I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år."

Transkript

1 KNUT HAR ORDET: I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år. Fra å ha hatt noe for høy fraværsprosent viser årets tall at første delmål er nådd. Vi er nede i en fraværsprosent på 5 %, men dette er som sagt bare et delmål. For en del år siden var Hæhre foregangsselskap med fraværsprosent på i størrelsesorden 3 %. På den tiden var selskapet mye mindre og langtidssykemeldte slo hardt ut på statistikken. Det var med andre ord få korttidssykemeldte. Nå er det sykemeldte opp til 50 dager som utgjør en majoritet av fraværet. Vi ser det arbeides godt i alle ledd for å legge forholdene til rette og er sikker på at fortsatt fokus vil gi resultater. Selskapet avholder jevnlig helsekontroller og fikk nylig selskapet Stamina HOT ( tidligere Hjelp 24 ) til å gi en sammendragsrapport over hva som er avdekket i perioden Resultatet var entydig. Det var registrert høy trivsel og fornøyde ansatte. Muskel og skjelettplager var de plager som preget de ansatte. HMS- avdelingen vil fremover søke å spisse arbeidet for å legge fokus på de områder som peker seg ut som viktige å ta tak i. Ikke overraskende kan fokus på livsstil gi en betydelig effekt på de plager som er registrert. Selskapet har i år 3 skader med fravær samme dag som uhellet skjedde. En var spesielt alvorlig, men vi er glade for at Gudmundur er på bedringens vei og ønsker han velkommen tilbake når tiden er inne for det. Vi andre får fortsette det forebyggende arbeidet slik at lignende- eller andre uhell ikke skal skje. Dette er en prioritert aktivitet for oss. Vi skal opprettholde vårt mål om null skader med fravær. Når vi går inn i julehøytiden er vi nesten 600 ansatte i selskapet og sysselsetter i tillegg flere hundre underentreprenører og innleide slik at vi samlet administrerer mellom 800 og 900 personer på våre anlegg og kontorer. Dette er en ikke helt ubetydelig virksomhet i Norsk målestokk. Det viser seg at mange utenlandske aktører også har fått med seg dette og ønsker assistanse for å komme seg inn på det norske markedet. Vi trives godt ( best?) som hovedentreprenør hvor vår lille og effektive organisasjon arbeider målrettet uten for store krav til rapportering som ikke er matnyttig. Hvordan vi skal arbeide fremover vil vi vite når tiden har kommet. Det eneste som er sikkert er at vi må følge med i timen og gjøre de tiltak som er best for oss på kortere og lengre sikt. Evnen til å snu oss raskt har vært vår styrke og skal være vårt varemerke videre. Vi ønsker alle i Hæhre konsernet en God Jul og et riktig Godt Nytt År. ALBERT HAR ORDET: Jeg vil få takke alle for en stor innsats i året som svinner hen. Vi har nå for alvor befestet vår posisjon som ledende på veibygging i Norge. Med E6 kontrakten på over 1800 millioner, har vi inngått den største kontrakt på samferdsel som noen gang er utdelt i Norden. Vi har merket konkurransen fra utlandet. Hvordan dette blir vil tiden vise. En ting er sikkert, vi må stå på og slåss for vår posisjon fremover. Hvis vi alle drar lasset sammen så er det utrolig hvor sterke vi blir. Jeg tror at hvis vi alle gjør så godt vi kan, så skal vi fortsatt lede an i kampen om å være den mest foretrukne og beste veibyggeren i Norge. Selskapet får i år ett bra resultat. Etter 4 / 5 beinharde år er det godt å se solide overskudd igjen. Det setter oss i stand til å investere og planlegge slik at vi kan vinne jobber vi skal tjene penger på. Det skal ikke stikkes under en stol at det er godt å møte jula med dette bakteppet, samt at vi gjennom året har vunnet i rettsalen både over Økokrim og flere ganger over Mesta. Seieren over dem begge var som kjent (Jeg kjenner ett par karer i Bergen som nok også har denne følelsen. ) Til slutt vil jeg ønske dere alle med familie en velfortjent juleferie. Vi trenger å lade batteriene litt nå. En Riktig God Jul og Ett Riktig Godt Nytt År ønskes dere alle! Albert

2 HÆHRE ENTREPRENØR AS E18 Sky-Langangen. Prosjektet går inn i sitt fjerde år og er helt i sluttfasen. 99 prosent av kontraktsarbeidene er utført og av målebrev har vi levert over 90 prosent. Overlevering av resterende arbeider er juni Vi har fått bestilling av Vegvesenet på å ta ut resten av løsmassene i Martineåsen (ca fm3) som skal kjøres på lastebil til oppfylling av deponier som ikke er fylt helt ferdig. Dette arbeidet er startet og vil pågå frem til påsken 2013 med 2 gravere og 4 lastebiler. Vi kan vel fortsatt sole oss litt i glansen av at vi har gjennomført anlegget Sky-Langangen med den hittil største produksjonen på veianlegg i Hæhre historien. (Frykter at det er et anlegg litt lenger nord som får gleden av å skrive noe lignende til juleslusken 2013, og det er bare hyggelig) Vi på Sky-Langangen ønsker alle de ansatte med familier en riktig god jul og godt nytt år. Erling Deponiarbeider og arbeider på Martineåsen på E18 Sky-Langangen Foto: Kristian Løkslid RV7 Sokna - Ørgenvika. Da har vi kommet til siste utgave av Slusken for 2012 og vi har gjennomført trivelige juleavslutninger på anlegget både i Ørgenvika og i Brekkebygda. Siden sist har vi gjennomført en vellykket storstøp på Rudselva bru, og det i «grevens tid» for uka etter kom kulda for fullt med sine 20 kalde! Vi slet litt med leveringshastigheten på betongen og litt med ei kran og brygga, men ellers ble det en vellykket støp med god innsats fra alle som var involvert! For øvrig pågår det arbeider på portal Rallerud øst og vest, bekkekulvert Rallerud øst, tekniske bygg i Rallerud tunnelen og bakvegg/vingemurer på Juvet bru som da blir klar for tilbakefylling etter nyttår. I Rallerud tunnelen pågår det mye aktivitet etter at asfalten ble ferdig. Det er et langt etterarbeids tog med bolteboring, fundamentsetting, glasopor/gangbane, veggelement, boltemontering og PE montering. Etter en litt for «trang» oppstart har vi nå fått strekk i toget og justert kapasitetene mot hverandre slik at «toget» holder jevnt driv fremover. Vi har gjennomført en bra planleggingsdag for utførelse av etterarbeidet i Ørgenvik tunnelen og «eksamen» starter like over nyttår. Nå gjenstår det ca. 150m driving fra vest i Ørgenvik tunnelen og vi skal ha gjennomslagsmarkering den 17.januar for alle på anlegget. Permanentsikringen på Ørgenvik øst går fremover og skal etter plan være fullført til gjennomslag, da blir det permanentsikring på vest hvor det også er bestilt mye buer og bolter fra BH. Ute i dagsonen blir det og en milepel oppnådd i Ørgenvika før jul med omlegging av Rv.7 på midlertidig omkjøringsveg. Vi kom i mål med minst mulig på asfalten ift kulda, heldigvis. Med

3 trafikken flyttet blir det tilgang til videre sprenging og sikringsarbeid i skjæring mot jernbanen samt videre uttrauing for ramper og i eksisterende Rv.7. Vi har trauet og lagt ut stein helt ned til parsellstart ved pel 790 og har nå god adkomst og innkjøring til linja her. Mye er ferdigstilt oppover til Juvetkula hvor det pågår sprenging og knusing til litt utpå nyåret, da kan vi etter hvert fullføre med forsterkningslag og kabeltrase videre forbi bruene og til Rallerud øst. Mellom tunnelene har det vært sprengt litt i ei halvskjæring ved Hansomplassen samt at det jobbes videre med uttak og knusing på øvre pall ved Skrellhaugvika. Utover vinteren blir det høyt fokus på Ørgenvik tunnelen men noe aktivitet må også holdes i gang ute. Oppsummerer vi året 2012 har det skjedd mye godt arbeid på Sokna-Ørgenvika og linja har forandret seg mye siden vi startet driving på Ørgenvik tunnelen i januar til vi nå nesten har gjennomslag ved slutten av året. Det går derfor en takk til dere alle som har bidratt gjennom året og vist god innsats og utført godt håndverk som gjør at Hæhre fortsatt holder posisjon som foretrukket entreprenør fra våre oppdragsgivere. Med dette vil vi ønske alle på anlegget og de som gir oss god støtte i stab på Vikersund og Billingstad riktig GOD JUL og GODT NYTT ÅR! Støp av Rudselva bru og utsikt mot parsellslutt (mot Veidekke og Implenia) Foto: Trond Simensrud Toventunnelen I. Det har vært stor aktivitet i tunnelen i perioden. Vann- og frostsikringsarbeidene er mer eller mindre halvferdig. Utlegging av forstrekningslag er på planen og i skrivende stund så blir bærelaget asfaltert inn til 3000 m fra vest. Dette er vi svært fornøyde med å få gjort før vinteren setter inn for fult. Utfordringene er størst når det gjelder grøft og planumsarbeid, men vi har et sterkt håp om at når februar har gått så er det meste av dette historie. Etter nyttår så går vi på med fult trøkk på tekniske rom, glidestøp av banketter og betongrekkverk, isolering av sideareal, legging av trekkerør osv. I tillegg så forsetter vi selvfølgelig med vann- og frostsikringen. I dagen er det liten aktivitet for tiden. Vi har kun drevet med deponiarbeider i Leirosen, i tillegg til noe muring rundt portaler og fyllingsarbeider på Brattlia-siden. Til våren så blir det igjen fokus på rest arbeider i dagen. Da gjenstår det bare å takke for god innsats i året som har vært, og ønske alle en god og velfortjent juleferie. FP3 E6/Dovrebanen. I november ble det kjørt over lass på anlegget og sprengt ca fm3 med fjell. I tillegg kommer ca fm3 sprengning i tunell. Totalt vil det være sprengt ca fm3 siden starten på tunnel og daganlegg når julehelga senker seg langs Mjøsa. I tillegg til dette er det støpt like i underkant av 4000 m3 med betong Bytte av kulvert under Dovrebanen gikk som planlagt helga november. En stor tatt til alle som bidro til nok en vellykket kulvertjobb

4 både fra prosjektet og fra andre Hæhreanlegg. Vårt nye løsmassedeponi for gravemasser fra Mjøsa er også tatt i bruk. Her er det jobbet døgnkontinuerlig siden midten av november for å klargjøre dette for mottak. Oppsummert etter ca. 6 mnd drift ligger prosjektet i all hovedsak i rute. Mange utfordringer er løst, samtidig som nye dukker opp. Det er gledelig å se at vi har klart å videreføre det gode samarbeidet med byggherren som vi hadde på Skaberud-Kolomoen. Både byggherren og Hæhre har mange nye personer i organisasjonen som nå etter hvert har lært hverandre å kjenne. Etter nyttår vil vi etter hvert starte med nye operasjoner, og deler av prosjektet går over i nye faser. Nå starter jobben med å bygge opp ny vei og jernbane. Det skal legges rør, settes kummer, legges forsterkningslag, kabelkanaler osv, osv. Nye aktører skal settes i arbeid. Det pågår for øyeblikket bygging av omkjøringsvei rundt Hestnes for E6. Når E6 er flyttet midlertidig dit, kan vi starte betongarbeider for Hestneslokket. Det jobbes også på spreng, for å klargjøre søndre tunnelpåhugg slik at vi kan starte arbeidene med portalene på Espatunnellen. I løpet av 2013 skal det startes arbeider på 22 konstruksjoner på anlegget. På maskinsida har vi for øyeblikket 36 gravemaskiner, 12 dumpere, 9 tipptrucker, 9 hjullastere, 5 dosere, 3 valser, 10 borerigger inkl Nelly, 20 lastebiler, 1 sprøyterigg, 2 tunnelborrigger, 1 tunnel piggmaskin, 4 tårnkraner, 4 båter, 1 flytebrygge, 1 beltegående fagverkskran. Totalt på anlegget er vi nå over 370 mennesker inklusive friskift samt underentreprenører. Som en avslutning av arbeidsåret 2012, ønsker vi på FP3 å dele en historie med dere om ei dame som symboliserer noe av det jula handler om (Av plasshensyn er historien lagt som en egen fil på e-rom). Deponi på allmenning 2 og sjøfylling med ny Cat 336 Foto: Arve Krogseth Fv 78 Parsell Holand- Brattlia(Toven 2). I den siste perioden har vi konsentrert oss om steinkjøring fra deponiene i Brattlia og Holandsvika, masseutskifting ved Drevjakirka og arbeider med stikkrenner og VA. Når det gjelder betongarbeidene så er portalarbeider ved Bergsnev og Åsen tunnel og bruarbeider ved Komra fokusområdene for tiden, i tillegg til teknisk bygg i Bergsnevtunnelen. Dekkestøp på Komra bru er planlagt til 18.des, og da må vi bare krysse fingrende for at været ikke skal sette en stopper for det. I tunnelene så har vi konsentrert oss om grøfter og planumsarbeid den siste tiden. Her vil det bli oppstart av vann- og frostsikringsarbeidene etter nyttår. Mye har blitt gjort det siden oppstarten av prosjektet, men mye står igjen. Det som er sikkert er at vår oppdragsgiver, Statens vegvesen og vi i ledelsen i Hæhre er svært fornøyde med det som er utført så langt, og vi ser frem til fortsettelsen. Dette gjelder selvfølgelig for begge prosjektene oppe i Toven.

5 Da gjenstår det bare å takke for god innsats i året som har vært, og ønske alle en god og velfortjent juleferie. Maskinmuring av bekkeløp og forskjæring til Bergsnevtunnelen Foto: Tor Holm Svalbard Lunckefjell. Da nærmer det seg med stormskritt julen for oss her på Svalbard også. Vi er inne i den mørkeste tiden, så skal man skille på dag og natt, må man granske horisonten godt i sør på dagtid. Da er det mulig og se en viss lysning laaangt der borte. Været nå på forvinteren har ikke vært så aller verst. Vi hadde ett uvær en helg, som gjorde at vi måtte parkere noen timer. Når dumperen plutselig blir «borte» under lasting, eller dozersjåføren har plunder med å se skjæret sitt, da er det dårlig sikt. Veien over Marthabreen ble sammenføyd i sin helhet 10 Des. Da i tillegg masseutskiftet vi ca. 400 meter inn mot Skollfjell, for og sikre at veien får likt forsterkningslag hele veien. Avtale om driving av tuneller på Lunckefjell er avklart og signert. Ernst Ove og Simen forbereder utstyr og maskiner i disse dager. Vi får også 90 tonn sprengstoff bragt opp. Dette lastes på båt i Drammen i romjula, og ankommer Svea 4-5 Jan. På daganlegget er det ikke så mye arbeid som gjenstår kontraktsmessig, dette vil bli utført i 2013, med avslutning helt inn i mot overlevering 1 Sep. Det gjenstår noe fjellarbeid på Lunckefjell, samt graving av avskjærende grøfter i is både på Skollfjell og Lunckefjell. Dette kommer inn under en tilleggsavtale som forhåpentligvis det blir enighet om 20 Des. Ellers har framdriften siden sist inneholdt sprengning og klargjøring av påhuggene for tunellene. Veien er som nevnt ferdig bygget, her gjenstår litt pussing på ene skulderen hvor rørene ligger. Skulder og skråning nedstrøms er ferdig. Oppretting, valsing og pålegging av bærelag vil skje når solen får jobbet litt neste sommer. Det er lagt inn portalrør i A-stoll på Skollfjell, inn til omlastningsbygget. Dette er som før nevnt ett høyt bygg, som dumpere/lastebiler skal stå og tippe kullet inne i. Kjært barn har mange navn, så det ble omdøpt til omlastningstårnet, men det nye nå er «Skollfjellkatedralen», det passer fint synes vi. Utover dette har vi opparbeidet en transportløype mellom Marthabreen og Svea-Nord som nå fremstår som veldig sikker og bra. Ifølge. Åke som har testet den på scooter, så er den flat som ett stuegolv. Dette er viktig for alle parter, at vi har en sikker løype med god fremkommelighet. Vi sender ned 3 maskiner på nyåret, og får opp en ny graver hvis alt ordner seg, og alle blir enige til jul. Samtlige av våre mannskaper har i høst/forvinter deltatt på Store Norske sine sikkerhetsdager. Det har vært nyttige kurs, og da spesielt førstehjelpskurset som var veldig bra. Etter nyttår blir vi adskillig færre, og da er tiden inne for å takke de som nå til jul forlater anlegget. Tusen takk for god innsats gjennom året fra mars til jul. Takken går selvfølgelig til dere også, som kommer opp igjen. Skal overbringe stor hilsen fra vår prosjektleder Albert, som dessverre ikke fikk anledning til å være med på juleavslutningene våres. Han ble forhindret av sykdom og nå ved siste julebord av viktige møter med møteplikt. Da gjenstår det for Svenn og Øystein, og takke for god innsats og godt samarbeid i Vi ønsker for dere og deres familier, en riktig god jul og ett godt nyttår.

6 Skollfjell med katedralen og steinfylling over Marthabreen Foto:Øystein Johansen Holsbru Kraftverk. Etterskrift. Rune S og Ernst Ove deltok den 5. desember på høytidelig åpning av Holsbru kraftverk. Mye skryt og mange godord var å få for gjennomføringen av prosjektet. RV7 Ramsrudhellinga. Da er også sluttoppgjøret gjennomført og avsluttet på en god måte på dette prosjektet. Takk for innsatsen til alle som har deltatt på prosjektet og vært med på å gjøre det til det gode prosjektet det har blitt. God Jul og Godt Nytt År ønskes dere alle. Hilsen Nils Smetbak HÆHRE GULVSTØP AS Da er snart 2012 en epoke for oss og noen velfortjente fridager står for tur. Vi har hatt bra med jobber i 2012 som dere alle sammen har utført på en utmerket måte. Takk til dere alle sammen for det Målet vårt i 2013 er å få tak i jobber så arbeidsmengden blir like stabil som den har vært i Da får dere alle sammen ha en riktig God Jul og et Godt Nytt År. Jonny.

7 PERSONAL/HMS/KS HMS: DET ER JUL I vår HMS KAMPANJE MOT FALLSKADER fokuserer vi på 4 enkle råd for å redusere risikoen for å falle: Bruk riktig fottøy som sitter godt på foten og stå stødig. I disse vintertider tilføyer vi også: Bruk pigger når det er glatt! Hold deg fast, og bruk rekkverket. Se hvor du gå, og ha det ryddig rundt deg. Da unngår du å snuble i ting du ikke viste eller hadde glemt at lå i vegen. Til sist - bruk hue! Tenk på det du gjør, når du gjør det! Ikke stol på flaksen, men vær forberedt og gjør de riktige tingene, da unngår du ubehagelige overraskelser. Effekten av en slik kampanje er vanskelig å måle. Vi er imidlertid overbevist om at fokus hjelper, og en gjennomgang av RUH databasen for 2012 viser at det har skjedd en positiv endring. Vi har en strek nedgang i registreringer som følge av fall. At noen snubler og detter er nok ikke helt til å unngå, men med disse enkle tiltakene reduseres faren for at en skades på grunn av fallet, og trenden er positiv! Når vi først er i gang med å studere RUHene, så ser vi flere ting. Mange registreringer omhandler det generelle sikkerhetsnivået vårt og i hvilken grad vi selv eller de rundt oss velger å tilrettelegge for at de oppgavene vi skal utføre kan gjennomføres på en trygg måte. Bruk av verneutstyr, aktiviteter i tilknytting til trafikk og kjøring, sikring av last og kommunikasjon er eksempler på dette. Det er i det korte øyeblikket vi bestemmer oss for hvordan vi skal forholde oss til en arbeidsoppgave vi avgjør sannsynligheten for om det skal gå bra eller dårlig. Litt uoppmerksomhet i et avgjørende øyeblikk kan få store konsekvenser. Dette tema skal vi komme nærmere tilbake til i I disse dager har vi sendt ut årets HMS kalender. Den ligner fjorårets kalender, men med noen forandringer og oppdateringer. Vi syntes den er flott! Den gir en unik mulighet til å spre viktig HMS informasjon til alle ansatte, så bruk den, til nytte og glede! Den 13. desember, på selveste Lucia dagen, ble det avholdt AMU møte på Billingstad. Representanter fra både ledelse og ansatte i Hæhre samt bedriftshelsetjenesten fikk diskutere HMS relaterte tema og bidra til å legge føringer for neste års HMS arbeid. I tillegg fikk de en aldri så liten overraskelse da Billingstads unike (!) Luciatoget med både terne og stjernegutter gjestet forsamlingen! Anette, Gudmund og Kjetil spredte stor glede! Hva som ble besluttet på møte skal vi komme tilbake til i januar. I mellomtiden skal vi glede oss over at det snart er jul. Å bruke hue i denne anledning også viktig, så pass godt på deg selv! Vi håper alle får feiret og kost seg på best mulig måte. Julen er en tid for omtanke, så et ønske må være alle som kan det strekk ut en hånd til hjelp for de som trenger det. Vi trenger litt raushet, og som regel vil en oppleve å få dobbelt tilbake! HMS avdelingen ønsker alle en Gledelig Jul og et Godt Nytt År!

8 På Billingstad gikk Anette, Ketil og Gudmund i Lucia-tog HMS-AKTUELT Snart er det juleferie og roen senker seg i de tusen hjem. Tradisjonen tro minner vi på sertifisering av løfteutstyr. Vi gjør som tidligere og leverer alt løfteutstyr til sertifisering selv om det er innkjøpt i Anleggene får ta en avgjørelse på om utstyret leveres inn eller at det kommer noen ut på anlegget for å sertifisere der. Finn beste løsning. Fristen for sertifisering av alt løfteutstyr er i løpet av januar Vil benytte anledningen til å ønske alle ansatte med familier en riktig god jul og et godt nytt år. Heiki Smestad VITSESTAFETT Det var samen som spurte sin samevenn: Hva fikk din kone i bryllupsgave i fjor? Samen svarte: jeg tok henne med på vidda. Hva skal du gi henne i år da? Samen svarte: Jeg skal hente henne! Hilsen Børre Langgård. Til neste nummer utfordres Rune Sigmar Lien

9 VÅRE MEDARBEIDERE/INFORMASJON Kurt Karlsson fylte 60 år den 15. desember og Kåre Lundgaard fylte 50 år den 11. desember. Vi gratulerer. Kjell Arvid Larsen takker for oppmerksomheten i forbindelse med hans 60-års dag den 12. september. SKIFLYVNING I VIKERSUND 25 / 26 jan braker det løs i Vikersundbakken. Siden sist har vi gravd ut noen meter til. Kanskje får vi se hopp over 250 meter? Innbydelse til rennet ble sendt ut før helgen. Hjertelig velkomne skal dere være! På tampen ett lite hjertesukk. De siste to år har vi sittet igjen med uavhentede, bestilte og betalte billetter til en kostnad på flere hundre tusen kr. Jeg blir lei meg når det blir slik. At noen kan bli syke og at man har legitim grunn for å måtte avlyse turen har jeg full forståelse for. Slikt kan skje. Men at over 100 personer blir bråsyke samme dagen tror jeg ikke på. Håper at dette ikke skjer igjen. Albert KLUBBENS SPALTE Nytt siden sist er at det nå er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med særavtalen vår frem imot vårens lønnsoppgjør. De som sitter i denne arbeidsgruppa er Glenn Inge Ekholdt og Hans Arne Paulsen som representerer de ansatte, og Lars Hæhre, Erling Ekeren og Trond Skikstein for bedriften. Det er også satt ned en kontrollgruppe bestående av Knut Harstad (Hæhre) og Svein Johansen (Norsk Arbeidsmandsforbund) Ellers så vil jeg minne dere på at de tillitsvalgte er her for å brukes. Er det forhold, eller noe dere mener det bør gjøres noe med så ta det med oss. Ingen ting skjer om det bare blir pratet om det rundt bordet i spisebrakka. Jo raskere vi får tatt tak i ting, jo lettere er det å bevare et godt arbeidsmiljø. Da vil jeg ønske dere alle en god jul og godt nyttår Med vennlig hilsen på vegne av klubben Hans Arne Paulsen REDAKSJONELT Vi ber nok en gang om innspill og fotos til SLUSKEN. Neste deadline blir tirsdag Ring, skriv eller mail til Gudmund(

10 BILLEDER Toven i juledrakt Foto: Tor Holm EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01. SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.2013 KNUT HAR ORDET: Godt Nytt År! Året som kommer vil utvilsomt by på

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte: Mindre asfalt i år s 6-7 NR.1-2010 Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s 10-11 Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse Refleks 4 - Oktober 2007 1 - Vi har fått mye ig jen for MPS-arbeidet. Særlig arbeidet med god og nøyaktig planlegging, sier prosjektleder, Morten Labori. Sikrer veifarende s 4-5 NR.4-2007 Testplass sparer

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Nr. 89 JULI 2008. -nytt

Nr. 89 JULI 2008. -nytt Nr. 89 JULI 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 89 Juli 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Vårsesong og godt arbeidsver har bevirket

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Nr.84 NOVEMBER. -nytt

Nr.84 NOVEMBER. -nytt Nr.84 NOVEMBER 2006 -nytt TS-NYTT Nr. 84 November 2006 Redaktør: Leif Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykkeri: Allservice A/S Stavanger 3minutt med sjefen Me fortsette me stor aktivitet og jobbane

Detaljer

Nr. 86 JULI 2007. -nytt

Nr. 86 JULI 2007. -nytt Nr. 86 JULI 2007 -nytt TS-NYTT Nr. 86 Juli 2007 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3minutt med sjefen Me har hatt enn travel vår, og er inni den beste

Detaljer

posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer!

posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer! posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer! Egil Dahl og Audun Stensrud etter prisutdelingen i Stockholm. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Golden Hard Hats til

Detaljer

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag Refleks 1 - Februar 2007 - Vi må sikre at langt flere får vite hva vi er gode på. Det er viktig, sier regiondirekør i vest, Ingrid Tjøsvold. Full fart i Farsund s 24-25 NR.1-2007 Vant 10 av 20 kontrakter

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren

posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren R-avd. utfører forsterkning av Hegset dam, Hegsetfoss Kraftverk, Selbu. Bildet er tatt av: Haakon Barstad etter oppdrag fra bladet Energi. Innhold

Detaljer

Malvin er årets Æresrallar

Malvin er årets Æresrallar LNS Nytt 1 Fredag 27.mars 2015 Årgang 5, nummer 2 LNS Tour 2016 Malvin er årets Æresrallar Side 5 Sikkerhetsdag i Austertana Under Vinterfestuka i Narvik ble Malvin kåret til årets Æresrallar. Les mer

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

Nr. 81 NOVEMBER. -nytt

Nr. 81 NOVEMBER. -nytt Nr. 81 NOVEMBER 2005 -nytt TS-NYTT Nr. 81 November 2005 Redaktør: Leif Egeland 3minutt Trykkeri: Allservice A/S Stavanger med sjefen Det er full rulle i T.S på alle fronter. Me har fått storjobb på riksvei

Detaljer

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11 Refleks 4 - April 2006 1 - Det er godt å se folk i gult som jobber langs veien, sier Glen Allan Eikeland, ny distriktssjef i Kr.sand. Vinterdriften kan bli bedre s 4 5 NR.4-2006 Pangstart i Drammen s 6

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT

NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT posten NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT 3 INNHOLD Leder: Steinar Myhre, adm.dir. Stor vilje til å løse oppgaver vår styrke 4 5 6 7 Omorganisering av R/S-avdelingen Boreaktivitetene Fundamenteringsavdelingen

Detaljer