Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb"

Transkript

1 Drøbak, 6. desember 2014 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 4. februar 2015 kl Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt 2. Godkjenning av innkallingen og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og to personer for å underskrive protokollen 4. Gjennomgang av styrets årsberetning for Fremlegging av regnskap for 2014 og revisors beretning 6. Styrets forslag til handlingsplan for Fastsettelse av kontingent for Godkjenning av budsjett for Innkomne forslag 10. Valg av nytt styre, valgkomité og revisor Etter det ordinære årsmøtet avholdes et kort, uformelt medlemsmøte Møtedeltagerne kan stille spørsmål og det åpnes for felles diskusjoner. Det oppfordres til å melde inn spørsmål og tema for diskusjon i forkant av møtet. Møteleder velges blant de fremmøtte

2 Oslo5. februar 2014 Sak 4: Gjennomgang av styrets årsberetning for 2014 Forslag til vedtak: Årsmøtet tar gjennomgang av styrets årsberetning for 2014 til etterretning. Saksnotat: Vedlegg: Årsberetning for 2014.

3 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb

4 Styret har gjennom 2014 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem / Sportslig leder Dag Rosmo Bundefjorden Styremedlem / Økonomi Susan Penty Asker Styremedlem / Cecilie Lind Bergen Styremedlem / Bredde Tim P Dagsberg Tønsberg Styremedlem / Material og sponsor Erlend Johansen KNS Styremedlem / Web Magnar Silseth Stavanger Styremedlem / Båt- og medlemsregister Revisor: Kirsti Pettersen Soon Revisor Valgkomitè: Geir Dahl Andersen Asker Leder valgkomiteen Ole Johnny Hella Hjellestad Medlem valgkomiteen Jon Anders Quamme Sandefjord SF Medlem valgkomiteen Oppsummering 2014 har stort sett vært gjennomført som tidligere år med samlinger og regattaer. Norsk Optimistjolleklubb består av et styre på 7-8 personer som alle i tillegg til styrevervet har oppgaver eller engasjement i egen klubb. Optimistjolleklubben besitter ikke selv utstyr som lokaler, rib er og bøyer egnet for å gjennomføre samlinger. Det betyr at samlinger som gjennomføres i NOK-regi må baseres på lånte lokaler, båter, materiell samt innleide trenere. Dette kompliserer gjennomføringen av arrangementet og gjør det også vanskelig å oppnå tilfredsstillende økonomi. De som tilhører en klubb kan lettere finne gode og kostnadseffektive ordninger for å gjennomføre en samling. Konkret medførte dette at påskesamlingen ble arrangert av Drøbaksund Seilforening. Øvrige samlinger, untatt mesterskapssamlingen, arrangeres som før av klubber etter søknad. Optimistjollen står fortsatt sterkt som opplæringsbåt både i Norge og internasjonalt. NOK har 46 medlemsklubber spredt fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Etter noen år med fallende deltakelse på samlinger og NC kan vi nå registrere at deltakelsen synes å ha stabilisert seg eller sågar stiger litt. Det gjøres et meget godt arbeid med rekruttering i NSF regi. Klubber oppmuntres til å starte seilkurs. Dette har gitt resultater allerede og forventes å gi ytterligere resultater i årene fremover. Klubber som Haugesund, Sarpsborg og Sandfjord er nye eller har vært uten optimistseilere i flere år, men stiller nå med deltagere på NC. Det er gledelig! Som en avslutning på sesongen har de fleste klubbene en avslutningsfest med utdeling av premier samt de tradisjonelle bronse, sølv og gullror basert på seilernes ferdigheter. Etterspørselen etter særlig bronseror overgikk med god margin våre antagelser. Dette til tross for at styret så seg nødt til å bortimot doble prisen for å bringe utsalgsprisen mer på linje med 2

5 innkjøpssprisen. I den grad salget av bronsror er et mål på fremtidig aktivitet må det være lov å se lyst på fremtiden for optimistjolleseiling i Norge. I henhold til NOKs handlingsplan har styret i 2014 prøvd å sette fokus på følgende hovedområder: 1) Sikre god rekruttering og bredde, 2) Bygge et godt klassemiljø og bidra til seilerglede, 4) Øke nivået på eliten og 5) Gode sportslige arrangementer og rammebetingelser. NOKs inntekter består hovedsaklig av kontingenter og andel fra Norgescup er fra klubber. NOKs utgifter består hovedsaklig av trenerutgifter. For regattaer som VM, EM og Nordisk er det tatt som utgangspunkt at kostnadene skal dekkes fullt ut av innbetaling for hver enkelt seiler. For klasse b-trener på NC samt rekruttsamlinger dekker NOK utgiftene til en trener uten at dette hentes inn igjen i form av betaling fra seilerne. En vesentlig del av NOKs inntekter går således til å styrke bredde og rekruttering i tråd med styrets ønske. Til sist rettes en stor takk til seilere, foreldre, trenere, arrangører, klubber og øvrig støtteapparat som alle på hver sin måte gir viktige bidrag til Optimistjolleseilingen i Norge! Omsetningen gjennom NOK har i 2014 vært på kr Resultatet for året er negativt med kr Styret i Norsk Optimistjolleklubb 12. januar 2015 Lars Tomasgaard Dag Rosmo Susan Penty Leder Styremedlem Styremedlem Erlend Johansen Magnar Silseth Stein F. Andresen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Cecilie Lind Styremedlem Tim Dagsberg Styremedlem 3

6 Medlemmer Styret i NOK har jobbet aktivt mot eksisterende og nye medlemmer. Medlemsregisteret har vært løpende oppdatert gjennom året. NOK hadde ved utgangen av året totalt 177 medlemmer. Vi har ett æresmedlem. Økonomi Omsetningen gjennom NOK har i 2014 vært på kr Resultatet for året er negativt med kr Det vises for øvrig til note 2 i årsregnskapet. NOKs største inntektskilder har gjennom året vært medlemskontingenter, andel deltakeravgift fra NC-arrangørene, inntekter fra båtregisteret og rekrutteringsstøtte fra NSF. Klubbens største netto utgifter er lønn til trenere og økonomisk støtte til våre medlemmer. Internettløsningen for å registrere og betale medlemskap i NOK og båtregister på har fungert som i fjor. Samme løsning har vært benyttet for arrangementspåmelding og betalinger. Vi har styrt økonomien på våre aktiviteter og samlinger ut ifra et på forhånd fastsatt budsjett pr. arrangement. Hovedprinsippet har vært at alle samlingene og mesterskapene skulle gå i tilnærmet null, med unntak av påskesamlingen som skulle gå med overskudd og støtte til rekruttsamlingene. I tillegg er det brukt ekstra midler til trenerstøtte til JNOM, EM og VM. Styret vurderer klubben sin økonomi som akseptabel. Egenkapitalen er nå på kr ,-. 4

7 Styrets arbeid Styret har gjennom hele året besvart spørsmål fra medlemmene på e-post og pr. telefon. Det er avholdt informasjonsmøte ifm. uttak til mesterskapene. Styret har lagt vekt på hurtig og god informasjon via web på optimistjolle.no. Siden ble i løpet av året totalt fornyet noe som har forbedret utseende og lesbarhet. Styret ønsker at det i større utstrekning kan legges ut informasjon om bredden i sporten. Erfaringsmessig skrives det mye om resultater og prestasjoner, men lite om breddeaktiviteter. Styret vil fortsette å oppfordre klubber til å komme med stoff til hjemmesiden, og arbeide for at dette skal bli en levende og interessant nyhetskanal. NOK har i løpet av året hatt løpende dialog med NSF og de andre klasseklubbene. I dialog med NSF er ansvaret for NC-håndboken overført til NSF. NSF kalte inn til møtet om fordeling av NC samt koordinerte de forskjellige ønsker mht arrangørklubber. Det er mange hensyn som må tas ved fordeling. Viktigste hensyn er at reisetid fordeles over tid og seilere slik at ingen seilere tilbringer dagevis i bil for å komme til og fra Norgescup. Båtregisteret NOK s Båtregister er et offisielt klasseregister for Optimistjoller i Norge. Registeret utsteder norske båtkort, som erstatter målebrev mv. ved deltaking i regattaer som Norges Cup og NM. Avgift for registrering av joller har vært kr 500,- for nyregistrering og kr 200,- for omregistrering, samme priser som for I 2014 (pr 1 des 2014) har det vært foretatt 51 omregistreringer og 40 nyregistreringer av båter. Siste registrerte båt er NOR Inntektene fra båtregisteret var i 2014 på kr ,- (2013: kr ,-). Ranking Rankinglisten har vært oppdatert løpende etter hver Norges Cup. NOKs rankingregler for NC, uttak til mesterskap og samlinger samt Lag-seilaser i utlandet er også tilgjengelig på nettsidene. Stor takk til Erlend Johansen for at han tatt jobben med å holde rankingen oppdatert. 5

8 Samlinger NOKs påskesamling Årets påskesamling ble 2014 avholdt i Drøbaksund i perioden April. Samlingen foregikk parallelt med samlingen i Nederland og en del seilere deltok på denne. Rundt 50 seilere fra hele østlandsområdet deltok på 4 dager med svært gode og utfordrende forhold. Trenere under samlingen var; Kristian Hammarstrøm, Geir Dahl Andersen, Magnus Andersen, Harald Fæste og Karianne Hammarstrøm. Trenerteamet fungerte svært godt. Sammen med fantastiske forhold gjorde det samlingen flott og lærerik. 6

9 Treningen hadde fokus på «rustbanking» og forberede seilerne på sesongens NC regattaer. Det var i utgangspunktet tenkt at gruppa skulle deles etter kompetanse etter en innledende treningsregatta. Da lørdagen bød på nesten 14 sekundmeter fra sør, måtte planene endres. Seilerne ble etter hvert gruppert etter ferdigheter og trenerne roterte på de ulike gruppene. Både lørdag og til dels søndagen bød på mye vind og en del krapp sjø. Det var i en periode mange som slet under forholdene og kapasiteten på følgebåter og sikkerhets båter ble stilt på prøve. Vi kunne i perioder hatt flere og bedre egnede båter til dette. Etter to dager med hard vind fra sør, dreide vinden over på nord og vi fikk forhold som passet de mindre erfarne bedre. 6-9 sekundmeter fra nordvest gjorde at man fikk gjennomført mange øvelser, starttrening og en avsluttende regatta. Det ble brukt mye tid på evaluering på land etter øktene. Seilerne hadde også felles varm lunsj med trenerne på restauranten ved siden av seilforeningen. En solid varmlunsj ble satt pris på av alle. Alle økter ble gjennomført som planlagt. Det ble ikke avholdt foreldreforedrag, da mange voksne dro hjem eller på jobb under denne samlingen. Grunnet samlingens beliggenhet var det få som overnattet lokalt. Andre treningssamlinger Norsk Optimistjolleklubb har i 2014, i tillegg til samlingene nevnt ovenfor, arrangert eller bidratt på følgende samlinger: - Mesterskapssamling i Son for seilere, og reserver som var tatt ut til årets JNoM, EM og VM. I tillegg deltok seilere som var kvalifisert ihht rankingen men som var for unge til å delta på mesterskapene. - Rekruttsamling for Østlandet i regi av Bundefjorden Seilforening - Rekruttsamling på Vestlandet i regi av Bergens Seilforening - Rekruttsamling på Sørlandet i regi av Søgne Seilforening - Rekruttsamling i Nord i regi av Trondheim Seilforening - Felles nordisk elitesamling i Marstrand Norges Cup NOK har hatt tett dialog med alle NC arrangører i forkant av arrangementene, herunder kommet med innspill og kommentarer til kunngjøring og seilingsbestemmelser. I 2014 ble det fra NOK lagt vekt på kvalitet og ikke kvantitet når det gjelder regatter. Mål for en NC er 6 seilaser, men det bør maks seiles 3 per dag hvor hver seilas skal vare mellom 45-60minutter. Unntak fra dette er bare hvis det ikke er seilt noen seilaser en av dagene. Det har videre vært en løpende dialog med arrangørene i forbindelse med NC arrangementene. Årets Norges Cuper ble arrangert i Moss, Ran, Arendal og Sandefjord. Arrangementene var stort sett bra, men det er mange faktorer og tidligere erfaringer som gjør at det er viktig med god og tett oppfølging av arrangørene i forkant av arrangementene. Samtidig er det viktig å 7

10 påpeke at NOK ikke er medarrangør men premissgiver og diskusjonspartner for foreningene som arrangerer NC og NM. Resultater Norges Cup en 2014: Nr. 1 Uffe Sogn Tomasgaard, Drøbaksund SF Nr. 2 Pia Dahl Andersen, Asker SF Nr. 3 Mathias Berthet, KNS NM for Optimist i Stavanger NM i Optimist ble i år for siste gang arrangert som del av Stor NM i Stavanger. Det ble et fint arrangement med varierende vind, men fine seilforhold. Medaljevinnerne i hver av klassene ble: Jenter Gutter Gullmedalje: Sølvmedalje: Bronsemedalje: Gullmedalje: Sølvmedalje: Bronsemedalje: Pia Dahl Andersen, Asker SF Vilde Anine S. Berg, Tønsberg SF Karoline Eirin Vabø, Ran SF Uffe Tomasgaard, Drøbaksund SF Mathias Berthet, KNS Fredrik Andresen, Bundefjorden SF NOKs Lag Cup NOK Lag Cup ble første gang arrangert i Bakgrunnen for dette var at antallet lag som deltok i lag NM var synkende. Barneidrettsreglene gjør at det kun er åringene som kan være med i Lag NM, samtidig som flere slutter i Optimisten før de fyller 15 år. For at yngre seilere skulle kunne få være med har NOK derfor valgt å arrangere en egen Lag Cup. Dommerutvalgets klage til regel og apellkomiteen i 2013 resulterte i noen mindre justeringer på hvordan lagoppsettet ble gjennomført. NOK Lag Cup ble i 2014 arrangert i samarbeid med Tønsberg SF. 14 lag deltok. Flott vær denne helgen med akkurat passe vind for lagseiling. Banen ble lagt helt inn mot land på Fjærholmen, slik at tilskuere og andre kunne se det hele fra land. Resultater: 1. plass: Ran SF 2. plass: Asker 3. plass: KNS 8

11 Internasjonale mesterskap og regattaer VM- San Isidro Årets verdensmesterskap ble arrangert i siste del av oktober i Buenos Aires. Arrangementet gikk ved seilklubben i San Isidro, en forstad til Buenos Aires. Seilforholdene var gode, men svært kompliserte med sterk strøm som til tider medførte at mange seilere drev over linjen i starten og derfor ble notert BFD. Fire av de norske seilerne fikk båtene sendt til Argentina vha Winner. Dette fungerte godt og medførte mindre frustrasjoner enn andre land som fikk noen nye charterbåter og noen som var opp til 2-3 år gamle. Gonzalo Pollitzer(Bocha) var trener for de norske seilerne. Han er fra seilklubben i San Isidro og kjenner derfor forholdene godt. Erfaringene med bruk av Bocha som trener var stort sett gode. Barna er flinke i engelsk slik at språkmessig var det små problemer. Bocha var nok uvant med norske helikopter/curling foreldre noe som skapte litt gnisninger i begynnelsen, men det gikk seg til etter hvert det også. Kostnadsmessig ble det noe rimeligere enn å bruke en norsk trener på grunn av lavere reise- og oppholdskostnader. Resultatmessig var dette VM på linje med fjoråret og noe bedre enn tidligere år. Lagseilingen gikk meget bra med en delt 4. plass som resultat! 9

12 EM - Dublin, Irland Det norske laget besto av: Pia Dahl Andersen, Knuta Bugge, Rolf Peder Flem Gjerstad, Torstein E Tenstad, Sarah K. L. Thodesen, Magnus Behrens og Emilie Dahl Andersen. Trener var Gorm Grenness. Hele det norske laget, med foreldre, bodde på samme hotell bare noen hundre meter fra seilforeningen. Da vi mottok seilingsbestemmelsene var det flere som synes det var pussig med såpass utførlige beskrivelser av hva man skulle gjøre hvis det ble tåke, men det viste seg å være nødvendig. De første dagene var det god styrke på vinden, og vi fikk seilt mye. De siste dagene skapte både tåken og mindre vind mer utfordring for gjennomføringen. Pia seilte klart best av de norske, og endte til slutt på en 11. plass blant jentene. Junior Nordisk Mesterskap juli, Horten, Norge JNoM ble i 2014 arrangert i Horten på hjemmebane. Det var fantastisk sommervær, men dessverre uteble vinden. Før siste dag var det blitt gjennomført EN seilas for guttene. Lagseilingen ble således avlyst. Men for å få til et gyldig JNoM, ble første start satt til 06: timer senere hadde både jentene og guttene 4 seilaser hver og således et gyldig mesterskap. 10

13 Horten skal ha honnør for å legge til rette god stemning og for å gjøre det beste ut av de vanskelige forholdene. Resultatmessig ble det bedre enn på flere år. Fredrik Andresen fikk bronsemedalje og Emil Dagsberg 4.plass av guttene, mens Karoline Brudevoll ble nr. 6 og Maren Edland nr. 8 av jentene. Trenere: Bjørnar Erikstad, Karianne Jårvik, Magnus Brun og Marcus Salterød Jonas Viktige saker som Styret har arbeidet med i 2014 Informasjon til medlemmene på nettsidene og gjennom nyhetsbrev. Planlegging og gjennomføring av NOKs treningssamlinger på elite- og rekruttnivå. Dialog med årets NC-arrangører Planlegging av sesongens internasjonale mesterskap Holdt kontakt med de danske, svenske og finske optimistjolleklubbene Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres bidrag Fortsatt arbeidet med god følgebåtkultur, foreldrevettregler og å redusere antall protester i etterkant av NC for klasse B Salg av landslagstøy og eget NOK-tøy (seilvester, joggebukser, gensere og t-skjorter) for å profilere NOK og optimistjolleseiling. Salg av NOKs bronseror, sølv og gullror Skaffe trekkepremier til NOKs arrangementer 11

14 Sak 5: Fremlegging av regnskap for 2014 og revisors beretning Norsk Optimistjolleklubb

15 Norsk optimistjolleklubb Resultatrapport Regnskapsår: Gjelder periode: Periode Akkumulert Driftsinntekter 3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 3125 Salg av annonser, avgiftsfri 3211 Egenandeler VM 3212 Egenandeler EM 3213 Egenandeler JrNOM 3920 Medlemskontingenter 3945 NC arrangøravgift til NOK , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Driftskostnader 4390 Beholdningsendring, vidersalg 4500 Fremmedytelser og underentrepriser 5000 Lønn til ansatte 6490 Annen leiekostnad 6570 Arbeidsklær og utstyr 6590 Annet driftsmateriel 6700 Revisjons og regnskapshonorarer 6810 Datakostnad 7400 Kontigenter, fradragsberett Påmelding serier, turneringer etc 7420 Gaver, fradragsberettigede 7500 Forsikringspremier 7770 Bank og kortgebyrer , , , , , , , , , , , , , ,00-286,25-286, , , , ,47-800,00-800, , , , , , ,78 Driftsresultat , ,28 Finansielle poster 8040 Renteinntekter, skattefrie 132,54 132,54 Ordinært resultat før skatt , ,74 Ordinært resultat , ,74 Årsresultat , ,74 Utskrevet av Dag Rosmo :16:05 Side 1 av 1 Visma eaccounting

16 Norsk optimistjolleklubb Balanserapport Regnskapsår Gjelder periode: Ved periodens begynnelse Endring Ved periodens slutt EIENDELER Omløpsmidler 1460 Varebeholdning ror etc 1461 Varebeholdning klær 1462 Varebeholdning vester 1509 Ikke reskontroførte kundefordringer 1530 Opptjente ikke fakturerte inntekter 1920 Bankinnskudd 1950 Bankinnskudd for skattetrekk , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,54 0, , , , ,80 SUM EIENDELER , , ,80 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital (innskutt og opptjent) 2050 Annen egenkapital , , ,80 Udisponert resultat Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00 Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) , , ,80 Gjeld Kortsiktig gjeld 2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld 2600 Forskuddstrekk 2930 Skyldig lønn , , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Sum gjeld , , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,80 Avvik 0,00 0,00 0,00 Utskrevet av Dag Rosmo :15:52 Side 1 av 1 Visma eaccounting

17 Varetelling VARE HVOR BEKREFTET AV ANTALL PRIS PR STK TOTAL PRIS HH Fleece jakke (hos Tønsberg Seilforening) (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg 0 600,00 0,00 HH Team Norway to Rio 2016 Pique (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg , ,00 HH Blå Pique (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg 7 350, ,00 HH Rød Pique (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg 6 350, ,00 Buff Optimistjolleklubb (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg , ,00 Hettegenser Optimistjolleklubben (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg , ,00 Joggebukse Optimistjolleklubben (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg , ,00 SUM KLÆR ,00 Bronseror hos Tomasgaard) (hos Lars Tomasgaard) Lars Tomasgaard , ,00 Gullmerker (hos Eik) (hos Eik Sølv-Plett) Marthinsen/Eik 30 81, ,00 SUM BRONSEROR ETC ,00 Team Norway Vest (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg , ,00 SUM VESTER ,00 TOTAL ,00

18 Note 2 Årsregnskapet 2014 NOK Regnskapshonoraret kr er fra Bookkeeper og relatert til 2013 regnskapet (i tillegg til som ble betalt til Bookkeeper i 2013). Varene på balansen kompliserer regnskapet og er en kilde til feil pga. usikkerhet ved tidligere opptellinger. I samråd med revisor ble det besluttet å ikke lengre balanseføre varer og varene nedskrevet på balansen per Før nedskrivning var balanseverdien Nedskrivningen forverrer årets resultat med dette beløpet. Vareopptellingen viser verdier per på kr , ført til opprinnelige utsalgspriser. Den reelle verdien er lavere. Det er ikke skyldig forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift til det offentlige, saldo på skattetrekkskontoen kr kan derfor tilbakeføres til driftskonto. Et fokusområde har vært kontroll (dokumentasjon) på fordringene som er ført i balansen. Gode utsikter for å få inn brorparten av dette.

19 Til årsmøtet i Norsk Optimistjolleklubb UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2014 Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Optimistjolleklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, kapittel 4. Årsregnskapet for regnskapsåret 2014 viser et underskudd på kr ,74. Underskuddet skylles avskrivinger av varer for videresalg. Vi har utført følgende revisjonshandlinger: Regnskapet ble gjennomgått i detaljer sammen med kasserer Dag Rosmo Prinsippet for regnskapsføringen ble gjennomgått og enkelbilag ble sjekket. Det har vært spesielt lagt vekt på verdien av varelageret og utestående fordringer. Utskrift av hovedbok ble mottatt har vært gjennomgått Detaljregnskapet for EM, VM og JNoM har ikke vært gjennomgått. Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet. Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2014 kan fastsettes som Norsk Optimistjolleklubbs årsregnskap for 2014 Oslo 4. februar 2014.Sign. Ella Lundegaard Thodesen.Sign. Odd Thodesen

20 SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 6: Styrets forslag til handlingsplan for 2015 Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til handlingsplan for Saksnotat: Vedlegg: Handlingsplan for 2015.

21 NOKs Handlingsplan for 2015 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet januar 2015 av NOK styret fra Handlingsplanen fra 2014 er benyttet som utgangspunkt. Handlingsplanen vedtas på Årsmøtet i NOK og skal danne grunnlag for NOK styrets arbeid i Synlighet og informasjon WEB Nettsidene er den viktigste informasjonskanalen mot aktive seilere, klubber og andre aktører. NOK skal i 2014 arbeide med følgende: Fortsatt rask oppdatering og god informasjon på WEB siden Prioritere stoff rettet mot rekruttene Bruk av media og andre kanaler Oppnevne en fast kontaktperson mot presse, bl.a. Seilmagasinet, Seilas og aviser og arbeide for økt pressedekning i aktuelle aviser og blader. NOK på Facebook er etterhvert etablert og fungerer greit, om enn med litt ujevnt dekning. Vurdere om en stramme inn ift rene kommersielle innlegg/reklame Møter og annen dialog med medlemmene Sende ut informasjonsbrev/nyhetsbrev på e-post til klubbkontakter (om NOKs arbeid, muligheter for klubbene, aktiviteter mv.) og seilmedlemmene (aktiviteter mv.) Avholde medlemsmøte i forbindelse med det årlige Årsmøtet. Arrangere informasjonsmøter ved uttak til mesterskap Være synlige og tilgjengelige på arrangementer. 2 Sikre god rekruttering og bredde Egen breddeansvarlig. Gi klubbene informasjon, inspirasjon, og annen hjelp og oppfølgning for å hjelpe klubbene til å utvikle sitt tilbud og å få mer struktur, kvalitet og kontinuitet over seilopplæringen. Sikre at NOKs påskesamling blir en årlig suksess Opprettholde krav til 2 trenere for B-klassen på NC er (NOK dekker den ene) Arrangere inntil 4 rekruttsamlinger i samarbeid med lokale klubber. (Sør, Øst, Vestlandet og Nord- Vestlandet/Midt-Norge). Målgruppe er seilere som akkurat har tatt eller planlegger å ta steget over fra B-klassen til A-klassen (de fleste vil være 10- og 12-åringer). Satsning på Jenter o Fortsette å finne og utvikle jentetrenere til våre seilere o Opprettholde jentekvote på utvalgte arrangementer (Nordisk elitesamling) Bruke gode seilere som forbilder og inspiratorer for rekrutter Støtte arbeidet for at funksjonshemmede og seilere som har spesielle behov kan få være med på trening, samlinger og regattaer Vurdere å støtte samlinger i distriktet 1

22 3 Bygge et godt klassemiljø og bidra til seilglede Norsk Optimistjolleklubb Klar, uttalt, fokus på sunne holdninger og fair play (ta straffen, skape trivsel for alle, treningsiver, godt kosthold osv.). Iverksette ulike tiltak for å bygge miljø, utvikle seilere og gi seilglede: o Stimulere til utradisjonell premiering på NOK-samlinger, NOKs Lag Cup osv.. (For eksempel yngste seiler, dagens langveisfarer, fair-play-prisen) o Sørge for et åpent og inkluderende miljø o Bidra til at det bygges samhold og samarbeid på tvers av foreninger o Foreslå andre miljøbyggende og holdningsskapende tiltak Vurdere reisestipend til seilere og/eller trenere som reiser til annen region for å bidra til å knytte bånd og løfte nivået på lokale samlinger Selge NOK-tøy (seilvest, hettegenser, t-skjorter mv.) til våre medlemmer for miljø- og identitetsbygging. Arrangere foreldreseminar for tips og gode holdninger på NOKs samlinger 4 Øke nivået på eliten Arrangere NOK Vintersamling for tøffe og dyktige optimistseiler (åpent inntak) Solid satsing på Nordisk mesterskap god trenerdekning og trening i forkant. EM og VM seilere deltar på Hjuvik Lag-CUP Stimulere til internasjonal deltagelse, herunder å stimulere trenere til å lage egne norske opplegg i forbindelse med arrangement i utlandet for å senke terskelen for å delta. Samarbeide med de andre nordiske landenes optimistjolleklubber 5 Gode sportslige arrangementer og rammebetingelser Fortsatt satsning på lagseiling; NOKs Lag Cup opprettholdes etter samme lest som i 2009/2010 godt arrangement - sosialt og ferdighetsmessig. Være førende i klasseklubbenes arbeid med planlegging og evaluering av NCer, gjennomgang av nye NC-regler og revidering av ny NC-håndbok. Årlig å revidere NOKs eget vedlegg til NC-håndboken. Være tydelig på hva som er NOKs forventinger til arrangører. Veilede og ha god kommunikasjon med NC og NM arrangørene. Pådriver for at arrangører gjennomfører sikkerhetssjekk før start og stikkprøver på vannet under NCer, NM og JNoM Bidra til økt kvalitet på NC er både til vanns og til lands Være i dialog med Dommerlauget vedr. dømming av optimistklassen Søke å holde prisen på NOKs arrangementer nede Ved arrangering av samlinger, arbeide for at lokalklubber bidrar med planlegging og gjennomføring (vintersamling, rekruttsamlinger osv.) Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres planlegging i forkant, bidrag under veis og innlevering av evalueringsskjema etter oppdrag Arbeide for ordning med Charterbåter under samlinger, NCer osv. viktig før økt deltakelse fra andre regioner Søke å etablere en egen klassemåler for Optimistene i Norge 6 Økonomi Kostnadsstyring slik at inntekter og utgifter balanseres. Klubbens egenkapital er ikke større enn det som behøves for å kunne betale ut tildels betydelige forskudd ved deltakelse i internasjonale regattaer. Prosjektbudsjett for de ulike arrangementene, dette gir god styring Vurdere rimeligere, alternative steder for NOKs samlinger 2

23 Sak 7: Fastsettelse av kontingent for 2015 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til kontingent for Saksnotat: Vedlegg: Kontingent for 2014.

24 Fastsettelse av Kontingent for 2015 Sak fra Styret i NOK Bakgrunn: Kontingenten for 2015 skal godkjennes på årsmøtet. Styret ønsker å holde medlemsavgiften for klubbene uendret på kr. 600,-. Medlemskapet i NOK skal innebære at: Det skal være en lav terskel for å melde seg inn i NOK Kostnadsnivået for den enkelte familie holdes nede Rekruttmedlemskapet opprettholdes Forslag til Medlemskontingent for 2015: Type medlemskap Enkeltmedle m Seiler Kommentar Kontingen t 2015 Forslag til kontingen t 2015 Kommenta r For seilere fom. det året de Kr 450,- Kr 450,- Uendret fyller 13 år. Søsken Gjelder bare sammen med Kr 250,- Kr 250,- Uendret hovedmedlem. Rekrutt For seilere tom. det året det Kr 200,- Kr 200,- Uendret fyller 12 år. Seilforening kr. 600,- kr. 600,- Uendret Støttemedle kr. 150,- kr. 150,- Uendret m Æresmedlem Kr 0,- Kr 0,- Forslag til vedtak: Kontingenten for 2015 fastsettes som angitt i Styrets forslag.

25 SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 8: Godkjenning av budsjett for 2015 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for Saksnotat: Vedlegg: Budsjett for 2015.

26 Budsjett NOK 2015 Inntekter Medlemskontingenter seilere Medlemskontingenter foreninger Reklame Egenandeler VM Egenandeler EM Egenandeler Nordisk Salg fra ikke balanseført lager Div. egenandeler samlinger etc Utgifter Lønn Fremmedytelser ifm samlimnger og mesterskap Båtleie Påmeldingsgebyrer Div Resultat

27 Fremlegges på årsmøtet SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 9: Innkomne forslag Jfr. NOKs lover, 6, skal forslag som ønskes behandlet være styret i hende senest 7 dager før generalforsamlingen. Det foreligger ingen slike forslag.

28 Sak 10: Valg av nytt styre, valgkomité og revisor Forslag til vedtak: Styret vedtar valgkomiteens forslag til nytt styre i NOK for 2015, og ber styret supplere seg selv med et medlem dersom dette ikke er fremkommet til Årsmøtet. Saksnotat: Vedlegg: Valgkomiteens forslag.

29 Til Årsmøtet i Norsk Optimistjolleklubb 2015 Valgkomiteens forslag til nytt styre: Lars Tomasgaard, Drøbaksund seilforening, styrets leder Magnar Silseth, Stavanger seilforening Tim Dagsberg, Tønsberg seilforening Cecilie Lind, Bergens seilforening Gwen Berthet, KNS Johan Nyland, Arendals seilforening Erik Robertstad, Tønsberg seilforening Odd Thodesen, Bundefjorden Seilforening Gjenvalg, 1 år Gjenvalg Ikke på valg Ikke på valg Ny Ny Ny Ny Ny revisor Per Bugge Ny valgkomité Jon Anders Quamme Sandefjord SF Rune Elvrum Soon SF Stein F. Andresen Bundefjorden SF Valgkomiteen har bestått av Geir Dahl Andersen, Asker Seilforening, Jon Anders Quamme, Sandefjord Seilforening og Ole-Johnny Sande Hella, Hjellestad Seilforening. Det skal i år velges 5 styremedlemmer i tillegg til styrets leder som, iht Lover for Norsk Optimistjolleklubb, velges ved særskilt valg hvert år. Det valgte styret skal selv utpeke nestleder, sekretær og kasserer. Forslaget preges etter valgkomiteens oppfatning av høy kompetanse og geografisk spredning blant kandidatene. Vi ønsker årsmøtet et godt valg, for valgkomiteen i Norsk Optimistjolleklubb, Jon Anders Quamme

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 1 Styret har gjennom 2014 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING FREDAG 4. mars 2011, KL. 18.00 Sted: Seilforeningens lokale, Storgt. 29B Dagsorden/sakliste Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2014 26. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-vm i Oman. Foto: Per Bordal Kjære venner! 2 I skrivende stund er det barskt vintervær utenfor vinduene.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

nr 1-2014 Med innkalling til årsmøte og årsberetning for 2013

nr 1-2014 Med innkalling til årsmøte og årsberetning for 2013 nr 1-2014 Klubbmestere 2013 NorRating over 0,950, Einar Marthinussen, skipper og mannskap Astrid Emilie Gamborg. Sistnevnte ble dobbelt klubbmester! Hun vant også RS Feva-klassen sammen med Jan Petter

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 TUR- OG HAVSEILER GRUPPE...SIDE 10 RAPPORT FRA REGATTAKOMITEEN...SIDE

Detaljer

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak ÅRSMØTE 2010 Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering årsmøtet Side 3 valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 1 2 ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014 webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014-1 - Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer