I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år."

Transkript

1 KNUT HAR ORDET: I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år. Fra å ha hatt noe for høy fraværsprosent viser årets tall at første delmål er nådd. Vi er nede i en fraværsprosent på 5 %, men dette er som sagt bare et delmål. For en del år siden var Hæhre foregangsselskap med fraværsprosent på i størrelsesorden 3 %. På den tiden var selskapet mye mindre og langtidssykemeldte slo hardt ut på statistikken. Det var med andre ord få korttidssykemeldte. Nå er det sykemeldte opp til 50 dager som utgjør en majoritet av fraværet. Vi ser det arbeides godt i alle ledd for å legge forholdene til rette og er sikker på at fortsatt fokus vil gi resultater. Selskapet avholder jevnlig helsekontroller og fikk nylig selskapet Stamina HOT ( tidligere Hjelp 24 ) til å gi en sammendragsrapport over hva som er avdekket i perioden Resultatet var entydig. Det var registrert høy trivsel og fornøyde ansatte. Muskel og skjelettplager var de plager som preget de ansatte. HMS- avdelingen vil fremover søke å spisse arbeidet for å legge fokus på de områder som peker seg ut som viktige å ta tak i. Ikke overraskende kan fokus på livsstil gi en betydelig effekt på de plager som er registrert. Selskapet har i år 3 skader med fravær samme dag som uhellet skjedde. En var spesielt alvorlig, men vi er glade for at Gudmundur er på bedringens vei og ønsker han velkommen tilbake når tiden er inne for det. Vi andre får fortsette det forebyggende arbeidet slik at lignende- eller andre uhell ikke skal skje. Dette er en prioritert aktivitet for oss. Vi skal opprettholde vårt mål om null skader med fravær. Når vi går inn i julehøytiden er vi nesten 600 ansatte i selskapet og sysselsetter i tillegg flere hundre underentreprenører og innleide slik at vi samlet administrerer mellom 800 og 900 personer på våre anlegg og kontorer. Dette er en ikke helt ubetydelig virksomhet i Norsk målestokk. Det viser seg at mange utenlandske aktører også har fått med seg dette og ønsker assistanse for å komme seg inn på det norske markedet. Vi trives godt ( best?) som hovedentreprenør hvor vår lille og effektive organisasjon arbeider målrettet uten for store krav til rapportering som ikke er matnyttig. Hvordan vi skal arbeide fremover vil vi vite når tiden har kommet. Det eneste som er sikkert er at vi må følge med i timen og gjøre de tiltak som er best for oss på kortere og lengre sikt. Evnen til å snu oss raskt har vært vår styrke og skal være vårt varemerke videre. Vi ønsker alle i Hæhre konsernet en God Jul og et riktig Godt Nytt År. ALBERT HAR ORDET: Jeg vil få takke alle for en stor innsats i året som svinner hen. Vi har nå for alvor befestet vår posisjon som ledende på veibygging i Norge. Med E6 kontrakten på over 1800 millioner, har vi inngått den største kontrakt på samferdsel som noen gang er utdelt i Norden. Vi har merket konkurransen fra utlandet. Hvordan dette blir vil tiden vise. En ting er sikkert, vi må stå på og slåss for vår posisjon fremover. Hvis vi alle drar lasset sammen så er det utrolig hvor sterke vi blir. Jeg tror at hvis vi alle gjør så godt vi kan, så skal vi fortsatt lede an i kampen om å være den mest foretrukne og beste veibyggeren i Norge. Selskapet får i år ett bra resultat. Etter 4 / 5 beinharde år er det godt å se solide overskudd igjen. Det setter oss i stand til å investere og planlegge slik at vi kan vinne jobber vi skal tjene penger på. Det skal ikke stikkes under en stol at det er godt å møte jula med dette bakteppet, samt at vi gjennom året har vunnet i rettsalen både over Økokrim og flere ganger over Mesta. Seieren over dem begge var som kjent (Jeg kjenner ett par karer i Bergen som nok også har denne følelsen. ) Til slutt vil jeg ønske dere alle med familie en velfortjent juleferie. Vi trenger å lade batteriene litt nå. En Riktig God Jul og Ett Riktig Godt Nytt År ønskes dere alle! Albert

2 HÆHRE ENTREPRENØR AS E18 Sky-Langangen. Prosjektet går inn i sitt fjerde år og er helt i sluttfasen. 99 prosent av kontraktsarbeidene er utført og av målebrev har vi levert over 90 prosent. Overlevering av resterende arbeider er juni Vi har fått bestilling av Vegvesenet på å ta ut resten av løsmassene i Martineåsen (ca fm3) som skal kjøres på lastebil til oppfylling av deponier som ikke er fylt helt ferdig. Dette arbeidet er startet og vil pågå frem til påsken 2013 med 2 gravere og 4 lastebiler. Vi kan vel fortsatt sole oss litt i glansen av at vi har gjennomført anlegget Sky-Langangen med den hittil største produksjonen på veianlegg i Hæhre historien. (Frykter at det er et anlegg litt lenger nord som får gleden av å skrive noe lignende til juleslusken 2013, og det er bare hyggelig) Vi på Sky-Langangen ønsker alle de ansatte med familier en riktig god jul og godt nytt år. Erling Deponiarbeider og arbeider på Martineåsen på E18 Sky-Langangen Foto: Kristian Løkslid RV7 Sokna - Ørgenvika. Da har vi kommet til siste utgave av Slusken for 2012 og vi har gjennomført trivelige juleavslutninger på anlegget både i Ørgenvika og i Brekkebygda. Siden sist har vi gjennomført en vellykket storstøp på Rudselva bru, og det i «grevens tid» for uka etter kom kulda for fullt med sine 20 kalde! Vi slet litt med leveringshastigheten på betongen og litt med ei kran og brygga, men ellers ble det en vellykket støp med god innsats fra alle som var involvert! For øvrig pågår det arbeider på portal Rallerud øst og vest, bekkekulvert Rallerud øst, tekniske bygg i Rallerud tunnelen og bakvegg/vingemurer på Juvet bru som da blir klar for tilbakefylling etter nyttår. I Rallerud tunnelen pågår det mye aktivitet etter at asfalten ble ferdig. Det er et langt etterarbeids tog med bolteboring, fundamentsetting, glasopor/gangbane, veggelement, boltemontering og PE montering. Etter en litt for «trang» oppstart har vi nå fått strekk i toget og justert kapasitetene mot hverandre slik at «toget» holder jevnt driv fremover. Vi har gjennomført en bra planleggingsdag for utførelse av etterarbeidet i Ørgenvik tunnelen og «eksamen» starter like over nyttår. Nå gjenstår det ca. 150m driving fra vest i Ørgenvik tunnelen og vi skal ha gjennomslagsmarkering den 17.januar for alle på anlegget. Permanentsikringen på Ørgenvik øst går fremover og skal etter plan være fullført til gjennomslag, da blir det permanentsikring på vest hvor det også er bestilt mye buer og bolter fra BH. Ute i dagsonen blir det og en milepel oppnådd i Ørgenvika før jul med omlegging av Rv.7 på midlertidig omkjøringsveg. Vi kom i mål med minst mulig på asfalten ift kulda, heldigvis. Med

3 trafikken flyttet blir det tilgang til videre sprenging og sikringsarbeid i skjæring mot jernbanen samt videre uttrauing for ramper og i eksisterende Rv.7. Vi har trauet og lagt ut stein helt ned til parsellstart ved pel 790 og har nå god adkomst og innkjøring til linja her. Mye er ferdigstilt oppover til Juvetkula hvor det pågår sprenging og knusing til litt utpå nyåret, da kan vi etter hvert fullføre med forsterkningslag og kabeltrase videre forbi bruene og til Rallerud øst. Mellom tunnelene har det vært sprengt litt i ei halvskjæring ved Hansomplassen samt at det jobbes videre med uttak og knusing på øvre pall ved Skrellhaugvika. Utover vinteren blir det høyt fokus på Ørgenvik tunnelen men noe aktivitet må også holdes i gang ute. Oppsummerer vi året 2012 har det skjedd mye godt arbeid på Sokna-Ørgenvika og linja har forandret seg mye siden vi startet driving på Ørgenvik tunnelen i januar til vi nå nesten har gjennomslag ved slutten av året. Det går derfor en takk til dere alle som har bidratt gjennom året og vist god innsats og utført godt håndverk som gjør at Hæhre fortsatt holder posisjon som foretrukket entreprenør fra våre oppdragsgivere. Med dette vil vi ønske alle på anlegget og de som gir oss god støtte i stab på Vikersund og Billingstad riktig GOD JUL og GODT NYTT ÅR! Støp av Rudselva bru og utsikt mot parsellslutt (mot Veidekke og Implenia) Foto: Trond Simensrud Toventunnelen I. Det har vært stor aktivitet i tunnelen i perioden. Vann- og frostsikringsarbeidene er mer eller mindre halvferdig. Utlegging av forstrekningslag er på planen og i skrivende stund så blir bærelaget asfaltert inn til 3000 m fra vest. Dette er vi svært fornøyde med å få gjort før vinteren setter inn for fult. Utfordringene er størst når det gjelder grøft og planumsarbeid, men vi har et sterkt håp om at når februar har gått så er det meste av dette historie. Etter nyttår så går vi på med fult trøkk på tekniske rom, glidestøp av banketter og betongrekkverk, isolering av sideareal, legging av trekkerør osv. I tillegg så forsetter vi selvfølgelig med vann- og frostsikringen. I dagen er det liten aktivitet for tiden. Vi har kun drevet med deponiarbeider i Leirosen, i tillegg til noe muring rundt portaler og fyllingsarbeider på Brattlia-siden. Til våren så blir det igjen fokus på rest arbeider i dagen. Da gjenstår det bare å takke for god innsats i året som har vært, og ønske alle en god og velfortjent juleferie. FP3 E6/Dovrebanen. I november ble det kjørt over lass på anlegget og sprengt ca fm3 med fjell. I tillegg kommer ca fm3 sprengning i tunell. Totalt vil det være sprengt ca fm3 siden starten på tunnel og daganlegg når julehelga senker seg langs Mjøsa. I tillegg til dette er det støpt like i underkant av 4000 m3 med betong Bytte av kulvert under Dovrebanen gikk som planlagt helga november. En stor tatt til alle som bidro til nok en vellykket kulvertjobb

4 både fra prosjektet og fra andre Hæhreanlegg. Vårt nye løsmassedeponi for gravemasser fra Mjøsa er også tatt i bruk. Her er det jobbet døgnkontinuerlig siden midten av november for å klargjøre dette for mottak. Oppsummert etter ca. 6 mnd drift ligger prosjektet i all hovedsak i rute. Mange utfordringer er løst, samtidig som nye dukker opp. Det er gledelig å se at vi har klart å videreføre det gode samarbeidet med byggherren som vi hadde på Skaberud-Kolomoen. Både byggherren og Hæhre har mange nye personer i organisasjonen som nå etter hvert har lært hverandre å kjenne. Etter nyttår vil vi etter hvert starte med nye operasjoner, og deler av prosjektet går over i nye faser. Nå starter jobben med å bygge opp ny vei og jernbane. Det skal legges rør, settes kummer, legges forsterkningslag, kabelkanaler osv, osv. Nye aktører skal settes i arbeid. Det pågår for øyeblikket bygging av omkjøringsvei rundt Hestnes for E6. Når E6 er flyttet midlertidig dit, kan vi starte betongarbeider for Hestneslokket. Det jobbes også på spreng, for å klargjøre søndre tunnelpåhugg slik at vi kan starte arbeidene med portalene på Espatunnellen. I løpet av 2013 skal det startes arbeider på 22 konstruksjoner på anlegget. På maskinsida har vi for øyeblikket 36 gravemaskiner, 12 dumpere, 9 tipptrucker, 9 hjullastere, 5 dosere, 3 valser, 10 borerigger inkl Nelly, 20 lastebiler, 1 sprøyterigg, 2 tunnelborrigger, 1 tunnel piggmaskin, 4 tårnkraner, 4 båter, 1 flytebrygge, 1 beltegående fagverkskran. Totalt på anlegget er vi nå over 370 mennesker inklusive friskift samt underentreprenører. Som en avslutning av arbeidsåret 2012, ønsker vi på FP3 å dele en historie med dere om ei dame som symboliserer noe av det jula handler om (Av plasshensyn er historien lagt som en egen fil på e-rom). Deponi på allmenning 2 og sjøfylling med ny Cat 336 Foto: Arve Krogseth Fv 78 Parsell Holand- Brattlia(Toven 2). I den siste perioden har vi konsentrert oss om steinkjøring fra deponiene i Brattlia og Holandsvika, masseutskifting ved Drevjakirka og arbeider med stikkrenner og VA. Når det gjelder betongarbeidene så er portalarbeider ved Bergsnev og Åsen tunnel og bruarbeider ved Komra fokusområdene for tiden, i tillegg til teknisk bygg i Bergsnevtunnelen. Dekkestøp på Komra bru er planlagt til 18.des, og da må vi bare krysse fingrende for at været ikke skal sette en stopper for det. I tunnelene så har vi konsentrert oss om grøfter og planumsarbeid den siste tiden. Her vil det bli oppstart av vann- og frostsikringsarbeidene etter nyttår. Mye har blitt gjort det siden oppstarten av prosjektet, men mye står igjen. Det som er sikkert er at vår oppdragsgiver, Statens vegvesen og vi i ledelsen i Hæhre er svært fornøyde med det som er utført så langt, og vi ser frem til fortsettelsen. Dette gjelder selvfølgelig for begge prosjektene oppe i Toven.

5 Da gjenstår det bare å takke for god innsats i året som har vært, og ønske alle en god og velfortjent juleferie. Maskinmuring av bekkeløp og forskjæring til Bergsnevtunnelen Foto: Tor Holm Svalbard Lunckefjell. Da nærmer det seg med stormskritt julen for oss her på Svalbard også. Vi er inne i den mørkeste tiden, så skal man skille på dag og natt, må man granske horisonten godt i sør på dagtid. Da er det mulig og se en viss lysning laaangt der borte. Været nå på forvinteren har ikke vært så aller verst. Vi hadde ett uvær en helg, som gjorde at vi måtte parkere noen timer. Når dumperen plutselig blir «borte» under lasting, eller dozersjåføren har plunder med å se skjæret sitt, da er det dårlig sikt. Veien over Marthabreen ble sammenføyd i sin helhet 10 Des. Da i tillegg masseutskiftet vi ca. 400 meter inn mot Skollfjell, for og sikre at veien får likt forsterkningslag hele veien. Avtale om driving av tuneller på Lunckefjell er avklart og signert. Ernst Ove og Simen forbereder utstyr og maskiner i disse dager. Vi får også 90 tonn sprengstoff bragt opp. Dette lastes på båt i Drammen i romjula, og ankommer Svea 4-5 Jan. På daganlegget er det ikke så mye arbeid som gjenstår kontraktsmessig, dette vil bli utført i 2013, med avslutning helt inn i mot overlevering 1 Sep. Det gjenstår noe fjellarbeid på Lunckefjell, samt graving av avskjærende grøfter i is både på Skollfjell og Lunckefjell. Dette kommer inn under en tilleggsavtale som forhåpentligvis det blir enighet om 20 Des. Ellers har framdriften siden sist inneholdt sprengning og klargjøring av påhuggene for tunellene. Veien er som nevnt ferdig bygget, her gjenstår litt pussing på ene skulderen hvor rørene ligger. Skulder og skråning nedstrøms er ferdig. Oppretting, valsing og pålegging av bærelag vil skje når solen får jobbet litt neste sommer. Det er lagt inn portalrør i A-stoll på Skollfjell, inn til omlastningsbygget. Dette er som før nevnt ett høyt bygg, som dumpere/lastebiler skal stå og tippe kullet inne i. Kjært barn har mange navn, så det ble omdøpt til omlastningstårnet, men det nye nå er «Skollfjellkatedralen», det passer fint synes vi. Utover dette har vi opparbeidet en transportløype mellom Marthabreen og Svea-Nord som nå fremstår som veldig sikker og bra. Ifølge. Åke som har testet den på scooter, så er den flat som ett stuegolv. Dette er viktig for alle parter, at vi har en sikker løype med god fremkommelighet. Vi sender ned 3 maskiner på nyåret, og får opp en ny graver hvis alt ordner seg, og alle blir enige til jul. Samtlige av våre mannskaper har i høst/forvinter deltatt på Store Norske sine sikkerhetsdager. Det har vært nyttige kurs, og da spesielt førstehjelpskurset som var veldig bra. Etter nyttår blir vi adskillig færre, og da er tiden inne for å takke de som nå til jul forlater anlegget. Tusen takk for god innsats gjennom året fra mars til jul. Takken går selvfølgelig til dere også, som kommer opp igjen. Skal overbringe stor hilsen fra vår prosjektleder Albert, som dessverre ikke fikk anledning til å være med på juleavslutningene våres. Han ble forhindret av sykdom og nå ved siste julebord av viktige møter med møteplikt. Da gjenstår det for Svenn og Øystein, og takke for god innsats og godt samarbeid i Vi ønsker for dere og deres familier, en riktig god jul og ett godt nyttår.

6 Skollfjell med katedralen og steinfylling over Marthabreen Foto:Øystein Johansen Holsbru Kraftverk. Etterskrift. Rune S og Ernst Ove deltok den 5. desember på høytidelig åpning av Holsbru kraftverk. Mye skryt og mange godord var å få for gjennomføringen av prosjektet. RV7 Ramsrudhellinga. Da er også sluttoppgjøret gjennomført og avsluttet på en god måte på dette prosjektet. Takk for innsatsen til alle som har deltatt på prosjektet og vært med på å gjøre det til det gode prosjektet det har blitt. God Jul og Godt Nytt År ønskes dere alle. Hilsen Nils Smetbak HÆHRE GULVSTØP AS Da er snart 2012 en epoke for oss og noen velfortjente fridager står for tur. Vi har hatt bra med jobber i 2012 som dere alle sammen har utført på en utmerket måte. Takk til dere alle sammen for det Målet vårt i 2013 er å få tak i jobber så arbeidsmengden blir like stabil som den har vært i Da får dere alle sammen ha en riktig God Jul og et Godt Nytt År. Jonny.

7 PERSONAL/HMS/KS HMS: DET ER JUL I vår HMS KAMPANJE MOT FALLSKADER fokuserer vi på 4 enkle råd for å redusere risikoen for å falle: Bruk riktig fottøy som sitter godt på foten og stå stødig. I disse vintertider tilføyer vi også: Bruk pigger når det er glatt! Hold deg fast, og bruk rekkverket. Se hvor du gå, og ha det ryddig rundt deg. Da unngår du å snuble i ting du ikke viste eller hadde glemt at lå i vegen. Til sist - bruk hue! Tenk på det du gjør, når du gjør det! Ikke stol på flaksen, men vær forberedt og gjør de riktige tingene, da unngår du ubehagelige overraskelser. Effekten av en slik kampanje er vanskelig å måle. Vi er imidlertid overbevist om at fokus hjelper, og en gjennomgang av RUH databasen for 2012 viser at det har skjedd en positiv endring. Vi har en strek nedgang i registreringer som følge av fall. At noen snubler og detter er nok ikke helt til å unngå, men med disse enkle tiltakene reduseres faren for at en skades på grunn av fallet, og trenden er positiv! Når vi først er i gang med å studere RUHene, så ser vi flere ting. Mange registreringer omhandler det generelle sikkerhetsnivået vårt og i hvilken grad vi selv eller de rundt oss velger å tilrettelegge for at de oppgavene vi skal utføre kan gjennomføres på en trygg måte. Bruk av verneutstyr, aktiviteter i tilknytting til trafikk og kjøring, sikring av last og kommunikasjon er eksempler på dette. Det er i det korte øyeblikket vi bestemmer oss for hvordan vi skal forholde oss til en arbeidsoppgave vi avgjør sannsynligheten for om det skal gå bra eller dårlig. Litt uoppmerksomhet i et avgjørende øyeblikk kan få store konsekvenser. Dette tema skal vi komme nærmere tilbake til i I disse dager har vi sendt ut årets HMS kalender. Den ligner fjorårets kalender, men med noen forandringer og oppdateringer. Vi syntes den er flott! Den gir en unik mulighet til å spre viktig HMS informasjon til alle ansatte, så bruk den, til nytte og glede! Den 13. desember, på selveste Lucia dagen, ble det avholdt AMU møte på Billingstad. Representanter fra både ledelse og ansatte i Hæhre samt bedriftshelsetjenesten fikk diskutere HMS relaterte tema og bidra til å legge føringer for neste års HMS arbeid. I tillegg fikk de en aldri så liten overraskelse da Billingstads unike (!) Luciatoget med både terne og stjernegutter gjestet forsamlingen! Anette, Gudmund og Kjetil spredte stor glede! Hva som ble besluttet på møte skal vi komme tilbake til i januar. I mellomtiden skal vi glede oss over at det snart er jul. Å bruke hue i denne anledning også viktig, så pass godt på deg selv! Vi håper alle får feiret og kost seg på best mulig måte. Julen er en tid for omtanke, så et ønske må være alle som kan det strekk ut en hånd til hjelp for de som trenger det. Vi trenger litt raushet, og som regel vil en oppleve å få dobbelt tilbake! HMS avdelingen ønsker alle en Gledelig Jul og et Godt Nytt År!

8 På Billingstad gikk Anette, Ketil og Gudmund i Lucia-tog HMS-AKTUELT Snart er det juleferie og roen senker seg i de tusen hjem. Tradisjonen tro minner vi på sertifisering av løfteutstyr. Vi gjør som tidligere og leverer alt løfteutstyr til sertifisering selv om det er innkjøpt i Anleggene får ta en avgjørelse på om utstyret leveres inn eller at det kommer noen ut på anlegget for å sertifisere der. Finn beste løsning. Fristen for sertifisering av alt løfteutstyr er i løpet av januar Vil benytte anledningen til å ønske alle ansatte med familier en riktig god jul og et godt nytt år. Heiki Smestad VITSESTAFETT Det var samen som spurte sin samevenn: Hva fikk din kone i bryllupsgave i fjor? Samen svarte: jeg tok henne med på vidda. Hva skal du gi henne i år da? Samen svarte: Jeg skal hente henne! Hilsen Børre Langgård. Til neste nummer utfordres Rune Sigmar Lien

9 VÅRE MEDARBEIDERE/INFORMASJON Kurt Karlsson fylte 60 år den 15. desember og Kåre Lundgaard fylte 50 år den 11. desember. Vi gratulerer. Kjell Arvid Larsen takker for oppmerksomheten i forbindelse med hans 60-års dag den 12. september. SKIFLYVNING I VIKERSUND 25 / 26 jan braker det løs i Vikersundbakken. Siden sist har vi gravd ut noen meter til. Kanskje får vi se hopp over 250 meter? Innbydelse til rennet ble sendt ut før helgen. Hjertelig velkomne skal dere være! På tampen ett lite hjertesukk. De siste to år har vi sittet igjen med uavhentede, bestilte og betalte billetter til en kostnad på flere hundre tusen kr. Jeg blir lei meg når det blir slik. At noen kan bli syke og at man har legitim grunn for å måtte avlyse turen har jeg full forståelse for. Slikt kan skje. Men at over 100 personer blir bråsyke samme dagen tror jeg ikke på. Håper at dette ikke skjer igjen. Albert KLUBBENS SPALTE Nytt siden sist er at det nå er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med særavtalen vår frem imot vårens lønnsoppgjør. De som sitter i denne arbeidsgruppa er Glenn Inge Ekholdt og Hans Arne Paulsen som representerer de ansatte, og Lars Hæhre, Erling Ekeren og Trond Skikstein for bedriften. Det er også satt ned en kontrollgruppe bestående av Knut Harstad (Hæhre) og Svein Johansen (Norsk Arbeidsmandsforbund) Ellers så vil jeg minne dere på at de tillitsvalgte er her for å brukes. Er det forhold, eller noe dere mener det bør gjøres noe med så ta det med oss. Ingen ting skjer om det bare blir pratet om det rundt bordet i spisebrakka. Jo raskere vi får tatt tak i ting, jo lettere er det å bevare et godt arbeidsmiljø. Da vil jeg ønske dere alle en god jul og godt nyttår Med vennlig hilsen på vegne av klubben Hans Arne Paulsen REDAKSJONELT Vi ber nok en gang om innspill og fotos til SLUSKEN. Neste deadline blir tirsdag Ring, skriv eller mail til Gudmund(

10 BILLEDER Toven i juledrakt Foto: Tor Holm EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 04/2013 DATO: 15.04.2013

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 04/2013 DATO: 15.04.2013 SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 04/2013 DATO: 15.04.2013 KNUT HAR ORDET: Årets lønnsoppgjør nærmer seg, i første omgang for timelønnede. Dette er et mellomoppgjør hvor det normalt foretas

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01. SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.2013 KNUT HAR ORDET: Godt Nytt År! Året som kommer vil utvilsomt by på

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN. utgave: 02/2013 Dato: 15.02.2013

INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN. utgave: 02/2013 Dato: 15.02.2013 SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN utgave: 02/2013 Dato: 15.02.2013 KNUT HAR ORDET: Albert Kr. Hæhre AS kjøpte den 7.februar 2013 75 % av aksjene i Skandiabetong AS. SB er et selskap som utfører

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 06/2013 DATO: 15.06.2013 HÆHRE MILJØSERTIFISERT Vi bidrar aktivt til å bevare miljøet! Hæhre Entreprenør er fra og med 30.05.2013 Miljøsertifisert iht.

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Prosesskoden - Statens vegvesens bestillingsverktøy for entrepriser Retningslinjer og

Detaljer

Entreprenørens erfaringer med 3D modeller på Fellesprosjektet

Entreprenørens erfaringer med 3D modeller på Fellesprosjektet Entreprenørens erfaringer med 3D modeller på Fellesprosjektet Novapoint Brukermøte 2014 i Haugesund Prosjektleder Arve Krogseth Hæhre Entreprenør as GENERELT Fellesprosjektet er delt inn i 3 hovedentrepriser.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 PMS 485 E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 Full drift på hele strekningen Fra vinteren 2011/2012 blir det full drift på hele E6 Alta vest mellom Talvik og Hjemmeluft. PMS versjon PMS Cool Grey 9 PMS

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel informasjon E39 Svegatjørn Rådal Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel august 2015 E39 Svegatjørn Rådal nærinfo nr. 1 Klar for byggestart Før byggestart er høyspentlinjen langs deler av Flyplassvegen lagt

Detaljer

Møtereferat Møte nr.: 01

Møtereferat Møte nr.: 01 Møtereferat Møte 01 Møte: TILBUDSKONFERANSE FELLESPROSJEKTET PARSELL FP1 LANGSET BRØHAUG DEL 2 Saksref.: SVV.: 2013080064 JBV.: Sted: Minnesund Møtedato: 11.09.2013 Referent: Anders Aamodt Tidspunkt (fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

14.04.11. Utomhusanlegg med bygging av parkeringsplasser og natursteinbelegning i hageareal.

14.04.11. Utomhusanlegg med bygging av parkeringsplasser og natursteinbelegning i hageareal. 1 av 5 Kunde Type oppdrag Beskrivelse Firmaets roller Bergsåsen boligfelt V/ Sigmund Einarson Johan A Hernes Bjørn Viken Lars Skjevik Opparbeidelse av boligfelt med infrastruktur som veier, VA ledninger

Detaljer

Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014

Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014 Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014 November 2014 Rigg- og anleggsområdet i Lysebotn med kontorbrakker og betongblandeverket nederste til høyre. Oppstart av anleggsarbeidene våren 2014 Entreprenøren

Detaljer

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Vegoverbygning Oppbygging av en vegkonstruksjon Materialkvalitet

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10

Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10 Stangeland bydelsutvalg 02.03.10 - Melding 5/10 Fra: Daland Dag Johannes [dag.daland@vegvesen.no] Sendt: 18. februar 2010 06:58 Til: Sandven, Britt I. Kopi: Haugen, Sidsel; haakon.augland@sandnes.kommune.no;

Detaljer

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen Topp 6 i første gateløp Arrangementet Bane: Dato: Arrangement: Løp: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen 16. august Grand Prix Trois

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Søknad om pengestøtte til studentråd

Søknad om pengestøtte til studentråd Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern Kasserer: Ane Runningen studentraad@diakonova.no Oslo. 17 september 2012 Søknad om pengestøtte til studentråd Studentrådet på Diakonova søker om pengestøtte

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass

SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass Taale Stensbye Prosjektleder ----- nvf-seminar Gardermoen 21. august 2014 ----- - Narviktangen 2 En suksesshistorie? Ja, på mange måter Men To mann kom

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Rapport oppsummering av bruk av gjenbruksasfalt i Molde kommune

Rapport oppsummering av bruk av gjenbruksasfalt i Molde kommune 1 Rapport oppsummering av bruk av gjenbruksasfalt i Molde kommune KFA ba november 2015 Molde kommune, v/ Jan Ulvund, Bydrift om å lage en oversikt over asfaltarbeider de siste årene på strekninger der

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER Uke/ Dag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 3 4 SOFIA 1ÅR MØTEDAG HUSK STOR MATPAKKE 5 VARM MAT GRUPPER 6 TUR TIL SENTRUM FOR Å SE JULELYS 7 FØRJULSKOS 10 11 12 13 14 MØTEDAG

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Periodeplan for november og desember 2015

Periodeplan for november og desember 2015 Periodeplan for november og desember 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 47 (16.-20.11) Vi maler juleposer Førskolegruppe Salat buffé til lunsj Magisk samling Vi maler Vi maler 48 (23.-27.11)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR

MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR MoFix-støttemur er tatt frem for å holde hele jernbanespor og veger på plass under anleggsarbeider og for å sike jernbanespor

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 03/2013 DATO:

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 03/2013 DATO: SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 03/2013 DATO: 15.03.2013 KNUT HAR ORDET: E18 Sky-Langangen ble kåret til Årets Anlegg 2012. Prisen er høyt verdsatt i bransjen og juryens begrunnelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 4-2 0. 1 1. 2 0 0 9

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 4-2 0. 1 1. 2 0 0 9 Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 4-2 0. 1 1. 2 0 0 9 Denne helgen er det klart for verdenscup i hjemlige omgivelser. I Vikingskipet lørdag og søndag skal det gås

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

SV: SV: Skonseng Bru og brua over jernbanen

SV: SV: Skonseng Bru og brua over jernbanen SV: SV: Skonseng Bru og brua over jernbanen 21. september 2015 16.04 487 KB Fra: Hansen Vidar T Til: sorb@skonseng.no Kopi: Johansen Knut Hei. Var

Detaljer

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten Tirilblekka Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008 Jubileumsfesten Lørdag 30. august ble det arrangert 20 års jubileumsfest for. Oppmøte var solid med over 70 voksne og 50 barn. Sola strålte,

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Velkommen til beboermøte for Sørenga

Velkommen til beboermøte for Sørenga Velkommen til beboermøte for Sørenga HAV Eiendom Bjørvika Infrastruktur Sørenga Utvikling Hva vil skje på Sørenga fremover? Byggetrinn 5: Innflytting 3. kvartal 2015 Byggetrinn 6: Innflytting 4. kvartal

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør 1 08.01.2014 Prosjekt Statoil - Visjon Sandsli September 2011 Mars 2013 5 08.01.2014 Prosjekt

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Vil med dette komme med en uttalelse i forbindelse med planer om massedeponi på eiendommen 12/1.

Vil med dette komme med en uttalelse i forbindelse med planer om massedeponi på eiendommen 12/1. Til Søbstad AS v/ Per Arne Enge Vedr. Planid 201301 - Detaljregulering for Torp øvre 12/1 Vil med dette komme med en uttalelse i forbindelse med planer om massedeponi på eiendommen 12/1. Når det gjelder

Detaljer

Statens vegvesen. Referat. Referat fra befaring E16 Bagn-Bjørgo Møte nr.: 1. Anne Brit Moen/Lage Bakken. Til stede: Se vedlegg 1.

Statens vegvesen. Referat. Referat fra befaring E16 Bagn-Bjørgo Møte nr.: 1. Anne Brit Moen/Lage Bakken. Til stede: Se vedlegg 1. Statens vegvesen Referat Dato: 16.10.2015 Tid: 1000 Referent: Ann Kathrin S. Sørli Saksbehandler/telefon: Ann Kathrin Sveen Sørli / 99621147 Vår dato: 12.10.2015 Vår referanse: 15/204929-1 Referat fra

Detaljer

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua Det har vært litt stopp i nyhetsbrevene, dessverre. Tiden har ikke alltid strukket til. Noe sykdom har der vært. Men vi håper og tror at vi nå er sterkt tilbake med månedlige oppsummeringer av driften

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Sørge for at alle sameiere blir holdt løpende orientert om vesentlige saker for sameiet.

Sørge for at alle sameiere blir holdt løpende orientert om vesentlige saker for sameiet. Info 8.04.15 Fra havnen i Alanya! Gode naboer og medeiere! Etter en hektisk og arbeidskrevende periode er styret nå klar for nye tilbakemeldinger til eierne på Yüksek 1. Det til enhver tid sittende styre

Detaljer

VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren.

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Innledning: Det starte ny drift i Moe Steinbrudd. Ta ut stein til produksjon av grus og pukk til mange bruksområder, primært:

Detaljer

Orientering om Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 1, 2, og 3

Orientering om Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 1, 2, og 3 Orientering om Fv. 557 Ringveg Vest Byggetrinn 1, 2, og 3 Drift og vedlikeholds- seminar i Bergen 25. september 2014 Byggeleder: John O. Bjørge 1 Hvor er Ringveg Vest Bergen sentrum Ringveg Vest 2 Ringveg

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015 SAK 25/15 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015 Side 1 av 9 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet... 8 4. Mengdetall... 8 5.

Detaljer

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, mai 1998 ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Side 1 Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Anbudet sendes til: Adresse: Anbudsfrist: Jeg/vi gir anbud

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Lavaposten desember.

Lavaposten desember. Lavaposten desember. Nå er det fjerde adventslyset tent og julen er snart her. Da er det på tide å ta et tilbakeblikk på måneden som har gått! Desember måned har vært en innholdsrik og fin måned på Kolsås

Detaljer

SKOLENYTT. Påskeinnspurt! Studentopphold

SKOLENYTT. Påskeinnspurt! Studentopphold 2015/2016 Påskeinnspurt! Da er det like før påskeferie, men vi har et par dager spekket med innhold før påskesola kan skinne over oss. Torsdag er det grillfest, og fredag er det påskeverksted og lunsj

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Kalenderen: I dag >>> Lanternefest for de små, juvtur for de store, oppmøte kl * * *

Kalenderen: I dag >>> Lanternefest for de små, juvtur for de store, oppmøte kl * * * 11. 11. 2011, kl 11.11.11 Kalenderen: I dag >>> Lanternefest for de små, juvtur for de store, oppmøte kl 17.30 Tirsdag 15. nov Julemarkedskomitémøte kl 18.00 Fredag 18. nov Planleggingsdag. Fridag for

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Oksval vel veilag. Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014

Oksval vel veilag. Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014 Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014 Arbeidsplan for veiene i 2014 Presentasjon til generalforsamlingen den 27.03.2014 kl 19.00 2014 vil bli et aktivt år I 2013 har det vært utført kun mindre arbeider.

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Gull- Hella Nytt Nr.1/2009 HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Nytt fra styret Her kommer en forsinket utgave av Gullhella Nytt, med en oppdatering av Gullhella Vels virksomhet

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Oppdatering av Prosesskoden

Oppdatering av Prosesskoden Oppdatering av Prosesskoden Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Rolf Johansen Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Formål med Prosesskoden Prosesskoden «gjør virkelighet av» Statens

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Kostnader. Prosjekt: Sandviken Gamle Bergen. Parsell: Elsesro Sandviken Sykehus (alternativ 1) Bergen kommune. Teknisk data

Kostnader. Prosjekt: Sandviken Gamle Bergen. Parsell: Elsesro Sandviken Sykehus (alternativ 1) Bergen kommune. Teknisk data Kostnader Prosjekt: Sandviken Gale Bergen Parsell: Elsesro Sandviken Sykehus (alternativ 1) Bergen koune Teknisk data Fra - til profil: 0-545 Diensjoneringsklasse: Sa2 Fartsgrense: 50 k/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer