SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN"

Transkript

1 SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 06/2013 DATO: HÆHRE MILJØSERTIFISERT Vi bidrar aktivt til å bevare miljøet! Hæhre Entreprenør er fra og med Miljøsertifisert iht. ISO Sertifiseringsorgan: Teknologisk Institutt

2 KNUT HAR ORDET: De største anleggene er inne i sin beste produksjonsperiode. Frem til vinteren igjen kommer over oss vil det være merkbar endring på Tovenprosjektene, Rv7 og FP3 E6/Dovrebanen. Det skal nås milepeler i perioden og det skal produseres med tanke på å nå ytterligere milepeler. Det er vår hverdag. Med fremdrift på anleggene nærmer det seg ubønnhørlig behov for å fylle opp ordrereserven. Lokalt har tunelldrivere nå hatt sine gjennomslag og kan ta mer jobb. Vi har tunellarbeider i forberedelse både for E16 ved Bagn og sammen med Råde Graveservice i Fredrikstad. Sist uke var selskapet billigst ved anbudsåpning for bygging av ny E6 på Hamarøy i Nordland. I dette prosjektet skal det bygges ca 5 km ny E6 inklusive ca 500 m tunnel. I forkant av dette anbudet har selskapet gitt inn anbud på bygging av ny Rv4 forbi Gran sentrum. Her var NCC og Skanska billigere enn oss, mens AF var dyrere. Av de 3 hovedentreprisene vi har regnet på i vår var vi nr. 2 på E6 i Gudbrandsdalen, nr. 3 på Rv 4 og nr. 1 på E6 Hamarøy. Som det fremgår er vi normalt på pallen når vi «vil». Vi har tidligere informert om at NTP ( Norsk Transportplan) inneholder en rekke prosjekter som ligger for utførelse de kommende år. Vi er rimelig trygge på at vi får tildelt vår andel. En «pallplass» er imidlertid ikke mer verdt enn at vi får en trygghet for at vi kjenner markedet. Det er kun nr. 1 som får jobb. Av denne grunn kan selskapet overordnet prognosere med at ordrereserven trygges fremover, men hvilke oppdrag som tilfaller oss er imidlertid noe mer usikkert. Rett før helgen ble det klart at vårt selskap var en av 5 entreprenører som ble prekvalifisert av Jernbaneverket til å regne på den første entreprisen på Follobanen. Arbeidet vil medføre etablering av infrastruktur og riggarealer for fullprofilmaskiner på Åsland samt driving av adkomsttuneller inn til fullprofilmaskinene. Det var mottatt anmodning om prekvalifikasjon fra 10 selskaper. Av de 5 prekvalifiserte var det bare Norske selskaper. I en periode har nå flere tunelldrivere utført arbeider i dagsone. Dette er eksempel på det som skal være vår styrke. Selskapet tilbyr slik jobb i en overgangsperiode i påvente av nye tunelloppdrag og tunelldrivere tar opp hansken og bidrar positivt. Om et entreprenørselskap går konkurs er det ikke noe vårt selskap applauderer. Vi tenker på alle de som rammes både av ansatte, underentreprenører og leverandører. Selskapet Alpine, som har den første kontrakten på E6 når man kjører fra Minnesund, har dessverre kommet i denne situasjon. I skrivende stund er det fortsatt formelt sett usikkert om Alpine s bostyre vil videreføre denne kontrakten og andre kontrakter selskapet har i Norge. Vi er kjent med at Statens Vegvesen og Jernbaneverket har gitt bostyret kort frist for å avklare denne situasjonen. Vi er også kjent med at de samme byggherrer forbereder seg på å kjøre prosjektene videre uten Alpine. Vi får se de nærmeste dager hva som blir utfallet av denne saken. Den ivrige leser av Byggeindustriens web-side kan også se spor av at bransjen indikerer en viss kjennskap til at også andre utenlandske selskaper i det norske markedet sliter med sin økonomi. På disse web-sider ( ) kan den interesserte leser løpende holde seg oppdatert omkring forhold som angår vår bransje, også i den ferietiden vi når går inn i. Vi ønsker alle en riktig god sommer! Knut

3 HÆHRE ENTREPRENØR AS E18 Sky-Langangen. Alle arbeidene på prosjektet er avsluttet og overlevert byggherre den 22. mai. Da gjenstår kun sluttnotaen. RV7 Sokna - Ørgenvika. Da er det tid for SommerSlusken, og det betyr at det nærmer seg sommerferie for alle enten det er 3 eller 5 uker med fri. Her på Sokna har vi hatt en hektisk vår og sommer så langt for å nå interne frister for neste fag i prosessen, spesielt er dette viktig i tunnelene. I en slik sluttfase hvor mange fag og aktører skal inn og fullføre sine arbeider er det ekstra viktig at vi kommuniserer godt og spiller på lag. Ikke ta det for gitt at alle skjønner hva du forventer, vær tydelig og gå gjennom det en ekstra gang med den enkelte. Jeg har snakket om det før at det å jobbe på anlegg er sammenlignbart med å løpe stafett. Hver og en av oss har en etappe som andre har forventninger om at vi fullfører effektivt så godt vi kan helt frem til veksling med neste etappe, og skal det gå godt er det og viktig at vekslingen går perfekt slik at stafettpinnen sitter som støpt i hånda til neste etappe. Sånn må hver og en av oss og tenke på anlegget! Når du setter i gang med å gjøre en operasjon så må du tenkt på følgende: Utfør arbeidet/området så effektivt som mulig (bli best), fullfør arbeidet/området 100% til mål(veksling), sørg for å overlate området/maskinen/utstyret slik den neste forventer (god veksling). Så prat med nestemann enten ifm overlapp i skiftbytte, per telefon eller send en SMS slik at han eller hun får en god veksling og kommer godt i gang videre. Hvis vi klarer å få til dette i alle ledd så er jeg sikker på at vi klarer å fullføre oppdragene våre iht gjeldende frister med riktig kvalitet og på den mest effektive måten som gir god økonomi for alle. Og i tillegg er jeg ganske sikker på at vi vil ha det veldig trivelig på jobb når vi vet at vi får en perfekt veksling med den som var der før oss! Ferdig asfalt mot Juvet Portal og teknisk bygg Rallerud vest Foto: Trond Simensrud Dette ble en avsporing fra selve statusen på anlegget, men ifm at vi har gått over på skift for maskinene i dagsonen så syntes jeg det var et viktig tema å få sagt noe om i denne fasen vi nå er i prosjektet. Vi er midt inne i asfaltsesongen og har for øyeblikket ca 3km ferdig asfaltert vei med bindlag i dagen samt 2,8 i Rallerud tunnelen og nesten alt i den 3,7km lange Ørgenvik tunnelen. Her gjenstår ca en km med bindlag som tas til uka. Vi knuser for fullt mellom tunnelene og må gjøre noen grep med transport av masser her for å få tømt linja for stein etter hvert slik at vi kan komme i gang med OV og kabelgrøfter i den store skjæringa etter ferien. I Rallerud tunnelen er PE skum og armering fullført og vi forventer at brannsikringen blir fullført til uke 26, da skal glidestøp av bankett i gang. I Ørgenvik tunnelen er det foruten asfaltering på vestre del montering av PE bolt og veggelementer samt at vi nå etter hvert også er i gang med PE skum og armering, «toget går». Stram plan men med tett oppfølging og koordinering løser vi dette! På konstruksjoner er det innspurt på de tekniske byggene ved Rallerud samt at vi er i gang med det på Ørgenvik vest. Haugholt støper trompet på Rallerud øst 18/6 og da er begge portalene på Rallerud tunnelen ferdig. De er og i gang med begge portalene på Ørgenvik tunnelen. I Ørgenvika er vi i gang med videre sprenging og utlasting for ramper etter at fjellsikringen er utført. I løpet av juni kommer vi i gang igjen med videre arbeider

4 på landkar og søyler på bruene her borte. Vi forbereder også oppstart med bekkekulverten i Plassebekken som blir en kombinasjon av 2xØ1600 rør og plasstøpt betong i inntaket. Alt i alt holder vi trykket oppe i anlegget og vi ser at mye godt arbeid utføres av den enkelte, det er mange detaljer og stramme frister så vi er helt avhengig av at vi gjør arbeidet riktig første gang. Så da gjenstår det bare å ønske alle sammen en riktig god og velfortjent sommerferie med mye solkrem, is, mygg og mye god tid med familie og venner. God sommer og takk for innsatsen så langt i år Toventunnelen I. Veg i dagen: Vi har lagt de siste stikkrennene på vestsida av tunnelen og er i gang med oppussing og innpå spleising av lokalveger. Anlegget skal gjøres ferdig i løpet av høsten. Tunnel: Det er nå asfaltert ca. 7 km med bærelag. Avretting planum er ferdig ca. 10 km og forsterkningslag ca. 8 km. Resten av bærlaget blir asfaltert etter ferien. Eller så er utført ca. 5 km av tunnelen med sidearel og betongrekkverk med unntak av noen nisjer o.l. Vann og frostsikring nærmer seg slutten. Når vi kommer til slutten av neste uke så vil det gjenstår stort sett bare brannsikring og finisharbeider. Ellers pågår det legging av trekkerør og kummer. Bærelag Foto: Tor Holm Betong:Det pågår arbeid med tekniske bygg og rom. Dette arbeidet vil bli ferdig i august/september. Så ønsker vi alle på prosjektet og alle andre i Hæhre en god og velfortjent ferie. FP3 E6/Dovrebanen. Tirsdag kl 17:10 gikk gjennomslagssalva på Espatunnellen. Hendelsen ble behørig markert på tradisjonell måte med Cognac på røysa og flotte taler. Æren av å «trykke på knappen» gikk til Fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen og ordfører i Stange Nils A Røhne. Disse ble dyktig veiledet av tunnelbas Tommy Hagen. Hedmark er ikke et typisk tunnelfylke, og Espatunnelen blir faktisk fylkets lengste fjelltunnel. Siden oppstart er det sprengt ca 260 salver og kjørt ut ca fm3 med fjell. ET STOR TAKK FOR VEL GJENNOMFØRT ARBEID TIL HÆHRE SINE TUNNELDRIVERE UNDER LEDELSE AV anleggsleder Rune Sigmar Lien.

5 Veiledning før avfyring Gjennomslag! Foto: Arve Krogseth Arbeidet med tunellen er på langt nær ferdig. I sørgående løp (som hadde gjennomslag i stillhet allerede 13 mai) klargjøres nå for asfaltlegging i uke 26. I løpet av 4 hektiske uker er bunnrensk, forsterkningslag, ov- anlegg, boring for bolter samt fundamenter for veggelementer kommet på plass. Disse arbeidene utføres i tett samarbeid mellom Hæhre og våre underentreprenører Isachsen og Skanska. Nå starter samme runden i nordgående løp. Langs E6 og Dovrebanen er det stort sett kjente aktiviteter som foregår. Det ser ut som om vi klarer å nå målet vårt om å sprenge oss gjennom til Kleverud før ferien. Enkelte personer har sågar brukt uttrykket «Plankekjøring» om det som gjenstår. Vi som ser dette litt fra avstand kan ikke annet enn å bli imponert over den innsatsen og faglige dyktigheten som legges ned fra bedriftens håndverkere og ledere. Vi ligger nå på en dagsproduksjon på mellom fm3 med fjell. I område 1 har vi startet med kabelgrøfter og OV grøfter i E6 og Dovrebanen. Disse arbeidene vi pågå fram mot ferien. Videre har vi startet komplettering av skråninger. Det merkes også at betongarbeidene nærmer seg slutten. Tilbakefylling inntil og rundt konstruksjoner går for fullt i området. Og i august så kommer asfalten.. Som de fleste sikkert har fått med seg, har Østlandet vært preget av flom de siste ukene. Dette har også prosjektet fått merke. Mange ansatte gjorde en kjempeinnsats mai for å utbedre skader både på E6 og Dovrebanen. Byggherren har i etterkant takket oss for innsatsen. Mjøsa har også gjort seg til kjenne. Den har vært ca 2,2 meter høyere enn normalt og dette har påvirket flere aktiviteter. Vi har i kjent Hæhrestil kastet om på produksjonen for å begrense konsekvensene for prosjektet. Betongarbeidene på prosjektet fortsetter framover med full trøkk. Vi ligger på en ukesproduksjon på ca 500 m3. Det er bra. I juni vil 2 viktige milepæler bli passert. Overbygninga på Strandlykkja overgangsbru blir støpt og første dekkestøp på Hestneslokket blir gjennomført. Hestneslokket er en stor konstruksjon, hvor vi virkelig har fått vist at betong er «liv laga» i Hæhre. I Strandlykkja nærmer Skandiabetong seg slutten på en hektisk vinter / vår. Ikke mindre enn 4 konstruksjoner avsluttes før ferien. Men nye står for tur. Betongpartner ligger i rute på portalene. Nordgående portal på søndre påhugg ferdigstilles før ferien. Det samme gjør første trompet. I Labbdalen er de første søylestøpene gjennomført, og vi starter arbeidet med dekkereis siste uka i juli.

6 Hestneslokket Portaler Espa-tunnelen syd Foto: Glenn K. Sørensen Siste 36 timers langbrudd på Dovrebanen før ferien er juni. For vårt vedkommende gjenstår nå kun mindre sprengningsarbeider samt en stikkrenne før vi kan si oss ferdig med våre kontraktsarbeider som må gjøres på langbrudd. Vi vet likevel at det alltid er noe som dukker opp i denne bransjen, så vi får nok noe å gjøre til høsten også. Mandag 10 juni skjedde en alvorlig trafikkulykke på E6 ved Espa. En betongbil fra Betong Øst på vei nordover krysset plutselig midtstripa og kjørte inn i Varioguarden på motsatt side. Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, men høyst sannsynlig har sjåføren fått et illebefinnende. På tross av stor innsats fra prosjektets mannskap og ambulansepersonell, så døde sjåføren. Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse med de etterlatte. Slike ulykker får fram sider i oss mennesker vi kanskje ikke ser til daglig. Jeg ønsker å berømme de av Hæhre sine ansatte samt underentreprenører som var involvert. Etter at oppryddingsarbeidet var avsluttet fikk vi mye skryt for hvordan vi hadde håndtert hendelsen. Politiet var tydelige på at bedriften hadde gode innarbeidede rutiner knyttet til ulykkeshåndtering og medarbeidere som tok ansvar og ikke gjemte seg bort. På maskinsida har vi for øyeblikket 45 gravemaskiner, 22 dumpere, 10 tipptrucker, 14 hjullastere, 6 dosere, 3 valser, 11 borerigger inkl Nelly, 20 lastebiler, 1 sprøyterigg, 5 tårnkraner, 4 båter, 1 flytebrygge, 1 beltegående fagverkskran. Totalt på anlegget er vi nå ca 430 mennesker inklusive friskift samt underentreprenører. MED ØNSKE OM EN GOD SOMMER FRA FP3. Fv 78 Parsell Holand- Brattlia (Toven 2). Veg i dagen: Vegen er nå stort sett fylt opp til underkant forsterkningslag gjennom hele linja med unntak av stor fylling sør for jernbanen. Vi er i gang med sidearealer og plastring av skråninger og åpne grøfter. Denne uken starter vi med knusing av masser til forsterkningslag. Vi er godt i gang med EPS- fyllinger ved jernbanen. Tunnel: Begge tunnelene har fått asfaltert bærelag og støpt sideareal og betongrekkverk. Portalene er ferdig støpte og vi er i gang med muring rundt disse. Ellers pågår det arbeid med trekkerør og kummer. Åsen tunnel blir overlevert for elektorarbeid denne uken. Bergsnev blir overlevert elektro etter ferien.

7 EPS-fylling fra 2 perspektiv Foto: Tor Holm Betong: Det pågår arbeid med teknisk bygg. Dette blir ferdig i uke 27. Det neste for denne gjengen blir jernbanebrua. Det starter opp så snart nødvendige EPS- fyllinger er på plass. Så ønsker vi alle på prosjektet og alle andre i Hæhre en god og velfortjent ferie. Svalbard Lunckefjell. Siste ordinære skiftgjeng forlot anlegget 28 Mai, mens siste tunellskift reiste ned 4 Juni. De som er igjen nå utover, bemanner de maskinene som skal være med til overlevering 1 Oktober. Tunellene er ferdige, og godkjente. Nedrigging og nedtransport med dozer og slede gikk meget bra. Riktignok ble det helt i grevens tid, ift. bløt snø og smeltevannkanaler. Alle maskiner er kjørt ut til havnen, containere og annet utstyr står ennå i Svea-Nord. AF har mye og gjøre om dagen, men vi skal få det ned i god tid før båten klapper til kai, og det blir antagelig rundt 10 Juli. Vi har drevet ca. 650 meter med tuneller. Dette er fordelt på 3 hovedstoller, tverrslag, vannbasseng og 3 stk. nisjer. Permanentsikring for SNSG er også utført. Det var ikke bare lett og gå i gang med tunelldrift i svarte polarnatten. Da vi hadde rigget såpass at vi kunne gå i gang, satte kulda inn. Kuldeperioden varte i 2 måneder. Kaldeste måling inne på stuff var -26 grader.ute var det mange dager med følte minusgrader. Det er tøffe tak for både mannskaper og maskiner/utstyr. Siden sist har vi feiret 17 Mai. Det gjorde vi i full snøstorm på fjellet. Været var så galt at vi sluttet 2 timer før tiden den dagen. Det er nå en gang sånn at det er greit å se hva man driver med. Det skal sies at det var andre gangen vi måtte gi oss på grunn av uvær, under hele anleggsperioden. Det sier utrolig mye mer om våre folk, enn været her oppe generelt. Denne uken, uke 24, har det snødd litt hver dag. Vel, nok værprat. Vi må ikke glemme at vi er i arktis. Det er adskillig kortere til Nordpolen, enn det er hjem.

8 Opplining Hæhre-style også på Svalbard Ernst Ove venter på båt og nye oppdrag Foto: Øystein Johansen Daganlegget går sin gang. Pussing av trasé for høyspent, graving av kabelgrøfter, pussing av rørtrasé for vann/avløp, er noe av dagens gjøremål. Vi har også kommet i gang med harping av sprengstein, som skal benyttes til avrettingsmasse på veien og plassene på hver side av Marthabreen. Siden en graver og 2 dumpere er kommet ned til Svea, laster og kjører vi 0-32mm bærelagsmasse fra Kapp Amsterdam til Svea-Nord. Herfra tar Veidekke over logistikken med traktorer og hengere gjennom gruva opp til Skollfjell. De har og kjøre på, siden det blir ca. 800 lass. Harping av masser kommer til og gå gjennom hele ferien, slik at vi får nok når vi begynner på utlegging 6 August. Verkstedbygget på Lunckefjell er nå på det nærmeste oppe, og dekket blir støpt i skrivende stund. Da er det kun et lite forvarmingsbygg som gjenstår, samt et parkeringstelt. Ellers nytt i Svea er at gruva går så det griner om dagen. De er inne i et veldig godt panel for tiden, kullet er så rent at det trenger ingen rensing. AF kjører kull med alt hva remmer og tøy kan holde. Vi benytter anledningen til å ønske alle i Hæhre en riktig god sommer. Asko Vestby, Dehli Skog Her har vi, sammen med Åsland Pukkverk fått en kontrakt med Brick AS om opparbeidelse av ca 35 mål med industritomt for Norgesgruppen. Vi har startet opp med sprengning og knusing. Jobben vil pågå til ut i oktober. Vår prosjektleder er Erling Ekeren. Bergsundtunnelen i Bagn. På prosjektet E16 Dølveseter-Bagn i Valdres er vi underentreprenør for Isachsen Entreprenør A/S på driving, sikring og komplett vann og frostsikring av Bergsund tunnelen. Den er ca. 700 meter lang og skulle vært i gang for 3 uker siden. Kontraktssum ca. 45 mill. Grunnet manglende fjellsikring i fjellsiden der tunnelen går inn er tunneldrivinga forsinket. Vi har en gravemaskin og pallerigg på prosjektet som Isachsen leier av oss. Det er stort sett ferdig rigget for tunneldrift, slik at den dagen vi får tilkomst, så tar det ikke mange timene før første salve er et faktum!

9 Område for tunnelpåhugg Foto: Reidar Løvhaugen HÆHRE GULVSTØP AS I Hæhre Gulvstøp har vi følgende prosjekter i gang: Bøhmer Entreprenør AS > Frydenhaug skole Drammen Telemark Vestfold Entreprenør AS > Hovenga Alle Porsgrunn Fløtningen Park Skien Ole K. Karlsen AS > Fjellstien Lier Langerudåsen Oslo Bekkegaten Holmestrand Drengsrudbekken Asker. TKS Bygg AS > Jernbaneallen Sandefjord Torp Flyplass HENT AS > Sogn Studentby Oslo. Valdresbygg AS > Strandfjorden Panorama Fagernes Elementsystemer AS > Ny Terminal bygg Volvo Trondheim. Da får alle sammen i Hæhre ha en god ferie.

10 Støp med uttrekk Askerbakken i Asker Foto: Jonny Andersson HMS, KS og Personal Hæhre Entreprenør Miljøsertifisert iht. ISO Etter 5 intense måneder med forberedelser, opplæring og drift, har vi fått vårt sertifikat ble Hæhre Entreprenør Miljøsertifisert iht. ISO Vår revisor Arne Skjelstad fra Teknologisk Institutt utrykker stor tilfredshet med alle han pratet med under sertifiseringen. Takket være gode rutiner og en ansvarlig håndtering av våre arbeidsoperasjoner i alle ledd, samt et kontinuerlig forbedringsarbeid i tett samarbeid med både Hæhre Mek. og Maskinutleie, har vi vist at alle de 5 styringsparameterne; økonomi, kvalitet, HMS, miljø og samfunnsansvar er integrert og blir godt ivaretatt i bedriften. Dette kan vi være stolte av! Profilering! Bakgrunnen for å bli sertifisert var i stor grad en konsekvens av en økende etterspørsel fra våre oppdragsgivere i forbindelse med nye anbud. Den første mulighet til å profilere vårt nye sertifikat fikk vi i forbindelse med «Åpen Dag» på Minnesund. Byggherren ønsket å vise frem E6-prosjektet til alle naboer og interesserte trafikanter. På vår «stand» fikk vi reklamert for et knippe vel gjennomførte tidligere Hæhre prosjekter i tillegg til E6 prosjektet, samt at vi fikk vist frem noen skinnende flotte maskiner. Det siste til spesielt stor glede for neste generasjon maskinførere. I tillegg fikk vi engasjert våre beøkende med «Hæhre quizen» og tegneoppgaver. Alle små deltagere, og de best av de store får tilsendt diplom og premie for innsatsen. I tillegg fikk alle «Hæhre kjærligheten» med på vegen.

11 Pass på lærlingene! Vi har pr. dato 17 flotte lærlinger. 5 av dem avslutter med fagbrev i løpet av året, resten har ennå en tid igjen av sin opplæringsperiode. De som begynte nye i høst var invitert til en oppstartsamling som introduksjon til lærlingtiden hos Hæhre. Dette ble nå fulgt opp med en ny samling. Denne gangen spekket med matnyttig fagbrevstoff, HMS og en litt hevet pekefinger. Samfunnet forteller oss at lærlingene, dvs. gutter mellom 18 og 24 år med kort arbeidserfaring, på flere områder er en spesielt utsatt gruppe i arbeidslivet. Det gjelder både på arbeidsplassen og i trafikken til og fra jobb. Selv med den beste tilrettelegging som Hæhre kan gjøre, er det den enkelte som til syvende og sist velger hvordan en skal opptre i enhver sammenheng. Det gjelder for oss alle. Vår RUH database og vår skadestatistikk gir oss grunn til å være på vakt. Vi ønsker derfor å jobbe forebyggende for å bidra til at det valget som gjøres blir så riktig som mulig. Et annen viktig poeng med samlingen var å få tilbakemeldinger fra lærlingene på hvordan de trives og opplever læretiden hos Hæhre. Mange medarbeidere nedlegger mye godt arbeid i å følge opp lærlingene i hverdagen, så vi vil gjerne at dette skal treffe og bli mottatt på best mulig måte. Å ha en gjensidig forståelse av hvilke forventinger som stilles til dem er viktig. Etter to dager med mye arbeid, men også med noen artige utfordringer i klatreveggen, sitter vi igjen med en god følelse av at lærlingene har det bra og trives godt. De har de beste forutsetninger for å bli dyktige medarbeidere i fremtiden. Personal. Vi har fått flere ressurser på personalsiden. Det bidrar til større kapasitet og mulighet for å bistå prosjektene i oppfølging av medarbeiderne. Det gjelder spesielt i forbindelse med nyansettelser, ved sykefravær og i kompetanseutvikling. Ansattdatabasen er vårt viktigste verktøy og vi trenger hjelp til å holde den oppdatert. Er du syk må du umiddelbart gi beskjed til din nærmeste leder, samtidig som sykemeldingen snarest må leveres bedriften. Når det gjelder kompetanse må den være dokumentert. Noen kompetansebevis er evigvarende, annet skal fornyes med jevne mellomrom. Skal vi holde oversikt over når noen trenger nye kurs eller beviser, må vi ha registrert det som allerede finnes. Dette trenger vi hjelp til. Alle skal også ha et gyldig ID kort. Det er jobbet mye med dette i det siste, men skulle det fortsatt være noen som ikke har fått fornyet sitt bevis, så ta kontakt med nærmeste leder eller med personalavdelingen på Billingstad. HMS/KS og personal avdelingens ønsker alle en riktig god sommer! Nye glade medarbeidere i staben på Billingstad, fra venstre: Frida, Martin, Linn og Ann-Christin

12 Til venstre: Fra miljøsertifiseringen på verkstedet. Revisor Arne Skjelstad i samtale med Endre Rustad om avfallshåndtering og spillolje. Til høyre: Miljøsertifisering vel i havn, og det vises gjerne frem. Her av Øyvind Pedersen og Jimmy Homlquist i forbindelse med åpen dag på Minnesund Til venstre: En glad gjeng lærlinger på samling på Billingstad, ledet an av vår lærlingeansvarlige, Espen Holte. Til høyre: Alle læremetoder tas i bruk for å trygge arbeidsdagen til lærlingene våre. Her er Jon Trygve Horten og Raymond Løver i ferd med og spille «Real Life Auto», et trafikkopplæringsprogram fra Trygg Trafikk som med støtte fra Bygg og anleggsnæringen er spesiallaget for den gruppen trafikanter som lærlingene representerer.

13 Holmen klatresenter fikk besøk av en ivrig gjeng som fikk prøve seg som både klatrere og i sikring. «Kameratsjekken» ble utført til punkt og prikke! Noe å ta med seg tilbake i arbeidshverdagen som et supplement til SJA? FORSKUDD 31. JULI Fra lønningsavdelingen meldes det at forskudd per 31. juli ikke vil bli utbetalt i år. Dette fordi veldig mange kommer i minus når lønn for juni skal avregnes i juli. Trude. PARKERING GARDERMOEN Som kjent har vi parkeringskort liggende på Statoil til bruk for de av dere som reiser fra Gardermoen og ut på jobb. Vi har nå fått beskjed både fra Statoil og noen ansatte, at en del av dere IKKE innleverer kortet når dere kommer tilbake fra jobb/reise. ALLE skal gjøre dette!! Er det noen av dere som har avtale om eget kort, så skal dette være avklart med meg. Vi er nå i den situasjonen at en del ansatte må legge ut for parkering men i utgangspunktet skal vi ha nok kort. Dette er helt uakseptabelt. Jeg ber dere respektere dette da dette har vært en veldig god ordning som vi ønsker å opprettholde. ACG

14 VÅRE MEDARBEIDERE Jubilanter: Nils Aasheim, Hæhre Entreprenør 60 år 18. juni Sigmund Ettesvoll, Hæhre Entreprenør 60 år 8. juli Erland Lien, Hæhre Entreprenør 50 år 26. juni Morten Larsen, Hæhre Entreprenør 50 år 6. juli Anne Merethe Hansen, Hæhre Auto 50 år 7. juli og Jørn Grønvold, Hæhre Mek.Verk. 50 år 12. juli Øystein Johansen takker for all oppmerksomhet i anledning hans 50-års dag. VITSESTAFETT Samtale med Gud. Oppfinneren av Harley- Davidson MC'en kom til himmelen, og snakket med Gud... «Si meg... Er det ikke du som har oppfunnet kvinnen»? «Jo», svarte Gud. «Du må innrømme at du har laget noen konstruksjonsfeil: 1. for tung foran. 2. bråker på tomgang. 3. bakenden slenger. 4. eksosen sitter for tett inntil innsuget». «Det er mye mulig at det er noen feil», svarte Gud. «Men statistikkene viser at det er mange flere som rir på min oppfinnelse enn din." Til neste nummer utfordres Geir Våtsveen Hilsen Ole Andes Dahl KLUBBENS SPALTE Med vennlig hilsen oss i klubben REDAKSJONELT Vi ber nok en gang om innspill og fotos til SLUSKEN. Slusken tar nå sommerferie slik at neste deadline blir torsdag Ring, skriv eller mail til Gudmund tlf

15 BILLEDER FP3 E6 Dovrebanen Labbdalen Bruer Foto: Glenn K Sørensen Strandlykkja betongbru Foto: Glenn K Sørensen

16 ÅPEN DAG PÅ FELLESPROSJEKTENE (E6/JERNBANE NORD FOR MINNESUND). Foto: Marimette Rynning

17 Akkumulert sykefravær pr. firma (%) Redaktør: Gudmund Roen, tlf: Status HMS verdier 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. % denne mnd alle selskaper Måltall Entr Mek Akkumulert alle selskaper RUH oversikt 2013 MND Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov Des Antall siste mnd Totalt for

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01. SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.2013 KNUT HAR ORDET: Godt Nytt År! Året som kommer vil utvilsomt by på

Detaljer

I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år.

I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år. KNUT HAR ORDET: I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år. Fra å ha hatt noe for høy fraværsprosent viser årets tall at første delmål er nådd. Vi

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Nr. 86 JULI 2007. -nytt

Nr. 86 JULI 2007. -nytt Nr. 86 JULI 2007 -nytt TS-NYTT Nr. 86 Juli 2007 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3minutt med sjefen Me har hatt enn travel vår, og er inni den beste

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Hunton Fiber fase 1 og 2 reportasje fra et anlegg s. 4 6 Nytt fra avdelingene s. 6 9 Kai 2 og 3 på Kårstø reportasje

Detaljer

Nr. 89 JULI 2008. -nytt

Nr. 89 JULI 2008. -nytt Nr. 89 JULI 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 89 Juli 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Vårsesong og godt arbeidsver har bevirket

Detaljer

«HELT OPP! HELT TOPP!» oppturen fortsetter - tar vare på de ansatte - gyadalen - 20års jubileum - norelement. Informasjonsblad fra Risa-konsernet

«HELT OPP! HELT TOPP!» oppturen fortsetter - tar vare på de ansatte - gyadalen - 20års jubileum - norelement. Informasjonsblad fra Risa-konsernet Nr. 42 2013 Årgang 18 Informasjonsblad fra Risa-konsernet «HELT OPP! HELT TOPP!» 17 mann tok seg opp til toppen av Kilimanjaro 5895 moh oppturen fortsetter - tar vare på de ansatte - gyadalen - 20års jubileum

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

posten Desember 3/2011

posten Desember 3/2011 posten Desember 3/2011 Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Desember 3/2011 posten Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Halvor Solberg tørrsprøyter støttemur ved Manglerud T-banestasjon.

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

SEPTEMBER 2015 LNS NYTT. Åpen dag på Bjarkøyforbindelsene. Vi er i rute på Grønland. Nye muligheter med Kleberstein LNS-NYTT 1

SEPTEMBER 2015 LNS NYTT. Åpen dag på Bjarkøyforbindelsene. Vi er i rute på Grønland. Nye muligheter med Kleberstein LNS-NYTT 1 SEPTEMBER 2015 LNS NYTT Åpen dag på Bjarkøyforbindelsene Vi er i rute på Grønland Nye muligheter med Kleberstein LNS-NYTT 1 Frodes hjørne Mai 2015 Konkurransen er beintøff. Jeg har tidligere vært inne

Detaljer

posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren

posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren R-avd. utfører forsterkning av Hegset dam, Hegsetfoss Kraftverk, Selbu. Bildet er tatt av: Haakon Barstad etter oppdrag fra bladet Energi. Innhold

Detaljer

Malvin er årets Æresrallar

Malvin er årets Æresrallar LNS Nytt 1 Fredag 27.mars 2015 Årgang 5, nummer 2 LNS Tour 2016 Malvin er årets Æresrallar Side 5 Sikkerhetsdag i Austertana Under Vinterfestuka i Narvik ble Malvin kåret til årets Æresrallar. Les mer

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

Nr. 80 JULI 2005. -nytt

Nr. 80 JULI 2005. -nytt Nr. 80 JULI 2005 -nytt TS-NYTT Nr. 80 Juli 2005 Redaktør: Leif Egeland 3minutt Trykkeri: Allservice A/S Stavanger med sjefen De er våren som er den beste tiden i bransjen, me er vårkåte arbeidsvillige

Detaljer

posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer!

posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer! posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer! Egil Dahl og Audun Stensrud etter prisutdelingen i Stockholm. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Golden Hard Hats til

Detaljer

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser Innhold Utsikter til vekst og økt aktivitet for ES i 2013 Fra borearbeidene ved Skagerak 4, Kristiansand. Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Skagerak

Detaljer

Fjellsprenger n. Lærlingen... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 2 - Desember 2012-23. årgang. Utdannelsen...side 18

Fjellsprenger n. Lærlingen... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 2 - Desember 2012-23. årgang. Utdannelsen...side 18 Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 2 - Desember 2012-23. årgang Utdannelsen...side 18 Det store løftet... side22 Profilen...side 40 Suksesshistorien... side 50 Lærlingen... side 8 Fjellsprenger

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte

LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte JUNI 2015 LNS NYTT LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN Foto: Svalbardposten Økt fokus på oppfølging av sykemeldte Tunneldriften snart ferdig i Alta #Bjarkøyforbindelsen Frodes hjørne Juni 2015 Jeg kan

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN GENERALFORSAMLING OG KICKOFF RØRLEGGER I 50 ÅR FULLFØRT VB TRAINEE-PROGRAM VB MILJØPRIS 2014 TIL PIPELIFE FROKOSTGJENGEN I DRAMMEN VB-PROFILEN: ROLLEMODELLEN MADS MEISINGSET

Detaljer

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet Avviksmåling av borehull i vannkanten langs Mjøsa. Hullene er boret av Båsum Boring og skal senere benyttes til undervannssprengning. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer