Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11"

Transkript

1 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen e) Valg av sekretær til å føre protokollen. 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap og budsjett a) Regnskap i revidert stand og revisjonsberetning. b) Budsjett. 5. Årsmøtesaker a) Justering av havneavgift b) Valg av representant til Seiltinget ( mars 2011) Styrets forslag: Jørn B. Larssen c) Statutter for foreningens Æresmedlemskap. 6. Orientering Orientering vedrørende reguleringsplan havneutbygging 7. Valg av styret Valgkomiteens innstilling ved valgkomiteen 8. Valg av valgkomité fram til årsmøte for 2011 Årsmøtet må velge en ny valgkomité, valgkomiteen skal minst bestå av 4 medlemmer. Side 1 av 13

2 9. Forslag til leder av komiteer Tur og hav Hus Jolle Regatta Færder/Ankerkomiteen Havn Web ansvarlig 10. Utdelinger Side 2 av 13

3 Årsmøtet Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift For å møte økte utgifter i havna foreslår havnekomiteen følgende: 1. Øke havneavgift og sommerleie med 10%. 2. Øke depositum. Vi praktiserer et flatt depositum på ,-. Foreslår å beholde ,- for båter til og med 30 fot. For båter fra 30 til og med 34, settes depositum til ,-. For båter over 34 fot settes depositum til ,-. Ikke tilbakevirkende kraft. 3. Ta i bruk depositumkonto for å dekke utbedringer knyttet til havna. 4. Innkjøp av nye utriggere for å kunne ta i mot større båter. Estimert sum er ,- for tre utriggere. Finansieres over 10 år med nedbetaling på 6000,- per år. Til orientering er budsjettert inntekt på havna ,- for. Budsjetterte utgifter er som følger: Drenering opplagsplass ,- Oppgradering av elektrisk anlegg ,- Utbedring av innløp Avsetting havnefond ,- Andel fellesutgifter ,- Totalt ,- Slik dette er satt opp har vi et underskudd på Differanse dekkes av økt havneavgift og sommerleie samt depositumkonto/havnefond. Havnekomiteen Side 3 av 13

4 Årsmøtet Årsmøtesak 5 c: Statutter for tildeling av Horten Seilforenings æresmedlemskap 1. Innledning Æresmedlemskap kan deles ut årlig og på årsmøtet, under forutsetning at det finnes egnede kandidater. Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse og skal henge høyt og det er ingen automatikk i at den skal deles ut hvert år. Æresmedlemskap kan tildeles enkeltpersoner som har gjort enestående og særdeles aktiv innsats for seilsporten spesielt på et lokalt nivå dvs Horten Seilforening. Foruten livsvarig gratis medlemskap i Horten Seilforening tildeles æresmedlemmer en stor gravert krystallvase samt foreningens æresdiplom. 2. Tidspunkt for tildeling: Er årsmøtet. 3. Tildelingskriterier: a. Tildeling av æresmedlemskap til medlemmer som har gjort enestående og særdeles aktiv innsats betyr: i. Personer som har lagt ned en spesielt stor og enestående administrativ innsats over lang tid, og med lang tid menes mer enn 15 år. ii. Personer som har gjort eksepsjonelt gode idrettsprestasjoner på seniornivå. Dette kan være internasjonale topp-plasseringer eller gjentatte norgesmesterskap over flere år. 4. Tildelingskomité: a. Er et samlet styre på bakgrunn av innsendte forslag. b. Kandidater kan foreslås av et hvilket som helst medlem også styremedlemmene og det må være en skriftlig begrunnelse. c. Styret sørger for et eget arkiv over æresmedlemmer og med hvilken begrunnelse. Side 4 av 13

5 Årsmelding Årsberetning 2010 fra styret Styret har i perioden hatt følgende medlemmer: Leder: Jørn TB. Larssen Nestleder: Stein Angsund 1. Styremedlem: Erlend Johansen 2. Styremedlem: Stig Thorsen 3. styremedlem: Line Slotvik 4. Styremedlem: Frank R. Knudsen Sekretær: Marte Båsen Kasserer: Thor Erik Karlsen 1. Vara: Tove Guttelvik 2. Vara Knut Erik Svendsen. Horten Seilforening har pr medlemmer, inklusive familiemedlemmer, det er en nedgang på 12 medlemmer fra Styret har i perioden mellom årsmøtene avholdt 10 styremøter. Styret anser økonomien i foreningen som relativt god, selv om strøm og renovasjon er uforutsett høye kostnader i 2010, som bringer regnskapet til et lavere overskudd enn budsjettert. For regnskapsåret 2011 har styret budsjettert med høyere renovasjonskostnader for å dekke opp de uforutsette kostnadene i Samarbeidet på tvers av foreningene er svært bra, spesielt vil vi nevne samarbeidet med Svelvik SF, Moss SF og Tønsberg SF. For 2011 ser vi fram til et videre samarbeide med de samme foreningene pluss Åsgårdstrand SF, som vil være med på å arrangere Norges Cup for joller den (30.04 til 1.05)2011 Jolleseilerne i Horten har hatt veldig mange gode og imponerende regattaprestasjoner i Det er naturlig å trekke frem Marcus Salterød Jonas, som vant NM-gull i Optimist og deltok i VM, og Lars Johan Brodtkorb, som deltok i både VM og EM i E-jolle i sin første sesong i klassen. Se flere resultater i vedlagt rapport fra jollekomitéen. Mange gode jolleseilere, som gjør det bra henger sammen med en økt satsning på gode og erfarne trenerkrefter. Dette medfører imidlertid til økte treningskostnader, både for 2010 og også i I 2009 hadde vi noen utfordringer med jollemiljøet, det har bedret seg i løpet av 2010 og etiske retningslinjer er nå på plass. Seilskolen ble avholdt i uken før skolestart. Vi takker igjen Gorm og hele familien Grenness. Side 5 av 13

6 Horten Seilforening har i 2010 hatt et høyt aktivitetsnivå og det har vært nasjonale, regionale og lokale mesterskap. Følgende regattaer ble arrangert: Vestfold cup: o Rørestrandsregatta, o Bastøregatta, Norgescup med alle klasser Klubbmesterskap. For mer informasjon vedrørende disse regattaene, se vedlagt rapport fra regattakomité, HS sine hjemmesider og regnskapet. Tur og hav har arrangert to felles turer (vår og høst). Vårturen gikk til Holmsbu hvor syv båter deltok. Vi hadde en uformell regatta på vei inn til Holmsbu med premieutdeling og restaurantbesøk på kvelden. Høstturen gikk til Oscarsborg med to båter. En særdeles interessant tur til et historisk sted. Videre har tirsdagsregattaene vært gjennomført i 2010 og et økt antall deltakere er ønskelig. Samarbeide med Moss Seilforening og Tønsberg Seilforening om en regatta i ytre Oslofjord ble dessverre avlyst pga for lite antall deltaker. Nytt forsøk vil bli gjort i 2011 hvor Horten SF er arrangør. Regattaen er for respittklassen og heter VikenRace Dato er ikke bestemt ennå, men høyst sannsynlig vil arrangementet gå i juni 2011 Den skal henvende seg til det brede seilerpublikum Start og mål er samme sted og vil gå på rundgang blant de tre samarbeidende foreningene. Havneutbyggingssaken går videre iht. årsmøtevedtaket i Ny behandling er sendt ultimo juni 2011 for andre gang til Horten Kommune. Huskomiteen har foretatt vedlikeholdsarbeidet både innvendig og utvendig av seilerhuset og syd- veggen er nå skiftet. For seilsesong 2011 vil maling utvendige og toalett i gang være prioriterte vedlikeholdssaker. Utleienivået av seilerhuset var i 2010 på samme nivå som i 2009, mens Seilkafeen har hatt en noe lavere omsetning sammenlignet med Styret ønsker å gi en stor takk til de som har stilt opp på søndagene. Av andre dugnader som kan nevnes er ny jolleslipp nord. Styret ønsker å gi en stor takk til de som var med på dugnaden. Styret retter også en stor takk til samtlige komiteer som gjør en stor innsats. For mer utfyllende informasjon vises det til vedlagte rapport fra de forskjellige komiteer. Foreningen har også vært representert ved Dag Fjeldly og Helge B. Lenes i ankerkomiteen for Færderseilasen, dette gir gode inntekter for foreningen. For 2011 vil Stor NC, VikenRace, vedlikehold av klubbhus og havneutbyggingssaken være viktige fokusområder. Styret retter en stor takk til våre sponsorer: Kristoffersen og Sønn, Marin Supply Sparebanken 1. Styret jan Side 6 av 13

7 Huskomiteen Årsrapport fra Huskomiteen 2010 Huskomiteen består pr. i dag av: Øivind Kristoffersen og Line Slotvik. I 2010 har Seilerhuset utleie vært omtrent som for 2009 og gitt Horten Seilforening inntekter på til sammen Kr Huset har også blitt benyttet til flere egne arrangementer: Bl.a. 2 stk. Vestfold Cup (vår/høst), Norges Cup i uke 21 som ble arrangert sammen med Svelvik Seilforening, og selvfølgelig Seilskolen i uke 32. I tillegg har vi hatt Seilkafé hver søndag i periodene: og (kom dessverre litt sent i gang med kafeen høsten 2010). Terje Gulbrandsen har styrt utleie av seilerhuset i 2010, og vi takker for all hjelp i den sammenheng. Gjør oppmerksom på at Solveig Bastø Lenes har overtatt som utleieansvarlig fra Av vedlikeholdsarbeider på Seilerhuset ble det bl.a. skiftet utvendig panel på sydveggen. Huskomiteen takker også i år Fargerike C Kristoffersen, v/ Øivind Kristoffersen, for all hjelp til innkjøp og arbeider. I tillegg en stor takk til foreldre som stiller opp på dugnader! Huskomiteen vil jobbe videre med vedlikeholdsarbeidet også våren Belegg på gulv i toalett bør skiftes (dette pga lukt), og defekt kjøkkenvifte må byttes. Tar sikte på ferdigstillelse av alt innen NC1, mai Huskomiteen Line Slotvik Side 7 av 13

8 Havnekomiteen Årsrapport fra havnekomiteen 2010 Komitéens medlemmer: Frank Reier Knudsen, Ove Pedersen, Jon Waage Følgende arbeid er gjennomført: 1. Generell vedlikeholdsdugnad 2. Bygging av jolleslipp nord 3. Forankring flytebrygge, ikke ferdig 4. Utleie av sommerplasser Kommentar: Flere oppgaver stod for tur i 2010, men bygging av jolleslipp ble en hovedsak. Prioriterte oppgaver for 2011: 1. Strøm sørbrygge og opplagsplass. Jordfeil fører til at sikringen går i fuktig vær. Har avtale med elektriker som har båtplass hos oss. 2. Treverk innløp havn må vedlikeholdes. Større oppdrag. 3. Drenering opplagsplass eller grusing. Store dammer hele året. 4. Boblehavn vedlikehold. 5. Forankring flytebrygge må gjøres ferdig. 6. Ommøblering av havn slik at større seilbåter får plass. Havnekomiteen Frank Reier Side 8 av 13

9 Jollekomiteen Årsrapport 2011 fra jollegruppa Komitéens medlemmer: Erlend Johansen, Ylva Brodtkorp, Else Grøtte, Per Andreas Brodtkorb og Thomas Martinsen. I 2010 har jollegruppa hatt organisert trening for E-joller og Optimister. Optimistene har vært inndelt i tre grupper; regatta, viderekommende og nybegynnere. E-jollene har hatt innleid trener én dag i uken og hjelpetrener fra Horten SF den andre treningsdagen i uken. Det har vært 5 aktive E-jolle-seilere fra Horten SF. Mot slutten av sesongen gikk to optimistseilere over til E-jolle. Optimist regatta-gruppen har bestått av 8 seilere fra Horten SF, hvorav tre er erfarne seilere som meldte overgang til Horten i løpet av sesongen. Optimistseilerne har trent tre dager i uken frem til den første Norges Cup'en, og deretter to dager i uken. Et godt treningstilbud og positivt miljø har gjort at både noen E-joller og flere Optimister fra andre foreninger har deltatt på treningene på Rørestrand. Det har vært 8 viderekommende optimistseilere, og nybegynnerkurset hadde 7 deltagere. De viderekommende og nybegynnerne har hatt felles trenere og for en stor del trent sammen, to dager i uken. I løpet av sesongen har det vært noe frafall (som det alltid er i disse årsklassene), og ved sesongslutt er det 9 av disse 15 seilerne som fortsatt er aktive. Noen av de som har falt fra forventes å komme tilbake på nybegynnerkurset til neste år. Det er positivt at de fleste av de viderekommende og også mange av årets nybegynnere har deltatt i Vestfold Cup-regatta(er). Totalt sett er Horten SF den seilforeningen i Vestfold med nest høyest antall deltagere i Vestfold Cup. (22 seilere) I forhold til medlemstallet har vi klart flest deltagere. Selv om det til neste år ikke er noen som aspirerer til å «rykke opp» i regattagruppen, lover dette godt for fortsatt tilvekst av aktive regattaseilere. Både for E-jollene og Optimist regatta-gruppen har det vært organisert et «spleiselag» for trenerkostnadene knyttet til oppfølging under NC'er og NM. Hortens trenere har fulgt opp både Hortens egne seilere, og omtrent like mange seilere fra andre seilforeninger gjennom denne ordningen. Dette har vært med på å redusere kostnadene for alle involverte. Arrangementene i 2010 startet med NOK vintersamling i midten av mars, på samme måte som i Over 40 seilere deltok på denne sesongstarten, i et vellykket arrangement hvor mange seilerfamilier var involverte i å gi husly til deltagerne. Ellers har det blitt arrangert to Vestfold Cup'er og en «stor» Norges Cup. Siste uke av skoleferien ble det arrangert seilskole med sommeraktiviteter, som var fulltegnet med over 30 påmeldte. I november var det som vanlig søndagsseiling i samarbeid med Vestfold seilkrets. Nytt i år var at NSF ønsket å bli med på arrangementet, og hadde trening også på lørdagene for toppseil-klassene. De dekket treningskostnadene for disse klassene både lørdagene og søndagene. En kald november gjorde imidlertid at de to siste søndagene måtte avlyses for en del av klassene. Årets mamma- og pappa-regatta ble avviklet i god vind den 18. august, med deltager. Jolleseilerne våre fikk da god underholdning, med blant annet flere foreldre som kullseilte! Side 9 av 13

10 Klubbmesterskapet ble arrangert som en serie over tre onsdager, noe som viste seg å være lurt fordi én av onsdagene var helt vindstille og de to andre ga god variasjon i vindforholdene. Årets klubbmester i Optimist A ble Marcus Salterød Jonas og i Optimist B Louise Johannessen. (Ingen E-joller deltok i klubbmesterskapet.) Den endelige sesongavslutningen var 1. desember, med blant annet utdeling av bronseror til de som har bestått det, og utmerkelsene «Årets rekrutt» til Mats Jørgen Engesund og «Årets jolleseiler» til Marcus Salterød Jonas. Jolleseilerne i Horten har hatt veldig mange gode og imponerende regattaprestasjoner i Det er naturlig å trekke frem Marcus Salterød Jonas, som vant NM-gull i Optimist og deltok i VM, og Lars Johan Brodtkorb, som deltok i både VM og EM i E-jolle i sin første sesong i klassen. De viktigste regattaprestasjonene for Hortensseilerne er som følger: Internasjonaler mesterskap VM E-jolle: 18. plass VM Optimist: 182. plass (Det norske laget på 9. eller 10. plass i lag-vm.) EM E-jolle: 32. plass JNoM Optimist (jenter): 35. plass JNoM Optimist (gutter): 77. og 80. plass Norgesmesterskap Optimist (gutter): Optimist (jenter): E-jolle (gutter): E-jolle lag: Optimist lag-cup: 1. plass 11. plass 8, 18, 25, 27, 30 og 31. plass 2. plass 6. og 17. plass Norges Cup (sammenlagt) Optimist A: 2, 26, 31, 35, 40. og 46. plass E-jolle: 6, 14, 24, 49, 57. og 65. plass Laser 4.7: 5. plass...med 1 enkeltseier i Optimist A og 2 i Optimist B Vestfold Cup (sammenlagt) Optimist A: 10, 12. og 16. plass Optimist B: 1, 2, 14, 18. og 24. plass Optimist C: 9 deltagere E-jolle: 1, 5, 8, 13. og 14. plass Laser Radial: 1. plass...med 10 seiere i enkeltregattaer (7 i Optimist B, 2 i E-jolle og 1 i Laser Radial) Side 10 av 13

11 Det at vi har mange seilere som gjør det bra henger også sammen med en økt satsning på gode og erfarne trenerkrefter. Dette medfører imidlertid også økte treningskostnader, som gjenspeiles i økning i treningsavgiftene for 2010 og også videre i På våren ble det kjøpt inn en ny RIB, som både er litt større og har mer motorkraft enn de vi har fra før. Dette var nødvendig fordi de tre «gamle» RIB'ene tildels begynner å bli mindre driftsikre, koster mer å vedlikeholde og ikke alltid er egnet til oppfølging av mange seilere i regattaer i mer åpne havområder. Høyt aktivitetsnivå gjennom sesong har gjort at man allikevel har valgt å «holde liv i» alle RIB'ene. På sikt må det gjøres en vurdering om når det er naturlig å fase ut én av dem. Nordre jolleslipp ble totalrenovert før Norges Cup'en vi arrangerte i Nå har vi et strålende anlegg igjen, med kanskje landets beste jolleslipp! En stor takk til dugnadsgjengen som sto på og ordnet dette. Antallet jolleseilere har hold seg tilnærmet konstant sammenlignet med ett år siden. En utfordring for neste sesong er å prøve å få til en gradvis økning. Slik det er nå, er det et godt seilermiljø, men tildels sårbart p.g.a. få seilere. Det at seilere fra andre foreninger kommer til Horten for å trene hjelper litt på situasjonen, men det skal ikke mye fravær/frafall til før det kan bli uheldig for det sosiale miljøet og/eller treningsopplegget. En annen, like viktig konsekvens av å ha litt få egne seilere, er at det blir få foreldre som kan dele byrden med å drive jollemiljøet. (Til en viss grad er det like mange oppgaver som må gjøres om man har 20 eller 40 optimistseilere i en forening.) En stor takk til alle de foreldrene som har bidratt i 2010-sesongen! Samtidig jobber vi bevisst for å involvere flere av foreldrene, spesielt de som er relativt nye i foreningen både for å fordele arbeidsmengden, men også sikre at kompetansen i jollemiljøet lever videre. I forhold til interne konflikter mellom noen foreldre i jollegruppa som ble tatt opp på forrige årsmøte, har det vært jobbet bevisst i 2010 for å bli kvitt disse. Store deler av sesongen har dette vært mye bedre, og til tider fraværende. Med tiltak som også er gjort for kommende sesong, håper vi nå dette er et tilbakelagt problem. Vi har også begynt å samarbeide mer med Åsgårdstrand seilforening, og utforsker gradvis muligheten for hvordan to jollemiljøer som ligger såpass nær hverandre kan ha felles aktiviteter som gir fordeler for alle parter. I 2011 vil dette blant annet være felles sosiale turer til f.eks. svømmehall og slalåmbakke i løpet av vintersesongen. Jollekomiteen Erlend Johansen. Side 11 av 13

12 Regattakomiteen Komitéens medlemmer: Stein Angsund, Helge Lenes, Thor Erik Karlsen og Jørn TB Larssen. Regattakomiteen har vært ansvarlig for 3 regattaer for jolleklassene i Rørestrandregatta / Vestfoldcup april o Optimist (A 17 + B 19) o Zoom ( 4) o Europa (8) NorgesCup 29. / 30. mai o Optimist (A B 34) o Zoom8 (41) o E-jolle (52), o Laser (Radial 12 + Standard 13) o 29er (12) Bastøregatta / Vestfoldcup oktober. o Optimist (A 9 + B 8) o Zoom 8 (5) o Europa (1) o Laser (Radial 4) Det lave antall deltagere i Europaklassen under årets siste Vestfold Cup skylles at det var Lag-NM samme helg. NorgesCup en ble arrangert i samarbeid med Svelvik Seilforening. Det er registrert 127 dagsverk i under selve arrangementet. Horten Seilforening har som vanlig deltatt som medarrangør under Færderseilasen. Seilforeningen bidrar under utsetting av flytebrygger i forkant av seilasen, og bistår med forøyning av alle båtene ved ankomst til Indre Havn. Vi deltar også med representant i økonomistaben under festen, og flere av foreningens ungdommer driver Taxi-båt ut over kvelden. Jørn Bernø Larsen og Thor Erik Karlsen har gjennomført NSF s kurs for banedommere. Stein Angsund har gjennomført kurset Dommer1/Arrangør1. Horten Seilforening har flere autoriserte arrangører med NSF s kurs Arrangør 3. Vi er imidlertid noe tynt bestykket med dommere, og oppfordrer alle interesserte i å delta på kursene som settes opp av Vestfold Seilkrets. Side 12 av 13

13 Seilforeningene i Horten, Moss og Tønsberg prøvde å arrangere en ny kjølbåt-regatta helgen mai under navnet Viken Race. Lav påmelding medførte at seilasen ble avlyst. Vi prøver igjen i Horten Seilforening har fått tildelt en ny stor Norges Cup helgen Vi er avhengig av hjelp fra alle deler av foreningen for å få dette arrangementet i havn. Erfaringen fra 2010 tilsier et behov for personer hver dag. Regattakomiteen Stein Angsund. Tur og hav komiteen Årsrapport 2010 fra Tur og Hav komiteen. Komitéens medlemmer: Stig Thorsen og Hans Kristian Gunneng Tirsdagsregatta Det ble arrangert regatta for tur og havseilere hver tirsdag i tiden 4. mai til 22. juni, samt 10. august til 21. september. Generelt kan det vel sies at tirsdagsregattaene har vært preget av beskjeden deltagelse. 1 seilas i vårsesongen og 1 seilas i høstsesongen ble arrangert sammen med Åsgårdstrand Seilforening, med en start henholdsvis Rørestrand og Åsgårdstrand.. Klubbmesterskap 25. og 26. september ble det avholdt klubbmesterskap i mye vind. Dette gjorde at vi kun hadde 6 båter til start på lørdag og 4 på søndag. Lørdagskveld arrangerte i klubbkveld på Rørestrand med reker og dertil hørende drikke Andre seilaser Flere båter fra Horten Seilforening sitt tur- og hav miljø har deltatt i større seilaser som Færdern, Hollendern, Helly Hansen Skagen Race og Moss Raymarine Race Sosiale aktiviteter Tur og hav har arrangert 2 felles turer (vår og høst). Vårturen gikk til Holmsbu hvor 7 båter deltok. Vi hadde en uformell regatta på vei inn til Holmsbu med premieutdeling og restaurantbesøk på kvelden. Høstturen gikk til Oscarsborg med 2 båter. En særdeles interessant tur til et historisk sted. Tur og Hav komiteen Stig Thorsen. Side 13 av 13

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte 5.03.13 for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening 4. juli 2010 - Stiftelsesdagen Foto: Thor-Erik Claussen - Moss Avis En av våre stiftere, første leder og æresmedlem Anton L. Zeiner har mottatt jubileumsboken

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Årsmelding Bodø Seilforening 2011

Årsmelding Bodø Seilforening 2011 Årsmelding Bodø Seilforening 2011 1 Styrets sammensetning Konstituert leder: Stig Tenggren Nestleder: Gunnar Jørgensen Kasserer: Vibeke Jenssen Styremedlem: Per Saupstad Styremedlem: Hege Kvalnes Styremedlem:

Detaljer

En guide til optimistjolleseilere med foreldre

En guide til optimistjolleseilere med foreldre En guide til optimistjolleseilere med foreldre November 2009 [ Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hva er Optimistjolleseiling?... 4 Stavanger Seilforening... 4 Treninger... 5 Introkurs... 5 Viderekomne

Detaljer

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer