Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E-post: Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014"

Transkript

1 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb

2 Styret har gjennom 2014 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem / Sportslig leder Dag Rosmo Bundefjorden Styremedlem / Økonomi Susan Penty Asker Styremedlem / Cecilie Lind Bergen Styremedlem / Bredde Tim P Dagsberg Tønsberg Styremedlem / Material og sponsor Erlend Johansen KNS Styremedlem / Web Magnar Silseth Stavanger Styremedlem / Båt- og medlemsregister Revisor: Kirsti Pettersen Soon Revisor Valgkomitè: Geir Dahl Andersen Asker Leder valgkomiteen Ole Johnny Hella Hjellestad Medlem valgkomiteen Jon Anders Quamme Sandefjord SF Medlem valgkomiteen Oppsummering 2014 har stort sett vært gjennomført som tidligere år med samlinger og regattaer. Norsk Optimistjolleklubb består av et styre på 7-8 personer som alle i tillegg til styrevervet har oppgaver eller engasjement i egen klubb. Optimistjolleklubben besitter ikke selv utstyr som lokaler, rib er og bøyer egnet for å gjennomføre samlinger. Det betyr at samlinger som gjennomføres i NOK-regi må baseres på lånte lokaler, båter, materiell samt innleide trenere. Dette kompliserer gjennomføringen av arrangementet og gjør det også vanskelig å oppnå tilfredsstillende økonomi. De som tilhører en klubb kan lettere finne gode og kostnadseffektive ordninger for å gjennomføre en samling. Konkret medførte dette at påskesamlingen ble arrangert av Drøbaksund Seilforening. Øvrige samlinger, untatt mesterskapssamlingen, arrangeres som før av klubber etter søknad. Optimistjollen står fortsatt sterkt som opplæringsbåt både i Norge og internasjonalt. NOK har 46 medlemsklubber spredt fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Etter noen år med fallende deltakelse på samlinger og NC kan vi nå registrere at deltakelsen synes å ha stabilisert seg eller sågar stiger litt. Det gjøres et meget godt arbeid med rekruttering i NSF regi. Klubber oppmuntres til å starte seilkurs. Dette har gitt resultater allerede og forventes å gi ytterligere resultater i årene fremover. Klubber som Haugesund, Sarpsborg og Sandfjord er nye eller har vært uten optimistseilere i flere år, men stiller nå med deltagere på NC. Det er gledelig! Som en avslutning på sesongen har de fleste klubbene en avslutningsfest med utdeling av premier samt de tradisjonelle bronse, sølv og gullror basert på seilernes ferdigheter. Etterspørselen etter særlig bronseror overgikk med god margin våre antagelser. Dette til tross for at styret så seg nødt til å bortimot doble prisen for å bringe utsalgsprisen mer på linje med 2

3 innkjøpssprisen. I den grad salget av bronsror er et mål på fremtidig aktivitet må det være lov å se lyst på fremtiden for optimistjolleseiling i Norge. I henhold til NOKs handlingsplan har styret i 2014 prøvd å sette fokus på følgende hovedområder: 1) Sikre god rekruttering og bredde, 2) Bygge et godt klassemiljø og bidra til seilerglede, 4) Øke nivået på eliten og 5) Gode sportslige arrangementer og rammebetingelser. NOKs inntekter består hovedsaklig av kontingenter og andel fra Norgescup er fra klubber. NOKs utgifter består hovedsaklig av trenerutgifter. For regattaer som VM, EM og Nordisk er det tatt som utgangspunkt at kostnadene skal dekkes fullt ut av innbetaling for hver enkelt seiler. For klasse b-trener på NC samt rekruttsamlinger dekker NOK utgiftene til en trener uten at dette hentes inn igjen i form av betaling fra seilerne. En vesentlig del av NOKs inntekter går således til å styrke bredde og rekruttering i tråd med styrets ønske. Til sist rettes en stor takk til seilere, foreldre, trenere, arrangører, klubber og øvrig støtteapparat som alle på hver sin måte gir viktige bidrag til Optimistjolleseilingen i Norge! Omsetningen gjennom NOK har i 2014 vært på kr Resultatet for året er negativt med kr Styret i Norsk Optimistjolleklubb 12. januar 2015 Lars Tomasgaard Dag Rosmo Susan Penty Leder Styremedlem Styremedlem Erlend Johansen Magnar Silseth Stein F. Andresen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Cecilie Lind Styremedlem Tim Dagsberg Styremedlem 3

4 Medlemmer Styret i NOK har jobbet aktivt mot eksisterende og nye medlemmer. Medlemsregisteret har vært løpende oppdatert gjennom året. NOK hadde ved utgangen av året totalt 177 medlemmer. Vi har ett æresmedlem. Økonomi Omsetningen gjennom NOK har i 2014 vært på kr Resultatet for året er negativt med kr Det vises for øvrig til note 2 i årsregnskapet. NOKs største inntektskilder har gjennom året vært medlemskontingenter, andel deltakeravgift fra NC-arrangørene, inntekter fra båtregisteret og rekrutteringsstøtte fra NSF. Klubbens største netto utgifter er lønn til trenere og økonomisk støtte til våre medlemmer. Internettløsningen for å registrere og betale medlemskap i NOK og båtregister på har fungert som i fjor. Samme løsning har vært benyttet for arrangementspåmelding og betalinger. Vi har styrt økonomien på våre aktiviteter og samlinger ut ifra et på forhånd fastsatt budsjett pr. arrangement. Hovedprinsippet har vært at alle samlingene og mesterskapene skulle gå i tilnærmet null, med unntak av påskesamlingen som skulle gå med overskudd og støtte til rekruttsamlingene. I tillegg er det brukt ekstra midler til trenerstøtte til JNOM, EM og VM. Styret vurderer klubben sin økonomi som akseptabel. Egenkapitalen er nå på kr ,-. 4

5 Styrets arbeid Styret har gjennom hele året besvart spørsmål fra medlemmene på e-post og pr. telefon. Det er avholdt informasjonsmøte ifm. uttak til mesterskapene. Styret har lagt vekt på hurtig og god informasjon via web på optimistjolle.no. Siden ble i løpet av året totalt fornyet noe som har forbedret utseende og lesbarhet. Styret ønsker at det i større utstrekning kan legges ut informasjon om bredden i sporten. Erfaringsmessig skrives det mye om resultater og prestasjoner, men lite om breddeaktiviteter. Styret vil fortsette å oppfordre klubber til å komme med stoff til hjemmesiden, og arbeide for at dette skal bli en levende og interessant nyhetskanal. NOK har i løpet av året hatt løpende dialog med NSF og de andre klasseklubbene. I dialog med NSF er ansvaret for NC-håndboken overført til NSF. NSF kalte inn til møtet om fordeling av NC samt koordinerte de forskjellige ønsker mht arrangørklubber. Det er mange hensyn som må tas ved fordeling. Viktigste hensyn er at reisetid fordeles over tid og seilere slik at ingen seilere tilbringer dagevis i bil for å komme til og fra Norgescup. Båtregisteret NOK s Båtregister er et offisielt klasseregister for Optimistjoller i Norge. Registeret utsteder norske båtkort, som erstatter målebrev mv. ved deltaking i regattaer som Norges Cup og NM. Avgift for registrering av joller har vært kr 500,- for nyregistrering og kr 200,- for omregistrering, samme priser som for I 2014 (pr 1 des 2014) har det vært foretatt 51 omregistreringer og 40 nyregistreringer av båter. Siste registrerte båt er NOR Inntektene fra båtregisteret var i 2014 på kr ,- (2013: kr ,-). Ranking Rankinglisten har vært oppdatert løpende etter hver Norges Cup. NOKs rankingregler for NC, uttak til mesterskap og samlinger samt Lag-seilaser i utlandet er også tilgjengelig på nettsidene. Stor takk til Erlend Johansen for at han tatt jobben med å holde rankingen oppdatert. 5

6 Samlinger NOKs påskesamling Årets påskesamling ble 2014 avholdt i Drøbaksund i perioden April. Samlingen foregikk parallelt med samlingen i Nederland og en del seilere deltok på denne. Rundt 50 seilere fra hele østlandsområdet deltok på 4 dager med svært gode og utfordrende forhold. Trenere under samlingen var; Kristian Hammarstrøm, Geir Dahl Andersen, Magnus Andersen, Harald Fæste og Karianne Hammarstrøm. Trenerteamet fungerte svært godt. Sammen med fantastiske forhold gjorde det samlingen flott og lærerik. 6

7 Treningen hadde fokus på «rustbanking» og forberede seilerne på sesongens NC regattaer. Det var i utgangspunktet tenkt at gruppa skulle deles etter kompetanse etter en innledende treningsregatta. Da lørdagen bød på nesten 14 sekundmeter fra sør, måtte planene endres. Seilerne ble etter hvert gruppert etter ferdigheter og trenerne roterte på de ulike gruppene. Både lørdag og til dels søndagen bød på mye vind og en del krapp sjø. Det var i en periode mange som slet under forholdene og kapasiteten på følgebåter og sikkerhets båter ble stilt på prøve. Vi kunne i perioder hatt flere og bedre egnede båter til dette. Etter to dager med hard vind fra sør, dreide vinden over på nord og vi fikk forhold som passet de mindre erfarne bedre. 6-9 sekundmeter fra nordvest gjorde at man fikk gjennomført mange øvelser, starttrening og en avsluttende regatta. Det ble brukt mye tid på evaluering på land etter øktene. Seilerne hadde også felles varm lunsj med trenerne på restauranten ved siden av seilforeningen. En solid varmlunsj ble satt pris på av alle. Alle økter ble gjennomført som planlagt. Det ble ikke avholdt foreldreforedrag, da mange voksne dro hjem eller på jobb under denne samlingen. Grunnet samlingens beliggenhet var det få som overnattet lokalt. Andre treningssamlinger Norsk Optimistjolleklubb har i 2014, i tillegg til samlingene nevnt ovenfor, arrangert eller bidratt på følgende samlinger: - Mesterskapssamling i Son for seilere, og reserver som var tatt ut til årets JNoM, EM og VM. I tillegg deltok seilere som var kvalifisert ihht rankingen men som var for unge til å delta på mesterskapene. - Rekruttsamling for Østlandet i regi av Bundefjorden Seilforening - Rekruttsamling på Vestlandet i regi av Bergens Seilforening - Rekruttsamling på Sørlandet i regi av Søgne Seilforening - Rekruttsamling i Nord i regi av Trondheim Seilforening - Felles nordisk elitesamling i Marstrand Norges Cup NOK har hatt tett dialog med alle NC arrangører i forkant av arrangementene, herunder kommet med innspill og kommentarer til kunngjøring og seilingsbestemmelser. I 2014 ble det fra NOK lagt vekt på kvalitet og ikke kvantitet når det gjelder regatter. Mål for en NC er 6 seilaser, men det bør maks seiles 3 per dag hvor hver seilas skal vare mellom 45-60minutter. Unntak fra dette er bare hvis det ikke er seilt noen seilaser en av dagene. Det har videre vært en løpende dialog med arrangørene i forbindelse med NC arrangementene. Årets Norges Cuper ble arrangert i Moss, Ran, Arendal og Sandefjord. Arrangementene var stort sett bra, men det er mange faktorer og tidligere erfaringer som gjør at det er viktig med god og tett oppfølging av arrangørene i forkant av arrangementene. Samtidig er det viktig å 7

8 påpeke at NOK ikke er medarrangør men premissgiver og diskusjonspartner for foreningene som arrangerer NC og NM. Resultater Norges Cup en 2014: Nr. 1 Uffe Sogn Tomasgaard, Drøbaksund SF Nr. 2 Pia Dahl Andersen, Asker SF Nr. 3 Mathias Berthet, KNS NM for Optimist i Stavanger NM i Optimist ble i år for siste gang arrangert som del av Stor NM i Stavanger. Det ble et fint arrangement med varierende vind, men fine seilforhold. Medaljevinnerne i hver av klassene ble: Jenter Gutter Gullmedalje: Sølvmedalje: Bronsemedalje: Gullmedalje: Sølvmedalje: Bronsemedalje: Pia Dahl Andersen, Asker SF Vilde Anine S. Berg, Tønsberg SF Karoline Eirin Vabø, Ran SF Uffe Tomasgaard, Drøbaksund SF Mathias Berthet, KNS Fredrik Andresen, Bundefjorden SF NOKs Lag Cup NOK Lag Cup ble første gang arrangert i Bakgrunnen for dette var at antallet lag som deltok i lag NM var synkende. Barneidrettsreglene gjør at det kun er åringene som kan være med i Lag NM, samtidig som flere slutter i Optimisten før de fyller 15 år. For at yngre seilere skulle kunne få være med har NOK derfor valgt å arrangere en egen Lag Cup. Dommerutvalgets klage til regel og apellkomiteen i 2013 resulterte i noen mindre justeringer på hvordan lagoppsettet ble gjennomført. NOK Lag Cup ble i 2014 arrangert i samarbeid med Tønsberg SF. 14 lag deltok. Flott vær denne helgen med akkurat passe vind for lagseiling. Banen ble lagt helt inn mot land på Fjærholmen, slik at tilskuere og andre kunne se det hele fra land. Resultater: 1. plass: Ran SF 2. plass: Asker 3. plass: KNS 8

9 Internasjonale mesterskap og regattaer VM- San Isidro Årets verdensmesterskap ble arrangert i siste del av oktober i Buenos Aires. Arrangementet gikk ved seilklubben i San Isidro, en forstad til Buenos Aires. Seilforholdene var gode, men svært kompliserte med sterk strøm som til tider medførte at mange seilere drev over linjen i starten og derfor ble notert BFD. Fire av de norske seilerne fikk båtene sendt til Argentina vha Winner. Dette fungerte godt og medførte mindre frustrasjoner enn andre land som fikk noen nye charterbåter og noen som var opp til 2-3 år gamle. Gonzalo Pollitzer(Bocha) var trener for de norske seilerne. Han er fra seilklubben i San Isidro og kjenner derfor forholdene godt. Erfaringene med bruk av Bocha som trener var stort sett gode. Barna er flinke i engelsk slik at språkmessig var det små problemer. Bocha var nok uvant med norske helikopter/curling foreldre noe som skapte litt gnisninger i begynnelsen, men det gikk seg til etter hvert det også. Kostnadsmessig ble det noe rimeligere enn å bruke en norsk trener på grunn av lavere reise- og oppholdskostnader. Resultatmessig var dette VM på linje med fjoråret og noe bedre enn tidligere år. Lagseilingen gikk meget bra med en delt 4. plass som resultat! 9

10 EM - Dublin, Irland Det norske laget besto av: Pia Dahl Andersen, Knuta Bugge, Rolf Peder Flem Gjerstad, Torstein E Tenstad, Sarah K. L. Thodesen, Magnus Behrens og Emilie Dahl Andersen. Trener var Gorm Grenness. Hele det norske laget, med foreldre, bodde på samme hotell bare noen hundre meter fra seilforeningen. Da vi mottok seilingsbestemmelsene var det flere som synes det var pussig med såpass utførlige beskrivelser av hva man skulle gjøre hvis det ble tåke, men det viste seg å være nødvendig. De første dagene var det god styrke på vinden, og vi fikk seilt mye. De siste dagene skapte både tåken og mindre vind mer utfordring for gjennomføringen. Pia seilte klart best av de norske, og endte til slutt på en 11. plass blant jentene. Junior Nordisk Mesterskap juli, Horten, Norge JNoM ble i 2014 arrangert i Horten på hjemmebane. Det var fantastisk sommervær, men dessverre uteble vinden. Før siste dag var det blitt gjennomført EN seilas for guttene. Lagseilingen ble således avlyst. Men for å få til et gyldig JNoM, ble første start satt til 06: timer senere hadde både jentene og guttene 4 seilaser hver og således et gyldig mesterskap. 10

11 Horten skal ha honnør for å legge til rette god stemning og for å gjøre det beste ut av de vanskelige forholdene. Resultatmessig ble det bedre enn på flere år. Fredrik Andresen fikk bronsemedalje og Emil Dagsberg 4.plass av guttene, mens Karoline Brudevoll ble nr. 6 og Maren Edland nr. 8 av jentene. Trenere: Bjørnar Erikstad, Karianne Jårvik, Magnus Brun og Marcus Salterød Jonas Viktige saker som Styret har arbeidet med i 2014 Informasjon til medlemmene på nettsidene og gjennom nyhetsbrev. Planlegging og gjennomføring av NOKs treningssamlinger på elite- og rekruttnivå. Dialog med årets NC-arrangører Planlegging av sesongens internasjonale mesterskap Holdt kontakt med de danske, svenske og finske optimistjolleklubbene Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres bidrag Fortsatt arbeidet med god følgebåtkultur, foreldrevettregler og å redusere antall protester i etterkant av NC for klasse B Salg av landslagstøy og eget NOK-tøy (seilvester, joggebukser, gensere og t-skjorter) for å profilere NOK og optimistjolleseiling. Salg av NOKs bronseror, sølv og gullror Skaffe trekkepremier til NOKs arrangementer 11

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2014 26. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-vm i Oman. Foto: Per Bordal Kjære venner! 2 I skrivende stund er det barskt vintervær utenfor vinduene.

Detaljer

Årsberetning. For. Norsk Europajolleklubb 29.12.2008

Årsberetning. For. Norsk Europajolleklubb 29.12.2008 Årsberetning For Norsk Europajolleklubb 9.1.008 1. Innledning Europajolle klassen har i 008 vært under betydelig press. Spesielt høsten 008 har det pågått en til dels opphetet diskusjon på Seilmagasinets

Detaljer

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken

Detaljer

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 TUR- OG HAVSEILER GRUPPE...SIDE 10 RAPPORT FRA REGATTAKOMITEEN...SIDE

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR TROMSØ SEILFORENING

ÅRSMELDING 2012 FOR TROMSØ SEILFORENING ÅRSMELDING 2012 FOR TROMSØ SEILFORENING 1. Følgende styre ble valgt på årsmøtet som ble avholdt tirsdag 28 februar 2012: Formann: Christian Sæther Riksheim Nestformann: Knut Eilif Schrøder Styremedlemmer:

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

En guide til optimistjolleseilere med foreldre

En guide til optimistjolleseilere med foreldre En guide til optimistjolleseilere med foreldre November 2009 [ Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hva er Optimistjolleseiling?... 4 Stavanger Seilforening... 4 Treninger... 5 Introkurs... 5 Viderekomne

Detaljer

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011 Seilkretstinget 2011 mandag 24. januar kl 19:00 Express er i aksjon under KM 2010 Foto: Kjell Magnus Økland Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET

Detaljer

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra seksjonsansvarlig Utvalgene under klubbstøtte avgir egen rapport. Satsing og tilrettelegging for roing for funksjonshemmede, har det siste året vært konsentrert

Detaljer

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING FREDAG 4. mars 2011, KL. 18.00 Sted: Seilforeningens lokale, Storgt. 29B Dagsorden/sakliste Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O R A N S E I L F O R E N I N G Årsmelding 2009 INNHOLD Rapport fra Regattautvalget

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012 Seilkretstinget 2012 tirsdag 24. januar kl 19:00 Joller i treningsaksjon. Fra Pinseleir i RAN 2011 Foto: Sissel Bertelsen Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte 5.03.13 for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

ARENDALS SEILFORENING

ARENDALS SEILFORENING ARENDALS SEILFORENING ÅRSMØTE 2014 Torsdag 19.februar 2015 kl. 18.00 DAGSORDEN: 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 foto Arild Schei 2008 arisch@online.no Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 Oversikt over LYS-målebrev 2004 2005 2006 2007 2008 A-båter 413 515 550 536 597 B-båter 239 256 258 207 197

Detaljer