SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN"

Transkript

1 SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 06/2013 DATO: HÆHRE MILJØSERTIFISERT Vi bidrar aktivt til å bevare miljøet! Hæhre Entreprenør er fra og med Miljøsertifisert iht. ISO Sertifiseringsorgan: Teknologisk Institutt

2 KNUT HAR ORDET: De største anleggene er inne i sin beste produksjonsperiode. Frem til vinteren igjen kommer over oss vil det være merkbar endring på Tovenprosjektene, Rv7 og FP3 E6/Dovrebanen. Det skal nås milepeler i perioden og det skal produseres med tanke på å nå ytterligere milepeler. Det er vår hverdag. Med fremdrift på anleggene nærmer det seg ubønnhørlig behov for å fylle opp ordrereserven. Lokalt har tunelldrivere nå hatt sine gjennomslag og kan ta mer jobb. Vi har tunellarbeider i forberedelse både for E16 ved Bagn og sammen med Råde Graveservice i Fredrikstad. Sist uke var selskapet billigst ved anbudsåpning for bygging av ny E6 på Hamarøy i Nordland. I dette prosjektet skal det bygges ca 5 km ny E6 inklusive ca 500 m tunnel. I forkant av dette anbudet har selskapet gitt inn anbud på bygging av ny Rv4 forbi Gran sentrum. Her var NCC og Skanska billigere enn oss, mens AF var dyrere. Av de 3 hovedentreprisene vi har regnet på i vår var vi nr. 2 på E6 i Gudbrandsdalen, nr. 3 på Rv 4 og nr. 1 på E6 Hamarøy. Som det fremgår er vi normalt på pallen når vi «vil». Vi har tidligere informert om at NTP ( Norsk Transportplan) inneholder en rekke prosjekter som ligger for utførelse de kommende år. Vi er rimelig trygge på at vi får tildelt vår andel. En «pallplass» er imidlertid ikke mer verdt enn at vi får en trygghet for at vi kjenner markedet. Det er kun nr. 1 som får jobb. Av denne grunn kan selskapet overordnet prognosere med at ordrereserven trygges fremover, men hvilke oppdrag som tilfaller oss er imidlertid noe mer usikkert. Rett før helgen ble det klart at vårt selskap var en av 5 entreprenører som ble prekvalifisert av Jernbaneverket til å regne på den første entreprisen på Follobanen. Arbeidet vil medføre etablering av infrastruktur og riggarealer for fullprofilmaskiner på Åsland samt driving av adkomsttuneller inn til fullprofilmaskinene. Det var mottatt anmodning om prekvalifikasjon fra 10 selskaper. Av de 5 prekvalifiserte var det bare Norske selskaper. I en periode har nå flere tunelldrivere utført arbeider i dagsone. Dette er eksempel på det som skal være vår styrke. Selskapet tilbyr slik jobb i en overgangsperiode i påvente av nye tunelloppdrag og tunelldrivere tar opp hansken og bidrar positivt. Om et entreprenørselskap går konkurs er det ikke noe vårt selskap applauderer. Vi tenker på alle de som rammes både av ansatte, underentreprenører og leverandører. Selskapet Alpine, som har den første kontrakten på E6 når man kjører fra Minnesund, har dessverre kommet i denne situasjon. I skrivende stund er det fortsatt formelt sett usikkert om Alpine s bostyre vil videreføre denne kontrakten og andre kontrakter selskapet har i Norge. Vi er kjent med at Statens Vegvesen og Jernbaneverket har gitt bostyret kort frist for å avklare denne situasjonen. Vi er også kjent med at de samme byggherrer forbereder seg på å kjøre prosjektene videre uten Alpine. Vi får se de nærmeste dager hva som blir utfallet av denne saken. Den ivrige leser av Byggeindustriens web-side kan også se spor av at bransjen indikerer en viss kjennskap til at også andre utenlandske selskaper i det norske markedet sliter med sin økonomi. På disse web-sider ( ) kan den interesserte leser løpende holde seg oppdatert omkring forhold som angår vår bransje, også i den ferietiden vi når går inn i. Vi ønsker alle en riktig god sommer! Knut

3 HÆHRE ENTREPRENØR AS E18 Sky-Langangen. Alle arbeidene på prosjektet er avsluttet og overlevert byggherre den 22. mai. Da gjenstår kun sluttnotaen. RV7 Sokna - Ørgenvika. Da er det tid for SommerSlusken, og det betyr at det nærmer seg sommerferie for alle enten det er 3 eller 5 uker med fri. Her på Sokna har vi hatt en hektisk vår og sommer så langt for å nå interne frister for neste fag i prosessen, spesielt er dette viktig i tunnelene. I en slik sluttfase hvor mange fag og aktører skal inn og fullføre sine arbeider er det ekstra viktig at vi kommuniserer godt og spiller på lag. Ikke ta det for gitt at alle skjønner hva du forventer, vær tydelig og gå gjennom det en ekstra gang med den enkelte. Jeg har snakket om det før at det å jobbe på anlegg er sammenlignbart med å løpe stafett. Hver og en av oss har en etappe som andre har forventninger om at vi fullfører effektivt så godt vi kan helt frem til veksling med neste etappe, og skal det gå godt er det og viktig at vekslingen går perfekt slik at stafettpinnen sitter som støpt i hånda til neste etappe. Sånn må hver og en av oss og tenke på anlegget! Når du setter i gang med å gjøre en operasjon så må du tenkt på følgende: Utfør arbeidet/området så effektivt som mulig (bli best), fullfør arbeidet/området 100% til mål(veksling), sørg for å overlate området/maskinen/utstyret slik den neste forventer (god veksling). Så prat med nestemann enten ifm overlapp i skiftbytte, per telefon eller send en SMS slik at han eller hun får en god veksling og kommer godt i gang videre. Hvis vi klarer å få til dette i alle ledd så er jeg sikker på at vi klarer å fullføre oppdragene våre iht gjeldende frister med riktig kvalitet og på den mest effektive måten som gir god økonomi for alle. Og i tillegg er jeg ganske sikker på at vi vil ha det veldig trivelig på jobb når vi vet at vi får en perfekt veksling med den som var der før oss! Ferdig asfalt mot Juvet Portal og teknisk bygg Rallerud vest Foto: Trond Simensrud Dette ble en avsporing fra selve statusen på anlegget, men ifm at vi har gått over på skift for maskinene i dagsonen så syntes jeg det var et viktig tema å få sagt noe om i denne fasen vi nå er i prosjektet. Vi er midt inne i asfaltsesongen og har for øyeblikket ca 3km ferdig asfaltert vei med bindlag i dagen samt 2,8 i Rallerud tunnelen og nesten alt i den 3,7km lange Ørgenvik tunnelen. Her gjenstår ca en km med bindlag som tas til uka. Vi knuser for fullt mellom tunnelene og må gjøre noen grep med transport av masser her for å få tømt linja for stein etter hvert slik at vi kan komme i gang med OV og kabelgrøfter i den store skjæringa etter ferien. I Rallerud tunnelen er PE skum og armering fullført og vi forventer at brannsikringen blir fullført til uke 26, da skal glidestøp av bankett i gang. I Ørgenvik tunnelen er det foruten asfaltering på vestre del montering av PE bolt og veggelementer samt at vi nå etter hvert også er i gang med PE skum og armering, «toget går». Stram plan men med tett oppfølging og koordinering løser vi dette! På konstruksjoner er det innspurt på de tekniske byggene ved Rallerud samt at vi er i gang med det på Ørgenvik vest. Haugholt støper trompet på Rallerud øst 18/6 og da er begge portalene på Rallerud tunnelen ferdig. De er og i gang med begge portalene på Ørgenvik tunnelen. I Ørgenvika er vi i gang med videre sprenging og utlasting for ramper etter at fjellsikringen er utført. I løpet av juni kommer vi i gang igjen med videre arbeider

4 på landkar og søyler på bruene her borte. Vi forbereder også oppstart med bekkekulverten i Plassebekken som blir en kombinasjon av 2xØ1600 rør og plasstøpt betong i inntaket. Alt i alt holder vi trykket oppe i anlegget og vi ser at mye godt arbeid utføres av den enkelte, det er mange detaljer og stramme frister så vi er helt avhengig av at vi gjør arbeidet riktig første gang. Så da gjenstår det bare å ønske alle sammen en riktig god og velfortjent sommerferie med mye solkrem, is, mygg og mye god tid med familie og venner. God sommer og takk for innsatsen så langt i år Toventunnelen I. Veg i dagen: Vi har lagt de siste stikkrennene på vestsida av tunnelen og er i gang med oppussing og innpå spleising av lokalveger. Anlegget skal gjøres ferdig i løpet av høsten. Tunnel: Det er nå asfaltert ca. 7 km med bærelag. Avretting planum er ferdig ca. 10 km og forsterkningslag ca. 8 km. Resten av bærlaget blir asfaltert etter ferien. Eller så er utført ca. 5 km av tunnelen med sidearel og betongrekkverk med unntak av noen nisjer o.l. Vann og frostsikring nærmer seg slutten. Når vi kommer til slutten av neste uke så vil det gjenstår stort sett bare brannsikring og finisharbeider. Ellers pågår det legging av trekkerør og kummer. Bærelag Foto: Tor Holm Betong:Det pågår arbeid med tekniske bygg og rom. Dette arbeidet vil bli ferdig i august/september. Så ønsker vi alle på prosjektet og alle andre i Hæhre en god og velfortjent ferie. FP3 E6/Dovrebanen. Tirsdag kl 17:10 gikk gjennomslagssalva på Espatunnellen. Hendelsen ble behørig markert på tradisjonell måte med Cognac på røysa og flotte taler. Æren av å «trykke på knappen» gikk til Fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen og ordfører i Stange Nils A Røhne. Disse ble dyktig veiledet av tunnelbas Tommy Hagen. Hedmark er ikke et typisk tunnelfylke, og Espatunnelen blir faktisk fylkets lengste fjelltunnel. Siden oppstart er det sprengt ca 260 salver og kjørt ut ca fm3 med fjell. ET STOR TAKK FOR VEL GJENNOMFØRT ARBEID TIL HÆHRE SINE TUNNELDRIVERE UNDER LEDELSE AV anleggsleder Rune Sigmar Lien.

5 Veiledning før avfyring Gjennomslag! Foto: Arve Krogseth Arbeidet med tunellen er på langt nær ferdig. I sørgående løp (som hadde gjennomslag i stillhet allerede 13 mai) klargjøres nå for asfaltlegging i uke 26. I løpet av 4 hektiske uker er bunnrensk, forsterkningslag, ov- anlegg, boring for bolter samt fundamenter for veggelementer kommet på plass. Disse arbeidene utføres i tett samarbeid mellom Hæhre og våre underentreprenører Isachsen og Skanska. Nå starter samme runden i nordgående løp. Langs E6 og Dovrebanen er det stort sett kjente aktiviteter som foregår. Det ser ut som om vi klarer å nå målet vårt om å sprenge oss gjennom til Kleverud før ferien. Enkelte personer har sågar brukt uttrykket «Plankekjøring» om det som gjenstår. Vi som ser dette litt fra avstand kan ikke annet enn å bli imponert over den innsatsen og faglige dyktigheten som legges ned fra bedriftens håndverkere og ledere. Vi ligger nå på en dagsproduksjon på mellom fm3 med fjell. I område 1 har vi startet med kabelgrøfter og OV grøfter i E6 og Dovrebanen. Disse arbeidene vi pågå fram mot ferien. Videre har vi startet komplettering av skråninger. Det merkes også at betongarbeidene nærmer seg slutten. Tilbakefylling inntil og rundt konstruksjoner går for fullt i området. Og i august så kommer asfalten.. Som de fleste sikkert har fått med seg, har Østlandet vært preget av flom de siste ukene. Dette har også prosjektet fått merke. Mange ansatte gjorde en kjempeinnsats mai for å utbedre skader både på E6 og Dovrebanen. Byggherren har i etterkant takket oss for innsatsen. Mjøsa har også gjort seg til kjenne. Den har vært ca 2,2 meter høyere enn normalt og dette har påvirket flere aktiviteter. Vi har i kjent Hæhrestil kastet om på produksjonen for å begrense konsekvensene for prosjektet. Betongarbeidene på prosjektet fortsetter framover med full trøkk. Vi ligger på en ukesproduksjon på ca 500 m3. Det er bra. I juni vil 2 viktige milepæler bli passert. Overbygninga på Strandlykkja overgangsbru blir støpt og første dekkestøp på Hestneslokket blir gjennomført. Hestneslokket er en stor konstruksjon, hvor vi virkelig har fått vist at betong er «liv laga» i Hæhre. I Strandlykkja nærmer Skandiabetong seg slutten på en hektisk vinter / vår. Ikke mindre enn 4 konstruksjoner avsluttes før ferien. Men nye står for tur. Betongpartner ligger i rute på portalene. Nordgående portal på søndre påhugg ferdigstilles før ferien. Det samme gjør første trompet. I Labbdalen er de første søylestøpene gjennomført, og vi starter arbeidet med dekkereis siste uka i juli.

6 Hestneslokket Portaler Espa-tunnelen syd Foto: Glenn K. Sørensen Siste 36 timers langbrudd på Dovrebanen før ferien er juni. For vårt vedkommende gjenstår nå kun mindre sprengningsarbeider samt en stikkrenne før vi kan si oss ferdig med våre kontraktsarbeider som må gjøres på langbrudd. Vi vet likevel at det alltid er noe som dukker opp i denne bransjen, så vi får nok noe å gjøre til høsten også. Mandag 10 juni skjedde en alvorlig trafikkulykke på E6 ved Espa. En betongbil fra Betong Øst på vei nordover krysset plutselig midtstripa og kjørte inn i Varioguarden på motsatt side. Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, men høyst sannsynlig har sjåføren fått et illebefinnende. På tross av stor innsats fra prosjektets mannskap og ambulansepersonell, så døde sjåføren. Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse med de etterlatte. Slike ulykker får fram sider i oss mennesker vi kanskje ikke ser til daglig. Jeg ønsker å berømme de av Hæhre sine ansatte samt underentreprenører som var involvert. Etter at oppryddingsarbeidet var avsluttet fikk vi mye skryt for hvordan vi hadde håndtert hendelsen. Politiet var tydelige på at bedriften hadde gode innarbeidede rutiner knyttet til ulykkeshåndtering og medarbeidere som tok ansvar og ikke gjemte seg bort. På maskinsida har vi for øyeblikket 45 gravemaskiner, 22 dumpere, 10 tipptrucker, 14 hjullastere, 6 dosere, 3 valser, 11 borerigger inkl Nelly, 20 lastebiler, 1 sprøyterigg, 5 tårnkraner, 4 båter, 1 flytebrygge, 1 beltegående fagverkskran. Totalt på anlegget er vi nå ca 430 mennesker inklusive friskift samt underentreprenører. MED ØNSKE OM EN GOD SOMMER FRA FP3. Fv 78 Parsell Holand- Brattlia (Toven 2). Veg i dagen: Vegen er nå stort sett fylt opp til underkant forsterkningslag gjennom hele linja med unntak av stor fylling sør for jernbanen. Vi er i gang med sidearealer og plastring av skråninger og åpne grøfter. Denne uken starter vi med knusing av masser til forsterkningslag. Vi er godt i gang med EPS- fyllinger ved jernbanen. Tunnel: Begge tunnelene har fått asfaltert bærelag og støpt sideareal og betongrekkverk. Portalene er ferdig støpte og vi er i gang med muring rundt disse. Ellers pågår det arbeid med trekkerør og kummer. Åsen tunnel blir overlevert for elektorarbeid denne uken. Bergsnev blir overlevert elektro etter ferien.

7 EPS-fylling fra 2 perspektiv Foto: Tor Holm Betong: Det pågår arbeid med teknisk bygg. Dette blir ferdig i uke 27. Det neste for denne gjengen blir jernbanebrua. Det starter opp så snart nødvendige EPS- fyllinger er på plass. Så ønsker vi alle på prosjektet og alle andre i Hæhre en god og velfortjent ferie. Svalbard Lunckefjell. Siste ordinære skiftgjeng forlot anlegget 28 Mai, mens siste tunellskift reiste ned 4 Juni. De som er igjen nå utover, bemanner de maskinene som skal være med til overlevering 1 Oktober. Tunellene er ferdige, og godkjente. Nedrigging og nedtransport med dozer og slede gikk meget bra. Riktignok ble det helt i grevens tid, ift. bløt snø og smeltevannkanaler. Alle maskiner er kjørt ut til havnen, containere og annet utstyr står ennå i Svea-Nord. AF har mye og gjøre om dagen, men vi skal få det ned i god tid før båten klapper til kai, og det blir antagelig rundt 10 Juli. Vi har drevet ca. 650 meter med tuneller. Dette er fordelt på 3 hovedstoller, tverrslag, vannbasseng og 3 stk. nisjer. Permanentsikring for SNSG er også utført. Det var ikke bare lett og gå i gang med tunelldrift i svarte polarnatten. Da vi hadde rigget såpass at vi kunne gå i gang, satte kulda inn. Kuldeperioden varte i 2 måneder. Kaldeste måling inne på stuff var -26 grader.ute var det mange dager med følte minusgrader. Det er tøffe tak for både mannskaper og maskiner/utstyr. Siden sist har vi feiret 17 Mai. Det gjorde vi i full snøstorm på fjellet. Været var så galt at vi sluttet 2 timer før tiden den dagen. Det er nå en gang sånn at det er greit å se hva man driver med. Det skal sies at det var andre gangen vi måtte gi oss på grunn av uvær, under hele anleggsperioden. Det sier utrolig mye mer om våre folk, enn været her oppe generelt. Denne uken, uke 24, har det snødd litt hver dag. Vel, nok værprat. Vi må ikke glemme at vi er i arktis. Det er adskillig kortere til Nordpolen, enn det er hjem.

8 Opplining Hæhre-style også på Svalbard Ernst Ove venter på båt og nye oppdrag Foto: Øystein Johansen Daganlegget går sin gang. Pussing av trasé for høyspent, graving av kabelgrøfter, pussing av rørtrasé for vann/avløp, er noe av dagens gjøremål. Vi har også kommet i gang med harping av sprengstein, som skal benyttes til avrettingsmasse på veien og plassene på hver side av Marthabreen. Siden en graver og 2 dumpere er kommet ned til Svea, laster og kjører vi 0-32mm bærelagsmasse fra Kapp Amsterdam til Svea-Nord. Herfra tar Veidekke over logistikken med traktorer og hengere gjennom gruva opp til Skollfjell. De har og kjøre på, siden det blir ca. 800 lass. Harping av masser kommer til og gå gjennom hele ferien, slik at vi får nok når vi begynner på utlegging 6 August. Verkstedbygget på Lunckefjell er nå på det nærmeste oppe, og dekket blir støpt i skrivende stund. Da er det kun et lite forvarmingsbygg som gjenstår, samt et parkeringstelt. Ellers nytt i Svea er at gruva går så det griner om dagen. De er inne i et veldig godt panel for tiden, kullet er så rent at det trenger ingen rensing. AF kjører kull med alt hva remmer og tøy kan holde. Vi benytter anledningen til å ønske alle i Hæhre en riktig god sommer. Asko Vestby, Dehli Skog Her har vi, sammen med Åsland Pukkverk fått en kontrakt med Brick AS om opparbeidelse av ca 35 mål med industritomt for Norgesgruppen. Vi har startet opp med sprengning og knusing. Jobben vil pågå til ut i oktober. Vår prosjektleder er Erling Ekeren. Bergsundtunnelen i Bagn. På prosjektet E16 Dølveseter-Bagn i Valdres er vi underentreprenør for Isachsen Entreprenør A/S på driving, sikring og komplett vann og frostsikring av Bergsund tunnelen. Den er ca. 700 meter lang og skulle vært i gang for 3 uker siden. Kontraktssum ca. 45 mill. Grunnet manglende fjellsikring i fjellsiden der tunnelen går inn er tunneldrivinga forsinket. Vi har en gravemaskin og pallerigg på prosjektet som Isachsen leier av oss. Det er stort sett ferdig rigget for tunneldrift, slik at den dagen vi får tilkomst, så tar det ikke mange timene før første salve er et faktum!

9 Område for tunnelpåhugg Foto: Reidar Løvhaugen HÆHRE GULVSTØP AS I Hæhre Gulvstøp har vi følgende prosjekter i gang: Bøhmer Entreprenør AS > Frydenhaug skole Drammen Telemark Vestfold Entreprenør AS > Hovenga Alle Porsgrunn Fløtningen Park Skien Ole K. Karlsen AS > Fjellstien Lier Langerudåsen Oslo Bekkegaten Holmestrand Drengsrudbekken Asker. TKS Bygg AS > Jernbaneallen Sandefjord Torp Flyplass HENT AS > Sogn Studentby Oslo. Valdresbygg AS > Strandfjorden Panorama Fagernes Elementsystemer AS > Ny Terminal bygg Volvo Trondheim. Da får alle sammen i Hæhre ha en god ferie.

10 Støp med uttrekk Askerbakken i Asker Foto: Jonny Andersson HMS, KS og Personal Hæhre Entreprenør Miljøsertifisert iht. ISO Etter 5 intense måneder med forberedelser, opplæring og drift, har vi fått vårt sertifikat ble Hæhre Entreprenør Miljøsertifisert iht. ISO Vår revisor Arne Skjelstad fra Teknologisk Institutt utrykker stor tilfredshet med alle han pratet med under sertifiseringen. Takket være gode rutiner og en ansvarlig håndtering av våre arbeidsoperasjoner i alle ledd, samt et kontinuerlig forbedringsarbeid i tett samarbeid med både Hæhre Mek. og Maskinutleie, har vi vist at alle de 5 styringsparameterne; økonomi, kvalitet, HMS, miljø og samfunnsansvar er integrert og blir godt ivaretatt i bedriften. Dette kan vi være stolte av! Profilering! Bakgrunnen for å bli sertifisert var i stor grad en konsekvens av en økende etterspørsel fra våre oppdragsgivere i forbindelse med nye anbud. Den første mulighet til å profilere vårt nye sertifikat fikk vi i forbindelse med «Åpen Dag» på Minnesund. Byggherren ønsket å vise frem E6-prosjektet til alle naboer og interesserte trafikanter. På vår «stand» fikk vi reklamert for et knippe vel gjennomførte tidligere Hæhre prosjekter i tillegg til E6 prosjektet, samt at vi fikk vist frem noen skinnende flotte maskiner. Det siste til spesielt stor glede for neste generasjon maskinførere. I tillegg fikk vi engasjert våre beøkende med «Hæhre quizen» og tegneoppgaver. Alle små deltagere, og de best av de store får tilsendt diplom og premie for innsatsen. I tillegg fikk alle «Hæhre kjærligheten» med på vegen.

11 Pass på lærlingene! Vi har pr. dato 17 flotte lærlinger. 5 av dem avslutter med fagbrev i løpet av året, resten har ennå en tid igjen av sin opplæringsperiode. De som begynte nye i høst var invitert til en oppstartsamling som introduksjon til lærlingtiden hos Hæhre. Dette ble nå fulgt opp med en ny samling. Denne gangen spekket med matnyttig fagbrevstoff, HMS og en litt hevet pekefinger. Samfunnet forteller oss at lærlingene, dvs. gutter mellom 18 og 24 år med kort arbeidserfaring, på flere områder er en spesielt utsatt gruppe i arbeidslivet. Det gjelder både på arbeidsplassen og i trafikken til og fra jobb. Selv med den beste tilrettelegging som Hæhre kan gjøre, er det den enkelte som til syvende og sist velger hvordan en skal opptre i enhver sammenheng. Det gjelder for oss alle. Vår RUH database og vår skadestatistikk gir oss grunn til å være på vakt. Vi ønsker derfor å jobbe forebyggende for å bidra til at det valget som gjøres blir så riktig som mulig. Et annen viktig poeng med samlingen var å få tilbakemeldinger fra lærlingene på hvordan de trives og opplever læretiden hos Hæhre. Mange medarbeidere nedlegger mye godt arbeid i å følge opp lærlingene i hverdagen, så vi vil gjerne at dette skal treffe og bli mottatt på best mulig måte. Å ha en gjensidig forståelse av hvilke forventinger som stilles til dem er viktig. Etter to dager med mye arbeid, men også med noen artige utfordringer i klatreveggen, sitter vi igjen med en god følelse av at lærlingene har det bra og trives godt. De har de beste forutsetninger for å bli dyktige medarbeidere i fremtiden. Personal. Vi har fått flere ressurser på personalsiden. Det bidrar til større kapasitet og mulighet for å bistå prosjektene i oppfølging av medarbeiderne. Det gjelder spesielt i forbindelse med nyansettelser, ved sykefravær og i kompetanseutvikling. Ansattdatabasen er vårt viktigste verktøy og vi trenger hjelp til å holde den oppdatert. Er du syk må du umiddelbart gi beskjed til din nærmeste leder, samtidig som sykemeldingen snarest må leveres bedriften. Når det gjelder kompetanse må den være dokumentert. Noen kompetansebevis er evigvarende, annet skal fornyes med jevne mellomrom. Skal vi holde oversikt over når noen trenger nye kurs eller beviser, må vi ha registrert det som allerede finnes. Dette trenger vi hjelp til. Alle skal også ha et gyldig ID kort. Det er jobbet mye med dette i det siste, men skulle det fortsatt være noen som ikke har fått fornyet sitt bevis, så ta kontakt med nærmeste leder eller med personalavdelingen på Billingstad. HMS/KS og personal avdelingens ønsker alle en riktig god sommer! Nye glade medarbeidere i staben på Billingstad, fra venstre: Frida, Martin, Linn og Ann-Christin

12 Til venstre: Fra miljøsertifiseringen på verkstedet. Revisor Arne Skjelstad i samtale med Endre Rustad om avfallshåndtering og spillolje. Til høyre: Miljøsertifisering vel i havn, og det vises gjerne frem. Her av Øyvind Pedersen og Jimmy Homlquist i forbindelse med åpen dag på Minnesund Til venstre: En glad gjeng lærlinger på samling på Billingstad, ledet an av vår lærlingeansvarlige, Espen Holte. Til høyre: Alle læremetoder tas i bruk for å trygge arbeidsdagen til lærlingene våre. Her er Jon Trygve Horten og Raymond Løver i ferd med og spille «Real Life Auto», et trafikkopplæringsprogram fra Trygg Trafikk som med støtte fra Bygg og anleggsnæringen er spesiallaget for den gruppen trafikanter som lærlingene representerer.

13 Holmen klatresenter fikk besøk av en ivrig gjeng som fikk prøve seg som både klatrere og i sikring. «Kameratsjekken» ble utført til punkt og prikke! Noe å ta med seg tilbake i arbeidshverdagen som et supplement til SJA? FORSKUDD 31. JULI Fra lønningsavdelingen meldes det at forskudd per 31. juli ikke vil bli utbetalt i år. Dette fordi veldig mange kommer i minus når lønn for juni skal avregnes i juli. Trude. PARKERING GARDERMOEN Som kjent har vi parkeringskort liggende på Statoil til bruk for de av dere som reiser fra Gardermoen og ut på jobb. Vi har nå fått beskjed både fra Statoil og noen ansatte, at en del av dere IKKE innleverer kortet når dere kommer tilbake fra jobb/reise. ALLE skal gjøre dette!! Er det noen av dere som har avtale om eget kort, så skal dette være avklart med meg. Vi er nå i den situasjonen at en del ansatte må legge ut for parkering men i utgangspunktet skal vi ha nok kort. Dette er helt uakseptabelt. Jeg ber dere respektere dette da dette har vært en veldig god ordning som vi ønsker å opprettholde. ACG

14 VÅRE MEDARBEIDERE Jubilanter: Nils Aasheim, Hæhre Entreprenør 60 år 18. juni Sigmund Ettesvoll, Hæhre Entreprenør 60 år 8. juli Erland Lien, Hæhre Entreprenør 50 år 26. juni Morten Larsen, Hæhre Entreprenør 50 år 6. juli Anne Merethe Hansen, Hæhre Auto 50 år 7. juli og Jørn Grønvold, Hæhre Mek.Verk. 50 år 12. juli Øystein Johansen takker for all oppmerksomhet i anledning hans 50-års dag. VITSESTAFETT Samtale med Gud. Oppfinneren av Harley- Davidson MC'en kom til himmelen, og snakket med Gud... «Si meg... Er det ikke du som har oppfunnet kvinnen»? «Jo», svarte Gud. «Du må innrømme at du har laget noen konstruksjonsfeil: 1. for tung foran. 2. bråker på tomgang. 3. bakenden slenger. 4. eksosen sitter for tett inntil innsuget». «Det er mye mulig at det er noen feil», svarte Gud. «Men statistikkene viser at det er mange flere som rir på min oppfinnelse enn din." Til neste nummer utfordres Geir Våtsveen Hilsen Ole Andes Dahl KLUBBENS SPALTE Med vennlig hilsen oss i klubben REDAKSJONELT Vi ber nok en gang om innspill og fotos til SLUSKEN. Slusken tar nå sommerferie slik at neste deadline blir torsdag Ring, skriv eller mail til Gudmund tlf

15 BILLEDER FP3 E6 Dovrebanen Labbdalen Bruer Foto: Glenn K Sørensen Strandlykkja betongbru Foto: Glenn K Sørensen

16 ÅPEN DAG PÅ FELLESPROSJEKTENE (E6/JERNBANE NORD FOR MINNESUND). Foto: Marimette Rynning

17 Akkumulert sykefravær pr. firma (%) Redaktør: Gudmund Roen, tlf: Status HMS verdier 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. % denne mnd alle selskaper Måltall Entr Mek Akkumulert alle selskaper RUH oversikt 2013 MND Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov Des Antall siste mnd Totalt for

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 04/2013 DATO: 15.04.2013

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 04/2013 DATO: 15.04.2013 SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 04/2013 DATO: 15.04.2013 KNUT HAR ORDET: Årets lønnsoppgjør nærmer seg, i første omgang for timelønnede. Dette er et mellomoppgjør hvor det normalt foretas

Detaljer

I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år.

I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år. KNUT HAR ORDET: I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år. Fra å ha hatt noe for høy fraværsprosent viser årets tall at første delmål er nådd. Vi

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN. utgave: 02/2013 Dato: 15.02.2013

INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN. utgave: 02/2013 Dato: 15.02.2013 SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN utgave: 02/2013 Dato: 15.02.2013 KNUT HAR ORDET: Albert Kr. Hæhre AS kjøpte den 7.februar 2013 75 % av aksjene i Skandiabetong AS. SB er et selskap som utfører

Detaljer

HÆHRE ENTREPRENØR AS. - Vi bygger fremtiden. Rv. 7 Sokna - Ørgenvika

HÆHRE ENTREPRENØR AS. - Vi bygger fremtiden. Rv. 7 Sokna - Ørgenvika HÆHRE ENTREPRENØR AS - Vi bygger fremtiden Rv. 7 Sokna - Ørgenvika 1 HVEM ER HÆHRE? Grunnlagt av Albert Kr. Hæhre i 1974. Tidligere kjent som maskinentreprenør, men har nå fotfeste som riksentreprenør.

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01. SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.2013 KNUT HAR ORDET: Godt Nytt År! Året som kommer vil utvilsomt by på

Detaljer

Møtereferat Møte nr.: 01

Møtereferat Møte nr.: 01 Møtereferat Møte 01 Møte: TILBUDSKONFERANSE FELLESPROSJEKTET PARSELL FP1 LANGSET BRØHAUG DEL 2 Saksref.: SVV.: 2013080064 JBV.: Sted: Minnesund Møtedato: 11.09.2013 Referent: Anders Aamodt Tidspunkt (fra

Detaljer

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Sprengningsarbeider Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 21 km 4 felts vei og 17 km dobbelt spor. Til sammen skal det sprenges 5,2 millioner

Detaljer

Entreprenørens erfaringer med 3D modeller på Fellesprosjektet

Entreprenørens erfaringer med 3D modeller på Fellesprosjektet Entreprenørens erfaringer med 3D modeller på Fellesprosjektet Novapoint Brukermøte 2014 i Haugesund Prosjektleder Arve Krogseth Hæhre Entreprenør as GENERELT Fellesprosjektet er delt inn i 3 hovedentrepriser.

Detaljer

Hæhre Entreprenør AS. Vi bygger fremtiden

Hæhre Entreprenør AS. Vi bygger fremtiden Hæhre Entreprenør AS HÆHRE ENTREPRENØR AS Grunnlagt av Albert Kr. Hæhre i 1974 Totalt har Hæhre Entreprenør AS ca. 800 ansatte Fusjonerte med Isachsen i 2015 og Betonmast i 2017 Konsernet BetonmastHæhre

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

Kvalitetskontroll i Totalentreprise

Kvalitetskontroll i Totalentreprise Kvalitetskontroll i Totalentreprise Marimette Rynning Kvalitetssjef, Hæhre Entreprenør AS Teknologidagene i Trondheim 20.09.2016 Hæhre Entreprenør AS Hvem er Hæhre Entreprenør AS Grunnlagt av Albert Kr.

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen. Foredrag for MEF

Modernisering av Vestfoldbanen. Foredrag for MEF Modernisering av Vestfoldbanen Foredrag for MEF 06.02.14 En time med tog fra Oslo Framføringshastigheter Framføringshastighet (km/t) 60 70 80 90 100 (km/t) Oslo - Hamar V F 100 km/t Oslo - Fredrikstad

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

E6 Helgeland Nord - Vegutviklingskontrakt

E6 Helgeland Nord - Vegutviklingskontrakt Hvordan jobber entreprenør og rådgiver sammen for å optimalisere byggbarhet og hva kan vi oppnå med god samhandling. Bjørnar Lynum ViaNova Trondheim Arve Krogseth BetonmastHæhre as Vegutviklingskontrakt;

Detaljer

ALPINEs konkurs på Fellesprosjektet En praktisk orientering

ALPINEs konkurs på Fellesprosjektet En praktisk orientering ALPINEs konkurs på Fellesprosjektet En praktisk orientering Fellesprosjektet Storting og regjering har lagt til grunn samlet utbygging av ny 4-felts E6 og dobbeltsporet Dovrebane på strekningen Minnesund

Detaljer

Veidekke og Hæhre satser sammen Veidekke kjøper 51% av aksjene i Hæhres entreprenørvirksomhet

Veidekke og Hæhre satser sammen Veidekke kjøper 51% av aksjene i Hæhres entreprenørvirksomhet Veidekke og Hæhre satser sammen Veidekke kjøper 51% av aksjene i Hæhres entreprenørvirksomhet Veidekke kjøper 51 % av Hæhre Agenda: 1. Hovedpunkter ved kjøpet 2. Et marked i vekst og endring 3. Veidekkes

Detaljer

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast Tidsplan / Entrepriser Oppstart forskjæring Solbakk nov. 2012 Oppstart E02 Ryfylketunnelen fra Solbakk mai 2013 Oppstart E03 Ryfylketunnelen fra Hundvåg august 2013

Detaljer

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Midt A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidets art og omfang...1 2 Entrepriseform og kontraktstype... 2 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister... 2 4 Avvik i kontraktens

Detaljer

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør 1 08.01.2014 Prosjekt Statoil - Visjon Sandsli September 2011 Mars 2013 5 08.01.2014 Prosjekt

Detaljer

Ulykkesutvikling i entreprisedriften i Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen

Ulykkesutvikling i entreprisedriften i Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Ulykkesutvikling i entreprisedriften i 2012 Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Status Ulykkesutvikling entreprisedriften I perioden 2003-2009 er det registrert 10 dødsulykker.

Detaljer

E6 Helgeland Nord - Vegutviklingskontrakt

E6 Helgeland Nord - Vegutviklingskontrakt Gardermoen 7. februar 2017 Arve Krogseth Hæhre Entreprenør as Arbeidenes art og omfang "Kontraktsarbeidet består av prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av E6 mellom Korgen og Bolna i Nordland

Detaljer

OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland

OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID Prosjektleder Ole Kristian Birkeland OPPGRADERING AV ÅLESUNDSTUNNELENE Ellingsøytunnelen er 3,5km og Valderøytunnelen

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Prosesskoden - Statens vegvesens bestillingsverktøy for entrepriser Retningslinjer og

Detaljer

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK Bergen, 8.3.2016 Kari H. Berntsen AGENDA Kort om Veidekke Bakgrunn Prosess Erfaringer Status Veien videre HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias

Detaljer

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 PMS 485 E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 Full drift på hele strekningen Fra vinteren 2011/2012 blir det full drift på hele E6 Alta vest mellom Talvik og Hjemmeluft. PMS versjon PMS Cool Grey 9 PMS

Detaljer

14.04.11. Utomhusanlegg med bygging av parkeringsplasser og natursteinbelegning i hageareal.

14.04.11. Utomhusanlegg med bygging av parkeringsplasser og natursteinbelegning i hageareal. 1 av 5 Kunde Type oppdrag Beskrivelse Firmaets roller Bergsåsen boligfelt V/ Sigmund Einarson Johan A Hernes Bjørn Viken Lars Skjevik Opparbeidelse av boligfelt med infrastruktur som veier, VA ledninger

Detaljer

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre 20. januar 2011 Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Innhold Status 2010 Organisering Økonomi Tilstandsutvikling

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 08/2013 DATO:

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 08/2013 DATO: SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 08/2013 DATO: 15.09.2013 KNUT HAR ORDET: Høsten ble minst like hektisk som vi har regnet med. Kortsiktig er selskapet fylt med oppdrag, men pga. mye god

Detaljer

Første kull fra Lunckefjell

Første kull fra Lunckefjell Internavis for Store Norske Nr. 10 2013 Første kull fra Lunckefjell Klokken 23.20 fredag 25. oktober 2013 kom det første lasset med kull ut av Lunckefjell. Det var Reidar Valjord som fikk æren av å gjøre

Detaljer

Fv.723 Ryssdalen Herfjord Infomøte Stokksund Oppvekstsenter 17 oktober 2017

Fv.723 Ryssdalen Herfjord Infomøte Stokksund Oppvekstsenter 17 oktober 2017 Fv.723 Ryssdalen Herfjord Infomøte Stokksund Oppvekstsenter 17 oktober 2017 18.10.2017 Tilsted fra Statens Vegvesen og entreprenør Statens vegvesen. Prosjektleder: Byggeleder: Ass byggeleder: Hanne Louise

Detaljer

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord.

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord. Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke To r p Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Planlagt 2009-2019 Ferdig dobbeltspor Vi bygger for fremtiden En ny

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor

Detaljer

Pressemappe. Gjennomslag Kvivstunnelen. Region midt

Pressemappe. Gjennomslag Kvivstunnelen. Region midt Pressemappe Gjennomslag Kvivstunnelen Region midt Dato: 7. april 2011 Innhold pressemappe - Program for markeringen - Pressemelding med kontaktinformasjon - Faktaark med link til prosjektsider på internett

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Fra Skanska Norge AS: Magnar

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Vegoverbygning Oppbygging av en vegkonstruksjon Materialkvalitet

Detaljer

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel informasjon E39 Svegatjørn Rådal Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel august 2015 E39 Svegatjørn Rådal nærinfo nr. 1 Klar for byggestart Før byggestart er høyspentlinjen langs deler av Flyplassvegen lagt

Detaljer

Utfordringene i det norske veg- og jernbanemarkedet

Utfordringene i det norske veg- og jernbanemarkedet Bransje- og leverandørmøte 2016 Utfordringene i det norske veg- og jernbanemarkedet Trafikksikkerhet - antall drepte 2012-2015 2012 2013 2014 2015 jan 15 14 9 6 feb 16 9 14 7 mars 8 11 9 10 april 13 9

Detaljer

E6 Soknedal

E6 Soknedal 20.09.2017 E6 Soknedal Dette er AF Gruppen Medarbeidertilfredshet Ansatte trives i AF Vår virksomhet Anlegg er ett av seks virksomhetsområder i AF Anlegg Miljø Bygg Eiendom Energi Offshore AF Anlegg

Detaljer

Eva Solvi, Statens vegvesen

Eva Solvi, Statens vegvesen BYGGEBØRSEN - Investeringer på statlige og fylkeskommunale veger i Sør-Trøndelag, 2016-2017 Eva Solvi, Statens vegvesen Innhold Organisering Miljøpakken Riksvegprosjekt Fylkesvegprosjekt Organisering region

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

NovaPoint Jernbanedag

NovaPoint Jernbanedag NovaPoint Jernbanedag 31.Mai 2011 Trude K. Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk Jernbaneverket Utbygging Hva skjer på jernbanefronten i Norge nå? Etter å ha gått på sparebluss i lange tider har nå jernbanen

Detaljer

BARKÅKER - TØNSBERG. Nye spor på Vesfoldbanen DRAMMEN. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. Torp. Sandefjord PORSGRUNN.

BARKÅKER - TØNSBERG. Nye spor på Vesfoldbanen DRAMMEN. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. Torp. Sandefjord PORSGRUNN. M O D E R N I S E R I N G A V V E S T F O L D B A N EN Nye spor på Vesfoldbanen BARKÅKER - TØNSBERG DRAMMEN Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke Torp Sandefjord PORSGRUNN Larvik Gammelt spor Bygges

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter mars 2017 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift og

Detaljer

Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014

Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014 Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014 November 2014 Rigg- og anleggsområdet i Lysebotn med kontorbrakker og betongblandeverket nederste til høyre. Oppstart av anleggsarbeidene våren 2014 Entreprenøren

Detaljer

Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst

Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst Beskrivelse Omfang / mengder Tidspunkt for utlysning Overbygning (skinnebytte og svillebytte) Sporvekselbytte Omfatter flere store

Detaljer

SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass

SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass Taale Stensbye Prosjektleder ----- nvf-seminar Gardermoen 21. august 2014 ----- - Narviktangen 2 En suksesshistorie? Ja, på mange måter Men To mann kom

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

E16 Sandvika Wøyen presentasjon av prosjektet. Sandvika 20. april 2015

E16 Sandvika Wøyen presentasjon av prosjektet. Sandvika 20. april 2015 E16 Sandvika Wøyen presentasjon av prosjektet Sandvika 20. april 2015 E16 Sandvika Skaret Mål for prosjektet Forbedre veinettet deler av gamle E16 blir lokalvei Forbedre trafikksikkerheten Forbedre miljøet

Detaljer

Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum. - bygg og anlegg B-Adkomstveier Ca 2350 m hvorav 150 gml vei m -

Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum. - bygg og anlegg B-Adkomstveier Ca 2350 m hvorav 150 gml vei m - Tilbudsforespørsel Vedlegg_4Prisblader_med_beskrivelse_v_1 0 Summering Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum Side 1 av 1 ARigg og drift Rigg og drift fasiliteter for alle arbeider bygg og anlegg

Detaljer

Nye Veier. Frem til nå og E6 Kolomoen-Moelv

Nye Veier. Frem til nå og E6 Kolomoen-Moelv Nye Veier Frem til nå og E6 Kolomoen-Moelv MEF samling Rudshøgda v/prosjektdirektør E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen Utbyggingssjef Kåre Nordsjø Utbyggingssjef Jarle Kristian Tangen Rudshøgda, 25. Oktober

Detaljer

Teknisk sjef Cato Lund er også fornøyd med status for ombyggingen av ORV nå. Han rapporterer om god stemning på skiftene.

Teknisk sjef Cato Lund er også fornøyd med status for ombyggingen av ORV nå. Han rapporterer om god stemning på skiftene. Internavis for Store Norske Nr. 2 2012 Snart klart til ny start De siste månedene er ORV i Svea sjekket ned til hver minste mutter. Nå er ombyggingen straks ferdig og verket klart til ny oppstart. - Operatørene

Detaljer

KOMMENDE OPPGAVER FOR PROSJEKTERENDE OG UTFØRENDE PÅ RIKSVEGER I NV S PORTEFØLJE

KOMMENDE OPPGAVER FOR PROSJEKTERENDE OG UTFØRENDE PÅ RIKSVEGER I NV S PORTEFØLJE KOMMENDE OPPGAVER FOR PROSJEKTERENDE OG UTFØRENDE PÅ RIKSVEGER I NV S PORTEFØLJE Anette Aanesland (NK for Adm.dir. Ingrid D. Hovland) 9. februar 2017, felles bransje- og leverandørdag Agenda 1. Nye Veiers

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 1. november 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 5. april 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Brukonferansen 2013 Norge rundt Region øst

Brukonferansen 2013 Norge rundt Region øst 12.11.2013 Brukonferansen 2013 Norge rundt Region øst Brukonferansen 2013 Norge rundt Region øst Agenda Bruseksjonen Region øst KVU; kryssing av Oslofjorden Verdiskapning i bygge- og anleggsnæringen Bruseksjonen

Detaljer

Oppgradering av Kvernevik renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Kvernevik renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Kvernevik renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor skal

Detaljer

Samhandling i kontrakter. - Entreprenørens syn

Samhandling i kontrakter. - Entreprenørens syn Samhandling i kontrakter - Entreprenørens syn Forretningsidé REINERTSEN skal være en attraktiv leverandør av multidisiplin engineering, totalprosjekter (EPCI) og drift- og vedlikeholdstjenester. Firmaet

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging. Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen

Jernbaneverket Utbygging. Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Jernbaneverket Utbygging Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Perspektiv 2040 Moderne dobbeltspor kan gi reisetid under 1 time fra Oslo sentrum til: Tønsberg Halden Hamar Kongsvinger Gjøvik Hønefoss

Detaljer

D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland

D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland 2013-01-07 Fase 1 Generelt: Nattarbeid mellom kl 22 06. Manuell dirigering 4 stk. Et kjørefelt er stengt. Fjerne rabatt og fylle opp med forsterkningslag/bærelag

Detaljer

Statens vegvesen. Spørsmål fra tilbyder vedrørende hvilke definerte rensekrav som gjelder for utslipp fra tunnel?

Statens vegvesen. Spørsmål fra tilbyder vedrørende hvilke definerte rensekrav som gjelder for utslipp fra tunnel? Statens vegvesen Referat Dato: 18.03.2016 Tid: 1000 Referent: Ann Kathrin Sveen Sørli Saksbehandler/telefon: Ann Kathrin Sveen Sørli / 99621147 Vår dato: 17.03.2016 Vår referanse: 15/204929-14 IKKE OFFENTLIG,

Detaljer

Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10

Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10 Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10 Fra: Daland Dag Johannes [dag.daland@vegvesen.no] Sendt: 18. februar 2010 06:58 Til: Sandven, Britt I. Kopi: Haugen, Sidsel; haakon.augland@sandnes.kommune.no;

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Statens vegvesen Vegdirektoratet Anleggsdagene 2013 Gardermoen Byggherrestrategi Hensyn til mangfold og god konkurranse

Detaljer

MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR

MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR MoFix-støttemur er tatt frem for å holde hele jernbanespor og veger på plass under anleggsarbeider og for å sike jernbanespor

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 03/2013 DATO:

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 03/2013 DATO: SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 03/2013 DATO: 15.03.2013 KNUT HAR ORDET: E18 Sky-Langangen ble kåret til Årets Anlegg 2012. Prisen er høyt verdsatt i bransjen og juryens begrunnelse

Detaljer

Byggeleder følger opp løpende på byggeplass at de fastsatte rutiner og SJA følges.

Byggeleder følger opp løpende på byggeplass at de fastsatte rutiner og SJA følges. Side 1 av 6 Fra: Bernt-Charles Hargaut[Bernt.Charles.Hargaut@gunvaldjohansen.no] Dato: 16.12.2015 11:01:59 Til: Kopi: rdpe@cowi.no; Rikard Engan; Kurt Are Losoa Tittel: SV: Klage vedrørende byggevirksomhet

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

E6 Helgeland Nord - Vegutviklingskontrakt

E6 Helgeland Nord - Vegutviklingskontrakt Hvordan jobber entreprenør og rådgiver sammen for å optimalisere byggbarhet og vedlikeholdsbehov. Nova Point Brukermøte Bergen 11. mai 2016 Bjørnar Lynum ViaNova Trondheim Arve Krogseth Hæhre Entreprenør

Detaljer

Follobanen. Fremtidens jernbane

Follobanen. Fremtidens jernbane Follobanen Norges lengste jernbanetunnel Fremtidens jernbane En tunnel med to løp 1 Norges lengste jernbanetunnel skal bygges ved bruk av tunnelboremaskiner, i tillegg til tradisjonell sprenging. Det er

Detaljer

Avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud, Statens vegvesen De store byggherrers utfordringer mht. masseforvaltning

Avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud, Statens vegvesen De store byggherrers utfordringer mht. masseforvaltning Avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud, Statens vegvesen De store byggherrers utfordringer mht. masseforvaltning Utfordringer som utbygger Tilgang på byggeråstoff (grus og pukk) i rimelig nærhet Godkjente

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014

Bransje- og leverandørdag 2014 Regionvegsjef Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørdag 2014 07.02.2014 Bransje og leverandørdag 2014 - Vika Atrium Oslo 7. februar 2014 - Kjell Inge Davik Region sør - Utvikle byregioner - Binde sammen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

Ulvintunnelen. Erfaringer fra beslutning til gjennomføring av membran og full utstøpning

Ulvintunnelen. Erfaringer fra beslutning til gjennomføring av membran og full utstøpning Ulvintunnelen Erfaringer fra beslutning til gjennomføring av membran og full utstøpning nfv seminar Bergen 2014! Jan Ausland Leder av fagstab i Fellesprosjektet Per Jonsson Anleggsleder JV Veidekke Hochtief

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Bransje- og leverandørmøte 9. februar 2017 Prosjekter i Region sør i 2017 og 2018

Bransje- og leverandørmøte 9. februar 2017 Prosjekter i Region sør i 2017 og 2018 Bransje- og leverandørmøte 9. februar 2017 Prosjekter i Region sør i 2017 og 2018 Foto; Prosjekt E18 Bommestad Sky, SVV HMS i entreprisedriften 2016 Godt jobbet i 2016 Foto; Knut Opeide, SVV Seriøsitetskrav

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

Nærinformasjon nr. 01/16 OREA. NRA IKSs STORE MILJØPROSJEKT. Vi ønsker å være med på å la Nitelva bli et sted der folk skal trives.

Nærinformasjon nr. 01/16 OREA. NRA IKSs STORE MILJØPROSJEKT. Vi ønsker å være med på å la Nitelva bli et sted der folk skal trives. Nærinformasjon nr. 01/16 OREA NRA IKSs STORE MILJØPROSJEKT Vi ønsker å være med på å la Nitelva bli et sted der folk skal trives. OM NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 09/2013 DATO:

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 09/2013 DATO: SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 09/2013 DATO: 15.10.2013 KNUT HAR ORDET: Selskapet har besluttet å fusjonere Albert Kr. Hæhre AS og Hæhre Entreprenør AS på slik måte at Hæhre Entreprenør

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Byggebørsen Orkladal 2017 Investeringer på statlige og fylkeskommunale veger i Sør-Trøndelag. Arne Iversen, Seksjonsleder Statens vegvesen,

Byggebørsen Orkladal 2017 Investeringer på statlige og fylkeskommunale veger i Sør-Trøndelag. Arne Iversen, Seksjonsleder Statens vegvesen, Byggebørsen Orkladal 2017 Investeringer på statlige og fylkeskommunale veger i Sør-Trøndelag Arne Iversen, Seksjonsleder Statens vegvesen, Sør-Trøndelag Innhold Organisering Orkdalspakken Pågående prosjekt

Detaljer

OKTOBER PÅ KLATREMUS

OKTOBER PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER Nå er september over, og høsten har begynt å sette sine spor. Barna er ivrig opptatt av at bladene på trærne faller ned og skifter farger. Været i september har stort sett vært

Detaljer

Presentasjon av delprosjektet E16 Sandvika - Wøyen

Presentasjon av delprosjektet E16 Sandvika - Wøyen E16 Sandvika Skaret Presentasjon av delprosjektet E16 Sandvika - Wøyen Åpent møte Vøyen 20. Oktober 2015 Ved May Bente Hiim Sindre, prosjektleder Tom Heldal Larsen, byggeleder Rud Vøyenenga Oddrun Vågbø,

Detaljer

SHA-plan Vannledning Bru, etappe II

SHA-plan Vannledning Bru, etappe II IVAR SHA-plan Vannledning Bru, etappe II 02 01 21.12.15 Utarbeidet 12.02.16 JHA 12.05.16 WWB OH Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Støv til besvær - Byggherrens ansvar

Støv til besvær - Byggherrens ansvar Støv til besvær - Byggherrens ansvar Camilla Torgersen Leder ytre miljø Utbygging camilla.torgersen@jbv.no Foto: Follobanen/Jernbaneverket Camilla Torgersen Leder ytre miljø i Jernbaneverket utbygging

Detaljer