Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene?"

Transkript

1 Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Antallet som har startet grunnopplæring er redusert. Det kan synes som at noen flere fortsetter etter initiell opplæring Stor rekruttering til nybegynnerkurs men deretter stort frafall. Nær 100 % fråfall etter nybyrjarkurs. B siglarane kjem seg ikkje vidare til A. Søgne var en stor forening på 80 og 90 tallet. Dette døde skate men sikkert ut av div grunner. Vi startet opp igjen høsten 08. splittet gruppe, zoom8 og optimist, for få seilere til at det gikk bra Flere har fortsatt å seile etter endt nybegynnerkurs Fokus på godt sosialt miljø - på tvers av alle seilere og foreldre. Seilforeningen mer synlig i lokalmiljøet og media. Aktivitet på foreningen Fokus på rekrutering Vi har hatt lite utvikling i anntall seilere fordi det er for få som gjør en innsats for det. Men det siste året har det blitt dannet en ressurssterk gruppe for å gjøre noe med dette, og vi har begynt så smått å se resultater, noe jeg tror vil fortsette utover i 2010 Pga satsing på rekruttering gjennom bl.a 2 uker seilskole om sommeren. Ikke lett å svare på. Vi har hatt bra oppslutning om rekruttkurset men det er få som satser videre. Tror veldig mange er med for å ha prøvd seiling, det er også mange andre tilbud til barn i den alderen. Pga for få trenere ble nybegynner og videregående gruppe slått sammen i Tilbudet ble ikke godt nok og vi mangler i prinsipp dette årskullet. Dette vil forhåpentlig bedre seg dersom vi får ny kontinuitet i nybegynnertilbudet. Vi hadde ingen trener til etter sommeren. Der er primært barn til engasjerte foreldre som blir igjen. En dal barn har vokst ut av Optimsiten og gikk over til Zoom8. Vil svare både ja og nei på dette spørsmålet. Regatta-gruppa har ikke mistet seilere de siste sesongene og har fått 5 nye inn. Så i alderen 11 til 14 har vi en stabil gruppe. Men vi sliter med å beholde nybegynnerne, vi har stor etterspørsel etter kursene, må si nei til noen. Men mange faller av etter vårens kurs og fler faller av før neste sesong. Tilskudd på ca. 10 seilere Varierende fra år til år men stigende trend. Vanskelig å holde på seilerne lenge- over 3år Meget godt miljø, positiv og sterk foreldregruppe, god backing fra styret og klubb

2 Få som fortsetter etter nybegynnerkurs. Mister foreldrene - for høy terskel for foreldrene. Det har vært satset meget aktivt fra ildsjeler innen Optimist i 6-7 år. Optigruppen laget egen strategiplan i 2006 for perioden Mål - og hva må til for å nå mål? Styret i BSF har ønsket satsningen velkommen, men driveren har vært foreldre i optigruppen. Fokus: Få kritisk masse; gode trenere; god organisering; Min 20 nybegynnere som passes meget godt på - gir grubunn for 20 nybehynnere, 20 videregående/regatta og 10 NC seilere over tid. En passende gruppe etter min mening. vi har nå en stor gruppe barn født 99 og 00, men opplever at 98 og 97 kullene er små. Mange slutter etter 1-2 sesonger Vi holder jevnt trykk på rekruttering, slik at alle aldersgrupper/ferdighetsnivå er representert. Ved å satse bredt får alle noen å strekke seg etter og lære av. Da kommer resultatene automatisk. Har dere tanker om hvordan NM- og NC- arrangementene for Optimistklasssen kan bli (enda) bedre? Kan ikke kommentere NM og lagcup da jeg ikke var tilstede. Synes det kan gjøres en langt større jobb rundt det sosiale. Synes det er trist at en ikke ser mulighetene som er for å tilrettelegge for sosialt samtvær på kveldene, felles måltid osv. Stort sett veldig bra, men Tønsberg må skjerpe seg til StorNM Har ikke hatt seilere på nc eller nm derfor ingen kommentar. Har satt 0 på alle? NM for optimistjoller kan legges til Stor-NM annen hvert år og separat NM de øvrige årene. NC-ene fungerer veldig bra:-) Synes det fungerer bra på NC'ene når Optimist B starter før Optimist A. Spesielt på de første startene kan det bli tilbakekallinger på Optimist A, og da er det ekstra lenge å vente for Optimist B.

3 Det må bli et helt annet fokus på det sosiale blant seilerne etter regattaer. Her må det legges klare føringer til arrangører om at det må være et tilbud på kvelden for alle. Disco-dans-kino-sosialt treff på kvelden er viktig. Husk at mange er langt reisende og de ønsker og knytte kontakter og bekjenskaper. Ikke lett når alt skal kun skje på vannet At det fortrinnsvis legges til steder hvor man kan forvente vind, er den aller viktigste forutsetningen for et sportslig bra og fair arrangement. Fokus på avvikling og profesjonalitet. Ofte for mye unødvendig venting. Større krav til arrangør i forhold til logistikk rundt opptak av følgebåter etc. Dette er viktig for seilere som har 8 timersa kjøring hjem etter regatta søndag. Tidlig ute for å sjekke og legge baner, bedre bøyebåter. Nok bemanning til arrangementet. Arrangere landsmesterskap for optimister dvs. åpent for år. Kutt NM der også. Det er barneidrett. Viktig med godt arrangement på vannet. Veldig ofte er det urimelig mye venting f eks ved omlegging baner. Bør være klarere instruks / krav til arrangør: Være klar til å legge bane i god tid FØR. varselsignal og ha minimum X bøyebåter med minimum gode nok båter til dette formål. Vil også evt vurdere om NOK skal godkjenne banesjefene? Ex i Tønsberg var organiseringen under lavmål og kunne kanskje vært bedre med et min krav til bemanningen etc. Vi synes satsingen på B klassen har vært riktig. Med samme bane som A blir det spennende. Lavere terskel for å bli med gir flere gleden av å være på et stort mesterskap med mange seilere.

4 Hva setter dere mest pris på med arbeidet NOK gjør? Aktiv og synlig formann, bidrar til å binde klubben av medlemmer og foreldre sammen Tilrettelegging av konkurranser. Styret gjer ein kjempejobb med organisering og inkludering av alle. Det er mange timar med ubetalt arbeid som gjev gode resultat Alt dere gjør frivillig arbeid kan alldrig undervurderes. Arrangere samlinger og andre aktiviteter. Informasjonsarbeidet er også bra. Løpende oppdateringer på det som foregår, NOK siden er den viktigste informasjonskilden i forhold til det som skjer rundt omkring. Samlingene er av stor verdi for klubbene og seilerne. Der blir foreldre og barn bedre kjent, og det blir morsommere å dra på regattaer etterpå. Obs har svart 0 på moss, og lagcup pga ikke deltok og ingen mening. God kommunikasjon om rekruttering til NOK, hva skal skje gjennom sesongen, resultatservice NC, NM, intl mesterskap.

5 Struktur og oversikt Vi verdsetter at det satses bredt. Hva savner dere at NOK gjør? Vi som klubb skulle gjerne fått mer informasjon om hvordan de flinke klubbene utfører sitt barne og ungdomsarbeid. Vi trenger innspill på hvordan vi skal kunne holde på ungene etter nybegynnerkursene! Sett strengare krav til trenarane om personleg oppfølging av siglarane. kan ikke tenke meg hva det skulle være Prøve og ta direkte kontakt med klubber som trenger litt drahjelp. Vi har jolleseilere som utpeker seg som spesilet dyktige, hva gjør vi med de. Fortelle litt og NTG gymnaset i Bærum Hvordan bli en eliteseiler/landslaget Vi hadde ikke med seilere i NC eller NM i 2009, men fikk ikke sendt dette skjemaet uten å svare på disse spørsmålene. Har svart likt på alle disse - disse svarene kan dere se bort fra

6 Kanksje en database over dommere, trenere etc i Norge, kompetansekart? Kanskje et sted man også kan markedsføre sine tjenester - tenker mest trenere da kanskje? Samordning mht. fellessatning til ny båttype Vi vet at økt nordisk samarbeid er på agendaen. vi oppfordrer til fortsatt satsning her. Dersom din klubb har et vintertilbud, ønsker vi å vite litt om hvordan vintertreningen er lagt opp, hvilke grupper av optimistseilerne dette gjelder for og hvor stor andel av seilerne som deltar. Ikke formelt Vi har vinter seiling for de mest aktive, de som til våren skal delta på nc. For resten av gruppen har vi sosiale tilltak på seilhytta i løpet av vinteren. Alle våre seilere driver annen fysisk idrett, som friidrett og fotball. Alle jolleseilerne svømmer sammen en time i uken. Regatta-seilerne seiler i tillegg sammen med seilere fra andre klubber i helgene. STyrketrening to ganger i uken (sammen med Horten SF). To seilere fra Åsgårdstrand deltar. Organisert seiltrening på vannet alle lørdager fra okt-mars dersom forholdene tillater det. Fysisk trening inne/ute tirsdager og torsdager gjennom hele vinteren. Dette gjelder for alle grupper, alle som har lyst. Ca. 20 stk. deltar. De er delt inn i en eldre og en yngre gruppe med 2 forskjellige trenere. Vi har svømmetrening og trening i gymsal. Svømmetrening er det en av foreldrene som har stått for. Trening i gymsal er egentrening for i hovedsak E- jolleseilere. Siden vi har få jolleseilere er tilbudet for alle disse og består i fysisk trening en dag i uka samt enkeltsamlinger med teori, førstehjelp eller sosialt (bowling, alpintur el.l.)

7 Alle kan delta, men det er stor sett Regatta-gruppen som er med. Vi har trening på ski eller i gymsal. E-jolle/Laser-seilere har vært trene. Optimist A + B gjennom SeilVest Våre seilere deltar på seilvest Dette er nytt i år - i skolens gym sal Lek, spill og noe styrke - ledes av et par av foreldrene i Opti gruppen. Åpen for alle i jollegruppe - ikke kun opti. Usikker - men tipper 20-30% deltar Vi har innendørstrening en gang i uken i en enhalv time. Spitter på over og under 14 år, og alle båtyper kan delta. ca 15 optimister deltar Vintertrening. 1 fysisk fostring samarbeider med lokal skigruppe uten snø 1 time sirkeltrening 1 time jogg med snø ski med trener 2 seiling. Vi forsøker å strekke sesongen for flest mulig av seilerne helt opp mot jul. En liten gruppe seiler hele vinteren såfremt det ikke er is

8 Har du kommentarer ang. praktisering av lagseiling i egen klubb, eller vil gi ris eller ros til LagCup en som ble gjennomført i 2009? Vi har ikke lagseiling da miljøet på norgescupnivå foreløpig har vært for lite. En seiler fra stavanger delto på LC i år sammen med Haugesund - det var visst gøy! Deltok ikkje i 2009 Vi hadde ikke nok seilere som var sikre nok på regler og trygge nok i jolla i år og dermed ikke mange nok seilere som ville delta. Vi håper vi kan få det til i Hyggelig at det var mulig å stille blandet lag, for det var veldig gøy å få være med på. Vi kommer til å ha mer fokus på lagseiling i videregående gruppe i Ønsker å ha mer lagseiling i egen klubb. Bra med LagCup, slik at flere får prøvd denne formen for seiling. Lac cupen var spennende for oss, helt nytt. Vansklige forhold for arrangørene påvirket arrangemanget. Vi koste oss vi. Synes lag cupen i 2009 var et meget bra arrangement. Effektiv avvikling og flott resultatservice. Det var første gang Haugesund deltok på en LagCup. Barna har lært mye og hadde det veldig gøy. SMS-tjenneste fungerte bra, også på vannet til å få lagene på rette starten. Veldig positiv oppfatning av lag-cup. Kun seilere til stede, ingen foreldre. Positivt med lånebåter, slik at seilere kunne fly. Nei ingen herfra deltok bra seilerdommere Vi vil i større grad fokusere på dette for mest på høsten - og tipper vi vil søke å få med 2 lag i år. Vi er med-arrangør sammen med Nesodden! :-)

9 Tror endringen NOK gjorde i fjor er Bra - at dette ikke skal ha NM status. Lagseiling er jo en krevende gren å trene. Men gir mye tilbake også for bruk i individuell seiling. Utfordringen for mange klubber er nok for få seilere. Vi prioriterer lagseiling og setter av høsten til dette

En guide til optimistjolleseilere med foreldre

En guide til optimistjolleseilere med foreldre En guide til optimistjolleseilere med foreldre November 2009 [ Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hva er Optimistjolleseiling?... 4 Stavanger Seilforening... 4 Treninger... 5 Introkurs... 5 Viderekomne

Detaljer

Frafall fra idrett blant ungdom. 1. Hvilken skole går du på? Frafall fra idrett blant ungdom 04.08.2014 15:29 100% 90% 80% 70% 60% 50% 39.

Frafall fra idrett blant ungdom. 1. Hvilken skole går du på? Frafall fra idrett blant ungdom 04.08.2014 15:29 100% 90% 80% 70% 60% 50% 39. Frafall fra idrett blant ungdom 1. Hvilken skole går du på? 10 9 8 7 5 3 26.5% 39.4% 1 14.1% 12.9% 6. 1.2% 0. 1 2 3 4 5 6 7 1 Lierbyen Ungdomsskole 2 Sylling Ungdomsskole 3 Hurum Ungdomsskole 4 Høvik Ungsomsskole

Detaljer

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten Medlemsblad for Hjellestad Seilforening Naustposten årsmelding 2013 2 n a u s t p o s t e n I n n h o l d Medlemsbladet for Hjellestad Seilforening Naustposten Årsmelding Styret...3 Regattautvalget...4

Detaljer

Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006

Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006 Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006 Undersøkelsen ble gjennomført av Tore Aarønæs februar - april 2006 Innhold DEL I 1 KORT OM UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2006 18. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Erik ZoonmnoM 8 Snerlebakken Sesongavslutning Sommeren med stor S er lagt bak oss, og jeg håper alle våre medlemmer vil minnes den

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 1 Styret har gjennom 2014 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem

Detaljer

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

SeilSport. - I vinden FEBRUAR 2008. (Foto: Morten Christiansen) - Glade jolleseilere og samhold på sjøen - Kanskje enda bedre på land?

SeilSport. - I vinden FEBRUAR 2008. (Foto: Morten Christiansen) - Glade jolleseilere og samhold på sjøen - Kanskje enda bedre på land? SeilSport - I vinden FEBRUAR 2008 (Foto: Morten Christiansen) - Glade jolleseilere og samhold på sjøen - Kanskje enda bedre på land? INFORMASJONSSKRIV FRA NORGES SEILFORBUND 2 SEILING FOR ALLE! Generalsekretæren

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening!

Klubbavisen. Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening! Moss Seilforening Oktober 2007 19. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening! Mathias Mollatt kunne vinke fornøyd, vel vitende om at gullet er hans. På bildet t.h. har han

Detaljer

Styret har hatt 7 styremøter i 2011. Styret takker medlemmene for god innsats gjennom hele året.

Styret har hatt 7 styremøter i 2011. Styret takker medlemmene for god innsats gjennom hele året. Årsberetning 2011 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for 2011. Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer fra sin drift

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Nyhetsbrev februar INNHOLD:

Nyhetsbrev februar INNHOLD: MotoNews Nyhetsbrev februar INNHOLD: Klubbutvikling og medlemsskapssystem Dragsesongen er i gang Innblikk i Coach Siri Minkens jobb Ståle Eggens profftilværelse Vannjet med supersamling Månedens ildsjel

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

www.vear.no Desember 2008 Idrettsforening Vear Idrettsforening informerer Endelig håndball! Håndball spesial! Jenter 98 www.vear.

www.vear.no Desember 2008 Idrettsforening Vear Idrettsforening informerer Endelig håndball! Håndball spesial! Jenter 98 www.vear. Idrettsforening Desember 2008 Vear Idrettsforening informerer Endelig håndball! www.vear.no Jenter 98 www.vear.no Håndball spesial! 2 - Desember 2008 Leder God jul kjære Vear IF venn. Da har du siste versjon

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2014 26. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-vm i Oman. Foto: Per Bordal Kjære venner! 2 I skrivende stund er det barskt vintervær utenfor vinduene.

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer