SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, TLF: UTGAVE: 01/2013 DATO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01."

Transkript

1 SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, TLF: UTGAVE: 01/2013 DATO:

2 KNUT HAR ORDET: Godt Nytt År! Året som kommer vil utvilsomt by på interessante utfordringer. Vi skal sørge for at den gode trenden vi så i driften på våre anlegg i 2012 fortsetter inn i nyåret, vi skal delta i anbudsregning for flere interessante oppgaver og vi skal sørge for at driften gjennomføres uten skader. Ser vi på anbudsmarkedet er det betydelige oppgaver som skal løses i årene fremover. Myndighetene har ønsket internasjonal konkurranse og har fått det. Anbudsdokumentene for nytt dobbeltspor Oslo- Ski er skreddersydd for internasjonale aktører ved at det er valgt fullprofilløsning uten at det åpnes for tradisjonell driving. Flere av disse aktørene er aktivt ute med følere for samarbeid med norske entreprenører. I løpet av våren vil vi se hvilke konstellasjoner som dannes. Innenfor tradisjonell vei- og jernbanebygging møter vi nå flere av de internasjonale aktørene. I anbudsdokumentene og senere i kontrakten stilles en rekke krav til utførende entreprenører, deriblant at norsk lov og krav til minstelønn mv. skal overholdes. Vi ønsker disse krav velkommen og noen har sikkert sett at vår styreformann har vært aktiv debattant i pressen omkring disse tema. Hovedessensen i hans innlegg har vært at konkurransen om oppdragene skal skje på like vilkår. De offentlige oppdragsgivere har på den ene side oppnådd at interessen for det norske markedet er solgt inn, samtidig som de nå skal forvalte egne kontraktskrav. Fra vår side kan vi bare sørge for å utføre oppgavene slik kontrakten legger opp til samtidig som vi må ha tiltro til at de offentlige oppdragsgivere er seg sitt ansvar bevisst. Fagforeninger virker overraskende nok tilsynelatende lite opptatt av det som skjer. (Tar vi feil i vår påstand?) Kanskje tiden nå er moden for at også arbeidsfolkets interesseorganisasjoner setter dette på kartet. Vi vil tro at disse står i fremste rekke for å ønske at vår bransje har ryddige og oversiktlige arbeidsvilkår. Vi har en oppfatning av at det er mer å hente ved arbeid innen disse baner istedenfor å søke å forhandle frem nye paragrafer som svekker norsk konkurransekraft. I 2013 ønsker vi oss at anleggene legger vekt på å forvalte arbeidstiden så godt som mulig innenfor rammen av inngåtte arbeidstidsavtaler. Dødtid i form av faringstid er det ikke rom for verken i våre kalkyler eller i forhold til den konkurranse vi står ovenfor. Vi har ikke mange nyttårsforsetter på vegen av driften, men noen enkle ønsker tillater vi oss: Det oppfordres til å fortsette det gode arbeidet med å søke å utføre arbeide innenfor våre kalkyler, f. eks. innen følgende fag: For tunnel virker det som vi har god kontroll på fremdrift og timeverk, mens kontrollen med kjøp av div. materiell / utstyr godt kan bedres. For innredning er dette en ny aktivitet hos oss, men starten på arbeidene er lovende ikke minst etter god jobb med å fremskaffe egnet utstyr og sterk fokus på fremdrift med daglig oppfølging av oppnådd produksjon i forhold til kalkyle og med korrigerende tiltak ved behov. For betongarbeider er kvaliteten på arbeidene god. Oppfølgingen av timeverk viser at vi har en del å gå på for å oppnå den effektivitet som vi ønsker i våre kalkyler. Vi ser imidlertid en god trend og er sikker på at våre ledere og arbeidere over tid viser jevn bedring. For daganlegg er vårt ønske at det arbeides videre med å etablere rev-utganger. I dette ligger at om det oppstår behov for endringer i driften som stanser utstyr skal det finnes reservejobb som er planlagt og kjent for ledelsen og arbeidsfolket før behovet oppstår. Hva med å hente ideer fra andre fagmiljøer? Kanskje betong eller andre ønsker å se hvordan innredning følger opp og styrer fremdriften? Osv.osv.. Bakgrunnen for denne fokus er den stadig større konkurransen bransjen utsettes for og allerede høye kostnader i Norge som gjør at vi hver dag må sørge for å jobbe smart så vi beholder vår særegenhet og konkurransekraft. Vi ønsker alle en god reise gjennom Knut

3 HÆHRE ENTREPRENØR AS E18 Sky-Langangen. Godt Nytt År alle sammen Etter en velfortjent juleferie er vi i gang igjen i Vestfold syd. Det pleier som regel å være litt problemer med oppstart på nyåret, men det var det ikke i år. Værgudene har vært med oss og jeg tror de største kjeltringene også har hatt juleferie (bare et par tusenmetere borte). Det er deponiarbeider og uttak av masser fra Martineåsen som er prioriterte oppgaver fram til påske. Ellers pågår det arbeider med målebrev og dokumentasjon for prosjektet. RV7 Sokna - Ørgenvika. Godt nytt år til alle kollegaer fra oss her oppi Brekkebygda! Og velkommen tilbake til skikkelig Sokna-kulde til alle dere som har møteplass her etter juleferien, nå kråsa re i snø n a ma! Når dette leses har vi nok markert gjennomslag i Ørgenvik-tunnelen og hatt en påfølgende sammenkomst for hele anlegget på Breidablikk, lokalet i bygda. Det betyr at kapittelet tunneldriving er over også her, jaggu driver vi fort noen tunnelmeter! Gratulerer med vel gjennomført jobb til alle dere som har bidratt! I Rallerud tunnelen er vi godt i gang med etterarbeidene og er omtrent halvveis med veggelementene. Fundamenter/glasopor/gangbane samt bolteboring for PE skum nærmer seg oppløpssiden. Det har vært god strekk i toget den siste tiden og vi har til tider oppnådd gode kapasiteter på etterarbeidet. En detaljert plan er lagt for Ørgenvik-tunnelen hvor vi må ha med oss de gode kapasitetene hele tiden hele veien for å komme til mål innen fristen, det blir en utfordring vi skal klare! Det er kaldt å holde på med betongkonstruksjoner og grøftearbeider nå når kvikksølvet kryper ned under 20. De kaldeste dagene må vi omorganisere og begrense aktivitetene utenfor tunnel. Blir det veldig langvarig kuldeperiode får vi se om andre tiltak og kan være nødvendig, f.eks utsettelse av arbeidsperioder. Det gjenstår noe arbeid på Rudselva og Juvet bru og vi jobber videre med begge portaler på Rallerud tunnelen samt tekniske bygg og bekkekulvert på øst. Det nærmer seg at vi vil se på oppstart av arbeidene med brua (rundkjøringen) i Ørgenvika også. I dagsonen har Brynjar og co. fortsatt noe med løsmassekjøring mellom tunnelene og i Ørgenvika, i tillegg har det vært kjørt noe stein til fylling ved Hansomplassen. Det arbeides med stikkrenner ute og forberedes for grøftearbeider i Ørgenvik tunnelen. Vi hadde en vellykket omlegging av Rv.7 i Ørgenvika før jul, så nå er det fritt frem der for videre utgraving av ramper og gamle Rv.7. Fjellsikringen er og utført så langt og vi skal nå i gang med skyting av ei fjellkule. Ellers håper vi alle bruker hue når det gjelder is, kulde og snø videre utover vinteren også. Vi skal ta vare på utstyret vårt og bruke det på en slik måte at vi ikke forårsaker unødvendig slitasje og skade. Hvor ofte har vi ikke hørt «skulle bare..» Vi hadde og en hendelse i Rallerud-tunnelen nå hvor en sjåfør fikk seg en skikkelig støkk når graveren snudde seg, heldigvis gikk det bra med han denne gangen men det understreker igjen hvor viktig det er med kommunikasjon og kontakt når vi oppholder oss i nærheten av hverandre med maskiner. RV7 Sokna-Ørgenvika Mad Max klar for innsats i tunnelene Foto: Jan Lima

4 Toventunnelen I. Arbeidene i tunnelen forsetter med full styrke. Grøfter, vegbygging med asfaltert bærelag, vann- og frostsikring og tekniske bygg har fult fokus fremover. I slutten av januar går vi i gang med glidestøp og deretter blir det legging av trekkerør og kummer bak betongrekkverk. I dagen pågår det nå muring rundt portal på vestsiden. De øvrige resterende arbeider i dagen blir satt i gang til våren. Toven I og II Opplasting og transport leire og stein i deponi Foto: Tor Holm FP3 E6/Dovrebanen. Værgudene var med oss når vi tok fatt på nyåret Til tross for til dels store nedbørsmengder gjennom julehelga resulterte mildvær og regn siste del av denne at det var mindre snø i anlegget når vi startet opp enn da vi tok juleferie. Det er alltid godt å få en slik start. Mest fokus i 2012 fikk kanskje fylkesmannens nei til deponering av gravemasser i Mjøsa. Dette medførte at det måtte etableres landdeponi for ca fm3 med bløte masser fra Mjøsa. Etter at byggherren hadde avklart plassering, gikk entreprenøren straks i gang med å bygge deponiet. I løpet av 4-5 hektiske uker i november/desember ble det som tilleggsjobb sprengt ut ca fm3 med fjell og bygd en i overkant av 40 meter høy voll. I skrivende stund fylles det løsmasser inn i deponiet. Disse løsmassene kommer i all hovedsak fra gravearbeider under vann i Mjøsa. Disse gravearbeidene vil pågå døgnkontinuerlig med 2-3 gravere med langt graveutstyr fram mot vår/sommer Sør i anlegget (område 1) er E6 flyttet over til midlertidig trase, slik at vi kan starte arbeider med Strandlykkja overgangsbru. Det er også etablert midlertidig rundkjøring i E6. I dette området er hovedfokuset framover oppstart og ferdigstillelse av 7 betongkonstruksjoner i tillegg til sprengning og masseflytting for E6, Dovrebanen samt ny Fv229. På område 2 (midtseksjonen av anlegget) er hovedaktiviteten knyttet til graving i Mjøsa samt boring og sprengning for ny E6. All sprengstein i dette området skal i hovedsak benyttes til fylling i Mjøsa. Vi har «vendt» ca. 2 km av ferdig sprengt trase, og her har Isachsen Entreprenør as startet med OV-arbeider nå over nyttår. FP3 E6 Dovrebanen Søndre Tunnelpåhugg Idyll ved Mjøsa Foto: Glenn K Sørensen

5 Lengst nord i anlegget, er hovedfokus klargjøring for oppstart av de 3 største betongkonstruksjonene i prosjektet. Dette er Hestneslokket, portaler til Espatunnellen samt Labbdalen bruer. I løpet av januar vil E6 bli lagt over til midlertidig trase vest for det nye Hestneskrysset. Dan Hansen og co. klør i fingrene etter å få tatt fått på den største konstruksjonen på FP3. Til sammen m3 ferdigbetong skal støpes før Hestneslokket er ferdig. Før vi kan starte på portaler til Espatunnellen, må søndre påhugg ferdigstilles. Her er det hektisk aktivitet for øyeblikket hvor løsmasser og sprengstein håndteres parallelt. Inne i fjelltunnellen drives det nå med 2 rigger. Dette pga systematisk forinjeksjon. Vi nærmer oss halvdrevet tunnel, og gjennomslag er planlagt ila april Oppsummert etter ca. 6 mnd. drift ligger prosjektet i all hovedsak i rute. Mange utfordringer er løst, samtidig som nye dukker opp. Det er gledelig å se at vi har klart å videreføre det gode samarbeidet med byggherren som vi hadde på Skaberud-Kolomoen. Både byggherren og Hæhre har mange nye personer i organisasjonen som nå etter hvert har lært hverandre å kjenne. På maskinsida har vi for øyeblikket 36 gravemaskiner, 15 dumpere, 10 tipptrucker, 10 hjullastere, 5 dosere, 3 valser, 10 borerigger inkl Nelly, 20 lastebiler, 1 sprøyterigg, 2 tunnelborrigger, 1 injeksjonsrigg, 1 tunnel piggmaskin, 4 tårnkraner, 4 båter, 1 flytebrygge, 1 beltegående fagverkskran. Totalt på anlegget er vi over 370 mennesker inklusive friskift samt underentreprenører. Fv 78 Parsell Holand- Brattlia(Toven 2). Det gjenstår nå kun masseutskifting fra Komra til Drevja Kirke og mellom Holandsvika og Arborfabrikken. Når det gjelder sprengning så er det stort sett i Åsenkulen og noe mindre her og der med unntak av sidetak for forsterkningslag. Ellers så er det full trøkk på stikkrenner, grøfter og all slags tilleggsarbeider. Komra bru er mer eller mindre ferdig med unntak av riving og nedrigging. Åsen bru er avbestilt og det betyr at neste betongkonstruksjon blir Jernbanebrua, forhåpentligvis til våren. Portalene går som planlagt og de to siste vil bli ferdige i løpet av vinteren. I tunnelene går vi straks i gang med vann- og frostsikringen. Forsterkningslag og bærelag blir utført tidlig vår. Svalbard Lunckefjell. Godt nytt år fra Svalbard til alle i Hæhre-konsernet. Vil starte året med en takk til Hans Jørgen & co. som sørget for god logistikk av utstyr til Drammen havn i romjula. Her ble maskiner, utstyr og sprengstoff lastet om bord i «Norbjørn» som satte kurs for Svea den 29. Desember. Båten ankom Svea som avtalt, etter en problemfri tur fredag 4. Januar. Svenn pluss 4 mann stod parat til lossingen. Mye Veidekkeutstyr var også med, så all lossing samt lasting av 3 maskiner i retur tok 2 dager. «Norbjørn» stakk til havs igjen lørdag kveld kl AF Arctic er innleid for transport fra Kapp Amsterdam, som havnen i Svea heter, til Svea Nord. Herfra tar vi over selv med sleder, trekt av dozer og tråkkemaskin. Transportløypa Svea Nord-Lunckefjell, måtte brøytes/tråkkes og pusses etter juleferien. Det har kommet rikelig med snø på Svalbard mens vi har feriert. Tirsdag 8 Jan. ankom første tunnelskiftet. Etter diverse obligatoriske sikkerhetskurs, er nå rigging for driften i full gang. Første salve regner vi med avfyres i begynnelsen av uke 3. Tunnelriggen har fått montert et system som heter «Water mist», dette reduserer vannforbruket fra liter pr. min, pr. bormaskin, til 7-9 liter. Georg fra Atlas har vært her i Svea og utført dette. Svalbard Lunckefjell. Det rigges for tunnelarbeider Foto: Ernst Ove Johansen

6 Med tunnelgjengens inntog, gikk daganleggutta over på snøbrøyting av forskjæring og plassen på Lunckefjell generelt. Det er voldsomme mengder med snø som må vekk, for og få fram planet på kote 645 i sin helhet. Det er viktig og sørge for at hele steinplata blir brøytet, fordi det er ikke mer plass enn nødvendig. Her vil all aktivitet nå framover foregå. Vår tunneldrift med lagring av stein, og Veidekkes arbeider med dagrigg og litt fram i tid, verksted. For selve daganlegget blir det en «timeout» nå en stund. Gjenstående arbeider på kontrakt er ikke egnet å utføre nå på hardeste vinteren. Dette blir å gjøre når det lir mot sommer igjen. Det er også noe tilleggsarbeider igjen på prosjektet, som avskjærende grøfter og noe fjell/morene som burde vært fjernet. Veidekke/Hæhre avventer SNSG, de har ikke konkludert ennå den endelige utformingen av Lunckefjell. Tilleggsarbeidene som ble utført i 2012, er det også uenigheter rundt. Time will showe, det vil vel helst gå bra, til slutt. HÆHRE GULVSTØP AS Vel overstått Juleferie og Godt Nytt år. Vi har nå kommet i gang med den 3 uken og har kommet greit i gang. Kulda har vært noe slitsom noen dager men dette blir bedre etter hvert. Nye prosjekter har ikke startet opp riktig enda men om noen uker så er vi i gang med noen av dem også. Vi kvesser blyanten og sender ut tilbud som bare så jeg håper at arbeidsmengden i 2013 blir like bra som PERSONAL/HMS/KS DET VIRKER! HMS KAMPAJEN MOT FALLSKADER er et resultat av at vi over tid hadde registrert mange fallskader, spesielt i tilknytning til fall ut av maskin. I 2012 har vi IKKE registret slike skader i vårt system. Det er flott, og vi føler vi har oppnådd målet. Betyr dette at vi har blitt flinkere til å gå rett veg inn og ut av maskinen og til å holde oss fast i rekkverket, er det veldig bra! Vi feirer med en pokal! Vi gir oss ikke med dette! Dessverre er vi ikke skadefrie i 2012 heller. Vi har hatt en veldig alvorlig ulykke, i tillegg til en del hendelser som har vært alvorlige nok for de involverte. Som vi har vært inne på før er marginene små, og konsekvensen ofte et resultat av tilfeldigheter. Vi tør imidlertid påstå at en hendelse ikke oppstår tilfeldig, men er et resultat av en bevisst handling. Når det som regel går bra, så skylles det ofte flaks. Det er ikke godt nok. Å jobbe med sikkerhet er å tenke barrierer. Dvs. at vi må legge inn mekanismer som beskytter oss og hindrer at hendelser får alvorlige konsekvenser, eller som begrenser skadene dersom noe skulle gå galt. Opplæring, verneutstyr og ulike sikringstiltak er eksempler på barrierer. Den viktigste faktoren er imidlertid oss selv. Vi må ha fokus, tenke på det vi gjør det, og planlegge våre oppgaver. Vi må bruke den tiden som trengs for å utføre jobben på en trygg måte og ikke stole på flaksen! Sikker jobb analyse brukes for å planlegge en sikker gjennomføring av arbeidet. Benytt dette verktøyet også til å tenke konsekvens, dvs. hvordan du skal handle dersom noe går galt. Å være forberedt på at noe uventet kan skje, og ha tenkt igjennom hvordan du da skal reagere, kan ikke bare forhindre alvorlige skader, men også redde liv. Det gjelder både ditt og andres! Vi har sett gode eksempler på dette, og vi vet det funger! Årets HMS kampanje har ennå ikke fått navn, men planleggingen er i gang. Formen vil være omtrent som i fjor da det fungert bra. HMS på HÆHRE måten? Det viktigste er imidlertid innholdet, og det å jobbe systematisk og målrettet. Hva er så målet? 0 skader på menneske, miljø og materiell! Har du innspill til kampanjen, så kom gjerne med forslag. HELSE er et annet fokus området for bedriftens HMS arbeid i På AMU-møte i desember ble det besluttet å gjøre en endring i helsekontrollene. Til nå har det vært fokus på arbeidsrelaterte helseplager og konsekvenser. I tillegg har vi undersøkt det psykososiale arbeidsmiljøet. Hovedkonklusjonen på disse målingene er entydige. Medarbeidere flest trives godt og har det bra. Helseplager er først og fremst knyttet til muskel- og skjelettplager, spesielt nakke og rygg. I tillegg er det økende tendensen til høyt blodtrykk. Tiden er derfor inne til handling. Hva kan bedriften bidra med for å redusere plagene og bevare det gode miljøet? Det sies at JOBB ER HELSE, og HELSE ER VELVÆRE. Vi har derfor nedsatt en gruppe bestående av HTV, HVO, en prosjektleder og HMS/KS sjef som sammen med BHT Stamina HOT skal komme med gode forslag til tiltak. Samtidig endres helsekontrollene til mer livsstils relaterte kontroller. Det er en personlig helsekontroll som gir den enkelte en direkte tilbakemelding, mens bedriften får en samlet og generell tilbakemelding på gruppens helseskår. Det vil primært være Sissel Slotten fra BHT som vil stå for gjennomføringen av kontrollene, og hun er mange kjent med fra før. Flere punkter på listen over HMS arbeid i 2013 vil vi komme tilbake til i Slusken utover våren. Nå gjenstår det bare å oppsummere året 2012 i tall og grafer, samt ønske alle et Godt Nytt År, og et skadefritt år med god helse og høyt trivsel. Husk at å ha det moro på jobb er et godt utgangpunkt! Marimette

7 VITSESTAFETT Det var fire nonner som hadde blitt drept i en bilulykke og stod ved perleporten. Vanligvis er det st.peter som tar imot, men siden det var fire av hans tjenere tenkte Gud at han ville ta imot dem selv. Så de står i en rekke på fire, etter hvem som døde først, og Gud spør nr 1: -Har du syndet, mitt barn? -Nja, en gang så jeg ett par som elsket i en park, sa nonnen -Bare gå bak i brønnen her og vask øynene dine, så er du tilgitt! Så spør han nr 2: -Har du syndet, mitt barn? -Tja, jeg må innrømme at en gang runket jeg en munk!! Gud ble litt forskrekket men sa. -Gå bak i brønnen her og vask hendene dine, så er du tilgitt! Mens dette pågikk prøvde nr4 og snike seg foran nr3. -Hvorfor i all verden gjorde du det? Spurte Gud. -Jo du skjønner at jeg vil gjerne få vasket kjeften min før hun bak meg vasker det hu må vaske!!!!!!" Hilsen Rune Sigmar Lien. Til neste nummer utfordres Helge Olsen tunnelarbeider og rekebåtreder VÅRE MEDARBEIDERE/INFORMASJON Ottar Smestad takker hjerteligst for oppmerksomheten han fikk fra Hæhre Entreprenør i forbindelse med hans 29-års dag. Kristian «Kikka» Thoresen takker hjerteligst for den fine blomsten han fikk i forbindelse med hans 60-års dag. Egil Nilsen takker hjerteligst for oppmerksomheten i forbindelse med hans 50-års dag. Kurt Karlsson tackar alle för uppvaktning på sin 60 årsdag den 15 december Kompetansebevis Anleggsmaskin Vi minner om at alle som skal kjøre en anleggsmaskin, dvs. graver, dozer, hjullaster, dumper eller veihøvel SKAL ha Kompetansebevis for den respektive maskinen. Det gjelder uansett, også selv om du bare kjørere noen timer om dagen! Hæhre er medlem av MEF og vår fagleder Thomas Jonsebråten er godkjent som instruktør hos MEF. Det skal derfor kun benyttes dette kurset, og all påmelding må gå gjennom Thomas. Første kursmulighet er i Tønsberg. Påmelding må skje til Thomas Jonsebråten på tlf innen

8 KLUBBENS SPALTE Klubben ønsker bare å minne om årsmøtet som avholdes på Espa Maskin: Glenn Ekholdt /883 Skyttere/Fjell: Dan Ole Stensvik /519 Mekken: Frode Hagen Dumper: Henrik Hansen Lastebil: Per Erik Lukassen Tunnel: Svein Ivar Stordalsvold Betong: Jan Erik Nilsson Hæhre Auto: Tor Østby Hovedtillitsvalgt: Hans Arne Paulsen Hans Arne Paulsen REDAKSJONELT Vi ber nok en gang om innspill og fotos til SLUSKEN. Neste deadline blir torsdag Ring, skriv eller mail til Gudmund BILLEDER Toven I og II Foto: Tor Holm Averøy Foto: Frode Sundsby Rallerud Vest Foto: S M Tunli Nord for Labbdalen Foto:Glenn K Sørensen

9 STATUS HMS TALL RUH ( ) MND Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov Des Antall siste mnd Totalt for Målet med RUH er og registrere alle uønskede hendelser som grunnlag for et kontinuerlig forbedringsarbeid. Generelt er det slik at jo flere registreringer, jo bedre. Det betyr at systemet er levende og i bruk. Resultatet skal brukes til å vurdere tiltak og gjennomføre forbedringer. Fallkampanjen 2012 var en fokuskampanje basert på RUH registreringer. Også i år har vi gjennomgått alle registrerte hendelser for å se om det er trender å ta tak i, og det er det! I 2011 hadde vi totalt 861 registreringer, i 2012 fikk vi 841. Med betydelig flere ansatte kunne vi ønsket et høyere tall. Uansett er det bra det som er registrert, og viser at vi har fokus. RUH måltall pr. utgangen av desember Mål: Større enn 1000 Prosjekt (pågående) Toven 1 Toven 2 E6-Dovreb.+ FP3 Sokna Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 3024 August Sept Oktober Nov Des Vårt løfte til BH er N-verdi eller RUH tall over Vi har oppnådd gode resultater i Det viser seg å være relativt enkelt i den mest aktive driftsperioden av et prosjekt, men utfordringen kommer når anlegget går mot slutten.

10 Akkumulert sykefravær pr. firma (%) 4 SKADER Måltall: 0 skader (oppdatert ) Sted Skade med fravær Skade uten fravær Fraværsdager (kalenderdager) Siste skade dato Entreprenør Mek SUM Hæhre SUM UE 3 Ikke rapportert Mål: Ingen skader. Det har vi ikke oppnådd. En hendelse med veldig alvorlige konsekvens, og flere hendelser der utfallet fort kunne blitt betydelig verre sier oss at dette er et viktig fokusområde. Gledelig er det at det ikke er registret skader pga. fall fra maskin! SYKEFRAVÆR for Entreprenør, Mek og alle Hæhre selskaper totalt: 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. % denne mnd alle selskaper Måltall Entr Mek Akkumulert alle selskaper Sykefravær viser at vi nesten har nådd målet om maks 5 % akkumulert sykefravær for Hæhre i En liten økning i desember bikket oss opp fra 4,8 til 5,2 % Det er imidlertid et bra resultat. Spesielt er vi er fornøyd med at fraværet i 6 av årets måneder har ligget på 5 % eller lavere. I 2011 hadde vi et sykefravær på ca. 7 %, så utviklingen er veldig bra! Vi tror det fortsatt er viktig å jobbe for å redusere dette tallet. Tett oppfølging, gode tiltak og et aktivt forebyggende arbeid skal bringe oss til et nytt mål: Maks. 4% sykefravær i 2013!

I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år.

I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år. KNUT HAR ORDET: I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år. Fra å ha hatt noe for høy fraværsprosent viser årets tall at første delmål er nådd. Vi

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 04/2013 DATO: 15.04.2013

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 04/2013 DATO: 15.04.2013 SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 04/2013 DATO: 15.04.2013 KNUT HAR ORDET: Årets lønnsoppgjør nærmer seg, i første omgang for timelønnede. Dette er et mellomoppgjør hvor det normalt foretas

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN. utgave: 02/2013 Dato: 15.02.2013

INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN. utgave: 02/2013 Dato: 15.02.2013 SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN utgave: 02/2013 Dato: 15.02.2013 KNUT HAR ORDET: Albert Kr. Hæhre AS kjøpte den 7.februar 2013 75 % av aksjene i Skandiabetong AS. SB er et selskap som utfører

Detaljer

HÆHRE ENTREPRENØR AS. - Vi bygger fremtiden. Rv. 7 Sokna - Ørgenvika

HÆHRE ENTREPRENØR AS. - Vi bygger fremtiden. Rv. 7 Sokna - Ørgenvika HÆHRE ENTREPRENØR AS - Vi bygger fremtiden Rv. 7 Sokna - Ørgenvika 1 HVEM ER HÆHRE? Grunnlagt av Albert Kr. Hæhre i 1974. Tidligere kjent som maskinentreprenør, men har nå fotfeste som riksentreprenør.

Detaljer

Ulykkesutvikling i entreprisedriften i Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen

Ulykkesutvikling i entreprisedriften i Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Ulykkesutvikling i entreprisedriften i 2012 Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Status Ulykkesutvikling entreprisedriften I perioden 2003-2009 er det registrert 10 dødsulykker.

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 06/2013 DATO: 15.06.2013 HÆHRE MILJØSERTIFISERT Vi bidrar aktivt til å bevare miljøet! Hæhre Entreprenør er fra og med 30.05.2013 Miljøsertifisert iht.

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Møtereferat Møte nr.: 01

Møtereferat Møte nr.: 01 Møtereferat Møte 01 Møte: TILBUDSKONFERANSE FELLESPROSJEKTET PARSELL FP1 LANGSET BRØHAUG DEL 2 Saksref.: SVV.: 2013080064 JBV.: Sted: Minnesund Møtedato: 11.09.2013 Referent: Anders Aamodt Tidspunkt (fra

Detaljer

Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10

Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10 Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10 Fra: Daland Dag Johannes [dag.daland@vegvesen.no] Sendt: 18. februar 2010 06:58 Til: Sandven, Britt I. Kopi: Haugen, Sidsel; haakon.augland@sandnes.kommune.no;

Detaljer

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Sprengningsarbeider Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 21 km 4 felts vei og 17 km dobbelt spor. Til sammen skal det sprenges 5,2 millioner

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Kvalitetskontroll i Totalentreprise

Kvalitetskontroll i Totalentreprise Kvalitetskontroll i Totalentreprise Marimette Rynning Kvalitetssjef, Hæhre Entreprenør AS Teknologidagene i Trondheim 20.09.2016 Hæhre Entreprenør AS Hvem er Hæhre Entreprenør AS Grunnlagt av Albert Kr.

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Prosesskoden - Statens vegvesens bestillingsverktøy for entrepriser Retningslinjer og

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland

OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID Prosjektleder Ole Kristian Birkeland OPPGRADERING AV ÅLESUNDSTUNNELENE Ellingsøytunnelen er 3,5km og Valderøytunnelen

Detaljer

Vollene. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Vollene. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Vollene Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 Oktober har nå gått over i historien, og vi tar et tilbakeblikk på hva vi har brukt den til. I uke 42 og 43 hadde vi to studenter fra høyskolen i

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Veidekke og Hæhre satser sammen Veidekke kjøper 51% av aksjene i Hæhres entreprenørvirksomhet

Veidekke og Hæhre satser sammen Veidekke kjøper 51% av aksjene i Hæhres entreprenørvirksomhet Veidekke og Hæhre satser sammen Veidekke kjøper 51% av aksjene i Hæhres entreprenørvirksomhet Veidekke kjøper 51 % av Hæhre Agenda: 1. Hovedpunkter ved kjøpet 2. Et marked i vekst og endring 3. Veidekkes

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Entreprenørens erfaringer med 3D modeller på Fellesprosjektet

Entreprenørens erfaringer med 3D modeller på Fellesprosjektet Entreprenørens erfaringer med 3D modeller på Fellesprosjektet Novapoint Brukermøte 2014 i Haugesund Prosjektleder Arve Krogseth Hæhre Entreprenør as GENERELT Fellesprosjektet er delt inn i 3 hovedentrepriser.

Detaljer

SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass

SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass Taale Stensbye Prosjektleder ----- nvf-seminar Gardermoen 21. august 2014 ----- - Narviktangen 2 En suksesshistorie? Ja, på mange måter Men To mann kom

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

Hæhre Entreprenør AS. Vi bygger fremtiden

Hæhre Entreprenør AS. Vi bygger fremtiden Hæhre Entreprenør AS HÆHRE ENTREPRENØR AS Grunnlagt av Albert Kr. Hæhre i 1974 Totalt har Hæhre Entreprenør AS ca. 800 ansatte Fusjonerte med Isachsen i 2015 og Betonmast i 2017 Konsernet BetonmastHæhre

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast Tidsplan / Entrepriser Oppstart forskjæring Solbakk nov. 2012 Oppstart E02 Ryfylketunnelen fra Solbakk mai 2013 Oppstart E03 Ryfylketunnelen fra Hundvåg august 2013

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Pressemappe. Gjennomslag Kvivstunnelen. Region midt

Pressemappe. Gjennomslag Kvivstunnelen. Region midt Pressemappe Gjennomslag Kvivstunnelen Region midt Dato: 7. april 2011 Innhold pressemappe - Program for markeringen - Pressemelding med kontaktinformasjon - Faktaark med link til prosjektsider på internett

Detaljer

Side 2. Banedivisjonen

Side 2. Banedivisjonen Side 1 Side 2 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 600 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen, inkl all sporgrunn: 4 114 km jernbane, herav 227 km dobbeltspor 144 km tilrettelagt

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Presentasjon av Fellesprosjektet

Presentasjon av Fellesprosjektet 05.07.2013 1 Presentasjon av Fellesprosjektet E6 Dovrebanen_animasjon_FP2-jan 2012 - Snarvei.lnk 05.07.2013 2 Dødsulykke i juli 2010 ved Dorr. Dumper kjørte i Dorr bru. Dødsulykke i mai 2013 i Ulvintunellen.

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Lager og bilpleie På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

«Sikkert arbeid med innleid utstyr»

«Sikkert arbeid med innleid utstyr» «Sikkert arbeid med innleid utstyr» Refleksjoner og Erfaringer fra Jernbaneverkets anlegg Leder SHA Jon Olav Ødegaard Prosjektstyringsstaben Sikkerhet- og kvalitet Sikkert arbeid med innleid utstyr Hvem

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

FEBRUAR I SVEIARVEIEN

FEBRUAR I SVEIARVEIEN FEBRUAR I SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi hatt mer fokus på barnas medvirkning. Vi har fulgt med, lyttet til barna og vært engasjerte i hva de har vært opptatt av. Det har resultert

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Vedlegg nr. 1 Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Hjerkinn PRO - Pilotprosjekt Prosjektnavn. Denne HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: 2002-06-22 og oppgradert for gjennomføringsfasen den: 2002-06-22

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør 1 08.01.2014 Prosjekt Statoil - Visjon Sandsli September 2011 Mars 2013 5 08.01.2014 Prosjekt

Detaljer

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Statens vegvesen Vegdirektoratet Anleggsdagene 2013 Gardermoen Byggherrestrategi Hensyn til mangfold og god konkurranse

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015 Infomøte ESK-UCK 17 DSSP 2015 13. januar 2015 Ressursgruppe Stian Ørbæk Anton Brandsø Jan Åge Tømte Britt T. Lund Logistikk Tor Olav Trefjord Alle har et ansvar med å skaffe følgebiler Vi trenger minst

Detaljer

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Veidekke Entreprenø ør AS Presentasjon Alf Erstad, 50år, fra Bergen Arbeidet i Veidekke siden -88 Fagarbeider HVO / Tillitsvalgt HMS sjef i Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

Hvordan få det beste ut av prosjektmedarbeideren og laget?

Hvordan få det beste ut av prosjektmedarbeideren og laget? Hvordan få det beste ut av prosjektmedarbeideren og laget? PMI Norway Chapter 30.11.2016 Gunnar Eiterjord Prosjektleder Rv. 13 Ryfast / E39 Eiganestunnelen Oppgaven: Hvordan skape en kultur der medarbeiderne

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014

Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014 Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014 November 2014 Rigg- og anleggsområdet i Lysebotn med kontorbrakker og betongblandeverket nederste til høyre. Oppstart av anleggsarbeidene våren 2014 Entreprenøren

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Dobbeltspor Nykirke-Barkåker Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Agenda 1. Velkommen 2. Planlegging og utbygging av IC Vestfoldbanen 3. Kortfilm 4. Presentasjon av planforslag pr. 8.6.17

Detaljer

Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune

Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Vei, natur, idrett Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune REF: 14/7823 Vedlegg: 1 Oversiktskart 2 Mal for rapport for

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2-211 Anleggsbransjen fakta og analyse Juni 211 Lav ledig kapasitet som før finanskrisen God periodisering av prosjekter Over 7 prosent melder om fulle ordrebøker Mange bedrifter vil ansette

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Ansv: Christer Norli Svenningsen Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Lederens hjørne! Hei alle mjøsdykkere! Våren er endelig her! Om ikke lenge kan vi atter en gang dykke i Mjøsa. Gjennom vinteren har jeg registrert

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL. 16.00-17.00 Årsmøtet avholdes ute i den frie natur, på parkeringsplassen ved Storeflate Vi håper og tror det blir godt vær i påsken, og

Detaljer

Program våren 2016 høsten 2016

Program våren 2016 høsten 2016 Program våren 2016 høsten 2016 Vinter 2016 Dato Merknad Hovedkorps Drill Aspiranter Foreldre Tirsdag 5.jan Onsdag 6.jan Tirsdag 12.jan Onsdag 13.jan Besøk på Lillehammer Helsehus (egen info) Gruppeøvelse

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Velkommen til beboermøte for Sørenga

Velkommen til beboermøte for Sørenga Velkommen til beboermøte for Sørenga HAV Eiendom Bjørvika Infrastruktur Sørenga Utvikling Hva vil skje på Sørenga fremover? Byggetrinn 5: Innflytting 3. kvartal 2015 Byggetrinn 6: Innflytting 4. kvartal

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 03/2013 DATO:

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 03/2013 DATO: SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 03/2013 DATO: 15.03.2013 KNUT HAR ORDET: E18 Sky-Langangen ble kåret til Årets Anlegg 2012. Prisen er høyt verdsatt i bransjen og juryens begrunnelse

Detaljer

Samhandling i kontrakter. - Entreprenørens syn

Samhandling i kontrakter. - Entreprenørens syn Samhandling i kontrakter - Entreprenørens syn Forretningsidé REINERTSEN skal være en attraktiv leverandør av multidisiplin engineering, totalprosjekter (EPCI) og drift- og vedlikeholdstjenester. Firmaet

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Bygg På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring som

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer