SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, TLF: UTGAVE: 01/2013 DATO:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01."

Transkript

1 SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, TLF: UTGAVE: 01/2013 DATO:

2 KNUT HAR ORDET: Godt Nytt År! Året som kommer vil utvilsomt by på interessante utfordringer. Vi skal sørge for at den gode trenden vi så i driften på våre anlegg i 2012 fortsetter inn i nyåret, vi skal delta i anbudsregning for flere interessante oppgaver og vi skal sørge for at driften gjennomføres uten skader. Ser vi på anbudsmarkedet er det betydelige oppgaver som skal løses i årene fremover. Myndighetene har ønsket internasjonal konkurranse og har fått det. Anbudsdokumentene for nytt dobbeltspor Oslo- Ski er skreddersydd for internasjonale aktører ved at det er valgt fullprofilløsning uten at det åpnes for tradisjonell driving. Flere av disse aktørene er aktivt ute med følere for samarbeid med norske entreprenører. I løpet av våren vil vi se hvilke konstellasjoner som dannes. Innenfor tradisjonell vei- og jernbanebygging møter vi nå flere av de internasjonale aktørene. I anbudsdokumentene og senere i kontrakten stilles en rekke krav til utførende entreprenører, deriblant at norsk lov og krav til minstelønn mv. skal overholdes. Vi ønsker disse krav velkommen og noen har sikkert sett at vår styreformann har vært aktiv debattant i pressen omkring disse tema. Hovedessensen i hans innlegg har vært at konkurransen om oppdragene skal skje på like vilkår. De offentlige oppdragsgivere har på den ene side oppnådd at interessen for det norske markedet er solgt inn, samtidig som de nå skal forvalte egne kontraktskrav. Fra vår side kan vi bare sørge for å utføre oppgavene slik kontrakten legger opp til samtidig som vi må ha tiltro til at de offentlige oppdragsgivere er seg sitt ansvar bevisst. Fagforeninger virker overraskende nok tilsynelatende lite opptatt av det som skjer. (Tar vi feil i vår påstand?) Kanskje tiden nå er moden for at også arbeidsfolkets interesseorganisasjoner setter dette på kartet. Vi vil tro at disse står i fremste rekke for å ønske at vår bransje har ryddige og oversiktlige arbeidsvilkår. Vi har en oppfatning av at det er mer å hente ved arbeid innen disse baner istedenfor å søke å forhandle frem nye paragrafer som svekker norsk konkurransekraft. I 2013 ønsker vi oss at anleggene legger vekt på å forvalte arbeidstiden så godt som mulig innenfor rammen av inngåtte arbeidstidsavtaler. Dødtid i form av faringstid er det ikke rom for verken i våre kalkyler eller i forhold til den konkurranse vi står ovenfor. Vi har ikke mange nyttårsforsetter på vegen av driften, men noen enkle ønsker tillater vi oss: Det oppfordres til å fortsette det gode arbeidet med å søke å utføre arbeide innenfor våre kalkyler, f. eks. innen følgende fag: For tunnel virker det som vi har god kontroll på fremdrift og timeverk, mens kontrollen med kjøp av div. materiell / utstyr godt kan bedres. For innredning er dette en ny aktivitet hos oss, men starten på arbeidene er lovende ikke minst etter god jobb med å fremskaffe egnet utstyr og sterk fokus på fremdrift med daglig oppfølging av oppnådd produksjon i forhold til kalkyle og med korrigerende tiltak ved behov. For betongarbeider er kvaliteten på arbeidene god. Oppfølgingen av timeverk viser at vi har en del å gå på for å oppnå den effektivitet som vi ønsker i våre kalkyler. Vi ser imidlertid en god trend og er sikker på at våre ledere og arbeidere over tid viser jevn bedring. For daganlegg er vårt ønske at det arbeides videre med å etablere rev-utganger. I dette ligger at om det oppstår behov for endringer i driften som stanser utstyr skal det finnes reservejobb som er planlagt og kjent for ledelsen og arbeidsfolket før behovet oppstår. Hva med å hente ideer fra andre fagmiljøer? Kanskje betong eller andre ønsker å se hvordan innredning følger opp og styrer fremdriften? Osv.osv.. Bakgrunnen for denne fokus er den stadig større konkurransen bransjen utsettes for og allerede høye kostnader i Norge som gjør at vi hver dag må sørge for å jobbe smart så vi beholder vår særegenhet og konkurransekraft. Vi ønsker alle en god reise gjennom Knut

3 HÆHRE ENTREPRENØR AS E18 Sky-Langangen. Godt Nytt År alle sammen Etter en velfortjent juleferie er vi i gang igjen i Vestfold syd. Det pleier som regel å være litt problemer med oppstart på nyåret, men det var det ikke i år. Værgudene har vært med oss og jeg tror de største kjeltringene også har hatt juleferie (bare et par tusenmetere borte). Det er deponiarbeider og uttak av masser fra Martineåsen som er prioriterte oppgaver fram til påske. Ellers pågår det arbeider med målebrev og dokumentasjon for prosjektet. RV7 Sokna - Ørgenvika. Godt nytt år til alle kollegaer fra oss her oppi Brekkebygda! Og velkommen tilbake til skikkelig Sokna-kulde til alle dere som har møteplass her etter juleferien, nå kråsa re i snø n a ma! Når dette leses har vi nok markert gjennomslag i Ørgenvik-tunnelen og hatt en påfølgende sammenkomst for hele anlegget på Breidablikk, lokalet i bygda. Det betyr at kapittelet tunneldriving er over også her, jaggu driver vi fort noen tunnelmeter! Gratulerer med vel gjennomført jobb til alle dere som har bidratt! I Rallerud tunnelen er vi godt i gang med etterarbeidene og er omtrent halvveis med veggelementene. Fundamenter/glasopor/gangbane samt bolteboring for PE skum nærmer seg oppløpssiden. Det har vært god strekk i toget den siste tiden og vi har til tider oppnådd gode kapasiteter på etterarbeidet. En detaljert plan er lagt for Ørgenvik-tunnelen hvor vi må ha med oss de gode kapasitetene hele tiden hele veien for å komme til mål innen fristen, det blir en utfordring vi skal klare! Det er kaldt å holde på med betongkonstruksjoner og grøftearbeider nå når kvikksølvet kryper ned under 20. De kaldeste dagene må vi omorganisere og begrense aktivitetene utenfor tunnel. Blir det veldig langvarig kuldeperiode får vi se om andre tiltak og kan være nødvendig, f.eks utsettelse av arbeidsperioder. Det gjenstår noe arbeid på Rudselva og Juvet bru og vi jobber videre med begge portaler på Rallerud tunnelen samt tekniske bygg og bekkekulvert på øst. Det nærmer seg at vi vil se på oppstart av arbeidene med brua (rundkjøringen) i Ørgenvika også. I dagsonen har Brynjar og co. fortsatt noe med løsmassekjøring mellom tunnelene og i Ørgenvika, i tillegg har det vært kjørt noe stein til fylling ved Hansomplassen. Det arbeides med stikkrenner ute og forberedes for grøftearbeider i Ørgenvik tunnelen. Vi hadde en vellykket omlegging av Rv.7 i Ørgenvika før jul, så nå er det fritt frem der for videre utgraving av ramper og gamle Rv.7. Fjellsikringen er og utført så langt og vi skal nå i gang med skyting av ei fjellkule. Ellers håper vi alle bruker hue når det gjelder is, kulde og snø videre utover vinteren også. Vi skal ta vare på utstyret vårt og bruke det på en slik måte at vi ikke forårsaker unødvendig slitasje og skade. Hvor ofte har vi ikke hørt «skulle bare..» Vi hadde og en hendelse i Rallerud-tunnelen nå hvor en sjåfør fikk seg en skikkelig støkk når graveren snudde seg, heldigvis gikk det bra med han denne gangen men det understreker igjen hvor viktig det er med kommunikasjon og kontakt når vi oppholder oss i nærheten av hverandre med maskiner. RV7 Sokna-Ørgenvika Mad Max klar for innsats i tunnelene Foto: Jan Lima

4 Toventunnelen I. Arbeidene i tunnelen forsetter med full styrke. Grøfter, vegbygging med asfaltert bærelag, vann- og frostsikring og tekniske bygg har fult fokus fremover. I slutten av januar går vi i gang med glidestøp og deretter blir det legging av trekkerør og kummer bak betongrekkverk. I dagen pågår det nå muring rundt portal på vestsiden. De øvrige resterende arbeider i dagen blir satt i gang til våren. Toven I og II Opplasting og transport leire og stein i deponi Foto: Tor Holm FP3 E6/Dovrebanen. Værgudene var med oss når vi tok fatt på nyåret Til tross for til dels store nedbørsmengder gjennom julehelga resulterte mildvær og regn siste del av denne at det var mindre snø i anlegget når vi startet opp enn da vi tok juleferie. Det er alltid godt å få en slik start. Mest fokus i 2012 fikk kanskje fylkesmannens nei til deponering av gravemasser i Mjøsa. Dette medførte at det måtte etableres landdeponi for ca fm3 med bløte masser fra Mjøsa. Etter at byggherren hadde avklart plassering, gikk entreprenøren straks i gang med å bygge deponiet. I løpet av 4-5 hektiske uker i november/desember ble det som tilleggsjobb sprengt ut ca fm3 med fjell og bygd en i overkant av 40 meter høy voll. I skrivende stund fylles det løsmasser inn i deponiet. Disse løsmassene kommer i all hovedsak fra gravearbeider under vann i Mjøsa. Disse gravearbeidene vil pågå døgnkontinuerlig med 2-3 gravere med langt graveutstyr fram mot vår/sommer Sør i anlegget (område 1) er E6 flyttet over til midlertidig trase, slik at vi kan starte arbeider med Strandlykkja overgangsbru. Det er også etablert midlertidig rundkjøring i E6. I dette området er hovedfokuset framover oppstart og ferdigstillelse av 7 betongkonstruksjoner i tillegg til sprengning og masseflytting for E6, Dovrebanen samt ny Fv229. På område 2 (midtseksjonen av anlegget) er hovedaktiviteten knyttet til graving i Mjøsa samt boring og sprengning for ny E6. All sprengstein i dette området skal i hovedsak benyttes til fylling i Mjøsa. Vi har «vendt» ca. 2 km av ferdig sprengt trase, og her har Isachsen Entreprenør as startet med OV-arbeider nå over nyttår. FP3 E6 Dovrebanen Søndre Tunnelpåhugg Idyll ved Mjøsa Foto: Glenn K Sørensen

5 Lengst nord i anlegget, er hovedfokus klargjøring for oppstart av de 3 største betongkonstruksjonene i prosjektet. Dette er Hestneslokket, portaler til Espatunnellen samt Labbdalen bruer. I løpet av januar vil E6 bli lagt over til midlertidig trase vest for det nye Hestneskrysset. Dan Hansen og co. klør i fingrene etter å få tatt fått på den største konstruksjonen på FP3. Til sammen m3 ferdigbetong skal støpes før Hestneslokket er ferdig. Før vi kan starte på portaler til Espatunnellen, må søndre påhugg ferdigstilles. Her er det hektisk aktivitet for øyeblikket hvor løsmasser og sprengstein håndteres parallelt. Inne i fjelltunnellen drives det nå med 2 rigger. Dette pga systematisk forinjeksjon. Vi nærmer oss halvdrevet tunnel, og gjennomslag er planlagt ila april Oppsummert etter ca. 6 mnd. drift ligger prosjektet i all hovedsak i rute. Mange utfordringer er løst, samtidig som nye dukker opp. Det er gledelig å se at vi har klart å videreføre det gode samarbeidet med byggherren som vi hadde på Skaberud-Kolomoen. Både byggherren og Hæhre har mange nye personer i organisasjonen som nå etter hvert har lært hverandre å kjenne. På maskinsida har vi for øyeblikket 36 gravemaskiner, 15 dumpere, 10 tipptrucker, 10 hjullastere, 5 dosere, 3 valser, 10 borerigger inkl Nelly, 20 lastebiler, 1 sprøyterigg, 2 tunnelborrigger, 1 injeksjonsrigg, 1 tunnel piggmaskin, 4 tårnkraner, 4 båter, 1 flytebrygge, 1 beltegående fagverkskran. Totalt på anlegget er vi over 370 mennesker inklusive friskift samt underentreprenører. Fv 78 Parsell Holand- Brattlia(Toven 2). Det gjenstår nå kun masseutskifting fra Komra til Drevja Kirke og mellom Holandsvika og Arborfabrikken. Når det gjelder sprengning så er det stort sett i Åsenkulen og noe mindre her og der med unntak av sidetak for forsterkningslag. Ellers så er det full trøkk på stikkrenner, grøfter og all slags tilleggsarbeider. Komra bru er mer eller mindre ferdig med unntak av riving og nedrigging. Åsen bru er avbestilt og det betyr at neste betongkonstruksjon blir Jernbanebrua, forhåpentligvis til våren. Portalene går som planlagt og de to siste vil bli ferdige i løpet av vinteren. I tunnelene går vi straks i gang med vann- og frostsikringen. Forsterkningslag og bærelag blir utført tidlig vår. Svalbard Lunckefjell. Godt nytt år fra Svalbard til alle i Hæhre-konsernet. Vil starte året med en takk til Hans Jørgen & co. som sørget for god logistikk av utstyr til Drammen havn i romjula. Her ble maskiner, utstyr og sprengstoff lastet om bord i «Norbjørn» som satte kurs for Svea den 29. Desember. Båten ankom Svea som avtalt, etter en problemfri tur fredag 4. Januar. Svenn pluss 4 mann stod parat til lossingen. Mye Veidekkeutstyr var også med, så all lossing samt lasting av 3 maskiner i retur tok 2 dager. «Norbjørn» stakk til havs igjen lørdag kveld kl AF Arctic er innleid for transport fra Kapp Amsterdam, som havnen i Svea heter, til Svea Nord. Herfra tar vi over selv med sleder, trekt av dozer og tråkkemaskin. Transportløypa Svea Nord-Lunckefjell, måtte brøytes/tråkkes og pusses etter juleferien. Det har kommet rikelig med snø på Svalbard mens vi har feriert. Tirsdag 8 Jan. ankom første tunnelskiftet. Etter diverse obligatoriske sikkerhetskurs, er nå rigging for driften i full gang. Første salve regner vi med avfyres i begynnelsen av uke 3. Tunnelriggen har fått montert et system som heter «Water mist», dette reduserer vannforbruket fra liter pr. min, pr. bormaskin, til 7-9 liter. Georg fra Atlas har vært her i Svea og utført dette. Svalbard Lunckefjell. Det rigges for tunnelarbeider Foto: Ernst Ove Johansen

6 Med tunnelgjengens inntog, gikk daganleggutta over på snøbrøyting av forskjæring og plassen på Lunckefjell generelt. Det er voldsomme mengder med snø som må vekk, for og få fram planet på kote 645 i sin helhet. Det er viktig og sørge for at hele steinplata blir brøytet, fordi det er ikke mer plass enn nødvendig. Her vil all aktivitet nå framover foregå. Vår tunneldrift med lagring av stein, og Veidekkes arbeider med dagrigg og litt fram i tid, verksted. For selve daganlegget blir det en «timeout» nå en stund. Gjenstående arbeider på kontrakt er ikke egnet å utføre nå på hardeste vinteren. Dette blir å gjøre når det lir mot sommer igjen. Det er også noe tilleggsarbeider igjen på prosjektet, som avskjærende grøfter og noe fjell/morene som burde vært fjernet. Veidekke/Hæhre avventer SNSG, de har ikke konkludert ennå den endelige utformingen av Lunckefjell. Tilleggsarbeidene som ble utført i 2012, er det også uenigheter rundt. Time will showe, det vil vel helst gå bra, til slutt. HÆHRE GULVSTØP AS Vel overstått Juleferie og Godt Nytt år. Vi har nå kommet i gang med den 3 uken og har kommet greit i gang. Kulda har vært noe slitsom noen dager men dette blir bedre etter hvert. Nye prosjekter har ikke startet opp riktig enda men om noen uker så er vi i gang med noen av dem også. Vi kvesser blyanten og sender ut tilbud som bare så jeg håper at arbeidsmengden i 2013 blir like bra som PERSONAL/HMS/KS DET VIRKER! HMS KAMPAJEN MOT FALLSKADER er et resultat av at vi over tid hadde registrert mange fallskader, spesielt i tilknytning til fall ut av maskin. I 2012 har vi IKKE registret slike skader i vårt system. Det er flott, og vi føler vi har oppnådd målet. Betyr dette at vi har blitt flinkere til å gå rett veg inn og ut av maskinen og til å holde oss fast i rekkverket, er det veldig bra! Vi feirer med en pokal! Vi gir oss ikke med dette! Dessverre er vi ikke skadefrie i 2012 heller. Vi har hatt en veldig alvorlig ulykke, i tillegg til en del hendelser som har vært alvorlige nok for de involverte. Som vi har vært inne på før er marginene små, og konsekvensen ofte et resultat av tilfeldigheter. Vi tør imidlertid påstå at en hendelse ikke oppstår tilfeldig, men er et resultat av en bevisst handling. Når det som regel går bra, så skylles det ofte flaks. Det er ikke godt nok. Å jobbe med sikkerhet er å tenke barrierer. Dvs. at vi må legge inn mekanismer som beskytter oss og hindrer at hendelser får alvorlige konsekvenser, eller som begrenser skadene dersom noe skulle gå galt. Opplæring, verneutstyr og ulike sikringstiltak er eksempler på barrierer. Den viktigste faktoren er imidlertid oss selv. Vi må ha fokus, tenke på det vi gjør det, og planlegge våre oppgaver. Vi må bruke den tiden som trengs for å utføre jobben på en trygg måte og ikke stole på flaksen! Sikker jobb analyse brukes for å planlegge en sikker gjennomføring av arbeidet. Benytt dette verktøyet også til å tenke konsekvens, dvs. hvordan du skal handle dersom noe går galt. Å være forberedt på at noe uventet kan skje, og ha tenkt igjennom hvordan du da skal reagere, kan ikke bare forhindre alvorlige skader, men også redde liv. Det gjelder både ditt og andres! Vi har sett gode eksempler på dette, og vi vet det funger! Årets HMS kampanje har ennå ikke fått navn, men planleggingen er i gang. Formen vil være omtrent som i fjor da det fungert bra. HMS på HÆHRE måten? Det viktigste er imidlertid innholdet, og det å jobbe systematisk og målrettet. Hva er så målet? 0 skader på menneske, miljø og materiell! Har du innspill til kampanjen, så kom gjerne med forslag. HELSE er et annet fokus området for bedriftens HMS arbeid i På AMU-møte i desember ble det besluttet å gjøre en endring i helsekontrollene. Til nå har det vært fokus på arbeidsrelaterte helseplager og konsekvenser. I tillegg har vi undersøkt det psykososiale arbeidsmiljøet. Hovedkonklusjonen på disse målingene er entydige. Medarbeidere flest trives godt og har det bra. Helseplager er først og fremst knyttet til muskel- og skjelettplager, spesielt nakke og rygg. I tillegg er det økende tendensen til høyt blodtrykk. Tiden er derfor inne til handling. Hva kan bedriften bidra med for å redusere plagene og bevare det gode miljøet? Det sies at JOBB ER HELSE, og HELSE ER VELVÆRE. Vi har derfor nedsatt en gruppe bestående av HTV, HVO, en prosjektleder og HMS/KS sjef som sammen med BHT Stamina HOT skal komme med gode forslag til tiltak. Samtidig endres helsekontrollene til mer livsstils relaterte kontroller. Det er en personlig helsekontroll som gir den enkelte en direkte tilbakemelding, mens bedriften får en samlet og generell tilbakemelding på gruppens helseskår. Det vil primært være Sissel Slotten fra BHT som vil stå for gjennomføringen av kontrollene, og hun er mange kjent med fra før. Flere punkter på listen over HMS arbeid i 2013 vil vi komme tilbake til i Slusken utover våren. Nå gjenstår det bare å oppsummere året 2012 i tall og grafer, samt ønske alle et Godt Nytt År, og et skadefritt år med god helse og høyt trivsel. Husk at å ha det moro på jobb er et godt utgangpunkt! Marimette

7 VITSESTAFETT Det var fire nonner som hadde blitt drept i en bilulykke og stod ved perleporten. Vanligvis er det st.peter som tar imot, men siden det var fire av hans tjenere tenkte Gud at han ville ta imot dem selv. Så de står i en rekke på fire, etter hvem som døde først, og Gud spør nr 1: -Har du syndet, mitt barn? -Nja, en gang så jeg ett par som elsket i en park, sa nonnen -Bare gå bak i brønnen her og vask øynene dine, så er du tilgitt! Så spør han nr 2: -Har du syndet, mitt barn? -Tja, jeg må innrømme at en gang runket jeg en munk!! Gud ble litt forskrekket men sa. -Gå bak i brønnen her og vask hendene dine, så er du tilgitt! Mens dette pågikk prøvde nr4 og snike seg foran nr3. -Hvorfor i all verden gjorde du det? Spurte Gud. -Jo du skjønner at jeg vil gjerne få vasket kjeften min før hun bak meg vasker det hu må vaske!!!!!!" Hilsen Rune Sigmar Lien. Til neste nummer utfordres Helge Olsen tunnelarbeider og rekebåtreder VÅRE MEDARBEIDERE/INFORMASJON Ottar Smestad takker hjerteligst for oppmerksomheten han fikk fra Hæhre Entreprenør i forbindelse med hans 29-års dag. Kristian «Kikka» Thoresen takker hjerteligst for den fine blomsten han fikk i forbindelse med hans 60-års dag. Egil Nilsen takker hjerteligst for oppmerksomheten i forbindelse med hans 50-års dag. Kurt Karlsson tackar alle för uppvaktning på sin 60 årsdag den 15 december Kompetansebevis Anleggsmaskin Vi minner om at alle som skal kjøre en anleggsmaskin, dvs. graver, dozer, hjullaster, dumper eller veihøvel SKAL ha Kompetansebevis for den respektive maskinen. Det gjelder uansett, også selv om du bare kjørere noen timer om dagen! Hæhre er medlem av MEF og vår fagleder Thomas Jonsebråten er godkjent som instruktør hos MEF. Det skal derfor kun benyttes dette kurset, og all påmelding må gå gjennom Thomas. Første kursmulighet er i Tønsberg. Påmelding må skje til Thomas Jonsebråten på tlf innen

8 KLUBBENS SPALTE Klubben ønsker bare å minne om årsmøtet som avholdes på Espa Maskin: Glenn Ekholdt /883 Skyttere/Fjell: Dan Ole Stensvik /519 Mekken: Frode Hagen Dumper: Henrik Hansen Lastebil: Per Erik Lukassen Tunnel: Svein Ivar Stordalsvold Betong: Jan Erik Nilsson Hæhre Auto: Tor Østby Hovedtillitsvalgt: Hans Arne Paulsen Hans Arne Paulsen REDAKSJONELT Vi ber nok en gang om innspill og fotos til SLUSKEN. Neste deadline blir torsdag Ring, skriv eller mail til Gudmund BILLEDER Toven I og II Foto: Tor Holm Averøy Foto: Frode Sundsby Rallerud Vest Foto: S M Tunli Nord for Labbdalen Foto:Glenn K Sørensen

9 STATUS HMS TALL RUH ( ) MND Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov Des Antall siste mnd Totalt for Målet med RUH er og registrere alle uønskede hendelser som grunnlag for et kontinuerlig forbedringsarbeid. Generelt er det slik at jo flere registreringer, jo bedre. Det betyr at systemet er levende og i bruk. Resultatet skal brukes til å vurdere tiltak og gjennomføre forbedringer. Fallkampanjen 2012 var en fokuskampanje basert på RUH registreringer. Også i år har vi gjennomgått alle registrerte hendelser for å se om det er trender å ta tak i, og det er det! I 2011 hadde vi totalt 861 registreringer, i 2012 fikk vi 841. Med betydelig flere ansatte kunne vi ønsket et høyere tall. Uansett er det bra det som er registrert, og viser at vi har fokus. RUH måltall pr. utgangen av desember Mål: Større enn 1000 Prosjekt (pågående) Toven 1 Toven 2 E6-Dovreb.+ FP3 Sokna Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 3024 August Sept Oktober Nov Des Vårt løfte til BH er N-verdi eller RUH tall over Vi har oppnådd gode resultater i Det viser seg å være relativt enkelt i den mest aktive driftsperioden av et prosjekt, men utfordringen kommer når anlegget går mot slutten.

10 Akkumulert sykefravær pr. firma (%) 4 SKADER Måltall: 0 skader (oppdatert ) Sted Skade med fravær Skade uten fravær Fraværsdager (kalenderdager) Siste skade dato Entreprenør Mek SUM Hæhre SUM UE 3 Ikke rapportert Mål: Ingen skader. Det har vi ikke oppnådd. En hendelse med veldig alvorlige konsekvens, og flere hendelser der utfallet fort kunne blitt betydelig verre sier oss at dette er et viktig fokusområde. Gledelig er det at det ikke er registret skader pga. fall fra maskin! SYKEFRAVÆR for Entreprenør, Mek og alle Hæhre selskaper totalt: 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. % denne mnd alle selskaper Måltall Entr Mek Akkumulert alle selskaper Sykefravær viser at vi nesten har nådd målet om maks 5 % akkumulert sykefravær for Hæhre i En liten økning i desember bikket oss opp fra 4,8 til 5,2 % Det er imidlertid et bra resultat. Spesielt er vi er fornøyd med at fraværet i 6 av årets måneder har ligget på 5 % eller lavere. I 2011 hadde vi et sykefravær på ca. 7 %, så utviklingen er veldig bra! Vi tror det fortsatt er viktig å jobbe for å redusere dette tallet. Tett oppfølging, gode tiltak og et aktivt forebyggende arbeid skal bringe oss til et nytt mål: Maks. 4% sykefravær i 2013!

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse Refleks 4 - Oktober 2007 1 - Vi har fått mye ig jen for MPS-arbeidet. Særlig arbeidet med god og nøyaktig planlegging, sier prosjektleder, Morten Labori. Sikrer veifarende s 4-5 NR.4-2007 Testplass sparer

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte: Mindre asfalt i år s 6-7 NR.1-2010 Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s 10-11 Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene!

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Mars 1/2011 posten Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Ny direktør i Entreprenørservice

Detaljer

posten Desember 3/2012

posten Desember 3/2012 posten Desember 3/2012 Gode utsikter for ES i 2013 Innhold Høy aktivitet og gode utsikter for 2013 RC-boring ved Gulli Bru over Glomma ved Kongsvinger. Leder: Hallvard Sindre, adm. Dir. s. 3 Dronning Eufemias

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

posten Desember 3/2011

posten Desember 3/2011 posten Desember 3/2011 Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Desember 3/2011 posten Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Halvor Solberg tørrsprøyter støttemur ved Manglerud T-banestasjon.

Detaljer

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser Innhold Utsikter til vekst og økt aktivitet for ES i 2013 Fra borearbeidene ved Skagerak 4, Kristiansand. Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Skagerak

Detaljer

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Resultatmessig svak start på året, men oppstart av store prosjekter og god ordrereserve betyr stor aktivitet

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Konfektfabrikken fundamentering s. 4 6 Store, langsiktige oppdrag er positivt, men også utfordrende

Detaljer

Nr.84 NOVEMBER. -nytt

Nr.84 NOVEMBER. -nytt Nr.84 NOVEMBER 2006 -nytt TS-NYTT Nr. 84 November 2006 Redaktør: Leif Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykkeri: Allservice A/S Stavanger 3minutt med sjefen Me fortsette me stor aktivitet og jobbane

Detaljer

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal Refleks 4 - September 2010 1 Egne logoer s 14-15 NR.4-2010 Uten klem s 10-11 I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer