Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb"

Transkript

1 Drøbak, 6. desember 2014 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 4. februar 2015 kl Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt 2. Godkjenning av innkallingen og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og to personer for å underskrive protokollen 4. Gjennomgang av styrets årsberetning for Fremlegging av regnskap for 2014 og revisors beretning 6. Styrets forslag til handlingsplan for Fastsettelse av kontingent for Godkjenning av budsjett for Innkomne forslag 10. Valg av nytt styre, valgkomité og revisor Etter det ordinære årsmøtet avholdes et kort, uformelt medlemsmøte Møtedeltagerne kan stille spørsmål og det åpnes for felles diskusjoner. Det oppfordres til å melde inn spørsmål og tema for diskusjon i forkant av møtet. Møteleder velges blant de fremmøtte

2 Oslo5. februar 2014 Sak 4: Gjennomgang av styrets årsberetning for 2014 Forslag til vedtak: Årsmøtet tar gjennomgang av styrets årsberetning for 2014 til etterretning. Saksnotat: Vedlegg: Årsberetning for 2014.

3 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb

4 Styret har gjennom 2014 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem / Sportslig leder Dag Rosmo Bundefjorden Styremedlem / Økonomi Susan Penty Asker Styremedlem / Cecilie Lind Bergen Styremedlem / Bredde Tim P Dagsberg Tønsberg Styremedlem / Material og sponsor Erlend Johansen KNS Styremedlem / Web Magnar Silseth Stavanger Styremedlem / Båt- og medlemsregister Revisor: Kirsti Pettersen Soon Revisor Valgkomitè: Geir Dahl Andersen Asker Leder valgkomiteen Ole Johnny Hella Hjellestad Medlem valgkomiteen Jon Anders Quamme Sandefjord SF Medlem valgkomiteen Oppsummering 2014 har stort sett vært gjennomført som tidligere år med samlinger og regattaer. Norsk Optimistjolleklubb består av et styre på 7-8 personer som alle i tillegg til styrevervet har oppgaver eller engasjement i egen klubb. Optimistjolleklubben besitter ikke selv utstyr som lokaler, rib er og bøyer egnet for å gjennomføre samlinger. Det betyr at samlinger som gjennomføres i NOK-regi må baseres på lånte lokaler, båter, materiell samt innleide trenere. Dette kompliserer gjennomføringen av arrangementet og gjør det også vanskelig å oppnå tilfredsstillende økonomi. De som tilhører en klubb kan lettere finne gode og kostnadseffektive ordninger for å gjennomføre en samling. Konkret medførte dette at påskesamlingen ble arrangert av Drøbaksund Seilforening. Øvrige samlinger, untatt mesterskapssamlingen, arrangeres som før av klubber etter søknad. Optimistjollen står fortsatt sterkt som opplæringsbåt både i Norge og internasjonalt. NOK har 46 medlemsklubber spredt fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Etter noen år med fallende deltakelse på samlinger og NC kan vi nå registrere at deltakelsen synes å ha stabilisert seg eller sågar stiger litt. Det gjøres et meget godt arbeid med rekruttering i NSF regi. Klubber oppmuntres til å starte seilkurs. Dette har gitt resultater allerede og forventes å gi ytterligere resultater i årene fremover. Klubber som Haugesund, Sarpsborg og Sandfjord er nye eller har vært uten optimistseilere i flere år, men stiller nå med deltagere på NC. Det er gledelig! Som en avslutning på sesongen har de fleste klubbene en avslutningsfest med utdeling av premier samt de tradisjonelle bronse, sølv og gullror basert på seilernes ferdigheter. Etterspørselen etter særlig bronseror overgikk med god margin våre antagelser. Dette til tross for at styret så seg nødt til å bortimot doble prisen for å bringe utsalgsprisen mer på linje med 2

5 innkjøpssprisen. I den grad salget av bronsror er et mål på fremtidig aktivitet må det være lov å se lyst på fremtiden for optimistjolleseiling i Norge. I henhold til NOKs handlingsplan har styret i 2014 prøvd å sette fokus på følgende hovedområder: 1) Sikre god rekruttering og bredde, 2) Bygge et godt klassemiljø og bidra til seilerglede, 4) Øke nivået på eliten og 5) Gode sportslige arrangementer og rammebetingelser. NOKs inntekter består hovedsaklig av kontingenter og andel fra Norgescup er fra klubber. NOKs utgifter består hovedsaklig av trenerutgifter. For regattaer som VM, EM og Nordisk er det tatt som utgangspunkt at kostnadene skal dekkes fullt ut av innbetaling for hver enkelt seiler. For klasse b-trener på NC samt rekruttsamlinger dekker NOK utgiftene til en trener uten at dette hentes inn igjen i form av betaling fra seilerne. En vesentlig del av NOKs inntekter går således til å styrke bredde og rekruttering i tråd med styrets ønske. Til sist rettes en stor takk til seilere, foreldre, trenere, arrangører, klubber og øvrig støtteapparat som alle på hver sin måte gir viktige bidrag til Optimistjolleseilingen i Norge! Omsetningen gjennom NOK har i 2014 vært på kr Resultatet for året er negativt med kr Styret i Norsk Optimistjolleklubb 12. januar 2015 Lars Tomasgaard Dag Rosmo Susan Penty Leder Styremedlem Styremedlem Erlend Johansen Magnar Silseth Stein F. Andresen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Cecilie Lind Styremedlem Tim Dagsberg Styremedlem 3

6 Medlemmer Styret i NOK har jobbet aktivt mot eksisterende og nye medlemmer. Medlemsregisteret har vært løpende oppdatert gjennom året. NOK hadde ved utgangen av året totalt 177 medlemmer. Vi har ett æresmedlem. Økonomi Omsetningen gjennom NOK har i 2014 vært på kr Resultatet for året er negativt med kr Det vises for øvrig til note 2 i årsregnskapet. NOKs største inntektskilder har gjennom året vært medlemskontingenter, andel deltakeravgift fra NC-arrangørene, inntekter fra båtregisteret og rekrutteringsstøtte fra NSF. Klubbens største netto utgifter er lønn til trenere og økonomisk støtte til våre medlemmer. Internettløsningen for å registrere og betale medlemskap i NOK og båtregister på har fungert som i fjor. Samme løsning har vært benyttet for arrangementspåmelding og betalinger. Vi har styrt økonomien på våre aktiviteter og samlinger ut ifra et på forhånd fastsatt budsjett pr. arrangement. Hovedprinsippet har vært at alle samlingene og mesterskapene skulle gå i tilnærmet null, med unntak av påskesamlingen som skulle gå med overskudd og støtte til rekruttsamlingene. I tillegg er det brukt ekstra midler til trenerstøtte til JNOM, EM og VM. Styret vurderer klubben sin økonomi som akseptabel. Egenkapitalen er nå på kr ,-. 4

7 Styrets arbeid Styret har gjennom hele året besvart spørsmål fra medlemmene på e-post og pr. telefon. Det er avholdt informasjonsmøte ifm. uttak til mesterskapene. Styret har lagt vekt på hurtig og god informasjon via web på optimistjolle.no. Siden ble i løpet av året totalt fornyet noe som har forbedret utseende og lesbarhet. Styret ønsker at det i større utstrekning kan legges ut informasjon om bredden i sporten. Erfaringsmessig skrives det mye om resultater og prestasjoner, men lite om breddeaktiviteter. Styret vil fortsette å oppfordre klubber til å komme med stoff til hjemmesiden, og arbeide for at dette skal bli en levende og interessant nyhetskanal. NOK har i løpet av året hatt løpende dialog med NSF og de andre klasseklubbene. I dialog med NSF er ansvaret for NC-håndboken overført til NSF. NSF kalte inn til møtet om fordeling av NC samt koordinerte de forskjellige ønsker mht arrangørklubber. Det er mange hensyn som må tas ved fordeling. Viktigste hensyn er at reisetid fordeles over tid og seilere slik at ingen seilere tilbringer dagevis i bil for å komme til og fra Norgescup. Båtregisteret NOK s Båtregister er et offisielt klasseregister for Optimistjoller i Norge. Registeret utsteder norske båtkort, som erstatter målebrev mv. ved deltaking i regattaer som Norges Cup og NM. Avgift for registrering av joller har vært kr 500,- for nyregistrering og kr 200,- for omregistrering, samme priser som for I 2014 (pr 1 des 2014) har det vært foretatt 51 omregistreringer og 40 nyregistreringer av båter. Siste registrerte båt er NOR Inntektene fra båtregisteret var i 2014 på kr ,- (2013: kr ,-). Ranking Rankinglisten har vært oppdatert løpende etter hver Norges Cup. NOKs rankingregler for NC, uttak til mesterskap og samlinger samt Lag-seilaser i utlandet er også tilgjengelig på nettsidene. Stor takk til Erlend Johansen for at han tatt jobben med å holde rankingen oppdatert. 5

8 Samlinger NOKs påskesamling Årets påskesamling ble 2014 avholdt i Drøbaksund i perioden April. Samlingen foregikk parallelt med samlingen i Nederland og en del seilere deltok på denne. Rundt 50 seilere fra hele østlandsområdet deltok på 4 dager med svært gode og utfordrende forhold. Trenere under samlingen var; Kristian Hammarstrøm, Geir Dahl Andersen, Magnus Andersen, Harald Fæste og Karianne Hammarstrøm. Trenerteamet fungerte svært godt. Sammen med fantastiske forhold gjorde det samlingen flott og lærerik. 6

9 Treningen hadde fokus på «rustbanking» og forberede seilerne på sesongens NC regattaer. Det var i utgangspunktet tenkt at gruppa skulle deles etter kompetanse etter en innledende treningsregatta. Da lørdagen bød på nesten 14 sekundmeter fra sør, måtte planene endres. Seilerne ble etter hvert gruppert etter ferdigheter og trenerne roterte på de ulike gruppene. Både lørdag og til dels søndagen bød på mye vind og en del krapp sjø. Det var i en periode mange som slet under forholdene og kapasiteten på følgebåter og sikkerhets båter ble stilt på prøve. Vi kunne i perioder hatt flere og bedre egnede båter til dette. Etter to dager med hard vind fra sør, dreide vinden over på nord og vi fikk forhold som passet de mindre erfarne bedre. 6-9 sekundmeter fra nordvest gjorde at man fikk gjennomført mange øvelser, starttrening og en avsluttende regatta. Det ble brukt mye tid på evaluering på land etter øktene. Seilerne hadde også felles varm lunsj med trenerne på restauranten ved siden av seilforeningen. En solid varmlunsj ble satt pris på av alle. Alle økter ble gjennomført som planlagt. Det ble ikke avholdt foreldreforedrag, da mange voksne dro hjem eller på jobb under denne samlingen. Grunnet samlingens beliggenhet var det få som overnattet lokalt. Andre treningssamlinger Norsk Optimistjolleklubb har i 2014, i tillegg til samlingene nevnt ovenfor, arrangert eller bidratt på følgende samlinger: - Mesterskapssamling i Son for seilere, og reserver som var tatt ut til årets JNoM, EM og VM. I tillegg deltok seilere som var kvalifisert ihht rankingen men som var for unge til å delta på mesterskapene. - Rekruttsamling for Østlandet i regi av Bundefjorden Seilforening - Rekruttsamling på Vestlandet i regi av Bergens Seilforening - Rekruttsamling på Sørlandet i regi av Søgne Seilforening - Rekruttsamling i Nord i regi av Trondheim Seilforening - Felles nordisk elitesamling i Marstrand Norges Cup NOK har hatt tett dialog med alle NC arrangører i forkant av arrangementene, herunder kommet med innspill og kommentarer til kunngjøring og seilingsbestemmelser. I 2014 ble det fra NOK lagt vekt på kvalitet og ikke kvantitet når det gjelder regatter. Mål for en NC er 6 seilaser, men det bør maks seiles 3 per dag hvor hver seilas skal vare mellom 45-60minutter. Unntak fra dette er bare hvis det ikke er seilt noen seilaser en av dagene. Det har videre vært en løpende dialog med arrangørene i forbindelse med NC arrangementene. Årets Norges Cuper ble arrangert i Moss, Ran, Arendal og Sandefjord. Arrangementene var stort sett bra, men det er mange faktorer og tidligere erfaringer som gjør at det er viktig med god og tett oppfølging av arrangørene i forkant av arrangementene. Samtidig er det viktig å 7

10 påpeke at NOK ikke er medarrangør men premissgiver og diskusjonspartner for foreningene som arrangerer NC og NM. Resultater Norges Cup en 2014: Nr. 1 Uffe Sogn Tomasgaard, Drøbaksund SF Nr. 2 Pia Dahl Andersen, Asker SF Nr. 3 Mathias Berthet, KNS NM for Optimist i Stavanger NM i Optimist ble i år for siste gang arrangert som del av Stor NM i Stavanger. Det ble et fint arrangement med varierende vind, men fine seilforhold. Medaljevinnerne i hver av klassene ble: Jenter Gutter Gullmedalje: Sølvmedalje: Bronsemedalje: Gullmedalje: Sølvmedalje: Bronsemedalje: Pia Dahl Andersen, Asker SF Vilde Anine S. Berg, Tønsberg SF Karoline Eirin Vabø, Ran SF Uffe Tomasgaard, Drøbaksund SF Mathias Berthet, KNS Fredrik Andresen, Bundefjorden SF NOKs Lag Cup NOK Lag Cup ble første gang arrangert i Bakgrunnen for dette var at antallet lag som deltok i lag NM var synkende. Barneidrettsreglene gjør at det kun er åringene som kan være med i Lag NM, samtidig som flere slutter i Optimisten før de fyller 15 år. For at yngre seilere skulle kunne få være med har NOK derfor valgt å arrangere en egen Lag Cup. Dommerutvalgets klage til regel og apellkomiteen i 2013 resulterte i noen mindre justeringer på hvordan lagoppsettet ble gjennomført. NOK Lag Cup ble i 2014 arrangert i samarbeid med Tønsberg SF. 14 lag deltok. Flott vær denne helgen med akkurat passe vind for lagseiling. Banen ble lagt helt inn mot land på Fjærholmen, slik at tilskuere og andre kunne se det hele fra land. Resultater: 1. plass: Ran SF 2. plass: Asker 3. plass: KNS 8

11 Internasjonale mesterskap og regattaer VM- San Isidro Årets verdensmesterskap ble arrangert i siste del av oktober i Buenos Aires. Arrangementet gikk ved seilklubben i San Isidro, en forstad til Buenos Aires. Seilforholdene var gode, men svært kompliserte med sterk strøm som til tider medførte at mange seilere drev over linjen i starten og derfor ble notert BFD. Fire av de norske seilerne fikk båtene sendt til Argentina vha Winner. Dette fungerte godt og medførte mindre frustrasjoner enn andre land som fikk noen nye charterbåter og noen som var opp til 2-3 år gamle. Gonzalo Pollitzer(Bocha) var trener for de norske seilerne. Han er fra seilklubben i San Isidro og kjenner derfor forholdene godt. Erfaringene med bruk av Bocha som trener var stort sett gode. Barna er flinke i engelsk slik at språkmessig var det små problemer. Bocha var nok uvant med norske helikopter/curling foreldre noe som skapte litt gnisninger i begynnelsen, men det gikk seg til etter hvert det også. Kostnadsmessig ble det noe rimeligere enn å bruke en norsk trener på grunn av lavere reise- og oppholdskostnader. Resultatmessig var dette VM på linje med fjoråret og noe bedre enn tidligere år. Lagseilingen gikk meget bra med en delt 4. plass som resultat! 9

12 EM - Dublin, Irland Det norske laget besto av: Pia Dahl Andersen, Knuta Bugge, Rolf Peder Flem Gjerstad, Torstein E Tenstad, Sarah K. L. Thodesen, Magnus Behrens og Emilie Dahl Andersen. Trener var Gorm Grenness. Hele det norske laget, med foreldre, bodde på samme hotell bare noen hundre meter fra seilforeningen. Da vi mottok seilingsbestemmelsene var det flere som synes det var pussig med såpass utførlige beskrivelser av hva man skulle gjøre hvis det ble tåke, men det viste seg å være nødvendig. De første dagene var det god styrke på vinden, og vi fikk seilt mye. De siste dagene skapte både tåken og mindre vind mer utfordring for gjennomføringen. Pia seilte klart best av de norske, og endte til slutt på en 11. plass blant jentene. Junior Nordisk Mesterskap juli, Horten, Norge JNoM ble i 2014 arrangert i Horten på hjemmebane. Det var fantastisk sommervær, men dessverre uteble vinden. Før siste dag var det blitt gjennomført EN seilas for guttene. Lagseilingen ble således avlyst. Men for å få til et gyldig JNoM, ble første start satt til 06: timer senere hadde både jentene og guttene 4 seilaser hver og således et gyldig mesterskap. 10

13 Horten skal ha honnør for å legge til rette god stemning og for å gjøre det beste ut av de vanskelige forholdene. Resultatmessig ble det bedre enn på flere år. Fredrik Andresen fikk bronsemedalje og Emil Dagsberg 4.plass av guttene, mens Karoline Brudevoll ble nr. 6 og Maren Edland nr. 8 av jentene. Trenere: Bjørnar Erikstad, Karianne Jårvik, Magnus Brun og Marcus Salterød Jonas Viktige saker som Styret har arbeidet med i 2014 Informasjon til medlemmene på nettsidene og gjennom nyhetsbrev. Planlegging og gjennomføring av NOKs treningssamlinger på elite- og rekruttnivå. Dialog med årets NC-arrangører Planlegging av sesongens internasjonale mesterskap Holdt kontakt med de danske, svenske og finske optimistjolleklubbene Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres bidrag Fortsatt arbeidet med god følgebåtkultur, foreldrevettregler og å redusere antall protester i etterkant av NC for klasse B Salg av landslagstøy og eget NOK-tøy (seilvester, joggebukser, gensere og t-skjorter) for å profilere NOK og optimistjolleseiling. Salg av NOKs bronseror, sølv og gullror Skaffe trekkepremier til NOKs arrangementer 11

14 Sak 5: Fremlegging av regnskap for 2014 og revisors beretning Norsk Optimistjolleklubb

15 Norsk optimistjolleklubb Resultatrapport Regnskapsår: Gjelder periode: Periode Akkumulert Driftsinntekter 3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 3125 Salg av annonser, avgiftsfri 3211 Egenandeler VM 3212 Egenandeler EM 3213 Egenandeler JrNOM 3920 Medlemskontingenter 3945 NC arrangøravgift til NOK , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Driftskostnader 4390 Beholdningsendring, vidersalg 4500 Fremmedytelser og underentrepriser 5000 Lønn til ansatte 6490 Annen leiekostnad 6570 Arbeidsklær og utstyr 6590 Annet driftsmateriel 6700 Revisjons og regnskapshonorarer 6810 Datakostnad 7400 Kontigenter, fradragsberett Påmelding serier, turneringer etc 7420 Gaver, fradragsberettigede 7500 Forsikringspremier 7770 Bank og kortgebyrer , , , , , , , , , , , , , ,00-286,25-286, , , , ,47-800,00-800, , , , , , ,78 Driftsresultat , ,28 Finansielle poster 8040 Renteinntekter, skattefrie 132,54 132,54 Ordinært resultat før skatt , ,74 Ordinært resultat , ,74 Årsresultat , ,74 Utskrevet av Dag Rosmo :16:05 Side 1 av 1 Visma eaccounting

16 Norsk optimistjolleklubb Balanserapport Regnskapsår Gjelder periode: Ved periodens begynnelse Endring Ved periodens slutt EIENDELER Omløpsmidler 1460 Varebeholdning ror etc 1461 Varebeholdning klær 1462 Varebeholdning vester 1509 Ikke reskontroførte kundefordringer 1530 Opptjente ikke fakturerte inntekter 1920 Bankinnskudd 1950 Bankinnskudd for skattetrekk , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,54 0, , , , ,80 SUM EIENDELER , , ,80 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital (innskutt og opptjent) 2050 Annen egenkapital , , ,80 Udisponert resultat Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00 Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) , , ,80 Gjeld Kortsiktig gjeld 2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld 2600 Forskuddstrekk 2930 Skyldig lønn , , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Sum gjeld , , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,80 Avvik 0,00 0,00 0,00 Utskrevet av Dag Rosmo :15:52 Side 1 av 1 Visma eaccounting

17 Varetelling VARE HVOR BEKREFTET AV ANTALL PRIS PR STK TOTAL PRIS HH Fleece jakke (hos Tønsberg Seilforening) (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg 0 600,00 0,00 HH Team Norway to Rio 2016 Pique (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg , ,00 HH Blå Pique (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg 7 350, ,00 HH Rød Pique (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg 6 350, ,00 Buff Optimistjolleklubb (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg , ,00 Hettegenser Optimistjolleklubben (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg , ,00 Joggebukse Optimistjolleklubben (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg , ,00 SUM KLÆR ,00 Bronseror hos Tomasgaard) (hos Lars Tomasgaard) Lars Tomasgaard , ,00 Gullmerker (hos Eik) (hos Eik Sølv-Plett) Marthinsen/Eik 30 81, ,00 SUM BRONSEROR ETC ,00 Team Norway Vest (hos Tønsberg Seilforening) Tim Dagsberg , ,00 SUM VESTER ,00 TOTAL ,00

18 Note 2 Årsregnskapet 2014 NOK Regnskapshonoraret kr er fra Bookkeeper og relatert til 2013 regnskapet (i tillegg til som ble betalt til Bookkeeper i 2013). Varene på balansen kompliserer regnskapet og er en kilde til feil pga. usikkerhet ved tidligere opptellinger. I samråd med revisor ble det besluttet å ikke lengre balanseføre varer og varene nedskrevet på balansen per Før nedskrivning var balanseverdien Nedskrivningen forverrer årets resultat med dette beløpet. Vareopptellingen viser verdier per på kr , ført til opprinnelige utsalgspriser. Den reelle verdien er lavere. Det er ikke skyldig forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift til det offentlige, saldo på skattetrekkskontoen kr kan derfor tilbakeføres til driftskonto. Et fokusområde har vært kontroll (dokumentasjon) på fordringene som er ført i balansen. Gode utsikter for å få inn brorparten av dette.

19 Til årsmøtet i Norsk Optimistjolleklubb UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2014 Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Optimistjolleklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, kapittel 4. Årsregnskapet for regnskapsåret 2014 viser et underskudd på kr ,74. Underskuddet skylles avskrivinger av varer for videresalg. Vi har utført følgende revisjonshandlinger: Regnskapet ble gjennomgått i detaljer sammen med kasserer Dag Rosmo Prinsippet for regnskapsføringen ble gjennomgått og enkelbilag ble sjekket. Det har vært spesielt lagt vekt på verdien av varelageret og utestående fordringer. Utskrift av hovedbok ble mottatt har vært gjennomgått Detaljregnskapet for EM, VM og JNoM har ikke vært gjennomgått. Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet. Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2014 kan fastsettes som Norsk Optimistjolleklubbs årsregnskap for 2014 Oslo 4. februar 2014.Sign. Ella Lundegaard Thodesen.Sign. Odd Thodesen

20 SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 6: Styrets forslag til handlingsplan for 2015 Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til handlingsplan for Saksnotat: Vedlegg: Handlingsplan for 2015.

21 NOKs Handlingsplan for 2015 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet januar 2015 av NOK styret fra Handlingsplanen fra 2014 er benyttet som utgangspunkt. Handlingsplanen vedtas på Årsmøtet i NOK og skal danne grunnlag for NOK styrets arbeid i Synlighet og informasjon WEB Nettsidene er den viktigste informasjonskanalen mot aktive seilere, klubber og andre aktører. NOK skal i 2014 arbeide med følgende: Fortsatt rask oppdatering og god informasjon på WEB siden Prioritere stoff rettet mot rekruttene Bruk av media og andre kanaler Oppnevne en fast kontaktperson mot presse, bl.a. Seilmagasinet, Seilas og aviser og arbeide for økt pressedekning i aktuelle aviser og blader. NOK på Facebook er etterhvert etablert og fungerer greit, om enn med litt ujevnt dekning. Vurdere om en stramme inn ift rene kommersielle innlegg/reklame Møter og annen dialog med medlemmene Sende ut informasjonsbrev/nyhetsbrev på e-post til klubbkontakter (om NOKs arbeid, muligheter for klubbene, aktiviteter mv.) og seilmedlemmene (aktiviteter mv.) Avholde medlemsmøte i forbindelse med det årlige Årsmøtet. Arrangere informasjonsmøter ved uttak til mesterskap Være synlige og tilgjengelige på arrangementer. 2 Sikre god rekruttering og bredde Egen breddeansvarlig. Gi klubbene informasjon, inspirasjon, og annen hjelp og oppfølgning for å hjelpe klubbene til å utvikle sitt tilbud og å få mer struktur, kvalitet og kontinuitet over seilopplæringen. Sikre at NOKs påskesamling blir en årlig suksess Opprettholde krav til 2 trenere for B-klassen på NC er (NOK dekker den ene) Arrangere inntil 4 rekruttsamlinger i samarbeid med lokale klubber. (Sør, Øst, Vestlandet og Nord- Vestlandet/Midt-Norge). Målgruppe er seilere som akkurat har tatt eller planlegger å ta steget over fra B-klassen til A-klassen (de fleste vil være 10- og 12-åringer). Satsning på Jenter o Fortsette å finne og utvikle jentetrenere til våre seilere o Opprettholde jentekvote på utvalgte arrangementer (Nordisk elitesamling) Bruke gode seilere som forbilder og inspiratorer for rekrutter Støtte arbeidet for at funksjonshemmede og seilere som har spesielle behov kan få være med på trening, samlinger og regattaer Vurdere å støtte samlinger i distriktet 1

22 3 Bygge et godt klassemiljø og bidra til seilglede Norsk Optimistjolleklubb Klar, uttalt, fokus på sunne holdninger og fair play (ta straffen, skape trivsel for alle, treningsiver, godt kosthold osv.). Iverksette ulike tiltak for å bygge miljø, utvikle seilere og gi seilglede: o Stimulere til utradisjonell premiering på NOK-samlinger, NOKs Lag Cup osv.. (For eksempel yngste seiler, dagens langveisfarer, fair-play-prisen) o Sørge for et åpent og inkluderende miljø o Bidra til at det bygges samhold og samarbeid på tvers av foreninger o Foreslå andre miljøbyggende og holdningsskapende tiltak Vurdere reisestipend til seilere og/eller trenere som reiser til annen region for å bidra til å knytte bånd og løfte nivået på lokale samlinger Selge NOK-tøy (seilvest, hettegenser, t-skjorter mv.) til våre medlemmer for miljø- og identitetsbygging. Arrangere foreldreseminar for tips og gode holdninger på NOKs samlinger 4 Øke nivået på eliten Arrangere NOK Vintersamling for tøffe og dyktige optimistseiler (åpent inntak) Solid satsing på Nordisk mesterskap god trenerdekning og trening i forkant. EM og VM seilere deltar på Hjuvik Lag-CUP Stimulere til internasjonal deltagelse, herunder å stimulere trenere til å lage egne norske opplegg i forbindelse med arrangement i utlandet for å senke terskelen for å delta. Samarbeide med de andre nordiske landenes optimistjolleklubber 5 Gode sportslige arrangementer og rammebetingelser Fortsatt satsning på lagseiling; NOKs Lag Cup opprettholdes etter samme lest som i 2009/2010 godt arrangement - sosialt og ferdighetsmessig. Være førende i klasseklubbenes arbeid med planlegging og evaluering av NCer, gjennomgang av nye NC-regler og revidering av ny NC-håndbok. Årlig å revidere NOKs eget vedlegg til NC-håndboken. Være tydelig på hva som er NOKs forventinger til arrangører. Veilede og ha god kommunikasjon med NC og NM arrangørene. Pådriver for at arrangører gjennomfører sikkerhetssjekk før start og stikkprøver på vannet under NCer, NM og JNoM Bidra til økt kvalitet på NC er både til vanns og til lands Være i dialog med Dommerlauget vedr. dømming av optimistklassen Søke å holde prisen på NOKs arrangementer nede Ved arrangering av samlinger, arbeide for at lokalklubber bidrar med planlegging og gjennomføring (vintersamling, rekruttsamlinger osv.) Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres planlegging i forkant, bidrag under veis og innlevering av evalueringsskjema etter oppdrag Arbeide for ordning med Charterbåter under samlinger, NCer osv. viktig før økt deltakelse fra andre regioner Søke å etablere en egen klassemåler for Optimistene i Norge 6 Økonomi Kostnadsstyring slik at inntekter og utgifter balanseres. Klubbens egenkapital er ikke større enn det som behøves for å kunne betale ut tildels betydelige forskudd ved deltakelse i internasjonale regattaer. Prosjektbudsjett for de ulike arrangementene, dette gir god styring Vurdere rimeligere, alternative steder for NOKs samlinger 2

23 Sak 7: Fastsettelse av kontingent for 2015 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til kontingent for Saksnotat: Vedlegg: Kontingent for 2014.

24 Fastsettelse av Kontingent for 2015 Sak fra Styret i NOK Bakgrunn: Kontingenten for 2015 skal godkjennes på årsmøtet. Styret ønsker å holde medlemsavgiften for klubbene uendret på kr. 600,-. Medlemskapet i NOK skal innebære at: Det skal være en lav terskel for å melde seg inn i NOK Kostnadsnivået for den enkelte familie holdes nede Rekruttmedlemskapet opprettholdes Forslag til Medlemskontingent for 2015: Type medlemskap Enkeltmedle m Seiler Kommentar Kontingen t 2015 Forslag til kontingen t 2015 Kommenta r For seilere fom. det året de Kr 450,- Kr 450,- Uendret fyller 13 år. Søsken Gjelder bare sammen med Kr 250,- Kr 250,- Uendret hovedmedlem. Rekrutt For seilere tom. det året det Kr 200,- Kr 200,- Uendret fyller 12 år. Seilforening kr. 600,- kr. 600,- Uendret Støttemedle kr. 150,- kr. 150,- Uendret m Æresmedlem Kr 0,- Kr 0,- Forslag til vedtak: Kontingenten for 2015 fastsettes som angitt i Styrets forslag.

25 SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 8: Godkjenning av budsjett for 2015 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for Saksnotat: Vedlegg: Budsjett for 2015.

26 Budsjett NOK 2015 Inntekter Medlemskontingenter seilere Medlemskontingenter foreninger Reklame Egenandeler VM Egenandeler EM Egenandeler Nordisk Salg fra ikke balanseført lager Div. egenandeler samlinger etc Utgifter Lønn Fremmedytelser ifm samlimnger og mesterskap Båtleie Påmeldingsgebyrer Div Resultat

27 Fremlegges på årsmøtet SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 9: Innkomne forslag Jfr. NOKs lover, 6, skal forslag som ønskes behandlet være styret i hende senest 7 dager før generalforsamlingen. Det foreligger ingen slike forslag.

28 Sak 10: Valg av nytt styre, valgkomité og revisor Forslag til vedtak: Styret vedtar valgkomiteens forslag til nytt styre i NOK for 2015, og ber styret supplere seg selv med et medlem dersom dette ikke er fremkommet til Årsmøtet. Saksnotat: Vedlegg: Valgkomiteens forslag.

29 Til Årsmøtet i Norsk Optimistjolleklubb 2015 Valgkomiteens forslag til nytt styre: Lars Tomasgaard, Drøbaksund seilforening, styrets leder Magnar Silseth, Stavanger seilforening Tim Dagsberg, Tønsberg seilforening Cecilie Lind, Bergens seilforening Gwen Berthet, KNS Johan Nyland, Arendals seilforening Erik Robertstad, Tønsberg seilforening Odd Thodesen, Bundefjorden Seilforening Gjenvalg, 1 år Gjenvalg Ikke på valg Ikke på valg Ny Ny Ny Ny Ny revisor Per Bugge Ny valgkomité Jon Anders Quamme Sandefjord SF Rune Elvrum Soon SF Stein F. Andresen Bundefjorden SF Valgkomiteen har bestått av Geir Dahl Andersen, Asker Seilforening, Jon Anders Quamme, Sandefjord Seilforening og Ole-Johnny Sande Hella, Hjellestad Seilforening. Det skal i år velges 5 styremedlemmer i tillegg til styrets leder som, iht Lover for Norsk Optimistjolleklubb, velges ved særskilt valg hvert år. Det valgte styret skal selv utpeke nestleder, sekretær og kasserer. Forslaget preges etter valgkomiteens oppfatning av høy kompetanse og geografisk spredning blant kandidatene. Vi ønsker årsmøtet et godt valg, for valgkomiteen i Norsk Optimistjolleklubb, Jon Anders Quamme

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 1 Styret har gjennom 2014 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem

Detaljer

NOKs overordnede målsetning for

NOKs overordnede målsetning for Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no NOKs overordnede målsetning for 2010-2012 NOK skal bidra til at barn og unge får seilerglede og kunnskap

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2013

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2013 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2013 3 Styret har gjennom 2013 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2015

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2015 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2015 Styret har gjennom 2015 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund SF Styrets leder Gwenael Berthet KNS Styremedlem /

Detaljer

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2011

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2011 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2011 2 Styret har bestått av: Navn Klubb Rolle/ Ansvarsområder Kirsti Pettersen Soon Leder / Strategi, Klubber, NSF, Økonomi, Protokoller Linda Salterød Jonas

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2010

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2010 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2010 Norsk Optimistjolleklubb Styrets årsberetning 2010 Side

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Ås, 17. februar 2011 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Tirsdag 28. februar 2011 kl. 18.00 i NSFs lokaler, Ullevål Stadion i Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og deres

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Optimistjolleklubb Innkalling til Generalforsamling i Norsk Optimistjolleklubb Torsdag 23. mars 2017 kl. 18.30 Avholdes: NSF /Sjøen for Alle Lillestrøm Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2007

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2007 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2007 NOK Påskeleir 2007 samlet 96 deltakere (Foto: Sandra Hjertås).

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2008

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2008 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2008 Bilde fra NOKs fotokonkurranse 2008. Foto: Tine Moberg-Parker

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2009

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2009 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2009 Glade europamestre i lagseiling! Karianne Hammarstrøm,

Detaljer

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P 2 0 0 9 I A R E N D A L INFORMASJON FRA NOK Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på 40 seilere til Junior Nordisk mesterskap,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2014

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2014 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2014 Hvert år arrangeres det Nordisk mesterskap (JNoM), EM og VM for

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på totalt 5 seilere til IODA World Championship som arrangeres av the Malysian Yachting Association

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN

2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN 2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på totalt 7 seilere til 2010 IODA European Championship som arrangeres av Yacht Club Kamien Pomorski

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia 2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia I N F O R M A S J O N F R A N O K Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender landslag til 2008 IODA World Sailing Championship i Cesme i Tyrkia

Detaljer

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene for 2012 2016, NSFs regler for

Detaljer

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Stiftelsesdato: 22.03.1965 Første revisjon: 11.03.1971 Annen revisjon:

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Optimistjolleklubb arrangerer Optimist

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Norges Cup. Optimistjolle

Norges Cup. Optimistjolle KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til Norges Cup for Optimistjolle 9. september - 10. september 2017 Organiserende myndighet: Bundefjorden Seilforening, Malmøya, Oslo www.bundefjorden-seilforening.no

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb

Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb Tid (dato, fra kl til kl): 16. mars 2016, 19.00 21.15 Innkalt av: Halvor Kippe Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb Sted: Alf Bjerckes vei 30, Oslo Ordstyrer: Halvor Kippe Referent: Halvor Kippe Stemmeberettigede

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2013

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2013 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2013 Hvert år arrangeres det Nordisk mesterskap (JNoM), EM og VM for

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P I V Ä S T E R Å S I N F O R M A S J O N F R A N O K

N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P I V Ä S T E R Å S I N F O R M A S J O N F R A N O K N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P 2 0 0 8 I V Ä S T E R Å S Arrangement I N F O R M A S J O N F R A N O K Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på 40 seilere til Junior

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 1 1 226 926 943 225 Medlemslisenser

Detaljer

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb Side 1 1. Styrets beretning I år 2001 har vi hatt en veldig vekst i 11:Meter-klassen, og vi er nå 31 båter i Norge. Vi er flere deltakere på regattabanen enn før, og opplever en kraftig økende interesse

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 1. Åpning 2. Opprop 3. TVSK informerer - Sesongrapporter 4. Økonomi Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 5. Valg av 6 representanter til NSF s ting på Stryn 13. 15. juni (2 stk. fra skikretsen 4 stk.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012 Seilingsbestemmelser I SAMARBEID MED Side 1 av 6 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2009-2012

Detaljer

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 ORGANISERENDE MYNDIGHET ER ARENDALS SEILFORENING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2009 NITEROI - BRASIL

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2009 NITEROI - BRASIL Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2009 NITEROI - BRASIL Arrangement I N F O R M A S J O N F R A N O K Norsk

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: Årsmøtet avholdes ved:

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: Årsmøtet avholdes ved: Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE Til medlemmene i Bergen og Omegn Fridykkerklubb. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: SAKSLISTE: Årsmøtet avholdes ved:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Protokoll NORLYS årsmøte

Protokoll NORLYS årsmøte Protokoll NORLYS årsmøte Ordinært årsmøte - 31. mars 2011 for driftsåret 2010 Sted Bjørvika Konferansesenter kl 18-2100 Agenda 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av dirigent 3) Valg av to til å undertegne

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Det vedlagte regnskapet er ført av Connie Petterson og revidert av Elisabeth Sleire.

Det vedlagte regnskapet er ført av Connie Petterson og revidert av Elisabeth Sleire. INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NETTVERK VEST 2016 Sted: Urdihuset, Michael Krohnsgt 62, 5057 Bergen Dato: 10.11.2016 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Oppnevning

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

KUNNGJØRING. OAS CUP "Neglespretten" mai 2017

KUNNGJØRING. OAS CUP Neglespretten mai 2017 KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til OAS CUP "Neglespretten" for Optimist A, B og C, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europajolle, 29'er, Zoom 8, RS Feva, RSX og BIC 6. - 7. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: Årsmøtet avholdes ved:

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: Årsmøtet avholdes ved: Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE Til medlemmene i Bergen og Omegn Fridykkerklubb. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: SAKSLISTE: Årsmøtet avholdes ved:

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i.

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i. Emne: Møtereferat Norsk Europajolleklubb Formål: Styremøte 02 Referat nr.: ST 2008/02 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Dato: 23.01.2008 Referent: Clausen Dato/sign: 23.01.2008 / Representanter Kode Tilstede

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

IOM. Norgesmesterskap oktober 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.0

IOM. Norgesmesterskap oktober 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening. KUNNGJØRING Versjon 1.0 IOM 1 REGLER Norgesmesterskap 14. - 15. oktober 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening KUNNGJØRING 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og som

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer