENDE SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.2 Generelle

Detaljer

Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial. 25.-26. april 2015 på Fjærholmen. arrangør Tønsberg Seilforening

Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial. 25.-26. april 2015 på Fjærholmen. arrangør Tønsberg Seilforening Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial 25.-26. april 2015 på Fjærholmen arrangør Tønsberg Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Våre kjølbåtseilere lå heller ikke i år på latsiden og oppnådde mange gode resultater, med gull i Nordisk Mesterskap for 2.4mR som høydepunktet.

Våre kjølbåtseilere lå heller ikke i år på latsiden og oppnådde mange gode resultater, med gull i Nordisk Mesterskap for 2.4mR som høydepunktet. Årsberetning 2012 Innledning Etter den offisielle åpning av klubbhuset 21. mai 2011, har vi nå hatt to normale driftsår. Dette innebærer jollekurs, jolleregattaer, damekurs, temakvelder, onsdagsseilaser

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Vestfold Cup september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.2

Vestfold Cup september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.2 Vestfold Cup 1 REGLER 24. - 25. september 2016 Organiserende myndighet: Larvik Seilforening KUNNGJØRING 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Bestemmelser

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010 Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av /Jolleutvalget 15/11-2010 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Hordaland

Detaljer

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia 2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia I N F O R M A S J O N F R A N O K Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender landslag til 2008 IODA World Sailing Championship i Cesme i Tyrkia

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN

2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN 2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på totalt 7 seilere til 2010 IODA European Championship som arrangeres av Yacht Club Kamien Pomorski

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2013

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2013 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2013 3 Styret har gjennom 2013 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

KUNNGJØRING. OAS CUP "Neglespretten" mai 2017

KUNNGJØRING. OAS CUP Neglespretten mai 2017 KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til OAS CUP "Neglespretten" for Optimist A, B og C, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europajolle, 29'er, Zoom 8, RS Feva, RSX og BIC 6. - 7. mai

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 1 Styret har gjennom 2014 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 1 Visjon, mål og prioriteringer Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne former. I Nesodden Seilforening skal det være plass til alle

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2007

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2007 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2007 NOK Påskeleir 2007 samlet 96 deltakere (Foto: Sandra Hjertås).

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 ORGANISERENDE MYNDIGHET ER ARENDALS SEILFORENING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene for 2012 2016, NSFs regler for

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2010

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2010 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2010 Norsk Optimistjolleklubb Styrets årsberetning 2010 Side

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Informasjon. Innhold:

Informasjon. Innhold: Informasjon Innhold: 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen 2. Organisasjon 3. Krav til arrangørklubb 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen Med inspirasjon fra den tyske Segelbundesliga og dansk Sejlsportsliga

Detaljer

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012 Seilingsbestemmelser I SAMARBEID MED Side 1 av 6 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2009-2012

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

NM i Formula Windsurfing

NM i Formula Windsurfing NM i Formula Windsurfing Arrangeres av Larvik Seilforening 29. 30. august 2009 1. Konkurranse Norgesmesterskap i brettseiling avholdes i tidsrommet 29. 30. august 2009. Stedet er Viksfjord og disiplinen

Detaljer

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser.

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser. Kunngjøring Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Laser Zoom8 5-6 september 2015 Side 1 Kunngjøring Organiserende seilforening er Bærum Seilforening (BS) 1 Regler 1.1 Regattaen

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med aktuelle klasseklubber ønsker velkommen til. NORGES CUP for

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med aktuelle klasseklubber ønsker velkommen til. NORGES CUP for KUNNGJØRING Tønsberg Seilforening i samarbeid med aktuelle klasseklubber ønsker velkommen til NORGES CUP for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7, Radial og Standard på Fjærholmen 24.- 26. april

Detaljer

Årsrapport 2016 Jollegruppa ASF Arendal:

Årsrapport 2016 Jollegruppa ASF Arendal: Årsrapport 2016 Jollegruppa ASF Arendal: 14.02.2017 Styret og verv Styret i 2016 besto av: Johan Nyland Jørn Vevstad Einar Kjærstad Ellen Margrethe Stahl Leder / klassekaptein Optimist Klassekaptein E-jolle

Detaljer

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug

Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Medlemsblad nr.2 2005 14. årgang Natcha begynte sesongen tidligere enn de fleste, 21.februar. Foto: O. Uthaug Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259

Detaljer