Drøbaksund Seilforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drøbaksund Seilforening"

Transkript

1 Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011

2 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer Hugo Rye, brygge/anlegg Lars Tomasgaard, jolle Sheena Lisland, brett Bjørn Frantsen, Gylteholmen Brygger Harald Klæboe (vara), tur/hav Heidi Almås (vara), hytte/kiosk Det har i 2011 vært avholdt til sammen 10 ordinære styremøter. Alle styremøter har vært godt representert av styremedlemmene. Kun med få unntak har styremøter vært gjennomført uten at ikke hele styret har vært samlet. Årsmøtet for 2010 ble avholdt 25. januar Leder og nestleder deltok på Norges seilforbunds ting i mai Leder og nestleder har også deltatt på to ledermøter i Oslo Akershus seilkrets. Drøbaksund Seilforening eier 100 prosent av aksjene i selskapet Gylteholmen Brygger AS. Årsberetning fra styret i Gylteholmen Brygger til generalforsamlingen er lagt ved årsmeldingen fra DSSF. DSSF har 434 medlemmer pr. 18. januar

3 Styrets beretning Året 2011 har vært et år i Drøbaksund Seilforening med mange gode sportslige og økonomiske resultater. Ikke minst har man hatt en bra rekruttering både av mange nye unge nye seilere og et nytt miljø (F18). Båtplassutbygging Gylte Båtplassutbyggingen har hatt bra progresjon. Plassene er utsolgte, bryggene bestilt og leverandører lover at anlegget skal stå klart til kommende sesong. Et risikomoment er mulige forsinkelser som følge av Frogn kommunes saksbehandlingsgang og eventuell is i fjorden i løpet av vinteren. Organisasjon og økonomi DSSF har i løpet av 2011 forhandlet frem en formalisert disposisjonsrett og leieforhold av seilhytta på Husvikholmen og tilhørende tomt med kommunen. Dette resulterte i en avtale som er som er gyldig i 18 år, underskrevet av begge parter. Dette gjør det enklere for foreningen å investere i hytte og anlegg. Styret har i løpet av 2011 fulgt utbyggingen av nytt havneanlegg utenfor Husvikholmen og vurdert de ulike utfordringer det får for foreningens aktiviteter. Det er i 2011 gjort betydelige investeringer i nye joller og brett. I tillegg er det investert i en ny trener- RIB. På tross av mange nye investeringer, har foreningen fortsatt resultatmessig en god økonomi. Dette henger sammen med gode overskudd i fra arrangementer og aktiviteter i løpet av året og gode sponsorinntekter. I tillegg ble vi tildelt kroner fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til innkjøp av nye joller. Sponsoravtalen med Skanska ble dessverre terminert i løpet av På grunn av økt seilaktivitet på seilforeningens område ble samarbeidet med Kajakklubben avsluttet i 2011 og deres utstyr flyttet til et annet sted. Egne og andre arrangementer Det har vært et høyt aktivitetsnivå i DSSF i 2011, med deltagelse både i norske og internasjonale mesterskap. I juli ble det arrangert 11MOD International Championship utenfor gjestehavna i Drøbak. Det ble et stort arrangement med en stor stab av funksjonærer, de fleste fra 11MOD- miljøet i Drøbak. Arrangementet ble en stor suksess både sportslig og ikke minst i form av god, lokal reklame for seilsporten og for Drøbak. I tillegg har foreningen også stått for OAS i jolle, NC i brett og i de tradisjonelle tur og hav- seilasene. Deltagelsen i foreningens egne regattaer har hatt en liten tilbakegang sammenliknet med året før har vært gledelig med tanke på rekruttering. Mange nye seilere har strømmet til både jolle- og brettgruppa. Mange av de yngste seilerne var også med i både eget og eksterne OAS- arrangementer. Sportslig er vi også veldig fornøyde. Vinnere i både klasse optimist A, optimist B og laser radial i OAS cup kommer fra DSSF Herman Tomassgaard som vant laser radial har den siste sesongen seilt for KNS. DSSF- seilere ble i tillegg kretsmestere i klasse optimist A og laser radial og fikk 3. plass i optimist 3

4 B. I tillegg fikk vi NC- vinneren i brett. Ellers var det også hyggelig å registrere Anders Pedersens suksess i bytte til finnjolle, noe han nå satser mot OL i Storbritannia i Anders ble for øvrig kåret årets seiler i DSSF har arrangert sommercamp med stor suksess i 2011 og sommercampen fikk også i år et bra overskudd, som foreningen kan bruke på seilsport og anleggene den disponerer. Æres den som æres bør Styret vil på denne måten takke alle som har vært involvert i driften av foreningen, hvor det er nedlagt et betydelig arbeid på mange områder. Dette står det stor respekt av, da all innsats er ulønnet, frivillig arbeid. Uten denne frivillige innsatsen ville det vært umulig å drive DSSF, med alle dens oppgaver i løpet av en sesong. John Øivind Saxebøl Leder styret DSSF Sesongen oppsummering Jollegruppa Etter flere år med fallende aktivitetsnivå er det nå håp om at den negative trenden er i ferd med å snu. Som andre foreninger har også DSSF slitt med stort frafall i løpet av vinteren i nybegynner- og rekruttklasser. I 2011 var det heldigvis relativt få som valgte å slutte med seiling i løpet av vinteren. Dette betød at vi hadde en sterk gruppe med rekrutter som fortsatte med seiling våren I tillegg kom de som allerede hadde seilt noen år og nybegynnerne. Årsmøtet januar 2011 godkjente en investering i nye optimistjoller. De innkjøpte jollene viste seg å være en god investering og bidro ytterligere til seilglede og seilferdigheter for de som fikk gleden av å bruke båtene. Til tross for at foreningen nå kan tilby båter av god kvalitet er det viktig at seilerne etter første eller senest andre året har egne optimistjoller. Egen båt innebærer at en seiler med en båt en kjenner på alle treningene. Det gir trygghet og bidrar til at seileren velger å fortsette med seiling som aktivitet. Den positive utviklingen skyldes også i stor grad trenerne. Karianne, Anders, Hermann, Amalie og Arthur har alle gjort en kjempeinnsats og har vært avgjørende for at vi har klart å styrke jollemiljøet. Dessverre valgte Bård Birkeland å slutte som trener og vi stod derfor uten trener for de mest erfarne optimistjolleseilerne høsten Heldigvis klarte vi å omrokkere slik at Karianne påtok seg ansvaret for den gruppen, mens de øvrige trenerne tok ansvar for de andre gruppene inklusive en gledelig stor nybegynnergruppe. Stor honnør til trenerne for deres innsats i En viktig oppgave nå er å få foreldrene mer engasjert i klubbens aktiviteter og i den oppfølging som må til når barna driver med seiling. Med DSSFs beliggenhet så er samtlige kretsregattaer og 3 av 4 nasjonale regattaer mindre enn 2 timers RIB- eller bilreise unna. Likevel innebærer oppfølging av barn som driver med seiling en stor innsats fra foreldrene. Regattadeltakelse, selv i lokale OAS- regattaer innebærer tidlig start og sen hjemkomst både lørdag og søndag. En mulig måte å redusere denne barrieren er å la klubben stille med trener på utvalgte regattaer. På den måten reduseres 4

5 nødvendig engasjement fra foreldrene, samtidig som seilerne blir mer selvgående og i større grad tar ansvar for egen aktivitet og egen båt. Alt i alt er optimistjollegruppen nå en av de sterkeste i Oslofjordområdet både med hensyn til alder og nivå med mange unge seilere med stort potensial. Det blir spennende å følge deres utvikling i årene som kommer. DSSF har i tillegg arrangert trening for e- joller. Hans Christian Haga var trener og seilere fra både Nesodden SF og DSSF deltok. Med færre seilere i de eldre årsklassene er det riktig å etablere treningsgrupper med seilere fra andre klubber slik at treningsgruppen blir større og kostnader kan reduseres. Nevnes må også Anders Pedersens overgang til Finnjolle. Det antas at det er første gang i klubbens historie at denne båtklassen er å finne på opplagsplassen. Etter meget oppløftende resultater i våre naboland holdt det dessverre ikke helt til OL- plass for Anders under VM i Perth. Heldigvis gjenstår det enda en god mulighet i VM i Miami i vinter og med egen båt på den regattaen og mer erfaring er mulighetene for OL- billett absolutt til stede. Brettgruppa Brettseilerne startet opp trening I begynnelsen av mai og avsluttet i midten av oktober har vært et år med positiv utvikling for brettgruppa. Vi har fått tre dyktig trenere til som har vært med å skaffe et voksende positivt miljø. I tillegg jobbet en ekstra trener med å kjøre flere nybegynnerkurs i sommer. Dette har resultert i at noen deltagere fortsatte på treningene i høst. Det var lagt opp til fleksibilitet for å gi et tilbud til alle som ønsket et tilbud. I alt var det kjørt 10 kurs. På vanlig treninger har vi også et tilbud til de som ønsker å starte opp midt i sesongen. Dette har resultert i at vi nå har en gruppe på åtte tenåringer som er klare til å starte opp i Barn- og juniorgruppa har vokst seg til en stabil og ivrig gjeng som i 2011 fikk mulighet å trene to ganger per uke. Foreldre og trenere er med på å skape et godt miljø preget av bra samarbeid og god deltagelse. I pinsen ble det for første gang arrangert en juniorcamp med trener på Hove. Dette er noe vi kommer til å bygge videre på og utvikle i fremtiden. Brettgruppa organiserte Norges Cup i Formula Windsurfing den september. Forholdene var bra med fint vær og god vind. Det var i alt 22 deltagere som inkludert flere DSSF- medlemmer og trener Christian Nybø fikk sammenlagt første plass i NC Formula. Flere juniormedlemmer var også med og fikk en prøvesmak på et slikt arrangement. Flere ble inspirert til å delta i fremtiden. En del utstyr har vært oppgradert og det har vært kjøpt inn flere brett. Noe som gruppen setter stor pris på. Det har vært noen sosiale aktiviteter i hver gruppe med varierende deltagelse. Den siste var en vellykket tur til Larkollen i oktober hvor de som hold ut lengst fikk pølser! Tur og hav Det har i 2011 vært noe lavere aktivitet innenfor tur og havgruppa enn i Generelt har de fleste regattaer i Oslofjorden merket lavere deltagelse enn foregående år. Dette på tross av større 5

6 seilbåtpark enn noen sinne. Rekrutteringen av aktive regattaseilere innenfor denne gruppen er ikke stor. Det har i Drøbak vært arrangert totalt 14 serieseilaser i seilaser i vårserien og 7 seilaser i høstserien. De aktive seilerne består hovedsakelig i båter fra DSSF. Vårserien talte totalt 20 båter innenfor LYS seiling, fire Formula- 18 båter og fire stk 11MOD. Det var lite vind i mange seilaser, men de fleste ble likevel gjennomført. Stor LYS- klasse talte 16 båter i vårserien. Liten klasse var fire båter. Det var tilsvarende aktivitet under høstserien, men noe mindre innen 11MOD, hvor i alt tre båter var deltagende. Klasseinndelingen i LYS har skapt en skjevfordeling innenfor klassene. Ved å endre dette i 2012, vil det bli morsommere og bedre konkurranse innenfor begge LYS- klasser. DSSF arrangerte tre enkeltstående seilaser med deltagelse fra båter fra Drøbak og omegn: Isbryter n, Håøya rundt og Uteligger n. Isbryter n samlet 12 båter innenfor LYS og tre stk F18. Håøya rundt samlet totalt 14 båter (17 i fjor), hvorav 5 var eksterne. Denne seilasen sammenfaller med andre større seilaser i området og må markedsføres tyngre i de nærliggende seilforeninger for å øke popularitet. Uteligger n hadde en nedgang i antall deltagere fra i fjor. (15 deltagende i LYS og 6 stk 11:MOD- båter). Denne sesongen deltok 11 båter totalt, alle i samme LYS klasse. Fire var eksterne. I forbindelse med Isbryter n ble det også arrangert hyggelig sosial sammenkomst på seilhytta etter regattaen. Gjennom utbygging av to store bryggeanlegg i området, håper vi på å rekruttere flere seilere til våre tur og hav- seilaser i fremtiden. Anleggskomiteen Anleggskomiteen har i 2011 bestått av Hugo Rye og Bjørn Frantsen. Arbeidet i komiteen har i 2011 i hovedsak dreid seg om gjennomføring av dugnader og tilpassing av anlegget i forbindelse med kommunen/båtforeningen sin bygging av ny havn. Dugnader Det er gjennomført to dugnader i perioden med relativt god deltakelse. Det har ikke vært noen spesielle oppgaver ved gjennomføringen av vår- og høstdugnaden. I forbindelse med ny båthavn på utsiden av anlegget til seilforeningen så vil vi måtte endre på anlegget/bryggene. Den nye løsningen vil sørge for at joller, brett, etc. enklest mulig skal komme seg ut og inn. Endringene vil dessverre medføre at vi mister en del båtplasser på seilsportanlegget. Dette løses for eksempel ved at noen båter flytter fra seilebrygga og inn til den nye havnen bak Gylteholmen. På denne måten frigjøres plass på seilbrygga til andre båter. Sommercamp Sommercampen ble nok en gang gjennomført med stor suksess i totalt 4 uker i sommer. Totalt deltok rundt 130 barn/unge. Til sammen jobbet 10 ansatte i til sammen 19 uker, under kyndig ledelse av campleder Andreas Busch. Arrangementet fikk god dekning i lokalavisene (Amta og ØB) med flere 6

7 innslag i løpet av sommeren. Foruten et meget godt økonomisk bidrag til foreningen så bidrar sommercampen også til god rekruttering og en positiv markedsføring av sporten vår. Seilhytta Hytteansvarlige har i 2011 vært Heidi Almås. Det har ikke vært nedsatt en egen hyttekomité. Rengjøring har i sesongen blitt gjennomført hver fredag og under sommercampen noe hyppigere, både onsdag og fredag. I forbindelse med sommercampen har det vært viktig med ekstra renhold, slik at hver ny uke startet med rene fine lokaler. Instruktører på sommercampen har rengjøring som en av sine oppgaver slik at kjøkkenet til en hver tid er rent og ryddig (for å holde maur osv borte) og ved regnvær må instruktørene ta en vask av garderober hver ettermiddag (gress og jord). Hytta har på årets 2 faste dugnader blitt grundig vasket og gjort klar for sommer- og vintersesongen. Det har ikke vært gjort noen investeringer i selve hytta og driften av denne. På grunn av svært høye strømkostnader, var seilhytta vinterstengt frem til mars Det innebar at vannet var stengt av og temperaturen senket til et minimumsnivå. Hytta er vinterstengt også denne vinteren. Hytta har sesongen 2011 primært hatt åpnet for salg på onsdager og det har vært lagt vekt på at det skal være salg av vafler og pølser på alle onsdagsregattaene. Regattaarrangør er selv ansvarlig for å ha mannskap til dette salget, noe som har fungert fint i de aller fleste tilfeller. I tillegg har det vært servering av vafler til nybegynnerne som trener jolle og brett. Kiosken har også hatt gode inntekter fra de ulike regattaene som ble arrangert i MOD International Championship I uke 30 arrangerte DSSF, 11MOD International Championship med 23 deltagere fra 5 nasjoner. Regattaene ble gjennomført utenfor Drøbak og Drøbak Gjestehavn. Det ble gjennomført tune- up seilaser i forkant av mesterskapet og åtte regattaer over tre dager. Det var veldig fine forhold og mye spennende seiling. Seilingen forgikk i store deler foran Drøbak sjøfront, så det var mange tilskuere på Torkildstranda, i gjestehavna, i Drøbak Båthavn og i Badeparken. Det var ekstra hyggelig at et lag fra DSSF vant, og de 5 andre lagene fra DSSF plasserte seg også bra på resultatlisten. Arrangementet ble en suksess takket være den store innsatsen de frivillige bidro med, det var over 60 stk som bidro på forskjellige måter, hvor alle var like viktige for helheten. En spesiell takk til våre 3 hovedsponsorer, Sparebank 1, Akershus Amtstidende og New Store Europe. Vi takker også Vindfangerbukta Båtforening for hjelp både før, under og etter arrangementet. En takk rettes også til Frogn Kommune som stilte den nye gjestehavnen til disposisjon og som også forserte fremdrift og i tillegg fikk lagt opp datalinjer til havna. Arrangementet ga et overskudd på ca. kr til DSSF. Mvh, arrangementskomiten for 11MOD Championship Drøbak 7

8 Årsberetning fra Gylteholmen Brygger AS Til DSSF årsmøte Gylteholmen Brygger AS (GB) er et heleid selskap av Drøbaksund Seilforening. Selskapet er etablert for å etablere og drifte en båthavn nord for Gylteholmen. Styret har bestått av følgende personer: Tore Holte, Harald Klæboe, Axel Brun og Bjørn Frantsen. GB har hatt et svært aktivt år i 2011 hvor både planlegging av havn, inngåelse av avtaler om leie av båtplass, utvelgelse og inngåelse av kontrakt for kjøp av brygger og avklaring i forhold til Gylteholmen seil- og motorbåtklubb (GSM) har tatt mye tid. Den nye båthavnen på Gylteholmen vil få kapasitet på ca. 60 båter. Prosessen med å fylle havnen har vært at vi sendte tilbud til alle medlemmer av DSSF om båtplass. Når svarfristen gikk ut for våre egne medlemmer sendte vi tilbud til alle de som ikke nådde opp i søknadsmassen hos Vindfangerbukta båtforening (VB). Resultatet av dette var at vi relativt raskt fylte opp den nye havnen med en kombinasjon av seil- og motorbåter. GB har i hele perioden hatt et nært og veldig godt samarbeid med VB. Vi har sammen med Heitmann hatt månedlige møter med Frogn kommune (FK) gjennom et samarbeidsutvalg. Dette utvalget ledes av ordføreren hvor også kommunens administrasjonsledelse har deltatt i alle møtene. Dette har vært fruktbare møter hvor aktuelle problemstillinger og statusoppdateringer har vært gitt av alle berørte parter. I disse møtene har også GSM deltatt. GB har inngått leieavtale med FK for reguleringsområdet nord for Gylteholmen. Dette innebærer at GSM, som i dag benytter området, har vært invitert inn i den nye havnen som selvstendig forening. Gjennom en rekke møter i året som har gått, har vi ført forhandlinger med GSM for å inngå avtale. Det er med glede vi nå kan informere om at en slik avtale nå er inngått mellom GB og GSM og som ivaretar begge parter på en god måte. GB har etter styrets oppfatning en sunn økonomi takket være tett oppfølging av inn- og utbetalinger. Vi benytter firmaet 123 Regnskap AS som vår samarbeidspartner for regnskapsførsel og inn- og utbetalinger. Det er inngått avtale med bryggeleverandørselskapet Pontona om levering og etablering av den nye havnen. Utførende selskap for etablering er Drøbak Marineservice AS. I skrivende stund er deler av bryggene bølgebryterne levert og ligger oppankret i området ved Gylteholmen. GB sendte, gjennom Pontona som ansvarlig søker, i begynnelsen av juli byggesøknad til FK. Det tok ca. fire måneder før behandling av søknaden ble igangsatt, til tross for gjentatte purringer i samarbeidsutvalget. Framdriften i søkeprosessen har etter vår oppfatning vært preget av «to skritt fram og ett tilbake». Vi vil allikevel understreke at med tett dialog med kommunen og nært samarbeid med Pontona/Drøbak Marineservice arbeider vi for at den nye havnen skal stå klar til sesongen Til slutt vil jeg takke de øvrige styremedlemmene i GB for det omfattende arbeidet de har påtatt seg ved å være med på å etablere den nye havnen. Det har vært lagt ned mange og jeg mener mange timer med frivillig arbeid i perioden og som har gjort at vi i dag er der vi er i dette prosjektet. I tillegg vil jeg uttrykke en stor takk til Rolf Busch som har gitt oss uvurderlig god juridisk bistand i arbeidet med å forme utbyggingsavtalen med FK og samarbeidsavtalen med GSM. 8

9 Drøbak, 15. januar 2012 For Gylteholmen Brygger AS Bjørn Frantsen Styrets leder 9

Drøbaksund Seilforening. Årsmelding 2014

Drøbaksund Seilforening. Årsmelding 2014 Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2014 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2014 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Hege Paulsrud, kasserer

Detaljer

Drøbak Jollecup 2012

Drøbak Jollecup 2012 Drøbak Jollecup 2012 12. 13. mai 2012 KUNNGJØRING Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller og brett, som inngår i OAS Cup 2012. For de yngste optimistseilerne

Detaljer

Drøbak Jollecup 2015

Drøbak Jollecup 2015 Drøbak Jollecup 2015 9. - 10. mai 2015 KUNNGJØRING Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller og brett, som inngår i OAS Cup 2015. Regattaen er åpen for

Detaljer

Drøbak Jollecup 2017

Drøbak Jollecup 2017 Drøbak Jollecup 2017 20. - 21. mai 2017 KUNNGJØRING Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller som inngår i OAS Cup 2017. Regattaen er åpen for seilere

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2013 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2013 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Hege Paulsrud, kasserer

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

KUNNGJØRING. OAS CUP "Neglespretten" mai 2017

KUNNGJØRING. OAS CUP Neglespretten mai 2017 KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til OAS CUP "Neglespretten" for Optimist A, B og C, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europajolle, 29'er, Zoom 8, RS Feva, RSX og BIC 6. - 7. mai

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

BLÅVEISEN. 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING

BLÅVEISEN. 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING BLÅVEISEN 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING Kongelig Norsk Seilforening inviterer til Blåveisen fredag 17.april, lørdag 18.april og søndag 19.april.

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva. Treningsregatta på indre bane for Optimist C

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva. Treningsregatta på indre bane for Optimist C ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C Avholdes 27. 28. august 2016 Påmeldingsfrist 21. august Asker

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

KUNNGJØRING. 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

KUNNGJØRING. 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europa, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er, RS Feva og Brett Treningsregatta på indre bane for Optimist C 25. 26. august 2012 Påmeldingsfrist 22. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 1 Forsiden: Seilforeningen stilte sterkt på Idrettens dag, Berger stadion Visjon, mål og prioriteringer Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2015

Åsane Seilforening Årsmelding 2015 Åsane Seilforening Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 har vært et viktig år i videreutvikling av foreningen. Vi har en fin utvikling i vårt barne- og ungdomsarbeid, og våre unge seilere har gjort seg bemerket

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Optimist, Laser, Europa, Zoom8, RS Feva og 29 er på Nesodden, Steilene 19. 20. august 2017 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

BLÅVEISEN april 2016 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING

BLÅVEISEN april 2016 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING BLÅVEISEN 16. 17. april 2016 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING Kongelig Norsk Seilforening inviterer til Blåveisen lørdag 16.april og søndag 18.april. 1 REGLER 1.1 Regattaen

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Norges Cup. Optimistjolle

Norges Cup. Optimistjolle KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til Norges Cup for Optimistjolle 9. september - 10. september 2017 Organiserende myndighet: Bundefjorden Seilforening, Malmøya, Oslo www.bundefjorden-seilforening.no

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser.

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser. Kunngjøring Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Laser Zoom8 5-6 september 2015 Side 1 Kunngjøring Organiserende seilforening er Bærum Seilforening (BS) 1 Regler 1.1 Regattaen

Detaljer

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016 20.01.2017 Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening for 2016 Tur og Hav styret i 2016 har bestått av: Feda Grebovic (leder) Kim Reinfjord Tor Dahl Allan Larsen Hovedfokus for T&H styre var å holde

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2016 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for

KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for Europajolle 29er Laser Brett Zoom8 RsFeva 8-9 September 2012, Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, epost@baerumseilforening.no

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

NOR NC4, Laser 2017, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 4, 2017 for:

NOR NC4, Laser 2017, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 4, 2017 for: Kunngjøring Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 4, 2017 for: Laser 4.7, Radial og Standard 9-10 september 2017 Side 1 Kunngjøring Organiserende seilforening er Bærum Seilforening (BS) 1

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

BLÅVEISEN KUNNGJØRING

BLÅVEISEN KUNNGJØRING BLÅVEISEN 22-23. april 2017 KNS Seilsportsenter inviterer til OAS Cup for joller og brett KUNNGJØRING Organiserende myndighet: Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 Oslo Telefon: 23 27 56 00,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010 Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av /Jolleutvalget 15/11-2010 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Hordaland

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. Coming Stars for. ønsker velkommen til

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. Coming Stars for. ønsker velkommen til KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til Coming Stars for Optimist jenter/gutter født 2003-2007 på Nesodden, Steilene 15. 16. august 2015 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 1 Visjon, mål og prioriteringer Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne former. I Nesodden Seilforening skal det være plass til alle

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb Side 1 1. Styrets beretning I år 2001 har vi hatt en veldig vekst i 11:Meter-klassen, og vi er nå 31 båter i Norge. Vi er flere deltakere på regattabanen enn før, og opplever en kraftig økende interesse

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Strategiplan for. Drammens seilforening Styret DRAMMENS SEILFORENING

Strategiplan for. Drammens seilforening Styret DRAMMENS SEILFORENING Strategiplan for 08.03.2017 Drammens seilforening 2017-2020 Styret DRAMMENS SEILFORENING Formål. Formålet med Drammen Seilforening er nedfelt i DSF lover. Formålet med DSF er: Å fremme seilsport og friluftsliv

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Drøbaksund Seilforening Årsberetning 2015

Drøbaksund Seilforening Årsberetning 2015 Drøbaksund Seilforening Årsberetning 2015 1 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2015 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Hege Paulsrud, kasserer

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Norges- Cup. for. Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva mai 2017 på Fjærholmen.

Norges- Cup. for. Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva mai 2017 på Fjærholmen. Norges- Cup for Optimist, E-jolle, Laser 4.7, Laser Standard, Laser Radial, 29er og RS Feva 13.-14. mai 2017 på Fjærholmen Arrangør: Tønsberg Seilforening UTFYLLENDE SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.2 Generelle

Detaljer

Informasjon. Innhold:

Informasjon. Innhold: Informasjon Innhold: 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen 2. Organisasjon 3. Krav til arrangørklubb 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen Med inspirasjon fra den tyske Segelbundesliga og dansk Sejlsportsliga

Detaljer

NM i Formula Windsurfing

NM i Formula Windsurfing NM i Formula Windsurfing Arrangeres av Larvik Seilforening 29. 30. august 2009 1. Konkurranse Norgesmesterskap i brettseiling avholdes i tidsrommet 29. 30. august 2009. Stedet er Viksfjord og disiplinen

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

KUNNGJØRING. Moss Seilforening og NSF. Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR

KUNNGJØRING. Moss Seilforening og NSF. Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR KUNNGJØRING Ønsker velkommen til NORGESMSETERSKAP FOR RS Feva, BIC 293od, RS:X, 29`er Optimist, Zoom8 E-jolle, Laser 4.7 og Laser radial i Moss 22. 25. juni 2012 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Kunngjøring. Optimist LagCup september 2016

Kunngjøring. Optimist LagCup september 2016 Kunngjøring Optimist LagCup 17-18. september 2016 Organiserende myndighet: Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 Oslo Telefon: 23 27 56 00, E-post: info@kns.no Arrangeres i samarbeid med Norsk

Detaljer

Våre kjølbåtseilere lå heller ikke i år på latsiden og oppnådde mange gode resultater, med gull i Nordisk Mesterskap for 2.4mR som høydepunktet.

Våre kjølbåtseilere lå heller ikke i år på latsiden og oppnådde mange gode resultater, med gull i Nordisk Mesterskap for 2.4mR som høydepunktet. Årsberetning 2012 Innledning Etter den offisielle åpning av klubbhuset 21. mai 2011, har vi nå hatt to normale driftsår. Dette innebærer jollekurs, jolleregattaer, damekurs, temakvelder, onsdagsseilaser

Detaljer

Vi etterlyser et ekte engasjement rundt disse utfordringene over hele seil-norge.

Vi etterlyser et ekte engasjement rundt disse utfordringene over hele seil-norge. Rekruttering til Seilsporten Notater og oppsummering fra paneldebatten i Sandefjord, august 2017 Norsk Optimistjolleklubb (NOK) er bekymret for rekruttering til norsk seilsport. NOK er bevisste på at vi

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

KUNNGJØRING Norgescup for Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, E-jolle og 29 er i Asker april 2016

KUNNGJØRING Norgescup for Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, E-jolle og 29 er i Asker april 2016 KUNNGJØRING Norgescup for Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, E-jolle og 29 er i Asker 23.- 24. april 2016 Kunngjøring OFR-2014-Version: 1.2 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for Optimist jenter/gutter og E jolle på Nesodden, Steilene 14. 16. august 2015 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

Nesodden Seilforening - Steilene Rundt 2015 Invitasjon / Kunngjøring

Nesodden Seilforening - Steilene Rundt 2015 Invitasjon / Kunngjøring Nesodden Seilforening - Steilene Rundt 2015 Invitasjon / Kunngjøring Det er en glede for Nesodden Seilforening/Storbåtgruppa å invitere til Steilene Rundt, sesongen 2015 Seilasene foregår i området rundt

Detaljer

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå.

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Innhold Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Om rekrutteringskomiteen NBK besluttet i 2009 å ta initiativ

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

KUNNGJØRING. Norgesmesterskap for BB juli 2011

KUNNGJØRING. Norgesmesterskap for BB juli 2011 KUNNGJØRING Norgesmesterskap for BB11 28. 31. juli 2011 Organiserende myndighet er Arendals Seilforening, Arendal 1 REGLER 1.1* Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Detaljer