Drøbaksund Seilforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drøbaksund Seilforening"

Transkript

1 Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011

2 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer Hugo Rye, brygge/anlegg Lars Tomasgaard, jolle Sheena Lisland, brett Bjørn Frantsen, Gylteholmen Brygger Harald Klæboe (vara), tur/hav Heidi Almås (vara), hytte/kiosk Det har i 2011 vært avholdt til sammen 10 ordinære styremøter. Alle styremøter har vært godt representert av styremedlemmene. Kun med få unntak har styremøter vært gjennomført uten at ikke hele styret har vært samlet. Årsmøtet for 2010 ble avholdt 25. januar Leder og nestleder deltok på Norges seilforbunds ting i mai Leder og nestleder har også deltatt på to ledermøter i Oslo Akershus seilkrets. Drøbaksund Seilforening eier 100 prosent av aksjene i selskapet Gylteholmen Brygger AS. Årsberetning fra styret i Gylteholmen Brygger til generalforsamlingen er lagt ved årsmeldingen fra DSSF. DSSF har 434 medlemmer pr. 18. januar

3 Styrets beretning Året 2011 har vært et år i Drøbaksund Seilforening med mange gode sportslige og økonomiske resultater. Ikke minst har man hatt en bra rekruttering både av mange nye unge nye seilere og et nytt miljø (F18). Båtplassutbygging Gylte Båtplassutbyggingen har hatt bra progresjon. Plassene er utsolgte, bryggene bestilt og leverandører lover at anlegget skal stå klart til kommende sesong. Et risikomoment er mulige forsinkelser som følge av Frogn kommunes saksbehandlingsgang og eventuell is i fjorden i løpet av vinteren. Organisasjon og økonomi DSSF har i løpet av 2011 forhandlet frem en formalisert disposisjonsrett og leieforhold av seilhytta på Husvikholmen og tilhørende tomt med kommunen. Dette resulterte i en avtale som er som er gyldig i 18 år, underskrevet av begge parter. Dette gjør det enklere for foreningen å investere i hytte og anlegg. Styret har i løpet av 2011 fulgt utbyggingen av nytt havneanlegg utenfor Husvikholmen og vurdert de ulike utfordringer det får for foreningens aktiviteter. Det er i 2011 gjort betydelige investeringer i nye joller og brett. I tillegg er det investert i en ny trener- RIB. På tross av mange nye investeringer, har foreningen fortsatt resultatmessig en god økonomi. Dette henger sammen med gode overskudd i fra arrangementer og aktiviteter i løpet av året og gode sponsorinntekter. I tillegg ble vi tildelt kroner fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til innkjøp av nye joller. Sponsoravtalen med Skanska ble dessverre terminert i løpet av På grunn av økt seilaktivitet på seilforeningens område ble samarbeidet med Kajakklubben avsluttet i 2011 og deres utstyr flyttet til et annet sted. Egne og andre arrangementer Det har vært et høyt aktivitetsnivå i DSSF i 2011, med deltagelse både i norske og internasjonale mesterskap. I juli ble det arrangert 11MOD International Championship utenfor gjestehavna i Drøbak. Det ble et stort arrangement med en stor stab av funksjonærer, de fleste fra 11MOD- miljøet i Drøbak. Arrangementet ble en stor suksess både sportslig og ikke minst i form av god, lokal reklame for seilsporten og for Drøbak. I tillegg har foreningen også stått for OAS i jolle, NC i brett og i de tradisjonelle tur og hav- seilasene. Deltagelsen i foreningens egne regattaer har hatt en liten tilbakegang sammenliknet med året før har vært gledelig med tanke på rekruttering. Mange nye seilere har strømmet til både jolle- og brettgruppa. Mange av de yngste seilerne var også med i både eget og eksterne OAS- arrangementer. Sportslig er vi også veldig fornøyde. Vinnere i både klasse optimist A, optimist B og laser radial i OAS cup kommer fra DSSF Herman Tomassgaard som vant laser radial har den siste sesongen seilt for KNS. DSSF- seilere ble i tillegg kretsmestere i klasse optimist A og laser radial og fikk 3. plass i optimist 3

4 B. I tillegg fikk vi NC- vinneren i brett. Ellers var det også hyggelig å registrere Anders Pedersens suksess i bytte til finnjolle, noe han nå satser mot OL i Storbritannia i Anders ble for øvrig kåret årets seiler i DSSF har arrangert sommercamp med stor suksess i 2011 og sommercampen fikk også i år et bra overskudd, som foreningen kan bruke på seilsport og anleggene den disponerer. Æres den som æres bør Styret vil på denne måten takke alle som har vært involvert i driften av foreningen, hvor det er nedlagt et betydelig arbeid på mange områder. Dette står det stor respekt av, da all innsats er ulønnet, frivillig arbeid. Uten denne frivillige innsatsen ville det vært umulig å drive DSSF, med alle dens oppgaver i løpet av en sesong. John Øivind Saxebøl Leder styret DSSF Sesongen oppsummering Jollegruppa Etter flere år med fallende aktivitetsnivå er det nå håp om at den negative trenden er i ferd med å snu. Som andre foreninger har også DSSF slitt med stort frafall i løpet av vinteren i nybegynner- og rekruttklasser. I 2011 var det heldigvis relativt få som valgte å slutte med seiling i løpet av vinteren. Dette betød at vi hadde en sterk gruppe med rekrutter som fortsatte med seiling våren I tillegg kom de som allerede hadde seilt noen år og nybegynnerne. Årsmøtet januar 2011 godkjente en investering i nye optimistjoller. De innkjøpte jollene viste seg å være en god investering og bidro ytterligere til seilglede og seilferdigheter for de som fikk gleden av å bruke båtene. Til tross for at foreningen nå kan tilby båter av god kvalitet er det viktig at seilerne etter første eller senest andre året har egne optimistjoller. Egen båt innebærer at en seiler med en båt en kjenner på alle treningene. Det gir trygghet og bidrar til at seileren velger å fortsette med seiling som aktivitet. Den positive utviklingen skyldes også i stor grad trenerne. Karianne, Anders, Hermann, Amalie og Arthur har alle gjort en kjempeinnsats og har vært avgjørende for at vi har klart å styrke jollemiljøet. Dessverre valgte Bård Birkeland å slutte som trener og vi stod derfor uten trener for de mest erfarne optimistjolleseilerne høsten Heldigvis klarte vi å omrokkere slik at Karianne påtok seg ansvaret for den gruppen, mens de øvrige trenerne tok ansvar for de andre gruppene inklusive en gledelig stor nybegynnergruppe. Stor honnør til trenerne for deres innsats i En viktig oppgave nå er å få foreldrene mer engasjert i klubbens aktiviteter og i den oppfølging som må til når barna driver med seiling. Med DSSFs beliggenhet så er samtlige kretsregattaer og 3 av 4 nasjonale regattaer mindre enn 2 timers RIB- eller bilreise unna. Likevel innebærer oppfølging av barn som driver med seiling en stor innsats fra foreldrene. Regattadeltakelse, selv i lokale OAS- regattaer innebærer tidlig start og sen hjemkomst både lørdag og søndag. En mulig måte å redusere denne barrieren er å la klubben stille med trener på utvalgte regattaer. På den måten reduseres 4

5 nødvendig engasjement fra foreldrene, samtidig som seilerne blir mer selvgående og i større grad tar ansvar for egen aktivitet og egen båt. Alt i alt er optimistjollegruppen nå en av de sterkeste i Oslofjordområdet både med hensyn til alder og nivå med mange unge seilere med stort potensial. Det blir spennende å følge deres utvikling i årene som kommer. DSSF har i tillegg arrangert trening for e- joller. Hans Christian Haga var trener og seilere fra både Nesodden SF og DSSF deltok. Med færre seilere i de eldre årsklassene er det riktig å etablere treningsgrupper med seilere fra andre klubber slik at treningsgruppen blir større og kostnader kan reduseres. Nevnes må også Anders Pedersens overgang til Finnjolle. Det antas at det er første gang i klubbens historie at denne båtklassen er å finne på opplagsplassen. Etter meget oppløftende resultater i våre naboland holdt det dessverre ikke helt til OL- plass for Anders under VM i Perth. Heldigvis gjenstår det enda en god mulighet i VM i Miami i vinter og med egen båt på den regattaen og mer erfaring er mulighetene for OL- billett absolutt til stede. Brettgruppa Brettseilerne startet opp trening I begynnelsen av mai og avsluttet i midten av oktober har vært et år med positiv utvikling for brettgruppa. Vi har fått tre dyktig trenere til som har vært med å skaffe et voksende positivt miljø. I tillegg jobbet en ekstra trener med å kjøre flere nybegynnerkurs i sommer. Dette har resultert i at noen deltagere fortsatte på treningene i høst. Det var lagt opp til fleksibilitet for å gi et tilbud til alle som ønsket et tilbud. I alt var det kjørt 10 kurs. På vanlig treninger har vi også et tilbud til de som ønsker å starte opp midt i sesongen. Dette har resultert i at vi nå har en gruppe på åtte tenåringer som er klare til å starte opp i Barn- og juniorgruppa har vokst seg til en stabil og ivrig gjeng som i 2011 fikk mulighet å trene to ganger per uke. Foreldre og trenere er med på å skape et godt miljø preget av bra samarbeid og god deltagelse. I pinsen ble det for første gang arrangert en juniorcamp med trener på Hove. Dette er noe vi kommer til å bygge videre på og utvikle i fremtiden. Brettgruppa organiserte Norges Cup i Formula Windsurfing den september. Forholdene var bra med fint vær og god vind. Det var i alt 22 deltagere som inkludert flere DSSF- medlemmer og trener Christian Nybø fikk sammenlagt første plass i NC Formula. Flere juniormedlemmer var også med og fikk en prøvesmak på et slikt arrangement. Flere ble inspirert til å delta i fremtiden. En del utstyr har vært oppgradert og det har vært kjøpt inn flere brett. Noe som gruppen setter stor pris på. Det har vært noen sosiale aktiviteter i hver gruppe med varierende deltagelse. Den siste var en vellykket tur til Larkollen i oktober hvor de som hold ut lengst fikk pølser! Tur og hav Det har i 2011 vært noe lavere aktivitet innenfor tur og havgruppa enn i Generelt har de fleste regattaer i Oslofjorden merket lavere deltagelse enn foregående år. Dette på tross av større 5

6 seilbåtpark enn noen sinne. Rekrutteringen av aktive regattaseilere innenfor denne gruppen er ikke stor. Det har i Drøbak vært arrangert totalt 14 serieseilaser i seilaser i vårserien og 7 seilaser i høstserien. De aktive seilerne består hovedsakelig i båter fra DSSF. Vårserien talte totalt 20 båter innenfor LYS seiling, fire Formula- 18 båter og fire stk 11MOD. Det var lite vind i mange seilaser, men de fleste ble likevel gjennomført. Stor LYS- klasse talte 16 båter i vårserien. Liten klasse var fire båter. Det var tilsvarende aktivitet under høstserien, men noe mindre innen 11MOD, hvor i alt tre båter var deltagende. Klasseinndelingen i LYS har skapt en skjevfordeling innenfor klassene. Ved å endre dette i 2012, vil det bli morsommere og bedre konkurranse innenfor begge LYS- klasser. DSSF arrangerte tre enkeltstående seilaser med deltagelse fra båter fra Drøbak og omegn: Isbryter n, Håøya rundt og Uteligger n. Isbryter n samlet 12 båter innenfor LYS og tre stk F18. Håøya rundt samlet totalt 14 båter (17 i fjor), hvorav 5 var eksterne. Denne seilasen sammenfaller med andre større seilaser i området og må markedsføres tyngre i de nærliggende seilforeninger for å øke popularitet. Uteligger n hadde en nedgang i antall deltagere fra i fjor. (15 deltagende i LYS og 6 stk 11:MOD- båter). Denne sesongen deltok 11 båter totalt, alle i samme LYS klasse. Fire var eksterne. I forbindelse med Isbryter n ble det også arrangert hyggelig sosial sammenkomst på seilhytta etter regattaen. Gjennom utbygging av to store bryggeanlegg i området, håper vi på å rekruttere flere seilere til våre tur og hav- seilaser i fremtiden. Anleggskomiteen Anleggskomiteen har i 2011 bestått av Hugo Rye og Bjørn Frantsen. Arbeidet i komiteen har i 2011 i hovedsak dreid seg om gjennomføring av dugnader og tilpassing av anlegget i forbindelse med kommunen/båtforeningen sin bygging av ny havn. Dugnader Det er gjennomført to dugnader i perioden med relativt god deltakelse. Det har ikke vært noen spesielle oppgaver ved gjennomføringen av vår- og høstdugnaden. I forbindelse med ny båthavn på utsiden av anlegget til seilforeningen så vil vi måtte endre på anlegget/bryggene. Den nye løsningen vil sørge for at joller, brett, etc. enklest mulig skal komme seg ut og inn. Endringene vil dessverre medføre at vi mister en del båtplasser på seilsportanlegget. Dette løses for eksempel ved at noen båter flytter fra seilebrygga og inn til den nye havnen bak Gylteholmen. På denne måten frigjøres plass på seilbrygga til andre båter. Sommercamp Sommercampen ble nok en gang gjennomført med stor suksess i totalt 4 uker i sommer. Totalt deltok rundt 130 barn/unge. Til sammen jobbet 10 ansatte i til sammen 19 uker, under kyndig ledelse av campleder Andreas Busch. Arrangementet fikk god dekning i lokalavisene (Amta og ØB) med flere 6

7 innslag i løpet av sommeren. Foruten et meget godt økonomisk bidrag til foreningen så bidrar sommercampen også til god rekruttering og en positiv markedsføring av sporten vår. Seilhytta Hytteansvarlige har i 2011 vært Heidi Almås. Det har ikke vært nedsatt en egen hyttekomité. Rengjøring har i sesongen blitt gjennomført hver fredag og under sommercampen noe hyppigere, både onsdag og fredag. I forbindelse med sommercampen har det vært viktig med ekstra renhold, slik at hver ny uke startet med rene fine lokaler. Instruktører på sommercampen har rengjøring som en av sine oppgaver slik at kjøkkenet til en hver tid er rent og ryddig (for å holde maur osv borte) og ved regnvær må instruktørene ta en vask av garderober hver ettermiddag (gress og jord). Hytta har på årets 2 faste dugnader blitt grundig vasket og gjort klar for sommer- og vintersesongen. Det har ikke vært gjort noen investeringer i selve hytta og driften av denne. På grunn av svært høye strømkostnader, var seilhytta vinterstengt frem til mars Det innebar at vannet var stengt av og temperaturen senket til et minimumsnivå. Hytta er vinterstengt også denne vinteren. Hytta har sesongen 2011 primært hatt åpnet for salg på onsdager og det har vært lagt vekt på at det skal være salg av vafler og pølser på alle onsdagsregattaene. Regattaarrangør er selv ansvarlig for å ha mannskap til dette salget, noe som har fungert fint i de aller fleste tilfeller. I tillegg har det vært servering av vafler til nybegynnerne som trener jolle og brett. Kiosken har også hatt gode inntekter fra de ulike regattaene som ble arrangert i MOD International Championship I uke 30 arrangerte DSSF, 11MOD International Championship med 23 deltagere fra 5 nasjoner. Regattaene ble gjennomført utenfor Drøbak og Drøbak Gjestehavn. Det ble gjennomført tune- up seilaser i forkant av mesterskapet og åtte regattaer over tre dager. Det var veldig fine forhold og mye spennende seiling. Seilingen forgikk i store deler foran Drøbak sjøfront, så det var mange tilskuere på Torkildstranda, i gjestehavna, i Drøbak Båthavn og i Badeparken. Det var ekstra hyggelig at et lag fra DSSF vant, og de 5 andre lagene fra DSSF plasserte seg også bra på resultatlisten. Arrangementet ble en suksess takket være den store innsatsen de frivillige bidro med, det var over 60 stk som bidro på forskjellige måter, hvor alle var like viktige for helheten. En spesiell takk til våre 3 hovedsponsorer, Sparebank 1, Akershus Amtstidende og New Store Europe. Vi takker også Vindfangerbukta Båtforening for hjelp både før, under og etter arrangementet. En takk rettes også til Frogn Kommune som stilte den nye gjestehavnen til disposisjon og som også forserte fremdrift og i tillegg fikk lagt opp datalinjer til havna. Arrangementet ga et overskudd på ca. kr til DSSF. Mvh, arrangementskomiten for 11MOD Championship Drøbak 7

8 Årsberetning fra Gylteholmen Brygger AS Til DSSF årsmøte Gylteholmen Brygger AS (GB) er et heleid selskap av Drøbaksund Seilforening. Selskapet er etablert for å etablere og drifte en båthavn nord for Gylteholmen. Styret har bestått av følgende personer: Tore Holte, Harald Klæboe, Axel Brun og Bjørn Frantsen. GB har hatt et svært aktivt år i 2011 hvor både planlegging av havn, inngåelse av avtaler om leie av båtplass, utvelgelse og inngåelse av kontrakt for kjøp av brygger og avklaring i forhold til Gylteholmen seil- og motorbåtklubb (GSM) har tatt mye tid. Den nye båthavnen på Gylteholmen vil få kapasitet på ca. 60 båter. Prosessen med å fylle havnen har vært at vi sendte tilbud til alle medlemmer av DSSF om båtplass. Når svarfristen gikk ut for våre egne medlemmer sendte vi tilbud til alle de som ikke nådde opp i søknadsmassen hos Vindfangerbukta båtforening (VB). Resultatet av dette var at vi relativt raskt fylte opp den nye havnen med en kombinasjon av seil- og motorbåter. GB har i hele perioden hatt et nært og veldig godt samarbeid med VB. Vi har sammen med Heitmann hatt månedlige møter med Frogn kommune (FK) gjennom et samarbeidsutvalg. Dette utvalget ledes av ordføreren hvor også kommunens administrasjonsledelse har deltatt i alle møtene. Dette har vært fruktbare møter hvor aktuelle problemstillinger og statusoppdateringer har vært gitt av alle berørte parter. I disse møtene har også GSM deltatt. GB har inngått leieavtale med FK for reguleringsområdet nord for Gylteholmen. Dette innebærer at GSM, som i dag benytter området, har vært invitert inn i den nye havnen som selvstendig forening. Gjennom en rekke møter i året som har gått, har vi ført forhandlinger med GSM for å inngå avtale. Det er med glede vi nå kan informere om at en slik avtale nå er inngått mellom GB og GSM og som ivaretar begge parter på en god måte. GB har etter styrets oppfatning en sunn økonomi takket være tett oppfølging av inn- og utbetalinger. Vi benytter firmaet 123 Regnskap AS som vår samarbeidspartner for regnskapsførsel og inn- og utbetalinger. Det er inngått avtale med bryggeleverandørselskapet Pontona om levering og etablering av den nye havnen. Utførende selskap for etablering er Drøbak Marineservice AS. I skrivende stund er deler av bryggene bølgebryterne levert og ligger oppankret i området ved Gylteholmen. GB sendte, gjennom Pontona som ansvarlig søker, i begynnelsen av juli byggesøknad til FK. Det tok ca. fire måneder før behandling av søknaden ble igangsatt, til tross for gjentatte purringer i samarbeidsutvalget. Framdriften i søkeprosessen har etter vår oppfatning vært preget av «to skritt fram og ett tilbake». Vi vil allikevel understreke at med tett dialog med kommunen og nært samarbeid med Pontona/Drøbak Marineservice arbeider vi for at den nye havnen skal stå klar til sesongen Til slutt vil jeg takke de øvrige styremedlemmene i GB for det omfattende arbeidet de har påtatt seg ved å være med på å etablere den nye havnen. Det har vært lagt ned mange og jeg mener mange timer med frivillig arbeid i perioden og som har gjort at vi i dag er der vi er i dette prosjektet. I tillegg vil jeg uttrykke en stor takk til Rolf Busch som har gitt oss uvurderlig god juridisk bistand i arbeidet med å forme utbyggingsavtalen med FK og samarbeidsavtalen med GSM. 8

9 Drøbak, 15. januar 2012 For Gylteholmen Brygger AS Bjørn Frantsen Styrets leder 9

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte 5.03.13 for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb Årsmelding 2011 N todden bordtennisklubb Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 Notodden bordtennisklubb... 2 Bakgrunn for stiftelsen... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 4 Styremøter... 4 Antall

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmelding Bodø Seilforening 2011

Årsmelding Bodø Seilforening 2011 Årsmelding Bodø Seilforening 2011 1 Styrets sammensetning Konstituert leder: Stig Tenggren Nestleder: Gunnar Jørgensen Kasserer: Vibeke Jenssen Styremedlem: Per Saupstad Styremedlem: Hege Kvalnes Styremedlem:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Mai 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening VERDENSMESTER Foto: Espen Herud Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine. Utvikling for fremtiden 2 Det var fremsynte folk som planla og bygde Søly

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer